Sunteți pe pagina 1din 11

METODICA PREDARII LIMBII ROMANE ( gradul didactic II)

I . Reforma curriculara in invatamantul primar


1. Conceptul de curriculum.
2. Finalitatile invatamantului primar .
3. Obiectivele ciclurilor curriculare ale invatamantului primar .
4. Motivarea psihopedagogica a organizarii pe cicluri curriculare .
5. Invatarea prin cooperare la limba romana .
II . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul primar
1. Specificul curriculumului de limba romana in invatamantul primar
2. Receptarea mesajului oral :
strategii de formare a comportamentului de ascultator ;
strategii de formare a campului auditiv (propozitie , cuvant , silaba , sunet);
forme de activitati care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale unui mesaj
ascultat (I-II si III-IV);
modalitati de operare a relatiilor semantice in receptarea mesajelor orale (sinonimie,
omonimie ,antonimie, polisemie);
3. Exprimarea orala :
strategii de formare a comportamentului de emitator ;
componentele comunicarii dialogate ; adaptarea la particularitatile interlocutorului ;
comunicarea prin imagini ;
metode si mijloace de invatamant folosite in dezvoltarea exprimarii orale ;
4. Receptarea mesajului scris . Exprimarea scrisa .
* Strategiile invatarii citirii si scrierii la clasa I :
metode invatare a citirii si scrierii folosite la clasa I ;
specificul utilizarii mijloacelor de invatamant in lectiile de limba romana la clasa I ;
* Modalitati de tratare diferentiata a elevilor in procesul de invatare a citirii si scrierii :
*Tipuri de activitati de invatare care contribuie la sesizarea elementelor semnificative ale
mesajului scris si la dezvoltarea exprimarii scrise :
a) Textul narativ : elaborarea planului de idei rezumatul povestirea personajul
literar dialogul descrierea
b) Textul liric : specificul abordarii textului liric in invatamantul primar
c) Textul nonliterar : specificul abordarii textului nonliterar in invatamantul primar
5. Organizarea textului scris in functie de scopul redactarii :
*Planul initial al compunerii , partile unei compuneri etc.
*Contexte de realizare pentru clasele II-IV :
scrierea functionala biletul , scrisoarea ;
scrierea imaginativa tipurile de compuneri ;
scrierea despre textul literar povestirea , rezumatul ;
6. Particularitatile insusirii normelor limbii literare in clasele I-II si III-IV .
7. Modalitati de integrare a elementelor de constructie a comunicarii in cadrul lectiilor de
limba romana .
8. Modalitati de dezvoltare , fixare si nuantare a vocabularului elevilor .

9. Lectura suplimentara la clasele I-IV.


10. Organizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare .
11. Proiectarea continuturilor la disciplinelor optionale . 7
III . Evaluarea activitate de masurare , de interpretare a datelor si de adoptare a
deciziilor educationale .
Rolul standardelor curriculare de performanta . Realizarea evaluarii nivelului de
pregatire a elevilor in functie de standardele curriculare de performanta .
Specificul aprecierii elevilor prin calificative .
Elaborarea descriptorilor de performanta la disciplinele optionale .
Evaluarea activitatilor extracurriculare .
Criterii de selectare a manualelor scolare .
Autoevaluarea cadrelor didactice .

LIMBA SI LITERATURA ROMANA


I)Proza
Costache Negruzzi- Alexandru Lapusneanu
Ion Creanga - Amintiri din copilarie
Mihail Sadoveanu - Baltagul
Liviu Rebreanu - Ion
Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi
Mircea Eliade - La tiganci
George Calinescu - Enigma Otiliei
Marin Preda - Morometii (vol. I)
II)Dramaturgia
I.L. Caragiale -O scrisoare pierduta
Barbu Stefanescu Delavrancea - Apus de soare
Marin Sorescu Iona
III)Poezia
Vasile Alecsandri -Pasteluri
M. Eminescu - Sara pe deal, Revedere , Luceafarul
Al. Macedonski - Noaptea de decemvrie
G. Bacovia - Plumb, Lacustra
Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Tudor Arghezi - Testament
Nichita Stanescu - In dulcele stil clasic
IV) Teoria literaturii
Genuri si specii literare

