Sunteți pe pagina 1din 2

Angajator: SC BOGDAN CICIOU SRL

Nr. ord. Reg. Com./an: J30/39/2012


CUI: 29583220
FISA DE POST
I.Denumire post: Fasonator mecanic (cherestea)
Relatii de ierarhice:
1. De subordonare este subordinate administratorului firmei
2. Functionale : cu ceilalti angajati ai firmei
3. Colaborare: cu toate compartimentele din cadrul firmei
II. Atributii, lucrari, sarcini:
1. Are obligatia de a resoecta programul stability
2. Va intretine in stare buna utilajul, va exploata in aceleasi conditii conform

fisei tehnice
3. Ve executa toate reviziile si intretinerile necesare prevazute in fisa tehnica
4. In afara acestor revizii si intretineri, orice problema apare la utilaj privind

buna functionare a acestuia precum si cele necesare pentru rezolvaread


efectiunii in cel mai scurt timp vor fi aduse la cunostinta administratorului.
5. Raspunde de intretinerea zilnica a utilajului, efectueaza curatenia interioara si
exterioara a utilajului ori de cate ori va fi cazul.
6. Rapunde de intretinerea periodica a utilajului schimb de ulei, verificari
tehnice
7. Raspunde de pagubele aduse utilajului din vina sa
8. Sa fie apt pentru conducerea utilajului, sa nu consume bauturi alcoolice in
timpul serviciului sisa aiba fisa medicala la zi
9. Gestioneaza piesele de schimb
10. Va urmari consumul de combustibil la utilaj, sesizand orice neregula privind
consumurile exaggerate
11. Preluarea utilajului se va face pe baza de Poces Verbal
12. Va participa la toate actiunile dispuse de sdministratorul firmei
13. Va executa si alte sarcini primite de la admnistratorul firmei
14. In timpul serviciului va avea o tinuta corespunzatoare
III. PROTECTIA MUNCII
Pentru a nu expune la pericol de accidentare sau imbolnavire prefesionala atat
propria persoana, cat si alte personae care pot fi afectate de actiunile sau
omisiunile sale in timpul procesului de munca, lucratorul are urmatoarela obligatii:
a) Sa utilizeze correct masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) Sa utilizeze corect echipamentul individual de protective acordat, si dupa
utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inltaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale

d)

e)
f)

g)

h)
i)

masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnicie si cladirilor, si sa utilizeze


corect aceste dispositive;
Sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie
de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru
securitatea si sanatarea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor
de protective
Sa aduca la cunostinta conducatorului si/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoana;
Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este
necesar pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse
de catre de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii, si
securitatii lucratorilor
Sa coopereze atat timp cat este necesa cu angajatorul si/sau lucratorii
desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca
si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru Securitate si sanatate, in
domeniul sau de actvitate.
Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii
si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
Sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Data..

Administrator

S-ar putea să vă placă și