Sunteți pe pagina 1din 13

LAMURIRI PRELIMINARE

AUTENTICITATE. DATARE
D ac autenticitatea acestui dialog nu a fost pus nici un
moment la ndoi al, plasarea lui n ansamblul (i n cro n o
logia) corpus-ului p lato nic a cun oscu t, In s ch imb , destule mo
dificrii.
Locul fixat de tradi i a a nti c hit i i trzii ( d up o mpr
i r e ce p are s in seam a cel puin pentru unele d i al o g u r i ,
mai mult d e su biect de ct de cronologie) este n t e tr a lo g i a
a I I-a, a l t u r i de Cr a ty l o s Sofi stul i Po liticu l , iar lucrul
a cesta a influenat, poate, vechile opinii dup c are dialogul
este d i ntr e ce le ti mpu r ii
Dat fiind existena a do u tipuri de criterii pentru da
tare ( u n el e stilometrice, bazate pe elementele formale ale
te x t ului , iar alt el e obinute prin analiza informaiilor contra
labile istoric), demersul tiinific a urmat un p arcurs dublu,
adesea paralel, un eori congruent. C ercetril e stil ometrice n
cepute n a doua j u mtate a se co l ul ui trecut au f ixat n linii
mari, ca dat a
n a ter i i lui Theaitetos, perioada anilor 360,
lu c r u confirmat, nu fr nu a nr i i eviden iere a unor puncte
neclare, de a n al i zele ulterioare2 I n ce pr ive te i n f orma i i l e
referitoare la evenimente istorice, elementul cel mai uor
controlabil este i nd i caia din prolog ce me n io nea z opera
iuni militare ateniene la Corint ; i aici ns exi st o doz de
incertitudine, ntru ct lupte s a u dat in preajma acestui ora
att n 394, la ncep utul a a n u mi t ulu i rzboi al Corintului,
c t i in 369 . Dei ambele date au fost susinute cu argumente
variate3, mai probabil p are cea de-a doua, p e ntr u care ple
deaz, n afar a concluziilor o ferite de d atele stilometrice, i
unele i n d i caii din i st o ri a matemati cii4 Oricum ar sta lu cru
rile n p r i vi n a acestui eveniment istoric, datarea lui nu p ri
vete dect prologul, care prezint in felul acesta elemente
mai n o i fa de indicii clare ale unei faze mai vechi de elabo
rare, prezente in cuprinsul dialo g ului . Cu aceasta a bord m o
pro bl e m delicat a cronologiei pl a t o ni c i en e : i p ote z a r ev i z u i r i i
un or a din tre d i a logu ri pr obl e m a duc t oa re
ce l p ui n la
o prim vedere
de noi co mpli c aii intr-un domeniu insu
ficient cl arificat pn in pr e z e nt al ex eg eze i lui Plato n .
Pri ncip alele argumente n fav o a rea unei revizuiri a dia
logwlui snt u r mt o arel e : s
,

"

"

n Come n t a riul anonim a u n ui alt prol og;


b) p rec i z are a d i n pr o l og (143 b c ) , pri vi n d schimbarea
modalittii de transmitere (transformarea n dialog d r am a ti c
el i n d i al og narat) ;

a) m e n i onare a

LAMURIRI PRELIMINARE LA THEAITETOS

161

c) prezena n tot cuprinsul dialogului a unor elemente


perioada trzie, alturi de indicii ale perioadei timp urii .
Concluziile cercetrilor contureaz imaginea unei prime
variante a dialogului, posterioare cu 15-20 de ani evenimen
telor de la 394-3906, deci dup Charmides, probabil. Acestei
p r ime variante i aparin elemente legate mai degrab de p e
r i oada de tineree, cum este menionarea "moitului" prac
ticat de Socrate7 Dup citirea i prezentarea in cadrul Aca
demiei, poate ca exerciiu, aceast variant este mai trziu
reluat i dezvoltat, rezultnd astfel versiunea actual, care
prin aspectul general indic perioada trzie8
.
Fir a insist a aici n sublinierea asemnrilor cu cele
lalte creaii ale perioadei de maturitate i btrnee, este de
evideniat afinitatea cu Parmenide9 Amndou abordeaz pro
bleme asemntoare (dei de la Tht. la Prm. se face trecerea
de la meditaia epistemologic la cea ontologic), amndou
snt, n felul lor, preliminarii la Sofistul i Politicul, iar, din
tre asemnrile formale, amndou s n t lipsite de caracter i s
ticile "baroce" ale stilului trziu, grupate sub denumirea de
6 n /ws ("amn_loare" , "emfa z " ) lo .
In fond, probabil c, aa cum s-a spus, "trebuie s ncer
cm transformarea acestei vederi lineare (a cronologiei dia
nal, i s vedem grupuri ce rsar deasupra dialogurilor par
ticulare, deasupra grupurilor perioade, iar deasupra perioa
delor, opera lui Platon ca un ntreg " ll .
din

DESPRE SUBTITLU
Tema general a acestui dialog este cunoaterea, mai pre
aj ungerea la ea prin critica unor pseudo-cunoateri care
pot, cel mult, indica - prin caracterul lor de exemplu ne
gativ - calea spre adevrata cunoatere12 Episteme nseamn,
p e de alt parte, apropierea maxim de formele pure ale
fi i n rii, de I dei. Iat de ce o astfel de cunoatere nu poate
fi circumscris ni c i vreunui ansamblu . de date, fen omene i
relaii ntre acestea (care s constituie o tiin individual ) ,
dup cum nu poate fi nici asimilat vreunei atitudini meto
dologice particulare, opuse altei a ntr-o relaie de t ipul "t iin
VS art" . Am preferat, din aceast pricin, traducerea cu
vntului grecesc p r i n c u n oa t ere , termen a crui generalit a t e are dimen s i u n i l e u n ui s up er la t i v - n msura n care
acesta d seam de m a n i festarea la intensitate maxim a calit i i pe care o exprimlJ.
Au fost relevate i al t e valene majore pe care le con
ine textul nostrui" ; pentru o interpretare ntructva deose
b it, ce trdeaz msura comun de analiz a Antichitii ,
redm un fragment d i n Comentariul a nonim : "Totodat i
Theodoros i era cirac /Toc:p oc;/ lui Protagoras, iar Theaitetos
dduse peste lucrarea lui Protagoras, Despre adevr, - n care
se vorbete despre cunoatere. Era deci necesar clarificarea
p realabil a acestor p robleme. Dintre platonicieni ns unii au
crezut c dialogul este despre criteriu, deoarece se lungete
cis

