Sunteți pe pagina 1din 75

MEDICINA

STOMATOLOGIC
Publicaie oficial
A ASOCIAIEI STOMATOLOGILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
i a universitii de stat de medicin i farmacie
Nicolae testemianu
Nr. 2 (35) / 2015

CHIINU 2015

CZU 616.31:061.231
M52
ISBN 97899755200654
4
Polidanus s.R.l.
str. Mircea cel Btrn, 22/1, ap. 53,
mun. Chiinu, Republica Moldova.
Tel.: 48-90-31, 069236830
polidanus@mail.md
Adresa redaciei:
bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1)
MD-2004, Chiinu, Republica Moldova.
Tel.: (+373 22) 205-259
Adresa
redaciei:
Fax: (+373
22) 243-549

bd. tefan cel Mare, 194B (blocul 4, et. 1)


MD-2004, Chiinu, Republica Moldova.
Tel.: (+373 22) 243-549
Fax: (+373 22) 243-549


2015, pentru prezenta ediie.
Text: ASRM, 2009,
Prezentare grafic:

grafic: POLIDANUS,
POLIDANUS, pentru
pentru prezenta
prezenta ediie.
ediie.
Toate drepturile rezervate.

articolele publicate sunt recenzate de ctre specialiti n domeniul respectiv.


autorii sunt responsabili de coninutul i redacia articolelor publicate.

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii


Medicin stomatologic : Publ. oficial a Asoc. Stomatologilor din
Rep. Moldova (ASRM) i a Univers. de Med. i Farm. N. Testemianu .
Ch.: Grafema Libris, 2008. 74 p.
ISBN 9789975520065
500 ex.

616.31:061.231

Ion LUPAN
LUPAN
Ion
Redactor-ef,
Redactor-ef,
Doctor habilitat n medicin, profesor universitar
Doctor habilitat n medicin
Publicaia Periodic Revista Medicina Stomatologic
a fost nregistrat la Ministerul de Justiie
al Republicii Moldova la 13.12.2005,
Certificat de nregistrare nr. 199
FONDATOR
Asociaia Stomatologilor din Republica Moldova
COFONDATOR
Universitatea de Stat de Medicin
i Farmacie N. Testemianu

REVISTA MEDICINA STOMATOLOGIC


Revista MeDiciNa SToMaToloGic este o
ediie periodic cu profil tiinificodidactic, n care
pot fi publicate articole tiinifice de valoare funda
mental i aplicativ n domeniul stomatologiei ale
autorilor din ar i de peste hotare, informaii despre
cele mai recente nouti n tiina i practica stoma
tologic, invenii i brevete obinute, teze susinute,
studii de cazuri clinice, avize i recenzii de cri i re
viste.
MEDICINA STOMATOLOGIC
MeDiciNa SToMaToloGic

,


,

, ,
,
, .
JOURNAL MEDICINA STOMATOLOGIC
MeDiciNa SToMaToloGic is a periodi
cal edition with scientificdidactical profile, in witch
can be published scientific articles with a fundamental
and applicative value in dentistry, of local and abroad
authors, scientific and practical dentistry newsletter,
obtained inventions and patents, upheld thesis, clini
cal cases, summaries and reviews to books and jour
nals.

Adresa redaciei:
Revista
Medicina
Stomatologic
bd. tefan cel Mare, 194B
(blocul 4, et. 1)
Certificat de nregistrare nr. 61 din 30.04.2009
MD-2004, Chiinu, Republica Moldova.
Acreditat de Consiliul Naional de Acreditare
(+373ca
22)
205-259 tiinific
i AtestareTel.:
al ARM
publicaie
Fax:de(+373
22)
categoria243-549
B.

COLEGIUL DE REDACIE:
COLEGIUL
REDACIE:
Ion DE
ABABII

Academician, profesor universitar


Ion ABABII
Corneliu AMARIEI (Constana, Romnia)
Academician, profesor universitar
Doctor n medicin, profesor universitar
Corneliu AMARIEI
(Constana,
Alexandra
BARANIUCRomnia)
Doctor
habilitat
n medicin,
profesor
universitar
Doctor
n medicin,
confereniar
universitar
Valeriu
BURLACU
Alexandra BARANIUC
Doctor n medicin, profesor universitar
Doctor
n medicin, confereniar universitar
Valentina DOROB (Iai, Romnia)
Doctor n Valeriu
medicin,BURLACU
profesor universitar
Doctor
n
medicin,
profesor
universitar
Norina FORNA (Iai,
Romnia)
Doctor
n
medicin,
profesor
universitar
Valentina DOROB (Iai, Romnia)
Maxim
ADAM (Iai,
Romnia)
Doctor
n medicin,
profesor
universitar
Doctor n medicin, profesor universitar
Norina FORNA (Iai, Romnia)
Irina ZETU (Iai, Romnia)
Doctor
medicin,
profesor universitar
Doctor nnmedicin,
confereniar
universitar
Pavel(Bucureti,
GODOROJA
Rodica LUCA
Romnia)
Doctor
n medicin,
profesor
universitar
Doctor
habilitat
n medicin,
profesor
universitar
Vasile NICOLAE
(Sibiu,
Romnia)
Boris GOLOVIN
Doctor n medicin, confereniar universitar
Viceministru al Ministerului Sntii RM
Ion MUNTEANU
MUNTEANU
Doctor habilitatIon
n medicin,
profesor universitar
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
Gheorghe
NICOLAU
Doctor habilitat
n
medicin,
profesor
Gheorghe NICOLAU universitar
TOPOR
Doctor habilitat nBoris
medicin,
profesor universitar
Doctor habilitat n medicin, profesor universitar
Ilarion
POSTOLACHI
Glenn James RESIDE (Carolina de Nord, SUA)
Doctor habilitatDoctor
n medicin,
profesor universitar
n medicin
Sofia(Carolina
SRBU de Nord, SUA)
Glenn James RESIDE
Doctor n Doctor
medicin,
profesor universitar
n medicin
Dumitru
CERBATIUC
Sofia SRBU
Doctor habilitat n medicin, profesor universitar
Doctor n medicin, profesor universitar
Valentin TOPALO
Dumitru
CERBATIUC
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
Gheorghe
BRN
Academician
A..M.
Valentin TOPALO
Alexandru
(Bucureti,
Romnia)
Doctor
habilitatBUCUR
n medicin,
profesor
universitar
profesor universitar
Gheorghe
BRN
Galina PANCU
A..M.
doctor nAcademician
medicin, asistent
universitar
Vladimir Sadovschi (Moscova, Rusia)
mEmbRU
DE OnOARE
Doctor habilitat
n medicin,
profesor universitar
AL COLEGIULUI
Shlomo
CalderonDE
(TelREDACIE:
Aviv, Israel)
Doctor
n medicin
Arsenie
GUAN
Wanda M. GNOISKI (Zurich, Elveia)
Doctor habilitatDoctor
n medicin,
profesor universitar
n medicin
Nicolae CHELE EXECUTIV:
GRUPUL REDACIOnAL
Doctor n medicin, confereniar universitar

Oleg SOLOMON
Tatiana CIOCOI
Coordonator
ASRM, asistent universitar
Doctor habilitat n filologie, confereniar universitar
Redactor BULAT
literar
Veronica
Secretar Referent ASRM

GRUPUL REDACIONAL EXECUTIV:


Tatiana CIOCOI
Oleg SOLOMON
Redactor
Coordonator ASRM,
doctor nliterar
medicin, confereniar
universitar
Alexandru BOSTAN
Elena Bistrichi
Machetare
computerizat
Secretar Referent ASRM

Sumar

Contents

Teorie i experiment

Theory and experiment

Aurelia Spinei
Efectul Polifenolilor de origine
vegetal asupra biofilmului
dentar: sintez de literatur. . . . . . . 7

Aurelia Spinei
EFFECT OF PLANT POLYPHENOLS
ON DENTAL BIOILM: LITERATURE
OVERVIEW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Stomatologie pediatric

Pediatric Dentistry

Aurelia Spinei, Iurie Spinei, Olga Blteanu,


Ana Andrie, Irina Bumachiu
Prevenirea cariei dentare
la copiii cu boala de reflux
gastroesofagian prin aplicarea
topic a nanofluorurilor . . . . . . . . 18

Aurelia Spinei, Iurie Spinei, Olga Blteanu,


Ana Andrie, Irina Bumachiu
PREVENTION OF DENTAL CARIES IN
CHILDREN WITH GASTROESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE BY TOPICAL
APPLICATION OF NANOFLUORIDES. . . . 18

Ion Lupan, Lucia Avornic, Alexandru Filipciuc,


Igor Ciumeico, Igor Filipciuc
CARIA DINILOR TEMPORARI.
REFERINE GENERALE, STUDIU DE
INCIDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ion Lupan, Lucia Avornic, Alexandru Filipciuc,


Igor Ciumeico, Igor Filipciuc
TEMPORARY DENTAL CARIES.
GENERAL REFERENCES, IMPACT
STUDY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ion Lupan, Lucia Avornic,


Alexandru Filipciuc, Igor Ciumeico
REFERINE ASUPRA DIAGNOSTICULUI
CARIEI DENTARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Ion Lupan, Lucia Avornic,


Alexandru Filipciuc, Igor Ciumeico
REFERENCES ON CARIES
DIAGNOSIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Implantologie

Implantology

Nicolae Chele, Valentin Topalo, Dumitru Srbu


INSTALAREA IMEDIAT GHIDAT A IMPLANTELOR DENTARE DE STADIUL DOI. . . . . . . . 33

Nicolae Chele, Valentin Topalo, Dumitru Srbu


GUIDED IMMEDIATE INSTALLATION FOR
STAGE TWO DENTAL IMPLANTS. . . . . . . . 33

Chirurgie OMF pediatric

Pediatric OMF Surgery

Silvia Railean, Ion Lupan, Anatolii Crihan


ASPECTUL RELAIILOR INTERMAXILARE
LA COPIII CU DEFORMAII CRANIENE DIN
INSTITUIILE DE NVMNT PREUNIVERSITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA. . . . . 39

Silvia Railean, Ion Lupan, Anatolii Crihan


ASPECTS OF INTEMAXILLARY
RELANSHIP IN CHILDREN WITH CRANIAL
DEFORMITIES IN SCHOOL AGE
PERIOD REPUBLIC OF MOLDOVA . . . . . . 39

Ortodonie

Ortodontics

Valentina Trifan
SINDROMUL ALGIC N CORELAIE CU
SUSCEPTIBILITATEA PSIHOLOGIC
I FIZIOLOGIC LA PACIENII CU
MALOCLUZIE DE CLASA III-A ANGLE . . . 43

Valentina Trifan
ALGIC SYNDROMES IN CORRELATION
WITH PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL SUSCEPTIBILITY IN PATIENTS WITH
ANGLE CLASS III MALOCCLUSION. . . . . . 43

Ion Ilua, Ion Bumachiu


ANOMALIILE DENTO-MAXILARE LA COPII
N DEPENDEN DE RISCUL DE
DEZVOLTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Ion Ilua, Ion Bumachiu


DENTO-MAXILLARY ANOMALIES IN
CHILDREN DEPENDING ON THE RISC OF
DEVELOPMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Cercetri studeneti

Student research

Irina Mnzat, Sergiu Ciobanu


DIAGNOSTICUL, PARTICULARITI DE
TRATAMENT I PROFILAXIE A
FLUOUROZEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Irina Mnzat, Sergiu Ciobanu


DIAGNOSIS, TREATMENT AND
PREVENTION OF PARTICULARS
FLUOROSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

, ,

.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

, ,

DENTAL PLAQUE. FORMATION
AND DEVELOPMENT. DIAGNOSTICS
AND TREATMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Alina Eanu, Viorica Chetru, Ion Roman


PERIODONTITA CRONIC GRANULANT.
DIAGNOSTICUL I METODE DE TRATAMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Alina Eanu, Viorica Chetru, Ion Roman


CHRONIC GRAINY PERIODONTITIS.
DIAGNOSIS AND METHODS
OF TEATMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Alina Eanu, Viorica Chetru


DIAGNOSTICUL I TRATAMENTUL
PERIODONTITEI APICALE CRONICE
GRANULANTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Alina Eanu, Viorica Chetru


DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF PERIODONTITIS IN CHRONIC GRANULATING
FORMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Iuliana urcan, Viorica Chetru


RESTAURRI DENTARE DIRECTE
I CRITERII ESTETICE A GRUPULUI FRONTAL DE DINI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Iuliana urcan, Viorica Chetru


DIRECT DENTAL RESTORATIONS
AND AESTHETIC CRITERIA
OF THE FRONTAL GROUP TEETH . . . . . . . 63

Corina Guranda, Viorica Chetru


GINGIVITA CATARAL CRONIC . . . . . . . 67

Corina Guranda, Viorica Chetru


CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS . . . . . 67

Diana Jeverdan, Viorica Chetru, Ion Roman


DIAGNOSTICUL I TRATAMENUL
PULPITEI ACUTE DIFUZE. . . . . . . . . . . . . . . 70

Diana Jeverdan, Viorica Chetru, Ion Roman


TREATMENT AND DIAGNOSIS
OF ACUTE DIFUUSE PULPITIS. . . . . . . . . . 70

Avize i recenzii

Opinions and reviews

AVIZ LA MONOGRAFIA
BIOR BAZA OPTIMIZRII PROCESELOR
DE REGENERARE TISULAR. . . . . . . . . . . 72

MONOGRAPH REVIEW: BIOR - PROCESS


OPTIMIZATION BASES OF THE
TISSUE REGENERATION . . . . . . . . . . . . . . . 72

RECENZIE LA MONOGRAFIA
TRAUMATISMUL ETAJULUI MIJLOCIU AL
FEEI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

MONOGRAPH REVIEW:
MIDFACE FRACTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Efectul Polifenolilor de origine vegetal asupra


biofilmului dentar: sintez de literatur
Rezumat
Biofilmul oral are un rol determinant n apariia cariei dentare i este
una din cauzele principale ale eecului n prevenirea i tratamentul acesteia.
Obiectivul lucrrii a constituit analiza literaturii de specialitate i prezentarea unei sinteze privind efectul extractelor de polifenoli de origine vegetal
asupra biofilmului dentar. Materiale i metode. Pentru realizarea obiectivului trasat n motorul de cutare al bazei de date online PubMed a fost
efectuat cutarea publicaiilor tiinifice cu referire la aciunea extractelor
de polifenoli asupra biofilmului dentar. Rezultate. n bibliografia final au
fost incluse 113 surse necesare pentru formularea ideilor prezentului articol. Analiza datelor literaturii relev efectul antibacterian al polifenolilor
asupra streptococilor cariogeni, sugernd: reducerea ratei de cretere a tulpinilor de Streptococcus Mutans, interaciunea cu proteinele membranare
microbiene, inhibarea aderenei celulelor bacteriene la suprafaa dintelui,
precum i inhibarea glucoziltransferazei i amilazei. Concluzii: studiile
efectuate n ultimele decenii au confirmat rolul antibacterian al polifenolilor n condiii in vitro, in vivo i in situ, cu toate acestea, este necesar de a
ntreprinde cercetri suplimentare pentru a stabili dovezi concludente a eficienei aplicaiilor clinice ale acestor compui n prevenirea cariei dentare.
Cuvintele-cheie: polifenoli, aciune antimicrobian, biofilm oral, placa
bacterian dentar.

Aurelia Spinei,
confereniar unversitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie, USMF
Nicolae Testemianu

Summary
EFFECT OF PLANT POLYPHENOLS ON DENTAL BIOILM: LITERATURE OVERVIEW
Oral biofilm plays a decisive role in occurrence of tooth decay and is
one of the main causes of prevention and treatment failure. Objective: To
analyze literature review and to perform a synthesis of the effect of plant
polyphenol extracts on dental biofilm. Material and methods. To achieve
the objectives, the online search engine of PubMed database was used, searching for scientific publications on action of polyphenol extracts on dental
biofilm. Results. The final bibliography includes 113 sources necessary to
produce the ideas of this article. Literature review revealed the antibacterial
effect of polyphenols on cariogenic streptococci, suggesting: decreasing rate
of Streptococcus Mutans growth, interaction with the microbial membrane
proteins, inhibiting adherence of bacterial cells to the surface of the tooth,
as well as the inhibition of glucosyltransferase and amylase. Conclusion:
Studies performed in recent decades have confirmed the antibacterial role
of polyphenols in vitro, in vivo and in situ, however, it is necessary to further perfom researches to determine conclusive evidence of effectiveness of
clinical applications of these compounds to prevent dental caries.
Key words: polyphenols, antimicrobial activity, oral biofilm, dental plaque.
Introducere
n prezent, polifenolii ocup un loc deosebit n biologie i medicin, constituind una dintre cele mai numeroase grupe de substane ce se conin n plantele
vegetative, precum n flori i fructe. Actualmente sunt cunoscui circa 8000 mii de
compui polifenolici de origine vegetal, acetia cuprind o mare varietate de molecule ce conin cel puin un inel aromatic cu unul sau mai multe grupe hidroxilice
n plus fa de ali substitueni.
Caracteristicile biologice ale polifenolilor includ proprietile antioxidante [25,
29, 52, 59, 100, 106], anticancerigene [8, 24, 28, 36, 106] i efectele antiinflamatorii

[40, 45, 51, 56, 76, 106]. Rezultatele unor studii emergente sugereaz o varietate de poteniale mecanisme
de aciune prin care polifenolii pot preveni diferite
maladii, cum ar fi: inhibarea enzimelor bacteriene
replicabile, inducerea apoptozei n celulele tumorale,
stimularea monocitelor/macrofagelor pentru a produce citokine precum i stimularea iodurrii neutrofilelor dependente de mieloperoxidaz [34, 53, 56, 58,
98]. De asemenea, s-au relatat efectele antimicrobiene ale polifenolilor, datorit capacitii acestora de a
neutraliza toxinele bacteriene. n literatura medical
exist un interes sporit pentru acest subiect, deoarece
polifenolii de origine vegetal ar putea reprezenta o
surs nou de substane antimicrobiene eficiente mpotriva agenilor patogeni rezisteni la antibiotice.
Rezistena microorganismelor din biofilm la tratamentul antimicrobian i efectele adverse frecvente
ale acestuia impulsioneaz elaborarea unor terapii antibacteriene alternative, la care, bacteriile nu vor putea
s dezvolte rezisten. Lund n consideraie c factorul microbian are un rol primordial i esenial n iniierea i evoluia procesului carios, actualitatea cercetrii oportunitilor de utilizare a produselor naturale
bioactive cu efect antimicrobian este indiscutabil. n
aceast lucrare ne-am propus, n baza analizei datelor
literare, s reliefm avantajele utilizrii extractelor de
polifenoli de origine vegetal n controlul biofilmului
dentar n raport cu aplicarea terapiei antibacteriene.
Obiectivul lucrri a constituit analiza datelor literaturii de specialitate i prezentarea unei sinteze privind efectul extractelor de polifenoli de origine vegetal asupra biofilmului dentar.

Materiale i metode
Pentru realizarea obiectivului trasat, n motorul de
cutare al bazei de date online PubMed (serviciul Librriei Naionale de Medicin a Instituitului Naional de
Sntate al Statelor Unite; US National Library of Medicine, National Institute of Health), a fost efectuat cutarea publicaiilor tiinifice dup cuvintele-cheie effects
of polyphenols (efectele polifenolilor) i Antimicrobial
effects of polyphenols (efectele antimicrobiene ale polifenolilor) i Biofilms, oral biofilm (biofilmul oral) sau
Dental Plaque (placa bacterian dentar).
Dup examinarea titlurilor articolelor gsite, au
fost selectate doar lucrrile care, eventual, ar putea include relatri ale concepiilor actuale viznd aciunea
polifenolilor asupra microorganismelor cavitii orale.
Pentru selectarea avansat a surselor literare au fost
aplicate urmtoarele filtre: lucrrile publicate pn n
mai 2015, articole de limb englez, romn, francez
i rus. Au fost selectate articole originale de cercetare
(efectuate n condiii clinice, experimentale i in vitro),
de tip meta-analiz i reviste sistematizate de literatur. Bibliografia articolelor selectate a fost, de asemenea, studiat, cu intenia de a gsi alte articole relevante scopului propus. Rezultatele studiilor recente au
avut prioritate fa de ipotezele mai vechi. Rezultatele
obinute n cadrul mai multor studii au avut prioritate

fa de studiile neconfirmate sau contradictorii. Concluziile revistelor de literatur existente au fost examinate critic. Ulterior, informaia a fost sistematizat cu
prezentarea principalelor aspecte ale viziunii contemporane cu referire la mecanism de aciune a polifenolilor asupra microorganismelor procesului de aderare
a acestora la suprafeele dentare. Din lista de publicaii
generat de motorul de cutare au fost excluse publicaiile care nu au fost accesibile pentru vizualizare.
Rezultate
n rezultatul prelucrrii informaiei n baza de
date PubMed conform criteriilor cutrii, au fost gsite 6951 articole publicate pn n mai 2015, 3232
din ele fiind publicate n ultimii 5 ani, care abordeaz tematica efectelor benefice ale polifenolilor asupra organismului uman. Efectele antimicrobiene ale
polifenolilor au fost relatate n 264 lucrri, n 98 articole fiind specificat aciunea polifenolilor asupra
biofilmului cavitii orale i n 56 articole efectul
cariostatic al polifenolilor. Dup analiza titlurilor, 154
articole au fost calificate eventual relevante pentru
tema review-ului dat, la necesitate (pentru a clarifica
unele aspecte) a fost consultat literatura adiional.
n rezultat, au fost selectate 131 publicaii care sunt
consacrate studiului efectelor polifenolilor de origine
vegetal asupra biofilmului dentar, din care doar 13
relateaz rezultatele studiilor clinice i 20 sunt lucrri
de tip review, majoritatea articolelor prezentnd
rezultatele cercetrilor efectuate n condiii in vitro i
experimentale. Din numrul total de publicaii selectate, sunt accesibile rezumatele a 111 articole, accesul
la textul integral (full text) a fost posibil la 37 articole
[114]. Astfel, n bibliografia final au fost incluse 113
surse necesare pentru formularea ideilor textului dat.
Definiia, structura chimic i clasificarea polifenolilor
Compuii polifenolici sunt o clas mare i complex de principii active, existeni frecvent n multe
plante medicinale, fructe i legume. Polifenolii fac
parte din grupa fenolilor, sunt compui chimici anorganici formai din grupri hidroxilice ataate direct
unui nucleu aromatic. Clasificarea empiric a polifenolilor de origine vegetal ca molecule cu aciune
de tbcire a condus la denumirea lor n literatura de specialitate timpurie drept taninuri vegetale.
Conform primei definiii, polifenolii sunt compui
chimici anorganici, solubili n ap, care au masele
moleculare ntre 500 i 3000-4000 Da i includ 12-16
grupe hidroxilice fenolice i 5-7 inele aromatice. Definiia iniial de polifenol s-a lrgit considerabil de-a
lungul anilor pentru a include mai multe structuri fenolice mult mai simple. Ele cuprind mai multe clase
de entiti structural diverse, care sunt n esen, toate
generate biologic din fenilpropanoide sau prin cile
metabolice secundare de policetid acetat/malonat
[6, 13, 15, 16, 18, 24, 47].
Astfel, semnificaia termenul chimic fenol include att inelul aren, ct i substituenii si hidroxi-

lici, iar termenul polifenol ar trebui s se limiteze,


ntr-un sens strict chimic, la structuri ce au n componena lor cel puin doi radicali fenolici, independent
de numrul de grupe hidroxilice pe care fiecare l are
n componena sa. Mai mult dect att, multe produse naturale de diverse origini biosintetice nu conin
mai mult de o unitate fenolic. Este, de exemplu, cazul
multor alcaloizi derivai din aminoacizi, fenilalaninei
i tirozinei. Termenul polifenol ar trebui s fie utilizat pentru a defini n exclusivitate compuii derivai
din shikimat/fenilpropanoid i/sau cile de polichetide, care conin mai mult de o unitate fenolic i nu au
funcii bazate pe azot [13, 14, 47, 48].
Polifenolii reprezint structuri foarte diverse cu
grade diferite de complexitate. Ocup un loc deosebit
n viaa plantelor aprnd n metabolismul acestora,
de la cei mai simpli compui ca de exemplu hidrochinona sau pirocatechina, pn la unele macromolecule
cu greuti moleculare mari, care trec de cteva mii de
daltoni cum sunt ligninele superioare. Compuii polifenolici difer nu numai n funcie de greutile moleculare ci i prin structur. Astfel, compuii polifenolici
pot s fie formai din unul sau mai multe nuclee benzenice libere sau condensate (derivaii antracenului)
sau din cicluri mixte benzenice i heterocicli. Compuii fenolici se pot diferenia i dup numrul de grupri hidroxil, grefate pe nucleu sau dup alte categorii
funcionale ca: aldehide, cetone,etc [2, 5, 7, 13, 15, 28].
Polifenolii sunt clasificai n flavonoizi i non-flavonoizi. Flavonoizii includ catechine, izoflavoni, flavoni, flavanoni, flavanoli (flavani i proantocianidine), antociani.a., n timp ce non-flavonoidele includ
acizii fenolici i stilbene (Figura 1) [7, 14, 25, 32, 34,
76, 98].
Importana compuilor polifenolici a fost evideniat nc din anul 1964 de ctre Ribreau-Gayon, un
mare oenolog francez. De aici au evoluat numeroase
studii privind domeniul medical i alimentar care pun
n eviden caracterul antioxidant al polifenolilor. n
urma cercetrilor s-a demonstrat c polifenolii reduc
stresul oxidativ, au caliti antiinflamatorii, anticancerigene i imunoprotectoare.a. (Figura 2) [106].
n literatura medical exist un interes sporit pentru
studiul proprietilor antibacteriene a polifenolilor de
origine vegetal, care ar putea reprezenta o surs nou
de substane eficiente mpotriva agenilor patogeni
rezisteni la antibiotice [37, 56, 72, 76].

Fig. 1. Clasificarea compuilor polifenolici adaptat


dup Bode J.C., 1999 [7]

Fig. 2. Efectele bioactive ale polifenolilor, adaptat


dup Xiuzhen H. i coaut, 2007 [106]
Activitatea antibacterian a polifenolilor n
plante
Compuii fenolici de origine vegetal posed diverse proprieti defensive, cum ar fi consolidarea
peretelui celular, aciune antimicrobian i antifungic [41, 45, 65, 76]. Unii polifenoli sunt fitoanticipini,
fiind compui cu rol defensiv care nu sunt sintetizai
ca rspuns la un atac patogen, dar sunt prezeni n
mod constitutiv n fraciunea citoplasmatic a celulelor vegetale i acioneaz nociv asupra agenilor patogeni [34, 36]. Vice-versa, fitoalexinele fenolice sunt
secretate de plantele lezate sau ca rspuns la patogenii
incompatibili [45]. Rspunsul de aprare indus, include moartea celulelor i formarea unei leziuni care
limiteaz creterea agentului patogen. Celulele din
jurul leziunii acumuleaz polifenoli i ali compui
antimicrobieni [12, 48, 51]. Polifenolii, n particular
catechinele acioneaz asupra unei varieti mari de
bacterii ce aparin diferitor specii (Escherichia coli,
Bordetella bronchiseptica, Serratia marcescens, Klebsiella pneumonie, Salmonella choleraesis, Pseudomonas
aeruginosa, Staphilococcus aureus, i Bacillus subtilis),
prin generarea peroxidului de hidrogen [1, 43] i prin
modificarea permeabilitii membranei microbiene
[22]. Mai mult dect att, s-a raportat c polifenolii
intervin n detectarea moleculelor cu semnal redus
produse de: Escherichia coli, Pseudomonas putida i
Burkholderia cepacia care declaneaz creterea exponenial a unei populaii bacteriene aflate n componena biofilmelor [37].
A fost dovedit efectul bactericid al plantelor care
fac parte din mai mult de 20 de familii diferite, inclusiv: Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Lythraceae, Onagraceae, Polygonaceae, Primulaceae i Verbenaceae
[47]. S-a relatat c aciunea antimicrobian a extractelor de plante din familiile Geraniaceae i Rosaceae
se datoreaz coninutului mare de compui polifenolici [58], iar Cydonia oblonga Miller s-a dovedit a fi o
surs important de polifenoli care reduce creterea
bacteriilor [41]. Taguri T. i col., 2004 au izolat castalaginele i protodelfinidinele care fac parte din grupul
de flavenoide i sunt pigmeni care se conin n florile i fructele speciilor Castanea crenata Siebold, Zucc
(Fagaceae) i Elaeocarpus sylvestris Poir. var. ellipticus
(Elaeocarpaceae) i exercit o aciune bacteriostatic
cu spectru larg de aciune [94].

Aciunea anti-cariogen a polifenolilor


Conform opiniei unui numr mare de autori, caria
dentar este o boal infecioas, guvernat de o complexitate de factori etiologici, la originea procesului
carios fiind interaciunea a trei factori, dup Krichevsky i Keyes, 1969: susceptibilitatea dintelui (terenul)
i mediul bucal; biofilmul cavitii orale i substratul
alimentar fermentabil. Carbohidraii, n principal
mono- i dizaharidele, sunt absorbii n placa dentar
i scindai n acizi organici de ctre microorganisme.
Cteva specii de streptococi orali prezente n biofilm
sunt capabile s iniieze formarea plcii dentare, care
joac un rol decisiv n dezvoltarea cariei dentare. Cei
mai importani factori etiologici sunt considerai a fi
doi streptococi -hemolitici, Streptococcus mutans i
Streptococcus sobrinus, care sunt ageni cariogeni puternici, dei, de asemenea, n iniierea procesului carios pot fi implicate i alte tipuri de bacterii (n special
lactobacili i Actinomyces) [9-11, 23, 55, 96].
Este cunoscut faptul c biofilmul dentar este o comunitate complex de bacterii, compoziia creia este
condiionat de un ir de factori cum ar fi aderarea celular, agregarea, creterea i supravieuirea n mediu
nconjurtor [3, 4, 26, 83]. Streptococcus mutans produc trei tipuri de glucoziltransferaze (GTFB, GTFC i
GTFD), care polimerizeaz fragmentul glucozil din
sucroz i amidon n glucani 1,3- i 1,6- [9-11, 96].
Aderarea bacteriilor la suprafeele dinilor, adeziunea
inter-bacterian i acumularea biofilmelor sunt asigurate de glucanii extracelulari adezivi, legarea glucanilor de proteinele (GbpA, -B, -C i -D) i de glucoziltransferaze [3, 4, 26, 55]. Astfel, glucoziltransferazele,
mpreun cu glucanii extracelulari adezivi, constituie
pentru Streptococcus mutans mijlocul (dependent de
zaharoz) de aderare la suprafaa dinilor i sunt de
o importan central n constituirea biofilmelor cariogene [17, 33, 55], n care acumularea de acizi duce
la decalcifierea localizat a suprafeei smalului. Substraturile carbohidrailor pot deveni disponibile, fie
direct (glucide ingerate din alimente sau buturi), sau
pot fi derivate din amidonul alimentar prin aciunea
amilazei bacteriene sau salivare, sau prin ambele ci.
n multe studii s-a dovedit c polifenolii att la animale, ct i la oameni influeneaz n mod specific fiecare
dintre procesele descrise mai sus [2, 39, 45, 93].
O varietate mare de compui polifenolici capabili
s controleze cariile dentare au fost studiai minuios,
cu toate acestea, doar un numr limitat de compui
din produsele naturale sunt disponibile, preponderent
din cauza eficacitii, stabilitii, mirosului, gustului i
fezabilitii economice [2, 6]. Efectele polifenolilor au
fost testate prin studii in vitro ce au investigat efectul
polifenolilor mpotriva streptococilor mutans [35, 7779, 99, 106, 109, 110] i n studiile in vivo la animale i
la oameni [60, 62, 93, 112].

