Sunteți pe pagina 1din 15

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA

PLAN MANAGERIAL
An colar 2006-2007

I.

CURRICULUM

Obiective strategice:
- Adaptarea curricumului colar la nevoile de dezvoltare personal ale elevilor i la cerinele agenilor economici
- Utilizarea de soft educaional adecvat curricumului colar .
- Selecionarea furnizorilor de curriculum pentru metodici de predare ale diferitelor discipline care rspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare
ale organizaiei.
- Alegerea si urmrirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactic si nedidactic.
- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, n concordan cu standardele naionale care s ofere o radiografie obiectiv progresului
colar.
- Creterea gradului de consultare al prinilor n alegerea disciplinelor opionale i acordarea coninuturilor acestora la nevoile concrete ale
partenerilor sociali
- Introducerea n CDS a unor tematici de cunoatere a rolului i tendinelor de dezvoltare ale Uniunii Europene
- Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare i perfecionare a partenerilor sociali.
Funcia managerial
1. Proiectare

Activitate

Termene

Resurse umane /
financiare

Elaborarea
proiectului
de
curriculum al colii privind
aplicarea curriculum-ului naional
i
dezvoltarea
local
de
curriculum

Anual
1.03.

Cadre didactice

Elaborarea proiectului activitii


extracurriculare i al concursurilor
colare

Anual
1.10.

Cadre didactice
Psiholog colar

Indicatori de
performan
Corelarea
obiectivelor
Director
stabilite la nivel naional i
Comisia pentru
a celui local cu cele
curriculum
specificate n proiectul
colii
Director adjunct Corelarea obiectivelor i
activitilor stabilite la
Coordonator
comisie programe nivel de coal cu cele
educative colare stabilite la nivel naional i
local
i extracolare
Responsabiliti

2. Organizare

Procurarea
programelor
din
trunchiul
comun
aprobate,
alegerea manualelor alternative,
asigurarea cu material didactic
omologat.
Asigurarea cadrului necesar i a
bazei logistice pentru activitile
extracurriculare i concursuri
colare

documentelor
3. Conducere operaional Aplicarea
curriculare
aprobate
(pentru
trunchiul comun i disciplinele
opionale)
Structurarea orarului colii cu
respectarea
cerinelor
psihopedagogice
Monitorizarea ofertei educaionale
a colii n acord cu indicatorii de
performan stabilii n urma
diferitelor forme de inspecie
Supervizarea desfurrii
activitilor educative colare i
extracolare
4. Control / evaluare

Evaluarea ofertei educaionale i a


performanelor educaionale pe
baza indicatorilor de performan
stabilii n urma diferitelor forme
de inspecie
Elaborarea propunerilor privind
modificarea
curriculum-ului
naional i a dezvoltrilor locale

Existena n coal a
programelor, manualelor i
materialului
didactic
necesar

Anual
15.09.

Cadre didactice
/programe de
dotare finanate
de MEdC

Permanent

Personal
administrativ
Cadre didactice

Director adjunct
Corelarea cadrului i a
Coordonator
logistice
cu
comisie programe bazei
educative colare obiectivele activitilor
i extracolare

Permanent

Cadre didactice

Director
Responsabili
comisii metodice

Respectarea documentelor
curriculare aprobate

Anual
15.09

Comisia de orar

Director

Raportarea schemei orare


la specificul colii

Permanent

Responsabili
comisii metodice

Director
Director adjunct

Program de asistene la ore


Asistene
la
activiti
educative
i
extracurriculare

Semestrial

Coordonator
comisie programe
educative colare
i extracolare

Director adjunct

Corelarea
activitate
colii

Conform
planurilor
de activitate

Comisii metodice
Comisie
concursuri colare

Director
Director adjunct

Rapoarte semestriale

Cnd este
cazul

Comisii metodice

Director

Director
Bibliotecar
Contabil ef

planurilor de
cu specificul

Rapoarte ntocmite

Asigurarea
organizrii
i
desfurrii examenelor naionale
de bacalaureat i de certificare
competene nivel I i nivel II
Intocmirea documentelor i a
rapoartelor tematice curente i
speciale solicitate de ISJ, CCD,
MEC i autoritilor locale
Intocmirea documentelor legale
privind curriculum national