Motiv, subiect, personaj(erou)


Prozodia; procedee retorice
Procedee narative
1.Limba si comunicare
Functiile limbajului
Stilurile functionale ale limbii
Comunicarea orala si scrisa
II) Fonetica si fonologie
Notiuni generale
Principiile ortografiei limbii romane
Aspecte functionale.
Silaba. Despartirea cuvintelor in silabe.
Accentul Particularitati fonetice ale limbii romane Abateri de la norma si corectarea lor
III) Lexicologie si semantica
Notiuni generale
Semantica:polisemia,omonimia;relatii semantice intre cuvinte;sinonimia,antonimia
Mijloace de imbogatire a vocabularului
IV) Morfologie
Notiuni generale
Substantivul (felul, numarul,genul, declinarea, functiile sintactice, locutiunile
substantivale)
Articolul.Felurile articolului
Adjectivul. Flexiunea adjectivului. Gradele de comparatie. Functiile sintactice ale
adjectivelor. Ortografierea adjectivelor
Pronumrle. Pronumele personal. Pronumele de politete. Pronumele reflexiv. Pronumele
posesiv si adjectivul pronominal posesiv. Pronumele de intarire si adjectivul pronominal
de intarire. Pronumele demonstrativ si adjectivul pronominal demonstrativ.Pronumele
relativ si interogativ si adjectivul pronominal interogativ si relativ. Pronumele nehotarat si
adjectivul pronominal nehotarat. Pronumele si adjectivul negativ. Functiile sintactice ale
pronumelui. Ortografierea pronumelor
Numeralul.Clasificare. Functii sintactice.Ortografiere si ortoepie
Verbul. Verbe predicative. Verbe auxiliare.Verbe copulative.Verbe personale si
impersonale.Locutiuni verbale. Diatezele. Modurile verbelor. Tipurile verbelor. Functii
sintactice. Valori stilistice ale verbelor
Adverbul. Clasificare. Grade de comparatie.Locutiuni adverbiale. Functii sintactice.
Ortografierea adverbelor si a locutiunilor adverbiale
Prepozitia. Clasificare. Regimul cazual al prepozitiilor
Conjunctia. Clasificarea conjunctiilor.Conjunctii corelative.Locutiuni conjunctionale
Interjectia. Clasificarea interjectiilor. Functii sintactice. Topica si punctuatia. Valori
expresive ale interjectiilor
Sintaxa.Raporturile sintactice.
Propozitia. Criterii de clasificare. Felul propozitiilor. Fraza. Felul propozitiilor in fraza.
Rolul elementelor de relatie in fraza
Subiectul/ Propozitia subiectiva
Predicatul/ Propozitia predicativa

Atributul/ Propozitia atributiva


Complementul direct/Propozitia completiva directa
Complementul indirect/Propozitia completiva indirecta
Complementul circumstantial de loc/ Propozitia circumstantiala de loc
Complementul circumstantial de timp/ Propozitia circumstantiala de timp
Complementul circumstantial de cauza/Propozitia circumstantiala de cauza
Complementul circumstantial de scop/Propozitia circumstantiala de scop 4
Complementul circumstantial de mod/ Propozitia circumstantiala de mod
Complementul circumstantial conditional/ Propozitia circumstantiala conditionala
Complementul circumstantial consecutiv/ Propozitia circumstantiala consecutiva
Complementul circumstantial concesiv/ Propozitia circumstantiala concesiva