10

Studiile in vitro
Studiile privind activitatea compuilor fenolici asupra bacteriilor cariogene pot fi mprite n funcie de
structura chimic a compusului studiat (Tabelul 1). C-

teva studii se refer la aciunea polifenolilor simpli de


suprimare a streptococilor. S-a raportat c Xanthorhizolul (XTZ), izolat din Curcuma xanthorrhiza Roxb.,
posed aciune antibacterian asupra mai multor
ageni patogeni prezeni n cavitatea oral i n particular exercit efect bactericid rapid asupra tulpinilor
de Streptococcus mutans [74]. Activitatea XTZ n anihilarea tulpinilor de Streptococcus mutans a fost condiionat de timpul de expunere sau de concentraie,
precum i de faza de cretere a biofilmului. O concentraie de 5 mol L-1 de XTZ a inhibat complet capacitatea de formare a biofilmului a Streptococcului mutans
n fazele de aderent de cretere, iar 50 mol L-1 de XTZ
a eliminat 76% din biofilm n faza de acumulare, dup
o expunere de 60 de minute [74]. Un alt fenol simplu,
bakuchiol, izolat din Psoralea corylifolia L, inhib creterea Streptococcus mutans n condiii in vitro [43, 107].
Yanti R. i colab., 2008 au raportat activitatea bactericid a macelignanului, extras din nucoar (Myrisica
fragrans Houtt) mpotriva bacteriilor orale, inclusiv
asupra tulpinilor de Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis i Actinomyces viscosus. Acest studiu a
demonstrat c activitatea extractului de macelignan, 10
g/mL pentru un timp de expunere de 30 de minute ar
putea ndeprta mai mult de 50% din biofilmele orale
formate de: Streptococcul mutans, Streptococcul sanguinis i Actinomyces Viscosus aflai n faza de acumulare
pe cutia Petri n decurs de 24 ore [111].
Tabelul 1.
Activitatea compuilor fenolici asupra Streptococcus mutans
Activitatea
Compu- Masa Denumi- Partea
asupra Streptosul
Mol. rea plantei plantei
coccus mutans
Curcuma
5 mmol L-1 inhib
Xanthor218,3 Xanthorri- rizom formarea biofilrhizol
mului
hiza Roxb
Psoralea
20 g/mL previne
Baku256,4
Corylifolia semine creterea cultuchiol
L.
rilor
10 /mL expoziia
30 a ndeprtat >
Myristica
Macelig50% din biofilmul
328,4 fragrans
semine
nan
format de S. muHoutt.
tans, S. Sanguinis
i A. viscosus
Alcea
M.I.C. 0,16 mg/
longipediMalvin 655,2
flori
mL pentru S.
cellataI.
mutans
Riedl
Kuwanon
Morus alba
692,7
rdcini M.I.C. 8 g/mL
G
L.
()-CuPiper cube356,4
semine M.I.C. 0,32 mM
bebin
ba L.
GuaijavePsidium
frunze M.I.C. 4 mg/mL
rin
guaiava L.
0,32 mg/mL
Magnolia
Magnolol 266,3
scoar reduce cu 87,3%
officinalis
activitatea GTF
0,32 mg/mL
Magnolia
Honokiol 266,3
scoar reduce cu 58,1%
officinalis
activitatea GTF
DihydroSwartzia
mduva
biocha- 286,3 polyphylla lemnu- M.I.C. 50 g/mL
nin A
DC
lui

Referine
[74]
[43]

[108]

[21]
[67]
[84]
[71]
[57]
[57]
[64]

Swartzia
Ferreirin 302,3 polyphylla
DC
Swartzia
Dihydro302,3 polyphylla
cajanin
DC
Swartzia
Dalbergi288,3 polyphylla
oidin
DC
LavanduSophora
lylflava- 438,5 exigua
none
Craigg
Artocarpus
Artocar436,5 heterophylpin
lus Lam.
Artocarpus
Artocar354,4 heterophylpesin
lus Lam.
ErycristaErythrina
392,5
gallin
variegata L.
Perilla
frutescens
Luteolin 286,2 Britton var.
japonica
Hara
Quercetin

Proanthocyanidins

Tannins
Quercetin-3-arabinofuranoside
Myricetin

mduva
lemnului
mduva
lemnului
mduva
lemnului
mduva
lemnului
mduva
lemnului
mduva
lemnului
rdcini

M.I.C. 50 g/mL [64]


M.I.C. 100 g/mL [64]
M.I.C. 100 g/mL [64]
Inhibarea creterii n concentraia [94]
1,56-6,25 g/mL
M.I.C. 6,25 g/
mL

[94]

M.I.C. 6,25 g/
mL

[94]

M.I.C. 6,25 g/
mL

[80]

M.I.C. 50-100 g/
semine mL (diferite tul- [108]
pini S. mutans)

Inhibarea formrii glucanilor


adezivi n limitele
1,5-50 g/mL
0,01%, Hop
bractee PoliHumulus
fenolii (HBP)
lupulus
bractee care conin 35%
L.
proantocianidine
cauzeaz inhibarea 80% din GTF
Inhib creterea
Areca catenuci
cu 50% n conchu L.
centraie 15%
500 mmol L-1
Vaccinium
inhib
434,3 macrocar- fructe
activitatea GTF
pon Ait.
cu 21-41%
500 mmol L-1
inhib
Vaccinium
318,0 macrocar- fructe activitatea GTF
cu 15-28%
pon Ait.
302,2

surse comerciale

[86]

[47,
93,
103]

[92]

[102]

[102]

500 mmol L-1


inhib
[102]
activitatea GTF
cu 21-41%
Inhib activitatea
frunze GTF n limitele [75]
1-10 mM

Vaccinium
Procyani576,1 macrocar- fructe
din A2
pon Ait.
Camellia
Theafla564,1 sinensis
vin
L.
TheaCamellia
phlavin
716,3 sinensis
monogalL.
late A
TheaCamellia
phlavin
716,3 sinensis
monogalL.
late B
TheaCamellia
phlavin 868,1 sinensis
digallate
L.
EpigalloCamellia
cathechin 458.4 sinensis
gallate
L.

Inhib activitatea
frunze GTF n limitele [75]
1-10 mM
Inhib activitatea
frunze GTF n limitele [75]
1-10 mM
Inhib activitatea
frunze GTF n limitele [75]
1-10 mM
167 mg/L caufrunze zeaz inhibarea [75]
creterii cu 91%

Din extractul de Alcea longipedicellata (Malvaceae) a fost identificat malvidina-3,5-diglucozit


(malvin) avnd activitate antibacterian important.
Astfel, extractul 0,1% de Malvin inhib capacitatea
Streptococcus mutans de a produce acizi organici, eficiena inhibrii aderenei bacteriilor constituind 60%
[21]. Park K. i coaut., 2003 au izolat un extract de
metanol din scoar de rdcin de Morus alba L. care
conine Kuwanon G i au demonstrat aciunea bactericid al acestui extract n concentraie de 20 g/mL
n decurs de 1 min asupra tulpinilor de Streptococcus
mutans i alte bacterii cariogene ca Streptococcus sobrinus i Streptococcus sanguinis [67].
Silva M. i coaut., 2007 au testat activitatea extractului din semine de Piper cubeba, care conine
compui purificai de cubebin i derivai semisintetici
asupra bacteriilor prezente n biofilmul dentar. n rezultatul studiilor s-a demonstrat c extractul din semine de Piper cubeba a redus semnificativ numrul
Streptococcus salivarium (concentraia 80 g/mL), iar
compuii purificai i derivaii semisintetici n concentraie de 0,20 mM au manifestat efect bactericid
asupra tulpinilor de Streptococcus mitis, iar la majorarea concentraiei pn la 0,32 mM s-a nregistrat
anihilarea tulpinilor Streptococcus mutans [84].
A fost demonstrat c compusul flavonoid activ,
quercetin-3-O--L-arabino-piranozid (guaijaverin)
izolat din Psidium guajava L. este un agent antiplac
cu un potenial nalt prin inhibarea creterii a Streptococcus mutans [71]. S-a constatat c magnololul i
honokiol-ul extrase din scoar de Magnolia sp. n
concentraia de 6,3 mg/mL anihileaz creterea in vitro a tulpinilor Streptococcus mutans [57].
Exist un numr mare de dovezi ce susin inhibarea bacteriilor cariogene de ctre compuii fenolici cu
structur complex. Cercetrile efectuate n acest domeniu pot fi divizate n dou grupe: 1 studii privind
fraciunile de extracte din plante care conin concentraii mari de polifenoli, fr identificarea compuilor
individuali din extractele testate i 2 studiile care au
evaluat activitatea antibacterian a polifenolilor specifici.
Primul grup de lucrri relateaz rezultatele studiilor timpurii, precum cel efectuat de Ooshima T.
i colab, 2000 care au evaluat n condiii in vitro i
experimentale efectele inhibitoare ale extractului de
coaj de boabe de cacao asupra proprietilor tulpinilor de Streptococcus mutans, demonstrnd astfel,
reducerea considerabil a ratei de cretere a tuturor
streptococilor orali examinai, ceea ce a dus ulterior la
diminuarea producerii de acizi organici [63]. Ulterior
a fost sugerat c compuii polifenolici sunt responsabili pentru efectul anti-cariogen al pudrei de cacao [3,
5, 38], probabil datorit faptului c ele inhib sinteza glucanilor insolubili n ap [68]. A fost raportat c
extractele de ceap acioneaz asupra Streptococcus
mutans i Streptococcus sobrinus [44]. Dei nu au fost
identificate componentele active ale extractelor obinute, Slimestad R. i colab., 2007 relateaz c ceapa
este una dintre cele mai bogate surse de flavonoide

11

12

i contribuie semnificativ la aportul alimentar general de flavonoide [85]. Un studiu efectuat n condiii
in vitro a demonstrat c polifenolii care se conin n
ceaiul verde nu au nici un efect asupra proceselor de
de- i remineralizare a pieselor de smal dentar, dar
exercit un efect carioprotector prin aciunea antimicrobian [12, 49, 50]. Smullen i colab. [86] au artat c extractele nefermentate de cacao, ceai verde i
seminele de struguri roii, toate avnd un coninut
sporit de polifenoli, sunt eficiente mpotriva Streptococcus mutans i reduc aderarea lui la lamele de sticl.
Mai mult dect att, extractele de semine de struguri
inhib creterea bacteriilor anaerobe, cum ar fi Porphyromonas gingivalis i Fusobacterium nucleatum,
asociate cu afeciunea parodontal [27, 97].
Un numr impuntor de studii au elucidat efectul
antimicrobian al flavonoidelor, n particular asupra
streptococilor. A fost demonstrat un efect puternic de
anihilare a bacteriilor cariogene exercitat de trei izoflavononi cunoscui: dihidrobiocanina A, ferreirina
i darlbergioidina, precum i un compus izoflavanon
mai puin studiat pn n prezent 5,2 , 4-trihidroxi-7-metoxi-izoflavanon (dihidrocajanina), care a
fost izolat din lemnul Swartzia polyphylla DC [64].
Lavandulilflavon-ul izolat din Sophora exigua Craig,
testat n concentraiile care variau de la 1,56 pn la
6.25 mg/ml, a inhibat completamente creterea bacteriilor preluate din cavitatea oral, inclusiv a streptococilor, actinomicetelor i lactobacililor, la [94]. Un
efect antibacterian similar a erycristagallinei extras
din Erythrina variegata a fost observat de Sato M. i
colab., 1996 [80].
Izoprenilflavonii extrai din Artocarpus heterophyllus au exercitat o aciune antibacterian asupra
bacteriilor cariogene [94]. In ultimii ani, cercettorii
din domeniul tehnologiei producerii alimentelor au
supoziionat c polifenolii care se conin n produsele alimentare vegetale ar putea fi utilizai ca surse
de ageni capabili s controleze formarea, creterea i
compoziia biofilmelor orale. Astfel, s-a demonstrat
activitatea inhibitorie mpotriva streptococilor orali
cariogeni i Porphyromonas gingivalis a extractului
din seminele de Perilla frutescens japonica. Din seminele de Perilla au fost izolai mai muli compui
polifenolici i activitatea lor a fost testat n laborator,
cele mai eficiente n inhibarea creterii bacteriilor cariogene fiind flavonoidele de luteolin [105].
Sunfenon-ul este un amestec de flavonoli izolai
din frunzele de Camellia sinensis. Componentele
principale ale acestui amestec sunt: (+) catechin,
(+) galocatechina, (-) epicatechina, (-) galat
epicatechina, (-) epigalocatechina i (-) galat
epigalocatechina [70]. Incubarea tulpinilor de Streptococcus mutans JC-2 (c) cu Sunphenon a avut drept
rezultat reducerea semnificativ a viabilitii bacteriilor, aplicaiile repetate de Sunphenon au provocat
moartea celulelor, iar efectul maxim a fost observat la
tratamentul culturilor bacteriene cu Sunphenon timp
de 60 i 90 minute [72].

Inhibarea aderrii bacteriilor


Aderarea celulelor bacteriene ntre ele i la suprafaa smalului este momentul cheie n constituirea
biofilmului dentar i ulterior n iniierea procesului
carios, iar interferena cu unele dintre mecanismele
de adeziune poate preveni formarea leziunilor carioase [3, 4, 26]. Polifenolii sunt capabili s interacioneze
cu proteinele membranare microbiene, enzimele i
lipidele, modificnd astfel permeabilitatea celular i
permind pierderea de protoni, ioni i macromolecule [45, 86]. Unul dintre primele studii n acest domeniu a elucidat c quercetina n concentraie 12,5
50 mg/ml, stopeaz procesul de formare a glucanului
adeziv de ctre tulpinile de Streptococcus mutans [35].
Polifenolii izolai cromatografic din ceaiul Oolong
(OTF6) pot inhiba aderarea bacteriilor la suprafaa
smalului prin reducerea proprietilor hidrofobe ale
streptococilor mutans [54, 60-62]. Un studiu efectuat
n condiii in vitro a demonstrat c, atunci cnd Streptococcus mutans JC-2 (c) a fost pretratat cu Sunphenon, s-a redus semnificativ ataamentul acestor bacterii la o suprafa de hidroxiapatit tratat cu saliv
[37].
Cafeaua de orz influeneaz adsorbia Streptococcus mutans la hidroxiapatit. O fracie de polifenoli
cu mas molecular redus (<1000 Da) fortificat cu
zinc i ioni de fluor, precum i o fracie melanoidin
cu mas molecular mare (> 1000 kDa) au manifestat un efect anti-adeziv puternic asupra tulpinilor de
Streptococcus mutans [89]. Un pentamer de polifenoli
de cacao a redus semnificativ formarea biofilmului i
producerea de acid de ctre Streptococcus mutans i
Streptococcus sanguinis [38].
Inhibarea glucoziltransferazei i amilazei
Activitatea enzimatic a glucoziltransferazei produs de Streptococcus mutans este inhibat de polifenolii vegetali [29, 42, 45]. Polifenolii, extrai din
fructele imature de mere, au redus semnificativ sinteza glucanilor solubili n ap de glicoziltransferazele
(GTF) produse de Streptococcus mutans i Streptococcus Sobrinus, dar nu au inhibat activitatea -amilazei
salivare. Inhibitorii GTF din mere sunt polifenoli cu
greutate molecular mare, cu o structur chimic similar cu formele oligomerice ale catechinelor i/sau
compuilor de galat-esteri [93]. Proantocianidinele
extrase din nucile de betel (fructele palmierului Areca catechu L.) au fost cei mai importani inhibitori ai
glucoziltransferazei produse de Streptococcus mutans
[94]. Un polifenol cu greutate molecular mare extras din Humulus lupus L. (HBP) a inhibat aderena
celular a Streptococcus mutans MT8148 (serotipul
c) i Streptococcus sobrinus ATCC 33478 (serotipul
g) n concentraii mult mai reduse dect cele necesare pentru polifenolii extrai din ceaiul de oolong sau
frunzele de ceai verde. Mai mult dect att, extractul
din HBP a inhibat de asemenea aciunea GTF, implicat n sinteza glucanului insolubil n ap, dar nu
a suprimat creterea producerii de acizi organici de
ctre bacterii [47]. Polifenolii din HBP au redus sem-

nificativ creterea S. mutans, comparativ cu grupul de


control. Dup o incubare pe o perioad de 18 de ore,
HBP n concentraia 0,1% i 0,5% a redus semnificativ producerea de acid lactic, iar HBP n concentraia
0,01%, 0,1% i 0,5% a suprimat producerea glucanului
insolubil n ap [76]. Polifenolii din HBP au fost purificai prin cromatografie n contracurent (CCC), fapt
care a elucidat c cel mai puternic efect cario-preventiv a exercitat fraciunea hidrofil, ale crei componente majore au fost substanele cu greutate molecular mare, probabil proantocianidinele, constnd din
aproximativ 22 de uniti de catechine n structurile
lor [110].
Extractele polifenolice de struguri i tescovin n
concentraii de 62,55 L/mL au inhibat GTF produse
de Streptococcus mutans. Aceste extracte au diferene calitative i cantitative n coninutul lor fenolic,
dar exercit o activitate similar asupra tulpinilor de
Streptococcus mutans GTF [97]. Extractele de flavonoli (FLAV) i proantocianidinele (PAC) din afinele
americane (Vaccinium macrocarpon Ait.), utilizate
separat sau n combinaie, au inhibat glucoziltransferaza adsorbit de suprafa i activitatea F-ATF-azei,
precum i producerea de acid de Streptococcus mutans [46]. Flavonolii i proantocianidinele au inhibat
moderat activitatea GTF adsorbit de suprafa i au
perturbat producia de acid de ctre celulele Streptococcus mutans fr a le distruge. Combinaia din trei
flavonoide quercetin-3-arabinofuranozid, miricetin i procianidin au manifestat efecte biologice accentuate asupra tulpinilor de Streptococcus mutans,
sugernd c activitatea bactericid ar putea fi rezultatul unor efecte sinergice ale flavonoidelor extrase din
afine [19, 31, 109]. Un studiu ulterior efectuat de Yarnanaka-Omada i col., 2008 a confirmat faptul c polifenolii extrai din afine exercit un efect de reducere
a proprietilor hidrofobe, de formare a biofilmelor i
cretere a Streptococcului mutans [109].
Extractele de ceai de Oolong i compusul su polifenolic izolat cromatografic au inhibat sinteza glucanilor insolubili din zaharoz de GTFaz produs de
Streptococcus mutans MT8148R i Streptococcus sobrinus 6715 [54]. Mai mult dect att, ambele extracte
au determinat o scdere a proprietilor hidrofobe a
suprafeei celulare i de agregare a mai multor streptococi: S. mutans, S. oralis, S. sanguinis, i S. gordonii
[94]. Printre flavonoidele izolate din infuziile de ceai,
teaflavina, mono- i digalatele acesteia (catechin
i epicatechin) au fost inhibitori puternici ai sintezei glucanilor adereni insolubili n ap din zaharoza
catalizat de glucoziltransferaz, enantiomerii lor au
fost moderat activi, iar esteri acidului galic (epicatechina, epigalocatechina i galocatechina) au exercitat
activiti sporite de inhibare a sintezei glucanilor insolubili [41, 95].
Studiile in vivo
Cercetarea n domeniul cariologiei cu implicarea
subiecilor umani a fost restricionat de un ir de
motive:

1. progresia, relativ lent, a procesului carios la


persoanele adulte; s-a estimat c o nou leziune ntr-un dinte permanent se formeaz n
decurs de 18-60 luni, astfel, este nevoie de o
perioad ndelungat de observaie ca leziunea
s devin detectabil clinic [23, 66];
2. odat format leziunea carioas este ireversibil (cu excepia cariilor incipiente), astfel
modelarea experimental a cariei dentare la
subiecii umani este totalmente lipsit de etic;
3. durata ndelungat a perioadei de studiu face
mai puin posibil controlul aportului alimentar;
4. multitudinea i complexitatea factorilor favorizani n apariia cariei dentare, un ir de factori
individuali rmn neidentificai, mai mult dect
att, muli factori pn la momentul actual sunt
nc necunoscui [3, 4, 23, 66, 73, 83, 96].
Din aceste motive, studiile consacrate rolului factorilor alimentari n declanarea procesului carios au
fost efectuate pe animale de laborator, modelarea cariei dentare la obolani fiind cea mai frecvent. Totodat, evaluarea rezultatelor studiilor experimentale
trebuie efectuat cu mare precauie. n mod evident,
toate motivele expuse mai sus au redus esenial progresul n elaborarea strategiilor i metodelor de prevenire a cariei dentare, inclusiv a remediilor de igienizare a cavitii orale.
Majoritatea agenilor i produselor antiplac comercializate la momentul actual sunt compui cu
efect antimicrobian, totodat substanele chimice cu
aciune bactericid sau antibioticele utilizate n prezent pentru a preveni invazia biofilmelor bacteriene
influeneaz ecosistemul cavitii orale i a tractului
digestiv [33]. Conform datelor prezentate de Eley B.,
1999 [20], apele de gur comercializate pot fi grupate
n trei categorii:
1. apele de gur cu un spectru antibacterian larg
i anti-plac suficient. Din acest grup fac parte
biguanidele ca clorhexidina; efectul gelului de
clorhexidin n concentraia de 1% n reducerea numrului total de bacterii n biofilm i saliv poate fi observat chiar dup cteva aplicaii, dar utilizarea acestor ape de gur se va face
conform indicaiilor individuale bine stabilite
i necesit supraveghere profesional [17];
2. apele de gur cu un spectru antibacterian suficient, efecte inhibitoare asupra plcii, dar care
nu asigur un efecte adevrat anti-plac. n
aceast categorie sunt incluse: clorura de cetil piridiniu, un compus de amoniu cuaternar,
Listerina, care conine ulei esenial i fenoli
(mentol, timol i eucalipt) i triclozanul, un
eter triclora-2hidroxidifenil;
3. apele de gur care s-a dovedit c au efecte antibacteriene n condiii in vitro, iar n studiile
clinice exercit efecte reduse/neglijabile de inhibare a plcii bacteriene. n acest grup sunt
inclui: Hexetidina (Oraldene), iod povidon,
agenii de oxigenare, produsul natural de sanguinarin i un alcaloid benzofenantridinic.

13

14

Administrarea unui compus polifenolic izolat din


extractul de ceai Oolong a condus la reducerea semnificativ a vitezei de acumulare a plcii bacteriene i
a gradului de afectare prin caria dentar (n raport cu
lotul de control) la obolanii infectai n prealabil cu
streptococii mutans [60, 62]. Linke H. i col., 2003 au
ntreprins un studiu caz-control n vederea stabilirii
efectului carioprotector al ceaiului negru la animalele
de laborator hrnii cu diete clasic i cariogen. Aportul frecvent de ceai negru a redus n mod semnificativ
formarea cariei dentare: cu 56,6% la hamsterii alimentai regulat cu dieta clasic a vivariului i cu 63,7% la
hamsterii alimentai cu diet cariogen [112].
n prezent, nici unul din compuii polifenolici nu
a fost inclus n formula apelor de gur sau a pastelor
de dini. Cu toate acestea, n ultimul deceniu efectele
protectoare ale polifenolilor au fost investigate n cadrul unui numr redus de studii clinice, efectuate pe
subiecii umani.
Un studiu clinic a evaluat efectul extractului din
bractee de Humulus lupus L. (HBP) care conine 0,1%
polifenoli asupra vitezei de acumulare a plcii bacteriene (VAPB) n decurs de trei zile, astfel nct VAPB s-a
redus cu 25,4% (comparativ cu placebo), concomitent
cu reducerea numrului streptococilor mutans, fiind
demonstrat eficiena acestui extract [103].
n plus, n cadrul unui studiu clinic efectuat pe un
lot de copii n vrst de 14 ani s-a observat reducerea
semnificativ a indicelui de plac la 35 de voluntari
care au efectuat gargarisme timp de o sptmn cu o
soluie care conine polifenoli polimerizai extrai din
ceaiul de Oolong [61]. Reducerea semnificativ a indicelui de intensitate a cariei dentare a fost estimat la
subiecii care consum zilnic ceai (cu adaos de zahr
sau nu) n comparaie cu persoanele consumatoare de
cafea [104].
Zhang J. i Kashket S., 1998 au raportat, c extractele de ceai verde inhib amilaza salivar uman
i poate reduce potenialul cariogen al produselor alimentare care conin amidon, cum ar fi biscuiii i prjiturile, deoarece compuii polifenolici care se conin
n ceaiul verde pot reduce capacitatea acestor alimente de a servi surse care elibereaz lent carbohidraii
fermentabili [113].
O atenie sporit se acord studiului efectului cario-protector al pulberii de boabe de cacao, totodat,
datele publicate anterior privind efectele anticariogenice ale constituenilor de ciocolat sunt contradictorii. Un studiu timpuriu a indicat c o diet bogat n
zaharoz a avut un efect cariogen similar n prezena
sau absena pulberii de boabe de cacao [105], n timp
ce un alt studiu a raportat c includerea pudrei de cacao sau ciocolat n dietele hamsterilor reduce semnificativ rata cariei dentare [88]. Un alt studiu efectuat
in vivo a artat c potenialul indicilor cariogenic al
ciocolatei cu un coninut ridicat de cacao a fost mai
mic cu 40%, comparativ cu cel al zaharozei (10%) i,
de asemenea, mai mic dect cel al ciocolatei cu un
coninut redus de cacao [102]. Efectele anticariogene ale polifenolilor izolai din cacao nu au fost nc

studiate suficient. Recent, cojile mcinate de boabe de


cacao, care sunt un produs de cacao cu un coninut ridicat de polifenoli, au fost utilizate pentru a prepara o
ap de gur pentru copii. Utilizarea regulat a acestei
ape de gur a redus cu 20,9% numrul de streptococi
mutans, fiind eficient n reducerea indicelui de plac
bacterian [87].
Discuii
Polifenolii sunt compui fitochimici care se gsesc
n cantiti importante n fructe, legume, semine i
flori. Caracteristicile biologice ale polifenolilor includ
proprietile antioxidante [25, 29, 52, 59, 100], anticancerigene [8, 24, 28, 36] i efectele antiinflamatorii
[40, 45, 51, 56, 76]. Mecanismele de aciune ale polifenolilor sunt complexe i puin cunoscute. Cele mai
remarcabile aspecte se refer la activitatea antioxidant prin reducerea produciei de radicali liberi i a
proceselor de peroxidare lipidic, n special la nivelul
membranelor celulare, ceea ce ofer protecie ntregii
celule. Un alt mecanism de aciune a polifenolilor este
blocarea toxinelor i a radicalilor liberi prin inhibiie
competitiv pentru unii receptori din membrana celular. n literatura medical exist un interes sporit
pentru studiul acestor compui, deoarece polifenolii
de origine vegetal ar putea reprezenta o surs nou
de substane antimicrobiene eficiente mpotriva agenilor patogeni rezisteni la antibiotice.
Rezistena microorganismelor din biofilm la tratamentul antimicrobian i efectele adverse frecvente
ale acestuia impulsioneaz elaborarea unor terapii
antibacteriene alternative, la care, bacteriile nu vor
putea s dezvolte rezisten. Lund n consideraie c
factorul microbian are un rol primordial i esenial n
iniierea i evoluia procesului carios, actualitatea cercetrii oportunitilor de utilizare a produselor naturale bioactive cu efect antimicrobian este indiscutabil
i indubitabil.
Analiza datelor literaturii relev efectul antibacterian al polifenolilor asupra streptococilor cariogeni,
sugernd: reducerea ratei de cretere a tulpinilor de
Streptococcus Mutans i Streptococcus Sobrinus, interaciunea cu proteinele membranare microbiene,
inhibarea aderenei celulelor bacteriene la suprafaa
dintelui, precum i inhibarea glucoziltransferazei i
amilazei. Avantajele incontestabile a utilizrii extractelor de polifenoli de origine vegetal n controlul biofilmului dentar n raport cu aplicarea terapiei antibacteriene sunt:
1. eficiena efectului antimicrobian nu este influenat de sensibilitatea microorganismelor biofilmului dentar la preparatele chimice antibacteriene,
fiind distruse inclusiv tulpinile microbiene antibiorezistente;
2. spectru larg de aciune;
3. este exclus posibilitatea dezvoltrii tulpinilor microbiene rezistente;
4. nu exercit aciune mutagen, fapt care exclude
probabilitatea selectrii tulpinilor microbiene rezistente;

5. efectul antibacterian nu se reduce n timp, n cazul


aplicrii edinelor repetate.
Totodat, majoritatea studiilor care au demonstrat
efectul cario-preventiv al compuilor polifenolici au
fost efectuate n condiii in vitro sau experimentale,
fiind necesar efectuarea cercetrilor suplimentare
pentru a stabili dovezi concludente a eficienei aplicaiilor clinice ale acestor compui n prevenirea cariei
dentare.
O varietate mare de compui polifenolici capabili
s controleze cariile dentare au fost studiai minuios, cu toate acestea, doar un numr limitat de compui din produsele naturale ar fi disponibili pentru
aplicaiile clinice, preponderent din cauza stabilitii
limitate, mirosului i gustului neplcut i a fezabilitii economice limitate [2, 6]. Din aceast cauz, pn
n prezent, nici unul din compuii polifenolici nu a
fost inclus n formula apelor de gur sau a pastelor
de dini. Un compus polifenolic eligibil ar trebui s
combine retenia la nivelul biofilmului dentar cu activitatea antibacterian, asigurnd astfel un efect anticariogen prelungit.
Produsele vinicole reprezint o bogie a Republicii Moldova, fiind totodat o surs ieftin de compui
polifenolici. Strugurii conin cantiti importante de
polifenoli, inclusiv resveratrol (stilben), catechine, flavonoide, flavonoli i antociani [30, 69, 70, 90, 91]. n
ultimii ani, un interes deosebit pentru cercettorii din
ara noastr prezint pielia i seminele de struguri,
din care se pot obine mai multe produse naturale bioactive non-toxice, non-poluante cu efecte benefice
polivalente, care ar putea reprezenta o surs nou de
substane antimicrobiene eficiente de control al biofilmului dentar. Astfel, polifenolii de origine vegetal ar
putea fi utilizai la un cost rezonabil pentru prepararea remediilor de igienizare a cavitii orale.
Concluzii
Studiile efectuate n ultimele decenii au confirmat
rolul antibacterian al polifenolilor: reducerea ratei de
cretere a bacteriilor i aderarea acestora la suprafaa
dintelui, i, de asemenea, pot exercita efecte inhibitoare asupra activitii enzimatice a glucoziltransferazei
i amilazei.
Majoritatea studiilor care au demonstrat efectul cario-preventiv al compuilor polifenolici au fost
efectuate n condiii in vitro sau experimentale, fiind
necesar efectuarea cercetrilor suplimentare pentru
a stabili dovezi concludente a eficienei aplicaiilor clinice ale acestor compui n prevenirea cariei dentare.
Polifenolii se conin n mare parte n plante i ar
putea fi utilizai la un cost rezonabil pentru prepararea remediilor pentru igienizarea cavitii orale.
Bibliografie

1. Arakawa H., Maeda, M., Okubo S., Shimamura T. Role of hydrogen peroxide in bactericidal action of catechin. Biol. Pharm.
Bull. nr.27/2004, pp. 277-281.
2. Badria F.A., Zidan O.A. Natural products for dental caries prevention. J. Med. Food. nr.7/2004, pp. 381-384.
3. Banas J.A., Vickerman M.M. Glucan-binding proteins of the oral

streptococci. Crit. Rev. Oral Biol. Med. nr.14/2003, pp. 89-99.


4. Banas J.A. Virulence properties of Streptococcus mutans. Front.
Biosci. nr.9/2004, pp. 1267-1277.
5. Bernaert H., Allegaert L. Topical Skin Cosmetics Comprising
a Cocoa Polyphenol Extract Combination with SUS-Rich Fat.
U.S. Patent 2009/0233518 A1, October 22, 2009.
6. Bhattacharya A., Sood P., Citovsky V. The roles of plant phenolics in defence and communication during Agrobacterium and
Rhizobium infection. Mol. Plant Pathol. nr.11/2010, pp. 705719.
7. Bode J.C. et all. Silymarin for the therapy of liver disease. Am. J.
Gastroenterol, nr.94/1999, pp. 545-546.
8. Borchardt J.R., Wyse D.L., Sheaffer C.C., Kauppi K.L., Fulcher
R.G., Ehlke N.J., Biesboer D.D., Bey R.F. Antioxidant and antimicrobial activity of seed from plants of the Mississippi river
basin. J. Med. Plants Res. nr.2/2008, pp. 81-93.
9. Bowden G.H. Controlled environment model for accumulation
of biofilms of oral bacteria. Methods Enzymol. nr.310/1999, pp.
216-224.
10. Bowen W.H. Nature of plaque. Oral Sci. Rev. nr.9/1976, pp.
3-21.
11. Burne R.A. Oral streptococci products of their environment. J.
Dent. Res. nr.77/1998, pp. 445-452.
12. Cho Y.S., Schiller N.L., Kahng H.Y., Oh K.H. Cellular responses
and proteomic analysis of Escherichia coli exposed to green tea
polyphenols. Curr. Microbiol. nr.55/2007, pp. 501-506.
13. Corcoran M.P., McKay D.L., Blumberg J.B. Flavonoid basics:
chemistry, sources, mechanisms of action, and safety. J Nutr
Gerontol Geriatr. nr.31(3)/2012, pp.176-89.
14. Cutillo F., DAbrosca B., DellaGreca M., Fiorentino A., Zarrelli A. Terpenoids and phenol derivatives from Malva silvestris.
Phytochemistry nr.67/2006, pp. 481-485.
15. Cutillo F., DellaGreca M., Gionti M., Previtera L., Zarrelli A.
Phenols and lignans from Chenopodium album. Phytochem.
Analysis, nr.17/2006, pp. 344-349.
16. DAbrosca B., DellaGreca M., Fiorentino A., Monaco P., Zarrelli
A. Low molecular weight phenols from the bioactive aqueous
fraction of Cestrum parqui. J. Agr. Food Chem. nr.52/2004, pp.
4101-4108.
17. Decker E.M. , Maier G., Axmann D., Brecx M., von Ohle C.
Effect of xylitol/chlorhexidine versus xylitol or chlorhexidine as
single rinses on initial biofilm formation of cariogenic streptococci. Quintessence Int. nr.39/2008, pp. 17-22.
18. DellaGreca M., Previtera L., Temussi F., Zarrelli A. Low-molecular-weight components of olive oil mill waste-waters. Phytochem. Analysis, nr.15/2004, pp. 184-188.
19. Duarte S., Gregoire S., Singh A.P., Vorsa N., Schaich K., Bowen
W., Koo H. Inhibitory effects of cranberry polyphenols on formation and acidogenicity of Streptococcus mutans biofilms.
FEMS Microbiol. Lett. nr.257/2006, pp. 50-56.
20. Eley B.M. Antibacterial agents in the control of supragingival
plaquea review. Br. Dental J. nr.186/1999, pp. 286-296.
21. Esmeelian B., Kamrani Y.Y.. Amoozegar M.A., Rahamani S.,
Rahimi M., Amanlou M. Anticariogenic propreties of malvidin-3,5-diglucoside isolated from Alcea longipedicellata against
oral bacteria. Int. J. Pharmacol. nr.3/2007, pp. 468-474.
22. Fattouch S., Caboni P., Coroneo V., Tuberoso C.I.G., Angioini
A., Dessi S., Marzouki N., Cabras P. Antimicrobial activity of
Tunisian quince (Cydonia oblonga Miller) pulp and peel polyphenolic extracts. J. Agric. Food Chem. nr.5/2007, pp. 963969.
23. Featherstone J.D. The science and practice of caries prevention.
J. Am. Dent. Assoc. nr.131/2000, pp. 887-899.
24. Figueira L. Resveratrol: Role in cardiovascular disease and cancer. Informe Medico (Caracas, Venezuela), nr.12/2010, pp.7383.
25. Fiorentino A., DellaGreca M., DAbrosca Lignans, neolignans
and sesquilignans from Cestrum parqui lHer. Biochem. Syst.
Ecol. nr.35/2007, pp. 392-396.
26. Freedman M.L., Tanzer J.M. Dissociation of plaque formation
from glucan-induced agglutination in mutants of Streptococcus
mutans. Infect. Immun. nr. 10/1974, pp. 189-196.
27. Furiga A., Lonvaud-Funel A., Badet C. In vitro study of antioxidant capacity and antibacterial acitivity on oral anaerobes of a
grape seed extract. Food Chem. nr.113/2009, pp. 1037-1040.