5. Motivare

6. Implicare i participare

7. Formare / dezvoltare
profesional i personal

Arhivarea
i
pstrarea
documentelor colare oficiale
Asigurarea caracterului stimulativ
i fundamentarea dezvoltrilor
locale de curriculum pe experiena
elevilor i pe specificul comunitar.
ncurajarea,
consemnarea
i
transmiterea ctre cei n drept a
dezvoltrilor curriculare locale i
a
propunerilor
pentru
mbuntirea
curriculum-ului
naional, provenite de la cadrele
didactice din coal.
Asigurarea
abilitrii
i
a
consultantei n problemele de
curriculum
pentru
cadrele
didactice.

Anual
Iunie - iulie

Cadre didactice /
venituri MEC,
venituri proprii

Director
Director
Responsabili
comisii i
colective de lucru
Director
Responsabili
catedre
Director
Secretar ef

Rezultate obinute de elevi


la examenele naionale

Cnd este
cazul

Comisii i
colective de lucru

Conform
regulament

Cadre didactice

Permanent

Secretariat

Anual

Cadre didactice
Elevi
Consiliul Local
de Dezvoltare

Director

Schema orar

Permanent

Consiliul
profesoral

Director

Rapoarte ntocmite

Permanent

Comisia pentru
perfecionare

Coordonator
comisie

Rapoarte ntocmite
Planificri calendaristice
Proiecte didactice
Respectarea legislaiei

Corelarea activitilor de
perfecionare cu cerinele
curriculumului naional
Participarea cadrelor la
diferite
forme
de
perfecionare

colectivelor
de
8.Formarea i organizarea Organizarea
catedr i a echipelor de proiect
grupurilor /dezvoltarea
n funcie de necesitile colii i
echipelor
de activitile planificate.
9. Negocierea / rezolvarea
Asigurarea
coerenei
ntre
conflictelor
curriculum-ul
naional
i
dezvoltrile regionale/ locale.
Asigurarea
coordonrii
ntre
diferitele discipline/ module /
cadre didactice.
Rezolvarea
conflictelor
de
prioritate ntre reprezentanii
diverselor discipline n interesul
copiilor /tinerilor

II.

Cnd este
cazul

Cadre didactice
Parteneri locali
Parteneri externi

Comisia pentru
proiecte de
integrare
european

Participarea la proiecte de
dezvoltare
locale,
naionale i internaionale

Permanent

Comisii metodice

Consiliul
profesoral

Stabilirea CDS n interesul


elevilor, n concordan cu
obiectivele curriculumului
naional i cele specifice
locale

Permanent

Comisii metodice

Consiliul
profesoral

Aplanarea conflictelor

Permanent

Comisia pentru
oferta
educaional

Consiliul
profesoral

Stabilirea schemei orare pe


baza opiunii elevilor

RESURSE UMANE

Obiective strategice:
- Stimularea perfecionrii cadrelor didactice pentru cunoaterea noilor tehnologii, pentru promovarea didacticii moderne cu accent pe
dezvoltarea de competene
- Adaptarea metodelor didactice la noile tehnologii informaionale.
- Promovarea i ncurajarea activitilor n echip .
- Iniierea tuturor cadrelor didactice i a personalului n utilizarea calculatoarelor n activitatea profesional.
- Participarea cadrelor la cursuri de iniiere n managementul calitii.
- Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare extern.
- Motivarea ntregului personal n funcie de creterea eficienei muncii
- Perceperea i utilizarea elevilor ca parteneri n derularea actului educativ.
- Proiectarea i derularea unor activitai de consiliere social i profesional cu prinii.
- Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii n echip i introducerea adecvat a acestora n actul didactic.
- Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care s promoveze o cultur organizaional de tip reea.
- Antrenarea unui grup tot mai numeros de cadre didactice din coal n activitatea de formare a adulilor.

