Sunteți pe pagina 1din 4

Planul de aciune pentru exercitarea custodiei

ariei naturale protejate RO SCI 0039


Ciuperceni-Desa n urmtoarea perioad de 10
ani
1. Descrierea general a ariei naturale protejate i a strii actuale a
ariei naturale protejate i a eventualelor probleme identificate

2.1.1. Localizarea i limitele Ariei protejate Ciuperceni Desa


Situl de importan comunitar RO SCI 0039 Ciuperceni-Desa Aria natural
protejat Ciuperceni-Desa este situat n judeul Dolj, la o latitudine N 43 0 5357 i
longitudine E 230 53, altitudine cuprins ntre minim 2, maxim 65, media 36, o regiune
biogeografica continental.
2.2. Suprafaa sitului (ha) 40853
2.3. Lungimea sitului (km) Min.2 Max.65 Med 36
Latitudine Longitudine
2.5 Regiunile administrative
NUTS 100%, judeul Dolj
3.1. Tipuri de habitate prezente n sit
3140 Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaie bentonic de specii de
Chara
3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaie tip Magnopotamion sau
Hydrocharition
92A0 Zvoaie cu Salix alba i Populus alba
91F0 Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion
minoris)
3130 Ape stttoare oligotrofe pn la mezotrofe cu vegetaie din
Littorelletea uniflorae i/sau Isoto-Nanojuncetea
6120 * Pajiti xerice pe substrat calcaros
6440 Pajiti aluviale din Cnidion dubii
6510 Pajiti de altitudine joas (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
91I0 * Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

3270 Ruri cu maluri nmoloase cu vegetaie de Chenopodion rubri i


Bidention
1530 * Pajiti i mlatini srturate panonice i ponto-sarmatice
2160 Dune cu Hippophae rhamnoides
2190 Depresiuni umede intradunale
3.2.c. Specii de mamifere enumerate n anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
1355 Lutra lutra
1335 Spermophilus citellus
3.2.d. Specii de amfibieni i reptile enumerate n anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE
1993 Triturus dobrogicus
1188 Bombina bombina
1220 Emys orbicularis
3.2.e. Specii de peti enumerate n anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
4125 Alosa immaculata
2522 Pelecus cultratus
1149 Cobitis taenia
1146 Sabanejewia aurata
1157 Gymnocephalus schraetzer
2555 Gymnocephalus baloni
1130 Aspius aspius
1124 Gobio albipinnatus
1145 Misgurnus fossilis
1134 Rhodeus sericeus amarus
3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
4013 Carabus hungaricus
1088 Cerambyx cerdo
1089 Morimus funereus
4056 Anisus vorticulus
3.2.g. Specii de plante enumerate n anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CEE
2285 Colchicum arenarium
1516 Aldrovanda vesiculosa
1428 Marsilea quadrifolia
3.3. Alte specii importante de flor i faun
Bufo bufo, Bufo viridis, Hyla arborea, Pelobates fuscus, Pelobates
syriacus, Triturus vulgaris, Abutilon theophrasti, Acer campestre,
Adonis aestivalis, Alnus glutinosa, Althaea officinalis, Anthriscus
caucalis, Anthriscus cerefolium, Anthriscus sylvestris, Arenaria
serpyllifolia, Astragalus contortuplicatus, Astragalus onobrychis, Azolla
filiculoides, Betula pendula, Carpinus orientalis, Celtis australis,
Cerastium glomeratum,
Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum
submersum,
Chamaecytisus
danubialis,
Chelidonium
majus,