Programa de matematic gradul didactic II


1. Metode de rezolvare a problemelor figurativ, sum i diferen, sum i raport,
diferen i raport, metoda comparaiei, metoda falsei ipoteze, metoda drumului invers,
regula de 3 simpl, regula de 3 compus, probleme de micare (urmrire i ntlnire),
probleme nonstandard
2. Modaliti de activizare a elevilor n lecia de matematic - forme de organizare strategii de: - difereniere - individualizare - personalizare
3. Rolul mijloacelor de nvmnt n lecia de matematic - nvare prin cooperare mijloace tradiionale - mijloace moderne
4. Evaluarea n cadrul leciilor de matematic -tipuri de evaluari -tehnici i instrumente
5. Locul i rolul jocului didactic n lecia de matematica -note definitorii; metodologia
desfasurarii; exemplificari
6. Obiective cadru ale predrii matematicii n ciclul primar - specificul predrii-nvrii
matematicii n ciclul de achiziie fundamentale i n ciclul de dezvoltare
7. Formarea la elevi a conceptului de numr natural -etape; forme de realizare
8. Metodologia predrii-nvrii operaiilor n N - etape - demersuri didactice necesare in
invatarea operatiilor la cls. I-IV
9. Metodologia predrii fraciilor i operaiilor cu fracii -introducerea notiunii de fractie;
clasificari; operatii; demersuri didactice specifice
10. Metodologia predrii-nvrii unitilor de msur - marimi si unitati de masura
studiate; demersuri didactice specifice
11. Metodologia predrii-nvrii elementelor de geometrie -specificul formarii
notiunilor geometrice; particularitati ale demersurilor didactice

LITERATURA PENTRU COPII ( gradul didactic II)


Conceptul de literatura pentru copii . Genuri si specii literare accesibile copiilor .
Valoarea instructiv educativa . Accesibilizarea operelor .
Genul liric
Lirica populara. Doina . Cantecul de leagan . Colinda . (Exemplificari ) .
Proverbe . Zicatori . Ghicitori .
Folclorul copiilor . Cantecele fomula . Recitativele , numaratori .
Lirica culta
Imnul . Pastelul . Exemplificari .
Poezii despre frumusetile naturii . Poezii despre vietuitoare .
Universul copilariei oglindit in versuri .
Poezii despre patrie .
Tabloul in proza . Exemplificari .
Genul epic
Basmul Definitie , teme , motive , mesaj si compozitie subiect , personaje .
Noile structuri ale fantasticului si miraculosului :
Fat Frumos din lacrima M.Eminescu
Fata babei si fata mosneagului I.Creanga
Capra cu trei iezi I.Creanga
Alba ca zapada Fratii Grimm
Scufita rosie Charles Perrault
Neghinita- B.St.Delavrancea
Micul print- Antoine de Saint-Exupery
Legenda
Valori morale si estetice
Legenda Florii Soarelui Calin Gruia
Legenda randunicii si Legenda ciocarliei V.Alecsandri
Condeiele lui Voda , Babele din vol.Din legendele romanilor -I.Creanga
Snoava
Definire . Trasaturi .
Ispravile lui Pacala - P.Dulfu
Schita . Povestirea . Romanul .
Natura si vietuitoarele .
Caprioara-E.Garleanul
Puiul - I.Alexandru Bratescu Voinesti
Universul copilariei evocat in schite si in povestiri
Dumbrava minunata M.Sadoveanu
Recreatia mare - M.Santimbreanu
Anii de ucenicie - M.Sadoveanu
La Medeleni - I.Teodoreanu
Cartea cu jucarii - T.Arghezi
Povestiri si schite care evoca trecutul istoric . Exemplificari
Literatura de aventuri

Fram , ursul polar -C.Petrescu


Cartea junglei Rudyard Kipling
Aventurile lui Tom Sawyer-Mark Twain
Literatura stiintifico-fantastica
Scurt istoric . Definirea conceptului . S.F.-trasaturi caracteristice .
20.000 de leghe sub mari -Jules Verne
Oameni si stele -I.Hobana
Fabula
Definire . Trasaturi caracteristice .
Talharul pedepsit -T.Arghezi
Boul si vitelul - G.Alexandrescu
Corbul si vulpea - La Fontaine
Literatura de informare stiintifica
Definire . Caracteristici . Exemplificari .
Dramaturgia actuala pentru copii
Autori si piese :
Victor Eftimiu , Pui de om , Calina , Fat - Frumos
Marin Sorescu ,Fat Frumos si calare si pe jos
Alecu Popovici , O fetita cauta un cantec ,Baiatul din banca a II-a,Cine se teme de
crocodil , Soricelul si Papusa,Afara e vopsit gardul,inautru-i Leopardul

