Sunteți pe pagina 1din 17

CLASICII FILOSOFIEI UNIVERSALE

'

TIL\AT2N0.2:

u
AliANTA Z'

____ _"

FILOSOFIEI

CLASICII

UNIVERSAt.E

-----

.___.........,_

'

PLATON

oOPERE
VII
.

ee
TTINIFICA
Bucureti, HJ93

EDITURA

'

Ediie ngrijit de
PETRU CREIA

Traduceri
Philebos

ANDREI CORNEA

Timaios

PETRU CREIA I CTLIN PARTENIE

Critias

CTLIN PARTENIE

Interpretri, lmuriri preliminare i note


Philebos

ANDREI CORNEA

Timaios

CTLIN PARTENIE

Critias

CTLIN PARTENIE
Serie ngrijit de
IDEL SEGALL
Prezentarea grafic a seriei
VAL MUNTEANU
Not asupra traducerii dialogului Timaios

Traducerea seciunilor 17 a-34 b si 89 a-92 c ne aparine i a fost


revizuit de ctre Petru Creia. Seciunea 34 b-88 e a fost tradus de
Petru Creia i revizuit apoi de ctre noi. Dintr-o regretabil eroare
redacional, n volumul al VII-lea din seria publicat de Editura
tiinific Petru Creia nu apare ca traductor al dialogului Timaios;
eroare cu att mai regretabil, cu ct meritul principal n realizarea
acestei traduceri i-a revenit lui Petru Creia. Timaiosproclamat, nu de
puine ori, drept opera fundamental a lui Platoneste, nendoios, cel mai
complex dialog platonician. Cel care a avut intiiativa traducerii acestui
dialog i care a avut energia, tenacitatea i priceperea de a traduce partea
lui cea mai dificil a fost Petru Creia. n traducerea seciunilor 17 a-34 b
si 89 a-92 c am urmat, n multe cazuri, soluiile propuse de Cornford in
traducerea sa (Platos Cosmology. The Timaeus of Plato, translated with a
running commentary by Francis Macdonald Cornford, London, Kegan
Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1937).
Ctlin Partenie
ISBN 973-44-0114-9

INTERPRETARE LA TIMAIOS
I CRITIAS*

De-a lungul tradiiei n u puini i nterprei i comentatori


au ncercat s diminueze originalitatea filosofi c a dialogu
rilor Timaios i Critias. n primul rnd, , ele au fost de cele
mai multe ori i nterpretate fie separat (dei i n tenia lui Platon
de a crea u n legata ntre ele este evident) fie, m ai ales n
exegeza secolului XX, fragmentar. Apoi, n al doilea rnd ,
temele filosofi ce ale acestor dou dial oguri au fost, nu o d at ,
uitate -, Timaios fiind mult vreme i nterpretat n termenii
altor doctrine, iar Critias, aproape ntotdeauna, redus la mitul
Atlantidei.
Cel mai adesea Timaios a fost i n terpretat n termenii doc
trinei pitagoreice. Exist mai multe surse care mentioneaz
'
faptul c Platon, n timpul vi zitelor sale n Sicilia, ar ti c um
prat u na sau mai multe scrieri de influen pitagoreic (cf.
RIGINOS, 1 9 7 6 , 1 7 0- 4 ) . Cea mai veche din tre aceste surse este
un fragment di ntr-u n poem al lui Timon din Phlius (Frag. 5 4 ,
Diel s), n care se spune c Platon a cumprat, contra unei
mari sum e de bani , un man uscris i c acel manuscris l-a i n
fluenat apoi foarte mult n scrierea l u i Timaios ( TL[LOC W'(poc<pdv)
Proclos i Iamblichos, dei admit c Platon a fost influen a t
d e a c e a scriere, resping n s ideea dup care Timaios nu ar fi
dec t un simpl u plagiat. La nceputul secolului al II-lea e . n .
a f o s t s c r i s un pseudo-tratat (pitagoreic, semnat Timaios din
Lo cri
('l'IMA IQ AOKPD l1EPI 'l''TX A KOMQ K AI <I> n:IO
Aces t tratat, care este de fapt u n rezumat al cosmologiei din
Timaios, a circulat mult vreme ca fiind acea scriere pitago
reic menionat de c tre Timon n poemul su (Schelling i
Hegel nu s-au ndoit de autenticitatea acestui tratat, dei
Tennemann i demonstrase, prin argume nte filologice, caracte
rul apocri f ; cf. VIEILLARD -BARON, 1976 , 378).
Spre sfri tul secolului al I I I -lea e . n . , Hermippus a afirmat
c acel manuscris cumprat de Platon n Sicilia ar fi fost scris
de ctre Philolaos, i c foarte multe pri din Timaios au
fost de fapt copiate de acolo. Satyr us, un mai tnr contem
poran al lui Hermippus, a susinut ns c Pl aton ar fi cum
prat de la Philolaos trei manuscrise, scrise d e ctre ali pita
goreici . Dar, c u toate c att Hermippus ct i Satyrus au avut
acces la manuscrisele aflate n Biblioteca din Alexandria , mr
turiile lor, ca surse de informaii bi ografi ce, snt puin cre* Cteva fragmente ale Interpret1'ii de fa au fost incluse
ntr-un text (Demiurge and 'Polis' in the 'Timaeus' and the
'Politicus') eare a fost citit n c a drul celui de al I I I -lea Sym
posium Platonicum, organizat de ctre International Plata So
ciety la Universitatea din Bristol n august 1992.

