Sunteți pe pagina 1din 9

Legea instrument de

protectie a persoanei

Profesor:Cojocaru Silvia

Legea instrument de protectie a


persoanei
1.Notiuni elementare despre Stat si
Drept.
2.Atributele esentiale ale Statului.
3.Mecanismul Statului-separarea
puterilor in Stat.
4.Formele Statului -Statul de Drept.
5.Formarea Statului si Dreptului in RM.
6.Democratia.
I.Fiecare dintre noi acasa in familie ,la scoala ,la locul de
munca respectam anumite reguli.Aceste reguli pot fi
scrise si nescrise.De ex.:facerea cumparaturilor
,pregatirea bucatelor,intretinerea curateniei,timpul liber
etc. Aceste reguli se elaboreaza si se aplica fie de parinti
fie de toti membrii familiei.
Regulile elaborate si aplicate de S. se numesc legi .Statul
elaboreaza si aplica legi care ating aproape orice aspect
al vietii noastre:viata de acasa poate fi reglementata de
Codul Familiei (relatiile dintre soti,dintre parinti si
copii ),activitatea de la scoala este reglementata de legea
invatamintului ,activitatea la locul de munca de Codul
Muncii

Un lucru este cert-orice societate care a existat vreodata


a recunoscut nevoia unor legi.
De exemplu,Roma Antica este cunoscuta printr-un
adevarat cult al legii.Atunci a aparut dictonul:Dura
lex,sed lex(legea este aspra,dar e lege)
Pe parcursul istoriei oamenii au convenit sa apere
anumite valori cum ar fi:viata si demnitatea umana
,drepturile si libertatile omului,(dr. la viata ,la munca la
ocrotirea sanatatii,libertatea exprimarii, constiintei,
egalitatea in drepturi,legalitate ect.)(vezi titlul II al
Constitutiei RM)
Legile in general sint elemente sa respecte si sa
promeveze valorile unei societati.Sistemul nostru legal,
dreptul (totalitatea de legi din stat)sint influentate de
ideile din societate privind binele si raul.Legile se pot
baza pe valori morale,economice ,politce ,sociale.
Dreptul - este un sistem de norme juridice ,reguli de
conduita in societate alcatuite din drepturi si
obligatiuni ,elaborate sau recunoscute si sanctionate de
puterea de satat care reprezinta vointa de stat a
poporului ,al caror principal caracter este obligativitatea
pentru toti membrii societatii organizate la nevoie impusa
de forta de constringere a puterii publice.

Deci Statul si Dreptul ,ca fenomene


evolutive,reprezinta premisele obligatorii ale existentei
societatii umane civilizate.
Statul este o putere politica organizata a unui anumit
popor sau a mai multor popoare ,pe un anumit teritoriu

,exercita functii social-utile in interesul societatii,al binelui


comun.
Termenul Stat a aparut la inceputul Sec. al XVII-lea.
Puterea - reprezinta relatiile de
suprematie,dominatie,subordonare si supunere.Ea este
autoritatea ce se caracterizeaza prin posibilitate de a
comanda ,de a da ordine si obligatiuni celui care le
primeste de a se supune acestei comenzi.
Puterea ,populatia,teritoriul sint cele trei elemente
constitutive ale Statului ,fara de care el n-ar putea exista
.Elementul principal este Puterea de Stat denumita si
putere politica sau publica.

II.Organizarea statala a societatii la o anumita treapta de


dezvoltare a istoriei, constituie o necesitate, o lege
obiectiva.Ca forma superioara de conducere si organizare
a societatii ea se deosebeste calitativ de alte forme
prestatale si nestatale prin urmatoarele particularitati:
1. Puterea publica denumita putere de stat sau putere
politica ori putere de constringere.
2. Teritoriul
3. Populatia
4. Perceperea de la populatie a impozitelor si a altor
taxe.
5. Elaborarea si aplicarea dreptului-dreptul este
instrumental necesar pentru existenta si dezvoltarea
Statului un element obligatoriu al oricarei puteri de
stat.
6. Suveranitatea de stat prin suveranitatea S. ,se
intelege suprematia lui in interiorul tarii si
independenta si neatirnarea lui in exterior.