"

"

MARIAN CIUC

16

de-a binelea n cercetare asupra acestui subiect. Dar lucru


ril e nu stau astfel, ci i propune s vorbeasc d espre cu:oo< tere p ur i simplu. Iar pentru aceasta face n mod nece -; < r
o cercetare asupra criteriului. O r , acum a, numesc "criteriu"
lucrul prin intermediul cruia emitem o j udecat ca p r i n
intermediul unei unelte ; cci este necesar s avem cu ce s
j udecm faptele, iar, cnd aceast unealt este ascuit , ac
ceptarea f-rr:rx p cx 'Soxfl! celor j udecate bine, odat fixat, dev i n e
cunoate. Unii afir!ll ns c e l (Platon , n . n . M.C.) a ra t c
i-a propus s cerceteze cun oaterea, n Theaitetos, a cel or
care nu exist, iar in Sofistul, a celor care exist. Aa n ct
s-au apropiat ei mult de adevr, dar nu 1-au atins ; pe n tru c
nu cerceteaz materia
f!JA.YJ/ fa de care acioneaz cu i-w n'!-

terea, ci care este substana foucr (oc/ ac e s t e i a

Or, una e s te alt

cev a decit cealal t, dup cu m , n ce p r lv e te meseriile, una


este s? cercetezi substan a fiecreia i alta materia cu care _
are de-a face. Deoarece cunoaterea era opinia corect unit
cu

r o st ul

f oc h h [L] /

rationamentului

(cci atun ci cunoatem

problemele, cnd t i m nu numai c exist, ci i de ce), d a r


<deoarece > erau unii care supraes tima ser s e n z a i i l e , pentru c ele au ceva ce impresioneaz {'n rrAYJK'rtX6v f , atribu i n

d u-le i exactitate, m a i nti va a n a l i z a acest con cept (,,opi


nie", n.n . M.C.), apoi va face o trecere la o p i nia cO'rect ,
dup aceasta la opinia corect nsoit de neles, iar aici va
opri cercetarea. Iar dac adaug legtura rostului, argumen
tul unei astfel de cunoateri i iese desvrit" 15

-rr: e: Lp rxcr-rLKo c; este dialogul construit pe i n c e r c a re , pe tentativ.


In... cazul nostru, este vorba de ncercrile pe care le face
Theaitetos de a da cunoaterii o definiie adecvat.

Din sensul cuvntului de baz, rre:'i: F rt (= "in cercare" , e x


perien", "prob"), ca i din cel al , verb ului denomi nativ,
"

-rr: e: Lp oce:Lv

( = ,.a p une la ncercare") apare clar atitudinea

ac

tiv pe care o are unul dintre interlocutori (n cazul nostru,


Socrate) n verificarea (controlarea dup criteriul adevrului,
supunerea l a un etalon obiectiv) a opin i il o r formulate de cel
lalt. In felul acesta, aciunea lui Socrate de " a pune la ncercare" (cf. cxcrrxv (e:Lv

---,- 1 5 0 c, i n. 3 1 l a text) o p i n i i l e lui

Theaitetos despre cunoatere este subliniat p r i n aceast cla


sifi care - p osterioar lui Platon, d eal t fel - n spiritul j m a
ginii create de Socrate nsui despre sine, ca moa.

Pentru ilustrarea celor de mai sus, vom cita un pasaj din


A r i s tot el (Resping erile sofistice, 16 5 b 4-6 ) n care snt pre
zentate tipurile de argumente n discui i : "Argumentele pei
rastice snt acele care raioneaz pornind de la prem i s e l e a c
ceptate de respondent i pe care cu necesitate trebuie
s le
cunoasc acel care pretinde c p osed tiina . " 1$. In ace' eai lucrare (169 b 25), tehnica peirastic ("arta de a exa-:
mina" ) este socotit "o p arte a dialecticii ; i aceasta (peiras
tica, n n . M .C . ) poate s ajung la o concluzie fals din c;auza
ignoranei respond entului"l7,
.

LAMURIRI PRELIMINARE LA THEATTETOS

163

PERSONAJE

EUKLEfDES. TERPSfON
Esena dat elor despre Eukleides se afl In D.L. II, 1 06-

1 0 8 18. Este originar din Megara, l studiaz pe Parmenide, ca

i pe sofiti. I n t er es ul pentru metodele de argumentare a l e aces


tora - pentru care este dojenit de Socrate19 - se afl , p a
re-se, la origine a denumirii de "eristici" dat discipolilor lui
Eukleides20.