ii.OB

CTLIN PARTENIE

dibile. D iogene L aeri u (8.85 ) l citeaz pe Hermipp us, dar


ofer i o a doua versiune cu privire la felul n care Platon
ar fi intrat n posesia manuscrisului lui Philolaos, care i-ar fi
fost druit lui Platon n semn de recunotin pentru faptul
c ar fi obinut de la Dionysios iertarea unui ntemniat, dis
cipol al lui Philolaos (Diogene Laeriu, 3.9, l citeaz i pe
Satyr us, specificnd c Platon l-ar fi rugat pe Dion s-i cum
per e _ trei scrieri pitagoreice de la Philolaos contra sumei d e
100 de mine).
I n concluzie, tot ce se poate spune cu siguran este c Pla
ton ar fi putut cumpra, n timpul vizitelor sale n Sicilia,
ma n uscrise de influen pitagoreic. Dar, dac va fi cump
rat ntr-adevr vreunul, sau mai multe, i cui i vor fi apar
inut ele - acestea n u se pot ti c u siguran, avnd _ n ve
dere c sursele de care d ispunem snt oarecum trzii i lip
site de cred ibilitate. Dar, ideea c n Timaios Platon ar fi
pr eluat ca atare elemente ale doctr inei p itagoreice s-a meninut.
.
TAYLOR ( 1 928, 18-9 ) , unul dintre cei mai i mp ortani co
mentatori ai lui Timaios, a susinut c acest dialog este o n
cercare contient de a mbina doctrinele matematice i reli
gioase pitagoreice c u elemente ale biologiei lui Empedocle,
Platon considernd c fuziunea acestor d octrine reprezint va
rianta cea mai promitoar e a tiinei secolului al V -lea. Dac
aceast ipotez este corect , atunci, e de prere Taylor, este
lipsit de sen s s ateptm de la Timaios revelarea unor d oc
trine platoniciene. Platon a i nsistat att de mult asupra ca
racterului "aproximativ" al ntregii cosmologii tocmai pentru c
el nu i-a expus propriile sale idei n discursul lui Timaios.
Impotriva acestei i nterpretri exist ns o puternic obiecie :
lipsa oricrei mrturii in tradiia antic. De ce, de exemplu,
Aristotel, care a cunoscut ndeaproape Timaios, nu meni o
n eaz nimic (cf. CORNFORD, 1 9 37, X) in legtur cu aa-zisa
influen pitagoreic?
I ncercarea d e a interpreta filosofia platonician in ter
menii doctrine i creti ne are, la rn d ul ei, o lung trad iie. S-a
afirmat despre Platon c a fost puternic influenat de scrierile
lui Moise (Aristobulos din Alexandria, cf. Clement din Alexan
dria, Strom. , 5 . 14.97.7 ; Filon din Alexandria, De opif. mundi,
6.25), c , la fel ca Orfeu, Homer, Solon i Pitagor a, a studiat
lnvturil e lui Moise pe cnd se afla n Egipt (Justin Marti
rul, bohort. ad gent. , 1 4, 1 5 B-C ; 2 0 1 8 D-E ; 22.20 C-D etc .) sau
c ar fi fost chiar educat n l imba ebraic de ctre Ieremia
(Ambrosie, ap. St. Augusti n, De d o c tr . Chr. 2 . 1 07-108). n
cercarea de a .,armoniza" fil osofia lui Platon cu doctrina cre
tin (al crei punct culminant l-a reprezentat coala din Char
tres) s-a bazat in primul rnd pe o anumit interpretare a
lui Timaios, pe care Evul Medi u 1-a venerat ca pe un text ca
nonic. Multe din temele acestui dialog au fost interpretate
astfel nct ele s poat fi privite ca argumente ce susin d e
fapt doctrina cretin : supremaia sufletului asupra trupului,
triumful binelui asupra rului , crearea lumi i de ctre un
Demi urg omnipotent. Exist desigur multe obiecii ce pot fi
aduse acestor interpretri. Pentru a lua numai un exemplu,

INTERPRETARE

LA TIMA I O S I CRITIAS

109

Demiurgul nu s e poate id entifica d ect cu greu cu Creatorul


din teologi a iudea-cretin, cci ntre ei exist deosebiri fun
damentale : (i) Demiurgul n u este omnip otent, cci el are de
nfruntat necesitatea, i (ii ) Demiurgului nu i .se nchin ru
gci uni.
Caracte rul mistic al lui Timaios, seductor pentru medie
vali, a provocat ns antip atia majoritii oamenilor de tiin
moderni , care au considerat aceast scriere drept u n capitol
dezastruos al i storiei fizicii, iar pe Platon u n ilustru reprezen
tant al pseudo-tiinei greceti . Exist ns i ex cepii de la
aceast sever excomuni care a lui Platon - cum ar fi, de
exemplu, Heisenb erg, P opper i Whitehead , pentru a nu cita
dect numele cele mai cunoscu te. Dup Popper, construci<t geo
metric a lumii din Timaios a i nfluenat o ntreag serie de
fizicieni, de la Aristarh, pn la Galileu, Kepler, Newton i
Binstein, Iar Whitehead - cruia i aparine i celebra vorb
dup care toat filosofia occidental de dup Platon nu ar fi
Ject o simpl not d e subsol la dialogurile acestuia - consi
.J er c Timaios este, alturi de Scholium-ul lui Newton, unul
din textele cosmologice ce a guvernat gndirea occidental.
(CORNFORD - 1937, X I I - remarc ns maliios : Este mai
mult Platon n Aventurile Ideilor, dect Whitehead n Timaios").
_
In ce privete dialogul Critias, el a fost, aproape ntot
deauna, redus la mitul Atla ntidei . Ceea ce este fra pant n
legtur cu acest mit te faptul c denumirea sub care a
fcut o carier att de strlucit este incomplet, cci el ar' fi
trebuit numit Mitul vechii ceti a Atenei i al Atlantid ei.
Este ns de neles aceast alterare a denumirii, dac ne gn
d im c, de-a l ungul timpului , si ngurul punct de atra cie al
ntregului mit a fost scufundarea misterioas , a AtlantideL
Bibli ografi a acestu i mit es te imens - p este 20 000 de
titluri , i ea a devenit la fel de fascinant ca nsi obiectul
ei. Multe din cele mai bi zare scrieri publicate vreodat se pot
regsi aici, cum este de pild cartea lui Otto Muck, The Se
cret of Atlantis (aprut n 1978 , la New York), n care se
afirm c Atlantida a fost d i<i;trus de un asteroid la 1 p . m . ,
5 iunie 8 498 . e . n . Singurele i zvoare ale a cestui mit snt Ti
maios i Critias . Dar, conform oricrei cri "atlantice" cu pre
tenii, tot ceea ce Platon a spus c u privire la Atlantida a fost
verificat i confirmat de ctre Crantor i P oseidonios. Crantor
(340-27 5 .e.n.) , se spune, ar fi avut acces la sursele egiptene
artate lui Solon . Aceast i nformaie se bazeaz ns pe un
s i ngur citat din Proclos (In Tim., 24 a-b, p . 76, Diehl) , (cf.
CAM ERON, 198 3 , care susine c este v orba de o interpretare
greit a textul u i din Proclos ) . La rndul ei, nici mrturia lui
Posei d onios (care se pare c ar fi scris un comentariu la Ti
maios - vezi Sextu s Empiricus, Adv. math. , 7.93) n u este
foarte sigur, ea provenind de la Strabon ( 2 . 3 . 6 ) .
In general disputele pe c a r e le-a gen erat Critias au avut
n vedere istoricitatea mitului A i Jantidei. Printre cei care I-au
consi de rat o ficiune se numr : Ari stotel (ap. Str :j bon, 1 3, 598),
Strabon (II , 102) , Longin (ap. Proclos, In Tim. , 133 b), Plinius
(Nat. Hist. , II, 90), Numenius, Porfir, lamblichos (ap. Proclos,

110

CTLIN PARTENIE

In Tim., 2 4 b). Numrul celor care au ncercat s dovedeasca


existenta real a Atlantidei este ns cu mult mai mare. l n
antichi tate istorici tatea acestui m i t a fost sustinut
d e : Theo

frast (Diels, Dox. Gr., fr. 12, p. 49 0, 1 , 5-9), Poseidonios ( llp.