Funcia managerial
1. Proiectare

2. Organizare

Activitate

Termene

Resurse umane/
financiare

Responsabiliti

Anual
1.10.

Comisii metodice
Secretariat

Director
Secretar ef

Indicatori de
performan

Elaborarea
proiectului
de
dezvoltare a resurselor umane
recrutare,
selecie,
utilizare,
motivare,
disponibilizare

privind att personalul didactic


ct i cel nedidactic.
Stabilirea
/operaionalizarea
criteriilor de recrutare, utilizare i
disponibilizare.
Realizarea
procedurilor
de
ocupare a posturilor i catedrelor
vacante pentru personalul din
subordine conform criteriilor
naionale locale i proprii.
Realizarea cuprinderii copiilor i
tinerilor nscrii n unitile de
studiu, colectivele i formele de
educaie stabilite prin lege.
Organizarea concursurilor i a
tuturor formelor de admitere pe
baza de selecie, conform
metodologiilor stabilite la nivel
naional, judeean sau proprii.

Anual

Consiluil de
Administraie

Director

Anual,
conform
grafic de
mobilitate

Comisia de
ncadrare
Secretariat

Director
Secretar ef

Fia de ncadrare

Anual

Secretariat

Director
Secretar ef

Realizarea
colarizare

Conform
grafic

Comisii de
admitere

Director

Respectarea
metodologiilor de admitere

Realizarea orientrii vocaionale a


copiilor i tinerilor.

Anual

Director

Realizarea
colarizare

Asigurarea asistenei sanitare i a


proteciei muncii.

Permanent

Comisia de
mediatizare a
ofertei colii
Cabinet medical
Comisia de PM i
PSI

Director adjunct

Stat de funcii

Respectarea legislaiei

planului

planului

de

de

Asigurarea condiiilor de
sntate i de securitate a
muncii

3. Conducere operaional

4. Control / evaluare

ncheierea contractelor de munc


cu
personalul
didactic
i
nedidactic.
Normarea
i
utilizarea
personalului din subordine
inclusiv n ceea ce privete
conducerea colectivelor de copii
i tineri (dirigenie sau similar).
Realizarea fielor posturilor/
descrierilor
de
rol
pentru
personalul din subordine.
Realizarea
procedurilor
disciplinare i de rezolvare a
contestaiilor.
Realizarea
procedurilor
de
disponibilizare (concediere i
pensionare).
Evaluarea
periodic
a
personalului didactic i nedidactic
din subordine.
ntocmirea documentelor i a
rapoartelor tematice curente i
speciale, cerute de ISMB, IS2,
CCD,
Ministerul
Educaiei
Naionale i autoritile locale.
Arhivarea
i
pstrarea
documentelor oficiale privind
personalul unitii colare.

Anual
1 15.10

Secretariat

Director

Respectarea
metodologiilor
ncadrare

Anual
1.09

Consiliul de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

Anual
1.10

Responsabili
compartimente

Director

Respectarea legislaiei

Cnd este
cazul

Consiliul de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

Cnd este
cazul

Consiliul de
Administraie

Director

Respectarea legislaiei

Anual

Consiliul de
Administraie

Director

Corelarea cu atribuiile
prevzute n fia postului

Cnd este
cazul

Comisii i
colective de lucru

Director
Responsabili
comisii i
colective de lucru

Permanent

Secretariat

Director
Secretar ef

Rapoarte ntocmite

Respectarea legislaiei

de

5. Motivare

6. Implicare i participare

7. Formarea /dezvoltare
profesional i personal

Repartizarea echitabil i n
conformitate
cu
criteriile
naionale i locale, a stimulentelor
materiale i morale stabilite prin
lege pentru cadrele didactice i
nondidactice i pentru copii i
tineri.
Stimularea,
prin
mijloace
materiale i morale, a formrii i
dezvoltrii profesionale.
Asigurarea cadrului instituional
pentru participarea personalului la
procesul
decizional
prin
colectivele i organele de
conducere colectiv existente:
colectivele de catedr, Consiliul
de Administraie i Consiliul
Profesoral.
Realizarea unui sistem intern de
comunicare rapid, eficient i
transparent.
ncurajarea
unei
culturi
organizaionale care stimuleaz
comunicarea deschis participarea
i inovaia.
Formarea continu general
corelat cu
evaluarea a
personalului din subordine.
Asigurarea consilierii generale i
specifice pentru ntreg personalul
din subordine.