15

16

28. Geissman T.A., Hinreiner E. Theories of the biogenesis of flavonoid compounds. Botan. Rev. nr.18/1952, pp. 77-164.
29. Giovannini C.,Filesi C.,DArchivio M.,Scazzocchio B.,Santangelo C., Masella R. Polyphenols and endogenous antioxidant
defences: effects on glutathione and glutathione related enzymes. Ann Ist Super Sanita. nr.42(3)/ 2006, pp. 336-347.
30. Ghicavi V., Gavrilu V. Ulei de vi de vie substan cu proprietii regenerative i citoprotectoare. Materialele conferinei
tiinifice a colaboratorilor i studenilor Zilele Universitii de
Medicin i Farmacie N. Testemianu. 21-22 octombrie 1998,
Chiinu, 1998, p. 72.
31. Gregoire S., Singh A.P., Vorsa N., Koo H. Influence of cranberry
phenolics on glucan synthesis by glucosyltransferases and Streptococcus mutans acidogenicity. J. Appl. Microbiol. nr.103/2007,
pp. 1960-1968.
32. Grollier J.F., Garnier L., Boussouira B. Cosmetic treatment process based on fruit or vegetable polyphenols. PCT Int. Appl.
WO 2009109946, 2009.
33. Gunsolley J.C. A meta-analysis of six-month studies of antiplaque and antigingivitis agents. Am. Dent. Assoc. nr.137/2006,
pp. 1649-1657.
34. Haslam E., Lilley T.H., Warminski E., Liao H., Cai Y., Martin R.,
Gaffney S.H., Goulding P.N., Luck G. Polyphenol complexation.
A study in molecular recognition. ACS Symp. Ser. nr.506/1992,
pp. 8-50.
35. Hattori M., Kusumoto I.T., Namba T., Ishigami T., Hara Y. Effect
of tea polyphenols on glucan synthesis by glucosyltransferase
from Streptococcus mutans. Chem. Pharm. Bull. nr.38/1990,
pp. 717-720.
36. Hu L., Wang H., Pei J., Liu Y. Research progress of antitumor
effects of resveratrol and its mechanism. Shandong Yiyao,
nr.50/2010, pp. 111-112.
37. Hubert B., Eberl L., Feucht W., Polster J. Influence of polyphenols on bacterial biofilm formation and quorum-sensing. Z.
Naturforsch. nr.58/2003, pp. 879-884.
38. Ito K., Nakamura Y., Tokunaga T., Iijima D., Fukushima K. Anti-cariogenic properties of a water-soluble extract from cacao.
Biosci. Biotechnol. Biochem. nr.67/2003, pp. 2567-2573.
39. Ito M., Uyeda M., Iwanami T., Nagakawa Y. Flavonoids as a possible preventive of dental caries. Agric. Biol. Chem. nr.48/1984,
pp. 2143-2145.
40. Jiang N. Medicinal composition of plant active components for
antiaging and antianaphylaxis. Faming Zhuanli Shenqing Gongkai Shuomingshu CN 101496772 August 5, 2009.
41. Juneia R.L., Okubo T., Hung K. Catechins. In Natural Food Antimicrobial; Naidu, A.S., Ed.; 2000, pp. 381-398.
42. Kashket S., Paolino V.J., Lewis D.A., van Houte J. In-vitro inhibition of glucosyltransferase from the dental plaque bacterium
Streptococcus mutans by common beverages and food extracts.
Arch. Oral Biol. nr.30/1985, pp. 821-826.
43. Katsura H., Tsukiyama R.I., Suzuki A., Kobayashi M. In vitro
Antimicrobial Activities of Bakuchiol against Oral Microorganisms. Antimicrob. Agents Chem. nr.45/2001, pp. 3009-3013.
44. Kim J.H. Anti-bacterial action of onion (Allium cepa L.) extracts against oral pathogenic bacteria. J. Nihon Univ. Sch.
Dent. nr.9/1997, pp. 136-141.
45. Korkina L.G., Mikhalchik E., Suprun M.V., Pastore S., Dal Toso
R. Molecular mechanisms underlying wound healing and anti-inflammatory properties of naturally occurring biotechnologically produced phenylpropanoid glycosides. Cell. Mol. Biol.
(Noisy-le-grand). nr.53/2007, pp. 84-91.
46. Krishnan R., Maru G.B. Inhibitory effect(s) of polymeric black
tea polyphenol fractions on the formation of [(3)H]-B(a)P-derived DNA adducts. J. Agric. Food Chem. nr.52/2004, pp. 42614269.
47. Kurumatani M., Fujita R., Tagashira M., Shoji T., Kanda T., Ikeda M., Shoji A., Yanagida A., Shibusawa Y., Shindo H., Ito Y.
Analysis of polyphenols from hop bract region using CCC. Liq.
Chromatogr. nr.28/2005, pp. 1971-1983.
48. Lattanzio V. Some physiological and ecological role of plant
phenolics. Polyphnols Actualits. nr.24/2006, pp. 5-9.
49. Lee M.J., Lambert J.D., Prabhu S., Meng X., Lu H., Maliakal P.,
Ho C.T., Yang C.S. Delivery of tea polyphenols to the oral cavity
by green tea leaves and black tea extract. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. nr.13/2004, pp. 132-137.

50. Li J.Y., Zhan L., Barlow J., Lynch R.J., Zhou X.D., Liu T.J. Effect
of tea polyphenol on the demineralization and remineralization of enamel in vitro. Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban.
nr.35/2004, pp. 364-366.
51. Llorach R., Urpi-Sarda M., Rotches-Ribalta M., Rabassa
M., Andres-Lacueva C. Resveratrol: From dietary intake to
promising therapeutic molecule. Agro Food Ind. Hi-Tech.
nr.21/2010, pp. 42-44.
52. Luczaj W., Skrzydlewska E. Antioxidative properties of black
tea. Prev. Med. nr.40/2005, pp. 910-918.
53. Manitto P. Biosynthesis of Natural Products; Ellis Horwood
Ltd.: Chichester and New York, UK, 1981.
54. Matsumoto M., Minami T., Sasaki H., Sobue S., Hamada S.,
Ooshima T. Inhibitory effects of oolong tea extract on caries-inducing properties of mutans streptococci. Caries Res.
nr.33/1999, pp. 441-445.
55. Milgrom P., Riedy C.A., Weinstein P., Tanner A.C., Manibusan
L., Bruss, J. Dental caries and its relationship to bacterial infection, hypoplasia, diet, and oral hygiene in 6- to 36-month-old
children. Community Dent. Oral Epidemiol. nr.28/2000, pp.
295-306.
56. Murphy C.M. Plant products as antimicrobial agents. Clin. Microbiol. nr.12/1999, pp. 564-582.
57. Namba T., Tsumezuka M., Hattori M. Dental caries by traditional Chinese medicines (part II), potent antibacterial action
of Magnoliae Cortex extracts against Streptococcus mutans.
Planta Med. nr.44/1982, pp. 100-106.
58. Nikitina V.S., Kuzmina Y.L., Melentiev A.I., Shendel G.V. Antibacterial activity of polyphenolic compounds, isolated from
plants of Geraniaceae and Rosaceae families. Appl. Biochem.
Microbiol. 43/2007, pp. 629-634.
59. Oniga I., Oniga O., Popescu H. Studii asupra unor polifenoli
din plante medicinale. Clujul Med. LXXII, nr.4/1999, pp.560564.
60. Ooshima T., Minami T., Aono W., Izumitani A., Sobue S., Fujiwara T., Kawabata S., Hamada S. Oolong tea polyphenols inhibit experimental dental caries in SPF rats infected with mutans
streptococci. Caries Res. nr.27/1993, pp. 124-129.
61. Ooshima T., Minami T., Aono W., Tamura Y., Hamada S. Reduction of dental plaque deposition in humans by oolong tea
extract. Caries Res. nr.28/1994, pp. 146-149.
62. Ooshima T., Minami T., Matsumoto M., Fujiwara T., Sobue S.,
Hamada S. Comparison of the cariostatic effects between regimens to administer oolong tea polyphenols in SPF rats. Caries
Res. nr.32/1998, pp. 75-80.
63. Ooshima T., Osaka Y.; Sasaki H.; Osawa K.; Yasuda H.; Matsumura M.; Sobue S.; Matsumoto M. Caries inhibitory activity of
cacao bean husk extract in in-vitro and animal experiments.
Arch. Oral Biol. nr.45/2000, pp. 639-645.
64. Osawa K., Yasuda H., Maruyama T., Morita H., Takeya K.,
Itokawa H. Isoflavanones from the heartwood of Swartzia polyphylla and their antibacterial activity against cariogenic bacteria. Chem. Pharm. Bull. nr.40/1992, pp. 2970-2974.
65. Osbourn A.E. Preformed antimicrobial compounds and plant
defense against fungal attack. Plant Cell, nr.10/1996, pp. 18211831.
66. Parfitt G.J. The speed of development of the carious cavity. Br.
Dent. J. nr.100/1956, pp. 204-207.
67. Park K.M., You J.S., Lee H.Y., Baek N.I., Hwang J.K. Kuwanon
G: an antibacterial agent from the root bark of Morus alba
against oral pathogens. J. Ethnopharmacol. nr.84/2003, pp.
181-185.
68. Percival R.S., Devine D.A., Duggal M.S., Chartron S., Marsh
P.D. The effect of cocoa polyphenols on the growth, metabolism, and biofilm formation by Streptococcus mutans and
Streptococcus sanguinis. Eur. J. Oral. Sci. nr.114/2006, pp. 343348.
69. Podgurschi L. Influena uleiului din semine de struguri asupra
dinamicii sistemului oxidativ n mucoasa duodenal. Anale tiinifice, Volumul I, Chiinu, 2004, p. 261
70. Podgurschi L., Ghicavi V., Dumbrava V-T., Serbeniuc L. Modificrile POL i a sistemului antioxidant la utilizarea uleiului din
semine de struguri n tratamentul complex al ulcerului duodenal.Anale tiinifice. Ediia VI. Volumul I, Chiinu, 2005, pp.
362-367.

71. Prabu G.R., Gnanamani A., Sadulla S. Guaijaverin a plant


flavonoid as potential antiplaque agent against Streptococcus
mutans. J. Appl. Microbiol. nr.101/2006, pp. 487-495.
72. Rao S., Gruber J.V., Brooks G.J. Personal care composition containing yeast/ polyphenol ferment extract. US Pat. Appl. Pub.
US 20100021532 A1, January 28, 2010.
73. Reynolds E.C., Black C.L. Cariogenicity of a confection supplemented with sodium caseinate at a palatable level. Caries Res.
nr.23/1989, pp. 368-370.
74. Rukayadi Y., Hwang J.K. In vitro activity of xanthorrhizol
against Streptococcus mutans biofilms. Lett. Appl. Microbiol.
nr.42/2006, pp.400-404.
75. Saito N. Anti-caries effects of polyphenol compound from Camellia sinensis. Nichidai Koko Kagaku. nr.16/1990, pp. 154-163.
76. Sakagami H., Oi T., Satoh K. Prevention of oral diseases by polyphenols. In vivo, nr.13/1999, pp. 155-171.
77. Sampaio F.C., Pereira M.S., Dias C.S., Costa V.C., Conde N.C.,
Buzalaf M.A. In vitro antimicrobial activity of Caesalpinia ferrea Martius fruits against oral pathogens. J. Ethnopharmacol.
nr.15/2009, pp. 289-294.
78. Sang S., Lambert J.D., Tian S., Hong J., Hou Z., Ryu J.H., Stark R.E.,
Rosen R.T., Huang M.T., Yang C.S., Ho C.T. Enzymatic synthesis
of tea theaflavin derivatives and their antiinflammatory and cytotoxic activities. Bioorg. Med. Chem. nr.12/2004, pp. 459-467.
79. Sato M., Fujiwara S., Tsuchiya H., Fujii T., Tinuma M., Tosa H.,
Ohkawa Y. Flavones with antibacterial activity against cariogenic bacteria. J. Ethnopharmacol. nr.54/1996, pp. 171-176.
80. Sato M., Tanaka H., Fujiwara S., Hirata M., Yamaguchi R., Etoh
H., Tokuda C. Antibacterial property of isoflavonoids isolated
from Erythrina variegata against cariogenic oral bacteria. Phytomedicine, nr.10/2003, pp. 427-433.
81. Serbeniuc L., Gavrilua V. Utilizarea uleiului din semine de
struguri n combustii experimentale. Stresul oxidetiv n procese
fiziologice i patologice. Rezumate. Editura Medical Universitar Juliu Haieganu Cluj-Napoca, 2002, pp.79-80.
82. Serbeniuc L. Uleiul din semine de struguri remediu nou cu
proprieti gastroprotectoare. Info-med revista tiinifico
practic. N1/2003, pp. 37-39.
83. Signoretto C., Burlacchini G., Bianchi F., Cavalleri G., Canepari P. Differences in microbiological composition of saliva and
dental plaque in subjects with different drinking habits. New
Microbiol. nr.29/2006, pp. 293-302.
84. Silva M.L.A., Coimbra H.S., Pereira A.C., Almeida V.A., Lima
T.C., Costa E.S., Vinholis A.H.C., Royo V.A., Silva R., Filho
A.A.S., Cunha W.R., Furtado N.A.J.C., Martins C.H.G., Carvalho T.C., Bastos J.K. Evaluation of Piper cubeba extract, ()-cubebin and its semisynthetic derivatives against oral pathogens.
Phytother. Res. nr.21/2007, pp. 420-422.
85. Slimestad R., Fossen T., Vagen I.M. Onions: a source of unique
dietary flavonoids. J. Agric. Food Chem. nr.5/2007, pp. 1006710080.
86. Smullen J., Koutsou G.A., Foster H.A., Zumb A., Storey D.M.
The antibacterial activity of plant extracts containing polyphenols against Streptococcus mutans. Caries Res. nr.41/2007, pp.
342-349.
87. Srikanth R.K., Shashikiran N.D., Subba Reddy V.V. Chocolate
mouth rinse: Effect on plaque accumulation and mutans streptococci counts when used by children. J. Indian Soc. Pedod.
Prev. Dent. nr.26/2008, pp. 67-70.
88. Stralfors A. Inhibition of hamster caries by substances in chocolate. Arch. Oral Biol. nr.12/1967, pp. 959-962.
89. Stauder M., Papetti A., Daglia M., Vezzulli L., Gazzani G., Varaldo P.E., Pruzzo C. Inhibitory activity by barley coffee components towards Streptococcus mutans biofilm. Curr. Microbiol.
nr.55/2010, pp. 1-5.
90. Sturza A. Sweet products with grape anthocyanins extracts use
as a natural food colorant. Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies, Plovdiv, Bulgaria, 1/2012,
pp. 37-41.
91. Sturza R. Principii moderne de analiz a alimentelor. Chiinu:
UTM, 2006. 310 p.
92. Surarit R., Koontongkaew S. Inhibitory effect of betel-nut constituents on acid production of oral Streptococcus mutans. In
Conference on Science and Technology of Thailand, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 1988; pp. 378-379.

93. Tagashira M., Uchiyama K., Yoshimura T., Shirota M., Uemitsu
N. Inhibition by hop bract polyphenols of cellular adherence
and waterinsoluble glucan synthesis of mutans streptococci. Biosci. Biotech. Biochem. nr.61/1997, pp. 332-335.
94. Taguri T., Tanaka T., Kouno I. Antimicrobial activity of 10 different plant polyphenols against bacteria causing food-borne
disease. Biol. Pharm. Bull. nr.27/2004, pp. 1965-1969.
95. Tamba Y., Ohba S., Kubota M., Yoshioka H., Yoshioka H., Yamazaki M. Single GUV method reveals interaction of tea catechin
()-epigallocatechin gallate with lipid membranes. Biophys. J.
nr.92/2007, pp. 3178-3194.
96. Tanzer J.M., Livingston J., Thompson A.M. The microbiology
of primary dental caries in humans. J. Dent. Educ. nr.65/2001,
pp. 1028-1037.
97. Thimothe J., Bonsi I.A., Padilla-Zakour O.I., Koo H. Chemical characterization of red wine grape (Vitis vinifera and Vitis
interspecific hybrids) and pomace phenolic extracts and their
biological activity against Streptococcus mutans. J. Agric. Food.
Chem. nr.55/2007, pp. 10200-10207.
98. Tsao R. Chemistry and biochemistry of dietary polyphenols.
Nutrients. nr.2(12)/2010, pp.1231-1246.
99. Tsuchiya H., Sato M., Tinuma M., Yokoyama J., Ohyama M.,
Tanaka T., Takase I., Namikawa I. Inhibition of the growth of
cariogenic bacteria in vitro by plant flavanones. Experientia,
nr.50/1994, pp.846-849.
100. Urquiaga I,Leighton F. Plant polyphenol antioxidants and oxidative stress. Biol Res. nr.33(2)/2000, pp. 55-64.
101. Verakaki E., Duggal M.S. A comparison of different kinds of
European chocolates on human plaque pH. Eur. J. Paediatr.
Dent. nr.4/2003, pp. 203-210.
102. Vercauteren J. Compositions of stilbenic polyphenolic derivatives, their preparation, and their use in the treatment of disease and aging. Fr. Demande 2923717 A1, 2009.
103. Watanabe H., Sopapornamorn P., Kanayama A., Kanda T., Ikeda M., Kawaguchi Y. Hop bract polyphenols reduced three-day
dental plaque regrowth. J. Dent. Res. nr.86/2007, pp. 848-851.
104. Woods K., Whittle G., Worthington H., Taylor G. Sugar,
drinks, deprivation and dental caries in 14-year-old children
in the north west of England in 1995. Commu. Dent. Health.
nr.16/1999, pp. 68-71.
105. Wynn W., Haldi J., Law M.L. Influence of the ash of the cacao
bean on the cariogenicity of a high-sucrose diet. J. Dent. Res.
nr.39/1960, pp. 153-157.
106. Xiuzhen H., Tao Sh., Hongxiang L. Dietary Polyphenols and
Their Biological Significance. International Journal of Molecular Sciences. nr.8/ 2007, p. 950-988.
107. Yaegaki K., Tanaka T., Sato T., Murata T., Imai T., Tagashira
M., Akazome Y., Hirai N., Ohtake Y. Hop polyphenols suppress
production of water-insoluble glucan by Streptococcus mutans
and dental plaque growth in vivo. J. Clin. Dent. nr.19/2008, pp.
74-78.
108. Yamammoto H., Ogawa T. Antimicrobial activity of Perilla
seed polyphenols against oral pathogenic bacteria. Biosci. Biotechnol. Biochem. nr.66/2002, pp. 921-924.
109. Yamanaka-Okada A., Sato E., Kouchi T., Kimizuka R., Kato T.
Inhibitory effect of cranberry polyphenol on cariogenic bacteria. Bull. Tokyo Dental Coll. nr.49/2008, pp. 107-112.
110. Yanagida A., Kanda T., Oliveira Cordeiro J.G. Inhibitory
effects of apple polyphenols and related compounds on cariogenic factors of mutans streptococci. J. Agric. Food. Chem.
nr.48/2000, pp. 5666-5671.
111. Yanti A., Rukayadi Y., Kim K.H., Hwang J.K. In vitro anti-biofilm activity of macelignan isolated from Myristica fragrans
Houtt. against oral primary colonizer bacteria. Phytother. Res.
nr.22/2008, pp. 308-312.
112. Yang CS, Maliakal P, Meng X. Inhibition of carcinogenesis by
tea. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol. Nr.42/2002, pp. 25-54.
113. Zhang J., Kashket S. Inhibition of salivary amylase by black and
green teas and their effects on the intraoral hydrolysis of starch. Caries Res. nr.32/1998, pp. 233-238.
114. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=polyphenols+d
ental.
Data prezentrii: 22.06.2015
Recenzent: Ion Lupan

17

Prevenirea cariei dentare la copiii cu boala


de reflux gastroesofagian prin aplicarea topic
a nanofluorurilor
Aurelia Spinei,
confereniar universitar
Iurie Spinei,
confereniar universitar
Olga Blteanu,
asistent universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie, USMF
Nicolae Testemianu
Ana Andrie,
student
Irina Bumachiu,
student
Facultatea stomatologie
USMF Nicolae
Testemianu

Rezumat
Scopul lucrrii. Sporirea eficienei prevenirii cariei dentare la copiii cu
boala de reflux gastroesofagian (BRGE) prin aplicarea topic a nanofluorurilor. Materiale i metode: materialul clinic al prezentei lucrri constituie
datele investigaiei a 112 copii de 12-14 ani, 56 din care au fost diagnosticai
cu BRGE, 56 copiii sntoi au constituit lotul martor. Au fost estimai indicii de frecven i intensitate a cariei dentare, a fost determinat pH-ul salivar
i testul de rezisten a smalului la aciunea acizilor. La copiii cu BRGE au
fost efectuate metode cario-preventive complexe, inclusiv aplicarea topic a
nanofluorurilor i aplicarea lacului fluorat Belak-F. Studiul a fost aprobat
de Comitetul de Etic a cercetrii i a fost realizat dup obinerea acordului
scris al prinilor copiilor sau reprezentanilor lor legali. Rezultate. La copiii
cu BRGE care au beneficiat de aplicaiile topice a nanofluorurilor s-a estimat reducerea indicatorilor de carie dentar cu 33,33% n raport cu copiii
la care s-a aplicat local lacul fluorat Belak-F. Concluzii: (1) Implementarea
msurilor preventive complexe la copiii cu BRGE din lotul L1 a asigurat
reducerea indicatorilor de carie dentar cu 33,33% n raport cu lotul L2. (2)
A fost demonstrat eficiena superioar a aplicrii topice a nanofluorurilor
n decurs de 1,5 ani, fapt care a condus la ameliorarea strii de sntate i
mbuntirea calitii vieii copiilor.
Cuvinte cheie: nanofluoruri, carie dentar, boala de reflux gastroesofagian.

Summary
PREVENTION OF DENTAL CARIES IN CHILDREN WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE BY TOPICAL APPLICATION OF
NANOFLUORIDES
Purpose. To increase efficiency of dental caries prevention in children
with gastroesophageal reflux disease (GERD) by topical application of nanofluorides. Material and Methods: The clinical material of this article is
data investigation of 112 children aged between 12 and 14 years. Of them,
56 were diagnosed with GERD, and 56 children were healthy controls. The
frequency and intensity indices of dental caries have been estimated, as well
as the salivary pH and test of enamel resistance to acids. Complex caries-preventive methods were used in children with GERD, including topical application of nanofluorides and fluoride varnish Belak-F. The study was approved by the Research Ethics Committee and it was carried out after obtaining
the written consent of the children`s parents or their legal representatives.
Results. A reduction of dental caries indicators by 33.33% was estimated in
children with GERD who followed topical applications with nanofluorides
compared with children who followed topical application with fluoride varnish Belak-F. Conclusions: (1) Implementation of complex preventive measures in children with GERD of group L1 contributed to reduction of dental
caries indicators by 33.33% compared with group L2. (2) It was demonstrated a high effectiveness of topical application of nanofluorides within 1.5
years, which resulted in improving the health and quality of life of children.
Keywords: nanofluorides, caries, gastroesophageal reflux disease.

18

Introducere
Boala de reflux gastroesofagian (BRGE) este una din cele mai frecvente dereglri motorii ale tractului digestiv superior, iar n structura afeciunilor digestive

nregistrate la vrsta de copil aceasta constituie 1825%. Tendina de cretere n ultimele decenii a maladiilor digestive acid dependente, dominate clar de
BRGE, a permis savanilor s aprecieze aceast afeciune drept maladia secolului XXI, maladie ce trebuie
s fie abordat ca o problem important de sntate
public, cu impact negativ asupra calitii vieii [1, 4,
5, 25, 30].
BRGE este o afeciune cronic recidivant, condiionat de dereglarea funciei evacuator-motorii
a zonei gastroesofagiene, caracterizat prin reflux
spontan sau recurent al coninutului gastric sau gastrointestinal n esofag cu apariia tulburrilor funcionale i leziunilor anatomopatologice ale mucoasei
esofagului distal [5, 25, 26, 34].
Date exacte privind incidena i prevalena BRGE
lipsesc, deoarece au existat limitri pentru studiile
epidemiologice n perioada anterioar acceptrii definiiei globale. Studiile epidemiologice existente arat c BRGE are o frecven neuniform pe glob [1, 4,
19, 25, 30, 34]. A fost raportat asocierea crescut a
BRGE cu simptome extraesofagiene (astm 82%, durere toracic noncardiac 50%, laringite 78%, eroziuni
i carii dentare) [1, 11, 13, 18, 19, 27, 29]. Clasificarea
BRGE conform International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, revizia 10
(ICD-10), presupune existena formelor endoscopic
negative i a celor cu esofagit de reflux; K-21.0
Boala de reflux gastroesofagian cu esofagit (esofagit
de reflux); K-21.9 Boala de reflux gastroesofagian
fr esofagit [5, 25, 34].
BRGE este consecina refluxului gastroesofagian
patologic, expunerii excesive i contactului prelungit
al mucoasei esofagului distal cu refluatul gastric acid.
n condiii fiziologice se produc episoade de reflux
(reflux gastroesofagian fiziologic), dar acestea nu
produc simptome, nu sunt foarte frecvente, iar durata
totala a PH-lui <4 n esofagul distal nu depete 5%
n timpul diurn [7, 13, 25, 26, 30, 31]. BRGE se caracterizeaz prin spectru larg de simptome clinice (esofagiene i extraesofagiene), care pot varia ca intensitate
i frecven. Manifestrile clinice de origine esofagian sunt cele tipice (pirozisul i regurgitile acide) sau
pot avea caracter de durere toracic cauzat de reflux.
Pirozisul este considerat cel mai tipic simptom, la unii
pacieni cu BRGE pirozisul poate fi acompaniat de regurgitaii. Un alt simptom de origine esofagian este
durerea toracic noncardiac. Episoadele de durere
toracic pot fi consecina tulburrilor de motilitate a
esofagului, dar cel mai frecvent sunt cauzate de reflux
gastroesofagian [2, 5, 6, 26, 31].
La copii i adolesceni BRGE se manifest prin
pirozis, disconfort gastric i retrosternal. La sugari,
aceasta poate provoca vrsturi i stare de nervozitate
dup hrnire. Majoritatea copiilor depesc BRGE pe
cont propriu, dar unii pot necesita tratament. Arsurile gastrice sunt cel mai comun simptom al BRGE la
copii i adolesceni. Acestea pot dura pn la 2 ore i
tind s se agraveze dup mese. Tratamentul BRGE la
copii i adolesceni este individualizat n funcie de

ponderea factorilor extrinseci sau intrinseci depistai. Unii copii i adolesceni pot reduce simptomele
BRGE prin: pierderea n greutate, dac este necesar
evitarea supraalimentrii, purtarea de haine largi n
jurul zonei stomacului, deoarece hainele strmte pot
favorizarea refluxul, pstrarea unei poziii verticale
timp de 3 ore dup mas, ridicarea capului patului
cu 6-8 cm, evitarea fumatului, evitarea alimentelor i
buturilor care provoac pirozis, cum ar fi: ciocolata,
cafeaua, menta, alimentele grase sau condimentate,
produsele din roii i buturile alcoolice [5, 6, 18, 25,
31, 33].
n rezultatul analizei unui numr impuntor de
studii s-a relatat prevalen sporit a cariei dentare,
apariia cariei multiple la copiii cu BRGE [6, 7, 13, 18,
22, 27, 29]. n conformitate cu concepiile actuale, caria dentar este provocat n anumite condiii de un
complex de factori patogeni, n momentul stabilirii
unei situaii cariogene, care n primul rnd este determinat de factorul microbian. Caria dentar apare
atunci cnd intensitatea situaiei cariogene n cavitatea oral depete rezistena esuturilor dure dentare.
Interaciunea factorilor, care creeaz situaia cariogen n cavitatea oral i influeneaz activ rezistena esuturilor dure, duce la formarea cariei, iar intensitatea
aciunii determin activitatea acestui proces. Totodat, chiar i n situaii de cariorezisten n cavitatea
oral pot fi prezeni un ir de factori de risc pentru
iniierea procesului carios [2, 10, 12, 14, 17]. Prezenta unui mediu oral cu pH redus datorit refluxului
de suc gastric n cadrul BRGE se suprapune acestui
proces. Iniierea producerii cariilor presupune interaciunea mai multor factori, cum ar fi: gazda, microflora, substratul cariogen i durata evoluiei. Conform
opiniei Fenoll-Palomares C. i colab., 2004 activitatea
cariogen este invers proporional cu capacitatea de
tamponare salivar i direct proporional cu prezena microorganismelor acidogene la suprafaa dinilor
[8].
Astfel, factorii principali responsabili de dezvoltarea cariei dentare sunt gazda, microflora i dieta. Unele microorganisme sunt mai importante n patogenia
cariei, cum ar fi Streptococcus mutans, care intervine n faza iniial, i Lactobacillus, a cror dezvoltare
pe suprafaa smalului produce acizi i reduce pH-ul
oral la niveluri mai mici de pH critic (5,5). Silva M. i
colab., n 2001 au raportat c, la pacienii cu BRGE,
saliva nu este un factor important de protecie anticarioas [31]. Aceste date sunt n contradicie cu cele
raportate de Linnett V. i colab., 2002, care au gsit o
relaie direct ntre prezena cariilor i durata BRGE
[18].
Saliva este unul din factorii majori implicain homeostaza cavitii orale i a tractului digestiv avnd
mai multe funcii. Reducerea volumului acesteia poate provoca dificulti n vorbire, masticaie, deglutiie;
ea poate fi implicat n unele patologii ca ulcerul, candidoza, caria dentar i eroziunea dentar. Capacitatea de tamponare a salivei conduce la realizarea unui
echilibru n mediul cavitii orale care contribuie la

19

integritatea structurilor dentare i inhib acizii din


placa bacterian [8, 11, 12, 14, 21]. La pacienii cu
BRGE au fost identificate att modificri de pH ct i
de volum salivar [8, 11, 21]. Reducerea fluxului salivar
va determina pierderea anumitor funcii salivare, permind dezvoltarea plcii bacteriene, intensificarea
activitii cariogene i scderea capacitii de tamponare salivar. Exist ns i studii care demonstreaz
c volumul i pH-ul salivei nu difer n cazul pacienilor cu BRGE fa de loturile martor, chiar dac aceti pacieni au o capacitate de tamponare salivar mai
sczut dect n cazul persoanelor fr BRGE [8, 25].
Afectarea structurii dentare n cazul apariiei cariilor
dentare apare atunci cnd saliva ajunge la un pH sub
valoarea de 5,5. Acesta este considerat pH-ul oral critic, iar la valori mai mici ncepe demineralizarea esuturilor dentare. Aceast valoare la pacienii cu BRGE
poate fi uor depit din cauza regurgitrii coninutului gastric [11, 21, 25].
Aciunea pe termen lung a atacurilor acidului gastric asupra smalului dentar pot cauza apariia zonelor
de demineralizare a smalului dentar. Severitatea afectrii prin carie dentar la copiii cu BRGE a fost corelat cu durata bolii, frecvena vrsturilor, valorile
pH-ului salivei, tipul acizilor eliminai i nu n ultimul
rnd cantitatea i calitatea salivei [22, 25].
BRGE i ali factori intrinseci prin reducerea
semnificativ a pH-ul salivei sub nivelul critic, deregleaz echilibrul ntre procesele de demineralizare i
remineralizare n smalul dentar, fiind cauza dizolvrii cristalelor de hidroxiapatit n smalul dentar. La
o reducere a pH-ului salivei mai mic de 2,0 i starea
bun a igienei orale se remarc creterea important
a frecvenei eroziunilor dentare, iar la o reducere mai
puin semnificativ a pH-ului salivei i depozitarea
abundent de plac crete frecvena leziunilor carioase [8, 11, 12, 14, 22, 25].
Aadar, mediul acid la care sunt supui dinii determin o susceptibilitate crescut la carii. Din aceste
motive, toi pacienii cu reflux gastroesofagian trebuie
luai la eviden i invitai la controale periodice repetate. Pentru prevenirea cariei dentare la copiii cu
BRGE este necesar aplicarea raional i eficient a
msurilor preventive, intite pe factorii individuali
de risc, cu luarea n consideraie i a particularitilor comportamentale a copiilor. Aadar, prevenirea
afeciunilor dentare la copiii cu boli digestive este un
element important n ngrijirea dentar, avnd impact
att medical, ct i social, asigurnd nu doar sntate
cavitii orale, dar i contribuind la mbuntirea calitii vieii acestor copii.

ortodonie a USMF Nicolae Testemianu. Materialul clinic al prezentei lucrri se bazeaz pe examinarea a 112 copii cu vrstele cuprinse ntre 12-14 ani.
Lotul de cercetare a fost constituit din 56 copii cu
BRGE. Examinarea copiilor a fost efectuat n 2 licee
i n incinta IMSP Institutul Mamei i Copilului i
a Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii.
Tratamentul BRGE (administrarea antiacidelor i a
medicamentelor capabile s reduc secreia acidului
gastric), sugestiile de modificare a stilului de via
i ngrijire a copiilor au fost indicate de specialistul
gastroenterolog. Msurile de baz indicate au inclus:
ajustarea dietei, evitarea produselor alimentare care
pot cauza simptome: ciocolata, alcoolul, menta, cafeaua, ceapa, usturoiul, grsimile, citricele i roiile;
evitarea meselor copioase i a meselor nainte de
somn (2-4 ore); somn cu cptiul ridicat (15-20
cm); scdere n greutate pentru persoanele obeze.
Metodologia examinrii pacienilor a fost efectuat dup urmtoarea schem: acuzele i anamneza,
examenul clinic obiectiv i examenele complementare. Examenul clinic obiectiv a inclus metode specifice
de evaluare a afectrii prin carie dentar: inspecia,
palparea i percuia; determinarea indicilor: frecvena cariei dentare, indicele COA i rata cariei. Starea
igienei orale a fost apreciat prin estimarea indicelui
de igien oral OHI-S (Green G., Vermillion I., 1964)
i diferenierii colorimetrice a plcii bacteriene recent
formate de cea veche dup metoda propus de Bloc i
colab., 1972. Metodele complementare de examinare
au inclus: termodiagnosticul, colorimetria i transiluminarea esuturilor dure dentare.
Evaluarea riscului cariogen a fost realizat prin
aplicarea:
1. testelor care reflect capacitatea cariogen a
plcii bacteriene: cu aplicarea Plaque Indicator
gel, GC (Fig. 1, 2) i kit-ului Plaque Indicator,
GC (Fig. 3);
2. testelor care reflect proprietile lichidului
oral: rata fluxului salivar, Ph-ul i capacitatea
de tampon a salivei: cu aplicarea kit-ului Saliva-Check Buffer, GC (Fig. 4);
3. testului care reflect gradul de rezisten a smalului la aciunea factorilor cariogeni: testului
de rezisten a smalului la aciunea acizilor
(TRSA) dup metoda propus de Okushko V.,
1980 i reactualizat n 2011 [23].