Chenopodium album, Chenopodium botrys, Chenopodium multifidum,


Chenopodium murale, Chenopodium opulifolium, Chenopodium
rubrum, Chenopodium strictum, Clematis integrifolia, Clematis vitalba,
Corispermum nitidum, Coronilla varia, Daucus broteri, Daucus carota,
Dianthus giganteiformis, Equisetum arvense, Erodium cicutarium,
Erodium hoefftianum, Eryngium campestre,
Eryngium planum,
Euphorbia agraria, Euphorbia chamaesyce, Euphorbia helioscopia,
Euphorbia palustris, Falcaria vulgaris, Fallopia convolvulus, Ficus carica,
Genista tinctoria, Geranium lucidum, Geranium molle, Geranium
pusillum, Glycyrrhiza echinata, Goniolimon besseranum, Goniolimon
tataricum, Gypsophila muralis, Gypsophila paniculata, Herniaria
hirsuta, Holosteum umbellatum, Hypericum rumeliacum, Lathyrus
aphaca, Lathyrus hirsutus, Lathyrus latifolius, Lathyrus nissolia,
Lathyrus tuberosus, Lavatera thuringiaca, Linum perenne, Lotus
corniculatus, Lythrum salicaria, Malus sylvestris, Malva sylvestris,
Medicago minima, Medicago rigidula, Medicago sativa ssp. Falcata,
Minuartia glomerata, Mollugo cerviana, Morus alba, Myosoton
aquaticum, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum, Nuphar
lutea, Nymphaea alba, Oenanthe banatica, Ononis arvensis, Ononis
spinosa, Ophioglossum vulgatum, Papaver dubium, Papaver rhoeas,
Petrorhagia prolifera, Petrorhagia saxifraga, Phytolacca americana,
Polycnemum arvense, Polycnemum heuffelii, Polygonum arenarium
ssp. Arenarium, Polygonum arenastrum, Polygonum graminifolium,
Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Polygonum patulum,
Potentilla argentea, Potentilla supina, Prunus mahaleb, Prunus spinosa,
Pyrus pyraster, Quercus pedunculiflora, Quercus robur, Ranunculus
arvensis, Ranunculus ficaria, Ranunculus illyricus, Ranunculus
millefoliatus, Ranunculus neapolitanus, Ranunculus polyanthemos,
Ranunculus repens, Ranunculus rionii, Ranunculus sardous, Ranunculus
trichophyllus, Rubus caesius, Rumex confertus, Rumex crispus, Salsola
kali, Salvinia natans, Scleranthus annuus, Seseli tortuosum, Silene
conica, Silene italica, Stellaria media, Thelypteris palustris, Thymelaea
passerina, Tilia platyphyllos, Torilis arvensis, Torilis japonica, Trapa
natans, Tribulus terrestris, Trifolium arvense, Trifolium aureum, Trifolium
campestre, Trifolium diffusum, Trifolium fragiferum, Trifolium hybridum,
Trifolium pratense, Trifolium resupinatum, Trigonella caerulea,
Trigonella monspeliaca, Trigonella procumbens, Ulmus laevis, Vicia
hirsuta, Vicia lathyroides, Vicia pannonica, Vicia sativa ssp. Nigra, Vicia
sparsiflora, Vicia villosa, Vicia villosa ssp. Varia, Coluber caspius, Natrix
natrix, Podarcis taurica.
4.1. Caracteristici generale ale sitului
4. DESCRIEREA SITULUI
N06 9 511, 512 Ruri, lacuri
N07 12 411, 412 Mlatini, turbrii
N09 7 321 Paji_ti naturale, stepe
N12 20 211 - 213 Culturi (teren arabil)

N14 3 231 Puni


N15 3 242, 243 Alte terenuri arabile
N16 29 311 Pduri de foioase
N21 6 221, 222 Vii i livezi
N23 2 1xx Alte terenuri artificiale (localiti)
N26 9 324 Habitate de pduri (pduri n tranziie)
Alte caracteristici ale sitului:
ndiguirile, drenrile, irigaiile i desecrile din Lunca Dunrii au
determinat transformri importante n arealul cuprins n cotul Dunrii
dinspre Calafat. Pdurile din aceast zon au fost defriate, blile
transformate n terenuri agricole sau lacuri pentru cretere petilor,
influennd puternic n special avifauna. Singurul loc rmas nendiguit
este cel de la sud de Calafat, lng Desa Ciuperceni, unde condiiile
de mediu au rmas asemntoare cu cele de dinaintea transformrilor
menionate mai sus. Aici se gsete Rezervaia Ornitologic
Ciuperceni-Desa care se ntinde pe o suprafa de 200 ha mrginit la
nord de Purea Poveazele, la est de Dealul Grnicerilor, iar la sud de
Purea zvoi Arceru. Condiile pedoclimatice din zona cuprins n
curbura larg delimitat de Dunrea care curge dinspre Calafat, au
determinat protejarea mai mltor teritorii n acelai spaiu. Aici se afl i
Balta Lat cu o suprafa de 28 ha i Balta Neagr cu o suprafa de
1,20 ha. Vegetaia acestora este specific ecosistemului de balt, care
determin adaptarea i stabilirea speciilor acvatice. Tot aici se afl
Pdurea Ciurumela situat pe locul unei foste pepiniere i vestit prin
exemplarele mari de salcm, care ating diametre de 40-50 cm i
nlimi de 30-35m, asemntoare dimensiunilor realizate n mod
natural n ara de origine America de Nord. Salcmii au rolul de a fixa
nisipul, combtnd fenomenul de deflaie n sudul Olteniei. La
adpostul pdurilor de salcm se instaleaz o vegetaie interesant,
care adpostete o plant rar Molugo cerviana.
4.2. Calitate i importan:
Situl propus ca SCI se remarc prin habitate de Salix alba i
Populus alba. Pdurea Ciurumela situat pe locul unei foste pepiniere i
vestit prin exemplarele de salcm att cu dimensiuni mari, dar mai
ales prin rectitudinea trunchiurilor i lemn de calitate superioar.
Pdurea a fost nfiinat de cercettorii din silvicultur cu puiei de
salcm obinui prin ncruciri i altoire fiind brevetat varietatea
,,oltenica". Extinderea n cultur acestei varieti a devenit un
deziderat pentru proprietarii de terenuri forestiere.
4.3. Vulnerabilitate:
Fiind situat n zona inundabil a Dunrii situl este inundat atunci
cnd debitul Dunrii crete, cu efecte negative asupra habitatelor din
sit.

S-ar putea să vă placă și