Cnd este
cazul

Consiliul de
administraie

Director

Permanent

Responsabili
compartimente

Consiliul de
administraie

Corelarea cu obiectivele
strategiei de dezvoltare
resurse umane

Permanent

Responsabili
colective de lucru

Director

Participarea personalului la
procesul decizional

Permanent

Responsabili
compartimente

Director

Respectarea legislaiei i a
termenelor stabilite

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Implicarea cadrelor
activitatea organizaiei

Conform
grafice de
asisten

Responsabili de
compartimente

Director

Corelarea evalurii
activitatea desfurat

cu

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Existena n coal a unei


atmosfere eficiente de
lucru

Respectarea legislaiei

Participarea la programe de
(auto)formare
continu
n
management
educaional
i
informarea la zi n domeniu.
ncurajarea
unei
culturi
8. Formarea grupurilor /
organizaionale care stimuleaz
dezvoltarea echipelor
comunicarea
deschis,
participarea i inovaia.
Deformalizarea comunicrii n
organizaie
Organizarea de activiti de
loisir pentru personalul colii.
9. Negocierea /rezolvarea Rezolvarea rapid, transparent i
eficient a conflictelor din
conflictelor
interiorul colectivului unitii
colare.
Rezolvarea rapid, transparent i
eficient a conflictelor cu sau
ntre copii i tineri, cadre
didactice i nedidactice, prini,
etc.

III.

Permanent

Stagii de formare

Responsabil
comisie de
perfecionare

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Permanent
Cnd este
cazul

Responsabili
compartimente
Responsabili
compartimente

Director
Director

Numar
de
cadre
participante la cursurile de
formare
Implicarea cadrelor
activitatea organizaiei

Respectarea legislaiei i a
termenelor stabilite
Implicarea cadrelor n
activitatea organizaiei

Permanent

Responsabili de
compartimente

Director

Existena n coal a unei


atmosfere eficiente de
lucru

Permanent

Cadre didactice

Director

Existena n coal a unei


atmosfere eficiente de
lucru

RESURSE MATERIALE

Obiective Strategice:
- Dezvoltarea bazei materiale cu prioritate pentru domeniile solicitate de piaa muncii
- Accesarea de fonduri prin participare la proiecte de finanare i prin mrirea contribuiei comunitii locale, ca urmare a adecvrii ofertei de
colarizare la nevoile acesteia
- Acoperirea necesarului de calculatoare i soft educational pentru toate domeniile curriculare.
- Dezvoltarea modalitilor de evaluare computerizat.
- Incurajarea iniiativelor de tip antreprenorial ale elevilor i antrenarea lor n identificarea de activiti aductoare de venituri n folosul colii
- Valorificarea bazei materiale existente pentru iniierea de cursuri de calificare, recalificare, perfecionare.
- Constituirea Centrului de educaie pentru aduli.

Funcia managerial
1. Proiectare

2. Organizare

3. Conducere operaional

Activitate

Termene

Resurse umane/
financiare

Responsabiliti

Indicatori de
performan

Elaborarea proiectului de buget i


a proiectului de achiziii al
unitii colare.

Anual

Contabilitate/
analiza de nevoi

Consiliul de
administraie

Corelarea proiectului cu
analiza de nevoi

Identificarea
surselor
extrabugetare de finanare.

