Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 6

Contractul de comision
Reglementare 2043-2053 este acel mandat care are ca obiect achizitonarea sau
vanzarea de bunuri sub prestarea de servicii pe seama comitentului si in numele
comisionarului comisionar care actioneaza cu titlul profesional in schimbul unei
remuneratii numita comision.
Comisia este o specie de mandat fara reprezentare in sfera relaiilor dintre
profesionisti.
Deosebiri fata de mandatul fara reprezentare
1. Legea impune calitatea de profesionist a comisionarului.
2. Obiectul contractului este circumscris achizitiei sau vanzarii de bunuri ori
prestarii de servicii, fie sa vabda, fie sa cumpere bunul, pe seama promitentului.
Caracteristicile
Este un contract bilateral ot ca naste dreoturi si obligatii atat in sarcina
comitentuoui, cat si a comisionarului.
Caracterul oneros, comisionarul trebuie sa fie platit pt operatiunile pe care le face
comitentului. Inbcazul in care comisionarul ar lucra cu titlul gratuit nu am putea
vorbi de un cobtract de comision, ar fi probabil un mandat fara reprezentare.
Este un contract intuitu personae, pe ideea ca pe comitent il intereseaza
persoana comisionarului si priceperea lui.
S-a extins sfera bunurilor care pot face ibiectul operatiunilor in cadrul
contractelor de comision, fiind vorba si de imobile. Mai precis a disprut
interdictia de transfer a acestor operatiuni, definitia nu precizeaza ce bunuri, dar
ne spune la mandatul fara reprezentare art 2041 alin 2, daca bunurile dobandite
de mandatar, comisionar, sunt imobile ele trebuie transferate mandantului, adica
comitentului. In caz de refuz mandantul poate solicita instantei sa emita o
hotarare care sa tina loc de act de transmitere a bunurilor dobandite. Aceasta
este duferebta in ceea ce priveste noua reglementare.
La imobile, aceste orevederi art 2041 alin 2 trebuie sa se ,, imprieteneasca'' cu
normele privind cartea funciara. Putem sa avem 2 situatii cand vorbim de imobile
:
1.cand comitentul vrea sa instraineze un bun prin intermediul comisionarului
2. Cand vrea sa achizitioneaze un bun prin intermediul comisionarului.
Problemele sunt cam aceleasi, faptul ca pt terti persoana comitentilor este
necunoscuta, ea nici nu exista. Ei contracteaza cu comisionarul, care comisionar
trebuie sa fie inregistrat ca titukar al dreptului de proprietate in cartea funciara.
Apare ca proprietar pt toata lumea, mai putin pt comitent. Pt a opera acest

comision, mai este necesar inca un act , art 2041 akin 2 , comisionarul trebuie sa
transmita comitentului bunurile imobile, inseamna ca trebuie sa transmita dr de
proprietate. Aceiasi sokutie este valabila si cand comitentul vrea sa cumpere, el
trebuie sa instraineze actuk carptre comisionar, va trebuie sa transmita dreotul
printr-un act autentic, sa fie inscris in cartea funciara. Acest sistem nu va fi
posibil, va trebuj inca un act, un act separat ulterior actiunii.
O alta caracteristica este un contract consensual, forma scrisa este ceruta numai
pt probe, iar proba actului il priveste pe comitent si pe comisionar,tertul este
strain.
Se nasc esfecte ntre comisionar si comitent
este sa duca la bun sfarsit mandatul
instructiunile acestuia, sa dea soscoteala
prevede o exceptie la art 2048 alin 2 care ii
daca sunt indeplinite 3 conditii cumkatice

. Principala obligatie a comisionarului


comitentului si sa duca la caoat
de indeplinirea mandatului. Legew
oermite sa se abata de la instructiuni