Cer cul acestor d iscipoli p a re s fi fost unul mai degrab


esoteric2 t ; de asemenea, dialectul mega r ia n va fi nsemnat i
e l u n o bs ta col - prin pui n a r sp n d i re a s c ri e rilo r acestei
coli - spre cunoaterea mai bun a unui grup ce tindea, m
c a r p r i n con d uctorul
su, l a fixarea unui si stem propriu22

Platon, care era mai tnr dect Eukleides, l c u noa t e pe


acesta dup moartea lui . Socrate cnd, . mpreun cu ali disci
p oli ai m a re lui atenian se refugi az la Megaraza, "temndu-se
de cruzimea tiranilor". Probabil c ederea aici, dei nu prea
indelung2\ a lsat unele urme n scrisul lui Platon25 ; s-a
presup us chiar c dialogurile logi ce, ca i Euthydemos, ar fi
rezultate al e acestei influen e 2G .
Se p o a t e crede c la d a ta actualului prolog din Theaite
tos Euk le id es nu s e mai afla n vi a , dar c tria nc n
momentul ap ariiei primei v ari an te a di alog u l ui no si.ru27 Se
pune as tfe l problema prezenei lui Eu kleides c a person aj , mai
exact, a rolului su de dep ozitar - i, n ultim instan, de
transmitor - al acestei discuii despre cunoatere. S-a cre
zut c a cest lucru s-ar d atora faimei de scriitor a lui Eu
kl e ides28 ori c ar fi un compliment la adresa acestui a29 , S-a
emis a p o i supozi ia c Pla t o n ar indica , prin ac ea s t a , raiunea
de a fi a di a l og ul ui : pregtirea pentru o confruntare cu fi
losofia megaric30 sau c d ialectica practicat de m e g ar i c i ar
fi u n studiu p reliminar mo mentulu i Socrate-Platonst, n sfr
i t , se motiveaz alegerea lui Eukleides prin aceea c el "este
capabil s d e a o p r eze n t are adevrat a discuiei despre E7ncr -rfLll
prezentndu-se a s t fe l c a un martor de ncredere32,
In fond, chiar d ac a fost sugerat caracterul ideal pe
care il -a r e prezen t a r e faptelor i s t o r i c e n d i a log3s , n u este cu
toate cestea exclus ca E ukl e i d es s-i fi fcut efectiv in
semnri drup relatrile lui Socrate3", iar alegerea sa drept
custode-emitor

al

dialogului

nu

face

dect

confirme

aceasta.

Despre cellalt personaj al prologului, Terp sion, nu se


tie dect c a ap arinut i el colii megariceas.

Att Eukleides, ct i Terpsion se afl Ung Socrate "in


ziua cnd a but n nchisoare otrava" (Phd., 57 a-59 c ; v.
Platon, Opere, IV, p . 53, trad. P. Creia).

164

MARIAN CIUC

THEODOROS
Theodoros din Cyrene este unul dintre matematicienii ves
tii ai lumii clasice. Viaa sa, acoperind n mare secolul al
V-lea, se n tinde aproximativ ntre 470/460 i 390. Catalogul.
nt o cmi t de Eudem o s din Rhodos, filosof i istoric al tiinelor,.
elev al lui Aristotel, l prezint ca un contemporen al lui
Hipocrate, iar n Theaitetos l aflm de o vrst cu Socrate36.
In tineree, Theodoros are , preocupri filoso fice, pe care
le abandoneaz ns n favoarea m a tematicii37 O d ov ad a
aces tor prime contacte ale lui Theodoros cu meditaia filoso
fic este prezentare a lui, n Theaitetos, n postura de adept
al concepiilor lui Protagoras, cu care, ni se sp une, a ntre
i nu t relai i strnse . Influenat a fost i de modul de gindire
p itagoreic, mai ales n prvina alegerii ma tem a t i c i i ca p reo
cupare definitiv38 ,In fapt, I amblichos (uit. pyth. , 267) en u
mer printre pitagoreicii din Cyrene un Theodoros, iar scol i a
precizea z : "p entru c i (Theodoros) cirenaicul (era) pi
tagoreu, contemporanul lui Socrate39. n legtur cu aceast
m eniune a fost sugerat p osibilitatea unei confuzii cu IJ'heo
doros din Tarent41); ipoteza este ns p uin probabil, d a t
fii nd insistcna cu care numele lui Theodoros este as o cia t pi
ta gore icilor, exclusiv n postur d e matematician . Ct d e sp r e
un p asaj d i n D . L . ( I I I , 6 : "apqj. - (de la Me ga r a , n.n. M .C . )
p lec - Platon , n . n . M . C . - la
Cyrene s-1 vizitez p e
Theodoros matem ati cianul i d e acolo n I talia, s vad p e
fil o sofi i pit agoricieni, p e P h i lo la o s i p e Eurytos " - tra d .
C . Balmu), n u credem c Theodoros ap are de-aici "mai d e
grab opus p i tagoricienilor " 4 1 Dup prerea noa str, p as a j ul
ar sugera, dimp otriv, u n interes al acestuia fa de pitago
rei , intres insuflat i lui Platon, care de l a C yre n e se n
d re a pt' spre Grecia Mare42. Pentru aceasta pl edeaz, n afara
p asaj ului din Iamblichos citat mai sus, i orien tarea lui Theo
doro s43 spre m atemat ic. Mai mult, nu p oate fi lipsit di! :im
portan faptul c Theodoros i ncepe demon straia despre
numerele i r aion a le cu num ru l 3 : aceasta arat c el cunotea demonstrarea iraionalitii lui .j2, ce fusese dej a f c u t
de ctre matematicienii pit a go r eic i "4
1n ce privete l e g tu ril e cu Plato n nsui tot n D.L. tsim,
n afara p a s aj ulu i citat mai nainte, nc o men iune a ra
porturilor dintre Platon i Theodoros, despre care n i se spu
ne c -es te "un g eo m e tr u din Cyrene, la ale crui le cii a asis
tat i Platon"45.