PEDAGOGIE SI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE Programa pentru gradul II


invatatori
I Problematica educatiei si a invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si
reforma in scoala romaneasca .
II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane.
III. Structura si dinamica personalitatii.
IV. Problematica sistemului institutional si a procesului de invatamant.
V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective.
VI. Invatarea scolara. Orientari contemporane in teoria si practica invatarii.
VII.Probleme teoretice si practice ale curriculumului. Reforma curriculumului in
invatamantul romanesc.
VIII.Predarea. Orientari contemporane in teoria si practica predarii.
IX. Metodologia si tehnologia instruirii. Moduri si forme de organizare a activitatilor
didactice.
X. Relatii si interactiuni educationale.
XI. Evaluarea in procesul de invatamant si educatie.
XII. Proiectarea pedagogica a educatiei si instruirii. Moduri si forme de organizare a
activitatilor didactice.
XIII.Personalitatea invatatorului
XIV.Educatia morala
XV. Consiliere psihopedagogica in ciclul primar
XVI.Managementul si gestiunea clasei de elevi.

Detalieri
I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si
reforma in scoala romaneasca
1). Educatia si provocarile lumii contemporane:criza mondiala a educatiei,procese de
tranzitie,solutii generale si specifice.
2). Educatia si dezvoltarea durabila a sociatatii intre exigentele prezentului si cele ale
viitorului.Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie.
3). Inovatie si reforma in invatamantul primar romanesc-finalitati,teddinte,politici si
practici educationale (implicarea parintilor si a comunitatii in viata scolii). Managementul
schimbarilor in invatamant.
4). Alternative la invatamantul primar din Romania: Waldorf, Step by Step.
II. Educabilitatea. Factorii devenirii fiintei umane
1). Conceptul de educabilitate.
2). Teorii privind educabilitatea:teorie eriditarista,teoria ambientalista,teoria dublei
determinari-esenta (mecanisme),limite.
3). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale.
4). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale
5). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.
6). Specificul influentelor educative si ale mediului la scolarul mic si mijlociu.
III . Structura si dinamica personalitatii
1). Conceptul de personalitate: - Modele de abordare a personalitatii - modelul
trasaturilor, modelul factorial, modelul umanist s.a; - Structura personalitatii temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor. Perspective noi in abordarea
structurii personalitatii.
2). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a scolarului mic si mijlociu.
3). Dimensiunea creativa a personalitatii.Formare, dezvoltare, exprimare, afirmare in plen
individual si social.
4). Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii scolarului mic si mijlociu.
IV. Problematica sistemului institutional de invatamant si a procesului de
invatamant
1). Sistemul de invatamant-concept, functii, structura, tendinte de evolutie.
2). Procesul de invatamant-concept, functii, structura. Dimensiuni generale (functionala,
structurala, operationala). Caracteristici generale (interactiunea invatator - elev,
interdependenta informativ formativ, reglarea - autoreglarea). Specificul abordarii
sistemice si comunicationale in invatamantul primar.
3). Analiza procesului de invatamant la nivelul interactiunii, evaluarea initiala-predareinvatare-evaluare.
4). Interdependenta formal-nonformal-informal la nivelul sistemului si al procesului de
invatamant.

5). Normativitate in procesul de invatamant. Sistemul principiilor didactice. Fundamente


