Sunteți pe pagina 1din 2
Curs 1: Curs introductiv. Fisa disciplinei: descrierea obiectivelor cursului, structurii materiei, criterii de evaluare, buna conduita.
Curs 1: Curs introductiv. Fisa disciplinei: descrierea obiectivelor cursului, structurii materiei, criterii de
evaluare, buna conduita.
Curs 2: Introducere în problematica cercetării în psihologie: cunoştinţe ştiinţifice şi fapte (date) ştiinţifice
Ştiinţă şi pseudo-ştiinţă (Discuţie asupra: Imre Lakatos, Science and Pseudoscience, Programme of The Open
University Course).
Curs 3: Problematica măsurării în psihologie. Scale de măsurare. Variabile latente variabile manifeste.
Curs 4: Studiu descriptiv observaţional. Observaţia ştiinţifică vs. observaţie neştiinţifică.
Curs 5: Studiu descriptiv de tip survey. Eşantion şi populaţie. Strategii de selecţie în studiile descriptive.
Introducerea conceptului de probabilitate. Eşantionare probabilistică.
Curs 6: Distribuţii de frecvenţe. Modalităţi de reprezentare grafică. Statistică descriptivă univariată.
Curs 7: Evaluare parţială I
Curs 8: Transformarea z. Cote standard. Distribuţia Normală. Distribuţia normală standardizată.
Curs 9: Studiu corelaţional. Corelaţie şi cauzalitate. Avantajele şi limitele studiului corelaţional.
Curs 10: Statistică descriptivă bivariată. Modalităţi de reprezentare grafică. Analiza de regresie. Analiza
validităţii modelului statistic.
Curs 11: Distribuţii de medii şi frecvenţe. Problema estimării unui parametru (medie, frecvenţă, corelaţie) a
populaţiei folosind un eşantion selectat aleator.
Curs 12: Aplicaţii ale raţionamentului de estimare la parametrii statisticilor descriptive bivariate: corelaţie şi
analiză de regresie.
Curs 13: Analiza problemelor de etică în domeniul cercetării şi intervenţiei psihologice.
Curs 14: Evaluare parţială II
Seminar 1: Rolul analizei de date în societatea bazată pe informție. Vizionarea filmului – The joy
Seminar 1: Rolul analizei de date în societatea bazată pe informție. Vizionarea filmului – The joy of statistics.
Seminar 2: Structura funcţională a unei cercetări ştiinţifice.
Seminar 3: Analiza unor instrumente de evaluare psihologică. Construcţia unui instrument de evaluare care să
utilizeze diferite scale de măsurare.
Seminar 4: Analiza unui exemplu de studiu observaţional. Metode de elaborare şi verificare a fidelităţii unei
grile de observaţie – Agresivitatea sportivă.
Seminar 5: Aplicaţii ale raţionamentului probabilistic la exemple cotidiene. Exerciţii de determinare a unui
eşantion aleator dintr-o populaţie dată.
Seminar 6: Elaborarea unei reprezentări grafice. Analiza unor modalităţi de reprezentare grafică
greşită.Aplicaţii ale statisticii descriptive univariate în cercetarea descriptivă.
Seminar 7: Rezolvarea sarcinilor şi prezentarea grilei de evaluare (recapitularea cunoştinţelor).
Seminar 8: Analiza distribuţiei unei măsurători de Timp de Reacţie Simplu şi Complex ca şi model al
Distribuţiei Normale (Aplicaţie SuperLab).
Seminar 9: Exemple de studii corelaţionale din literatura ştiinţifică. Exemple de probleme cotidiene în care este
indicată folosirea studiului corelaţional.
Seminar 10: Modalităţi de analiză a asumpţiilor corelaţiei lineare. Analiza reuşitei universitare: predictor nota
bacalaureat.
Seminar 11: Exerciţii de estimare a parametrilor populaţiei (medii, frecvenţe).
Seminar 12: Exerciţii de estimare a parametrilor populaţiei coeficientul de corelaţie/coeficientul de regresie.
Seminar 13: Vizionarea şi analiza din punct de vedere etic al experimentului Zimbardo.
Seminar 14: Rezolvarea sarcinilor şi prezentarea grilei de evaluare (recapitularea cunoştinţelor). Predare Proiect
Final.