Permanent

Parteneri locali
Spaii disponibile
Pentru nchiriere

Director
Contabil ef

Veniturile
obinute

Cnd este
cazul

Buget local

Director
Contabil ef

Respectarea legislaiei

1.12

Contabilitate/
analiza de nevoi

Director
Contabil ef

Corelarea
bugetare cu
prioriti

Cnd este
cazul

Consiliul de
administraie

Director

Respectarea
prioriti

Cnd este
cazul

Consiliul de
administraie

Director

Asigurarea
condiiilor
optime
pentru
un
nvmnt de calitate

Trimestrial

Contabilitate

Director

Anual

Contabilitate

Director

Semestrial

Secretariat,
contabilitate
Comisia
diriginilor

Director

Cnd este
cazul

Venituri proprii,
sponsorizri

Consiliul de
administraie

ntocmirea documentaiei pentru


construcii colare i reparaii
Achiziionarea
materialelor
conform buget alocat pentru
dotare, conform legii, pe capitole
i articole bugetare.
Dezvoltarea
fondurilor
extrabugetare i repartizarea lor
conform prioritilor.
Repartizarea mijloacelor fixe i a
obiectelor
de
inventar
achiziionate,
conform
planificrii.
Realizarea execuiei bugetare.
Realizarea planului de achiziii.
Alocarea burselor i distribuirea
alocaiilor de stat pentru copii,
abonamentelor
gratuite
i
celorlalte forme de ajutor stabilite
prin lege.
Utilizarea
fondurilor
extrabugetare
conform
prioritilor stabilite n proiectele
i programele colii.

extrabugetare

repartiiei
lista de
listei

Respectarea legislaiei
Respectarea
listei
prioriti

de

de

Respectarea
criteriilor
prevzute de lege

Corelarea
prioriti

cu

lista

de

4. Control / evaluare

5. Motivare

6. Implicare i participare
7. Formare/ dezvoltare
profesional i personal.

Asigurarea condiiilor necesare


privind iluminatul, nclzirea,
alimentarea cu ap, canalizarea i
paza.
ncheierea exerciiului financiar.
Evaluarea realizrii planului de
achiziii i a utilizrii fondurilor
extrabugetare.
ntocmirea documentelor i a
rapoartelor tematice curente i
speciale, cerute de ISMB, IS2,
CCD,
Ministerul
Educaiei
Naionale i autoritile locale.
ntocmirea documentelor legale
privind managementul financiar.

Permanent

Bugetul local

Director
Contabilitate

Anual

Contabilitate

Director

Trimestrial

Contabilitate

Consiliul de
administraie

Cnd este
cazul

Responsabili de
compartimente

Director

Respectarea legislaiei i a
termenelor

Lunar
/trimestrial
/anual

Contabilitate

Director

Respectarea legislaiei

Anual

Contabilitate

Director

Respectarea legislaiei

Cnd este
cazul

Responsabili
compartimente/
baza material a
colii

Director

Respectarea
legale

prevederilor

Asigurarea
transparenei
elaborrii i execuiei bugetare.

Permanent

Contabilitate /
documente
financiare

Director

Asigurarea
informaiilor

circulaiei

Asigurarea formrii specifice i a


consultanei pentru personalul
financiar i administrativ.

Permanent

Responsabili
compartimente

Director

Racordarea la modificrile
legislative

Arhivarea
i
pstrarea
documentelor financiare oficiale.
Asigurarea
de
servicii
(consultana i expertiza, baza
logistic, micro-producie, oferta
de spaii pentru diverse activiti,
etc.) n contrapartida pentru
organizaiile surse alternative de
finanare.

10

Asigurarea plii facturilor


pentru utiliti la termen
Respectarea legislaiei
Corelarea
prioriti

cu

lista

de

8. Formarea i
organizarea grupurilor i
echipelor
9. Negocierea i rezolvarea
conflictelor

IV.
-

Formarea echipei
administrativ.

personalului

Negocierea celor mai bune


condiii financiare pentru execuia
bugetar.
Negocierea celor mai avantajoase
contracte de sponsorizare i
condiii
pentru
obinerea
fondurilor extrabugetare.