THEAITETOS
"Cel primit din partea divinitii", a a poate fi nel e s
numele personajului principal a l d i alogu lu i , un tnr d otat c u
caliti i ntele ctual e i morale deosebite, de sp r e care c u n o a
tem ns foarte p u i ne lucruri46. S-a nscut la Atena, la o
dat ce se poate conjectura pe la 415-41447 i a fost elevul l u i
Theodoros ; a avut legturi i cu A cademia i a fost apropiat

LAMURIRI PRELIMINARE LA THEAITETOS

165

lui Platon. Familiaritatea cu acesta, i-a conferit, probabil, o


anunrlt autonomie n raport cu elevii obinuii ai Academiei,
ca i faptul c preocuprile sale rmneau, indiscutabil, n do
meniul disciplinelor legate de numere48
Dintre contribuiile prin care Theaitetos a rmas n i sto
ria matematicii, ne este prezentat n dialogul de fa formu
larea teoretic a iraionalitii unor numere49. Acest dP.taliu
sugereaz intenia lui Platon de a r e li ef a n modul cel mai
pregnant intuiiile matematice ale eroului su, chiar aflat n
cea mai fraged tineree. Aa se explic ipoteza c Platon an
ticipeaz descoperiri matematice ulterioare, n fapt, epocii
n care se desfoar dialogulso.
Cele afirmate puin mai nainte despre intenia lui Pla
ton de a s ub linia caracterul exemplar al tnrului atenian par
s ca p et e o confirmare n plus prin prologul lui Theaite tos.
Aici, n a i n t e de a ne pune n faa ntrebrii "ce este cu
n oatere a ? " , n ainte chiar de a creion a personaj ele care iau
p arte la d i s cu i e , Platon aduce n prim-plan, printr-o a nt ici
paie (retrospectiv ntr-un anume sens), un destin mp l ini t :
n momentul acesta, al p r ol ogul ui, Theaitetos este un brba t
m atur, mpodobit cu toate virtuile i ca r e , iat, se ntoarce
acum ncununat i cu laurii vitejiei, ctigai meritoriu p e
cmpul d e lupt. Momentul prilej uiete spectatorului (n spe
, Eukleides, iar prin el. nou tuturor) revederea nceputu
rilor lui Theaitetos, ntoarcerea l a o j udecat de valoare a l u i
Socrate, referitoare la acesta. Platon n e propune, c u alte cu
vinte, un t i p uman p erf e c t 51
Poate c Theaitetos constituie i un elogiu funebru al
omului desvrit. Cuvntul de nchidere a d ia lo gulu i , c e-i
aparine lui Socrate, cuprinde n prima parte a sa (Dac to
tui . . . ce nu tii) o p ri vi re ce schieaz in spe d eve ni re a lui
Theaitetos dup ntlnirea cu Socrate. Considerat ns d i n
unghiul pr ol o g ul ui, figura moral a tnrului se transform,
devenind o imagine i n actu. Forma lingvistic, ac ee a a con
j unctivului potenial din original, redat n traducere prin s ub
or d o na t a condiional, se cere aadar c o recta t prin prisma
an amnetic a textului de la nceputul dialogului, deoarece n
p r eze nt ul etern al cititorului, existena evenimenial a lui
Th eait et o s este ncheiat. Ne aflm n faa unui fapt per
fect, din care subzist ns caracterul ex emp lar al personaju
lui i aceasta este ceea ce sare dincolo d e p ar t i cula r, cu alte
cuvinte, rezultatul. C acesta este unul real ne-o spune a
doua p arte a cuvntului de nchidere (cci do ar att a . . . ci
snt frumo i), n care Socrate ii descrie pe cei crora li se
adreseaz meseria sa . Fiecare din cele trei adjective ("tineri",
"alei", "frumoi") l vizeaz pe Theaitetos, care este astfel
sublimat ntr-o imagine idealizat, arhetip ea nsi al exem
plului de ,,om ntreg" pe care ni-l propune prologulsz.
.

SOCRATE. SOCRATE CEL

TINAR

Ceea ce este reliefat cu precdere n dialogul nostru este


latura de pedagog a lui Socrate, subliniat prin intermediul
"moitului" pe care l practic.

166

MARIAN CIUCA

In al doilea rnd (complementar observaiei anterioare ) ,


Socrate ne apare i de ast dat - cum se ntmplase i 1n
Phaidon - ca un ,,descnttor minunat" 53. Atta doar c,
dac n Phaidon 1ui Socrate i este dat putina de a vindeca
teama de moarte, n Theaitetos el este acela care trezete
reflecia la via, orientnd micarea gndurilor spre cunoa
tere. Dealtfel, maieutica, aa cum o practic fa de Theai
tetos, implic, n prelungirea comparaiei cu moaele obi
nuite, i prezena unor elemente rituale, precum n activita
tea acestora, descntecele54 Mai mult, Socrate are de vinde
cat i n Theaitetos o team - incipient, e-adevrat - care
se manifest dis cret, n deplin armonie, dealtmin terea, cu
aerul de curie i cuminenie ce nvluie ntreaga persoan
a lui Theaitetos : c'ste fric a sau mai curnd, sfi ala tnrului
de a ptrunde n cercetarea subtilitilor epistemologice spre
care l ndeamn "moul" Socrate, reinerea fireasc pe C'are
el o ncearc n a-i urma cluza n zborul spre nlimile
proprii tririi filosofuluiss.
Aceast caracteristic pedagogic este sugerat, n con
trapunct, i prin capacitatea profetic a lui Socrate de anti
cipare a evoluiei tinerilor ; intuiia sa este adesea tradus
In fapt prin "peirile" nimerite pe care le efectueaz n folosul acestora56.
. Socrate cel Tnr apare ca nsoitor al lui Theaitetos i n
Sofistul, unde este descris ca un co-vrstnic al acestuia, par
tener n exerciiile fizice, obinuit s trudeasc cel mai ade
sea mpreun cu prietenul su57 Ca personaj l ntlnim .5 i n
omul politic, unde are o participare activ de la un capt la
cellalt al dialogului58 . Tot el pare s fie acel Socrate pomenit
n Scrisoarea a XI-a ca fiind bolnav59 .
.

