Sunteți pe pagina 1din 196

"Language"

"dutch"
"Tokens"
{
"WelcomeToSteamTitle" "WELKOM BIJ STEAM"
"[english]WelcomeToSteamTitle" "WELCOME TO STEAM"
"WelcomeToSteamInfo"
" Speel de nieuwste spellen
Zoek je vrienden op
Zoek de beste servers
Krijg automatisch updates
Chat met vrienden, ook als je speelt
Ontvang de speciale aanbiedingen van Steam
"
"[english]WelcomeToSteamInfo" " Play the latest games
Find your Friends
Find the best servers
Get automatic updates
Chat with Friends, even when in-game
Receive Steam-only special offers
"
"SteamUI_SecretQuestionExplanation"
"Als extra beveiligingsmaatregel moet je
hieronder een geheime
vraag selecteren en het antwoord hierop geven. Deze vraag wordt gebruikt
als je je wachtwoord vergeten bent."
"[english]SteamUI_SecretQuestionExplanation"
"As an additional security measu
re, please select a secret
question and provide the answer below. This will be used
if you ever forget your password."
"SteamUI_SecretQuestion"
"Geheime vraag"
"[english]SteamUI_SecretQuestion"
"Secret question"
"SteamUI_Answer"
"Antwoord"
"[english]SteamUI_Answer"
"Answer"
"SteamUI_YourAnswer"
"Jouw antwoord"
"[english]SteamUI_YourAnswer" "Your Answer"
"SteamUI_SecretQuestion1"
"Wat is de meisjesnaam van je moeder?"
"[english]SteamUI_SecretQuestion1"
"What is your mother's maiden name?"
"SteamUI_SecretQuestion2"
"Hoe heet je huisdier?"
"[english]SteamUI_SecretQuestion2"
"What is the name of your pet?"
"SteamUI_SecretQuestion3"
"Wie was je jeugdheld?"
"[english]SteamUI_SecretQuestion3"
"Who was your childhood hero?"
"SteamUI_SecretQuestion4"
"In welke plaats ben je geboren?"
"[english]SteamUI_SecretQuestion4"
"What city were you born in?"
"SteamUI_SecretQuestion5"
"Wat is de naam van je school?"
"[english]SteamUI_SecretQuestion5"
"What is the name of your school?"
"SteamUI_SecretQuestion6"
"Wat is je favoriete team?"
"[english]SteamUI_SecretQuestion6"
"What is your favorite team?"
"WelcomeToSteamCreateAccount" "Nieuw account maken"
"[english]WelcomeToSteamCreateAccount" "Create new account"
"WelcomeToSteamLogin" "Inloggen met bestaand account"
"[english]WelcomeToSteamLogin" "Login to an existing account"
"SteamUI_AccountNameInfo"
"Geef je e-mailadres op. Als je je wachtwoord v
ergeet,\nnemen we via dit e-mailadres contact met je op\nom je identiteit te con
troleren."
"[english]SteamUI_AccountNameInfo"
"Please enter your email address. If yo
u forget your\npassword, you will be contacted via this address to\nverify your
identity."
"SteamUI_WelcomeNameInfo"
"Geef een profielnaam op. Dit is de naam die je
vrienden \nte zien krijgen wanneer je online bent. Je kunt ook je echte \nnaam o
pgeven, zodat je vrienden je gemakkelijker kunnen vinden."

"[english]SteamUI_WelcomeNameInfo"
"Please enter a profile name. This is th
e name your Friends \nwill see when you're online. You can also enter your real
\nname to help your Friends find you."
"SteamUI_WelcomeNameOptional" "(optioneel)"
"[english]SteamUI_WelcomeNameOptional" "(optional)"
"SteamUI_ConvertExistingInfo" "Bestaande installatie van het spel converteren.
Dit kan een paar minuten duren."
"[english]SteamUI_ConvertExistingInfo" "Converting existing game installation.
This may take several minutes."
"SteamUI_ConversionCompleteInfo"
"Voorladen van Steam voltooid."
"[english]SteamUI_ConversionCompleteInfo"
"Steam pre-loading complete."
"SteamUI_ConversionCompleteInfoFailed" " "
"[english]SteamUI_ConversionCompleteInfoFailed" " "
"SteamUI_ConvertExistingStatus1"
"%s1 bestanden voorladen van schijf."
"[english]SteamUI_ConvertExistingStatus1"
"Pre-loading %s1 files from disk
."
"SteamUI_ConvertExistingStatus2"
"%s1 bestanden voorladen van schijf.."
"[english]SteamUI_ConvertExistingStatus2"
"Pre-loading %s1 files from disk
.."
"SteamUI_ConvertExistingStatus3"
"%s1 bestanden voorladen van schijf..."
"[english]SteamUI_ConvertExistingStatus3"
"Pre-loading %s1 files from disk
..."
"WelcomeToSteamNameLabel"
"Naam"
"[english]WelcomeToSteamNameLabel"
"Name"
"WelcomeToSteamEmailLabel1"
"E-mailadres"
"[english]WelcomeToSteamEmailLabel1"
"Email address"
"WelcomeToSteamEmailLabel2"
"(moet een geldige account zijn)"
"[english]WelcomeToSteamEmailLabel2"
"(must be a valid account)"
"WelcomeToSteamEmailRepeat"
"Geef je e-mailadres opnieuw op"
"[english]WelcomeToSteamEmailRepeat"
"Re-enter your email address"
"WelcomeToSteamPrivacyInfo1"
"Raadpleeg het privacybeleid van Valve"
"[english]WelcomeToSteamPrivacyInfo1" "See Valve's"
"WelcomeToSteamPrivacyInfo2"
"voor"
"[english]WelcomeToSteamPrivacyInfo2" "Privacy Policy"
"WelcomeToSteamPrivacyInfo3"
"meer informatie."
"[english]WelcomeToSteamPrivacyInfo3" "for more information."
"Underline"
"
_________________"
"[english]Underline"
"
_________________"
"Underline2"
"
_________________"
"[english]Underline2" "
_________________"
"WelcomeToSteamPasswordInfo"
"Geef een wachtwoord op. Zorg ervoor dat je wach
twoord
moeilijk te raden is en gebruik minimaal acht tekens."
"[english]WelcomeToSteamPasswordInfo" "Please provide a password. Be sure to c
hoose something
hard to guess - use at least 8 characters."
"WelcomeToSteamPassword"
"Wachtwoord"
"[english]WelcomeToSteamPassword"
"Password"
"WelcomeToSteamRetypePassword" "Typ het wachtwoord opnieuw"
"[english]WelcomeToSteamRetypePassword" "Retype password"
"WelcomeAccountCreateComplete" "Je bent klaar om te gaan spelen! Bedankt dat je
Steam hebt gekozen. Het programma
wordt weergegeven in het systeemvak - meestal in de rechterbenedenhoek
van je scherm. Klik met de rechtermuisknop op dit pictogram als je Steam wilt op
enen."
"[english]WelcomeAccountCreateComplete" "You're all set! Thanks for using Steam.
The program
runs in the Notification Tray -- usually at the lower right
of your screen. To access Steam, right-click on its icon."
"SteamRoot_Title"
"Steam"

"[english]SteamRoot_Title"
"Steam"
"SteamRootGames"
"Games spelen"
"[english]SteamRootGames"
"Play games"
"SteamRootFriends"
"Vrienden"
"[english]SteamRootFriends"
"Friends"
"SteamRootServers"
"Servers"
"[english]SteamRootServers"
"Servers"
"SteamRootAccount"
"Account"
"[english]SteamRootAccount"
"Account"
"SteamRootSettings"
"Instellingen"
"[english]SteamRootSettings"
"Settings"
"SteamRootMonitor"
"Monitor"
"[english]SteamRootMonitor"
"Monitor"
"SteamRootNews" "Nieuws"
"[english]SteamRootNews"
"News"
"SteamRootClose"
"Sluiten"
"[english]SteamRootClose"
"Close"
"SteamRootLabel1"
"Kies een spel uit en speel!"
"[english]SteamRootLabel1"
"Choose a game and start playing!"
"SteamRootLabel2"
"Zoek vrienden op, chat, en speel tegen of met elkaar"
"[english]SteamRootLabel2"
"Find Friends, chat, play together"
"SteamRootLabel3"
"Bladeren in de multiplayerspellen die bezig zijn"
"[english]SteamRootLabel3"
"Browse multiplayer games-in-progress"
"SteamRootLabel4"
"De netwerkactiviteiten van Steam bekijken"
"[english]SteamRootLabel4"
"Watch Steam network activity"
"SteamRootLabel5"
"Opties van Steam wijzigen"
"[english]SteamRootLabel5"
"Change Steam options"
"SteamRootLabel6"
"Blijf op de hoogte van het laatste Steam-nieuws"
"[english]SteamRootLabel6"
"Keep up with the latest Steam news"
"SteamRootBrowse"
"Bladeren in games"
"[english]SteamRootBrowse"
"Browse games"
"SteamRootLabel7"
"Nieuwe spellen zoeken"
"[english]SteamRootLabel7"
"Find new games to play"
"Steam_trayHint"
"Je vindt Steam in het systeemvak. Klik met de rechtermu
isknop
op het pictogram om Steam te openen."
"[english]Steam_trayHint"
"Steam runs in the Notification Tray. To access
Steam or to quit, right-click on its icon."
"Steam_SubscribeUserInfo"
"Voer je voor- en achternaam in zoals deze ook o
p je creditcard staan."
"[english]Steam_SubscribeUserInfo"
"Please enter your first and last names,
exactly as they appear on your credit card."
"Steam_EmailAddress"
"E-mailadres"
"[english]Steam_EmailAddress" "Email address"
"Steam_EmailAddressVerification"
"(voor bevestiging en factuur)"
"[english]Steam_EmailAddressVerification"
"(for purchase confirmation and
receipt)"
"Steam_FirstName"
"Voornaam"
"[english]Steam_FirstName"
"First name"
"Steam_LastName"
"Achternaam"
"[english]Steam_LastName"
"Last name"
"Steam_SubscribeCardInfo"
"Voer het nummer en de vervaldatum van je kaart
in zoals deze op je kaart staan."
"[english]Steam_SubscribeCardInfo"
"Please enter the card number and expira
tion date as they appear on your credit card."
"Steam_CreditCardType" "Type creditcard"
"[english]Steam_CreditCardType" "Credit card type"
"Steam_CreditCardNumber"
"%cardtype%-creditcardnummer"
"[english]Steam_CreditCardNumber"
"%cardtype% credit card number"
"Steam_CreditCardExpiration"
"Vervaldatum kaart"

"[english]Steam_CreditCardExpiration" "Card expiration"


"Steam_SubscribeBillingInfo"
"Voer je adres in zoals dit op je kaart staat."
"[english]Steam_SubscribeBillingInfo" "Please enter your address as it appears
on your credit card billing statement."
"Steam_City"
"Plaats"
"[english]Steam_City" "City"
"Steam_StateOrProvince" "Staat of provincie"
"[english]Steam_StateOrProvince"
"State or Province"
"Steam_Country" "Land"
"[english]Steam_Country"
"Country"
"Steam_PostCode"
"Postcode"
"[english]Steam_PostCode"
"Postal (or Zip) code"
"Steam_CountryOfResidence"
"Ik woon momenteel in het hierboven geselecteerd
e land"
"[english]Steam_CountryOfResidence"
"I currently live in the country selecte
d above"
"Steam_SubscribeReviewInfo"
"Kijk je bestelling nog eens na. Heb je een fout
gemaakt? Ga terug om deze te verbeteren. Klik anders op Kopen om je transactie
te voltooien."
"[english]Steam_SubscribeReviewInfo"
"Please review your order. If there are
any errors below, click 'Back' to fix them. Otherwise, click 'Purchase' to compl
ete your transaction."
"Steam_ProductCostLabel"
"Kosten"
"[english]Steam_ProductCostLabel"
"Cost"
"Steam_TaxLabel"
"Geschatte belasting"
"[english]Steam_TaxLabel"
"Estimated tax"
"Steam_TotalLabel"
"Totaal"
"[english]Steam_TotalLabel"
"Total"
"Steam_ProcessingSubscriptionInfo"
"Je abonnement wordt verwerkt.
Dit duurt niet langer dan een minuut."
"[english]Steam_ProcessingSubscriptionInfo"
"Processing your subscription.
This should take less than a minute."
"Steam_SubscribeCompleteInfo" "Bedankt! Je aankoop van %s1 is voltooid. \n\nJe
kunt nu in je bibliotheek dubbelklikken op het spel om te beginnen met spelen.
Je kunt ook met de rechtermuisknop op de naam van het spel klikken en Spelen kie
zen in het menu."
"[english]Steam_SubscribeCompleteInfo" "Thank you! Your purchase of %s1 is comp
lete. \n\nIn your Games Library, you can now double click the game to play (or r
ight-click on the game's title and select 'Play' in the menu.)"
"Steam_PreorderCompleteInfo"
"Bedankt! Je vooruitbestelling van %s1 is voltoo
id. \n\nOp het moment dat het spel officieel uitkomt, kun je het meteen spelen!
"
"[english]Steam_PreorderCompleteInfo" "Thank you! Your pre-order for %s1 is co
mplete. \n\nYou'll be able to play the game the minute it's officially released!
"
"Steam_SubscribeFailedInfo"
"Je aankoop is niet voltooid. De creditcardgegev
ens \ndie je hebt opgegeven, zijn geweigerd.\n\nJe krijgt een e-mail met uitgebr
eidere \ninformatie. Als je andere \ncreditcardgegevens wilt opgeven, kun je opn
ieuw proberen het spel te kopen."
"[english]Steam_SubscribeFailedInfo"
"Your purchase has not been completed. T
he credit \ncard information you provided has been rejected.\n\nAn email has bee
n sent to you with more detailed \ninformation. If you would like to provide dif
ferent \ncredit card information, try your purchase again."
"Steam_ErrorPasswordNotSet"
"Je wachtwoord is niet goed ingesteld.\nJe hebt
de geheime vraag verkeerd beantwoord of de opgegeven account bestaat niet."
"[english]Steam_ErrorPasswordNotSet"
"Your password was not successfully set.
\nYou either answered the secret question wrong, or the specified account does n
ot exist."
"Steam_ErrorPasswordTooShort" "Je nieuwe wachtwoord moet minstens acht tekens
bevatten."

"[english]Steam_ErrorPasswordTooShort" "Your new password must be at least 8 ch


aracters long."
"Steam_ErrorPasswordsDontMatch" "De wachtwoorden die je hebt opgegeven, komen ni
et overeen.\nGeef in elk veld hetzelfde wachtwoord op."
"[english]Steam_ErrorPasswordsDontMatch"
"The passwords you entered do no
t match.\nPlease enter the same password in each field."
"Steam_ErrorCantStartGame"
"Je kunt dit spel momenteel niet spelen.\nProbee
r het later nog eens."
"[english]Steam_ErrorCantStartGame"
"This game is currently unavailable.\nPl
ease try again at another time."
"Steam_ErrorUsernameTooShort" "Je moet een naam opgeven die minstens drie teke
ns bevat."
"[english]Steam_ErrorUsernameTooShort" "You must enter a name at least 3 charac
ters long."
"Steam_ErrorPasswordTooShort2" "Je wachtwoord moet minstens acht tekens bevatte
n."
"[english]Steam_ErrorPasswordTooShort2" "Your password must be at least 8 charac
ters long."
"Steam_ErrorAnswerTooShort"
"Het antwoord op de geheime vraag\nmoet minstens
drie tekens bevatten."
"[english]Steam_ErrorAnswerTooShort"
"The answer to the secret question\nmust
be at least 3 characters long."
"Steam_UserNameTooShort"
"Je accountnaam moet minstens drie tekens bevatt
en."
"[english]Steam_UserNameTooShort"
"Your account name must be at least 3 ch
aracters long."
"Steam_UserNameInvalid" "Je accountnaam bevat ongeldige tekens.\nJe mag alleen l
etters, cijfers en _ gebruiken."
"[english]Steam_UserNameInvalid"
"Your account name contains invalid char
acters.\nOnly letters, numbers and _ are allowed."
"Steam_UserNameInvalidSpaces" "Je accountnaam mag geen spaties bevatten."
"[english]Steam_UserNameInvalidSpaces" "Your account name may not contain any s
paces."
"Steam_UserNameTooLong" "Je accountnaam mag maximaal 64 tekens lang zijn."
"[english]Steam_UserNameTooLong"
"Your account name must be less than 64
characters long."
"Steam_ErrorPasswordTooLong"
"Je nieuwe wachtwoord mag maximaal 64 tekens lan
g zijn."
"[english]Steam_ErrorPasswordTooLong" "Your new password must be less than 64
characters long."
"Steam_ErrorPasswordTooLong2" "Je wachtwoord mag maximaal 64 tekens lang zijn.
"
"[english]Steam_ErrorPasswordTooLong2" "Your password must be less than 64 char
acters long."
"Steam_NewPassword_Enter"
"Geef een nieuw wachtwoord op.\nHet wachtwoord m
oet minstens acht tekens lang zijn."
"[english]Steam_NewPassword_Enter"
"Please enter a new password.\nIt must b
e at least 8 characters in length."
"Steam_NewPassword_Label"
"Nieuw wachtwoord"
"[english]Steam_NewPassword_Label"
"New password"
"Steam_NewPassword_Confirm"
"Wachtwoord bevestigen"
"[english]Steam_NewPassword_Confirm"
"Confirm password"
"Steam_ForgottenPassword_Title" "Accountgegevens ophalen - Steam"
"[english]Steam_ForgottenPassword_Title"
"Retrieve Account Info - Steam"
"Steam_ForgottenPassword_VerifyIdentity"
"Voordat we je wachtwoord kunnen
wijzigen, moeten we eerst je identiteit controleren. Geef je accountnaam op."
"[english]Steam_ForgottenPassword_VerifyIdentity"
"Before we can change yo
ur password, we first need to verify your identity. Please enter your account na
me."
"Steam_ForgottenPassword_AskSecretQuestion"
"Toen je het account bij Steam m

aakte, heb \nje antwoord op een geheime vraag gegeven, een antwoord dat alleen\n
jij kent. Geef antwoord op de volgende vraag:"
"[english]Steam_ForgottenPassword_AskSecretQuestion"
"When you created your S
team account, we asked\nyou for an answer to a 'secret' question, which only\nyo
u would know. Please enter your answer below:"
"Steam_ForgottenPassword_Incorrect"
"Je wachtwoord is niet gewijzigd.\nDe in
gevoerde validatiecode is onjuist\nof je nieuwe wachtwoord is ongeldig.\n\nGa te
rug en probeer het opnieuw. \n"
"[english]Steam_ForgottenPassword_Incorrect"
"Your password was not changed.\
nEither you entered the validation code incorrectly,\nor your new password is in
valid.\n\nPlease hit 'Back' and try again. \n"
"Steam_ForgottenPassword_Success"
"Je wachtwoord is gewijzigd.\n\nKlik op
Voltooien om terug te keren naar het aanmeldscherm."
"[english]Steam_ForgottenPassword_Success"
"Your password has been changed.
\n\nPlease click 'finish' below to return to the login screen."
"Steam_Login_Title"
"Inloggen bij Steam"
"[english]Steam_Login_Title"
"Steam Login"
"Steam_Login_CreateNewAccount" "Nieuw account maken..."
"[english]Steam_Login_CreateNewAccount" "Create a new account..."
"Steam_Login_RetrievePassword" "Ik kan niet inloggen..."
"[english]Steam_Login_RetrievePassword" "I can't sign in..."
"Steam_Login_NoAccount" "Heb je nog geen Steam-account?"
"[english]Steam_Login_NoAccount"
"Don't have a Steam account?"
"Steam_Login_ForgotPassword"
"Hulp nodig met inloggen?"
"[english]Steam_Login_ForgotPassword" "Need help with sign in?"
"SteamUI_CreateAccount_Title" "Een Steam-account maken"
"[english]SteamUI_CreateAccount_Title" "Create a Steam Account"
"SteamUI_CreateAccount_Nickname"
"Profielnaam"
"[english]SteamUI_CreateAccount_Nickname"
"Profile name"
"SteamUI_CreateAccount_FirstName"
"Voornaam"
"[english]SteamUI_CreateAccount_FirstName"
"First name"
"SteamUI_CreateAccount_LastName"
"Achternaam"
"[english]SteamUI_CreateAccount_LastName"
"Last name"
"SteamUI_CreateAccount_Error" "Steam - Fout bij maken account"
"[english]SteamUI_CreateAccount_Error" "Steam - Create account error"
"SteamUI_CreateAccount_CacheDir"
"Geef aan waar je wilt dat Steam je spel
len opslaat.\nHet is raadzaam om minstens 1 GB vrije ruimte te hebben op\nhet st
ation dat je kiest."
"[english]SteamUI_CreateAccount_CacheDir"
"Please choose where you want St
eam to store your games.\nIt is recommended to have at least 1GB of disk space f
ree\non the drive that you select."
"SteamUI_CreateAccount_ContactEmail"
"E-mailadres"
"[english]SteamUI_CreateAccount_ContactEmail" "Contact email address"
"SteamUI_CreateAccount_ContactEmailConfirm"
"E-mailadres bevestigen"
"[english]SteamUI_CreateAccount_ContactEmailConfirm"
"Confirm email address"
"SteamUI_CreateAccount_ValidationCode" "Validatiecode"
"[english]SteamUI_CreateAccount_ValidationCode" "Validation code"
"SteamUI_CreateAccount_CopyAndPaste"
"Kopieer de code en plak deze in het ond
erstaande veld."
"[english]SteamUI_CreateAccount_CopyAndPaste" "Please copy and paste this code
into the field below."
"SteamUI_CreateAccount_Response"
"Binnen enkele minuten krijg je een\ne-m
ail van Steam met een validatiecode."
"[english]SteamUI_CreateAccount_Response"
"Within a few minutes, you will
receive a response\nemail from Steam, containing a validation code."
"SteamUI_CreateAccount_SentTo" "Er is een bevestigende e-mail verzonden naar:"
"[english]SteamUI_CreateAccount_SentTo" "A confirmation email has been sent to:"
"SteamUI_CreateAccount_EnterCodeAgain" "Klik op Terug om de code opnieuw in te
voeren of geef\neen ander e-mailadres op."
"[english]SteamUI_CreateAccount_EnterCodeAgain" "Click 'Back' to enter the code

again, or to provide\na different email address."


"SteamUI_CreateAccount_DoesNotMatch"
"Deze code komt niet overeen met de code
in onze administratie.\nKijk in de e-mail en controleer\nof je de code nauwkeur
ig hebt overgenomen.\nWe sturen je deze code in een e-mail met de titel\nSteam-a
ccount - controleer je e-mailadres.\nDe code bevat acht tekens."
"[english]SteamUI_CreateAccount_DoesNotMatch" "This code does not match the on
e in our records.\nPlease check the email message again and make\nsure that you
have type the code correctly.\nWe sent you this code in an email titled\n\"Steam
account - Please verify your email address\".\nThe code is 8 characters long."
"SteamUI_SteamProgress_Title" "Steam - Bezig..."
"[english]SteamUI_SteamProgress_Title" "Steam - Working"
"SteamUI_CreatingAccount"
"Account wordt gemaakt..."
"[english]SteamUI_CreatingAccount"
"Creating account..."
"SteamUI_InstallServiceTitle" "Steam Service installeren"
"[english]SteamUI_InstallServiceTitle" "Installing Steam Service"
"SteamUI_InstallServiceText"
"Om Steam goed te kunnen gebruiken onder deze ve
rsie van Windows, moet je het onderdeel Steam Service installeren.\nJe kunt de s
ervice alleen installeren als je beheerdersrechten hebt."
"[english]SteamUI_InstallServiceText" "In order to run Steam properly on this
version of Windows, the Steam service component must be installed.\nThe service
installation process requires administrator privileges."
"SteamUI_InstallServiceOk"
"Service installeren"
"[english]SteamUI_InstallServiceOk"
"Install Service"
"SteamUI_InstallServiceCancel" "Annuleren"
"[english]SteamUI_InstallServiceCancel" "Cancel"
"SteamUI_GamesDialog_MyGames" "MIJN GAMES"
"[english]SteamUI_GamesDialog_MyGames" "MY GAMES"
"SteamUI_GamesDialog_MyMedia" "MEDIA"
"[english]SteamUI_GamesDialog_MyMedia" "MEDIA"
"SteamUI_GamesDialog_ThirdParty"
"GAMES VAN ANDERE LEVERANCIERS"
"[english]SteamUI_GamesDialog_ThirdParty"
"THIRD PARTY GAMES"
"SteamUI_GamesDialog_AvailableGames"
"BESCHIKBARE GAMES"
"[english]SteamUI_GamesDialog_AvailableGames" "AVAILABLE GAMES"
"SteamUI_GamesDialog_ComingSoon"
"BINNENKORT VERWACHT"
"[english]SteamUI_GamesDialog_ComingSoon"
"COMING SOON"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchGames"
"Spel spelen... "
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchGames" "Play Game... "
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchMediaApp" "Media afspelen..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchMediaApp"
"Play Media..."
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_CreateDesktopShortcut" "Snelkoppeling maken op
bureaublad"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_CreateDesktopShortcut" "Create Desktop
Shortcut"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_Properties"
"Eigenschappen "
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_Properties"
"Properties "
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_InstallGame"
"Spel installeren..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_InstallGame" "Install Game..."
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_PurchaseGame" "Spel kopen..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_PurchaseGame" "Purchase Game..."
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewStorePage" "Winkelpagina weergeven"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewStorePage" "View Store Page"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewForumPage" "Forum weergeven"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewForumPage" "View Forum"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewDLC"
"Downloadbare inhoud weergeven"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewDLC"
"View Downloadable Conte
nt"
"Steam_GamesDialog_RightClick_ViewGuide"
"Instructies weergeven"
"[english]Steam_GamesDialog_RightClick_ViewGuide"
"View Guide"
"SteamUI_GamesDialog_NoSubscription_Title"
"Steam"
"[english]SteamUI_GamesDialog_NoSubscription_Title"
"Steam"

"SteamUI_GamesDialog_NoSubscription"
"Je bent niet op dit spel geabonneerd.\n
Wil je nu naar de abonnementenpagina gaan?"
"[english]SteamUI_GamesDialog_NoSubscription" "You are not subscribed to this
game.\nDo you want to go to the subscriptions page now?"
"SteamUI_JoinDialog_ErrorTitle" "Steam - Fout"
"[english]SteamUI_JoinDialog_ErrorTitle"
"Steam - Error"
"SteamUI_JoinDialog_PlayGame_Btn$apptype=game" "Spel spelen"
"[english]SteamUI_JoinDialog_PlayGame_Btn$apptype=game" "Play game"
"SteamUI_JoinDialog_PlayGame_Btn$apptype=tool" "Tool starten"
"[english]SteamUI_JoinDialog_PlayGame_Btn$apptype=tool" "Launch tool"
"SteamUI_JoinDialog_PlayGame_Btn$apptype=media" "Spelen"
"[english]SteamUI_JoinDialog_PlayGame_Btn$apptype=media"
"Play"
"SteamUI_JoinDialog_Cancel_Btn" "Annuleren"
"[english]SteamUI_JoinDialog_Cancel_Btn"
"Cancel"
"SteamUI_JoinDialog_LaunchGameReady$appType=game"
"Spel starten wanneer ge
reed"
"[english]SteamUI_JoinDialog_LaunchGameReady$appType=game"
"Launch game as
soon as it's ready"
"SteamUI_JoinDialog_LaunchGameReady$appType=tool"
"Tool starten wanneer ge
reed"
"[english]SteamUI_JoinDialog_LaunchGameReady$appType=tool"
"Launch tool as
soon as it's ready"
"SteamUI_JoinDialog_LaunchGameReady$appType=media"
"Media afspelen wanneer
gereed"
"[english]SteamUI_JoinDialog_LaunchGameReady$appType=media"
"Play media as s
oon as it's ready"
"SteamUI_JoinDialog_ReadyToPlayTime"
"Gereed om te starten over ongeveer:"
"[english]SteamUI_JoinDialog_ReadyToPlayTime" "Ready to launch in approximatel
y:"
"SteamUI_JoinDialog_ContentHosting"
"Contenthosting verzorgd door:"
"[english]SteamUI_JoinDialog_ContentHosting"
"Content hosting provided by:"
"SteamUI_JoinDialog_ReadyToPlay"
"Gereed om te starten"
"[english]SteamUI_JoinDialog_ReadyToPlay"
"Ready to launch"
"SteamUI_JoinDialog_KeyRequestFailed_Title"
"Steam - Fout"
"[english]SteamUI_JoinDialog_KeyRequestFailed_Title"
"Steam - Error"
"SteamUI_JoinDialog_KeyRequestFailed_Text"
"Kan geen verbinding maken met h
oofdserver"
"[english]SteamUI_JoinDialog_KeyRequestFailed_Text"
"Failed to contact key s
erver"
"SteamUI_JoinDialog_DataRequest_Text" "Bezig met voltooien van installatie...
%progress%%%"
"[english]SteamUI_JoinDialog_DataRequest_Text" "Completing installation ... %pr
ogress%%%"
"SteamUI_JoinDialog_DataRequestFailed_Title"
"Steam - Fout"
"[english]SteamUI_JoinDialog_DataRequestFailed_Title" "Steam - Error"
"SteamUI_JoinDialog_DataRequestFailed_Text"
"De Steam-servers kunnen vanwege
drukte je verzoek voor %game% niet afhandelen. (Foutcode: %error%)"
"[english]SteamUI_JoinDialog_DataRequestFailed_Text"
"The Steam servers are t
oo busy to handle your request for %game%. Error Code (%error%)"
"SteamUI_JoinDialog_CloudSyncFailed_Title"
"Steam - Waarschuwing"
"[english]SteamUI_JoinDialog_CloudSyncFailed_Title"
"Steam - Warning"
"SteamUI_JoinDialog_CloudSyncFailed_Text"
"Steam kan je bestanden voor %ga
me% niet synchroniseren met de Steam Cloud"
"[english]SteamUI_JoinDialog_CloudSyncFailed_Text"
"Steam was unable to syn
c your files for %game% with the Steam Cloud"
"SteamUI_JoinDialog_CloudSyncFailed_Detail"
"Als je dit programma op een and
ere computer hebt gebruikt, zijn je instellingen en/of voortgang voor het progra
mma mogelijk niet gelijk aan de gegevens in de Cloud. Als je het programma nu st
art, gaan deze wijzigingen of voortgang mogelijk verloren."
"[english]SteamUI_JoinDialog_CloudSyncFailed_Detail"
"If you have launched th

is application from another computer, your application settings and/or progress


may not be in sync with what is stored in the Cloud. If you launch the applicati
on now, you may lose those changes or progress."
"Steam_CloudConflict_Title"
"Steam - Synchronisatieconflict Steam Cloud"
"[english]Steam_CloudConflict_Title"
"Steam - Cloud Sync Conflict"
"Steam_CloudConflict_Text"
"Je lokale bestanden voor %game% komen niet over
een met de bestanden in de Steam Cloud."
"[english]Steam_CloudConflict_Text"
"Your local %game% files conflict with t
he ones stored in the Steam Cloud."
"Steam_CloudConflict_CloudFiles"
"Cloud-bestanden"
"[english]Steam_CloudConflict_CloudFiles"
"Cloud Files"
"Steam_CloudConflict_CloudFiles_Time" "Laatst gewijzigd: %remotetime%"
"[english]Steam_CloudConflict_CloudFiles_Time" "Last modified: %remotetime%"
"Steam_CloudConflict_LocalFiles"
"Lokale bestanden"
"[english]Steam_CloudConflict_LocalFiles"
"Local Files"
"Steam_CloudConflict_LocalFiles_Time" "Laatst gewijzigd: %localtime%"
"[english]Steam_CloudConflict_LocalFiles_Time" "Last Modified: %localtime%"
"Steam_CloudConflict_Accept_Remote"
"Downloaden naar deze computer"
"[english]Steam_CloudConflict_Accept_Remote"
"Download to this machine"
"Steam_CloudConflict_Accept_Local"
"Uploaden naar de Steam Cloud"
"[english]Steam_CloudConflict_Accept_Local"
"Upload to the Steam Cloud"
"Steam_CloudConflict_Cancel"
"Annuleren - nu niets kopiren"
"[english]Steam_CloudConflict_Cancel" "Cancel - don't copy anything now"
"Steam_CloudConflict_Note"
"OPMERKING: je moet hierboven een van de andere
twee opties kiezen om het programma te kunnen gebruiken."
"[english]Steam_CloudConflict_Note"
"NOTE: You'll have to choose one of the
other two options above in order to launch the application."
"SteamUI_NotifyTrayHintDialog_DontShow" "Dit dialoogvenster niet meer weergeven"
"[english]SteamUI_NotifyTrayHintDialog_DontShow"
"Don't show this dialog
again"
"SteamUI_NotifyTrayHintDialog_Close"
"Sluiten"
"[english]SteamUI_NotifyTrayHintDialog_Close" "Close"
"SteamUI_SpecialOffersDialog_Close"
"Sluiten"
"[english]SteamUI_SpecialOffersDialog_Close"
"Close"
"SteamUI_GamePropertiesContent_LaunchOptions" "Startopties"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_LaunchOptions" "Launch options"
"SteamUI_GamePropertiesContent_StatusLabel"
"Status:"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_StatusLabel"
"Status:"
"SteamUI_GamePropertiesContent_AcquiredLabel" "Verworven hoeveelheid:"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_AcquiredLabel" "Amount acquired:"
"SteamUI_GamePropertiesContent_HostingBy"
"Contenthosting verzorgd door:"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_HostingBy"
"Content hosting provide
d by:"
"SteamUI_GamePropertiesContent_Updating"
"Bezig met updaten, %s1"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_Updating"
"Updating, %s1"
"SteamUI_GamePropertiesContent_ReadyToPlay"
"Gereed om te spelen"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_ReadyToPlay"
"Ready to play"
"SteamUI_GamePropertiesContent_Launching"
"Bezig met starten"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_Launching"
"Launching..."
"SteamUI_GamePropertiesContent_CacheAcquired" "%cache_usage%%%"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_CacheAcquired" "%cache_usage%%%"
"SteamUI_GamePropertiesContent_DiskUsageLabel" "Schijfgebruik:"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_DiskUsageLabel" "Disk usage:"
"SteamUI_GamePropertiesContent_DeveloperLabel" "Ontwikkelaar:"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_DeveloperLabel" "Developer:"
"SteamUI_GamePropertiesVersion_GameVersionLabel"
"Informatie over de spel
versie"
"[english]SteamUI_GamePropertiesVersion_GameVersionLabel"
"Game version in
formation"
"SteamUI_SubscribeProgress_Title"
"Steam - Abonneren"

"[english]SteamUI_SubscribeProgress_Title"
"Steam - Subscribe"
"SteamUI_SubscribeProgress_Cancel_Btn" "Annuleren"
"[english]SteamUI_SubscribeProgress_Cancel_Btn" "Cancel"
"SteamUI_WelcomeCreatingAccount_Title" "Steam - Account maken"
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccount_Title" "Steam - Create Account"
"SteamUI_WelcomeCreatingAccount_Failure_Title" "Steam - Account maken mislukt"
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccount_Failure_Title" "Steam - Create Account
Failed"
"SteamUI_WelcomeCreatingAccount_Failed" "Account maken mislukt.\nGa terug om het
opnieuw te proberen of klik op Annuleren om te stoppen."
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccount_Failed"
"Create account failed.\
nHit Back to try again or Cancel to quit."
"SteamUI_WelcomeCreatingAccountAccountName"
"Accountnaam"
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccountAccountName"
"Account Name"
"SteamUI_WelcomeCreatingAccountEnterName"
"Geef een accountnaam en een wac
htwoord op.\nZorg ervoor dat je wachtwoord moeilijk\nte raden is en gebruik mins
tens acht tekens."
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccountEnterName"
"Please provide an accou
nt name and password.\nBe sure to make your password something hard\nto guess, a
nd use at least 8 characters."
"SteamUI_WelcomeCreatingAccountPassword"
"Wachtwoord"
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccountPassword"
"Password"
"SteamUI_WelcomeCreatingAccountRetypePassword" "Typ het wachtwoord opnieuw"
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccountRetypePassword" "Retype password"
"SteamUI_WelcomeCreatingAccountVerifyEmailFailed"
"Verificatie via e-mail
mislukt."
"[english]SteamUI_WelcomeCreatingAccountVerifyEmailFailed"
"Failed to reque
st verification email."
"SteamUI_SubscribeWizard_Title" "Abonneren"
"[english]SteamUI_SubscribeWizard_Title"
"Subscribe"
"SteamUI_Subscriptions_Title" "Account"
"[english]SteamUI_Subscriptions_Title" "Account"
"SteamUI_Subscriptions_Subscribe_Btn" "Abonneren"
"[english]SteamUI_Subscriptions_Subscribe_Btn" "Subscribe"
"SteamUI_Subscriptions_Unsubscribe_Btn" "Abonnement opzeggen"
"[english]SteamUI_Subscriptions_Unsubscribe_Btn"
"Unsubscribe"
"SteamUI_Subscriptions_MySubscribe_Hdr" "MIJN ABONNEMENTEN"
"[english]SteamUI_Subscriptions_MySubscribe_Hdr"
"MY SUBSCRIPTIONS"
"SteamUI_Subscriptions_Price_Hdr"
"PRIJS"
"[english]SteamUI_Subscriptions_Price_Hdr"
"PRICE"
"SteamUI_Subscriptions_AvailableSubs_Hdr"
"BESCHIKBARE ABONNEMENTEN"
"[english]SteamUI_Subscriptions_AvailableSubs_Hdr"
"AVAILABLE SUBSCRIPTIONS
"
"SteamUI_Subscriptions_SubscriptionTo" "Steam - Abonnement op %s1"
"[english]SteamUI_Subscriptions_SubscriptionTo" "Steam - Subscription to %s1"
"SteamUI_Subscriptions_Successful"
"Je bent nu geabonneerd op %s1."
"[english]SteamUI_Subscriptions_Successful"
"You have been successfully subs
cribed to %s1."
"SteamUI_Subscriptions_UnsubscribeFrom" "Steam - Abonnement op %s1 opzeggen"
"[english]SteamUI_Subscriptions_UnsubscribeFrom"
"Steam - Unsubscribing f
rom %s1"
"SteamUI_Subscriptions_UnSub_Successful"
"Je abonnement op %s1 is nu opge
zegd."
"[english]SteamUI_Subscriptions_UnSub_Successful"
"You have been successfu
lly unsubscribed from %s1."
"SteamUI_Subscriptions_Error_Title"
"Steam - Fout"
"[english]SteamUI_Subscriptions_Error_Title"
"Steam - Error"
"SteamUI_WelcomeToSteam_Title" "Steam"
"[english]SteamUI_WelcomeToSteam_Title" "Steam"
"SteamUI_AccountDialog_Subscriptions" "Abonnementen"

"[english]SteamUI_AccountDialog_Subscriptions" "Subscriptions"
"SteamUI_AccountDialog_AccountDetails" "Account"
"[english]SteamUI_AccountDialog_AccountDetails" "Account"
"Steam_LogoutDialogTitle"
"Uitloggen"
"[english]Steam_LogoutDialogTitle"
"Logout"
"Steam_LogoutDialogMsg" "Hiermee log je uit bij Steam. Als je Steam weer wilt ge
bruiken,\nmoet je je gebruikersnaam en wachtwoord opnieuw invoeren.\n\nWil je do
orgaan?"
"[english]Steam_LogoutDialogMsg"
"This will log you out of Steam. You wil
l need to re-enter\nyour account name and password to use Steam again.\n\nDo you
wish to continue?"
"Steam_LogoutDialogOKButton"
"Uitloggen"
"[english]Steam_LogoutDialogOKButton" "Logout"
"Steam_LogoutDialogLabel"
"Accountnaam:"
"[english]Steam_LogoutDialogLabel"
"Account Name:"
"Steam_AccountDialog_Logout"
"Uitloggen..."
"[english]Steam_AccountDialog_Logout" "Logout..."
"Steam_RunGame_Title_Error"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_RunGame_Title_Error"
"Steam - Error"
"Steam_RunGame_AnotherGameIsBeingRan" "Kan spel niet uitvoeren. Je hebt een an
der spel gekozen dat nog wordt gestart,\nwacht even tot dat spel is gestart."
"[english]Steam_RunGame_AnotherGameIsBeingRan" "Cannot run game. You currently
have another game launch in progress,\nplease wait until that is complete."
"Steam_PurchaseProductIntroTitle"
"Steam - %subscription% kopen"
"[english]Steam_PurchaseProductIntroTitle"
"Steam - purchase %subscription%
"
"Steam_ScanCDKey_NoRetailProduct"
"Met een geldige productcode kun je\nje
abonneren op de volgende spellen."
"[english]Steam_ScanCDKey_NoRetailProduct"
"Your valid product code entitle
s you to a\nsubscription to the following games."
"Steam_ScanCDKey_RetailProductFound"
"Er is een bestaande installatie van %s1
\nop je computer gevonden. Met de productcode kun je \nje abonneren op de volge
nde spellen."
"[english]Steam_ScanCDKey_RetailProductFound" "An existing installation of %s1
has been \nfound on your computer. Your product code entitles you to a \nsubscr
iption to the following games."
"Steam_ScanCDKey_SpaceRequired" "Benodigde schijfruimte:"
"[english]Steam_ScanCDKey_SpaceRequired"
"Disk space required:"
"Steam_ScanCDKey_SpaceAvailable"
"Beschikbare schijfruimte:"
"[english]Steam_ScanCDKey_SpaceAvailable"
"Disk space available:"
"Steam_ScanCDKey_SelectGames" "Selecteer welke spellen je aan je bibliotheek w
ilt toevoegen."
"[english]Steam_ScanCDKey_SelectGames" "Select which games to add to your libra
ry."
"Steam_UncheckAnyGamesNotConvert"
"Schakel de spellen uit die je niet wilt
converteren."
"[english]Steam_UncheckAnyGamesNotConvert"
"Uncheck any games you don't wan
t converted."
"Steam_ConvertCustomMaps"
"In de map Counter-Strike \nzijn aangepaste kaar
ten gevonden. De geselecteerde kaarten worden naar de nieuwe \nSteam-installatie
van Counter-Strike gekopieerd."
"[english]Steam_ConvertCustomMaps"
"Custom maps have been detected in your
Counter-Strike \nfolder. Selected maps will be copied into your new \nSteam inst
allation of Counter-Strike."
"Steam_ConvertCustomMODs"
"In de map Half-Life zijn aangepaste MOD's \ngev
onden. De geselecteerde MOD's worden naar de nieuwe \nSteam-installatie van Half
-Life gekopieerd."
"[english]Steam_ConvertCustomMODs"
"Custom game MODs have been detected in
your Half-Life \nfolder. Selected MODs will be copied into your new \nSteam inst
allation of Half-Life."

"Steam_ConvertCleanUpOptions" "Steam is bezig om de spelbestanden van de besta


ande map \nHalf-Life te converteren naar de cachemappen van Steam. Je kunt \nsch
ijfruimte vrijmaken door oude bestanden van je computer te verwijderen. \n\nOpme
rking: de savegames en aangepaste decals die je hebt opgeslagen (indien aanwezig
) \nworden bewaard."
"[english]Steam_ConvertCleanUpOptions" "Steam is converting game files from you
r existing \nHalf-Life folder to the Steam cache folders. To save disk \nspace,
you can delete the old files from your computer. \n\nNote: your saved games and
custom decals (if any) \nwill be preserved."
"Steam_ConvertDeleteOldFiles" "Oude bestanden opruimen (aanbevolen)"
"[english]Steam_ConvertDeleteOldFiles" "Clean up old files (recommended)"
"Steam_ConvertLeaveFilesIntact" "Oude bestanden intact laten (meer schijfruimte
nodig)"
"[english]Steam_ConvertLeaveFilesIntact"
"Leave old files intact (more di
sk space required)"
"Steam_Working_Title" "Steam - Bezig..."
"[english]Steam_Working_Title" "Steam - working"
"Steam_Working_ConvertingCDKeyToSteam" "Communiceren met Steam..."
"[english]Steam_Working_ConvertingCDKeyToSteam" "Communicating with Steam..."
"Steam_CDKeyConversionConfirmation"
"De installatie van Half-Life is \ngecon
verteerd naar Steam."
"[english]Steam_CDKeyConversionConfirmation"
"Your Half-Life installation has
been successfully \nconverted to run under Steam."
"Steam_CDKeyConversionConfirmList"
"Je kunt de geselecteerde spellen nu ope
nen vanuit de \nSteam-bibliotheek."
"[english]Steam_CDKeyConversionConfirmList"
"Your selected games are now acc
essible in the Steam \n'library."
"Steam_ChoosePaymentMethod"
"Selecteer een betalingswijze."
"[english]Steam_ChoosePaymentMethod"
"Please select a payment method."
"Steam_PaymentMethod" "Betalingswijze"
"[english]Steam_PaymentMethod" "Payment method"
"Steam_PayWithCreditCard"
"Creditcard"
"[english]Steam_PayWithCreditCard"
"Credit card"
"Steam_PayWithPayPal" "PayPal"
"[english]Steam_PayWithPayPal" "PayPal"
"Steam_IAlreadyOwnThisProduct" "Ik heb dit product al"
"[english]Steam_IAlreadyOwnThisProduct" "I already own this product"
"Steam_Working_PurchasingProduct"
"Bezig met kopen..."
"[english]Steam_Working_PurchasingProduct"
"Purchasing..."
"Steam_Working_PreorderingProduct"
"Bezig met vooruitbestellen..."
"[english]Steam_Working_PreorderingProduct"
"Pre-ordering..."
"Steam_Working_InitTxn" "Koop initialiseren..."
"[english]Steam_Working_InitTxn"
"Initializing purchase..."
"Steam_Working_GetFinalPrice" "Totaalprijs ophalen..."
"[english]Steam_Working_GetFinalPrice" "Getting final price..."
"Steam_PurchaseFailedTitle"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_PurchaseFailedTitle"
"Steam - Error"
"Steam_PurchaseFailedMessage" "Aankoop kan niet worden voltooid vanwege een fo
ut in de verwerking\n van je transactie. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_PurchaseFailedMessage" "Purchase could not be completed due to
an error while processing\n your transaction. Please try again later."
"Steam_CVV2_Info"
"Geef het veiligheidsnummer van je creditcard op."
"[english]Steam_CVV2_Info"
"Please enter your credit card's security number
."
"Steam_CardSecurityInstruction" "Dit nummer vind je op de achterkant van je cred
itcard, bij je handtekening. Het gaat om de laatste drie cijfers (na het rekenin
gnummer)."
"[english]Steam_CardSecurityInstruction"
"This number is located on the b
ack of the card in the signature area. It's the last three digits (after the acc
ount number)."

"Steam_Working_ContactingSvr" "Verbinding maken met server..."


"[english]Steam_Working_ContactingSvr" "Contacting server..."
"Steam_PayPalIntroToBrowser"
"%provider%-transacties worden gemachtigd via de
%provider%-website. Klik op onderstaande knop om een nieuw venster te openen en
vervolgens de transactie te beginnen."
"[english]Steam_PayPalIntroToBrowser" "%provider% transactions are authorized
through the %provider% web site. Click the button below to open your web browser
and initiate the transaction."
"Steam_PayPalOpenBrowserButton" "Koop %provider% beginnen"
"[english]Steam_PayPalOpenBrowserButton"
"Begin %provider% purchase"
"Steam_PayPalWaiting" "De webbrowser heeft je naar de website van %provider% g
eleid. Meld je aan of maak een account om de gegevens van je aankoop te controle
ren en de transactie goed te keuren."
"[english]Steam_PayPalWaiting" "Your web browser has been directed to the %prov
ider% web site. Please login or create an account there to review your purchase
details and authorize the transaction."
"Steam_PayPalNotAcceptedInGermany"
"PayPal wordt in Duitsland nog niet geac
cepteerd. Kies een andere betalingswijze."
"[english]Steam_PayPalNotAcceptedInGermany"
"PayPal is not currently accepte
d in Germany. Please choose another payment method."
"Steam_CancelPurchase_Title"
"Aankoop - %subscription%"
"[english]Steam_CancelPurchase_Title" "Purchase - %subscription%"
"Steam_CancelPurchase_Info"
"Je aankoop is niet voltooid. Als je nu annuleer
t, kun je niet gebruikmaken van %subscription% en worden er geen kosten in reken
ing gebracht.\n\nWeet je zeker dat je de aankoop wilt annuleren?"
"[english]Steam_CancelPurchase_Info"
"Your purchase has not been completed. I
f you cancel now, you will not have access to %subscription% and you will not be
charged.\n\nAre you sure you wish to cancel your purchase?"
"Steam_CancelPurchase_ContinueButton" "Aankoop hervatten"
"[english]Steam_CancelPurchase_ContinueButton" "Resume purchase"
"Steam_CancelPurchase_CancelButton"
"Aankoop annuleren"
"[english]Steam_CancelPurchase_CancelButton"
"Cancel purchase"
"Steam_CardSecurityInstruction_Amex"
"Bij American Express vind je dit nummer
op de voorzijde van de creditcard, boven het primaire kaartnummer. Dit nummer b
estaat uit vier cijfers."
"[english]Steam_CardSecurityInstruction_Amex" "On American Express cards, this
number is located on the front of the card, above the primary card number. It's
four digits long."
"Steam_CardSecurityLabel"
"Veiligheidsnummer"
"[english]Steam_CardSecurityLabel"
"Security Number"
"Steam_MonitorTitle"
"Steam Monitor"
"[english]Steam_MonitorTitle" "Steam Monitor"
"Steam_Game"
"Spel"
"[english]Steam_Game" "Game"
"Steam_Status" "Status"
"[english]Steam_Status" "Status"
"Steam_Status_OfflineMode"
"Offlinemodus"
"[english]Steam_Status_OfflineMode"
"Offline Mode"
"Steam_Status_NoConnection"
"Geen verbinding"
"[english]Steam_Status_NoConnection"
"No Connection"
"Steam_Status_OneItemDownloading"
"Downloaden "
"[english]Steam_Status_OneItemDownloading"
"Downloading "
"Steam_Status_OneItemPaused"
"1 item in wachtrij"
"[english]Steam_Status_OneItemPaused" "1 Item Queued "
"Steam_Status_OneItemComplete" "1 item voltooid "
"[english]Steam_Status_OneItemComplete" "1 Item Complete "
"Steam_Status_ItemsDownloading" "%numdown% items worden gedownload "
"[english]Steam_Status_ItemsDownloading"
"%numdown% Items Downloading "
"Steam_Status_ItemsPaused"
"%numpause% items in wachtrij"
"[english]Steam_Status_ItemsPaused"
"%numpause% Items Queued "

"Steam_Status_ItemsComplete"
"%numcompl% van %numtotal% items voltooid"
"[english]Steam_Status_ItemsComplete" "%numcompl% of %numtotal% Items Complete
"
"Steam_Time_ShowMostRecent"
"Recentste weergeven"
"[english]Steam_Time_ShowMostRecent"
"Show most recent"
"Steam_Time_5Minutes" "5 minuten"
"[english]Steam_Time_5Minutes" "5 minutes"
"Steam_Time_1Hour"
"1 uur"
"[english]Steam_Time_1Hour"
"1 hour"
"Steam_Time_1Day"
"1 dag"
"[english]Steam_Time_1Day"
"1 day"
"Steam_Properties"
"Eigenschappen"
"[english]Steam_Properties"
"Properties"
"Steam_PauseAllUpdates" "Alle updates pauzeren"
"[english]Steam_PauseAllUpdates"
"Pause all updates"
"Steam_LimitNetworkUsageTo"
"Netwerkgebruik beperken tot"
"[english]Steam_LimitNetworkUsageTo"
"Limit network usage to"
"Steam_NetworkUsageInfo"
"Netwerkgebruik Steam: %s1"
"[english]Steam_NetworkUsageInfo"
"Steam network usage: %s1"
"Steam_NoGamesUpdating" "Steam is momenteel geen spellen aan het bijwerken."
"[english]Steam_NoGamesUpdating"
"Steam is not currently updating any gam
es."
"Steam_SteamErrorTitle" "Steam - Fout"
"[english]Steam_SteamErrorTitle"
"Steam - Error"
"Steam_UpdatingTitle" "Steam"
"[english]Steam_UpdatingTitle" "Steam"
"Steam_UpdatingSteamPlatformFiles"
"Platformbestanden van Steam updaten..."
"[english]Steam_UpdatingSteamPlatformFiles"
"Updating Steam platform files..
."
"Steam_CheckingForUpdates"
"Controleren op updates..."
"[english]Steam_CheckingForUpdates"
"Checking for updates..."
"Steam_LaunchingSteam" "Verbinden met Steam-account %AccountName%..."
"[english]Steam_LaunchingSteam" "Connecting Steam account: %AccountName%..."
"Steam_ExitingSteam"
"Afsluiten..."
"[english]Steam_ExitingSteam" "Exiting ..."
"SteamUI_GamePropertiesContent_RequiresUpdate" "Update nodig"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_RequiresUpdate" "Requires update"
"SteamUI_GamePropertiesContent_NotReleased"
"Niet uitgebracht"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_NotReleased"
"Not Released"
"SteamUI_GamePropertiesContent_MayRequireUpdate"
"Mogelijk update nodig"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_MayRequireUpdate"
"May require upd
ate"
"Steam_ErrorCacheMissing_Title" "Steam - Waarschuwing"
"[english]Steam_ErrorCacheMissing_Title"
"Steam - Warning"
"Steam_ErrorCacheMissing"
"Steam heeft geconstateerd dat het cachebestand
voor dit spel \nvan je vaste schijf is verwijderd. \n\nSteam moet nu alle noodz
akelijke spelgegevens opnieuw van de \ncontentserver halen. Probeer het over enk
ele seconden opnieuw.\n"
"[english]Steam_ErrorCacheMissing"
"Steam has detected that the cache file
for this game \nhas been deleted from your hard drive. \n\nSteam must now re-acq
uire all necessary game data from \nthe content server. Please try again in a fe
w seconds.\n"
"Steam_ErrorDataInvalid_Title" "Steam"
"[english]Steam_ErrorDataInvalid_Title" "Steam"
"Steam_PurchaseUserInfoInvalid" "Je moet alle velden invullen om verder te kunne
n gaan."
"[english]Steam_PurchaseUserInfoInvalid"
"All fields must be filled out t
o continue."
"Steam_PurchaseUserEmailInvalid"
"Je moet een geldig e-mailadres opgeven.
"

"[english]Steam_PurchaseUserEmailInvalid"
"A valid email address is requir
ed."
"Steam_CreditCardInfoInvalid" "Het opgegeven creditcardnummer is ongeldig."
"[english]Steam_CreditCardInfoInvalid" "The credit card number you have entered
is invalid."
"Steam_CreditCardExpired"
"De creditcard die je hebt opgegeven, is verlope
n."
"[english]Steam_CreditCardExpired"
"The credit card you have entered has ex
pired."
"Steam_CreditCardCVV2Invalid" "Het veiligheidsnummer van de creditcard moet dr
ie cijfers bevatten."
"[english]Steam_CreditCardCVV2Invalid" "Credit card security number must be 3 n
umbers long."
"Steam_PurchaseAddressInfoInvalid"
"Je moet alle adresvelden invullen."
"[english]Steam_PurchaseAddressInfoInvalid"
"All the address fields need to
be filled out."
"Steam_PurchasePhoneInfoInvalid"
"Voer een geldig 10-cijferig telefoonnum
mer in."
"[english]Steam_PurchasePhoneInfoInvalid"
"Please enter a valid 10-digit p
hone number."
"Steam_PurchasePhoneInfoEmpty" "Je moet een telefoonnummer invullen om verder t
e kunnen gaan."
"[english]Steam_PurchasePhoneInfoEmpty" "The phone number field needs to be fill
ed out to continue."
"Steam_CountryLivedNotSameAsBillingAddress"
"Om deze aankoop te kunnen volto
oien, moet je in het land wonen dat in het adres van de factuur is aangegeven."
"[english]Steam_CountryLivedNotSameAsBillingAddress"
"In order to complete th
is purchase, you must live in the same country as your billing address."
"Steam_WizardNext_Purchase"
"Kopen"
"[english]Steam_WizardNext_Purchase"
"Purchase"
"Steam_PurchasingProgress_Title"
"Steam - Bezig..."
"[english]Steam_PurchasingProgress_Title"
"Steam - working"
"Steam_LaunchSteamOnStartup_Option"
"Steam starten wanneer ik mijn computer
opstart"
"[english]Steam_LaunchSteamOnStartup_Option"
"Run Steam when my computer star
ts"
"Steam_ErrorNotEnoughDiskSpace_Title" "Steam - Fout"
"[english]Steam_ErrorNotEnoughDiskSpace_Title" "Steam - Error"
"Steam_ErrorNotEnoughDiskSpace" "Je hebt niet genoeg vrije schijfruimte om dit s
pel te spelen.\nMaak schijfruimte vrij en probeer het opnieuw."
"[english]Steam_ErrorNotEnoughDiskSpace"
"You do not have enough disk spa
ce available to run this game.\nPlease free up some disk space and then try agai
n."
"Steam_DeleteCacheConfirmation_Title" "Spelbestanden verwijderen?"
"[english]Steam_DeleteCacheConfirmation_Title" "Delete Game Files?"
"Steam_DeleteCacheConfirmation_Text"
"Hiermee verwijder je alle inhoud van he
t spel %s1\nvan deze computer.\n\nHet spel blijft in je lijst met spellen staan,
maar als je dit later weer wilt spelen,\ndan moet je de inhoud opnieuw download
en."
"[english]Steam_DeleteCacheConfirmation_Text" "This will delete all %s1 game c
ontent\nfrom this computer.\n\nThe game will remain in your Games Library, but\n
to play it in the future you'll have to first\nre-download its content."
"Steam_DeleteFreeCacheConfirmation_Text"
"Hiermee verwijder je alle speli
nhoud van %s1\nvan deze computer."
"[english]Steam_DeleteFreeCacheConfirmation_Text"
"This will delete all %s
1 game content\nfrom this computer."
"Steam_CantDeleteCache_Title" "Steam - Kan %s1 niet verwijderen"
"[english]Steam_CantDeleteCache_Title" "Steam - Cannot delete %s1"
"Steam_CantDeleteCache_Info"
"Kan %s1 niet verwijderen, want de bijbehorende
gegevens worden door de volgende spellen gebruikt: %s2"

"[english]Steam_CantDeleteCache_Info" "Cannot delete %s1, since its data is us


ed by the following games: %s2"
"Steam_CantDeleteAppItsRunning_Info"
"%s1 wordt momenteel uitgevoerd en kan d
aarom niet worden verwijderd. Gelieve %s1 te sluiten voordat je deze probeert te
verwijderen."
"[english]Steam_CantDeleteAppItsRunning_Info" "Cannot delete %s1, since it's c
urrently running. Please close %s1 before attempting to delete it."
"Steam_DeleteCache_Button"
"Verwijderen"
"[english]Steam_DeleteCache_Button"
"Delete"
"Steam_DiskUsageNone" "Schijfgebruik: geen"
"[english]Steam_DiskUsageNone" "Disk usage: none"
"Steam_Games_Purchase" "Kopen"
"[english]Steam_Games_Purchase" "Purchase"
"Steam_Games_PreOrder" "Vooruitbestellen"
"[english]Steam_Games_PreOrder" "Pre-order"
"Steam_Games_MoreInfo" "Meer informatie"
"[english]Steam_Games_MoreInfo" "More Info"
"Steam_Games_AddToMyGames"
"Installeren"
"[english]Steam_Games_AddToMyGames"
"Install"
"Steam_Games_PreDownload"
"Voorladen starten"
"[english]Steam_Games_PreDownload"
"Start pre-loading"
"Steam_Games_PreLoading"
"Status van voorladen"
"[english]Steam_Games_PreLoading"
"Pre-loading status"
"Steam_Games_DonePreLoading"
"Status van voorladen"
"[english]Steam_Games_DonePreLoading" "Pre-loading status"
"Steam_ReAddToMyGames_Title"
"Steam - Programma installeren"
"[english]Steam_ReAddToMyGames_Title" "Steam - Install Application"
"Steam_ReAddToMyGames_Info"
"%s1 gebruikt %s2 MB op je schijf.\nSteam gaat n
u de content downloaden of\neen bestaande installatie van het spel converteren."
"[english]Steam_ReAddToMyGames_Info"
"%s1 will use %s2 MB on disk.\nSteam wil
l now download the content or\nconvert an existing installation of the game."
"Steam_ConversionNotEnoughDiskSpace_Title"
"Steam - Onvoldoende schijfruimt
e"
"[english]Steam_ConversionNotEnoughDiskSpace_Title"
"Steam - Not enough disk
space"
"Steam_ConversionNotEnoughDiskSpace_Info"
"Je hebt niet genoeg schijfruimt
e om de geselecteerde spellen te installeren.\nMaak schijfruimte vrij of ga teru
g en schakel de selectie van enkele items uit."
"[english]Steam_ConversionNotEnoughDiskSpace_Info"
"You do not have enough
disk space to install the selected games.\nPlease free up some disk space, or pr
ess 'Back' and de-select some items."
"Steam_ConversionNotEnoughDiskSpaceForConversion_Info" "Er is niet voldoende sc
hijfruimte om de geselecteerde spellen naar Steam te converteren.\nMaak %s1 MB s
chijfruimte vrij en probeer het opnieuw."
"[english]Steam_ConversionNotEnoughDiskSpaceForConversion_Info" "There is not en
ough disk space available to convert the selected games to Steam.\nPlease free u
p %s1 Mb of disk space and try again."
"Steam_Interface"
"Interface"
"[english]Steam_Interface"
"Interface"
"Steam_SetJumplistOptions"
"Voorkeuren voor taakbalkmenu"
"[english]Steam_SetJumplistOptions"
"Set Taskbar Preferences"
"Steam_ShowOnlineStatusOptions" "Selecteer statusopties die je wilt weergeven"
"[english]Steam_ShowOnlineStatusOptions"
"Select online options to displa
y"
"Steam_ShowDestinationOptions" "Selecteer bestemmingen die je wilt weergeven"
"[english]Steam_ShowDestinationOptions" "Select destinations to display"
"Steam_MustRestartToTakeEffect" "Deze instelling wordt pas van kracht wanneer je
\nSteam opnieuw opstart."
"[english]Steam_MustRestartToTakeEffect"
"This setting will not take effe
ct until\nyou have restarted Steam."

"Steam_LanguageSelect" "Selecteer de taal waarin je Steam wilt gebruiken (Steam


moet opnieuw worden gestart)"
"[english]Steam_LanguageSelect" "Select the language you wish Steam to use (requ
ires Steam to restart)"
"Steam_SelectSkinToUse" "Kies het uiterlijk waarin je Steam wilt weergeven (opni
euw opstarten vereist):"
"[english]Steam_SelectSkinToUse"
"Select the skin you wish Steam to use (
requires Steam to restart)"
"Steam_CreateShortcut_Title"
"Steam - Snelkoppeling maken"
"[english]Steam_CreateShortcut_Title" "Steam - Create Shortcut"
"Steam_CreateShortcut_Info"
"Er is een snelkoppeling gemaakt en op je bureau
blad geplaatst."
"[english]Steam_CreateShortcut_Info"
"A shortcut has been created and placed
on your desktop."
"Steam_CreateShortcut_FailedInfo"
"Kan geen snelkoppeling maken.\nEr staat
mogelijk al een snelkoppeling naar dit spel op je bureaublad."
"[english]Steam_CreateShortcut_FailedInfo"
"Could not create shortcut.\nA s
hortcut to this game is probably already on the desktop."
"Steam_CDKeyLabel"
"Productcode"
"[english]Steam_CDKeyLabel"
"Product Code"
"Steam_GetCDKeyError_Title"
"Steam - Ongeldige productcode"
"[english]Steam_GetCDKeyError_Title"
"Steam - Invalid product code"
"Steam_GetCDKeyError_Info"
"De productcode die je hebt opgegeven is ongeldi
g. \n\nControleer goed of je misschien een typfout hebt gemaakt.\nI, L en 1 kunn
en veel op elkaar lijken, evenals V en Y, en 0 en O. \nRaadpleeg http://www.stea
mpowered.com voor hulp."
"[english]Steam_GetCDKeyError_Info"
"The product code you've entered is not
valid. \n\nPlease double check to see if you've mistyped your key. I, L, and 1 c
an look alike, as can V and Y, and 0 and O. \nSee http://www.steampowered.com fo
r help."
"Steam_PasswordRequiredToContinue_Title"
"Steam - Vul je wachtwoord in"
"[english]Steam_PasswordRequiredToContinue_Title"
"Steam - Please enter pa
ssword"
"Steam_PasswordRequiredToContinue"
"Je moet je Steam-wachtwoord opgeven om
verder te kunnen gaan."
"[english]Steam_PasswordRequiredToContinue"
"Your Steam password is required
to continue."
"Steam_InvalidPassword_Title" "Steam - Fout"
"[english]Steam_InvalidPassword_Title" "Steam - Error"
"Steam_InvalidPassword_Info"
"Het opgegeven wachtwoord is ongeldig."
"[english]Steam_InvalidPassword_Info" "The password you have entered is invali
d."
"Steam_MonitorScanning" "Bezig met scannen..."
"[english]Steam_MonitorScanning"
"Scanning..."
"Steam_NoCacheDetails_Title"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_NoCacheDetails_Title" "Steam - Error"
"Steam_NoCacheDetails_Info"
"Op dit moment kun je geen status ophalen uit he
t cachegeheugen\n.\nSchakel automatische contentupdates in en probeer het opnieu
w."
"[english]Steam_NoCacheDetails_Info"
"The cache is not currently in a state w
here status can be retrieved
.\nPlease enable automatic content updates and try again."
"Steam_AllAppsMustBeClosedToQuit_Title" "Steam - Fout"
"[english]Steam_AllAppsMustBeClosedToQuit_Title"
"Steam - Error"
"Steam_AllAppsMustBeClosedToQuit_Info" "Op dit moment worden er een of meerdere
applicaties in Steam uitgevoerd.\nAls je Steam wilt afsluiten, moet je eerst al
le Steam-applicaties afsluiten."
"[english]Steam_AllAppsMustBeClosedToQuit_Info" "One or more Steam applications
are currently running.\nTo exit Steam, you must first shut down all Steam applic
ations."

"Steam_AppMustBeClosedToQuit_Info"
"Sluit %game% voordat je Steam afsluit."
"[english]Steam_AppMustBeClosedToQuit_Info"
"Please close %game% before exit
ing Steam."
"Steam_ExitSteam"
"Afsluiten"
"[english]Steam_ExitSteam"
"Exit"
"Steam_ExitLogoutSteam" "Afsluiten en uitloggen"
"[english]Steam_ExitLogoutSteam"
"Exit and logout"
"Steam_ChangePassword" "Wachtwoord wijzigen..."
"[english]Steam_ChangePassword" "Change password..."
"Steam_ChangePasswordWizard_Title"
"Steam - wizard voor wachtwoordwijziging
"
"[english]Steam_ChangePasswordWizard_Title"
"Steam - Change Password Wizard"
"Steam_ChangePasswordError_Title"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_ChangePasswordError_Title"
"Steam - Error"
"Steam_ChangePasswordOrSecret" "Welke informatie wil je veranderen?"
"[english]Steam_ChangePasswordOrSecret" "Which item would you like to change?"
"Steam_ChangePasswordOldPassword"
"Geef je oude wachtwoord op"
"[english]Steam_ChangePasswordOldPassword"
"Enter your old password"
"Steam_ChangePasswordNewPassword"
"Geef een nieuw wachtwoord op"
"[english]Steam_ChangePasswordNewPassword"
"Enter a new password"
"Steam_ChangePasswordConfirmNewPassword"
"Geef je nieuwe wachtwoord nog e
ens op"
"[english]Steam_ChangePasswordConfirmNewPassword"
"Enter your new password
again"
"Steam_ChangePasswordMismatchedNewPasswords"
"Helaas, de twee opgegeven wacht
woorden komen niet overeen. Voer het gewenste wachtwoord opnieuw in."
"[english]Steam_ChangePasswordMismatchedNewPasswords" "Sorry, your two passwor
d entries don't match. Please re-enter your desired password."
"Steam_ChangePasswordPasswordNotNew"
"Het huidige wachtwoord is hetzelfde als
het nieuwe wachtwoord dat je hebt ingevoerd.\nVoer het gewenste wachtwoord opni
euw in."
"[english]Steam_ChangePasswordPasswordNotNew" "The current password is the sam
e as the new password you have entered.\nPlease re-enter desired password."
"Steam_ChangePasswordFailed"
"Kan het wachtwoord niet wijzigen.\nControleer o
f je je oorspronkelijke wachtwoord goed hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangePasswordFailed" "Failed to change password.\nPlease chec
k that you have entered your original password correctly."
"Steam_ChangeSecretQuestionFailed"
"Kan geheime vraag niet wijzigen.\nContr
oleer of je je oorspronkelijke wachtwoord goed hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangeSecretQuestionFailed"
"Failed to change secret questio
n.\nPlease check that you have entered your original password correctly."
"Steam_IWantToChangePassword" "Ik wil mijn wachtwoord wijzigen."
"[english]Steam_IWantToChangePassword" "I want to change my password."
"Steam_IWantToChangeSecretQuestion"
"Ik wil mijn geheime vraag wijzigen."
"[english]Steam_IWantToChangeSecretQuestion"
"I want to change my secret ques
tion."
"Steam_ChangeSecretQuestionSuccessful" "De geheime vraag en het bijbehorende an
twoord\nzijn gewijzigd."
"[english]Steam_ChangeSecretQuestionSuccessful" "Secret question and secret answ
er\nhave been successfully changed."
"Steam_ChangePasswordSuccessful"
"Je wachtwoord is gewijzigd.\nGebruik di
t nieuwe wachtwoord om in te loggen op Steam."
"[english]Steam_ChangePasswordSuccessful"
"Your password has been successf
ully changed.\nPlease use this new password each time you log into Steam."
"Steam_ChangeSecretQuestionPassword"
"Geef je wachtwoord op"
"[english]Steam_ChangeSecretQuestionPassword" "Please enter your password"
"Steam_ChangeSecretQuestionSelect"
"Kies een geheime vraag"
"[english]Steam_ChangeSecretQuestionSelect"
"Select a secret question"
"Steam_ChangeSecretQuestionAnswer"
"Beantwoord je geheime vraag"
"[english]Steam_ChangeSecretQuestionAnswer"
"Answer your secret question"

"Steam_CacheDirError_Title"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_CacheDirError_Title"
"Steam - Error"
"Steam_CacheDirError_NotRoot" "Je kunt cachebestanden van Steam niet in de hoo
fddirectory van een station plaatsen.\nKies een andere locatie."
"[english]Steam_CacheDirError_NotRoot" "Steam cache files cannot be put in the
root directory of any drive.\nPlease choose another location."
"Steam_CacheDirError_NotWithOtherApps" "Je kunt cachebestanden van Steam niet i
n dezelfde directory plaatsen als een andere toepassing.\nKies een andere locati
e."
"[english]Steam_CacheDirError_NotWithOtherApps" "Steam cache files cannot be put
in same directory as another application.\nPlease choose another location."
"Steam_CacheSize"
"Cachegrootte op schijf:"
"[english]Steam_CacheSize"
"Cache size on disk:"
"Steam_CacheReserved" "Gedeelte van cache gereserveerd voor updates:"
"[english]Steam_CacheReserved" "Portion of cache reserved for updates:"
"Steam_CacheFileSize" "Totale toepassingsgrootte:"
"[english]Steam_CacheFileSize" "Total application size:"
"Steam_CacheFilesAcquired"
"Verworven hoeveelheid van toepassing:"
"[english]Steam_CacheFilesAcquired"
"Amount of application acquired:"
"Steam_CacheReadySize" "Gereed om te spelen grootte:"
"[english]Steam_CacheReadySize" "Ready-to-play size:"
"Steam_CacheReadyAcquired"
"Gereed om te spelen overgehaald:"
"[english]Steam_CacheReadyAcquired"
"Ready-to-play acquired:"
"Steam_MustRestart_Title"
"Steam - Opnieuw starten vereist"
"[english]Steam_MustRestart_Title"
"Steam - Restart required"
"Steam_MustRestart_Info"
"Je moet Steam nu opnieuw starten om de laatste
update te ontvangen.\nJe kunt Steam niet gebruiken voordat je het programma opni
euw hebt gestart."
"[english]Steam_MustRestart_Info"
"Steam must now be restarted in order to
receive the latest update.\nYou won't be able to continue using Steam until it
has restarted."
"Steam_MustRestart_Button"
"Steam herstarten"
"[english]Steam_MustRestart_Button"
"Restart Steam"
"Steam_MustRestart_Language"
"Je moet Steam nu opnieuw starten om de taal te
wijzigen."
"[english]Steam_MustRestart_Language" "You must restart Steam now to change yo
ur language settings."
"Steam_CSConnectionLost_Title" "Steam - verbinding verbroken"
"[english]Steam_CSConnectionLost_Title" "Steam - Connection Lost"
"Steam_CSConnectionLost_Info" "De verbinding met de contentservers van Steam i
s verbroken,\nwaardoor Steam niet langer kan worden gebruikt.\nEr kan een proble
em zijn met de internetverbinding of met de \nSteam-servers. Ga naar www.steampo
wered.com voor meer informatie."
"[english]Steam_CSConnectionLost_Info" "The connection to the Steam content ser
vers has been lost,\nmaking it impossible to continue running Steam.\nThis could
be due to a problem with your Internet connection, or with the \nSteam servers.
Please check www.steampowered.com for more info."
"Steam_CSConnectionLost_Button" "Steam afsluiten"
"[english]Steam_CSConnectionLost_Button"
"Exit Steam"
"Steam_ErrorCouldNotConnect"
"Kan geen verbinding maken met Steam-netwerk.\nE
r kan een probleem zijn met de internetverbinding of met het Steam-netwerk. Ga n
aar www.steampowered.com voor meer informatie."
"[english]Steam_ErrorCouldNotConnect" "Could not connect to Steam network.\nTh
is could be due to a problem with your Internet connection, or with the Steam ne
twork. Please visit www.steampowered.com for more info."
"steam_preload_title" "%game% voorladen"
"[english]steam_preload_title" "Pre-Load %game%"
"steam_preloading_title"
"%game% voorladen (%preload_amount%%% voltooid)"
"[english]steam_preloading_title"
"Pre-Loading %game% (%preload_amount%%%
complete)"

"steam_sellpage_title" "%subscription%"
"[english]steam_sellpage_title" "%subscription%"
"Steam_GamesDialog_ComingSoon" "BINNENKORT VERWACHT"
"[english]Steam_GamesDialog_ComingSoon" "COMING SOON"
"Steam_ErrorEnteredEmailMismatch"
"De e-mailadressen komen niet overeen.\n
Zorg ervoor dat het e-mailadres en de bevestiging van het e-mailadres exact over
eenkomen."
"[english]Steam_ErrorEnteredEmailMismatch"
"The email addresses did not mat
ch.\nPlease ensure the email address and confirmation email address match exactl
y."
"Steam_ReenterEmailAddress"
"E-mailadres bevestigen"
"[english]Steam_ReenterEmailAddress"
"Confirm email address"
"Steam_PurchaseProgress_Title" "Steam - Bezig..."
"[english]Steam_PurchaseProgress_Title" "Steam - Working"
"Steam_PurchaseProgress_Info" "Code activeren met Steam..."
"[english]Steam_PurchaseProgress_Info" "Activating key with Steam..."
"Steam_PurchaseFailedBadCDKey" "Steam kan de cd-code niet registreren.\n\nDe cd
-code van het product komt overeen met een code die al wordt gebruikt in onze da
tabase of de code is ongeldig. Controleer goed of je misschien een typefout hebt
gemaakt. I, L en 1 kunnen veel op elkaar lijken, evenals V en Y, en 0 en O."
"[english]Steam_PurchaseFailedBadCDKey" "Steam was unable to register your CD-Ke
y.\n\nEither your product's CD-Key matches one already used in our database, or
is invalid. Please double check to see if you've mistyped your key. I, L, and 1
can look alike, as can V and Y, and 0 and O."
"Steam_PleaseVisitSupportPage" "Ga voor meer hulp of productondersteuning naar:
"
"[english]Steam_PleaseVisitSupportPage" "For further help or product support, pl
ease visit:"
"Steam_SteamPoweredURL" "http://www.steampowered.com"
"[english]Steam_SteamPoweredURL"
"http://www.steampowered.com"
"Steam_PurchaseCDKeySuccess"
"Gefeliciteerd! Je exemplaar van %subscription%
is geactiveerd met de account %account%.\n\nAls je %game% wilt spelen, moet je o
p Steam op dit account inloggen."
"[english]Steam_PurchaseCDKeySuccess" "Congratulations! Your copy of %subscri
ption% has been successfully activated with the account %account%.\n\nIn order t
o play %game%, you will have to login to Steam with this account."
"Steam_PurchaseAccount" "%account%"
"[english]Steam_PurchaseAccount"
"%account%"
"Steam_PurchaseCDKeyIncomplete" "Vanwege de grote vraag naar %subscription% kan
je abonnement op dit moment nog niet volledig worden geactiveerd. Je kunt %game%
spelen terwijl de transactie wordt afgehandeld."
"[english]Steam_PurchaseCDKeyIncomplete"
"Due to high demand for %subscri
ption% your subscription could not be fully activated at this time. You will be
allowed to play %game% while your transaction is being finalized."
"Steam_PreLoadingDescription" "Je hebt besloten om %game% vooruit te bestellen
. Steam handelt vooruitbestellingen in drie eenvoudige stappen af:"
"[english]Steam_PreLoadingDescription" "You have chosen to pre-order %game%. St
eam handles pre-orders in three easy steps:"
"Steam_PreLoading1"
"1. De spelcontent voorladen"
"[english]Steam_PreLoading1"
"1. Pre-load the game content"
"Steam_PreLoading1Detail"
"Het spel downloaden, zonder verplichting."
"[english]Steam_PreLoading1Detail"
"Download the game, with no obligation."
"Steam_PreLoading2"
"2. De bestelling voltooien met een creditcard"
"[english]Steam_PreLoading2"
"2. Complete your order with a credit card"
"Steam_PreLoading2Detail"
"Nadat de spelcontent op je computer staat, kun
je de bestelling afronden."
"[english]Steam_PreLoading2Detail"
"After the game content is on your compu
ter, you can complete your order."
"Steam_PreLoading3"
"3. Speel het spel op de dag dat het uitkomt!"
"[english]Steam_PreLoading3"
"3. Play the game on release day!"

"Steam_PreLoading3Detail"
"Wanneer %game% officieel wordt uitgebracht, wor
dt jouw exemplaar ontgrendeld en is het spel meteen gereed om te spelen."
"[english]Steam_PreLoading3Detail"
"When %game% is officially released, you
r copy will be unlocked and ready to play."
"Steam_StartPreloading" "Het voorladen nu starten"
"[english]Steam_StartPreloading"
"Start Pre-loading Now"
"Steam_PreloadGameName" "%game%"
"[english]Steam_PreloadGameName"
"%game%"
"Steam_PreloadInProgress"
"Bezig met voorladen"
"[english]Steam_PreloadInProgress"
"Pre-loading in progress"
"Steam_PreloadPause"
"Pauze"
"[english]Steam_PreloadPause" "Pause"
"Steam_PreloadContinue" "Doorgaan"
"[english]Steam_PreloadContinue"
"Continue"
"Steam_PreloadCancel" "Je hebt het voorladen geannuleerd.\nDe gegevens die je
al hebt gedownload, worden verwijderd.\nKlik op OK om verder te gaan of op Annul
eren om de gegevens te bewaren."
"[english]Steam_PreloadCancel" "You have chosen to cancel preloading. This will
cause any data you have already downloaded to be deleted.\n\nSelect \"OK\" to c
ontinue or \"Cancel\" to keep the data."
"Steam_CancelPreloading"
"Voorladen annuleren"
"[english]Steam_CancelPreloading"
"Cancel Pre-Loading"
"Steam_PreloadProgressNotes"
"%game% wordt voorgeladen op je computer.\n\nAls
je het spel nu vooruitbestelt, wordt het vrijgegeven op de dag dat het spel off
icieel uitkomt en is het meteen gereed om te spelen."
"[english]Steam_PreloadProgressNotes" "%game% is being pre-loaded onto your co
mputer.\n\nIf you pre-order the game now, it will be unlocked and ready for play
on the official release day."
"Steam_PreloadProgressNotesPayed"
"%game% wordt voorgeladen op je computer
.\n\nHeb even geduld, want het voorladen kan lang duren. Je kunt dit venster slu
iten, maar zorg dat Steam actief blijft en kijk later hoe het laden vordert."
"[english]Steam_PreloadProgressNotesPayed"
"%game% is being pre-loaded onto
your computer.\n\nPlease be patient, pre-loading may take a long time. You can
close this window, but leave Steam running and check back later."
"Steam_PreloadProgressNotesStart"
"%game% kan worden voorgeladen op je com
puter.\n\nAls je het spel nu vooruitbestelt, wordt het vrijgegeven op de dag dat
het spel officieel uitkomt en is het meteen speelbaar."
"[english]Steam_PreloadProgressNotesStart"
"%game% is ready to be pre-loade
d onto your computer.\n\nIf you pre-order the game now, it will be unlocked and
ready for play on the official release day."
"Steam_PreloadProgressNotesStartPayed" "%game% kan worden voorgeladen op je com
puter."
"[english]Steam_PreloadProgressNotesStartPayed" "%game% is ready to be pre-loade
d onto your computer."
"Steam_PreloadDescription"
"Opmerking: je bestelt %subscription% vooruit. H
et spel wordt vrijgegeven en is speelbaar op de dag dat het officieel wordt uitg
ebracht."
"[english]Steam_PreloadDescription"
"Note: You are pre-ordering %subscriptio
n%. It will be unlocked and ready for play on its official release day."
"Steam_PreloadComplete_Title" "%game% is geladen"
"[english]Steam_PreloadComplete_Title" "%game% preloading complete"
"Steam_PreloadComplete" "Het voorladen is voltooid"
"[english]Steam_PreloadComplete"
"Pre-loading is complete"
"Steam_PreloadCompletePreOrder" "Er is nu een vergrendeld exemplaar van %game% o
p je computer genstalleerd. Bestel het spel nu vooruit en speel het onmiddellijk
als het wordt uitgebracht!"
"[english]Steam_PreloadCompletePreOrder"
"A locked copy of %game% is now
on your computer. Pre-order the game now and play it immediately after it's offi
cially released!"
"Steam_PreloadPrePayNow"
"Mijn vooruitbestelling nu voltooien..."