Strabon , I l , 102), Crantor (ap. Proclos, In Tim., 21 a-d, 2 4 a ) ,
Proclos ( I n Tim. , I , 24-6 3). i ncepind ns cu secolul al XV I I-lea,
un numr tot mai mare de crturari, exploratori i mitomani
au ncercat cu obsti naie s dovedeasc faptul c Atlantida a
existat cu adevrat. n secolul XX, dup un delir de cte va
sute de a ni , s-a aj uns n cele din' urm la dou ipoteze : una
geologic (n care se susine c Atlantida a existat cu adevrat)
i una istoric (n care se susine c Atlantida , dei este o
invenie a lui Pla ton, a avut ca surs de inspirai e o cetate real) .
i n ce priv ete ipoteza geologic, voi da un sin gur exempl u .
L a ncep utul secolului XX, geologul M . P . Termier ("Bulletin d e
!'Institut Oceanographique " , Juin, - 1 91 3, ap. RI VAUD, 1 925, 29)
a susinu t i deea c l a sfritul erei cuaternare o mare regi une
continental s-a scufundat l a vest d e Gibraltar, ultimele ei
rmie fiind Insulele Azore, Canare, Madera i I n sulele Capu
lui Ver de. Toate aceste insule au aceeai faun, asemntoare
cu cea de pe co astele Senegalului de ast zi, ceea ce ne- ar
ndrepti, susine Termier, s cred em c toate au f cut parte
d intr-un singur continent. Iar descrierea geologic a Atlanti-
dei, aa cum ap are ea n Critias, corespunde exact cu struc
tura actual a solului din aceste arhipelaguri .
l n ce privete i poteza istoric v o i da dou exemple. RYLE
(196 6 , 2 3 3-6 ) consider c Atlantida era de fap t o metafor
pentru Cartagina, ntre cele dou ceti exi stnd frap ant de
m ulte asemnri . Asemenea Atlantidei, Cartagina era ncon
j urat de un bazin circular, avea un templu mpodobit cu aur
i argint nchinat lui Apolo (n care se afla o statu ie extrem
de nalt a acestuia i n care nu slujeau preo i i , ci stpnitorii
politici ) etc . Spturile arheol ogi ce efectuate n Creta, n spe
cial cele fcute de Sir Arthur Evans l a Cnosos, au permis m
stabilirea mai multor asemnri ntre Atlantida i Creta mi
noic : " o arhitectur excepional, o art foarte sofisticat , o
_
reea de canale bine organi zat etc " . (BRISSON, 1 992, 3 1 6 ) . In
anul 1 939, arheol ogul S. Marin atos a publicnt un mticol (Th e
Volcani c Destruction of Minoan Crete, "Anti quity", X I I I , 1 9 39)
n care a ncercat s argumenteze c (i) n i nsul a Thera, afl at
l a 7 5 de kilometri nord fa de Creta, a avut loc n prima
parte a secolului al XV- lea . e.n. o p uternic erupie vulcanic :
i (ii) c acea erupie vulc an ic (ma i ales prin cutremurele d e
pmnt pe care le-a generat) este c a u z a dispariiei civiliza iei
minoi ce n Creta. n acest caz, este posibil c a disp ariia Atlan
tidei descri s de Platon s fi avut ca model dispariia civili
zaiei minoice n Creta. Acestei ipoteze i s-au adus ns nume
roase obiecii, cea m ai important referi ndu-se la d iferena
dintre presup usa dat a erupiei ( 1500) i presupusa dat a
dispariiei civilizaiei minoice (1450) (acestei obiecii i s - a rs
puns, n econvingtor , c, d e fapt, erupia a avut loc n mai
mult e etape). Ap oi, se ridi c problema cu privire la modul n
c are Pl aton a r fi p utut afla Cl c este i nformaii despre Creta
minoic , informai i rmase necunoscute contemporanilor si.

INTERP RETARE LA TIMAI O S

I ClUTIA'S

iJ. l l

Un posi bil rsp uns a r f i c e l a avut acces nemij locit l a anu


mi te scrieri egiptene, care ar fi p utut conine acele informa
ii. E adevrat c multe din scrierile lui Platon (Gorgias,
482 b ; Legi, 656 ' d - 65 7 a, 799 a, 8 1 9 a-e ; Omul Politic, 264 c,
290 d-e ; Fhaidon, 80 c ; Phaidros, 2 7 4 c - 275 b) ;
Timaios,
2 1 e-25 d atest fami11aritatea acestuia cu obicei urile; reli
gi a i legendele egip tene . Ar fi aadar fire5c s presupunem
c
Platon
a
cl torit
n
Egip t ;
n umai c,
cele
mai
vechi izvoare care mentioneaza acest lucr u snt relativ trzii :
Cicero (D e fin., 5.29.8 7 i De rep., 1 . 1 0 . 16) i Diodorus (!. 96.2 ) .
Este deci mult mai pro babil ca a ceast cl torie a l u i Platon
n Egipt s fie o introducere trzie n biografia sa, dup mo
delul pi tagorician (se tie c Pi tagora a cl torit n Egipt) .