Anual

Stat de funcii
aprobat

Director

Permanent

Oferte de pre

Director
Contabil ef

Respectarea
legale

Cnd este
cazul

Parteneri locali

Consiliul de
administraie

Corelarea
prioriti

Respectarea fiei postului


prevederilor

cu

lista

de

DEZVOLTARE ORGANIZAIONAL, RELAII SISTEMICE I RELAII COMUNITARE


Participarea la programe de finanare viznd nnoirea dotrii tehnice a colii i adaptarea ofertei la cerinele comunitare
Diversificarea i extinderea relaiilor cu parteneri educaionali att la nivel local ct i la nivel regional i European
Fructificarea tuturor oportunitilor oferite de proiecte de colaborare locale, regionale i europene
Aplicarea i promovarea sistemului de evaluare n colaborare cu parteneri educaionali locali.
Dezvoltarea unor parteneriate ntre instituii de acelai profil din ar i din srintate.
Dezvoltarea unor parteneriate educaionale cu principalii factori educativi locali i cu instituii de acelai profil din ar i din strintate
Diversificarea modalitilor de colaborare cu parteneri implicai n formarea continu a adulilor.

Funcia managerial
1. Proiectare

Activitate
Identificarea nevoilor de educaie
ale comunitii locale i a
posibilitilor de satisfacere n
cadrul normativ existent i cu
resursele disponibile.
Elaborarea
planurilor/
programelor de dezvoltare a
unitii colare pentru satisfacerea
nevoilor proprii i ale comunitii
locale.

Termene

Permanent

Anual

11

Resurse umane/
financiare
Comisia pentru
elaborarea i
mediatizarea
ofertei
educaionale
Comisia pentru
proiecte de
integrare
european

Responsabiliti

Indicatori de
performan

Director

Racordarea planului de
colarizare la nevoile de
educaie ale comunitii

Director

Dezvoltarea parteneriatului
local

2. Organizare

3. Conducere operaional

Iniierea de parteneriate i
programe cu instituii care s
promoveze
principiile
nondiscriminrii.
Informarea tuturor categoriilor i
organizaiilor
interesate/
beneficiare n legtur cu
activitatea unitii colare i cu
programele naionale de reform
n curs.
Colaborarea cu autoritile locale
alese n ceea ce privete
repartizarea
i
utilizarea
fondurilor pentru funcionarea,
ntreinerea i repararea unitii
colare.
ncheierea de contracte cu agenii
economici,
ONG
i
alte
organizaii
privind
prestri
reciproce de servicii.
Aplicarea programelor naionale
de
reform
i
ntocmirea
documentelor de implementare.

Cnd este
cazul

Comisia pentru
proiecte educative
colare i
extracolare

Director

Corelarea cu analiza de
nevoi

Permanent

Responsabili de
proiecte derulate

Director

Diseminarea rezultatelor

Permanent

Proiect de buget/
Execuii bugetare

Director
Contabil ef

Corelarea
prioriti

Cnd este
cazul

Cadre didactice/
Ateliere colare

Director
Tehnician de
producie

Respectarea legislaiei

Permanent

Comisii de lucru

Director

12

cu

lista

de

Respectarea msurilor de
reform i implementare

4. Control / evaluare

Stabilirea
legturilor
cu
autoritile
locale,
agenii
economici, instituiile naionale i
regionale de cultura, biserica alte
instituii
interesate,
pentru
creterea
adecvrii
ofertei
educaionale a colii la cererea
concret,
pentru
realizarea
proiectelor i programelor proprii
i n vederea creterii importanei
colii ca focar de civilizaie.
Stabilirea legturilor formale cu
organele de poliie, pompieri i
corpul gardienilor publici n
vederea asigurrii pazei i
siguranei elevilor i pentru
prevenirea
i
combaterea
delicvenei juvenile.
Participarea la realizarea planului
anual de inspecie (general,
tematic i special) mpreun cu
Inspectoratului colar Judeean.
Operaionalizarea
/Elaborarea
criteriilor de monitorizare i
evaluare a calitii educaiei
colare.
Elaborarea instrumentelor de
monitorizare
i
evaluare
utilizabile n activitatea de
inspecie.
Aplicarea
instrumentelor
de
monitorizare i evaluare.