"[english]Steam_PreloadPrePayNow"
"Complete my pre-order now..."
"Steam_PreOrderNow"
"Nu vooruitbestellen..."
"[english]Steam_PreOrderNow"
"Pre-order now..."
"Steam_PreloadCompletePurchase" "Er is al een vergrendeld exemplaar van %game% o
p je computer genstalleerd. Koop het nu en speel meteen!"
"[english]Steam_PreloadCompletePurchase"
"A locked copy of %game% has alr
eady been installed on your computer. Purchase it now and start playing immediat
ely!"
"Steam_PreloadBuyNow" "Dit spel nu kopen..."
"[english]Steam_PreloadBuyNow" "Purchase this game now..."
"Steam_PreloadAndPurchaseComplete_Title"
"Vooruitbestelling %game% voltoo
id"
"[english]Steam_PreloadAndPurchaseComplete_Title"
"%game% Pre-Order Comple
te"
"Steam_PreorderComplete"
"Je vooruitbestelling van %subscription% is volt
ooid! Wanneer het spel officieel wordt uitgebracht, kun je het meteen spelen.\n\
nBedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_PreorderComplete"
"Your pre-order for %subscription% is co
mplete! When the game is officially released, you'll be able to play it immediat
ely.\n\nThank you for your order!"
"Steam_PreloadCompletePlay"
"Wanneer het spel officieel wordt uitgebracht, k
un je het meteen spelen."
"[english]Steam_PreloadCompletePlay"
"When the game is officially released, y
ou'll be able to play it immediately."
"Steam_Monitor_AppAcquiredPercentage" "Verworven hoeveelheid"
"[english]Steam_Monitor_AppAcquiredPercentage" "Amount acquired"
"Steam_ChangeContactEmailLabel" "E-mailadres:"
"[english]Steam_ChangeContactEmailLabel"
"Contact Email:"
"Steam_ChangeContactEmail"
"E-mailadres voor contact wijzigen..."
"[english]Steam_ChangeContactEmail"
"Change contact email address..."
"Steam_VerifyContactEmaill"
"E-mailadres controleren..."
"[english]Steam_VerifyContactEmaill"
"Verify email address..."
"Steam_EmailAddressUnverified" "Niet opgegeven"
"[english]Steam_EmailAddressUnverified" "Not specified"
"Steam_VerifyContactEmail_Working"
"E-mail voor verificatie wordt verzonden
..."
"[english]Steam_VerifyContactEmail_Working"
"Sending verification email..."
"Steam_NagValidateEmailYourAddress"
"Je e-mailadres"
"[english]Steam_NagValidateEmailYourAddress"
"Your email address"
"Steam_ChangeContactEmailWizard_Title" "E-mailadres voor contact wijzigen..."
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizard_Title" "Change Contact Email Address"
"Steam_ChangeContactEmailWizardAbout" "Je e-mailadres wordt gebruikt om aankop
en te bevestigen en je te helpen bij het beheren van je Steam-account."
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizardAbout" "Your email address is used to c
onfirm purchases and help you manage access to your Steam account."
"Steam_ChangeContactEmailWizardAddressEntry"
"Geef een nieuw e-mailadres voor
contact op"
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizardAddressEntry" "Enter a new contact ema
il address"
"Steam_ChangeContactEmailWizardAddressConfirmEntry"
"Geef je nieuwe adres no
gmaals op"
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizardAddressConfirmEntry"
"Enter your new
address again"
"Steam_ChangeContactEmailWizard_Changed"
"Je e-mailadres voor contact is
gewijzigd."
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizard_Changed"
"Your contact email addr
ess has been changed."
"Steam_ChangeContactEmailWizard_Contact"
"Dit nieuwe adres wordt gebruikt
om toekomstige aankopen te bevestigen en je te helpen bij het beheren van je St
eam-account."

"[english]Steam_ChangeContactEmailWizard_Contact"
"This new address will b
e used to confirm future purchases and help you manage access to your Steam acco
unt."
"Steam_ChangeCred_EmailCodeForPassword" "Klik op Volgende om je wachtwoord te wi
jzigen. Een e-mail met een bevestigingscode wordt verzonden naar:"
"[english]Steam_ChangeCred_EmailCodeForPassword"
"Click 'Next' to begin t
he process of updating your password. An email message containing a confirmation
code will be sent to:"
"Steam_ChangeCred_EmailCodeForEmail"
"Klik op Volgende om je e-mailadres voor
contact te wijzigen. Een e-mail met een bevestigingscode wordt verzonden naar %
s1."
"[english]Steam_ChangeCred_EmailCodeForEmail" "Click 'Next' to begin the proce
ss of updating your contact email address. An email message containing a confirm
ation code will be sent to: %s1."
"Steam_ChangeCred_EmailCodeForSecretQA" "Klik op Volgende om je geheime vraag te
wijzigen. Een e-mail met een bevestigingscode wordt verzonden naar %s1."
"[english]Steam_ChangeCred_EmailCodeForSecretQA"
"Click 'Next' to begin t
he process of updating your secret question. An email message containing a confi
rmation code will be sent to: %s1."
"Steam_ChangeCred_EmailProgress"
"Contact maken met Steam-servers om een
bevestigingsbericht te verzenden naar:"
"[english]Steam_ChangeCred_EmailProgress"
"Contacting Steam servers to sen
d a confirmation message to:"
"Steam_ChangeCredCurrentPassword"
"Voer je huidige wachtwoord in"
"[english]Steam_ChangeCredCurrentPassword"
"Enter your current password"
"Steam_ChangeCred_EnterCode"
"Voer de bevestigingscode in die is verzonden na
ar %s1"
"[english]Steam_ChangeCred_EnterCode" "Enter the confirmation code sent to: %s
1"
"Steam_ChangeCred_EnterPassword"
"Voer je huidige wachtwoord in"
"[english]Steam_ChangeCred_EnterPassword"
"Enter your current password"
"Steam_ChangeCred_IncorrectPassword"
"Wachtwoord is onjuist. Voer je wachtwoo
rd in."
"[english]Steam_ChangeCred_IncorrectPassword" "Password was incorrect. Please
enter your password."
"Steam_ChangeCred_IncorrectVerificationCode"
"Kan het wachtwoord niet wijzige
n.\nControleer of je de bevestigingscode goed hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangeCred_IncorrectVerificationCode" "Failed to change passwo
rd.\nPlease check that you have entered the verification code correctly."
"Steam_ChangeSecretQuestion_IncorrectVerificationCode" "Kan geheime vraag niet
wijzigen.\nControleer of je de bevestigingscode goed hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangeSecretQuestion_IncorrectVerificationCode" "Failed to chang
e secret question.\nPlease check that you have entered the verification code cor
rectly."
"Steam_ChangeEmail_IncorrectVerificationCode" "Kan e-mailadres voor contact ni
et wijzigen.\nControleer of je de bevestigingscode goed hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangeEmail_IncorrectVerificationCode" "Failed to change contac
t email.\nPlease check that you have entered the verification code correctly."
"Steam_ChangeContactEmailError_Title" "Fout bij e-mailvalidatie"
"[english]Steam_ChangeContactEmailError_Title" "Email Validation Error"
"Steam_ChangeContactEmailError_MismatchedEmails"
"Helaas, de twee opgegev
en adressen komen niet overeen.\nVoer het gewenste e-mailadres voor contact opni
euw in."
"[english]Steam_ChangeContactEmailError_MismatchedEmails"
"Sorry, your two
address entries don't match.\nPlease re-enter your desired contact email addres
s."
"Steam_ChangeContactEmailError_InvalidEmail"
"Het e-mailadres dat je hebt opg
egeven, heeft niet de \nindeling van een geldig e-mailadres. Probeer het opnieuw
."
"[english]Steam_ChangeContactEmailError_InvalidEmail" "The email address you e

ntered is not in the \nformat of a valid address. Please try again."


"Steam_ChangeContactEmailError_SteamNotAvailable"
"Steam kan je aanvraag o
p dit moment niet verwerken. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_ChangeContactEmailError_SteamNotAvailable"
"Steam cannot cu
rrently process your request. Please try again later."
"Steam_ChangeContactEmailError_SteamNotAvailable2"
"Steam kan je aanvraag o
p dit moment niet verwerken.\nProbeer het later opnieuw."
"[english]Steam_ChangeContactEmailError_SteamNotAvailable2"
"Steam cannot cu
rrently process your request.\nPlease try again later."
"Steam_ProductUnavailableForPurchase" "Dit product kan op dit moment niet word
en gedownload of gekocht."
"[english]Steam_ProductUnavailableForPurchase" "This product is currently not a
vailable for download or purchase."
"Steam_ChangeContactEmailError_SameEmail"
"Het opgegeven adres is hetzelfd
e als je \nhuidige e-mailadres voor contact. \nVoer een nieuw adres in om dit te
wijzigen."
"[english]Steam_ChangeContactEmailError_SameEmail"
"The address you entered
is the same as your \ncurrent contact email address. To change it, \nplease ent
er a new address."
"Steam_CZDeletedScenesMustBeBoughtWithCZ"
"Condition Zero: Deleted Scenes
kan niet apart worden gekocht.\nKoop Condition Zero om dit te krijgen."
"[english]Steam_CZDeletedScenesMustBeBoughtWithCZ"
"Condition Zero: Deleted
Scenes cannot be bought seperately.\nPurchase Condition Zero to get it."
"Steam_RequestingEmailVerificationFailed"
"Kan geen e-mailverificatie vrag
en. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_RequestingEmailVerificationFailed"
"Failed to request email
verification. Please try again later."
"SteamUI_CreateAccount_TheName" "Deze naam"
"[english]SteamUI_CreateAccount_TheName"
"The name"
"SteamUI_CreateAccount_AlreadyTaken"
"is al geregistreerd door een andere geb
ruiker van Steam."
"[english]SteamUI_CreateAccount_AlreadyTaken" "has already been registered by
another Steam user."
"SteamUI_CreateAccount_DifferentNames" "Klik op Terug om een andere naam te pro
beren of\nkies een van de voorgestelde namen en klik op Volgende."
"[english]SteamUI_CreateAccount_DifferentNames" "Click 'Back' to try a different
name, or select one\nof the suggested names, below, and click 'next'."
"SteamUI_CreateAccount_SuggestedNames" "Voorgestelde accountnamen:"
"[english]SteamUI_CreateAccount_SuggestedNames" "Suggested account names:"
"SteamUI_CreateAccount_Names" "Namen"
"[english]SteamUI_CreateAccount_Names" "Names"
"Steam_ForgottenPassword_Authorization" "Er is zojuist een e-mail met een verifi
catiecode en een geheime vraag naar het opgegeven adres verzonden. Kijk of de email is aangekomen en geef hieronder de gevraagde gegevens op."
"[english]Steam_ForgottenPassword_Authorization"
"An email message contai
ning a verification code and a secret question has just been sent to the address
you provided. \n\nPlease check your email, then enter the requested information
below."
"Steam_ForgottenPassword_VerificationCode"
"Verificatiecode"
"[english]Steam_ForgottenPassword_VerificationCode"
"Verification code"
"Steam_ForgottenPassword_SecretAnswer" "Geheim antwoord"
"[english]Steam_ForgottenPassword_SecretAnswer" "Secret answer"
"Steam_PurchaseEmail_Add"
"Je wilt"
"[english]Steam_PurchaseEmail_Add"
"You have chosen to add"
"Steam_PurchaseEmail_MyGames" "toevoegen aan je Bibliotheek. Klik op 'Volgende
' om door te gaan."
"[english]Steam_PurchaseEmail_MyGames" "to your Games Library. Click 'Next' to
continue."
"Steam_PurchaseEmail_EnterCurrentAddress"
"Steam heeft nog geen e-mailadre
s\nvan je. Geef hieronder een actueel e-mailadres op."

"[english]Steam_PurchaseEmail_EnterCurrentAddress"
"Steam does not yet have
an email address\nfor you. Please enter a current email address below."
"Steam_PurchaseEmail_ContactEmail"
"E-mailadres"
"[english]Steam_PurchaseEmail_ContactEmail"
"Contact email address"
"Steam_PurchaseEmail_ValidationCode"
"Validatiecode"
"[english]Steam_PurchaseEmail_ValidationCode" "Validation Code"
"Steam_PurchaseEmail_Confirmation"
"Er is een bevestigende e-mail verzonden
naar:"
"[english]Steam_PurchaseEmail_Confirmation"
"A confirmation email has been s
ent to:"
"Steam_PurchaseEmail_Response" "Binnen enkele minuten krijg je een\ne-mail van
Steam met een validatiecode.\n\nKopieer de code en plak deze in het onderstaande
veld."
"[english]Steam_PurchaseEmail_Response" "Within a few minutes, you will receive
a response\nemail from Steam, containing a validation code.\n\nPlease copy and p
aste this code into the field below."
"Steam_PurchaseEmail_BadCode" "Deze code komt niet overeen met de code in onze
administratie.\nControleer of je de code\nfoutloos hebt getypt. We hebben je de
ze code toegestuurd in een e-mail met de titel\nSteam-account - controleer je emailadres.\nDe code bevat acht tekens.\n\nKlik op Terug om de code opnieuw in te
voeren of\nom een ander e-mailadres op te geven."
"[english]Steam_PurchaseEmail_BadCode" "This code does not match the one in our
records.\nPlease make sure that you have typed the code\ncorrectly. We sent you
this code in an email titled\n\"Steam account - Please verify your email addres
s\".\nThe code is 8 characters long.\n\nClick 'Back' to enter the code again, or
\nto provide a different email address."
"Steam_PurchaseEmail_Code"
"De validatiecode die je hebt opgegeven is:"
"[english]Steam_PurchaseEmail_Code"
"The validation code you entered is:"
"Steam_Logout_Exit"
"Afsluiten en uitloggen"
"[english]Steam_Logout_Exit"
"Exit and logout"
"Steam_Logout_DontShowAgain"
"Niet meer weergeven"
"[english]Steam_Logout_DontShowAgain" "Don't show me this again"
"Steam_Logout_ExitOff" "Als je Steam op deze manier afsluit, kun je\nhet progra
mma de volgende keer offline gebruiken."
"[english]Steam_Logout_ExitOff" "Exiting Steam this way will allow you to use\n'
Offline Mode' the next time you start Steam."
"Steam_Logout_PersonalInfo"
"Op deze computer worden enkele persoonlijke geg
evens\nopgeslagen. Als je gebruikmaakt van een openbare\ncomputer, wil je missch
ien liever de veiligere optie\n'Afsluiten en uitloggen' gebruiken."
"[english]Steam_Logout_PersonalInfo"
"Some of your personal information will
be saved\non this computer. If you're using a public\ncomputer, you may want to
use the more secure\n'Exit and Logout' option instead."
"Steam_Logout_Secure" "'Afsluiten en uitloggen' is de veiligste manier om\nSte
am af te sluiten (aanbevolen als je Steam gebruikt op een openbare\ncomputer). M
aar je kunt Steam pas\noffline gebruiken als je opnieuw inlogt."
"[english]Steam_Logout_Secure" "'Exit and logout' is the most secure way to qui
t\nSteam (recommended for use on public\ncomputers). But you won't be able to us
e\n'Offline Mode' until you login to Steam again."
"Steam_Logout_AllowOffline"
"Als je Steam de eerstvolgende keer offline\nwil
t gebruiken, klik je op Annuleren en kies je Afsluiten in het\nSteam-menu."
"[english]Steam_Logout_AllowOffline"
"To allow 'Offline Mode' the next time y
ou start\nSteam, click 'Cancel' and choose 'Exit' from\nthe Steam menu."
"Steam_Logout_Title"
"Afsluiten"
"[english]Steam_Logout_Title" "Exit"
"Steam_Logout_TitleLogout"
"Afsluiten en uitloggen"
"[english]Steam_Logout_TitleLogout"
"Exit and Logout"
"Steam_OptionsForAdvancedUsersOnly"
"Deze opties zijn uitsluitend bestemd vo
or gevorderde spelers."
"[english]Steam_OptionsForAdvancedUsersOnly"
"These options are for advanced
users only."

"Steam_Homepage"
"Introductiepagina:"
"[english]Steam_Homepage"
"Homepage:"
"Steam_AccessToAllValvesContent"
"Gefeliciteerd! Je kunt nu alle content
van Valve gebruiken."
"[english]Steam_AccessToAllValvesContent"
"Congratulations! You now have
access to all of VALVe's content."
"SteamUI_OfflineMode_CouldNotConnect" "Kan geen verbinding maken met het Steam
-netwerk."
"[english]SteamUI_OfflineMode_CouldNotConnect" "Could not connect to the Steam
network."
"SteamUI_OfflineMode_AppearOffline"
"Je hebt mogelijk geen verbinding met in
ternet of je internetverbinding is niet goed geconfigureerd voor Steam."
"[english]SteamUI_OfflineMode_AppearOffline"
"It appears that you are not cur
rently connected to the Internet, or that your Internet connection is not config
ured correctly for Steam."
"SteamUI_OfflineMode_ChosenOffline"
"Steam is momenteel offline. Veel functi
es, zoals Vrienden en de serverbrowser, zijn offline niet beschikbaar."
"[english]SteamUI_OfflineMode_ChosenOffline"
"Steam is currently set to be in
Offline Mode. Many features, such as Friends and the Server Browser, will not b
e available while offline."
"SteamUI_OfflineMode_Choose"
"Controleer de verbinding en klik op 'Opnieuw pr
oberen' of start Steam in 'Offline-modus'."
"[english]SteamUI_OfflineMode_Choose" "Either check your connection and click
'Retry', or start Steam in 'Offline Mode'."
"SteamUI_OfflineMode_GoOnlineButton"
"Online spelen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOnlineButton" "Go Online"
"SteamUI_OfflineMode_Retry"
"Opnieuw proberen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_Retry"
"Retry connection"
"SteamUI_OfflineMode_StartInOffline"
"Offline starten"
"[english]SteamUI_OfflineMode_StartInOffline" "Start in Offline Mode"
"SteamUI_OfflineMode_GoOffline_Title" "Steam - offline spelen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOffline_Title" "Steam - Go Offline"
"SteamUI_OfflineMode_GoOnline_Title"
"Steam - online spelen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOnline_Title" "Steam - Go Online"
"SteamUI_OfflineMode_GoOffline" "Offline spelen..."
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOffline"
"Go Offline..."
"SteamUI_OfflineMode_GoOnline" "Online spelen..."
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOnline" "Go Online..."
"SteamUI_OfflineMode_ErrorTitle"
"Verbindingsfout"
"[english]SteamUI_OfflineMode_ErrorTitle"
"Connection Error"
"SteamUI_OfflineMode_RestartOnline"
"Opnieuw starten en online spelen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_RestartOnline"
"Restart and go online"
"SteamUI_OfflineMode_RestartOffline"
"Opnieuw starten en offline spelen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_RestartOffline" "Restart in Offline Mode"
"Steam_OfflineMode_NoPersonalInfoError_Title" "Steam - offlinemodus"
"[english]Steam_OfflineMode_NoPersonalInfoError_Title" "Steam - Offline Mode"
"Steam_OfflineMode_NoPersonalInfoError_Info"
"Steam vereist dat je lokale cac
hebestanden met je accountgegevens maakt om offline te kunnen spelen.\n\nJe hebt
momenteel geen cachebestanden, \nomdat de optie 'Geen accountgegevens opslaan o
p deze computer' is ingeschakeld.\n\nWil je je accountgegevens lokaal opslaan, z
odat je offline kunt spelen?\n\n"
"[english]Steam_OfflineMode_NoPersonalInfoError_Info" "Steam requires you to h
ave your account credentials cached locally to enter Offline Mode.\n\nSince you
have the 'Don't save account credentials on this computer' option enabled,\nyou
currently have no cached information.\n\nDo you wish to re-enable caching accoun
t credentials locally, so you can go Offline?\n\n"
"Steam_OfflineMode_NoPersonalInfoError_DoItAnyway"
"Accountgegevens opslaan
inschakelen"
"[english]Steam_OfflineMode_NoPersonalInfoError_DoItAnyway"
"Enable saving a
ccount credentials"

"SteamUI_OfflineMode_Title"
"Steam - Downloads uitgeschakeld"
"[english]SteamUI_OfflineMode_Title"
"Steam - Downloads Disabled"
"SteamUI_OfflineMode_GoOfflineDesc"
"De offlinemodus wordt gebruikt wanneer
je de stekker van je laptop\neruit wilt trekken of wanneer je geen verbinding me
t internet kunt maken.\n\nVeel functies, zoals vrienden en de serverbrowser, zij
n offline niet beschikbaar.\nAlleen spellen die helemaal bijgewerkt zijn, zullen
beschikbaar zijn."
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOfflineDesc"
"Offline Mode is used when you'r
e about to unplug your laptop,\nor are otherwise expecting to not be connected t
o the Internet.\n\nMany features, such as Friends and the Server Browser, will n
ot\nbe available while offline. Only games that are fully up-to-date\nwill be av
ailable."
"SteamUI_OfflineMode_GoOnlineDesc"
"Wil je weer online?\n\nSteam moet dan o
pnieuw worden gestart.\n"
"[english]SteamUI_OfflineMode_GoOnlineDesc"
"Do you want to go back online?\
n\nThis will require Steam to restart.\n"
"SteamUI_GameProperties_Status" "Status"
"[english]SteamUI_GameProperties_Status"
"Status"
"SteamUI_GameProperties_UpdateNews"
"Updatenieuws"
"[english]SteamUI_GameProperties_UpdateNews"
"Update news"
"SteamUI_GamePropertiesContent_OfflineMode"
"Offline:"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_OfflineMode"
"Offline Mode:"
"SteamUI_Steam_Menu"
"Steam-menu"
"[english]SteamUI_Steam_Menu" "Steam menu"
"SteamUI_OfflineMode_Quit"
"Stoppen"
"[english]SteamUI_OfflineMode_Quit"
"Quit"
"SteamUI_OfflineMode_CannotLoadNewGame" "Je kunt geen nieuw spel downloaden als
je offline bent."
"[english]SteamUI_OfflineMode_CannotLoadNewGame"
"You cannot download a n
ew game when offline."
"SteamUI_GamePropertiesContent_ReadyForOffline" "Gereed"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_ReadyForOffline"
"Ready"
"SteamUI_GamePropertiesContent_NotReadyForOffline"
"Niet gereed"
"[english]SteamUI_GamePropertiesContent_NotReadyForOffline"
"Not Ready"
"Steam_ErrorOffline"
"Deze bewerking kan offline niet worden voltooid."
"[english]Steam_ErrorOffline" "This operation cannot be completed when Steam i
s in Offline Mode."
"Steam_MonitorTitle_Offline"
"Monitor - offline"
"[english]Steam_MonitorTitle_Offline" "Monitor - Offline"
"SteamRootGames_Offline"
"Spellen - offline"
"[english]SteamRootGames_Offline"
"Games - Offline "
"Steam_MonitorScanning_Offline" "Je kunt geen updates downloaden als Steam in de
offlinemodus is."
"[english]Steam_MonitorScanning_Offline"
"Steam is in Offline Mode so no
updates can be downloaded."
"SteamUI_OfflineMode_GameNotReady"
"Je kunt dit spel nog niet offline spele
n."
"[english]SteamUI_OfflineMode_GameNotReady"
"This game is not ready to be pl
ayed in Offline Mode."
"SteamUI_OfflineMode_GameNotReady_Title"
"Spel niet beschikbaar"
"[english]SteamUI_OfflineMode_GameNotReady_Title"
"Game unavailable"
"SteamUI_5_kb" "5 kb/s"
"[english]SteamUI_5_kb" "5 kb/s"
"SteamUI_50_kb" "50 kb/s"
"[english]SteamUI_50_kb"
"50 kb/s"
"SteamUI_100_kb"
"100 kb/s"
"[english]SteamUI_100_kb"
"100 kb/s"
"SteamUI_250_kb"
"250 kb/s"
"[english]SteamUI_250_kb"
"250 kb/s"
"SteamUI_1_Mb" "1 Mb/s"

"[english]SteamUI_1_Mb" "1 Mb/s"


"SteamUI_10_Mb" "10 Mb/s"
"[english]SteamUI_10_Mb"
"10 Mb/s"
"SteamUI_b_s" "b/s"
"[english]SteamUI_b_s" "b/s"
"SteamUI_kb_s" "kb/s"
"[english]SteamUI_kb_s" "kb/s"
"SteamUI_Mb_s" "Mb/s"
"[english]SteamUI_Mb_s" "Mb/s"
"SteamUI_Skins_DefaultSkin"
"< standaarduiterlijk >"
"[english]SteamUI_Skins_DefaultSkin"
"< default skin >"
"SteamUI_English"
"Engels"
"[english]SteamUI_English"
"English"
"SteamUI_Spanish"
"Spaans"
"[english]SteamUI_Spanish"
"Spanish"
"SteamUI_French"
"Frans"
"[english]SteamUI_French"
"French"
"SteamUI_Italian"
"Italiaans"
"[english]SteamUI_Italian"
"Italian"
"SteamUI_German"
"Duits"
"[english]SteamUI_German"
"German"
"SteamUI_Korean"
"Koreaans"
"[english]SteamUI_Korean"
"Korean"
"SteamUI_Simplified_Chinese"
"Chinees (vereenvoudigd)"
"[english]SteamUI_Simplified_Chinese" "Simplified Chinese"
"SteamUI_Traditional_Chinese" "Chinees (traditioneel)"
"[english]SteamUI_Traditional_Chinese" "Traditional Chinese"
"SteamUI_Russian"
"Russisch"
"[english]SteamUI_Russian"
"Russian"
"SteamUI_Thai" "Thai"
"[english]SteamUI_Thai" "Thai"
"SteamUI_Japanese"
"Japans"
"[english]SteamUI_Japanese"
"Japanese"
"SteamUI_Portuguese"
"Portugees"
"[english]SteamUI_Portuguese" "Portuguese"
"SteamUI_Polish"
"Pools"
"[english]SteamUI_Polish"
"Polish"
"SteamUI_Danish"
"Deens"
"[english]SteamUI_Danish"
"Danish"
"SteamUI_Dutch" "Nederlands"
"[english]SteamUI_Dutch"
"Dutch"
"SteamUI_Finnish"
"Fins"
"[english]SteamUI_Finnish"
"Finnish"
"SteamUI_Norwegian"
"Noors"
"[english]SteamUI_Norwegian"
"Norwegian"
"SteamUI_Swedish"
"Zweeds"
"[english]SteamUI_Swedish"
"Swedish"
"SteamUI_Czech" "Tsjechisch"
"[english]SteamUI_Czech"
"Czech"
"SteamUI_Hungarian"
"Hongaars"
"[english]SteamUI_Hungarian"
"Hungarian"
"SteamUI_Romanian"
"Roemeens"
"[english]SteamUI_Romanian"
"Romanian"
"SteamUI_Selection_English"
"English (Engels)"
"[english]SteamUI_Selection_English"
"English"
"SteamUI_Selection_Spanish"
"Espaol (Spaans)"
"[english]SteamUI_Selection_Spanish"
"Espaol (Spanish)"
"SteamUI_Selection_French"
"Franais (Frans)"
"[english]SteamUI_Selection_French"
"Franais (French)"
"SteamUI_Selection_Italian"
"Italiano (Italiaans)"

"[english]SteamUI_Selection_Italian"
"Italiano (Italian)"
"SteamUI_Selection_German"
"Deutsch (Duits)"
"[english]SteamUI_Selection_German"
"Deutsch (German)"
"SteamUI_Selection_Korean"
"
(Koreaans)"
"[english]SteamUI_Selection_Korean"
"
(Korean)"
"SteamUI_Selection_Simplified_Chinese" " (Chinees, vereenvoudigd)"
"[english]SteamUI_Selection_Simplified_Chinese" " (Simplified Chinese)"
"SteamUI_Selection_Traditional_Chinese" " (Chinees, traditioneel)"
"[english]SteamUI_Selection_Traditional_Chinese"
" (Traditional Chinese)"
"SteamUI_Selection_Russian"
" (Russisch)"
"[english]SteamUI_Selection_Russian"
" (Russian)"
"SteamUI_Selection_Thai"
" (Thai)"
"[english]SteamUI_Selection_Thai"
" (Thai)"
"SteamUI_Selection_Japanese"
" (Japans)"
"[english]SteamUI_Selection_Japanese" " (Japanese)"
"SteamUI_Selection_Portuguese" "Portugus (Portugees)"
"[english]SteamUI_Selection_Portuguese" "Portugus (Portuguese)"
"SteamUI_Selection_Polish"
"Polski (Pools)"
"[english]SteamUI_Selection_Polish"
"Polski (Polish)"
"SteamUI_Selection_Danish"
"Dansk (Deens)"
"[english]SteamUI_Selection_Danish"
"Dansk (Danish)"
"SteamUI_Selection_Dutch"
"Nederlands"
"[english]SteamUI_Selection_Dutch"
"Nederlands (Dutch)"
"SteamUI_Selection_Finnish"
"Suomi (Fins)"
"[english]SteamUI_Selection_Finnish"
"Suomi (Finnish)"
"SteamUI_Selection_Norwegian" "Norsk (Noors)"
"[english]SteamUI_Selection_Norwegian" "Norsk (Norwegian)"
"SteamUI_Selection_Swedish"
"Svenska (Zweeds)"
"[english]SteamUI_Selection_Swedish"
"Svenska (Swedish)"
"SteamUI_Selection_Czech"
"etina (Tsjechisch)"
"[english]SteamUI_Selection_Czech"
"etina (Czech)"
"SteamUI_Selection_Hungarian" "Magyar (Hongaars)"
"[english]SteamUI_Selection_Hungarian" "Magyar (Hungarian)"
"SteamUI_Selection_Romanian"
"Romn (Roemeens)"
"[english]SteamUI_Selection_Romanian" "Romn (Romanian)"
"SteamUI_Modem_33_6k" "Modem - 33,6 kbps"
"[english]SteamUI_Modem_33_6k" "Modem - 33.6kbps"
"SteamUI_ISDN_112k"
"ISDN - 112 kbps"
"[english]SteamUI_ISDN_112k"
"ISDN - 112kbps"
"SteamUI_T1"
"T1 > 1 Mbps"
"[english]SteamUI_T1" "T1 > 1Mbps"
"SteamUI_LAN" "LAN > 10 Mbps"
"[english]SteamUI_LAN" "LAN > 10Mbps"
"SteamUI_PrivacyButton" "Privacybeleid van Valve weergeven"
"[english]SteamUI_PrivacyButton"
"View Valve Privacy Policy"
"Steam_ChangeContactEmail_Working"
"E-mailadres wijzigen..."
"[english]Steam_ChangeContactEmail_Working"
"Changing contact email address.
.."
"SteamUI_Preload_GameNotReady_Title"
"Nog niet beschikbaar"
"[english]SteamUI_Preload_GameNotReady_Title" "Not Yet Available"
"SteamUI_Preload_GameNotReady" "Dit spel is nog niet uitgebracht. Het spel word
t vrijgegeven en is speelbaar\nop de dag dat het officieel wordt uitgebracht."
"[english]SteamUI_Preload_GameNotReady" "This game is not yet released. It will
be unlocked\nand available for play on its official release day."
"SteamUI_ValveSurvey_Title"
"Vragenlijst van Valve over hardware"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Title"
"Valve Hardware Survey"
"SteamUI_ValveSurvey_OverviewTitle"
"Neem even de tijd om de volgende vragen
lijst in te vullen. Elke maand verzamelt Valve gegevens over welke hardware en s
oftware door onze klanten worden gebruikt.\nDe gegevens van de vragenlijst zijn
zeer nuttig voor ons, zodat wij zeker weten dat we goede beslissingen maken bij

het investeren in verschillende technologien en bij het aanbieden van producten.\


nDe gegevens die wij verzamelen zijn anoniem en zullen niet worden gekoppeld aan
je account."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_OverviewTitle"
"Please take a moment to complet
e the following short survey. Each month, Steam collects data about what kinds o
f computer hardware and software our customers are using. The survey data is in
credibly helpful to us in that it ensures that we're making good decisions about
what kinds of technology investments to make and products to offer.\nThe data w
e collect is anonymous and wont be associated with your account."
"SteamUI_ValveSurvey_YesParticipate"
"Ja, ik doe mee met de enqute."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_YesParticipate" "Yes, I would like to participat
e in the survey."
"SteamUI_ValveSurvey_NoParticipate"
"Nee, liever niet."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_NoParticipate"
"No, thanks."
"SteamUI_ValveSurvey_PrivacyButton"
"Privacybeleid van Valve weergeven"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_PrivacyButton"
"View Valve Privacy Policy"
"SteamUI_ValveSurvey_InternetLabel"
"Bedankt voor je deelname aan deze enqute
.\n\nAls eerste willen we graag de snelheid van je internetverbinding weten. Sel
ecteer een van de onderstaande keuzemogelijkheden.\n\nSnelheid internetverbindin
g:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_InternetLabel"
"Thank you for participating in
this survey.\n\nThe first piece of information we would like to know is the spee
d of your Internet connection. Please select yours from the choices below.\n\nIn
ternet Connection Speed:"
"SteamUI_ValveSurvey_InternetDontKnow" "Weet ik niet"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_InternetDontKnow" "Don t Know"
"SteamUI_ValveSurvey_SummaryLabel"
"Tijdens deze enqute is diagnostische inf
ormatie verzameld over je computer. Je kunt deze gegevens hieronder zien.\n\n(Wa
nneer je op de knop Volgende klikt, worden deze gegevens naar Valve verzonden.)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_SummaryLabel"
"This survey has gathered some d
iagnostic information about your computer, which you can see below.\n\n(When you
click the Next button, this information will be transmitted to Valve.)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Processor" "Processorgegevens:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Processor"
"Processor Information:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_IP"
"Netwerkgegevens:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_IP"
"Network Information:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_OSVersion" "Versie van besturingssysteem:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_OSVersion"
"Operating System Versio
n:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoCard" "Videokaart:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoCard"
"Video Card:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Memory"
"Geheugen:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Memory" "Memory:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Audio"
"Geluidskaart:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Audio"
"Sound card:"
"SteamUI_ValveSurvey_ResultsLabel"
"Dit is het einde van de enqute. Nogmaals
bedankt voor je medewerking.\n\nAls je de gegevens van jouw computer wilt zien
in vergelijking met die van andere abonnees van Steam, kun je de verzamelde resu
ltaten van de enqute bekijken door op de onderstaande koppeling te klikken.\n\n (
Klik anders op Voltooien om dit venster te sluiten.)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_ResultsLabel"
"This survey is complete. Thank
you again for participating.\n\nIf you d like to see how your computer compares
to those of other Steam subscribers, you can view the compiled results of the su
rvey by clicking on the link below.\n\n (Otherwise, you can just click Finish
to close this window.)"
"SteamUI_ValveSurvey_ResultsButton"
"Naar pagina met enquteresultaten."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_ResultsButton"
"Visit survey results page."
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HardwareModel"
"Model: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HardwareModel"
"Model: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CPUVendor" "CPU-fabrikant: %s1"

"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CPUVendor"
"CPU Vendor: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CPUSpeed" "Snelheid: %s1 Mhz"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CPUSpeed" "Speed: %s1 Mhz"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RAM"
"RAM: %s1 MB"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RAM"
"RAM: %s1 Mb"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeUnk"
"Onbekend"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeUnk"
"Unknown"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeSoftware"
"Software"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeSoftware"
"Software"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeGL"
"OpenGL"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeGL"
"OpenGL"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeD3D"
"Stuurprogramma Direct3D"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RenderModeD3D"
"Direct3D"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverName" ": %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverName" "Driver: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverName" "Naam stuurprogramma DirectX: %
s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverName"
"DirectX Driver
Name: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverVersion"
"Versie stuurprogramma:
%s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverVersion"
"Driver Version:
%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverVersion"
"Versie stuurprogramma D
irectX: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverVersion"
"DirectX Driver
Version: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DriverDate"
"Datum stuurprogramma: %day_numb
er% %month_name% %year_number%"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DriverDate"
"Driver Date: %day_numbe
r% %month_name% %year_number%"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_ColorDepth"
"Kleurdiepte bureaublad: %s1 bit
s per pixel"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_ColorDepth"
"Desktop Color Depth: %s
1 bits per pixel"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RefreshRate"
"Vernieuwingsfrequentie monitor:
%s1 Hz"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RefreshRate"
"Monitor Refresh Rate: %
s1 Hz"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXCard"
"DirectX-kaart: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXCard"
"DirectX Card: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoVendorID"
"Leverancier-id: 0x%s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoVendorID"
"VendorID: 0x%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDeviceID"
"Apparaat-id: 0x%s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDeviceID"
"DeviceID: 0x%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfMonitors" "Aantal monitoren: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfMonitors" "Number of Monitors: %s
1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfDisplayAdapters" "Aantal logische videoka
arten: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfDisplayAdapters" "Number of Logic
al Video Cards: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SLIEnabled"
"SLI aanwezig (%s1 GPU s)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SLIEnabled"
"SLI Detected (%s1 GPUs)
"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CrossfireEnabled" "Crossfire aanwezig (%s1 GPU s)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CrossfireEnabled" "Crossfire Detected (%s1
GPUs)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorResolution" "Resolutie primaire beel
dscherm: %s1"

"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorResolution" "Primary Display


Resolution: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DesktopResolution" "Bureaubladresolutie: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DesktopResolution"
"Desktop Resolut
ion: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorPhysicalSize"
"Grootte primair
e beeldscherm: %width_inches%\" x %height_inches%\" (%diagonal_inches%\" diag)\
n
%width_cm%cm x %height_cm%cm (%dia
gonal_cm%cm diag)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorPhysicalSize"
"Primary
Display Size: %width_inches%\" x %height_inches%\" (%diagonal_inches%\" diag)\
n
%width_cm%cm x %height_cm%cm (%dia
gonal_cm%cm diag)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DisplayType"
"Type primaire beeldscherm: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DisplayType"
"Primary Display Type: %
s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Bus"
"Primaire bus: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Bus"
"Primary Bus: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_AGPGART" "Primaire AGP GART: %s1 MB"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_AGPGART" "Primary AGP GART: %s1 MB"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VRAMSize" "Primaire VRAM: %s1 MB"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VRAMSize" "Primary VRAM: %s1 MB"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorVendor"
"Leverancier primaire monitor:
%s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorVendor"
"Primary Monitor Vendor:
%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorModel"
"Model primaire monitor: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorModel"
"Primary Monitor Model:
%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_MSAAModes" "Ondersteunde MSAA-modi: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_MSAAModes"
"Supported MSAA Modes:
%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverName_Unknown" "Geen stuurprogramma gev
onden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverName_Unknown" "Driver Not Dete
cted"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverName_Unknown" "Naam stuurprogramma Dir
ectX niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverName_Unknown"
"DirectX
Driver Name Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverVersion_Unknown"
"Versie stuurpro
gramma niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDriverVersion_Unknown"
"Driver
Version Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverVersion_Unknown"
"Versie stuurpro
gramma DirectX niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXDriverVersion_Unknown"
"DirectX
Driver Version Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DriverDate_Unknown"
"Datum stuurprogramma ni
et gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DriverDate_Unknown"
"Driver Date Not
Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_ColorDepth_Unknown"
"Kleurdiepte bureaublad
niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_ColorDepth_Unknown"
"Desktop Color D
epth Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RefreshRate_Unknown"
"Vernieuwingsfrequentie
monitor niet gedetecteerd"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RefreshRate_Unknown"
"Monitor Refresh
Rate Not Detected"

"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXCard_Unknown"
"DirectX-kaart niet gevo
nden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DirectXCard_Unknown"
"DirectX Card No
t Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoVendorID_Unknown"
"Leverancier-id niet gev
onden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoVendorID_Unknown"
"VendorID Not De
tected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDeviceID_Unknown"
"Apparaat-id niet gevond
en"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VideoDeviceID_Unknown"
"DeviceID Not De
tected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfMonitors_Unknown" "Aantal monitoren niet g
evonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfMonitors_Unknown" "Number of Monit
ors Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfDisplayAdapters_Unknown" "Aantal videokaa
rten niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NumberOfDisplayAdapters_Unknown" "Number
of Video Cards Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorResolution_Unknown" "Resolutie prima
ire beeldscherm niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorResolution_Unknown" "Primary
Display Resolution Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DesktopResolution_Unknown" "Bureaubladresolutie nie
t gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DesktopResolution_Unknown"
"Desktop
Resolution Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorPhysicalSize_Unknown"
"Grootte
primaire beeldscherm niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PrimaryMonitorPhysicalSize_Unknown"
"Primary Display Size Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DisplayType_Unknown"
"Type primaire beeldsche
rm niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DisplayType_Unknown"
"Primary Display
Type Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Bus_Unknown"
"Type primaire bus niet gevonden
"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Bus_Unknown"
"Primary Bus Type Not De
tected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_AGPGART_Unknown" "Primaire AGP GART niet gevonden
"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_AGPGART_Unknown" "Primary AGP GART Not De
tected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_VRAMSize_Unknown" "Primaire VRAM niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_VRAMSize_Unknown" "Primary VRAM Not Detect
ed"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorVendor_Unknown"
"Leverancier primaire mo
nitor niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorVendor_Unknown"
"Primary Monitor
Vendor Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorModel_Unknown"
"Model primaire monitor
niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_MonitorModel_Unknown"
"Primary Monitor
Model Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_MSAAModes_Unknown" "Ondersteunde MSAA-modi niet gev
onden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_MSAAModes_Unknown"
"Supported MSAA
Modes Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SLICrossfireNotDetected" "Geen SLI of Crossfire g

evonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SLICrossfireNotDetected" "No SLI or Cross
fire Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_1" "jan"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_1" "Jan"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_2" "feb"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_2" "Feb"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_3" "mrt"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_3" "Mar"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_4" "apr"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_4" "Apr"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_5" "mei"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_5" "May"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_6" "juni"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_6" "June"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_7" "juli"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_7" "July"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_8" "aug"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_8" "Aug"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_9" "sept"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_9" "Sept"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_10" "okt"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_10" "Oct"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_11" "nov"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_11" "Nov"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_12" "dec"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Month_12" "Dec"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Game_Display_Settings"
"Instellingen spelweerga
ve"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Game_Display_Settings"
"Game Display Se
ttings"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_ScreenSize_Windowed"
"Resolutie GoldS
rc: %s1 x %s2 (in vensters)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_ScreenSize_Windowed"
"GoldSrc
Game Resolution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_ScreenSize_Fullscreen"
"Resolutie GoldS
rc: %s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_ScreenSize_Fullscreen"
"GoldSrc
Game Resolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_Renderer" "Weergavemodus GoldSrc: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_Renderer" "GoldSrc Game Render Mod
e: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_BPP"
"Bitdiepte GoldSrc: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_GoldSrc_BPP"
"GoldSrc Game Bit Depth:
%s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_ScreenSize_Windowed"
"Resolutie HalfLife: Source: %s1 x %s2 (in venster)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_ScreenSize_Windowed"
"Half-Li
fe: Source Resolution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_ScreenSize_Fullscreen" "Resolutie HalfLife: Source: %s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_ScreenSize_Fullscreen" "Half-Li
fe: Source Resolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_Renderer"
"Weergavemodus Half-Life
: Source: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_Renderer"
"Half-Life: Sour
ce Render Mode: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_MSAA"
"MSAA-niveau Half-Life: Source:
%s1x"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_MSAA" "Half-Life: Source MSAA

Level: %s1x"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_MSAA_Disabled" "MSAA Half-Life: Source
uitgeschakeld"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_MSAA_Disabled" "Half-Life: Sour
ce MSAA Disabled"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_MSAA_Unknown"
"MSAA-instelling Half-Li
fe: Source niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL1Source_MSAA_Unknown" "Half-Life: Sour
ce MSAA Setting Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_ScreenSize_Windowed" "Resolutie Half-Life 2:
%s1 x %s2 (in venster)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_ScreenSize_Windowed" "Half-Life 2 Res
olution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_ScreenSize_Fullscreen" "Resolutie Half-Life 2:
%s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_ScreenSize_Fullscreen"
"Half-Li
fe 2 Resolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_Renderer"
"Weergavemodus Half-Life 2: %s1
"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_Renderer"
"Half-Life 2 Render Mode
: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_MSAA" "MSAA-niveau Half-Life 2: %s1x"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_MSAA" "Half-Life 2 MSAA Level: %s1x"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_MSAA_Disabled" "MSAA Half-Life 2 uitgeschakeld"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_MSAA_Disabled"
"Half-Life 2 MSA
A Disabled"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_MSAA_Unknown" "MSAA-instelling Half-Life 2 nie
t gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2_MSAA_Unknown" "Half-Life 2 MSAA Settin
g Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_ScreenSize_Windowed" "Resolutie HL2DM: %s1 x
%s2 (in venster)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_ScreenSize_Windowed"
"HL2DM R
esolution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_ScreenSize_Fullscreen"
"Resolutie HL2DM
: %s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_ScreenSize_Fullscreen"
"HL2DM R
esolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_Renderer"
"Weergavemodus HL2DM: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_Renderer" "HL2DM Render Mode: %s1
"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_MSAA"
"MSAA-niveau HL2DM: %s1x"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_MSAA"
"HL2DM MSAA Level: %s1x
"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_MSAA_Disabled"
"MSAA HL2DM uitgeschakel
d"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_MSAA_Disabled"
"HL2DM MSAA Disa
bled"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_MSAA_Unknown"
"MSAA-instelling HL2DM n
iet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HL2MP_MSAA_Unknown"
"HL2DM MSAA Sett
ing Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_ScreenSize_Windowed" "Resolutie Counter-Strik
e: Source: %s1 x %s2 (in venster)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_ScreenSize_Windowed" "Counter-Strike:
Source Resolution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_ScreenSize_Fullscreen" "Resolutie Counter-Strik
e: Source: %s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_ScreenSize_Fullscreen"
"Counter
-Strike: Source Resolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"

"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_Renderer"
"Weergavemodus Counter-Strike: S
ource: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_Renderer"
"Counter-Strike: Source
Render Mode: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_MSAA" "MSAA-niveau Counter-Strike: Source: %s
1x"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_MSAA" "Counter-Strike: Source MSAA Lev
el: %s1x"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_MSAA_Disabled" "MSAA Counter-Strike: Source uit
geschakeld"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_MSAA_Disabled"
"Counter-Strike:
Source MSAA Disabled"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_MSAA_Unknown" "MSAA-instelling Counter-Strike:
Source niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CSS_MSAA_Unknown" "Counter-Strike: Source
MSAA Setting Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_ScreenSize_Windowed" "Resolutie Day of Defeat
: Source: %s1 x %s2 (in venster)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_ScreenSize_Windowed" "Day of Defeat:
Source Resolution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_ScreenSize_Fullscreen" "Resolutie Day of Defeat
: Source: %s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_ScreenSize_Fullscreen"
"Day of
Defeat: Source Resolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_Renderer"
"Weergavemodus Day of Defeat: So
urce: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_Renderer"
"Day of Defeat: Source R
ender Mode: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_MSAA" "MSAA-niveau Day of Defeat: Source: %s1
x"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_MSAA" "Day of Defeat: Source MSAA Leve
l: %s1x"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_MSAA_Disabled" "MSAA Day of Defeat: Source uitg
eschakeld"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_MSAA_Disabled"
"Day of Defeat:
Source MSAA Disabled"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_MSAA_Unknown" "MSAA-instelling Day of Defeat:
Source niet gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DOD_MSAA_Unknown" "Day of Defeat: Source M
SAA Setting Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_ScreenSize_Windowed"
"Resolutie Lost
Coast: %s1 x %s2 (in venster)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_ScreenSize_Windowed"
"Lost Co
ast Resolution: %s1 x %s2 (Windowed)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_ScreenSize_Fullscreen" "Resolutie Lost
Coast: %s1 x %s2 (volledig scherm)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_ScreenSize_Fullscreen" "Lost Co
ast Resolution: %s1 x %s2 (Fullscreen)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_Renderer"
"Weergavemodus Lost Coas
t: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_Renderer"
"Lost Coast Rend
er Mode: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_MSAA"
"MSAA-niveau Lost Coast: %s1x"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_MSAA" "Lost Coast MSAA Level:
%s1x"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_MSAA_Disabled" "MSAA Lost Coast uitgesc
hakeld"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_MSAA_Disabled" "Lost Coast MSAA
Disabled"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_MSAA_Unknown"
"MSAA-instelling Lost Co

ast niet gevonden"


"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LostCoast_MSAA_Unknown" "Lost Coast MSAA
Setting Not Detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_OSVersionString" "%s1 (%s2 bits)"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_OSVersionString" "%s1 (%s2 bit)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SoundCard" "Geluidsapparatuur: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SoundCard"
"Audio device: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_GameController"
"Gamecontroller: %s1 gevonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_GameController" "Game Controller: %s1 de
tected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_GameController_None"
"Gamecontroller: niet ge
vonden"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_GameController_None"
"Game Controller
: None detected"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Supported" "Ondersteund"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Supported"
"Supported"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Unsupported"
"Niet ondersteund"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Unsupported"
"Unsupported"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_RDTSC"
"RDTSC: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_RDTSC"
"RDTSC: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CMOV"
"CMOV: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CMOV"
"CMOV: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_FCMOV"
"FCMOV: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_FCMOV"
"FCMOV: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE"
"SSE: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE"
"SSE: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE2"
"SSE2: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE2"
"SSE2: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE3"
"SSE3: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE3"
"SSE3: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSSE3"
"SSSE3: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSSE3"
"SSSE3: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE4a"
"SSE4a: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE4a"
"SSE4a: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE41"
"SSE41: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE41"
"SSE41: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE42"
"SSE42: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SSE42"
"SSE42: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_3DNOW"
"3DNOW: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_3DNOW"
"3DNOW: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NTFS"
"NTFS: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NTFS"
"NTFS: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LogicalSingular" "%s1 logische processor"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LogicalSingular" "%s1 logical processor"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LogicalPlural"
"%s1 logische processoren"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LogicalPlural"
"%s1 logical processors"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PhysicalSingular" "%s1 fysieke processor"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PhysicalSingular" "%s1 physical processor"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PhysicalPlural"
"%s1 fysieke processoren"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PhysicalPlural" "%s1 physical processors
"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HyperThreading"
"HyperThreading: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HyperThreading" "HyperThreading: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_AGP"
"Instelling AGP-bus: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_AGP"
"AGP Bus Setting: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_PCIBusSpeed"
"Snelheid bus: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_PCIBusSpeed"
"Bus Speed: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_IPAddress" "IP-adres: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_IPAddress"
"IP Address: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NoIP"
"Geen IP-adres"

"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NoIP"
"No IP Address"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NetworkSpeed"
"Netwerksnelheid: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NetworkSpeed"
"Network Speed: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_UploadFailed"
"Uploaden mislukt"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_UploadFailed"
"Upload Failed"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_UploadFailedText" "We hebben je gegevens niet goed
kunnen ontvangen. Probeer het later opnieuw."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_UploadFailedText" "We weren t able to succ
essfully receive your data. Please try again later."
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_UploadProgress"
"Voortgang uploaden:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_UploadProgress" "Upload Progress:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_NoCSERServers"
"Kan op dit moment geen server v
oor rapportage van de gegevens vinden. Probeer het later opnieuw."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_NoCSERServers"
"Unable to find a statis
tics reporting server at this time. Please try again later."
"Steam_UnableToPreload_NotSubscribed" "Kan deze applicatie niet laden omdat je
er niet op bent geabonneerd"
"[english]Steam_UnableToPreload_NotSubscribed" "Unable to preload this applicat
ion because you are not subscribed to it"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Misc"
"Overige:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Misc"
"Miscellaneous:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_LanguageId"
"Taal gebruikersinterface: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_LanguageId"
"UI Language: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Media"
"Type media: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Media"
"Media Type: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_DVD"
"Dvd"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_DVD"
"DVD"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_CDROM"
"Cd-rom"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_CDROM"
"CD-Rom"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_UnknownMedia"
"Onbepaald"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_UnknownMedia"
"Undetermined"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_HDAvail" "Totale beschikbare ruimte op vaste schi
jf: %s1 Mb"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_HDAvail" "Total Hard Disk Space Available
: %s1 Mb"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_FreeHDBlock"
"Grootste vrije blok op vaste sc
hijf: %s1 Mb"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_FreeHDBlock"
"Largest Free Hard Disk
Block: %s1 Mb"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_InstallDate"
"Datum installatie besturingssys
teem: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_InstallDate"
"OS Install Date: %s1"
"SteamUI_ValveSurvey_InvalidLanguage" "Ongeldige taal"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_InvalidLanguage" "Invalid Language"
"SteamUI_CZ_SellPage" "http://www.steampowered.com/platform/game_info/czero/"
"[english]SteamUI_CZ_SellPage" "http://www.steampowered.com/platform/game_info/
czero/"
"SteamUI_CZ_ReleasedPage"
"http://www.steampowered.com/platform/game_info/
czero/released.html"
"[english]SteamUI_CZ_ReleasedPage"
"http://www.steampowered.com/platform/ga
me_info/czero/released.html"
"SteamUI_CZ_InitialPage"
"steam/html/condition-zero_preorder.html"
"[english]SteamUI_CZ_InitialPage"
"steam/html/condition-zero_preorder.html
"
"SteamUI_CZ_PreloadPage"
"steam/html/condition-zero_preloaded.html"
"[english]SteamUI_CZ_PreloadPage"
"steam/html/condition-zero_preloaded.htm
l"
"Steam_PackageChoice" "%game% wordt verkocht als onderdeel van twee verschille
nde pakketten. Kies het pakket dat je wilt bestellen."
"[english]Steam_PackageChoice" "%game% is available for purchase as part of two

different packages. Choose the one you would like to order."


"Steam_PackageIncludes" "Omvat:"
"[english]Steam_PackageIncludes"
"Includes:"
"Steam_CreditCardEncrypted"
"Tijdens de verzending en verwerking worden je c
reditcardgegevens versleuteld."
"[english]Steam_CreditCardEncrypted"
"Your credit card information will be en
crypted during transmission and processing."
"SteamUI_AccountNameInUse"
"Kan account niet maken.\nDe accountnaam is al i
n gebruik.\nProbeer het opnieuw met een andere accountnaam."
"[english]SteamUI_AccountNameInUse"
"Failed to create account.\nThat account
name is already in use.\nPlease try again using a different account name."
"Steam_ErrorValidEmailRequired" "Je moet een geldig e-mailadres opgeven."
"[english]Steam_ErrorValidEmailRequired"
"A valid email address is requir
ed."
"Steam_ForgottenPassword_CouldNotFindEmail"
"Dit account is niet gevonden.\n
Geef de accountnaam op die je gebruikt om je in te loggen op Steam."
"[english]Steam_ForgottenPassword_CouldNotFindEmail"
"That account was not fo
und.\nPlease enter the account name you use to log into Steam."
"SteamUI_ChosenCreateNewAccountHeadline"
"Je Steam-account is belangrijk!
"
"[english]SteamUI_ChosenCreateNewAccountHeadline"
"Your Steam account is i
mportant!"
"SteamUI_ChosenCreateNewAccount"
"Zorg dat je je gebruikersnaam en wachtw
oord onthoudt. Als je je aanmeldt om te spelen, heb je ze nodig. Steam downloadt
je spellen naar elke computer die je gebruikt."
"[english]SteamUI_ChosenCreateNewAccount"
"Be sure to remember your userna
me and password - you will need to log in to access your games. Steam will downl
oad your games to any computer you use."
"SteamUI_ForMoreInformation"
"Ga voor meer informatie naar:"
"[english]SteamUI_ForMoreInformation" "For more information visit:"
"SteamUI_ChosenCreateMultipleHeadline" "Belangrijke informatie over Steam-accou
nts"
"[english]SteamUI_ChosenCreateMultipleHeadline" "Important information about Ste
am accounts"
"SteamUI_ChosenCreateDuplicate" "Maak alleen een Steam-account als je nog geen a
ccount hebt. Als je al een Steam-account hebt gemaakt, zijn de spellen waarop je
je hebt geabonneerd alleen toegankelijk als je inlogt op je bestaande account.\
n\nAls je nog geen Steam-account hebt, klik dan op Volgende om door te gaan."
"[english]SteamUI_ChosenCreateDuplicate"
"Please only create a new Steam
account if you don t already have one. If you have already created a Steam accou
nt, then any games to which you ve subscribed will only be accessible when you l
og in to the existing account.\n\nIf you don t already have a Steam account, pre
ss \"Next\" to continue."
"SteamUI_CCWarning_Duplicate" "Voordat je deze aanvraag tot aankoop indient:\n
\nhet lijkt erop dat deze aankooppoging identieke of bijna identieke informatie
bevat aan een aankoopaanvraag die je al hebt ingediend. Herhaal deze aankooppogi
ng alleen als je zeker weet dat je creditcardgegevens abusievelijk zijn geweiger
d.\n\nBELANGRIJKE OPMERKING: als je aankoop wordt verhinderd door de verstrekker
van je creditcard, is het mogelijk dat je rekening tijdelijk is geblokkeerd."
"[english]SteamUI_CCWarning_Duplicate" "Before you submit this purchase request
:\n\nIt appears that this purchase attempt contains identical (or nearly identic
al) information to one you already submitted. You should only repeat this purcha
se attempt if you re sure that your credit card information was improperly denie
d.\n\nIMPORTANT NOTE: If your purchase attempt is denied by your credit card com
pany, they may temporarily \"lock\" funds in your account for some period of tim
e."
"SteamUI_CCWarning"
"Steam - waarschuwing"
"[english]SteamUI_CCWarning"
"Steam - Warning"
"SteamUI_ForgottenPasswordResetType"
"Als je de aanmeldgegevens voor je Steam
-account wilt ophalen, moeten we beginnen met je accountnaam."

"[english]SteamUI_ForgottenPasswordResetType" "To retrieve the login informati


on for your Steam account, we need to start with your account name."
"SteamUI_ForgottenPasswordGetAccountName"
"Ik weet mijn accountnaam niet."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordGetAccountName"
"I don t know my account
name."
"SteamUI_ForgottenPasswordResetPassword"
"Ik weet mijn accountnaam."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordResetPassword"
"I know my account name.
"
"SteamUI_ForgottenPasswordEmailAddress" "Ik weet het e-mailadres dat ik heb gebr
uikt."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordEmailAddress"
"I remember the contact
email address I used."
"SteamUI_ForgottenPasswordCDKey"
"Ik weet de productcode die ik heb gebru
ikt."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordCDKey"
"I remember the product code I u
sed."
"SteamUI_ForgottenPasswordOther"
"Ik weet geen van beide."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordOther"
"I don t have either of these."
"SteamUI_ForgottenPasswordAccountName" "Om je accountnaam te kunnen ophalen, mo
et je het e-mailadres weten dat je hebt opgegeven bij het maken van je account,
of de productcode die je op het account hebt geregistreerd."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordAccountName" "To retrieve your account name y
ou need either the contact email address you used when creating your account or
the product code you registered to the account."
"SteamUI_ForgottenPasswordEnterEmailAddr"
"Geef het e-mailadres op dat je
hebt opgegeven bij het maken van je Steam-account."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordEnterEmailAddr"
"Please enter the contac
t email address you used when you created your Steam account."
"Steam_CDKey" "Productcode"
"[english]Steam_CDKey" "Product code"
"SteamUI_ForgottenPasswordEnterCDKey" "Geef de productcode op die je hebt geac
tiveerd op je Steam-account als je je accountnaam wilt ophalen."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordEnterCDKey" "To retrieve your account name p
lease enter the product code you activated to your Steam account."
"SteamUI_ForgottenPasswordOtherText"
"Om je accountgegevens te kunnen ophalen
moet je het e-mailadres weten of de productcode die je hebt gebruikt om het acc
ount te activeren."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordOtherText" "To retrieve your account inform
ation you need to either know the contact email address or the product code you
used when activating the account."
"SteamUI_ForgottenPasswordSentEmailEmail"
"Er is een e-mail aan je verzond
en met de naam van je Steam-account.\n\nAls je de e-mail hebt ontvangen, kun je
op Kwijtgeraakt account ophalen klikken om je wachtwoord opnieuw in te stellen."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordSentEmailEmail"
"An email containing you
r Steam account name has been sent to you.\n\nOnce you receive the email, you ca
n click the \"Retrieve lost account\" button again to reset your password."
"SteamUI_ForgottenPasswordSentEmailCDKey"
"Er is een e-mail verzonden naar
de eigenaar van de productcode die je hebt opgegeven. Zodra je deze accountnaam
hebt ontvangen, kun je met de knop Kwijtgeraakt account ophalen je wachtwoord o
pnieuw instellen."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordSentEmailCDKey"
"An email has been sent
to the owner of the product code you entered. Once you get this account name you
can use the \"Retrieve lost account\" button again to reset your password."
"Steam_ForgottenPassword_RequestFailed" "De bewerking is mislukt. Probeer het op
nieuw."
"[english]Steam_ForgottenPassword_RequestFailed"
"The operation failed. P
lease try again."
"Steam_CreateNewAccount_EmailAddrAlreadyInUse" "Er bestaat al een Steam-account
met dat e-mailadres. Als je al eerder een Steam-account hebt gemaakt, dan moet
je het bestaande account gebruiken en niet een nieuw account maken."

"[english]Steam_CreateNewAccount_EmailAddrAlreadyInUse" "A Steam account already


exists with that contact email address. If you have previously created a Steam
account, you should use the existing account rather than creating a new one."
"Steam_CreateNewAccount_AccountsFAQ"
"Veelgestelde vragen over Steam-accounts
"
"[english]Steam_CreateNewAccount_AccountsFAQ" "The Steam Accounts FAQ"
"Steam_CreateNewAccount_CDFAQ" "Veelgestelde vragen over de cd-code van Steam"
"[english]Steam_CreateNewAccount_CDFAQ" "The Steam CD Key FAQ"
"Steam_CreateNewAccount_CreateAccount" "Nieuw account maken"
"[english]Steam_CreateNewAccount_CreateAccount" "Create new account"
"Steam_CreateNewAccount_FindOldAccount" "Mijn oude account opzoeken"
"[english]Steam_CreateNewAccount_FindOldAccount"
"Find my old account"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_Homepage"
"Homepage"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_Homepage"
"Homepage"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_Manual" "Handleiding weergeven"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_Manual"
"View player manual"
"Steam_SubscriptionCancelled_Title"
"Steam - aankoopfout"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_Title"
"Steam - Purchase Error"
"Steam_TroubleshooterLink"
"Raadpleeg de Steam Support-site voor meer infor
matie"
"[english]Steam_TroubleshooterLink"
"See the Steam support site for more inf
ormation"
"Steam_SubscriptionPrintConfirmation" "Vooruitbestelling afdrukken "
"[english]Steam_SubscriptionPrintConfirmation" "Print Preorder "
"Steam_SubscriptionPrintReceipt"
"Afdrukken"
"[english]Steam_SubscriptionPrintReceipt"
"Print Receipt"
"Steam_SubscriptionCardHolder" "Kaarthouder"
"[english]Steam_SubscriptionCardHolder" "Card holder"
"Steam_SubscriptionCardType"
"Type kaart"
"[english]Steam_SubscriptionCardType" "Card type"
"Steam_SubscriptionCardLast4" "Laatste vier cijfers"
"[english]Steam_SubscriptionCardLast4" "Last 4 digits"
"Steam_SubscriptionPriceTotal" "Totaal"
"[english]Steam_SubscriptionPriceTotal" "Total"
"Steam_SubscriptionApprovalCode"
"Goedkeuring"
"[english]Steam_SubscriptionApprovalCode"
"Authorization"
"Steam_SubscriptionConfirmation"
"Bevestigingscode"
"[english]Steam_SubscriptionConfirmation"
"Confirmation code"
"Steam_TroubleshooterURL_CDKey" "http://support.steampowered.com/cgi-bin/steampo
wered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=276"
"[english]Steam_TroubleshooterURL_CDKey"
"http://support.steampowered.com
/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=276"
"Steam_SubscriptionSuccess_CDKey_Headline"
"Activering geslaagd!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_CDKey_Headline"
"Activation Successful!"
"Steam_SubscriptionSuccess_CDKey"
"De productcode van %subscription% is ge
activeerd. Dit product is nu definitief gekoppeld aan je Steam-account. Je moet
op dit account inloggen voor toegang tot de items die je zojuist op Steam hebt g
eactiveerd.\n\nDruk een ontvangstbewijs van deze transactie af zodat je later je
accountgegevens bij de hand hebt."
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_CDKey"
"Your product activation code ha
s successfully been activated. This product or products listed below are now per
manently associated with your Steam account. You must login to this account to h
ave access to the items you ve just activated on Steam.\n\nPrint a receipt of th
is transaction in order to remember your account for future use."
"Steam_Subscription_Rejected_Cdkey_Headline"
"Dubbele productcode"
"[english]Steam_Subscription_Rejected_Cdkey_Headline" "Duplicate Product Code"
"Steam_Subscription_Rejected_Cdkey"
"De productcode die je hebt opgegeven is
al geactiveerd door een ander Steam-account. Deze code kan niet nogmaals worden
gebruikt. Neem voor ondersteuning contact op met de verkoper waar je de code he
bt gekocht."

"[english]Steam_Subscription_Rejected_Cdkey"
"The product code you ve entered
has already been activated by a different Steam account. This code cannot be us
ed again. Please contact the retailer or online seller where the code was purcha
sed for assistance."
"Steam_SubscriptionCancelled_InvalidCDKey_Headline"
"Ongeldige productcode"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_InvalidCDKey_Headline"
"Invalid Product
Code"
"Steam_SubscriptionCancelled_InvalidCDKey"
"De productcode die je hebt opge
geven is ongeldig. \n\nControleer goed of je misschien een typfout hebt gemaakt.
\nI, L en 1 kunnen veel op elkaar lijken, evenals V en Y, en 0 en O."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_InvalidCDKey"
"The product code you ve
entered is not valid. \n\nPlease double check to see if you ve mistyped your ke
y. I, L, and 1 can look alike, as can V and Y, and 0 and O."
"Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustOwnOtherApp_Headline"
"Activeer eerst
de oorspronkelijke game"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustOwnOtherApp_Headline" "Please
first activate the original game"
"Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustOwnOtherApp"
"Voor de productcode die
je hebt ingevoerd voor activering, moet eerst een ander product zijn genstalleer
d.\n\nAls je een uitbreidingspakket of downloadbare inhoud wilt activeren, moet
je eerst het oorspronkelijke spel activeren en daarna deze extra inhoud."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustOwnOtherApp"
"The product cod
e you ve entered requires ownership of another product before activation.\n\nIf
you are trying to activate an expansion pack or downloadable content, please fir
st activate the original game, then activate this additional content."
"Steam_SubscriptionSuccess_Headline"
"Bedankt, je transactie is voltooid."
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_Headline" "Thank you - Your transaction is
complete."
"Steam_SubscriptionSuccess$purchasetype=regular"
"Je abonnement op %subsc
ription% is voltooid. Je abonnement is geregistreerd op het volgende Steam-accou
nt: %accountname%. Je moet altijd eerst inloggen op dit account om je spellen te
kunnen spelen. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess$purchasetype=regular"
"Your subscripti
on to %subscription% has been completed successfully. Your subscription is regis
tered to this Steam account: %accountname%. In the future, you must login to thi
s account to have access to your games. Thank you for your order!"
"Steam_SubscriptionSuccess$purchasetype=gift" "Je %subscription%-geschenk is n
aar %giftee% verzonden. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess$purchasetype=gift" "Your gift of %subscript
ion% has been sent to %giftee%. Thank you for your order!"
"Steam_SubscriptionSuccess$purchasetype=unknown"
"Je aankoop van %subscri
ption% is voltooid. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess$purchasetype=unknown"
"Your purchase o
f %subscription% has been completed successfully. Thank you for your order!"
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_Headline"
"Creditcard gewe
igerd"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_Headline"
"Credit
card declined"
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined"
"Je abonnement op %subsc
ription% is niet voltooid. Je creditcardgegevens zijn afgewezen door de verstrek
ker van je creditcard.\n\nIn sommige gevallen kan de verstrekker van je creditca
rd het saldo op je rekening tijdelijk reserveren, maar worden er nog geen kosten
in rekening gebracht. Als je na controle van de onderstaande informatie ervan o
vertuigd bent dat je creditcard ten onrechte is geweigerd, kun je opnieuw prober
en om een aankoop te doen."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined"
"Your subscripti
on to %subscription% has not been completed. Your credit card information has be
en declined by your credit card company.\n\nNote that in some cases, your credit
card company may put a hold on funds in your account, but you will not be cha
rged. After reviewing the information below, if you believe your card has been d

eclined in error please try your purchase again."


"Steam_SubscriptionSuccess_Preorder_Headline" "Bestelling afgerond, nog geen k
osten via creditcard in rekening gebracht"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_Preorder_Headline" "Order complete - card n
ot yet charged"
"Steam_SubscriptionSuccess_Preorder"
"Je vooruitbestelling van %subscription%
is voltooid.\nJe betaling wordt pas verwerkt als het spel officieel wordt uitge
bracht. Je krijgt een volledig ontvangstbewijs als je creditcard is verwerkt. Be
dankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_Preorder" "Your preorder of %subscription%
has been completed successfully.\nYour payment will not be processed until the
game is officially released. You will receive a full receipt when your card is p
rocessed. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Preorder_CcardSuccess_Headline"
"Je vooruitbestelling is
verwerkt."
"[english]Steam_Subscription_Preorder_CcardSuccess_Headline"
"Your preorder h
as been processed"
"Steam_Subscription_Preorder_CcardSuccess"
"Kortgeleden heb je %subscriptio
n% vooruitbesteld. Het spel is officieel uitgebracht, dus is je creditcard verwe
rkt en zijn de kosten verrekend. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_CcardSuccess"
"Recently you preordered
%subscription%. The game has been officially released, so your credit card has
been processed and charged. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Preorder_CcardDeclined_Headline"
"Vooruitbestelling, cred
itcard geweigerd"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_CcardDeclined_Headline" "Preorder - cred
it card declined"
"Steam_Subscription_Preorder_CcardDeclined"
"Onlangs heb je geprobeerd %subs
cription% vooruit te bestellen. Het spel is nu officieel uitgebracht, dus heeft
Steam je creditcardgegevens verwerkt.\n\nJe creditcard is geweigerd en er konden
geen kosten worden berekend. Als je na controle van de onderstaande informatie
ervan overtuigd bent dat je creditcard ten onrechte is geweigerd, kun je opnieuw
proberen om een abonnement aan te vragen."
"[english]Steam_Subscription_Preorder_CcardDeclined"
"Recently you attempted
to pre-order %subscription%. The game has now been officially released, so Steam
has processed your credit card information.\n\nYour card has been declined, and
your card has not been charged. After reviewing the information below, if you b
elieve your card has been declined in error please attempt your subscription aga
in."
"Steam_Subscription_Preorder_PreProcess_Headline"
"Je vooruitbestelling is
verwerkt"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_PreProcess_Headline"
"Your pre-order
has been processed"
"Steam_Subscription_Preorder_PreProcess"
"Je vooruitbestelling van %subsc
ription% is voltooid en het spel wordt binnenkort officieel uitgebracht. Je beta
ling is verwerkt.\n\nZodra je het spel kunt gaan spelen, laten we het je weten.
Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_PreProcess"
"Your pre-order for %sub
scription% has been completed, and the game will be officially released soon. Yo
ur payment has been processed.\n\nWe ll let you know as soon as the game is avai
lable to play. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Preorder_PreProcess_PayPal_Headline"
"Je vooruitbeste
lling is verwerkt"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_PreProcess_PayPal_Headline"
"Your pr
e-order has been processed"
"Steam_Subscription_Preorder_PreProcess_PayPal" "Je vooruitbestelling van %subsc
ription% is voltooid en het spel wordt binnenkort officieel uitgebracht. De kost
en zijn van je %provider%-rekening afgeschreven.\n\nZodra je het spel kunt gaan
spelen, laten we het je weten. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_PreProcess_PayPal"
"Your pre-order

for %subscription% has been completed, and the game will be officially released
soon. Your %provider% account has been charged.\n\nWe ll let you know as soon as
the game is available to play. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Preorder_Timeout_Headline" "Vooruitbestelling in behandelin
g"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_Timeout_Headline" "Pre-order pending"
"Steam_Subscription_Preorder_Timeout" "Je vooruitbestelling van %subscription%
is niet voltooid, want het is momenteel te druk om de transactie te verwerken.\
n\nWe nemen contact met je op over de transactie zodra we deze kunnen verwerken.
"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_Timeout" "Your pre-order for %subscriptio
n% has not been completed, because Steam is currently too busy to process the tr
ansaction.\n\nWe will get back to you with the results of your transaction as so
on as we are able to process it."
"Steam_SubscriptionCancelled_Cancelled_Headline"
"Abonnement geannuleerd"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_Cancelled_Headline"
"Subscription ca
ncelled"
"Steam_SubscriptionCancelled_Cancelled" "Je abonnement op %subscription% is gean
nuleerd. Deze annulering heeft plaatsgevonden op verzoek van de houder van de St
eam-account of van Valve, op grond van de Steam Subscriber Agreement."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_Cancelled"
"Your subscription to %s
ubscription% has been cancelled. This cancellation was either at the request of
the Steam account owner, or a cancellation by Valve in accordance with the Steam
Subscriber Agreement."
"Steam_SubscriptionCancelled_ServerFailed_Headline"
"De Steam-server is mome
nteel te druk."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_ServerFailed_Headline"
"The Steam Serve
r is currently too busy."
"Steam_SubscriptionCancelled_ServerFailed"
"Je abonnement op %subscription%
is niet voltooid. De Steam-servers kunnen je aanvraag vanwege de drukte op dit
moment niet verwerken. \n\nOnze excuses voor het ongemak. Dien over enkele uren
je aanvraag opnieuw in."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_ServerFailed"
"Your subscription to %s
ubscription% has not been completed. The Steam servers are currently too busy to
process your request. \n\nWe apologize for the inconvenience. Please try your t
ransaction again in a few hours."
"Steam_Subscription_ContactSupport_Headline"
"Aankoopfout"
"[english]Steam_Subscription_ContactSupport_Headline" "Purchase error"
"Steam_Subscription_ContactSupport"
"Er is een onverwachte fout opgetreden.
Je abonnement op %subscription% is niet voltooid. \n\nNeem via de onderstaande k
oppeling contact op met Steam Support."
"[english]Steam_Subscription_ContactSupport"
"An unexpected error has occurre
d. Your subscription to %subscription% has not been completed. \n\nPlease contac
t Steam Support using the link below."
"Steam_SubscriptionFailure_Timeout_Headline"
"Abonnement in behandeling"
"[english]Steam_SubscriptionFailure_Timeout_Headline" "Subscription pending"
"Steam_SubscriptionFailure_Timeout"
"Je abonnement op %subscription% is niet
voltooid, want het is momenteel te druk om de transactie te verwerken. \n\nJe
kunt in de tussentijd %subscription% wel spelen. We nemen contact met je op zodr
a we de transactie kunnen verwerken."
"[english]Steam_SubscriptionFailure_Timeout"
"Your subscription to %subscript
ion% has not been completed, because Steam is currently too busy to process the
transaction. \n\nHowever, you can play %subscription% in the meantime, and we wi
ll get back to you with the results of your transaction as soon as we are able t
o process it."
"Steam_Subscription_RestrictedCountry_Headline" "Niet beschikbaar"
"[english]Steam_Subscription_RestrictedCountry_Headline"
"Not Available"
"Steam_Subscription_RestrictedCountry" "Helaas kun je in dit land %subscription
% niet kopen. Je aankoop is geannuleerd."
"[english]Steam_Subscription_RestrictedCountry" "Sorry, but %subscription% is no

t available for purchase in this country. Your purchase has been cancelled."
"Steam_Subscription_Refunded_Headline" "Aankoopbedrag terugbetaald"
"[english]Steam_Subscription_Refunded_Headline" "Purchase Refunded"
"Steam_Subscription_Refunded" "Het aankoopbedrag van %subscription% is geresti
tueerd. Binnen enkele werkdagen zal het retourbedrag op je rekening worden bijge
boekt."
"[english]Steam_Subscription_Refunded" "Your purchase of %subscription% has bee
n refunded. The credit should appear in your account within a couple business da
ys."
"Steam_Subscription_HardwarePromo_Used_Headline"
"Dubbele registratie"
"[english]Steam_Subscription_HardwarePromo_Used_Headline"
"Duplicate Regis
tration"
"Steam_Subscription_HardwarePromo_Used" "Deze aanbieding is al geactiveerd bij e
en andere Steam-account."
"[english]Steam_Subscription_HardwarePromo_Used"
"This offer has already
been activated using a different Steam account."
"Steam_PurchaseError_HardwarePromoIneligible" "Deze computer voldoet niet aan
de systeemeisen voor de %subscription%-aanbieding."
"[english]Steam_PurchaseError_HardwarePromoIneligible" "Sorry, this computer do
es not meet the system requirements for the %subscription% offer."
"Steam_HardwarePromo_SupportURL"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=628"
"[english]Steam_HardwarePromo_SupportURL"
"http://support.steampowered.com
/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=628"
"Steam_Subscription_HardwarePromo_AlreadyPurchased_Headline"
"Product al gere
gistreerd"
"[english]Steam_Subscription_HardwarePromo_AlreadyPurchased_Headline" "Product
Already Owned"
"Steam_Subscription_HardwarePromo_AlreadyPurchased"
"Dit Steam-account besch
ikt al over de producten in deze\n\naanbieding. Je kunt ze vinden in je biblioth
eek."
"[english]Steam_Subscription_HardwarePromo_AlreadyPurchased"
"This Steam acco
unt already owns the product(s) contained in\nthis offer. To access them, visit
your Games Library."
"Steam_PurchaseError_HardwarePromoNeedDirectX" "Sorry! DirectX 9 of hoger is ve
reist om de eisen voor de %subscription%-aanbieding te controleren."
"[english]Steam_PurchaseError_HardwarePromoNeedDirectX" "Sorry! We require Direc
tX 9 or above to verify the eligibility requirements for the %subscription% offe
r."
"Steam_HardwarePromoInstallDirextX_Link"
"Downloadsite Microsoft DirectX"
"[english]Steam_HardwarePromoInstallDirextX_Link"
"Microsoft DirectX downlo
ad site"
"Steam_HardwarePromoInstallDirextX_URL" "http://www.microsoft.com/windows/direct
x/"
"[english]Steam_HardwarePromoInstallDirextX_URL"
"http://www.microsoft.co
m/windows/directx/"
"Steam_SubscriptionSuccess_HardwarePromo_Headline"
"Registratie geslaagd"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_HardwarePromo_Headline"
"Registration su
ccessful"
"Steam_SubscriptionSuccess_HardwarePromo"
"Je hebt gebruikgemaakt van de %
subscription%-aanbieding. Je abonnement is geregistreerd op de volgende Steam-ac
count: %accountname%. Je moet altijd eerst inloggen op dit account om je games t
e kunnen spelen."
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_HardwarePromo"
"Your redemption of the
%subscription% offer has been completed successfully. Your subscription is regis
tered to this Steam account: %accountname%. In the future, you must login to thi
s account to have access to your games."
"Steam_SubscriptionSuccess_HardwarePromo2"
"Je kunt de spellen bij deze aan
bieding altijd en vanaf elke computer openen als je je aanmeldt bij de Steam-acc
ount %accountname% ."