-nu este suficient timp pt a se obtine aprobarea comitentului n raport cu natura


afacerii, este vb de situatiile in care este pusa in pericol executarea manadatului.
- sa se considere in mod rezonabil ca comitentul ar fi aprobat incheierea actului
daca ar fi cunoscut noile imprejurari
-ndeprtarea de la instuctiuni sa nu schimbe fundamental natura si scopul sau
condiiile economice ale imputernicirii primite
Cuiar si in cazul in care conditiile sunt indeplinite si comisionarul considera ca se
poate abate de la instructiuni, el trebuie sa il informeze imediat pe promitent
desore schimbarile intervenite, ot ca irice operatiune incheita cu depasirea
imouternicirilor si neratificata de comitent ramane in sarcina comisionarului, in
plus comitentul poate sa ceara si daune de la comisionar.
Ca regula generala, art 2052 comisionarul nu rspunde pt executarea obligatiilor
asumate de tert prin actul oecare il incheie comisionarul si tertul .de la aceasta
regula exista o sibgura exceptie, cand comisionarul isi asuma in mod expres
oblugatia de a garanta fata de comitent executarea obligatiilor asumate de tert.
In acest caz, in lipsa unei nelegeri a partilor comitentul va plati comisionarului
un comision special care se numeste,, ot garabtie sau pt credit'', care daca nu
este cuantificat de parti il stabileste instanta , tinand cont de imprejurari si de
valoarea obligatiei garantate.
Comisionul special nu se presupune, totul e asumat in mod expres de catre
comisionari. Odata asumata in mod expres, legea ii da dreptul comisionarului la
un comision special, comsionul nu este nunai soecial , ci si suplimentar.
Comisionarul poate sa nu ceara acest comision special, dar acest lucru trebuie sa
reiasa din contractul incheiat cu comitentul.
Art 2047- vanzare pe credit,este opusul vanzarii cu plata imediata, fie plata la un
anumit termen, fie o plata in rate. Putem avea 2 situatii

1. In care comisionarul asa avand binecuvantarea comitentului. Cand el


actioneaza asa, iar comitentul ratifica modul in care a procedat. Comisionarul hu
isi asuma nico raspubdere
2. Cand comsionarul procedeaza fara sa aiba autorizarea comitentului, cazul in
care legea spune ca va plati el in locul tertului.
Art 2047 alin 2 , atunci cand vinde pe credit, comisionarul trebuie sa il ntiineze
oe comitentul, aratandu-i persoana si termenuk acordat. In caz contrar, se
presupune ca vanzarea s-a facut pe bani gata, pe cash. Indiferent de caz
comisionarul are aceasta obligatie pt ca art 410 din codul comercial avea aceiasi
obligatie. Daca comisoinarul nu isi indeplineste aceasta obligatie este tinut
personal.
Art 2050 in asemena cazuri comisionarul are voie sa fie cumparator sau vanzator.
Obligatia comitentului
Obligatia principala este acea de a plati comisionul, acest comision trebuie platit
in toate situatiile comisionarului, indiferent daca tertul isi executa sau nu
obligatiile asumate. Comisionarul este pltit pt ceea ce face, nu pt ceea ce se
ntmpl ulterior.
Relatia comisionarului cu tertul
Drepturile si obligatiile se nasc intre comsionar si tert. Intre comitent si tert
neexistand raporturi directe. In caz de nexecutare a obligatiilor de catre tert, cel
care tfebuie sa actiineze impotriva lui este comisionarul. Totusi, intr-un asemenea
caz, cand tertul nu isi executa obligatiile, legea ii permite comitentului sa se
subroge la cerere in drepturile comisionarului ot a exercuta in mod direct actiuni
impotriva tertului. Legea il obliga pe comisionar sa subroge aceste actiuni
imediat, printr-un nscris si fara vreo contrapresatie, aceasta cesiune se face
printr-un act sun semntura privata. Daca nu se executa la cererea comitentului
este tinut rspunztor.
Comisionarul rspunde pt solvabilitatea tertului, aceasta solvabilitate trebuie sa
existe la momentul incheierii contractului dintre comisionar si tert.
Contractul de comision inceteaza la fel ca si contractul de reprezentare, daca nu
este reglementarat la contractul cu reprezebtare ne ducem la cel cu
reprezebtare.
Imputernicurea acirdata poate fi ..
Si in cazul revocrii de catre comitentului de comisonarul are dreptul la o parte
din comisiin in functie de diligentele depuse pana la acel moment.
Dreptul de retentie art 2053 in favoarea comisionarului, poarta asupra bunurilor
comitentului aflata la comisiobat detentia acestuia in baza contractului de
comision.pt a avea acest drept trebuie sa il inscris in arhiva.