"l{ol ul metaforei este acelai ca al degetului meu atunci


cnd l ndrept ctre ceva. Cnd l ndrept ctre ceva, i su
gerez s priveti n aceast direcie pentru a descoperi ceea
ce vd eu. Nu i sugerez s te uii la degetul meu" (MARIAS,
1967 , 46, ap. TURBAYNE, 1976, 1 2 6). Cine va ncerca s des
copere semnificaia filosofic a mitului Atenei i Atlantidei va
trebui s nu se uite la "degetul lui Platon", aa cum, d i n
p cate, s-a ntmplat p r e a adesea , ci, dimpotriv, s pri
v easc spre ceea ce Platon nsui va fi privit atunci cnd a
plsmuit p ov estea celor dou ceti.
La o prim lectur, datorit multelor i diferitelor subiecte
expuse - mitul vechii ceti a Atenei i al Atlantidei, De
miurgul, sufletul lumii, astrele cereti, timpul, receptacolul,
necesitatea, tri unghiurile elementare i corpuri le pri mare, pro
cesul de respiraie i nutriie etc. - Timaios poate prea un
delir exotic delimi tat brutal de celelalte scrieri platon ici ene.
Cu toate acestea, din punct de ve dere al ideii, el este perfect
integrabil operei lui Platon, care se .s:iovedete a fi n cele din
urm un regizor ab solut. Totul n aceast adevrat enciclo
pedie este premeditat c u o minuie ultim. Timaios cuprinde
trei pri di sti ncte, fiecare fiind expus de ctre un alt per
sonaj . Prima dintre ele este rostit de Socrate i reprezint
un rezu mat al unui d i scurs cu privire la cea mai bun al
ctuire a unei ceti, discurs pe care acesta l-a inut, cu o zi
inainte, l ui Timaios, Critias i Hermocr ate (la ntlnirea de
"ieri " a mai participat ca auditor i un al c i ncilea personaj ,
nenumit, care din anum ite motive este absent la ntlnirea de
"azi " - vezi Lmurir i preliminare la "Timaios" i .,Critias",
Despre personaje). La sfritul recapitulrii sale Socrate le
mprtete celor de fa sentimentul (ncOos ) p e care l-a
ncercat n faa cetii imaginate de el :

,.E ca i cnd cineva, dup ce ar fi privit undeva nite


fiine frumoase, fie zugrvite , fie cu ad evrat v i i , dar nemi
cate, ar s i m i dorina de a le vedea micnd u-se de la sine i
lund u-e la ntrecere, fiecCJre dup p uterile sal e . Acelai lucru
l-am simi t i eu n faa cet i i descrise d e noi. ntr-adevr,
a a sculta cu plcere povesti ndu-e ntrecerile la care particip
cetatea : cum aj unge n chip legiuit s se rzboiasc cu alt fel
d e ceti i cum i dovedete calit<\ile specifice educaiei i

CTLIN PARTENI!l

il 1 2

cre';erii date cetenilor ei, att n lupte ct i in trata tive"


(Tinaios, 1 9 b-c).
Ca rsp uns la aceast dorint a lui .Soctate Critias le n
fieaz celor p rezeni i stona
tlanttdei i a 'vechii ceti a
Atenei - cea de a doua parte a dialog ului 'l ' imaios. La sfirtul
discursului s u, car e nu este ns cu mylt mai l u n g decit re
capitularea lui .Socrate, L.:ritias prop un e ca m conunuare Ti
maws, fimd cel mai b un astronom dintre ei, s vor b easc
despr e natur a universulUI, u rmind ca dup aceea el, Critias,
s ts toriseasc mitu l celor d ou cetti
n toate amnuntele

sale :
,
" I at, Socrate, cum am rnduit noi banchetul pe care l dm
n cmstea ta. Ne-am gindi t c Timaios, ca cel mai bun astro
no m dintre noi, i ca unul care s-a strduit cel mai mult s;_\
cunoasc natura uni v ersului, ar trebui s v orbeasc cel dinti,
ncepnd c u naterea lumii i sfr ind c u n atura oamenilor.
Dupa Ttmaws v oi vorbi eu, c a i cum i -a p rimi pe oameni
gata zmislli prm vorba sa, iar d e la tine i-a lua pe aceia
crora tu le-ai dat o cretere deos e bit. i p e acetia d i n
urm , potrivit p ovetii i legiuirii lui Salon, aducndu-i n faa
n oastr ca in faa unor j u d ectori, s-i facem cet e ni ai
acestei ceti, i s considerm astfel c ei snt acei atenieni
d e demult, scoi din uitare de scrierile sfinte, rmnnd c a pe
mai d eparte s vorbim desp re ei ca despre nite ceteni ate
n i e n i a devrai '' ( T imaios, 27 a-b).
Disc ursul lui Timaios, n care este descris naterea trupu
lui i sufl etului lumii, i a trupului i sufletului omenesc, este
cea de a treia parte, cu mult cea mai ntins, a lui Timaios.
Povestirea istorisit de Critias n u este, evident, d ect un
P l'etext pentru idee : vechea cetate a Atenei ntruc hipa cetatea
i deal i maginat de Socrate, i ar Atlantida, o cetate de u n alt
fel , d ar situat tot la nivelul excelen e i , era advers<lrul ca r e
putea face nfruntarea dintre el e posibil, prilej u i n d n acest
chip p un e rea n valoare a calitilor celei dinti. Cele trei teme
care npar n Timaio s snt deci : (1) naterea lumii i a naturii
umane, (2) cetatea utopic i (3) pseud o-istoria unei ceti reale
(Aten a ) , ce o ntr u chipeaz pe cea ideal. Care este ns cheia
al turrii ace st or teme ?
(1) Att n zmislirea lumii i a naturii umane (Timai os},
ct i n cetatea utopic n s i ( R ep u b lica, rezum atul lui So
crate din Timaios, Legi) i n nfruntrile ei (Critias}, i n t riga
const n confruntarea dintre raiune i ceea ce este lipsit de
ra i u n e . Pentru spiritul grec , raionnlul este privat d e omni
po t en . Zeii n i i a u de nfruntat p u t eri asupra crora nu se
pot nstpni p e depli n - nermnndu-le altceva dect ncer
carea de a le birui. B i ru i na poate fi obinut prin for sau
prin persuasiune. Acenst cale a conv i n g e ri i este tema trilo
giei l ui Eschil, O r es tia, n care, n cele din urm, Furii le sn t
con v inse, i nu c onstrnse, d'e ctre zeia Atena, s u r me z e cn
lea b i nelu i i a drep t ii (vezi excele ntul Epi log al com 2 n t a
riului lui CORNFORD, 1937, 361-4) La fel se n tmpl i n
cosmologia d i n T im aio s :

"Acest u n ivers, zmisl i t prin mbi narea n e c e s i t ii

iunea,

este rezultatul

unui

amestec .