"[english]Steam_SubscriptionSuccess_HardwarePromo2"
"You will be able to acc
ess the games contained in this offer from any computer, as long as you log in t
o the Steam account %accountname% ."
"Steam_PreorderCancelled_Headline"
"Vooruitbestelling geannuleerd"
"[english]Steam_PreorderCancelled_Headline"
"Preorder Cancelled"
"Steam_PreorderCancelled"
"Op jouw verzoek is je vooruitbestelling via Ste
am van %subscription% geannuleerd. Er worden geen kosten in rekening gebracht."
"[english]Steam_PreorderCancelled"
"As you requested, your pre-order throug
h Steam for %subscription% has been cancelled. Your account will not be charged.
"
"Steam_PleaseWait"
"Even geduld"
"[english]Steam_PleaseWait"
"Please wait"
"Steam_Printing"
"Bezig met afdrukken..."
"[english]Steam_Printing"
"Printing..."
"Steam_CyberCafe_FeatureLocked_Title" "Steam - Fout"
"[english]Steam_CyberCafe_FeatureLocked_Title" "Steam - Error"
"Steam_CyberCafe_FeatureLocked" "Deze functie is momenteel geblokkeerd.\nMeld je
opnieuw aan bij Steam via je internetcafaccount en\nzorg ervoor dat wachtwoord
onthouden is ingeschakeld."
"[english]Steam_CyberCafe_FeatureLocked"
"This feature is currently locke
d.\nTo access, log in again into Steam using your cybercafe account,\nmaking sur
e that remember my password is checked."
"Steam_RegisterCDKey_Info"
"Geef de productcode op die je aan je Steam-bibl
iotheek wilt toevoegen."
"[english]Steam_RegisterCDKey_Info"
"Please enter the product code you wish
to add to your Steam library."
"Steam_RegisterCDKey_Example" "Een productcode ziet er als volgt uit:\n
AAAAA-BBBBB-CCCCC\n
AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE\n
237ABCDGHJLPRST 23"
"[english]Steam_RegisterCDKey_Example" "Keys look like the following:\n
AAAAA-BBBBB-CCCCC\n
AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE\n
237ABCDGHJLPRST 23"
"Steam_InstallAppWizard_Title" "%game% installeren"
"[english]Steam_InstallAppWizard_Title" "Install - %game%"
"Steam_PreloadAppStatus1"
"%s1-bestanden voorbereiden voor installatie."
"[english]Steam_PreloadAppStatus1"
"Preparing %s1 files for install."
"Steam_PreloadAppStatus2"
"%s1-bestanden voorbereiden voor installatie.."
"[english]Steam_PreloadAppStatus2"
"Preparing %s1 files for install.."
"Steam_PreloadAppStatus3"
"%s1-bestanden voorbereiden voor installatie..."
"[english]Steam_PreloadAppStatus3"
"Preparing %s1 files for install..."
"Steam_CDKeyAlreadyRegistered_Title"
"Steam - productcodewaarschuwing"
"[english]Steam_CDKeyAlreadyRegistered_Title" "Steam - product code warning"
"Steam_CDKeyCafe"
"Je kunt op dit account geen productcodes registreren."
"[english]Steam_CDKeyCafe"
"You are unable to register product codes on thi
s account."
"Steam_BrowseGames"
"Bladeren in spellen..."
"[english]Steam_BrowseGames"
"Browse games..."
"Steam_Storefront_Title"
"Steam - bladeren in spellen"
"[english]Steam_Storefront_Title"
"Steam - Browse Games"
"Steam_RegisterProductCode"
"Product activeren op Steam..."
"[english]Steam_RegisterProductCode"
"Activate a Product on Steam..."
"Steam_PurchaseError_SubscriptionAlreadyOwned" "Je hebt %subscription% al."
"[english]Steam_PurchaseError_SubscriptionAlreadyOwned" "You already own %subscr
iption%."
"Steam_UpdateNews_Title"
"Steam - Nieuws"
"[english]Steam_UpdateNews_Title"
"Steam - News"
"Steam_SettingsNotification_Info"
"Houd me via chatberichten in Steam op d
e hoogte van aanvullingen of wijzigingen van:"
"[english]Steam_SettingsNotification_Info"
"Notify me (with Steam instant m
essages) about additions or changes to:"

"Steam_SettingsNotification_MyGames"
"Bibliotheek"
"[english]Steam_SettingsNotification_MyGames" "My Games"
"Steam_SettingsNotification_UpcomingReleases" "Verwachte en nieuw uitgebrachte
spellen"
"[english]Steam_SettingsNotification_UpcomingReleases" "Upcoming and new releas
es"
"Steam_PurchaseError_HardwarePromoAlreadyOwned" "Je hebt al gebruikgemaakt van d
e %subscription%-aanbieding met dit Steam-account."
"[english]Steam_PurchaseError_HardwarePromoAlreadyOwned"
"You have alread
y redeemed the %subscription% offer using this Steam account."
"Steam_GamesDialog_RightClick_UpdateNews"
"Nieuws weergeven"
"[english]Steam_GamesDialog_RightClick_UpdateNews"
"View News"
"Steam_ContentServersBusy_Title"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_ContentServersBusy_Title"
"Steam - Error"
"Steam_ContentServersBusy_Info" "De Steam-servers kunnen je aanvraag vanwege de
drukte op dit moment niet verwerken.\nProbeer het over enkele minuten opnieuw."
"[english]Steam_ContentServersBusy_Info"
"The Steam servers are currently
too busy to handle your request.\nPlease try again in a few minutes."
"Steam_NoContentServers_Info" "Er zijn momenteel geen Steam-servers geconfigur
eerd om content te leveren voor dit spel.\nDit probleem wordt spoedig verholpen.
Probeer het over enkele minuten opnieuw."
"[english]Steam_NoContentServers_Info" "No Steam content servers are currently
configured to deliver content for this game.\nThis will be corrected soon. Pleas
e try again in a few minutes."
"Steam_UpdateNewsButton"
"Updates weergeven"
"[english]Steam_UpdateNewsButton"
"View Updates"
"SteamUI_GamesDialog_JustReleased"
"ZOJUIST UITGEBRACHT"
"[english]SteamUI_GamesDialog_JustReleased"
"JUST RELEASED"
"Steam_ErrorAccountDisabled"
"Steam Support heeft dit account uitgeschakeld.\
n\nAccounts worden meestal uitgeschakeld als het account door\niemand anders is
gebruikt, of er een betalingsgeschil plaatsvindt."
"[english]Steam_ErrorAccountDisabled" "Steam Support has suspended this accoun
t.\n\nAccounts typically become suspended when an account has been accessed\nby
someone else, or a payment dispute is in progress."
"Steam_PurchaseInfo"
"Deze aanbieding omvat de hieronder weergegeven items."
"[english]Steam_PurchaseInfo" "This offer contains the items listed below."
"Steam_PurchaseInfo_Preorder" "Je bestelt dit pakket vooruit. Je betaling word
t pas verwerkt als het pakket officieel is uitgebracht en je het spel kunt spele
n."
"[english]Steam_PurchaseInfo_Preorder" "You are pre-ordering this package; Your
payment will not be processed until the package becomes playable on its officia
l release day."
"Steam_InstallGameInfo" "Je staat op het punt om %game% te installeren.\n"
"[english]Steam_InstallGameInfo"
"You are about to install %game%.\n"
"Steam_Install_WillConvertExistingFiles"
"Bestanden van de lokale install
atie, zoals opgeslagen spellen en configuratiebestanden, worden gekopieerd naar
Steam. Bestanden die nu niet aanwezig zijn, worden gedownload van de Steam-serve
rs."
"[english]Steam_Install_WillConvertExistingFiles"
"Files from your local i
nstallation (including any saved games and config files) will be copied for use
in Steam. Any files not present locally will be downloaded from the Steam server
s."
"Steam_PreloadCompleteNoPreorderAvailable"
"Er is nu een vergrendeld exempl
aar van %game% op je computer genstalleerd."
"[english]Steam_PreloadCompleteNoPreorderAvailable"
"A locked copy of %game%
is now on your computer."
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardUseLimitHit_Headline" "Gebruikslimiet
creditcard overschreden"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardUseLimitHit_Headline" "Credit
Card Use Limit Exceeded"

"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardUseLimitHit_Info"
"Deze transactie
is niet verwerkt omdat de onderstaande creditcard te vaak in Steam is gebruikt.
\n\nDit beleid wordt gevolgd om onze klanten te beschermen tegen fraude met cred
itcards. Fraude wordt met inzet van alle wettelijke middelen vervolgd."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardUseLimitHit_Info"
"This tr
ansaction was not processed because the credit card below has been used too many
times in Steam.\n\nThis policy exists in order to protect our customers from cr
edit card fraud. We will prosecute fraud to the fullest extent of the law."
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardAlert_Headline" "Creditcard geweigerd"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardAlert_Headline"
"Card De
clined"
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardAlert_Info"
"Deze transactie is niet
verwerkt omdat de verstrekker van de creditcard het gebruik van deze creditcard
als potentieel frauduleus heeft gekenmerkt.\n\nHoud er rekening mee dat fraude
met inzet van alle wettelijke middelen wordt vervolgd."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardAlert_Info"
"This transactio
n was not processed because your credit card bank has identified use of this cre
dit card as potentially fraudulent.\n\nPlease note that we will prosecute fraud
to the fullest extent of the law."
"Steam_InstallDirectXDialog_Title"
"Steam - nieuwste DirectX vereist"
"[english]Steam_InstallDirectXDialog_Title"
"Steam - latest DirectX required
"
"Steam_InstallDirextX_Info"
"Om %game% te kunnen spelen, heb je de nieuwste
versie van Microsoft DirectX(r) nodig."
"[english]Steam_InstallDirextX_Info"
"The latest version of Microsoft DirectX
(r) is required to play %game%."
"Steam_InstallDirextX_Link"
"Downloadsite Microsoft DirectX(r)"
"[english]Steam_InstallDirextX_Link"
"Microsoft DirectX(r) download site"
"Steam_PurchaseError_AllAppsInSubscriptionAlreadyOwned" "Je hebt al deze spellen
al.\n\nJe kunt ze vinden in je bibliotheek van Steam."
"[english]Steam_PurchaseError_AllAppsInSubscriptionAlreadyOwned"
"You alr
eady have all these games.\nYou can access them in your Steam Games Library."
"SteamUI_ProductRegistrationWizard_Title"
"Productactivering"
"[english]SteamUI_ProductRegistrationWizard_Title"
"Product Activation"
"Steam_Install_AutoLaunchGame" "%game% nu spelen"
"[english]Steam_Install_AutoLaunchGame" "Play %game% now"
"Steam_Install_AutoLaunchGamesList"
"Steam-bibliotheek weergeven"
"[english]Steam_Install_AutoLaunchGamesList"
"View Steam Library"
"Steam_UnableToPreload" "De Steam-servers kunnen vanwege de drukte op dit moment
niet meer voorladingen van %game% uitvoeren.\nProbeer het over enkele uren opni
euw."
"[english]Steam_UnableToPreload"
"The Steam servers are currently too bus
y to handle any more preloads of %game%.\nPlease try again in a few hours."
"Steam_Error_Preload_Title"
"Voorladen - fout"
"[english]Steam_Error_Preload_Title"
"Preloading - Error"
"Steam_PreloadProgress" "%preload_amount%%% voorgeladen"
"[english]Steam_PreloadProgress"
"%preload_amount%%% pre-loaded"
"Steam_PurchaseFraudWarning"
"Fraude met creditcards is een misdrijf en Valve
werkt samen met de autoriteiten om illegale activiteiten te vervolgen."
"[english]Steam_PurchaseFraudWarning" "Credit card fraud is a crime, and Valve
cooperates with law enforcement to prosecute illegal activity."
"Steam_CacheValidation_Title" "Steam-bestanden valideren - %progress%%% voltoo
id"
"[english]Steam_CacheValidation_Title" "Validating Steam files - %progress%%% c
omplete"
"Steam_ValidatingSteamCaches" "%cache_name% valideren... (%cache_number% van %
cache_total%)"
"[english]Steam_ValidatingSteamCaches" "Validating %cache_name% file (%cache_nu
mber% of %cache_total%)"
"Steam_CacheDecryption_Title" "Bezig met decoderen van Steam-bestanden - %prog

ress%%% voltooid"
"[english]Steam_CacheDecryption_Title" "Decrypting Steam files - %progress%%% c
omplete"
"Steam_DecryptingSteamCaches" "Spelbestanden van %cache_name% decoderen..."
"[english]Steam_DecryptingSteamCaches" "Decrypting %cache_name% game files"
"Steam_DecryptingSteamCaches_Label"
"Even geduld, Steam is bezig met het ong
rendelen van spelbestanden."
"[english]Steam_DecryptingSteamCaches_Label"
"Please wait while Steam unlocks
game files."
"SteamUI_VidDriverDetailsLabel" "Gegevens van je besturingsprogramma"
"[english]SteamUI_VidDriverDetailsLabel"
"Your Driver details"
"SteamUI_VidDriverOS" "Besturingssysteemversie:"
"[english]SteamUI_VidDriverOS" "OS Version:"
"SteamUI_VidDriverDescription" "Omschrijving:"
"[english]SteamUI_VidDriverDescription" "Description:"
"SteamUI_VidDriverVersion"
"Versie:"
"[english]SteamUI_VidDriverVersion"
"Version:"
"SteamUI_DriverOutdated_Title" "Videodriver verouderd"
"[english]SteamUI_DriverOutdated_Title" "Video Driver Outdated"
"SteamUI_DriverOutdated_Info" "De stuurprogramma s van je videokaart zijn waar
schijnlijk verouderd en kunnen problemen opleveren als je verdergaat en het spel
wilt spelen. We raden je dringend aan om via de onderstaande koppeling de stuu
rprogramma s van je videokaart bij te werken naar de nieuwste versie die de leve
rancier beschikbaar stelt."
"[english]SteamUI_DriverOutdated_Info" "Your video drivers appear to be out of
date and could cause problems if you choose to continue and run the game. We st
rongly recommend that you follow the link below and update your video drivers to
the latest version available from your driver vendor."
"SteamUI_OutdatedUrlLabel"
"Naar pagina met updates voor stuurprogramma s..
."
"[english]SteamUI_OutdatedUrlLabel"
"Go to driver update page..."
"SteamUI_ContinueOutdated"
"Toch doorgaan"
"[english]SteamUI_ContinueOutdated"
"Continue Anyway"
"SteamUI_SuppressOutdated"
"Deze waarschuwing niet meer weergeven"
"[english]SteamUI_SuppressOutdated"
"Don t show this warning again"
"SteamUI_DriverUnsupported_Title"
"Videokaart niet ondersteund"
"[english]SteamUI_DriverUnsupported_Title"
"Unsupported Video Card"
"SteamUI_DriverUnsupported_Info"
"De videohardware voldoet niet aan de mi
nimale eisen om dit spel te kunnen spelen. Als je toch verder wilt gaan en het s
pel gaat spelen, kunnen problemen ontstaan met de stabiliteit of de prestaties v
an het spel. We raden je dringend aan om via de onderstaande koppeling de stuurp
rogramma s van je videokaart bij te werken naar de nieuwste versie die de levera
ncier beschikbaar stelt."
"[english]SteamUI_DriverUnsupported_Info"
"Your video hardware does not me
et the minimum requirements that we have set for the game. If you choose to con
tinue and run the game anyway, you could have problems with stability or perform
ance in the game. We strongly recommend that you follow the link below and upda
te your video drivers to the latest version available from your driver vendor."
"SteamUI_UnsupportedUrlLabel" "Minimumeisen weergeven..."
"[english]SteamUI_UnsupportedUrlLabel" "Show minimum requirements..."
"SteamUI_ContinueUnsupported" "Toch doorgaan"
"[english]SteamUI_ContinueUnsupported" "Continue Anyway"
"SteamUI_SuppressUnsupported" "Deze waarschuwing niet meer weergeven"
"[english]SteamUI_SuppressUnsupported" "Don t show this warning again"
"SteamUI_DriverUnknown_Title" "Onbekende videokaart"
"[english]SteamUI_DriverUnknown_Title" "Unknown Video Card"
"SteamUI_DriverUnknown_Info"
"Je videokaart komt niet voor in onze database.
Als gevolg hiervan kunnen er bij het spelen van het spel problemen optreden met
de stabiliteit of de prestaties. We stellen het op prijs als je ons voldoende
informatie wilt verstrekken om in de toekomst je videokaart en het stuurprogramm

a te kunnen herkennen. Als je op de knop Gegevens uploaden klikt, help je ons v


ast te stellen welke videokaarten op dit moment in onze database ontbreken."
"[english]SteamUI_DriverUnknown_Info" "Your video card does not appear in our
database. Consequently, you may or may not be able to the play game with suffic
ient stability or performance. We would appreciate your help in ensuring that w
e have sufficient information to address your video card and driver in the futur
e. By clicking the Upload Details button you will help us track which video car
ds are currently missing from our database."
"SteamUI_UnknownUrlLabel"
"Privacybeleid van Valve weergeven..."
"[english]SteamUI_UnknownUrlLabel"
"View Valve Privacy Policy..."
"SteamUI_UnknownUpload" "Gegevens uploaden"
"[english]SteamUI_UnknownUpload"
"Upload Details"
"SteamUI_ContinueUnknown"
"Toch doorgaan"
"[english]SteamUI_ContinueUnknown"
"Continue Anyway"
"SteamUI_SuppressUnknown"
"Deze waarschuwing niet meer weergeven"
"[english]SteamUI_SuppressUnknown"
"Don t show this warning again"
"SteamUI_OSVersionUnknown"
"Onbekende Windows-versie"
"[english]SteamUI_OSVersionUnknown"
"Unknown Windows Version"
"SteamUI_OSVersionWin98"
"Windows 98/98 SE/ME"
"[english]SteamUI_OSVersionWin98"
"Windows 98/98 SE/ME"
"SteamUI_OSVersion2000" "Windows 2000"
"[english]SteamUI_OSVersion2000"
"Windows 2000"
"SteamUI_OSVersionXP" "Windows XP"
"[english]SteamUI_OSVersionXP" "Windows XP"
"SteamUI_DriverUpdateURL"
"http://www.steampowered.com/Steam/Messages/driv
er_update/index.php"
"[english]SteamUI_DriverUpdateURL"
"http://www.steampowered.com/Steam/Messa
ges/driver_update/index.php"
"SteamUI_DriverUnsupportedURL" "http://www.steampowered.com/Steam/Messages/mini
mum_req/index.php"
"[english]SteamUI_DriverUnsupportedURL" "http://www.steampowered.com/Steam/Messa
ges/minimum_req/index.php"
"SteamUI_UnknownDriverURL"
"http://www.valvesoftware.com/privacy.htm"
"[english]SteamUI_UnknownDriverURL"
"http://www.valvesoftware.com/privacy.ht
m"
"SteamUI_Syscheck_Success_Title"
"Controle van systeemeisen geslaagd"
"[english]SteamUI_Syscheck_Success_Title"
"System Requirements Check Passe
d"
"SteamUI_Syscheck_Success"
"Deze computer voldoet aan de minimum systeemeis
en voor %game%."
"[english]SteamUI_Syscheck_Success"
"This computer meets the minimum system
requirements for %game%."
"SteamUI_MBPGPUWarning_Title" "Steam - meerdere GPU s gedetecteerd"
"[english]SteamUI_MBPGPUWarning_Title" "Steam - Multiple GPUs detected"
"Steam_MBPGPUWarning_Info"
"Jouw MacBook Pro heeft twee grafische kaarten e
n is momenteel geconfigureerd voor stroom efficintie, niet snelheid.
Voor de beste ervaring adviseren wij je om te kiezen voor de kaart met de beste
prestaties. Dit kan je doen door
de Energiestand voorkeurspaneel te openen en te kiezen voor \"Hoge prestaties\".
Je moet uitloggen op OSX om de veranderingen door te voeren."
"[english]Steam_MBPGPUWarning_Info"
"Your MacBook Pro has two Graphics cards
and is currently configured for power efficiency, not speed.
For the best experience, we suggest you switch to the card with better performan
ce, by opening the
Energy Saver system preferences pane, and choosing Higher Performance graphics
.

You ll need to log out of OSX for the change to take effect."
"SteamUI_MBPEnegySaverLinkText" "Klik hier om de voorkeurspaneel Energiestand te
openen."
"[english]SteamUI_MBPEnegySaverLinkText"
"Click here to open the Energy S
aver preference pane."
"SteamUI_PleaseInsertRetailCDRom_Title" "Cd/dvd vereist"
"[english]SteamUI_PleaseInsertRetailCDRom_Title"
"CD / DVD required"
"SteamUI_PleaseInsertRetailCDRom_Info" "Plaats de cd of dvd van %subscription%
in het station."
"[english]SteamUI_PleaseInsertRetailCDRom_Info" "Please insert your %subscriptio
n% CD or DVD into your drive."
"Steam_ErrorPurchasePending_Title"
"Steam - aankoop in behandeling"
"[english]Steam_ErrorPurchasePending_Title"
"Steam - Purchase pending"
"Steam_ErrorPurchasePending_Info"
"Je aankoop is nog in behandeling. Zodra
de transactie is voltooid, krijg je bericht van Steam.\nTot dan kun je het spel
niet spelen."
"[english]Steam_ErrorPurchasePending_Info"
"Your purchase is still being pr
ocessed - Steam will notify you when the transaction has been completed.\nUntil
then, this game is not available to play."
"SteamUI_FSMode_ShortExplanation"
"Steam alleen offline beschikbaar"
"[english]SteamUI_FSMode_ShortExplanation"
"Steam available in Offline Mode
only"
"SteamUI_FSMode_Explanation"
"Je kunt Steam op dit moment helaas alleen offli
ne gebruiken. Dat wil zeggen dat je je spellen wel kunt openen en spelen, maar d
at je geen gebruik kunt maken van de netwerkdiensten van Steam."
"[english]SteamUI_FSMode_Explanation" "The Steam network currently allows Stea
m to be used in Offline Mode only. This means you ll have access to your games,
but many Steam network services will be unavailable."
"SteamUI_FSMode_Explanation2" "Het Steam-team probeert de volledige set netwer
kservices zo snel mogelijk te herstellen. Bedankt voor je geduld."
"[english]SteamUI_FSMode_Explanation2" "The Steam team is working on restoring
full network services as soon as possible. Thank you for your patience during th
is time."
"SteamUI_FSMode_StartInOffline" "Steam in offlinemodus starten"
"[english]SteamUI_FSMode_StartInOffline"
"Start Steam in Offline Mode"
"SteamUI_FSMode_Title" "Starten in offlinemodus?"
"[english]SteamUI_FSMode_Title" "Start in Offline Mode?"
"Steam_ShippingAddressSameAsBillingAddress_Check"
"Mijn verzendadres is he
tzelfde als mijn factureringsadres."
"[english]Steam_ShippingAddressSameAsBillingAddress_Check"
"My shipping add
ress is the same as my billing address."
"Steam_ShippingName"
"Naam"
"[english]Steam_ShippingName" "Name"
"Steam_SubscribeShippingInfo" "Geef je huidige verzendadres op."
"[english]Steam_SubscribeShippingInfo" "Please provide your current shipping ad
dress."
"Steam_ChangeUser"
"Inloggen als andere gebruiker..."
"[english]Steam_ChangeUser"
"Login as a different user..."
"Steam_NoSavePersonalInfoCheck" "Geen accountgegevens opslaan op deze computer"
"[english]Steam_NoSavePersonalInfoCheck"
"Don t save account credentials
on this computer"
"Steam_NoSavePersonalInfoCheckDescription"
"Deze optie wordt aanbevolen voo
r openbare computers. \nDe offlinemodus wordt hierdoor uitgeschakeld."
"[english]Steam_NoSavePersonalInfoCheckDescription"
"This option is recommen
ded for public computers.\nNote that this will disable Offline Mode."
"Steam_PurchaseZipCodeInfoInvalid"
"Geef de vier cijfers van je postcode op
"
"[english]Steam_PurchaseZipCodeInfoInvalid"
"Please enter a valid 5-digit zi
p code"
"Steam_PurchaseStateInfoInvalid"
"Geef de twee letters van je postcode op

"
"[english]Steam_PurchaseStateInfoInvalid"
"Please enter a valid 2-letter s
tate"
"Steam_InternetSpeedDescription"
"Snelheid van je verbinding"
"[english]Steam_InternetSpeedDescription"
"Approximate speed of your conne
ction"
"Start_Server_FSMount_Error_Title"
"Dedicated server - fout in bestandssyst
eem"
"[english]Start_Server_FSMount_Error_Title"
"Dedicated Server - Filesystem E
rror"
"Start_Server_FSMount_Error"
"Kan bestandssysteem van Steam niet opzetten."
"[english]Start_Server_FSMount_Error" "Failed to mount Steam filesystem."
"Steam_Subscription_Success_WithShipping$purchasetype=regular" "Je abonnement o
p %subscription% is voltooid.\n\nJe kunt alle spellen spelen die op dit moment z
ijn uitgebracht door op het gewenste spel te klikken in de spellenlijst van Stea
m. Je krijgt een bevestiging via e-mail zodra het pakketgedeelte van je bestelli
ng is verzonden. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShipping$purchasetype=regular" "Your su
bscription to %subscription% has been completed successfully.\n\nYou can play an
y of the currently released games by clicking on them in your Steam Games Librar
y. Also, you ll receive an email confirmation as soon as the merchandise portion
of your order has shipped. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Success_WithShipping$purchasetype=gift"
"Je %subscriptio
n%-geschenk is naar %giftee% verzonden. Je krijgt een bevestiging via e-mail zod
ra het pakketgedeelte van je bestelling is verzonden. Bedankt voor je bestelling
!"
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShipping$purchasetype=gift"
"Your gi
ft of %subscription% has been sent to %giftee%. You ll receive an email confirma
tion as soon as the merchandise portion of your order has shipped. Thank you for
your order!"
"Steam_Subscription_Success_WithShipping$purchasetype=unknown" "Je aankoop van
%subscription% is niet voltooid. Je krijgt een bevestiging via e-mail zodra het
pakketgedeelte van je bestelling is verzonden. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShipping$purchasetype=unknown" "Your pu
rchase of %subscription% has been completed. You ll receive an email confirmatio
n as soon as the merchandise portion of your order has shipped. Thank you for yo
ur order!"
"Steam_Subscription_Success_WithShipping_Headline"
"Bedankt, je transactie
is voltooid."
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShipping_Headline"
"Thank you - You
r transaction is complete."
"Steam_SubscriptionFailure_Timeout_CantPlay_Headline" "Abonnement in behandeli
ng"
"[english]Steam_SubscriptionFailure_Timeout_CantPlay_Headline" "Subscription pe
nding"
"Steam_SubscriptionFailure_Timeout_CantPlay"
"Je abonnement op %subscription%
is niet voltooid, want de Steam-servers kunnen de transactie op dit moment niet
verwerken.\n\nJe kunt %subscription% pas spelen als het abonneringsproces is af
gerond. Onze excuses voor het ongemak dat je daar misschien van ondervindt. Het
Steam-team probeert deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Zodra de transa
ctie is voltooid, krijg je bericht."
"[english]Steam_SubscriptionFailure_Timeout_CantPlay" "Your subscription to %s
ubscription% has not been completed, because Steam servers are currently unable
to process the transaction.\n\nYou won t be able to play %subscription% until th
e subscription process is complete. We are sorry for any inconvenience this may
cause. The Steam team is working to rectify this situation, and will notify you
as soon as the transaction is complete."
"Steam_CannotStartSecondPurchase"
"Er wordt al een aankoop verwerkt, dus j
e kunt momenteel geen nieuw spel kopen. Voltooi of annuleer de aankoop die nu wo
rdt verwerkt."

"[english]Steam_CannotStartSecondPurchase"
"There is already a purchase in
progress, so you can t initiate another one right now. Please either complete or
cancel the purchase already in progress."
"SteamUI_PleaseInstallRetailFiles_Title"
"Installeer %subscription% voord
at je verdergaat."
"[english]SteamUI_PleaseInstallRetailFiles_Title"
"Please install %subscri
ption% before continuing."
"SteamUI_PleaseInstallRetailFiles_Info" "Je moet %subscription% installeren voor
dat je kunt doorgaan.\nPlaats de cd/dvd van %subscription% in het station en kie
s Installeren in het menu Automatisch afspelen."
"[english]SteamUI_PleaseInstallRetailFiles_Info"
"Installation of %subscr
iption% is required before continuing.\nPlease insert your %subscription% CD/DVD
into the drive and select install from the autorun menu."
"Steam_PhoneNumber"
"Telefoonnummer"
"[english]Steam_PhoneNumber"
"Phone number"
"Steam_GamePurchaseableWhenReleased"
" *"
"[english]Steam_GamePurchaseableWhenReleased" " *"
"Steam_ShippingGoods" "Verzendpakket Half-Life 2"
"[english]Steam_ShippingGoods" "Half-Life 2 Merchandise"
"Steam_ShippingAndHandling"
"Verzending & afhandeling"
"[english]Steam_ShippingAndHandling"
"Shipping & Handling"
"Steam_DutyNote"
"Verzendpakketten worden vanuit de Verenigde Staten verz
onden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele invoerrechte
n."
"[english]Steam_DutyNote"
"Merchandise will be shipped from the United Sta
tes. You are responsible for any applicable duty charges."
"Steam_AgreeToTheTerms" "Ik ga akkoord met de voorwaarden van de"
"[english]Steam_AgreeToTheTerms"
"I agree to the terms of the"
"Steam_SteamSubscriberAgreement"
"Steam Subscriber Agreement"
"[english]Steam_SteamSubscriberAgreement"
"Steam Subscriber Agreement"
"Steam_ComplianceRequired_Title"
"Steam - waarschuwing"
"[english]Steam_ComplianceRequired_Title"
"Steam - Warning"
"Steam_ComplianceRequired_Info" "Akkoordverklaring met de voorwaarden van de Ste
am Subscriber Agreement is nodig om verder te kunnen gaan."
"[english]Steam_ComplianceRequired_Info"
"Agreement to the terms of the S
team subscriber agreement is required to continue."
"Steam_Legal_UnreleasedProduct" "* Dit product is nog niet uitgebracht. Kopers k
rijgen de beschikking over het product op de dag dat het product wordt uitgebrac
ht. De verschijningsdatum van dit product staat niet vast en kopers kunnen dan
ook niet zeker zijn van de geschatte verschijningsdatum."
"[english]Steam_Legal_UnreleasedProduct"
"* This is an unreleased product
and will be made available to purchasers upon its release. The release date fo
r this product is uncertain and purchasers should not rely on any estimated rele
ase date."
"Steam_Legal_TimeToShipGoods" "** Reken op 6 - 8 weken levertijd voor het ver
zendpakket van Half-Life 2 Gold."
"[english]Steam_Legal_TimeToShipGoods" "** Allow 6-8 weeks for delivery of mer
chandise included in the Half-Life 2 gold package."
"Steam_Legal_SSACheckbox"
"Ik ga ermee akkoord dat de Steam Subscriber Agr
eement en de voorwaarden van deze aanbieding van toepassing zijn op deze aankoop
."
"[english]Steam_Legal_SSACheckbox"
"I agree that the Steam Subscriber Agree
ment and the terms of the offer described here will apply to this purchase."
"Steam_Legal_SSANext" "Akkoord"
"[english]Steam_Legal_SSANext" "I Agree"
"SteamUI_HardwarePromoWizard_Title"
"Aanbieding registreren"
"[english]SteamUI_HardwarePromoWizard_Title"
"Register Promotional Offer"
"Steam_HardwarePromo_Intro"
"Gefeliciteerd! Jouw computer komt in aanmerking
voor deze aanbieding. Je kunt de aanbieding gebruiken door deze bij n Steam-accou
nt (dus niet meerdere) te registreren. Je kunt de spellen uit de aanbieding op e

lke computer spelen zolang je maar bent aangemeld op dit Steam-account."


"[english]Steam_HardwarePromo_Intro"
"Congratulations! Your computer qualifie
s for this offer. You may redeem the offer by registering it to one, and only on
e, Steam account. You ll be able to play the games contained in the offer from a
ny computer, as long as you login to this Steam account."
"Steam_Legal_HardwarePromo_Unreleased" "Enkele producten in dit pakket zijn nog
niet uitgebracht en daarom nog niet beschikbaar. Je krijgt via Steam automatisc
h toegang tot deze producten zodra ze worden uitgebracht. De verschijningsdatum
staat niet vast en kopers kunnen dan ook niet zeker zijn van de geschatte versch
ijningsdatum. Als je op Volgende klikt, worden de aanvullende voorwaarden en b
epalingen weergegeven."
"[english]Steam_Legal_HardwarePromo_Unreleased" "Some of the products in this pa
ckage have not yet been released and are not currently available. These products
will automatically be made available to you via Steam upon their release. The r
elease date for these products is uncertain and purchasers should not rely on an
y estimated release date. Additional terms and conditions will be shown by click
ing Next ."
"Steam_Working_HardwarePromo" "Aanbieding bij registratie..."
"[english]Steam_Working_HardwarePromo" "Registering offer..."
"SteamUI_OEMTicketWizard_Title" "OEM-licentie registreren"
"[english]SteamUI_OEMTicketWizard_Title"
"Register OEM License"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_BackupGame"
"Back-up van gamebestanden maken
..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_BackupGame"
"Backup Game Files..."
"Steam_BackupRequiresFullCache_Title" "Steam - Back-up maken"
"[english]Steam_BackupRequiresFullCache_Title" "Steam - Backup"
"Steam_BackupRequiresFullCache_Info"
"Kan geen back-up maken van %game% voord
at de update is voltooid."
"[english]Steam_BackupRequiresFullCache_Info" "%game% cannot be backed up unti
l it has finished updating."
"Steam_BackupSelectGames_Info" "Selecteer de programma s waarvan je een back-up
wilt maken.\nJe kunt alleen een back-up maken van programma s die volledig gedo
wnload en up-to-date zijn."
"[english]Steam_BackupSelectGames_Info" "Select the programs you wish to include
in this backup.\nOnly programs which are fully downloaded and up-to-date are av
ailable to be backed up."
"Steam_BackupStartText" "Wat wil je doen?"
"[english]Steam_BackupStartText"
"What would you like to do?"
"Steam_BackupChooseRestore"
"Een vorige back-up herstellen"
"[english]Steam_BackupChooseRestore"
"Restore a previous backup"
"Steam_BackupChooseBackup"
"Back-up maken van genstalleerde programma s"
"[english]Steam_BackupChooseBackup"
"Backup currently installed programs"
"Steam_BackupWizard_Title"
"Back-ups van programma s maken en herstellen"
"[english]Steam_BackupWizard_Title"
"Backup and Restore Programs"
"Steam_BackingUpFile" "Back-up maken van %file%"
"[english]Steam_BackingUpFile" "Backing up %file%"
"Steam_TotalBackupProgress"
"Resterende tijd:"
"[english]Steam_TotalBackupProgress"
"Time remaining:"
"Steam_complete"
"voltooid"
"[english]Steam_complete"
"complete"
"Steam_ChooseRestoreDirectory_Info"
"Kies de map met de back-ups die je wilt
herstellen. Als je je back-ups hebt opgeslagen op de standaardlocatie van Steam
, is dit een map in de map Backups ."
"[english]Steam_ChooseRestoreDirectory_Info"
"Locate the directory containing
the backup files from which you wish to restore. If you ve saved your backup to
Steam s default location, this will be a folder inside the directory called Ba
ckups. "
"Steam_RestoreDirectory"
"Programma herstellen uit map:"
"[english]Steam_RestoreDirectory"
"Restore program from folder:"
"Steam_RestoreGameFound"
"Gevonden back-ups:"

"[english]Steam_RestoreGameFound"
"Program backups found:"
"Steam_RestoreNoneFound"
"geen"
"[english]Steam_RestoreNoneFound"
"none"
"Steam_SelectRestoreDirectory_Title"
"Reservebestanden opzoeken"
"[english]Steam_SelectRestoreDirectory_Title" "Locate your Backup Files"
"Steam_ChooseBackupDirectory_Info"
"Kies een map waarin je de reservebestan
den wilt maken."
"[english]Steam_ChooseBackupDirectory_Info"
"Choose a directory where you wi
sh to create the backup files."
"Steam_BackupDirectory" "Doelmap voor back-ups"
"[english]Steam_BackupDirectory"
"Backup destination"
"Steam_ChangeDirectory" "Bladeren..."
"[english]Steam_ChangeDirectory"
"Browse..."
"Steam_BackingUpFiles_Info"
"Even geduld, de back-ups worden gecomprimeerd e
n opgeslagen..."
"[english]Steam_BackingUpFiles_Info"
"Please wait while the backup archives a
re being compressed and saved..."
"Steam_BadBackupDir_Title"
"Steam - Back-up maken"
"[english]Steam_BadBackupDir_Title"
"Steam - Backup"
"Steam_CannotBackupToRootDirectory"
"Kan geen back-ups opslaan in systeemmap
pen."
"[english]Steam_CannotBackupToRootDirectory"
"Cannot backup files to system d
irectories."
"Steam_CannotBackupNoEnoughDiskSpace" "Onvoldoende vrije schijfruimte op dit s
tation."
"[english]Steam_CannotBackupNoEnoughDiskSpace" "Not enough disk space free on t
his drive."
"Steam_BackupNameAndSize_Info" "Indien nodig, worden de back-ups gesplitst in m
eerdere bestanden zodat deze makkelijk op cd- of dvd-roms kunnen worden geplaats
t."
"[english]Steam_BackupNameAndSize_Info" "If necessary, your backup will be split
into multiple files for easy storage on CD-R or DVD-R."
"Steam_BackupFileSize" "Bestandsgrootte"
"[english]Steam_BackupFileSize" "File size"
"Steam_BackupSize_CD" "Cd [640 MB]"
"[english]Steam_BackupSize_CD" "CD [640 MB]"
"Steam_BackupSize_DVD" "Dvd [4,7 GB]"
"[english]Steam_BackupSize_DVD" "DVD [4.7 GB]"
"Steam_BackupFileName" "Naam reservebestand"
"[english]Steam_BackupFileName" "Backup file name"
"Steam_SelectBackupDirectory_Title"
"Map voor back-ups selecteren"
"[english]Steam_SelectBackupDirectory_Title"
"Select backup folder"
"Steam_DisksRequiredApprox"
"Geschat aantal gecomprimeerde\nbestanden die wo
rden geschreven:"
"[english]Steam_DisksRequiredApprox"
"Approximate number of compressed\nfiles
which will be written:"
"Steam_BackupWizard_OpenFolder" "Back-upmap openen"
"[english]Steam_BackupWizard_OpenFolder"
"Open Backup Folder"
"Steam_BackupComplete_Info"
"Backup voltooid. Als je een cd-romstation of ee
n dvd-romstation hebt, kun je die gebruiken om het/de bestand(en) van je backup
op te slaan.\n\nGebruik de wizard Backups maken en spellen herstellen om je sp
ellen te herstellen met een backup."
"[english]Steam_BackupComplete_Info"
"Backup is now complete. If you have a C
D-R or DVD-R drive, you can use it to save your backup file(s).\n\nUse Steam s B
ackup and Restore wizard to restore your backed-up games."
"SteamUI_GamesDialog_Tools"
"GEREEDSCHAPPEN"
"[english]SteamUI_GamesDialog_Tools"
"TOOLS"
"Steam_InstallExplanation_Install"
"Downloaden en installeren"
"[english]Steam_InstallExplanation_Install"
"Download and Install"
"Steam_InstallExplanation_Title"
"Steam - tools"

"[english]Steam_InstallExplanation_Title"
"Steam - Tools"
"Steam_CreditCardAmexInvalid" "Het veiligheidsnummer van je creditcard moet vi
er cijfers bevatten."
"[english]Steam_CreditCardAmexInvalid" "Credit card security number must be 4 n
umbers long."
"Steam_CreditCardDinersInvalid" "[temp]"
"[english]Steam_CreditCardDinersInvalid"
"[temp]"
"Steam_UnlockAppStatus1"
"Bezig met decoderen van spelbestanden van %s1."
"[english]Steam_UnlockAppStatus1"
"Decrypting %s1 game files."
"Steam_UnlockAppStatus2"
"Bezig met decoderen van spelbestanden van %s1..
"
"[english]Steam_UnlockAppStatus2"
"Decrypting %s1 game files.."
"Steam_UnlockAppStatus3"
"Bezig met decoderen van spelbestanden van %s1..
."
"[english]Steam_UnlockAppStatus3"
"Decrypting %s1 game files..."
"Steam_ConnectionIssues_Title" "Steam - waarschuwing"
"[english]Steam_ConnectionIssues_Title" "Steam - Warning"
"Steam_ConnectionIssues_Info" "Steam heeft moeite om verbinding te maken met d
e Steam-servers."
"[english]Steam_ConnectionIssues_Info" "Steam is having trouble connecting to t
he Steam servers."
"Steam_ConnectionIssues_LinkText"
"Tips voor het oplossen van problemen"
"[english]Steam_ConnectionIssues_LinkText"
"Troubleshooting tips"
"Steam_RetryConnection" "Opnieuw proberen"
"[english]Steam_RetryConnection"
"Retry connection"
"Steam_GamePropertiesContent_Scanning" "Bezig met scannen..."
"[english]Steam_GamePropertiesContent_Scanning" "Scanning..."
"Steam_Install_CreateDesktopShortcut" "Bureaubladsnelkoppeling maken"
"[english]Steam_Install_CreateDesktopShortcut" "Create desktop shortcut"
"Steam_Install_CreateMultipleDesktopShortcut" "Snelkoppeling op bureaublad mak
en voor elk spel"
"[english]Steam_Install_CreateMultipleDesktopShortcut" "Create desktop shortcut
for each game"
"Steam_Install_CreateGameExplorerShortcut"
"Toevoegen aan Spelverkenner"
"[english]Steam_Install_CreateGameExplorerShortcut"
"Add to Games Explorer"
"Steam_Install_ViewGameManual" "Handleiding %game_manual% weergeven"
"[english]Steam_Install_ViewGameManual" "View %game_manual% manual"
"Steam_Account_Link"
"Accountgegevens bekijken"
"[english]Steam_Account_Link" "View Account Details"
"Steam_SteamAccount"
"Steam-account"
"[english]Steam_SteamAccount" "Steam account"
"Steam_Cost"
"Kosten"
"[english]Steam_Cost" "Cost"
"Steam_EstimatedTax"
"Geschatte belasting"
"[english]Steam_EstimatedTax" "Estimated tax"
"Steam_ShippingDutyNotice"
"Verzendpakketten worden vanuit de Verenigde Sta
ten verzonden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele invo
errechten."
"[english]Steam_ShippingDutyNotice"
"Merchandise will be shipped from the Un
ited States. You are responsible for any applicable duty charges."
"Steam_TotalCost"
"Totaal"
"[english]Steam_TotalCost"
"Total"
"Steam_CardHolderName" "Naam kaarthouder"
"[english]Steam_CardHolderName" "Card holder name"
"Steam_CardType"
"Type kaart"
"[english]Steam_CardType"
"Card type"
"Steam_CardNumber"
"Kaartnummer"
"[english]Steam_CardNumber"
"Card number"
"Steam_CardExpiration" "Vervaldatum kaart"
"[english]Steam_CardExpiration" "Card expiration"

"Steam_BillingAddress" "Factureringsadres"
"[english]Steam_BillingAddress" "Billing address"
"Steam_BillingAddressLine2"
"Factureringsadres regel 2"
"[english]Steam_BillingAddressLine2"
"Billing address line 2"
"Steam_BillingCity"
"Plaats"
"[english]Steam_BillingCity"
"City"
"Steam_BillingPostCode" "Postcode"
"[english]Steam_BillingPostCode"
"Postal code"
"Steam_BillingState"
"Staat"
"[english]Steam_BillingState" "State"
"Steam_BillingCountry" "Land"
"[english]Steam_BillingCountry" "Country"
"Steam_ShippingAddress" "Verzendadres"
"[english]Steam_ShippingAddress"
"Shipping address"
"Steam_ShippingAddressLine2"
"Verzendadres regel 2"
"[english]Steam_ShippingAddressLine2" "Shipping address line 2"
"Steam_ShippingCity"
"Plaats"
"[english]Steam_ShippingCity" "City"
"Steam_ShippingPostCode"
"Postcode"
"[english]Steam_ShippingPostCode"
"Postal code"
"Steam_ShippingState" "Staat"
"[english]Steam_ShippingState" "State"
"Steam_ShippingCountry" "Land"
"[english]Steam_ShippingCountry"
"Country"
"Steam_ShippingPhone" "Telefoonnummer"
"[english]Steam_ShippingPhone" "Phone number"
"Steam_InvalidLoginTitle"
"Geldige inloggegevens voor Steam vereist"
"[english]Steam_InvalidLoginTitle"
"Valid Steam Login Required"
"Steam_InvalidLoginDetail"
"Steam kan geen geldige inloggegevens vinden.\n\
nLog in om verder te gaan met Steam."
"[english]Steam_InvalidLoginDetail"
"Steam cannot detect a valid login.\n\nP
lease log in to continue using Steam."
"Steam_LoginElipsis"
"Inloggen..."
"[english]Steam_LoginElipsis" "Login..."
"Steam_QuitButton"
"Stoppen"
"[english]Steam_QuitButton"
"Quit"
"Steam_ConnectionFailureTitle" "Verbinding mislukt"
"[english]Steam_ConnectionFailureTitle" "Connection Failure"
"Steam_ConnectionFailureDetail" "Steam kan geen verbinding maken met het netwerk
. Dit is mogelijk het gevolg van problemen met je internetverbinding."
"[english]Steam_ConnectionFailureDetail"
"Steam cannot connect to the net
work. This may be due to a problem with your Internet connection."
"Steam_ConnectionSupportLink" "Problemen met mijn internetverbinding oplossen"
"[english]Steam_ConnectionSupportLink" "Troubleshoot my connection"
"Steam_ConnectionSupportURL"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin/steampo
wered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=11"
"[english]Steam_ConnectionSupportURL" "http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=11"
"SteamUI_NetworkTroubleshootingTips"
"Tips voor het oplossen van netwerkprobl
emen"
"[english]SteamUI_NetworkTroubleshootingTips" "Network troubleshooting tips"
"SteamUI_PerfWarningTitle"
"Prestatiewaarschuwing"
"[english]SteamUI_PerfWarningTitle"
"Performance Warning"
"SteamUI_PerfWarning" "Je systeem voldoet niet aan een of meer van de systeema
anbevelingen voor CPU, geheugen of videokaart voor %game%."
"[english]SteamUI_PerfWarning" "Your system does not meet one or more of %game%
s system recommendations for CPU, Memory or Video Card."
"SteamUI_PerfWarningLostCoast" "Lost Coast is een gratis update voor bezitters
van Half-Life 2 en is gebouwd om de nieuwste snufjes te laten zien op het gebied
van realtimebeelden, waaronder HDR-belichting (High Dynamic Range). Daarom zijn

de systeemeisen ongewoon hoog."


"[english]SteamUI_PerfWarningLostCoast" "Lost Coast is a free update for owners
of Half-Life 2 which has been built to showcase the latest in real-time graphics
, including HighDynamic Range lighting. As such, it has unusually high system re
quirements."
"SteamUI_PerfWarningRecommended"
"AANBEVOLEN:"
"[english]SteamUI_PerfWarningRecommended"
"RECOMMENDED:"
"SteamUI_PerfWarningYourSystem" "JOUW SYSTEEM:"
"[english]SteamUI_PerfWarningYourSystem"
"YOUR SYSTEM:"
"SteamUI_PerfWarningBuyStuff" "Hieronder vind je een koppeling naar geavanceer
de videokaarten. Neem voor andere items contact op met je favoriete computerwink
el."
"[english]SteamUI_PerfWarningBuyStuff" "A link to high-performance video cards
is below. For the other items, please consult your favorite computer store."
"SteamUI_PerfWarningLink"
"Klik hier als je bij Amazon.com een videokaart
wilt bestellen die geschikt is voor HDR."
"[english]SteamUI_PerfWarningLink"
"Click here to shop for an HDR-capable v
ideo card at Amazon.com"
"Steam_InstallGameAnyway"
"%game% installeren"
"[english]Steam_InstallGameAnyway"
"Install %game%"
"Steam_RunGameAnyway" "%game% starten"
"[english]Steam_RunGameAnyway" "Launch %game%"
"Steam_PurchaseAnyway" "%game% kopen"
"[english]Steam_PurchaseAnyway" "Purchase %game%"
"SteamUI_PerfWarningVideo"
"Video van Lost Coast bekijken"
"[english]SteamUI_PerfWarningVideo"
"Watch the Lost Coast video"
"SteamUI_OSWarningTitle"
"Voldoet niet aan systeemeisen"
"[english]SteamUI_OSWarningTitle"
"System Requirements failed"
"SteamUI_OSWarning"
"Je moet %os% of later hebben om dit spel te kunnen spel
en"
"[english]SteamUI_OSWarning"
"You must be running %os% or later to run this g
ame"
"SteamUI_OSWarningContinueAnyway"
"Toch doorgaan"
"[english]SteamUI_OSWarningContinueAnyway"
"Continue Anyway"
"SteamUI_OSWarningOkay" "OK"
"[english]SteamUI_OSWarningOkay"
"OK"
"SteamUI_SSA_Agree"
"Lees de overeenkomst helemaal door. Je moet akkoord gaa
n met de voorwaarden van de Steam Subscriber Agreement om verder te gaan."
"[english]SteamUI_SSA_Agree"
"Please read this agreement in its entirety. You
must agree with the terms of the Steam Subscriber Agreement to continue."
"SteamUI_SSA_CybercafeAgree"
"Ik ben internetcafbeheerder met licentie en ga a
kkoord met deze voorwaarden"
"[english]SteamUI_SSA_CybercafeAgree" "I am a Licensed Cybercafe Operator and
agree to these terms"
"SteamUI_SSA_ActivateProduct" "Geef hier de productcode van de cd/dvd die je i
n de winkel hebt gekocht of een andere productcode van Steam op, om je product b
ij Steam te registreren en het aan je Steam-bibliotheek toe te voegen. Klik op
Volgende om verder te gaan."
"[english]SteamUI_SSA_ActivateProduct" "To register your product with Steam and
add it to your Steam library, enter the product code distributed with a retail
CD/DVD or other Steam product code here. Click Next to continue."
"Steam_IconsColumn"
"Pictogrammen"
"[english]Steam_IconsColumn"
"Icons"
"Steam_GamesColumn"
"Spellen"
"[english]Steam_GamesColumn"
"Games"
"Steam_ToolsColumn"
"Titel"
"[english]Steam_ToolsColumn"
"Title"
"Steam_StatusColumn"
"Status"
"[english]Steam_StatusColumn" "Status"
"Steam_UpdateColumn"
"Updaten"

"[english]Steam_UpdateColumn" "Update"
"Steam_DeveloperColumn" "Ontwikkelaar"
"[english]Steam_DeveloperColumn"
"Developer"
"Steam_CloudColumn"
"Steam Cloud"
"[english]Steam_CloudColumn"
"Steam Cloud"
"Steam_MyGames_TabTitle"
"Bibliotheek"
"[english]Steam_MyGames_TabTitle"
"My games"
"Steam_Store_TabTitle" "Winkel"
"[english]Steam_Store_TabTitle" "Store"
"Steam_Tools_TabTitle" "Gereedschappen"
"[english]Steam_Tools_TabTitle" "Tools"
"Steam_Root_Title"
"Steam"
"[english]Steam_Root_Title"
"Steam"
"Steam_Root_Title_Internal"
"Steam"
"[english]Steam_Root_Title_Internal"
"Steam"
"Steam_Account_Name"
"%account%"
"[english]Steam_Account_Name" "%account%"
"Steam_Universe_Internal"
"[%universe%]"
"[english]Steam_Universe_Internal"
"[%universe%]"
"Steam_News"
"Nieuws"
"[english]Steam_News" "News"
"Steam_Friends" "Vrienden"
"[english]Steam_Friends"
"Friends"
"Steam_Servers" "Servers"
"[english]Steam_Servers"
"Servers"
"Steam_Settings"
"Instellingen"
"[english]Steam_Settings"
"Settings"
"Steam_Support" "Ondersteuning"
"[english]Steam_Support"
"Support"
"Steam_News_Upper"
"NIEUWS"
"[english]Steam_News_Upper"
"NEWS"
"Steam_Friends_Upper" "VRIENDEN"
"[english]Steam_Friends_Upper" "FRIENDS"
"Steam_Servers_Upper" "SERVERS"
"[english]Steam_Servers_Upper" "SERVERS"
"Steam_Settings_Upper" "INSTELLINGEN"
"[english]Steam_Settings_Upper" "SETTINGS"
"Steam_Support_Upper" "ONDERSTEUNING"
"[english]Steam_Support_Upper" "SUPPORT"
"Steam_Launch" "Spelen"
"[english]Steam_Launch" "Play"
"Steam_Install" "Installeren"
"[english]Steam_Install"
"Install"
"Steam_Preload" "Voorladen"
"[english]Steam_Preload"
"Pre-load"
"Steam_Purchase"
"Kopen"
"[english]Steam_Purchase"
"Purchase"
"Steam_Details" "Gegevens"
"[english]Steam_Details"
"Details"
"steam_menu_file"
"Steam"
"[english]steam_menu_file"
"Steam"
"steam_menu_view"
"Beeld"
"[english]steam_menu_view"
"View"
"steam_menu_games"
"Spellen"
"[english]steam_menu_games"
"Games"
"steam_menu_view_games" "Spelbibliotheek weergeven"
"[english]steam_menu_view_games"
"View Games Library"
"steam_menu_help"
"Help"
"[english]steam_menu_help"
"Help"
"steam_menu_account"
"Steam"

"[english]steam_menu_account" "Steam"
"steam_menu_window"
"Venster"
"[english]steam_menu_window"
"Window"
"steam_menu_games_details"
"Games (details)"
"[english]steam_menu_games_details"
"Games Details"
"steam_menu_games_list" "Games (lijst)"
"[english]steam_menu_games_list"
"Games List"
"steam_menu_games_grid" "Games (raster)"
"[english]steam_menu_games_grid"
"Games Grid"
"steam_store" "Winkel"
"[english]steam_store" "Store"
"steam_mygames" "Spellen"
"[english]steam_mygames"
"Games"
"steam_tools" "Gereedschappen"
"[english]steam_tools" "Tools"
"steam_about" "Info over Steam"
"[english]steam_about" "About Steam"
"steam_menu_minigameslist"
"Naar minilijst met spellen gaan"
"[english]steam_menu_minigameslist"
"Switch to Mini Games List"
"steam_menu_fullgameslist"
"Ga naar volledig scherm"
"[english]steam_menu_fullgameslist"
"Switch to Full View"
"steam_menu_backupgames"
"Back-ups van spellen maken of herstellen..."
"[english]steam_menu_backupgames"
"Backup and Restore Games..."
"steam_menu_changeuser" "Andere gebruiker..."
"[english]steam_menu_changeuser"
"Change User..."
"steam_menu_support"
"Steam Support"
"[english]steam_menu_support" "Steam Support"
"steam_menu_community" "Community"
"[english]steam_menu_community" "Community"
"Steam_NotYetReleased" "Nog niet uitgebracht"
"[english]Steam_NotYetReleased" "Not yet released"
"Steam_NotInstalled"
"Niet genstalleerd"
"[english]Steam_NotInstalled" "Not installed"
"Steam_NotAvailable"
"Niet beschikbaar"
"[english]Steam_NotAvailable" "Not available"
"Steam_UpdatePaused"
"Update gepauzeerd"
"[english]Steam_UpdatePaused" "Update paused"
"Steam_PreloadPaused" "Voorladen onderbroken"
"[english]Steam_PreloadPaused" "Pre-load paused"
"Steam_PreloadStarting" "Voorladen in wachtrij"
"[english]Steam_PreloadStarting"
"Pre-load queued"
"Steam_PreloadStopping" "Voorladen stoppen..."
"[english]Steam_PreloadStopping"
"Pre-load stopping..."
"Steam_GameReady"
"Gereed om te spelen"
"[english]Steam_GameReady"
"Ready to play"
"Steam_GamePreloadReady"
"Voorladen voltooid; nog niet uitgebracht"
"[english]Steam_GamePreloadReady"
"Pre-load complete; unreleased"
"Steam_GamePreorderReady"
"Voorladen voltooid; nog niet uitgebracht"
"[english]Steam_GamePreorderReady"
"Pre-load complete; unreleased"
"steam_gamepurchaseready"
"Voorladen voltooid"
"[english]steam_gamepurchaseready"
"Pre-load complete"
"Steam_ThirdPartyGameReady"
"Mod gereed om te spelen"
"[english]Steam_ThirdPartyGameReady"
"Mod ready to play"
"Steam_GamePreloading" "Voorladen"
"[english]Steam_GamePreloading" "Pre-loading"
"Steam_GameUpdating"
"Updaten"
"[english]Steam_GameUpdating" "Updating"
"Steam_GameDownloading" "Downloaden"
"[english]Steam_GameDownloading"
"Downloading"
"Steam_GameDownloadStarting"
"In wachtrij"

"[english]Steam_GameDownloadStarting" "Queued"
"Steam_GameDownloadStopping"
"Downloaden stoppen..."
"[english]Steam_GameDownloadStopping" "Download stopping..."
"steam_gamecalculating" "Berekenen..."
"[english]steam_gamecalculating"
"Calculating..."
"steam_gamepreloaded" "Voorladen voltooid"
"[english]steam_gamepreloaded" "Pre-load complete"
"Steam_GameSyncing"
"Synchroniseren"
"[english]Steam_GameSyncing"
"Syncing"
"Steam_CloudSyncConflict"
"Synchronisatieconflict"
"[english]Steam_CloudSyncConflict"
"Sync conflict"
"Steam_BackupRequiresFullyDownloadedGames_Title"
"Steam - Back-up maken"
"[english]Steam_BackupRequiresFullyDownloadedGames_Title"
"Steam - Backup"
"Steam_BackupRequiresFullyDownloadedGames_Info" "Je hebt momenteel geen spellen
waarvan een back-up kan worden gemaakt."
"[english]Steam_BackupRequiresFullyDownloadedGames_Info"
"You don t curre
ntly have any games ready to backup."
"Steam_WebBrowser_Back" "< Vorige"
"[english]Steam_WebBrowser_Back"
"< Back"
"Steam_WebBrowser_Home" "^ Introductiepagina"
"[english]Steam_WebBrowser_Home"
"^ Home"
"Steam_WebBrowser_Reload"
"~ Vernieuwen"
"[english]Steam_WebBrowser_Reload"
"~ Reload"
"Steam_WebBrowser_Loading"
"Laden..."
"[english]Steam_WebBrowser_Loading"
"Loading..."
"Steam_WebBrowser_TextSize"
"Tekstgrootte"
"[english]Steam_WebBrowser_TextSize"
"Text size"
"Steam_MiniGamesColumn_Installed"
"GENSTALLEERD"
"[english]Steam_MiniGamesColumn_Installed"
"INSTALLED"
"Steam_MiniGamesColumn_NotInstalled"
"NIET GENSTALLEERD"
"[english]Steam_MiniGamesColumn_NotInstalled" "NOT INSTALLED"
"Steam_minigamescolumn_tools" "GEREEDSCHAPPEN"
"[english]Steam_minigamescolumn_tools" "TOOLS"
"Steam_MiniGamesList_UpdatePaused"
"(updaten onderbroken)"
"[english]Steam_MiniGamesList_UpdatePaused"
"(update paused)"
"Steam_MiniGamesList_DownloadStarting" "downloaden starten..."
"[english]Steam_MiniGamesList_DownloadStarting" "download starting..."
"Steam_MiniGamesList_DownloadStopping" "downloaden stoppen..."
"[english]Steam_MiniGamesList_DownloadStopping" "download stopping..."
"Steam_MiniGamesList_PreloadPaused"
"(voorladen onderbroken)"
"[english]Steam_MiniGamesList_PreloadPaused"
"(pre-load paused)"
"Steam_MiniGamesList_PreloadStarting" "voorladen starten..."
"[english]Steam_MiniGamesList_PreloadStarting" "pre-load starting..."
"Steam_MiniGamesList_Unreleased"
"(nog niet uitgebracht)"
"[english]Steam_MiniGamesList_Unreleased"
"(unreleased)"
"Steam_MiniGamesList_Preloaded" "(voorgeladen)"
"[english]Steam_MiniGamesList_Preloaded"
"(preloaded)"
"Steam_MiniGamesList_Synchronizing"
"(synchroniseren)"
"[english]Steam_MiniGamesList_Synchronizing"
"(syncing)"
"Steam_RightClick_PauseUpdating"
"Updaten pauzeren"
"[english]Steam_RightClick_PauseUpdating"
"Pause Updating"
"Steam_RightClick_ResumeUpdating"
"Updaten hervatten"
"[english]Steam_RightClick_ResumeUpdating"
"Resume Updating"
"Steam_RightClick_DeleteLocalContent" "Lokale inhoud verwijderen..."
"[english]Steam_RightClick_DeleteLocalContent" "Delete Local Content..."
"Steam_RightClick_PausePreloading"
"Pauze in voorladen"
"[english]Steam_RightClick_PausePreloading"
"Pause Pre-loading"
"Steam_RightClick_ResumePreloading"
"Voorladen hervatten"
"[english]Steam_RightClick_ResumePreloading"
"Resume Pre-loading"
"Steam_RightClick_ViewPreloadInfo"
"Voorlaadgegevens weergeven..."

"[english]Steam_RightClick_ViewPreloadInfo"
"View Pre-load Info..."
"Steam_About_Title"
"Info over Steam"
"[english]Steam_About_Title"
"About Steam"
"Steam_About_Info"
"Steam-clienttoepassing"
"[english]Steam_About_Info"
"Steam client application"
"Steam_About_Build"
"Gebouwd: %build_date% om %build_time%"
"[english]Steam_About_Build"
"Built: %build_date%, at %build_time%"
"Steam_About_InterfaceVer"
"Steam-API: v%build_interface%"
"[english]Steam_About_InterfaceVer"
"Steam API: v%build_interface%"
"Steam_DeveloperUnknownThirdParty"
"Andere leverancier"
"[english]Steam_DeveloperUnknownThirdParty"
"Third-party"
"Steam_SteamSubscriberAgreement_Title" "Steam Subscriber Agreement"
"[english]Steam_SteamSubscriberAgreement_Title" "Steam Subscriber Agreement"
"Steam_CybercafeSubscriberAgreement_Title"
"Steam - internetcafaccount maken
"
"[english]Steam_CybercafeSubscriberAgreement_Title"
"Steam - Create Cybercaf
e Account"
"Steam_LaunchOptions_Title"
"Startopties - %game%"
"[english]Steam_LaunchOptions_Title"
"Launch Options - %game%"
"Steam_GameProperties_Title"
"%game% - Eigenschappen"
"[english]Steam_GameProperties_Title" "%game% - Properties"
"Steam_GameProperties_Close"
"Sluiten"
"[english]Steam_GameProperties_Close" "Close"
"Steam_GameProperties_GeneralTab"
"Algemeen"
"[english]Steam_GameProperties_GeneralTab"
"General"
"Steam_GameProperties_UpdatesTab"
"Updates"
"[english]Steam_GameProperties_UpdatesTab"
"Updates"
"Steam_GameProperties_LocalFilesTab"
"Lokale bestanden"
"[english]Steam_GameProperties_LocalFilesTab" "Local files"
"Steam_GameProperties_DLCTab" "DLC"
"[english]Steam_GameProperties_DLCTab" "DLC"
"Steam_Game_Homepage" "Website"
"[english]Steam_Game_Homepage" "Homepage"
"Steam_Game_Developer" "Ontwikkelaar"
"[english]Steam_Game_Developer" "Developer"
"Steam_Game_Manual"
"Handleiding"
"[english]Steam_Game_Manual"
"Manual"
"Steam_Game_NoManual" "[ geen beschikbaar ]"
"[english]Steam_Game_NoManual" "[ none available ]"
"Steam_Game_DefaultManual"
"handleiding %game%"
"[english]Steam_Game_DefaultManual"
"%game% manual"
"Steam_Game_SetLaunchOptions" "Startopties instellen..."
"[english]Steam_Game_SetLaunchOptions" "Set launch options..."
"Steam_Game_CreateDesktopShortcut"
"Snelkoppeling bureaublad"
"[english]Steam_Game_CreateDesktopShortcut"
"Create desktop shortcut"
"Steam_Game_DLC_Title" "Je hebt de volgende downloadbare inhoud voor %game%.\n\
nAlle downloadbare inhoud wordt automatisch tegelijk met dit product genstalleerd
en verwijderd, en kan worden geopend door het te starten."
"[english]Steam_Game_DLC_Title" "You have the following downloadable content for
%game%.\n\nAll downloadable content is automatically installed and uninstalled
along with this product, and can be accessed by launching it."
"Steam_Game_FindDLC_URL"
"Beschikbare downloadbare inhoud voor dit produc
t"
"[english]Steam_Game_FindDLC_URL"
"View available downloadable content for
this product"
"Steam_Game_DLC_NameColumn"
"Item"
"[english]Steam_Game_DLC_NameColumn"
"Item"
"Steam_Game_DLC_AcquisitionColumn"
"Aankoopmethode"
"[english]Steam_Game_DLC_AcquisitionColumn"
"Acquisition Method"
"Steam_Game_DLC_NoContent"
"Je hebt momenteel geen downloadbare inhoud voor

dit product."
"[english]Steam_Game_DLC_NoContent"
"You currently have no downloadable cont
ent for this product."
"Steam_Game_FreeWeekend"
"Gratis weekend"
"[english]Steam_Game_FreeWeekend"
"Free Weekend"
"Steam_Game_Retail"
"Verkoop"
"[english]Steam_Game_Retail"
"Retail"
"Steam_Game_Complimentary"
"Gratis"
"[english]Steam_Game_Complimentary"
"Complimentary"
"Steam_Game_HardwarePromo"
"Hardwarepromotie"
"[english]Steam_Game_HardwarePromo"
"Hardware Promo"
"Steam_Game_SteamStore" "De Steam-winkel"
"[english]Steam_Game_SteamStore"
"Steam Store"
"Steam_Game_SteamStorePage"
"Winkelpagina"
"[english]Steam_Game_SteamStorePage"
"Store Page"
"Steam_Automatic_Updates"
"Automatische updates"
"[english]Steam_Automatic_Updates"
"Automatic updates"
"Steam_Game_UpdateHistory"
"Updategeschiedenis van %game% weergeven"
"[english]Steam_Game_UpdateHistory"
"View %game% update history"
"Steam_Game_DiskUsage" "Schijfgebruik"
"[english]Steam_Game_DiskUsage" "Disk usage"
"Steam_Game_UpdateNewsURL"
"Updategeschiedenis van %game% weergeven"
"[english]Steam_Game_UpdateNewsURL"
"View %game% update history"
"steam_menu_PrivacyPolicy"
"Privacybeleid"
"[english]steam_menu_PrivacyPolicy"
"Privacy Policy"
"steam_menu_LegalInformation" "Juridische informatie"
"[english]steam_menu_LegalInformation" "Legal Information"
"steam_menu_SteamSubscriberAgreement" "Steam Subscriber Agreement"
"[english]steam_menu_SteamSubscriberAgreement" "Steam Subscriber Agreement"
"steam_menu_bandwidthmonitor" "Bandbreedtemonitor"
"[english]steam_menu_bandwidthmonitor" "Bandwidth monitor"
"Steam_BandwidthMonitor_Title" "Steam - bandbreedtemonitor"
"[english]Steam_BandwidthMonitor_Title" "Steam - Bandwidth monitor"
"steam_monitor_usage" "Huidige downloadsnelheid"
"[english]steam_monitor_usage" "Current download rate"
"steam_monitor_peakusage"
"Hoogste downloadsnelheid"
"[english]steam_monitor_peakusage"
"Peak download rate"
"steam_monitor_totaldownloaded" "Totaal gedownload tijdens deze sessie"
"[english]steam_monitor_totaldownloaded"
"Total bytes downloaded this ses
sion"
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_InsufficientFunds"
"Je abon
nement op %subscription% is niet voltooid. Je creditcardgegevens zijn door het v
erstrekkende bedrijf geweigerd omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat.\
n\nIn sommige gevallen kan de verstrekker van je creditcard het saldo op je reke
ning tijdelijk reserveren, maar worden er nog geen kosten in rekening gebracht."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_InsufficientFunds"
"Your subscription to %subscription% has not been completed. Your credit card in
formation has been declined by your credit card company due to insufficient fund
s in the account.\n\nNote that in some cases, your credit card company may put a
hold on funds in your account, but you will not be charged."
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_AVSFailure"
"Je abonnement o
p %subscription% is niet voltooid. Je creditcardgegevens zijn door het verstrekk
ende bedrijf geweigerd omdat er een onjuist adres is opgegeven.\n\nIn sommige ge
vallen kan de verstrekker van je creditcard het saldo op je rekening tijdelijk r
eserveren, maar worden er nog geen kosten in rekening gebracht. Als je na contro
le van de onderstaande informatie ervan overtuigd bent dat je creditcard ten onr
echte is geweigerd, kun je opnieuw proberen om een aankoop te doen."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_AVSFailure" "Your su
bscription to %subscription% has not been completed. Your credit card informatio
n has been declined by your credit card company due to an incorrect address bein

g entered.\n\nNote that in some cases, your credit card company may put a hold
on funds in your account, but you will not be charged. After reviewing the info
rmation below, if you believe your card has been declined in error please try yo
ur purchase again."
"ServerBrowser_ModNotInstalled" "Je hebt de modus voor de andere leverancier nie
t genstalleerd"
"[english]ServerBrowser_ModNotInstalled"
"You do not have this 3rd party
mod installed"
"ServerBrowser_AppNotFound"
"Kan geen verbinding maken met de server,\n de d
oor de server opgegeven toepassings-id is ongeldig"
"[english]ServerBrowser_AppNotFound"
"Unable to connect to server,\n app id s
pecified by server is invalid"
"ServerBrowser_NotInitialized" "Steam wordt niet genitialiseerd. Probeer het opn
ieuw"
"[english]ServerBrowser_NotInitialized" "Steam is not initialized. Please try ag
ain"
"SteamUI_SSAUpdatedInfo"
"De Steam Subscriber Agreement is aangepast op %
SSA_date%. Met het gebruik van Steam en de spellen van Steam geef je aan dat je
de wijzigingen hebt gelezen en ermee akkoord gaat."
"[english]SteamUI_SSAUpdatedInfo"
"The Steam Subscriber Agreement has been
updated as of %SSA_date%. By using Steam and Steam games you are stating that y
ou have read and agree with these changes."
"Steam_SSAUpdated_Link" "Klik hier als je de bijgewerkte overeenkomst wilt bekij
ken."
"[english]Steam_SSAUpdated_Link"
"Click here to view the updated agreemen
t."
"Steam_Settings_Title" "Instellingen"
"[english]Steam_Settings_Title" "Settings"
"Steam_MediaColumn"
"Titel"
"[english]Steam_MediaColumn"
"Title"
"Steam_ProducerColumn" "Producent"
"[english]Steam_ProducerColumn" "Producer"
"Steam_MediaTypeColumn" "Type"
"[english]Steam_MediaTypeColumn"
"Type"
"Steam_MediaFile_TabTitle"
"Mijn media"
"[english]Steam_MediaFile_TabTitle"
"My media"
"SteamUI_MediaType_Movie"
"Film"
"[english]SteamUI_MediaType_Movie"
"Movie"
"SteamUI_AppTypeGame" "spel"
"[english]SteamUI_AppTypeGame" "game"
"SteamUI_AppTypeGameInitialCaps"
"Spel"
"[english]SteamUI_AppTypeGameInitialCaps"
"Game"
"SteamUI_AppTypeGamePlural"
"spellen"
"[english]SteamUI_AppTypeGamePlural"
"games"
"SteamUI_AppTypeGameInitialCapsPlural" "Spellen"
"[english]SteamUI_AppTypeGameInitialCapsPlural" "Games"
"SteamUI_AppTypeTool" "tool"
"[english]SteamUI_AppTypeTool" "tool"
"SteamUI_AppTypeToolInitialCaps"
"Tool"
"[english]SteamUI_AppTypeToolInitialCaps"
"Tool"
"SteamUI_AppTypeToolPlural"
"gereedschappen"
"[english]SteamUI_AppTypeToolPlural"
"tools"
"SteamUI_AppTypeToolInitialCapsPlural" "Gereedschappen"
"[english]SteamUI_AppTypeToolInitialCapsPlural" "Tools"
"SteamUI_AppTypeMediaFile"
"media"
"[english]SteamUI_AppTypeMediaFile"
"media"
"SteamUI_AppTypeMediaFileInitialCaps" "Media"
"[english]SteamUI_AppTypeMediaFileInitialCaps" "Media"
"SteamUI_AppTypeMediaFilePlural"
"media"
"[english]SteamUI_AppTypeMediaFilePlural"
"media"

"SteamUI_AppTypeMediaFileInitialCapsPlural"
"Media"
"[english]SteamUI_AppTypeMediaFileInitialCapsPlural"
"Media"
"Steam_DeleteMediaCacheConfirmation_Title"
"Mediabestand verwijderen?"
"[english]Steam_DeleteMediaCacheConfirmation_Title"
"Delete media file?"
"Steam_DeleteMediaCacheConfirmation_Text"
"Hiermee verwijder je alle inhou
d van %s1\nvan deze computer.\nAls je dit mediabestand later weer wilt gebruiken
, moet je de inhoud\neerst weer downloaden."
"[english]Steam_DeleteMediaCacheConfirmation_Text"
"This will delete all %s
1 content\nfrom this computer.\n\nTo play this media in the future you ll have t
o first\nre-download its content."
"Steam_DeleteMediaCache_Button" "Verwijderen"
"[english]Steam_DeleteMediaCache_Button"
"Delete"
"Steam_AlwaysKeepThisGameUpToDate$appType=game" "Dit spel altijd up-to-date houd
en"
"[english]Steam_AlwaysKeepThisGameUpToDate$appType=game"
"Always keep thi
s game up to date"
"Steam_AlwaysKeepThisGameUpToDate$appType=media"
"Deze media altijd up-to
-date houden"
"[english]Steam_AlwaysKeepThisGameUpToDate$appType=media"
"Always keep thi
s media up to date"
"Steam_AlwaysKeepThisGameUpToDate$appType=tool" "Deze tool altijd up-to-date hou
den"
"[english]Steam_AlwaysKeepThisGameUpToDate$appType=tool"
"Always keep thi
s tool up to date"
"Steam_DoNotUpdateThisGame$appType=game"
"Dit spel alleen updaten wanneer
ik het opstart"
"[english]Steam_DoNotUpdateThisGame$appType=game"
"Only update this game w
hen I launch it"
"Steam_DoNotUpdateThisGame$appType=media"
"Deze media alleen updaten wanne
er ik het opstart"
"[english]Steam_DoNotUpdateThisGame$appType=media"
"Only update this media
when I launch it"
"Steam_DoNotUpdateThisGame$appType=tool"
"Deze tool alleen updaten wannee
r ik het opstart"
"[english]Steam_DoNotUpdateThisGame$appType=tool"
"Only update this tool w
hen I launch it"
"Steam_GameProperties_AlwaysUpToDateInfo$appType=game" "Deze game en diens upda
tes zullen meteen automatisch worden gedownload wanneer ze beschikbaar zijn."
"[english]Steam_GameProperties_AlwaysUpToDateInfo$appType=game" "This game and i
ts updates will be automatically acquired as soon as they are available."
"Steam_GameProperties_AlwaysUpToDateInfo$appType=media" "Deze media en diens upd
ates zullen automatisch meteen worden gedownload wanneer ze beschikbaar zijn."
"[english]Steam_GameProperties_AlwaysUpToDateInfo$appType=media"
"This me
dia and its updates will be automatically acquired as soon as they are available
."
"Steam_GameProperties_AlwaysUpToDateInfo$appType=tool" "Deze tool en diens upda
tes zullen automatisch meteen worden gedownload wanneer ze beschikbaar zijn."
"[english]Steam_GameProperties_AlwaysUpToDateInfo$appType=tool" "This tool and i
ts updates will be automatically acquired as soon as they are available."
"Steam_GameProperties_NeverUpdateInfo$appType=game"
"Bijgewerkte inhoud voor
deze game zal alleen gedownload worden bij het opstarten van deze game."
"[english]Steam_GameProperties_NeverUpdateInfo$appType=game"
"Updated content
will be acquired only when launching this game."
"Steam_GameProperties_NeverUpdateInfo$appType=media"
"Bijgewerkte content zal
alleen worden gedownload bij het opstarten van deze media."
"[english]Steam_GameProperties_NeverUpdateInfo$appType=media" "Updated content
will be acquired only when launching this media."
"Steam_GameProperties_NeverUpdateInfo$appType=tool"
"Bijgewerkte content zal
alleen worden gedownload bij het opstarten van deze tool."
"[english]Steam_GameProperties_NeverUpdateInfo$appType=tool"
"Updated content

will be acquired only when launching this tool."


"Steam_Game_VerifyGameFiles$appType=game"
"Integriteit van spelcache contr
oleren..."
"[english]Steam_Game_VerifyGameFiles$appType=game"
"Verify integrity of gam
e cache..."
"Steam_Game_VerifyGameFiles$appType=media"
"Integriteit van mediacache cont
roleren..."
"[english]Steam_Game_VerifyGameFiles$appType=media"
"Verify integrity of med
ia cache..."
"Steam_Game_VerifyGameFiles$appType=tool"
"Integriteit van toolcache contr
oleren..."
"[english]Steam_Game_VerifyGameFiles$appType=tool"
"Verify integrity of too
l cache..."
"Steam_DeleteLocalGameContent$appType=game"
"Lokale spelcontent verwijderen.
.."
"[english]Steam_DeleteLocalGameContent$appType=game"
"Delete local game conte
nt..."
"Steam_DeleteLocalGameContent$appType=media"
"Lokale mediacontent verwijderen
..."
"[english]Steam_DeleteLocalGameContent$appType=media" "Delete local media cont
ent..."
"Steam_DeleteLocalGameContent$appType=tool"
"Lokale toolcontent verwijderen.
.."
"[english]Steam_DeleteLocalGameContent$appType=tool"
"Delete local tool conte
nt..."
"Steam_BackupGameFiles$appType=game"
"Back-up maken van spelbestanden..."
"[english]Steam_BackupGameFiles$appType=game" "Backup game files..."
"Steam_BackupGameFiles$appType=media" "Back-up maken van mediabestanden..."
"[english]Steam_BackupGameFiles$appType=media" "Backup media files..."
"Steam_BackupGameFiles$appType=tool"
"Back-up maken van toolbestanden..."
"[english]Steam_BackupGameFiles$appType=tool" "Backup tool files..."
"Steam_Install_WillDownloadAllFiles$appType=game"
"Alle bestanden voor dit
spel worden nu via Steam gedownload."
"[english]Steam_Install_WillDownloadAllFiles$appType=game"
"All files for t
his game will now be downloaded through Steam."
"Steam_Install_WillDownloadAllFiles$appType=media"
"Alle bestanden voor dez
e media worden nu via Steam gedownload."
"[english]Steam_Install_WillDownloadAllFiles$appType=media"
"All files for t
his media will now be downloaded through Steam."
"Steam_Install_WillDownloadAllFiles$appType=tool"
"Alle bestanden voor dez
e tool worden nu via Steam gedownload."
"[english]Steam_Install_WillDownloadAllFiles$appType=tool"
"All files for t
his tool will now be downloaded through Steam."
"Steam_Install_StartCacheLoading$appType=game" "Lokale spelcachebestanden maken
..."
"[english]Steam_Install_StartCacheLoading$appType=game" "Creating local game cac
he files..."
"Steam_Install_StartCacheLoading$appType=media" "Lokale mediacachebestanden make
n..."
"[english]Steam_Install_StartCacheLoading$appType=media"
"Creating local
media cache files..."
"Steam_Install_StartCacheLoading$appType=tool" "Lokale toolcachebestanden maken
..."
"[english]Steam_Install_StartCacheLoading$appType=tool" "Creating local tool cac
he files..."
"Steam_CDKeyConversionConfirmListMedia" "De geselecteerde mediabestanden zijn nu
beschikbaar in je Steam\n-spellenlijst."
"[english]Steam_CDKeyConversionConfirmListMedia"
"Your selected media fil
es are now available in your Steam \ngames library."
"Steam_PreparingGamesList$appType=game" "Lijst met Steam-spellen voorbereiden%pr

ogress%"
"[english]Steam_PreparingGamesList$appType=game"
"Preparing list of Steam
games%progress%"
"Steam_PreparingGamesList$appType=media"
"Lijst met Steam-media voorberei
den%progress%"
"[english]Steam_PreparingGamesList$appType=media"
"Preparing list of Steam
media%progress%"
"Steam_PreparingGamesList$appType=tool" "Lijst met Steam-tools voorbereiden%prog
ress%"
"[english]Steam_PreparingGamesList$appType=tool"
"Preparing list of Steam
tools%progress%"
"Steam_PreparingGamesList$appType=license"
"Lijst met Steam-licenties voorb
ereiden%progress%"
"[english]Steam_PreparingGamesList$appType=license"
"Preparing list of Steam
licenses%progress%"
"Steam_ScanningForUpdates$appType=game" "Scannen op updates voor Steam-spellen%p
rogress%"
"[english]Steam_ScanningForUpdates$appType=game"
"Scanning for Steam game
s updates%progress%"
"Steam_ScanningForUpdates$appType=media"
"Scannen op updates voor Steam-m
edia%progress%"
"[english]Steam_ScanningForUpdates$appType=media"
"Scanning for Steam medi
a updates%progress%"
"Steam_ScanningForUpdates$appType=tool" "Scannen op updates voor Steam-tools%pro
gress%"
"[english]Steam_ScanningForUpdates$appType=tool"
"Scanning for Steam tool
s updates%progress%"
"Steam_ScanningForUpdates$appType=license"
"Scannen op updates voor Steam-l
icenties%progress%"
"[english]Steam_ScanningForUpdates$appType=license"
"Scanning for Steam lice
nses updates%progress%"
"SteamUI_NoGamesOfThisType$appType=game"
"Geen Steam-spellen om weer te g
even."
"[english]SteamUI_NoGamesOfThisType$appType=game"
"No Steam games to displ
ay."
"SteamUI_NoGamesOfThisType$appType=media"
"Geen Steam-media om weer te gev
en."
"[english]SteamUI_NoGamesOfThisType$appType=media"
"No Steam media to displ
ay."
"SteamUI_NoGamesOfThisType$appType=tool"
"Geen Steam-tools om weer te gev
en."
"[english]SteamUI_NoGamesOfThisType$appType=tool"
"No Steam tools to displ
ay."
"Steam_ValidatingSteamCaches_Label$appType=game"
"Een ogenblik geduld ter
wijl Steam spelbestanden controleert."
"[english]Steam_ValidatingSteamCaches_Label$appType=game"
"Please wait whi
le Steam verifies game files."
"Steam_ValidatingSteamCaches_Label$appType=media"
"Een ogenblik geduld ter
wijl Steam mediabestanden controleert."
"[english]Steam_ValidatingSteamCaches_Label$appType=media"
"Please wait whi
le Steam verifies media files."
"Steam_ValidatingSteamCaches_Label$appType=tool"
"Een ogenblik geduld ter
wijl Steam de toolbestanden controleert."
"[english]Steam_ValidatingSteamCaches_Label$appType=tool"
"Please wait whi
le Steam verifies tool files."
"Steam_ValidationResults_NoFailures"
"Alle bestanden zijn gevalideerd."
"[english]Steam_ValidationResults_NoFailures" "All files successfully validate
d."
"Steam_ValidationResults_Failures"
"%num% bestanden zijn niet gevalideerd e
n worden opnieuw opgehaald."