Obiectivul lucrrii:
Sporirea eficienei prevenirii cariei dentare la copiii cu boala de reflux gastroesofagian prin aplicarea
nanofluorurilor.

20

Materiale i metode
Studiul a fost realizat n cadrul Catedrei de chirurgie oro-maxilo-facial pediatric, pedodonie i

Fig. 1. Plaque Indicator gel, GC

Fig. 2. Diferenierea colorimetric a plcii bacteriene recent format


de cea matur

inclus: educaia sanitar i instruirea tehnicii corecte de


periaj dentar, administrarea complexelor de polivitamine i minerale. n funcie de metodele preventive aplicate topic lotul de cercetare a fost divizat n 2 sub-loturi.
n lotul de cercetare (L1) au fost inclui 27 (48,21%)
copii cu BRGE care au beneficiat de aplicaiile topice
a nanofluorurilor preparatul Gluftored Vladmiva
(Rusia) (Fig. 6). Lotul de cercetare (L2) l-au constituit
29 (51,79%) copii cu BRGE, crora n scopul prevenirii cariei dentare s-a aplicat pe suprafeele dentare
lacul fluorat Belak-F, Vladmiva (Fig. 7). Durata
studiului a constituit 1,5 ani. Repartiia copiilor n loturile de cercetare L1 i L2 a fost proporional i aleatorie. Lotul de observaie L0 a fost selectat identic
dup structur cu lotul de cercetare i a inclus 56 copii
sntoi la care s-a efectuat examinarea cavitii orale,
educaia sanitar i instruirea tehnicii corecte de periaj dentar.
Eficiena metodelor preventive aplicate a fost apreciat prin estimarea: indicilor COA i COAS, relaiei
COA/COAS, relaiei carie penetrant / carie simpl i
indicelui de reducere a cariei dentare.
Criteriile de ncludere n cercetare: copii n vrst
de 12-14 ani, acordul informat n form scris a prinilor sau reprezentanilor legali pentru participarea
copiilor n studiu.
Criteriile de excludere a pacienilor din studiu: lipsa acordului informat a prinilor sau reprezentanilor
legali pentru participarea copiilor n studiu i manifestri de fluoroz dentar.

Fig. 3. Kit-ul Plaque Indicator, GC


Fig. 4. Kit-ul Saliva-Check Buffer, GC

Fig. 5. Algoritmul de evaluare a riscului carios cu aplicarea Kit-urilor GC


n scopul prevenirii cariei dentare la toi copiii au
fost indicate metode cariopreventive complexe, care au

Fig. 6. Preparatul Gluftored,


Vladmiva

Fig. 7. Lacul Belak-F,


Vladmiva

Analiza datelor a fost realizat utiliznd programele Microsoft Excel 2013 i IBM SPSS Statistics 22.0
cu ajutorul funciilor i modulelor acestor programe.
Rezultate
n rezultatul consultaiei specialistului gastroenterolog a 112 copii, la 56 din copii care prezentau simptome tipice (pirozis, regurgitaii acide, eructaii) a fost
stabilit diagnosticul boala de reflux gastroesofagian.
Simptome atipice ale BRGE au fost stabilite la 17 copii
(30,36%) din lotul de cercetare, la care au fost constatate manifestri astmatiforme, tuse cronic, pneumonii recurente n baza plmnului drept, dispnee nocturn, laringit, disfonie, faringit, senzaie de arsur
n gt, de corp strin, durere toracic noncardiac i
tulburri de somn. Durata medie a maladiei a constituit 1,80,3 ani. Copiii au fost repartizai dup vrste,
sexe i mediul de trai (Tab. 1).

21

Tab.1.
Repartizarea copiilor n loturi dup vrste, sexe i mediul de trai

Loturile

nr. abs.
%

Sexe
Mediul nr. abs.
rural
%
Mediul nr. abs.
urban
%
nr. abs.
Total
%

Numrul de copii
Lotul de cer- Lotul de ob- Total
servaie (L0)
cetare (L1)
56
56
112
50
50
100
Fete Biei Fete Biei Total
12
14
12
14
52
10,71 12,5 10,71 12,5 46,43
11
19
11
19
60
9,82 16,96 9,82 16,96 53,57
23
33
23
33
56
20,54 29,46 20,54 29,46 100

n lotul de observaie nici la un copil nu au fost


depistate simptomele BRGE. Din numrul total de
copii 46,43% locuiesc n mediul rural i 53,57% n
mediul urban. Repartiia copiilor dup sexe a fost urmtoarea: 41,08% fete i 58,92% biei. Predominarea
numrului bieilor n lotul de cercetare poate fi explicat prin frecvena sporit a BRGE, fapt relatat n
multiple studii [6, 7, 13, 18, 22, 25, 33].
Analiza comparativ a indicatorilor de morbiditate prin caria dentar au depistat variaii considerabile
n loturile de cercetare i de observaie. Astfel, la examenul clinic iniial al 56 copii cu BRGE caria dentar
s-a depistat la 76,78% subieci, valoarea medie a indicelui COA fiind de 2,740,33. Frecvena cariei dentare la copiii sntoi constituie 55,56%, iar indicele
COA 1,260,14.
Tab. 2.
Relaia ntre durata BRGE i intensitatea cariei dentare la copii
Durata maladiei (ani)
nr copii
%
Indicele COA

22

BRGE
0,10,5 0,61 1,11,5 1,62,5
6
26
12
12
10,71
46,43
21,43
21,43
1,070,3 1,440,1 2,160,2 3,810,1

La copiii din lotul de cercetare valorile indicelui


COA difer considerabil n funcie de durata medie a
BRGE. n grupul de copii cu durata BRGE mai mare
de 2 ani, valoarea medie a indicelui de intensitate a
cariei dentare a fost de 3,56 ori mai mare, comparativ cu valorile acestui indice la copiii cu durata BRGE
pn la 0,5 ani (Tab. 2). Datele noaste sunt comparabile cu rezultate obinute de Silva i col. n anul 2001
[18]. Cu toate acestea, majoritatea studiilor relateaz
creterea prevalenei eroziunilor dentare la persoanele
cu BRGE.
n acest compartiment al studiului ne-am propus
s studiem factorii locali de risc carios pentru a realiza
ulterior o planificare raional a msurilor cariopreventive. Evaluarea strii de igien oral a fost precedat de studiul comparativ al deprinderilor de periaj
dentar la copiii cu BRGE i cei sntoi. Prelucrarea
statistic a chestionarelor a relevat urmtoarele: majoritatea copiilor chestionai 63,39% practic un
singur periaj dentar n zi dimineaa pn la dejun,

22,32% efectueaz brosajul dentar neregulat, 9,83%


nu periaz dinii i doar 4,46% copii realizeaz periajul dentar de 2 ori n zi.
Starea de igien oral a fost apreciat prin estimarea indicelui OHI-S, Green G., Vermillion I., 1964. La
aprecierea iniial a strii de igien oral, s-a constatat
faptul c din numrul total de copii, doar la 12,5% din
lotul de cercetare i 10,71% din lotul martor a fost constatat nivelul bun de igien oral. Majoritatea copiilor
cu BRGE 57,14% i a celor din lotul martor (58,93%)
aveau un nivel satisfctor de igien oral. Valoarea
medie a indicelui OHI-S n lotul de cercetare a constituit 1,260,2 i n lotul de observaie 1,250,1.
Proprietile lichidului oral (rata fluxului salivar,
pH-ul salivei i capacitatea de tamponare salivar) la
copiii cu boala de reflux gastroesofagian au fost studiate cu utilizarea kitul-ui Saliva-Check Buffer, GC care
este mprit n 5 etape diferite, din care primele 3 implic studiul salivei nestimulate, n timp ce ultimele 2
implic cercetarea salivei stimulat:
etapele 1-2 determinarea ratei fluxului salivar, vscozitii i consistenei salivei nestimulate, care furnizeaz informaii despre stilul de
via al pacientului i modul n care afecteaz
sntatea oral;
etapa 3 pH-ul salivei de repaus determin
nivelurile de acid care pot fi periculos de mari,
cauznd apariia eroziunilor sau cariilor dentare;
etapa 4 msurarea cantitii de saliv stimulat identific eventuale disfuncii ale glandelor salivare;
etapa 5 capacitatea tampon a salivei stimulate indic eficienta aciunii acesteia n neutralizarea acizilor din mediul oral.
Deoarece funciile i caracteristicile acestor dou
tipuri de saliv sunt diferite, prin evaluarea ambelor,
rezultatele testelor devin instrumente extrem de puternice de identificare a riscului carios i de comunicare ulterioar cu pacientul ntr-o discuie despre
metodele de prevenie i planul de tratament.

Fig. 8. Proprietile lichidului oral


Astfel, prin aplicarea kitul-ui Saliva-Check Buffer,
GC s-a constatat viteza normal a cantitii de saliv
stimulat eliminat n ambele loturi de copii. Diferene semnificative s-au elucidat la analiza comparativ a
pH-ului i a capacitii de tamponare salivar la copiii
cu BRGE i cei sntoi. Astfel, la copiii cu BRGE aci-

ditatea sporit a salivei (pH=4,70,2) i capacitatea de


tamponare salivar joas (8,90,4) constituie factori
importani de risc carios (Fig. 8). Aceast situaie clinic a fost agravat de riscul sporit de demineralizare
a esuturilor dure dentare cauzat de rezistena redus
a smalului la aciunea acizilor TRSA= 68,222,18%
(Fig. 9).
Aadar, prin sumarea tuturor factorilor de risc
studiai (rata fluxului salivar, pH-ul salivei, capacitatea de tamponare salivar i rezistena smalului la
aciunea acizilor), la copiii cu BRGE riscul carios sporit este de 2,13 ori mai frecvent comparativ cu copiii
sntoi, fiind constatat la 69,64% copii din lotul de
cercetare (Fig. 10).

Fig. 9. Valorile TRSA la copii

Tab. 3.
Distribuia copiilor n funcie de metodele preventive aplicate

nr. abs.
%

Sexe
Mediul nr. abs.
rural
%
Mediul nr. abs.
urban
%
nr. abs.
Total
%

Tab. 4. Valorile indicelui TRSA la copii

Fig. 10. Riscul carios la copii

Analiznd indicii TRSA, indicele de frecven a


cariei dentare i indicele COA am constatat o relaie
ntre rezistena smalului la aciunea acizilor i gradul de afectare prin caria dentar. Determinarea indicelui TRSA la copiii cu BRGE a elucidat reducerea
considerabil a rezistenei smalului dentar la aciunea acizilor comparativ cu copii sntoi. Acest fapt
este provocat de aciunea pe termen lung a atacurilor
acidului gastric i este corelat cu reducerea pH-ului
salivei i a capacitii de tamponare salivar, constituind un factor primordial de risc n apariia cariei i a
eroziunilor dentare. Prin urmare, msurile de prevenire a acestor afeciuni trebuie orientate spre creterea
rezistenei structurilor dentare la atacul acid. Pentru
realizarea acestui deziderat, n cadrul complexului de
msuri cariopreventive la toi copiii au fost aplicai topic compuii fluorai.

Loturile

n funcie de metodele preventive aplicate topic lotul de cercetare a fost divizat n 2 sub-loturi
(Tab. 3). n lotul de cercetare 1 (L1) au fost inclui
27 (48,21%) copii cu BRGE care au beneficiat de
aplicaiile topice a nanofluorurilor preparatul
Gluftored Vladmiva (Rusia). Lotul de cercetare (L2)
l-au constituit 29 (51,79%) copii cu BRGE, crora
n scopul prevenirii cariei dentare s-a aplicat pe suprafeele dentare lacul fluorat Belak-F, Vladmiva
(Rusia).
Dup aplicarea metodelor exogene de prevenire
a cariei dentare la copii n 98,47% cazuri se produce o modificare considerabil a rezistenei smalului
la aciunea acizilor, ns elocvena modificrilor indicelui TRSA este n funcie de valorile iniiale ale
acestui indice i metodele cariopreventive aplicate. La
copiii care au beneficiat de aplicaiile topice a preparatului Gluftored s-a constatat o sporire important
a rezistenei smalului dentar la aciunea factorilor
acidogeni (Tab.4). Astfel, ca rezultat al aplicrii metodelor preventive s-a constatat majorarea rezistenei
smalului la aciunea acizilor cu 21,33% n lotul L1 i
cu 12,96% n lotul L2 n raport cu datele estimate la
debutul studiului.

Numrul de copii
Lotul de cer- Lotul de cer- Total
cetare (L2)
cetare (L1)
27
29
56
48,21
51,79
100
Fete Biei Fete Biei Total
7
7
6
6
26
12,5 12,5 10,71 10,71 46,42
5
8
8
9
30
8,93 14,29 14,29 16,07 53,58
12
15
14
15
56
21,43 26,79 25,00 26,79 100

TRSA
Loturile de
copii

Iniial

1 lun

1,5 ani

Diferena
1,5 ani
iniial

2,320,08
Lotul de cer6,890,22
5,420,11
5,890,16
p p <0,001
cetare nr. 1
p1/0
p1-p2 <0,005 1- 1/0<
p1-p2<<0,001
p1
Lotul de cer6,790,33
6,840,25 5,910,24
cetare nr. 2
p2/0
p2

1,750,17**
p2-p2/0<0,005

Rezultatele obinute dup o perioad de 1,5 ani denot faptul c aplicarea topic a preparatului Gluftored
asigur o majorare cu 24,57% a rezistenei smalului la
aciunea acizilor comparativ cu aplicarea topic a lacului fluorat Belak-F, fapt care permite s supoziionm
c aplicarea metodei descrise asigur o incorporare a
unei cantiti mai importante a ionilor de F i Ca n
smal, ceea ce modific rezistena smalului n mediul
acid n sens favorabil din punct de vedere cariopreventiv.
n rezultatul instruirii tehnicii corecte de periaj
dentar numrul copiilor care efectueaz periajul dentar de 2 ori pe zi s-a majorat cu 34,04% n lotul L1 i
cu 41,38% n lotul L2, comparativ cu datele constatate
la debutul studiului. Dup o perioad de 1,5 ani s-a
observat ameliorare considerabil a strii de igien
oral la copiii din lotul de cercetare. Indicele OHI-S
s-a micorat cu 31,66% la copiii instruii igienic din
lotul L1 i cu 40,77% n lotul L2 comparativ cu micorarea OHI-S cu valorile acestui indicator la debutul
studiului (Fig.12).

23

Fig. 11a. Diferenierea colorimetric a plcii bacteriene recent


format de cea matur

Fig. 12. Valorile medii ale indicelui OHI-S


pn i dup instruirea igienic
Dizolvarea tabletelor antiacide, fr zahr, de 5 ori
pe zi, n special dup consumul de alimente sau buturi
cu pH-ul redus a diminuat expunerea dinilor la mediul acid prin optimizarea pH-ului salivar. Astfel, dup
o perioad de observaie de 1,5 ani, pH-ul salivar s-a
majorat cu 34,72% la copiii din lotul L1 i cu 37,83% n
lotul L2 comparativ cu valorile pH-ului salivar la debutul studiului, atingnd astfel valorile normale (Fig.13).

Fig. 11b. Starea cavitii orale dup periaj dentar

Fig.13. Valorile pH-ul salivar la copii

Fig. 11c. Rezultatul determinrii TRSA,


starea iniial. TRSA=60%

Fig. 11d. Rezultatul determinrii TRSA,


starea dup III aplicare a preparatului Gluftored. TRSA=20%

24

Fig. 11. Pacientul D.C., 14 ani. BRGE. Rezultatele aplicrii


programului preventiv n decurs de 1 an cu aplicarea topic a
preparatului Gluftored, Vladmiva

Aadar, n rezultatul tratamentului BRGE, modificrii stilului de via a copiilor i implementrii msurilor complexe preventive n decurs de 1,5 ani s-a
relevat reducerea riscului carios sporit cu 62,96% la
copiii din lotul de cercetare L1 i cu 48,28% la copiii
din lotul de cercetare L2, comparativ cu valorile iniiale ale acestui indicator. Reducerea per ansamblu a
riscului carios la copiii din lotul de cercetare L1 a constituit 42,21% i 25,49% n lotul L2 (Fig.14).

Fig. 14. Modificarea ponderii riscului carios la copii


n rezultatul implementrii msurilor preventive
Estimarea indicatorului COA la copiii cu BRGE la
debutul studiului i dup 1,5 ani de implementare a

msurilor preventive a elucidat diferene ntre rata cariei la copiii din cele 2 loturi de cercetare, fiind de 0,6
n lotul L1 i 0,9 n lotul L2. 33,33% (Fig.15). Indicele de
frecven a cariei dentare s-a majorat n decursul a 1,5
ani de la 77,78% la 81,48% n lotul L1 i da la 75,86% la
82,76% n lotul L2.

Fig. 15. Dinamica indicelui COA n rezultatul


implementrii msurilor preventive
Analiza comparativ a rezultatelor tratamentului
BRGE i implementrii msurilor preventive complexe a stabilit diferene semnificative a eficienei
acestora n cele 2 loturi de cercetare, fiind mult mai
efectiv aplicarea topic a nanofluorurilor, astfel nct
indicele de reducere a cariei dentare n lotul L1 constituie 33,33% n raport cu lotul L2. n plus la cele menionate, la copiii din lotul L1 riscul apariiei leziunilor
carioase noi s-a redus cu 41,44% comparativ cu lotul
L2. Analiza modificrii ponderii factorilor individuali
de risc carios la copiii cu BRGE n rezultatul msurilor cariopreventive, cele mai semnificative modificri
s-au depistat la analiza valorilor pH-ului salivar i a
rezistenei smalului dentar la atacul acid. Acest fapt
se datoreaz tratamentului BRGE graie cruia s-a diminuat expunerea dinilor la mediul acid prin optimizarea pH-ului salivar i aplicrii topice a nanofluorurilor care a contribuit la majorarea acido-rezistenei
smalului dentar.
Discuii
Conform datelor obinute de Ranjitkar S. i coaut.,
2012 [27] aciunea pe termen lung a atacurilor acidului gastric asupra smalului dentar poate fi cauza
creterii susceptibilitii la caria dentar. Autorii au
concluzionat c activitatea procesului carios este corelat cu durata BRGE, frecvena vrsturilor, pH-ul
salivei, tipul acizilor eliminai i nu n ultimul rnd
cantitatea i calitatea salivei. Studiile clinice efectuate
n ultimii ani au elucidat c BRGE i ali factori intrinseci prin reducerea semnificativ a pH-ului salivei sub
nivelul critic, deregleaz echilibrul ntre procesele de
demineralizare i remineralizare la nivelul smalului
dentar, fiind cauza dizolvrii cristalelor de hidroxiapatit. A fost stabilit faptul c la reducerea pH-ului
salivei mai mic de 2 i starea bun a igienei orale se
remarc creterea important a frecvenei eroziunilor
dentare [11, 13, 19, 21, 25, 31], iar la o reducere mai
puin semnificativ a pH-ului salivei i depozitarea

abundent de plac crete frecvena leziunilor carioase [6, 7, 12, 13, 18, 22, 27, 29]. n acest context, prevenirea acestor afeciuni devine o prioritare pentru
pacienii cu BRGE, care trebuie s includ un complex de msuri, intite pe factorii individuali de risc,
n prim plan reducerea efectelor atacului acid asupra
esuturilor dentare dure.
Obiectivele de prevenire a cariei dentare se axeaz
pe urmtoarele direcii:
evitarea contactului direct dintre acidul gastric
i structurile dentare;
creterea rezistenei structurilor dentare la atacul acid prin terapii de fluorizare;
majorarea cristalinitii hidroxiapatitei din
structura smalului prin asigurarea cu calciu i
fosfai.
n cadrul studiului nostru pentru toi copiii cu
BRGE specialistul gastroenterolog a indicat un tratament complex (antiacide, Blocantele H2, inhibitorii
pompei de protoni (IPP) i sugestiile de modificare
a stilului de via i ngrijire a copiilor. n rezultatul
tratamentului realizat, s-a observat calmarea arsurilor gastrice prin reducerea secreiei acidului gastric i
ameliorarea imediat a altor simptome a BRGE.
n scopul prevenirii cariei dentare la toi copiii au
fost indicate metode cariopreventive complexe, care
au inclus: educaia sanitar i instruirea tehnicii corecte de periaj dentar, administrarea complexelor de
polivitamine i minerale. La copiii din lotul de cercetare (L1) a fost aplicat topic preparatul Gluftored Vladmiva care conine nanofluoruri, iar n lotul de cercetare (L2) lacul fluorat Belak-F, Vladmiva (Rusia).
n rezultatul aplicrii topice a fluorurilor s-a constatat majorarea rezistenei smalului dentar la aciunea acizilor cu 21,33% n lotul L1 i cu 12,96% n lotul
L2. n raport cu datele estimate la debutul studiului.
Aplicarea topic a preparatului Gluftored, asigur o
majorare cu 24,57% a rezistenei smalului la aciunea
acizilor, comparativ cu aplicarea topic a lacului fluorat Belak-F. Acest fapt ne permite s supoziionm c
aplicarea nanofluorurilor asigur o incorporare a unei
cantiti mai importante a ionilor de F i Ca n smal,
ceea ce modific rezistena smalului n mediul acid n
sens favorabil din punct de vedere cariopreventiv.
n rezultatul unor studii fundamentale s-a stabilit
c smalul dentar poate fi penetrat de un ir de ioni i
molecule, acest proces fiind limitat de distana dintre
cristale [3, 10, 12, 14, 17, 20, 32]. Conform studiilor
unui numr impuntor de autori cristalele de hidroxiapatit sunt nconjurate de un strat hidratat de aproximativ 1 nm, iar distana dintre cristale este de 2,5
nm. De regul, razele diferitor ioni variaz n limitele
0,15-0,18 nm, fapt care permite penetrarea unui numr considerabil de cationi i anioni n smal [2, 3, 9,
12]. Astfel, cristalele de hidroxiapatit nu rmn stabile, iar structura i proprietile lor variaz n funcie
de compoziia stratului hidratat, care este determinat
de compoziia mediului care-l nconjoar [17]. Rata
de penetrare a ionilor n cristale mai este determinat i de durata interaciunii lor cu suprafaa smalului

25

[2, 3, 10, 20]. Numeroase studii au dovedit eficiena


aplicrii topice a fluorurilor n majorarea rezistenei
smalului dentar la atacul carios.
Conform teoriei elaborate de Knappwost (1993,
1999), mineralizarea smalului are loc atunci cnd
saliva este suprasaturat cu ionii ce formeaz apatita:
Ca2+, PO43-, OH-, F-. Conform rezultatelor cercetrilor
autorului, concentraia ionilor de Ca2+ i PO43- n saliv este, de regul, relativ constant i se menine la
un nivel suficient pentru a asigura procesul de remineralizare. Concentraia ionilor OH- se poate reduce
de 1000 ori, de exemplu la un pH=4 n zona interdentar. Procesele de remineralizare-demineralizare sunt
reglate de ionii OH-. Insuficiena acestor ioni poate
fi compensat prin aportul ionilor de fluor, care sunt
structural analogi (Knappwost A. 1993; Knappwost et
al., 1999) [15, 16, 35-38].
n scopul majorrii eficienei prevenirii cariei
dentare, Knappwost a elaborat preparatul pentru fluorizarea profund a smalului denumit lichid smalermetizant, produs de firma Humanchemie (Germania). Din anul 2002, firma Vladmiva din Rusia
produce preparatul analog Gluftored, avnd compoziia chimic i mecanismul de aciune similare lichidului smal-ermetizant, produs de firma Humanchemie. Ambele preparate includ cte 2 componente: 1
fl soluie smal- ermetizant (Nr.1) i 1 fl suspensie
(Nr.2). Soluia Nr.1 reprezint un silicat de fluorur
de magneziu slab acidulat care conine ioni de cupru,
iar suspensia Nr.2 conine hidroxid de calciu nalt
dispersat. Graie dimensiunilor foarte reduse ale moleculelor care intr n componena lichidului smalermetizant, acestea penetreaz rapid microfisurile i
defectele de smal. n urma aplicrii succesive a lichidului smal-ermetizant nr. 1 i nr. 2 reacia chimic
dintre aceste dou componente se produce nu doar la
suprafaa smalului, dar i n straturile lui profunde.
Ca rezultat al acestei reacii se formeaz un compus
fluoro-silicat, care se descompune spontan pentru a
forma cristale de fluorur de calciu (CaF2), fluorur de magneziu (MgF2), hidrofluorur de cupru (Cu
(OH) F) i acid silicic:
MgSiF6 + 2Ca(OH)2 2CaF2 + MgF2 +
H2SiO3 + H2O

(1)

3uSiF6 + 7Ca(OH)2 7CaF2 +


2Cu(OH)F + CuF2 +3H2SiO3+ 3H2O.

(2)

Acidul silicic format este un compus extrem de


instabil i imediat se condenseaz, transformndu-se
ntr-un gel:
nH4SiO4 = n SiO2 + n (2H2O).

26

(3)

n cele din urma se formeaz o substan alcalin


gelificat cu incluziuni de microcristale de CaF2, MgF2
i CuF2 [15, 16, 35-38].
Prin metoda de radiointerferen a fost determinat dimensiunea microcristalelor, care constituie circa

5 nm, fiind redus considerabil comparativ cu cristalele de CaF2, care se formeaz ca urmare a reaciei fluorurile simple cu hidroxiapatita. Dimensiunea redus
a microcristalelor de CaF2 este criteriul esenial care
definete proprietile superioare de remineralizare a
nanofluorurilor. Este cunoscut faptul c solubilitatea
cristalelor este direct proporional cu dimensiunea
lor. Solubilitatea nanocristalelor formate n urma fluorizrii profunde a smalului, n special fluorur de
magneziu, depete aproximativ de 10 ori solubilitatea globulelor de CaF2 convenionale. Datorit acestui
fapt concentraia ionilor de fluor la suprafaa smalului se majoreaz de 10 ori, constituind n medie 100
mg/l. n consecin, remineralizarea smaltului este de
100 de ori mai accelerat. Astfel, nanofluorurile persist n interiorul microfisurelor i porilor smalului
timp de 0,5 2 ani, elibernd treptat ioni de fluor.
Cercetrile efectuate n condiii in vitro au elucidat
c concentraia fluorului la suprafaa smalului dup
fluorizarea profund s-a majorat de 2,5-3 ori [15-17,
24, 35-38].
Aadar, efectul preventiv al preparatelor de fluorizare profund se datoreaz concentraiei sporite de
fluor la interfaa saliv/smal. n plus, n decursul ultimilor decenii s-a dovedit c acest fapt nu este singurul
mecanism de aciune carioprotectoare a preparatelor
elaborate de A.Knappwost. Astfel, studiile efectuate
de autor au demonstrat n mod convingtor c ionii
bivaleni de cupru sunt implicai n ataarea cristalelor de hidroxiapatit la fibrele de keratin i colagen.
Prezena ionilor de cupru asigur nu doar majorarea
efectului de remineralizare a smalului dar, de asemenea, contribuie la distrugerea microorganismelor din
biofilm i previne colonizarea la suprafaa dintelui a
microorganismelor cariogene.
n rezultatul analizei surselor literare i a rezultatelor acestei lucrri au fost propuse urmtoarele recomandri:
Pentru evitarea sau reducerea contactului direct cu acizii se recomand reducerea frecvenei i aportului alimentar de buturi acide; evitarea abuzului de medicamente acide, inclusiv
vitamina C; medicamentele acide trebuie s fie
nghiite direct, dac este posibil, nu mestecate
sau supte.
n scopul prevenirii cariei dentare la copiii cu
BRGE se recomand implementarea msurilor cariopreventive complexe, care includ:
educaia sanitar i instruirea tehnicii corecte
de periaj dentar, administrarea complexelor de
polivitamine i minerale, creterea fluxului salivar i neutralizarea pH-ului salivar, creterea
rezistenei la atacul acid i favorizarea remineralizrii smalului dentar.
Selectarea metodelor cario-preventive se recomand a fi efectuat individual, n funcie de
ponderea factorilor de risc.
Se recomand aplicarea topic a compuilor
fluorului dup nsuirea tehnicii corecte de
periaj dentar, periaj interdentar, flossing i res-

pectarea strict a de stilului sntos de via i


a sugestiilor de igiena oral de ctre pacient.
Aplicarea topic a compuilor fluorului se va
efectua dup igienizarea profesional a cavitii orale.
Pentru crearea comportamentului sanogenic
n mediul familial este necesar instruirea nu
doar a copiilor, dar i a prinilor.
Aadar, prevenirea cariei dentare la copiii cu
BRGE este un element important n ngrijirea dentar, avnd impact att medical, ct i social, asigurnd
nu doar sntatea cavitii orale, dar i contribuind la
mbuntirea calitii vieii acestor copii.
Concluzii
1. Frecvena cariei dentare la copiii cu BRGE
constituie 76,78%, indicele COA fiind 2,74, iar
la copiii sntoi, respectiv 55,56% i 1,26.
2. La copiii cu BRGE riscul carios sporit este de
2,13 ori mai frecvent comparativ cu copiii sntoi, fiind constatat la 69,64% subieci, cauza
principal fiind pH-ul salivar sczut i rezistena redus a smalului la aciunea acizilor.
3. n rezultatul aplicrii topice a fluorurilor s-a
constatat majorarea rezistenei smalului dentar la aciunea acizilor cu 21,33% n lotul L1 i
cu 12,96% n lotul L2. n raport cu datele estimate la debutul studiului.
4. Aplicarea topic a preparatului Gluftored asigur o majorare cu 24,57% a rezistenei smalului la aciunea acizilor comparativ cu aplicarea
topic a lacului fluorat Belak-F.
5. n rezultatul efecturii msurilor cariopreventive complexe la copiii cu BRGE, n lotul
L1 riscul apariiei cavitilor cariate noi s-a
redus cu 41,44% comparativ cu lotul L2. Cele
mai semnificative modificri s-au depistat la
analiza valorilor pH-ului salivar i a rezistenei smalului dentar la atacul acid, fapt care se
datoreaz tratamentului BRGE (graie cruia
s-a diminuat expunerea dinilor la mediul acid
prin optimizarea pH-ului salivar) i aplicrii
topice a nanofluorurilor care a contribuit la
majorarea acido-rezistenei smalului dentar.
6. n rezultatul implementrii msurilor preventive complexe la copiii cu BRGE din lotul
L1 s-a asigurat reducerea indicatorilor de carie
dentar cu 33,33% n raport cu lotul L2, demonstrnd astfel, eficiena superioar a aplicrii topice a nanofluorurilor n complexul de
msuri preventive implementate n decurs de
1,5 ani.
Bibliografie

1. Ates F.,Vaezi M. Approach to the patient with presumed extraoesophageal GERD,Best Practice & Research Clinical Gastroenterology,Nr. 3, (27)/2013, pp. 415.
2. Bader J., Shugars B. Systematic reviews of selected dental caries
diagnostic and management Methods, J. Dent. Ed., Nr.65/2001,
pp. 960-968.