Cnd este
cazul

Comisia pentru
parteneriat
educaional

Director
Director educativ

Corelarea
ofertei
cererea de educaie

Permanent

Comisia pentru
meninerea
disciplinei

Director

Respectarea
regulamentului colar

Conform
solicitrilor

Rapoarte de
analiz

Director

Corelarea cu analiza de
nevoi

Permanent

Responsabili de
catedr

Director

Motivarea personalului

Anual

Consiliul de
administraie

Director

Corelarea fiei de asisten


cu
cerinele
noului
curriculum

Conform
grafic

Responsabili de
catedr

Director

Respectarea graficelor de
asisten

13

cu

5. Motivare

6. Implicare i participare

7.Formare/dezvoltare
profesional i personal

Elaborarea rapoartelor privind


activitatea de asigurare a calitii
ofertei
eduacionale
i
a
programelor de mbuntire a
calitii educaiei.
ntocmirea documentelor de
evaluare a realizrii proiectelor de
reform.
ntocmirea raportului anual de
activitate a unitii colare.
Oferirea cadrului logistic (spaii,
aparatur, expertiz /consultan,
etc.) pentru programele i
activitile comunitare.

Semestrial

Rapoarte
responsabili
catedr

Director

Elaborarea planului de
msuri n acord cu analiza
de nevoi

Cnd este
cazul

Responsabili de
comisii

Director

Informarea corect privind


stadiul de realizare

Anual

Consiliul de
administraie

Director

Analiza tuturor sectoarelor


de activitate

Cnd este
cazul

Baza material a
colii

Director

Asigurarea
condiiilor
necesare programelor i
activitilor comunitare

Implicarea organizaiilor sindicale


n procesul decizional i n
rezolvarea problemelor colii.

Conform
grafic de
lucru

Membri de
sindicat

Director

Participarea
reprezentantului
membrilor de sindicat la
Consiliul de administraie

Organizarea ntlnirii periodice


cu reprezentanii comunitii
locale: membri n organele alese
de conducere de la nivel local,
prini, oameni de afaceri
reprezentani ai bisericii i ai
organizaiilor culturale, etc.,
privind creterea adecvrii ofertei
educaionale a colii la specificul
comunitar.

Cnd este
cazul

Comisia pentru
parteneriat
educaional

Director
Director educativ

Organizarea diferitelor forme de


reconversie profesional

Conform
solicitrilor

Catedra tehnic

Director

14

Corelarea
ofertei
cererea de educaie

cu

Corelarea cu solicitrile de
formare profesional a
partenerilor locali

8. Formarea i
organizarea grupurilor i
echipelor

9. Negocierea i rezolvarea
conflictelor

Organizarea de cursuri /forme de


pregtire pentru comunitatea
local:
educaie
alimentar,
demografic,
pentru
mediu,
managementul bugetului familial
i al afacerilor mici, etc.
Organizarea unor echipe mixte
sau participarea personalului din
coal la diferite proiecte de
dezvoltare comunitar i la alte
proiecte locale, naionale i
internaionale.
Negocierea celor mai avantajoase
condiii de sprijin comunitar
pentru unitatea colar.
Rezolvarea rapid, transparent i
eficient a conflictelor cu
reprezentanii
autoritilor
/comunitii, regiile autonome de
servicii, instituii religioase i
culturale, etc.

Cnd este
cazul

Cadre didactice
de specialitate

Director

Adecvarea
comunitare

Cnd este
cazul

Comisia pentru
proiecte de
integrare
european

Director

Dezvoltarea parteneriatelor
internaionale

Cnd este
cazul

Director
Comisia pentru
proiecte colare i
extracolare

Director

Participarea la aciuni
comune cu comunitatea
local

Cnd este
cazul

Director
Comisia pentru
proiecte colare i
extracolare

Director

Respectarea
legale

15

la

cerinele

prevederilor

S-ar putea să vă placă și