Sunteți pe pagina 1din 3

= Cursul al V-lea 2.11.

2016 =
Prile componente ale organului administraiei publice
I.

Personalul administraiei publice

Reprezint totalitatea persoanelor care, n baza unei pregtiri de specialitate, desf oar activitatea
n cadrul unui organ al administraiei publice. Sarcinile sale sunt:
a) Pregtete emiterea sau adoptarea actului administrativ;
b) Efectueaz operaiunile administrative;
c) Efectueaz operaiunile tehnico-materiale.
Orice organ al administraiei publice are Politica de personal. El este obligat la respectarea acestuia i
presupune:
II.

Planificarea;
Recrutarea i selecia;
Analiza i evaluarea;
Salarizarea i motivarea;
Formarea;
Perfecionarea;
Gestionarea carierei.
Mijloace materiale i financiare

Mijloacele materiale reprezint echipamentul administrativ, iar mijloacele financiare se regsesc n


creditul bugetar.
Acesta din urm este suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care se poate
ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamente legale, contractate n cursul
exerciiului bugetar i/sau din exerciii bugetare anterioare.
Ordonatorii de credite sunt conductorii organelor administraiei publice care elaboreaz proiectul de
buget i l execut n baza unor decizii manageriale proprii. Ei au obliga ia de a utiliza creditele bugetare
numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institu iilor
publice respective i cu respectarea dispoziiilor legale.
Aceti ordonatori de credite se mpart n funcie de buget:
1. Ordonatorii de credite ai bugetului administraiei centrale:
a. Principali:
i. Minitri;
ii. Conductorii celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale;
iii. Conductorii instituiilor publice autonome.
b. Secundari sau teriari:
i. Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic subordonate
ministerelor;
ii. Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic subordonate altor
organe centrale de specialitate;

2. Ordonatorii de credite ai bugetului administraiei locale:

a. Principali:
i. Preedinii consiliilor judeene;
ii. Primarii
b. Secundari sau teriari:
i. Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic din subordinea consiliilor
locale sau judeene.
Competena organului administraiei publice
Definiia legal:
Ansamblul atribuiilor stabilite de Constituie i de legile care confer autorit ilor administrative drepturi i
obligaii de a duce n nume propriu, n realizarea puterii publice i sub propria responsabilitate, o
activitate de natur administrativ
Legea-Cadru nr.195/2006 a descentralizrii, art. 2 lit c)
Definiia doctrinar:
Totalitatea drepturilor i obligaiilor cu care sunt nvestite organele administrative i prin intermediul crora
se desfoar o activitate de natur administrativ.
Trsturile competenei
Competena are un multiplu caracter:
-

Caracterul legal prin acesta se nelege c fiecare autoritate a adminstra iei publice are o
competen determinat de lege, n funcie de sarcinile ce-i revin;
Caracterul obligatoriu acesta presupune exercitarea atribu iilor cu caracter obligatoriu, nefiind
lsat la libera apreciere a autoritilor administraiei publice;
Caracterul autonom ofer dreptul autoriii administrative de a- i realiza atribu iile corelativ cu
obligaia celorlalte autoriti de a-i asigura autonomia necesar.

Clasificarea competenei
-

Legal (legea nr.195/2006)


o Competena delegat;
Competena atribuit prin lege autoritilor administra iei publice locale, mpreun
cu resursele financiare corespunztoare, de ctre autorit ile publice centrale,
pentru a le exercita n numele i n limitele stabilite de ctre acestea;
o Competena exclusiv;
Competenta atribuita prin lege autoritatilor adm pub locale de realizarea careia
acestea sunt responsabile
autorit adm pub locale au dr de decizie si dispun de resursele si mijl necesare
indeplinirii competentelor, cu respectarea normelor, criteriilor, si standardelor
stabilite de lege
o Competena partajat.
compet exercitata de catre autorit adm pub locale sau judetene, impreuna cu
autorit adm pub centrale , cu o separare clara a finantarii si a puterii de decizie
ptr fiecare responsabil in parte
Doctrinar:
o Competena material;
Desemneaz domeniile n care i poate desfura activitatea un organ al
administraiei publice. Ea poate fi
General (toate domeiile i sectoarele vieii sociale de la nivel central
sau local)

Special (domenii i sectoare precis determinate)


Competena teritorial;
Desemneaz limitele teritoriale n care un organ al administra iei publice i poate
exercita atribuiile conferite de lege. Ea poate fi:
Naional;
Local deconcentrat;
Local descentralizat. (organele care n virtutea principiului autonomiei
locale i exercit atribuiile n una din cele trei unit i administrativ
teritoriale)
Competena temporal.
Desemneaz limitele de timp n care un organ al administra iei publice i
desfoar activitatea n conformitate cu dispoziiile legale;
Nu se confund competena temporal cu limitarea n timp a mandatului;
Exemple: Ministerul Integrrii Europene; comisiile locale i jude ene pentru
aplicarea Legii Fondului Funciar.

Competena material/teritorial:
-

Subordonare vertical;
o Organele cu aceeai competen material dar o competen teritorial diferit (de
exemplu: subordonarea unui organ de la nivelul jude ean (ISJ) fa de organul central de
ramur (MEC);
Subordonare orizontal
o Organele au aceeai competen teritorial, dar o competen material diferit (de pild:
subordonarea ministerelor fa de Guvern).

Capacitatea administrativ
-

Legal:
Ansamblul resurselor materiale, instituionale i umane de care dispune o unitate administrativteritoriala, precum i aciunile pe care le desfoar aceasta pentru exercitarea competen elor
stabilite prin lege - Legea nr. 195/2006

Doctrinar:
Aptitudinea organelor administraiei publice de a fi subiecte de drept n raporturile juridice
administrative.

Competena vs. Capacitatea


Competena:
Reprezint atribuiilor unor organe administrative, compartimente sau persoane i limitele exercitrii lor.
Au competen autoritile administraiei publice locale care intr n raporturi juridice n numele unit ilor
administrativ-teritoriale
Capacitatea:
Reprezint aptitudinea unui organ administrativ de a participa ca subiect independent n raporturi de drept
administrativ. Au capacitate juridic unitile administrativ-teritoriale.

S-ar putea să vă placă și