3. Bansal K., Gauba K., Tewari A., Chawla H., Sahni A. In vivo remineralization of artificial enamel carious lesions using a mineral-enriched mouthrinse and a fluoride dentifrice: a polarized
light microscopic comparative evaluation, J. Indian Soc. Pedod.
Prev. Dent., Nr.28/2010, pp. 264-270.
4. Bruley Des Varannes S., Marek L., Humeau B., Lecasble M.,
Colin R. Gastroesophageal reflux disese in primary care. Prevalence, epidemiology and quality of life of patients, Gastroenterol clin Biol, 2007, pp. 41-70.
5. Dumbrava V.T, Lupaco I., urcanu S., Romanciuc I. Boala de
reflux gastroesofagian la adult Protocol clinic naional PCN209, Chiinu, 2014, 31 p.
6. Ersin N.K., Ona O., Tmgr G., Aydodu S., Hilmiolu
S. Oral and dental manifestations of gastroesophageal reflux
disease in children: a preliminary study, Pediatr Dent, Nr.
28/2006,pp. 279-284.
7. Farrokhi F., Vaezi M.F. Extra-esophageal manifestations of
gastroesophageal reflux,Oral Dis,Nr.13/2007,pp. 349-359.
8. Fenoll-Palomares C.,Muoz Montagud J.V.,Sanchiz V.,Herreros B.,Hernndez V.,Mnguez M.,Benages A. Unstimulated
salivary flow rate, pH and buffer capacity of saliva in healthy
volunteers. Rev Esp Enferm Dig.,Nr.96(11)/2004, pp. 773-783.
9. Fleet M.E., Liu X. Local structure of channel ions in carbonate
apatite. Biomaterials, Nr.26/2005, pp. 7548-7554.
10. Goldberg M., Septier D., Lecolle S., Chardin H., Quintana M.A.,
Acevedo A.C., Gafni G., Dillouya D., Vermelin L., Thonemann
B., et al. Dental mineralization, Int. J. Dev. Biol., Nr.39/1995,
pp. 93-110. [PubMed]
11. Gudmundsson K., Kristleifsson G., Theodors A., Holbrook
W.P. Tooth erosion, gastroesophageal reflux, and salivary
buffer capacity, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol,Nr.79/1995,pp. 185-189.
12. Hicks J. Biological factor in dental caries: role of saliva and
dental plaque in the dynamic process of demineralization and
remineralization, The Journal of Clinical Pediatric Dentistry,
Nr.28/2003, pp. 47-52.
13. Jaspersen D.,Labenz J.,Willich S.N.,etal.Long-term clinical course of extra-oesophageal manifestations in patients with gastrooesophageal reflux disease. A prospective follow-up analysis based
on the ProGERD study,Dig Liver Dis,Nr.38/2006, pp. 233-238.
14. Jenkins G. The physiology and biochemistry of mouth. 4-th Ed.
Oxford, 1978, 599 p.
15. Knappwost A. Eine dringende Aufgade fur diezahnarztliche
Praxis Tiefenfluoridierung durch mineralsche Schmelzvesiegelung, Deutsche Zahnrztliche Zeitschrift, Nr. 8/1993, pp. 20-23.
16. Knappwost C., Lehmann R., Trondle H. Nichtivasive Mineralische Fissuren versiegelung durch u-dotierte Tiefenfluoridierung, ZMK. Nr.1/1999, pp. 6-9.
17. Kunin A., Belenova I., Ippolitov Y., Moiseeva N., Kunin D. Scanning electron microscopy and microchemical analysis of enamel
and dentin in norm and caries under low-intensity laser irradiation influence, Europe biomedical optics week, BIOS Europe, 4-9
Jule. Amsterdam: Abstract Book, Nr.23/2000, pp. 41-59.
18. Linnett V.,Seow W.K.,Connor F.,Shepherd R. Oral health of
children with gastro-esophageal reflux disease: a controlled study, Aust Dent J., 47(2)/2002, pp. 156-162.
19. Marsicano J.A., de Moura-Grec, Bonato R.C., et al. Gastroesophageal reflux, dental erosion, and halitosis in epidemiological
surveys: a systematic review,European Journal of Gastroenterology&Hepatology, Nr.25/2013, pp. 135-141.[PubMed]
20. Michael E. Fleet. The carbonate ion in hydroxyapatite: Recent X-ray and infrared results, Frontiers in Bioscience E5,
Nr.1/2013, pp. 643-652.
21. Moazzez R.,Bartlett D.,Anggiansah A.Dental erosion, gastrooesophageal reflux disease and saliva: how are they related?J
Dent,Nr.32/2004,pp. 489-494.
22. Munoz J.V., Herreros B., Sanchiz V., et al. Dental and periodontal lesions in patients with gastro-oesophageal reflux disease,Dig Liver Dis, Nr.35/2003,pp. 461-467.
23. Okushko V., Kozadaev S., Potolya A. Steps in computerizing
the enamel resistance test, Saratov Journal of Medical Scientific
Research, Nr.7(1)/2011, pp. 266-268.
24. Pancu G, Stoleriu S, Sorin A, Iovan G, Gheorghe A. Utilizarea
terapiei de remineralizare profund n hipersensibilitatea dentar, Medicina Stomatologic, Nr.4/2008, pp. 19-23.

27

25. Pico A. i all. Eroziunea dentar n boala de reflux gastroesofagian, Cluj-Napoca, 2014, pp. 41-50, 65-82.
26. Poddar U. Diagnosis and management of gastroesophageal
reflux disease (GERD): an Indian perspective, Indian Pediatr.,Nr.50/2013, pp. 119-126.[PubMed]
27. Ranjitkar S.,Smales R.,Kaidonis J. Oral manifestations of gastroesophageal reflux disease, Journal of Gastroenterology and
Hepatology,Nr.27/2012,p. 21.
28. Ren Y-F., Zhao Q., Malmstrom H., Barnes V., Xu T. Assessing
fluoride tratment and resisitance of dental enamel to soft drink
erosion in vitro: applications of focus variantions 3D scanning
microscopy and stylus profilometry, J.Dent, Nr.1/2009, pp.
167-176.
29. Romano C., Cardile S. Gastroesophageal reflux disease and
oral manifestations, Italian Journal of Pediatrics, Nr.40, Suppl
1/2014,A73.
30. Ronkainen J.,Agrus L. Epidemiology of reflux symptoms and
GERD, Best Practice & Research Clinical Gastroenterology,Nr.27, (3)/2013,p. 325.
31. Silva M., Damante J., Stripp A., Tolentino M., Carlottto P., Fleury
R. Gastroesophagean reflux disease: new oral findings, Oral
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, Nr.91/2001, pp.
5-10.
32. Simmer J.P.,Richardson A.S., Hu Y.Y.,Smith C.E., Hu J.C. A
post-classical theory of enamel biomineralizationand why we
need one, International Journal of Oral Science,Nr.4/2012, pp.
129-134.

33. Spinei A., Pico A., Nicoara P., Pico A., Spinei I. Changes of
the tooth enamel following the application of a new prevention
method in children suffering from cerebral palsy and gastroesophageal reflux disease, Human & Veterinary Medicine International Journal of the Bioflux Society, Nr.4/2014, pp. 191197.
34. Vakil N., Van Zanten S.V., Kahrilas P., Dent J., Jones R. The
Global Consensus Group.The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease: a global evidencebased consensus,Am J Gastroenterol,Nr.101/2006, pp. 19001920.
35. A.
- , . 2/ 2000, pp. 4446.
36. .
,
, 3, 4/2000, . 1-2, pp. 21-24.
37. . ,
, ,Nr.3/2002, p. 62.
38. . . , , 1/2004, pp. 39-42.
Data prezentrii: 25.06.2015
Recenzent: Oleg Solomon

CARIA DINILOR TEMPORARI.


REFERINE GENERALE, STUDIU DE INCIDEN
Ion Lupan,
profesor universitar
Lucia Avornic,
asistent universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu
Alexandru Filipciuc,
student anul V
Facultatea Stomatologie
IP USMF Nicolae
Testemianu
Igor Ciumeico,
asistent universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu
Igor Filipciuc,
medic stomatolog
IMSP CSR Floreti

28

Rezumat
Caria dentara este un proces cronic destructiv al esuturilor dure dentare care evolueaz prin fenomene inflamatorii atipice i care, n final, intereseaz pulpa dentar i parodoniul apical, iar prin complicaiile sale ntregul organism. Caria dinilor temporari evolueaz, n general, dup aceleai
legiti ca i la dinii permaneni. Din punct de vedere clinic se evideniaz
un ir de particulariti, determinate de anumii factori, precum particularitile structurale la diferite etape de dezvoltare a dinilor temporari, factorii de risc care favorizeaz apariia cariei dentare, intensitatea procesului
carios, gradul de afectare al esuturilor dure, reacia pulpei dentareetc.
Cuvinte cheie: carie dentar, clasificare a cariei dentare, grad de activitate al cariei dentare, indice de frecven al cariei dentare, indice de intensitate
al cariei dentare.

Summary
TEMPORARY DENTAL CARIES. GENERAL REFERENCES, IMPACT
STUDY
Dental caries is a chronic destructive process that evolves through hard
dental tissues and atypical inflammatory phenomena that ultimately interested in pulp and apical periodontium and its complications through the
entire body. Temporary tooth decay progresses generally follow the same
regularities as the permanent teeth. From the clinical point of view highlights a number of features, determined by factors such as structural peculiarities at different stages of development of temporary teeth, risk factors
favoring the occurrence of dental caries, caries intensity of the degree of
impairment of hard tissue reaction pulpetc.
Keywords: dental caries, dental caries classification, degree of activity of
dental caries, dental caries index of frequency, intensity index of dental caries.

Introducere
Caria dentar este un proces patologic localizat,
care apare dup erupia dintelui, caracterizndu-se prin
demineralizarea i ramolismentul esuturilor dure cu
formarea ulterioar a defectului cavitar. Caria dentar
afecteaz att dinii temporari, ct i cei permaneni, n
unele cazuri n termene scurte dup erupia lor [1, 2,
3]. Prin provocarea disconfortului estetico-fizionomic
i funcional prezint o problem major a sursei de
infecie n organism sau meninere a focarelor cronice
a tuturor sistemelor vitale. Datele statistice arat afectarea de carie dentar circa 71,2-97,1% din populaie
[1, 2, 4, 5, 6, 7]. Incidena nalt a cariei dentare impune studierea i elaborarea permanent a metodelor noi
de prevenie, diagnostic i tratament [8].
Caria dentar, prin evoluia sa progresiv i
ireversibil, constituie cea mai frecvent cauz a
dezechilibrului morfofuncional dintre elementele
componente ale sistemului stomatognat. Mineralizarea esuturilor dentare n literatur este descris
ca etap de maturizare. Etapa dat const n legarea
calcosferilelor printr-o substan calcaroas omogen
constituindu-se structura chimic a smalului i dentinei. La nivelul smalului, calcifierea se produce prin
descrcare masiv de sruri minerale i retragerea simultan a apei care ridic concentraia de sruri minerale pn la 95-97%. La nivelul dentinei, calcifierea
se face plecnd de la calcosferitele Beltrami care cresc
i se unese printr-o substan calcaroas omogen. Se
organizeaz n jurul fibrelor Tomes i organizeaz canaliculele dentinare, apoi realizeaz masa dentinar.
Mineralizarea dentinei ncepe la jonciunea amelodentinar i evolueaz spre pulp, n perioade succesive de activitate intens i repaus, care delimiteaz
liniile de contur Owen [1, 2]. Mineralizarea este un
proces de durat, continund i dup erupia dintelui
pe o perioad de pn la patru ani.
Caria dentar apare atunci cnd intensitatea situaiei cariogene n cavitatea bucal depete rezistena esuturilor dure dentare. Interaciunea
factorilor cariogeni duce la formarea cariei dentare, iar intensitatea aciunilor determin activitatea
procesului carios. La originea cariei dentare snt trei
factori, dup Keyes P.H.: susceptibilitatea dintelui
(terenul); placa bacterian; substratul alimentar fermentabil. Knig mai adaug nc un factor la originea
cariei dentare, care este considerat foarte important
timpul (Figura 1).

Fig. 1. Interaciunea factorilor cariogeni, Knig


Pentru declanarea cariei dentare trebuie s interacioneze toi aceti factori. Dintele reflect rezistena

individului la carie, bacteriile snt necesare pentru a


induce caria, substratul condiioneaz apariia leziunilor carioase, iar hidrocarbonatele reprezint principalul substrat cariogen [1, 2]. O alimentaie srac
n hidrocarbonate ntrzie declanarea cariei dentare.
Dei caria dinilor temporari evolueaz asemntor cu cea a dinilor permaneni, clinic se evideniaz un ir de particularti, determinate de urmtorii
factori: particularitile structurale la diferite etape de
dezvoltare a dinilor temporari; factorii de risc care
favorizeaz apariia cariei dentare; intensitatea procesului carios, gradul de afectare al esuturilor dure;
reacia pulpei dentareetc [1, 2]. Totui, trebuie de inut
cont de faptul c la copii fisurile i suprafetele aproximale ale molarilor, regiunea coletului incisivilor i
caninilor temporari nu snt complet mineralizate. Cariile cervicale se atest frecvent dupa erupia dinilor
temporari, mai ales a incisivilor superiori, localizare
ce corespunde liniei neonatale Schoor, considerat
ca sector de minim rezisten [1].
Caria dentar apare n zonele de mineralizare insuficient, cu dereglri structurale ale smalului (hipoplazii) [2]. Mineralizarea primar i secundar a
acestor sectoare are loc dup naterea copilului, timp
de trei ani. De aceea pn la vrsta de trei ani caria este
localizat preponderent n sectoarele de mineralizare
postnatal, adic pe suprafeele netede, n regiunea
coletului incisivilor [9]. Deoarece smalul i dentina
dinilor temporari, comparativ cu dinii permaneni,
snt reduse n volum i structural conin mai multe
substane organice, intensitatea procesului carios n
dinii temporari este mai nalt. Cronologic n ordinea erupiei, primii se afecteaz incisivii superiori,
mai frecvent incisivii centrali, dup care urmeaz
primii molari, molarii doi i caninii. Cei mai cariorezisteni snt incisivii inferiori. Cavitile carioase au
tendina de extindere rapid pe suprafa [1, 2, 9]. La
copii, n primii ani de viaa, mai frecvent se depisteaz caria circular. n debut, procesul carios prezint
o macul alb, demineralizat, care se poate extinde
rapid de la limita smalt-cement pe suprafaa vestibular a dinilor frontali sau afecteaz circular, ceea
ce conduce la fracturarea coroanei dentare. Procesul
carios se caracterizeaz prin simetrie i multiplicitate
de afectare. n final se atest bonturi dentare brune,
cu meninerea uneori a vitalitii pulpare.
Exist variate clasificri ale cariei dinilor temporari
i permaneni, care au la baz diferite criterii, precum
morfologic, gradul de avansare, viteza de avansareetc.
Propunem dou clasificri cele mai frecvent utilizate n
cadrul catedrei Chirurgie OMF pediatric, Pedodontie
i Ortodonie a IP USMF Nicolae Testemianu [1, 9].
Clasificarea cariei dentare dup OMS, recomandat de FDI
K.02. Caria dentar.
K.02.1. Caria dentinei.
K.02.2. Caria cementului.
K.02.3. Carie dentar stabilizat (staionat).
K.02.4. Odontoclazie. Melanodonie infantil.
Melanodontoclazie.

29

K.02.8. Alte carii dentare precizate.


K.02.9. Carii dentare neprecizate.
Clasificarea cariei dentare la copii dup Vinogradova T.F.
I. Gradul activitii procesului carios:
activitate de gradul I (carioactivitate redus);
activitate de gradul II (carioactivitate medie);
activitate de gradul III (carioactivitate sporit).
II. Localizarea procesului carios:
fisural;
proximal;
cervical;
circular.
III. Profunzimea afectrii esuturilor dure:
incipient;
superficial;
medie;
profund.
IV. Succesiunea apariiei procesului carios:
carie primar;
carie secundar
V. Patomorfologic:
carie maculoas;
caria smalului;
caria medie;
caria medie aprofundat (corespunde manifestrilor clinice ale cariei profunde);
caria profund perforativ (corespunde pulpitelor sau gangrenelor pulpare).
Scop i obiective. Evaluarea incidenei i intensitii cariei dentare n dentiia temporar la copii.
Materiale i metode. Pentru realizarea scopului
propus n cadrul studiului au fost examinai 57 de copii din cadrul IMSP CSMC i grdiniei Romania r-l
Floreti. Vrsta medie a pacienilor n cadrul studiului
a alctuit 5,830,7 ani, cu diapazon ntre 3 i 7 ani (Figura 2).

54,39%
Fete

45,61%
Biei

Fig. 2. Repartiia pacienilor dup sex


Examinarea s-a efectuat conform metodologiei
OMS, prin inspecie direct i indirect cu ajutorul
oglinzii stomatologice i prin glisare cu sonda stoma-

30

tologic. Rezultatele i observaiile inspeciei au fost


nregistrate n fiele medicale.
Rezultate obinute. Examinarea celor 57 de subieci a determinat prezena la 52 de copii a cariei
la dinii temporari, ceea ce constituie 91,2% din numrul total de examinai n cadrul studiului. Evaluarea indicelui de intensitate a cariei dentare n dentiia temporar (co) a determinat valoarea medie de
5,320,71.
Discuii. Caria dentara rmne i n prezent cel
mai frecvent proces patologic dentar ntlnit la copii,
problem stomatologic nc nerezolvat. Suprafeele aproximale, susceptibile la caria dentar, mai ales
n cazul nghesuirilor dentare, snt dificil accesibile
salivei, autocuririi i curirii prin periaj. Deci,
aceste suprafee dentare prezint zone care favorizeaz retenia resturilor alimentare i a plcii bacteriene. Dinii temporari frecvent snt afectai de carie
simetric, adic leziunile aprute pe dinii de pe o hemiarcad snt urmate de apariia unor leziuni similare pe cealalt hemiarcad. La copii nu s-au constatat
diferene evidente ntre afectarea dinilor superiori i
a celor inferiori.
Concluzii.
1. Incidena cariei dinilor temporari la copiii cu
vrsta ntre 3 i 7 ani este nalt i alctuiete n
cadrul studiului 91,2% .
2. Intensitatea cariei la dinii temporari (co) la
copiii cu vrsta ntre 3 i 7 ani ani alctuiete
5,320,71 n cadrul studiului efectuat.
Bibliografie

1. Godorja P., Spinei A., Spinei Iu. Stomatologie terapeutic pediatric. Chiinu: Centrul Editorial Poligrafic Medicina, 2003,
p.129-147.
2. ..
. : , 2010. 804 .
3. Ciumeico I. Caria dinilor permaneni tineri. Caracteristici fundamentale. Elaborare metodic la pedodonie. Chiinu: Tipografia Bons Offices, 2014. 27 p.
4. Spinei A. Particularitile structurale ale smalului dentar la
copiii cu dizabiliti neuro-motorii seve. Chiinu: Medicina
Stomatologic, 2014, nr.1 (30), p.35-45.
5.
..

. : -, 2010.
165 .
6. Afanasie L., Tatar E., Avornic L., Ciumeico I. Caries in children. The incidence study. Chisinau: 4th International Medical
Congress for the Students and Youhg Doctors. Abstracts Book,
2012, p.203-204.
7. Galagan G., Afanasie L., Avornic L. Dental caries in temporary
teeth. A study of its incidence and intensity. Chisinau: 4th International Medical Congress for the Students and Youhg Doctors.
Abstracts Book, 2012, p.211.
8. Untila E. Unele aspecte de prevenie i tratament ale cariilor
dentare. Chiinu: Medicina Stomatologic, 2014, nr.4 (33),
p.46-48.
9. . . Chiinu:
Medicina Stomatologic, 2013, nr.2 (27), p.52-56.
Data prezentrii: 10.04.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

REFERINE ASUPRA DIAGNOSTICULUI CARIEI DENTARE


Rezumat
Diagnosticul cariei dentare se stabilete n baza semnelor subiective obinute prin anamnez i semnelor obiective puse n eviden prin examenul
stomatologic. Semnele subiective obinute din anamnez snt relative, uneori
inexacte pentru stabilirea diagnosticului de carie. Deseori pacientul nu poate
preciza momentul n care a nceput boala, simptomatologia fiind srac.
Cuvinte cheie: carie dentar, indice de inciden, diagnosticul cariei dentare.

Summary
REFERENCES ON CARIES DIAGNOSIS
Caries diagnosis is established based on subjective signs obtained by
history and objective signs highlighted by dentistry examenal. Signs subjective history are obtained relative to the diagnosis of caries. Most often, the
patient can not specify when the disease began, the symptoms being poor .
Keywords: dental caries, index incidence of dental, caries diagnosis.
Introducere
Caria dentar simpl este srac n semne subiective. Pentru stabilirea conduitei terapeutice trebuie precizat dac este sau nu procesul carios nsoit de afectare
pulpar. Diagnosticul de carie simpl se pune prin colaborarea datelor obinute n
urma examenului subiectiv i celui obiectiv.
Examenul subiectiv const n anamnez. Datele snt obinute de la copil i /
sau de la nsoitorul acestuia, de regul printele copilului. Simptomatologia cariei
simple de obicei este absent sau minim. Semnele subiective snt terse, chiar i
n cazul leziunilor profunde. Se explic aceasta prin faptul c la copiii de vrst
antiprecolar nu este posibil obinerea unei informaii clare, iar la copiii de vrst precolar i colar procesele involutive din pulp micoreaz sensibilitatea.
Uneori micii pacieni pot acuza sensibilitate n timpul alimentaiei de la excitani
chimici i termici, n special de la dulciuri [1].
Examenul obiectiv se efectuiaz n condiiile unei bune vizibiliti, prealabil
zona examinat fiind supus unei igienizri profesionale [1, 2, 3]. Semnele obiective snt obinute prin inspecie, palpare, percuie i examene complementare.
Inspecia. Focarele de demineralizare i defectele carioase uor snt depistate la
examinare.
Sondarea. Trebuie efectuat cu mult grij i atenie n scopul excluderii senzaiilor dolore. n debutul sondrii este de dorit ndeprtarea detrisului i dentinei rmolite cu ajutorul excavatorului, apoi de recurs la aprecierea profunzimii cavitii [1].
Percuia. n sens vertical i orizontal este negativ. n cazul cariei de colet pe
suprafeele aproximale poate fi pozitiv n sens orizontal, dar aceasta va sublinia
prezena unui proces inflamator al parodoniului marginal [1].
Examenul radiologic. Permite depistarea i aprecierea profunzimii defectului
carios, relaia sa cu camera pulpar i starea rdcinii dintelui. Din cauza aciunii
nocive a razelor Rentghen asupra organismului, n special n perioada de cretere,
este necesar stabilirea strict a indicaiilor pentru efectuarea radiografiei. Cu toate
c exist anumite riscuri legate de cercetrile radiologice, ele se utilizeaz destul de
frecvent n practica stomatologic. n unele cazuri cercetrile radiologice prezint
unica modalitate de depistare a modificrilor tisulare [4].
Colorimetria. Metoda este bazat pe mrirea permeabilitii esututrilor dure dentare n cazul procesului carios, apreciat cu ajutorul diferitor colorani. Intensitatea
colorrii sectorului demineralizat este n funcie de gradul de demineralizare [1, 5].
Termometria. Este cunoscut bine faptul c n pulpite are loc ngustarea zonei
indiferente chiar la devieri nensemnate uoare de 5-7C. Apare o reacie de
rspuns sub form de dureri ndelungate intense i surde. Durerea poate aprea
att de la frig ct i de la cald. n cazul necrozei pulpei nu va urma nici o reacie la

Ion Lupan,
profesor universitar
Lucia Avornic,
asistent universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu
Alexandru Filipciuc,
student anul V
Facultatea Stomatologie
IP USMF Nicolae
Testemianu
Igor Ciumeico,
asistent universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu

31

excitanii termici. La copii de vrst antiprecolar i


precolar probele termice nu sunt concludente i se
evit [1, 4, 6, 7].
Semnul firului de mtase. Metodologia dat este
folosit n diagnosticarea cariei suprafeelor aproximale [1]. Semnul firului de mtase se utilizeaz cnd
nu avem posibilitatea realizrii examenelor precedente. Firul de mtase ntrodus ntre dini, n special la
nivelul dinilor laterali, se dilacereaz sau se rupe datorit marginilor anfractuoase i tioase ale prismelor
de smal de la periferia cavitii carioase. Este un semn
relativ de diagnostic deoarece dilacerarea firului poate avea loc i din cauza tartrului dentar depozitat [8].
Metoda de uscare. Uscarea suprafeei dentare cu
jet de aer permite aprecierea maculei cretoase mate,
fr luciu [1, 6].
Electroodontodiagnosticul. Metoda se bazeaz pe capacitatea de reacie a esuturilor vii la aciunea curentului electric [1, 7]. n norm excitabilitatea pulpei dentare
este n limitele de 2-6 A. Remarcm c electroodontodiagnosticul nu se efectueaz la dinii cu rdcinile
neformate, deoarece valorile obinute vor fi eronate i ar
corespunde valorilor de pulp necrozat (periodontit).
Transiluminarea. Metoda este bazat pe aprecierea
intensitii umbrei luminii reci vizibile, care trece prin
esuturile dentare. Maculele carioase snt caracterizate de
contururi iregulate cu grad diferit de intensitate, variind
de la nuane deschise pn la nchise i care se evideniaz
pe fondul general luminos al coroanei dentare [1, 3, 7].
Iluminarea cu raze ultraviolete. Metoda se bazeaz pe proprietatea de luminiscen a esuturilor dure
dentare de culoare verde deschis. Procesul carios
micoreaz luminiscena natural a esuturilor dure
dentare, evideniindu-se prin o pat nchis [1].
Scop i obiective. Sporirea eficienei procesului
de diagnosticare n cadrul examinrilor profilactice i
evaluarea incidenei cariei dentare la copii.
Materiale i metode. Pentru realizarea scopului
propus n cadrul studiului au fost examinai 41 de copii din cadrul IMSP CSMC. Vrsta medie a pacienilor
n cadrul studiului a alctuit 12,370,8 ani, cu diapazon ntre 10 i 15 ani (Figura 1).

Fig. 1. Repartiia pacienilor dup sex

32

Examinarea s-a efectuat conform metodologiei


OMS, prin inspecie direct i indirect cu ajutorul
oglinzii stomatologice i prin glisare cu sonda stomatologic. Examinarea clinic prin inspecie a fost, n unele cazuri, insuficient pentru stabilirea diagnosticului
de carie proximal. n situaiile de modificare a culorii
smalului sau de subminare a crestei marginale s-a aplicat metoda de examinare complementar semnul
firului de mtase. Rezultatele i observaiile inspeciei
au fost nregistrate n fiele medicale stomatologice.

Rezultate obinute. Dintre cei 41 de copii examinai, 37 de subieci (90,24% din cazuri) au prezentat carie la dinii permaneni. Examinarea subiecior
prin inspecie direct i indirect cu ajutorul oglinzii i a sondei stomatologice a permis determinarea
cariei dentare la 35 de copii 94,59% din cazuri.
Asocierea examenului clinic i complementar prin
metoda semnului firului de mtase a permis stabilirea
diagnosticului de carie dentar la 2 copii 5,41% din
cazuri (Figura 2).

Fig. 2. Dilacerarea firului de mtase n caria dentar


a suprafeei aproximale
Discuii
Dup finisarea examenului subiectiv i obiectiv se
va stabili planul de tratament n care se va ine cont i
de stoparea proceselor evolutive, pentru evitarea complicaiilor. Examenul stomatologic profilactic trebuie
ntreprins periodic, recomandabil de dou ori pe an.
Concluzii
1. Incidena cariei dentare la copii n cadrul studiului efectuat este nalt i alctuiete 90,24%.
2. Sporirea eficienei procesului de diagnosticare
a cariei dentare n cadrul examinrilor profilactice necesit asocierea examenului clinic cu
examene complementare, prin semnul firului
de mtase, care a permis stabilirea diagnosticului definitiv n 5,41% din cazuri.
Bibliografie

1. Godorja P., Spinei A., Spinei Iu. Stomatologie terapeutic pediatric. Chiinu: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2003,
p.129-147.
2. .. . --:
, 2014. 221 .
3. Roulet J.-F., Zimmer S.
. : -, 2010.
368 .
4. Lupan I., StepcoE., evcencoN. Prevenia afeciunilor stomatologice. Compendiu. Chiinu: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2014. 212 p.
5. Ciumeico I. Tratamentul cariei dentare medii a dinilor permaneni n etapa prefuncional de erupie. Tez de doctor n
medicin. Chiinu. 2011. 152 p.
6. Welbury R., Duggal M., Hosey M.-T. .
: -, 2014. 456 .
7. ..
. : , 2010. 804 .
8. Gafar M., Iliescu A. Odontologie. Bucureti: Editura Medical,
S.A., 1999, p.81-82.
Data prezentrii: 07.04.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

INSTALAREA IMEDIAT GHIDAT A IMPLANTELOR


DENTARE DE STADIUL DOI
Rezumat
La momentul actual pentru reabilitarea persoanelor edentate tot mai
frecvent sunt utilizate implantele dentare endoosoase instalate imediat dup
extracia dentar. n aceste cazuri succesul tratamentului n mare msur
depinde de instalarea corect a implantelor. n articolul prezent este descris o metod nou de instalare imedfiat a implantelor, lund n consideraie
particularitile anatomice ale terenului interveniei i posibilitile de vindecare spontan a spaiilor i esuturilor periimplantare.
Cuvinte-cheie: implante dentare, instalare imediat, spaiul periimplantar.

Summary
GUIDED IMMEDIATE INSTALLATION FOR STAGE TWO DENTAL
IMPLANTS
Currently the rehabilitation of edentulous increasingly used endosseous
dental implants installed immediately after tooth extraction. In these cases
treatment success largely depends on the proper installation of implants.
The present article describes a new method of installation imedfiat implants, given the anatomical peculiarities of the land intervention and possibilities for spontaneous healing and tissue spaces periimplantare.
Keywords: dental implants, immediate installation space periimplantar.
Actualitatea temei
n reabilitarea persoanelor edentate sunt utilizate tot mai frecvent implantele
dentare endoosoase. Conform metodei clasice, implantele sunt instalate n dou
edine, dup vindecarea definitiv a plgii postextracionale (peste 6-12 luni dup
extracie) [1]. n aceast perioad de timp, precum i n continuare, apofiza alveolar a sectorului edentat vdit se atrofieaz, mai cu seam din partea vestibular,
iar instalarea implantelor devine dificil [2,3].
Timpul optimal pentru instalarea implantelor dup extracia dentar a fost
i este intens discutat n literatura de specialitate. Sunt descrise diverse metode, fiecare din ele aducnd argumente pro sau contra protocolului de instalare la
concret discutat [4,5,6,7]. Unul din ele este inserarea implantului n alveol la finele extraciei dentare. La a treia Conferin de Consensus (a. 2003) a Grupului
Internaional de cercetri tiinifice n Implantologie ITI, acest protocol a fost
numit instalare imediat, sau instalare de Tip I [8].
La momentul actual, aceast definiie n implantologiea dentar este unanim
acceptat. Graie reducerii numrului de intervenii chirurgicale, costului i a timpului de tratament, popularitatea instalrii implantelor de Tip I este n ascensiune
[9]. ns autorii menioneaz c la instalarea implantelor prin aceast metod, se
atest dificulti n obinerea stabilitii primare. n alt studiu recent a fost demonstrat c la 35% implante instalate imediat nu a fost obinut stabilitate primar
satisfctoare [10].
n timpul instalrii imediate, ntre implant i pereii alveolei se formeaz inevitabil un spaiu, forma i dimensiunile cruia sunt n direct dependen de gradul
incongruenei dintre alveol i parametrii implantului inserat. n aceast situaie
pot fi compromise att stabilitatea primar, ct i respectiv osteointegrarea implantului. Pentru a evita acest spaiu sau pentru a-l micora, pn la momentul actual,
sunt selectate implante cu diametrul mai mare n vederea obinerii contactului cu
pereii alveolei, inclusiv i la coama apofizei alveolare. Micornd acest spaiu prin
instalarea implantelor cu diametru mai mare, crete pericolul dehiscenelor i fracturrii pereilor alveolei, vindecarea crora este mult mai dificil [11]. Ali autori
recomand augmentarea spaiului periimplantar cu diverse materiale [12,13,14].