"[english]Steam_ValidationResults_Failures"
"%num% files failed to validate
and will be reacquired."
"steam_mymedia" "Media"
"[english]steam_mymedia"
"Media"
"Steam_minigamescolumn_media" "MEDIA"
"[english]Steam_minigamescolumn_media" "MEDIA"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_BackupMedia"
"Back-up maken van mediabestande
n..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_BackupMedia" "Backup media files..."
"SteamUI_CantRunMediaDueToOSVersion"
"Kan %game% niet starten omdat besturing
ssysteem %versie% niet wordt ondersteund."
"[english]SteamUI_CantRunMediaDueToOSVersion" "Can t launch %game% because ope
rating system %osversion% is not supported."
"SteamUI_CantRunMediaDueToMediaPlayerVersion" "Kan %game% niet starten omdat j
e Windows Media Player versie [%detectedVersion%] gebruikt, terwijl versie [%req
uiredVersion%] noodzakelijk is om de media af te spelen.\nInstalleer de nieuwste
versie van Windows Media Player vanaf:"
"[english]SteamUI_CantRunMediaDueToMediaPlayerVersion" "Can t launch %game% bec
ause Windows Media Player is version [%detectedVersion%], but version [%required
Version%] is required to play the media.\nPlease install the latest version of W
indows Media Player from:"
"SteamUI_CantRunMediaDueToMediaPlayerNotInstalled"
"Kan %game% niet starten
omdat Windows Media Player niet is genstalleerd.\nInstalleer de nieuwste versie
van Windows Media Player vanaf:"
"[english]SteamUI_CantRunMediaDueToMediaPlayerNotInstalled"
"Can t launch %g
ame% because Windows Media Player is not installed.\nPlease install the latest v
ersion of Windows Media Player from:"
"SteamUI_WindowsMediaPlayerInstallURL" "http://www.microsoft.com/windows/window
smedia/default.mspx"
"[english]SteamUI_WindowsMediaPlayerInstallURL" "http://www.microsoft.com/window
s/windowsmedia/default.mspx"
"SteamUI_CantRunMediaDueToMediaPlayerNotInstalledOSX" "Kan %game% niet starten
omdat Windows Media Components voor QuickTime niet is genstalleerd.\nInstalleer
de nieuwste versie van Windows Media Components voor QuickTime vanaf:"
"[english]SteamUI_CantRunMediaDueToMediaPlayerNotInstalledOSX" "Can t launch %g
ame% because Windows Media Components for QuickTime are not installed.\nPlease i
nstall the latest version of Windows Media Components for QuickTime from:"
"SteamUI_WindowsMediaPlayerInstallURLOSX"
"http://www.microsoft.com/window
s/windowsmedia/player/wmcomponents.mspx"
"[english]SteamUI_WindowsMediaPlayerInstallURLOSX"
"http://www.microsoft.co
m/windows/windowsmedia/player/wmcomponents.mspx"
"Steam_UnknownErrorLaunchingMedia"
"Onbekende fout bij starten media."
"[english]Steam_UnknownErrorLaunchingMedia"
"Unknown error launching media."
"Steam_HiDefPack_Title" "Half-Life HiDef Pack - Steam"
"[english]Steam_HiDefPack_Title"
"Half-Life HiDef Pack - Steam"
"Steam_HiDefPack_Installed"
"Het Half-Life HiDef Pack is geactiveerd.\nHalfLife nu starten?"
"[english]Steam_HiDefPack_Installed"
"The Half-Life HiDef Pack has been activ
ated.\nLaunch Half-Life now?"
"Steam_HiDefPack_Removed"
"Het Half-Life HiDef Pack is gedeactiveerd."
"[english]Steam_HiDefPack_Removed"
"The Half-Life HiDef Pack has been deact
ivated."
"Steam_HiDefPack_AlreadyInstalled"
"Het Half-Life HiDef Pack is al actief."
"[english]Steam_HiDefPack_AlreadyInstalled"
"The Half-Life HiDef Pack is alr
eady active."
"Steam_HiDefPack_AlreadyRemoved"
"Het Half-Life HiDef Pack is momenteel n
iet actief."
"[english]Steam_HiDefPack_AlreadyRemoved"
"The Half-Life HiDef Pack is not
currently active."
"Steam_HiDefPack_LaunchHalfLifeNow"
"Half-Life starten"

"[english]Steam_HiDefPack_LaunchHalfLifeNow"
"Launch Half-Life"
"Steam_Purchase_AddressShouldNotBeCardholderName"
"Je moet op de eerste re
gel van het adresveld alleen het huisadres invullen, niet de naam van de kaartho
uder."
"[english]Steam_Purchase_AddressShouldNotBeCardholderName"
"The first line
of the address field should just be your street address, not the cardholder name
."
"Steam_Purchase_CardholderName" "Naam: %name%"
"[english]Steam_Purchase_CardholderName"
"Name: %name%"
"Steam_Address" "Huisadres"
"[english]Steam_Address"
"Street address"
"Steam_Purchase_StreetAddressLine2"
"Huisadres, regel 2 (optioneel)"
"[english]Steam_Purchase_StreetAddressLine2"
"Street address line 2 (optional
)"
"Steam_LaunchGame"
"Spelen"
"[english]Steam_LaunchGame"
"Play"
"Steam_Countdown_Days" "Dagen"
"[english]Steam_Countdown_Days" "Days"
"Steam_Countdown_Hours" "Uur"
"[english]Steam_Countdown_Hours"
"Hours"
"Steam_Countdown_Minutes"
"Minuten"
"[english]Steam_Countdown_Minutes"
"Minutes"
"Steam_Countdown_Seconds"
"Seconden"
"[english]Steam_Countdown_Seconds"
"Seconds"
"Steam_PreloadCountdown_UnlockTime"
"%game% is beschikbaar over:"
"[english]Steam_PreloadCountdown_UnlockTime"
"%game% will be unlocked in:"
"Steam_DoDFreeWeekend_BeginsIn" "Het gratis weekend van Day of Defeat begint op:
"
"[english]Steam_DoDFreeWeekend_BeginsIn"
"Day of Defeat Free Weekend will
begin in:"
"Steam_DoDFreeWeekend_Info"
"Zodra de klok middernacht bereikt, kun je 72 uu
r gratis spelen."
"[english]Steam_DoDFreeWeekend_Info"
"When the clock reaches zero, 72 hours o
f free play will begin."
"Steam_DoDFreeWeekend_URL"
"Meer informatie over het gratis weekend van Day
of Defeat"
"[english]Steam_DoDFreeWeekend_URL"
"Read more info about Day of Defeat Free
Weekend"
"Steam_FreeWeekend_BeginsIn"
"Het gratis weekend van %game% begint op:"
"[english]Steam_FreeWeekend_BeginsIn" "%game% Free Weekend will begin in:"
"Steam_FreeWeekend_Info"
"Zodra de klok middernacht bereikt, kun je %time
% gratis spelen."
"[english]Steam_FreeWeekend_Info"
"When the clock reaches zero, %time% of
free play will begin."
"Steam_FreeWeekend_URL" "Meer informatie over het gratis weekend van %game%"
"[english]Steam_FreeWeekend_URL"
"Read more info about %game% Free Weeken
d"
"Steam_FreeWeekend_48H" "48 uur"
"[english]Steam_FreeWeekend_48H"
"48 hours"
"Steam_FreeWeekend_72H" "72 uur"
"[english]Steam_FreeWeekend_72H"
"72 hours"
"Steam_FreeWeekend_1W" "1 week"
"[english]Steam_FreeWeekend_1W" "1 week"
"Steam_NoLongerOwnsGame_Title" "Steam - %game%"
"[english]Steam_NoLongerOwnsGame_Title" "Steam - %game%"
"Steam_NoLongerOwnsGame_Info" "Je kunt dit spel niet meer gratis spelen."
"[english]Steam_NoLongerOwnsGame_Info" "This game is no longer available for fr
ee."
"steam_menu_systeminfo" "Systeeminformatie"
"[english]steam_menu_systeminfo"
"System Information"

"steam_systeminfo_title"
"Steam - Systeeminformatie"
"[english]steam_systeminfo_title"
"Steam - System Information"
"steam_systeminfo_info" "Steam heeft de volgende hardware en software in jouw sy
steem aangetroffen:"
"[english]steam_systeminfo_info"
"Steam has detected the following hardwa
re and software in your system:"
"steam_systeminfo_surveylink" "Je hardware vergelijken met andere gebruikers v
an Steam"
"[english]steam_systeminfo_surveylink" "Compare your hardware to that of other
Steam users"
"Steam_P2P"
"P2P"
"[english]Steam_P2P"
"P2P"
"Steam_P2POptions_FolderLabel" "Map met peer-to-peer-downloads (\"Preloads\"):"
"[english]Steam_P2POptions_FolderLabel" "Peer-to-peer downloads (\"Freloads\") f
older:"
"Steam_P2POptions_UploadSpeedLabel"
"Uploadsnelheid beperken tot:"
"[english]Steam_P2POptions_UploadSpeedLabel"
"Limit upload speed to:"
"Steam_P2POptions_SharingLabel" "Peer-to-peer-delen:"
"[english]Steam_P2POptions_SharingLabel"
"Peer-to-peer sharing:"
"Steam_P2POptions_SharingHelpText_StopImmediately"
"(Wanneer je 100% van ee
n bestand hebt, stopt het uploaden onmiddellijk.)"
"[english]Steam_P2POptions_SharingHelpText_StopImmediately"
"(When you have
100% of a file, uploading will stop immediately.)"
"Steam_P2POptions_SharingHelpText_UntilRatio" "(Wanneer je 100% van een bestan
d hebt, gaat het uploaden verder totdat je het bestand eenmaal hebt gedeeld.)"
"[english]Steam_P2POptions_SharingHelpText_UntilRatio" "(When you have 100% of
a file, uploading will continue until you ve shared the file one time.)"
"Steam_P2POptions_SharingHelpText_Manual"
"(Wanneer je 100% van een bestan
d hebt, gaat het uploaden verder totdat je het handmatig uitschakelt of meedoet
aan een spel.)"
"[english]Steam_P2POptions_SharingHelpText_Manual"
"(When you have 100% of
a file, sharing will continue until you manually disable it or join a game.)"
"Steam_P2POptions_SharingCB_StopImmediately"
"Het delen van elk bestand stopz
etten zodra het is gedownload"
"[english]Steam_P2POptions_SharingCB_StopImmediately" "Stop sharing each file
as soon as it is downloaded"
"Steam_P2POptions_SharingCB_UntilRatio" "Elk bestand delen totdat de deelverhoud
ing 1:1 is bereikt"
"[english]Steam_P2POptions_SharingCB_UntilRatio"
"Share each file until i
ts sharing ratio reaches 1:1"
"Steam_P2POptions_SharingCB_Manual"
"Elk bestand delen totdat ik het delen u
itschakel"
"[english]Steam_P2POptions_SharingCB_Manual"
"Share each file until I turn sh
aring off"
"Steam_P2POptions_ChooseFolder" "Map kiezen..."
"[english]Steam_P2POptions_ChooseFolder"
"Chose folder..."
"Steam_P2POptions_OpenFolder" "Map openen"
"[english]Steam_P2POptions_OpenFolder" "Open Folder"
"Steam_P2POptions_ChooseFolderTitle"
"Map kiezen"
"[english]Steam_P2POptions_ChooseFolderTitle" "Choose Folder"
"Steam_RightClick_P2PStatus"
"Peer-to-peer-status"
"[english]Steam_RightClick_P2PStatus" "Peer-to-peer status"
"Steam_P2P_ReadAbout" "Informatie over Steam P2P"
"[english]Steam_P2P_ReadAbout" "Read about Steam P2P"
"Steam_P2P_LaunchButton"
"Starten"
"[english]Steam_P2P_LaunchButton"
"Launch"
"Steam_P2P_ExploreButton"
"Verkennen"
"[english]Steam_P2P_ExploreButton"
"Explore"
"Steam_P2P_AboutURL"
"http://www.valvesoftware.com"
"[english]Steam_P2P_AboutURL" "http://www.valvesoftware.com"

"Steam_P2P_StatusTitle" "%game% downloaden - Steam P2P"


"[english]Steam_P2P_StatusTitle"
"%game% download - Steam P2P"
"Steam_P2P_DownloadLabel"
"Bezig met downloaden: %game%"
"[english]Steam_P2P_DownloadLabel"
"Downloading: %game%"
"Steam_P2P_SharingLabel"
"Bezig met delen: %game%"
"[english]Steam_P2P_SharingLabel"
"Sharing: %game%"
"Steam_P2P_PausedLabel" "Onderbroken: %game%"
"[english]Steam_P2P_PausedLabel"
"Paused: %game%"
"Steam_P2P_DownloadLabel_Complete"
"%game%"
"[english]Steam_P2P_DownloadLabel_Complete"
"%game%"
"Steam_P2P_ProgressLabel"
"%percentcomplete% voltooid; %remainingtime% res
terend"
"[english]Steam_P2P_ProgressLabel"
"%percentcomplete% complete; %remainingt
ime% remaining"
"Steam_P2P_ProgressLabel_Complete"
"100% voltooid"
"[english]Steam_P2P_ProgressLabel_Complete"
"100% complete"
"Steam_P2P_ProgressLabel_Paused"
"%percentcomplete% voltooid"
"[english]Steam_P2P_ProgressLabel_Paused"
"%percentcomplete% complete"
"Steam_P2P_DownloadRateLabel" "Downloadsnelheid: %dlrate% (top: %dlpeak%)"
"[english]Steam_P2P_DownloadRateLabel" "Download rate: %dlrate% (peak: %dlpeak%
)"
"Steam_P2P_UploadRateLabel"
"Uploadsnelheid: %ulrate% (top: %ulpeak%)"
"[english]Steam_P2P_UploadRateLabel"
"Upload rate: %ulrate% (peak: %ulpeak%)"
"Steam_P2P_PeerCountLabel"
"Verbonden peers:"
"[english]Steam_P2P_PeerCountLabel"
"Peers connected:"
"Steam_P2P_PeerCountValue"
"%peercount%"
"[english]Steam_P2P_PeerCountValue"
"%peercount%"
"Steam_P2P_SharingColumnLabel" "Delen"
"[english]Steam_P2P_SharingColumnLabel" "Sharing"
"Steam_P2P_Sharing_Suffix"
"%s1 k/s"
"[english]Steam_P2P_Sharing_Suffix"
"%s1 K/s"
"Steam_P2P_Download_Suffix"
"Bezig met downloaden: %s1% %s2 k/s"
"[english]Steam_P2P_Download_Suffix"
"Downloading: %s1% %s2 K/s"
"Steam_P2P_FileSizeLabel"
"Bestandsgrootte:"
"[english]Steam_P2P_FileSizeLabel"
"File Size:"
"Steam_P2P_FileSizeValue"
"%filesize%"
"[english]Steam_P2P_FileSizeValue"
"%filesize%"
"Steam_P2P_SharingRatioLabel" "Deelverhouding:"
"[english]Steam_P2P_SharingRatioLabel" "Sharing ratio:"
"Steam_P2P_SharingRatioValue" "%sharingratio% : 1"
"[english]Steam_P2P_SharingRatioValue" "%sharingratio% : 1"
"Steam_P2P_Graph_Tooltip"
" Klik hier om de duur van de grafische voorstel
ling te wijzigen"
"[english]Steam_P2P_Graph_Tooltip"
" Click to change duration of graph"
"Steam_P2P_Graph_Duration1"
"1 minuut"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration1"
"1 minute"
"Steam_P2P_Graph_Duration2"
"2 minuten"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration2"
"2 minutes"
"Steam_P2P_Graph_Duration5"
"5 minuten"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration5"
"5 minutes"
"Steam_P2P_Graph_Duration10"
"10 minuten"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration10" "10 minutes"
"Steam_P2P_Graph_Duration15"
"15 minuten"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration15" "15 minutes"
"Steam_P2P_Graph_Duration30"
"30 minuten"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration30" "30 minutes"
"Steam_P2P_Graph_Duration60"
"1 uur"
"[english]Steam_P2P_Graph_Duration60" "1 hour"
"Steam_P2P_OfflineWithoutAllData_Title" "Offlinemodus"
"[english]Steam_P2P_OfflineWithoutAllData_Title"
"Offline Mode"

"Steam_P2P_OfflineWithoutAllData_Message"
"Kan %game% niet spelen omdat
nog niet alle gegevens waren gedownload toen je offline ging"
"[english]Steam_P2P_OfflineWithoutAllData_Message"
"Can t play %game% , no
t all data was downloaded before going off-line"
"Steam_RightClick_StopSharing" "Delen stoppen"
"[english]Steam_RightClick_StopSharing" "Stop sharing"
"Steam_RightClick_ResumeSharing"
"Delen hervatten"
"[english]Steam_RightClick_ResumeSharing"
"Resume sharing"
"Steam_RightClick_StopChecking" "Controle stoppen"
"[english]Steam_RightClick_StopChecking"
"Stop checking"
"Steam_AllAppsInstalled_Title" "Steam - installeren"
"[english]Steam_AllAppsInstalled_Title" "Steam - Install"
"Steam_Install_SelectGames"
"Selecteer welke spellen je wilt installeren."
"[english]Steam_Install_SelectGames"
"Select which games to install."
"Steam_InsertNextDisk_Title"
"Steam - nieuwe schijf plaatsen"
"[english]Steam_InsertNextDisk_Title" "Steam - Insert next disk"
"Steam_InsertNextDisk_Info"
"Schijf %disk% plaatsen"
"[english]Steam_InsertNextDisk_Info"
"Please insert disk %disk%"
"Steam_InstallingFromDisk"
"Schijf %disk%"
"[english]Steam_InstallingFromDisk"
"Disk %disk%"
"Steam_InstallingWithTimeRemaining"
"Bezig met installeren: %time% resterend
"
"[english]Steam_InstallingWithTimeRemaining"
"Installing: %time% remaining"
"Steam_InstallDownloadTime"
"Geschatte downloadtijd:"
"[english]Steam_InstallDownloadTime"
"Estimated download time:"
"Steam_InstallDownloadTime_Info"
"%time% bij %rate%"
"[english]Steam_InstallDownloadTime_Info"
"%time% at %rate%"
"Steam_InstallBytesProgress"
"Genstalleerd: %mb_installed% / %mb_to_install% M
B"
"[english]Steam_InstallBytesProgress" "Installed: %mb_installed% / %mb_to_inst
all% MB"
"Steam_Install_CreateStartMenuShortcut" "Snelkoppeling in startmenu maken"
"[english]Steam_Install_CreateStartMenuShortcut"
"Create start menu short
cut"
"Steam_Install_CreateMultipleStartMenuShortcut" "Snelkoppeling naar elk spel mak
en in startmenu"
"[english]Steam_Install_CreateMultipleStartMenuShortcut"
"Create start me
nu shortcut for each game"
"Steam_Install_InstallRetailFiles"
"Steam begint nu met het installeren van
de spelcontent."
"[english]Steam_Install_InstallRetailFiles"
"Steam will now begin installing
game content."
"Steam_Install_WillVerifyExistingFiles" "Steam controleert nu de installatie van
het spel."
"[english]Steam_Install_WillVerifyExistingFiles"
"Steam will now verify y
our game install."
"Steam_MoreInfoLink"
"Vertel me meer over Steam"
"[english]Steam_MoreInfoLink" "Tell me more about Steam"
"Steam_RegisterCDKey_ExampleRetail"
"Productcodes maken gebruik van:\n
AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE"
"[english]Steam_RegisterCDKey_ExampleRetail"
"Product codes use :\n
AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE"
"Steam_RegisterCDKey_InfoRetail"
"Geef de productcode op die je wilt acti
veren. De code staat op het dvd-doosje, op de handleiding, de bijlage, of zit aa
n de binnenkant van het doosje onder de schijf."
"[english]Steam_RegisterCDKey_InfoRetail"
"Please enter the product code y
ou wish to activate. This can be found on the DVD jewel case, manual cover, disc
insert or inside the case under the disc."
"Steam_DownloadPaused" "Downloaden onderbroken"
"[english]Steam_DownloadPaused" "Download paused"

"Steam_Decrypting"
"Bezig met decoderen"
"[english]Steam_Decrypting"
"Decrypting"
"Steam_CDKeyAlreadyRegistered_Info"
"Je hebt al producten geactiveerd die aa
n deze code zijn gekoppeld.\nJe hoeft geen productcode op te geven. Je hoeft all
een maar in te loggen op Steam voor toegang tot deze items."
"[english]Steam_CDKeyAlreadyRegistered_Info"
"You have already activated the
product(s) associated with this code.\nYou don t need to re-enter your product c
ode, you simply need to log into this Steam account to access these items."
"Steam_InstallComplete_RetailInstall" "Je kunt de geselecteerde spellen nu van
uit de spellenlijst in Steam openen. Op de achtergrond worden updates gedownload
."
"[english]Steam_InstallComplete_RetailInstall" "Your selected games are now acc
essible in the Steam Games Library. Any updates have begun downloading in the ba
ckground."
"Steam_InstallComplete_RetailInstall_GamesAlwaysAvailable"
"Je kunt deze sp
ellen altijd en vanaf elke computer openen door in te loggen op je Steam-account
%account% ."
"[english]Steam_InstallComplete_RetailInstall_GamesAlwaysAvailable"
"You can
access these games again at any time, from any computer, by logging into your S
team account %account% ."
"Steam_Install_AutoLaunchGameStart"
"Nu starten"
"[english]Steam_Install_AutoLaunchGameStart"
"Launch now"
"Steam_InstallComplete_DownloadInfo"
"Steam downloadt nu %game%. Je kunt de v
oortgang van deze download volgen in het downloadscherm.\n\nJe kunt Steam gerust
sluiten en opnieuw starten, want het downloaden wordt automatisch hervat."
"[english]Steam_InstallComplete_DownloadInfo" "Steam is now downloading %game%
. You can track the progress of this download in the Steam Downloads view.\n\nYo
u can safely exit and restart Steam, and the download will automatically resume.
"
"Steam_FindContent$appType=game"
"Bladeren in spellen..."
"[english]Steam_FindContent$appType=game"
"Browse games..."
"Steam_FindContent$appType=media"
"Bladeren in media..."
"[english]Steam_FindContent$appType=media"
"Browse media..."
"Steam_FindContent$appType=tool"
"Bladeren in tools..."
"[english]Steam_FindContent$appType=tool"
"Browse tools..."
"Steam_NoGamesOfThisType$appType=game" "Niks gevonden! Probeer je zoekveld leeg
te maken of hierboven een andere categorie te selecteren."
"[english]Steam_NoGamesOfThisType$appType=game" "We ve come up empty! Try cleari
ng your search field or selecting another category from the dropdown above."
"Steam_NoGamesOfThisTypeFiltered"
"Niks gevonden! Probeer je zoekveld leeg
te maken of hierboven een andere categorie te selecteren."
"[english]Steam_NoGamesOfThisTypeFiltered"
"We ve come up empty! Try cleari
ng your search field or selecting another category from the dropdown above."
"Steam_NoGamesOfThisType$appType=media" "Niks gevonden! Probeer hierboven je zic
htbaarheidsfilters aan te passen, of <a href=steam://browsemedia>bekijk de besch
ikbare video s</a> in de Steam-winkel."
"[english]Steam_NoGamesOfThisType$appType=media"
"We ve come up empty! Tr
y changing your view filters above, or <a href=steam://browsemedia>browse availa
ble videos</a> in the Steam store."
"Steam_NoGamesOfThisType$appType=tool" "Niks gevonden! Probeer je zichtbaarheid
sfilters hierboven aan te passen."
"[english]Steam_NoGamesOfThisType$appType=tool" "We ve come up empty! Try changi
ng your view filters above."
"Steam_MetascoreColumn" "Metascore"
"[english]Steam_MetascoreColumn"
"Metascore"
"Steam_CancelInstall_Title"
"Steam - installatie annuleren"
"[english]Steam_CancelInstall_Title"
"Steam - Cancel install"
"Steam_CancelInstall_Info"
"Wil je de installatie van %game% annuleren?"
"[english]Steam_CancelInstall_Info"
"Do you wish to cancel installation of %
game%?"

"Steam_CancelInstall_ContinueButton"
"Doorgaan met installeren"
"[english]Steam_CancelInstall_ContinueButton" "Continue installing"
"Steam_CancelInstall_CancelButton"
"Installatie annuleren"
"[english]Steam_CancelInstall_CancelButton"
"Cancel installation"
"Steam_MediaAdded_Title"
"%media% - Steam"
"[english]Steam_MediaAdded_Title"
"%media% - Steam"
"Steam_MediaAdded_Info" "%media% is aan je Steam-medialijst toegevoegd."
"[english]Steam_MediaAdded_Info"
"%media% has been added to your Steam me
dia library."
"Steam_OpenMyMedia"
"Medialijst weergeven"
"[english]Steam_OpenMyMedia"
"View media library"
"Steam_ContinueBrowsingMedia" "Verder bladeren"
"[english]Steam_ContinueBrowsingMedia" "Continue browsing"
"Steam_Uninstall_Title" "Steam - spelcaches verwijderen?"
"[english]Steam_Uninstall_Title"
"Steam - Delete game caches?"
"Steam_Uninstall_Info" "Hiermee verwijder je de volgende spelinhoud van deze co
mputer:\n\n%games%\n\nDe spellen blijven in je lijst met spellen staan, maar als
je later\nn van deze spellen wilt spelen, moet je eerst de inhoud opnieuw install
eren of downloaden."
"[english]Steam_Uninstall_Info" "This will delete the following game content fro
m this computer:\n\n%games%\nThe games will remain in your Games Library, but to
play it in the future\nyou ll have to first re-install or re-download their con
tent."
"Steam_Uninstall_ButtonText"
"Spelcaches verwijderen"
"[english]Steam_Uninstall_ButtonText" "Delete game caches"
"SteamUI_SecuROM_Revoke_Error_Title"
"Steam - Verwijderen mislukt"
"[english]SteamUI_SecuROM_Revoke_Error_Title" "Steam - Uninstall failed"
"SteamUI_SecuROM_Revoke_Error_Text"
"Voor het verwijderen van deze toepassin
g is een internetverbinding nodig."
"[english]SteamUI_SecuROM_Revoke_Error_Text"
"Uninstalling this application r
equires an internet connection."
"Steam_status_installing"
"Bezig met installeren"
"[english]Steam_status_installing"
"Installing"
"steam_status_decrypting"
"Bezig met decoderen: "
"[english]steam_status_decrypting"
"Decrypting: "
"Steam_status_validating"
"Bezig met valideren: "
"[english]Steam_status_validating"
"Validating: "
"steam_status_launching"
"Bezig met starten"
"[english]steam_status_launching"
"Launching"
"steam_status_launching_progress"
"Bezig met starten: "
"[english]steam_status_launching_progress"
"Launching: "
"SteamUI_Modem_56k"
"Modem - 56 kbps"
"[english]SteamUI_Modem_56k"
"Modem - 56kbps"
"SteamUI_DSL_256k"
"DSL > 256 kbps"
"[english]SteamUI_DSL_256k"
"DSL > 256kbps"
"SteamUI_DSL_768k"
"DSL > 768 kbps"
"[english]SteamUI_DSL_768k"
"DSL > 768kbps"
"SteamUI_CABLEDSL_2M" "DSL/kabel > 2 Mbps"
"[english]SteamUI_CABLEDSL_2M" "DSL/Cable > 2Mbps"
"SteamUI_CABLEFIBER_10M"
"Kabel/glasvezel > 10 Mbps"
"[english]SteamUI_CABLEFIBER_10M"
"Cable/Fiber > 10Mbps"
"Steam_RetailAccountActivating" "Bezig met activeren van %product% op Steam"
"[english]Steam_RetailAccountActivating"
"Activating %product% on Steam"
"Steam_RetailAccountChoices"
"Zodra het product is geactiveerd, kun je de spe
llen altijd en vanaf elke computer openen door simpelweg in te loggen op je Stea
m-account."
"[english]Steam_RetailAccountChoices" "Once activated, you will be able to acc
ess your games at any time, from any computer just by logging into your Steam ac
count."
"Steam_RetailInstallLocked_Title"
"Steam - spel vergrendeld"

"[english]Steam_RetailInstallLocked_Title"
"Steam - Game locked"
"Steam_RetailInstallLocked_Info"
"%product% is nog niet officieel uitgebr
acht en kan op dit moment niet worden ontgrendeld. Kijk in het Steam-nieuws op w
elke datum het spel wordt uitgebracht.\nJe krijgt bericht van Steam als het spel
wordt ontgrendeld."
"[english]Steam_RetailInstallLocked_Info"
"%product% has not been official
ly released, and cannot be unlocked at this time. Please check the Steam news to
find out the release time.\nSteam will notify you when the game becomes unlocke
d."
"Steam_RetailInstallLocked_LinkText"
"Meer informatie over %product%"
"[english]Steam_RetailInstallLocked_LinkText" "See more about %product%"
"Steam_SystemRebootRequired_Title"
"Steam - Opnieuw opstarten vereist"
"[english]Steam_SystemRebootRequired_Title"
"Steam - Reboot required"
"Steam_SystemRebootRequired_Info"
"Vanwege de wijzigingen die de recente u
pdate heeft aangebracht, moet je het systeem opnieuw starten voordat je dit spel
kunt starten."
"[english]Steam_SystemRebootRequired_Info"
"Due to changes in the recent up
date, your system needs to be restarted in order to launch this game."
"Steam_SystemRebootRequired_Button"
"Nu opnieuw starten"
"[english]Steam_SystemRebootRequired_Button"
"Restart now"
"Steam_Game_Developer$appType=game"
"Ontwikkelaar"
"[english]Steam_Game_Developer$appType=game"
"Developer"
"Steam_Game_Developer$appType=media"
"Producent"
"[english]Steam_Game_Developer$appType=media" "Producer"
"Steam_Game_Developer$appType=tool"
"Ontwikkelaar"
"[english]Steam_Game_Developer$appType=tool"
"Developer"
"Steam_Forums" "Discussies"
"[english]Steam_Forums" "Discussions"
"Steam_ForumsURL"
"http://steampowered.com/index.php?area=forums"
"[english]Steam_ForumsURL"
"http://steampowered.com/index.php?area=forums"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchMediaAppWithAssociatedViewer"
"Media a
fspelen met bijbehorende viewer..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchMediaAppWithAssociatedViewer"
"Play media with associated viewer..."
"Steam_CCDeclined_SupportLink" "Ga naar de ondersteuningssite van Steam voor me
er informatie"
"[english]Steam_CCDeclined_SupportLink" "Visit the Steam support web site for mo
re information"
"Steam_RetailInstall_InstallingFromDisk"
"Bezig met installeren van schij
f..."
"[english]Steam_RetailInstall_InstallingFromDisk"
"Installing from disk...
"
"Steam_PlayMedia"
"Spelen"
"[english]Steam_PlayMedia"
"Play"
"Steam_BackupBytesProgress"
"%bytes% / %total% MB"
"[english]Steam_BackupBytesProgress"
"%bytes% / %total% MB"
"Steam_FragmentationLabel"
"%type%-fragmentatie: %frag%"
"[english]Steam_FragmentationLabel"
"%type% Fragmentation: %frag%"
"Steam_FileFragmentationType" "Bestand"
"[english]Steam_FileFragmentationType" "File"
"Steam_DataFragmentationType" "Interne gegevens"
"[english]Steam_DataFragmentationType" "Internal Data"
"Steam_FragmentationClustersLabel"
"Clusters: %clusterscompleted% / %cluste
rstotal%"
"[english]Steam_FragmentationClustersLabel"
"Clusters: %clusterscompleted% /
%clusterstotal%"
"Steam_GamePropertiesDefragment"
"Cachebestanden defragmenteren..."
"[english]Steam_GamePropertiesDefragment"
"Defragment cache files"
"Steam_GamePropertiesFragmentation"
"Fragmentatie"
"[english]Steam_GamePropertiesFragmentation"
"Fragmentation"

"Frame_Defragment"
"Defrag - %game%"
"[english]Frame_Defragment"
"Defrag - %game%"
"Frame_DefragmentComplete"
"Defrag - %game%"
"[english]Frame_DefragmentComplete"
"Defrag - %game%"
"Steam_DefragNotSupported"
"Voor defragmentatie heb je Windows 2000 of een
nieuwer besturingssysteem nodig."
"[english]Steam_DefragNotSupported"
"Defragmentation requires Windows 2000 o
r newer."
"Steam_DefragDebriefSuccess"
"Defragmentatie is voltooid. Je spelbestanden zi
jn nu volledig geoptimaliseerd."
"[english]Steam_DefragDebriefSuccess" "Defragmentation is complete. Your game
files are now fully optimized."
"Steam_DefragDebriefModerateSuccess"
"Defragmentatie is voltooid. Je spelbest
anden zijn voldoende gedefragmenteerd om de spellen efficint uit te kunnen voeren
.\n\nAls je nog verder wilt defragmenteren, kun je het systeemdefragmentatieprog
ramma uitvoeren."
"[english]Steam_DefragDebriefModerateSuccess" "Defragmentation is complete. Yo
ur game files are now defragmented enough to provide a good experience.\n\nIn or
der to reduce fragmentation further, run the system defragmentation tool."
"Steam_DefragDebriefFailure"
"Defragmentatie is voltooid. Steam kan je spelbe
standen niet volledig defragmenteren omdat je harde schijf te sterk gedefragment
eerd is.\n\nWe raden je aan het systeemdefragmentatieprogramma uit te voeren."
"[english]Steam_DefragDebriefFailure" "Defragmentation is complete. Steam coul
d not fully defragment your game files because your hard disk has too much fragm
entation.\n\nIt is recommended that your run the system defragmentation tool."
"Steam_DefragDebriefForLaunch" "Defragmentatie is voltooid. Je kunt het spel nu
spelen."
"[english]Steam_DefragDebriefForLaunch" "Defragmentation is complete. Your game
is now ready to play."
"Steam_InstallAppWizard_RestoreBackup_Title"
"Back-up herstellen - %game%"
"[english]Steam_InstallAppWizard_RestoreBackup_Title" "Restore Backup - %game%
"
"Steam_BackupSize_Custom"
"Aangepast..."
"[english]Steam_BackupSize_Custom"
"Custom..."
"Steam_BackupFileAlreadyExists_Title" "Steam - Back-up maken"
"[english]Steam_BackupFileAlreadyExists_Title" "Steam - Backup"
"Steam_BackupFileAlreadyExists_Info"
"Kan geen Steam-reservebestanden maken i
n:\n\n%path%\n\nEr bestaat al een directory met die naam."
"[english]Steam_BackupFileAlreadyExists_Info" "Cannot create Steam backup file
s in:\n\n%path%\n\nA directory already exists with that name."
"Steam_Games" "Spellen"
"[english]Steam_Games" "Games"
"Steam_RegionRestricted_Title" "Steam - spel niet beschikbaar"
"[english]Steam_RegionRestricted_Title" "Steam - Game unavailable"
"Steam_RegionRestrictedPurchase_Info" "Dit spel is geactiveerd met een product
code die alleen in een specifieke regio geldig is. Aangezien je nu niet in deze
regio bent, kun je %game% niet spelen."
"[english]Steam_RegionRestrictedPurchase_Info" "This game was activated with a
product code that is valid only in a specific geographic region. Since you are n
ot currently in that region, %game% is not available to play."
"Steam_RegionRestricted_SupportLink"
"Ga naar de ondersteuningssite van Steam
voor meer informatie"
"[english]Steam_RegionRestricted_SupportLink" "Visit the Steam support web sit
e for more information"
"Steam_RegionRestrictedPurchase_SupportURL"
"http://support.steampowered.com
/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=461"
"[english]Steam_RegionRestrictedPurchase_SupportURL"
"http://support.steampow
ered.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=461"
"Steam_RegionRestricted_Info" "%game% is niet beschikbaar in je land."
"[english]Steam_RegionRestricted_Info" "%game% is not available in your territo

ry."
"Steam_RegionRestricted_SupportURL"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=461"
"[english]Steam_RegionRestricted_SupportURL"
"http://support.steampowered.com
/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=461"
"Steam_CountryRestricted_Info" "Je kunt dit abonnement in jouw land helaas niet
afsluiten."
"[english]Steam_CountryRestricted_Info" "This subscription is not available for
purchase in your country."
"Steam_CountryRestricted_SupportURL"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=488"
"[english]Steam_CountryRestricted_SupportURL" "http://support.steampowered.com
/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=488"
"Steam_RegionRestrictedCode_Title"
"Steam - product niet beschikbaar"
"[english]Steam_RegionRestrictedCode_Title"
"Steam - Product unavailable"
"Steam_RegionRestrictedCode_Info"
"Deze productcode kan niet in jouw regio
worden geactiveerd."
"[english]Steam_RegionRestrictedCode_Info"
"This product code cannot be act
ivated in your region."
"Steam_RegionRestrictedCode_SupportURL" "http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=463"
"[english]Steam_RegionRestrictedCode_SupportURL"
"http://support.steampow
ered.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=463"
"Steam_FragmentationBad_Title" "Steam - waarschuwing voor fragmentatie van schi
jf"
"[english]Steam_FragmentationBad_Title" "Steam - Disk fragmentation warning"
"Steam_FragmentationBad_Info" "De spelbestanden op de schijf zijn slecht geopt
imaliseerd. Dit kan trage laadtijden en slechte prestaties tot gevolg hebben.\n\
nSteam kan je spelbestanden nu optimaliseren.\n"
"[english]Steam_FragmentationBad_Info" "Your game files have a high level of on
-disk fragmentation. This can cause slow load times and poor performance in the
game. \n\nSteam can optimize your game files for you now.\n"
"Steam_FragmentationBad_RunDefrag"
"Defragmentatie uitvoeren"
"[english]Steam_FragmentationBad_RunDefrag"
"Run defrag"
"Steam_FragmentationBad_RunGame"
"Spel spelen"
"[english]Steam_FragmentationBad_RunGame"
"Play game"
"Steam_UserColumn"
"Snelkoppelingen voor gebruikers"
"[english]Steam_UserColumn"
"User Shortcuts"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchShortcut" "Starten..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_LaunchShortcut"
"Launch..."
"Steam_GameProperties_ShortcutTab"
"Snelkoppelingen"
"[english]Steam_GameProperties_ShortcutTab"
"Shortcut"
"SteamUI_GameExplorer_Title"
"Windows Spelverkenner"
"[english]SteamUI_GameExplorer_Title" "Windows Games Explorer"
"SteamUI_GameExplorer_AddGame_Success" "Het spel is toegevoegd aan Spelverkenne
r"
"[english]SteamUI_GameExplorer_AddGame_Success" "Game has been added to Games Ex
plorer"
"SteamUI_GameExplorer_AddGame_Failure" "Spel toevoegen aan Spelverkenner misluk
t"
"[english]SteamUI_GameExplorer_AddGame_Failure" "Failed adding game to Games Exp
lorer"
"SteamUI_GameExplorer_AddGame" "Toevoegen aan Spelverkenner"
"[english]SteamUI_GameExplorer_AddGame" "Add to Games Explorer"
"SteamUI_GameExplorer_RemoveGame"
"Verwijderen uit Spelverkenner"
"[english]SteamUI_GameExplorer_RemoveGame"
"Remove from Games Explorer"
"SteamUI_ParentalControl_Title" "Ouderlijk toezicht in Windows"
"[english]SteamUI_ParentalControl_Title"
"Windows Parental Control"
"SteamUI_ParentalControl_Blocked"
"Spel geblokkeerd voor huidige gebruiker
door ouderlijk toezicht in Windows."

"[english]SteamUI_ParentalControl_Blocked"
"Game blocked for current user b
y Windows Parental Control."
"SteamUI_ShortcutName" "Naam:"
"[english]SteamUI_ShortcutName" "Name:"
"SteamUI_ShortcutTarget"
"Doelbestand:"
"[english]SteamUI_ShortcutTarget"
"Target:"
"SteamUI_ShortcutStartIn"
"Starten in:"
"[english]SteamUI_ShortcutStartIn"
"Start In:"
"SteamUI_PickShortcutApp"
"Wijzigen..."
"[english]SteamUI_PickShortcutApp"
"Change..."
"SteamUI_PickShortcutChooseIcon"
"Pictogram kiezen..."
"[english]SteamUI_PickShortcutChooseIcon"
"Choose Icon..."
"SteamUI_PickShortcutTitle"
"Spel toevoegen"
"[english]SteamUI_PickShortcutTitle"
"Add a Game"
"SteamUI_StatusShortcutReady" "Snelkoppeling"
"[english]SteamUI_StatusShortcutReady" "Shortcut"
"Steam_RightClick_CreateShortcut"
"Snelkoppeling maken"
"[english]Steam_RightClick_CreateShortcut"
"Create Shortcut"
"Steam_RightClick_DeleteShortcut"
"Snelkoppeling verwijderen"
"[english]Steam_RightClick_DeleteShortcut"
"Delete Shortcut"
"Steam_minigamescolumn_shortcuts"
"SNELKOPPELINGEN"
"[english]Steam_minigamescolumn_shortcuts"
"SHORTCUTS"
"Steam_menu_AddShortcut"
"Niet-Steam-spel aan mijn bibliotheek toevoegen.
.."
"[english]Steam_menu_AddShortcut"
"Add a Non-Steam Game to My Library..."
"steam_desktop" "Bureaublad"
"[english]steam_desktop"
"Desktop"
"steam_startmenu"
"Startmenu"
"[english]steam_startmenu"
"Start Menu"
"steam_addshorcuts_column_program"
"Programma"
"[english]steam_addshorcuts_column_program"
"Program"
"steam_addshorcuts_column_location"
"Locatie"
"[english]steam_addshorcuts_column_location"
"Location"
"steam_addshortcuts_browse"
"Bladeren..."
"[english]steam_addshortcuts_browse"
"Browse..."
"steam_addshortcuts_AddSelectedPrograms"
"Programma s toevoegen"
"[english]steam_addshortcuts_AddSelectedPrograms"
"Add selected programs"
"steam_addshortcuts_searching" "Bezig met zoeken..."
"[english]steam_addshortcuts_searching" "Searching..."
"SteamUI_AddGameLabel" "Selecteer een spel om aan je spelbibliotheek toe te voe
gen."
"[english]SteamUI_AddGameLabel" "Select a program to add it to your Games Librar
y."
"Steam_LaunchShortcutFailed_Title"
"Steam - opstarten via snelkoppeling mis
lukt"
"[english]Steam_LaunchShortcutFailed_Title"
"Steam - Shortcut launch failed"
"Steam_LaunchShortcutFailed_Info"
"%game% starten mislukt."
"[english]Steam_LaunchShortcutFailed_Info"
"Failed to launch %game%."
"SteamUI_PlatformMenu_Shortcuts_Cascading"
"Snelkoppelingen"
"[english]SteamUI_PlatformMenu_Shortcuts_Cascading"
"Shortcuts"
"SteamUI_PlatformMenu_NoShortcuts"
"(Geen snelkoppelingen)"
"[english]SteamUI_PlatformMenu_NoShortcuts"
"(No Shortcuts)"
"Steam_Country_US"
"Verenigde Staten"
"[english]Steam_Country_US"
"United States"
"Steam_Country_AF"
"Afghanistan"
"[english]Steam_Country_AF"
"Afghanistan"
"Steam_Country_AX"
"Aland-eilanden"
"[english]Steam_Country_AX"
"Aland Islands"
"Steam_Country_AL"
"Albani"
"[english]Steam_Country_AL"
"Albania"

"Steam_Country_DZ"
"Algerije"
"[english]Steam_Country_DZ"
"Algeria"
"Steam_Country_AS"
"Amerikaans Samoa"
"[english]Steam_Country_AS"
"American Samoa"
"Steam_Country_AD"
"Andorra"
"[english]Steam_Country_AD"
"Andorra"
"Steam_Country_AO"
"Angola"
"[english]Steam_Country_AO"
"Angola"
"Steam_Country_AI"
"Anguilla"
"[english]Steam_Country_AI"
"Anguilla"
"Steam_Country_AQ"
"Antarctica"
"[english]Steam_Country_AQ"
"Antarctica"
"Steam_Country_AG"
"Antigua en Barbuda"
"[english]Steam_Country_AG"
"Antigua and Barbuda"
"Steam_Country_AR"
"Argentini"
"[english]Steam_Country_AR"
"Argentina"
"Steam_Country_AM"
"Armeni"
"[english]Steam_Country_AM"
"Armenia"
"Steam_Country_AW"
"Aruba"
"[english]Steam_Country_AW"
"Aruba"
"Steam_Country_AU"
"Australi"
"[english]Steam_Country_AU"
"Australia"
"Steam_Country_AT"
"Oostenrijk"
"[english]Steam_Country_AT"
"Austria"
"Steam_Country_AZ"
"Azerbeidzjan"
"[english]Steam_Country_AZ"
"Azerbaijan"
"Steam_Country_BS"
"Bahama s"
"[english]Steam_Country_BS"
"Bahamas"
"Steam_Country_BH"
"Bahrein"
"[english]Steam_Country_BH"
"Bahrain"
"Steam_Country_BD"
"Bangladesh"
"[english]Steam_Country_BD"
"Bangladesh"
"Steam_Country_BB"
"Barbados"
"[english]Steam_Country_BB"
"Barbados"
"Steam_Country_BY"
"Wit-Rusland"
"[english]Steam_Country_BY"
"Belarus"
"Steam_Country_BE"
"Belgi"
"[english]Steam_Country_BE"
"Belgium"
"Steam_Country_BZ"
"Belize"
"[english]Steam_Country_BZ"
"Belize"
"Steam_Country_BJ"
"Benin"
"[english]Steam_Country_BJ"
"Benin"
"Steam_Country_BM"
"Bermuda"
"[english]Steam_Country_BM"
"Bermuda"
"Steam_Country_BT"
"Bhutan"
"[english]Steam_Country_BT"
"Bhutan"
"Steam_Country_BO"
"Bolivia"
"[english]Steam_Country_BO"
"Bolivia"
"Steam_Country_BA"
"Bosni-Herzegovina"
"[english]Steam_Country_BA"
"Bosnia and Herzegovina"
"Steam_Country_BW"
"Botswana"
"[english]Steam_Country_BW"
"Botswana"
"Steam_Country_BV"
"Bouveteiland"
"[english]Steam_Country_BV"
"Bouvet Island"
"Steam_Country_BR"
"Brazili"
"[english]Steam_Country_BR"
"Brazil"
"Steam_Country_IO"
"Brits Indische Oceaanterritorium"
"[english]Steam_Country_IO"
"British Indian Ocean Territory"
"Steam_Country_BN"
"Brunei Darussalam"
"[english]Steam_Country_BN"
"Brunei Darussalam"

"Steam_Country_BG"
"Bulgarije"
"[english]Steam_Country_BG"
"Bulgaria"
"Steam_Country_BF"
"Burkina Faso"
"[english]Steam_Country_BF"
"Burkina Faso"
"Steam_Country_BI"
"Burundi"
"[english]Steam_Country_BI"
"Burundi"
"Steam_Country_KH"
"Cambodja"
"[english]Steam_Country_KH"
"Cambodia"
"Steam_Country_CM"
"Kameroen"
"[english]Steam_Country_CM"
"Cameroon"
"Steam_Country_CA"
"Canada"
"[english]Steam_Country_CA"
"Canada"
"Steam_Country_CV"
"Kaapverdi"
"[english]Steam_Country_CV"
"Cape Verde"
"Steam_Country_KY"
"Kaaimaneilanden"
"[english]Steam_Country_KY"
"Cayman Islands"
"Steam_Country_CF"
"Centraal Afrikaanse Republiek"
"[english]Steam_Country_CF"
"Central African Republic"
"Steam_Country_TD"
"Tsjaad"
"[english]Steam_Country_TD"
"Chad"
"Steam_Country_CL"
"Chili"
"[english]Steam_Country_CL"
"Chile"
"Steam_Country_CN"
"China"
"[english]Steam_Country_CN"
"China"
"Steam_Country_CX"
"Christmaseiland"
"[english]Steam_Country_CX"
"Christmas Island"
"Steam_Country_CC"
"Cocoseilanden"
"[english]Steam_Country_CC"
"Cocos (Keeling) Islands"
"Steam_Country_CO"
"Colombia"
"[english]Steam_Country_CO"
"Colombia"
"Steam_Country_KM"
"Comoren"
"[english]Steam_Country_KM"
"Comoros"
"Steam_Country_CG"
"Congo"
"[english]Steam_Country_CG"
"Congo"
"Steam_Country_CD"
"Congo, Democratische Republiek"
"[english]Steam_Country_CD"
"Congo, the Democratic Republic of the"
"Steam_Country_CK"
"Cookeilanden"
"[english]Steam_Country_CK"
"Cook Islands"
"Steam_Country_CR"
"Costa Rica"
"[english]Steam_Country_CR"
"Costa Rica"
"Steam_Country_CI"
"Ivoorkust"
"[english]Steam_Country_CI"
"Cote d Ivoire"
"Steam_Country_HR"
"Kroati"
"[english]Steam_Country_HR"
"Croatia"
"Steam_Country_CY"
"Cyprus"
"[english]Steam_Country_CY"
"Cyprus"
"Steam_Country_CZ"
"Tsjechi"
"[english]Steam_Country_CZ"
"Czech Republic"
"Steam_Country_DK"
"Denemarken"
"[english]Steam_Country_DK"
"Denmark"
"Steam_Country_DJ"
"Djibouti"
"[english]Steam_Country_DJ"
"Djibouti"
"Steam_Country_DM"
"Dominica"
"[english]Steam_Country_DM"
"Dominica"
"Steam_Country_DO"
"Dominicaanse Republiek"
"[english]Steam_Country_DO"
"Dominican Republic"
"Steam_Country_EC"
"Ecuador"
"[english]Steam_Country_EC"
"Ecuador"
"Steam_Country_EG"
"Egypte"
"[english]Steam_Country_EG"
"Egypt"

"Steam_Country_SV"
"El Salvador"
"[english]Steam_Country_SV"
"El Salvador"
"Steam_Country_GQ"
"Equatoriaal-Guinea"
"[english]Steam_Country_GQ"
"Equatorial Guinea"
"Steam_Country_ER"
"Eritrea"
"[english]Steam_Country_ER"
"Eritrea"
"Steam_Country_EE"
"Estland"
"[english]Steam_Country_EE"
"Estonia"
"Steam_Country_ET"
"Ethiopi"
"[english]Steam_Country_ET"
"Ethiopia"
"Steam_Country_FK"
"Falkland-eilanden (Malvinas)"
"[english]Steam_Country_FK"
"Falkland Islands (Malvinas)"
"Steam_Country_FO"
"Faerer"
"[english]Steam_Country_FO"
"Faroe Islands"
"Steam_Country_FJ"
"Fiji"
"[english]Steam_Country_FJ"
"Fiji"
"Steam_Country_FI"
"Finland"
"[english]Steam_Country_FI"
"Finland"
"Steam_Country_FR"
"Frankrijk"
"[english]Steam_Country_FR"
"France"
"Steam_Country_GF"
"Frans-Guyana"
"[english]Steam_Country_GF"
"French Guiana"
"Steam_Country_PF"
"Frans Polynesi"
"[english]Steam_Country_PF"
"French Polynesia"
"Steam_Country_TF"
"Frans Zuidelijk territorium"
"[english]Steam_Country_TF"
"French Southern Territories"
"Steam_Country_GA"
"Gabon"
"[english]Steam_Country_GA"
"Gabon"
"Steam_Country_GM"
"Gambia"
"[english]Steam_Country_GM"
"Gambia"
"Steam_Country_GE"
"Georgi"
"[english]Steam_Country_GE"
"Georgia"
"Steam_Country_DE"
"Duitsland"
"[english]Steam_Country_DE"
"Germany"
"Steam_Country_GH"
"Ghana"
"[english]Steam_Country_GH"
"Ghana"
"Steam_Country_GI"
"Gibraltar"
"[english]Steam_Country_GI"
"Gibraltar"
"Steam_Country_GR"
"Griekenland"
"[english]Steam_Country_GR"
"Greece"
"Steam_Country_GL"
"Groenland"
"[english]Steam_Country_GL"
"Greenland"
"Steam_Country_GD"
"Grenada"
"[english]Steam_Country_GD"
"Grenada"
"Steam_Country_GP"
"Guadeloupe"
"[english]Steam_Country_GP"
"Guadeloupe"
"Steam_Country_GU"
"Guam"
"[english]Steam_Country_GU"
"Guam"
"Steam_Country_GT"
"Guatemala"
"[english]Steam_Country_GT"
"Guatemala"
"Steam_Country_GN"
"Guinee"
"[english]Steam_Country_GN"
"Guinea"
"Steam_Country_GW"
"Guinee-Bissau"
"[english]Steam_Country_GW"
"Guinea-Bissau"
"Steam_Country_GG"
"Guernsey"
"[english]Steam_Country_GG"
"Guernsey"
"Steam_Country_GY"
"Guyana"
"[english]Steam_Country_GY"
"Guyana"
"Steam_Country_HT"
"Hati"
"[english]Steam_Country_HT"
"Haiti"

"Steam_Country_HM"
"Heard- en Mc Donald-eilanden"
"[english]Steam_Country_HM"
"Heard and Mc Donald Islands"
"Steam_Country_VA"
"Heilige Stoel (Vaticaanstad)"
"[english]Steam_Country_VA"
"Holy See(Vatican City State)"
"Steam_Country_HN"
"Honduras"
"[english]Steam_Country_HN"
"Honduras"
"Steam_Country_HK"
"Hongkong"
"[english]Steam_Country_HK"
"Hong Kong"
"Steam_Country_HU"
"Hongarije"
"[english]Steam_Country_HU"
"Hungary"
"Steam_Country_IS"
"IJsland"
"[english]Steam_Country_IS"
"Iceland"
"Steam_Country_IN"
"India"
"[english]Steam_Country_IN"
"India"
"Steam_Country_ID"
"Indonesi"
"[english]Steam_Country_ID"
"Indonesia"
"Steam_Country_IE"
"Ierland"
"[english]Steam_Country_IE"
"Ireland"
"Steam_Country_IM"
"Man"
"[english]Steam_Country_IM"
"Isle of Man"
"Steam_Country_IL"
"Isral"
"[english]Steam_Country_IL"
"Israel"
"Steam_Country_IT"
"Itali"
"[english]Steam_Country_IT"
"Italy"
"Steam_Country_JM"
"Jamaica"
"[english]Steam_Country_JM"
"Jamaica"
"Steam_Country_JP"
"Japan"
"[english]Steam_Country_JP"
"Japan"
"Steam_Country_JE"
"Jersey"
"[english]Steam_Country_JE"
"Jersey"
"Steam_Country_JO"
"Jordani"
"[english]Steam_Country_JO"
"Jordan"
"Steam_Country_KZ"
"Kazachstan"
"[english]Steam_Country_KZ"
"Kazakhstan"
"Steam_Country_KE"
"Kenia"
"[english]Steam_Country_KE"
"Kenya"
"Steam_Country_KI"
"Kiribati"
"[english]Steam_Country_KI"
"Kiribati"
"Steam_Country_KR"
"Noord- of Zuid-Korea"
"[english]Steam_Country_KR"
"Korea, Republic of"
"Steam_Country_KW"
"Koeweit"
"[english]Steam_Country_KW"
"Kuwait"
"Steam_Country_KG"
"Kirgizi"
"[english]Steam_Country_KG"
"Kyrgyzstan"
"Steam_Country_LA"
"Lao, Democratische volksrepubliek"
"[english]Steam_Country_LA"
"Lao People s Democratic Republic"
"Steam_Country_LV"
"Letland"
"[english]Steam_Country_LV"
"Latvia"
"Steam_Country_LB"
"Libanon"
"[english]Steam_Country_LB"
"Lebanon"
"Steam_Country_LS"
"Lesotho"
"[english]Steam_Country_LS"
"Lesotho"
"Steam_Country_LR"
"Liberia"
"[english]Steam_Country_LR"
"Liberia"
"Steam_Country_LI"
"Liechtenstein"
"[english]Steam_Country_LI"
"Liechtenstein"
"Steam_Country_LT"
"Litouwen"
"[english]Steam_Country_LT"
"Lithuania"
"Steam_Country_LU"
"Luxemburg"
"[english]Steam_Country_LU"
"Luxembourg"

"Steam_Country_MO"
"Macau"
"[english]Steam_Country_MO"
"Macau"
"Steam_Country_MK"
"Macedoni"
"[english]Steam_Country_MK"
"Macedonia, the former Yugoslav Republic of"
"Steam_Country_MG"
"Madagascar"
"[english]Steam_Country_MG"
"Madagascar"
"Steam_Country_MW"
"Malawi"
"[english]Steam_Country_MW"
"Malawi"
"Steam_Country_MY"
"Maleisi"
"[english]Steam_Country_MY"
"Malaysia"
"Steam_Country_MV"
"Malediven"
"[english]Steam_Country_MV"
"Maldives"
"Steam_Country_ML"
"Mali"
"[english]Steam_Country_ML"
"Mali"
"Steam_Country_MT"
"Malta"
"[english]Steam_Country_MT"
"Malta"
"Steam_Country_MH"
"Marshalleilanden"
"[english]Steam_Country_MH"
"Marshall Islands"
"Steam_Country_MQ"
"Martinique"
"[english]Steam_Country_MQ"
"Martinique"
"Steam_Country_MR"
"Mauritani"
"[english]Steam_Country_MR"
"Mauritania"
"Steam_Country_MU"
"Mauritius"
"[english]Steam_Country_MU"
"Mauritius"
"Steam_Country_YT"
"Mayotte"
"[english]Steam_Country_YT"
"Mayotte"
"Steam_Country_MX"
"Mexico"
"[english]Steam_Country_MX"
"Mexico"
"Steam_Country_FM"
"Micronesi, Verenigde staten van"
"[english]Steam_Country_FM"
"Micronesia, Federated States of"
"Steam_Country_MD"
"Moldavi, Republiek"
"[english]Steam_Country_MD"
"Moldova, Republic of"
"Steam_Country_MC"
"Monaco"
"[english]Steam_Country_MC"
"Monaco"
"Steam_Country_MN"
"Mongoli"
"[english]Steam_Country_MN"
"Mongolia"
"Steam_Country_MS"
"Montserrat"
"[english]Steam_Country_MS"
"Montserrat"
"Steam_Country_MA"
"Marokko"
"[english]Steam_Country_MA"
"Morocco"
"Steam_Country_MZ"
"Mozambique"
"[english]Steam_Country_MZ"
"Mozambique"
"Steam_Country_NA"
"Namibi"
"[english]Steam_Country_NA"
"Namibia"
"Steam_Country_NR"
"Nauru"
"[english]Steam_Country_NR"
"Nauru"
"Steam_Country_NP"
"Nepal"
"[english]Steam_Country_NP"
"Nepal"
"Steam_Country_NL"
"Nederland"
"[english]Steam_Country_NL"
"Netherlands"
"Steam_Country_AN"
"Nederlandse Antillen"
"[english]Steam_Country_AN"
"Netherlands Antilles"
"Steam_Country_NC"
"Nieuw-Caledoni"
"[english]Steam_Country_NC"
"New Caledonia"
"Steam_Country_NZ"
"Nieuw-Zeeland"
"[english]Steam_Country_NZ"
"New Zealand"
"Steam_Country_NI"
"Nicaragua"
"[english]Steam_Country_NI"
"Nicaragua"
"Steam_Country_NE"
"Niger"
"[english]Steam_Country_NE"
"Niger"

"Steam_Country_NG"
"Nigeria"
"[english]Steam_Country_NG"
"Nigeria"
"Steam_Country_NU"
"Niue"
"[english]Steam_Country_NU"
"Niue"
"Steam_Country_NF"
"Norfolk-eiland"
"[english]Steam_Country_NF"
"Norfolk Island"
"Steam_Country_MP"
"Noordelijke Mariana-eilanden"
"[english]Steam_Country_MP"
"Northern Mariana Islands"
"Steam_Country_NO"
"Noorwegen"
"[english]Steam_Country_NO"
"Norway"
"Steam_Country_OM"
"Oman"
"[english]Steam_Country_OM"
"Oman"
"Steam_Country_PK"
"Pakistan"
"[english]Steam_Country_PK"
"Pakistan"
"Steam_Country_PW"
"Palau"
"[english]Steam_Country_PW"
"Palau"
"Steam_Country_PS"
"Bezette Palestijnse gebieden"
"[english]Steam_Country_PS"
"Palestinian Territory, Occupied"
"Steam_Country_PA"
"Panama"
"[english]Steam_Country_PA"
"Panama"
"Steam_Country_PG"
"Papoea-Nieuw-Guinea"
"[english]Steam_Country_PG"
"Papua New Guinea"
"Steam_Country_PY"
"Paraguay"
"[english]Steam_Country_PY"
"Paraguay"
"Steam_Country_PE"
"Peru"
"[english]Steam_Country_PE"
"Peru"
"Steam_Country_PH"
"Filipijnen"
"[english]Steam_Country_PH"
"Philippines"
"Steam_Country_PN"
"Pitcairn"
"[english]Steam_Country_PN"
"Pitcairn"
"Steam_Country_PL"
"Polen"
"[english]Steam_Country_PL"
"Poland"
"Steam_Country_PT"
"Portugal"
"[english]Steam_Country_PT"
"Portugal"
"Steam_Country_PR"
"Puerto Rico"
"[english]Steam_Country_PR"
"Puerto Rico"
"Steam_Country_QA"
"Qatar"
"[english]Steam_Country_QA"
"Qatar"
"Steam_Country_RE"
"Runion"
"[english]Steam_Country_RE"
"Reunion"
"Steam_Country_RO"
"Roemeni"
"[english]Steam_Country_RO"
"Romania"
"Steam_Country_RU"
"Rusland"
"[english]Steam_Country_RU"
"Russian Federation"
"Steam_Country_RW"
"Rwanda"
"[english]Steam_Country_RW"
"Rwanda"
"Steam_Country_SH"
"Sint-Helena"
"[english]Steam_Country_SH"
"Saint Helena"
"Steam_Country_KN"
"Saint Kitts en Nevis"
"[english]Steam_Country_KN"
"Saint Kitts and Nevis"
"Steam_Country_LC"
"Saint Lucia"
"[english]Steam_Country_LC"
"Saint Lucia"
"Steam_Country_PM"
"Saint Pierre en Miquelon"
"[english]Steam_Country_PM"
"Saint Pierre and Miquelon"
"Steam_Country_VC"
"Saint Vincent en de Grenadines"
"[english]Steam_Country_VC"
"Saint Vincent and the Grenadines"
"Steam_Country_WS"
"Samoa"
"[english]Steam_Country_WS"
"Samoa"
"Steam_Country_SM"
"San Marino"
"[english]Steam_Country_SM"
"San Marino"

"Steam_Country_ST"
"Sao Tome en Principe"
"[english]Steam_Country_ST"
"Sao Tome and Principe"
"Steam_Country_SA"
"Saoedi-Arabi"
"[english]Steam_Country_SA"
"Saudi Arabia"
"Steam_Country_SN"
"Senegal"
"[english]Steam_Country_SN"
"Senegal"
"Steam_Country_CS"
"Servi en Montenegro"
"[english]Steam_Country_CS"
"Serbia and Montenegro"
"Steam_Country_SC"
"Seychellen"
"[english]Steam_Country_SC"
"Seychelles"
"Steam_Country_SL"
"Sierra Leone"
"[english]Steam_Country_SL"
"Sierra Leone"
"Steam_Country_SG"
"Singapore"
"[english]Steam_Country_SG"
"Singapore"
"Steam_Country_SK"
"Slowakije"
"[english]Steam_Country_SK"
"Slovakia"
"Steam_Country_SI"
"Sloveni"
"[english]Steam_Country_SI"
"Slovenia"
"Steam_Country_SB"
"Solomon-eilanden"
"[english]Steam_Country_SB"
"Solomon Islands"
"Steam_Country_SO"
"Somali"
"[english]Steam_Country_SO"
"Somalia"
"Steam_Country_ZA"
"Zuid-Afrika"
"[english]Steam_Country_ZA"
"South Africa"
"Steam_Country_GS"
"Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden"
"[english]Steam_Country_GS"
"South Georgia and the South Sandwich Islands"
"Steam_Country_ES"
"Spanje"
"[english]Steam_Country_ES"
"Spain"
"Steam_Country_LK"
"Sri Lanka"
"[english]Steam_Country_LK"
"Sri Lanka"
"Steam_Country_SR"
"Suriname"
"[english]Steam_Country_SR"
"Suriname"
"Steam_Country_SJ"
"Spitsbergen en Jan Mayen"
"[english]Steam_Country_SJ"
"Svalbard and Jan Mayen"
"Steam_Country_SZ"
"Swaziland"
"[english]Steam_Country_SZ"
"Swaziland"
"Steam_Country_SE"
"Zweden"
"[english]Steam_Country_SE"
"Sweden"
"Steam_Country_CH"
"Zwitserland"
"[english]Steam_Country_CH"
"Switzerland"
"Steam_Country_TW"
"Taiwan"
"[english]Steam_Country_TW"
"Taiwan"
"Steam_Country_TJ"
"Tadzjikistan"
"[english]Steam_Country_TJ"
"Tajikistan"
"Steam_Country_TZ"
"Tanzania, Verenigde Republiek"
"[english]Steam_Country_TZ"
"Tanzania, United Republic of"
"Steam_Country_TH"
"Thailand"
"[english]Steam_Country_TH"
"Thailand"
"Steam_Country_TL"
"Timor-Leste"
"[english]Steam_Country_TL"
"Timor-Leste"
"Steam_Country_TG"
"Togo"
"[english]Steam_Country_TG"
"Togo"
"Steam_Country_TK"
"Tokelau"
"[english]Steam_Country_TK"
"Tokelau"
"Steam_Country_TO"
"Tonga"
"[english]Steam_Country_TO"
"Tonga"
"Steam_Country_TT"
"Trinidad en Tobago"
"[english]Steam_Country_TT"
"Trinidad and Tobago"
"Steam_Country_TN"
"Tunesi"
"[english]Steam_Country_TN"
"Tunisia"

"Steam_Country_TR"
"Turkije"
"[english]Steam_Country_TR"
"Turkey"
"Steam_Country_TM"
"Turkmenistan"
"[english]Steam_Country_TM"
"Turkmenistan"
"Steam_Country_TC"
"Turks- en Caicos-eilanden"
"[english]Steam_Country_TC"
"Turks and Caicos Islands"
"Steam_Country_TV"
"Tuvalu"
"[english]Steam_Country_TV"
"Tuvalu"
"Steam_Country_UG"
"Oeganda"
"[english]Steam_Country_UG"
"Uganda"
"Steam_Country_UA"
"Oekrane"
"[english]Steam_Country_UA"
"Ukraine"
"Steam_Country_AE"
"Verenigde Arabische Emiraten"
"[english]Steam_Country_AE"
"United Arab Emirates"
"Steam_Country_GB"
"Verenigd Koninkrijk"
"[english]Steam_Country_GB"
"United Kingdom"
"Steam_Country_UM"
"Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten"
"[english]Steam_Country_UM"
"United States Minor Outlying Islands"
"Steam_Country_UY"
"Uruguay"
"[english]Steam_Country_UY"
"Uruguay"
"Steam_Country_UZ"
"Oezbekistan"
"[english]Steam_Country_UZ"
"Uzbekistan"
"Steam_Country_VU"
"Vanuatu"
"[english]Steam_Country_VU"
"Vanuatu"
"Steam_Country_VE"
"Venezuela"
"[english]Steam_Country_VE"
"Venezuela"
"Steam_Country_VN"
"Vietnam"
"[english]Steam_Country_VN"
"Viet Nam"
"Steam_Country_VG"
"Maagdeneilanden, Brits"
"[english]Steam_Country_VG"
"Virgin Islands, British"
"Steam_Country_VI"
"Maagdeneilanden, Verenigde Staten"
"[english]Steam_Country_VI"
"Virgin Islands, U.S."
"Steam_Country_WF"
"Wallis en Futuna"
"[english]Steam_Country_WF"
"Wallis and Futuna"
"Steam_Country_EH"
"Westelijke Sahara"
"[english]Steam_Country_EH"
"Western Sahara"
"Steam_Country_YE"
"Jemen"
"[english]Steam_Country_YE"
"Yemen"
"Steam_Country_ZM"
"Zambia"
"[english]Steam_Country_ZM"
"Zambia"
"Steam_Country_ZW"
"Zimbabwe"
"[english]Steam_Country_ZW"
"Zimbabwe"
"Steam_HL2Russian_Title"
"Half-Life 2 Russian Pack - Steam"
"[english]Steam_HL2Russian_Title"
"Half-Life 2 Russian Pack - Steam"
"Steam_HL2Russian_Installed"
"Het Half-Life 2 Russian Pack is geactiveerd.\nH
alf-Life 2 nu starten?"
"[english]Steam_HL2Russian_Installed" "The Half-Life 2 Russian Pack has been a
ctivated.\nLaunch Half-Life 2 now?"
"Steam_HL2Russian_Removed"
"Het Half-Life 2 Russian Pack is gedeactiveerd."
"[english]Steam_HL2Russian_Removed"
"The Half-Life 2 Russian Pack has been d
eactivated."
"Steam_HL2Russian_AlreadyInstalled"
"Het Half-Life 2 Russian Pack is al acti
ef."
"[english]Steam_HL2Russian_AlreadyInstalled"
"The Half-Life 2 Russian Pack is
already active."
"Steam_HL2Russian_AlreadyRemoved"
"Het Half-Life 2 Russian Pack is momente
el niet actief."
"[english]Steam_HL2Russian_AlreadyRemoved"
"The Half-Life 2 Russian Pack is
not currently active."
"Steam_HL2Russian_LaunchHalfLifeNow"
"Half-Life 2 starten"

"[english]Steam_HL2Russian_LaunchHalfLifeNow" "Launch Half-Life 2"


"Steam_GameLaunchOptions_Title" "%game% - Steam"
"[english]Steam_GameLaunchOptions_Title"
"%game% - Steam"
"Steam_LaunchOption_Game"
"%game% spelen"
"[english]Steam_LaunchOption_Game"
"Play %game%"
"Steam_LaunchOption_SetupUtility"
"Configuratie-editor starten"
"[english]Steam_LaunchOption_SetupUtility"
"Launch Configuration Editor"
"Steam_Media_GenericFailure"
"Kan media niet toevoegen aan lijst."
"[english]Steam_Media_GenericFailure" "Failed to add media to list."
"Steam_Media_ErrorNotEnoughDiskSpace" "Je hebt niet genoeg vrije schijfruimte
om deze media af te spelen.\nMaak schijfruimte vrij en probeer het opnieuw."
"[english]Steam_Media_ErrorNotEnoughDiskSpace" "You do not have enough disk spa
ce available to play this media.\nPlease free up some disk space and then try ag
ain."
"Steam_UserNameReserved"
"De naam van je account mag niet Valve of Ste
am bevatten."
"[english]Steam_UserNameReserved"
"Your account name may not contain Valv
e or Steam ."
"SteamUI_SendEmail"
"E-mailadres (optioneel)"
"[english]SteamUI_SendEmail"
"Email address (optional)"
"Steam_PurchaseError_MissingRequiredApp"
"%subscription% vereist dat je %
app% bezit,\n klik op OK om aankoopmogelijkheden weer te geven voor %app%."
"[english]Steam_PurchaseError_MissingRequiredApp"
"%subscription% requires
that you own %app%,\n click OK to view purchase options for %app%."
"Steam_Ubisoft_EmailPrompt"
"Ubisoft, uitgever van %subscription%, wil graag
contact met je houden. Als je de onderstaande gegevens invult, krijg je nu en d
an informatie toegestuurd over nieuwe spellen."
"[english]Steam_Ubisoft_EmailPrompt"
"Ubisoft, publisher of %subscription%, w
ould like to stay in touch with you. By providing your information below you wil
l occasionally be sent information about upcoming games."
"Steam_TellTale_EmailPrompt"
"Telltale, uitgever van %subscription%, wil graa
g contact met je houden. Voer hieronder je e-mailadres in om je aan te melden vo
or de nieuwsbrief van Telltale. Hierin vind je aankondigingen voor nieuwe spelle
n, exclusieve kijkjes achter de schermen bij de ontwikkelingsprocessen, strips,
columns over koken, informatieve stukjes en zo nu en dan een speciale aanbieding
. Je zult er geen spijt van krijgen!"
"[english]Steam_TellTale_EmailPrompt" "Telltale, the publisher of %subscriptio
n%, would like to stay in touch with you. Please enter your email address below
to sign up for Telltale s newsletter, which includes new game announcements, beh
ind-the-scenes peeks into the development process, comics, cooking and advice co
lumns, and the occasional special offer. You ll be glad you did!"
"Steam_ManageGuestPasses"
"Geschenken en gastenpassen beheren..."
"[english]Steam_ManageGuestPasses"
"Manage Gifts and Guest Passes..."
"Steam_GuestPasses_Title"
"Geschenken en gastenpassen"
"[english]Steam_GuestPasses_Title"
"Gifts and Guest Passes"
"Steam_GuestPasses_Description" "Een geschenk is een volledige versie van de gam
e die je een vriend cadeau kunt doen.\n\nMet gastenpassen kun je proefversies va
n spellen naar vrienden sturen, zodat ze het spel kunnen uitproberen en online m
et je kunnen meespelen."
"[english]Steam_GuestPasses_Description"
"A gift is a full version of the
game you can give to a friend.\n\nGuest passes can allow you to send temporary
game trials to your friends, so that they can try out the game and join you in o
nline play."
"Steam_GuestPasses_NoneAvailable"
"Je hebt op dit moment geen geschenken o
f gastenpassen."
"[english]Steam_GuestPasses_NoneAvailable"
"You currently have no gifts or
guest passes available."
"Steam_GuestPasses_LoadingList" "Steam laadt momenteel je lijst met geschenken.
Een ogenblik geduld..."
"[english]Steam_GuestPasses_LoadingList"
"Steam is loading your gifts lis

t. Please wait..."
"Steam_GuestPasses_Offline"
"Geschenken zijn niet offline beschikbaar."
"[english]Steam_GuestPasses_Offline"
"Gifts are not available in Offline Mode
."
"Steam_GuestPasses_PackageNameColumn" "Spel"
"[english]Steam_GuestPasses_PackageNameColumn" "Game"
"Steam_GuestPasses_StatusColumn"
"Status"
"[english]Steam_GuestPasses_StatusColumn"
"Status"
"Steam_GuestPasses_RecipientColumn"
"Ontvanger"
"[english]Steam_GuestPasses_RecipientColumn"
"Recipient"
"Steam_GuestPasses_ExpirationColumn"
"Vervaldatum"
"[english]Steam_GuestPasses_ExpirationColumn" "Expiration"
"Steam_GuestPasses_ExpirationNone"
"Geen"
"[english]Steam_GuestPasses_ExpirationNone"
"None"
"Steam_GuestPasses_Send"
"Verzenden"
"[english]Steam_GuestPasses_Send"
"Send"
"Steam_GuestPasses_Resend"
"Opnieuw verzenden"
"[english]Steam_GuestPasses_Resend"
"Resend"
"Steam_GuestPasses_Close"
"Sluiten"
"[english]Steam_GuestPasses_Close"
"Close"
"Steam_SendGuestPass_Title$type=guestpass"
"Gastenpas verzenden"
"[english]Steam_SendGuestPass_Title$type=guestpass"
"Send a Guest Pass"
"Steam_SendGuestPass_InvitationSentHeadline$type=guestpass"
"Gastenpas verzo
nden!"
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitationSentHeadline$type=guestpass"
"Guest p
ass successfully sent!"
"Steam_SendGuestPass_InvitationSent$type=guestpass"
"Er is een e-mail verzon
den naar %search% met de uitnodiging om je gastenpas voor %package% te gebruiken
.\n\nKijk in je vriendenlijst; daar kun je zien of je vriend online speelt."
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitationSent$type=guestpass"
"%search% has be
en sent an email invitation to redeem your %package% guest pass.\n\nWatch your F
riends list -- you ll be able to see your friend playing online."
"Steam_SendGuestPass_DefaultInviteErrorHeadline$type=guestpass" "Verzenden van g
astenpas mislukt"
"[english]Steam_SendGuestPass_DefaultInviteErrorHeadline$type=guestpass"
"Guest pass was not successfully sent"
"Steam_SendGuestPass_DefaultInviteError$type=guestpass" "Helaas is er een proble
em opgetreden bij het verzenden van een gastenpas aan %search%."
"[english]Steam_SendGuestPass_DefaultInviteError$type=guestpass"
"Sorry,
there was a problem sending a guest pass to %search%."
"Steam_SendGuestPass_DuplicateNameErrorHeadline$type=guestpass" "Je kunt jezelf
geen gastenpas geven!"
"[english]Steam_SendGuestPass_DuplicateNameErrorHeadline$type=guestpass"
"You can t give a guest pass to yourself!"
"Steam_SendGuestPass_DuplicateNameError$type=guestpass" "Het lijkt erop dat je e
en pas naar jezelf probeert te verzenden. Gastenpassen zijn ervoor bedoeld om je
spellen met vrienden te kunnen delen. Nodig eens een bekende uit om gratis %pac
kage% te spelen!"
"[english]Steam_SendGuestPass_DuplicateNameError$type=guestpass"
"You app
ear to be trying to send a pass to yourself. Guest passes are for sharing your g
ames with friends. Try inviting someone you know to play %package% for free!"
"Steam_SendGuestPass_PendingErrorHeadline$type=guestpass"
"Gastenpas is al
verzonden"
"[english]Steam_SendGuestPass_PendingErrorHeadline$type=guestpass"
"Guest p
ass already sent"
"Steam_SendGuestPass_PendingError$type=guestpass"
"Je hebt in de afgelopen
24 uur al eens een gastenpas verzonden aan %search%. Je kunt pas 24 uur na de l
aatste verzendingspoging weer een gastenpas naar dit adres verzenden.\n\nKlik op
Terug om een andere ontvanger op te geven."
"[english]Steam_SendGuestPass_PendingError$type=guestpass"
"You have alread

y sent a guest pass to %search% within the past 24 hours. You cannot send any gu
est passes to this address until 24 hours after your most recent attempt.\n\nCli
ck back below to specify a different recipient."
"Steam_SendGuestPass_InvitingFriendHeadline$type=guestpass"
"Gastenpas wordt
verzonden..."
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitingFriendHeadline$type=guestpass"
"Sending
guest pass..."
"Steam_SendGuestPass_InvitingFriend$type=guestpass"
"Je gastenpas is verzond
en naar %search%.\nEen ogenblik geduld..."
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitingFriend$type=guestpass"
"Your guest pass
is being sent to %search%.\nPlease wait..."
"Steam_SendGuestPass_NoFriends" "Je hebt nog geen vrienden in de Steam Community
!
Maak een nieuwe vriend door een geschenk naar een bekende te sturen."
"[english]Steam_SendGuestPass_NoFriends"
"You don t have any Steam Commun
ity Friends yet!
Make one now by emailing a gift to someone you know."
"Steam_GuestPassAccept_TitleOK$type=guestpass" "Gastenpas gereed"
"[english]Steam_GuestPassAccept_TitleOK$type=guestpass" "Guest Pass Ready"
"Steam_GuestPassAccept_TitleFailed$type=guestpass"
"Accepteren van gastenpa
s mislukt"
"[english]Steam_GuestPassAccept_TitleFailed$type=guestpass"
"Guest Pass Acce
ptance Failure"
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineFailed$type=guestpass" "Ongeldige gastenpas"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineFailed$type=guestpass" "Invalid Guest P
ass"
"Steam_GuestPassAccept_TextFailed$type=guestpass"
"De gastenpas die je pro
beert te accepteren is niet meer geldig. Deze pas is misschien al door een ander
gebruikt, is verlopen of ingetrokken door de verzender."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextFailed$type=guestpass"
"The guest pass
you have attempted to accept is no longer valid. This pass maybe have already be
en used by someone else, it may have expired, or it may have been revoked by the
sender."
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineAlreadyRedeemed" "Je hebt deze gastenpas al geact
iveerd."
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineAlreadyRedeemed"
"You have alread
y activated this guest pass"
"Steam_GuestPassAccept_TextAlreadyRedeemed"
"Als je pas is verlopen en je %p
ackage% wilt blijven spelen, kun je overwegen om het spel te kopen."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextAlreadyRedeemed"
"If your pass has expire
d and you wish to continue playing %package%, please consider purchasing."
"Steam_GuestPassAccept_LinkTextAlreadyRedeemed" "Klik hier om naar de winkel van
Steam te gaan."
"[english]Steam_GuestPassAccept_LinkTextAlreadyRedeemed"
"Click here to v
isit the Steam store."
"Steam_GuestPassAccept_LinkURLAlreadyRedeemed" "steam://store"
"[english]Steam_GuestPassAccept_LinkURLAlreadyRedeemed" "steam://store"
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineServiceUnavailable$type=guestpass"
"Accepte
ren van gastenpas mislukt"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineServiceUnavailable$type=guestpass"
"Guest pass acceptance failed"
"Steam_GuestPassAccept_TextServiceUnavailable" "Je computer kan op dit moment g
een contact maken met de servers van Steam of de service is tijdelijk uitgeschak
eld. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextServiceUnavailable" "Your computer is either
currently unable to reach the Steam servers, or the service may be temporarily
disabled. Please try again later."
"Steam_GuestPassAccept_LinkTextServiceUnavailable"
"Als je problemen hebt m
et geschenken, kun je de volgende ondersteuningspagina raadplegen:"
"[english]Steam_GuestPassAccept_LinkTextServiceUnavailable"
"For troubleshoo

ting information about gifts, see this support page."


"Steam_GuestPassAccept_LinkURLServiceUnavailable"
"http://support.steampow
ered.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=550"
"[english]Steam_GuestPassAccept_LinkURLServiceUnavailable"
"http://support.
steampowered.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=550"
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineRevoked$type=guestpass" "Deze gastenpas is inget
rokken."
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineRevoked$type=guestpass" "This guest pass
has been revoked"
"Steam_GuestPassAccept_TextRevoked$type=guestpass"
"De vriend die je deze g
astenpas heeft gestuurd, heeft de pas geannuleerd en een nieuwere gebruikscode v
erzonden. Als de nieuwe versie naar jou is verzonden, krijg je nog een e-mail me
t de bijgewerkte code."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextRevoked$type=guestpass"
"The friend who
sent you this guest pass has cancelled it and has resent a newer redemption code
. If the new version was sent to you, you ll receive another email with the upda
ted code."
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineExpired" "Deze gastenpas is verlopen"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineExpired"
"This guest pass has exp
ired"
"Steam_GuestPassAccept_TextExpired"
"Je kunt deze gastenpas niet accepteren,
want de verloopdatum is verstreken."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextExpired"
"You cannot accept this guest pa
ss, because its expiration date has passed."
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineSelfRedeem$type=guestpass"
"Je kunt jezelf
geen gastenpas geven!"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineSelfRedeem$type=guestpass"
"You can
t give a guest pass to yourself!"
"Steam_GuestPassAccept_TextSelfRedeem$type=guestpass" "Het lijkt erop dat je p
robeert een pas te accepteren die je aan jezelf hebt gestuurd. Gastenpassen zijn
ervoor bedoeld om je spellen met vrienden te kunnen delen. Nodig eens een beken
de uit om gratis een nieuw spel te spelen!"
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextSelfRedeem$type=guestpass" "You appear to b
e trying to accept a pass you sent to yourself. Guest passes are for sharing you
r games with friends. Try inviting someone you know to play a new game for free!
"
"Steam_GuestPassRedeemed_TitleFailed$type=guestpass"
"Activeren van gastenpas
mislukt"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TitleFailed$type=guestpass" "Guest Pass Acti
vation Failure"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineFailed$type=guestpass" "Ongeldige gastenpas"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineFailed$type=guestpass"
"Invalid
Guest Pass"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextFailed$type=guestpass"
"De gastenpas die je pro
beert te gebruiken is niet meer geldig. Deze pas is misschien al door een ander
gebruikt, is verlopen of ingetrokken door de verzender."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextFailed$type=guestpass"
"The guest pass
you have attempted to redeem is no longer valid. This pass maybe have already be
en used by someone else, it may have expired, or it may have been revoked by the
sender."
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineServiceUnavailable$type=guestpass"
"Activer
en van gastenpas mislukt"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineServiceUnavailable$type=guestpass"
"Guest pass activation failed"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextServiceUnavailable"
"Je computer kan op dit
moment geen contact maken met de servers van Steam of de service is tijdelijk ui
tgeschakeld. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextServiceUnavailable"
"Your computer i
s either currently unable to reach the Steam servers, or the service may be temp
orarily disabled. Please try again later."