cu ra
Raiunea a j ucat rolul

INTERPRET ARE LA TIMAT O S I CRITIAS

113

) necesitatea
cond uctor p r i n faptul c a con \ i n s ( c;s[Osv
s ndrepte cea mai mare parte a lucrurilor supuse devenirii
spre ceea ce este cel mai bun . n felul acesta i potrivit cu
acestea, universul nostru a fost alctuit dintru nceput aa cum
este el alctuit, datorit faptului c necesitatea a fost nvins
de p uterea convingerii raionale" (47 e-48 a ) .
I n zmi slirea universul u i partea nerai onal a f o s t con
vins s se supun celei raiona l e d intru nceput, el e aceea
geneza din Timaios nu este p ropriu-zis o nfruntare , ci mai
degrab o cooperare ntre cele dou principi i opuse. Nu la fel
s e ntmpl ns nluntrul cetii i n isto r i a ei .
(2) ! n scrierile lui Platon exi st mai multe ceti utopice :
Kallipolis, n Repu b lica, veche cetate a Atenei, n Critias, i
Magnesia , n Legi. Dar, de ce onre, la Platon, si ngurele utopii
sn t al e cetii? De ce nu exist , s zicem, i o utopi e a cos
mosul u i ? Universul nu este d ect copia unui model d esvrit
vieuitoarea inteli gibil . Dar aceast copie a fost zmislit,
a t t ct a f o st cu putin (cf. Timaios, 38 b-c, 39 e), ct mai
asem n toare c u modelul ei . Lumea deven irii, la nivelul d e
venirii, este cea mai bun lume posibil. De aceea nu exi st
o utopie a cosmosului . Utop ia incepe cu sufletul omul u i . Ai ci ,
n sufletul omului , n u numai c partea neraional nu poate
fi totd eaun a supus, dar o poate chinr birui pe cea raional .
Rul , d ei ned orit, este posib il, c c i sufletul omului , spre d eo
sebire de cel al lumi i , se poate mbolnvi . Fie din cauza unei
rele pred i spoz i ii a trupului (Timaios, 86 e) sau a unei proaste
ed ucaii (Timaios, 8 6 e), fie d i n cauza unei proaste forme d e
guvernare (Timaios, 8 7 a-b ) sau a trndviei (Timaios, 89 e) ,
pl cerilor nesbui te sau ambiiilor (Timaios, 90 b ) , sufletul
omului se poate "ntoarce n Hades nemplinit i lipsit d e in
tel egere" (Timaios, 44 c ) . D ar. nu numai sufletul omului se
p o ate mb olnvi, ci i, pentru a vorbi aa , dei Platon n u fo
losete aceast expresie, sufletul comunitii. I n lumea d eve
ni rii si ngur comunitatea uman nu are un corespondent pa
radigmatic n vieuitoarea inteligibil. De miurgul i ceilali zei
nu zidesc i cetatea , ci doar sufletul i trupul omul u i . Nef
cnd parte din d emiurgia propriu-zis , cetatea pare a fi sin gura
fiinare n care raiunea n u poate s supun ceea ce e ste lip
sit de raiune dect prin con strngere. Aa se explic caracte
ru l opresiv al utopi i lor lui P laton - paznicii, n cetatea uto
pic din Repub lica, i Con siliul Nocturn, in Leqile, avnd me
nirea de a impune b inele . La fel se ntmp l i n cetatea
i rl eal descris de Socrate l a nceputul lui Timaios (probabil
o a doua versi une a utopiei din -Republica}. i aici misiunea
nazni cilor este de a aora cetatea "de ori cine ar merge mpo
trlv-i " (e drept. mprind dreptatea "cu bln dee cel or care
n vatm d in untru, adic celor p e cr1re ei i guverneaz [ . . . 1
fiind n schimb necrutori cu du manii d i n nfr1r" , 1 7 d - 1 8 a).

(3) I n Repub lica utopi a era descri s n p uritatea ei abso


l ut : ea ap arinea , asemenea formelor intel i gibile, unui spa
tiu ned eterminat. i totu i (n Cartea a VIJT-al cetatea uto
o i c , chiar in varianta ei cea m n i n'nlt, este prins ntr-o
i stori e : propria ei d egrad a re l u n tr i d'i . Uton i a pnrtirini\, l a
Platon, l a dou tipuri d e istorie. O istor i e a cl e q ra cl ii r w e i i n R

Ooere val .

VII

114

CTLIN

P A R TD NIE

terioare (Repu b lica, Cartea a VII I-a) i una a isprvilor ei


( Timaios i Critias). Cele dou istorii par ns a fi n chip
esenial diferite. Trecerile d e la un fel d e guvernare la altul
n C artea a VIII-a din Rep u b lica snt dialectica-i storice (tema
acestor treceri va fi apoi rel uat n Omul Politic i n Legi) ,
pe cn d ncercrile prin care trece Atena par a se nscrie
ntr-o istori e e xclusiv evenimenial. D ar, n Timaios, tocmai
aceast istori e evenimenial este considerat a fi "nu un mit
plsmuit, ci o istorie pe deplin adevrat " ('t"6 't"E fi. tt Actcr6ev 't"o: fLU
6 ov an: o: A E hvov Myov ELVO:L 1tcX[J.fJ. EYci: rrou, 2 6 e 5-6), n timp ce
d i scursul lui Socrate despre cetatea i d eal este numit un
simplu mit (Timaios, 26 c 9 ) . i tocmai aceast istorie este . . .
neterminat.
I n Timaios i Critias intenia lui Platon de a intrupa ce
tatea i d eal n realitate este evident. Dar, cum nu d i spunea
d e o paradigm istoric atestat, a recurs la o expunere de tip
mitic. Fcnd o graioas reveren Egiptului - p oate singura
ar n ca re existau ornduiri politice asemntoare legilor
ceti i ideale, dar care n u erau totui la nlimea utopiei Platon i-a luat toate precauiile necesare pentru a nfia
mitul Atenei i al Atlanti d ei ca p e o istorie real, cci utopia
trebui a acum s capete ponderea exi stenei i storice (cf. Ti
maios, 1 9 b-c). i , dac i nem seama de d el i rul tuturor celor ce
au navigat n cutarea Atlantidei, acest lucru i-a reuit pe
deplin . Totul nu era ns , aa cum am mai spus, dect un
pretext pentru id ee : vechea cetate a Atenei ntruchipa cetatea
i d eal imaginat de Socrate, i ar Atlanti d a era ad versarul care
putea face nfruntare a posibil. Dar , pentru ca nfru ntarea
s poat avea loc, Atlanti cl a trebuia s devin o cetate lipsit
d e raiune :
"Atta vreme ct motenirea lsat ele zeu n sufletel e lor
s-R pstrat, i s-R pstrat el e-a lungul a multor generaii, ei
s-a u supu s legilor i a u purtat n inimile l or acel ceva divin
de care erau att d e apropiai . Aveau, p e drept cuvnt, mini
luminate i se purtau cu judecat i smerenie fa d e ceilali
i fa de propria l or soart. Spuneau c virtutea e m 'i pre
sus el e orice, clispreuinclu-i, ei ni i , propria lor bogi e,
a crei povar o purtau cu graie, nel sndu-se b i ruii d e
vraja e i , i n u i-au pierdut stpnirea de sine, c i au mers drept,
pe drumul lor. Si-au elat seama c bogia nsi este sporit
prin vi rtute i dragoste mprtit ; i c, dac ea e rvnit
i pus la mare pret, ei ni i vor pieri dimpreun cu toi
ceilali. Din aceast prici n a a d a r , i d a torit acel ui ceva eli
vin ce l i s-a pstrat n suflete, bogiile lor, pe care le-am
d escri s m ai nainte, au continuat s sporeasc. Dar, cnd partea
d ivin din ei a nceput s fi e cuprins ele slbiciune, el i n
cauza desei amestecri cu c e e a ce e s t e muritor, i c n d ceea
ce era omenesc n ei a nceput s orecl omine, n-au mai fost
n stlre s poarte pova r a bogiei l or i i-au pierdut orice
rui ne. Pentru cin e mea ochi s v a d , msura netrebniciei
lor nu mai p utea fi acu n . cci ei r mneau fr ceea ce
este cu adevra t nepreu i t : n sch i rn h , pentru cei care nu
a v e a u ochi s vaci<"\ aclcvrat<1 feri c i r e , ci p reau c duc o v i a

