Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT

PENTRU

POPAM

LISTA PRIVIND STADIUL VERIFICRII CERERILOR DE FINANARE


-competiie naionalPrioritatea Uniunii Nr 4: Promovarea creterii economice, a incluziunii sociale i a crerii de locuri de munc
Msura Nr. III.2: Punerea n aplicare a strategiilor de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii (inclusiv costuri
de funcionare i animare) - Selectarea Grupurilor de aciune local pentru pescuit (FLAG-uri)
I.Plafonul financiar existent n cadrul sesiunii de primire cereri de finanare: 42.315.587,25 euro (188.664.045,75 lei)
II. Lista cererilor de finanare depuse n cadrul sesiunii
Nr
crt

Nr. nregistrare
CF/COD SMIS

RO3230081603090001

RO3208091603180003

RO3208091609190004

RO3209091601120005

Solicitant

Asociaia Grupul Local pentru


promovarea dezvoltrii
integrate a zonei pescreti a
judeului Brila
Asociaia pentru Dezvoltare
Durabil Prut Dunre Galai
Asociaia Giurgiu Tradiia
Pescuitului Dunrean
Asociaia Grup Local de Pescuit
Dunrea Clrean

Titlu proiect

Valoarea
eligibil
(lei)
Strategia de dezvoltare local 13.076.780,50
integrat a zonei pescreti a
judeului Brila
Strategia de dezvoltare local a
zonei pescreti Prut Dunre
Galai
Strategia de dezvoltare local a
FLAG GIURGIU
Strategia de dezvoltare integrat
plasat sub responsabilitatea
comunitii pentru zona
pescareasc Dunrea Clraean

Valoarea ajutorului
public nerambursabil
(lei)
8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Stadiul
verificrii CF

11.458.840,38

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

12.082.535,00

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)
8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

11.857.180,00

Conform

Conform

Observaii

DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT


Nr
crt

Nr. nregistrare
CF/COD SMIS

Solicitant

RO3209091601140006

Asociaia FLAG Mangalia Litoral

RO3227091605270007

RO3228091605360008

RO3214101605400009

RO3214101605300010

10

RO3217101602380011

11

RO3217101609310012

12

RO3217101605170013

PENTRU

Titlu proiect

Dezvoltarea comunitilor
pescreti prin implementarea
strategiei de dezvoltare local
integrat n zona Mangalia Litoral
Asociaia Grupul Local Pescresc Strategia de dezvoltare local
Dunrea de Sud-Vest
integrat pentru Asociaia Grupul
local pescresc Dunrea de SudVest
Asociaia Grupul de Aciune
Strategia de dezvoltare local a
Local pentru Pescuit Dunrea
zonei pescareti Dunrea de Sud
de Sud
Asociaia Grupul Local de
Strategia de dezvoltare local
Pescuit ara Lovitei
Asociaia Grupul Local Prietenii
Pescarilor Olteni
Asociaia Grupul de aciune
local n domeniul pescuitului
Dunrea Veche- Braul Mcin
Asociaia Flag Prahova

Asociaia Grup Local Pescresc


Dunrea Dolj

Strategia de dezvoltare local a


zonei pescreti 2014-2020
Strategia de dezvoltare local
integrat a zonei pescreti
Dunrea Veche- Braul Macin
Strategia de dezvoltare local
integrat a zonei de pescuit i
acvacultura a Judeului Prahova
Strategia de dezvoltare local a
Asociaia Grup Local Pescresc
Dunrea Dolj

POPAM

Valoarea
eligibil
(lei)
12,795,895.00

Valoarea ajutorului
public nerambursabil
(lei)
8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Stadiul
verificrii CF

11,890,389.43

11,890,389.43
(2,666,903.54 euro)

Conform

11.333..033,73

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Neconforma

9.541.190,00

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

12.643.052,50

7,690,266.67
(1,724,855.15 euro)
8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

12.751.310,00

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

12.657.186,03

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

11.195.294,00

Conform

Conform

Observaii

DIRECIA GENERAL PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT


Nr
crt

Nr. nregistrare
CF/COD SMIS

Solicitant

13

RO3217101609190014

14

RO3217101608010015

15

RO3217101608320016

Asociaia Grup de Aciune


Local pentru Pescuit Satu Mare

16

RO3217101601140017

Asociaia Grup Local Dobrogea


Sud

17

RO3217101605400018

Asociaia Grupul Local de


Pescuit "Lotru-Olt Mijlociu"

Asociaia Grupul de Aciune


Local pentru Pescuit Bazinul
Arge, jud. Giurgiu
Asociaia FLAG din Bazinul
Mureului, Secaelor i a
afluenilor acestora

PENTRU

Titlu proiect

Strategia de Dezvoltare Local


pentru Pescuit Bazinul Arge,
judeul Giurgiu
Strategia de Dezvoltare Local a
teritoriului FLAG din Bazinul
Mureului, Secaelor i a
Afluenilor acestora
Strategia de Dezvoltare Local
integrat a zonei de pescuit i de
acvacultur Some- Tur- CrasnaIer, judeul Satu Mare
Strategia de dezvoltare local a
zonei pescreti Dobrogea Sud
2017-2023 plasat sub
responsabilitatea comunitii
Strategia de Dezvoltare Local
integrat pentru Asociaia Grupul
Local de pescuit Lotru- OLT
Mijlociu

POPAM

Valoarea
eligibil
(lei)
11.357.199,80

Valoarea ajutorului
public nerambursabil
(lei)
8,906,617.11
(1,997,671.21 euro)

Stadiul
verificrii CF

12.260.875,00

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

12.751.310,00

8,917,000.00
(2,000,000.00 euro)

Conform

11.333.033,73

8,892,004.98
(1,994,393.85 euro)

Conform

12,046,741.85

8,916,429.00
(1,999,871.93 euro)

Conform

Conform

Situaia privind stadiul verificrii conformitii administrative a cererilor de finanare aflate n competiia naional

Observaii