"Steam_GuestPassRedeemed_LinkTextServiceUnavailable"
"Als je problemen hebt m
et gastenpassen, kun je de volgende ondersteuningspagina raadplegen:"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_LinkTextServiceUnavailable" "For troubleshoo
ting information about guest passes, see this support page."
"Steam_GuestPassRedeemed_LinkURLServiceUnavailable"
"http://support.steampow
ered.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=550"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_LinkURLServiceUnavailable"
"http://support.
steampowered.com/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=550"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineLimitExceeded" "Je hebt voor dit product al een
gastenpas gebruikt"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineLimitExceeded"
"You have alread
y used a guest pass for this product"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextLimitExceeded"
"Je hebt al een gastenpas gebrui
kt voor %package%, daarom kun je niet nog eens een pas accepteren. Als je verder
wilt spelen, kun je overwegen om het spel te kopen."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextLimitExceeded"
"Because you have alread
y accepted a guest pass for %package%, you can t accept another one. If you wish
to continue playing the game, please consider purchasing."
"Steam_GuestPassRedeemed_LinkTextLimitExceeded" "Klik hier om naar de winkel van
Steam te gaan."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_LinkTextLimitExceeded"
"Click here to v
isit the Steam store."
"Steam_GuestPassRedeemed_LinkURLLimitExceeded" "steam://store"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_LinkURLLimitExceeded" "steam://store"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineAlreadyOwned$type=guestpass" "Je hebt dit spe
l al"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineAlreadyOwned$type=guestpass" "You alr
eady own this game"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextAlreadyOwned$type=guestpass"
"Je kunt geen ga
stenpas accepteren voor %package%, want je hebt het volledige spel al! Als je he
t volledige spel wilt spelen, installeer je het en start je het vanuit je spelle
nlijst."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextAlreadyOwned$type=guestpass"
"You can
t accept a guest pass for %package%, because you already own the full game! To
play the full game, install and launch it from your Games Library."
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineRevoked$type=guestpass"
"Deze gastenpas
is ingetrokken."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineRevoked$type=guestpass"
"This gu
est pass has been revoked"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextRevoked$type=guestpass"
"De vriend die je deze g
astenpas heeft gestuurd, heeft de pas geannuleerd en een nieuwere gebruikscode v
erzonden. Als de nieuwe versie naar jou is verzonden, krijg je nog een e-mail me
t de bijgewerkte code."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextRevoked$type=guestpass" "The friend who
sent you this guest pass has cancelled it and has resent a newer redemption code
. If the new version was sent to you, you ll receive another email with the upda
ted code."
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineExpired"
"Deze gastenpas is verlopen"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineExpired"
"This guest pass has exp
ired"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextExpired" "Je kunt deze gastenpas niet accepteren,
want de verloopdatum is verstreken."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextExpired" "You cannot accept this guest pa
ss, because its expiration date has passed."
"Steam_MinutesLeft"
"minuten over"
"[english]Steam_MinutesLeft"
"minutes left"
"Steam_HoursLeft"
"uur over"
"[english]Steam_HoursLeft"
"hours left"
"Steam_DaysLeft"
"dagen over"
"[english]Steam_DaysLeft"
"days left"

"Steam_SubscriptionExpired"
"Licentie verlopen"
"[english]Steam_SubscriptionExpired"
"License Expired"
"Steam_GuestPassesColumn"
"Geschenken"
"[english]Steam_GuestPassesColumn"
"Gifts"
"Steam_GuestPasses_LeftGift"
"Extra exemplaar"
"[english]Steam_GuestPasses_LeftGift" "Extra copy"
"Steam_GuestPasses_LeftGuestPass"
"Gastenpas"
"[english]Steam_GuestPasses_LeftGuestPass"
"Guest pass"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_ActivateGuestPass"
"Gastenpas activeren"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_ActivateGuestPass"
"Activate Guest
Pass"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_ActivateGift" "Geschenk activeren"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_ActivateGift" "Activate Gift"
"Steam_ActivateGuestPass"
"Activeren"
"[english]Steam_ActivateGuestPass"
"Activate"
"Steam_GuestPassPending"
"Klaar om te activeren"
"[english]Steam_GuestPassPending"
"Ready to activate"
"SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneLabel" "Is er een microfoon op je computer aang
esloten?"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneLabel" "Do you have a microphone connec
ted to your computer?"
"SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneDontKnow"
"Weet ik niet"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneDontKnow"
"Don t know"
"SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneYes"
"Ja, ik heb een microfoon."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneYes"
"Yes, I have a microphone."
"SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneNo"
"Nee, ik heb geen microfoon."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_MicrophoneNo"
"No, I do not have a microphone.
"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Microphone"
"Microfoon: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Microphone"
"Microphone: %s1"
"Steam_SubscriptionFailure_ServiceUnavailable_Headline" "Steam-server niet besch
ikbaar"
"[english]Steam_SubscriptionFailure_ServiceUnavailable_Headline"
"Steam s
erver is unavailable"
"Steam_SubscriptionFailure_ServiceUnavailable" "Je computer kan op dit moment g
een contact maken met de servers van Steam of de service is tijdelijk uitgeschak
eld. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_SubscriptionFailure_ServiceUnavailable" "Your computer is either
currently unable to reach the Steam servers, or the service may be temporarily
disabled. Please try again later."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_InvalidShippingAddress"
"Je aank
oop van %subscription% is niet voltooid.\n\n%provider% heeft een probleem gemeld
met het adres dat aan je %provider%-account is gekoppeld. Je kunt dit probleem
via %provider% oplossen of teruggaan en een andere betalingswijze kiezen."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_InvalidShippingAddress"
"Your purchase of %subscription% has not been completed.\n\n%provider% has repor
ted a problem with the address associated with your %provider% account. You can
either correct this problem through %provider%, or click back to select a diff
erent payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherFundingSource"
"Je aank
oop van %subscription% is niet voltooid.\n\n%provider% heeft een probleem gemeld
met de betaalrekening die aan je %provider%-account is gekoppeld. Je kunt dit p
robleem via %provider% oplossen of teruggaan en een andere betalingswijze kiezen
."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherFundingSource"
"Your purchase of %subscription% has not been completed.\n\n%provider% has repor
ted a problem with the funding source associated with your %provider% account. Y
ou can either correct this problem through %provider%, or click back to select
a different payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherPaymentMethod"
"Je aank

oop van %subscription% is niet voltooid.\n\n%provider% heeft gemeld dat de trans


actie niet kan worden goedgekeurd. Ga terug en kies een andere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherPaymentMethod"
"Your purchase of %subscription% has not been completed.\n\n%provider% has repor
ted an authorization failure. Please click Back to choose an alternate payment
method."
"Steam_PayPalDeclined_SupportLink"
"Ga naar de ondersteuningssite van Steam
voor meer informatie."
"[english]Steam_PayPalDeclined_SupportLink"
"Visit the Steam support web sit
e for more information."
"Steam_SubscriptionCancelled_RegionNotSupported_Headline"
"Betalingswijze
niet ondersteund"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_RegionNotSupported_Headline"
"Payment
method not supported"
"Steam_SubscriptionCancelled_RegionNotSupported"
"Je aankoop van %subscri
ption% is niet voltooid.\n\nJe kunt de gekozen betalingswijze in jouw land momen
teel niet gebruiken. Ga terug en kies een andere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_RegionNotSupported"
"Your purchase o
f %subscription% has not been completed.\n\nYour chosen payment method is curren
tly unavailable in your country. Please click back and choose a different paym
ent method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_Headline" "Goedkeuring %provider%
mislukt."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_Headline" "%provider% auth
orization failed."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined"
"Je aankoop van %subscription% i
s niet voltooid.\n\n%provider% heeft gemeld dat de transactie niet kan worden go
edgekeurd. Ga terug en kies een andere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined" "Your purchase of %subsc
ription% has not been completed.\n\n%provider% has reported an authorization fai
lure. Please click back to select a different payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_ContactProvider" "Je aankoop van
%subscription% is niet voltooid.\n\n%provider% heeft een probleem gemeld met je
%provider%-account. Neem contact op met de ondersteuning van %provider% of klik
op Vorige en kies een andere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_ContactProvider" "Your pu
rchase of %subscription% has not been completed.\n\n%provider% has reported a pr
oblem with your %provider% account. Please contact %provider% support or click
Back to choose an alternate payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_AcctNotVerified" "Je aankoop van
%subscription% is niet voltooid.\n\n%provider% heeft gemeld dat je %provider%-ac
count moet worden gecontroleerd of opgewaardeerd om de aankoop te voltooien. Nee
m contact op met de ondersteuning van %provider% of klik op Vorige en kies een a
ndere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_AcctNotVerified" "Your pu
rchase of %subscription% has not been completed.\n\n%provider% has reported that
your %provider% account needs to be verified or funded to complete the purchase
. Please contact %provider% support or click Back to choose an alternate payme
nt method."
"Steam_TroubleshooterURL_VfyAcct"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=687"
"[english]Steam_TroubleshooterURL_VfyAcct"
"http://support.steampowered.com
/cgi-bin/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=687"
"Steam_PaymentMethodNotAvailable_Generic"
"Je kunt op dit moment deze beta
lingswijze niet gebruiken."
"[english]Steam_PaymentMethodNotAvailable_Generic"
"Sorry, but that payment
method is not available right now."
"Steam_LaunchEULA_Title"
"%game%"
"[english]Steam_LaunchEULA_Title"
"%game%"
"Steam_LaunchEULA_Info" "Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van %game% (EU

LA)"
"[english]Steam_LaunchEULA_Info"
"%game% End User License Agreement (EULA
)"
"Steam_LaunchEULA_Agree"
"Akkoord"
"[english]Steam_LaunchEULA_Agree"
"I Agree"
"Steam_LaunchEULA_Decline"
"Annuleren"
"[english]Steam_LaunchEULA_Decline"
"Cancel"
"Steam_LaunchEULA_Text" "Lees de overeenkomst helemaal door. Je moet akkoord gaa
n met de voorwaarden van de EULA om %game% te kunnen spelen."
"[english]Steam_LaunchEULA_Text"
"Please read this agreement in its entir
ety. You must agree with the terms of the EULA to play %game%."
"Steam_GuestPasses_LinkText"
"Meer info over geschenken en gastenpassen"
"[english]Steam_GuestPasses_LinkText" "More info about gifts and guest passes"
"Steam_GuestPasses_LinkURL"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin/steampo
wered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=549"
"[english]Steam_GuestPasses_LinkURL"
"http://support.steampowered.com/cgi-bin
/steampowered.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=549"
"Steam_AlreadyRunningError_Title"
"Steam - kan Steam niet starten"
"[english]Steam_AlreadyRunningError_Title"
"Steam - Unable to launch"
"Steam_AlreadyRunningError_Info"
"Steam is al actief op deze computer ond
er een ander gebruikersaccount. Sluit Steam af onder het andere gebruikersaccoun
t vr je Steam opnieuw start."
"[english]Steam_AlreadyRunningError_Info"
"An instance of Steam is already
running on this computer, under a different user account. Please shutdown Steam
on the other user account before trying to launch again."
"Steam_AlreadyRunningError_SupportLink" "Raadpleeg de ondersteuningssite van Ste
am voor meer informatie"
"[english]Steam_AlreadyRunningError_SupportLink"
"See the Steam support s
ite for more information"
"Steam_LoggedInElsewhere_Title" "Steam - ergens anders aangemeld"
"[english]Steam_LoggedInElsewhere_Title"
"Steam - Logged In Elsewhere"
"Steam_LoggedInElsewhere_Info" "Er is al op een andere computer aangemeld met d
eze Steam-account."
"[english]Steam_LoggedInElsewhere_Info" "This Steam account has been logged in o
n another computer."
"Steam_LoggedInElsewhere_Reconect"
"Opnieuw verbinding maken met Steam"
"[english]Steam_LoggedInElsewhere_Reconect"
"Reconnect to Steam"
"Steam_GamesSection_Favorites" "FAVORIETEN"
"[english]Steam_GamesSection_Favorites" "FAVORITES"
"Steam_GamesSection_Games"
"SPELLEN"
"[english]Steam_GamesSection_Games"
"GAMES"
"Steam_GamesSection_Tools"
"GEREEDSCHAPPEN"
"[english]Steam_GamesSection_Tools"
"TOOLS"
"Steam_GamesSection_Installed" "GENSTALLEERD"
"[english]Steam_GamesSection_Installed" "INSTALLED"
"Steam_GamesSection_NotInstalled"
"NIET GENSTALLEERD"
"[english]Steam_GamesSection_NotInstalled"
"NOT INSTALLED"
"Steam_GamesSection_NotAvailable"
"NIET BESCHIKBAAR"
"[english]Steam_GamesSection_NotAvailable"
"NOT AVAILABLE"
"Steam_FavoritesColumn" "Favorieten"
"[english]Steam_FavoritesColumn"
"Favorites"
"Steam_LogoColumn"
"Afbeeldingen"
"[english]Steam_LogoColumn"
"Images"
"Steam_GamesDialog_RightClick_AddToFavorites" "Toevoegen aan favorieten"
"[english]Steam_GamesDialog_RightClick_AddToFavorites" "Add to Favorites"
"Steam_GamesDialog_RightClick_RemoveFromFavorites"
"Verwijderen uit favorie
ten"
"[english]Steam_GamesDialog_RightClick_RemoveFromFavorites"
"Remove from Fav
orites"
"steam_menu_checkforupdates"
"Updates voor Steam-client zoeken..."

"[english]steam_menu_checkforupdates" "Check for Steam Client Updates..."


"steam_checkforupdates_title" "Steam - automatische updater"
"[english]steam_checkforupdates_title" "Steam - Self Updater"
"steam_ClientUpdateAvailableDownloading"
"Er is een Steam-clientupdate be
schikbaar. Deze wordt nu gedownload."
"[english]steam_ClientUpdateAvailableDownloading"
"A Steam client update i
s available, and is now being downloaded."
"steam_ClientUpdateAvailableDownloaded" "Er is een Steam-clientupdate gedownload
."
"[english]steam_ClientUpdateAvailableDownloaded"
"A Steam client update h
as been downloaded."
"steam_ClientUpdateAvailableDownloadedInfo"
"Wil je Steam nu opnieuw starten
om de update toe te passen?"
"[english]steam_ClientUpdateAvailableDownloadedInfo"
"Would you like to resta
rt Steam now to apply the update?"
"Steam_NoClientUpdateAvailable" "De Steam-client is al up-to-date."
"[english]Steam_NoClientUpdateAvailable"
"Your Steam client is already up
-to-date."
"Steam_InOfflineModeButNeedToLogIn"
"Kan geen verbinding maken met Steam-net
werk. Je kunt Steam niet offline \ngebruiken omdat er op deze computer geen aanm
eldgegevens voor\nSteam zijn opgeslagen.\n\nJe kunt Steam pas weer gebruiken als
je \nweer verbinding hebt met het Steam-netwerk."
"[english]Steam_InOfflineModeButNeedToLogIn"
"Unable to connect to the Steam
network. Offline \nMode is unavailable because there is no Steam\nlogin inform
ation stored on this computer.\n\nYou will not be able to use Steam until you ca
n \nconnect to the Steam network again."
"Steam_InOfflineModeButNeedToLogIn_Link"
"Klik hier om de status van het
Steam-netwerk te controleren"
"[english]Steam_InOfflineModeButNeedToLogIn_Link"
"Click here to check the
status of the Steam network"
"Skin_By_Random_n"
"Het uiterlijk van Steam is gebaseerd op random_n"
"[english]Skin_By_Random_n"
"Steam skin based on design by random_n"
"Steam_PackageVersion" "Versies van Steam-pakketten: %package_version%"
"[english]Steam_PackageVersion" "Steam package versions: %package_version%"
"Steam_UpdateNewsMultiple_Title"
"Steam - Nieuws (%item% van %total%)"
"[english]Steam_UpdateNewsMultiple_Title"
"Steam - News (%item% of %total%
)"
"Steam_P2PAvailability" "Beschikbaarheid:"
"[english]Steam_P2PAvailability"
"Availability:"
"Steam_P2PAvailabilityValue"
"%availability%"
"[english]Steam_P2PAvailabilityValue" "%availability%"
"Steam_P2PDownloaded" "Gedownload:"
"[english]Steam_P2PDownloaded" "Downloaded:"
"Steam_P2PDownloadedValue"
"%percentcomplete%"
"[english]Steam_P2PDownloadedValue"
"%percentcomplete%"
"Steam_P2PSwarmPeersLabel"
"Swarm peers:"
"[english]Steam_P2PSwarmPeersLabel"
"Swarm Peers:"
"Steam_P2PSwarmPeersValue"
"%swarmpeers%"
"[english]Steam_P2PSwarmPeersValue"
"%swarmpeers%"
"Steam_P2PSwarmSeedersLabel"
"Swarm seeders:"
"[english]Steam_P2PSwarmSeedersLabel" "Swarm Seeders:"
"Steam_P2PSwarmSeedersValue"
"%swarmseeders%"
"[english]Steam_P2PSwarmSeedersValue" "%swarmseeders%"
"SteamUI_P2P_Simple"
"Info"
"[english]SteamUI_P2P_Simple" "Info"
"SteamUI_P2P_Detail"
"Details"
"[english]SteamUI_P2P_Detail" "Detail"
"SteamUI_P2P_Peers"
"Peers"
"[english]SteamUI_P2P_Peers"
"Peers"
"SteamUI_P2P_Files"
"Bestanden"

"[english]SteamUI_P2P_Files"
"Files"
"SteamUI_P2P_Options" "Opties"
"[english]SteamUI_P2P_Options" "Options"
"SteamUI_P2P_MetaData" "Metadata"
"[english]SteamUI_P2P_MetaData" "MetaData"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_PeerId"
"Peer"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_PeerId"
"Peer"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_Choke"
"L E "
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_Choke"
"L R "
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_Status"
"Status"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_Status"
"Status"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_Outbound"
"T"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_Outbound"
"T"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_BytesOut"
"MB uit"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_BytesOut"
"MB Out"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_BytesIn"
"MB in"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_BytesIn"
"MB In"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_BandwidthOut" "Kbps uit"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_BandwidthOut"
"Kbps Out"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_BandwidthIn" "Kbps in"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_BandwidthIn" "Kbps In"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_Blocks"
"Blokkeringen"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_Blocks"
"Blocks"
"SteamUI_P2P_PeerList_Col_State"
"Staat"
"[english]SteamUI_P2P_PeerList_Col_State"
"State"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_PeerId"
"Peer-ID\nSteam-ID van externe peer"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_PeerId"
"Peer Id\nThe remote peer s Stea
m ID"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_Choke" "Benadelen / interesseren\nGeeft weer of lokale
en externe peers elkaar benadelen of graag gegevens van elkaar ontvangen"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_Choke"
"Choke / Interest\nShows whether
local and remote peers are choking each other or are interested in receiving da
ta from each other"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_Status"
"Percentage van volledige bestand van ex
terne peer"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_Status"
"Percentage of complete file whi
ch the remote peer has"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_Outbound"
"Type verbinding\n(L)okale verbinding do
or deze peer gestart, (E)xterne verbinding door externe peer gestart"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_Outbound"
"Connection Type\n(L)ocal connec
tion was initiated by this peer, (R)emote connection was initiated by remote pee
r"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_BytesOut"
"MB uit"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_BytesOut"
"MB Out"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_BytesIn"
"MB in"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_BytesIn"
"MB In"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_BandwidthOut" "Kbps uit"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_BandwidthOut" "Kbps Out"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_BandwidthIn" "Kbps in"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_BandwidthIn" "Kbps In"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_Blocks"
"Blokkeringen\nVisuele status van bestan
d van externe peer"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_Blocks"
"Blocks\nVisual status of remote
peer s data set"
"SteamUI_P2P_PeerListTip_State" "Status verbinding"
"[english]SteamUI_P2P_PeerListTip_State"
"Connection state"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_FileName"
"Naam"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_FileName"
"Name"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_Size" "Grootte"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_Size"
"Size"

"SteamUI_P2P_FileList_Col_Status"
"Status"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_Status"
"Status"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_Downloaded" "Gedownload"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_Downloaded" "Downloaded"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_ToGo" "Gaan"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_ToGo"
"To Go"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_StartBlock" "Start"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_StartBlock" "Start"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_EndBlock"
"Einde"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_EndBlock"
"End"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_NumBlocks"
"Blokkeringen"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_NumBlocks" "Blocks"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_Remaining"
"Resterend"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_Remaining" "Remaining"
"SteamUI_P2P_FileList_Col_Progress"
"Voortgang"
"[english]SteamUI_P2P_FileList_Col_Progress"
"Progress"
"SteamUI_P2P_FileListTip_FileName"
"Bestandsnaam"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_FileName"
"File Name"
"SteamUI_P2P_FileListTip_Size" "Bestandsgrootte"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_Size" "File Size"
"SteamUI_P2P_FileListTip_Status"
"Voortgang bestand"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_Status"
"Progress for this file"
"SteamUI_P2P_FileListTip_Downloaded"
"Hoeveelheid gegevens gedownload"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_Downloaded" "Amount of data downloaded"
"SteamUI_P2P_FileListTip_ToGo" "Hoeveelheid gegevens nog te downloaden"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_ToGo" "Amount of data remaining to be download
ed"
"SteamUI_P2P_FileListTip_StartBlock"
"Bestand wordt geblokkeerd"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_StartBlock" "Starting block for file"
"SteamUI_P2P_FileListTip_EndBlock"
"Blok bestand beindigd"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_EndBlock"
"Ending block for file"
"SteamUI_P2P_FileListTip_NumBlocks"
"Totaal aantal blokken bestand"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_NumBlocks"
"Total blocks for file"
"SteamUI_P2P_FileListTip_Remaining"
"Aantal blokken nog te downloaden"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_Remaining"
"Number of blocks remaining to b
e downloaded"
"SteamUI_P2P_FileListTip_Progress"
"Status voltooiing"
"[english]SteamUI_P2P_FileListTip_Progress"
"Completion status"
"SteamUI_P2P_ClientState_Unknown"
"n.v.t."
"[english]SteamUI_P2P_ClientState_Unknown"
"N/A"
"SteamUI_P2P_ClientState_Connecting"
"Verbinding maken"
"[english]SteamUI_P2P_ClientState_Connecting" "Connecting"
"SteamUI_P2P_ClientState_Handshake"
"Handshaking"
"[english]SteamUI_P2P_ClientState_Handshake"
"Handshaking"
"SteamUI_P2P_ClientState_Active"
"Actief"
"[english]SteamUI_P2P_ClientState_Active"
"Active"
"SteamUI_P2P_ClientState_Dead" "Dood"
"[english]SteamUI_P2P_ClientState_Dead" "Dead"
"Steam_P2P_StateActive" "Actief"
"[english]Steam_P2P_StateActive"
"Active"
"Steam_P2P_StateInactive"
"Inactief"
"[english]Steam_P2P_StateInactive"
"Inactive"
"Steam_P2P_StateComplete"
"Voltooid"
"[english]Steam_P2P_StateComplete"
"Complete"
"Steam_P2P_StateIncomplete"
"Onvolledig"
"[english]Steam_P2P_StateIncomplete"
"Incomplete"
"Steam_P2P_TorrentState_Unknown"
"n.v.t."
"[english]Steam_P2P_TorrentState_Unknown"
"N/A"
"Steam_P2P_TorrentState_Checking"
"Bezig met controleren..."
"[english]Steam_P2P_TorrentState_Checking"
"Checking..."

"Steam_P2P_TorrentState_Waiting"
"Wachten..."
"[english]Steam_P2P_TorrentState_Waiting"
"Waiting..."
"Steam_P2P_TorrentState_Ready" "Gereed"
"[english]Steam_P2P_TorrentState_Ready" "Ready"
"SteamUI_P2P_KeyValuesList_Col_Key"
"Instelling"
"[english]SteamUI_P2P_KeyValuesList_Col_Key"
"Setting"
"SteamUI_P2P_KeyValuesList_Col_Value" "Waarde"
"[english]SteamUI_P2P_KeyValuesList_Col_Value" "Value"
"SteamUI_P2P_KeyValuesListTip_Key"
"Naam instelling"
"[english]SteamUI_P2P_KeyValuesListTip_Key"
"Name of setting"
"SteamUI_P2P_KeyValuesListTip_Value"
"Waarde instelling"
"[english]SteamUI_P2P_KeyValuesListTip_Value" "Value of setting"
"SteamUI_P2P_GlobalOptionsButtonLabel" "Geavanceerd..."
"[english]SteamUI_P2P_GlobalOptionsButtonLabel" "Advanced..."
"SteamUI_P2P_GlobalOptionsTitle"
"Universele opties"
"[english]SteamUI_P2P_GlobalOptionsTitle"
"Global Options"
"SteamUI_P2P_Update_CheckPending"
"Wachten op valideren"
"[english]SteamUI_P2P_Update_CheckPending"
"Waiting to Validate"
"SteamUI_P2P_Update_Checking" "Bezig met valideren [%s1%]"
"[english]SteamUI_P2P_Update_Checking" "Validating [%s1%]"
"SteamUI_P2P_Logging_Enable"
"Loggen inschakelen"
"[english]SteamUI_P2P_Logging_Enable" "Enable Logging"
"SteamUI_P2P_LogWarnings"
"Waarschuwingen loggen"
"[english]SteamUI_P2P_LogWarnings"
"Log Warnings"
"SteamUI_P2P_LogProtocolBase" "Peer-to-peer-berichten loggen"
"[english]SteamUI_P2P_LogProtocolBase" "Log base peer-to-peer message"
"SteamUI_P2P_LogProtocolPieces" "Berichten peer-to-peer blokoverdracht bijhouden
"
"[english]SteamUI_P2P_LogProtocolPieces"
"Log peer-to-peer block transfer
messages"
"SteamUI_P2P_LogProtocolTracker"
"Berichten peer-to-peer tracker bijhoude
n"
"[english]SteamUI_P2P_LogProtocolTracker"
"Log peer-to-peer tracker messag
es"
"SteamUI_P2P_LogProtocolIntroducer"
"Berichten base peer-to-peer verbindinge
n bijhouden"
"[english]SteamUI_P2P_LogProtocolIntroducer"
"Log base peer-to-peer connectio
n events"
"SteamUI_P2P_LogProtocolVerbose"
"Berichten gewone peer-to-peer berichtge
beurtenissen bijhouden"
"[english]SteamUI_P2P_LogProtocolVerbose"
"Log common peer-to-peer message
events"
"SteamUI_P2P_CumulativeOut"
"Cumulatief uitgaand:"
"[english]SteamUI_P2P_CumulativeOut"
"Cumulative Outgoing:"
"SteamUI_P2P_CumulativeIn"
"Cumulatief inkomend:"
"[english]SteamUI_P2P_CumulativeIn"
"Cumulative Incoming:"
"SteamUI_P2P_TotalTime" "Totale tijd:"
"[english]SteamUI_P2P_TotalTime"
"Total Time:"
"SteamUI_P2P_DownloadTime"
"Downloadtijd:"
"[english]SteamUI_P2P_DownloadTime"
"Download Time:"
"Steam_Win98Warning_Title"
"Steam - beindiging van ondersteuning voor bestur
ingssysteem"
"[english]Steam_Win98Warning_Title"
"Steam - Operating system support ending
"
"Steam_Win98Warning_Info"
"Steam-ondersteuning op jouw versie van Windows
zal worden beindigd op 31 augustus 2012. Om Steam nog steeds te kunnen gebruiken
op deze computer, moet je je versie van Windows upgraden naar Windows XP Service
Pack 2 of hoger."
"[english]Steam_Win98Warning_Info"
"Support for Steam on your version of Wi
ndows will end on August 31st 2012.

In order to continue running Steam on this computer, you must upgrade your
version of Windows to Windows XP Service Pack 2 or higher."
"Steam_CPUSSEWarning_Title"
"Steam - niet-ondersteunde CPU gedetecteerd"
"[english]Steam_CPUSSEWarning_Title"
"Steam - unsupported CPU detected"
"Steam_CPUSSEWarning_Info"
"Over enkele maanden kun je %game% niet meer op
deze computer spelen.
Dit is omdat de ondersteuning voor %game% voor de CPU s zonder SSE-instructieset
zal worden beindigd.
Om %game% te kunnen blijven spelen, moet je een andere computer gebruiken of je
systeem opwaarderen."
"[english]Steam_CPUSSEWarning_Info"
"Within the next few months, %game% will
no longer be able to run on this computer.
This is because %game% support for CPUs which do not include the SSE instruction
set is ending.
In order to continue running %game%, you will need to use a different computer o
r upgrade your system."
"SteamUI_InstallScript_Failed_Title"
"Steam - installatie mislukt"
"[english]SteamUI_InstallScript_Failed_Title" "Steam - Setup failed"
"SteamUI_InstallScript_Failed_Text"
"Installeren van systeemcomponenten misl
ukt. Als je dit spel
voor de eerste keer speelt, moet je bij Windows zijn aangemeld als beheerder.
Als je doorgaat kunnen er tijdens het spelen mogelijk problemen optreden."
"[english]SteamUI_InstallScript_Failed_Text"
"Game setup failed to install sy
stem components. When running this game
for the first time, it is necessary to be logged into Windows as an administrato
r.
If you continue, you might experience problems running the game."
"SteamUI_InstallScript_Continue"
"Toch doorgaan"
"[english]SteamUI_InstallScript_Continue"
"Continue anyway"
"Steam_CPUSSERequired_Title"
"Steam - niet-ondersteunde CPU gedetecteerd"
"[english]Steam_CPUSSERequired_Title" "Steam - unsupported CPU detected"
"Steam_CPUSSERequired_Info"
"Je hebt voor %game% een CPU nodig die de SSE-in
structieset ondersteunt.
Je moet je systeem opwaarderen of een andere computer gebruiken om dit spel te k
unnen spelen."
"[english]Steam_CPUSSERequired_Info"
"%game% requires a CPU which supports th
e SSE instruction set.
In order to play this game you must either upgrade your system or use a differen
t computer."
"Steam_AccountPage_BetaParticipation" "Btadeelname:"
"[english]Steam_AccountPage_BetaParticipation" "Beta participation:"
"Steam_NoBetaAvailable" "(momenteel geen beschikbaar)"
"[english]Steam_NoBetaAvailable"
"(None currently available)"
"Steam_NoBetaChosen"
"Geen deelname\n(Momenteel %numbetas% beschikbaar)"
"[english]Steam_NoBetaChosen" "Not participating\n(%numbetas% currently availa
ble)"
"Steam_BetaReportBug" "Een bug melden"
"[english]Steam_BetaReportBug" "Report a bug"
"Steam_ChooseBetaDlgTitle"
"Btadeelname - Steam"
"[english]Steam_ChooseBetaDlgTitle"
"Beta Participation - Steam"
"Steam_ChooseBetaExplanation" "Steam biedt je vaak de mogelijkheid om updates
van spellen of updates van Steam uit te proberen voordat ze officieel worden uit
gebracht.
Om aan n van deze btaprogramma s deel te nemen, selecteer je deze in de onderstaand

e lijst en klik je op OK . (Selecteer GEEN om jezelf uit alle btaprogramma s te


verwijderen.)"
"[english]Steam_ChooseBetaExplanation" "Steam often offers the opportunity to t
ry out game updates or Steam updates before they re officially released.
To join one of these beta programs, select it from the list below and click OK
. (To remove yourself from all beta programs, select NONE.)"
"Steam_ReadMoreAboutBetas"
"Lees meer over hoe btaprogramma s op Steam werke
n"
"[english]Steam_ReadMoreAboutBetas"
"Read more about how betas on Steam work
"
"Steam_SelectNoBeta"
"GEEN - uitschrijven van alle btaprogramma s"
"[english]Steam_SelectNoBeta" "NONE - Opt out of all beta programs"
"Steam_BetaIsOver"
"Hartelijk dank voor je deelname aan het btaprogramma %be
taname% op Steam.
De btaperiode is afgelopen. Start Steam opnieuw op om terug te gaan naar de huidi
ge release."
"[english]Steam_BetaIsOver"
"Thank you for participating in the %betaname% b
eta on Steam.
The beta has now ended - please restart Steam to return to the current release."
"Steam_ChooseGameLanguage"
"Selecteer de taal die je wilt gebruiken:"
"[english]Steam_ChooseGameLanguage"
"Select the language you wish to play th
is game in:"
"Steam_GameProperties_LanguageTab"
"Taal"
"[english]Steam_GameProperties_LanguageTab"
"Language"
"Steam_SpokenLanguageTestTitle" "Left 4 Dead - Taal gesproken audio"
"[english]Steam_SpokenLanguageTestTitle"
"Left 4 Dead - Spoken audio lang
uage"
"Steam_SpokenLanguageTestExplanation" "De audio in Left 4 Dead kan worden gesp
roken in het <current language> of in het Engels met ondertitels in het <current
language>. Waaraan geef je de voorkeur?\n(Je kunt deze instellingen later in de
game wijzigen.)"
"[english]Steam_SpokenLanguageTestExplanation" "The spoken audio in Left 4 Dead
can be played in <current language>, or in English with <current language> subt
itles. Which would you prefer?\n(You can always change these settings later with
in the game.)"
"Steam_SpokenLanguageTestRadioButtonCurrent"
"Audio gesproken in het <current
language>"
"[english]Steam_SpokenLanguageTestRadioButtonCurrent" "Play spoken audio in <c
urrent language>"
"Steam_SpokenLanguageTestRadioButtonEnglish"
"Audio gesproken in het Engels m
et optionele ondertitels in het <current language> \n(Hiervoor is een download v
an 1GB vereist.)"
"[english]Steam_SpokenLanguageTestRadioButtonEnglish" "Play spoken audio in th
e original English with optional <current language> subtitles\n(Requires a 1GB d
ownload)"
"Steam_Settings_NotifyMeWithSteamInstantMessages"
"Houd me op de hoogte va
n aanvullingen of wijzigingen in mijn spellen, nieuwe releases en verwachte rele
ases."
"[english]Steam_Settings_NotifyMeWithSteamInstantMessages"
"Notify me about
additions or changes to my games, new releases, and upcoming releases."
"Steam_Settings_DownloadsTitle" "Downloads"
"[english]Steam_Settings_DownloadsTitle"
"Downloads"
"Steam_P2PMoreInfoLink" "Wat is dit?"
"[english]Steam_P2PMoreInfoLink"
"What is this?"
"Steam_CDKeyDisplayReason"
"Dit is de activatiecode voor %game%. Nadat je h
et spel hebt gestart, dien je deze code in te voeren. Noteer de code of klik op
Code naar klembord kopiren ."

"[english]Steam_CDKeyDisplayReason"
"This is your activation key for %game%.
You will need to enter this key after the application has launched. Write the k
ey down or press the Copy to clipboard button now."
"Steam_CDKeyDisplayReasonNoCopy"
"Dit is de activatiecode voor %game%. Na
dat je het spel hebt gestart, dien je deze code in te voeren. Noteer de code zod
at je deze later in kunt voeren."
"[english]Steam_CDKeyDisplayReasonNoCopy"
"This is your activation key for
%game%. You will need to enter this key after the application has launched. Wri
te the key down so you can enter it later."
"Steam_RequestingLegacyKey"
"Code wordt aangevraagd..."
"[english]Steam_RequestingLegacyKey"
"Requesting key..."
"Steam_LegacyCDKey_Title"
"Cd-code %game%"
"[english]Steam_LegacyCDKey_Title"
"%game% CD key"
"Steam_CopyLegacyKey_ToClipboard"
"Code naar klembord kopiren"
"[english]Steam_CopyLegacyKey_ToClipboard"
"Copy key to clipboard"
"Steam_CityLifeDeluxe_LaunchBuildingEditor"
"Building Customization Editor s
tarten"
"[english]Steam_CityLifeDeluxe_LaunchBuildingEditor"
"Launch Building Customi
zation Editor"
"Steam_SteamID_TabTitle"
"Community"
"[english]Steam_SteamID_TabTitle"
"Community"
"Steam_PayWithClickAndBuy"
"ClickandBuy"
"[english]Steam_PayWithClickAndBuy"
"ClickandBuy"
"Steam_UseThisCBAccount"
"Dit account gebruiken"
"[english]Steam_UseThisCBAccount"
"Use this account"
"Steam_UseOtherCBAccount"
"Een ander ClickandBuy-account gebruiken"
"[english]Steam_UseOtherCBAccount"
"Use a different ClickandBuy account"
"Steam_ChooseAnotherPaymentMethod"
"Een andere betalingswijze kiezen"
"[english]Steam_ChooseAnotherPaymentMethod"
"Choose a different payment meth
od"
"Steam_LabelPrevClickAndBuy"
"In onze administratie staat dat je de volgende
ClickandBuy-account hebt gebruikt voor eerdere aankopen bij Steam:"
"[english]Steam_LabelPrevClickAndBuy" "Our records indicate you have used the
following ClickandBuy account for previous Steam purchases:"
"Steam_PrevCBAccountNum"
"%accountnum%"
"[english]Steam_PrevCBAccountNum"
"%accountnum%"
"Steam_AddNonSteamGame" "Niet-Steam-spel toevoegen..."
"[english]Steam_AddNonSteamGame"
"Add non-Steam game..."
"Steam_ViewCDKey"
"CD-code weergeven"
"[english]Steam_ViewCDKey"
"View CD key"
"Steam_SendGuestPass_Title$type=gift" "Geschenk verzenden"
"[english]Steam_SendGuestPass_Title$type=gift" "Send a Gift"
"Steam_SendGuestPass_InvitationSentHeadline$type=gift" "Geschenk verzonden!"
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitationSentHeadline$type=gift" "Gift succesfull
y sent!"
"Steam_SendGuestPass_InvitationSent$type=gift" "Er is een e-mail verzonden naar
%search% met de uitnodiging om je geschenk voor %package% te gebruiken.\n\nKijk
in je vriendenlijst; daar kun je zien of je vriend online speelt."
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitationSent$type=gift" "%search% has been sent
an email invitation to redeem your %package% gift.\n\nWatch your Friends list -you ll be able to see your friend playing online."
"Steam_SendGuestPass_DefaultInviteErrorHeadline$type=gift"
"Geschenk niet v
erzonden"
"[english]Steam_SendGuestPass_DefaultInviteErrorHeadline$type=gift"
"Gift wa
s not successfully sent"
"Steam_SendGuestPass_DefaultInviteError$type=gift"
"Helaas is er een proble
em opgetreden bij het verzenden van een geschenk aan %search%."
"[english]Steam_SendGuestPass_DefaultInviteError$type=gift"
"Sorry, there wa
s a problem sending a gift to %search%."
"Steam_SendGuestPass_DuplicateNameErrorHeadline$type=gift"
"Je kunt jezelf

geen geschenk geven!"


"[english]Steam_SendGuestPass_DuplicateNameErrorHeadline$type=gift"
"You can
t give a gift to yourself!"
"Steam_SendGuestPass_DuplicateNameError$type=gift"
"Het lijkt erop dat je e
en geschenk naar jezelf probeert te verzenden. Geschenken zijn ervoor bedoeld om
je spellen met vrienden te kunnen delen. Nodig eens een bekende uit om gratis %
package% te spelen!"
"[english]Steam_SendGuestPass_DuplicateNameError$type=gift"
"You appear to b
e trying to send a gift to yourself. Gifts are for sharing your games with frien
ds. Try inviting someone you know to play %package% for free!"
"Steam_SendGuestPass_PendingErrorHeadline$type=gift"
"Geschenk is al verzonde
n"
"[english]Steam_SendGuestPass_PendingErrorHeadline$type=gift" "Gift already se
nt"
"Steam_SendGuestPass_PendingError$type=gift"
"Je hebt in de afgelopen 24 uur
al eens een geschenk verzonden aan %search%. Je kunt pas 24 uur na de laatste ve
rzendingspoging weer een geschenk naar dit adres verzenden.\n\nKlik op Terug om
een andere ontvanger op te geven."
"[english]Steam_SendGuestPass_PendingError$type=gift" "You have already sent a
gift to %search% within the past 24 hours. You cannot send any gifts to this ad
dress until 24 hours after your most recent attempt.\n\nClick back below to sp
ecify a different recipient."
"Steam_SendGuestPass_InvitingFriendHeadline$type=gift" "Geschenk wordt verzonde
n..."
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitingFriendHeadline$type=gift" "Sending gift...
"
"Steam_SendGuestPass_InvitingFriend$type=gift" "Je geschenk is verzonden naar %
search%.\nEen ogenblik geduld..."
"[english]Steam_SendGuestPass_InvitingFriend$type=gift" "Your gift is being sent
to %search%.\nPlease wait..."
"Steam_GuestPassAccept_TitleOK$type=gift"
"Geschenk gereed"
"[english]Steam_GuestPassAccept_TitleOK$type=gift"
"Gift Ready"
"Steam_GuestPassAccept_TitleFailed$type=gift" "Accepteren van geschenk mislukt
"
"[english]Steam_GuestPassAccept_TitleFailed$type=gift" "Gift Acceptance Failure
"
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineFailed$type=gift"
"Ongeldig geschenk"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineFailed$type=gift"
"Invalid Gift"
"Steam_GuestPassAccept_TextFailed$type=gift"
"Het geschenk dat je probeert te
accepteren is niet meer geldig. Deze pas is misschien al door een ander gebruik
t, is verlopen of ingetrokken door de verzender."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextFailed$type=gift" "The gift you have attem
pted to accept is no longer valid. This pass may have already been used by someo
ne else, it may have expired, or it may have been revoked by the sender."
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineServiceUnavailable$type=gift"
"Accepteren van
geschenk mislukt"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineServiceUnavailable$type=gift" "Gift ac
ceptance failed"
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineRevoked$type=gift"
"Dit geschenk is ingetro
kken."
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineRevoked$type=gift"
"This gift has b
een revoked"
"Steam_GuestPassAccept_TextRevoked$type=gift" "De vriend die je dit geschenk h
eeft gestuurd, heeft de pas geannuleerd en een nieuwere gebruikscode verzonden.
Als de nieuwe versie naar jou is verzonden, krijg je nog een e-mail met de bijge
werkte code."
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextRevoked$type=gift" "The friend who sent you
this gift has cancelled it and has resent a newer redemption code. If the new v
ersion was sent to you, you ll receive another email with the updated code."
"Steam_GuestPassAccept_HeadlineSelfRedeem$type=gift"
"Je kunt jezelf geen ges

chenk geven!"
"[english]Steam_GuestPassAccept_HeadlineSelfRedeem$type=gift" "You can t give
a gift to yourself!"
"Steam_GuestPassAccept_TextSelfRedeem$type=gift"
"Het lijkt erop dat je p
robeert een pas te accepteren die je aan jezelf hebt gestuurd. Geschenken zijn e
rvoor bedoeld om je spellen met vrienden te kunnen delen. Nodig eens een bekende
uit om gratis een nieuw spel te spelen!"
"[english]Steam_GuestPassAccept_TextSelfRedeem$type=gift"
"You appear to b
e trying to accept a pass you sent to yourself. Gifts are for sharing your games
with friends. Try inviting someone you know to play a new game for free!"
"Steam_GuestPassRedeemed_TitleFailed$type=gift" "Activeren van geschenk mislukt"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TitleFailed$type=gift"
"Gift Activation
Failure"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineFailed$type=gift"
"Ongeldig geschenk"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineFailed$type=gift"
"Invalid Gift"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextFailed$type=gift" "Het geschenk dat je probeert te
gebruiken is niet meer geldig. Dit geschenk is misschien al door een ander gebr
uikt, is verlopen of ingetrokken door de verzender."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextFailed$type=gift" "The gift you have attem
pted to redeem is no longer valid. This gift may have already been used by someo
ne else, it may have expired, or it may have been revoked by the sender."
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineServiceUnavailable$type=gift" "Activeren van g
eschenk mislukt"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineServiceUnavailable$type=gift" "Gift ac
tivation failed"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineAlreadyOwned$type=gift"
"Je hebt dit spe
l al"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineAlreadyOwned$type=gift"
"You alr
eady own this game"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextAlreadyOwned$type=gift"
"Je kunt geen geschenk a
ccepteren voor %package%, want je hebt het spel al! Als je het spel wilt spelen,
installeer je het en start je het vanuit de spellenlijst."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextAlreadyOwned$type=gift" "You can t accep
t a gift for %package%, because you already own the game! To play the game, inst
all it and launch it from the Games Library."
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineRevoked$type=gift"
"Dit geschenk is ingetro
kken."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineRevoked$type=gift"
"This gift has b
een revoked"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextRevoked$type=gift" "De vriend die je dit geschenk h
eeft gestuurd, heeft de pas geannuleerd en een nieuwere gebruikscode verzonden.
Als de nieuwe versie naar jou is verzonden, krijg je nog een e-mail met de bijge
werkte code."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextRevoked$type=gift"
"The friend who
sent you this gift has cancelled it and has resent a newer redemption code. If t
he new version was sent to you, you ll receive another email with the updated co
de."
"Steam_SendGuestPass_RefreshingList"
"Lijst vernieuwen..."
"[english]Steam_SendGuestPass_RefreshingList" "Refreshing list..."
"Steam_SendGuestPass_AllFriendsOwnProduct"
"Al je vrienden in de Steam Comm
unity hebben dit product al.
Maak een nieuwe Steam-vriend door een geschenk naar een bekende te e-mailen."
"[english]Steam_SendGuestPass_AllFriendsOwnProduct"
"All of your Steam Commu
nity Friends already own this product.
Make a new Friend on Steam by emailing a gift to someone you know."
"Steam_GuestPass_GiftSection" "GESCHENKEN"
"[english]Steam_GuestPass_GiftSection" "GIFTS"
"Steam_GuestPasses_GuestPassesSection" "GASTENPASSEN"
"[english]Steam_GuestPasses_GuestPassesSection" "GUEST PASSES"
"Steam_GuestPasses_ExtraCopiesSection" "EXTRA EXEMPLAREN"

"[english]Steam_GuestPasses_ExtraCopiesSection" "EXTRA COPIES"


"Steam_Purchase_Total" "TOTAAL"
"[english]Steam_Purchase_Total" "TOTAL"
"Steam_Purchase_VAT"
"Btw"
"[english]Steam_Purchase_VAT" "VAT"
"Steam_Purchase_SubTotal"
"SUBTOTAAL"
"[english]Steam_Purchase_SubTotal"
"SUBTOTAL"
"Steam_Purchase_IncludesDiscount"
"(inclusief korting)"
"[english]Steam_Purchase_IncludesDiscount"
"(includes discount)"
"Steam_Purchase_YourSteamAccount"
"JOUW STEAM-ACCOUNT"
"[english]Steam_Purchase_YourSteamAccount"
"YOUR STEAM ACCOUNT"
"Steam_Purchase_GamePackage"
"SPELPAKKET"
"[english]Steam_Purchase_GamePackage" "GAME PACKAGE"
"Steam_Purchase_PleaseReviewYourOrder" "Kijk je bestelling nog eens na"
"[english]Steam_Purchase_PleaseReviewYourOrder" "Please review your order"
"Steam_Purchase_IsGift" "Is dit een geschenk?"
"[english]Steam_Purchase_IsGift"
"Is this a gift?"
"Steam_Purchase_YesItIsGift"
"Ja, dit is een geschenk."
"[english]Steam_Purchase_YesItIsGift" "Yes, it s a gift."
"Steam_Purchase_PlusTax"
"Het totaalbedrag van je aankoop is inclusief bt
w."
"[english]Steam_Purchase_PlusTax"
"Your total will be calculated to includ
e taxes during the purchase process."
"Steam_Purchase_PlusTaxAndShipping"
"Het totaalbedrag van je aankoop is incl
usief btw en verzend- en verpakkingskosten."
"[english]Steam_Purchase_PlusTaxAndShipping"
"Your total will be calculated t
o include taxes, shipping and handling during the purchase process."
"Steam_Legal_PackageDetails_Unreleased_Shipping"
"Enkele producten in dit
pakket zijn nog niet uitgebracht en daarom nog niet beschikbaar. Je krijgt via
Steam automatisch toegang tot deze producten zodra ze worden uitgebracht. De ver
schijningsdatum staat niet vast en kopers kunnen dan ook niet zeker zijn van de
geschatte verschijningsdatum. Reken op 6 - 8 weken levertijd voor het verzendpak
ket van %subscription%."
"[english]Steam_Legal_PackageDetails_Unreleased_Shipping"
"Some of the pro
ducts in this package have not yet been released and are not currently available
. These products will automatically be made available to you via Steam upon thei
r release. The release date for these products is uncertain and purchasers shoul
d not rely on any estimated release date. Allow 6-8 weeks for delivery of the me
rchandise included in the %subscription% package."
"Steam_Legal_PackageDetails_Unreleased" "Enkele producten in dit pakket zijn nog
niet uitgebracht en daarom nog niet beschikbaar. Je krijgt via Steam automatisc
h toegang tot deze producten zodra ze worden uitgebracht. De verschijningsdatum
staat niet vast en kopers kunnen dan ook niet zeker zijn van de geschatte versch
ijningsdatum."
"[english]Steam_Legal_PackageDetails_Unreleased"
"Some of the products in
this package have not yet been released and are not currently available. These
products will automatically be made available to you via Steam upon their releas
e. The release date for these products is uncertain and purchasers should not re
ly on any estimated release date."
"Steam_Legal_PackageDetails_Shipping" "Reken op 6 - 8 weken levertijd voor het
verzendpakket van %subscription%."
"[english]Steam_Legal_PackageDetails_Shipping" "Allow 6-8 weeks for delivery of
the merchandise included in the %subscription% package."
"Steam_ForcedGiftPurchase_Next" "Klik op Volgende om door te gaan en dit item al
s geschenk te kopen."
"[english]Steam_ForcedGiftPurchase_Next"
"To purchase this item as a gift
, click Next to continue."
"Steam_Gift_Sentiment_BestWishes"
"Veel succes"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_BestWishes"
"Best Wishes"
"Steam_Gift_Sentiment_BuckleUp" "Riemen vast"

"[english]Steam_Gift_Sentiment_BuckleUp"
"Buckle Up"
"Steam_Gift_Sentiment_Enjoy"
"Geniet ervan"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_Enjoy" "Enjoy"
"Steam_Gift_Sentiment_GameOn" "Speel lekker door"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_GameOn" "Game On"
"Steam_Gift_Sentiment_HaveFun" "Veel plezier"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_HaveFun" "Have Fun"
"Steam_Gift_Sentiment_KerBlam" "Kaboem"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_KerBlam" "Ker Blam"
"Steam_Gift_Sentiment_OverAndOut"
"Over en uit"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_OverAndOut"
"Over n Out"
"Steam_Gift_Sentiment_YouOweMe" "Je bent me nog iets schuldig"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_YouOweMe"
"You Owe Me"
"Steam_Gift_Sentiment_YourTurn" "Jouw beurt"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_YourTurn"
"Your Turn"
"Steam_Gift_Sentiment_XOXOXO" "XOXOXO"
"[english]Steam_Gift_Sentiment_XOXOXO" "XOXOXO"
"Steam_Purchase_Gift_AlreadyOwn"
"Dit item is al beschikbaar voor jouw St
eam-account. Je vindt je spellen in de spellenbibliotheek van Steam."
"[english]Steam_Purchase_Gift_AlreadyOwn"
"This item is already available
with your Steam account. You can access your games from the Steam Games Library.
"
"Steam_SendGuestPass_RecipientQuestion$type=gift"
"Wie wil je %package%
geven?"
"[english]Steam_SendGuestPass_RecipientQuestion$type=gift"
"To whom would y
ou like to give %package% ?"
"Steam_SendGuestPass_RecipientQuestion$type=guestpass" "Wie wil je een %packag
e% -gastenpas geven?"
"[english]Steam_SendGuestPass_RecipientQuestion$type=guestpass" "To whom would y
ou like to give a %package% guest pass?"
"SteamUI_Gift_RecipientName"
"Naam ontvanger"
"[english]SteamUI_Gift_RecipientName" "Recipient s name"
"SteamUI_Gift_Message" "De boodschap bij je geschenk (maximaal 160 tekens)"
"[english]SteamUI_Gift_Message" "Your gift message (160 character limit)"
"Steam_SendGuestPass_GiftRecipientName" "Naam ontvanger"
"[english]Steam_SendGuestPass_GiftRecipientName"
"Recipient s name"
"Steam_SendGuestPass_GiftMessage"
"De boodschap bij je geschenk (maximaal
160 tekens)"
"[english]Steam_SendGuestPass_GiftMessage"
"Your gift message (160 characte
r limit)"
"Steam_SendGuestPass_GiftSentiment"
"Je begroeting"
"[english]Steam_SendGuestPass_GiftSentiment"
"Your sentiment"
"Steam_SendGuestPass_GiftSignature"
"Je handtekening"
"[english]Steam_SendGuestPass_GiftSignature"
"Your signature"
"Steam_Gift_DefaultMessage$subtype=single"
"Veel plezier met dit spel!"
"[english]Steam_Gift_DefaultMessage$subtype=single"
"I hope you enjoy this g
ame!"
"Steam_Gift_DefaultMessage$subtype=package"
"Veel plezier met deze spellen!"
"[english]Steam_Gift_DefaultMessage$subtype=package"
"I hope you enjoy these
games!"
"Steam_Purchase_PaymentExplanation"
"Steam ondersteunt de volgende beveiligd
e betalingswijzen:"
"[english]Steam_Purchase_PaymentExplanation"
"Steam accepts the following sec
ure payment methods:"
"Steam_PurchaseReview_IsGift" "Geschenk voor"
"[english]Steam_PurchaseReview_IsGift" "Gift for"
"Steam_SendGuestPass_GiftMsgExplanation"
"Vul een boodschap in die je met
het geschenk wilt verzenden."
"[english]Steam_SendGuestPass_GiftMsgExplanation"
"Please enter a message
to send with your gift."

"Steam_SendGuestPass_AlreadyOwnsGame" "%s1 heeft dit spel al"


"[english]Steam_SendGuestPass_AlreadyOwnsGame" "%s1 already owns this game"
"Steam_GiftRevoked_Title"
"Steam - geschenk ingetrokken"
"[english]Steam_GiftRevoked_Title"
"Steam - Gift Revoked"
"Steam_GiftRevoked"
"Het %package%-geschenk dat je onlangs van %gifter% hebt
ontvangen, is ingetrokken omdat er problemen zijn met het verwerken van de beta
ling.\n\nDe spellen die bij dit geschenk horen, kunnen daarom niet meer worden g
espeeld. Ga naar de winkel van Steam als je dit item wilt kopen. Je kunt ook de
lokale inhoud verwijderen die bij dit geschenk hoort."
"[english]Steam_GiftRevoked"
"Your recent gift of %package% from %gifter% has
been revoked due to a problem processing payment for this item.\n\nThe games as
sociated with this gift can no longer be played as a result. If you would like t
o purchase this item, visit the Steam Store. Otherwise, you may choose to delete
the local content associated with this gift."
"Steam_GiftRevoked_SupportLink" "Ga naar de ondersteuningssite van Steam voor me
er informatie"
"[english]Steam_GiftRevoked_SupportLink"
"Visit the Steam support web sit
e for more information"
"Steam_ExternalSignupButton"
"Ga nu naar de website van %s1"
"[english]Steam_ExternalSignupButton" "Go to %s1 web site now"
"Steam_ExternalSignupHeadline" "Je %game%-account"
"[english]Steam_ExternalSignupHeadline" "Your %game% account"
"Steam_ExternalSignupHeadlineMulti"
"Je externe accounts"
"[english]Steam_ExternalSignupHeadlineMulti"
"Your external accounts"
"Steam_ExternalSignupInfo"
"Om je aankoop te voltooien, moet je de Steam-aa
nkoop aan je %game%-account koppelen.\n\nGa nu naar de website van %game% om in
te loggen op je bestaande account of om een nieuw account te maken."
"[english]Steam_ExternalSignupInfo"
"To complete your install, you need to l
ink your Steam purchase with your %game% account.\n\nVisit their official web si
te now to login to your existing %game% account or to create a new one."
"Steam_ExternalSignupInfoMulti" "Om je aankoop te voltooien, moet je de Steam-aa
nkoop aan je externe account koppelen.\n\nGa nu naar de website om in te loggen
op je bestaande account of om een nieuw account te maken."
"[english]Steam_ExternalSignupInfoMulti"
"To complete your installations,
you need to link your Steam purchases with your external account.\n\nVisit thei
r official web sites now to login to your external accounts or to create a new o
nes."
"Steam_ExternalSignupFinish"
"Nadat je een account voor %game% hebt gemaakt,
klik je op Voltooien om met het spel te beginnen."
"[english]Steam_ExternalSignupFinish" "Once you have made your account for %ga
me% click finish and start playing."
"Steam_ExternalSignupPropertiesLabel" "Je hebt geen actieve %game%-account nod
ig"
"[english]Steam_ExternalSignupPropertiesLabel" "An active %game% account is req
uired"
"Steam_ExternalSignupPropertiesButton" "Ga naar de website met de %game%-accoun
t"
"[english]Steam_ExternalSignupPropertiesButton" "Visit %game% account web site"
"Steam_GameAlreadyInAccount"
"Er is al een account voor dit spel"
"[english]Steam_GameAlreadyInAccount" "Game already in account"
"Steam_FullGameAlreadyInAccount"
"Er is al een account voor het volledige
spel"
"[english]Steam_FullGameAlreadyInAccount"
"Full game already in account"
"Steam_AlreadyInAccountInfo"
"Je hebt al deze spellen al in je bezit. Je vind
t je spellen in de spellenbibliotheek van Steam."
"[english]Steam_AlreadyInAccountInfo" "You already own all of these games. You
can access your games from the Steam Games Library."
"SteamUI_OldClient_Title"
"Steam - verouderd"
"[english]SteamUI_OldClient_Title"
"Steam - Out of date"
"SteamUI_OldClient"
"Je moet je client bijwerken om dit spel te kunnen spele

n."
"[english]SteamUI_OldClient"
"Your client needs to be updated to run this gam
e."
"SteamUI_WrongPlatform_Title" "Steam - spel niet beschikbaar"
"[english]SteamUI_WrongPlatform_Title" "Steam - Game Unavailable"
"SteamUI_WrongPlatform" "%game% is niet beschikbaar op je huidige platform."
"[english]SteamUI_WrongPlatform"
"%game% is not available on your current
platform."
"SteamUI_AgeOver17"
"Ja, ik ben ouder dan 17 jaar."
"[english]SteamUI_AgeOver17"
"Yes, I am over 17 years of age."
"SteamUI_RootDialog_Start_Problem_Title"
"Steam - spel starten mislukt"
"[english]SteamUI_RootDialog_Start_Problem_Title"
"Steam - Game Launch Fai
led"
"SteamUI_RootDialog_Start_Problem_Text" "Starten van %game% mislukt (foutcode %e
rror%)."
"[english]SteamUI_RootDialog_Start_Problem_Text"
"%game% failed to start
(error code %error%)."
"Steam_ExternalSignup" "Spelaccount beheren..."
"[english]Steam_ExternalSignup" "Manage game account..."
"Steam_ExternalRegistrationURL" "Je naam registreren..."
"[english]Steam_ExternalRegistrationURL"
"Register your game..."
"Steam_RetailInstallTitle"
"Steam - %product% installeren"
"[english]Steam_RetailInstallTitle"
"Steam - Install %product%"
"Steam_RetailInfo"
"Je kunt de spellen altijd en vanaf elke computer openen
door simpelweg in te loggen op je Steam-account."
"[english]Steam_RetailInfo"
"You ll be able to access your games at any time
, from any computer just by logging in to your Steam account."
"Steam_RetailChooseCreateNewAccount"
"Een nieuw Steam-account maken"
"[english]Steam_RetailChooseCreateNewAccount" "Create a new Steam account"
"Steam_RetailChooseLoginToExistingAccount"
"Inloggen bij een bestaand Steam
-account"
"[english]Steam_RetailChooseLoginToExistingAccount"
"Log into an existing St
eam account"
"Steam_WaitingForCloudSyncTitle"
"Steam Cloud - synchroniseren"
"[english]Steam_WaitingForCloudSyncTitle"
"Steam Cloud - Syncing"
"Steam_WaitingForCloudSyncDebrief"
"Steam synchroniseert momenteel je spelb
estanden met de Steam Cloud. Steam wordt automatisch afgesloten zodra dit is vol
tooid.\n\nKlik op Nu afsluiten om Steam af te sluiten zonder je bestanden te syn
chroniseren."
"[english]Steam_WaitingForCloudSyncDebrief"
"Steam is currently syncing your
game files with the Steam Cloud. Steam will automatically exit when this is com
pleted.\n\nTo force Steam to exit without syncing your files, click Exit Now ."
"Steam_CloudSyncForceQuit"
"Nu afsluiten"
"[english]Steam_CloudSyncForceQuit"
"Exit Now"
"Steam_SubscriptionSuccess_Promo_Headline"
"Activering geslaagd!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_Promo_Headline"
"Activation Successful!"
"Steam_SubscriptionSuccess_Promo"
"De promotiecode van %subscription% is g
eactiveerd. Deze inhoud wordt beschikbaar zodra je het volledige spel op Steam h
ebt geactiveerd. Deze inhoud is nu definitief aan je Steam-account gekoppeld. Je
moet altijd eerst inloggen op dit account om je spellen te kunnen spelen. Bedan
kt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_Promo"
"Your %subscription% promotion c
ode has successfully been activated. This content will become available to you o
nce you ve activated the full game on Steam. This content is now permanently ass
ociated with your Steam account. You must login to this account to have access t
o the items you ve just activated on Steam."
"Steam_ModNeedsFullGame_Title" "Steam - kan %game% niet installeren"
"[english]Steam_ModNeedsFullGame_Title" "Steam - Cannot install %game%"
"Steam_ModNeedsFullGame_Info" "%game% is een mod. Om deze mod te kunnen spelen
moet je een geldige versie van het originele spel hebben."

"[english]Steam_ModNeedsFullGame_Info" "%game% is a mod, and requires you to ow


n a version of the base game."
"Steam_ModNeedsFullGame_Button" "Meer informatie"
"[english]Steam_ModNeedsFullGame_Button"
"Get more info"
"Steam_AccountEmail_Title"
"Gegevens Steam-account"
"[english]Steam_AccountEmail_Title"
"Steam Account Information"
"Steam_AccountEmail_Info"
"We raden je aan deze gegevens af te drukken en
ze op een veilige plaats te bewaren. Je Steam-account en aanmeldgegevens zijn be
langrijk. Van nu af aan heb je deze nodig om spellen te spelen en andere Steam-f
uncties te gebruiken."
"[english]Steam_AccountEmail_Info"
"It is recommended that you print this i
nformation and keep it in a safe place. Your Steam account and login information
is important--from now on, you ll need it to access your games and other Steam
features."
"Steam_AccountEmail_AccountName"
"Accountnaam:"
"[english]Steam_AccountEmail_AccountName"
"Account Name:"
"Steam_AccountEmail_Password" "Wachtwoord:"
"[english]Steam_AccountEmail_Password" "Password:"
"Steam_AccountEmail_Email"
"E-mailadres voor contact:"
"[english]Steam_AccountEmail_Email"
"Contact email address:"
"Steam_AccountEmail_Print"
"Klik hier om deze pagina nu af te drukken"
"[english]Steam_AccountEmail_Print"
"Click here to print this page now"
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclinedCart" "Je abonnement op de vol
gende items is niet voltooid. Je creditcardgegevens zijn afgewezen door de verst
rekker van je creditcard.\n\nIn sommige gevallen kan de verstrekker van je credi
tcard het saldo op je rekening tijdelijk reserveren, maar worden er nog geen kos
ten in rekening gebracht. Als je na controle van de onderstaande informatie erva
n overtuigd bent dat je creditcard ten onrechte is geweigerd, kun je opnieuw pro
beren om een aankoop te doen."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclinedCart" "Your subscripti
on to the following items has not been completed. Your credit card information h
as been declined by your credit card company.\n\nNote that in some cases, your c
redit card company may put a hold on funds in your account, but you will not b
e charged. After reviewing the information below, if you believe your card has b
een declined in error please try your purchase again."
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_AVSFailureCart"
"Je abon
nement op de volgende items is niet voltooid. Je creditcardgegevens zijn door he
t verstrekkende bedrijf geweigerd omdat er een onjuist adres is opgegeven.\n\nIn
sommige gevallen kan de verstrekker van je creditcard het saldo op je rekening
tijdelijk reserveren, maar worden er nog geen kosten in rekening gebracht. Als j
e na controle van de onderstaande informatie ervan overtuigd bent dat je creditc
ard ten onrechte is geweigerd, kun je opnieuw proberen om een aankoop te doen."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_AVSFailureCart"
"Your subscription to the following items has not been completed. Your credit ca
rd information has been declined by your credit card company due to an incorrect
address being entered.\n\nNote that in some cases, your credit card company may
put a hold on funds in your account, but you will not be charged. After revie
wing the information below, if you believe your card has been declined in error
please try your purchase again."
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_InsufficientFundsCart" "Je abon
nement op de volgende items is niet voltooid. Je creditcardgegevens zijn door he
t verstrekkende bedrijf geweigerd omdat er onvoldoende saldo op de rekening staa
t.\n\nIn sommige gevallen kan de verstrekker van je creditcard het saldo op je r
ekening tijdelijk reserveren, maar worden er nog geen kosten in rekening gebrach
t."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardDeclined_InsufficientFundsCart"
"Your subscription to the following items has not been completed. Your credit ca
rd information has been declined by your credit card company due to insufficient
funds in the account.\n\nNote that in some cases, your credit card company may
put a hold on funds in your account, but you will not be charged."

"Steam_Subscription_Preorder_PreProcessCart"
"Je vooruitbestelling is voltooi
d en het spel wordt binnenkort officieel uitgebracht. Je betaling is verwerkt.\n
\nZodra je het spel kunt gaan spelen, laten we het je weten. Bedankt voor je bes
telling!"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_PreProcessCart" "Your pre-order has been
completed, and the game will be officially released soon. Your payment has been
processed.\n\nWe ll let you know as soon as the game is available to play. Than
k you for your order!"
"Steam_SubscriptionSuccessCart$purchasetype=regular"
"Je abonnement op de vol
gende items is voltooid. Je abonnement is geregistreerd op het volgende Steam-ac
count: %accountname%. Je moet altijd eerst inloggen op dit account om je spellen
te kunnen spelen. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccessCart$purchasetype=regular" "Your subscripti
on to the following items has been completed successfully. Your subscription is
registered to this Steam account: %accountname%. In the future, you must login t
o this account to have access to your games. Thank you for your order!"
"Steam_SubscriptionSuccessCart$purchasetype=gift"
"Je geschenk van deze it
ems is naar %giftee% verzonden. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccessCart$purchasetype=gift"
"Your gift of th
e following items has been sent to %giftee%. Thank you for your order!"
"Steam_SubscriptionSuccessCart$purchasetype=unknown"
"Je aankoop van de volge
nde items is voltooid. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_SubscriptionSuccessCart$purchasetype=unknown" "Your purchase o
f the following items has been completed successfully. Thank you for your order!
"
"Steam_Subscription_Preorder_CcardSuccessCart" "Kortgeleden heb je de volgende
items vooruitbesteld. Deze items zijn officieel uitgebracht, dus is je creditcar
d verwerkt en zijn de kosten verrekend. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Preorder_CcardSuccessCart" "Recently you preordered
the following items. These items have been officially released, so your credit
card has been processed and charged. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Success_WithShippingCart$purchasetype=regular"
"Je abon
nement op de volgende items is voltooid.\n\nJe kunt alle spellen spelen die op d
it moment zijn uitgebracht door op het gewenste spel te klikken in de lijst met
spellen in Steam. Je krijgt een bevestiging via e-mail zodra het pakketgedeelte
van je bestelling is verzonden. Bedankt voor je bestelling!"
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShippingCart$purchasetype=regular"
"Your subscription to the following items has been completed successfully.\n\nYo
u can play any of the currently released games by clicking on them in your Steam
Games Library. Also, you ll receive an email confirmation as soon as the mercha
ndise portion of your order has shipped. Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Success_WithShippingCart$purchasetype=gift" "Je geschenk van
deze items is naar %giftee% verzonden. Je krijgt een bevestiging via e-mail zod
ra het pakketgedeelte van je bestelling is verzonden. Bedankt voor je bestelling
!"
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShippingCart$purchasetype=gift"
"Your gift of the following items has been sent to %giftee%. You ll receive an e
mail confirmation as soon as the merchandise portion of your order has shipped.
Thank you for your order!"
"Steam_Subscription_Success_WithShippingCart$purchasetype=unknown"
"Je aank
oop van de volgende items is voltooid. Je krijgt een bevestiging via e-mail zodr
a het pakketgedeelte van je bestelling is verzonden. Bedankt voor je bestelling!
"
"[english]Steam_Subscription_Success_WithShippingCart$purchasetype=unknown"
"Your purchase of the following items has been completed. You ll receive an emai
l confirmation as soon as the merchandise portion of your order has shipped. Tha
nk you for your order!"
"Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardUseLimitHit_InfoCart" "Deze transactie
is niet verwerkt omdat de onderstaande creditcard te vaak in Steam is gebruikt.
\n\nDit beleid wordt gevolgd om onze klanten te beschermen tegen fraude met cred

itcards. Fraude wordt met inzet van alle wettelijke middelen vervolgd."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PaymentCardUseLimitHit_InfoCart" "This tr
ansaction was not processed because the credit card below has been used too many
times in Steam.\n\nThis policy exists in order to protect our customers from cr
edit card fraud. We will prosecute fraud to the fullest extent of the law."
"Steam_Subscription_ContactSupportCart" "Er is een onverwachte fout opgetreden.
Je abonnement op de volgende items is niet voltooid. \n\nNeem via de onderstaand
e koppeling contact op met Steam Support."
"[english]Steam_Subscription_ContactSupportCart"
"An unexpected error has
occurred. Your subscription to the following items has not been completed. \n\n
Please contact Steam Support using the link below."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclinedCart"
"Je aankoop van de volge
nde items is niet voltooid.\n\n%provider% heeft gemeld dat de transactie niet ka
n worden goedgekeurd. Voer de bestelling nogmaals uit met een andere betalingswi
jze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclinedCart"
"Your purchase o
f the following items has not been completed.\n\n%provider% has reported an auth
orization failure. Please try your purchase again using a different payment meth
od."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_InvalidShippingAddressCart" "Je aank
oop van de volgende items is niet voltooid.\n\n%provider% heeft een probleem gem
eld met het adres dat aan je %provider%-account is gekoppeld. Je kunt dit proble
em via %provider% oplossen of de bestelling nogmaals uitvoeren met een andere be
talingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_InvalidShippingAddressCart"
"Your purchase of the following items has not been completed.\n\n%provider% has
reported a problem with the address associated with your %provider% account. You
can either correct this problem through %provider%, or try your purchase again
using a different payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherFundingSourceCart" "Je aank
oop van de volgende items is niet voltooid.\n\n%provider% heeft een probleem gem
eld met de betaalrekening die aan je %provider%-account is gekoppeld. Je kunt di
t probleem via %provider% oplossen of de bestelling nogmaals uitvoeren met een a
ndere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherFundingSourceCart"
"Your purchase of the following items has not been completed.\n\n%provider% has
reported a problem with the funding source associated with your %provider% accou
nt. You can either correct this problem through %provider%, or try your purchase
again using a different payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherPaymentMethodCart" "Je aank
oop van de volgende items is niet voltooid.\n\n%provider% heeft gemeld dat de tr
ansactie niet kan worden goedgekeurd. Voer de bestelling nogmaals uit met een an
dere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PayPalDeclined_UseOtherPaymentMethodCart"
"Your purchase of the following items has not been completed.\n\n%provider% has
reported an authorization failure. Please try your purchase again using a differ
ent payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_ContactProviderCart"
"Je aank
oop van de volgende items is niet voltooid.\n\n%provider% heeft een probleem gem
eld met je %provider%-account. Neem contact op met de ondersteuning van %provide
r% of voer de bestelling nogmaals uit met een andere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_ContactProviderCart"
"Your purchase of the following items has not been completed.\n\n%provider% has
reported a problem with your %provider% account. Please contact %provider% suppo
rt or try your purchase again using a different payment method."
"Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_AcctNotVerifiedCart"
"Je aank
oop van de volgende items is niet voltooid.\n\n%provider% heeft gemeld dat je %p
rovider%-account moet worden gecontroleerd of opgewaardeerd om de aankoop te vol
tooien. Neem contact op met de ondersteuning van %provider% of voer de bestellin
g nogmaals uit met een andere betalingswijze."

"[english]Steam_SubscriptionCancelled_PuchaseDeclined_AcctNotVerifiedCart"
"Your purchase of the following items has not been completed.\n\n%provider% has
reported that your %provider% account needs to be verified or funded to complete
the purchase. Please contact %provider% support or try your purchase again usin
g a different payment method."
"Steam_Subscription_RefundedCart"
"Het aankoopbedrag voor de volgende item
s is gerestitueerd. Binnen enkele werkdagen zal het retourbedrag op je rekening
worden bijgeboekt."
"[english]Steam_Subscription_RefundedCart"
"Your purchase of the following
items has been refunded. The credit should appear in your account within a coupl
e business days."
"Steam_Subscription_RestrictedCountryCart"
"Helaas kun je in dit land de vo
lgende items niet kopen. Je aankoop is geannuleerd."
"[english]Steam_Subscription_RestrictedCountryCart"
"Sorry, but the followin
g items are not available for purchase in this country. Your purchase has been c
ancelled."
"Steam_SubscriptionCancelled_ServerFailedCart" "Je abonnement op de volgende it
ems is niet voltooid. De Steam-servers kunnen je aanvraag vanwege de drukte op d
it moment niet verwerken. \n\nOnze excuses voor het ongemak. Dien over enkele u
ren je aanvraag opnieuw in."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_ServerFailedCart" "Your subscription to th
e following items has not been completed. The Steam servers are currently too bu
sy to process your request. \n\nWe apologize for the inconvenience. Please try y
our transaction again in a few hours."
"Steam_SubscriptionCancelled_RegionNotSupportedCart"
"Je aankoop is niet volt
ooid.\n\nJe kunt de gekozen betalingswijze in jouw land momenteel niet gebruiken
. Voer de bestelling nogmaals uit met een andere betalingswijze."
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_RegionNotSupportedCart" "Your purchase o
f the following items has not been completed.\n\nYour chosen payment method is c
urrently unavailable in your country. Please try your purchase again using a dif
ferent payment method."
"Steam_SubscriptionFailure_Timeout_CantPlayCart"
"Je abonnement op de vol
gende items is niet voltooid, omdat de Steam-servers de transactie op dit moment
niet kunnen verwerken.\n\nJe kunt deze spellen pas spelen als het abonneringspr
oces is afgerond. Onze excuses voor het mogelijk ongemak. Het Steam-team probeer
t deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Zodra de transactie is voltooid,
krijg je bericht."
"[english]Steam_SubscriptionFailure_Timeout_CantPlayCart"
"Your subscripti
on to the following items has not been completed, because Steam servers are curr
ently unable to process the transaction.\n\nYou won t be able to play these game
s until the subscription process is complete. We are sorry for any inconvenience
this may cause. The Steam team is working to rectify this situation, and will n
otify you as soon as the transaction is complete."
"Steam_GuestPasses_Status_Unsent"
"Niet verzonden"
"[english]Steam_GuestPasses_Status_Unsent"
"Unsent"
"Steam_GuestPasses_Status_Sent" "Verzonden"
"[english]Steam_GuestPasses_Status_Sent"
"Sent"
"Steam_GuestPasses_Status_Redeemed"
"In gebruik genomen"
"[english]Steam_GuestPasses_Status_Redeemed"
"Redeemed"
"Steam_SendGuestPass_SendInfo$type=gift"
"Hoe wil je je %package%-geschen
k verzenden?"
"[english]Steam_SendGuestPass_SendInfo$type=gift"
"How would you like your
gift of %package% to be sent?"
"Steam_SendGuestPass_SendInfo$type=guestpass" "Hoe wil je je %package%-gastenp
as verzenden?"
"[english]Steam_SendGuestPass_SendInfo$type=guestpass" "How would you like your
%package% guest pass to be sent?"
"Steam_SendGuestPass_ResendTitle$type=gift"
"Geschenk intrekken en opnieuw v
erzenden"
"[english]Steam_SendGuestPass_ResendTitle$type=gift"
"Revoke and Resend a Gif

t"
"Steam_SendGuestPass_ResendTitle$type=guestpass"
"Gastenpas intrekken en
opnieuw verzenden"
"[english]Steam_SendGuestPass_ResendTitle$type=guestpass"
"Revoke and Rese
nd a Guest Pass"
"Steam_SendGuestPass_ResendInfo$type=gift"
"Als je dit geschenk opnieuw ver
zendt, kan de vorige ontvanger het geschenk niet meer accepteren. Als je verder
wilt gaan, geef dan een geldig e-mailadres op voor de nieuwe ontvanger van je ge
schenk voor %package%."
"[english]Steam_SendGuestPass_ResendInfo$type=gift"
"Resending this gift wil
l make the previous recipient unable to accept it. If you wish to continue, plea
se enter a valid email address for the new recipient of your %package% gift."
"Steam_SendGuestPass_ResendInfo$type=guestpass" "Als je deze gastenpas opnieuw v
erzendt, kan de vorige ontvanger de pas niet meer gebruiken. Als je verder wilt
gaan, geef dan een geldig e-mailadres op voor de nieuwe ontvanger van je gastenp
as voor %package%."
"[english]Steam_SendGuestPass_ResendInfo$type=guestpass"
"Resending this
guest pass will make its previous recipient unable to redeem the pass. If you wi
sh to continue, please enter a valid email address for the new recipient of your
%package% guest pass."
"Steam_SendGuestPass_EmailRadio$type=gift"
"Verstuur mijn geschenk via e-ma
il"
"[english]Steam_SendGuestPass_EmailRadio$type=gift"
"Email my gift"
"Steam_SendGuestPass_EmailRadio$type=guestpass" "Verstuur mijn gastenpas via e-m
ail"
"[english]Steam_SendGuestPass_EmailRadio$type=guestpass"
"Email my guest
pass"
"Steam_SendGuestPass_EmailAddressLabel" "E-mailadres ontvanger"
"[english]Steam_SendGuestPass_EmailAddressLabel"
"Recipient s email addre
ss"
"Steam_SendGuestPass_SendDirectRadio$type=gift" "Verstuur mijn geschenk direct v
ia Steam"
"[english]Steam_SendGuestPass_SendDirectRadio$type=gift"
"Send my gift di
rectly through Steam"
"Steam_SendGuestPass_SendDirectRadio$type=guestpass"
"Verstuur mijn gastenpas
direct via Steam"
"[english]Steam_SendGuestPass_SendDirectRadio$type=guestpass" "Send my guest p
ass directly through Steam"
"Steam_SendGuestPass_SendDirectLabel$type=gift" "Stuur een geschenkbericht direc
t naar de Steam-account van mijn vriend."
"[english]Steam_SendGuestPass_SendDirectLabel$type=gift"
"Send my Friend
a gift message directly to their Steam account."
"Steam_SendGuestPass_SendDirectLabel$type=guestpass"
"Stuur een gastenpasberi
cht direct naar de Steam-account van mijn vriend."
"[english]Steam_SendGuestPass_SendDirectLabel$type=guestpass" "Send my Friend
a guest pass message directly to their Steam account."
"Steam_GuestPasses_LeftGiftPlural"
"Extra exemplaren"
"[english]Steam_GuestPasses_LeftGiftPlural"
"Extra copies"
"Steam_GuestPasses_LeftGuestPassPlural" "Gastenpassen"
"[english]Steam_GuestPasses_LeftGuestPassPlural"
"Guest passes"
"Steam_InstallAborted_Title"
"Steam - installeren"
"[english]Steam_InstallAborted_Title" "Steam - Install"
"Steam_InstallAborted_InfoAppNoInfo"
"Dit spel kan niet worden genstalleerd."
"[english]Steam_InstallAborted_InfoAppNoInfo" "This game cannot be installed."
"Steam_InstallAborted_InfoAppUnreleased"
"%game% kan nog niet worden genst
alleerd, omdat dit spel nog niet is uitgebracht."
"[english]Steam_InstallAborted_InfoAppUnreleased"
"%game% cannot be instal
led yet, because it is not yet released."
"Steam_InstallAborted_InfoAppNoDemo"
"%game% kan niet worden genstalleerd, omd
at dit een demo is en jij de volledige versie van het product in je bezit hebt.

Installeer de volledige versie van het spel."