relevanta pentru invatamantul primar, practica, aplicatii.
V. Finalitatile educatiei. Ideal, scopuri, obiective
1). Definirea si analiza conceptelor:finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profilul
educational al elevului.
2).Taxonomia finalitatilor.Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macromicro(finalitati de sistem-finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generalespecifice / intermediare;obiective-cadru, obiective de referinta; concrete / operationale);
continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si
specifice; temporalitate; masurabilitate s.a.
3).Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica,
limite, Aplicatii.
VI. Invatarea scolara. Orientari contemporane in teoria si practica invatarii
1). Conceptul de invatare scolara.Mecanisme si procesualitate. Forme, tipuri si niveluri
de invatare.Teorii ale invatarii (B.F.Skinner, J,Piaget, L.S.Vagotski, J.Bruner,
D.P.Ausubel,Gagne,s.a.).
2). Conditii interne ale invatarii scolare: procesele congnitive, afective, volitive :
motivatia-geneza,dinamica,forme,structuri motivational-atitudinale.Legea optimului
motivational.
3). Conditii externe ale invatarii scolare:statutul profesorului, mediul scolii si al clasei de
elevi, mediul socio-familial, factori ergonomici si de igiena ai invatarii s.a.
4). Interdependenta dintre conditiile interne si externe ale invatarii. Valorificare si
optimizare.
5). Specificul invatarii la scolarul mic si mijlociu.

VII. Probleme teoretice si practice ale curriculumului Reforma curriculumului in


invatamantul romanesc
1). Analiza conceptelor: curriculum, arie curriculara,ciclu curricular ,continut al
invatamantului, situatie de invatare.
2). Relatia obiective-continuturi,metode de predare-invatare-evaluare.
3). Factori determinanti si surse generatoare in elaborarea curriculumului.
4).Tipuri de curriculum: core curriculum(de baza, trunchi comun)-curriculum la
dispozitia scolii; analiza raporturilor obligatoriu-optional; formal-nonformal; nationallocal.
5). Orientari si practici noi in organizarea curriculumului: interdisciplinaritate,organizare
modulara,organizare de tip integrat, curriculum diferentiat si personalizat.
6). Documentele curriculare: planul-cadru, programe scolare, manualele, materialelesuport (ghiduri,portofolii,culegeri,manualul profesorului etc.). Metodologia aplicarii lor
in scoala.

VIII. Predarea. Orientari contemporane in teoria si practica predarii


1). Conceptul de predare. Relatia predare invatare - evaluare.
2). Predarea - act de comunicare pedagogica eficienta.
3). Strategii si stiluri de predare.
4). Specificul predarii in invatamantul primar.
5). Modele de determinare a eficacitatii si eficientei predarii si a comportamentului
didactic al invatatorului

IX. Metodologia si tehnologia instruirii


1). Delimitari conceptuale: metodologie, tehnologie, strategie, metoda, procedeu, mijloc.
Analiza interdependentelor.Rolul integrator al strategiilor didactice.
2). Sistemul metodelor de instruire.Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de
metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul primar.
3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta,
activizatoare, creativa.
4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative.
5). Instruirea asistata de calculator- directie strategica in perfectionarea metodologiei si
tehnologiei instruirii.

X. Relatii si interactiuni educationale


1). Definirea si analiza conceptului de relatie educationala
2). Relatii si interactiuni educationale in clasa de elevi:relatii de intercunoastere, relatii de
intercomunicare, relatii socio - afective preferentiale, relatii de influentare
3). Caracteristicile demersului de "influenta educationala" in invatamantul primar
4). Implicarea sociala si personalitatea elevului: complianta comportamentala in clasa
5). Atractia interpersonala in clasa de elevi
6). Comunicarea interpersonala
7). Climat educational in clasa de elevi

XI. Evaluarea in procesul de invatamant si educatie


1). Definirea si analiza conceptului de evaluare .Masurarea-aprecierea-decizia.Integrarea
evaluarii in procesul de invatamant.
2). Functiile evaluarii: de informare, motivationala, de control, diagnoza, selectie si
certificare, prognoza, reglare-autoreglare.
3). Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare: initiala, continua /
formativa, finala / sumativa.

4). Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor scolare (verificari orale,


lucrari scrise, lucrari practice, teste de evaluare, proiecte, potofolii, chestionare,
observatiile s.a).
5). Factori perturbatori si erori in evaluarea scolara. Modalitati de corectare.
6). Metodologia proiectarii, elaborarii , aplicarii si interpretarii probelor evaluative.
7). Formarea capacitatii de autoevaluare la elevii din invatamantul primar.
8). Perfectionarea metodologiei de evaluare si perspectiva reformei invatamantului
primar in Romania.