Nicolae Chele,
confereniar universitar
Valentin Topalo,
profesor universitar
Catedra Propedeutic
Stomatologic i
Implantologie Dentar
Pavel Godoroja
a USMF Nicolae
Testemianu
Dumitru Srbu,
confereniar universitar
Catedra Chirurgie
OMF, Implantologie
i Stomatologie
Terapeutic ,,Arsenie
Guan,USMF ,,Nicolae
Testemianu

33

Fig. 1. Pacienta A, 42 ani.


a) rest radicular a d.2.5, absena d. 2.6, atrofie moderat pe vestibular; b) punerea n eviden a apofizei alveolare, extracia rdcinei 2.5;
c) implant instalat imediat n alveola d. 2.5 spaiu (2,1mm) periimplantar, la nivelul d. 2.6 implant instalat convenional
ntr-un studiu recent a fost demonstrat c rezultatele
obinute la vindecarea spontan a spaiului periimplantar vis a vis de augmentarea lui cu xenomateriale
nu se deosbesc ntre ele [15]. n acelai timp, Caneva M. i colab. relateaz c augmentarea, cu folosirea
membranelor sau fr ele, afecteaz procesul de regenerare a spaiului periimplantar [13,14].
Recent, la instalarea imediat prin cercetri experimentale i clinice a fost studiat gradul de resorbie
a osului periimplantar de la creasta alveolar n
dependen de mrimea spaiului dintre corticala vestibular i implant. A fost observat fenomenul: cu ct
e mai mic distana dintre pereii alveolei i implant,
cu att e mai pronunat resorbia corticalei vestibulare cu ulterioara deplasare spre apical a mucosei
periimplantare [16,17,18]. Grosimea corticalei externe
este alt factor care influeneaz gradul de resorbie a
peretelui vestibular al alveolei la instalarea imediat a
implantelor [19,20,21, 22].
La momentul actual n literatura disponibil metodologia de instalare imediat a implantelor cu luarea
n consideraie a factorilor enumerai nu am ntlnit.
Scopul studiului
Elaborarea metodei de instalare imediat ghidat
a implantelor dentare endoosoase de stadiul doi.

34

Materiale i metode
Studiul a fost aprobat de Comitetul de Etic a
Instituiei Publice Universitatea de Stat De Medicin i Farmacie Nicolae Testemianu din R. Moldova. Pacienii au fost inclui n studiu dup semnarea
acordului informat. Criteriile de includere n studiu:
indicaiile ctre extracie dentar, prezena condiiilor
anatomice favorabile pentru instalarea implantelor. Criteriile de excludere: contraindicaiile ctre
extracie dentar de ordin local i general, parodontitele (marginale, apicale) acute sau cronice exacerbate,
igiena precar a cavitii bucale. Starea osului adiacent dinilor destinai pentru extracie era apreciat
pe radiogramele retroalveolar i pe ortopantomogram (OPG).
Anteoperator, timp de un minut pacienilor li se
efectua lavajul cavitii bucale cu sol. Clorhexidin de
0,2%. Intervenia era efectuat sub anestezie loco-regional cu soluie de 4% Articain hidrochlorid+Epinefrin
hidrochlorid 1:100.000.

Dup inciziile sulculare i verticale vestibulare


era decolat lambul mucoperiostal pn la punerea n
eviden a marginelor alveolelor dinilor (rdcinilor)
programai pentru extracie (Figura 1).
Extracia era efectuat cu traum minimal posibil. n cazurile cnd particularitile anatomice locale erau nefavorabile (rdcini ncovoiate, corticalele
subiri, marginele resturilor radiculare situate apical
de creasta alveolar,etc.) i probabilitatea fracturrii pereilor alveolei era mare, exracia era efectuat
cu aparatul Benex-Control Meisinger, conform
metodei elaborate [23]. n studiu au fost incluse numai implantele inserate n alveole cu perei integri.
Implantele instalate n alveolele cu defecte, care au
aprut n timpul extraciei sau n rezultatul traumelor i proceselor inflamatorii precedente, nu au fost
incluse n acest studiu. Alveolele postextracionale
erau minuios examinate, raclajul pereilor alveolari
era evitat. Cu chiuretele de dimensiuni adecvate erau
nlturate granuloamele, esutul granular, eventualele
eschile radiculare sau osoase. Cu freza pilot gradat,
instalat n piesa n unghi (Figura 2), fr turaii era
apreciat distana de la fundul alveolei pn la marginea ei, la creasta alveolar.

b
Fig. 2. a) freza pilot gradat instalat n piesa unghi;
b) aprecierea lungimii alveolei

Lund n consideraie lungimea alveolei i a osului


disponibil periapical (apreciat pe OPG) era selectat
implantul respectiv cu condiia c el va depi limitele
alveolei n partea apical a ei i va fi obinut o stabilitate primar adecvat a implantului. Ulterior prin
intermediul osteotoamelor (gradate dup lungime i
diametru), destinate pentru elevarea planeului sinusului maxilar (acces crestal), ntroduse n alveol erau
apreciate diametrul i unghiul de inserie a implantului. Limea spaiului periimplantar eara apreciat n
dependen de grosimea peretelui vestibular al alveolei i diametrul implantului (Figura 3).

de la coama apofizei alveolare precum i vindecarea


spaiului periimplantar. Pentru obiectivizarea schimbrilor cu camera digital au fost create imagini (similare celor de la prima etap) i ulterior analizate n
programul Adobe Photoshop. (Figura 6).

Fig. 4. a) aprecierea forei de


inserie a implantului
b) aprecierea stabilitii primare
a implantului cu periotestul
Fig. 3. a) determinarea diametrului i poziionrii implantului cu
osteotomul (instalarea fr lambou); b) determinarea diametrului i
poziionrii implantului cu osteotomul (la instalarea cu lambou);
Neoalveola era creat cu frezele sistemului respectiv conform recomandrilor productorului, implantele nfiletate cu cheia dinamometric (Figura
4a), concomitent apreciind fora de inserie. n corpul implantului era nfiletat un conformator gingival
standard cu lungimea de 4 mm i cu dispozitivul Periotest Classic (Medizin Gulden, Bensheim Germany)
apreciat stabilitatea primar (mecanic) a implantului (Figura 4b).
Dup efectuarea acestei proceduri conformatorul
gingival era nlturat, instalat urubul de acoperire
i cu camera digital create imagini, care redau
relaiile iniiale a implantului cu esuturile nconjurtoare (Figura 5).
Lamboul mucoperiostal era deplasat n poziia sa
iniial i aplicate suturi de direcie, evitnd tensionarea esuturilor.
A doua etap a fost efectuat la mandibul peste
3-4 luni, la maxil peste 4-6 luni. Pentru punerea n
eviden a platformei implantelor i a marginelor apofizei alveolare erau efectuate incizii minimal posibile.
Vizual era apreciat starea esuturilor moi adiacente

Fig. 5. a) relaiile iniiale a implantului cu esuturile nconjurtoare


(spaiul periimplantar) b) instalate bonturile de vindecare, aplicate
suturile de direcie

35

Dup nfiletarea conformatoarelor gingivale a fost


apreciat stabilitatea secundar (biologic) a implantelor.
Schimbrile esuturilor (gingivale, osul crestal)
periimplantare erau apreciate clinic, pe imagini i
prin msurri pe radiograme (OPG, retroalveolare)
efectuate anteoperator, dup instalarea imediat a
implantelor i nainte de a doua etap chirurgical.
Eficacitatea metodei elaborate a fost determinat prin
analiza stabilitii primare i secundare (mecanice,
biologice), schimbrilor spaiului periimplantar i a
esuturilor moi periimplantare. (Figura 7).
Rezultatele obinute
Conform metodei descrise la 28 pacieni n diverse sectoare ale maxilarelor n dou edini chirurgicale au fost instalate 36 implante. Repartizarea implantelor conform diametrului i lungimii este redat n
tabelul 1.
Tab. 1 Repartizarea implantelor conform diametrului i lungimii

Fig. 6. a) 5 luni dup instalarea implantului, la 1.1 intr-o edin, la


2.2 n dou edine; b) miniincizia pentru descoperirea implantului
2.2; c) instalarea bontului de vindecare la implantul 2.2.

36

Fig. 7. a) instalatre tipI fr lambou ntr-o edin chirurgical


(spaiile perimplantare sunt umplute spontan cu cheag de snge);
b) 6 luni dup instalare: starea gingiei periimplantare, fragment din OPG

Dmm
3,75
4,2
Total

Lmm

10

11,5

13

16

Total

2
3
5

5
8
13

7
9
16

2
2

16
20
36

Fora de inserie a implantelor a variat ntre 25


i 40 Ncm, iar valorile periotestului ntre -2 i -5
(-4,650,23), n toate cazurile fiind obinut o stabilitate primar suficient. Mrimea maxim a spaiului
periimplantar din partea vestibular a variat ntre 2,5
i 3,3mm. Edemul i sindromul algic pstoperator au
fost slab pronunate. Sectoarele, n care dup aplicarea
suturilor de direcie n-au fost acoperite de mucoas,
ctre a 7-9 zi s-au vindecat per secundam.
La a doua etap chirurgical apofiza alveolar
n sectorul cu implantele instalate era acoperit cu
gingie cheratinizat fr semne de inflamaie. Dup
descoperirea implantelor, conform metodei descrise anterior, a fost constatat o vindecare complet a
spaiului periimplantar indiferent de dimensiunele lui
apreciate la prima etap. Osul nou format era contopit cu peretele vestibular al fostei alveole. n 7 cazuri,
platforma implantului era complet sau parial acoperit cu os nou format. Dup deurubarea urubului de
acoperire i prelucrarea cavitii corpului implantului
cu antiseptice, era nfiletat conformatorul gingival i
apreciat stabilitatea biologic a implantului. Valorile
periotestului n toate cazurile au fost negative i au variat ntre -3 i -6 (-5,620,21 ).
Discuii
La sfritul secolului trecut, cnd n practica cotidian a nceput a fi implimentat instalarea imediat
a implantelor, a fost presupus c pe aa cale e posibil
prevenia resorbiei apofizei alveolare [22,24,25]. ns
prin studiile ulterioare [26,27,28,29,30] a fost demonstrat c resorbia apofizei alveolare are loc i n cazul

instalrii imediate a implantelor. Motivul acestui fenomen, la fel ca i a atrofiei apofizei alveolare dup
extracia dinilor, pn la momentul actual nu este
complet stabilit. Pentru a descoperi acest fenomen au
fost ntreprinse diverse studii n experiment pe animale precum i n clinic. Spinato S. i colab. au demonstrat c la extracia dinilor, alveolele crora au avut peretele vestibular mai subire de 1mm, atrofia ulterioar
a apofizei alveolare este cu mult mai pronunat [31].
Spray J. i colab. au observat c la instalarea implantelor n mod convenional resorbia pe vertical a osului
vestibular este n dependen de grosimea lui [32]. Cea
mai mare pierdere de os autorii au constatat n cazurile
cnd la instalarea implantelor, grosimea osului vestibular era mai mic de 1,4mm. Din contra, pierdere de
os pe vertical nu a fost atestat dac osul vestibular
avea o grosime mai mare de 1,8mm. Acest fapt a fost
confirmat ulterior i n experiment pe cini [33]. n
rezultatul acestor studii autorii au concluzionat c la
finele instalrii implantelor (Tip 4) n apofiza alveolar
vindecat osul din partea vestibular trebuie s aib o
grosime nu mai mic de 2mm. Pentru a obine acest
deziderat este necesar de luat n consideraie grosimea
apofizei alveolare, precum i diametrul implantului
preconizat pentru implantare. Aceast opiune deja
este implimentat n practic [34].
La instalarea imediat (Tip 1) a implantelor a fost
demonstrat c pierderea pe vertical a osului perimplantar, ndeosebi din partea vestibular, este deasemenea n dependen de grosimea pereilor alveolei
[16,35]. Acest fenomen se manifest deja pe parcursul primelor 4 luni dup instalarea implantelor. Spre
deosebire de instalarea convenional a implantelor,
n procedeul Tip I ntre implant i pereii alveolei ca
regul se creeaz spaiu. Influeneaz oare dimensiunile acestui spaiu asupra modelrii osului periimplantar? Chen S. i colab. n premier au menionat c
distana mic dintre implant i peretele vestibular al
alveolei contribuie la o mai mare resorbie pe vertical
a osului periimplantar [36]. Ei au sugerat idea c la
instalarea imediat spaiul ntre platforma implantului i suprafaa intern a alveolei s aib o lime nu
mai mic de 2mm. Ulterior acest fenomen a fost demonstrat n experiment pe animale [28]. ns n ambele cazuri [28,36] autorii nu au luat n consideraie
grosimea peretelui vestibular al alveolei, care, dup
cum a fost menionat, are i el un rol important n
meninerea stabilitii pe veretical a osului periimplantar. Despre particularitile studierii acestei ntrebri mrturisete i faptul c n unele sectoare ale
maxilarelor grosimea peretelui vestibular este mai
mic de 2mm [37]. Autorii au constatat c n sectorul
frontal al mxilei n 87% cazuri peretele vestibular are
o grosime mai mic de 1mm i numai n 3% cazuri se
ntlnesc perei de 2mm.
Aadar, conform datelor literaturii de specialitate
la instalarea imediat a implantelor un rol important
n prevenirea i diminuarea resorbiei osului vestibular periimplantar l au grosimea peretelui extern al
alveolei i limea spaiului periimplantar vestibular.

La momentul actual dimensinea optimal a fiecrui


parametru este considerat a fi de 2mm [36,38]. Primul parametru (grosimea peretelui vestibular al alveolei) poate fi apreciat la finele extraciei dentare ad
oculus sau cu ublerul. Al doilea parametru (spaiul
periimplantar) este variabil i depinde de: dimensiunile (mezio-distal, buco-lingual) alveolei, diametrul
implantului preconizat pentru instalare i valorile primului parametru. Cum de procedat n cazurile cnd
grosimea peretelui vestibular este mai mic de 1mm
sau invers mai mare de 2mm? La momentul actual
rspunsul la aceste ntrebri poate fi numai ipotetic.
n primul caz considerm c ntre platforma implantului i peretele vestibular subire spaiul trebuie s fie
nu mai puin de 3mm, iar n al doilea nu mai puin
de 2mm. Pentru a rspunde la aceast ntrebare este
necesar de a efectua studii n continare cu msurrile
respective.
Concluzie
Prin metoda elaborat de instalare imediat a implantelor utiliznd osteotoamele cu diametrul cunoscut, deplasndu-le spre lingual/palatinal este uor de
apreciat diametrul respectiv al implantului, locul i
direcia de inserare a lui. Metoda poate fi utilizat la
instalarea imediat a implantelor ntr-o edin sau n
dou edini, prin chirurgia cu lambou sau prin chirurgia fr lambou, este simpl i poate fi implimentat n practica implantologic cotidian fr invistiii
suplimentare.
Bibliografie

1. Adell R., Lekholm U.,Rockler B.et al. A 15-year study of osseointegrated implants in the treatment of the edentulous jav. In:
Int. J. Oral. Surg. 1981, nr. 10, p. 387-416.
2. Van der Weijden, F., DellAcqua, F. & Slot, D.E. (2009) Alveolar
bone dimensional changes of post-extraction sockets in humans: a systematic review. Journal of Clinical Periodontology
36: 1048-1058.
3. Farmer M, Darby I. Ridge dimensional changes following single-tooth extraction in the aesthetic zone. Clin. Oral Impl. Res.
2014; 25: 272-277.
4. Esposito, M., Hirsch, J.M., Lekholm, U. et al. Biological factors
contributing to failures of osseointegrated oral implants. Success criteria and epidemiology. European Journal of Oral Sciences (1998) 106: 527-551.
5. Fugazzotto, P.A. Success and failure rates of osseointegrated implants in function in regenerated bone for 72 to 133 months.
The International Journal of Oral and Maxillofacial Implants.
(2005) 20: 77-83.
6. Chen S., Wilson T., Hammerle C. Immediate or early placement
of implants following tooth extraction: review of biologic basis,
clinical procedures, and outcomes. The International Journal of
Oral and Maxillofacial Implants. 2004; 19: 12-25.
7. Sanz I, Garcia-Gargallo M, Herrera D. et al. Surgical protocols
for early implant placement In post-extraction sockets. A systematic review. Clin. Oral Impl. Res. 2012; 23(Suppl. 5), 67-79.
8. Hammerle C., Chen S., Wilson T. Consensus statements and
recommended clinical procedures regarding the placement of
implants in extraction sockets. Int. J. Oral Maxillofac Implants.
2004; 19(suppl): 26-28.
9. Lang, N.P., Pun, L., Lau, K.Y., Li, K.Y. & Wong, M.C. (2012a)
A systematic review on survival and success rates of implants
placed immediately into fresh extraction sockets after at least 1
year. Clinical Oral Implants Research 23(Suppl 5): 39-66.
10. Felice P., Soardi E., Piattelli M. et al. Immediate non-occlusal
loading of immediate post- extractive versus delayed placement

37

of single implants in preserved sockets of the anterior maxilla: 4-month post-loading results from a pragmatic multicentre
randomised controlled trial. Eur. J. Oral Implantol. 2011;4:329
344.
11. Schropp L., Kostopoulos L.. Wenzel A. Bone Healing Following
Immediate Versus Delayed Placement of Titanium Implants
into Extraction Sockets: A Prospective Clinical Study. Int J Oral
Maxillofac Implants 2003;18:189-199.
12. Araujo, M.G., Wennstrom, J.L. & Lindhe, J. (2006) Modeling
of the buccal and lingual bone walls of fresh extraction sites following implant installation. Clinical Oral Implant Research 17:
606- 614
13. Caneva, M., Botticelli, D., Salata, L.A., Souza, S.L. S., de Carvalho Cardoso, L. & Lang, N.P. (2010b) Collagen membranes at
immediate implants. A histomorphometric study in dogs. Clinical Oral Implants Research 21: 891-897.
14. Caneva, M., Botticelli, D., Stellini, E., Salata, L.A., Souza, S.L.S.
& Lang, N.P. (2011b) Magnesium enriched hydroxyapatite at
immediate implants. A histomorphometric study in dogs. Clinical Oral Implants Research 22: 512-517.
15. Maia LP, Reino DM, VA Muglia, de Souza SLS, Palioto DB, Novaes AB Jr. The influence
of the periodontal biotype on peri-implant tissues around immediate implants with and without xenografts. Clinical and microcomputerized tomographic study in small Beagle dogs. Clin.
Oral Impl. Res. 26, 2015, 35-43.
16. Sanz, M., Cecchinato, D., Ferrus, J., Pjetursson, B., Lang, N.P. &
Lindhe, J. (2010) A prospective, randomized-controlled clinical
trial to evaluate bone preservation using implants with different
geometry placed into extraction sockets in the maxilla. Clinical
Oral Implants Research 21: 13-21.
17. Caneva M, Botticelli D, Rossi F, Cardoso LC, Pantani F, Lang
NP. Influence of implants with different sizes and configurations installed immediately into extraction sockets on peri-implant hard and soft tissues: An experimental study in dogs. Clin.
Oral Impl. Res. 23, 2012, 396-401.
18. Caneva M, Botticelli D, Rossi F, Cardoso LC, Pantani F, Lang
NP. Influence of implants with different sizes and configurations installed immediately into extraction sockets on peri-implant hard and soft tissues: An experimental study in dogs. Clin.
Oral Impl. Res. 23, 2012, 396-401.
19. Tomasi, C., Sanz, M., Cecchinato, D., Pjetursson, B., Ferrus, J.,
Lang, N.P. & Lindhe, J. (2010) Bone dimensional variations at
implants placed in fresh extraction sockets: a multilevel multivariate analysis. Clinical Oral Implants Research 21: 30-36.
20. Ferrus, J., Cecchinato, D., Pjetursson, E.B., Lang, N.P., Sanz, M.
& Lindhe, J. (2010) Factors influencing ridge alterations following immediate implant placement into extraction sockets.
Clinical Oral Implants Research 21: 22-29.
21. Maia LP, Reino DM, VA Muglia, de Souza SLS, Palioto DB, Novaes AB Jr. The influence of the periodontal biotype on periimplant tissues around immediate implants with and without
xenografts. Clinical and micro-computerized tomographic study in small Beagle dogs. Clin. Oral Impl. Res. 26, 2015, 35-43
22. Schultz A. Guided tissue regeneration (GTR) of nonsubmerged implants in immediate extraction sites. Pract Periodontics
Aesthet Dent. 1993; 52: 59-65.
23. N. Chele. Metoda de optimizare a condiiilor locale pentru instalarea implanturilor dentare endoosoase. Medicina Stomatologic. Nr. 3 (24) / 2012, p. 125-139.

38

24. Werbitt M., Goldberg P. The immediate implant: Bone preservation and bone regeneration. Int. J. Periodontics Restorative
Dent. 1992; 12: 207-217.
25. Denissen H., Kalk W., Veldhuis H. Anatomic consideration for
preventive implantation. Int.
J. Oral Maxillofac Implants. 1993; 82: 191-196.
26. Botticelli D., Berglundh T., Lindhe J. Hard-tissue alterations following immediate implant lacement in extraction sites. Journal
of Clinical Periodontology 2004; 31: 820-828.
27. Covani, U., Bortolaia, C., Barone, A. & Sbordone, L. Bucco-lingual crestal bone changes after immediate and delayed implant
placement. Journal of Periodontology 2004; 75: 1605 1612
28. Covani, U., Cornelini, R., Calvo, J.L., Tonelli, P. & Barone, A.
Bone remodeling around implants placed in fresh extraction
sockets. The International Journal of Periodontics & Restorative
Dentistry. 2010; 30: 601- 607.
29. Sanz, M., Cecchinato, D., Ferrus, J., Pjetursson, B., Lang, N.P.
& Lindhe, J. A prospective, randomized-controlled clinical trial
to evaluate bone preservation using implants with different geometry placed into extraction sockets in the maxilla. Clinical
Oral Implants Research. 2010; 21: 13-21.
30. Caneva, M., Salata, L.A., Souza, S.L.S., Bressan, E., Botticelli, D.
& Lang, N.P. Hard tissue formation adjacent to implants of various size and configuration immediately placed into extraction
sockets: an experimental study in dogs. Clinical Oral Implants
Research. 2010; 21: 885-890.
31. Spinato, S., Galindo-Moreno, P., Zaffe, D., Bernardello, F. &
Soardi, C. M. (2012) Is socket healing conditioned by buccal
plate thickness? A clinical and histologic study 4 months after
mineralized human bone allografting Clinical Oral Implants
Research: 10.1111/clr.12073.
32. Spray, J.R., Black, C.G., Morris, H.F. & Ochi, S. (2000) The influence of bone thickness on facial marginal bone response: stage 1
placement through stage 2 uncovering. Annals of Periodontology 5: 119-128.
33. Qahash, M., Susin, C., Polimeni, G., Hall, J. & Wikesjo, U.M.
(2008) Bone healing dynamics at buccal peri-implant sites. Clinical Oral Implants Research 19: 166-172.
34. Belser, U., Martin, W., Jung, R., Hammerle, C.H.F., Schmid, B.,
Morton, D. & Buser, D. (2007) ITI Treatment Guide, Volume
1: Implant Therapy in the Esthetic Zone. Single-tooth Replacements. Berlin: Quintessence Publishing Co. Ltd.
35. Ferrus, J., Cecchinato, D., Pjetursson, E.B., Lang, N.P., Sanz, M.
& Lindhe, J. (2010) Factors influencing ridge alterations following immediate implant placement into extraction sockets.
Clinical Oral Implants Research 21: 22-29.
36. Chen, S.T., Darby, I.B. & Reynolds, E.C. (2007) A prospective
clinical study of non-submerged immediate implants: clinical
outcomes and esthetic results. Clinical Oral Implants Research
18: 552- 562.
37. Huynh-Ba G, Pjetursson BE, Sanz M, Cecchinato D, Ferrus J,
Lindhe J, Lang NP. Analysis of the socket bone wall dimensions
in the upper maxilla in relation to immediate implant placement. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 37-42.
38. Cabello G, Rioboo M, Fabrega JG. Immediate placement and
restoration of implants in the sthetic zone with a trimodal approach: soft tissue alterations and its relation to gingival biotype. Clin. Oral Impl. Res. 24, 2013, 1094-1100.
Data prezentrii: 01.04.2015
Recenzent: Oleg Solomon

ASPECTUL RELAIILOR INTERMAXILARE LA COPIII CU


DEFORMAII CRANIENE DIN INSTITUIILE DE NVMNT
PREUNIVERSITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
Rezumat
Actualitatea. Din anul 1992 odat cu lansarea campaniei Back to sleep
deformaiile craniene de tip plagiocefalii au atras atenia savanilor. Scopul:
evaluarea incidenei deformaiilor craniene inclusiv plagiocefaleelor de poziie la copiii de vrst colar din Republica Moldova i corelaia lor lor cu
ocluza dentar. Materiale i metode. Au fost examinai clinic 1401 copii
de vrst colar. Rezultate. S-a constatat craniostenoze 1,0% (13 copii),
deformaii craniene de tip plagiocefalii estimate la 100 copii (7,7%), 0,4%
(6 copiii) alte deformaii. Plagiocefaliile de poziie de gradul IV i V a fost
estimat la o inciden de 1:230. Concluzie: La vrsta colar deformaiile
craniene se ntlnesc cu o frecven nalt i paralel cu alte dereglri ocluzia
dentar s-a constat de dou ori mai mari la copiii cu deformaii craniene n
comparaie cu cei fr deformaii craniene.
Cuvinte cheie: plagiocefalia, plagiocefalie de poziie, plagiocefalie funcional, craniostenoz, totrticolis, sindromul moartei subite la copii.

Silvia Railean,
confereniar universitar
Ion Lupan,
profesor universitar
Anatolii Crihan
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu

Summary
ASPECTS OF INTEMAXILLARY RELANSHIP IN CHILDREN WITH
CRANIAL DEFORMITIES IN SCHOOL AGE PERIOD REPUBLIC OF
MOLDOVA
Introduction. Since the back to sleep campaign initiated by the American Pediatric Society in 1992, an increasing incidence of positional cranial
deformity in early infancy has been widely observed. The aim of this study
was to perform examination of school children in Republic Moldova to eveluate the incidence of cranial deformations. Results. Craniosynostosis were
found in 1,0% (13 copii), cranial deformity (plagiocephaly) were estimated
in 100 children (7,7%) and 0,4% (6 copiii) other cranial deformities. Pozitional plagiocephaly type IV i V 1:230. Conclusion. The incidence of cranial
deformities is higer in school children. Dental occlusion is double higher in
children with cranial deformities.
Keywords: plagiocephaly, positional plagiocephaly, deformational plagiocephaly, craniosynostosis, torticollis, sudden infant death syndrome.
Actualitatea. Plagiocefalia de poziie (PP) sau deformaii craniene funcionale, se refer la malformaii ale craniului care include aplatizarea regiunii occipitale
ale craniului, poziia asimetric a pavilioanelor auriculare, bombarea unilateral
a regiunii frontale. La prima vedere sunt observate la copiii relativ sntoi, cu
un program de dezvoltare cu nimic deosebit de ali copii. n anul 1974 incidena
PP a fost estimat de 1:300 de copiii nou-nscui, iar 1996 acest indice a crescut
considerabil 1 la 60. Creterea incidenei deformaiilor craniene n ultimele dou
decenii se datoreaz iniierii campaniei Back to Sleep ca profilaxie a sindromului
Sudden Death la copiii nou-nascui cauzat de poziia supin a bebeluului n timpul somnului. Acest program a fost elaborat e Asociaia Pediatrilor din USA care
pe o parte a sczut numrul copiilor cu moarte subit aproape la 40%, pe altparte
s-a observat o cretere remarcabil a deformaiilor craniene de tip PP [1,2]. Tot
odat sunt recunoscui i ali factori care ar favoriza apariia deformaiilor cum ar
fi torticolisul la nou-nscut, poziia ftului n perioada intrauterin de dezvoltare,
nivelul de activitate sczut al nou nscutuluietc. [3].
Variatele forme de deformaii craniene de tip funcional (de la o simpl aplatizare a regiunii occipitale pn la forma paralelogramului a craniului) au fost cla-

39

sificate n 5 tipuri de savantul L Argenda 2004 [7].


Simple la prima vedere genereaz probleme diverse.
Simple fiindc sunt considerate doar defecte estetice
ce dispar de la sine odat cu vrsta. Compuse fiindc
cu ele sunt dereglri de funcie. i compuse deoarece
cu timpul rmn aceleai genernd variate probleme
funcionale n dezvoltarea copilului. Mulliken [5] i
coautorii studiind copiii cu deformaii craniene de
tip plagiocefalii au constatat c redresarea spontan a
craniului s-a produs n 24 luni la 45% copii. n cazurile severe de deformaii remodelarea reliefului anatomic al craniului cu ajutorul ctilor amelioreaz mult
mai rapid forma craniului, dac se solicit la perioada
de vrst 3-12 luni [4]. Problema care rmne nesoluionat pn n prezent este evoluia deformaiilor
craniene pe perioada de cretere a copilului, prezena
lor la copiii aduli, impactul acestor deformaii asupra dezvoltrii copilului att n plan funcional ct i n
plan estetic [12]. n Republica Moldova nu sunt date
despre frecvena lor la copiii mici i frecvena la copiii
mari. Copiii cu deformaii craniene de tip funcional
nu sunt luai la eviden, nu se examineaz i nu primesc tratament ortopedic. n acest studiu am avut ca
scop de a depista frecvena anomaliilor craniene la copiii de vrst colar n colile de dezvoltare medii, i
dereglrile ocluzale la aceti copii n comparaie cu cei
care nu au prezentat deformaii craniene.
Scopul studiului nostru a fost de a evalua frecvena deformaiilor craniene de tip plagiocefalii la copii de
vrst colar, care frecventeaz colile medii generale
i liceiene i frecvena defectelor ocluzale la copiii cu
deformaii craniene n comparaie cu cei fr deformaii craniene. Studiul a fost efectuat n cadrul catedrei
de chirurgie oro maxilo-facial pediatric, pedodonie
i ortodonie a Universitii de Stat de Medicin Farmacie Nicolae Testemianu i secia de chirurgie oro
maxilo-facial pediatdic a Institutului Mamei i Copilului, Clinica Em. Coaga, Republica Moldova.

40

Materiale i metode. Pentru realizarea studiului


n cadrul programului iniiat de colaboratorii de la catedra de chirurgie oro maxilo-facial, pedodonie i ortodonie a USMF Nicolae Testemianu, a fost organizat
examenul medical profilactic al elevilor n instituiile
de nvmnt preunivrsitar 2014, susinut de Ministerul Educaiei al Republicii moldova i Ministerul Sntii al Republicii Moldova 7.02.14, nr. 02/13-841.
n fiecare coal s-a discutat cu prinii elevilor,
unde li s-a explicat scopul examinrii copiilor. Fiecare
printe care a solicitat examinarea a pus semntura de
acord informativ conform acordului informativ aprobat de ctre Comitetul de Bioetic a USMF Nicolae
Testemianu luna 11 anul 2013 n. Copiii au fost examinai n cabinetele medicale, mpreun cu lucrtorii
medicali ale instituiilor colare, iar datele primite au
fost nregistrate n chestionare pregtite preventiv la
catedra chirurgie oro maxilo-facial, pedodonie i ortodonie. Metodele clinice pentru examinarea formei
anatomice a craniului a fost inspecia superioar a cra-

niului i palparea determinnd relieful regiunii occipitale i frontale i poziia pavilioanelor auriculare. Copiii suspectai de deformaii craniene au fost examinai
repetat cu bandaje aplicate pe partea visceral a craniului. Indexul dentar a fost examinat la copiii inclui
n studiu determinnd protruzia maxilarului, protruzia mandibulei, ocluzia deschis i ocluzia adnc.
Rezultate. n total au fost examinai 1401 copii din nordul, sudul i centrul Republicii Moldova.
Vrsta medie a copiilor cercetai n prezentul studiu
a fost de 12,90,078 ani, de vrst de la 7 la 12 ani
au fost n 26,92,37%, iar de vrst de la 12 la 18 ani
au fost 73,11,44% (t=16,6889, p<0.001). Din ei biei 48.91,91% iar fetie 51,11,87% (t=0,8235,
p>0.05). Raportul dintre B:F a constituit 1.0:1.05. Toi
copiii examinai au fost divizai n dou grupuri: cu
i fr deformaii craniene. La 9% din 1186 (90,9%)
copii au fost depistate deformaii ale reliefului anatomic al craniului. Deformaiile de tip plagiocefalii au
fost examinate separat de cele de tip craniostenoze,
i alte deformaii. Din figura 1 observm c deformaiile craniene se ntlnesc rar la copiii din colile
preuniversitare. Un numr mic de copiii prezentau
craniostenoze, aproximativ 1,0% (13 copii) i 0,4% (6
copiii) alte deformaii. Mult mai mult au fost copii cu
deformaii craniene de tip plagiocefalii estimate la 100
copii (7,7%). (Figura 1).

Fig. 1. Structura copiilor examenai din colile generale n funcie de


prezena i absena deformaiilor craniene (%)
Din cei 100 copii depistai cu plagiocefalii, 36,0%
au prezentat forme care corespundeau gradului II de
deformai conform clasificrii propus de savantul L
Argenda, 2004. Nu mai puin frecvente au fost deformaiile de gradul III la 29 persoane, i un numr mic
de copii au prezentat gradul IV i V la 4 persoane i 2
persoane (Figura 2).