"[english]Steam_InstallAborted_InfoAppNoDemo" "%game% cannot be installed, bec
ause it is is a demo, and you own the full version of the product. Please instal
l the full version of the game."
"Steam_ValidateGame_GameRunning"
"Sluit alle actieve spellen of tools af
voordat je probeert je spelcache te controleren."
"[english]Steam_ValidateGame_GameRunning"
"Please exit any running games o
r tools before attempting to verify your game cache."
"Steam_RegionLabel"
"Downloadregio:"
"[english]Steam_RegionLabel"
"Download region"
"Steam_RegionInfo"
"Steam selecteert automatisch de dichtstbijzijnde downlo
adserver, maar dit kan worden gewijzigd."
"[english]Steam_RegionInfo"
"Steam auto-selects the nearest download server
location, but this can be overridden"
"SteamUI_JoinDialog_PreparingToPlay1" "%game% wordt gestart."
"[english]SteamUI_JoinDialog_PreparingToPlay1" "Preparing to launch %game%."
"SteamUI_JoinDialog_PreparingToPlay2" "%game% wordt gestart.."
"[english]SteamUI_JoinDialog_PreparingToPlay2" "Preparing to launch %game%.."
"SteamUI_JoinDialog_PreparingToPlay3" "%game% wordt gestart..."
"[english]SteamUI_JoinDialog_PreparingToPlay3" "Preparing to launch %game%..."
"SteamUI_JoinDialog_Title"
"%game% - Steam"
"[english]SteamUI_JoinDialog_Title"
"%game% - Steam"
"SteamUI_JoinDialog_Updating_Title"
"%game% wordt bijgewerkt"
"[english]SteamUI_JoinDialog_Updating_Title"
"Updating %game%"
"SteamUI_JoinDialog_Ready_Title"
"Gereed - %game%"
"[english]SteamUI_JoinDialog_Ready_Title"
"Ready - %game%"
"SteamUI_JoinDialog_InstallScriptInfo" "Eerste gebruik voorbereiden...\n\n%step
name% installeren... (stap %step% van %steptotal%)"
"[english]SteamUI_JoinDialog_InstallScriptInfo" "Performing first time setup...\
n\nInstalling: %stepname% (step %step% of %steptotal%)"
"SteamUI_Game_Requires_NTFS"
"Game vereist NTFS"
"[english]SteamUI_Game_Requires_NTFS" "Game requires NTFS"
"SteamUI_GameRequires_NTFS_Detail"
"Voor de game die je wilt installeren is
een station met het NTFS-bestandssysteem nodig. Je kunt de game\nniet installer
en op het FAT32-bestandssysteem. Ga via de koppeling hieronder naar het\nonderst
euningsartikel voor meer informatie."
"[english]SteamUI_GameRequires_NTFS_Detail"
"The game you are installing req
uires a drive with the NTFS file system and\ncannot be installed on a FAT32 file
system. For more information see the\nsupport article linked below."
"SteamUI_NTFS_Required_SupportArticle" "Ondersteuningsartikel bestandssysteem"
"[english]SteamUI_NTFS_Required_SupportArticle" "Filesystem Support Article"
"SteamUI_OSXAccessibilityTitle" "Steam - toegang tot overlay"
"[english]SteamUI_OSXAccessibilityTitle"
"Steam - Game Overlay Access"
"SteamUI_OSXAccessibilityText" "Om de Steam-overlay te gebruiken moet Toegang
voor hulpapparaten ingeschakeld zijn. Dit kun je selecteren via Systeemvoorkeur
en -> Universele toegang."
"[english]SteamUI_OSXAccessibilityText" "The in-game Steam overlay requires acce
ss for assistive devices to be enabled.
To enable access to the in-game overlay, open the Universal Access preference pa
ne and check Enable access for assistive devices "
"SteamUI_OSXAccessibilityLinkText"
"Klik hier om het voor voorkeurenvenster
voor universele toegang te openen."
"[english]SteamUI_OSXAccessibilityLinkText"
"Click here to open the Universa
l Access preference pane."
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SteamHDUsedMB"
"Vasteschijfgebruik Steam: %s1
MB"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SteamHDUsedMB"
"Steam Hard Disk Usage:
%s1 Mb"
"SteamUI_ValveSurvey_GatheringSystemInformation"
"Systeeminformatie verza

melen..."
"[english]SteamUI_ValveSurvey_GatheringSystemInformation"
"Gathering syste
m information..."
"SteamUI_ValidateEmailDescription"
"Klik op Volgende om je e-mailadres bij
Steam te bevestigen.\nHet bevestigde adres wordt gebruikt om wijzigingen in de g
egevens van je Steam-account te bevestigen. Op die manier kan alleen jijzelf je
geheime vraag of wachtwoord wijzigen."
"[english]SteamUI_ValidateEmailDescription"
"Click Next to verify your email a
ddress with Steam.\nA verified address will be used to confirm any changes to yo
ur Steam account credentials, so you and only you can change your secret questio
n or password."
"SteamUI_ValidateEmailSent"
"Een bericht is verzonden naar %s1.\nOpen het emailbericht en klik op de koppeling om de bevestiging van het e-mailadres bij St
eam te voltooien."
"[english]SteamUI_ValidateEmailSent"
"A message has been sent to: %s1.\nPleas
e check your mail and click the link within to complete email address verificati
on with Steam."
"SteamUI_ValidateEmailNotReceived"
"Heb je ons bericht niet ontvangen?"
"[english]SteamUI_ValidateEmailNotReceived"
"Didn t receive our message?"
"SteamUI_VisitSteamSupport"
"Ga naar de ondersteuning van Steam voor hulp"
"[english]SteamUI_VisitSteamSupport"
"Visit Steam support for assistance"
"SteamUI_ValidateEmailWorking" "Contact maken met Steam-servers om e-mail te ve
rzenden..."
"[english]SteamUI_ValidateEmailWorking" "Contacting Steam Servers to send email.
"
"SteamUI_VerifyEmail_Title"
"E-mail bevestigen"
"[english]SteamUI_VerifyEmail_Title"
"Verify Email"
"SteamUI_VerifyEmail_Verified" "(bevestigd)"
"[english]SteamUI_VerifyEmail_Verified" " | Verified "
"SteamUI_VerifyEmail_Unverified"
" (niet bevestigd)"
"[english]SteamUI_VerifyEmail_Unverified"
" | Unverified "
"Steam_CannotInstallInOfflineMode"
"Je kunt geen spellen installeren wannee
r Steam zich in de offlinemodus bevindt.\nSluit Steam af, start Steam opnieuw en
selecteer Online gaan .\n"
"[english]Steam_CannotInstallInOfflineMode"
"Games cannot be installed when
Steam is in Offline Mode.\nExit and restart Steam, and choose Go Online .\n"
"steam_community"
"Community"
"[english]steam_community"
"Community"
"steam_library" "Bibliotheek"
"[english]steam_library"
"Library"
"steam_library_games" "Spellen"
"[english]steam_library_games" "Games"
"steam_library_media" "Media"
"[english]steam_library_media" "Media"
"steam_library_tools" "Gereedschappen"
"[english]steam_library_tools" "Tools"
"steam_library_downloads"
"Downloads"
"[english]steam_library_downloads"
"Downloads"
"steam_library_zoom"
"Zoomen"
"[english]steam_library_zoom" "Zoom"
"steam_library_show"
"Tonen"
"[english]steam_library_show" "Show"
"steam_library_views" "Weergave"
"[english]steam_library_views" "View"
"steam_library_filter_allgames" "Spellen"
"[english]steam_library_filter_allgames"
"Games"
"steam_library_filter_allplatform"
"Mac"
"[english]steam_library_filter_allplatform"
"Mac"
"steam_library_filter_recentgames"
"Recent"
"[english]steam_library_filter_recentgames"
"Recent"

"steam_library_filter_installedgames" "Genstalleerd"
"[english]steam_library_filter_installedgames" "Installed"
"steam_library_filter_favorites"
"Favorieten"
"[english]steam_library_filter_favorites"
"Favorites"
"steam_library_filter_addtag" "Nieuwe categorie toevoegen..."
"[english]steam_library_filter_addtag" "Add a New Category..."
"steam_downloads_networkusage" "Netwerkgebruik"
"[english]steam_downloads_networkusage" "Network Usage"
"steam_downloads_downloadrate" "Huidig"
"[english]steam_downloads_downloadrate" "Current"
"steam_downloads_thissession" "Deze sessie"
"[english]steam_downloads_thissession" "This Session"
"steam_downloads_peakdownloadrate"
"Hoogst"
"[english]steam_downloads_peakdownloadrate"
"Peak"
"steam_downloads_peakuploadrate"
"Hoogste uploadsnelheid "
"[english]steam_downloads_peakuploadrate"
"Peak Upload Rate "
"steam_downloads_totaldownloaded"
"Totaal"
"[english]steam_downloads_totaldownloaded"
"Total"
"steam_downloads_pause" "Pauzeren"
"[english]steam_downloads_pause"
"Pause"
"steam_downloads_resume"
"Hervatten"
"[english]steam_downloads_resume"
"Resume"
"steam_downloads_pauseall"
"Alles pauzeren"
"[english]steam_downloads_pauseall"
"Pause All"
"steam_downloads_resumeall"
"Alles hervatten"
"[english]steam_downloads_resumeall"
"Resume All"
"steam_downloads_remove"
"Verwijderen"
"[english]steam_downloads_remove"
"Remove"
"steam_downloads_updating"
"Updaten"
"[english]steam_downloads_updating"
"Updating"
"steam_downloads_downloading" "Downloaden"
"[english]steam_downloads_downloading" "Downloading"
"steam_downloads_paused"
"Update vereist"
"[english]steam_downloads_paused"
"Update Required"
"steam_downloads_suspended"
"In wachtrij"
"[english]steam_downloads_suspended"
"In Queue"
"steam_downloads_ready" "Gereed om te spelen"
"[english]steam_downloads_ready"
"Ready to Play"
"steam_downloads_initiated"
"Tijd gestart "
"[english]steam_downloads_initiated"
"Time Initiated "
"steam_downloads_downloadcompleted"
"Download voltooid "
"[english]steam_downloads_downloadcompleted"
"Download completed "
"steam_downloads_gamesize_update"
"Gedownload"
"[english]steam_downloads_gamesize_update"
"Downloaded "
"steam_downloads_gamesize_download"
"Gedownload "
"[english]steam_downloads_gamesize_download"
"Downloaded "
"steam_downloads_updateacquired"
"Van huidige update opgehaald "
"[english]steam_downloads_updateacquired"
"Amount of current update acquir
ed "
"steam_downloads_timeremaining" "Resterende tijd "
"[english]steam_downloads_timeremaining"
"Time Remaining "
"steam_downloads_sessiontotal" "Sessietotaal "
"[english]steam_downloads_sessiontotal" "Session Total "
"steam_downloads_currentrate" "%download_rate% - huidige snelheid"
"[english]steam_downloads_currentrate" "%download_rate% - Current Rate"
"steam_downloads_launch"
"Speel %name%
"
"[english]steam_downloads_launch"
"Play %name%
"
"steam_downloads_updatenews"
"Nieuws weergeven"
"[english]steam_downloads_updatenews" "View News"
"steam_downloads_showinlibrary" "Details weergeven"

"[english]steam_downloads_showinlibrary"
"View Details"
"steam_client_add_game" "Spel toevoegen..."
"[english]steam_client_add_game"
"Add a Game..."
"steam_addgame_addshortcut"
"Niet-Steam-spel toevoegen..."
"[english]steam_addgame_addshortcut"
"Add a Non-Steam Game..."
"steam_addgame_activate"
"Product activeren op Steam..."
"[english]steam_addgame_activate"
"Activate a Product on Steam..."
"steam_addgame_browse" "Naar spellen zoeken in de Steam-winkel..."
"[english]steam_addgame_browse" "Browse the Steam Store for Games..."
"steam_lastplayedcolumn"
"Laatst gespeeld"
"[english]steam_lastplayedcolumn"
"Last played"
"steam_details_lastplayedheader"
"Laatst gespeeld"
"[english]steam_details_lastplayedheader"
"Last played"
"steam_details_achievementsheader"
"%achieved_achievements%/%available_achi
evements% prestaties"
"[english]steam_details_achievementsheader"
"%achieved_achievements%/%availa
ble_achievements% achievements"
"steam_friendsplayingnow"
"Je hebt %friendsplayingnow% vrienden die nu %ga
mename% spelen!"
"[english]steam_friendsplayingnow"
"You have %friendsplayingnow% Friends pl
aying %gamename% right now!"
"steam_friendplayingnow"
"Je hebt %friendsplayingnow% vriend die nu %game
name% speelt!"
"[english]steam_friendplayingnow"
"You have %friendsplayingnow% Friend pla
ying %gamename% right now!"
"steam_morefriendswhoplay"
"Je hebt %friendswhoplay% andere vrienden die %g
amename% hebben"
"[english]steam_morefriendswhoplay"
"You have %friendswhoplay% more Friends
who play %gamename%"
"steam_morefriendwhoplays"
"Je hebt %friendswhoplay% andere vriend die %gam
ename% speelt"
"[english]steam_morefriendwhoplays"
"You have %friendswhoplay% more Friend w
ho plays %gamename%"
"steam_friendswhoplay" "Je hebt %friendswhoplay% vrienden die %gamename% hebben
"
"[english]steam_friendswhoplay" "You have %friendswhoplay% Friends who play %gam
ename%"
"steam_friendwhoplays" "Je hebt %friendswhoplay% vriend die %gamename% heeft"
"[english]steam_friendwhoplays" "You have %friendswhoplay% Friend who plays %gam
ename%"
"steam_nofriendswhoplay"
"Je hebt geen vrienden die %gamename% hebben"
"[english]steam_nofriendswhoplay"
"You don t have any Friends who play %ga
mename%"
"steam_openfriendslist" "Vriendenlijst openen"
"[english]steam_openfriendslist"
"Open Friends List"
"steam_viewallfriends" "Alle vrienden weergeven die dit spel spelen"
"[english]steam_viewallfriends" "View All Friends Who Play This Game"
"steam_RecentNews"
"Recent nieuws"
"[english]steam_RecentNews"
"Recent News"
"steam_Achievements"
"Prestaties"
"[english]steam_Achievements" "Achievements"
"steam_YouHaveAchieved" "Je hebt %achieved_achievements%/%available_achievements
% prestaties behaald"
"[english]steam_YouHaveAchieved"
"You have achieved %achieved_achievement
s%/%available_achievements%"
"steam_ViewAllAchievements"
"Alle prestaties weergeven"
"[english]steam_ViewAllAchievements"
"View All Achievements"
"Steam_MoreAchievements"
"+%moreachievements_notshown%"
"[english]Steam_MoreAchievements"
"+%moreachievements_notshown%"
"Steam_AchievementsNeeded"
"Er zijn nog %moreachievements% prestaties te on

tgrendelen!"
"[english]Steam_AchievementsNeeded"
"You still have %moreachievements% achie
vments to unlock!"
"Steam_MoreFriends"
"+%morefriends_notshown%"
"[english]Steam_MoreFriends"
"+%morefriends_notshown%"
"steam_viewallnews"
"Alle nieuws weergeven"
"[english]steam_viewallnews"
"View All News"
"steam_newscontinued" "Meer informatie"
"[english]steam_newscontinued" "Read More"
"steam_NonSteam"
"Niet-Steam mod of snelkoppeling"
"[english]steam_NonSteam"
"Non-Steam Mod or Shortcut"
"steam_NonSteamMessage" "Enkele gegevens over %gamename% zijn niet beschikbaar o
mdat het om een modificatie of snelkoppeling gaat die niet van Steam is. Steam k
an het spel wel starten en in de meeste gevallen zal de Steam-overlay dan beschi
kbaar zijn."
"[english]steam_NonSteamMessage"
"Some detailed information on %gamename%
is unavailable because it is a non-Steam mod or shortcut. Steam will still man
age launching the game for you and in most cases the in-game overlay will be ava
ilable."
"steam_welcome" "Spelgegevens"
"[english]steam_welcome"
"Game Info"
"steam_welcomemessage_basic"
"%welcome_action%"
"[english]steam_welcomemessage_basic" "%welcome_action%"
"steam_welcomeaction_launch"
"Klik hierboven op de knop Spelen om %gamename%
te starten."
"[english]steam_welcomeaction_launch" "To launch %gamename%, click the Play bu
tton above."
"steam_welcomeaction_install" "Klik hierboven op de knop Installeren om %gamen
ame% te installeren."
"[english]steam_welcomeaction_install" "To install %gamename%, click the Instal
l button above."
"steam_welcomeaction_preload" "Klik hierboven op de knop Voorladen zodat je %g
amename% kunt spelen zodra het is uitgebracht."
"[english]steam_welcomeaction_preload" "To pre-load %gamename% so you ll be rea
dy to play it the moment it s released, click the Pre-load button above."
"steam_welcomeaction_comingsoon"
"%gamename% komt binnenkort uit."
"[english]steam_welcomeaction_comingsoon"
"%gamename% is coming soon."
"steam_welcomeaction_platformwrong"
"%gamename% is niet beschikbaar op je hu
idige platform."
"[english]steam_welcomeaction_platformwrong"
"%gamename% is not available on
your current platform."
"steam_welcomemessage_nofriends"
"Als je anderen wilt zoeken die %gamenam
e% spelen, neem dan deel aan <a href=steam://url/CommunityGroupSearch/%encodedse
arch%>een gerelateerde Steam-community</a>. Als je wilt zien welke spellen je vr
ienden spelen, klik je op <a href=steam://friends/add/>Een vriend toevoegen</a>
om hen aan je vriendenlijst van Steam toe te voegen."
"[english]steam_welcomemessage_nofriends"
"To find others who play %gamena
me%, join <a href=steam://url/CommunityGroupSearch/%encodedsearch%>a related Ste
am Community group</a>. To see what games your friends are playing, <a href=stea
m://friends/add/>Add a Friend</a> to your Steam Friends list."
"steam_welcomemessage_help"
"Als je technische ondersteuning bij dit spel no
dig hebt, bezoek dan het <a href=http://storefront.steampowered.com/v/forums.php
?AppId=%appid%>Steam-forum voor %gamename%</a> of ga naar <a href=http://support
.steampowered.com/>Steam Support</a>."
"[english]steam_welcomemessage_help"
"If you need technical support with this
game, check out the <a href=http://storefront.steampowered.com/v/forums.php?App
Id=%appid%>%gamename% Steam Forums</a> or visit <a href=http://support.steampowe
red.com/>Steam Support</a>."
"steam_hidewelcomemessage"
"Dit bericht verbergen"
"[english]steam_hidewelcomemessage"
"Hide This Message"

"steam_achievement_mostrecent" "Meest recent"


"[english]steam_achievement_mostrecent" "Most Recent"
"steam_achievement_unlockedsofar"
"Je hebt %achieved_achievements%/%availa
ble_achievements% ontgrendeld (%achieved_percent%%)"
"[english]steam_achievement_unlockedsofar"
"You have unlocked %achieved_ach
ievements%/%available_achievements% (%achieved_percent%%)"
"steam_achievementslocked"
"Vergrendelde prestaties"
"[english]steam_achievementslocked"
"Locked achievements"
"steam_everythingachieved"
"Je hebt alle prestaties ontgrendeld. Gefelicite
erd!"
"[english]steam_everythingachieved"
"You ve unlocked every single achievemen
t. Congratulations!"
"steam_edittags_menuitem"
"Categorien instellen..."
"[english]steam_edittags_menuitem"
"Set Categories..."
"steam_edittags_addtag" "Categorie toevoegen"
"[english]steam_edittags_addtag"
"Add Category"
"steam_edittags_title" "%game% - categorie"
"[english]steam_edittags_title" "%game% - Category"
"steam_usertag_favorites"
"Favorieten"
"[english]steam_usertag_favorites"
"Favorites"
"steam_tags"
"Categorien"
"[english]steam_tags" "Categories"
"steam_details_tags"
"Categorien"
"[english]steam_details_tags" "Categories"
"steam_details_edittags"
"Categorien instellen..."
"[english]steam_details_edittags"
"Set Categories..."
"steam_client_edit_categories" "
Stel een categorie in voor dit spel, zodat je het snel kunt vinden en je spellen
lijst overzichtelijk houdt. Spellen met categorien worden in groepen weergegeven
in je spellenlijst. "
"[english]steam_client_edit_categories" "
Set a category for this game to help you find it quickly and organize your Libra
ry. Categorized games will be grouped together in your games list. "
"steam_topmenu_friends" "Vrienden (%friends_online%)"
"[english]steam_topmenu_friends"
"Friends (%friends_online%)"
"steam_menu_set_profile"
"Profielnaam wijzigen..."
"[english]steam_menu_set_profile"
"Change Profile Name..."
"steam_menu_set_avatar" "Avatar wijzigen..."
"[english]steam_menu_set_avatar"
"Change Avatar..."
"steam_menu_friends_view"
"Vrienden"
"[english]steam_menu_friends_view"
"Friends"
"steam_menu_friends_tools"
"Gereedschappen"
"[english]steam_menu_friends_tools"
"Tools"
"steam_menu_friends_sortbyname" "Sorteren op naam"
"[english]steam_menu_friends_sortbyname"
"Sort by Name"
"steam_menu_friends_showavatars"
"Avatars weergeven"
"[english]steam_menu_friends_showavatars"
"Show Avatars"
"steam_menu_friends_hideoffline"
"Alleen vrienden weergeven die online zi
jn"
"[english]steam_menu_friends_hideoffline"
"Show Online Friends Only"
"steam_menu_friends_add"
"Een vriend toevoegen..."
"[english]steam_menu_friends_add"
"Add a Friend..."
"steam_menu_friends_settings" "Instellingen weergeven"
"[english]steam_menu_friends_settings" "View Settings"
"steam_menu_friends_players"
"Spelers"
"[english]steam_menu_friends_players" "Players"
"friends_searchOnline" "Leden van de Steam Community zoeken"
"[english]friends_searchOnline" "Search members of the Steam Community"
"steam_send_guestpass" "Gastenpas verzenden"
"[english]steam_send_guestpass" "Send Guest Pass"

"steam_links" "Links"
"[english]steam_links" "Links"
"steam_ogg"
"Gerelateerde groepen"
"[english]steam_ogg"
"Related Groups"
"steam_stats" "Statistieken"
"[english]steam_stats" "Stats"
"steam_dlc"
"DLC"
"[english]steam_dlc"
"DLC"
"steam_cdkeylink"
"Cd-code"
"[english]steam_cdkeylink"
"CD Key"
"steam_guide" "Instructies"
"[english]steam_guide" "Guide"
"steam_menu_media"
"Media"
"[english]steam_menu_media"
"Media"
"steam_menu_tools"
"Gereedschappen"
"[english]steam_menu_tools"
"Tools"
"steam_menu_downloads" "Downloads"
"[english]steam_menu_downloads" "Downloads"
"steam_menu_friends"
"Vrienden"
"[english]steam_menu_friends" "Friends"
"steam_menu_servers"
"Servers"
"[english]steam_menu_servers" "Servers"
"steam_menu_settings" "Instellingen"
"[english]steam_menu_settings" "Settings"
"steam_menu_view_friends"
"Vriendenlijst weergeven (%friends_online% onlin
e)"
"[english]steam_menu_view_friends"
"View Friends List (%friends_online% Onl
ine)"
"steam_menu_view_players"
"Spelers"
"[english]steam_menu_view_players"
"Players"
"steam_menu_add_friend" "Een vriend toevoegen..."
"[english]steam_menu_add_friend"
"Add a Friend..."
"steam_menu_friendsstatus"
"Vriendenstatus instellen"
"[english]steam_menu_friendsstatus"
"Set Friends Status"
"steam_viewfriends"
"VRIENDENLIJST WEERGEVEN"
"[english]steam_viewfriends"
"VIEW FRIENDS LIST"
"steam_onlinefriends" "%friends_online% online"
"[english]steam_onlinefriends" "%friends_online% Online"
"Steam_Tooltip_Steam" "Steam"
"[english]Steam_Tooltip_Steam" "Steam"
"Steam_Tooltip_Working" "Steam - actief"
"[english]Steam_Tooltip_Working"
"Steam - working"
"Steam_Tooltip_Offline" "Steam - offline"
"[english]Steam_Tooltip_Offline"
"Steam - offline"
"Steam_Tooltip_Syncing" "Steam - Synchroniseren"
"[english]Steam_Tooltip_Syncing"
"Steam - synchronizing"
"Steam_Tooltip_Downloading"
"Steam - Downloaden met %s1/s"
"[english]Steam_Tooltip_Downloading"
"Steam - downloading at %s1/s"
"Friends_online"
"Online"
"[english]Friends_online"
"Online"
"Friends_away" "Afwezig"
"[english]Friends_away" "Away"
"Friends_busy" "Bezet"
"[english]Friends_busy" "Busy"
"Friends_snooze"
"Inactief"
"[english]Friends_snooze"
"Snooze"
"Friends_offline"
"Offline"
"[english]Friends_offline"
"Offline"
"tooltip_view_details" "Gegevensoverzicht"
"[english]tooltip_view_details" "Detail View "

"tooltip_view_list"
"Lijstoverzicht"
"[english]tooltip_view_list"
"List View "
"tooltip_view_grid"
"Rasterweergave"
"[english]tooltip_view_grid"
"Grid View "
"steam_menu_setcategory"
"Categorie instellen"
"[english]steam_menu_setcategory"
"Set Category"
"steam_menu_newcategory"
"Maken..."
"[english]steam_menu_newcategory"
"Create new..."
"steam_details_changetag"
"Categorien wijzigen..."
"[english]steam_details_changetag"
"Change categories..."
"steam_recentlyplayed_today"
"Vandaag"
"[english]steam_recentlyplayed_today" "Today"
"steam_recentlyplayed_yesterday"
"Gisteren"
"[english]steam_recentlyplayed_yesterday"
"Yesterday"
"steam_recentlyplayed_lastweek" "Deze week"
"[english]steam_recentlyplayed_lastweek"
"This Week"
"steam_recentlyplayed_lastmonth"
"Deze maand"
"[english]steam_recentlyplayed_lastmonth"
"This Month"
"steam_recentlyplayed_previously"
"Eerder"
"[english]steam_recentlyplayed_previously"
"Previously"
"steam_menu_minimode" "Kleine modus"
"[english]steam_menu_minimode" "Small mode"
"steam_menu_largemode" "Grote modus"
"[english]steam_menu_largemode" "Large mode"
"Overlay_GlobalSettingDisabled_Title" "Fout"
"[english]Overlay_GlobalSettingDisabled_Title" "Error"
"Overlay_GlobalSettingDisabled_Body"
"Je hebt de Steam Community tijdens het
spelen uitgezet in je Steam instellingen.\n\nSchakel deze eerst in om de instell
ing per spel te kunnen wijzigen."
"[english]Overlay_GlobalSettingDisabled_Body" "You have disabled Steam Communi
ty In-Game in your Steam wide settings.\n\nPlease re-enable it there first if yo
u wish to modify the setting on a per-game basis."
"Steam_UseDirectWrite_Option" "DirectWrite inschakelen voor verbeterde tekstwe
ergave"
"[english]Steam_UseDirectWrite_Option" "Enable DirectWrite for improved font sm
oothing and kerning"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_SignatureSupport" "Crypto Aanbieder Codes: %s1 %s2
%s3 %s4 %s5"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_SignatureSupport" "Crypto Provider Codes:
%s1 %s2 %s3 %s4 %s5"
"SteamUI_DriverDenied_Info"
"Je videohardware voldoet niet aan de minimumeis
en van deze game. De game kan niet worden gespeeld op deze hardware."
"[english]SteamUI_DriverDenied_Info"
"Your video hardware does not meet the m
inimum requirements that we have set for the game. This game cannot be run on t
his hardware."
"Steam_Install_CreateApplicationShortcut"
"Een snelkoppeling maken"
"[english]Steam_Install_CreateApplicationShortcut"
"Create an application s
hortcut"
"Steam_Install_CreateMultipleApplicationShortcut"
"Maak een snelkoppeling
voor elke game"
"[english]Steam_Install_CreateMultipleApplicationShortcut"
"Create an appli
cation shortcut for each game"
"Steam_Preferences_Title"
"Voorkeuren"
"[english]Steam_Preferences_Title"
"Preferences"
"steam_menu_preferences"
"Voorkeuren"
"[english]steam_menu_preferences"
"Preferences"
"Steam_InternetSpeedLabel"
"Internetverbinding"
"[english]Steam_InternetSpeedLabel"
"Internet Connection"
"Steam_CloudLabel"
"Steam Cloud"
"[english]Steam_CloudLabel"
"Steam Cloud"

"Steam_CloudInfo"
"De Steam Cloud bewaart informatie, zodat je beleving ge
lijk blijft op verschillende computers."
"[english]Steam_CloudInfo"
"The Steam Cloud stores information so your prod
uct experience is consistent across computers."
"Steam_EnableCloud"
"Steam Cloud toestaan om ondersteunde programma s te syn
chroniseren"
"[english]Steam_EnableCloud"
"Enable Steam Cloud synchronization for applicat
ions which support it"
"Steam_EnableCloudForApp"
"Steam Cloud-synchronisatie voor %game% toestaan
"
"[english]Steam_EnableCloudForApp"
"Enable Steam Cloud synchronization for
%game%"
"Steam_CloudUsage"
"%used% opgeslagen / %available% beschikbaar"
"[english]Steam_CloudUsage"
"%used% stored / %available% available"
"Steam_CloudEnableLink" "Instellingen / Downloads + Cloud bekijken"
"[english]Steam_CloudEnableLink"
"Visit Settings / Downloads + Cloud"
"Steam_CloudEnableLinkContinued"
"om de Steam Cloud opnieuw toegang te ge
ven voor jouw account"
"[english]Steam_CloudEnableLinkContinued"
"to re-enable the Steam Cloud fo
r your account."
"Steam_CannotCreateBackupDirectory"
"De gekozen map bestaat niet en Steam ko
n deze niet aanmaken."
"[english]Steam_CannotCreateBackupDirectory"
"The chosen directory does not e
xist and Steam was unable to create the directory."
"Steam_NoBetaChosenNonAdmin"
"%numbetas% nu beschikbaar\n(Alleen de gebruiker
die Steam heeft genstalleerd kan dit veranderen.)"
"[english]Steam_NoBetaChosenNonAdmin" "%numbetas% currently available\n(Only t
he user who installed Steam can change Beta participation.)"
"Steam_UserCantSetBeta" "%electedbeta%\n(Alleen de gebruiker die Steam heeft gens
talleerd kan Beta participatie veranderen.)"
"[english]Steam_UserCantSetBeta"
"%electedbeta%\n(Only the user who insta
lled Steam can change Beta participation.)"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_Software" "Genstalleerde software:"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_Software" "Installed software:"
"SteamUI_ValveSurvey_Summary_OSWineString"
"Wine-versie: %s1"
"[english]SteamUI_ValveSurvey_Summary_OSWineString"
"Wine Version: %s1"
"Steam_Uninstall_Games_Dialog_Title"
"Steam - Verwijderen"
"[english]Steam_Uninstall_Games_Dialog_Title" "Steam - Uninstall"
"Steam_Uninstall_Games_Dialog_Text"
"%game% verwijderen..."
"[english]Steam_Uninstall_Games_Dialog_Text"
"Uninstalling %game% ..."
"steam_menu_updatevendorgraphicscard" "%graphics_vendor%-videodrivers updaten.
.."
"[english]steam_menu_updatevendorgraphicscard" "Update %graphics_vendor% Video
Drivers..."
"steam_menu_checkforvideodriverupdates" "Controleren op updates voor videodriver
s..."
"[english]steam_menu_checkforvideodriverupdates"
"Check for Video Driver
Updates..."
"Steam_CheckForVideoDriverUpdates_Title"
"Steam - Updates voor videodrive
r"
"[english]Steam_CheckForVideoDriverUpdates_Title"
"Steam - Video Driver Up
dates"
"Steam_NoVideoDriverUpdateAvailable"
"Je videodrivers zijn al up-to-date."
"[english]Steam_NoVideoDriverUpdateAvailable" "Your video drivers are already
up-to-date."
"Steam_VideoDriverAvailableDownloading" "Er is een update voor je videodriver be
schikbaar. Deze wordt nu gedownload."
"[english]Steam_VideoDriverAvailableDownloading"
"A video driver update i
s available, and is now being downloaded."
"Steam_VideoDriverAvailableDownloaded" "Een update voor je videodriver is gedow

nload."
"[english]Steam_VideoDriverAvailableDownloaded" "A video driver update has been
downloaded."
"Steam_InstallVideoDriverNow" "Nu installeren"
"[english]Steam_InstallVideoDriverNow" "Install Now"
"Steam_VideoDriverDownloadFailed_Title" "Steam - waarschuwing"
"[english]Steam_VideoDriverDownloadFailed_Title"
"Steam - Warning"
"Steam_VideoDriverDownloadFailed_Text" "Je computer is momenteel niet in staat
om de Steam servers te bereiken, of de service is tijdelijk uitgeschakeld.\n\nPr
obeer het later opnieuw."
"[english]Steam_VideoDriverDownloadFailed_Text" "Your computer is either current
ly unable to reach the Steam servers, or the service may be temporarily disabled
.\n\nPlease try again later."
"Steam_VideoDriverInvokeFailed_Title" "Steam - Fout"
"[english]Steam_VideoDriverInvokeFailed_Title" "Steam - Error"
"Steam_VideoDriverInvokeFailed_Text"
"Er is een fout opgetreden bij het start
en van het updateprogramma voor de videodriver."
"[english]Steam_VideoDriverInvokeFailed_Text" "There was a problem launching t
he video driver updater."
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_Recommend"
"Recensie schrijven"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_Recommend"
"Write Review"
"Steam_Game_RecommendGame"
"Recensie schrijven"
"[english]Steam_Game_RecommendGame"
"Write Review"
"Steam_Screenshots"
"Screenshots"
"[english]Steam_Screenshots"
"Screenshots"
"Steam_ViewAllScreenshots"
"Screenshotoverzicht weergeven"
"[english]Steam_ViewAllScreenshots"
"View screenshot library"
"Steam_MoreScreenshots" "+%morescreenshots_notshown%"
"[english]Steam_MoreScreenshots"
"+%morescreenshots_notshown%"
"Steam_ForgottenPassword_SamePassword" "Het nieuwe wachtwoord komt overeen met
het huidige wachtwoord. Klik op terug om een nieuw wachtwoord te kiezen of annul
eer en log in met dit wachtwoord\n"
"[english]Steam_ForgottenPassword_SamePassword" "The new password matches the cu
rrent password. Hit back to choose a new password or cancel and log in with that
password\n"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewScreenshots"
"Screenshots weergeven"
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_ViewScreenshots"
"View Screenshot
s"
"Steam_ShowUrlBar_Option"
"Steam-adresbalk weergeven indien beschikbaar"
"[english]Steam_ShowUrlBar_Option"
"Display Steam URL address bar when avai
lable"
"Steam_ForceChangePassword"
"Je moet een nieuw wachtwoord instellen voor je
account. Dit kan zijn omdat je wachtwoord niet meer voldoet aan de ingewikkeldhe
idseisen van Steam, of dat Steam Support je verloren account heeft hersteld en e
en tijdelijk wachtwoord heeft ingesteld.\n\nWe gaan je nu helpen met het instell
en van een nieuw wachtwoord."
"[english]Steam_ForceChangePassword"
"Your account requires that a new passwo
rd is set. This can either be because your password no longer meets Steam s comp
lexity requirements, or because Steam Support recovered your lost or compromised
account and had set a temporary password.\n\nWe ll walk you through setting a n
ew password now."
"Steam_ForceChangeSecretQuestion"
"Je moet nu je geheime vraag en antwoord
veranderen."
"[english]Steam_ForceChangeSecretQuestion"
"You must change your secret que
stion and answer now."
"Steam_ChangePasswordFailedIllegal"
"Wachtwoord veranderen mislukt.\nDat wac
htwoord voldoet niet aan de eisen voor een moeilijk te raden wachtwoord. Kies al
sjeblieft opnieuw."
"[english]Steam_ChangePasswordFailedIllegal"
"Failed to change password.\nTha
t password did not satisfy additional complexity requirements. Please choose aga

in."
"Steam_ChangePasswordFailedReuse"
"Wachtwoord veranderen mislukt.\nJe mag
niet een oud wachtwoord hergebruiken. Kies alsjeblieft opnieuw."
"[english]Steam_ChangePasswordFailedReuse"
"Failed to change password.\nYou
may not reuse an old password. Please choose again."
"Steam_ChangeSecretQAFailedSame"
"Deze vraag en antwoord zijn hetzelfde a
ls je huidige.\nKies alsjeblieft een andere vraag en antwoord."
"[english]Steam_ChangeSecretQAFailedSame"
"That question and answer is the
same as the current setting.\nPlease choose a different question and answer."
"Steam_PasswordStrength"
"Wachtwoord-sterkte:"
"[english]Steam_PasswordStrength"
"Password strength:"
"Steam_ChangeContactEmailWizard_NotChangedYet" "Er wordt contact gezocht met de
Steam-servers om een bevestigingscode naar je nieuwe e-mailadres te sturen..."
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizard_NotChangedYet" "Contacting Steam Server
s to send a confirmation code to your proposed new email address..."
"Steam_ChangeContactEmailWizard_WaitingForVerify"
"Deze verandering zal co
mpleet zijn zodra je de ontvangst van de e-mail hebt bevestigd door op de bijgev
oegde link te klikken."
"[english]Steam_ChangeContactEmailWizard_WaitingForVerify"
"This change wil
l be complete once you have acknowledged the receipt of that email by clicking t
he link within."
"SteamUI_Selection_Turkish"
"Trke (Turks)"
"[english]SteamUI_Selection_Turkish"
"Trke (Turkish)"
"SteamUI_CreateAccountFailedPasswordIllegal"
"Aanmaken van account mislukt.\n
Dat wachtwoord voldeed niet aan de veiligheidseisen. Probeer het opnieuw."
"[english]SteamUI_CreateAccountFailedPasswordIllegal" "Failed to create accoun
t.\nThat password did not satisfy additional complexity requirements. Please cho
ose again."
"Steam_EnableCloudScreenshots" "De screenshotuploader openen nadat je een spel
sluit en er screenshots zijn gemaakt"
"[english]Steam_EnableCloudScreenshots" "Open the screenshot uploader after clos
ing a game if screenshots were taken"
"SteamUI_ValidateEmailDescriptionAlt" "Je e-mailadres is niet geverifieerd.\nK
lik op Volgende om je e-mailadres bij Steam te verifiren.\nEen geverifieerd e-m
ailadres wordt gebruikt om wijzigingen aan de gegevens van je account te bevesti
gen, zodat alleen jij je geheime vraag of wachtwoord kan wijzigen."
"[english]SteamUI_ValidateEmailDescriptionAlt" "Your email address is not verif
ied.\nClick Next to verify your email address with Steam.\nA verified address will
be used to confirm any changes to your Steam account credentials, so you and on
ly you can change your secret question or password."
"SteamUI_ManageSecurityButton" "Steam Guard-accountbeveiliging beheren..."
"[english]SteamUI_ManageSecurityButton" "Manage Steam Guard Account Security..."
"SteamUI_ManageSecurity_Title" "Steam Guard beheren"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_Title" "Manage Steam Guard"
"SteamUI_ManageSecurity_DoNothing"
"Goede keus! Je account is veiliger met
Steam Guard ingeschakeld, hoewel je wel je e-mail moet lezen om via een andere c
omputer toegang tot Steam te krijgen."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_DoNothing"
"Good choice! While you will nee
d access to your email to login to Steam on another computer, your account will
be more secure with Steam Guard enabled."
"SteamUI_ManageSecurity_DoNothing2"
"Voor je eigen veiligheid is het aangera
den om ervoor te zorgen dat het wachtwoord van je Steam-account en je e-mail-acc
ount verschillen."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_DoNothing2"
"For your security, please be su
re your Steam account and email address passwords differ."
"SteamUI_ManageSecurity_UnlockAccount_Success" "Elke computer en webbrowser kan
nu toegang krijgen tot je Steam-account door middel van het invullen van je geb
ruikersnaam en wachtwoord."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_UnlockAccount_Success" "Any computer or browser
may now have access to your Steam account, provided your account name and passw

ord are provided."


"SteamUI_ManageSecurity_Reenable"
"Om Steam Guard opnieuw in te schakelen,
klik op Beheer account-beveiliging in de Steam-instellingen."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_Reenable"
"To re-enable Steam Guard, click
Manage Steam Guard Account Security in Steam Settings."
"SteamUI_ManageSecurity_CodeSent"
"Een e-mail met een beveiligingscode is
naar je e-mail-adres gestuurd.\nGebruik deze code wanneer je inlogt op een nieuw
e computer."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_CodeSent"
"An email with a code has been s
ent to your email address.\nUse this code when you login on a new computer."
"SteamUI_ManageSecurity_OtherComputersDenied" "Geen enkele andere computer is
meer geautoriseerd tot het gebruik van dit Steam-account zonder je voorafgaande
toestemming via e-mail."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_OtherComputersDenied" "All other computers are
no longer authorized to access this Steam account without your prior consent vi
a email."
"SteamUI_ManageSecurity_OtherComputersDenied2" "Om op Steam in te loggen op een
andere computer, moet je een unieke code invullen die we je zullen e-mailen naa
r je e-mail-adres zodra je probeert in te loggen."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_OtherComputersDenied2" "To login to Steam on an
other computer, you ll be required to enter a unique access code which we ll sen
d to your email address when you attempt to login."
"SteamUI_ManageSecurity_Working"
"Contacteert de Steam servers om je opdr
acht uit te voeren..."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_Working"
"Contacting Steam Servers to per
form request..."
"SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel"
"Je Steam-account is nu beschermd door S
team Guard, om hem te beveiligen indien je gegevens in verkeerde handen vallen."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel"
"Your Steam account is now prote
cted by Steam Guard, to protect your account from falling into the wrong hands."
"SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel2"
"Dit betekent dat je toegang nodig zult
hebben tot je e-mail-account om op je Steam-account te kunnen inloggen vanaf een
niet-herkende computer of browser."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel2"
"This means you will need access
to your contact email account in order to access your Steam account from an unr
ecognized computer or browser."
"SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel3"
"Steam zal een bericht sturen naar je co
ntact e-mail-adres zodra je voor het eerst vanaf een niet-herkende computer of b
rowser in probeert te loggen op je Steam account. Dit bericht zal een speciale c
ode bevatten, die nodig is om toegang te krijgen tot je Steam account."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel3"
"Steam will send a message to yo
ur contact email address the first time you attempt to access your Steam account
from an unrecognized computer or browser. This message will include a special a
ccess code, which will be required in order to access your Steam account."
"SteamUI_ManageSecurity_NothingRadio" "Mijn account beschermen met Steam Guard
"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_NothingRadio" "Keep my account protected by St
eam Guard"
"SteamUI_ManageSecurity_UnlockRadio"
"Steam Guard uitschakelen (afgeraden)"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_UnlockRadio" "Disable Steam Guard (Not Recomm
ended)"
"SteamUI_ManageSecurity_RemoveOtherComputersButton"
"Machtigingen van alle a
ndere computers intrekken"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_RemoveOtherComputersButton"
"Deauthorize all
other computers now"
"SteamUI_ManageSecurity_NotLockedInfo" "Je Steam-account kan door Steam Guard w
orden beschermd, om er voor te zorgen dat je account niet in de verkeerde handen
valt."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_NotLockedInfo" "Your Steam account can be prote
cted by Steam Guard, to protect your account from falling into the wrong hands."

"SteamUI_ManageSecurity_NotLockedInfo2" "Met Steam Guard stuurt Steam een berich


t naar je e-mailadres als je voor het eerst toegang probeert te krijgen tot je S
team-account met een onbekende computer of browser. Dit bericht bevat een specia
le toegangscode, die je nodig hebt om toegang te krijgen tot je Steam-account."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_NotLockedInfo2"
"With Steam Guard, Steam
will send a message to your contact email address the first time you attempt to
access your Steam account from an unrecognized computer or browser. This messag
e will include a special access code, which will be required in order to access
your Steam account."
"SteamUI_LockAccountButton"
"Mijn account met Steam Guard beschermen (aanbev
olen)"
"[english]SteamUI_LockAccountButton"
"Protect my account with Steam Guard (Re
commended)"
"SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel_LockedWithIPT"
"Dit account heeft Intel
Identity Protection en is alleen toegankelijk vanaf deze computer."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_InfoLabel_LockedWithIPT"
"This account ha
s Intel Identity Protection and may only be accessed from this computer."
"SteamUI_ManageSecurity_AddComputerRadio"
"Een nieuwe computer toevoegen a
an de lijst met geautoriseerde computers"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_AddComputerRadio"
"Add a new computer to a
uthorized list"
"SteamUI_ManageSecurity_EnableIPT"
"Intel Identity Protection inschakelen"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_EnableIPT"
"Enable Intel Identity Protectio
n"
"SteamUI_ManageSecurity_RemoveIPT"
"Intel Identity Protection verwijderen"
"[english]SteamUI_ManageSecurity_RemoveIPT"
"Remove Intel Identity Protectio
n"
"SteamUI_ManageSecurity_SandybridgeActivated" "Intel Identity Protection gever
ifieerd.\nNu contact aan het opnemen met de server om deze computer te registrer
en."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_SandybridgeActivated" "Intel Identity Protecti
on verified.\nNow contacting server to register this computer."
"SteamUI_ManageSecurity_SandybridgeFailed"
"Intel Identity Protection kon n
iet worden genitialiseerd.\nControleer de software-installatie."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_SandybridgeFailed"
"Intel Identity Protecti
on failed to initialize.\nPlease verify software installation."
"SteamUI_ManageSecurity_IPTRegistrationComplete"
"Intel Identity Protecti
on is nu actief.\nAlleen deze computer heeft toegang tot dit Steam-account."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_IPTRegistrationComplete"
"Intel Identity
Protection is now active.\nOnly this computer may access this steam account."
"Steam_LockedAccountRecover_Title"
"Steam Guard - computerautorisatie verei
st"
"[english]Steam_LockedAccountRecover_Title"
"Steam Guard - Computer Authoriz
ation Required"
"Steam_RecoverLocked_Info"
"Hoi! We zien dat je vanaf een nieuwe computer i
nlogt."
"[english]Steam_RecoverLocked_Info"
"Hello! We see you re logging in from a
new computer."
"Steam_RecoverLocked_Details" "Als extra veiligheidsmaatregel moet je deze com
puter toegang geven door de speciale code in te voeren die we net naar je e-mail
adres hebben gestuurd op %s1."
"[english]Steam_RecoverLocked_Details" "As an additional security measure, you
ll need to grant access to this computer by entering the special code we ve just
sent to your email address at %s1."
"Steam_RecoverLocked_UseCode" "Ik heb het bericht van Steam Support ontvangen
en ben klaar om mijn speciale toegangscode in te voeren."
"[english]Steam_RecoverLocked_UseCode" "I ve received the message from Steam Su
pport and am ready to enter my special access code."
"Steam_RecoverLocked_MustRecover"
"Welk e-mailbericht? Ik heb er geen ontv
angen..."

"[english]Steam_RecoverLocked_MustRecover"
"What email message? I don t hav
e it..."
"Steam_RecoverLocked_WhyIsThisHappening"
"Waarom gebeurt dit?"
"[english]Steam_RecoverLocked_WhyIsThisHappening"
"Why is this happening?"
"Steam_RecoverLocked_EnterCode" "Mijn speciale toegangscode is:"
"[english]Steam_RecoverLocked_EnterCode"
"My special access code is:"
"Steam_RecoverLocked_EnterCodeDetails" "Zodra je code geverifieerd is voegt Ste
am deze computer toe aan de lijst met computers die toegang mogen hebben tot je
Steam-account."
"[english]Steam_RecoverLocked_EnterCodeDetails" "Once your code has been verifie
d, Steam Guard will add this computer to the list of machines that are allowed t
o access your Steam account."
"Steam_RecoverLocked_WrongCode" "Sorry, dat klopt niet."
"[english]Steam_RecoverLocked_WrongCode"
"Sorry, that isn t quite right."
"Steam_RecoverLocked_WrongCodeDetails" "Ga terug en probeer het opnieuw, of kli
k op Volgende om de hulp te krijgen die je nodig hebt om via deze computer toega
ng tot je Steam-account te krijgen."
"[english]Steam_RecoverLocked_WrongCodeDetails" "Go back to try again, or click
Next to get the help you ll need to access your Steam account from this computer
."
"Steam_RecoverLocked_NoEmail" "Heb je je map met ongewenste e-mail gecheckt?"
"[english]Steam_RecoverLocked_NoEmail" "Did you check your spam folder?"
"Steam_RecoverLocked_NoEmailDetails"
"Als je geen recent bericht van Steam Su
pport in je inbox ziet, probeer dan in de map met ongewenste e-mail van je e-mai
laccount te kijken."
"[english]Steam_RecoverLocked_NoEmailDetails" "If you don t see a recent messa
ge from Steam Support in your inbox, try looking in your email account s spam fo
lder."
"Steam_RecoverLocked_NoEmailDetails2" "Ga terug om de code in te voeren als je
hem gevonden hebt, of klik op Volgende om de hulp te krijgen die je nodig hebt
om via deze computer toegang tot je Steam-account te krijgen."
"[english]Steam_RecoverLocked_NoEmailDetails2" "Go back to enter your code if y
ou ve found it, or click Next to get the help you ll need to access your Steam a
ccount from this computer."
"Steam_RecoverLocked_StartRecovery"
"Het spijt ons te horen dat je problemen
hebt - laat ons helpen!"
"[english]Steam_RecoverLocked_StartRecovery"
"Sorry you re having trouble - l
et us help!"
"Steam_RecoverLocked_StartRecovery2"
"We weten dat je Steam-account waardevol
voor je is, en we zijn er aan toegewijd om te zorgen dat de toegang daartoe in
de juiste handen blijft."
"[english]Steam_RecoverLocked_StartRecovery2" "We know your Steam account is v
aluable to you, and we re committed to helping you keep access to it in the righ
t hands."
"Steam_RecoverLocked_StartRecovery3"
"Neem contact op met Steam Support zodat
een medewerker van ons je kan assisteren. Legitieme vragen voor hulp met de toe
gang tot je account hebben onze hoogste prioriteit."
"[english]Steam_RecoverLocked_StartRecovery3" "Please contact Steam Support to
have a member of our staff assist you. Legitimate claims for help with account
access are our number one priority."
"Steam_RecoverLocked_RecoverySupportLink"
"Contact opnemen met Steam Suppo
rt"
"[english]Steam_RecoverLocked_RecoverySupportLink"
"Contact Steam Support"
"Steam_RecoverLocked_LearnMore" "Meer te weten komen over Intel Identity Protecti
on Technology"
"[english]Steam_RecoverLocked_LearnMore"
"Learn more about Intel Identity
Protection Technology"
"Steam_RecoverLocked_CannotAccess"
"Sorry, je kunt via deze computer geen t
oegang krijgen tot dit account zonder aanvullende autorisatie."
"[english]Steam_RecoverLocked_CannotAccess"
"Sorry, this account can t be ac

cessed from this computer without additional authorization."


"Steam_RecoverLocked_Success" "Gelukt!"
"[english]Steam_RecoverLocked_Success" "Success!"
"Steam_RecoverLocked_SuccessDetails"
"Je hebt nu toegang tot je Steam-account
vanaf deze computer. Steam Guard heeft je computer toegevoegd aan de lijst met
computers die in de toekomst toegang hebben tot je Steam-account."
"[english]Steam_RecoverLocked_SuccessDetails" "You now have access to your Ste
am account from this computer. Steam Guard has added this computer to the list o
f machines that are allowed to access your Steam account in the future."
"Steam_RecoverLocked_ResultWorking"
"Steam - Bezig..."
"[english]Steam_RecoverLocked_ResultWorking"
"Steam - working..."
"Steam_RecoverLocked_ResultFailure"
"Verbinding met Steam-servers mislukt"
"[english]Steam_RecoverLocked_ResultFailure"
"Failed to contact Steam servers
"
"Steam_RecoverLocked_ResultFailureDetails"
"De Steam-servers kunnen momente
el niet worden bereikt. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_RecoverLocked_ResultFailureDetails"
"The Steam servers could
not be contacted at this time. Please try again later."
"steam_library_search" "Zoeken"
"[english]steam_library_search" "Search"
"Friends_game_on_PS3" "%s1 op PlayStation3"
"[english]Friends_game_on_PS3" "%s1 on PlayStation3"
"steam_voice_unknowncodec"
"Onbekende voicecodec gebruikt bij de ander - op
gehangen. Hij of zij gebruikt waarschijnlijk een nieuwere versie van de Steam-cl
ient."
"[english]steam_voice_unknowncodec"
"Unknown voice codec used by remote end
- hanging up. They must be running a newer version of the Steam client."
"steam_voice_datacorrupted"
"Slechte voicedata ontvangen van de ander - opge
hangen."
"[english]steam_voice_datacorrupted"
"Bad voice data received by remote end hanging up."
"steam_voice_disconnect"
"Stemverbinding met de ander onverwacht verbroke
n."
"[english]steam_voice_disconnect"
"Voice connection to remote end disconne
cted unexpectedly."
"steam_statuslabel"
"Status"
"[english]steam_statuslabel"
"Status"
"steam_screenshotsupload_title" "Screenshot uploaden"
"[english]steam_screenshotsupload_title"
"Screenshot Upload"
"steam_screenshotsuploading_title"
"Uploaden..."
"[english]steam_screenshotsuploading_title"
"Uploading..."
"steam_upload_a_screenshot"
"Een screenshot uploaden?"
"[english]steam_upload_a_screenshot"
"Upload a screenshot?"
"steam_upload_screenshots"
"%upload_screenshot_count% screenshots uploaden?
"
"[english]steam_upload_screenshots"
"Upload %upload_screenshot_count% screen
shots?"
"steam_upload_size"
"Grootte upload:"
"[english]steam_upload_size"
"Upload size:"
"steam_upload_size_info"
"%screenshot_upload_size%"
"[english]steam_upload_size_info"
"%screenshot_upload_size%"
"steam_selected_screenshot_size"
"Totale grootte:"
"[english]steam_selected_screenshot_size"
"Total size:"
"steam_selected_screenshot_size_info" "%screenshot_upload_size%"
"[english]steam_selected_screenshot_size_info" "%screenshot_upload_size%"
"steam_remaining_storage"
"Overgebleven opslag:"
"[english]steam_remaining_storage"
"Remaining storage:"
"steam_remaining_storage_info" "%screenshot_remaining_storage%"
"[english]steam_remaining_storage_info" "%screenshot_remaining_storage%"
"steam_visibility"
"Zichtbaarheid"

"[english]steam_visibility"
"Visibility"
"steam_upload" "Uploaden"
"[english]steam_upload" "Upload"
"steam_private" "Priv"
"[english]steam_private"
"Private"
"steam_published"
"Gepubliceerd"
"[english]steam_published"
"Published"
"steam_public" "Openbaar"
"[english]steam_public" "Public"
"steam_friendsonly"
"Alleen vrienden"
"[english]steam_friendsonly"
"Friends only"
"steam_screenshot_upload_info" "Screenshot aan het uploaden naar de Steam Cloud
"
"[english]steam_screenshot_upload_info" "Uploading screenshot to Steam Cloud"
"steam_screenshots_upload_info" "%upload_screenshot_count% screenshots aan het u
ploaden naar de Steam Cloud"
"[english]steam_screenshots_upload_info"
"Uploading %upload_screenshot_co
unt% screenshots to Steam Cloud"
"steam_also_delete_from_cloud" "Ook van Steam Cloud verwijderen"
"[english]steam_also_delete_from_cloud" "Delete from Steam Cloud as well"
"steam_screenshots_error_info" "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van
%ScreenshotsErrors% screenshots. Steam Cloud is mogelijk momenteel niet beschikb
aar."
"[english]steam_screenshots_error_info" "There was an error uploading %Screensho
tsErrors% screenshots. Steam Cloud may be temporarily unavailable."
"steam_are_you_sure_delete_screenshot" "Weet je zeker dat je deze screenshot pe
rmanent van je harde schijf wilt verwijderen?"
"[english]steam_are_you_sure_delete_screenshot" "Are you sure you want to perman
ently delete this screenshot from your hard disk?"
"steam_are_you_sure_delete_screenshots" "Weet je zeker dat je deze %delete_scree
nshot_count% screenshots permanent van je harde schijf wilt verwijderen?"
"[english]steam_are_you_sure_delete_screenshots"
"Are you sure you want t
o permanently delete these %delete_screenshot_count% screenshots from your hard
disk?"
"steam_screenshotdelete_title" "Screenshots verwijderen"
"[english]steam_screenshotdelete_title" "Screenshot Delete"
"steam_delete" "Verwijderen"
"[english]steam_delete" "Delete"
"steam_screenshots_selected"
"Je hebt %selected_screenshot_count% screenshots
geselecteerd."
"[english]steam_screenshots_selected" "You ve selected %selected_screenshot_co
unt% screenshots."
"steam_screenshots_select_all" "Alles selecteren"
"[english]steam_screenshots_select_all" "Select all"
"steam_screenshots_deselect_all"
"Alles deselecteren"
"[english]steam_screenshots_deselect_all"
"Deselect all"
"steam_view_screenshots"
"Mijn screenshots weergeven..."
"[english]steam_view_screenshots"
"View my screenshots..."
"steam_screenshot_not_loaded" "Screenshot kon niet geladen worden: %file_not_l
oaded_filename%"
"[english]steam_screenshot_not_loaded" "Screenshot could not be loaded: %file_n
ot_loaded_filename%"
"steam_screenshots_no_selection_title" "Deel screenshots van je favoriete spell
en op het internet"
"[english]steam_screenshots_no_selection_title" "Share screenshots of your favor
ite games on the web"
"steam_screenshots_no_selection_instructions" "Druk tijdens het spelen op %scr
eenshot_hotkey% om een screenshot te maken\n\nSelecteer de screenshots die je na
ar je online overzicht wilt uploaden\n\nSelecteer meerdere screenshots door de S
hift- of Control-toets vast te houden\n\nStel de zichtbaarheid van je screenshot

s in op Openbaar om ze op het internet te delen"


"[english]steam_screenshots_no_selection_instructions" "Press %screenshot_hotke
y% while in-game to take a screenshot\n\nSelect the screenshots you want to uplo
ad to your library online\n\nSelect multiple screenshots by holding the Shift or
Control key\n\nSet your screenshots visibility to Public to share them on the we
b"
"Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustLoginPS3_Headline"
"Jouw account he
eft %gamename% nog niet gespeeld op de PlayStation3"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustLoginPS3_Headline"
"Your ac
count has not played %gamename% on the PlayStation3 system"
"Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustLoginPS3"
"De productcode die je h
ebt ingevoerd vereist dat je eerst %gamename% op de PlayStation3 speelt voordat h
ij kan worden geregistreerd.\n\nDoe het volgende:\n\n- Start %gamename% op je Pl
ayStation3\n\n- Koppel je Steam-account aan je PlayStation3 Network-account\n\n- M
aak verbinding met Steam terwijl je %gamename% op de PlayStation3 speelt\n\n- Reg
istreer deze productcode via Steam"
"[english]Steam_SubscriptionCancelled_CDKey_MustLoginPS3"
"The product cod
e you have entered requires that you first play %gamename% on the PlayStation3 sy
stem before it can be registered.\n\nPlease:\n\n- Start %gamename% on your PlayS
tation3 system\n\n- Link your Steam account to your PlayStation3 Network account\n
\n- Connect to Steam while playing %gamename% on the PlayStation3 system\n\n- Reg
ister this product code through Steam"
"Steam_Game_DLC_Title2" "Je hebt de volgende downloadbare inhoud voor %game%"
"[english]Steam_Game_DLC_Title2"
"You have the following downloadable con
tent for %game%"
"Steam_Game_DLC_InstallState" "Status"
"[english]Steam_Game_DLC_InstallState" "State"
"Steam_Game_DLC_Installed"
"Genstalleerd"
"[english]Steam_Game_DLC_Installed"
"Installed"
"Steam_Game_DLC_NotInstalled" "Niet genstalleerd"
"[english]Steam_Game_DLC_NotInstalled" "Not installed"
"Steam_AlreadyRunningError_SupportTicket"
"Neem zo snel mogelijk contact o
p met Steam Support"
"[english]Steam_AlreadyRunningError_SupportTicket"
"Please contact Steam Su
pport as soon as possible"
"SteamUI_Settings_Security_Status_Label"
"Beveiligingsstatus:"
"[english]SteamUI_Settings_Security_Status_Label"
"Security Status:"
"SteamUI_Settings_Security_Status_State_0"
"E-mailadres nog niet geverifiee
rd"
"[english]SteamUI_Settings_Security_Status_State_0"
"Email address not yet v
erified"
"SteamUI_Settings_Security_Status_State_1"
"Beschermd door Steam Guard"
"[english]SteamUI_Settings_Security_Status_State_1"
"Protected by Steam Guar
d"
"SteamUI_Settings_Security_Status_State_2"
"Steam Guard uitgeschakeld"
"[english]SteamUI_Settings_Security_Status_State_2"
"Steam Guard disabled"
"SteamUI_Settings_Security_Status_State_3"
"Onbekend, offline"
"[english]SteamUI_Settings_Security_Status_State_3"
"Unknown, offline"
"steam_GamesDialog_RightClick_RemoveFromCategory"
"Verwijderen uit %categ
ory% "
"[english]steam_GamesDialog_RightClick_RemoveFromCategory"
"Remove from %c
ategory% "
"steam_AppSupport_Title"
"Applicatie-ondersteuningsprobleem"
"[english]steam_AppSupport_Title"
"Application Support Issue"
"steam_AppSupport_Info" "Deze applicatie heeft speciale benodigdheden voor jouw
installatie-omgeving, klik op de URL hier onder om details te bekijken."
"[english]steam_AppSupport_Info"
"This application has special requiremen
ts for your installation environment, click the URL below to see details."
"steam_ClosedBeta_Title"
"Niet geautoriseerd"
"[english]steam_ClosedBeta_Title"
"Unauthorized"

"steam_ClosedBeta_Message"
"Deze versie van Steam is momenteel in gesloten
bet.\nLog in met een deelnemend account om door te gaan."
"[english]steam_ClosedBeta_Message"
"This version of Steam is currently in c
losed beta.\nLogin with an enrolled account to continue."
"steam_tryoutvoicechat" "Psst, probeer onze nieuwe en verbeterde voicechat!"
"[english]steam_tryoutvoicechat"
"Psst, try our new & improved voice chat
!"
"WelcomeToSteamPSNAccountSetup" "PS3-spelers: Eerste keer inloggen bij Steam?"
"[english]WelcomeToSteamPSNAccountSetup"
"PS3 Players: First time signing
into Steam?"
"Steam_Login_PS3Players"
"PlayStationNetwork-spelers"
"[english]Steam_Login_PS3Players"
"PlayStationNetwork Players"
"Steam_Login_PSNAccountSetup" "PS3 - Eerste keer inloggen?"
"[english]Steam_Login_PSNAccountSetup" "PS3 - First time signing in?"
"Steam_NoGamesOfThisType"
"Niks gevonden! Probeer je zoekveld leeg te make
n of hierboven een andere categorie te selecteren."
"[english]Steam_NoGamesOfThisType"
"We ve come up empty! Try clearing your
search field or selecting another category from the dropdown above."
"Steam_Login_ErrorTitle"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_Login_ErrorTitle"
"Steam - Error"
"Steam_Login_DisabledTitle"
"Steam - neem contact met ons op"
"[english]Steam_Login_DisabledTitle"
"Steam - Contact us"
"Steam_Login_ContactSupport"
"Neem contact op met Steam Support om het proble
em op te lossen."
"[english]Steam_Login_ContactSupport" "Please contact Steam Support to resolve
this issue."
"Steam_PSNAccountSetup_Title" "Aanmelden via het PlayStationNetwork"
"[english]Steam_PSNAccountSetup_Title" "Sign in through the PlayStationNetwork"
"Steam_GuestPasses_ShowGift"
"Weergeven"
"[english]Steam_GuestPasses_ShowGift" "Show"
"steam_guestpass_ignore"
"Dit geschenk negeren"
"[english]steam_guestpass_ignore"
"Ignore this gift"
"steam_guestpass_dealwiththislater"
"Vraag me het later opnieuw"
"[english]steam_guestpass_dealwiththislater"
"Ask me again later"
"Steam_GuestPasses_Status_Incoming"
"Nog niet geaccepteerd"
"[english]Steam_GuestPasses_Status_Incoming"
"Not yet accepted"
"steam_tradedialog_title"
"Ruilen"
"[english]steam_tradedialog_title"
"Trade"
"SteamUI_Brazilian"
"Braziliaans-Portugees"
"[english]SteamUI_Brazilian"
"Portuguese-Brazil"
"SteamUI_Bulgarian"
"Bulgaars"
"[english]SteamUI_Bulgarian"
"Bulgarian"
"SteamUI_Turkish"
"Turks"
"[english]SteamUI_Turkish"
"Turkish"
"SteamUI_Selection_Brazilian" "Portugus-Brasil (Braziliaans-Portugees)"
"[english]SteamUI_Selection_Brazilian" "Portugus-Brasil (Portuguese-Brazil)"
"SteamUI_Selection_Bulgarian" " (Bulgaars)"
"[english]SteamUI_Selection_Bulgarian" " (Bulgarian)"
"Steam_ValidatingSteamCaches_Label"
"Steam-cachebestanden valideren... (%cac
he_number% van %cache_total%)"
"[english]Steam_ValidatingSteamCaches_Label"
"Validating Steam cache files (%
cache_number% of %cache_total%)"
"Steam_RecoverLocked_ExpiredCode"
"Die code is te oud en is verlopen."
"[english]Steam_RecoverLocked_ExpiredCode"
"That code is too old and has ex
pired."
"Steam_RecoverLocked_ExpiredCodeDetails"
"Controleer je e-mailmap op een
recentere e-mail en klik op 'Vorige' om het opnieuw te proberen, of klik op 'Vol
gende' om een nieuwe e-mail met een nieuwe code aan te vragen."
"[english]Steam_RecoverLocked_ExpiredCodeDetails"
"Check your email folder
for a more recent email and click back to try again, or click the next button t

o request a new email with a new code."


"Steam_RunGame_Title_ConvertingToSteam3Content" "Steam-contentsysteem"
"[english]Steam_RunGame_Title_ConvertingToSteam3Content"
"Steam Content S
ystem"
"Steam_RunGame_ConvertingToSteam3Content"
"Dit spel wordt omgezet naar het
nieuwe contentsysteem van Steam"
"[english]Steam_RunGame_ConvertingToSteam3Content"
"This game is being conv
erted to Steam's new content system"
"Steam_PreallocateAppStatus"
"Schijfruimte toewijzen voor %s1..."
"[english]Steam_PreallocateAppStatus" "Allocating disk space for %s1 ..."
"Steam_ValidateAppStatus"
"Bestaande bestanden aan het vinden voor %s1 ...
"
"[english]Steam_ValidateAppStatus"
"Discovering existing files for %s1 ..."
"Steam_App_Install_Failed_Title"
"Steam - Fout"
"[english]Steam_App_Install_Failed_Title"
"Steam - Error"
"Steam_App_Install_Failed_Text" "Er is een fout opgetreden bij het installeren v
an %game% (%reason%)"
"[english]Steam_App_Install_Failed_Text"
"An error occurred while install
ing %game% (%reason%)"
"Steam_UpdateSuspended" "Update in wachtrij"
"[english]Steam_UpdateSuspended"
"Update queued"
"Steam_UpdateRequired" "Update vereist"
"[english]Steam_UpdateRequired" "Update required"
"Steam_GameUninstalling"
"Verwijderen..."
"[english]Steam_GameUninstalling"
"Uninstalling..."
"Steam_GameRunning"
"Actief"
"[english]Steam_GameRunning"
"Running"
"Steam_Shutdown_Dialog_Title" "Steam - Afsluiten"
"[english]Steam_Shutdown_Dialog_Title" "Steam - Shutdown"
"Steam_Shutdown_Dialog_Text"
"Steam afsluiten..."
"[english]Steam_Shutdown_Dialog_Text" "Shutting down Steam ..."
"Steam_Shutdown_Waiting_For_Game"
"Wachten tot %game% is afgesloten..."
"[english]Steam_Shutdown_Waiting_For_Game"
"Waiting for %game% to shut down
..."
"Steam_Shutdown_Waiting_For_Download" "Download van %game% stoppen..."
"[english]Steam_Shutdown_Waiting_For_Download" "Stopping download for %game% ..
."
"Steam_Shutdown_Waiting_For_Cloud"
"Steam Cloud-synchronisatie afronden..."
"[english]Steam_Shutdown_Waiting_For_Cloud"
"Finishing Steam cloud sync ..."
"Steam_Shutdown_Waiting_For_Logoff"
"Bezig met uitloggen..."
"[english]Steam_Shutdown_Waiting_For_Logoff"
"Logging off ..."
"Steam_Shutdown_ForceQuit"
"Nu afsluiten"
"[english]Steam_Shutdown_ForceQuit"
"Exit Now"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineMustOwnApp$type=guestpass"
"Deze gastenpas
heeft aanvullende eisen"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineMustOwnApp$type=guestpass"
"This gu
est pass has additional requirements"
"Steam_GuestPassRedeemed_TextMustOwnApp$type=guestpass" "Voordat je een gastenpa
s voor %package% inlost moet je %appname% hebben. Probeer zodra je het hebt je g
astenpas opnieuw in te lossen."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextMustOwnApp$type=guestpass"
"Before
redeeming a guest pass for %package%, you must own %appname%. Once owned, please
try to redeem this guest pass again."
"Steam_GameProperties_BetasTab" "Bta's"
"[english]Steam_GameProperties_BetasTab"
"Betas"
"Steam_ChooseGameBeta" "Kies de bta waaraan je mee wilt doen:"
"[english]Steam_ChooseGameBeta" "Select the beta you would like to opt into:"
"Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineMustOwnApp$type=gift" "Deze geschenkpas heeft
aanvullende eisen"
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_HeadlineMustOwnApp$type=gift" "This gift pass

has additional requirements"


"Steam_GuestPassRedeemed_TextMustOwnApp$type=gift"
"Je moet %appname% hebbe
n voordat je een geschenk voor %package% kan accepteren. Probeer het geschenk op
nieuw te accepteren zodra je het hebt."
"[english]Steam_GuestPassRedeemed_TextMustOwnApp$type=gift"
"Before acceptin
g a gift for %package%, you must own %appname%. Once owned, please try to accept
this gift again."
"steam_downloads_installing"
"Bezig met installeren"
"[english]steam_downloads_installing" "Installing"
"steam_downloads_starting"
"Bezig met starten"
"[english]steam_downloads_starting"
"Starting"
"steam_downloads_validating"
"Bezig met valideren"
"[english]steam_downloads_validating" "Validating"
"steam_downloads_preallocating" "Bezig met schijfruimte vooraf toewijzen"
"[english]steam_downloads_preallocating"
"Preallocating"
"steam_downloads_stopping"
"Bezig met stoppen"
"[english]steam_downloads_stopping"
"Stopping"
"steam_menu_friends_showtagged" "Alles weergeven in de sectie VRIENDEN"
"[english]steam_menu_friends_showtagged"
"Show All in the FRIENDS Section
"
"Steam_ErrorAccountIPLoginRestricted" "Er kan tot dit account geen toegang ver
kregen worden vanaf deze locatie.\n"
"[english]Steam_ErrorAccountIPLoginRestricted" "This account can not be accesse
d from this location.\n"
"Friends_lookingtotrade"
"Wil ruilen"
"[english]Friends_lookingtotrade"
"Looking to Trade"
"Friends_lookingtoplay" "Wil spelen"
"[english]Friends_lookingtoplay"
"Looking to Play"
"Steam_Convert_Content_Dialog_Title"
"Omzetting van spelinhoud"
"[english]Steam_Convert_Content_Dialog_Title" "Game content conversion"
"Steam_Convert_Content_Text"
"Steam moet de spelinhoud voor \"%game%\" naar e
en nieuw, efficinter formaat omzetten. Dit vereist een internetverbinding en een
paar minuten tijd."
"[english]Steam_Convert_Content_Text" "Steam needs to convert the game content
for \"%game%\" to a new, more efficient format. This will require an Internet c
onnection and a few minutes time."
"Steam_Convert_Content_Start" "Ok"
"[english]Steam_Convert_Content_Start" "Ok"
"Steam_Convert_Content_Cancel" "Annuleren"
"[english]Steam_Convert_Content_Cancel" "Cancel"
"Steam_Convert_Content_Removing_Old"
"Bestaande inhoud controleren ..."
"[english]Steam_Convert_Content_Removing_Old" "Checking existing content ..."
"Steam_Convert_Content_Reconfiguration" "Nieuwe inhoud herconfigureren ..."
"[english]Steam_Convert_Content_Reconfiguration"
"Reconfiguring new conte
nt ..."
"Steam_Convert_Content_Validation"
"Bestaande inhoud omzetten ... %progress
%"
"[english]Steam_Convert_Content_Validation"
"Converting existing content ...
%progress%"
"Steam_Convert_Content_Preallocation" "Nieuwe inhoud voorbereiden ... %progres
s%"
"[english]Steam_Convert_Content_Preallocation" "Preparing new content ... %prog
ress%"
"Steam_Convert_Content_Done"
"Omzetting voltooid. Missende inhoud wordt gedow
nload..."
"[english]Steam_Convert_Content_Done" "Conversion complete. Missing content is
being downloaded..."
"Steam_Convert_Content_Error" "Omzetting mislukt (%error%)"
"[english]Steam_Convert_Content_Error" "Conversion failed (%error%)"
"CloudFiles_RemoveFile_Title" "Steam Cloud - Bestand verwijderen"

"[english]CloudFiles_RemoveFile_Title" "Steam Cloud - Remove File"


"CloudFiles_RemoveFile_Info"
"Weet je zeker dat je %filename% van je Steam Cl
oud wilt verwijderen? Hiermee wordt de lokale kopie van het bestand ook permanen
t verwijderd.\n\n(Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.)\n"
"[english]CloudFiles_RemoveFile_Info" "Are you sure you want to remove %filena
me% from your Steam Cloud? This will also permanently delete your local copy of
the file.\n\n(This action cannot be reversed.)\n"
"CloudFiles_RemoveFile_Button" "Verwijderen"
"[english]CloudFiles_RemoveFile_Button" "Remove"
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_Title"
"Enqutefout"
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_Title"
"Survey Error"
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_InvalidID" "Ongeldige enqute-ID"
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_InvalidID"
"Invalid survey ID"
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_TryAgain" "Er is een fout opgetreden bij het verbi
nden met de Steam-servers. Probeer het later opnieuw."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_TryAgain" "There was a problem communicati
ng with the Steam servers. Please try again later."
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_NotOnline" "Je moet online zijn om deze enqute in te
vullen."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_NotOnline"
"You must be online to t
ake this survey."
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_SurveyUnavailable" "De enqute die je probeert in te
vullen bestaat niet (meer)."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_SurveyUnavailable"
"The survey you
are trying to take does not exist or is no longer available."
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_Denied"
"Je bent niet uitgenodigd voor deze enqut
e."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_Denied" "You have not been invited to ta
ke this survey."
"SteamUI_SpecialSurvey_Error_AlreadyComplete" "Je hebt deze enqute reeds ingevu
ld. Bedankt voor je bijdrage."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Error_AlreadyComplete" "You have already taken
this survey. Thank you for your participation."
"SteamUI_SpecialSurvey_Welcome" "%surveyname%\n\nBedankt dat je deze enqute wilt
invullen. Deze enqute bestaat uit twee delen.\n\nTen eerste zullen we informatie
over je systeem verzamelen. Deze gegevens zijn niet anoniem en zullen met de aut
eur van deze enqute worden gedeeld.\n\nVervolgens sturen we je door naar een webs
ite voor aanvullende demografische gegevens.\n\nKlik op \"Volgende\" om te begin
nen."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Welcome"
"%surveyname%\n\nThank you for a
greeing to take this survey. This survey has two steps.\n\nFirst we will gather
information about your machine. This data is not anonymous and will be shared wi
th the author of this survey.\n\nFor step 2, we will forward you to a website to
gather additional demographic data.\n\nTo get started click \"Next\""
"SteamUI_SpecialSurvey_Welcome_HW_Complete"
"%surveyname%\n\nBedankt dat je
deze enqute wilt invullen.\n\nHet lijkt erop dat je deze enqute al eerder bent ges
tart waardoor we niet opnieuw informatie over je systeem hoeven te verzamelen. K
lik op \"Voltooien\" om een webpagina te openen waar je de rest van de enqute kun
t invullen."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Welcome_HW_Complete"
"%surveyname%\n\nThank y
ou for agreeing to take this survey.\n\nIt looks like you started this survey ea
rlier so we do not have to gather information about your machine again. Press \"
Finish\" to open a web page where you can complete the rest of the survey."
"SteamUI_SpecialSurvey_ForwardToWeb"
"Deel 1, het verzamelen van hardwareinfo
rmatie, is nu voltooid.\n\nKlik op \"Voltooien\" om een webpagina te openen om d
eel 2 in te vullen. De enqute is niet afgerond tot je deel 2 hebt voltooid."
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_ForwardToWeb" "Step 1, gathering hardware info
rmation, is complete.\n\nClick \"Finish\" to open a web page to begin step 2. Th
e survey will not be finished until you complete step 2."
"SteamUI_SpecialSurvey_Sending_Data"
"Verzamelde gegevens opsturen..."

"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Sending_Data" "Sending gathered data..."


"SteamUI_SpecialSurvey_Cancel" "Annuleren"
"[english]SteamUI_SpecialSurvey_Cancel" "Cancel"
"Steam_RightClick_OpenCloudFile"
"Bestand openen"
"[english]Steam_RightClick_OpenCloudFile"
"Open file"
"Steam_RightClick_PublishCloudFile"
" %filename% publiceren"
"[english]Steam_RightClick_PublishCloudFile"
"Publish %filename% "
"Steam_RightClick_DeleteCloudFile"
"Verwijderen..."
"[english]Steam_RightClick_DeleteCloudFile"
"Delete..."
"Steam_PublishFile_Title"
"Bestand delen met de Community: %filename%"
"[english]Steam_PublishFile_Title"
"Share File With Community: %filename%"
"Steam_PublishFile_Description" "Wil je dit bestand delen met de Steam Community
?"
"[english]Steam_PublishFile_Description"
"Share this file with the Steam
Community?"
"Steam_PublishFile_TitleLabel" "Titel:"
"[english]Steam_PublishFile_TitleLabel" "Title:"
"Steam_PublishFile_DescriptionLabel"
"Beschrijving:"
"[english]Steam_PublishFile_DescriptionLabel" "Description:"
"Steam_PublishFile_VisibilityLabel"
"Zichtbaarheid:"
"[english]Steam_PublishFile_VisibilityLabel"
"Visibility:"
"Steam_PublishFile_Visibility_Private" "Priv"
"[english]Steam_PublishFile_Visibility_Private" "Private"
"Steam_PublishFile_Visibility_FriendsOnly"
"Alleen vrienden"
"[english]Steam_PublishFile_Visibility_FriendsOnly"
"Friends Only"
"Steam_PublishFile_Visibility_Public" "Openbaar"
"[english]Steam_PublishFile_Visibility_Public" "Public"
"Steam_PublishFile_TargetAppLabel"
"Publiceren voor:"
"[english]Steam_PublishFile_TargetAppLabel"
"Publish For:"
"Steam_PublishFile_ConfirmButton"
"Plaatsen"
"[english]Steam_PublishFile_ConfirmButton"
"Post"
"Steam_PublishFile_Success_VisibilityPrivate" "Gefeliciteerd! Je hebt je besta
nd op de cloud geplaatst. Je kunt de link naar je bestand nu met iedereen delen,
maar het zal niet openbaar worden gedeeld met de rest van de Steam Community."
"[english]Steam_PublishFile_Success_VisibilityPrivate" "Congratulations! You h
ave posted your file into the cloud. You may now share the link to your file wi
th anyone, but it will not be publically shared with the rest of the Steam commu
nity."
"Steam_PublishFile_Success_VisibilityFriendsOnly"
"Gefeliciteerd! Je hebt
je bestand gedeeld met je vrienden en iedereen die de link naar je bestand heeft
."
"[english]Steam_PublishFile_Success_VisibilityFriendsOnly"
"Congratulations
! You have shared your file with your friends and anyone who you ve shared the
link to your file with."
"Steam_PublishFile_Success_VisibilityPublic"
"Gefeliciteerd! Je hebt je besta
nd gedeeld met de rest van de Steam Community."
"[english]Steam_PublishFile_Success_VisibilityPublic" "Congratulations! You h
ave shared your file with the rest of the Steam Community."
"Steam_PublishFile_Success"
"Let erop dat je dit bestand in zijn huidige vor
m hebt geplaatst. Wijzigingen die je wilt delen moet je opnieuw publiceren. Als
je dezelfde titel gebruikt, zullen alle volgers van dit bestand automatisch de n
ieuwe versie krijgen."
"[english]Steam_PublishFile_Success"
"Please note that you ve posted this fil
e at this point in time. Any new changes that you wish share must be re-publish
ed again. If you use the same title, anyone following this file will automatica
lly get the newly published version."
"Steam_PublishFile_Progress"
"Bestand op de Steam Community publiceren..."
"[english]Steam_PublishFile_Progress" "Publishing file to the Steam Community.
.."
"Steam_PublishFile_Failed"
"Er is een fout opgetreden bij het publiceren va

n je bestand op de Steam Community. Probeer het later opnieuw."


"[english]Steam_PublishFile_Failed"
"There was a problem publishing your fil
e to the Steam Community. Please try again later."
"Steam_PublishFile_Failed_DuplicateName"
"Er bestaat al een bestand met d
e opgegeven titel. Kies een andere titel of selecteer overschrijven in de publ
iceerinstellingen."
"[english]Steam_PublishFile_Failed_DuplicateName"
"A file already exists w
ith the title you provided. Please select a different title, or check overwrit
e in the publishing options."
"Steam_PublishFile_Failed_AccessDenied" "Je moet dit programma bezitten voordat
je bestanden ervoor kunt publiceren. Gelieve dit product te kopen voordat je een
bestand probeert te publiceren."
"[english]Steam_PublishFile_Failed_AccessDenied"
"You must own this progr
am in order to publish files for it. Please purchase this product before attemp
ting to publish a file."
"Steam_PublishFile_Failed_SyncError"
"Er is een synchronisatiefout opgetreden
bij het bijwerken van je bestand op de Steam Cloud. Je moet misschien conflicte
n tussen je lokale exemplaar en het exemplaar op de Steam Cloud oplossen voordat
je het opnieuw probeert te publiceren."
"[english]Steam_PublishFile_Failed_SyncError" "There was a synchronization err
or updating your file with the Steam Cloud. You may need to resolve conflicts b
etween your local copy and the copy stored in the Steam Cloud before you can att
empt to publish again."
"steam_cloud" "Steam Cloud"
"[english]steam_cloud" "Steam Cloud"
"steam_fileincloud"
"Je hebt %cloud_files% bestand voor dit spel in de cloud
opgeslagen"
"[english]steam_fileincloud"
"You have %cloud_files% file saved in the cloud
for this game"
"steam_filesincloud"
"Je hebt %cloud_files% bestanden voor dit spel in de clo
ud opgeslagen"
"[english]steam_filesincloud" "You have %cloud_files% files saved in the cloud
for this game"
"steam_viewallcloud"
"Alle bestanden in de cloud weergeven"
"[english]steam_viewallcloud" "View All Files In Cloud"
"Steam_MoreCloud"
"Alle bestanden weergeven"
"[english]Steam_MoreCloud"
"View All Files"
"steam_community_files" "Workshop"
"[english]steam_community_files"
"Workshop"
"steam_community_files_info"
"Maak, ontdek en speel inhoud die gemaakt is doo
r de Steam Community."
"[english]steam_community_files_info" "Create, discover, and play content crea
ted by the Steam Community."
"steam_community_files_view_all"
"Door de Workshop bladeren"
"[english]steam_community_files_view_all"
"Browse the Workshop"
"steam_paginationtext" "%start%-%end% van %total% worden weergegeven"
"[english]steam_paginationtext" "Showing %start%-%end% of %total%"
"Steam_App_Update_Failed_Title" "Steam - Fout"
"[english]Steam_App_Update_Failed_Title"
"Steam - Error"
"Steam_App_Update_Failed_Text" "Er is een fout opgetreden bij het updaten van %
game% (%reason%)"
"[english]Steam_App_Update_Failed_Text" "An error occurred while updating %game%
(%reason%)"
"steam_downloads_preloading"
"Bezig met voorladen"
"[english]steam_downloads_preloading" "Preloading"
"steam_downloads_unpacking"
"Bezig met uitpakken"
"[english]steam_downloads_unpacking"
"Unpacking"
"steam_community_files_info_error"
"Kan momenteel geen verbinding maken met
de Steam Workshop-servers."
"[english]steam_community_files_info_error"
"Unable to connect to the Steam

Workshop servers at this time."


"Steam_SupportAlert"
"Je hebt een accountbericht"
"[english]Steam_SupportAlert" "You have an account alert"
"Steam_BackupComplete_Error"
"Maken van backup mislukt. Verifieer je spelbest
anden."
"[english]Steam_BackupComplete_Error" "Backup failed. Please verify your game
cache files. "
"Steam_ForgottenPassword_AuthorizationNoQuestion"
"Een e-mail met een veri
ficatiecode is zojuist naar het door jou opgegeven adres verzonden. Controleer j
e e-mail en vul vervolgens hieronder de gevraagde informatie in."
"[english]Steam_ForgottenPassword_AuthorizationNoQuestion"
"An email messag
e containing a verification code has just been sent to the address you provided.
\n\nPlease check your email, then enter the requested information below."
"Steam_SendGuestPass_AccountLockedError$type=guestpass" "Je account is vergrende
ld en kan daarom geen gastenpassen verzenden of ontvangen."
"[english]Steam_SendGuestPass_AccountLockedError$type=guestpass"
"Your ac
count is locked, and cannot send or receive guest passes."
"Steam_SendGuestPass_AccountLockedError$type=gift"
"Je account is vergrende
ld en kan daarom geen geschenken verzenden of ontvangen."
"[english]Steam_SendGuestPass_AccountLockedError$type=gift"
"Your account is
locked, and cannot send or receive gifts."
"steam_inventory"
"Inventaris"
"[english]steam_inventory"
"Inventory"
"steam_inbox_item"
"1 nieuw voorwerp in je inventaris"
"[english]steam_inbox_item"
"1 new item in your inventory"
"steam_inbox_items"
"%items% nieuwe voorwerpen in je inventaris"
"[english]steam_inbox_items"
"%items% new items in your inventory"
"steam_inbox_invite"
"1 nieuwe uitnodiging"
"[english]steam_inbox_invite" "1 new invite"
"steam_inbox_invites" "%invites% nieuwe uitnodigingen"
"[english]steam_inbox_invites" "%invites% new invites"
"steam_inbox_gift"
"1 nieuw geschenk"
"[english]steam_inbox_gift"
"1 new gift"
"steam_inbox_gifts"
"%gifts% nieuwe geschenken"
"[english]steam_inbox_gifts"
"%gifts% new gifts"
"Steam_ContentBetaCheckPassword"
"Code controleren"
"[english]Steam_ContentBetaCheckPassword"
"Check Code"
"Steam_ContentBetaResultsPasswordSuccessful"
"Toegangscode correct, privbta %b
etaname% is nu beschikbaar."
"[english]Steam_ContentBetaResultsPasswordSuccessful" "Access code correct, pr
ivate beta %betaname% is now available."
"Steam_ContentBetaResultsPasswordUnsuccessful" "Btatoegangscode ongeldig."
"[english]Steam_ContentBetaResultsPasswordUnsuccessful" "Beta access code invali
d."
"Steam_ContentBetaOK" "Succesvol ingeschreven bij de inhoudsbta %betaname% ."
"[english]Steam_ContentBetaOK" "Successfully opted into the %betaname% conten
t beta."
"Steam_ContentBetaProblem"
"Er is een probleem opgetreden bij het inschrijv
en voor de inhoudsbta %betaname% ."
"[english]Steam_ContentBetaProblem"
"There was a problem opting into the %b
etaname% content beta."
"Steam_ContentBetaOptOutOK"
"Succesvol uitgeschreven bij inhoudsbta s."
"[english]Steam_ContentBetaOptOutOK"
"Successfully opted out of content betas
."
"Steam_ContentBetaOptOutProblem"
"Er is een probleem opgetreden bij het u
itschrijven uit de inhoudsbta."
"[english]Steam_ContentBetaOptOutProblem"
"There was a problem opting out
of the content beta."
"Steam_ServerBrowserPingRateLabel"
"Serverbrowser in game: max. pings / min
uut"

"[english]Steam_ServerBrowserPingRateLabel"
"In-Game server browser: Max pin
gs / minute"
"Steam_ServerBrowserPingRateInfo"
"Probeer deze waarde te verlagen als je
problemen met de verbinding ondervindt tijdens het zoeken naar gameservers."
"[english]Steam_ServerBrowserPingRateInfo"
"If you experience connection pr
oblems while browsing game servers, try lowering this value."
"Steam_ServerBrowserPingRateDefault"
"Automatisch (%PingsPerMin%)"
"[english]Steam_ServerBrowserPingRateDefault" "Automatic (%PingsPerMin%)"
"Steam_HelpUsTranslate" "Spreek je vloeiend Nederlands? Help ons Steam te vertal
en."
"[english]Steam_HelpUsTranslate"
"Fluent in another language? Help us tra
nslate Steam."
"Friends_mobile_device_only"
"%s1 op mobiel apparaat"
"[english]Friends_mobile_device_only" "%s1 on Mobile Device"
"Friends_mobile_device_extra" "%s1, mobiel"
"[english]Friends_mobile_device_extra" "%s1, Mobile"
"SteamUI_Greek" "Grieks"
"[english]SteamUI_Greek"
"Greek"
"SteamUI_Selection_Greek"
" (Gres)"
"[egs]SteamUI_Seecto_Gree"
" (Gree)"
"steam_emaaddress_query"
"Is dt je udge e-maadres?"
"[egs]steam_emaaddress_query"
"Is ts st your curret ema addres
s?"
"steam_emaaddress_query_yes" "Ja"
"[egs]steam_emaaddress_query_yes" "Yes"
"steam_emaaddress_query_o" "Nee, aapasse"
"[egs]steam_emaaddress_query_o" "No, update"
"steam_emaaddress_query_fo" "Je e-maadres wordt gebrut om betage te
bevestge e toegag tot je Steam-accout te beere."
"[egs]steam_emaaddress_query_fo"
"Your ema address s used to c
ofrm purcases ad ep you maage access to your Steam accout."
"steam_emaaddress_query_fo_"
"Meer formate"
"[egs]steam_emaaddress_query_fo_" "Lear more"
"steam_emaaddress_query_fo_ur"
"ttps://support.steampowered.com/b_art
ce.pp?ref=5151-RUAS-1543"
"[egs]steam_emaaddress_query_fo_ur"
"ttps://support.steampowered.co
m/b_artce.pp?ref=5151-RUAS-1543"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_yefty" "yefty gedetecteerd (%s1 scerme)"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_yefty"
"yefty Detected (%s1
Dspays)"
"SteamUI_SteamGuardProvderma"
"-maadres"
"[egs]SteamUI_SteamGuardProvderma"
"ma"
"SteamUI_SteamGuardProvderMobe"
"Steam Mobe-cet"
"[egs]SteamUI_SteamGuardProvderMobe"
"Steam Mobe Cet"
"SteamUI_SteamGuardDotRemember"
"Je moet de code opeuw voere as je
weer op deze computer wt ogge."
"[egs]SteamUI_SteamGuardDotRemember"
"You w eed to eter te code
aga f you wat to og to your accout o ts computer aga."
"SteamUI_SteamGuardUseMobe" "Gebru de mobee Steam-appcate om de Steam
Guard-code te otvage"
"[egs]SteamUI_SteamGuardUseMobe" "Use te Steam Mobe appcato to pro
vde your Steam Guard code"
"SteamUI_SteamGuardUseMobe2" "I eb mj mobee apparaat bj de ad"
"[egs]SteamUI_SteamGuardUseMobe2" "I ave my mobe devce ready"
"SteamUI_SteamGuardUseMobe3" "I eb gee mobe apparaat met de Steam Mobe
-appcate meer."
"[egs]SteamUI_SteamGuardUseMobe3" "I o oger ave my mobe devce wt
te Steam Mobe appcato.."
"Steam_Rejected_Cdey_Recover_Accout" "As je deze CD-code a op ee Steam-acc
out ebt geregstreerd e je de accoutaam et meer weet, da op 'Accou

terste' om ee e-ma te rjge met je Steam-accoutaam."