STRUCTURA DIALOGULUI . ELEMENTE


PRINCIPALE
1. PROLOGUL

Theaitetos este deschis de un prolog ce pare adfmgat la


reluarea dialogului60 In Comentariul anonim exist, dealtfel,
menionarea explicit a existenei unui alt prolog : "S-a tran s
mis i un alt prolog, cam fadi11 , de aproape aceeai ntindere,
al crui nceput este : Aduci, biete, nu-i aa, scrierea des
pre Theaitetos?. Cel autentic este ns acela al crui' nceput
este : Ei, Terpsion, acum . . .... . S-ar prea c (Platon ) a c o m
pus dialogul n stil dramatic, Socrate dialognd cu Theodoros
i cu Theaiteto s ; apoi, deoarece a avut multe n curcturi, a
adugat prologul, cum Eukleides i-ar depna n faa lui
Terpsion amintirea celor auzite de la Socrate"62. Trecnd peste unele opinii privin d scopul acestei introdu
ccri"3, putem distinge&4 citeva funcii prin care prologul i le
g i t i meaz existena. Mai nti, prin el se fixeaz - ideal izat n
tr-o bun msur - cadrul istoric al d iscuiei despre cu
noatere, discuie a crei importan este subliniat tot acutn..

167

LMURIRI PRELIMINARE LA THEAITET O S

Apoi, a1c1 este introdus Theaitetos, prezentat aproape apoteo


tic, ntr-un moment de maxim conformitate cu sistemul axio
logic al po lis-ului. In sfrit, prologul se leag de sfritul dia
logului prin menionarea unor elemente din biografia lui So
crate"3 ; n felul acesta s e formeaz un pericol n arativ ale cr;ui
extreme trimit, amndou, spre p ortretul filosofului de la
1 7 2 c-1 77 c66
i n ce privete forma n care ni s-a transmis Theaite
tos, prologul ofer o modalitate de nelegere. Este vorba, mai
nti, despre faptul c Eukleides posed aceast discuie des
pre cunoatere transc ris din propria-i amintire i ntregit
cu completrile fcute de Socrate la cererea lui Eukleides . In
semnrile pe care acesta i le-a fcut au toate ansele de a
reprezenta o realitate, aceast manier de a conserva spusele
lui Socrate fiind ndq1j uns de obinuit printre familiari i
acestuia67.
In al treilea rnd, faptul c apare menionat schimbarea
formei de expunere - cu alte cuvinte, c dialogul este pre
schimbat dintr-unul narat ntr-unul dramatic - are i un alt
rol, n far de cel menionat expres de Eukleides (143 c :
,,pentru c a referirile lui Socrate . . . s nu-mi dea probleme" ) :
dispariia naratorului n dialogul nostru are, de fapt, menirea de a-l scoate mai bine n eviden. Devenind simplu per
sonaj , Socrate iese din medierea la care 1-ar fi dus prezen
tarea propriei sale evoluii, intrml: n domeniul obiectivulu.i.
Lucrul acesta se poate surprinde ntr-o form incl lrect, ob
servnd motivaia unui alt scriitor care aplic acelai proce
deu, Cicero68 Acesta, folosind n dou lucrri a cest artificiu
de naraie, l motiveaz o dat (n Tusculanae disputati o nes,
1 , 8) n acelai fel c u Platon69 !n al doilea caz apare .n <.;it o
dubl argumentare ; n afar de dorina de a evita ncurcrl t u
rile7o, Ci cero afirm c a procedat astfel, ,,ca s se p ar:\ c
discuia e susinut de ctre oameni prezeni n faa n oas
tr"71. Aceasta este pricina care -ne face, extrap olnd-o la
dialogul nostru, s presupunem c cel spre care converg lu
minile este, n primul rnd, Socrate.

2. PROBLEMA NUMERELOR IRAIONALE72

Matematica, n special geometria, ocup n sistemul f ilo


sofic platonician o importan deosebit, fiind considerat
o manifestare, ntr-o form concret, a unei cunoateri p ro
funde73. Pentru Platon matematica este un instrument care
aparine n acelai timp tiinei i filosofiei, un intermediar
ntre obiectele sensibile i ideF4.
Formaia matematic a lui Platon este pitagoreic73, iar
lucrul acesta explic n bun msur afirmaiile de mai sus ;
tot de la aceast faz a gndirii matematice trebuie s p ornim
i pentru studiul problemei iraionalelor. In leg? tur cu
aceasta, este de menionat c "arithmo-geometria pitagoreic,
form arhaic a matematicii greceti, nu admite iraionaluPB
(cu excepia, totui, a lui
2 ) ; gsirea soluiilor d e rezol vare
practic - ipostaz ce a dus l a dezvoltarea geometriei17 - i

