Sunteți pe pagina 1din 7

ORGANIZAIE

Nume

FLAG
Dobrogea Sud

Responsabilitati
generale
Este format din
reprezentanii partenerilor
relevani pentru zona
pescreasc din sectoarele
public, privat i al societii
civile, n conformitate cu
criteriile de eligibilitate ale
FEP-POP.

Modul n care
funcioneaz

Frecvena
ntlnirilor

Membri /
Numr

Statut

Adunarea generala

Trimestrial

Prezidat de
Consiliul
Director
Sunt
acoperite
cheltuielile /
Fr
remunerare

FLAG Dobrogea Sud este


responsabil pentru punerea
n aplicare corect a
strategiei integrate n
conformitate cu legea, cu
calendarul POP, cu
acordurile stabilite la nivel
local i a legislaiei
naionale.
Principalele responsabiliti
ale membrilor sunt:
- monitorizarea strategiei
- promovarea
programului,
- angajarea comunitii,
- supravegherea
gestionrii i
progresului,
- susinerea activitii
personalului echipei de
Management Tehnic.

STRUCTURA DE COORDONARE
Nume

Consiliul
Director al
FLAG

Responsabilitati
generale
Are rol de orientare
strategic i de decizie
privind aspectele cheie.
Va constitui o verig de
legtur ntre parteneriatul
propriu-zis i DGPAMPOP.
Va asigura o coordonare i
un management coerent i
eficient.

Modul n care
funcioneaz

Frecvena
ntlnirilor

Membri /
Numr

Statut

Presedinte

Lunar

Reprezenta
ni ai
comunitii,
ai mediului
de afaceri
si ai
sectorului
public

Vicepresedinte
Secretar

- reprezinta n egal
msur sectoarele
public, privat i

Cu
remunerare

Alte responsabilitati:
- aproba modificari de
adaptare a strategiei
- asigura implicarea
parteneriatului i
promovarea unor
aciuni/proiecte strategice
importante (altele dect cele
selectate prin
implementarea strategiei
integrate).
-gestioneaza relaiile externe
ale FLAG DOBROGEA
SUD.
-interacioneaza cu prile
interesate regionale, locale,
naionale si internationale
-monitorizeaz realizarea
rezultatelor propuse n
cadrul strategiei

societatea civil din


FLAG.
- sectorul pescresc
este reprezentat n
Consiliul Director.

COMPONENTA OPERAIONAL
Nume
Managementul
Tehnic al
FLAG-ului

Responsabilitati
generale
Echipa tehnic a FLAG-ului,
va fi format din angajai i
consultani angajai pentru
anumite activiti specifice.
Responsabilitati:
- implementarea strategiei
integrate
- gestionarea activitii de zi
cu zi
- promovarea strategiei si
animarea teritoriului
- evaluarea, selectarea si
monitorizarea proiectelor ce
vor primi finantare prin
FLAG
-raportare catre FLAG
DOBROGEA SUD

Modul n care
funcioneaz

Frecvena
ntlnirilor

Membri /
Numr

Se subordoneaza
Comitetului Director

Dupa caz:
Zilnic
Saptamanal
Lunar
Bilunar
Trimestrial

13

Personal:
Manager General
Asistent Manager
General
Coordonator
Comunicare
Coordonator
Programare i
Raportare
Coordonator
Evaluare
Evaluatori
Coordonator
Monitorizare

Statut
Personal
remunerat

Ofieri de
proiecte/Animatori

Expert Financiar
Auditor Intern
Managerul
General

Asistent
Manager
General

Coordoneaza intreaga
activitate a echipei tehnice a
FLAG DOBROGEA SUD:
- cercetarea i actualizarea
informaiilor relevante
- responsabil de activitile
de animare, dezvoltare i
raportare
- evaluarea tehnic a
mersului strategiei
- monitorizeaza evaluarea si
selectia proiectelor
- monitorizare continua a
proiectelor aflate n derulare
- raporteaz organismului de
decizie al FLAG
DOBROGEA SUDconsiliului director
- elaboreaz rapoartele
- propune adaptarea
strategiei, n urma
evaluriilor intermediare, a
rapoartelor anuale sau
analizelor privind
implementarea;
- colaborare, cooperare i
networking
-redactarea minutelor
ntlnirilor
-cercetarea i actualizarea
informaiilor relevante pentru
activitatea FLAG-ului
-responsabil cu asigurarea
logisticii si a sprijinului
administrativ

Coordonator al
Echipei Tehnice
formata din
urmatoarele
departamente:

Zilnic

1
norm
intreaga

Personal
remunerat

Zilnic

1
norm
intreaga

Personal
remunerat

Zilnic

1
norm
intreaga

Personal
remunerat

Departament
Comunicare
Departament
Programare si
Raportare
Departament
Evaluare
Departament
Monitorizare
Departament
Economic

Subordonat
Managerului General

Departament Comunicare
Coordonator
Comunicare

Coordoneaza activitatea de
comunicare a FLAG
DOBROGEA SUD:

Coordonator al
activitatilor de
Comunicare
Subordonat

- implementeaza, Planul de
Comunicare al FLAG
DOBROGEA SUD;

Managerului General

- elaboreaza si
implementeaza Planul
anual de actiuni de
comunicare a Strategiei
- asigura informarea publica
asupra activitatii FLAG;
- asigura informarea interna
si institutionala cu privite la
activitatea FLAG;
- promoveaza lansarea
apelurilor de proiecte
- elaboreaza si asigura
realizarea materialelor de
informare tiprite sau
electronice (brouri, pliante,
afie, ghiduri, etc) si supune
materialele spre avizare si
aprobare

Departament Programare si Raportare


Coordonator
Programare i
Raportare

Elaboreaz manualele de
proceduri i alte documente
privind implementarea
Strategiei de Dezvoltare a
Grupului Local Dobrogea
Sud

Coordonator al
activitatilor de
Programare i
Raportare
Subordonat
Managerului General

Zilnic

1
norm
intreaga

Personal
remunerat

1
norm
intreaga
numai pe
perioada
20122013

Personal
remunerat

- colecteaz datele de
informare, financiare, de
evaluare si de monitorizare;
- intocmeste si inainteaza
Managerului General
rapoartele de progres

Departament Evaluare
Coordonator
Evaluare

-asigur efectuarea evalurii


proiectelor depuse, de ctre
un grup de evaluatori format
din 3 membrii
-coordoneaza evaluarea i
selectarea proiectelor;
-informeaz solicitanii
despre decizia referitoare la
proiect;
-nainteaz proiectele
selectate Managerului
General pentru consultare i
aprobare;

Coordonator al
activitatilor
Departamentului
Evaluare
Subordonat
Managerului General

Zilnic

-creeaz i actualizeaz
sistemul informatic de
monitorizare a datelor
privind evaluarea proiectelor
Evaluatori
- asigur efectuarea
evalurii proiectelor depuse
- evalueaza i selecteaza
proiectele spre finantare in
conformitate cu criteriile de
evaluare i selectare a
proiectelor

Membrii ai
Departamentului
Evaluare

De cate ori este


nevoie

Subordonati
Coordonator
Evaluare

3
norm
partiala
numai pe
perioada
20122013

Personal
remunerat

1
norm
intreaga

Personal
remunerat

2
cu norm
parial

Personal
remunerat

-intocmesc rapoartele de
evaluare
-raporteaza Coordonatorului
Departamentului de
Evaluare

Departament Monitorizare
-responsabilitatea general
pentru buna implementare a
proiectelor finanate prin
strategie

Coordonator
Monitorizare

- asigur respectarea
legislaiei naionale i
comunitare, n derularea
proiectelor selectate;
-

Coordonator al
activitatii
Departamentului
Monitorizare
Subordonat
Managerului General

- asigur verificarea pentru


toate proiectele finanate n
cadrul FLAG DOBROGEA
SUD i implementate n
zona

Ofieri de
proiecte /
Animatori

- - asigur c informaiile i
datele necesare pentru
managementul financiar si
verificare cheltuieli sunt
colectate corespunztor
- -coordoneaza si verifica
procesul de verificare pe
teren a conformitii datelor
i informaiilor din fiecare
cerere de rambursare;
-raporteaz Coordonatorului
Departamentului
Monitorizare
- -verifica respectarea in

Zilnic

Membrii ai
Departamentului
Monitorizare

De cate ori este


nevoie

derularea proiectelor din


portofoliu pe ntreaga
perioad de implementare a
acestora a legislaiei
naionale i comunitare
relevant, a cerintelor
privind informarea i
publicitatea;
-

-verifica dosarele de achizitii


depuse de beneficiari
-verifica corespondenta
dintre cheltuielile raportate
de beneficiar in Cererea de
Rambursare, inregistrarile
contabile si documentele
suport anexate la Cererea
de rambursare;

Subordonati
Coordonator
Monitorizare
Sprijina
Coordonatorul
Comunicare
in implementarea
activitatilor de
comunicare

-asigura animarea teritorului


si culegerea de informatii
relevante
-sprijina implementarea
activitatile de comunicare si
promovare
- organizeaz ntlnirile n
comunitate

Departament Economic
Expert
Financiar

-responsabil de
managementul financiar al
programului, proiectelor i
rezultatelor
-aprobarea adecvat i
nregistrarea tuturor
operatiilor financiar bancare
-creeaz i actualizeaz
sistemul electronic de
nregistrare i depozitare a
nregistrrilor contabile i
altor date privind
managementul financiar,
monitorizarea, verificrile,
auditul
-se asigur c documentele
privind cheltuielile i
auditrile privind Grupul
Local Dobrogea Sud,
noriginal sau n form
certificat, sunt disponibile
Autoritatii de Management a
POP

Subordonat
Managerului General

1
norm
intreaga

Zilnic

Personal
remunerat

Auditor Intern
-responsabil cu auditul intern
anual al sistemelor i
procedurilor FLAG-ului

Auditor

1 luna/pe an

1
norm
parial

Personal
remunerat