Fig. 2. Structura deformaiilor de tip plagiocefalii n funcie de grade (%)

Studiul prezent a inclus examinarea relaiilor intermaxilare n cele trei planuri i compararea lor la copiii cu i fr deformaii craniene. Din tabelul trei observm prevalena dereglrilor de ocluzie la copiii cu
deformaii craniene n comparaie cu cei fr deformaii. Pe primul plan au aprut dereglrile intermaxilare n plan vertical (ocluzie adnc) cu o prevalen
de dou ori mai mare la copiii cu deformaii craniene
80,0% i 41,6% (t=9.8397, P<0.001). Modificri ale
relaiilor intermaxilare n plan sagital s-a constatat cu
o frecven mai mare la copiii cu deformaii craniene
n comparaie cu cei care au prezentat relief cranian n limitele normei cu o veridicitate statistic de12.53.028%, contra copiilor sntoi 0.60.22%
(t=3.9316, p0.001).
Din figura trei constatm c rezultatele sunt
statistic veridic i pentru alte dereglri de ocluzii.
Ocluzia deschis pentru copiii cu deformaii a fost
de 12,03.25%, pentru copiii sntoi 0,10.09%
(t=3.6605, p<0.001). Ocluzia adnc pentru copiii cu
deformaii a fost de 86,03.47%, pentru copiii sntoi
37,71.41% (t=12.8993, P0,001). Protruzia mandibulei la copiii cu plagiocefalii a fost de 3,01.71%, n
comparaie cu copiii sntoi de 0,30.16% (t=1.5759,
p>0.05). (Figura 3).

Fig. 3. Frecvena diferitor deformaii la copii cu i fr plagiocefalie (%)


Discuii. Prinii i medicii pediatri identific variate forme de deformaii ale craniului la copiii mici, de
la uoare (pavilioanele auriculare localizate simetric)
i pn la severe (asimetria pavilioanelor auriculare cu
deformaii estetice faciale). Diagnosticul se efectueaz
simplu prin inspecia superioar a craniului. Pentru
confirmare se indic examenul imagistic al tomografiei computerizate. Frecvena nalt a acestor deformaii
la copiii mici este confirmat de autori din mai multe
ri. Problemele nestudiate care rmn n acest domeniu se refer la evoluia de form a craniului odat cu
vrsta, ponderea acestor deformaii la copiii de vrst
colar n comparaie cu cei mici, efectele nocive legate
de aceast maladie n dezvoltarea cranio-maxilo-facial a copilului, necesitatea unui tratament precoce terapeutic sau chirurgical. n discuia problemei abordate
mai muli autori sunt de prere c acest contingent de
copii prezint seripoase probleme sociale alturi de
copiii cu anomalii congenitale cranio-faciale (despicturi labio-maxilo-faciale) [6,9,10,11,12].
n lipsa informaiei, despre aspectul deformaiilor
craniene la copiii mici i mari n Republica Moldova

am efectuat un studiu cu privire la incidena deformaiilor craniene la copii. Din totalitatea de ntrebri
necunoscute n acest domeniu, n prezentul studiu am
evaluat incidena deformaiilor craniene la copiii de
vrst colar i asociaia cu dereglrile dento-maxilare. Au fost examinate dou grupuri de copii din colile
generale: cu deformaii i fr deformaii craniene. n
rezultatul examinrilor s-a constatat o frecven nalt
a copiilor cu deformaii cranieie 8,9%. 35 copii au prezentat deformaii de tip plagiocefalii considerate severe, (gradul trei 29, patru 4, cinci 2). Gradul
cel mai grav (patru i cinci) au fost estimate ca fiind
1:230. Rezultatele primite au fost comparate cu cele
din anii 1970 1:300 deoarece n perioada respectiv
identic Republicii Moldova copiii nu primeau tratament n perioada precoce. Dac s comparm aceste
date, putem constata c cu vrsta este o tendin de
micorare a deformaiilor craniene de tip plagiocefalii, dar tot odat rmnnd la o frecven nalt.
Brent Collett, 2005, Speltz ML, 2010, Hutchison,
B.L., 2011 au demonstrat diferene n dezvoltarea neuropsihologic la copii cu vrstele cuprinse pn la 3
ani cu PP i fr PP. Dane St. John, BSN 2002, G. Captier 2003, Brent R. Collett, 2012 au constat c msurrile morfometrice craniometrice, cosmetice la copiii
mici cu PP difer de cei fr PP. Sybill Dee 2000 Brent
R., Collett 2013 abordeaz problemele legate cu aciunea deformaiilor craniene n dezvoltarea copilului n
perioada colar. n studiul prezent am examinat dereglrile dento-alveolare la copiii de vrst colar cu
deformaii i fr deformaii craniene. Evalund rezultatele examinrilor efectuate pe 1401 copii de vrst
colar, am constatatt c dereglrile dento-alveolare
sunt de dou ori mai mari la copiii cu deformaii craniene. Protruzia maxilarului 12,5% n comparaie cu
0,6%, protruzia mandibular 3,3% n comparaie cu
0,2%, ocluzie deschis 16,7% n comparaie cu 0,9%,
ocuzie adnc 80% n comparaie cu 41,6%, nghesuiri
dentare 61,7% n comparaie cu 21,8%, spaii dentare
57,5% n comparaie cu 21,9%.
Concluzie. Deformaiile craniene inclusiv i deformaiile de tip plagiocefalii, influieneaz creterea
armonioas a complexului cranio maxilo facial i cranio visceral att n plan anatomic ct i n plan funcional.
Bibliografie

1. Paris, C.A., R. Remler, and J.R. Daling, Risk factors for sudden
infant death syndrome: changes associated with sleep position
recommendations. _e Journal of pediatrics, 2001. 139(6): p.
771-7.
2. Argenta, L., L.David, and J.Tompson, Clinical classifcation of
positional plagiocephaly. J Craniofac Surg, 2004. 15(3): p. 36872.
3. Cunningham, M.L. and C.L. Heike, Evaluation of the infant
with an abnormal skull shape. Current opinion in pediatrics,
2007. 19(6): p. 645-51.
4. Kluba, S., et al., What is the optimal time to start helmet therapy
in positional plagiocephaly? Plastic and reconstructive surgery,
2011. 128(2): p. 492-8.
5. Hutchison, B.L., A.W. Stewart, and E.A. Mitchell, Deformational plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern

41

and neurodevelopment at ages 3 and 4 years. Arch Dis Child,


2011. 96(1): p. 85-90.
6. Brent Collett, Ph. D., David Breiger, Ph. D., Darcy King, ARNP.,
Michael Cunningham. M.D., Ph. D., Matthew Speliz, Ph. D.
Neurodevelopmental implications of Deformational plagiocephaly. J.Dev Behav Pediatr. Oct 2005:26(5): 379-389.
7. Louis Argenda, MD Clinical classification of Positional plagiocephaly. J of Craniofacial Surg. V15, nr. 3, may 2004. 368-372.
8. .. - 2006. 338 .
9. Brent R. Collett, PhD,Kristen E. Gray, MS,Jacqueline R. Starr,
PhD, Carrie L. Heike, MD, Michael L. Cunningham, MD,
PhD,andMatthew L. Speltz, PhD Development at Age 36 Months in Children With Deformational Plagiocephaly. Pediatrics.
2013 Jan; 131(1): e109-e115.
10. Speltz ML, Collett BR, Stott-Miller M, et al.Case-control study
of neurodevelopment in deformational plagiocephaly. Pediatrics. 2010;125(3).Available at: www.pediatrics.org/cgi/content/full/125/3/e537[PMC free article][PubMed]
11. Hutchison BL, Stewart AW, Mitchell EA.. Deformational
plagiocephaly: a follow-up of head shape, parental concern
and neurodevelopment at ages 3 and 4 years.Arch Dis Child.
2011;96(1):85-90[PubMed]

42

12. Sybill Dee Stock Naidoo B.S.N. Long-term outcomes and parental decision making about treatment for deformational plagiocephaly. B.S.N., St. Louis University, 1996,M.S.N., St. Louis
University, 2000Kansas City, Missouri 2013, 78p
13. Dane St. John, BSN,* John B. Mulliken, MD, Leonard B. Kaban,
DMD, MD, and Bonnie L. Padwa, DMD, MD. Anthropometric
Analysis of Mandibular Asymmetry in Infants With Deformational Posterior Plagiocephaly 2002 American Association of
Oral and Maxillofacial Surgeons, J Oral MaxillofacSurg 60:873877, 2002.
14. G. Captier N. Leboucq M. Bigorre F. Canovas F. Bonnel
A. Bonnafe P. Montoya Plagiocephaly: morphometry of
skull base asymmetry Surg Radiol Anat (2003) 25: 226-233 DOI
10.1007/s00276-003-0118-x.
15. Brent R. Collett, Elizabeth H. Aylward, Jessica Berg, Candice
Davidoff, Justin Norden, Michael L. Cunningham, and Matthew
L. Speltz. Brain volume and shape in infants with deformational
plagiocephaly. Childs Nerv Syst. Jul 2012; 28(7): 1083-1090.
Data prezentrii: 10.06.2015
Recenzent: Nicolae Chele

SINDROMUL ALGIC N CORELAIE CU SUSCEPTIBILITATEA


PSIHOLOGIC I FIZIOLOGIC LA PACIENII CU
MALOCLUZIE DE CLASA III-A ANGLE
Rezumat
Introducere. Datele din literatur denot c pacienii ortodontici n
95% cazuri suport diferite dureri . Durerile la pacientul ortodontic au o
semnificaie larg (emoional, fizic, social,etc.) i se manifest n diferite sfere cognitiv, motivaional,etc. La pacientul ortodontic, prezena
anxietii mrete gradul de manifestare a durerii i micoreaz pragul durerii. Aproximativ 30% din pacienii ortodontici refuz tratamentul n continuare din cauza durerilor. n ultimii ani se studiaz i aspectul genetic al
durerii. S-a stabilit gena susceptibilitii fa de durerea orofacial. Au fost
evideniate trei genotipuri cu sensibilitate mare, medie i joas la durere .
Material i metode. n studiul efectuat au fost inclui 58 de copii cu vrsta cuprins ntre 9-12 ani, care au fost divizai n 2 loturi, statistic echivalente dup vrst, gen, dezvoltare facial, stare psiho-emoional echilibrat.
Pacienii din ambele loturi au fost investigai prin metodologia de examinare clinic tradiional i examinarea complementar a fost completat prin
examenul neuro-fiziologic. S-a realizat o analiz comparativ a nivelului de
anxietate dentar, determinat conform Corah Dental Anxiety Scale.
Rezultate. n baza investigaiilor realizate putem constata importana i
necesitatea studierii i implementrii metodelor de diagnostic a strii funcionale a sistemului trigeminal i reflexelor trigeminale la copii cu malocluzie clasa III-a Angle. Argumentele reies din particularitile clinico-neurofiziologice evideniate n studiul nostru.
Cercetrile de perspectiv la copii cu malocluzie clasa III-a Angle necesit s fie axate pe elucidarea corelaiilor dintre gradul de expresie a reflexelor
trigeminale cu dereglrile funcionale n sistemele stomatognat-extrastomatognate (funciile vestibulare, sindroame algice). Optimizarea diagnosticului
i tratamentului ortodontic este imposibil fr cunoaterea profund a interrelaiilor sistemului stomatognat cu structurile trigeminale i trunchiulare
cerebrale un exemplu elocvent din ultimii ani este aplicarea unui remediu
inovator capabil s acioneze la nivelul neurogliei n structurile trunchiului
cerebral cu diminuarea durerilor orofaciale i proceselor inflamatorii.
Cuvinte cheie: malocluzie, durere, abordare interdisciplinar.

Summary
ALGIC SYNDROMES IN CORRELATION WITH PSYCHOLOGICAL
AND PHYSIOLOGICAL SUSCEPTIBILITY IN PATIENTS WITH ANGLE CLASS III MALOCCLUSION
Introduction. The data from the literature show that 95 % of the orthodontic patients suffer from various pains. Pains have a wide significance
in the orthodontic patient (emotional, physical, social,etc.) and become
apparent in various spheres cognitive, motivational,etc. The presence of
anxiety in the orthodontic patient increases the degree of manifestation of
the pain and decreases the pain barrier. Approximately 30% of the orthodontic patients refuse the subsequent treatment because of the pains. During the last years, the genetic aspect of the pain is also studied. The gene of
susceptibility to orofacial pain was established. Three genotypes with high,
medium and low susceptibility to pain were highlighted.
Materials and methods.The performed study included 58 children
aged from 9 to 12, divided in 2 lots that were statistically equivalent by age,
gender, facial development, with an equilibrated psycho-emotional state.
The patients from both lots were investigated by the traditional clinical exa-

Valentina Trifan,
confereniar universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric,
Pedodonie i
Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu

43

mination methodology and the complementary examination was completed through the
neurophysiologic examination. A comparative
analysis of the dental anxiety level was performed, determined according to Corah Dental
Anxiety Scale.
Results. On the basis of the performed investigations, we may establish the importance
and need of studying and implementing the
methods of diagnostic of the trigeminal system
and trigeminal reflexes in children with Angle
Class III malocclusion. The arguments come
from the clinical-neurophysiologic peculiarities highlighted in our study.The prospective
investigations in children with Angle Class III
malocclusion need to be focused on the elucidation of the correlations between the degree
of expression of the trigeminal reflexes and
the functional deregulations in the stomatognat extra-stomatognat systems (vestibular
functions, algic syndromes). The optimization
of the diagnosis and orthodontic treatment
is impossible without deep knowledge of the
interrelations of the stomatognat system with
the trigeminal structures and cerebral trunk
structures an eloquent example of the last
years is the application of an innovation remedy, able to act at the level of the neuroglia in
the cerebral trunk structures with the decrease
of orofacial pains and inflammatory processes.
Keywords: malocclusion, pain, interdisciplinary approach.

44

Introducere
Un fenomen clinic important ce persist n vizorul ortodonilor este durerea ortodontic, care apare odat cu declanarea anomaliei dento-maxilare,
cauza creia este foarte variat (trauma, presiunea
mecanic, ischemia, inflamaia, edemul,etc.). Datele
din literatur denot c pacienii ortodontici n 95%
cazuri suport diferite dureri [2]. Durerile la pacientul ortodontic au o semnificaie larg (emoional,
fizic, social,etc.) i se manifest n diferite sfere
cognitiv, motivaional,etc. [16]. Dinamica durerii
ortodontice are anumite particulariti crete n
primele 24 ore i apoi treptat se micoreaz timp de
7 zile [10]. 50% din pacienii ortodontici manifest
durere timp de la 6 ore pn la 2 zile din momentul
ajustrii aparatelor ortodontice [8]. S-a demonstrat c
expresia durerii ortodontice este n corelaie cu susceptibilitatea psihologic i fiziologic a pacientului i
particularitile psiho-comportamentale [17]. Durerea ortodontic poate varia: gradul I lipsa durerii;
gradul II durere sau disconfort n timpul angrenrii forate a dinilor, ns masticaia este posibil; gradul III durere cu imposibilitatea masticaiei [4]. n
manifestrile durerii ortodontice, factorul vrstei este
important adulii mai frecvent i mai pronunat au
senzaii dureroase comparativ cu copiii. n alte studii

comparaia preadolescenilor, adolescenilor i adulilor a evideniat manifestri mai pronunate ale durerii ortodontice la adolesceni [3,10], fenomen care
a fost explicat prin somatizarea anxietii i depresiei. Iniial o atenie mai mare se atrgea dereglrilor
senzoriale, deoarece durerea este un fenomen important i uneori greu suportat de pacientul ortodontic.
Apariia durerii ortodontice se explic prin inflamaia
neurogen eliberarea neuropeptidelor i altor substane cu efecte nocive pronunate (NFP, CGRP, VIP;
NPI,etc.) [21]. Un rol important joac eliberarea citokinelor proinflamatorii (IL-1, Il-6) i TNF- din monocite [1]. Hiperactivitatea ganglionului Gasser este
dependent de nivelul citokinelor, care se acumuleaz
n procesul micrilor dentare din cadrul tratamentului ortodontic [22]. S-a demonstrat c acumularea
n esuturile periferice a N-metil-D-aspartatului n
timpul micrilor dentare, conduce la apariia durerii
ortodontice. Autorii au stabilit corelaii puternice ntre
concentraia acestei substane i manifestrile durerii
n special n primele ore i zile dup aciunea mecanic asupra dinilor la animale. n dereglrile ocluzale
la pacieni au fost depistate substane proinflamatorii
(substana P, citokine IL-1, TNF-,etc.) n lichidul
sinovial al articulaiei temporomandibulare i muchii
masticatori . Un rol important are COX2 (ciclooxigenaza 2) sursa principal de prostaglandine. COX2
acioneaz n regiunea nucleului trigeminal caudat,
ct i asupra terminaiunilor nervoase trigeminale
periferice [9], diminueaz hiperalgezia trigeminal i
periodontal. n timpul micrilor dentare are loc o
activarea pronunat n nucleele trigeminale caudate.
Unele din substane inflamatorii provoac schimbri
n structurile neuronilor trigeminali, celulele gliale i
ganglionul Gasser [19]. S-a stabilit c durerea ortodontic modific activitatea nucleelor senzoriale trigeminale, nucleilor paraventriculari i hipotalamici [13].
n mecanismele de meninere a durerii cronice
orofaciale este implicat glia [12]. S-a demonstrat c
modificrile n microglie pot aprea primar naintea
modificrilor n neuronii trigeminali.
Chiar la primele etape, astrocitele elimin substane proinflamatorii care activeaz procesele de
hiperexcitabilitate trigeminal . Experimental a fost
demonstrat posibilitatea de diminuare a durerii i
inflamaiei orofaciale prin inhibiia celulelor gliale .
O importan mare are dereglarea interrelaiilor neuron-glie n ganglionul Gasser [11]. n ganglionul
Gasser, se localizeaz primii neuroni trigeminali, care
reacioneaz la stimuli nociceptivi i inflamatori din
regiunea oromaxilofacial i articulaia temporamandibular. n condiii patologice, n ganglionul Gasser
se acumuleaz substane proinflamatorii cu instalarea
sensitizrii ganglionare. Mecanismele de sensitizare
n ganglionul Gasser sunt asociate cu modificarea activitii macrofagilor i raportului macrofagi/microglie, care apare ipsilateral cu nervul trigemen afectat
sau iritat n patologia ortodontic [7]. Celula microgliei este sursa macrofagilor care iniiaz procesele
proinflamatorii.

ncercrile de inhibiie a activitii microgliei prin


administrarea minociclinei a condus la diminuarea
durerii trigeminale. Toate aceste rezultate demonstreaz c durerea trigeminal orofacial i n articulaia temporomandibular este asociat nu numai cu
afectarea neuronilor trigeminali propriu-zis, dar i cu
dereglarea activitii microgliei n trunchiul cerebral.
Reieind din aceste particulariti, apar noi posibiliti de tratament ale durerii la pacienii ortodontici.
Experimental s-a demonstrat c n inflamaia cronic orofacil i n durerile localizate n muchiul maseter, administrarea inhibitorilor astrogliali diminua
durerea i ameliora funciile motorii [20].
Din toi pacienii ortodontici, prezena durerii
impune n 1-5% cazuri administrarea de preparate
antialgice. n primele ore dup ajustarea aparatelor
ortodontice este efectiv administrarea ibuprofenului.
Cu scop de diminuare a durerii este folosit guma cu
amestec de aspirin, metodele fizioterapice, aplicarea
gelului pe mucoasa gingival, stimulare prin vibraie
n regiunea ligamentului periodontal, diferite variante de electrostimulare, terapie laser, acupunctura
[14,15].
n tratamentul durerii ortodontice, de rnd cu
preparatele farmacologice se aplic metode fizioterapice, n special diferite variante de stimulare a zonelor
de proiecie a nervilor trigeminali.
Una din cauzele principale ale durerii ortodontice
este compresia ligamentului periodontal i procesul
inflamator . Micrile ortodontice ale dinilor iniiaz
inflamaia mecanic-indus n periodont cu eliberarea
neuropeptidelor, prostaglandinelor, substanei P din
terminaiunile nervului trigemen. S-a demonstrat c
sub influena durerii orofaciale nivelul de prostaglandine n periodont este maximal n primele 24 ore i
apoi diminueaz, cu atingerea valorilor normale timp
de 7-14 zile. Fujiyoshi et al, [Fujiyoshi et al, 2000] a
descris dou variante de rspuns la modelarea experimental a micrilor dentare. Iniial n primele 2 ore
de aplicarea a forei asupra dintelui are loc modificarea activitii neuronale ipsilateral la nivel medular,
care apoi dispare. Se presupune c aceast reacie este
provocat de compresia ligamentului periodontal. Al
doilea rspuns apare aproximativ peste 4 ore dup
aplicarea forei fizice asupra dintelui se atest o
activitate neuronal n subnucleul oral trigeminal,
care se menine cteva zile. Acest rspuns a fost numit
de autor ca hiperalgezie a ligamentului periodontal,
care apare n urma hipersensibilizrii terminaiunilor
trigeminale (aciunea prostaglandinelor, histaminei,
substanei P,etc.). Durerea apare i n urma traumatizrii directe a esuturilor, n procesul tratamentului
ortodontic. Terminaiunile fibrelor C trigeminale sunt
localizate n regiunea pulpei dentare, iar fibrele A
n dentin [5], ceea ce parial explic diferite nuane
ale durerii la pacientul ortodontic (iritarea fibrelor C
provoac durere difuz, greu localizat, a fibrelor A
durere localizat). La pacientul ortodontic, prezena anxietii mrete gradul de manifestare a durerii
i micoreaz pragul durerii . Aproximativ 30% din

pacienii ortodontici refuz tratamentul n continuare


din cauza durerilor [23].
n ultimii ani se studiaz i aspectul genetic al durerii. S-a stabilit gena susceptibilitii fa de durerea
orofacial . Au fost evideniate trei genotipuri cu sensibilitate mare, medie i joas la durere. n concluzie,
se poate constata c sistemul trigeminal i reflexele
trigeminale au un rol important att n patogeneza
diferitor dereglri (durere, spasm,etc.) la pacientul
ortodontic, ct i n evoluia patologiei, avnd anumite particulariti n diferite faze (acut, cronic). Sistemul somatosensor trigeminal este cel mai profund
studiat n special n aspectul sindromului algic, pe
cnd studierea reflexelor trigeminale trunchiulare se
afl la nceput de cale. Primele investigaii la pacienii
cu patologie ortodontic au evideniat particulariti
noi, necunoscute de interaciune trigemino-motorie.
Acest aspect al problemei necesit noi investigaii,
pentru a descoperi corelaiile multidirecionale trigemino-motorii i a elabora n baza lor programe noi de
diagnostic.
Material i metode
n studiul efectuat au fost inclui 58 de copii cu
vrsta cuprins ntre 9-12 ani, care au fost divizai n 2
loturi, statistic echivalente dup vrst, gen, dezvoltare facial, stare psiho-emoional echilibrat. Pacienii din ambele loturi au fost investigai prin metodologia de examinare clinic tradiional i examinarea
complementar a fost completat prin examenul neuro-fiziologic: s-a realizat o analiz comparativ a nivelului de anxietate dentar (dental anxiety), determinat conform Corah Dental Anxiety Scale [5].
Examinarea clinic a fost realizat n cadrul Catedrei Chirurgie Pediatric OMF, Pedodonie i Ortodonie din incinta Clinicii Emilian Coaga i
Clinicii Stomatologice s.r.l. Orto-Dental. Investigaiile electroneurofiziologice s-au realizat n clinica
universitar Neuronova, sub conducerea profesorului
universitar, academician, Om Emerit V. Lacusta. Au
fost aplicate soft-uri specializate moderne cu utilajul
neurofiziologic Neuro-MVP (Neurosoft).
Rezultate i discuii
n urma investigaiilor efectuate s-a evideniat
cteva etape n studierea i aplicarea n practica ortodontic a metodelor de diagnostic funcional al
sistemului trigeminal somatosenzorial i motor. Se
cunoate c pacienii cu dereglri ocluzale n timpul
tratamentului ortodontic se caracterizeaz prin emoionalitate sporit (61,6% cazuri), prin scderea pragului dureros n regiunea mucoasei orale (71,4%).
n investigaiile noastre la copii cu prezena undei
R3 n componena blink reflex-ului (31% cazuri) am
analizat autoaprecierea durerii anticipate (n perioada
de cteva zile pn la vizita la medic pentru ajustarea
dispozitivului ortodontic) n comparaie cu durerea
real n timpul vizitei la medic i durerea suportat n
trecut (la ultima vizita la medic). Nivelul durerii anticipate (conform Visual Analogue Scale VAS) avea

45

valori ridicate, ceea ce demonstra o ateptare stresant a viitoarei vizite la medic, o fric fa de durerea
posibil. La unii copii autoaprecierea durerii avea
valori destul de mari atingnd 7-9 puncte conform
VAS. Compararea durerii reale cu a celei anticipate a
evideniat un nivel statistic concludent mai mic a durerii reale (p < 0,05). Autoaprecierea durerii suportate
anterior avea valori medii mai mici fa de autoaprecierea durerii anticipate (p < 0,05) (tab.1).
Tab.1. Autoaprecierea durerii cu aplicarea Visual Analogue Scale
(VAS) la copii cu malocluzie clasa III-a Angle n dependen de
prezena/absena undei R3 a blink reflex-ului
Pacieni
cu malocluzie
clasa III-a Angle
Blink reflex cu prezena undei R3
(n = 18)
Blink reflex cu absena undei R3
(n = 40)

Autoaprecierea durerii (scala VAS)


Durerea
Durerea
Durerea
suportat
anticipat
real
n trecut
4,12
0,75+

6,82
1,10*

3,52
1,20+

4,13
1,96

3,42
0,98+x

3,48
1,81

Not: diferene statistic semnificative n comparaie cu durerea real:


* p < 0,05;diferena n grupul cu prezena undei R3 vs. grupa cu
absena undei R3: x p < 0,05; diferena n comparaie cu durerea
anticipat: + p < 0,05.

Am realizat o analiz comparativ a nivelului de


anxietate dentar (dental anxiety), determinat conform Corah Dental Anxiety Scale. La copii cu prezena undei R3, nivelul anxietii constituia 3,31 0,19
puncte, iar la copii cu absena undei R3, anxietatea
avea valori 2,37 0,23 diferena este statistic semnificativ (p < 0,01) cu expresie mai mare a anxietii dentare n prima grup. Aceste rezultate demonstreaz conexiunea mecanismelor psihoemoionale
cu procesele de generare sau modulare a undei R3. n
acest aspect prezint interes analiza corelaiilor ntre
undele blink reflex-ului i nivelul anxietii dentare:

46

Rxy: anxietate dentar-blink reflex

Rxy

R1

0,34

>0,05

R2

0,48

<0,05

R3

0,69

<0,01

Corelaii cele mai puternice (p < 0,01) s-au evideniat ntre unda R3 i nivelul anxietii dentare, determinate conform Corah Dental Anxiety Scale (frica
i stri de discomfort, anxietate n perioada de ateptare a vizitei la medic cteva zile, cteva ore, minute
i ateptarea n fotoliu a manoperelor ortodontice).
Un alt aspect al problemei este interaciunea strii psihoemoionale i dereglrilor neurofiziologice la
copii cu malocluzie clasa III-a Angle. Aceste investigaii vor permite crearea programelor de reabilitare
ortodontic cu includerea elementelor psihoemoionale. Primele rezultate n acest aspect au demonstrat
c durerea ortodontic se manifest mai puternic la
adolesceni n comparaie cu preadolescenii i adul-

ii, fenomen care autorii l explic prin somatizarea


anxietii i depresiei. Evident, c realizarea acestor
studii necesit o abordare interdisciplinar complex.
La copii cu malocluzie clasa III-a Angle, se depisteaz
diferite dereglri psihovegetative. Aceste rezultate nu
pot fi ignorate, deoarece multe din dereglrile neurofiziologice depistate la copii cu malocluzii clasa III
Angle sunt verigi patogenetice importante n apariia dereglrilor vegetative n regiunea cefalic i sistemului stomatognat. n baza experienei acumulate
i investigaiilor realizate putem constata importana
i necesitatea studierii i implementrii metodelor de
diagnostic a strii funcionale a sistemului trigeminal
i reflexelor trigeminale la copii cu malocluzie clasa
III-a Angle. Argumentele reies din particularitile
clinico-neurofiziologice evideniate n studiul nostru.
n diferite structuri ale sistemului stomatognat
(pulpa dentar, dentina, ligamentul periodontal,etc.)
sunt localizai diferite tipuri de receptori, aceste structuri sunt inervate de diferite fibre nervoase (fibre cu
diametru mare cu mecanoreceptori, fibre subiri nemielinizate de tip A, fibre nervoase libere,etc.), care
la rndul lor n condiii patologice la copii cu malocluzie clasa III-a Angle provoac activare/inhibare selectiv a structurilor trunchiulare cerebrale cu
consecine negative pentru funcionalitatea regiunii
oromaxilofaciale. Dereglrile sistemului trigeminal i
structurilor trunchiulare sunt n dependen de gravitatea manifestrii maladiei nghesuirea grupului
incisivo-canini superior, spaierea cu distalizarea dinilor a grupului incisiv inferior, dereglarea relaiilor
ocluzale dintre molari n urma avansrii anterioare
a mandibulei, recesiunea gingival a grupului incisiv
inferior,etc. Ligamentul periodontal are funcii de
meninere i amortizare, funcii proprioceptive (senzorie, trofic, homeostatic, reparatorie, defensiv, rezisten nespecific) realizarea acestor funcii este
legat de activitatea structurilor nervoase periferice
i centrale, printre care un loc deosebit ocup structurile sistemului trigeminal i manifestrile reflexelor trigeminale. n timpul tratamentului ortodontic,
ligamentul periodontal este stresat, apare compresia
lui, care induce hiperalgezia trigeminului. Mai mult
ca att n ortodonie s-a propus termenul hiperalgezia periodontului. La pacieni cu patologii ortodontice apar disfuncii musculare de etiologie neurogen,
inflamatorie, traumatic,etc. n multe cazuri, aceste
disfuncii au caracter asimetric, crend o aferentaie de diferit modalitate i intensitate n structurile
trunchiulare cu apariia fenomenului de disreglare
neuromuscular. La copii cu malocluzie clasa III-a
Angle, apar semne de microtraumatizare i inflamaie post-traumatic, care conduc la acumularea substanelor nociceptive i proinflamatorii,etc. Aceste
substane au o aciune nociv, n primul rnd asupra
sistemului stomatognat i structurilor trigeminale i
trunchiulare.
Durerea este un fenomen frecvent n patologia ortodontic (95%) i apare frecvent n procesul de tratament. La copii durerea ortodontic apare mai rar n

studiul nostru, durerea ortodontic la copii legat de


tratament a fost constat n 25% cazuri. Aceast durere era de intensitate moderat fr a afecta funcia
masticatorie (tratamentul aplicat era optimizat prin
aplicarea unui dispozitiv special elaborat de noi).
Durerea la pacientul ortodontic poate fi de diferit modalitate, intensitate, durat, uneori crend
probleme n realizarea tratamentului ortodontic
din cauza durerii n 30% cazuri pacienii refuz s
continue tratamentul. Diferite dureri implic diferite
mecanisme neuroumorale, periferice i centrale, ns
n mod obligator la toi pacienii durerea este asociat
cu disfuncia structurilor trigeminale i trunchiulare.
Dereglrile ocluzale i dizarmoniile dento-alveolare
la nivel de grupe dentare la copii cu malocluzie clasa
III-a Angle creeaz situaii specifice de interaciune a
structurilor sistemului stomatognat (tensionri musculare,etc.) cu apariia aferentaiei senzoriale patologice i disfuncia sistemelor trunchiulare. Pacienii
ortodontici deseori manifest diferite dereglri psiho-emoionale i psihovegetative (anxietate, depresie,etc.), care inevitabil modific pragul de percepie
senzitiv, n primul rnd a durerii, cu implicarea primar a structurilor trunchiulare.
Concluzii
1. La copii cu malocluzie clasa III-a Angle, realizarea unui diagnostic complex prin asocierea metodelor tradiionale ortodontice i neurofiziologice
moderne conduce la sporirea eficacitii reabilitrii prin individualizarea tratamentului cu aciune
sanogen asupra sistemului stomatognat, structurilor trunchiului cerebral, reflexelor trigeminale i
proceselor de plasticitate funcional a muchiului.
2. Cercetrile de perspectiv la copii cu malocluzie
clasa III-a Angle necesit s fie axate pe elucidarea
corelaiilor dintre gradul de expresie a reflexelor
trigeminale cu dereglrile funcionale n sistemele
stomatognat-extrastomatognate (funciile vestibulare, sindroame algice)
3. Dereglrile ocluzale i dizarmoniile dento-alveolare la nivel de grupe dentare la copii cu malocluzie clasa III-a Angle creeaz situaii specifice de
interaciune a structurilor sistemului stomatognat
(tensionri musculare,etc.) cu apariia aferentaiei senzoriale patologice i disfuncia sistemelor
trunchiulare.
4. Optimizarea diagnosticului i tratamentului ortodontic este amelioarat prin cunoaterea profund
a interrelaiilor sistemului stomatognat cu structurile trigeminale i trunchiulare cerebrale.
Bibliografie

1. Alhashimi N., Frithiof L., Brudvik P., Bakhiet M. Orthodontic


tooth movement and de novo synthesis of proinflammatory cytokines. In: American Journal of Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics, 2001, vol. 119, p. 307-312.
2. Bergius M., Broberg A., Hakeberg M., Berggren U. Prediction
of prolonged pain experiences during orthodontic treatment.
In: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Ortho-

pedics, 2008, vol. 133(3), p. 339.