INTERPRETARE LA TJ M A I O S I CRITIAS

!1. 1 5

bin ecuvntat, n goana l o r n eostoit d u p putere " (Critias,


1 2 0 e-1 2 1 b).
,
n p o vest ir e a istorisit de Critias , cetatea Atenei ( ntr uch i
p area a ceea ce este raional) a biruit n cele el i n urm Atl an
t i d a (intruchiparea a ceea ce devenise lipsit de raiune). Dar aa cum se n tmpl i in Agamemnon, prima parte a trilogiei
l u i Eschil - pentru c rai unea a triumfat prin for, i nu
prin persua siune, victoria ei nu este trai nic .
. , n timpul ce a urmat" - ii sp une preotul egiptean lui
Salon -, avnd loc n prasnice cutremure i i nu ndaii , ntr-o
singu r zi i in crncena noapte ce i-.a urm at, ntreaga voastr
armat strns l a un loc a fost nghiit d e pmnt, iar insula
Atlantid ei a pierit, scufundindu - s e in mare11 (Timaios, 25 c-d).
/

In Republica, mai mult dect n orice alt dialog, carenele


ontologice ale lumii devenirii au fost att de apsat expri
mate, nct filosofia lui Platon a cptat reflexe tragice. La
p olul opus se afl Timaios - scrierea n care Platon a in c er
cat cel mai mult s rea biliteze r e a l ul . G estul ! u <;le a nscrie

utopi a intr-o istori e (intr-o istorie imaginar , e drept, dar o


i st o rie ) ca i intreaga cosmologie din acest dialog reprezint
n fond o ncercare de a reda lumii d evenirii mai mult dem
n ita t e o nt olo gi c .
Universul, omul, comunitatea uman i i storia ei - acestea
snt temel e puse n j oc de Platon in Timai os i Critias. I ar n
fiecare din ele se regsete ace la i mo tiv : r apor t n l dintre ceea
ce este r aional (Demiurgul , pa rtea raional a sufletului ome
nesc. pazn i c i i cetii ideal e, cetatea Atenei) i ceea ce este lip
si t d e raiune (necesitatea, pril e n eraionale ale sufl etului
omenesc , posibili i duman i ni cetii ideale, Atl a nti d a ) . Acest
raport n u este n s acel ai : el are forma u n ei cooperri n
z misl i r ea universului i a omului, i a u n ei confr untri in
l un trul cetii i in i st ori a ei.

Povestirea amnunti t a nfruntrilor cP au loc n i storie


ntre ceea ce este ra ti o na l i ceea ce este lipsit d e rai une a
rma.;; ns neterminat, cci Critias - un fel de ec ranizare a
utopiei din Repu b lica, o a d ev r a t superProduct i e , cu caval
cade si decoruri exoti ce - nu a m a i fost ncheiat. Dar n u numai
Critias R r mas n et ermi nat , ci i tr il o g ia nsi, cci n u exist
nici o do v a d a existentei l u i H erm o c rate, d e i posibilitatea
ca HermocrRte s rostea.s c la rndul s u u n d i sc u rs este
exPlici t precizat att de Socrate, ct i de Criti as (cf. Critias,
1 0 8 a i c ) .
Cu privire la neterminarea l ui Cri ti a s exi st ,
desigur,
mul t e ipoteze, d a r ni ci una nu a putut of e r i argumente d eci
sive. O p r i m i potez este cea d u p care ultima scriere plato
n i c ia n este c hi a r Critias, care a rmas n eterminat
pentru
simplul m otiv c Plato n n n c etat din via nainte de a-l
p utea ncheia (cf. cron ologia propus de LEDGER, 1989, 1 98 ;
vezi Anexa 1 ) . O alt ipotez, extrem de seductoare, dar
extrem d e greu d e acceptat, este cea a l u i RYLE ( 1 96 6 ) , d u p
care d i a logul Critias face p ;ute d i ntr-o nlt tril ogie n eter m i n at
(Proto-Re p1t b lica, C ri t i a s, H r mwc1atc J (vezi Lc!muriri prelimi
na re la 'Timaios' i 'Cri t i a s ' . Despre d a t a rompunerii i n-