III.Mecanismul S reprezinta totalitatea organelor de S


(organelle de stat:legislative,exercitive si
judecatoresti ),constituie intr-un sistem,cu ajutorul carora
se asigura functiile statului.
In scopul exercitarii puterii sale suverane, statul ca
institutie juridica ,este dotat cu organe de expresie a
acesteia ,denumite ,autoritati publice:Ele mai poarta
denumirile de Mecanism sau Aparat .
Elementul de baza al mecanismului il constituie organul
de stat ,investita cu putere si competenta ,in cadrul
careia isi desfasoara activitatea o categorie speciala de
cetateni:deputati,functionari de stat sau magistrati.
Se pot distinge trei categorii de organe de stat:
1. Puterea legislativa incredintata parlamentului
,stabileste legi ,determina directiile de baza ale
politicii interne si celei externe ale statului.
2. Puterea executiva incredintata guvernului,
organizeaza traducerea in viata a sarcinilor statului in
baza legii.
3. Puterea judecatoreasca efectuiaza ativitatea
jurisdictionala.
IV. Forma de stat-exprima modul de organizare a puteri
de stat , structura ei si metodele de activitate ale
statului .Ea se manifesta sub trei aspecte:
1.Forma de guvernamint
2.Forma structurii orinduirii de stat
3.Forma regimului politic al statului.
1.Prin forma de guvernamint se intelege modul de
organizare a puterii supreme de stat ,competenta
organelor supreme ale puterii de stat, caracterul
autoritaii pe care el o exercita.
a)Monarhia este o forma de guvernamint in care
puterea suprema ,total sau partial apartine unei
singure personae ( rege ,imparat,tar,voievod ,

domnitor)si se transmite ,de obicei prin mostenire .Sint


cunoscute 2-a tipuri d monarhii.
-monarhia absoluta monarhul concentreaza in
miinile sale toata puterea ,nafiind limitata de
constitutie ,regele Frantei Ludovic al XIV lea spunea
Eu sint statul.
-monarhia constitutionala- puterea monarhului este
limitata de Constitutie.
b).Republica este o forma de guvernamint in care
puterea suprema apartine unui organ ales pe un timp
determinat.
In statele moderne contemporane republicile exista:
- Rep. parlamentara (Italia) - semiparlamentara (RM)
- Rep.prezidentiala (SUA) semiprezidentiala.
2.Se deosebesc 3 forme ale organizatii statale:
a) Stat unitar (RM,Rominia,Bulgaria,Franta,Italia etc.)-se
caracterizeaza prin existenta unei singure unitati statale
pe tot teritoriul tarii,numai a unui singur
parlament,guvern cu o singura constitutie si o singura
cetatenie.
b) Federatia- reprezinta o unire benevola a doua sau
amai multor state independente intr-o uniune
statala(SUA,Germania,Federatia Rusa,Austria,Canada)
c) Confederatia este o uniune juridica temporara, a doua
sau a mai multor state infiintate in baza unui acord in
vederea realizarii anumitor scopuri
comune:economice,diplomatice,militare (SUA 17761787;Elvetia1815-1848;Germania 1815-1871).
3.Regimul politic este un sistem de modalitati si
metode prin care se infaptuieste puterea de stat.

a) antidemocratic (Germania-fascismul,URSS-dictatura).
b) democratic.
Unica cale de dezvoltare a societatii pe baza democratica
este Statul de Drept.
RM-dupa forma de guvarnamint este republica, dupa
forma orinduirii de stat-un stat unitar,iar dupa forma
regimului politic-un stat democratic ce tinde sa devina un
stat de drept.
Statul de drept-este oforma a regimului democratic de
guvernamint, de realizare a suveranitatii
poporului,politica de organizare a cetatenilor, prin
asigurarea domniei legii,drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului in exercitarea puterii:
a)Separarea puterilor-domnia drepturilor si a libertatilor
fundamentale ale omului in exercitarea putrii.
b)Domnia legii-raspunderea reciproca a statului si
persoanei.
c)Corelatia intre stat si drept,putere si lege-prezenta unor
forme efective de control a aplicarii legilor.
V.Premizele istorice ale aparitiei statului si dreptului in RM
sint aceleasi ca si in Principatele Romine ,fiindca teritoriul
ei timp de secole pina in 1812 a fost parte integrate a
statului Moldovenesc
- Dupa 1812 organizarea statala a populatiei autohtone
este lichidata ,Basarabia fiind anexata cu forta si
transformata in colonie a Imperiul Rus.
-Din 27 august 1989 ,16 decembrie 1990 si 27 august
1991 a adoptat Declaratia de independent a RMun Stat
suveran ,independent si democrat

6 Democratia in fiecare stat trebuie sa se respecte un


sir de principii sau elemente ale democratiei . Cele mai
importante fiind :
- suveranitatea popurului.
- alegeri libere ,periodice , echitabile si corecte.
- guvernarea majoritatii cu respectarea drepturilor
minoritatii.
- transparenta in activitatatile publice.
- respectarea dr-r si liber-r fundamentale a omului.
- pluralizm politic ,economic,social.
Prin principii democratice se au in vedere ideile ,pe care
majoritatea populatiei le considera esentiale pentru
existenta unei societati democratice.

Bibliografie:
1.Constitutia RM.
2.Introducere in Teoria Statului si
Dreptului,I.Ceterchi,I.Craiovan.
3.Tehnica legislativa,B.Negru,V.Cojocaru.
4. A.Borodac Bazele statului si dreptului al
RMmanual,invatamintul
postuniversitar.
5. Dewey Democratie si Educatie.
6.I.Frunza,I.Dulcevschi,M.Cusnir,I.Postu Teoria generala a
statului si dreptului.Chisinau 2003.
7.Monitorul Oficial al RM.