Sunteți pe pagina 1din 4

HTML - FORMULARE

Formularele sunt instrumente oferite de limbajul HTML pentru a genera pe ecran zone de
dialog cu cititorul documentelor WEB.
Un formular HTML este o sectiune a unui document HTML, sectiune care contine text,
marcaje HTML si elemente speciale de formular (controls), precum si etichetele aferente
acestor elemente.
Formularele necesita utilizarea unui server WEB cunoscut ca HTTP daemon (daemon
reprezinta un proces care ruleaza in spatele aplicatiei). Dupa ce utilizatorul completeaza cu
date formularul curent, informatia este transmisa unui program care ruleaza pe serverul HTTP,
program indicat in sursa formularului.
In limbajul HTML formularele (forms) sunt utilizate:
- pentru a selecta diferite optiuni existente in formular de catre un utilizator
- pentru a permite unui utilizator sa introduca infomatii.
Elemente cuprinse in formulare:
- butoane de selectie ()
- butoane radio ()
- textbox
- ferestre pentru parola
- butoane RESET / SUBMIT
- liste de selectie ( CIG|. ).
Un formular are sintaxa:
<FORM METHOD=m ACTION = URL_cgi Name =nume_form TARGET=t >
/ \
GET POST
unde:
METHOD=m specifica modul cum se emite informatia catre server iar valorile pe care
le poate lua sunt GET si POST.
ACTION=URL_cgi reprezinta adresa unde se emite informatia in vederea prelucrarii
de catre programul indicat.
Name= nume_form reprezinta numele formularului.
TARGET=t specifica fereastra in care se va afisa rezultatul.
Creare:
<INPUT Type=t Name=n VALUE =v SIZE=n MAXLENGHT=m [CHECKED] >
unde:
Type=t reprezinta tipul intrarii; t poate lua valorile text, checkbox, radio,
password, reset, submit
Name=n reprezinta numele care va fi atribuit controllerului, nume ce va fi utilizat in
rezultatul trimiterii sau prelucrarii formularului.
Value este un atribut optional ce permite definirea continutului dintr-o casuta de tip
text, valoare ce va fi utilizata in rezultatul trimiterii sau prelucrarii formularului.
Size=n reprezinta marimea cantrollerului de tip text sau de tip parola.
Maxlenght=m reprezinta un maxim de caractere ce pot fi introduse intr-o casuta de tip
text sau parola.
[Checked] parametru obtional pentru selectarea implicita a unei casute de selectie.
1

Exemple:
Campuri de tip text (text fields)
Campurile text sunt controllere utilizate pentru introducerea de informatii (text) intr-un
formular.
<html>
<body bgcolor="orange">
<form>
Nume:<input type="text" name="nume">
<br>
Prenume:<input type="text" name="prenume">
</form>
</body>
</html>
Butoane radio (radio buttons)
Butoanele radio sunt controllere pentru selectia unei singure optiuni dintre mai multe optiuni.
<html>
<body bgcolor="orange">
<form>
<b>Sex:</b>
<br>
<input type="radio" name="sex" value="masculin">Masculin
<br>
<input type="radio" name="sex" value="feminin">Feminin
</form>
</body>
</html>
Casute de selectie (checkboxes)
Casutele de selectie sunt controllere utilizate pentru selectia a una sau mai multe optiuni dintrun set de mai multe optiuni.
<html>
<body bgcolor="orange">
<form>
<b>Selectati disciplinele cu examen scris:</b>
<br>
<input type="checkbox" name="Materii an I">Analiza
<br>
<input type="checkbox" name=" Materii an I ">Engleza
<br>
<input type="checkbox" name=" Materii an I ">Geografie
</form>
</body>
</html>
Meniuri de selectie
Un meniu de selectie se obtine utilizand elementul "select" (<select> ... </select&lg;).
Fiecare optiune a acestui meniu se obtine prin intermediul elementului "option" (<option> ...
</option>).
2

Un meniu ce utilizeaza elementul "select" trebuie sa contina cel putin un element "option".
Atributul "value" al marcajului <option> specifica valoarea initiala a marcajului.
Sintaxa:
<SELECT Name=nume>
<OPTION [SELECTED]> optiunea 1
<OPTION> optiunea 2
..
<OPTION> optiunea n
</SELECT>
<html>
<body bgcolor="orange">
<form>
<b>Selectati disciplina optionala:</b>
<select name="Discipline optionale">
<option>Moneda</options>
<option>Piete de capital</options>
<option>Asigurari</options>
</select>
</form>
</body>
</html>
Atributul Action si butoanele Reset si Submit
Pentru ca un formular sa poata fi folosit de catre un utilizator este necesar sa introducem un
buton "Submit", buton care va trimite continutul formularului unui alt fisier sau va trimite un
mesaj de posta electronica (e-mail).
Un buton Submit se introduce intr-un formular prin intermediul marcajului <input> utilizand
valoarea "submit" pentru atributul "type".
Atributul Action este utilizat pentru a stabili unde va fi trimis continutul formularului.
<html>
<body bgcolor="orange">
<form method="post" action="mailto:nume@yahoo.com?subject = Mesaj de test!"
enctype="text/plain">
<table>
<tr>
<td><b>Nume:</b></td>
<td><input type="text" name="Nume"></td>
</tr>
<tr>
<td><b>Prenume:</b></td>
<td><input type="text" name="Prenume"></td>
</tr>
</table>
<hr>
<b><i> Selectati disciplina optionala:</i></b><br>
<select name="Discipline optionale">
<option>Moneda</options>
3

<option>Piete de capital</options>
<option>Asigurari</options>
</select>
<hr>
<b>Transmite un mesaj:</b><br>
<textarea name="Mesaj" rows="5" cols="30">
Aici introduceti mesajul!
</textarea>
<hr>
<center>
<input type="submit" Value="Trimite!">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<input type="reset" Value="Sterge!">
</center>
</form>
</body>
</html>
Daca se va da click pe butonul "Trimite!" continutul formularului va fi trimis ca mesaj de
posta electronica la adresa "nume@yahoo.com", adresa ce poate fi modificata.
Executarea unui click pe marcajul <input type="reset" Value="Sterge!"> are ca efect stergerea
datelor introduse de catre utilizator (reinitializarea formularului).
In codul sursa anterior se poate observa elementul "textarea", element care permite
introducerea unui text de catre utilizator
<textarea name="Mesaj" rows="5" cols="30"> Aici introduceti mesajul! </textarea>).
Atributele "rows" si "cols" stabilesc marimea zonei din formular in care se poate introduce
mesajul (textul). Atributul "rows" specifica numarul de linii de text vizibile. Atributul "cols"
specifica numarul de caractere vizibile intr-o linie de text.
Casuta de tip parola
Tastati parola
------------Sintaxa tabului
<INPUT Type=password Name=nume VALUES=v Size=m>
Se utilizeaza pentru introduceres de informatii, dar care nu apar in mod explicit pe ecranul
utilizatorului.