116

CTLIN P ARTENTE

cadra rea celor dou dialoguri n opera lui Platon). 1 n fine,


o a treia ipotez, susinut de cele mai multe cronol ogii al e
scri erilor pl atoniene (Schleiermacher, Ast, Ueeberweg, Campbel l ,
Lutoslawski, Gomperz, Natorp , Ritter, Zeller), este cea con
form creia Platon ar fi abandonat Critias pentru a scrie l, e
gi le, ultima sa lucrare n acest caz se ridic ns o d ificil
problem : ce anume 1-ar fi putut d etermina pe Platon s aban-.
cloneze ncheierea lui Critias ? Dorina de a incepe ct mai re
ped e o nou lucrare, sau, a a cum a susi nut OWEN ( 1 \!5 3 )
(vezi Lmuriri preliminare la 'Timaios' i 'Critias' , Despre
data compunerii i ncadrarea celor dou dia loguri n opera
l u i Platon), renunarea la o parte el in tezele expuse n Timaios ?
n general, neterminarea trilogiei a fost identificat cu
neterminarea lui Critias. Cu alte cuvinte, trilogia ar fi rmas
n ctcrmin at pentru c a doua ei parte, Critias, a rmas neter
m i nat. Nu este ns imposib il ca neterminarea lui Critias s
fi fost provocat d e pierd erea ncrederii n proiectul tri l ogiei .
La nceputul lui Timaios, Socrate le spune convorbi tori lor si
c ar d or i s asculte povestinclu-se cum cetatea ideal ima
gi n at el e el "ajunge in chip legiuit s se rzboiasc cu alt fel
ele ceti i cum i d ovedete calitile specifice educaiei i
creteri i date cetenilor ei , att n lupte ct i n tratative"
( 1 9 c ) . Dac Platon ar fi scris Hermocra te, subiectul acestui
dialog ar fi fost, cred (ca i CORNFORD, 1 9 37, 364), o victo
rie a cet ii id eale (ntruchipat fie d e o Aten fictiv, fie ele
o alt cetate) obinut ns prin tratative, i n u prin lupte. n
acest caz Hermocrate a r fi fost o utopie n u pentru c ar fi
descris i storia unei ceti utopice (cum este Critias), ci p entru
c a r fi descris n primul rnd o istorie utopic, adic o isto
rie in care o cetate raion al ar fi supus o alta, lip sit de
raiune, prin convingere . S -i fi pierdut oare Platon ncre
derea n posibilitatea unei istorii bazate p e conYi ngerea ne
raionalului ? S fi abandonat aadar ncheierea lui Critias
deoarece n u a mai crezut n terna lui Herm o crate i n legato
ul din tre a ceste dou d ialoguri ?
Nu vom ti, poate, niciod at de ce Critias i trilogia nsi
au rmas neterminate. Dar ele, aceste n eterminri - i ndi
feren t d e ce anu me au fost d eterminate, i n diferent d ac au
avut un caracter accidental, ori d eliberat - trimit la celelalte
neterminri din scrierile lui Platon. La propriu, neterminarea
n u ap are dect ca neterminare a unui ir d e d i al oguri , p re
cum Thea itetos Sofistul, Omul Politic, Filosoful sau Timaios,
Critias , Hermocmte. I n d ialoguril e socr;atice - dar i n multe
din d i alogurile tirzii, cum ar fi Theaitetos - neterminarea
apar e ns i ca ap orie, adic ca oprire naintea gsirii ori
cre i soluii . Dialogurile socratice, numite uneori i aporetice,
sint, din pun ct d e vedere al scrierii lor, n cheiate. Dar, cl i n
punct d e ved ere a l ideii, aceste dial oguri snt d e fapt neter
minate , cc i ele se ncheie fr s aj ung l a vreo concluzie.
L a fel par a sta lucrurile i n cazul lui Critias. Discursul l ui
Timaio s despr e natura universului i a omului, precum i cel
a l lui Socrate d espre cetatea id eal snt numite explicit mi
tur i (cf. Tim aios, 29 el 1, 26 c 9). Numai d i scursul lui Critias

INTERPRETARE LA TIMAIOS I CRITIA'S

H7

este anunat, la nceputul lui Timaios, nu ca un mit plsmuit, ci ca o istorie pe, deplin ad evrat
't"o TE 11-1J
7tA()(cr8v ""

.-ueov

& :>.A '

tXA'I)Ovov

M y ov

zrv()(L

7tcf(J.(J.>::y ci

r; O U ,

Timaios, 26 e) ; acest discurs este n schimb neterminat, ca i


cum s-ar sfrsi nainte de a d ezvlui ceea ce este cu adev
'
ra t esenial*, asemenea unui d ialog socratic ce se termin na
inte a gsiri i oricrei soluii. Critias este ns exact cazul opus.
Aces t dialog este, la propriu, 6 scri ere neterminat. D ar ne
terminare a lui nu provoac nici un suspens, cci, d e fapt, con
inutul su a fost, la nceputul lui Timaios (20 c-2 7 b), rezu
mat chiar d e ctre Critias. Cu alte cuvinte, povestirea lui
Critias, sp re deosebi re d e scri erea intitulat Critias, nu este
neterminat . De aceea disputele generate de neterminarea lui
Critias nu a u privi t deznod mntul acestui dialog, ci doar
motivul neterminrii lui. Di alogurile aporetice snt deci ter
minat e d in punct de veder e al scrieri i, dar neterminate d i n
punct de vedere a l i d e i i , i ar caracterul l o r aproximativ provine
tocmai din aceast ultim neterm inare. Critias este n etermi
nat din punct d e vedere al scrierii, dar terminat din punct d e
vedere al ideii i rezumat la nceputul lui Timaios; iar carac
terul su neaproximativ (cf.
(D.'1)8vov Myov, Timaios, 26 e 6),
in e desigur i d e ncheierea coninutului su. I n ce privete
trilogia, ea este netermin at din punct d e vedere al scrieri i ,
i p are a f i
nencheiat i d i n punct d e vedere al idei i,
cci nu exist nic i mcar o aluzie la ce ar fi putut fi
subi ectul lui H ermocrate, ultima ei parte. n plus, enigma
ticul persom lj absen t menionat la nceputul lui Timaios pare
a fi un subtil artifici u d e compozii e : invocn du-1, Pl aton i
rezerva d e fapt dreptul d e a-l face s apar , n cazul n care,
dup ncheierea trilogiei (Timaios , Critias, He r m o c r ate ) , ar
ma i f i vrut s continue, adic s transforme trilogia ntr-o
tetralogie.
Att rezumatul lui Socrate d e la nceputul lui Timaios,
c t i povestirea lui Critias par a ncheia ( i . e. rezol va), nc o
dat, problema cetii , Numai c nglobarea acestor dou dis
cursur i d espre p olis ntr-o trilogi e ce ncepe printr-o cosmo
logi e - sau, altfel spus, corelarea temei cetii cu cea a
universulu i - face parte, la fel ca si n Repub lica , Omul Po
liti c i Legile, d in ns i soluia p oblemei. Aceast soluie,
cea d in trilogia neterm inat, lipsit fiind d e articularea ei
complet , nu este aadar o soluie ncheiat. Dar, s-ar putea
argumenta, chiar d ac solui a trilogiei este netenpinat, pro
blema ca atare, probl ema cet i i , nu ete nenc heiat (i . e .
ner zolvat ) , c ci att n Repu blica i n L egi, ct i n O m u l
Polztic (cu toate c acesta face parte dintr-o serie d e d ia
logu r i ce nu a fost ncheiat ) , probl ema cetii a fost, dei
In moduri d iferite, r ezolvat . Din punct de vedere al ideii
neterminarea poate aprea ns nu numai ca oprire nainte
gsirii unei soluii , ci i ca o ne- oprire d i n reluarea cutrii,
* i cealalt serie net e rminat d e dialoguri - Theaitetos,
Sof istul , Omu l Politic, Filos oful (din care ultimul lipsete) pare a se opri naintea d ezv luirii a ceea ce este cu ad evrat
esenial (Filosofu l).