XII. Proiectarea pedagogica a activitatilor de instruire si educare . Moduri si forme


de organizare a activitatilor didactice
1). Conceptul de proiectare pedagogica.Functiile proiectarii pedagogice : anticipare,
orientare, organizare,dirijare,reglare-autoreglare,decizie, inovare.
2). Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta
spatiotemporal, determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune;
stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.
3). Niveluri ale proiectarii pedagogice.Finalizarea proiectarii pedagogice : 3.1.Proiecte
elaborate pe: ciclul,an,semestru de invatamant;saptamana,ora; 3.2.Proiecte elaborate pe:
arii curriculare, disciplina scolara, tema,subiect.
4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de instruire si educatie.Modele de
proiectare a lectiei , a altor activitati scolare si extrascolare.
5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare.
6). Moduri si forme de organizare a activitatilor didactice:concept,tipologie(frontal,pe
grupe,individual etc.): Lectia - activitate didactica de baza.Alte forme de organizare.
7). Aplicatii pentru invatamantul primar: proiectarea unui sistem de lectii, de alte
activitatii scolare si extrascolare.

XIII. Personalitatea invatatorului


1). Structura personalitatii invatatorului: personalitatea de baza, campul psihopedagogic,
reprezentarile psihopedagogice, credintele-convingerile psihopedagogice, personalitatea
cristalizata, stil educational;
2). Statute si roluri ale cadrului didactic: planificare, organizare, control, indrumare,
evaluare, monitorizare, consiliere, decizie
3). Recrutarea, selectia si formarea cadrelor didactice;
4). Cariera didactica in Romania invatatorul si realitatea socio-educationala
5). Deontologia pedagogica;
XIV. Educatia morala
1). Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv
(reperul axiologic normativ)

2). Educatia morala institutii sociale: determinisme si conexiuni specifice


invatamantului primar
3). Limbajul moral: specificitate psihopedagogica; implicatii in activitatea instructiveducativa
4). Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici.
5). Nivelurile si stadiile dezvoltarii si educarii comportamentului moral: conceptiile lui
Piaget, Kohlberg si Allport
6). Autoeducatia morala parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme surse
si componente structural functionale
7). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei morale

XV. Consilierea psihopedagogica in ciclul primar


1). Delimitearea conceptelor: consiliere, orientare scolara si profesionala.
2). Clasa de elevi ca grup educational. Sintalitatea clasei de elevi.
3).Consilierea psihopedagogica. Orientare scolara si profesionala: fundamente , obiective,
continuturi, metodologie, cadru institutional (centre si cabinete de asistenta
psihopedagogica a elevilor , cadrelor didactice si parintilor).
4). Documente utilizate in managementul clasei de elevi : planul activitatii educative (pe
ciclu, an, semestru),fisa de caracterizare psiho-socio-pedagogica a clasei de elevi ; fisa de
caracterizare psihopedagogica a elevului.
5). Parteneriat si cooperare in domeniul consilierii.

XVI. Managementul si gestiunea clasei de elevi


1). Managementul clasei - argumente organizationale; argumente epistemice; argumente
istorice; argumente sociologice; argumente psihologice; argumente manageriale;
2). Paradigme explicativ-conceptuale ale studiului managementului clasei; paradigme
metodologice ale studiului managementului clasei de elevi
3). Factori determinanti ai managementului clasei: recrutarea,selectia si formarea cadrelor
didactice;
4). Structura dimensionala a managementului clasei de elevi: dimensiunea ergonomica,
dimensiunea psihologica, dimensiunea sociala, dimensiunea normativa, dimensiunea
operationala, dimensiunea inovatoare
5). Managementul clasei si disciplina; managementul clasei si inceputul anului scolar
6). Consecinte ale unui management al clasei defectuos: lipsa de motivare, oboseala,
deprecierea climatului educational, atitudinea elevilor de ignorare si indiferenta,
agresivitatea - violenta
7). Gestionarea situatiilor de "criza" educationala in clasa de elevi; interventia in situatiile
de criza educationala: abaterea comportamentala.