"[egs]Steam_Rejected_Cdey_Recover_Accout" "If you ave prevousy regster
ed ts CD Key to a Steam accout ad do ot remember te accout ame, pease c
c 'Retreve Accout' to receve a ema cotag your Steam accout ame."
"Steam_Rejected_Cdey_Recover_Butto" "Accouterste"
"[egs]Steam_Rejected_Cdey_Recover_Butto" "Retreve Accout"
"Steam_Rejected_Cdey_Recover_Feedbac" "r s ee e-ma verzode aar de ege
aar va de opgegeve productcode."
"[egs]Steam_Rejected_Cdey_Recover_Feedbac"
"A ema as bee set
to te ower of te product code you etered."
"Steam_Recept_AreadyPurcased"
"Dt Steam-accout bevat de oud de g
eopped s aa deze actvatecode a. K op 'Vogede' om door te gaa met de
staate."
"[egs]Steam_Recept_AreadyPurcased"
"Ts Steam accout aready ows
te product(s) assocated wt ts actvato code. Cc ext to proceed to 
staato."
"Steam_Recept_AreadyPurcased_Heade"
"Product a bezt"
"[egs]Steam_Recept_AreadyPurcased_Heade"
"Product Aready Owed"
"steam_box_commetotfcato"
"1 euwe reacte"
"[egs]steam_box_commetotfcato"
"1 ew commet"
"steam_box_commetotfcatos"
"%commets% euwe reactes"
"[egs]steam_box_commetotfcatos"
"%commets% ew commets"
"Steam_RedeemWaetVoucer"
"e Steam-portemoeecode osse..."
"[egs]Steam_RedeemWaetVoucer"
"Redeem a Steam Waet Code..."
"Steam_RgtCc_OpeWtCoudFe"
"Opee met"
"[egs]Steam_RgtCc_OpeWtCoudFe" "Ope wt"
"Steam_RgtCc_xporeCoudFe"
"Bestadsocate opee"
"[egs]Steam_RgtCc_xporeCoudFe"
"Ope fe ocato"
"Steam_CoudFe_SycState_Syced"
"Gesycroseerd"
"[egs]Steam_CoudFe_SycState_Syced"
"Syced"
"Steam_CoudFe_SycState_Sycg"
"Bezg met sycrosere"
"[egs]Steam_CoudFe_SycState_Sycg"
"Sycg"
"Steam_CoudFe_SycState_CagesLoca"
"Kaar om te sycrosere"
"[egs]Steam_CoudFe_SycState_CagesLoca"
"Ready to Syc"
"Steam_CoudFe_SycState_CagesRemote"
"Kaar om te sycrosere"
"[egs]Steam_CoudFe_SycState_CagesRemote"
"Ready to Syc"
"Steam_CoudFe_SycState_Cofct"
"Cofct"
"[egs]Steam_CoudFe_SycState_Cofct" "Cofct"
"Steam_CoudFe_SycState_Uow"
"Obeed"
"[egs]Steam_CoudFe_SycState_Uow"
"Uow"
"tootp_vew_fuscree"
"Bg Pcture-modus"
"[egs]tootp_vew_fuscree"
"Bg Pcture Mode "
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_SetCustomImage" "Aagepaste afbeedg stee
..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_SetCustomImage"
"Set Custom Imag
e..."
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_RemoveCustomImage"
"Aagepaste afbeedg v
erwjdere..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_RemoveCustomImage"
"Remove Custom I
mage..."
"SteamUI_SetCustomImage_Tte" "%gameame% - Aagepaste afbeedg stee"
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_Tte" "%gameame% - Set Custom Image"
"SteamUI_SetCustomImage_CooseImage"
"Kes ee afbeedg voor %gameame% 
et rasteroverzct."
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_CooseImage" "Coose a mage to represet %g
ameame% Steam's grd vew."
"SteamUI_SetCustomImage_ImagePrescrpto"
"Dt bestad moet ee JPG-, PNG
- of TGA-afbeedg zj va ogeveer 460x215 pxes."
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_ImagePrescrpto"
"Ts fe soud be a J
PG, PNG, or TGA mage approxmatey 460x215 pxes sze."

"SteamUI_SetCustomImage_TsFe"
"Aagepaste afbeedg:"
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_TsFe"
"Custom Image Fe:"
"SteamUI_SetCustomImage_Browse" "Badere..."
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_Browse"
"Browse..."
"SteamUI_SetCustomImage_TryAga"
"Vu ee gedge bestadsaam ."
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_TryAga"
"Pease eter a vad feame."
"SteamUI_SetCustomImage_LocateImage"
"Afbeedg opee"
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_LocateImage" "Locate Your Image"
"SteamUI_SetCustomImage_SetImage"
"Afbeedg stee"
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_SetImage"
"Set Image"
"SteamUI_SetCustomImage_Cace" "Auere"
"[egs]SteamUI_SetCustomImage_Cace"
"Cace"
"SteamUI_DeeteCustomImage_Tte"
"%gameame% - Aagepaste afbeedg verw
jdere"
"[egs]SteamUI_DeeteCustomImage_Tte"
"%gameame% - Remove Custom Imag
e"
"SteamUI_DeeteCustomImage_Cofrm"
"W je de aagepaste afbeedg de je
voor %gameame% ebt gested verwjdere?"
"[egs]SteamUI_DeeteCustomImage_Cofrm"
"Remove te custom mage you av
e apped to %gameame%?"
"SteamUI_DeeteCustomImage_Cotue"
"Doorgaa"
"[egs]SteamUI_DeeteCustomImage_Cotue" "Cotue"
"SteamUI_DeeteCustomImage_Cace"
"Auere"
"[egs]SteamUI_DeeteCustomImage_Cace"
"Cace"
"SteamUI_SpecaSurvey_Wecome_No_Web" "%surveyame%\\Bedat voor je deeam
e aa deze equte. \\Deze equte verzamet formate over je computer. Deze f
ormate s aoem e wordt gedeed met de maer va de equte.\\K op \"Vog
ede\" om door te gaa."
"[egs]SteamUI_SpecaSurvey_Wecome_No_Web" "%surveyame%\\Ta you for a
greeg to tae ts survey. \\Ts survey gaters formato about your mac
e. Ts data s ot aoymous ad w be sared wt te autor of ts surve
y.\\To get started cc \"Next\""
"SteamUI_SpecaSurvey_Compete"
"Bedat voor je deeame aa deze equte
. Je atwoorde zj opgesage."
"[egs]SteamUI_SpecaSurvey_Compete"
"Ta you for competg ts s
urvey. Your respose as bee recorded."
"Steam_PreoadSuspeded"
"Voorade opgescort"
"[egs]Steam_PreoadSuspeded"
"Pre-oad suspeded"
"Steam_Lega_SSADsagree"
"I ga et aoord"
"[egs]Steam_Lega_SSADsagree"
"I Dsagree"
"SteamUI_PPA_Agree"
"Lees deze overeeomst voedg. Je det aoord te ga
a met de voorwaarde va et prvacybeed va Vave om door te ue gaa."
"[egs]SteamUI_PPA_Agree"
"Pease read ts agreemet ts etrety. You
must agree wt te terms of te Vave Prvacy Pocy to cotue."
"steam_brary_fter_apatform_ux"
"SteamOS + Lux"
"[egs]steam_brary_fter_apatform_ux"
"SteamOS + Lux"
"steam_meu_profe_vew"
"Mj profe"
"[egs]steam_meu_profe_vew"
"My Profe"
"steam_meu_vew_profe"
"Mj profe"
"[egs]steam_meu_vew_profe"
"My Profe"
"steam_meu_vew_groups"
"Mj groepe"
"[egs]steam_meu_vew_groups"
"My Groups"
"steam_meu_vew_vetory"
"Mj vetars"
"[egs]steam_meu_vew_vetory"
"My Ivetory"
"steam_meu_vew_screesots" "Mj screesots"
"[egs]steam_meu_vew_screesots" "My Screesots"
"steam_meu_vew_vdeos"
"Mj vdeo's"
"[egs]steam_meu_vew_vdeos"
"My Vdeos"
"steam_meu_vew_recommedatos"
"Mj receses"
"[egs]steam_meu_vew_recommedatos"
"My Revews"

"steam_meu_vew_worsop"
"Mj Worsop"
"[egs]steam_meu_vew_worsop"
"My Worsop"
"steam_meu_accout_detas"
"Accoutgegeves"
"[egs]steam_meu_accout_detas" "Accout Detas"
"steam_meu_accout_vew_profe"
"Profe weergeve"
"[egs]steam_meu_accout_vew_profe"
"Vew Profe"
"Steam_CcToPrt"
"K er om te prte"
"[egs]Steam_CcToPrt" "Cc ere to prt"
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_VewGameHub"
"Commutyub weergeve"
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_VewGameHub" "Vew Commuty Hub"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_KereName"
"Kereaam: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_KereName"
"Kere Name: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_KereVerso"
"Kereverse: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_KereVerso"
"Kere Verso: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_XServerVedorName" "X Server-utgever: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_XServerVedorName"
"X Server Vedor
: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_XServerVedorReease"
"X Server-verse: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_XServerVedorReease"
"X Server Reeas
e: %s1"
"steam_meu_vew_badges"
"Mj badges"
"[egs]steam_meu_vew_badges"
"My Badges"
"Steam_Game_GameHub"
"Commutyub"
"[egs]Steam_Game_GameHub" "Commuty Hub"
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_LaucAppcato"
"Programma starte..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_LaucAppcato"
"Lauc App... "
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_IstaAppcato"
"Programma staere..
."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_IstaAppcato"
"Ista App..."
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_PurcaseAppcato"
"Programma ope..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_PurcaseAppcato" "Purcase App...
"
"SteamUI_JoDaog_PayGame_Bt$apptype=appcato" "Starte"
"[egs]SteamUI_JoDaog_PayGame_Bt$apptype=appcato" "Lauc"
"SteamUI_JoDaog_LaucGameReady$appType=appcato"
"Programma start
e waeer gereed"
"[egs]SteamUI_JoDaog_LaucGameReady$appType=appcato"
"Lauc
appcato as soo as t's ready"
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_BacupAppcato"
"Bac-up mae va progr
ammabestade..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_BacupAppcato"
"Bacup App Fe
s..."
"Steam_Lauc_App"
"Starte"
"[egs]Steam_Lauc_App"
"Lauc"
"Steam_AppcatoReady"
"Gereed om te starte"
"[egs]Steam_AppcatoReady"
"Ready to auc"
"Steam_AwaysKeepTsGameUpToDate$appType=appcato" "Dt programma atjd up
-to-date oude"
"[egs]Steam_AwaysKeepTsGameUpToDate$appType=appcato" "Aways eep t
s appcato up to date"
"Steam_DoNotUpdateTsGame$appType=appcato" "Dt programma aee update wa
eer et opstart"
"[egs]Steam_DoNotUpdateTsGame$appType=appcato"
"Oy update t
s appcato we I auc t"
"Steam_GamePropertes_AwaysUpToDateIfo$appType=appcato" "Deze toepassg
e des updates zue metee automatsc worde gedowoad waeer ze besc
baar zj."
"[egs]Steam_GamePropertes_AwaysUpToDateIfo$appType=appcato" "Ts ap
pcato ad ts updates w be automatcay acqured as soo as tey are ava
abe."

"Steam_GamePropertes_NeverUpdateIfo$appType=appcato"
"Bjgewerte co
tet za aee worde gedowoad bj et opstarte va deze appcate."
"[egs]Steam_GamePropertes_NeverUpdateIfo$appType=appcato"
"Updated
cotet w be acqured oy we aucg ts appcato."
"Steam_Game_VerfyGameFes$appType=appcato"
"Itegrtet va program
macace verfre..."
"[egs]Steam_Game_VerfyGameFes$appType=appcato"
"Verfy tegrt
y of appcato cace..."
"Steam_DeeteLocaGameCotet$appType=appcato"
"Loae programmaoud
verwjdere..."
"[egs]Steam_DeeteLocaGameCotet$appType=appcato"
"Deete oca ap
pcato cotet..."
"Steam_BacupGameFes$appType=appcato"
"Bac-up mae va programmabest
ade..."
"[egs]Steam_BacupGameFes$appType=appcato"
"Bacup appcato fe
s..."
"Steam_Ista_WDowoadAFes$appType=appcato"
"Ae bestade
va dt programma worde u va Steam gedowoad."
"[egs]Steam_Ista_WDowoadAFes$appType=appcato"
"A f
es for ts appcato w ow be dowoaded troug Steam."
"Steam_Ista_StartCaceLoadg$appType=appcato" "Loae programmacacebe
stade mae..."
"[egs]Steam_Ista_StartCaceLoadg$appType=appcato" "Creatg oca
appcato cace fes..."
"Steam_PrepargGamesLst$appType=appcato" "Ljst met Steam-programma's voo
rberede%progress%"
"[egs]Steam_PrepargGamesLst$appType=appcato" "Preparg st of Steam
appcatos%progress%"
"Steam_ScagForUpdates$appType=appcato" "Zoee aar Steam-programmaupda
tes%progress%"
"[egs]Steam_ScagForUpdates$appType=appcato" "Scag for Steam app
cato updates%progress%"
"SteamUI_NoGamesOfTsType$appType=appcato" "Gee Steam-appcates om te we
ergeve."
"[egs]SteamUI_NoGamesOfTsType$appType=appcato"
"No Steam appc
atos to dspay."
"Steam_VadatgSteamCaces_Labe$appType=appcato" "ve gedud, Steam ver
feert de programmabestade."
"[egs]Steam_VadatgSteamCaces_Labe$appType=appcato"
"Pease
wat we Steam verfes appcato fes."
"Steam_LaucApp"
"Starte"
"[egs]Steam_LaucApp"
"Lauc"
"Steam_FdCotet$appType=appcato" "Software doorbadere..."
"[egs]Steam_FdCotet$appType=appcato"
"Browse software..."
"Steam_NoGamesOfTsType$appType=appcato" "Ns gevode! Probeer je zoev
ed eeg te mae of erbove ee adere categore te seectere."
"[egs]Steam_NoGamesOfTsType$appType=appcato" "We've come up empty! Tr
y cearg your searc fed or seectg aoter category from te dropdow abo
ve."
"Steam_Game_Deveoper$appType=appcato"
"Otweaar"
"[egs]Steam_Game_Deveoper$appType=appcato"
"Deveoper"
"Steam_LaucOpto_Appcato"
"%game% starte"
"[egs]Steam_LaucOpto_Appcato"
"Lauc %game%"
"Steam_GamesSecto_Appcatos"
"SOFTWAR"
"[egs]Steam_GamesSecto_Appcatos"
"SOFTWAR"
"steam_brary_fter_aappcatos" "Software"
"[egs]steam_brary_fter_aappcatos" "Software"
"steam_dowoads_preoaded"
"Voorade votood"
"[egs]steam_dowoads_preoaded"
"Pre-oad compete"
"steam_dowoads_appcato_ready"
"Gereed om te starte"

"[egs]steam_dowoads_appcato_ready"
"Ready to Lauc"
"steam_dowoads_auc_app"
"%app% starte"
"[egs]steam_dowoads_auc_app" "Lauc %app%
"
"steam_detas_astaucedeader"
"Laatst gestart op"
"[egs]steam_detas_astaucedeader"
"Last auced"
"steam_fredspaygowappcato"
"Je ebt %fredspaygow% vrede d
e mometee %gameame% gebrue!"
"[egs]steam_fredspaygowappcato" "You ave %fredspaygow% Fr
eds usg %gameame% rgt ow!"
"steam_fredpaygowappcato"
"Je ebt %fredspaygow% vred de
u %gameame% gebrut!"
"[egs]steam_fredpaygowappcato"
"You ave %fredspaygow% Fr
ed usg %gameame% rgt ow!"
"steam_morefredswopayappcato" "Je ebt %fredswopay% adere vrede
 de %gameame% gebrue"
"[egs]steam_morefredswopayappcato" "You ave %fredswopay% more
Freds wo use %gameame%"
"steam_morefredwopaysappcato" "Je ebt %fredswopay% vred de %ga
meame% gebrut"
"[egs]steam_morefredwopaysappcato" "You ave %fredswopay% more
Fred wo uses %gameame%"
"steam_fredswopayappcato"
"Je ebt %fredswopay% vrede de %
gameame% gebrue"
"[egs]steam_fredswopayappcato"
"You ave %fredswopay% Fre
ds wo use %gameame%"
"steam_fredwopaysappcato"
"Je ebt %fredswopay% vred de %ga
meame% gebrut"
"[egs]steam_fredwopaysappcato"
"You ave %fredswopay% Fre
d wo uses %gameame%"
"steam_ofredswopayappcato"
"Je ebt gee vrede de %gameame% ge
brue"
"[egs]steam_ofredswopayappcato"
"You do't ave ay Freds wo
use %gameame%"
"steam_vewafredsappcato"
"Ae vrede weergeve de dt program
ma gebrue"
"[egs]steam_vewafredsappcato"
"Vew A Freds Wo Use Ts A
ppcato"
"steam_fecoudappcato" "Je ebt %coud_fes% bestad de Coud opges
age voor dt programma"
"[egs]steam_fecoudappcato" "You ave %coud_fes% fe saved t
e coud for ts appcato"
"steam_fescoudappcato" "Je ebt %coud_fes% bestade de Coud opg
esage voor dt programma"
"[egs]steam_fescoudappcato"
"You ave %coud_fes% fes sa
ved te coud for ts appcato"
"steam_av_worsop"
"Worsop"
"[egs]steam_av_worsop" "Worsop"
"steam_av_greegt" "Greegt"
"[egs]steam_av_greegt" "Greegt"
"steam_av_maretpace" "Mart"
"[egs]steam_av_maretpace"
"Maret"
"steam_av_profe"
"Profe"
"[egs]steam_av_profe"
"Profe"
"steam_av_gameubs"
"Gameubs"
"[egs]steam_av_gameubs" "Game Hubs"
"steam_av_freds"
"Vrede"
"[egs]steam_av_freds"
"Freds"
"steam_gameub" "Commutyub"
"[egs]steam_gameub"
"Commuty Hub"
"steam_detas_cotrbutocout"
"Bjdrage"

"[egs]steam_detas_cotrbutocout"
"Cotrbutos"
"steam_av_forums"
"Forum"
"[egs]steam_av_forums"
"Forums"
"steam_av_dscussos" "Dscusses"
"[egs]steam_av_dscussos"
"Dscussos"
"steam_av_groups"
"Groepe"
"[egs]steam_av_groups"
"Groups"
"Steam_DeeteAppcatoCofrmato_Tte"
"Programmabestade verwjdere?
"
"[egs]Steam_DeeteAppcatoCofrmato_Tte"
"Deete Appcato Fe
s?"
"Steam_DeeteAppcatoCofrmato_Text"
"Hermee za ae programmaou
d va %s1\worde verwjderd va deze computer.\\Het programma bjft bescb
aar je softwarejst, maar je zut\de oud opeuw moete dowoade om\
et ater te weer te ue spee."
"[egs]Steam_DeeteAppcatoCofrmato_Text"
"Ts w deete a %s
1 appcato cotet\from ts computer.\\Te appcato w rema you
r Software Lbrary, but\to pay t te future you' ave to frst\re-dow
oad ts cotet."
"NoBgPcture_Tte"
"Bg Pcture-modus"
"[egs]NoBgPcture_Tte" "Bg Pcture mode"
"NoBgPcture_xpaato"
"De Steam Bg Pcture-modus wordt et odersteu
d op jouw patform of ardware."
"[egs]NoBgPcture_xpaato"
"Steam Bg Pcture mode s ot supported
o your patform or ardware."
"NoBgPcture_Acor" "Bezoe Steam Support voor meer formate."
"[egs]NoBgPcture_Acor" "Vst Steam Support for more formato."
"steam_meu_bgpcturemode"
"Bg Pcture-modus"
"[egs]steam_meu_bgpcturemode"
"Bg Pcture mode"
"SteamUI_CotetMgr_MaageIstaedApps"
"Steam-bboteemappe"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_MaageIstaedApps"
"Steam Lbrary Foders"
"SteamUI_CotetMgr_Tte"
"Steam-bboteemappe"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_Tte"
"Steam Lbrary Foders"
"SteamUI_CotetMgr_IstaFoder"
"Map"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_IstaFoder"
"Foder"
"SteamUI_CotetMgr_NumApps"
"Gestaeerd"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_NumApps" "Istaed"
"SteamUI_CotetMgr_DsUsed" "I gebru"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_DsUsed" "Used Space"
"SteamUI_CotetMgr_DsFree" "Vrje rumte"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_DsFree" "Free Space"
"SteamUI_CotetMgr_IstaedAppName" "Programma"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_IstaedAppName" "Appcato"
"SteamUI_CotetMgr_AddIstaFoder" "Istaatemap toevoege"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_AddIstaFoder" "Add Lbrary Foder"
"SteamUI_CotetMgr_IvadFoder"
"Geseecteerde staatemap bestaat 
et"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_IvadFoder"
"Seected Steam brary foder d
oes't exst"
"SteamUI_CotetMgr_NotmptyFoder"
"Neuwe staatemap moet eeg zj"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_NotmptyFoder"
"New Steam brary foder must b
e empty"
"SteamUI_CotetMgr_NotWrtabeFoder" "Neuwe staatemap moet scrjfbaar
zj"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_NotWrtabeFoder" "New Steam brary foder must b
e wrteabe"
"SteamUI_CotetMgr_FaedToAdd"
"Toevoege va euwe staatemap ms
ut"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_FaedToAdd"
"Faed to add ew Steam brary
foder"

"SteamUI_CotetMgr_UstaApp"
"Programma verwjdere"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_UstaApp"
"Usta Appcato"
"SteamUI_CotetMgr_Refres"
"Vereuwe"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_Refres" "Refres"
"SteamUI_CotetMgr_Text"
"Steam-staatemappe mae et mogej Stea
m-oud op meerdere scjve te staere."
"[egs]SteamUI_CotetMgr_Text"
"Steam brary foders aow stag
Steam cotet o mutpe drves."
"SteamUI_CooseIstaFoder" "Kes ee ocate voor de staate:"
"[egs]SteamUI_CooseIstaFoder" "Coose ocato for sta:"
"Steam_DsUsageMBODrve"
"Scjfgebru: %dsusagemb% MB op scjf %drv
eame%"
"[egs]Steam_DsUsageMBODrve"
"Ds usage: %dsusagemb% MB o drve %
drveame%"
"Steam_DsUsageMB"
"Scjfgebru: %dsusagemb% MB"
"[egs]Steam_DsUsageMB"
"Ds usage: %dsusagemb% MB"
"Steam_SzeODsCoum"
"Grootte op scjf"
"[egs]Steam_SzeODsCoum"
"Sze o ds"
"steam_wecome_app"
"Programmaformate"
"[egs]steam_wecome_app"
"Appcato Ifo"
"NoBgPctureVsta_Tte"
"Bg Pcture-modus"
"[egs]NoBgPctureVsta_Tte"
"Bg Pcture mode"
"NoBgPctureVsta_xpaato" "Voor Steams Bg Pcture-modus s DrectWrte ve
rest. Je jt Wdows Vsta te draae. Vsta odersteut DrectWrte, maar je
moet we SP2 e de Wdows Vsta Patform Update staere (bescbaar va W
dows Update)."
"[egs]NoBgPctureVsta_xpaato"
"Steam Bg Pcture mode requres
DrectWrte. It oos e you are rug Wdows Vsta wc supports Drect
Wrte, but you eed to sta SP2 ad te Wdows Vsta Patform Update (avaa
be va Wdows Update)."
"NoBgPctureW8AMD_Tte"
"Bg Pcture-modus"
"[egs]NoBgPctureW8AMD_Tte"
"Bg Pcture mode"
"NoBgPctureW8AMD_xpaato"
"Je jt ee compatbee AMD-vdeodr
ver te gebrue op Wdows 8. r s ee beed probeem met deze verse waardoo
r Bg Pcture a 30 tot 60 secode gebru crast. Probeer terug te gaa aar v
erse 8.97.10 va de Wdows 8 Catayst-drvers, of ee euwe verse te sta
ere waeer de bescbaar s."
"[egs]NoBgPctureW8AMD_xpaato"
"Sorry, but t oos e you ar
e usg a compatbe AMD Vdeo Drver verso o Wdows 8. Tere s a ow
ssue wt ts verso tat w cras Bg Pcture after 30-60 secods of use.
Try rog bac to te 8.97.10 of te Wdows 8 Catayst drvers, or updatg
to a ewer verso f avaabe."
"SteamUI_CotetMgr_RemoveIstaFoder"
"Istaatemap verwjdere"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_RemoveIstaFoder"
"Remove Lbrary Foder"
"SteamUI_CotetMgr_NoDrveRoot"
"Neuwe staatemap a et de oofd
map va de scjf zj"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_NoDrveRoot"
"New Steam brary foder ca't
be te drve root"
"SteamUI_CotetMgr_DrveAreadyHasLbrary"
"De geseecteerde scjf eeft a
 ee Steam-spemap"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_DrveAreadyHasLbrary"
"Seected drve aready
as a Steam brary foder"
"SteamUI_CotetMgr_SeectIstaFoder"
"Maa of seecteer ee euwe St
eam-spemap:"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_SeectIstaFoder"
"Create or seect ew St
eam brary foder:"
"SteamUI_CotetMgr_RemoveFaed"
"Verwjdere va de geseecteerde Steamspemap msut."
"[egs]SteamUI_CotetMgr_RemoveFaed"
"Removg seected Steam brary
foder faed."

"SteamUI_CotetMgr_RemoveFaedDefautFoder" "De stadaardstaatemap va


Steam a et worde verwjderd."
"[egs]SteamUI_CotetMgr_RemoveFaedDefautFoder" "Te defaut Steam sta
 foder ca't be removed."
"SteamUI_CotetMgr_RemoveFaedUsedFoder"
"Aee ege Steam-spemappe u
e worde verwjderd."
"[egs]SteamUI_CotetMgr_RemoveFaedUsedFoder"
"Oy empty Steam brar
y foders ca be removed."
"SteamUI_IstaUder" "Istaere %s1"
"[egs]SteamUI_IstaUder" "Ista uder %s1"
"SteamUI_CreateNewDrve"
"Neuwe staatemap mae op scjf %s1"
"[egs]SteamUI_CreateNewDrve"
"Create ew Steam brary o drve %s1"
"Steam_GamePropertesOpeFoder"
"Zoee oae bestade..."
"[egs]Steam_GamePropertesOpeFoder"
"Browse oca fes..."
"Steam_CoudCofct_Newer"
" - NIUWR"
"[egs]Steam_CoudCofct_Newer"
" - NWR"
"Steam_CoudCofct_Oder"
" - OUDR"
"[egs]Steam_CoudCofct_Oder"
" - OLDR"
"Steam_CoudCofct_Uow" "Obeed"
"[egs]Steam_CoudCofct_Uow" "Uow"
"steam_subscrbed_fes"
"%ame% - Worsop-oud"
"[egs]steam_subscrbed_fes"
"%ame% - Worsop Cotet"
"steam_subscrbed_fes_compete"
"Votood"
"[egs]steam_subscrbed_fes_compete"
"Competed"
"Steam_rrorCatStartGameDetaed"
"Starte va spe msut (%error%)."
"[egs]Steam_rrorCatStartGameDetaed"
"Faed to start game (%error%).
"
"Steam_AppUpdaterror_0"
"gee fout"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_0"
"o error"
"Steam_AppUpdaterror_1"
"obeede fout"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_1"
"uow error"
"Steam_AppUpdaterror_2"
"update gepauzeerd"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_2"
"update paused"
"Steam_AppUpdaterror_3"
"update geaueerd"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_3"
"update caceed"
"Steam_AppUpdaterror_4"
"update opgescort"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_4"
"update suspeded"
"Steam_AppUpdaterror_5"
"gee cetes"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_5"
"o ceses"
"Steam_AppUpdaterror_6"
"gee teretverbdg"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_6"
"o teret coecto"
"Steam_AppUpdaterror_7"
"oderbreg verbdg"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_7"
"coecto tme out"
"Steam_AppUpdaterror_8"
"oud og steeds verseuted"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_8"
"cotet st ecrypted"
"Steam_AppUpdaterror_9"
"appcofgurate et bescbaar"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_9"
"app cofgurato uavaabe"
"Steam_AppUpdaterror_10"
"eesfout scjf"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_10"
"ds read error"
"Steam_AppUpdaterror_11"
"scrjffout scjf"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_11"
"ds wrte error"
"Steam_AppUpdaterror_12"
"et geoeg scjfrumte"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_12"
"ot eoug ds space"
"Steam_AppUpdaterror_13"
"corrupte oudsbestade"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_13"
"corrupt cotet fes"
"Steam_AppUpdaterror_14"
"wacte op staatescjf"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_14"
"watg for sta dsc"
"Steam_AppUpdaterror_15"
"ogedg staatepad"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_15"
"vad sta pat"
"Steam_AppUpdaterror_16"
"programma a actef"

"[egs]Steam_AppUpdaterror_16"
"app aready rug"
"Steam_AppUpdaterror_17"
"gedeede oud otbreet"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_17"
"mssg sared cotet"
"Steam_AppUpdaterror_18"
"et gestaeerd"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_18"
"ot staed"
"Steam_AppUpdaterror_19"
"update verest"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_19"
"update requred"
"Steam_AppUpdaterror_20"
"bezg"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_20"
"busy"
"Steam_AppUpdaterror_21"
"cotetservers oberebaar"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_21"
"cotet servers ureacabe"
"Steam_AppUpdaterror_22"
"programmacofgurate ogedg"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_22"
"vad app cofgurato"
"Steam_AppUpdaterror_23"
"depotcofgurate ogedg"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_23"
"vad depot cofgurato"
"Steam_AppUpdaterror_24"
"cotetmafest otbreet"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_24"
"mafest uavaabe"
"Steam_AppUpdaterror_25"
"programma og et utgebract"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_25"
"app ot reeased"
"Steam_AppUpdaterror_26"
"gebedsbeperg"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_26"
"rego restrcted"
"Steam_AppUpdaterror_27"
"oudscace corrupt"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_27"
"corrupt cotet cace"
"Steam_AppUpdaterror_28"
"utvoerbaar bestad otbreet"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_28"
"mssg executabe"
"Steam_rrorCatStartGameDepedecy"
"Het starte va et spe met gedeede c
otet s msut. Update deze spee eerst:\\ %depedeces%"
"[egs]Steam_rrorCatStartGameDepedecy" "Faed to start game wt sare
d cotet. Pease update tese games frst:\\ %depedeces%"
"Steam_BPMOStartup_Opto"
"Steam starte Bg Pcture-modus"
"[egs]Steam_BPMOStartup_Opto"
"Start Steam Bg Pcture Mode"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_FaureReports"
"Recete foutmedge:"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_FaureReports" "Recet Faure Reports:
"
"Steam_Covert_Cotet_Upacg_GCF" "Bestaade depots utpae..."
"[egs]Steam_Covert_Cotet_Upacg_GCF" "Upacg exstg depots..."
"SteamUI_VdeoDrver_Recommedato_Noe_Tte" "Vdeodrvercec"
"[egs]SteamUI_VdeoDrver_Recommedato_Noe_Tte"
"Vdeo Drver C
ec"
"SteamUI_VdeoDrver_Recommedato_Noe_Ifo" "Je vdeodrverpaet s up-to-d
ate."
"[egs]SteamUI_VdeoDrver_Recommedato_Noe_Ifo" "Your vdeo drver paca
ge s up to date."
"SteamUI_No_VdeoDrvers_Detected_Ifo" "Steam a gee aabevoe vdeodrverpa
ette op je systeem vde."
"[egs]SteamUI_No_VdeoDrvers_Detected_Ifo"
"Steam coud ot fd re
commeded vdeo drver pacages o your system."
"SteamUI_VdeoDrver_Detecto_Dsabed_Ifo" "Steam a gee vdeodrverdetec
te op je systeem utvoere."
"[egs]SteamUI_VdeoDrver_Detecto_Dsabed_Ifo" "Steam s uabe to perf
orm vdeo drver detecto o your system."
"Steam_Ista_CreateAppcatoIco" "Systeemappcatepctogram mae"
"[egs]Steam_Ista_CreateAppcatoIco" "Create a system appcato co
"
"Steam_Ista_CreateMutpeAppcatoIco" "Seoppeg voor e spe ma
e"
"[egs]Steam_Ista_CreateMutpeAppcatoIco" "Create a system appca
to co for eac game"
"SteamApp_Descrpto" "Appcate voor et beeer e et spee va games op S
team"

"[egs]SteamApp_Descrpto" "Appcato for maagg ad payg games o S


team"
"Steam_GamesDaog_RgtCc_VewSteamGudes" "Commutygdse weergeve"
"[egs]Steam_GamesDaog_RgtCc_VewSteamGudes" "Vew Commuty Gudes"
"Steam_rrorFesystemNotxecutabe_Tte"
"Steam - Fout"
"[egs]Steam_rrorFesystemNotxecutabe_Tte"
"Steam - rror"
"Steam_rrorFesystemNotxecutabe"
"Het geseecteerde bestadssysteem staat
et utvoere va bestade et toe.\Mout et opeuw met de opte 'exec' e
probeer et opeuw."
"[egs]Steam_rrorFesystemNotxecutabe" "Te seected fesystem does o
t aow executg fes.\Pease re-mout t wt te exec opto ad te try a
ga."
"Steam_Subscrpto_RateLmtedCDKey_Heade" "Tevee actvatepogge"
"[egs]Steam_Subscrpto_RateLmtedCDKey_Heade" "Too May Actvato Att
empts"
"Steam_Subscrpto_RateLmtedCDKey" "r zj oags te vee msute actva
tepogge gedaa vaaf dt accout. Probeer ater opeuw je productcode te
vue."
"[egs]Steam_Subscrpto_RateLmtedCDKey" "Tere ave bee too may recet
actvato attempts from ts accout or Iteret address. Pease wat ad try
your product code aga ater."
"steam_gudes" "Commutygdse"
"[egs]steam_gudes" "Commuty Gudes"
"Steam_Covert_Cotet_Updatg"
"Ioud bjwere... %progress%"
"[egs]Steam_Covert_Cotet_Updatg"
"Updatg cotet ... %progress%
"
"steam_box_offemessage"
"1 ogeeze catberct"
"[egs]steam_box_offemessage" "1 uread cat message"
"steam_box_offemessages" "%offemessages% ogeeze catbercte"
"[egs]steam_box_offemessages" "%offemessages% uread cat messages"
"SteamUI_CotetMgr_NotxecutabeFoder"
"De euwe Steam-bboteemap
moet zc op ee bestadssysteem met utvoerrecte bevde"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_NotxecutabeFoder"
"New Steam brary fode
r must be o a fesystem mouted wt execute permssos"
"Steam_rrorPasswordTooSort3" "wactwoord te ort"
"[egs]Steam_rrorPasswordTooSort3" "password too sort"
"Steam_rrorPasswordsDotMatc2"
"wactwoord omt et overee"
"[egs]Steam_rrorPasswordsDotMatc2"
"password do ot matc"
"Steam_rrorPasswordTooWea"
"wactwoord te zwa"
"[egs]Steam_rrorPasswordTooWea" "password too wea"
"Steam_Log_CapsLocWarg" "Caps oc gescaed"
"[egs]Steam_Log_CapsLocWarg" "Caps Loc O"
"SteamUI_Settgs_Securty_Status_State_4"
"Steam Guard et gescaed"
"[egs]SteamUI_Settgs_Securty_Status_State_4"
"Steam Guard ot eabed
"
"SteamUI_JoDaog_PayGame_Bt$apptype=demo" "Demo spee"
"[egs]SteamUI_JoDaog_PayGame_Bt$apptype=demo" "Pay demo"
"SteamUI_JoDaog_LaucGameReady$appType=demo"
"Demo starte waeer ge
reed"
"[egs]SteamUI_JoDaog_LaucGameReady$appType=demo"
"Lauc demo as
soo as t's ready"
"Steam_AwaysKeepTsGameUpToDate$appType=demo" "Deze demo automatsc bjwere
"
"[egs]Steam_AwaysKeepTsGameUpToDate$appType=demo"
"Aways eep t
s demo up to date"
"Steam_DoNotUpdateTsGame$appType=demo"
"Deze demo aee update waee
r et opstart"
"[egs]Steam_DoNotUpdateTsGame$appType=demo"
"Oy update ts demo w
e I auc t"
"Steam_GamePropertes_AwaysUpToDateIfo$appType=demo" "Deze demo e des upda

tes zue automatsc metee worde gedowoad waeer ze bescbaar zj."


"[egs]Steam_GamePropertes_AwaysUpToDateIfo$appType=demo" "Ts demo ad 
ts updates w be automatcay acqured as soo as tey are avaabe."
"Steam_GamePropertes_NeverUpdateIfo$appType=demo"
"Bjgewerte cotet za
aee worde gedowoad bj et opstarte va deze demo."
"[egs]Steam_GamePropertes_NeverUpdateIfo$appType=demo"
"Updated cotet
w be acqured oy we aucg ts demo."
"Steam_Game_VerfyGameFes$appType=demo"
"Cace-tegrtet va demo ver
fre..."
"[egs]Steam_Game_VerfyGameFes$appType=demo"
"Verfy tegrty of dem
o cace..."
"Steam_DeeteLocaGameCotet$appType=demo"
"Loae demooud verwjdere..
."
"[egs]Steam_DeeteLocaGameCotet$appType=demo"
"Deete oca demo cote
t..."
"Steam_BacupGameFes$appType=demo"
"Bac-up mae va demobestade..."
"[egs]Steam_BacupGameFes$appType=demo" "Bacup demo fes..."
"Steam_Ista_WDowoadAFes$appType=demo"
"Ae bestade voor dez
e demo worde u gedowoad va Steam."
"[egs]Steam_Ista_WDowoadAFes$appType=demo"
"A fes for t
s demo w ow be dowoaded troug Steam."
"Steam_Ista_StartCaceLoadg$appType=demo" "Loae cacebestade voor demo
mae..."
"[egs]Steam_Ista_StartCaceLoadg$appType=demo" "Creatg oca demo cac
e fes..."
"Steam_PrepargGamesLst$appType=demo" "Ljst met Steam-demo's voorberede%pro
gress%"
"[egs]Steam_PrepargGamesLst$appType=demo"
"Preparg st of Steam
demos%progress%"
"Steam_ScagForUpdates$appType=demo" "Zoee aar updates voor Steam-demo's%p
rogress%"
"[egs]Steam_ScagForUpdates$appType=demo"
"Scag for Steam demo
s updates%progress%"
"SteamUI_NoGamesOfTsType$appType=demo"
"Gee Steam-demo's om weer te ge
ve."
"[egs]SteamUI_NoGamesOfTsType$appType=demo"
"No Steam demos to dsp
ay."
"Steam_VadatgSteamCaces_Labe$appType=demo"
"ve gedud, de demobes
tade worde geverfeerd."
"[egs]Steam_VadatgSteamCaces_Labe$appType=demo"
"Pease wat w
e Steam verfes demo fes."
"Steam_FdCotet$appType=demo"
"Badere door demo's..."
"[egs]Steam_FdCotet$appType=demo"
"Browse demos..."
"Steam_Game_Deveoper$appType=demo"
"Otweaar"
"[egs]Steam_Game_Deveoper$appType=demo"
"Deveoper"
"SteamUI_Settgs_Securty_Status_State_1_WtTme"
"Bescermd door Steam Gu
ard sds %s1"
"[egs]SteamUI_Settgs_Securty_Status_State_1_WtTme"
"Protected by St
eam Guard sce %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_XWdowMaagerName"
"X Wdow Maager: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_XWdowMaagerName"
"X Wdow Maage
r: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_SteamRutmeVerso"
"Steam-rutmeverse: %s
1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_SteamRutmeVerso"
"Steam Rutme V
erso: %s1"
"SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Tte" "Probeem met vdeodrver"
"[egs]SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Tte" "Vdeo Drver Probem"
"SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Ifo" "Op je computer staat verse 13.1 va de
vdeodrver va AMD gestaeerd. Upgrade aar verse 13.2 of oger voordat je S

team Bg Pcture gebrut."


"[egs]SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Ifo" "Your system as AMD Vdeo Drve
r verso 13.1 staed. Pease upgrade to verso 13.2 or above before usg S
team Bg Pcture."
"SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Ur_Labe"
"AMD-vdeodrvers dowoade"
"[egs]SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Ur_Labe"
"Dowoad AMD Vdeo Drv
ers"
"SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Ur"
"ttp://support.amd.com/us/gpudowoad/
ux/Pages/radeo_ux.aspx"
"[egs]SteamUI_AMD_BgPcture_Probem_Ur" "ttp://support.amd.com/us/gpudo
woad/ux/Pages/radeo_ux.aspx"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesTte"
"Steam Guard-medg"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesTte"
"Steam Guard Notfcato
"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesDetas"
"Na je aatste aamedg op dez
e computer zj je accoutgegeves op ee adere paats gebrut. Steam Guard wa
s daarbj oo geautorseerd.\\Bevestg dat dt jouw sesses ware:"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesDetas" "Sce you ast ogged 
 from ts computer, your accout credetas were used ad Steam Guard was aut
orzed from aoter pace.\\Pease cofrm tese sessos were autorzed by
you:"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesxpaButtos"
"Moct ee va de sesse
s et va jou zj, da op \"Nee, dt was et\" om je wactwoord e emaadres va Steam te wjzge e adere ocates te deautorsere."
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesxpaButtos"
"If ay sted s
essos were ot autorzed by you, seect 'No, ts was ot me' to cage your
Steam password ad ema address ad deautorze oter ocatos."
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesTuredOff" "Na je aatste aamedg op dez
e computer zj je accoutgegeves op ee adere paats gebrut. Daarbj s Ste
am Guard utgescaed.\\Bevestg dat dt jouw sesses ware:"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesTuredOff" "Sce you ast ogged 
 from ts computer, your accout credetas were used ad Steam Guard was ds
abed from aoter pace.\\Pease cofrm tese sessos were autorzed by yo
u:"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesxpaButtos2"
"Moct ee va de sesse
s et va jou zj, da op \"Nee, dt was et\" om je wactwoord e emaadres va Steam te wjzge, adere ocates te deautorsere e Steam Guard
opeuw te scaee."
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMacesxpaButtos2" "If ay sted s
essos were ot autorzed by you, seect 'No, ts was ot me' to cage your
Steam password ad ema address, deautorze oter ocatos ad re-eabe Stea
m Guard."
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_WebBrowserAt"
" IP va webbrowser "
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_WebBrowserAt"
" web browser IP
"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_ComputerAt"
" IP va computer "
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_ComputerAt"
" computer IP "
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_CoseButto"
"Ja, dat was "
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_CoseButto"
"Yes, ts was m
e"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_PacButto"
"Nee, dat was et"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_PacButto"
"No, ts was o
t me"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_UowCoutry"
"obeed ad"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_UowCoutry" "uow coutry
"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_fo_" "Meer formate"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_fo_"
"Lear more"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_fo_ur" "ttps://support.steampowered.co
m/b_artce.pp?ref=7137-PGHL-8428"

"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_fo_ur" "ttps://support.steampo
wered.com/b_artce.pp?ref=7137-PGHL-8428"
"SteamUI_SteamGuardCompromsed_Tte" "Steam - Accoutveged gedg"
"[egs]SteamUI_SteamGuardCompromsed_Tte" "Steam - Accout Securty Compro
msed"
"SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpa" "Het jt erop dat er s gebroe op
je Steam-accout of e-maaccout.\\Steam Guard-autorsate s voor ae ader
e computers getroe."
"[egs]SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpa"
"Your Steam ad ema ac
cout securty appears to ave bee compromsed.\\Steam Guard autorzato a
s bee revoed for a oter computers."
"SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpa2"
"Het jt erop dat er s gebr
oe op je Steam-accout of e-maaccout.\\Steam Guard s opeuw gescae
d e de autorsate voor ae adere computers s getroe."
"[egs]SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpa2"
"Your Steam ad ema ac
cout securty appears to ave bee compromsed.\\Steam Guard as bee re-eab
ed ad autorzato as bee revoed for a oter computers."
"SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpaActos" "Wjzg drect et wactwoord va
 je e-maaccout:\%s1\\Let op: gebru ee euw e ue wactwoord.\\Ga
et verder voordat je dt ebt gedaa, wat zoder ee euw wactwoord s je
accout et veg."
"[egs]SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpaActos" "Cage te password for
your ema accout mmedatey:\%s1\\Note: Use a ew ad uque password.\\
Do ot proceed ut you ave doe so, your accout w ot be secure wtout
ts cage."
"SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpaPasswords"
"Wjzg u je Steam-wac
twoord."
"[egs]SteamUI_SteamGuardCompromsed_xpaPasswords"
"Next you w c
age your Steam password."
"SteamUI_SteamGuardCompromsed_CagePasswordButto"
"Wactwoord wjzge"
"[egs]SteamUI_SteamGuardCompromsed_CagePasswordButto" "Cage password
"
"steam_subav_featured" "Utgect"
"[egs]steam_subav_featured"
"Featured"
"steam_subav_ews"
"Neuws"
"[egs]steam_subav_ews"
"News"
"steam_subav_recommeded"
"Aabevoe"
"[egs]steam_subav_recommeded"
"Recommeded"
"steam_subav_wsst" "Veragjst"
"[egs]steam_subav_wsst"
"Wsst"
"steam_subav_games"
"Spee"
"[egs]steam_subav_games" "Games"
"steam_subav_software" "Software"
"[egs]steam_subav_software"
"Software"
"steam_subav_meda"
"Meda"
"[egs]steam_subav_meda" "Meda"
"steam_subav_toos"
"Gereedscappe"
"[egs]steam_subav_toos" "Toos"
"steam_subav_dowoads"
"Dowoads"
"[egs]steam_subav_dowoads"
"Dowoads"
"steam_subav_commuty_ome" "Home"
"[egs]steam_subav_commuty_ome" "Home"
"steam_subav_dscussos"
"Dscusses"
"[egs]steam_subav_dscussos"
"Dscussos"
"steam_subav_worsop" "Worsop"
"[egs]steam_subav_worsop"
"Worsop"
"steam_subav_greegt"
"Greegt"
"[egs]steam_subav_greegt"
"Greegt"
"steam_subav_maret" "Mart"
"[egs]steam_subav_maret" "Maret"

"steam_subav_actvty" "Actvtet"
"[egs]steam_subav_actvty"
"Actvty"
"steam_subav_profe" "Profe"
"[egs]steam_subav_profe" "Profe"
"steam_subav_freds" "Vrede"
"[egs]steam_subav_freds" "Freds"
"steam_subav_groups" "Groepe"
"[egs]steam_subav_groups" "Groups"
"steam_subav_cotet" "Ioud"
"[egs]steam_subav_cotet" "Cotet"
"steam_subav_badges" "Badges"
"[egs]steam_subav_badges" "Badges"
"steam_subav_vetory"
"Ivetars"
"[egs]steam_subav_vetory"
"Ivetory"
"steam_meu_commuty_ome"
"Commuty-startpaga"
"[egs]steam_meu_commuty_ome"
"Commuty Home"
"steam_meu_fred_actvty"
"Actvtet va vrede"
"[egs]steam_meu_fred_actvty" "Fred Actvty"
"Steam_CaotIstaDowoadsDsabed" "Games ue et worde gestaeerd a
s dowoade s utgescaed.\"
"[egs]Steam_CaotIstaDowoadsDsabed" "Games caot be staed we
dowoads are dsabed.\"
"Steam_AppUpdaterror_29"
"ogedg patform"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_29"
"vad patform"
"Steam_AppUpdaterror_30"
"et-odersteud bestadssysteem"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_30"
"usupported fesystem"
"Steam_AppUpdaterror_31"
"corrupte updatebestade"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_31"
"corrupt update fes"
"Steam_AppUpdaterror_32"
"dowoade utgescaed"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_32"
"dowoads dsabed"
"steam_subav_stats"
"Statstee"
"[egs]steam_subav_stats" "Stats"
"Steam_FusCofgDaogTte" "Steam - Dowoadcace wsse"
"[egs]Steam_FusCofgDaogTte" "Steam - Cear Dowoad Cace"
"Steam_FusCofgDaogMsg"
"Dt za je oae dowoadcace wsse e je zu
t opeuw bj Steam moete ogge.\\W je doorgaa?"
"[egs]Steam_FusCofgDaogMsg" "Ts w cear your oca dowoad cac
e ad you w eed og to Steam aga.\\Do you ws to cotue?"
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_Purcase"
"Kope..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_Purcase"
"Purcase..."
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_Reew" "Vereuwe..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_Reew" "Reew..."
"Steam_Reew" "Vereuwe"
"[egs]Steam_Reew" "Reew"
"Steam_rrorPasswordCotasAccoutName"
"wactwoord bevat accoutaam"
"[egs]Steam_rrorPasswordCotasAccoutName"
"password cotas accou
t ame"
"Steam_CotetDowoadsLabe" "Ioudsdowoads"
"[egs]Steam_CotetDowoadsLabe" "Cotet Dowoads"
"Steam_TrotteRatesLabe"
"Badbreedte bepere tot"
"[egs]Steam_TrotteRatesLabe"
"Lmt badwdt to"
"SteamUI_No_Trotte" "Gee met"
"[egs]SteamUI_No_Trotte" "No mt"
"Steam_CotetBetaUocPrvate"
"Voer ee btatoegagscode om prvbta's t
e otgredee:"
"[egs]Steam_CotetBetaUocPrvate"
"ter beta access code to uoc
 prvate betas:"
"Steam_Settgs_CoudTte"
"Coud"
"[egs]Steam_Settgs_CoudTte"
"Coud"
"steam_dowoads_vew_o_worsop"
"Beje"

"[egs]steam_dowoads_vew_o_worsop"
"Vew"
"SteamUI_CotetMgr_MaageIstaedAppsIfo"
"Ioudsocates op meerdere sc
jve beere"
"[egs]SteamUI_CotetMgr_MaageIstaedAppsIfo" "Maage cotet ocato
s o mutpe drves"
"Steam_RememberTsComputer"
"Deze computer otoude?"
"[egs]Steam_RememberTsComputer" "Remember ts computer?"
"SteamUI_Ivad_Accout_Name" "Ogedge accoutaam"
"[egs]SteamUI_Ivad_Accout_Name" "Ivad Accout Name"
"SteamUI_Ivad_ma_Address" "Ogedg e-maadres"
"[egs]SteamUI_Ivad_ma_Address"
"Ivad ma Address"
"SteamUI_JoDaog_UpdateLater_Bt"
"Later bjwere"
"[egs]SteamUI_JoDaog_UpdateLater_Bt" "Update ater"
"SteamUI_JoDaog_OverrdeTrotte" "Hudg badbreedtemet egere"
"[egs]SteamUI_JoDaog_OverrdeTrotte" "Overrde curret badwdt m
t"
"SteamUI_JoDaog_SpUpdateIfo"
"Update oversaa e u spee"
"[egs]SteamUI_JoDaog_SpUpdateIfo"
"Sp te update ad pay ow"
"steam_box_tradeoffer"
"1 afwacted ruaabod"
"[egs]steam_box_tradeoffer"
"1 pedg trade offer"
"steam_box_tradeoffers"
"%cout% afwactede ruaabedge"
"[egs]steam_box_tradeoffers"
"%cout% pedg trade offers"
"SteamUI_JoDaog_SaredLcese_Tte"
"Gedeede spee"
"[egs]SteamUI_JoDaog_SaredLcese_Tte"
"Sared game brary"
"SteamUI_JoDaog_SaredLceseLoced_OwerText"
"Je gedeede games zj
mometee gebru door %borrower%. As je u speet za %borrower% ee berc
t otvage dat et tjd s om te stoppe."
"[egs]SteamUI_JoDaog_SaredLceseLoced_OwerText"
"Your sared b
rary s currety use by %borrower%. Payg ow w sed %borrower% a otc
e tat t's tme to qut."
"SteamUI_JoDaog_SaredLceseLoced_BorrowerText" "Dt gedeede spe s mo
metee et bescbaar. Probeer et ater og ees, of oop dt spe voor jeze
f."
"[egs]SteamUI_JoDaog_SaredLceseLoced_BorrowerText" "Ts sared gam
e s currety uavaabe. Pease try aga ater or buy ts game for your ow
brary."
"SteamUI_MaageSecurty_CooseName"
"Kes ee dudeje aam voor deze mac
e:"
"[egs]SteamUI_MaageSecurty_CooseName"
"Coose a fredy ame for ts
mace:"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_Coutry" "LAND"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_Coutry" "COUNTRY"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_Tme"
"DATUM"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_Tme"
"DAT"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_Name"
"DUIDLIJK NAAM"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_Name"
"FRINDLY NAM"
"SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_IPAddress" "IP-ADRS"
"[egs]SteamUI_SteamGuardNotfyNewMaces_IPAddress"
"IP ADDRSS"
"Steam_RecoverLoced_MaceNameLabe" "dudeje aam"
"[egs]Steam_RecoverLoced_MaceNameLabe" "fredy ame"
"Steam_RecoverLoced_MaceNameBox"
"Steam Guard-computeraam"
"[egs]Steam_RecoverLoced_MaceNameBox" "Steam Guard Computer Name"
"Steam_RecoverLoced_MaceNameBoxText"
"Vu ee aam va mstes 6 te
es voor deze computer "
"[egs]Steam_RecoverLoced_MaceNameBoxText"
"Pease eter a ame at
east 6 caracters og for ts computer"
"Steam_AowGameLauc_Ifo"
"%game% probeert te starte met de optoee par
ameters de eroder worde weergegeve."
"[egs]Steam_AowGameLauc_Ifo" "%game% s attemptg to auc wt te
optoa parameters sow beow."

"Steam_AowGameLauc_Tte" "Spe starte toestaa?"


"[egs]Steam_AowGameLauc_Tte" "Aow game auc?"
"SteamUI_Seecto_Arabc"
"
(Arabsc)"
"[egs]SteamUI_Seecto_Arabc"
"
(Arabc)"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_LANG"
"TAAL: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_LANG"
"LANG: %s1"
"SteamUI_abe_Propretary_Drvers_Tte"
"Paette met offce stuurprog
ramma's scaee"
"[egs]SteamUI_abe_Propretary_Drvers_Tte"
"abe Propretary Drv
er Pacages"
"SteamUI_abe_Propretary_Drvers_Ifo"
"Voor Steam zj offce stuurpr
ogramma's de door de everacer zj meegeeverd verest voor de beste prestat
es. Scae deze stuurprogramma's  de systeemstege."
"[egs]SteamUI_abe_Propretary_Drvers_Ifo"
"Steam requres vedor-s
upped propretary drvers for best performace. Pease eabe propretary drv
er pacages your system settgs."
"SteamUI_abe_Propretary_Drvers_Butto"
"Iscaee"
"[egs]SteamUI_abe_Propretary_Drvers_Butto"
"abe"
"SteamUI_Upgrade_Istaed_VdeoDrver_Pacage" "Je udg stuurprogrammapaet,
%staed_pacage_ame%, eeft ee euwe verse: %staed_pacage_verso%.
\We rade aa om deze euwe verse te staere."
"[egs]SteamUI_Upgrade_Istaed_VdeoDrver_Pacage"
"Your currety
staed vdeo drver pacage, %staed_pacage_ame%, as a ew verso: %
staed_pacage_verso%.\We recommed upgradg your system to ts ew drver
pacage."
"SteamUI_Upgrade_VdeoDrver_Butto"
"Update"
"[egs]SteamUI_Upgrade_VdeoDrver_Butto" "Upgrade"
"SteamUI_Caddate_VdeoDrver_Pacage_Avaabe_Tte" "Neuw drverpaet besc
baar"
"[egs]SteamUI_Caddate_VdeoDrver_Pacage_Avaabe_Tte"
"New Dr
ver Pacage Avaabe"
"SteamUI_SwtcTo_Caddate_VdeoDrver_Pacage_Ifo" "Je udg stuurprogramm
apaet s %staed_pacage_ame%, verse %staed_pacage_verso%.\Het st
uurprogrammapaet %caddate_pacage_ame%, verse %caddate_pacage_verso%
eeft ee euwere stuurprogrammaverse.\We rade aa om deze euwe verse te
staere."
"[egs]SteamUI_SwtcTo_Caddate_VdeoDrver_Pacage_Ifo" "Your currety
staed vdeo drver pacage s %staed_pacage_ame%, verso %staed_p
acage_verso%.\Te vdeo drver pacage %caddate_pacage_ame%, verso %ca
ddate_pacage_verso% as a more recet drver verso.\We recommed upgrad
g to ts pacage."
"SteamUI_Ista_Caddate_VdeoDrver_Pacage_Ifo"
"Voor de beste prestate
s rade we aa et stuurprogrammapaet %caddate_pacage_ame% voor de grafsc
e aart te staere."
"[egs]SteamUI_Ista_Caddate_VdeoDrver_Pacage_Ifo" "We recommed 
stag vdeo drver pacage %caddate_pacage_ame% for best performace."
"SteamUI_Ista_Caddate_VdeoDrver_Butto" "Istaere"
"[egs]SteamUI_Ista_Caddate_VdeoDrver_Butto" "Ista"
"SteamUI_Add_Pacage_Repostory_Tte" "Paetbro toevoege"
"[egs]SteamUI_Add_Pacage_Repostory_Tte" "Add Pacage Repostory"
"SteamUI_Add_Pacage_Repostory_Ifo" "Voor de beste prestates va et grafs
ce stuurprogramma, rade we aa de paetbro %repostory_ame% te staere.
"
"[egs]SteamUI_Add_Pacage_Repostory_Ifo" "We recommed stag pacage
repostory %repostory_ame% for best vdeo drver performace."
"SteamUI_Add_Pacage_Repostory_Butto" "Toevoege"
"[egs]SteamUI_Add_Pacage_Repostory_Butto"
"Add"
"SteamUI_Update_Pacage_Idex_Tte"
"Paetbeeer"
"[egs]SteamUI_Update_Pacage_Idex_Tte" "Pacage Maager"
"SteamUI_Update_Pacage_Idex_Ifo"
"Je systeempaetdex s verouderd. We

rade aa om de dex bj te were voor ee betere detecte va et grafsce s
tuurprogramma."
"[egs]SteamUI_Update_Pacage_Idex_Ifo"
"Your system pacage dex s ou
t of date. We recommed updatg t for proper vdeo drver pacage detecto."
"SteamUI_Update_Pacage_Idex_Butto" "Bjwere"
"[egs]SteamUI_Update_Pacage_Idex_Butto" "Update"
"SteamUI_Lear_More"
"Meer formate"
"[egs]SteamUI_Lear_More" "Lear more"
"SteamUI_Upgrade_Nvda_Drver_Tte" "Probeem grafsc stuurprogramma"
"[egs]SteamUI_Upgrade_Nvda_Drver_Tte" "Vdeo Drver Probem"
"SteamUI_Upgrade_Nvda_Drver_Ifo"
"Je ebt mometee ee verouderd NVIDIA-s
tuurprogramma gestaeerd. Voor Steam s verse 304.22 of oger verest."
"[egs]SteamUI_Upgrade_Nvda_Drver_Ifo" "Your system s rug oder pr
opretary Vda vdeo drvers. Steam requres drver verso 304.22 or ger."
"SteamUI_Upgrade_Nvda_Drver_URL"
"ttps://support.steampowered.com/b_art
ce.pp?ref=8509-RFXM-1964"
"[egs]SteamUI_Upgrade_Nvda_Drver_URL"
"ttps://support.steampowered.co
m/b_artce.pp?ref=8509-RFXM-1964"
"Steam_GamesSecto_MyGames"
"MIJN GAMS"
"[egs]Steam_GamesSecto_MyGames" "MY GAMS"
"steam_brary_fter_ower"
"Games va %ower%"
"[egs]steam_brary_fter_ower" "%ower%'s Games"
"steam_brary_uow_ower" "Adere games"
"[egs]steam_brary_uow_ower" "Oter Games"
"SteamUI_OffeMode_CooseCoectoOy"
"Cotroeer je teretverbd
g e op 'Opeuw probere'."
"[egs]SteamUI_OffeMode_CooseCoectoOy"
"Pease cec your etwo
r coecto ad cc 'Retry'."
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUSteppg"
"CPU Steppg: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUSteppg"
"CPU Steppg: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUMode" "CPU-mode: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUMode" "CPU Mode: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUFamy" "CPU-soort: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUFamy"
"CPU Famy: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUProcessorType" "CPU-type: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_CPUProcessorType" "CPU Type: %s1"
"SteamUI_VaveSurvey_Summary_OpeGL_Verso"
"OpeGL-verse: %s1"
"[egs]SteamUI_VaveSurvey_Summary_OpeGL_Verso" "OpeGL Verso: %s1"
"SteamUI_GamesDaog_RgtCc_DevceAut"
"Game spee..."
"[egs]SteamUI_GamesDaog_RgtCc_DevceAut"
"Pay Game..."
"Steam_SaredGameUavaabe" "Gedeed spe et bescbaar"
"[egs]Steam_SaredGameUavaabe" "Sared game uavaabe"
"Steam_SaredGameDetaAvaabe"
"Dt gedeede spe s va %ower%."
"[egs]Steam_SaredGameDetaAvaabe"
"Ts sared game beogs to %ow
er%."
"Steam_SaredGameDetaCurretyUavaabe"
"Heaas, de gedeede games va %
ower% zj mometee gebru."
"[egs]Steam_SaredGameDetaCurretyUavaabe" "Soot, %ower%'s sared
games are currety use. "
"Steam_SaredGameDetaPermaetyUavaabe" "Dt spe s et bescbaar 
de gedeede bbotee"
"[egs]Steam_SaredGameDetaPermaetyUavaabe" "Ts game s ot avaa
be sared brares"
"SteamUI_PatformParetaCotro_Tte" "Wdows Ouderj toezct"
"[egs]SteamUI_PatformParetaCotro_Tte"
"Wdows Pareta Cotro
"
"SteamUI_PatformParetaCotro_Boced"
"Spe geboeerd voor udge g
ebruer door Wdows Ouderj toezct."
"[egs]SteamUI_PatformParetaCotro_Boced"
"Game boced for curre
t user by Wdows Pareta Cotro."

"Steam_GamesDaog_RgtCc_AddToUbocedGames"
"Aa famegames toevoe
ge"
"[egs]Steam_GamesDaog_RgtCc_AddToUbocedGames"
"Add to Famy G
ames"
"Steam_GamesDaog_RgtCc_RemoveFromUbocedGames" "Verwjdere ut fame
games"
"[egs]Steam_GamesDaog_RgtCc_RemoveFromUbocedGames"
"Remove
from Famy Games"
"SteamUI_OSXAccessbtyText109"
"De Steam-overay games verest dat t
oegag voor upapparate geactveerd s.
Om de Steam-overay games te actvere, ope je de Bevegg e Prvacy > P
rvacy-tab, seecteer je Toegaejed ut de er jst, e geef je Steam
toegag."
"[egs]SteamUI_OSXAccessbtyText109"
"Te -game Steam overay requ
res access for assstve devces to be eabed.
To eabe access to te -game overay, ope te Securty ad Prvacy > Prvacy
preferece pae, seect Accessbty from te eft st ad aow access for S
team."
"steam_brary_fter_uboced"
"Famegames"
"[egs]steam_brary_fter_uboced"
"Famy Games"
"steam_wecomemessage_ep_ostore"
"As je tecsce odersteug odg 
ebt voor dt spe, bezoe da <a ref=ttp://support.steampowered.com/>Steam Sup
port</a>."
"[egs]steam_wecomemessage_ep_ostore"
"If you eed tecca support w
t ts game, vst <a ref=ttp://support.steampowered.com/>Steam Support</a>.
"
"tootp_saredbrary" "Nu spee zorgt voor ee berct aa %borrower% dat et
tjd s om te stoppe."
"[egs]tootp_saredbrary"
"Payg ow w sed %borrower% a ot
ce tat t's tme to qut."
"Steam_AppUpdaterror_33"
"gedeede bbotee geboeerd"
"[egs]Steam_AppUpdaterror_33"
"sared brary oced"
"Steam_DevceAut_Pay_Butto" "Spee"
"[egs]Steam_DevceAut_Pay_Butto" "Pay"
"Steam_DevceAut_Purcase_Loced"
"Kope"
"[egs]Steam_DevceAut_Purcase_Loced"
"Buy"
"Steam_DevceAut_CooseDaog_Tte" "W je dt spe spee?"
"[egs]Steam_DevceAut_CooseDaog_Tte" "Wat to pay ts game?"
"Steam_DevceAut_CooseDaog_Text"
"Dt spe s egedom va Steam-gebrue
r %ower%. W je %ower% toegag vrage tot zj of aar spee voor gebru o
p dt systeem?"
"[egs]Steam_DevceAut_CooseDaog_Text" "Ts game beogs to Steam user
%ower%. Woud you e to request access to %ower%'s games o ts devce?"
"Steam_DevceAut_CooseDaog_Purcase"
"I oop et ever..."
"[egs]Steam_DevceAut_CooseDaog_Purcase"
"I'd rater buy t..."
"Steam_DevceAut_CooseDaog_Cace" "Auere"
"[egs]Steam_DevceAut_CooseDaog_Cace" "Cace"
"Steam_DevceAut_RequestDaog_Tte" "Gezsbbotee-verzoe"
"[egs]Steam_DevceAut_RequestDaog_Tte" "Famy Lbrary Sarg Request"
"Steam_DevceAut_RequestDaog_To"
"Ho %ower%,"
"[egs]Steam_DevceAut_RequestDaog_To"
"H %ower%,"
"Steam_DevceAut_RequestDaog_Cace" "Auere"
"[egs]Steam_DevceAut_RequestDaog_Cace"
"Cace"
"Steam_DevceAut_RequestDaog_Sed" "Verzoe verzede"
"[egs]Steam_DevceAut_RequestDaog_Sed" "Sed Request"
"Steam_DevceAut_RequestDaog_SedPedg"
"Je e-maverzoe s verzode.
We ope dat je wes se utomt!"
"[egs]Steam_DevceAut_RequestDaog_SedPedg" "Your ema request as
bee set. Heres hoping your wish will be granted soon!"

"SteamUI_ManageDeviceAuth_Text" "Hieronder kun je anderen toegang verlenen tot j


e Steam-bibliotheek op dit apparaat*. Je kunt ook de toegang voor reeds gemachti
gde apparaten intrekken."
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Text"
"To grant others access to your
Steam library on this device*, authorize it below. You may also revoke access fr
om any previously authorized devices in this list."
"SteamUI_ManageDeviceAuth_TokenOwner" "Toegestaan door"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_TokenOwner" "Authorized By"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_LastUsed"
"Laatst gebruikt"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_LastUsed"
"Last accessed"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Deauthorize" "Machtiging intrekken"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Deauthorize" "Deauthorize device"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Rename"
"Apparaat hernoemen"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Rename"
"Rename Device"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_NotAuthorized"
"Nog niet gemachtigd"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_NotAuthorized"
"Not authorized yet"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_NotAccessed" "Gemachtigd, nog niet gebruikt"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_NotAccessed" "Authorized, not used yet"
"Steam_AccountPage_ManageDeviceAuth"
"Gezinsbibliotheek beheren..."
"[english]Steam_AccountPage_ManageDeviceAuth" "Manage Family Library Sharing..
."
"Steam_DeviceAuth_Authorized_Notification"
"Je kunt de games van %owner% nu
op deze computer spelen."
"[english]Steam_DeviceAuth_Authorized_Notification"
"%owner% s games are now
available for you to play on this computer."
"Steam_DeviceAuth_StopPlaying_Notification"
"H, %owner% heeft deze gedeelde g
ame nodig! Je hebt nog %minutes% minuten speeltijd over..."
"[english]Steam_DeviceAuth_StopPlaying_Notification"
"Hey, %owner% needs this
shared game back! You have %minutes% minutes of playtime remaining..."
"Steam_Parental_UnlockTitle"
"Gezinsweergave"
"[english]Steam_Parental_UnlockTitle" "Family View"
"Steam_Parental_UnlockFailureTitle"
"Gezinsweergave"
"[english]Steam_Parental_UnlockFailureTitle"
"Family View"
"Steam_Parental_UnlockFailure" "Leuk geprobeerd. Vul nu de correcte pincode in.
"
"[english]Steam_Parental_UnlockFailure" "Nice try. Please enter the correct PIN.
"
"Steam_Parental_GameBlocked_Title"
"Gezinsweergave"
"[english]Steam_Parental_GameBlocked_Title"
"Family View"
"Steam_Parental_GameBlocked"
"Deze game is niet beschikbaar in gezinsweergave
"
"[english]Steam_Parental_GameBlocked" "This game is unavailable in Family View
"
"tooltip_sharedlibrary2"
"Probeer het later, of koop dit spel voor je eig
en bibliotheek en speel het meteen."
"[english]tooltip_sharedlibrary2"
"Try playing later, or buy this game for
your own library to play it now."
"Steam_DeviceAuth_ChooseDialog_Request" "Toegang aanvragen..."
"[english]Steam_DeviceAuth_ChooseDialog_Request"
"Request access..."
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_From" "Bedankt,\n%user%"
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_From" "Thanks,\n%user%"
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_Text" "Wil je toegang tot je Steam-bibliotheek
op deze computer delen?"
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_Text" "Would you share access to your
Steam library on this computer?"
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_Description"
"Geef deze computer een naam:"
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_Description" "Please name this comput
er:"
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_SendOK" "We hebben ontdekt dat de eigenaar dit a
pparaat reeds heeft gemachtigd om spellen te delen. Je bent er helemaal klaar vo

or!"
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_SendOK"
"Weve discovered the owne
r has already authorized this device for game sharing. Youre all set."
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_SendError"
"Verzenden van machtigingsverzoe
k mislukt (%reason%)"
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_SendError"
"Failed to send authoriz
ation request (%reason%)"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Title"
"Gemachtigde apparaten"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Title"
"Authorized Devices"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_TokenDesc"
"Naam apparaat"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_TokenDesc" "Device Name"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_UsedBy"
"Door Steam-gebruiker"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_UsedBy"
"By Steam user"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Authorize"
"Apparaat machtigen"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Authorize" "Authorize device"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Empty"
"Geen gemachtigde apparaten gevonden"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Empty"
"No authorized device found"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_ThisComputer" "Deze computer *"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_ThisComputer"
"This Computer *"
"Steam_DeviceAuth_Deauthorized_Notification"
"%owner% heeft de machtiging van
deze computer ingetrokken, waardoor sommige games mogelijk niet meer beschikbaa
r zijn."
"[english]Steam_DeviceAuth_Deauthorized_Notification" "%owner% has de-authorzi
ed this computer, some games may be unavailable."
"Steam_DeviceAuth_Shared_Library_Now_Available" "Gefeliciteerd, de gedeelde spel
len van %owner% zijn nu voor jou beschikbaar om te spelen..."
"[english]Steam_DeviceAuth_Shared_Library_Now_Available"
"Hooray, %owner%
s shared games are now available for you to play..."
"Steam_DeviceAuth_Shared_Library_Unavailable" "De games van %owner% zijn in ge
bruik"
"[english]Steam_DeviceAuth_Shared_Library_Unavailable" "%owner% s games are in
use"
"Steam_DeviceAuth_Shared_Library_In_Use"
"Je spelbibliotheek is in gebrui
k door %borrower%"
"[english]Steam_DeviceAuth_Shared_Library_In_Use"
"Your game library is in
use by %borrower%"
"steam_details_totalplaytime_minutes" "%minutes% minuten"
"[english]steam_details_totalplaytime_minutes" "%minutes% minutes"
"steam_details_totalplaytime_hours"
"%hours% uur"
"[english]steam_details_totalplaytime_hours"
"%hours% hours"
"steam_details_totalplaytimeheader"
"Gespeeld"
"[english]steam_details_totalplaytimeheader"
"You ve played"
"steam_details_totallaunchtimeheader" "Gebruikt"
"[english]steam_details_totallaunchtimeheader" "Used for"
"steam_details_sharedbyheader" "Gedeeld door"
"[english]steam_details_sharedbyheader" "Shared by"
"steam_details_sharedinuseheader"
"Bibliotheek in gebruik door"
"[english]steam_details_sharedinuseheader"
"Library in use by"
"steam_details_sharedbyname"
"%share_user%"
"[english]steam_details_sharedbyname" "%share_user%"
"steam_details_sharedbyinuse" "%share_user%, wiens gedeelde bibliotheek in geb
ruik is"
"[english]steam_details_sharedbyinuse" "%share_user%, whose shared library is i
n use"
"Steam_Game_AuthorizeDevice"
"Gemachtigd apparaat"
"[english]Steam_Game_AuthorizeDevice" "Authorized Device"
"SteamUI_PlatformParentalControl_Tip" "Selecteer om ouderlijk toezicht te verg
rendelen en ontgrendelen"
"[english]SteamUI_PlatformParentalControl_Tip" "Select to lock and unlock Paren
t Mode"

"Steam_LibrariesLabel" "Installatiemappen"
"[english]Steam_LibrariesLabel" "Content Libraries"
"Steam_DownloadRestrictionsLabel"
"Downloadbeperkingen"
"[english]Steam_DownloadRestrictionsLabel"
"Download Restrictions"
"Steam_SettingsInGameScreenshotFolder" "Screenshotmap"
"[english]Steam_SettingsInGameScreenshotFolder" "Screenshot folder"
"Steam_SettingsInGameTitle"
"De Steam-overlay"
"[english]Steam_SettingsInGameTitle"
"The Steam Overlay"
"steam_library_filter_mygames" "Mijn games"
"[english]steam_library_filter_mygames" "My Games"
"steam_downloads_throttling"
"Beperking gelimiteerd tot"
"[english]steam_downloads_throttling" "Throttling limited to"
"steam_downloads_section_queued"
"In wachtrij"
"[english]steam_downloads_section_queued"
"Queued"
"steam_downloads_section_paused"
"Update vereist (niet in wachtrij)"
"[english]steam_downloads_section_paused"
"Update Required (not queued)"
"steam_downloads_section_completed"
"Voltooid"
"[english]steam_downloads_section_completed"
"Completed"
"steam_downloads_section_workshop"
"Workshop"
"[english]steam_downloads_section_workshop"
"Workshop"
"steam_downloads_topofqueue"
"Nu downloaden"
"[english]steam_downloads_topofqueue" "Download Now"
"Steam_DeviceAuth_StoppedSharedGame_Title"
"Waarschuwing over gedeelde bibl
iotheek"
"[english]Steam_DeviceAuth_StoppedSharedGame_Title"
"Shared Library Warning"
"Steam_DeviceAuth_StoppedSharedGame_Text"
"Steam heeft \"%game%\" beindigd
omdat %owner% deze spelbibliotheek momenteel gebruikt."
"[english]Steam_DeviceAuth_StoppedSharedGame_Text"
"Steam terminated %game%
because %owner% is currently using this game library."
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Name_Device" "Voer een naam voor deze computer in:"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Name_Device" "Enter a name for this computer:
"
"SteamUI_ManageDeviceAuth_Get_Devices_Failed" "Ophalen van gemachtigde apparat
en mislukt (%reason%)"
"[english]SteamUI_ManageDeviceAuth_Get_Devices_Failed" "Failed to get authorize
d devices (%reason%)"
"steam_inbox_asyncgame" "1 nieuwe beurt in afwachting"
"[english]steam_inbox_asyncgame"
"1 new turn waiting"
"steam_inbox_asyncgames"
"%count% nieuwe beurten in afwachting"
"[english]steam_inbox_asyncgames"
"%count% new turns waiting"
"steam_inbox_asyncgameinvite" "1 nieuwe game-uitnodiging"
"[english]steam_inbox_asyncgameinvite" "1 new game invite"
"steam_inbox_asyncgameinvites" "%count% nieuwe game-uitnodigingen"
"[english]steam_inbox_asyncgameinvites" "%count% new game invites"
"Steam_RightClick_ManageDownloads"
"Downloads beheren..."
"[english]Steam_RightClick_ManageDownloads"
"Manage Downloads..."
"Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=application"
"Hoge prioriteit
- deze applicatie altijd automatisch eerst bijwerken"
"[english]Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=application"
"High Pr
iority - Always auto-update this application before others"
"Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=game"
"Hoge prioriteit - deze
game altijd automatisch voor anderen updaten"
"[english]Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=game"
"High Priority Always auto-update this game before others"
"Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=demo"
"Hoge prioriteit - deze
demo altijd automatisch eerst bijwerken"
"[english]Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=demo"
"High Priority Always auto-update this demo before others"
"Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=media"
"Hoge prioriteit - deze
media altijd automatisch eerst bijwerken"

"[english]Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=media" "High Priority Always auto-update this media before others"


"Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=tool"
"Hoge prioriteit - deze
tool altijd automatisch voor anderen updaten"
"[english]Steam_AutoUpdateBehaviorHighPriority$appType=tool"
"High Priority Always auto-update this tool before others"
"Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=application" "Deze ap
plicatie en diens updates zullen meteen automatisch worden gedownload wanneer ze
beschikbaar zijn. Steam zal deze applicatie prioriteit over andere downloads ge
ven."
"[english]Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=application"
"This application and its updates will be automatically acquired as soon as they
are available. Steam will prioritize this application over other downloads."
"Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=game" "Deze game en di
ens updates zullen meteen automatisch worden gedownload wanneer ze beschikbaar z
ijn. Steam zal deze game prioriteit over andere downloads geven."
"[english]Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=game" "This ga
me and its updates will be automatically acquired as soon as they are available.
Steam will prioritize this game over other downloads."
"Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=demo" "Deze demo en di
ens updates zullen meteen automatisch worden gedownload wanneer ze beschikbaar z
ijn. Steam zal deze demo prioriteit over andere downloads geven."
"[english]Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=demo" "This de
mo and its updates will be automatically acquired as soon as they are available.
Steam will prioritize this demo over other downloads."
"Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=media" "Deze media en d
iens updates zullen meteen automatisch worden gedownload wanneer ze beschikbaar
zijn. Steam zal deze media prioriteit over andere downloads geven."
"[english]Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=media"
"This media and its updates will be automatically acquired as soon as they are a
vailable. Steam will prioritize this media over other downloads."
"Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=tool" "Deze tool en di
ens updates zullen meteen automatisch worden gedownload wanneer ze beschikbaar z
ijn. Steam zal deze tool prioriteit over andere downloads geven."
"[english]Steam_GameProperties_HighPriorityAutoUpdateInfo$appType=tool" "This to
ol and its updates will be automatically acquired as soon as they are available.
Steam will prioritize this tool over other downloads."
"steam_downloads_timecompleted" "Tijd voltooid"
"[english]steam_downloads_timecompleted"
"Time Completed "
"steam_downloads_auto_update_high_priority"
"Hoge prioriteit"
"[english]steam_downloads_auto_update_high_priority"
"High Priority"
"steam_downloads_auto_update_default" "Automatische updates ingeschakeld"
"[english]steam_downloads_auto_update_default" "Auto-Updates Enabled"
"steam_downloads_auto_update_disabled" "Automatische updates uitgeschakeld"
"[english]steam_downloads_auto_update_disabled" "Auto-Updates Disabled"
"Steam_Parental_UnlockInstructions"
"Voer je PIN in om gezinsweergave te ver
laten"
"[english]Steam_Parental_UnlockInstructions"
"Enter your PIN below to exit Fa
mily View"
"Steam_Status_DownloadsPaused" "Downloads gepauzeerd"
"[english]Steam_Status_DownloadsPaused" "Downloads Paused "
"Steam_AutoUpdateTimeRestrictionLabel" "Alleen automatisch bijwerken tussen:"
"[english]Steam_AutoUpdateTimeRestrictionLabel" "Only auto-update games between:
"
"Steam_AutoUpdateTimeRestrictionStart" ""
"[english]Steam_AutoUpdateTimeRestrictionStart" ""
"Steam_AutoUpdateTimeRestrictionEnd"
"en"
"[english]Steam_AutoUpdateTimeRestrictionEnd" "And"
"Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=game" "Steam toestaan om andere update
s te downloaden terwijl deze game draait"

"[english]Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=game" "Allow Steam to download


other updates while this game is running"
"Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=tool" "Steam toestaan om andere update
s te downloaden terwijl deze tool draait"
"[english]Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=tool" "Allow Steam to download
other updates while this tool is running"
"Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=application"
"Steam toestaan om ander
e updates te downloaden terwijl deze applicatie draait"
"[english]Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=application" "Allow Steam to
download other updates while this application is running"
"Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=demo" "Steam toestaan om andere update
s te downloaden terwijl deze demo draait"
"[english]Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=demo" "Allow Steam to download
other updates while this demo is running"
"Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=media" "Steam toestaan om andere update
s te downloaden terwijl deze media draait"
"[english]Steam_Game_AllowOtherDownloads$appType=media" "Allow Steam to download
other updates while this media is running"
"steam_downloads_autoupdate_window_label"
"Automatische updates beperkt to
t"
"[english]steam_downloads_autoupdate_window_label"
"Auto-downloads limited
to"
"steam_downloads_autoupdate_window_value"
"%autostart% - %autoend%"
"[english]steam_downloads_autoupdate_window_value"
"%autostart% - %autoend%
"
"Steam_Parental_LockTitle"
"Gezinsweergave"
"[english]Steam_Parental_LockTitle"
"Family View"
"Steam_Parental_LockInstructions"
"Bevestig dat je terug wilt keren naar d
e gezinsweergave."
"[english]Steam_Parental_LockInstructions"
"Please confirm you d like to re
turn to Family View."
"Steam_Parental_Manage" "Gezinsweergave beheren"
"[english]Steam_Parental_Manage"
"Manage Family View"
"Steam_ManageAccountSecurity" "Accountbeveiliging beheren"
"[english]Steam_ManageAccountSecurity" "Manage Account Security"
"SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_Title"
"Update beschikbaar"
"[english]SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_Title"
"Update Available"
"SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_Text"
"Er is een update voor %game% be
schikbaar. Wil je het nu opstarten,\n of eerst de update downloaden?"
"[english]SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_Text"
"An update for %game% is
available. Would you like to launch it now,\n or download the update first?"
"SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_LaunchNow" "Nu starten"
"[english]SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_LaunchNow" "Launch Now"
"SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_WaitForUpdate"
"De update downloaden"
"[english]SteamUI_JoinDialog_UpdateAvailable_WaitForUpdate"
"Download the Up
date"
"SteamUI_ParentalControl_Tip_Locked"
"Je bent in gezinsweergave. Selecteer om
te veranderen."
"[english]SteamUI_ParentalControl_Tip_Locked" "You are in Family View. Select
to change."
"SteamUI_ParentalControl_Tip_Unlocked" "Je bent niet in gezinsweergave. Selecte
er om te veranderen."
"[english]SteamUI_ParentalControl_Tip_Unlocked" "You are not in Family View. Sel
ect to change."
"Steam_Settings_Family_Sharing_Title" "Gezinsbibliotheek"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_Title" "Family Library Sharing"
"Steam_Settings_Family_Sharing_ManageSharing" "Andere computers beheren"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_ManageSharing" "Manage other computers"
"Steam_Settings_Family_Sharing_StateAuthorized" "Gezinsbibliotheek stelt je in s
taat om je Steam-bibliotheek te delen met anderen. Als Steam-gebruikers op ander

e computers gemachtigd zijn, kunnen ze jouw gamesbibliotheek bekijken en games d


ownloaden en spelen.\nDeze computer is op dit moment gemachtigd om jouw games te
delen. Geselecteerde accounts mogen je gamesbibliotheek gebruiken terwijl ze hi
er ingelogd zijn."
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_StateAuthorized"
"Family Library
Sharing enables you to share your Steam library with others. Once authorized, St
eam users on shared computers may access, download and play your available libra
ry of Steam games.\n\nThis computer is currently authorized to share your games.
Selected accounts may use your available game library while logged in here."
"Steam_Settings_Family_Sharing_StateNotAuthorized"
"Gezinsbibliotheek stelt
je in staat om je Steam-bibliotheek te delen met anderen. Als Steam-gebruikers
op andere computers gemachtigd zijn, kunnen ze jouw gamesbibliotheek bekijken en
games downloaden en spelen.\n\nJe kunt tot maximaal tien computers machtigen om
geselecteerde accounts toegang te geven tot jouw Steam-bibliotheek terwijl jij
niet speelt."
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_StateNotAuthorized"
"Family Library
Sharing enables you to share your Steam library with others. Once authorized, St
eam users on shared computers may access, download and play your library of Stea
m games.\n\nYou may authorize up to ten computers to allow selected accounts to
use your Steam library while you are not playing."
"Steam_Settings_Family_Sharing_AuthorizeDevice" "Deze computer machtigen"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_AuthorizeDevice"
"Authorize this
computer"
"Steam_Settings_Family_Sharing_DeauthorizeDevice"
"Machtiging intrekken"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_DeauthorizeDevice"
"Deauthorize thi
s computer"
"Steam_Settings_Family_Sharing_AuthorizeError" "Machtigen van computer mislukt
(%reason%)"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_AuthorizeError" "Failed to authorized co
mputer (%reason%)"
"Steam_Settings_Family_Sharing_DeauthorizeError"
"Intrekken van machtigin
g voor computer mislukt (%reason%)"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_DeauthorizeError"
"Failed to deaut
horized computer (%reason%)"
"Steam_Settings_Family_Sharing_UpdateBorrowers" "Leners bijwerken"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_UpdateBorrowers"
"Update borrower
s"
"Steam_Settings_Family_Sharing_BorrowerError" "Bijwerken van lener mislukt (%r
eason%)"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_BorrowerError" "Failed to update borrow
er (%reason%)"
"Steam_Settings_Family_Sharing_No_SteamGuard" "Steam Guard is vereist om Gezin
sbibliotheek in te schakelen"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_No_SteamGuard" "Steam Guard is required
to enable Family Library Sharing"
"Steam_Settings_Family_Sharing_TooManyBorrowers"
"Je kunt maximaal %maxbo
rrowers% accounts tegelijkertijd machtigen."
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_TooManyBorrowers"
"You can only au
thorize up to %maxborrowers% accounts at the same time."
"Steam_Settings_Family_Sharing_AuthorizedBorrower"
"Gemachtigde accounts"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_AuthorizedBorrower"
"Authorized acco
unts"
"Steam_Settings_Family_Sharing_List_Empty"
"Geen andere lokale accounts gev
onden."
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_List_Empty"
"No other local accounts
found."
"Steam_Settings_Family_Sharing_Borrowers"
"Selecteer maximaal %maxborrower
s% gebruikers die jouw bibliotheek mogen bekijken en gebruiken op jouw gemachtig
de computers:"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_Borrowers"
"Please select up to %ma

xborrowers% users who may access and use your library on your authorized compute
rs:"
"Steam_Settings_Family_Options_Title" "Gezinsweergave"
"[english]Steam_Settings_Family_Options_Title" "Family View"
"Steam_Settings_Family_Options_Text"
"Gezinsweergave kan worden gebruikt om t
oegang tot inhoud en functies te beperken in een met pincode beschermde gezinswe
ergave."
"[english]Steam_Settings_Family_Options_Text" "Family View can be used to rest
rict access to content and features while in a PIN-protected Family View."
"SteamUI_JoinDialog_KickSessions_Text" "Je bent ingelogt op een andere computer
waar je \"%existing_app%\" speelt.\nHet starten van \"%launching_app%\" zal de
andere Steam-sessie verbreken."
"[english]SteamUI_JoinDialog_KickSessions_Text" "You are logged in on another co
mputer already playing \"%existing_app%\".\nLaunching \"%launching_app%\" here w
ill disconnect the other session from Steam."
"SteamUI_JoinDialog_KickSessions_Error" "Kon andere sessie die %game% speelt nie
t afbreken"
"[english]SteamUI_JoinDialog_KickSessions_Error"
"Failed to disconnect ot
her session playing %game%"
"SteamUI_JoinDialog_ContineLaunch"
"Verder met opstarten"
"[english]SteamUI_JoinDialog_ContineLaunch"
"Continue launch"
"SteamUI_JoinDialog_KeyRequestPending_Text"
"Productsleutelaanvraag in behan
deling"
"[english]SteamUI_JoinDialog_KeyRequestPending_Text"
"Product key request pen
ding"
"Steam_App_LegacyKey_Denied_Title"
"Steam - Waarschuwing"
"[english]Steam_App_LegacyKey_Denied_Title"
"Steam - Warning"
"Steam_App_LegacyKey_Denied_Text"
"Steam kon het eigenaarschap niet verifir
en om een productsleutel aan te vragen. Neem contact op met Steam Support."
"[english]Steam_App_LegacyKey_Denied_Text"
"Steam was unable to verify owne
rship in order to request a product key. Please contact Steam Support."
"Steam_AllowDownloadsDuringGameplay"
"Downloads tijdens het spelen toestaan"
"[english]Steam_AllowDownloadsDuringGameplay" "Allow downloads during gameplay
"
"Steam_AllowDownloadsDuringGameplayDetails"
"Als dit is aangevinkt kan Steam
updates starten of hervatten terwijl je een spel of een andere applicatie \nvia
Steam uitvoert. Je kunt dit ook per spel aan- of uitzetten in het venster Eigen
schappen."
"[english]Steam_AllowDownloadsDuringGameplayDetails"
"If this is checked, Ste
am may initiate or continue downloading updates while you have a game or other \
nSteam application running. You can also override this on a per-game basis in ea
ch game s Properties page"
"Steam_Stream_App"
"Streamen"
"[english]Steam_Stream_App"
"Stream"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlaying" "Downloads op de achterg
rond"
"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlaying" "Background down
loads"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=game" "Mag Ste
am andere games of applicaties downloaden als je %game% speelt?"
"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=game"
"While playing %game%, should Steam be allowed to download other games or applic
ations?"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=application"
"Mag Steam andere spellen of applicaties downloaden terwijl je %game% gebruikt?"
"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=appli
cation" "While using %game%, should Steam be allowed to download other games or
applications?"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=demo" "Mag Ste
am andere games of applicaties downloaden als je %game% speelt?"