,J

MARIAN CIUCA

168

de lim itare con ceptual a incomensurabilitii au necesita t


efortul mai multor generaii". De la Pitagora pn la Budiu
se p ar curge un drum lung, ale
crui etape m archea z tre
cerea de l a "uimirea provocat de descoperirea unor m
rimi nemsurabile cu a c e e ai un i t ate 78, la rezolvarea uno r
cazuri p a r ti cul are
cunoscut de A r chytas ori chia r mai
nainte, apoi pentru alte numere pn la 17, de ctre Theo
doros din Cyrene), la gsirea principiului teoretic prin Theai
t et os i continuarea cercetrii de ctre Eudoxos, n s fr i t la
ncheierea procesului de generalizare i clasificare, fcut de
Euclid n c artea a X-a a Elementelor sale79
Dup cum se vede, rolurile de frunte n aceast cuc er i r e
t iin if ic aparin unor personaje din Theaitetosso. Mai mult,
d ialogul acest a conine un locus mathematicus (147 d-148 b)
ce const i tuie cea mai important mrturie pre-euclidian des
p re conceptualizarea iraionalitii matematice81. Am c on s i
derat, de aceea o portun o prezentare, chiar i r e str n s a
acestei chestiuni . Mai nti, personaj ele :
Theodoros din Cyrene82 este cel care face t rece r e a de l a
matematica p itagoreic la u n n o u m o d de abordare a nume
relor ; concepia sa marcheaz evoluia de la "numrul-punct
al v e ch i ului p itagorism sp r e numrul-linie euclidian " B3. n
pasajul m atem atic din Theaitetos el i ncepe demonstraia
construind nite figuri . . . [-rL 'iJtJ.I:'v 0 e: 68w p o c; 8oe: yp oc<ps )84
Pe b aza lor, el prezint apoi o serie de cazuri particulara de
segmente de dreapt incomensurabile unitii. Este proba
bila:; c, dintre metodele pe care le p utea aplica, Theodoros a
folo s i t-o pe cea b a z at pe con strucii succesive de triu n ghiuri .
"

( .j2

.j2,

avnd un ptrat cu 1 = 1 i diagona l a =


el va
con strui un nou t ri un gh i dreptunghic avnd un a din eatete =
( d i a g o n al a dej a stab ilit ), iar cea de-a doua c a
tet
1 . Rezult (2)2+ 12 = 3, deci ipotenuza - .J3. Pe tri
u ngh i u l acesta se p oate construi un altul, a crui ipo ten uz
A s t r el,

../2

va fi : (
re.:. te

.J 1 6 ,

.J3)2+ F

4. n mod

analog, ( ,J"4)'t

+ 12

ntre aceste numere unele snt ra i o n a l e :

etc Fi
.

.J"i": .J9;

etc.

In legtur cu a c east niruire de exemple s-a emis ipo


teza c Theodoros nu a vrut s generalizeze el nsui, lsnd
ti nerilor si elevi bucuria acestei descoperiris". Se pareB7 to
tui, c lui Theodoros i lipseau, pentru a face aceast g('me
ralizare, dou teoreme :
1) ntr un numr p trat oarecare (m2), este coninut un
anumit numr prim (p), coni nut i n m;
2) orice numr, chiar dac nu este numr-prim, se p oate
diviza n factori primi.
Astfel , meritul principal al lui Theodoros este acela c a
de z voltat demonstrarea iraionalitii altor numere ntregi ne
ptrate ect 2 ; acest lucru reprezmt o n no ir e de pri nci
-

p i u8.

In ce l pr ivete pe Theaitetoss9 Joctrina despre iraionale


(aa cum reiese din cartea a X-a ..t Elementelor lui E u c lid )
i se poate atribui n ntregime, ca i propoziiile aritmetice d in
,

LAMURIRI PREUMINARE LA THEAITETOS

169

crile VII i VIII, ce pregtesc demonstraiile din cartea X.


In far de aceasta, numele su este legat de con struirea
poliedrelor regulate ("cele cinci corpuri platonice" ). 1n dia
logul care i poart numele, Theaitetos opereaz generaliza
rea cazurilor parti culare p rezentate de ctre Theodoros. Mai
nti , el stabilete dou tipuri de segmente de dreapt ( y p cqJ.flc d) :
1 ) comensurabilc unit ii n lungime ( = , flX"IJ ) , al cror p il
trat este msurat printr-un numr plan echilateralso ( -r6v tcroTr
e:u p ov x c d E:Trbt e: B o v . &:pe..-ov -re:t"p<Xywv toucn) i 2 ) comensurabile uni
tii n putere ( = 8uv & fl e: "; ) , adic prin suprafeele crora l e pot
da natere. Theaitetos face apoi distincia ntre comensurabile
(n lungime sau doar n putere) pe de o parte i iraionale
propriu-zise pe de alt parte. mprirea aceasta conine impli
cit concluzia91 c rdcinile ptrate din toate numerele n
tregi rezultate din produse de factori inegali snt iraionale.
Acestea snt, n mare, datele p roblemei ; mai imp ortant
devine, n acest punct, ntrebarea : "de ce a abordat Platon
teoria iraionalelor ? "92 Atenia acordat de filosof numerelor
(i mrimilor) incomensurabile este deosebit n primul rnd
din pricina interesului pentru geometrie. Intr-adevr, " . . .
dou numere care nu snt comparabile prin natura lor, pot
deveni prin ridicare la puterea a doua, ceea ce nseamn pci
sibilitatea de a construi un ptrat cu o suprafa egal de un
numr de ori cu suprafaa unui ptrat dat . . . "93 Aceast cauz
este dublat de alta : caracterul enigmatic al naturii iraio
nalului matematic9' atrage n analogie natura cunoaterii, care
devine astfel al doilea termen a l unei proporii supuse unei
duble cercetri : a matematicianului i a filosofului. Chiar dac
rezultatul nu va fi, n cele din urm, o victorie clar ( cu alte
cuvinte, o nelegere perfect a mecanismului cunoaterii), in
telectul va iei din aceast cercetare mbogit cu noi certi
tudini. Acest progres calitativ este - dac interpretm corect
demonstraia lui P. H. Michel95 - prezent n Theaitetos. In
tr-adevr, n pasajul 201 e-202 a, vorbind despre "primele
elemente", Platon ar face, de fapt, o referire la esen a inco- .
mensurabil a fiinrii ; numai c aceast esen nu mai apare
acum drept "iraional" ( ll!).oy o <; ) , ci "par un de ces retourne
mats de pensee et d'expression qui annoncent toujours chez
Platon quelque trait de lumiere eblouissant, l'irrationnel d e
vient au contraire ce qui ne peut qu'etre nomee (s.a.) :
ou y<ip
e:!v <X L Ol.ut" (il ci:AA.' ov o!J.&. e: cr 6 1X floV O'I "96 A stfel se face trecerea de la
ceea ce nu poate fi msurat la ceea ce nu poate fi numit, iar,
dac medi tatia filosofic urmeaz n acest caz demersul ma
tematic, ne p o ate fi ngduit s vedem oglindit n iraionalul
matematic intrebarea pe care i-o pune filosoful despre non
existen97.
Inelegem acum valoarea de m6ldel pe care o are cerce
tarea prob,lemei iraionalelor fa de atingere esenei cunoa
terii i, n aceeai ordine de idei, se poate face observai a
c, dac Platon recurge adesea la mit pentru a sugera ceea
ce s-ar putea numi imaginea Ideii, apeleaz n schimb la ma
tematic atunci cnd ncearc s descrie esena acesteia. Teo-

