Sunteți pe pagina 1din 6

METODA PE FAZE, inregistrarea in contabilitatea de gestiune in ordine cronologica si sistematica

DEBIT
CREDIT
1. Colectarea consumului de m.prime, m.consumabile, a chelt cu CAS si protectia sociala , a chelt cu
amortizarea , etc
%
901
921
922
923
924
(optional 925)
2. Inregistrarea valorii semifabricatului obtinut dupa prima faza de fabricatie inreg se face la cost
standard(prestabilit)
931
902
3. Inregistrarea prelucrarii semifabricatului in a doua faza de fabricatie Inreg. se face intre conturile
analitice ale lui 921.
921
921
921/F2/produsul finit
921/F1/semifabricat
4. Inregistrarea descarcarii de gestiune pentru semifabricatul eliberat in consum
902
931
5. Se inregistraza valoarea produsului finit obtinut dupa ultima faza de fabricatie Inregistr. se face la
cost prestabilit numit si cost standard
931
902
6. Inreg. decontarii productiei sectiilor auxiliare asupra celorallte sectoare de activitate din firma
%
922
923
924
7.Se inreg. virarea cheltuielilor indirecte de productie ale primei faze de fabricatie asupra costului de
productie
921
923
8.Includerea in costul de productie al produselor finite fabricate a cotelor de cheltuieli indirecte de
productie
921
923
9.Inregistrarea diferentelor de pret aferente semifabricatulor obtinute in cazul in care ele exista
903
921
903/semifabricat
921/semifabricat
10.Repartizarea diferentelor de pret constatate asupra fazelor de unde s-au consumat semifabricatele,
pentru a rectifica costul standard cu care acestea au fost date in consum
921
903
921/produs finit
903/semifabricat
11. Repartizarea cheltuielilor generale de adiminstratie (CGA) asupra productiei finite obtinute
utilizand drept baza de repartizare suma cheltuielilor directe

921
924
921/produs finit
12. Inregistrarea costului efectiv al productiei in curs de executie stabilit in urma inventarierii
933
921
13. Se calculeaza si apoi se inregistrarea costul efectiv al productiei finite obtinute
902
921
14. Se calculeaza si apoi se inregistreraza diferentele dintre costul standard si costul efectiv al
productiei finite obtinute
903
902
15. Inregistrarea decontarii costului efectiv al productiei finite obinute ; al productiei in curs de
executie ; diferentelor de pret
901
%
931
933
903

METODA PE COMENZI, inregistrarea in contabilitatea de gestiune in ordine cronologica si


sistematica
DEBIT
CREDIT
1. Inregistrarea cheltuielilor cu consumul de m.prime, m.consumabile, a ch.cu salariile si asigurarile si
protectia sociala , a ch. cu amortizarea imobilizarilor
%
901
921
922
923
924
Optional(925)
2. Se inregistreaza la cost prestabilit(standard) productia finita obtinuta pe parcursul lunii din fiecare
comanda
931
902
931/Comanda 1
902/Comanda 1
931/Comanda 2
902/Comanda 2
3.Se deconteaza consumurile reciproce dintre sectiile auxiliare (presupunem ca avem 2 sectii)
922
922
922/SA I
922/SAII
4.Se deconteaza cheltuielile activitatii auxiliare asupra cheltuielilor indirecte de productie(CIP) si
asupra cheltuielilor generare de administratie(CGA)
%
922
923
922/SAI
924
%
922
923
922/SAII
924
5.Se inregistrareaza repartizarea cheltuielilor indirectie de productie asupra costului comenzilior
(ct921) (pentru aceasta putem folosii drept baza de repartizare suma salariilor directe si CAS-ul si
protectia socaila aferente salariilor directe)
921
923
921/Comanda1
921/Comanda 2
6. Se inreg repartizarea cheltuielilor genare de ad-tie(CGA) asupra costului comenzilor(ct921) se alege
drept baza de repartizare costul de productie
921
924
921/comanda 1
921/comadna2
7. Se inreg. pe baza sitautiei obtinute in urma inventarierii, costul productiei in curs de executie aferent

fiecarei comenzi in parte


933
921
933/comanda 1
921/comanda 1
933/comanda 2
921/ comanda 2
8. Se calculeaza costul efectiv al productiei finite obtinute din fiecare comanda si se inregistreaza
decontarea cheltuielilor aferente acestora
902
921
902/comanda 1
921/comanda 1
902/comanda 2
921/comanda 2
9. Se calculeaza si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite obtinute din fiecare
comanda ( diferenta dintre cost standard si cost efectiv )
903
902
903/comanda 1
902/comanda 1
903/comadna 2
902/comanda 2
10. Se deconteaza costul efectiv al productiei finite obtinute din fiecare comanda
901
931
-FARA ANALITICE
931/comanda 1
931/comanda 2
11. Inchiderea contului de diferente de pret 903, prin repartizarea acestor diferente asupra costului
productiei obtinute
931
903
931/comanda1
903/comanda 1
931/comanda 2
903/comanda 2
12. Decotnarea costului efectiv al productiei in curs de executie
901
933
933/comanda 1
933/comanda 2

METODA GLOBALA, inregistrarea in contabilitatea de gestiune in ordine cronologica si sistematica


DEBIT
CREDIT
1. Colectarea cheltuielilor cu consumul de m.prime, m.consumabile, a ch.cu salariile si asigurarile si
protectia sociala , a ch. cu amortizarea imobilizarilor
%
901
921
922
923
924
2. Obtinerea din procesul de productie a unei anumite cantitati de produs finit evaluate la un cost
antecalculat (stadndard)
931
902
3. Decontarea consumurilor reciproce dintre sectiile auxiliare (ex A si B)
922
922
922/A
922/B
922
922
922/B
922/A
4. Decontarea contravalorii productiei sectiilor auxiliare livrata celorlalte sectii de activitate din
entitatea economica
%
922
923
922/A
924
%
923
924
5. Repartizarea cheltuielilor indirecte de productie (CIP)
921

922
922/B

923

6.Repartizarea cheltuielilor generale de administratie(CGA) folosind drept baza de repartizare costul


de productie si apoi includerea in costul productiei a cotelor de CGA
921
924

7. Inregistrarea costului efectiv al productiei in curs de executiei a carei valoare se stabileste pe baza
inventarului
933
921
8. Calculul si inregistrarea costului efecitv al productiei obinute
902

921

9. Calculul si inregistrarea diferentelor dintre costul standard si costul efectiv al productiei finite
obtinute
903
902
10. Decontarea costului efectiv al productieifinite obtinute
901

931

11. Inchiderea contului 903 ,, Decontari interne privind diferentele de pret


931
903
12. Decontarea costului efectiv al productiei in curs de executie
901

933