"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=demo"
"While playing %game%, should Steam be allowed to download other games or applic
ations?"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=media"
"Mag Steam andere games of applicaties downloaden als je %game% speelt?"
"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=media
"
"While playing %game%, should Steam be allowed to download other games o
r applications?"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=tool" "Mag Ste
am andere spellen of applicaties downloaden terwijl je %game% gebruikt?"
"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlayingInfo$appType=tool"
"While using %game%, should Steam be allowed to download other games or applicat
ions?"
"Steam_BackgroundDownloadsDefault_Allow"
"Mijn globale instelling gebruik
en (downloads op de achtergrond toestaan)"
"[english]Steam_BackgroundDownloadsDefault_Allow"
"Follow my global settin
g (allow background downloads)"
"Steam_BackgroundDownloadsDefault_Deny" "Mijn globale instelling gebruiken (down
loads op de achtergrond stopzetten)"
"[english]Steam_BackgroundDownloadsDefault_Deny"
"Follow my global settin
g (stop background downloads)"
"Steam_BackgroundDownloadsAllow"
"Altijd downloads op de achtergrond toes
taan"
"[english]Steam_BackgroundDownloadsAllow"
"Always allow background downloa
ds"
"Steam_BackgroundDownloadsDeny" "Downloads op de achtergrond nooit toestaan"
"[english]Steam_BackgroundDownloadsDeny"
"Never allow background download
s"
"Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlaying$appType=game"
"Downloa
ds op de achtergrond terwijl je dit spel speelt"
"[english]Steam_GameProperties_BackgroundDownloadsWhilePlaying$appType=game"
"Background downloads while playing this game"
"Steam_LaunchStream"
"Streamen"
"[english]Steam_LaunchStream" "Stream"
"Steam_Settings_FamilyTitle"
"Gezin"
"[english]Steam_Settings_FamilyTitle" "Family"
"steam_library_filter_installedlocallygames"
"Lokaal"
"[english]steam_library_filter_installedlocallygames" "Local"
"steam_details_streamfromheader"
"Streamen vanaf"
"[english]steam_details_streamfromheader"
"Stream from"
"steam_details_streamfromname" "%stream_from%"
"[english]steam_details_streamfromname" "%stream_from%"
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_No_SteamGuard" "Steam Guard moet ingeschakeld z
ijn om Gezinsbibliotheek te kunnen gebruiken"
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_No_SteamGuard" "Steam Guard needs to be
enabled to access Family Library Sharing"
"Steam_Parental_UnlockFailureExceeded" "Te veel mislukte pogingen. Start Steam
opnieuw op om het opnieuw te proberen."
"[english]Steam_Parental_UnlockFailureExceeded" "Too many failed attempts. Pleas
e restart Steam to try again."
"SteamUI_StreamingSource_ThisMachine_Installed" "Op dit apparaat spelen"
"[english]SteamUI_StreamingSource_ThisMachine_Installed"
"Play on this ma
chine"
"SteamUI_StreamingSource_ThisMachine_NotInstalled"
"Op dit apparaat install
eren"
"[english]SteamUI_StreamingSource_ThisMachine_NotInstalled"
"Install on this
machine"
"SteamUI_StreamingSource_Installed"
"Vanaf %ClientName% streamen"
"[english]SteamUI_StreamingSource_Installed"
"Stream from %ClientName%"
"SteamUI_StreamingSource_NotInstalled" "Op %ClientName% installeren"

"[english]SteamUI_StreamingSource_NotInstalled" "Install on %ClientName%"


"SteamUI_StreamClient_Failed_Title"
"Streamingclient mislukt"
"[english]SteamUI_StreamClient_Failed_Title"
"Streaming Client Failed"
"SteamUI_StreamClient_Failed" "De streamingclient is onverwacht beindigd (%erro
r%)"
"[english]SteamUI_StreamClient_Failed" "The streaming client exited unexpectedl
y (%error%)"
"SteamUI_StreamClient_Failed_Connect" "Er kan geen verbinding met de externe c
omputer worden gemaakt."
"[english]SteamUI_StreamClient_Failed_Connect" "Couldn t connect to the remote
computer."
"SteamUI_StreamClient_Failed_Proto"
"De Steam-versies van de lokale computer
en de computer op afstand komen niet overeen."
"[english]SteamUI_StreamClient_Failed_Proto"
"The versions of Steam installed
on the local and remote computers do not match."
"SteamUI_StreamClient_Failed_Auth"
"Authenticatie mislukt."
"[english]SteamUI_StreamClient_Failed_Auth"
"Authentication failed."
"SteamUI_StreamLaunch_Failed_Title"
"Starten van stream mislukt"
"[english]SteamUI_StreamLaunch_Failed_Title"
"Stream Launch Failed"
"SteamUI_StreamLaunch_RequiresUI"
"Het starten van deze game vereist input
van de gebruiker.\n\nStart handmatig op de computer op afstand en verbind vanaf
hier met de stream."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_RequiresUI"
"This game launch requires user
intervention.\n\nLaunch manually on the remote computer and then join the stream
from here."
"SteamUI_StreamLaunch_AccessDenied"
"Authenticatieprobleem."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_AccessDenied"
"Authentication problem."
"SteamUI_StreamLaunch_ScreenLocked"
"De computer op afstand is vergrendeld."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_ScreenLocked"
"The screen is locked on the rem
ote computer."
"SteamUI_StreamLaunch_OtherGameRunning" "Er is al een ander spel gestart op de c
omputer op afstand."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_OtherGameRunning"
"There is another game a
lready running on the remote computer."
"SteamUI_StreamLaunch_Timeout" "De verbinding is verbroken tijdens het wachten
op het opstarten van de stream."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_Timeout" "Timed out waiting for stream to launch.
"
"SteamUI_StreamLaunch_InstallRequiresUI"
"Installatie van dit spel vereis
t een gebruikersactie.\n\nInstalleer het handmatig op de computer op afstand."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_InstallRequiresUI"
"Installation of this ga
me requires user intervention.\n\nInstall manually on the remote computer."
"SteamUI_StreamLaunch_Failed" "Kon stream niet starten."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_Failed" "Unable to launch stream."
"SteamUI_StreamLaunch_StillDownloading" "%ClientName% wordt bijgewerkt. %game% k
an gestreamd worden als de download voltooid is."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_StillDownloading"
"Update is in progress o
n %ClientName%. %game% will be ready to stream when the download completes."
"Steam_OtherSessionPlaying_Title"
"Fout - Steam"
"[english]Steam_OtherSessionPlaying_Title"
"Error - Steam"
"Steam_OtherSessionPlaying_Text"
"Je bent ingelogd op een andere computer
en daar speel je \"%existing_app%\".\nHet starten van \"%launching_app%\" op de
ze computer beindigt je andere Steam-sessie."
"[english]Steam_OtherSessionPlaying_Text"
"You are logged in on another co
mputer already playing \"%existing_app%\".\nLaunching \"%launching_app%\" here w
ill disconnect the other session from Steam."
"Notification_RemoteClientTitle"
"Thuisstreaming"
"[english]Notification_RemoteClientTitle"
"In-Home Streaming"
"Notification_RemoteClientConnected"
"%machine% is beschikbaar voor streamen"
"[english]Notification_RemoteClientConnected" "%machine% is available for stre

aming"
"Notification_RemoteClientDisconnected" "%machine% is niet meer beschikbaar"
"[english]Notification_RemoteClientDisconnected"
"%machine% is no longer
available"
"Steam_Settings_StreamingTitle" "Thuisstreaming"
"[english]Steam_Settings_StreamingTitle"
"In-Home Streaming"
"Steam_Settings_Streaming_Description" "Stream gameplay van je Windows-PC naar
andere computers die gevonden zijn op je lokale netwerk. Om te verbinden hoef je
alleen maar in te loggen met hetzelfde Steam-account op dat apparaat."
"[english]Steam_Settings_Streaming_Description" "Stream gameplay from your Windo
ws PC to other computers detected on your local network. To connect, simply log
into this same Steam account on another local device."
"Steam_Settings_Streaming_DeviceName" "APPARAATNAAM"
"[english]Steam_Settings_Streaming_DeviceName" "DEVICE NAME"
"Steam_Settings_Streaming_Status"
"STATUS"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Status"
"STATUS"
"Steam_Settings_Streaming_Perf_Instructions"
"Probeer de resolutie van het sp
el te verlagen of de volgende lokale instellingen aan te passen om de prestaties
van thuisstreaming te verbeteren."
"[english]Steam_Settings_Streaming_Perf_Instructions" "To improve in-home stre
aming performance, try reducing your game s resolution or adjusting the followin
g local settings."
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth"
"Bandbreedte limiteren tot"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth" "Limit bandwidth to"
"Steam_Settings_Streaming_BandwidthAuto"
"Automatisch (aanbevolen)"
"[english]Steam_Settings_Streaming_BandwidthAuto"
"Automatic (recommended)
"
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth5000"
"5 MBit/s"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth5000"
"5 MBit/s"
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth10000"
"10 MBit/s"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth10000"
"10 MBit/s"
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth15000"
"15 MBit/s"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth15000"
"15 MBit/s"
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth20000"
"20 MBit/s"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth20000"
"20 MBit/s"
"Steam_Settings_Streaming_BandwidthUnlimited" "Onbeperkt (verhoogt lag)"
"[english]Steam_Settings_Streaming_BandwidthUnlimited" "Unlimited (increases la
tency)"
"Steam_Settings_Streaming_Framerate"
"Framerate vastzetten op"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Framerate" "Lock framerate to"
"Steam_Settings_Streaming_FramerateAuto"
"Automatisch"
"[english]Steam_Settings_Streaming_FramerateAuto"
"Automatic"
"Steam_Settings_Streaming_Framerate30" "30 FPS"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Framerate30" "30 FPS"
"Steam_Settings_Streaming_Framerate60" "60 FPS"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Framerate60" "60 FPS"
"Steam_Settings_Streaming_DisableHardwareDecoding"
"Hardwaredecodering uits
chakelen"
"[english]Steam_Settings_Streaming_DisableHardwareDecoding"
"Disable hardwar
e decoding"
"Steam_Settings_Streaming_StreamingSupport"
"Ondersteuningsinformatie bekijk
en"
"[english]Steam_Settings_Streaming_StreamingSupport"
"View support informatio
n"
"Steam_Settings_Streaming_Connected"
"Verbonden"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Connected" "Connected"
"Steam_Settings_Streaming_Disconnected" "Niet verbonden"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Disconnected"
"Not Connected"
"Steam_Settings_Streaming_Self" "Ingelogd als ik"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Self"
"Logged in as me"

"Steam_Settings_Streaming_Other"
"Ingelogd als andere gebruiker"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Other"
"Logged in as different user"
"SteamUI_StreamLaunch_ProgressTitle"
"%game% - Opstarten aan het streamen"
"[english]SteamUI_StreamLaunch_ProgressTitle" "%game% - Streaming Launch"
"SteamUI_StreamLaunch_ServerProgress" "Bezig met voorbereiden streamen van %ga
me%..."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_ServerProgress" "Preparing to stream %game%..."
"SteamUI_StreamLaunch_RemoteProgress" "Computer op afstand doorloopt de setup
voor de eerste keer..."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_RemoteProgress" "Remote computer is performing f
irst time setup..."
"SteamUI_StreamLaunch_RemoteProgressDetailed" "Computer op afstand doorloopt d
e setup voor de eerste keer...\n\n%detail%"
"[english]SteamUI_StreamLaunch_RemoteProgressDetailed" "Remote computer is perf
orming first time setup...\n\n%detail%"
"SteamUI_StreamLaunch_RemoteStart"
"Voorbereiden om %game% te streamen..."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_RemoteStart"
"Preparing to stream %game%..."
"SteamUI_Ukrainian"
"Oekraens"
"[english]SteamUI_Ukrainian"
"Ukrainian"
"SteamUI_Selection_Ukrainian" " (Oekraens)"
"[english]SteamUI_Selection_Ukrainian" " (Ukrainian)"
"Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Queued"
"Steam heeft %game% in de wachtr
ij gezet om te downloaden. De download begint zodra de wachtrij weggewerkt is. J
e kunt de wachtrij beheren via het tabblad Downloads."
"[english]Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Queued"
"Steam has queued %game%
for download. It will begin the download when the other downloads in front of i
t in the queue have completed. You can manage the queue in the Steam Downloads v
iew."
"Steam_Install_GoToDownloadsPage"
"Downloads beheren"
"[english]Steam_Install_GoToDownloadsPage"
"Manage Downloads"
"SteamUI_StreamLaunch_Unsupported"
"Deze game ondersteunt momenteel geen st
reamen."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_Unsupported"
"This game currently doesn t sup
port streaming."
"Steam_Settings_Streaming_Resolution" "Resolutie beperken tot"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Resolution" "Limit resolution to"
"Steam_Settings_Streaming_ResolutionDesktop"
"Beeldschermresolutie"
"[english]Steam_Settings_Streaming_ResolutionDesktop" "Display resolution"
"Steam_Settings_Streaming_Resolution1080p"
"1920x1080 (1080p)"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Resolution1080p"
"1920x1080 (1080p)"
"Steam_Settings_Streaming_Resolution720p"
"1280x720 (720p)"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Resolution720p"
"1280x720 (720p)"
"Steam_Settings_Streaming_DisableFullscreen"
"In een venster starten"
"[english]Steam_Settings_Streaming_DisableFullscreen" "Run in a window"
"Steam_Settings_Streaming_NotConnected" "Niet verbonden"
"[english]Steam_Settings_Streaming_NotConnected"
"Not connected"
"Steam_Settings_Streaming_DifferentVersion"
"Andere clientversie"
"[english]Steam_Settings_Streaming_DifferentVersion"
"Different client versio
n"
"SteamUI_StreamClient_Failed_DirectX" "Installeer de DirectX-runtime van de we
bsite van Microsoft."
"[english]SteamUI_StreamClient_Failed_DirectX" "Please install the DirectX runt
ime from Microsoft s website."
"Steam_ContentBuildID" "Huidige BuildID van inhoud: %buildid%"
"[english]Steam_ContentBuildID" "Current content BuildID: %buildid%"
"Steam_ForgottenPassword_MarketRestriction"
"Let op: Als je je wachtwoord op
nieuw instelt zul je tijdelijk niet kunnen ruilen of de Community-markt kunnen g
ebruiken."
"[english]Steam_ForgottenPassword_MarketRestriction"
"Note: If you reset your
password, you will be temporarily restricted from trading and the Community Mar

ket."
"Steam_ForgottenPassword_FAQ" "Klik hier om de veelgestelde vragen over ruilen marktbeperkingen te bekijken"
"[english]Steam_ForgottenPassword_FAQ" "View the Trading and Market Restriction
s FAQ"
"Steam_Settings_Family_Show_Notifications"
"Meldingen tonen wanneer gedeeld
e bibliotheken weer beschikbaar zijn"
"[english]Steam_Settings_Family_Show_Notifications"
"Show notifications when
shared libraries become available again"
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth3000"
"3 MBit/s"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth3000"
"3 MBit/s"
"Steam_Settings_Streaming_Resolution480p"
"852x480 (480p)"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Resolution480p"
"852x480 (480p)"
"Steam_UpdatingSteamInformation"
"Steam-informatie bijwerken..."
"[english]Steam_UpdatingSteamInformation"
"Updating Steam Information..."
"Steam_UpdatingUserConfiguration"
"Gebruikersconfiguratie bijwerken..."
"[english]Steam_UpdatingUserConfiguration"
"Updating User Configuration..."
"SteamUI_OfflineMode_SteamOffline"
"Steam is momenteel niet beschikbaar.\n\
n\nProbeer het later opnieuw door op Opnieuw proberen te klikken of start Stea
m in de offlinemodus.\n"
"[english]SteamUI_OfflineMode_SteamOffline"
"Steam is currently unavailable.
\n\n\nPlease try again later by clicking Retry , or start Steam in Offline Mod
e .\n"
"Steam_Settings_Family_Sharing_StateNoSteamGuard"
"Om gebruik te kunnen ma
ken van Gezinsbibliotheek moet je Steam Guard-accountbeveiliging inschakelen via
je accountinstellingen."
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_StateNoSteamGuard"
"To access Famil
y Library Sharing, first enable Steam Guard account security in Account settings
."
"steam_menu_startvr"
"SteamVR (BTA) starten"
"[english]steam_menu_startvr" "Start SteamVR (BETA)"
"Steam_Settings_Streaming_EnableStreaming"
"Streamen inschakelen"
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableStreaming"
"Enable streaming"
"Steam_Settings_Streaming_HostLabel"
"Hostopties:"
"[english]Steam_Settings_Streaming_HostLabel" "Host options:"
"Steam_Settings_Streaming_ClientLabel" "Clientopties:"
"[english]Steam_Settings_Streaming_ClientLabel" "Client options:"
"Steam_Settings_Streaming_QualityFast" "Snel"
"[english]Steam_Settings_Streaming_QualityFast" "Fast"
"Steam_Settings_Streaming_QualityBalanced"
"Gebalanceerd"
"[english]Steam_Settings_Streaming_QualityBalanced"
"Balanced"
"Steam_Settings_Streaming_QualityBeautiful"
"Mooi"
"[english]Steam_Settings_Streaming_QualityBeautiful"
"Beautiful"
"Steam_Settings_Streaming_AdvancedHostOptions" "Geavanceerde hostopties"
"[english]Steam_Settings_Streaming_AdvancedHostOptions" "Advanced Host Options"
"Steam_Settings_Streaming_AdvancedHostOptions_Title"
"Geavanceerde hostopties
"
"[english]Steam_Settings_Streaming_AdvancedHostOptions_Title" "Advanced Host O
ptions"
"Steam_Settings_Streaming_AdvancedHostOptions_Description"
"Probeer de spel
resolutie te verlagen of de volgende instellingen aan te passen om de streampres
taties vanaf deze computer te verbeteren."
"[english]Steam_Settings_Streaming_AdvancedHostOptions_Description"
"To impr
ove performance streaming from this computer, try reducing your game s resolutio
n or adjusting the following settings."
"Steam_Settings_Streaming_AdvancedClientOptions"
"Geavanceerde clientopti
es"
"[english]Steam_Settings_Streaming_AdvancedClientOptions"
"Advanced Client
Options"
"Steam_Settings_Streaming_AdvancedClientOptions_Title" "Geavanceerde clientopti

es"
"[english]Steam_Settings_Streaming_AdvancedClientOptions_Title" "Advanced Client
Options"
"Steam_Settings_Streaming_AdvancedClientOptions_Description"
"Probeer de spel
resolutie te verlagen of de volgende instellingen aan te passen om de streampres
taties naar deze computer te verbeteren."
"[english]Steam_Settings_Streaming_AdvancedClientOptions_Description" "To impr
ove performance streaming to this computer, try reducing your game s resolution
or adjusting the following settings."
"Steam_Settings_Streaming_EnableHardwareEncoding"
"Hardware encoding insch
akelen"
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableHardwareEncoding"
"Enable hardware
encoding"
"Steam_Settings_Streaming_EnableHardwareDecoding"
"Hardware decoding insch
akelen"
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableHardwareDecoding"
"Enable hardware
decoding"
"Steam_Settings_Streaming_EnableTrafficPriority_Description"
"Als je een nieu
were of high-end router hebt, kun je het netwerkverkeer voorrang geven."
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableTrafficPriority_Description" "If you
have a newer or high-end router, you might also turn on network traffic prioriti
zation."
"Steam_Settings_Streaming_EnableTrafficPriority"
"Netwerkverkeer voorrang
geven"
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableTrafficPriority"
"Prioritize netw
ork traffic"
"Steam_Settings_Streaming_EnableDebugOverlay" "Prestatieinformatie weergeven"
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableDebugOverlay" "Display performance inf
ormation"
"Steam_Settings_Streaming_Bandwidth30000"
"30 MBit/s"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Bandwidth30000"
"30 MBit/s"
"Steam_Settings_Streaming_Disabled"
"Streamen uitgeschakeld"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Disabled"
"Streaming disabled"
"Steam_Settings_Streaming_UnsupportedPlatform" "Hosten wordt momenteel niet ond
ersteund op dit platform"
"[english]Steam_Settings_Streaming_UnsupportedPlatform" "Hosting is not currentl
y supported on this platform"
"Steam_Settings_Streaming_Unsupported" "Verbonden"
"[english]Steam_Settings_Streaming_Unsupported" "Connected"
"Steam_Game_DLC_Enabled"
"Installeren"
"[english]Steam_Game_DLC_Enabled"
"Install"
"Steam_Settings_Family_Sharing_Accounts"
"Accounts die in aanmerking kome
n"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_Accounts"
"Eligible accounts"
"Steam_Settings_Family_Sharing_Checked" "Delen"
"[english]Steam_Settings_Family_Sharing_Checked"
"Share"
"steam_inbox_moderatormessage" "1 community-moderatiebericht"
"[english]steam_inbox_moderatormessage" "1 community moderation message"
"steam_inbox_moderatormessages" "%count% community-moderatieberichten"
"[english]steam_inbox_moderatormessages"
"%count% community moderation me
ssages"
"steam_menu_view_music" "Muziek"
"[english]steam_menu_view_music"
"Music"
"steam_menu_view_musicplayer" "Muziekspeler"
"[english]steam_menu_view_musicplayer" "Music Player"
"Music_Transport_No_Tracks"
" "
"[english]Music_Transport_No_Tracks"
" "
"Music_Transport_X_Of_Y"
"%currentqueueentry% van de %queuecount% - %queu
eduration%"
"[english]Music_Transport_X_Of_Y"
"%currentqueueentry% of %queuecount% - %

queueduration%"
"Music_Transport_X_Tracks"
"%queuecount% nummers - %queueduration%"
"[english]Music_Transport_X_Tracks"
"%queuecount% tracks - %queueduration%"
"Music_Transport_X_Track"
"%queuecount% nummer - %queueduration%"
"[english]Music_Transport_X_Track"
"%queuecount% track - %queueduration%"
"Music_Status_Playing" "WORDT AFGESPEELD"
"[english]Music_Status_Playing" "NOW PLAYING"
"Music_Status_Paused" "GEPAUZEERD"
"[english]Music_Status_Paused" "PAUSED"
"Music_Queue_Clear_Queue"
"Wachtrij leegmaken"
"[english]Music_Queue_Clear_Queue"
"Clear Queue"
"Music_Queue_Play_Entry"
"Afspelen"
"[english]Music_Queue_Play_Entry"
"Play"
"Music_Queue_Pause_Entry"
"Pauzeren"
"[english]Music_Queue_Pause_Entry"
"Pause"
"Music_Queue_Remove_Track_From_Queue" "Nummer uit wachtrij verwijderen"
"[english]Music_Queue_Remove_Track_From_Queue" "Remove Track from Queue"
"Music_Queue_Remove_Tracks_From_Queue" "Nummers uit wachtrij verwijderen"
"[english]Music_Queue_Remove_Tracks_From_Queue" "Remove Tracks from Queue"
"Music_Queue_Show_Track_In_System"
"Nummer in systeem bekijken"
"[english]Music_Queue_Show_Track_In_System"
"View Track in System"
"SteamUI_StreamingIntro_Title" "Welkom bij binnenshuis streamen"
"[english]SteamUI_StreamingIntro_Title" "Welcome to In-Home Streaming"
"SteamUI_StreamingIntro"
"Je staat op het punt een spel te starten op een
computer op afstand en het hier te spelen."
"[english]SteamUI_StreamingIntro"
"You are about to run this game on anoth
er computer and play it here using In-Home Streaming."
"SteamUI_StreamingIntro2"
"Je ervaring kan afwijken afhankelijk van je har
dware en je thuisnetwerk. Om de prestaties te verbeteren kan je de Binnenshuis s
treamen-instellingen bekijken."
"[english]SteamUI_StreamingIntro2"
"Your experience may vary depending on y
our hardware and home network. To improve performance, visit In-Home Streaming s
ettings."
"steam_downloads_diskstatus_busy"
"Naar schijf aan het schrijven"
"[english]steam_downloads_diskstatus_busy"
"Busy Writing To Disk"
"Steam_ValidationResults_OneFailure"
"1 bestand is niet gevalideerd en wordt
opnieuw opgehaald."
"[english]Steam_ValidationResults_OneFailure" "1 file failed to validate and w
ill be reacquired."
"Steam_UpdateQueued"
"Update in wachtrij"
"[english]Steam_UpdateQueued" "Update queued"
"Steam_DownloadQueued" "In wachtrij"
"[english]Steam_DownloadQueued" "Queued"
"SteamUI_RemoteControl_AuthorizeDevice_Title" "Afstandsbediening toestaan"
"[english]SteamUI_RemoteControl_AuthorizeDevice_Title" "Allow Remote Control"
"SteamUI_RemoteControl_AuthorizeDevice_Text"
"%devicename% probeert Steam op
afstand te bedienen. Wil je dit toestaan?"
"[english]SteamUI_RemoteControl_AuthorizeDevice_Text" "%devicename% is trying
to remote control Steam. Do you want to allow it?"
"SteamUI_RemoteControl_AuthorizeUnnamedDevice_Text"
"Een onbekende afstandsb
edieningsapplicatie probeert Steam te bedienen. Wil je dit toestaan?"
"[english]SteamUI_RemoteControl_AuthorizeUnnamedDevice_Text"
"An unknown remo
te control application is trying to control Steam. Do you want to allow it?"
"Steam_InstallAppWizard_Preload_Title" "Voorladen - %game%"
"[english]Steam_InstallAppWizard_Preload_Title" "Preload - %game%"
"Steam_InstallGameInfo_Preload" "Je staat op het punt %game% voor te laden.\n"
"[english]Steam_InstallGameInfo_Preload"
"You are about to preload %game%
.\n"
"Steam_GameDownloadWaitingForComponentInUse"
"Openstaande download"
"[english]Steam_GameDownloadWaitingForComponentInUse" "Download waiting"

"Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Media"
"Je geselecteerde mediabestanden
zijn nu beschikbaar in je\nSteam-gamesbibliotheek."
"[english]Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Media"
"Your selected media fil
es are now available in your Steam \ngames library."
"Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Preload"
"Steam is nu %game% aan het voor
laden. Wanneer de game is uitgebracht, wordt de inhoud ontgrendeld en is de game
klaar om te spelen."
"[english]Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Preload" "Steam is now preloading
%game%. Once the game is released, the content will be unlocked and the game is
ready to play."
"steam_library_music" "Muziek"
"[english]steam_library_music" "Music"
"steam_library_filter_applications"
"Software"
"[english]steam_library_filter_applications"
"Software"
"steam_menu_view_music_details" "Muziekdetails"
"[english]steam_menu_view_music_details"
"Music Details"
"Music_NoLibrary_Text" "Niks gevonden! Je moet je muziekbibliotheek misschien i
nstellen <a href=steam://settings/music>in de instellingen</a>."
"[english]Music_NoLibrary_Text" "We ve come up empty! You might need to set up y
our music library <a href=steam://settings/music>in settings</a>."
"Music_Crawling_Text" "Je muziekbibliotheek wordt doorzocht op inhoud. Je kunt
dit <a href=steam://musiccrawlingcancel>annuleren</a>."
"[english]Music_Crawling_Text" "Your Music Library is being scanned for content
. This can be <a href=steam://musiccrawlingcancel>canceled</a> at any time."
"Music_Nav_Menu_Artists"
"Artiesten"
"[english]Music_Nav_Menu_Artists"
"Artists"
"Music_Nav_Menu_Albums" "Albums"
"[english]Music_Nav_Menu_Albums"
"Albums"
"Music_NoMusicOfThisFilter"
"Geen muziek gevonden"
"[english]Music_NoMusicOfThisFilter"
"No music found"
"Music_NoMusicOfThisAlbum"
"Geen albums gevonden"
"[english]Music_NoMusicOfThisAlbum"
"No albums found"
"Music_NoMusicOfThisArtist"
"Geen artiesten gevonden"
"[english]Music_NoMusicOfThisArtist"
"No artists found"
"Music_Column_Album"
"Album"
"[english]Music_Column_Album" "Album"
"Music_Column_Artist" "Artiest"
"[english]Music_Column_Artist" "Artist"
"Music_Album_Details_PlayTracks"
"Nummers afspelen"
"[english]Music_Album_Details_PlayTracks"
"Play Tracks"
"Music_Album_Details_PlayTracksNext"
"Volgende afspelen"
"[english]Music_Album_Details_PlayTracksNext" "Play Next"
"Music_Album_Details_AddTracksToQueue" "Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Album_Details_AddTracksToQueue" "Add to Queue"
"Music_Album_Details_ShowAlbum" "Album weergeven"
"[english]Music_Album_Details_ShowAlbum"
"Show Album"
"Music_Album_Details_Play"
"Album afspelen"
"[english]Music_Album_Details_Play"
"Play Album"
"Music_Album_Details_PlayNext" "Volgende afspelen"
"[english]Music_Album_Details_PlayNext" "Play Next"
"Music_Album_Details_AddToQueue"
"Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Album_Details_AddToQueue"
"Add to Queue"
"Music_Album_Details_ShowAlbumInSystem" "In systeem tonen"
"[english]Music_Album_Details_ShowAlbumInSystem"
"Show in System"
"Music_Album_Details_Menu_Play" "Afspelen"
"[english]Music_Album_Details_Menu_Play"
"Play"
"Music_Album_Details_Menu_PlayNext"
"Volgende afspelen"
"[english]Music_Album_Details_Menu_PlayNext"
"Play Next"
"Music_Album_Details_Menu_AddToQueue" "Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Album_Details_Menu_AddToQueue" "Add to Queue"

"Music_Artist_Details_Menu_Play"
"Artiest afspelen"
"[english]Music_Artist_Details_Menu_Play"
"Play Artist"
"Music_Artist_Details_Menu_PlayNext"
"Volgende afspelen"
"[english]Music_Artist_Details_Menu_PlayNext" "Play Next"
"Music_Artist_Details_Menu_AddToQueue" "Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Artist_Details_Menu_AddToQueue" "Add to Queue"
"Music_Album_Details_Menu_ShowAlbumInSystem"
"In systeem tonen"
"[english]Music_Album_Details_Menu_ShowAlbumInSystem" "Show in System"
"Music_Track_Menu_Play" "Nummer afspelen"
"[english]Music_Track_Menu_Play"
"Play Track"
"Music_Track_Menu_PlayNext"
"Volgende afspelen"
"[english]Music_Track_Menu_PlayNext"
"Play Next"
"Music_Track_Menu_AddToQueue" "Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Track_Menu_AddToQueue" "Add to Queue"
"Music_Track_Menu_Play_Subsequent"
"Navolgende nummers afspelen"
"[english]Music_Track_Menu_Play_Subsequent"
"Play Subsequent Tracks"
"Music_Track_Menu_PlayNext_Subsequent" "Navolgende nummers als volgende afspele
n"
"[english]Music_Track_Menu_PlayNext_Subsequent" "Play Subsequent Tracks Next"
"Music_Track_Menu_AddToQueue_Subsequent"
"Navolgende nummers aan wachtrij
toevoegen"
"[english]Music_Track_Menu_AddToQueue_Subsequent"
"Add Subsequent Tracks t
o Queue"
"Music_Track_Menu_ShowAlbumInSystem"
"In systeem tonen"
"[english]Music_Track_Menu_ShowAlbumInSystem" "Show in System"
"Music_Track_Menu_ShowAlbumInUI"
"Album weergeven"
"[english]Music_Track_Menu_ShowAlbumInUI"
"Show Album"
"Music_Menu_Play"
"Afspelen"
"[english]Music_Menu_Play"
"Play"
"Music_Tooltip_Repeat" "Herhalen "
"[english]Music_Tooltip_Repeat" "Repeat "
"Music_Tooltip_Shuffle" "Shuffle "
"[english]Music_Tooltip_Shuffle"
"Shuffle "
"Music_Tooltip_Previous"
"Vorige"
"[english]Music_Tooltip_Previous"
"Previous "
"Music_Tooltip_PlayPause"
"Afspelen / Pauzeren "
"[english]Music_Tooltip_PlayPause"
"Play / Pause "
"Music_Tooltip_Next"
"Volgende "
"[english]Music_Tooltip_Next" "Next "
"Music_Tooltip_Volume" "Volume "
"[english]Music_Tooltip_Volume" "Volume "
"Music_Tooltip_Browse" "Muziek doorzoeken "
"[english]Music_Tooltip_Browse" "Browse Music "
"Music_Tooltip_View_Player"
"Speler weergeven "
"[english]Music_Tooltip_View_Player"
"View Player "
"Music_Settings_TabTitle"
"Muziek"
"[english]Music_Settings_TabTitle"
"Music"
"Music_Settings_Library_Header" "Muziekbibliotheek"
"[english]Music_Settings_Library_Header"
"Music Library"
"Music_Settings_Library_Add"
"Toevoegen"
"[english]Music_Settings_Library_Add" "Add"
"Music_Settings_Library_Remove" "Verwijderen"
"[english]Music_Settings_Library_Remove"
"Remove"
"Music_Settings_Library_StartCrawling" "Nu doorzoeken"
"[english]Music_Settings_Library_StartCrawling" "Scan Now"
"Music_Settings_Database_Header"
"Database"
"[english]Music_Settings_Database_Header"
"Database"
"Music_Settings_Database_CrawlAtStartup"
"Doorzoeken bij opstarten"
"[english]Music_Settings_Database_CrawlAtStartup"
"Scan at Startup"
"Music_Settings_Database_ResetDatabase" "Database resetten"

"[english]Music_Settings_Database_ResetDatabase"
"Reset Database"
"Music_Settings_Database_StopCrawling" "Doorzoeken stoppen"
"[english]Music_Settings_Database_StopCrawling" "Stop Scanning"
"Music_Settings_Database_BuildingMusicLibrary" "Muziekbibliotheek opbouwen..."
"[english]Music_Settings_Database_BuildingMusicLibrary" "Building the Music Libr
ary..."
"Music_Settings_Database_NoAlbum"
"Geen albums beschikbaar."
"[english]Music_Settings_Database_NoAlbum"
"No albums available."
"Music_Settings_Database_OneAlbum"
"En album, %trackcount% nummers"
"[english]Music_Settings_Database_OneAlbum"
"One albums, %trackcount% tracks
"
"Music_Settings_Database_XAlbumsWithYTracks"
"%albumcount% albums, %trackcoun
t% nummers"
"[english]Music_Settings_Database_XAlbumsWithYTracks" "%albumcount% albums, %t
rackcount% tracks"
"Music_Settings_Volume_Header" "Volume"
"[english]Music_Settings_Volume_Header" "Volume"
"Music_Settings_PauseMusic_Header"
"Muziek pauzeren"
"[english]Music_Settings_PauseMusic_Header"
"Pause Music"
"Music_Settings_PauseMusicWhenStartingApplication"
"Bij het opstarten van e
en applicatie"
"[english]Music_Settings_PauseMusicWhenStartingApplication"
"When starting a
n application"
"Music_Settings_PauseMusicWhenVoiceChat"
"Tijdens het voicechatten"
"[english]Music_Settings_PauseMusicWhenVoiceChat"
"When voice chatting"
"Music_Settings_Logging_Header" "Logboeken"
"[english]Music_Settings_Logging_Header"
"Logging"
"Music_Settings_NotificationPlaylistNowPlaying" "Als een nieuw nummer begint"
"[english]Music_Settings_NotificationPlaylistNowPlaying"
"When a new trac
k begins"
"Music_Settings_Notification_Header"
"Een melding tonen"
"[english]Music_Settings_Notification_Header" "Display a notification"
"Music_Settings_LoggingCrawling"
"Doorzoekactiviteiten opslaan"
"[english]Music_Settings_LoggingCrawling"
"Save scanning activity log"
"Music_Settings__SelectDirectory_Title" "Muziekbibliotheek selecteren"
"[english]Music_Settings__SelectDirectory_Title"
"Select Music Library"
"Steam_Settings_Streaming_EnableDWMCapture"
"Snelle desktop-capture inschake
len"
"[english]Steam_Settings_Streaming_EnableDWMCapture"
"Enable fast desktop cap
ture"
"Steam_OSEOLWarning_Title"
"Steam - beindiging van ondersteuning voor bestur
ingssysteem"
"[english]Steam_OSEOLWarning_Title"
"Steam - Operating system support ending
"
"Steam_MacOSX105Warning_Info" "Ondersteuning voor Steam op Mac OS X 10.5 wordt
in augustus 2014 beindigd.
Om Steam te kunnen blijven gebruiken op deze computer moet je
upgraden naar Mac OS X versie 10.6 of hoger."
"[english]Steam_MacOSX105Warning_Info" "Support for Steam on Mac OS X 10.5 ends
in August, 2014
In order to continue running Steam on this computer, you must
upgrade to Mac OS X version 10.6 or higher."
"Steam_MacOSX105_SupportArticle"
"Bekijk dit Steam-ondersteuningsartikel
voor meer informatie."
"[english]Steam_MacOSX105_SupportArticle"
"Please visit this Steam support
article for more information."
"Steam_MacOSX105_SupportURL"
"https://support.steampowered.com/kb_article.php
?ref=5953-QTIO-1764"
"[english]Steam_MacOSX105_SupportURL" "https://support.steampowered.com/kb_art
icle.php?ref=5953-QTIO-1764"

"SteamUI_Settings_Security_Status_TwoFactor"
"Beschermd door Steam Guard Mobi
le-authenticator"
"[english]SteamUI_Settings_Security_Status_TwoFactor" "Protected by Steam Guar
d Mobile Authenticator"
"SteamUI_Settings_Security_ManageTwoFactor_Title"
"Steam Guard Mobile-auth
enticator beheren"
"[english]SteamUI_Settings_Security_ManageTwoFactor_Title"
"Manage Steam Gu
ard Mobile Authenticator"
"SteamUI_Settings_Security_ManageTwoFactor"
"Je gebruikt een Steam Guard Mob
ile-authenticator. Open de Steam Mobile-applicatie op je smartphone om je Steam
Guard-instellingen te beheren."
"[english]SteamUI_Settings_Security_ManageTwoFactor"
"You are using a Steam G
uard Mobile Authenticator. To manage your Steam Guard settings, please open the
Steam Mobile application on your smart phone."
"SteamUI_Settings_Security_ManageTwoFactor_2" "Neem contact op met Steam Suppo
rt als je telefoon definitief onbeschikbaar is."
"[english]SteamUI_Settings_Security_ManageTwoFactor_2" "If your phone is perman
ently unavailable, contact Steam Support for help."
"Steam_GetTwoFactorCode_Title" "Steam Guard - computerautorisatie vereist"
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_Title" "Steam Guard - Computer Authorization Re
quired"
"Steam_GetTwoFactorCode_EnterCode"
"Mijn Steam Guard-code is:"
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_EnterCode"
"My Steam Guard code is:"
"Steam_GetTwoFactorCode_EnterCodeDetails"
"Als bijkomende beveiligingsmaat
regel moet je de huidige Steam Guard-code uit de Steam Mobile-authenticator op j
e telefoon invoeren."
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_EnterCodeDetails"
"As an additional securi
ty measure, you ll need to enter the current Steam Guard code from the Steam Mob
ile Authenticator on your phone."
"Steam_GetTwoFactorCode_WrongCode"
"Sorry, dat klopt niet."
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_WrongCode"
"Sorry, that isn t quite right."
"Steam_GetTwoFactorCode_WrongCodeDetails"
"Voer een nieuwe code in van je
mobiele app."
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_WrongCodeDetails"
"Please enter a fresh co
de from your mobile app."
"Steam_GetTwoFactorCode_ResultFailure" "Verbinding met Steam-servers mislukt."
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_ResultFailure" "Failed to contact Steam servers
."
"Steam_GetTwoFactorCode_ResultFailureDetails" "De Steam-servers kunnen momente
el niet worden bereikt. Probeer het later opnieuw."
"[english]Steam_GetTwoFactorCode_ResultFailureDetails" "The Steam servers could
not be contacted at this time. Please try again later."
"steam_library_screenshots"
"Screenshots"
"[english]steam_library_screenshots"
"Screenshots"
"steam_library_filter_screenshots"
"Screenshots"
"[english]steam_library_filter_screenshots"
"Screenshots"
"steam_client_edit_categories_multi"
"Stel een categorie in voor deze spellen
, zodat je ze snel kunt vinden en je spellenlijst overzichtelijk houdt. Spellen
met categorien worden in groepen weergegeven in je spellenlijst. "
"[english]steam_client_edit_categories_multi" "
Set a category for these games to help you find them quickly and organize your L
ibrary. Categorized games will be grouped together in your games list. "
"Music_Settings_ResetDatabase_Title"
"Lokale muziekdatabase resetten"
"[english]Music_Settings_ResetDatabase_Title" "Reset Local Music Database"
"Music_Settings_ResetDatabase_Text"
"Weet je zeker dat je de muziekdatabase
wilt resetten?"
"[english]Music_Settings_ResetDatabase_Text"
"Are you sure you want to reset
the music database?"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Cancel"
"Niet nu"
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Cancel"
"Not Now"

"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Continue"
"Volgende"
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Continue"
"Next"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Done" "OK"
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Done"
"OK"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Title"
"Steam Controller-firmware bijwe
rken"
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Title"
"Update Steam Controller
Firmware"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Intro"
"Er is nieuwe firmware beschikba
ar voor je Steam-controller. We begeleiden je nu door de update-stappen."
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Intro"
"There is new firmware a
vailable for your Steam Controller. We ll run you through the update steps now.
"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Install"
"Er wordt nieuwe firmware genstal
leerd op de controller.\nVerbreek de verbinding met de controller niet."
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Install"
"New firmware is being i
nstalled on the controller.\nPlease do not disconnect the controller."
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Finished"
"De firmware van je Steam Contro
ller is bijgewerkt."
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Finished"
"Your Steam Controller f
irmware has been updated."
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Fallback"
"Steam moet de herstelmodus gebr
uiken om firmware op je controller te installeren:\n\n 1) Ontkoppel de USB-kabel
die de controller verbindt\n 2) Houd de RECHTERTREKKER in en koppel de controll
er weer aan\n 3) Wacht even (tot 30-60 seconden) voor je OS om de controller te
detecteren en de firmware update volume in te laden.\n\nWanneer je die stappen h
ebt voltooid zal de controller opnieuw verbinden in firmware-updatemodus en gaan
we verder naar de volgende stap."
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Fallback"
"Steam needs to use reco
very mode to install firmware on your controller:\n\n 1) Unplug the USB cable co
nnecting the controller\n 2) Hold down the RIGHT TRIGGER and plug the controller
back in\n 3) Wait a while (up to 30-60 seconds) for the OS to detect and mount
the controller s firmware update volume.\n\nOnce you ve completed those steps th
e controller will reconnect in firmware update mode and we ll move on to the nex
t step."
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Fallback_Finished"
"Je firmware is bijgewer
kt. Doe nu het volgende:\n\n 1) Ontkoppel de USB-kabel die de controller verbind
t\n 2) Sluit de USB-kabel opnieuw aan zonder knoppen aan te raken\n 3) Klik hier
onder op OK om deze wizard te voltooien"
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Fallback_Finished" "Your firmware h
as now been updated, please do the following:\n\n 1) Unplug the USB cable connec
ting the controller\n 2) Plug the USB cable back in without touching any buttons
\n 3) Choose OK below to complete this wizard"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_Disconnect" "De Steam-controller verbrak de
verbinding tijdens de firmware-update. Je kunt de firmware opnieuw proberen bij
te werken wanneer deze opnieuw verbonden is."
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_Disconnect" "The Steam Controller di
sconnected during the firmware upgrade process. You will have another opportuni
ty to upgrade the firmware when it is reconnected."
"Steam_Screenshots_ViewAll"
"Alle screenshots weergeven"
"[english]Steam_Screenshots_ViewAll"
"View all screenshots"
"Steam_Screenshots_ViewRecent" "Recente screenshots weergeven van"
"[english]Steam_Screenshots_ViewRecent" "View recent screenshots from"
"Steam_Screenshots_All" "Alle screenshots"
"[english]Steam_Screenshots_All"
"All Screenshots"
"Steam_Screenshots_GameName"
"%game%"
"[english]Steam_Screenshots_GameName" "%game%"
"Steam_Screenshots_ImageIndex" "%ssindex%/%sscount%"
"[english]Steam_Screenshots_ImageIndex" "%ssindex%/%sscount%"
"Steam_Screenshots_ImageNext" "Volgende >"

"[english]Steam_Screenshots_ImageNext" "Next >"


"Steam_Screenshots_ImagePrev" "< Vorige"
"[english]Steam_Screenshots_ImagePrev" "< Previous"
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_Install"
"Installeren..."
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_Install"
"Install..."
"Steam_DeleteCacheConfirmationMulti_Text"
"Hiermee verwijder je alle inhou
d van deze games\nvan deze computer.\n\nDe games blijven in je lijst met games s
taan,\nmaar als je ze later weer wilt spelen, moet je\nhun inhoud eerst opnieuw
downloaden."
"[english]Steam_DeleteCacheConfirmationMulti_Text"
"This will delete all co
ntent for these games\nfrom this computer.\n\nThe games will remain in your Game
s Library, but\nto play them in the future you ll have to first\nre-download the
ir content."
"Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Queued_Multiple"
"Steam heeft je games in
de wachtrij gezet om te downloaden. De downloads beginnen zodra downloads voor
hen in de wachtrij weggewerkt zijn. Je kunt de wachtrij beheren via het tabblad
Downloads."
"[english]Steam_InstallComplete_DownloadInfo_Queued_Multiple" "Steam has queue
d your games for download. It will begin the downloads when the other downloads
in front of them in the queue have completed. You can manage the queue in the St
eam Downloads view."
"steam_multiple_games" "Meerdere games"
"[english]steam_multiple_games" "Multiple Games"
"Music_Player_WindowTitle"
"Muziekspeler"
"[english]Music_Player_WindowTitle"
"Music Player"
"steam_library_section_menu_expandall" "Alle uitklappen"
"[english]steam_library_section_menu_expandall" "Expand All"
"steam_library_section_menu_collapseall"
"Alle inklappen"
"[english]steam_library_section_menu_collapseall"
"Collapse All"
"steam_library_section_menu_showicons" "Pictogrammen weergeven"
"[english]steam_library_section_menu_showicons" "Show Icons"
"steam_library_section_menu_hideicons" "Pictogrammen verbergen"
"[english]steam_library_section_menu_hideicons" "Hide Icons"
"steam_subnav_explore" "Verkennen"
"[english]steam_subnav_explore" "Explore"
"steam_library_filter_uncategorized"
"Ongecategoriseerd"
"[english]steam_library_filter_uncategorized" "Uncategorized"
"steam_downloads_workshop_update"
"Workshop-update"
"[english]steam_downloads_workshop_update"
"Workshop Update"
"Steam_AppUpdateError_34"
"aankoop in behandeling"
"[english]Steam_AppUpdateError_34"
"purchase pending"
"Steam_AppUpdateError_35"
"andere sessie speelt"
"[english]Steam_AppUpdateError_35"
"other session playing"
"Steam_AppUpdateError_36"
"corrupte download"
"[english]Steam_AppUpdateError_36"
"corrupt download"
"Music_Queue_Menu_CreatePlaylist"
"Afspeellijst maken"
"[english]Music_Queue_Menu_CreatePlaylist"
"Create Playlist"
"Music_Queue_Menu_AppendPlaylist"
"Toevoegen aan afspeellijst"
"[english]Music_Queue_Menu_AppendPlaylist"
"Add to Playlist"
"steam_library_filter_hidden" "Verborgen"
"[english]steam_library_filter_hidden" "Hidden"
"steam_edittags_hide" "Verberg deze game in mijn bibliotheek"
"[english]steam_edittags_hide" "Hide this game in my library"
"steam_edittags_hide_multi"
"Verberg deze games in mijn bibliotheek"
"[english]steam_edittags_hide_multi"
"Hide these games in my library"
"Music_Nav_Menu_Playlists"
"Afspeellijsten"
"[english]Music_Nav_Menu_Playlists"
"Playlists"
"Music_NoMusicOfThisPlaylist" "Geen afspeellijsten gevonden"
"[english]Music_NoMusicOfThisPlaylist" "No playlists found"
"Music_Column_Playlist" "Afspeellijst"

"[english]Music_Column_Playlist"
"Playlist"
"Music_Album_Details_NoTracks" "Geen nummers"
"[english]Music_Album_Details_NoTracks" "No tracks"
"Music_Album_Details_OneTrack" "1 nummer / %tracksduration%"
"[english]Music_Album_Details_OneTrack" "1 track / %tracksduration%"
"Music_Album_Details_MultipleTracks"
"%trackscount% nummers / %tracksduration
%"
"[english]Music_Album_Details_MultipleTracks" "%trackscount% tracks / %tracksd
uration%"
"Music_Album_Details_AddTracksToPlaylist"
"Aan afspeellijst toevoegen"
"[english]Music_Album_Details_AddTracksToPlaylist"
"Add to Playlist"
"Music_Album_Details_AddToPlaylist"
"Aan afspeellijst toevoegen"
"[english]Music_Album_Details_AddToPlaylist"
"Add to Playlist"
"Music_Album_Details_Menu_CreatePlaylist"
"Nieuwe afspeellijst"
"[english]Music_Album_Details_Menu_CreatePlaylist"
"New Playlist"
"Music_Album_Details_Menu_AddToPlaylist"
"Aan afspeellijst toevoegen"
"[english]Music_Album_Details_Menu_AddToPlaylist"
"Add to Playlist"
"Music_Artist_Details_Menu_CreatePlaylist"
"Afspeellijst maken"
"[english]Music_Artist_Details_Menu_CreatePlaylist"
"Create Playlist"
"Music_Artist_Details_Menu_AddToPlaylist"
"Aan afspeellijst toevoegen"
"[english]Music_Artist_Details_Menu_AddToPlaylist"
"Add to Playlist"
"Music_ArtistTracks_Details_Menu_CreatePlaylist"
"Afspeellijst maken"
"[english]Music_ArtistTracks_Details_Menu_CreatePlaylist"
"Create Playlist
"
"Music_Track_Menu_AddToPlaylist"
"Aan afspeellijst toevoegen"
"[english]Music_Track_Menu_AddToPlaylist"
"Add to Playlist"
"Music_Track_Menu_CreatePlaylist"
"Afspeellijst maken"
"[english]Music_Track_Menu_CreatePlaylist"
"Create Playlist"
"Music_Library_WindowTitle"
"Muziekbibliotheek"
"[english]Music_Library_WindowTitle"
"Music Library"
"Music_Playlist_Defaultname"
"Afspeellijst"
"[english]Music_Playlist_Defaultname" "Playlist"
"Music_Playlist_Details_Menu_Play"
"Afspelen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_Play"
"Play"
"Music_Playlist_Details_Menu_PlayNext" "Volgende afspelen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_PlayNext" "Play Next"
"Music_Playlist_Details_Menu_AddToQueue"
"Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_AddToQueue"
"Add to Queue"
"Music_Playlist_Details_Menu_Rename"
"Hernoemen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_Rename" "Rename"
"Music_Playlist_Details_Menu_Duplicate" "Afspeellijst kopiren"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_Duplicate"
"Duplicate Playlist"
"Music_Playlist_Details_Menu_Delete"
"Verwijderen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_Delete" "Delete"
"Music_Playlist_Details_Menu_DeleteAll" "Alles van afspeellijst verwijderen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_DeleteAll"
"Delete All from Playlis
t"
"Music_Playlist_Details_Menu_Move"
"Verplaatsen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_Move"
"Move"
"Music_Playlist_Details_Menu_MoveUp"
"Omhoog"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_MoveUp" "Up"
"Music_Playlist_Details_Menu_MoveDown" "Omlaag"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_MoveDown" "Down"
"Music_Playlist_Details_Menu_MoveBegin" "Naar begin"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_MoveBegin"
"To Top"
"Music_Playlist_Details_Menu_MoveEnd" "Naar einde"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_MoveEnd" "To Bottom"
"Music_Playlist_Details_Menu_Add"
"Nieuwe afspeellijst maken"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_Add"
"Create New Playlist "
"Music_Playlist_Details_Menu_AddToPlaylist"
"Aan afspeellijst toevoegen"

"[english]Music_Playlist_Details_Menu_AddToPlaylist"
"Add to Playlist"
"Music_Playlist_RenameDialog_Title"
"Afspeellijst hernoemen"
"[english]Music_Playlist_RenameDialog_Title"
"Rename Playlist"
"Music_Playlist_RenameDialog_Prompt"
"Afspeellijst %playlistname% hernoemen
"
"[english]Music_Playlist_RenameDialog_Prompt" "Rename the playlist %playlistn
ame% "
"Music_Playlist_AddDialog_Title"
"Nieuwe afspeellijst maken"
"[english]Music_Playlist_AddDialog_Title"
"Create New Playlist"
"Music_Playlist_DeleteDialog_Title"
"Afspeellijst verwijderen"
"[english]Music_Playlist_DeleteDialog_Title"
"Delete Playlist"
"Music_Playlist_DeleteDialog_Prompt"
"Weet je zeker dat je de afspeellijst %
playlistname% wilt verwijderen?"
"[english]Music_Playlist_DeleteDialog_Prompt" "Are you sure you want to delete
the playlist %playlistname% ?"
"Music_Playlist_Details_Play" "Lijst afspelen"
"[english]Music_Playlist_Details_Play" "Play List"
"Music_Playlist_Details_PlayNext"
"Volgende afspelen"
"[english]Music_Playlist_Details_PlayNext"
"Play Next"
"Music_Playlist_Details_AddToQueue"
"Aan wachtrij toevoegen"
"[english]Music_Playlist_Details_AddToQueue"
"Add to Queue"
"Music_Playlist_Details_AddRandomTrack" "Willekeurige nummers toevoegen"
"[english]Music_Playlist_Details_AddRandomTrack"
"Add Random Tracks"
"Music_Playlist_DeleteAllTracksDialog_Title"
"Alle nummers van afspeellijst v
erwijderen"
"[english]Music_Playlist_DeleteAllTracksDialog_Title" "Delete All Tracks from
Playlist"
"Music_Playlist_DeleteAllTracksDialog_Prompt" "Weet je zeker dat je alle numme
rs van de afspeellijst wilt verwijderen?"
"[english]Music_Playlist_DeleteAllTracksDialog_Prompt" "Are you sure you want t
o remove all tracks from the playlist?"
"Music_TracksInfoLabel_NoTracks"
"Geen nummers"
"[english]Music_TracksInfoLabel_NoTracks"
"No tracks"
"Music_TracksInfoLabel_OneTrack"
"1 nummer / %playlistduration%"
"[english]Music_TracksInfoLabel_OneTrack"
"1 track / %playlistduration%"
"Music_TracksInfoLabel_MultipleTracks" "%playlisttrackcount% nummers / %playlis
tduration%"
"[english]Music_TracksInfoLabel_MultipleTracks" "%playlisttrackcount% tracks / %
playlistduration%"
"Music_Queue_Menu_LoadPlaylist" "Wachtrij voor afspeellijst vervangen"
"[english]Music_Queue_Menu_LoadPlaylist"
"Replace Queue with Playlist"
"Music_Queue_Menu_ReplacePlaylist"
"Afspeellijst voor wachtrij vervangen"
"[english]Music_Queue_Menu_ReplacePlaylist"
"Replace Playlist with Queue"
"Music_Queue_AddPlaylist_Dialog_Title" "Afspeellijst toevoegen"
"[english]Music_Queue_AddPlaylist_Dialog_Title" "Add Playlist"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_WiredUpdate" "Er is een firmware-update besch
ikbaar voor je Steam-controller. Je controller moet eenmalig ingeplugd zijn voor
een update.\nVerbind wanneer je er klaar voor bent de controller via USB en de
update zal automatisch starten."
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_WiredUpdate" "A firmware update is av
ailable for your Steam Controller. Your controller requires a one-time wired up
date.\nWhen you are ready, connect the controller via USB and the update process
will start automatically."
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_WiredUpdate_Title"
"Controllerfirmware-upda
te"
"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_WiredUpdate_Title" "Controller Firm
ware Update"
"SteamUI_UpdateControllerFirmware_HardFailure" "Waarschuwing: een van je Steamcontrollers is uitgeschakeld en zal niet worden aangepast qua programmatuur of c
onfiguratie voor spellen, omdat de firmware niet meer actueel is en Steam geen b

ijgewerkte informatie over de firmware kon ophalen."


"[english]SteamUI_UpdateControllerFirmware_HardFailure" "Warning: One of your St
eam controllers has been disabled and will not be reconfigured or programmed for
games because its firmware is out of date and Steam was unable to fetch updated
firmware information."
"Steam_Screenshots_ImageDetails"
"Gemaakt: %imagetime%, grootte: %imagewi
dth%x%imageheight%, %imagesize%"
"[english]Steam_Screenshots_ImageDetails"
"Created : %imagetime%, Size: %i
magewidth%x%imageheight%, %imagesize%"
"Steam_Screenshots_UploadImage" "Uploaden"
"[english]Steam_Screenshots_UploadImage"
"Upload"
"Steam_Screenshots_DeleteImage" "Verwijderen"
"[english]Steam_Screenshots_DeleteImage"
"Delete"
"Steam_Screenshots_CancelUpload"
"Annuleren"
"[english]Steam_Screenshots_CancelUpload"
"Cancel"
"Steam_Screenshots_ShowOnDisk" "Op schijf tonen"
"[english]Steam_Screenshots_ShowOnDisk" "Show on Disk"
"Steam_Screenshots_ShowOnline" "Online tonen"
"[english]Steam_Screenshots_ShowOnline" "Show Online"
"Steam_Screenshots_IsSpoiler" "Spoilertag toevoegen"
"[english]Steam_Screenshots_IsSpoiler" "Add Spoiler Tag"
"Steam_Screenshots_Private"
"Priv"
"[english]Steam_Screenshots_Private"
"Private"
"Steam_Screenshots_FriendsOnly" "Alleen vrienden"
"[english]Steam_Screenshots_FriendsOnly"
"Friends Only"
"Steam_Screenshots_Public"
"Openbaar"
"[english]Steam_Screenshots_Public"
"Public"
"Steam_Screenshots_Facebook"
"Openbaar en Facebook"
"[english]Steam_Screenshots_Facebook" "Public & Facebook"
"Steam_Screenshots_VisibleTo" "Zichtbaar voor:"
"[english]Steam_Screenshots_VisibleTo" "Visible to:"
"Steam_Screenshots_ViewOnline" "Online weergeven"
"[english]Steam_Screenshots_ViewOnline" "View Online"
"Steam_Screenshots_UploadQuota" "Uploadformaat: %imagesize%, resterende ruimte:
%storagesize%"
"[english]Steam_Screenshots_UploadQuota"
"Upload size %imagesize%, remain
ing storage %storagesize%"
"VR_Error_Title"
"Fout bij starten SteamVR"
"[english]VR_Error_Title"
"Error Starting SteamVR"
"VR_Error_VRSkipParam" "SteamVR is niet gestart vanwege van de parameter -vrski
p in het commando. Wil je het toch starten?"
"[english]VR_Error_VRSkipParam" "SteamVR not started because of the -vrskip comm
and line parameter. Would you like to start it anyway?"
"VR_Error_ComponentNotInstalled"
"SteamVR is niet beschikbaar omdat de St
eamVR-tool niet is genstalleerd. Wil je het installeren?"
"[english]VR_Error_ComponentNotInstalled"
"SteamVR is not available becaus
e the SteamVR tool is not installed. Would you like to install it?"
"VR_Error_ComponentBusy"
"SteamVR is niet beschikbaar terwijl de SteamVRtool wordt bijgewerkt, verwijderd, gevalideerd, enz."
"[english]VR_Error_ComponentBusy"
"SteamVR is not available while the Stea
mVR tool is being updated, uninstalled, validated, etc."
"VR_Error_CrashProtection"
"SteamVR is uitgeschakeld omdat het crashte toen
het de vorige keer werd uitgevoerd. Wil je het opnieuw proberen?"
"[english]VR_Error_CrashProtection"
"SteamVR is disabled because it crashed
the last time it ran. Would you like to try again?"
"VR_Error_HmdNotFound" "SteamVR is niet beschikbaar omdat er geen ondersteunde
headset is gedetecteerd."
"[english]VR_Error_HmdNotFound" "SteamVR is not available because a supported he
adset was not detected."
"VR_Error_UnknownError" "SteamVR kon niet opstarten om onbekende redenen. (Fout:

%error%)"
"[english]VR_Error_UnknownError"
"SteamVR failed to initialized for unkno
wn reasons. (Error: %error%)"
"VR_Error_Query_Cancel" "Annuleren"
"[english]VR_Error_Query_Cancel"
"Cancel"
"VR_Error_Query_Yes"
"Ja"
"[english]VR_Error_Query_Yes" "Yes"
"VR_Error_Query_IgnoreSkip"
"-vrskip negeren"
"[english]VR_Error_Query_IgnoreSkip"
"Ignore -vrskip"
"VR_Error_Query_InstallSteamVR" "SteamVR installeren"
"[english]VR_Error_Query_InstallSteamVR"
"Install SteamVR"
"Steam_Parental_ForgotPIN"
"Ik ben mijn pincode vergeten"
"[english]Steam_Parental_ForgotPIN"
"I Forgot My PIN"
"Steam_Parental_NoRecoveryEmail"
"Geen herstel-e-mailadres ingesteld"
"[english]Steam_Parental_NoRecoveryEmail"
"No Recovery Email Set"
"Steam_Parental_NoRecoveryEmail_Instructions" "Geen herstel-e-mailadres ingest
eld voor je account. Sluit gezinsweergave en start de configuratie voor gezinswe
ergave opnieuw op om je herstel-e-mailadres in te stellen."
"[english]Steam_Parental_NoRecoveryEmail_Instructions" "No recovery email addre
ss is set for your account. To update your recovery email address, please exit F
amily View and rerun Family View setup."
"Music_Tooltip_Repeat_Once"
"Eenmalig herhalen"
"[english]Music_Tooltip_Repeat_Once"
"Repeat Once "
"Music_Settings_CrawlSteamInstallFolders"
"Soundtracks in Steam-mappen zoe
ken"
"[english]Music_Settings_CrawlSteamInstallFolders"
"Scan Steam Folders for
Soundtracks"
"VR_Error_UnableToConnectToOculusRuntime"
"Het lijkt erop dat er een Oculu
s-headset is verbonden, maar de verbinding met het uitvoerende bestand is misluk
t. Is deze genstalleerd en actief?"
"[english]VR_Error_UnableToConnectToOculusRuntime"
"There appears to be an
Oculus headset attached but connecting to the Oculus Runtime failed. Is it insta
lled and running?"
"VR_Error_DownloadOculusRuntime"
"Download het uitvoerende bestand van Oc
ulus hier"
"[english]VR_Error_DownloadOculusRuntime"
"Download the Oculus Runtime her
e"
"steam_subnav_curators" "Curators"
"[english]steam_subnav_curators"
"Curators"
"SteamGuard_NewMachines"
"Nieuwe machines"
"[english]SteamGuard_NewMachines"
"New machines"
"SteamUI_ManageSecurity_UnlockWarning" "Let op: Steam Trading en de Steam Commu
nity-markt zullen niet beschikbaar zijn terwijl Steam Guard uitgeschakeld is en
zullen dit voor 15 dagen blijven nadat je Steam Guard weer aangezet hebt."
"[english]SteamUI_ManageSecurity_UnlockWarning" "Note: Steam Trading and the Ste
am Community Market will be unavailable while Steam Guard is disabled and will c
ontinue to be unavailable for 15 days after reenabling Steam Guard."
"Steam_SubscriptionSuccess_ComingSoonOnly"
"De activeringscode van je produ
ct is succesvol geactiveerd. Deze inhoud zal beschikbaar worden wanneer het spel
uitgegeven wordt via Steam. Deze inhoud wordt nu permanent geassocieerd met je
Steam-account. Je zult moeten inloggen op dit account om toegang te krijgen tot
de items die je zojuist geactiveerd hebt op Steam."
"[english]Steam_SubscriptionSuccess_ComingSoonOnly"
"Your product activation
code has successfully been activated. This content will become available to you
once the game has been released on Steam. This content is now permanently assoc
iated with your Steam account. You must login to this account to have access to
the items you ve just activated on Steam."
"Music_Settings_EnableMediaKeys"
"Media-toetsen inschakelen"
"[english]Music_Settings_EnableMediaKeys"
"Enable Media Keys"
"Music_Playlist_Details_Menu_AddPlaylist_Tooltip"
"Nieuwe afspeellijst mak

en"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_AddPlaylist_Tooltip"
"Create New Play
list "
"Music_Playlist_Details_Menu_AddMusic_Tooltip" "Muziek toevoegen"
"[english]Music_Playlist_Details_Menu_AddMusic_Tooltip" "Add Music "
"Steam_ChangeCred_EnterTwoFactorCode" "Voer de code van je mobiele Steam Guard
-authenticator in"
"[english]Steam_ChangeCred_EnterTwoFactorCode" "Enter the code from your Steam
Guard Mobile Authenticator"
"Steam_ChangeEmail_IncorrectTwoFactorCode"
"Kan e-mailadres voor contact ni
et wijzigen.\nControleer of je de Steam Guard Mobile-authenticatorcode goed hebt
ingevoerd."
"[english]Steam_ChangeEmail_IncorrectTwoFactorCode"
"Failed to change contac
t email.\nPlease check that you have entered the Steam Guard Mobile Authenticato
r code correctly."
"steam_voice_version_mismatch" "Het programma aan de andere kant is verouderd aan het ophangen."
"[english]steam_voice_version_mismatch" "Client on remote end is out of date - h
anging up."
"steam_voice_remote_no_answer" "Geen antwoord - aan het ophangen."
"[english]steam_voice_remote_no_answer" "Remote end did not answer call - hangin
g up."
"Steam_RecoverAuthenticator_VerifyIdentity"
"Voordat we de authenticator van
je account kunnen herstellen moeten we eerst je identiteit verifiren. Voer je wa
chtwoord hieronder in."
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_VerifyIdentity"
"Before we can recover y
our account s authenticator, we first need to verify your identity. Please enter
your password below."
"Steam_RecoverAuthenticator_AccountName"
"Accountnaam"
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_AccountName"
"Account name"
"Steam_RecoverAuthenticator_Password" "Wachtwoord"
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_Password" "Password"
"Steam_RecoverAuthenticator_Authorization"
"Er is een e-mail met een verifi
catiecode naar je e-mailadres gestuurd. Deze code begint met een D en wordt ge
volgd door enkele cijfers. Voer de code hieronder in."
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_Authorization"
"An email message contai
ning a verification code has been sent to your email address. This code starts w
ith a D and is followed by some digits. Please enter the code below."
"Steam_RecoverAuthenticator_VerificationExposition"
"Vul de code in uit de e
-mail die je net hebt ontvangen."
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_VerificationExposition"
"Please enter th
e code from the email that you just received."
"Steam_RecoverAuthenticator_VerificationCode" "E-mailcode"
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_VerificationCode" "Email code"
"Steam_RecoverAuthenticator_RevocationExposition"
"Voer de code in die je
moest opschrijven toen je de authenticator activeerde. Deze start met een R en w
ordt gevolgd door enkele cijfers."
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_RevocationExposition"
"Please enter th
e code you were asked to write down when you signed up for your authenticator. T
his starts with an R and is followed by some digits."
"Steam_RecoverAuthenticator_RevocationCode"
"Code uit inschrijving"
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_RevocationCode"
"Code from signup"
"Steam_RecoverAuthenticator_BadCode"
"De code of het wachtwoord was niet juis
t. Controleer ze en probeer het opnieuw."
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_BadCode" "The code or password were not c
orrect. Please check them and try again."
"Steam_RecoverAuthenticator_SupportURL" "
"
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_SupportURL"
""
"Steam_RecoverAuthenticator_Done"
"De Steam Guard-authenticator is van je

account verwijderd.\n\nJe zou nu in je account moeten kunnen inloggen."


"[english]Steam_RecoverAuthenticator_Done"
"The Steam Guard authenticator h
as been removed from your account.\n\nYou should be able to log in to your accou
nt now."
"SteamUI_ForgottenPasswordLostAuthenticator"
"Ik ben mijn Steam Guard-authent
icator verloren."
"[english]SteamUI_ForgottenPasswordLostAuthenticator" "I lost my Steam Guard a
uthenticator."
"Music_Tooltip_RepeatOnce"
"Eenmaal herhalen"
"[english]Music_Tooltip_RepeatOnce"
"Repeat Once "
"Steam_Screenshots_UploadProgress"
"Screenshot aan het uploaden naar de Ste
am-community..."
"[english]Steam_Screenshots_UploadProgress"
"Uploading screenshot to Steam c
ommunity..."
"Steam_DeviceAuth_RequestDialog_OwnerLoginRequired"
"Om het delen van games
toe te staan moet de eigenaar inloggen op dit apparaat en Gezinsbibliotheek insc
hakelen."
"[english]Steam_DeviceAuth_RequestDialog_OwnerLoginRequired"
"In order to all
ow game sharing, the owner must login to this machine and enable Family Library
Sharing here."
"SteamUI_RemoteDeviceAuthorization_Title"
"Apparaat machtigen"
"[english]SteamUI_RemoteDeviceAuthorization_Title"
"Authorize Device"
"SteamUI_RemoteDeviceAuthorization_Text"
"Voer de machtigingscode in om %
devicename% toe te staan verbinding te maken en spellen te spelen."
"[english]SteamUI_RemoteDeviceAuthorization_Text"
"Please enter the author
ization code to allow %devicename% to connect and play games."
"steam_downloads_delayed"
"Gepland voor %delayeduntil%"
"[english]steam_downloads_delayed"
"Scheduled For %delayeduntil%"
"steam_downloads_delayed_tooltip"
"Steam zal de update op de aangegeven ti
jd automatisch in de wachtrij zetten"
"[english]steam_downloads_delayed_tooltip"
"Steam will automatically queue
the update at the time shown"
"Steam_TurnNotifications_Sessions"
"Sessies"
"[english]Steam_TurnNotifications_Sessions"
"Sessions"
"Steam_TurnNotifications_LaunchSession" "Sessie starten"
"[english]Steam_TurnNotifications_LaunchSession"
"Launch session"
"Steam_TurnNotifications_TakeYourTurn" "Jouw beurt nemen"
"[english]Steam_TurnNotifications_TakeYourTurn" "Take your turn"
"Steam_TurnNotifications_ViewGame"
"Spel weergeven"
"[english]Steam_TurnNotifications_ViewGame"
"View game"
"Steam_WindowsCompat_Title"
"Steam-fout"
"[english]Steam_WindowsCompat_Title"
"Steam Error"
"Steam_WindowsCompat_Description"
"Windows draait Steam momenteel via de W
indows-compatibiliteitsmodus, wat problemen kan veroorzaken met sommige Steam-fu
ncties en het spelen van games. Volg de instructies hieronder om de compatibilit
eitsmodus uit te schakelen."
"[english]Steam_WindowsCompat_Description"
"Windows is currently running St
eam in Windows Compatibility Mode which can cause issues with some Steam feature
s and running games. Please follow the instructions below to remove compatibilit
y mode."
"Steam_WindowsCompat_DoNotShowAgain"
"Niet meer tonen"
"[english]Steam_WindowsCompat_DoNotShowAgain" "Do not show again"
"Steam_WindowsCompat_SupportLinkDesc" "Hoe schakel ik compatibiliteitsmodus ui
t?"
"[english]Steam_WindowsCompat_SupportLinkDesc" "How do I disable Compatibility
Mode?"
"Steam_WindowsCompat_SupportLink"
"https://support.steampowered.com/kb_art
icle.php?ref=7153-AHJV-4256"
"[english]Steam_WindowsCompat_SupportLink"
"https://support.steampowered.co
m/kb_article.php?ref=7153-AHJV-4256"

"Steam_WindowsCompat_CloseSteam"
"Steam afsluiten"
"[english]Steam_WindowsCompat_CloseSteam"
"Close Steam"
"Steam_WindowsCompat_Continue" "Doorgaan"
"[english]Steam_WindowsCompat_Continue" "Continue"
"Steam_WindowsCompat_BigPicture"
"Steam draait momenteel in de Windows-co
mpatibiliteitsmodus. Dit kan voorkomen dat Big Picture werkt, omdat Steam missch
ien denkt dat je Windows XP of iets ouders gebruikt."
"[english]Steam_WindowsCompat_BigPicture"
"Steam is currently running in W
indows compatibility mode. This may prevent Big Picture from launching as Steam
may be told that you are running Windows XP or below."
"steam_subnav_broadcast"
"Uitzendingen"
"[english]steam_subnav_broadcast"
"Broadcasts"
"SteamUI_StreamLaunch_Broadcasting"
"De externe computer maakt op dit moment
gebruik van Steam Broadcasting en kan daarom geen sessie voor binnenshuis strea
men starten."
"[english]SteamUI_StreamLaunch_Broadcasting"
"The remote computer is currentl
y using Steam Broadcasting so it cannot start an In-Home Streaming session."
"SteamUI_GamesDialog_RightClick_WatchVideo"
"Bekijken... "
"[english]SteamUI_GamesDialog_RightClick_WatchVideo"
"Watch... "
"Steam_UseH264HWAccel_Option" "Hardware-videodecoding inschakelen, indien onde
rsteund (opn. opstarten vereist)"
"[english]Steam_UseH264HWAccel_Option" "Enable hardware video decoding, if supp
orted (requires Steam to restart)"
"Steam_Watch_Video"
"Bekijken"
"[english]Steam_Watch_Video"
"Watch"
"steam_library_videos" "Video s"
"[english]steam_library_videos" "Videos"
"Steam_Game_DLC_GameNotInstalled"
"Niet genstalleerd"
"[english]Steam_Game_DLC_GameNotInstalled"
"Not installed"
"Steam_Game_DLC_PurchaseTime" "Gekocht"
"[english]Steam_Game_DLC_PurchaseTime" "Acquired"
"steam_game_dlc_added_on"
"Toegevoegd op %purchasedate%"
"[english]steam_game_dlc_added_on"
"Added %purchasedate%"
"steam_game_dlc_Purchased_on" "Toegevoegd op %purchasedate%"
"[english]steam_game_dlc_Purchased_on" "Added %purchasedate%"
"steam_purchased_space" "Nieuw "
"[english]steam_purchased_space"
"New "
"steam_details_lastpurchased" "Spel gekocht"
"[english]steam_details_lastpurchased" "Game purchased"
"steam_details_lastpurchased_app"
"Applicatie gekocht"
"[english]steam_details_lastpurchased_app"
"Application purchased"
"steam_details_addedtoaccount" "Aan account toegevoegd"
"[english]steam_details_addedtoaccount" "Added to account"
"steam_dlc_details"
"DLC"
"[english]steam_dlc_details"
"DLC"
"steam_managedlc"
"DLC beheren"
"[english]steam_managedlc"
"Manage DLC"
"steam_finddlcinstore" "Meer DLC in winkel vinden"
"[english]steam_finddlcinstore" "Find More DLC In Store"
"steam_dlc_latestitemadded"
"DLC %latestadded%"
"[english]steam_dlc_latestitemadded"
"DLC %latestadded%"
"Steam_GamesSection_Videos"
"VIDEO S"
"[english]Steam_GamesSection_Videos"
"VIDEOS"
"Steam_ForgottenPassword_EnterAuthCodeDescription"
"Voer de huidige Steam G
uard-authenticatorcode in van de mobiele Steam-app op je telefoon."
"[english]Steam_ForgottenPassword_EnterAuthCodeDescription"
"Please enter th
e current Steam Guard authenticator code from the Steam mobile app on your phone
."
"Steam_ForgottenPassword_EnterAuthCode" "Steam Guard-code"
"[english]Steam_ForgottenPassword_EnterAuthCode"
"Steam Guard code"

"Steam_ForgottenPassword_EnterSms"
"Sms-code"
"[english]Steam_ForgottenPassword_EnterSms"
"SMS code"
"Steam_ForgottenPassword_EnterSmsDescription" "We hebben een sms-code naar je
telefoon verstuurd. Voer die code hieronder in."
"[english]Steam_ForgottenPassword_EnterSmsDescription" "We ve sent an SMS code
to your phone. Please enter that code below."
"Steam_ForgottenPassword_EmailCodeDescription" "Er is een e-mail met een verifi
catiecode naar het e-mailadres van je account gestuurd.\n\nVoer deze code hieron
der in zodat we kunnen verder gaan."
"[english]Steam_ForgottenPassword_EmailCodeDescription" "An email containing a v
erification code has just been sent to your account s email address.\n\nPlease e
nter that code below so that we can proceed."
"Steam_ForgottenPassword_EmailCode"
"E-mailcode"
"[english]Steam_ForgottenPassword_EmailCode"
"Email code"
"Steam_ForgottenPassword_EmailCode_Incorrect" "De ingevoerde e-mailcode is onj
uist."
"[english]Steam_ForgottenPassword_EmailCode_Incorrect" "The email code you ente
red was incorrect."
"Steam_ChangePasswordFailedTwoFactorMismatch" "Wachtwoord kon niet worden gewi
jzigd.\nControleer of je de Steam Guard-authenticatorcode juist hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangePasswordFailedTwoFactorMismatch" "Failed to change passwo
rd.\nPlease check that you have entered your Steam Guard authenticator code corr
ectly."
"Steam_ChangePasswordFailedSmsFailed" "Wachtwoord kan niet worden gewijzigd.\n
Controleer of je de sms-code juist hebt ingevoerd."
"[english]Steam_ChangePasswordFailedSmsFailed" "Failed to change password.\nPle
ase check that you have entered the SMS code correctly."
"Steam_RecoverAuthenticator_Title"
"Steam Authenticator herstellen"
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_Title"
"Recover Steam Authenticator"
"SteamUI_RecoverAuthenticatorEmailOrSmsChoice" "Om de Steam Guard-authenticator
van je telefoon te verwijderen hebben we ofwel een sms-code nodig of de code di
e je hebt opgeschreven toen je de authenticator aan je account hebt toegevoegd (
het bestaat uit een R en enkele cijfers)."
"[english]SteamUI_RecoverAuthenticatorEmailOrSmsChoice" "To remove the Steam Gua
rd authenticator from your phone we will need either an SMS code, or the code th
at you wrote down when you added the authenticator to your account (it starts wi
th an R and is followed by some digits)."
"SteamUI_RecoverAuthenticatorUseEmail" "Stuur me een code per e-mail"
"[english]SteamUI_RecoverAuthenticatorUseEmail" "Send me an email code"
"SteamUI_RecoverAuthenticatorUseSms"
"Stuur een sms-code naar mijn telefoon"
"[english]SteamUI_RecoverAuthenticatorUseSms" "Send an SMS code to my phone"
"Steam_RecoverAuthenticator_EnterSmsDescription"
"We hebben een sms gestu
urd naar het telefoonnummer dat verbonden is met je account. Voer de code in die
in deze sms staat."
"[english]Steam_RecoverAuthenticator_EnterSmsDescription"
"We ve sent an S
MS to the phone number registered for your account. Please enter the SMS numb