Contractul de consignatie
Este un contract numit
Este o contracte de comisioane
Art 2054-2063
Caracteristici
este un cobtdact bilateral, cu titlul oneros, consensual
Forma scrisa este ceruta ad probationem.
Diferenele fata de comision
1. Contractul poate avea ca obiect doar vanzarea
2. Bunurile pot fi numai mobile, nu si imobile
Ex, magazine unde se gsesc antichitati, si casele de licitatie.
Art 2054 alin 2 acest contract este guvernat de aceasta sectiune si ca este
guvernat si de legea speciala, care a disparut cand a aparut codul legea 78/1934.
Acest tip de contract a fost cinsiderat o varietate de comision, ceea ce este si
acum.
Pribtre obligatiile consignatarului este aceea de a mentine si proteja bunurile cu
privire la consignant si inclusiv de a asigura aceste bunuri pe costul lui.
Asigurarile contractate de consignatar sunt trabsferate consignantului cu singura
conditie ca asiguratorul sa stie de consignant.
Consignantul poate sa preia bunurile in natura si le poate lua oricand inapoi, nu
mai este nevoie de actiune in revendicare, ci este necesara o singura cerere.
Consignantul ramane proprietarul bunului !!! Diferenta. Art 2057 alin 4
acest cintract de consignatie nu este trabslativ de proprietate, cobtractulnse
trabsmite doar prin contractvde vabzare dintre consignant si tert.
Capacitatea celor 2 parti la contract
Consignantul trebuie sa iaba capacitatea de a dispune de bunul respectiv, poate
fi vb si de o capacitatea de exercitiu restransa, in schimb pt consignatar se
considera ca trebuie sa aiba o capacitatea depkina in interaciunea cu tertii.
Art 2060 alin 1 stabileste standardul de bun proprietar al consignatarului
atuncivcand pastreaza bunurile.
Contractul are caracter comutativ sau aleatoriu?

Profesorul spune ca nu se poate vorbi de hazard, datirita soecializarii


consignatarului., adica totusi ar trebui sa die profesionist.
Obligatiile consignantului
principala obligatie :De a emite bunurile consignatarului.
A doua obligatie este de a plati consignatarului o remuneratie. Remuneratia se
stabuleste prin contfact, sau daca partile nu stabilesc jimic dintre preul cerut de
consignant si pretul cerut de consignatar. Cinsignantul trebyie sa ii pkateasca
consignatarului toate cheltuielei realizate cu pastrarea bunului, mai outin
chektuielile de asigurare. Consignatarul hu are niciun drept de terentie asupra
bunului, un asemenea drept poate fi stabilit oe cale conventionala
Obligatiile consignatarului
Sa pastreze si sa conserve bunurile ca un bun proprietar si sa rasounde pt
deteriorarea sau pieriea acestora de sub controlul sau.
De a vinde bunurile primite de la consignant, cel putin la pretul dorit de
consignant.
Daca tertul, nu este multumit de bunurile cumparate se ntoarce impotruca
consignatarului, pt vicii
Avem posibilitatea de a vinde pe credit, dar cu anumite limitari. Termenul nu
poate depasi 90 zile, iar ca modalitatea de plata, numai cambii acceptate sau
bilete la ordin. Partile pot sa prevada un teremen de pkata mai mare sau alte
modalitati de plata.
Consignatarul rspunde solitar cu tertul atunci cand vinde pe credit.daca vrea sa
scaoe de a trebuie sa existe o clauza speciala in contract
Obligatia de a da socoteala- Sa remita remuneratia de la tert catre consignant.
Nu exusta un termen, ar fi bine sa stabileasca partile in contract.
In raporturile dintre consignatari si tert se aplica regulike de la mandata, atunci
cand se vinde bunul. El trece din patrimoniul consignantului la tert, dar actiunile
pe care le poate exercuta consiganatarul impotruca tertului pot fi trabsferate prin
mecanismele de la comision catre consignant. Tertul se indrepata la randul lui
impotriva consignatarului, cu exceptia cazului in are s-au trabsfert aceste
obligatii catre consignant .
Contractul inceteaza prin revocare de catre consignanat. Prin renuntare a
consignatarului.