B8

CTLIN PARTENIE

n pofida gsirii unor soluii. Soluionarea incomplet a pro


blemei cetii din trilogia neterminat nu este aadar dect
momentul unei aproximri, care - dac a doptm cronologia
tradiional - pare a se ncheia c u Legile. Snt ns Legile
soluia definitiv a problemei cetii ? Sau altfel spus, ar mai
fi de imaginat o nou reluare a acestei probleme in p ofida
soluiilor propuse n Legi ? La aceast ntrebare este extrem
de greu de rspuns. Platon nu a obinut, la nivelul operei,
coerena unui sistem, iar ntrebrile (fie el e explicit formulate
o ri subnelese), par a fi n toate scrierile sale, mai importante
dec t rspunsurile. n cazul lui Socrate ntrebarea apare ca o
opiune a vieii (cf. Apo logia), n timp ce pentru sofiti ea
apare drept un simplu instrument al puterii (cf. Euthydemos).
Pentru Platon ns, ntrebarea (i. e. punerea sub semnul n
trebrii ) este condiia nelegerii oricrui lucru, cci orice lu
cru se las neles numai n l ogos, al crui loc d e fiinare este
dialogul, care, la rndul lui, nu poate exista n absena
ntrebrilor. Ar mai fi deci de imaginat o nou reluare a
problemei cetii n pofida soluiilor gsite n L eg i ? Probabil
c da, din moment ce p entru Platon a rmne n ntreb are, a
te opri naintea gsirii oricrei soluii, ori a relua cutarea
n pofida gsirii unei solui i echivaleaz cu o mai bun apro
xima re a problemei i, astfel a adevratei ei soluii. I n acest
caz nu numai trilogia a rmas neterminat, ci i problema
ns i , problema cetii .
S--a spus despre Timaios c ar f i precum x</lpcc,
recepta
calul - conceptul cel mai enigmatic al ntregii cosmologii cci el, T imaios, pare a se sustrage oricrei i nterpretri, ori
cr ei ncercri de a-i atribui o form. Aceast comparaie este,
n bun msur, forat, cci Timaios nu este lipsit d e orice
form precum, xwocc , dar, capacitatea l u i de a rezista ori
"
crui demers hermeneutic provine tocmai din faptul c el nefii n d dect o parte lipsit de posibilitatea de a se articula
n ntregul cruia i-a fost destinat - a rmas privat de n
elesul lui ulti m, de desv,rirea propriei sale forme. Pro
blemele nsele, Critias, trilogia, Timaios i chiar imensa lui
exegez - toate snt, ntr-un fel sau altul , nencheiate. Dar,
ca i n cazu l dialogurilor aporetice, aceste neterminri nu
sn t un eec cognitiv, cci ele snt precedate de o cercetare
care, dei nu este o gsire a soluiei, este totui o aproximare
a ei. Neterminarea apare aadar, l a Platon, ca o ipostaz a
aproximrii. Problemele ca atare snt nenchei ate, i.e. aproxi
mate i nu rezolvate, deoare neterminarea, i.e. aproximarea,
este condiia cunoaterii nsi . Tema caracterului aproximativ
al cunoaterii apare ns, n scrierile platoniciene, n multe
alte ipostaze : fie ca mit (Repub lica, Omul Politic, Phaidros,
etc,), fie ca e xerciiu (Parmenide, Theaitetos), ca ipotez (Me
non, Phaidon, Repu b lica, Parmenide), ca asemnare (Phaidon,
Repub lica, etc.), sau chiar ca transmi tere oral (Parmenide).
I n Ti maios i Critias caracterul aproxi mativ al expunerii fie
cre i tem e - comunitatea uman (rezumatul lui Socrate),
universul , omul (d iscursul lui Ti maios), i storia (povestirea
lui Cristias) - este fie explicit men ionat, fie sugerat. Att dis-

INTERPRETARE LA TI M A I O S I CRITI AS

1 19

cursu l l ui Timaios, ct i cel al lui Socrate snt nu mite ex


plicit "mituri " (cf. Tim., 2 9 d 1 , 26 c 9) (n plus, discursul lui
Socrate, fii nd doar un rezumat al celor d iscutate "ieri", nu
este dec i dect o aproximare a unui alt discurs) . Povestirea
l u i Critias , n schimb , este numit explicit "o istorie adev
rat " (Cf. Timaios, 26 e). Acea st povestire, aa cum este ea
istori sit d e Critias, nu este ns dect ultima variant a unei
"i stori i ce nu a putut fi p strat , i . e. tra nsmi s, fr pierderi.
Scenariul tra mmiterii istoriei celor dou ceti (Atena i Atlan
tida) cuprind e nu mai p ui n d e p atru personaj e : p reotul egip
tea n , Solon , Critias cel Btrn i Critias, p entru a nu mai vorbi
de faptul c preotul egiptean o povestete aa cum a fost ea
pstrat n vechil e scrieri egiptene. I storia celor dou ceti, n
vnrinnta n care este p ovestit de ctre Critias, nu este aadar
dect o aproximare a unor ntmplri ce au avut loc demult,
ncum "9000 d e ani" (cf. Timaios, 2 3 e).
.
! n Timaios i Critias temele puse n j oc nu snt ns
numai aproxi mate : ele snt, n plus, di spuse n dou fe
luri diferite. n Timaios, 27 a-b, Critias le ornd uiete astfel :
universul , omul (discursul lui Timaios), comunitatea uman (ce
tatea ideal i maginat de Socrate) i istoria comunitii uman e
(pseudo-i storia cetii ideale - o istorie n care trimful
acesteia este obinut prin lupte, povestirea lui Critias , i, pro
babil , una n care el este obinut pri n tratati ve, discursul lui
Hermocrate ) . Numai c ordinea n care ac este teme apar n Ti
maios i Critias este de fapt alta : comunitatea uman ( rezu
matul lui Socrate), istoria (rezumatul lui Criti as), un iver
sul,
omul
( discursul
lui
Timaios) ,
i storia
(p oy estirea
l u i Criti as , i storisit a cum p e
Larg) .
Aceast
d ubl dis
punere a temelor
este, cred, problema
cea
mai grea
a celor dou dial oguri. De ce aceste dou dispuneri ? S fie
ea, aceast dubl dispunere a temelor, o alt , mult mai sub
til, aproximare a lor ? Dar , nu numai trilogia din care ele
fac parte se ncheie nainte de a dezvlui ceea ce este esen
ial , ci a a este nevoit s fac i orice i nterpretare a ei . Orice
rostire este , se spun e n Timaios (29 b), nrudit cu ceea ce
este rostit.