170

MARIAN CIUC

ria i.raionalelor este, de aceea, prezent, printr-o form sau


alta, n fuulte dialoguri98, aa nct Platon a putut fi pe drept
cuvnt considerat unul dintre cei mai importani susintori ai
cercetrii n aceast direcie i, n general, un entuziast pro
motor al studiilor matematice99. Dei nu i se atribuie n mod
expres nici o descoperire n domeniul matematic, deschiderea
sa pentru a ceast form de nelegere a Universului i, de aici,
valoarea sa ca surs pentru istoria matematicii greceti l
situeaz pe o p oziie cu totul deosebit.
3. APARAREA LUI PROTAGORAS

Sub aceast denumire este cunoscut discursul de aprare


pe care Socrate l pronun c a din partea lui Protagoras, de la
166 a pn l a 168 c. Discursul, strns legat de definiia omului
ca msur, este precedat de o alt intervenie nchipuit a lui
Protagoras, la 162 d 163 a.
De)i constituie una din cele mai importante surse pentru
cuno aterea gndirii marelui sofist, acest cuvnt apologetic
poart amprenta stilistic i " mental a lui Platon. Astfel s-a
subliniat (BABUT, p. 55) umorul ce rezult din schimbarea
identitii conceptuale ntre Socrate i Protagoras : Socrate
vorbete n locul lui Protagoras, d ar acesta, criticnd felul n
care Socrate i-a atacat teza, aj unge de fapt s condamne felul
sofistic de a duce o discuie, lucru evideniat i de prima in
tervenie imaginar a lui Protagoras (BABUT, p. 69)19.
Atacnd contradicia dintre teza lui Protagoras i profe
siunea de sofist a acestuia, Platon lovete n metodele sofis
ticii i n ultim instan n pretenia de totalitate a cunoa
terii de acest tip .
S-a subliniat n acelai timp importana tezei fundamen
tale a lui Protagoras, interpretat c a o reintegrare a omului
n lume a sa, o rentoarcere l a sine ; I01 s-a vorbit, n acelai
sens de "o concepie sociologic a cunoaterii i a valorii aces
teia"102.
Referitor la analiza atitudinii lui Platon fa de teoreti
zri1 e lui Protagoras, pe de o parte, i la interpretarea mo
dern a acestora, pe de alt parte, se poate spune c, n timp
ce meditaia soiistului se oprete asupra societii umane v
zute ca sistem n sine, independent, i ncearc s gseasc
cele mai p otrivite modaliti pentru bunul mers al acesteia,
filo-soful se lupt n orice moment s aduc un sistem secun
dar (cel al lumii) la contiina derivrii dintr-unul primar (cel
al Ideilor), iar, mai apoi, la asimilarea cu acesta .
-

Rmn de spus cteva cuvinte despre felul n care a fost


fcut aceast traducere.
Ca ediie de bazl03 a fo s t folosit cea a lui Dies, con
fruntat cu ediiile Schanz i Campbell . Am consultat, de a se
menea, traducerile Dies, Rabin, Jowett, Chambry i Apelt, ca
i traducerea romneasc, datorat lui C. Sndulescu. Firete
c tn privina dificultilor de traducere nu putem dect sub-

LMURIRI PRELIMINARE LA THEAITETOS

171

scrie observaiilor dej a fcute in cadrul acestei colecii (de


ctre Sorin Vieru, n Platon, Opere, I, p. 90)104 Se poate aduga
c dificultatea ese cu att mai mare cu ct e vorba. de un
scriitor-artist, al crui stil se desfoar pe toate registrele,
de la vorbirea colocvial, familiar, pn l a tonul poetic cel
mai sublim. Din pricina aceasta, traductorului i revine sar
cina de a urmri diversele nuane i treceri de la un ton la
altul mai degrab dect meninerea n anumite limite (soco
tite "academice") ale stilului "frumos". Pe de alt parte, p ar
ticularitile elinei se cer i ele pstrate, n msura p osibilului, n traduceretos.
.
Prin aparatul tiinificlos ce nsoete traducerea : Note i
comentarii - grup ate, a cestea din urm, n Lmuriri pre limi
nare, . mai ales - am urmrit cteva lucruri. In primul rnd
am cutat s leg Theaitetos de restul dialogurilm', ncadrare
ce permite nelegerea mai larg a celor discutate aici. Uneori ,
raportarea aceasta a depit cadrul gndirii platoniciene, u r
mrind evoluia aristotelic a unei probleme ridicate d e P l a
ton sau interpretrile rmase n scoliile la dialogul nostru, pe
care le- a m folosit n bun msur. Impreun cu preluri din
Platon ale unor filosofi neoplatonici, precum I amblichos ori
Theon din Smyr'na, aceste scolii, care constituie urme ale mi<;
crii de idei din Antichitatea trzie, aduc uneori puncte d e
vedere inedite dind seam despre receptarea l u i Platon la
cteva bune secole dup moartea-i.
I n aceeai idee am folosit cam o treime din Comentariul
anoni m la Theaitetos (CA)l 07, pstrat parial - pn la 1 5 3 ,
cu cteva mici fragmente pentru 1 57-1 58. Lucrarea, fr vir
tui exegetice, dealtfel, este databil n secolul al II-lea e.n.
i prezint uneori puncte de vedere asupra crora am soco
tit potrivit s m opresc, chiar cu ricul unor p oticneli, greu
de evitat ntr-o astfel de abordaretos. Dealtfel, citarea origina
lului ntre p aranteze oblice are de multe ori i rostul de a
semnala nesigurana noastr, pe lng acela de a propune uneori - nuane noi de traducere sau de a atrage atenia
asupra unor termeni importani pentru studiul Antichit ii.
ln ce privete coninutul i amploarea .aparatului tiini
fic ce nsoete traducerea noastr, facem precizarea c am
avut n vedere, n primul rnd', un fenomen de netgduit :
creterea accentuat a interesului pentru spiritualitatea a n
tic. Aa se explic, dealtminterea, i legturile - pe ct < J m
putut mai strnse - cu alte lucrri din acelai domeniu mare
publicate la noi, nainte de toate cu Filosofia gre a c pn la
Platon. Nu ascund, pe de alt parte, c am ncercat s urmez
(i s urmresc) exegeza major platonician - pe ct mi-a
stat n putere, desigurtos. Datorit unor motive felurite - i
e de aj uns a spune c de ediia Campbell, de absolut refe
rin, am beneficiat, printr-o fericit ntmplare, doar dup
predarea manuscrisului ctre editur, fapt ce a necesitat o re
vedere ale crei urme fugare apar n special n finalul unor
note - volumul e trimis la tipar dup o zbav prelungit.
Aceast accentuat criz de timp ne mpiedic s d'ezvolt:Jm,
ba chiar s abordm unele subiecte, pentru care ne rezervm,
de aceea, dreptul relurii tn studii separate.

172

MARIAN CIUC

Nu a p u tea, deci , nchei a fr a mulumi tuturor celor

care m-au sprij init cu rbdare i nelegere, prieteni i aprop iai

al cror ajutor a venit sub semnul dorinei de cunoatere.

NOTE

1 Fa de poziia nd eobte acordat lui Theaitetos astzi


(ntre dialogurile m aturitii trzii ), putem semnala, exempli
g1atia, situarea acestui dialog nainte de Smp. i Phd. (Zeller
i alii, v . THESLEFF, p. 156, nn. 142, 143) sau chiar nainte
d e Euthd. (Natorp, ibid. , n. 144). Pentru ansamblul dispunerii
dialogurilor n serie cronologic n exegeza ul timelor dou
veacuri, v. apud etmdem lunga list de la pp. 8-17. D . L.
menioneaz (3, 5 7-58) mprirea lui Thrasyllos pe tetra
logii , dar totodat amintete puin mai departe ( 62) o alt
mprire (adoptat, printre alii, de gramaticul Aristophanes),
n trilogii. Potrivit acesteia, Theaitetos este aezat n grup a
a IV-a, a l turi ele Euthyphron i de Apologia.
2 THESLEFF, p. 1 5 2 i n n . 1 2 8 , 1 2 9.
3 "DIES, p . 120 i n n . 1, 2 . TI-IESLEFF, p . 1 5 5 este de prere
c Theaitetos ar fi murit n urma luptelor din 394, argumen
tnd mpotriva campaniei din 369 c un brbat de 45 de ani
nu s-ar fi alturat unor trupe de mercenari "mai ales c rz
boiul respectiv nu era ctui de p uin unul de prestigiu n aio
nal pentru Atena" . Acestor consideraii li se poate obiecta c
i Socrate, cnd a participat la lupta de la Delion, avea mult
peste 40 de ani (v. BURNET, p. 137, i n. 2). Ap oi, c, dac
atenianul Ificrate conduce - e adevrat - mercenari uwr
narmai (v. Xenophon, He ll., 4, 4 , 9 i 14-15 pentru campania
din 394 ; cf. i Diodorus Siculus, 15, 63, pentru cea din 369), o
alt armat - de ast dat format din cetteni atenieni se afl la Corint sub comand a lui Chabrias . ( Este de remar
cat faptul c generalul era un produs al Academiei ; v. Platon,
Oeuvres, XIII , 1 : Lettres, Paris, "Les Belles Lettres", 1926 ed. J. Souilhe, p . XXV I I , citndu-1 pe Plutarh). C amparea i
luptele purtate de aceast armat (descrise de Diodor, 1 5 , 68
i 69, o surs cu mult mai clar dect Xenofon pentru aceste
evenimente) par s ofere un fundal veridic pentru explicarea
circumstanelpr n care este descris Theaitetos la ncep utul
dialogului.
Pe de alt parte, nici campania din 3 9 4 (v. Xenophon,
Hell., 4, 2 , 18-23) nu poate ij total exclus din discuie; chiar
dac Theaitetos nu ar fi l}VUfJ la acea dat decit aproximativ
20 d ani, p articiparea Siii ta btlie nu ar fi fost un lucru
neobinuit. C a dovad, un monument funerar ce ni-l prezint
pe tnrul Dexileos, nscut n 4 14/4 13 i czut la datorie. &y
Ko p [v 6 oo L
n 394/393, in rndul cavaleritilor (v. Sylloge In
scriptionum Graecarum, ed. W. Dittenberger, voi. 1 , nr. 130,
Hildesheim, 19604).
In sfrit, nu este poate cu totul nepotrivit s legmt pre
zena in dialog a acestui amnunt din biografia lui Theaitetos