3. Brown D., Moerenhout R. The pain experience and psychologicaladjustment to orthodontic treatment of pre-adolescents,
adolescents and adults. In: Am. J. Orthod Dentofacial Orthop.,
1991, vol. 100, p. 349-56.
4. Burstone C. Rationale of the segmented arch. In: Am. J. Orthod., 1962, vol. 48, p. 805-822.
5. Chaudhary P., Martenson M., Baumann T. Vanilloid receptor
expression and capsaicin excitation of rat dental primary afferent neurons. In: Journal of dental research, 2001, vol. 80(6), p.
1518-1523.
6. Corah N., Gale E. Illig S. Assessment of a dental anxiety scale.
In: J. Am. Dent. Assoc., 1978, vol. 97(5), p. 816-818.
7. Damoiseaux J., Dpp E. Rat macrophage lysosomal membrane
antigen recognized by monoclonal antibody ED1. In: Immunology, 1994, vol. 83(1), p. 140.
8. Erdin A., Diner B. Perception of pain during orthodontic
treatment with fixed appliances. In: The European Journal of
Orthodontics, 2004, vol. 26(1), p. 79-85.
9. Gao Y., Ji R. Chemokines, neuronal-glial interactions, andcentral processing of neuropathic pain. In: Pharmacol Ther., 2010,
vol. 126(1), p. 56-68.
10. Graber L., Vanarsdall R., Vig K. Orthodontics: current principles and techniques, 2011, Elsevier Health Sciences.
11. Hanani M. Satellite glial cells in sensory ganglia: from form to
function. In: Brain research reviews, 2005, vol. 48(3), p. 457476.
12. Imbe H., Iwata K., Zhou Q., Zou S., Dubner R. Orofacial deep
and cutaneous tissue inflammation and and trigeminal neuronal activation. In: Cells Tissue Organs,2001, vol. 169, p. 238247.
13. Kato J., Wakisaka S., Kurisu K. Immunohistochemical changes
in the distribution of nerve fibers in the periodontal ligament
during an experimental tooth movement of the rat molar. In:
Acta Anat (Basel), 1996, vol. 157, p. 53-62.
14. Lacusta V. Stimularea transcranian direct cu curent continuu,
Chiinu, 2011, 204 p
15. Polat O., Karaman A. Pain control during fixed orthodontic appliance therapy. In: The Angle orthodontist, 2005, vol. 75(2), p.
214-219.
16. Proffit W. et al. Contemporary orthodontics. 5th edition, 2012,
Mosby, 768 p.
17. Sergl H., Klayes U., Zenter A. Pain and discomfort during orthodontic treatment: causative factors and effects on compliance. In: Am J. Orthodont. Dent. Orthoped., 1998, vol. 114, p.
684-691.
18. Sessle B. Peripheral and central mechanisms of orofacial inflammatory pain. In: Int Rev Neurobiol, 2011, vol. 97, p. 179206.
19. Thalakoti S., Patil V. et al. Neuron-glia signaling in trigeminal
ganglion: implications for migraine pathology. In: Headache:
The Journal of Head and Face Pain, 2007, vol. 47(7), p. 10081023.
20. Tsuboi Y., Takeda M., Tanimoto T. et al. Alternation of the second branch of the trigeminal nerve activity following inferior
alveolar nerve transection in rats. In: Pain, 2004, vol. 111, p.
323-334.
21. Vandevska-Radunovic V. Neural modulation of inflammatory
reactions in dental tissues incident to orthodontic tooth movement. A review of the literature. In: The European Journal of
Orthodontics, 1999, vol. 21(3), p. 231-247.
22. Yang Z., Luo W. et al. Chemokine ligand 2 in the trigeminal
ganglion regulates pain induced by experimental tooth
movement. In: Angle Orthodontist, 2014, vol. 84(4), p. 730-736.
23. . . .
, , 2008
24. . , .
- ,
, 2011, 10, . 54-67.
Data prezentrii: 05.06.2015
Recenzent: Oleg Solomon

47

ANOMALIILE DENTO-MAXILARE LA COPII


N DEPENDEN DE RISCUL DE DEZVOLTARE
Ion Ilua,
confereniar universitar
Ion Bumachiu,
confereniar universitar
Catedra Chirurgie OMF
pediatric, Pedodonie
i Ortodonie IP USMF
Nicolae Testemianu

Rezumat
Studiul a fost efectuat cu scopul evalurii metodei elaborate de prognozare
a anomaliilor dento-maxilare la copii n vrst de 11-13 ani. Pentru evaluarea
metodei au fost utilizai factorii prognostici de cretere i dezvoltare a aparatului dento-maxilar: distana interpremolara, intermolara superioar si inferioar; lungimea segmentului anterior al arcadei dentare superioare; dimensiunile mezio-distale ale incisivilor superiori i inferiori, numarul de dini erupi
(ritmul de erupie). A fost determinat frecvena anomaliilor dento-maxilare
n grup cu risc nalt, cu risc redus de dezvoltare. A fost stabilit frecven mult
mai mare n grupul cu risc nalt de dezvoltare a acestei afeciuni.
Cuvinte cheie: anomalii, copii, prognozare,frecven.

Summary
DENTO-MAXILLARY ANOMALIES IN CHILDREN DEPENDING ON
THE RISC OF DEVELOPMENT
The aim of this study was to evaluate the elaborated prognostic method of
dento-maxillary abnormalities in children of 11-13 years old. For the evaluation of this method were used prognostic growing and development factors
of dental-maxillary apparatus: inter-premolars distance; inter-molar superior
and inferior distance; the length of anterior segment of the dental superior
arch; mesial-distal dimensions of the superior incisors and inferior one; number of the erupted teeth (rate of eruption). It was determined the frequency of
dento-maxillary anomalies in the group with higher risk and in reduced risk
of development.It was established much more higher frequency in the group
with high development risk in these disorders.
Keywords: anomalies, children, prognosis, frequency.
Introducere
Anomaliile dento-maxilare n structurile afeciunilor stomatologice la copii ocup
al treilea loc dup caria dentar i afeciunile parodontului. Studiul epidemiologic al
anomaliilor dento-maxilare efectuat n diferite ri a relevat c aceat afeciune este
frecvent i este n ascensiune.
Conform datelor Tiominen M.L., Tiominen R.I.(1994, cit. .. )
[5] aceste anomalii se ntlnesc la 47% copii i adolesceni finlandeji; n Danemarca[5]
la 45% (Burgersdijc K.V., et altera;1991); n Norvegia 37% (Espeland L.V., Steenvic A.,1991); n SUA[5] 35%; n Rusia[5] 49%; n Ucraina 75%(Udovicaia
E.V. i colab.,1993); n Romnia 41-49% (Sapira), 50-60% (Cocrl i colab.), cit.
Dorob V., Stanciu D. 2003[1]; n Republica Moldova [3] 35-58%.
Anomaliile dento-maxilare provoac tulburri eseniale morfologice i funcionale. Au loc modificri faciale pronunate, disproporii relevante,de asemenea,
tulburri dimensionale ale maxilarelor. Aceasta demonstreaz necesitatea nsemnat social a profilaxiei precoce a acestor tulburri, acordarea asistenei ortodontice medicale. Problema primordial la etape n ortodonie const n evidenierea i
prognozarea anomaliilor pentru a utiliza metode efective de profilaxie i tratament
precoce a anomaliilor dento-maxilare.
Scopul studiului
Evaluarea metodei elaborate de prognozare a anomaliilor dento-maxilare la copii.

48

Obiectivele investigaionale
Studierea parametrilor biometrici: distana interpremolar, intermolar superioar i inferioar; Aprecierea lungimii segmentuluiu anterior al arcadei dentare superioare; Determinarea dimensiunilor mezio-distale ale incisivilor superiori i inferiori;

Estimarea ritmului de erupie dentar; Evaluarea frecvenei anomaliilor dento-maxilare la copii.


Materiale i metode de cercetare
Conform scopului si obiectivelor lucrrii n studiu au
fost examinai 394 copii cu vrsta de 11-13 ani n liceele
din or. Chiinu. Au fost apreciate valorile parametrilor: distana interpremolar superioar (P) i inferioar
(Pm); distana intermolar superioar (M) i inferioar
(Mm); lungimea segmentului anterior al arcadei dentare superioare (Lo); dimensiunile mezio-distale ale
incisivilor superiori (DMI) i inferiori (DMIm); numrul dinilor erupi (NDE); frecvena anomaliilor dentomaxilare(FRA); Mo valorile medii ale parametrilor.
Anomaliile dento-maxilare au fost divizate n anomalii de ocluzie, dentare i dento-alveolare.
Frecvena anomaliilor dento-maxilare a fost evaluat la copii cu diferit risc de dezvoltare a acestora.
Grupul I grup de copii cu risc nalt de dezvoltare
a anomaliilor dento-maxilare, care este constituit din
copii confor schemei-formulei:
Mm, M, Pm, P > Mo > DMI, DMIm, Lo, NDE
Grupul II grup de copii cu risc redus de dezvoltare a anomaliilor dento-maxilare care este constituit
conform schemei-formulei: Mm, M, Pm, P<Mo<DMI,
DMIm, Lo, NDE.
Datele investigaiilor au fost prelucrate prin metodele de analiz descriptiv, variaional i regresional.
Pentru stimularea diferenelor semnificative n mediile
a dou grupuri a fost utilizat criteriul Student. Testarea
dinamicii parametrilor de grup s-a efectuat prin testul
T, criteriul de selecie coerente.
Rezultate i discuii
Analiza valorilor paremetrilor stidiului n dependen de apartenena de grup au demonstrat discrepan semnificativ.De exemplu, la biei cu vrsta de
12 ani n grupul I a fost stabilit o micorare esenial
a distanei interpremolare superioare, precum i celei
inferioare n raport cu grupul II i corespunztor aceste
valori au constituuit: la arcada superioar 31,402,48
cm i 45,012,5cm; la arcada inferioar 31,102,20cm
i 41,902,27cm. Frecvena anomaliilor dento-maxilare a constituit corespunztor: 34,4 6,08% i 30,05,8%
intragrupar, iar intergrupar 55,2% i 75,5% (diferena
25%). La copii din grupul I, de asemenea a fost constatat o micorare a distanei intermolare superioare,
precum i celei inferioare in raport cu grupul II i, corespunztor, aceste valori au constituit: 38,603,44cm
i 55,82,84cm; la arcada inferioar, corespunztor:
41,202,40cm i 55,502,87 cm. Valorile frecvenei
anomaliilor dento-maxilare au constituit corespunztor: 25,05,10% i 37,55,70%; (diferena 12%)
intergrupar i intragrupar 47,3% i 79,6% (diferena
constituie 32%). La grupul I s-a constatat o majorare
a segmentului anterior al arcadei dentare superioare
faa de grupul II; indicii constituiau corespunztor:
21,11,01cm i 15,501,08 cm; frecvena anomaliilor
au constituit corespunztor: intragrupar 25,75,22%
i 37,15,73 (diferen 12%); intragrupar 60,0%
i 65,6% (diferen-5%). Dimensiunile mezio-dista-

le ale incisivilor superiori valorau la copii din grupul


I: 3,590,18 cm; din grupul II: 2,600,19 cm. Indicii
frecvenei anomaliilor dento-maxilare au constituit
corespunztor: 46,605,92% i 15,54,29% intergrupar (diferen 20%) i intragrupar 57,90% i 78,5%
(diferen 20%). Deasemenea, s-a stabilit o majorare
a acestor parametri i la arcada inferioar: n grupul I
2,570,09 cm i o micorare n grupul II: 2,020,13
cm.Valorile frecvenei anomaliilor dento-maxilare corespunztor au constituit: 35,205,66% i 15,55,15%
intergrupar(diferen 20%), intragrupar: 62,5% i
62,08%. n grupul I a fost relevant o marire a numrului dinilor erupi fa de grupul II i, corespunztor, au
constituit: 27,42,69 i 20,082,80. Indicile frecvenei
anomaliilor dento-maxilare au constituit corespunztor: 17,14,50% i 45,75,95% intergrupar (diferen
30%); intragrupar: 25% i 65,3% (diferen 40%).
Astfel, studiul a remarcat dereglri eseniale att referitor la parametrii biometrici transversali, precum i
sagitali la copii cu erupie mai accelerat i cu dimensiuni mezio-distale mai mari ale incisivilor. Deasemenea,
studiul a estimat valori de frecven a anomaliilor dento-maxilare mai mari n grupul I comparativ cu grupul
II. Corelaie mai mare ntre parametrii studiai i frecvena anomaliilor dento-maxilare a fost constatat ntre
valorile distanei mezio-distale ale incisivilor, erupii
dentare i invers cu parametrii biometrici.
Analiza rezultatelor de studiu la fete n vrst de 12
ani au demosntrat aceeai tendin: micorarea distanei
interpremolare superioare, inferioare; distanei intermolare superioare, inferioare; majorarea dimensiunilor
mezio-distale ale incisivilor superiori, inferiori; lungimii
segmentului anterior al arcadei dentare superioare, precum i numarului dinilor erupi, frecvenei anomaliilor
dento-maxilare in grupul I faa de grupul II (fig. 1, 2).

Fig.1 Valorile comparative (cm) ale parametrilor biometrici, dimensiunilor mezio-distale ale incisivilor, segmentului anterior al arcadei dentare
superioare, dinilor erupi n dependen de vrst (12 ani), sex (feminin)
la copii cu risc nalt de dezvoltare a anomaliilor dento-maxilare
P distana interpremolar superioar; Pm distana interpremolar
inferioar; M distana intermolar superioar; Mm distana intermolar inferioar; Lo lungimea segmentului anterior al arcadei dentare
superioare; DMI dimensiunile mezio-distale ale incisivilor superiori;
DMIm dimensiunile mezio-distale ale incisivilor inferiori; SDE suma
dinilor erupi; FRA frecvena anomaliilor

Valorile comparative ale indicilor biometrici la


biei n vrst de 13 ani, deasemenea au demonstrate
o diferen esenial: la biei din grupul I s-a constatat o valoare a distanei interpremolare superioare de
37,902,01cm i 43,40 5,28 cm; iar la arcada inferioar, corespunztor: 30,602,20 i 40,201,85 cm.

49

Frecvena anomaliilor dento-maxilare a constituit


corespunztor: 16,05,70% i 36,64,2% intergrupar
iar intragrupar 40% i 88%(diferen 50%). La nivelul
distanei intermolare superioare s-a depistat ,corespunztor: 41,303,92 cm i 53,402,80cm. La arcada inferioar aceste valori constituiau: 41,812,34 i 53,02,70
cm. Frecvena anomaliilor dento-maxilare a constituit
corespunztor: 24,64,92% i 29,55,80%; la arcada
inferioar a constituit corespunztor: 30,05,46 % i
23,35,79% intergrupar i intragrupar 44,6% 73,8% (diferen 30%). Lungimea segmentului anterior a arcadei
dentare superioare a constituit, corespunztor, n grupul I: 19,10,80 cm i grupul II 15,10,96 cm. Frecvena
anomaliilor dento-maxilare au constituit: intergrupar
35,06,10% i 20,05,12%; intragrupar 67,7% i 40,0%
(diferen 27%). La biei n vrst de 13 ani valorile distanei mezio-distale a incisivilor superiori au constituit, n grupul I: 3,300,16cm i 2,600,17 cm grupul
II; la arcada inferioar aceti indici valorau n grupul I:
2,640,26cm i 2,040,11cm. Indicii frecvenei anomaliilor dento-maxilare au constituit la arcada superioar
corespunztor: 37,705,83% i 16,54,47% intergrupar,
intragrupar: 56,03% i 50,0%.La arcada inferioar frecvena valora corespunztor: 48,086,37% i 19,65,08%
intergrupar, intragrupar: 69,6% i 35,6% (diferen 34%).

Rezultatele analizei parametrilor biometrici; valorilor dimensiunilor mezio-distale a incisivilor superiorii,


inferiori; lungimei segmentului anterior al arcadei dentare superioare; frecvenei anomaliilor dento-maxilare
n grupul I fa de grupul II la biei i fete cu vrste de
11 ani au relevat aceeai tendin.
Aadar, studiul a stabilit c frecvena anomaliilor
dento-maxilare se ntlnete mai mare la copii cu valori
micorate ale parametrilor biometrici; cu majorare a
sumei distanei mezio-distale a incisivilor superiori, inferiori, cu valoare mai nalt a lungimii segmentului anterior a arcadei superioare i sumei numrului de dini
erupi. Acest fenomen se poate lmuri prin disproporie
esenial a arcadei dento-alveolare,fapt ce denot despre
lipsa de spaiu n arcada dento-maxilar.
Majoritatea anomaliilor dento-maxilare i ocluzale sunt consecina erupiei premature a permanenilor
succesionali, care ocup o poziie anormal pe arcad,
ca urmre a spaiului necesar insuficient pentru incadrarea lor corect [2]. ntre evoluia celor dou dentiii
i cea a scheletului, cele dou sisteme osos i dentar,
nu exist sincronism.Dezvoltarea i cresterea scheletului osos ntrzie cu 1-1,5 ani fa de erupia dentar.
Erupia accelerat dentar determin disproporia
dintre sistemul dentar i masivul maxilo-facial. Dezarmonia dento-maxilar este influenat deasemenea
de persistena disproporiei ntre dimensiunile mezio-distale a dinilor permaneni i perimetrul arcadelor dento-alveolare.
Din alt aspect, asincronismul dintre vrsta biologic
osoas i erupia dentar provoac retardarea creterii
i dezvolrii arcadelor, influenata de individualitatea i
independena creterii si dezvoltrii acestor dou sisteme-procesul alveolar i dentar.

Fig.2 Valorile comparative (cm) ale parametrilor biometrici, dimensiunilor mezio-distale ale incisivilor, segmentului anterior al arcadei dentare
superioare, dinilor erupi n dependen de vrst (12 ani), sex (femenin)
la copii cu risc redus de dezvoltare a anomaliilor dento-maxilare

Concluzii
1. Valorile frecvenei anomaliilor dento-maxilare snt
mult mai mari n grupul cu risc nalt de dezvoltare a
acestei afeciuni fa de grupul II cu risc redus. Diferena intragruprar a frecvenei anomaliilor dentomaxilare depete 20-40%.
2. Discrepana nalt ntre aceste grupuri se lmurete
prin dezarmonie de dezvoltare ntre cele dou sisteme osos i dentar; asincronismul ntre vrsta
biologic osoas i erupia dentar.
3. Metoda de prognozare permite de a evidenia copii
predispui cu risc nalt de dezvoltare a anomaliilor
dento-maxilare.
4. Copiii cu risc nalt de dezvoltare a anomaliilor dentomaxilare necesit tratament profilactic ortodontic.

P distana interpremolar superioar; Pm distana interpremolar


inferioar; M distana intermolar superioar; Mm distana intermolar inferioar; Lo lungimea segmentului anterior al arcadei dentare
superioare; DMI dimensiunile mezio-distale ale incisivilor superiori; DMIm
dimensiunile mezio-distale ale incisivilor inferiori; SDE suma dinilor
erupi; FRA frecvena anomaliilor

50

Valorile dinilor erupi din grupul I au demonstrat


o majorare a numarului dinilor erupi: 26,733,53
faa de grupul II: 21,72,78. Indicii frecvenei anomaliilor dento-maxilare au constituit corespunztor:
28,66,43% i 15,85,62% intergrupar; intragrupar:
60,0% i 41,2% (diferen 20%).
Analiza parametrilor i frecvenei anomaliilor dento-maxilare la fete cu vrsta de 13 ani, deasemenea au
demonstrat aceeai tendin: micorarea parametrilor
biometrici, majorarea valorilor distanei mezio-distale a incisivilor superiori, inferiori; numrului dinilor
erupi i lungimii segmentului anterior al arcadei dentare superioare n grupul I fa de grupul II.Valorile
frecvenei anomaliilor dento-maxilare au constituit
corespunztor aceeai tendin.

Bibliografie:

1. Dorob V., Stanciu D. Ortodonie dento-facial. Editura Medical, Bucureti, 2003, 501p.
2. Ilua I. Concepie nou despre etiopatogenia anomaliilor dentomaxilare. Medicina stomatologic, Chiinu, 2010, 3, p.111-112
3. Ilu I., Bumachiu I. Anomaliile dento-maxilare la copii i adolesceni n Republica Moldova,Medicina Stomatologic, Chiinu,
2011, N. 4, p.28-30
4. Ilu I. Metod de prognozare a anomaliile dento-maxilare la copii, Medicina Stomatologic, Chiinu, 2012, N. 2,3, p.143-146
5. .. (.) , , 2006, 541.
Data prezentrii: 05.06.2015
Recenzent: Granciuc Gheorghe

DIAGNOSTICUL, PARTICULARITI DE TRATAMENT


I PROFILAXIE A FLUOUROZEI
Rezumat
Fluoroza este o afeciune endemic ca urmare a intoxicatiei cu fluor. n
Republica Moldova sunt zone endemice unde coninutul fluorului n apa
potabil depete valorile maximal admisibile.
Impactul este mai pronunat n mediul rural, unde populaia preponderent se alimenteaz cu ap din fntni de mina. Studiul cuprinde un numr
de 104 elevi cu forma foarte slab, slab i moderat a fluorozei dentare,
conform clasificrii I. Muller, cu vrste cuprinse ntre 14 i 20 ani, care au
acceptat benevol s fie intervievai i chestionai n viziunea stabilirii sursei
de consum a apei potabile. Rezultatele chestionrii identifica factorii de risc
n afectarea dinilor de fluoroz.
Cuvinte cheie: fluoroz, chestionar, zone endemice, elevi.

Irina Mnzat,
student anul V
Facultatea
Stomatologie, USMF
NicolaeTestemianu
Sergiu Ciobanu,
profesor universitar
Catedra Stomatologie
Terapeutic, USMF
NicolaeTestemianu

Summary
DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF PARTICULARS
FLUOROSIS
It is a condition endemic fluorosis due to fluoride poisoning . In Republic of Moldova are endemic areas where fluoride content in drinking
water exceeds the limit values. The impact is more pronounced in rural
areas , where the population is predominantly water from wells. The study
includes a total of 104 students with very poor form , weak and moderate
dental fluorosis functional class I. Muller , aged between 14 and 20 years
who have voluntarily agreed to be interviewed and questioned in view of
establishing the power consumption water .Results identify risk factors in
affected tooth fluorosis .
Keywords: fluorosis, questionnaire, endemic areas, students.
Introducere. Fluoroza este o afeciune endemic, ca
urmare a intoxicaiei cu fluor (F), ce survine mai frecvent
drept consecin a consumului apei cu coninut sporit de F.
Problema calitii apei este mereu actual. n prezent toate rile se confrunt cu calitatea apelor dulci i a apelor
potabile.
n Republica Moldova (fig.1) este cunoscut faptul c
sunt zone endemice unde coninutul fluorului n apa potabil depete valorile maximal admisibile (1,5 mg/l),
acestea sunt raioanele: Fleti, Glodeni, Rcani, Ungheni
cte 7,0-10 mg/l, Nisporeni 3-5 mg/l, Streni, Clrai
3-4 mg/l, Ceadr-Lunga, Taraclia, Basarabeasca 2-4
mg/l. Impactul este mai pronunat n mediul rural, unde
populaia preponderent se alimenteaz cu ap din fntni
de min, cele mai puin protejate de poluare [1,2, 4, 5].
Consumarea apei cu coninut sporit de fluor duce la
intoxicaia general a organismului, deregleaz procesele
metabolice. Fluoroza dentar este unul din semnele clinice
ale excesului de fluor, dar aciunii toxice sunt supuse i alte
esuturi ale organismului [6]. Prezint interes faptul c, fluoroza se ntlnete nu numai n regiunile cu coninut sporit
de fluor n apa potabil, dar i n unele regiuni cu coninut
optim sau chiar redus de fluor. Prin urmare, este necesar
analiza reaciei individuale a organismului la aciunea fluorurilor i posibilitatea lui de a metaboliza ionii de fluor.

Fig. 1 Zonele endemice n Republica Moldova

51

S-a depistat toleran variat fa de fluor i particularitile individuale ale metabolismului fluorului
la pacienii cu fluoroz.
Necesitatea zilnic de fluor este de 2-3 mg, dintre
care doar circa 0,8 mg sunt acumulate din produsele
alimentare, iar restul sunt ingerate cu apa potabil.
Coninutul de fluor n apa potabil este de 0,5-1,0
mg/l. Fluorul favorizeaz sedimentarea fosfatului
de calciu din saliv, ceea ce determin fenomenele de remineralizare n cazul declanrii proceselor
de carie dentar. De asemenea, fluorul inhib un ir
de enzime (catalaza, peroxidaza) i activeaz adenilatciclaza, ceea ce contribuie la formarea AMP
cu asigurarea efectelor hormonilor dependeni de
acest monofosfat. n placa dentar, fluorul perturb
aderena bacteriilor pe smal, inhib producerea de
acizi, precum i diminueaz sinteza polizaharidelor.
Aceste particulariti biologice ale fluorului sunt
utilizate n profilaxia cariei dentare prin fluorarea
apei potabile pn la 1 mg/l sau utilizarea diverselor
paste de dini i aplicaii topice. O alt surs de fluor
pot fi tabletele de fluorur de sodiu (0,25-1 mg F/
zi ) [3,4].
Teoretic ar fi posibil controlul tuturor cariilor, cu
condiia s existe suficieni ioni de fluor n contact cu
suprafaa dentar n timpul episoadelor de demineralizare.
Totui, meninerea pH-ului sub 4,5 (pH-ul critic
pentru fluorapatit) pe perioade ndelungate de timp,
va duce la inhibarea potenialului de remineralizare.
Dac la activitatea cariogen normal a hidrocarbonatelor fermentabile se adaug consumul periodic al
alimentelor acide i buturi bogate n zahr (de exemplu Cola), atunci nici mcar prezena ionilor de fluor
nu va mai putea inhiba total procesul de demineralizare [6,7].
Scopul studiului. Scopul prezentei lucrri este de
a identifica factorii de risc n afectarea dinilor de fluoroz la un grup de elevi, precum i a depista adolescenii cu atitudini i comportamente nesanogene. Alte
obiective au urmrit calcularea prevalenei mijloacelor suplimentare de igien orala i a criteriilor aplicrii n alegerea pastei de dini, precum i identificarea
nivelului de cunotine legate de metode de prevenire
a afeciunilor orale.

52

Material i metode. Pentru atingerea scopului


scontat, conform unui chestionar compus de noi din
14 ntrebri grupate n 2, 3 i 4 seciuni (fig. 2) s-au
intervierat i chestionat un numr de 104 de elevi cu
flouroz dentar, 62 de sex feminin (59.6%), 42 sex
masculin (40.4%), cu vrsta cuprins ntre 14 i 20
ani. Care locuiesc n una din localitile endemice ale
Republicii Moldova.
Rezultate i analiza lor. n studiul prezent au participat 104 elevi cu forma foarte slab, slab i moderat a fluorozei dentare, conform clasificrii I. Muller.
Rezultatele chestionrii au fost evaluate conform
urmtoarelor criterii:

Fig. 2 Chestionar de studiu


1. Factorii de risc pentru sntatea oral.
100% dintre subieci locuiesc n una din localitile endemice ale Republicii Moldova.
77% dintre subieci consum ap din fntnile
arteziene unde concentraia fluorului depete normele.
7% dintre subieci prefer ceaiul verde, care
conine pn la 3,1 mg/l F [2,3].
Criteriul aplicat n alegerea pastei de dini, a elevilor (43%), este promovarea produsului (reclame tv,etc. ). O periua complet acoperit cu past
de dini are aproximativ 1,5 mg de fluor [6,7].
25% dintre ei prefer apa de gur n care concentraia de fluor variaz de la 0.02% pn la
0,2% NaF (0,1-1.0 mg de fluor pe ml (1001000 p.p.m.) de ap de gur (fig.3) [6,7].

Fig. 3 Factorii de risc pentru sntatea oral


2. Comportamentul fa de igiena oral.
Frecvena periajului dentar. S-a constatat c
proporia cea mai mare este a celor care ape-

leaz la periajul dentar o dat pe zi, 54 %, urmat de 34 % proporia celor care i periaz
dinii de dou ori pe zi, 9% atunci cnd i aduc
aminte, i 3% dup fiecare mas.
Din numrul total de elevi 104 doar 37, (36%)
schimb periua de dini o dat n lun, 40,
(38%) de elevi afirm c o schimb o dat la
trei luni, i doar 27, (26%) cnd se deterioreaz.
Din totalul de 104 de elevi intervievai, doar
55, (52%) consider c guma de mestecat nu
poate nlocui pasta de dini, 42, (40%) au declarat c adaug un plus de prospeime respiraiei, ns nu nlocuiete pasta de dini, 8,
(8%) consider c poate nlocui pasta de dini.
Din numrul total de elevi, doar 42, (41%)
cunosc paii unui periaj corect, restul de 38,
(36%) declar ca nu cunosc, i doar 24, (23%)
oarecum.
67% ar dori s cunoasc mai mult despre metodele de prevenie oral, 33% se consider corect informai (fig. 4).

Fig. 4 Comportamentul fa de igiena oral


3. Frecvena consultaiilor la cabinetul dentar.
Cei mai muli elevi se prezint la medicul stomatolog, doar atunci cnd exist probleme,
89% i foarte puini, 6% cnd o problem existent se agraveaz, i doar 6% la consultul periodic (odat la 6 luni) (fig. 5).
n prezent, 63% nu prezint o afeciune dentar netratat, 20% nu cunosc, i 17% prezint o
afeciune dentar netratat.
Informaiile despre factorii de risc ai afeciunilor orale i metodele de prevenire a lor sunt
aflate n primul rnd de la medicul stomatolog
57%, familie, prieteni 43%.
93% consider dantura frumoas un factor
decisiv n relaiile interumane, 7% dantura nu
reprezint o prioritate, dect n caz de durere.
Starea de sntate a danturii. 50% consider c
prezint cteva probleme dentare, dar pentru

moment nu i deranjeaz, 25% consider c


att timp ct nu prezint dureri, nu i deranjeaz. Au o dantur frumoas i atent ngrijit
doar 20%, 5% au mari probleme cu dinii, dar
nu i permit s nceap un tratament.

Fig. 5 Frecvena consultaiilor la cabinetul dentar


Concluzii
1. Elevii consum ap din fntnile arteziene
unde concentraia fluorului depete normele.
2. Cei mai muli elevi, 89% se prezint la cabinetul stomatologic doar pentru afeciuni de
urgen.
3. Informaiile despre factorii de risc ai afeciunilor orale i metodele de prevenire a lor sunt
aflate n primul rnd de la medicul stomatolog,
prieteni i familie.
4. Criteriul aplicat n alegerea pastei de dini este
promovarea produsului (reclame tv,etc.).
5. Elevii (67%), ar dori s cunoasc mai mult despre metodele de prevenie a afeciunilor orale.
Bibliografie

1. Anale tiinifice. Ediia a XI-a., Volumul 2. Bivol N. ,,Excesul


fluorului din apa potabil i morbiditatea cu fluoroz. Catedra Igien General, USMF N. Testemianu. ,,Probleme actuale de sntate public i management Chiinu 2010.
2. Gnatiuc P. Fluoroza dentar n vizorul medicinii moderne. Chiinu, 2012.
3. Godoroja P., Spinei A., Spinei I. Stomatologie terapeutic pediatric. Chiinu, 2003, p. 87-101.
4. Saulea A. Fiziologia sistemului stomatognat. Chiinu, tiina,
2009, p 36-38.
5. Spinei I. Asistena stomatologic copiilor cu fluoroz dentar.
Buletin de perinatology, 2000, nr. 3, p.21-24.
6. Croll T. Enamel Microabrazion for removal of superficial dysmine-ralization and decalcification defects. J Am Dent Assoc,
1990, vol. 120, p. 411415.
7. Mount G., Hume W. Conservarea i restaurarea structurii dentare. All educational. Bucureti. 1999. 272 p.
Data prezentrii: 11.06.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

53

. .

,
5

,
.
,

.

, ,
, .

, . , ,
, , , . , 37%
, 67% /
.

,
.


.
: , , , .

Summary
DENTAL PLAQUE. FORMATION AND DEVELOPMENT. DIAGNOSTICS AND TREATMENT
Periodontal disease is very diverse and covers the entire population of
the planet. Dental plaque plays a very important role in the formation of
supra and subgingival dental plaque that accumulates and contributes to
demineralization of tooth enamel, reducing its protective function.
Plaque is a favorable basis for the reproduction of different types of bacteria and microorganisms that live permanently in the human oral cavity.
This accelerates the occurrence of any of the abnormalities in the mouth
that causes discomfort when speaking, during the act of chewing.
According to the studies, 37% of patients of this group have healthy periodontium, and in 67 % of patients were identified overand / or subgingival deposits.
After studying the specialized literature we concluded that all people are
susceptible to the accumulation of plaque and the main etiological factor of
accumulation of dental plaque is a wrong and inadequate oral hygiene. Preventive measures play a very important role in reducing the aggressiveness
of dental plaque and prevent the onset of the disease process.
Keywords: Periodontal disease, dental plaque, supra and subgingival
dental plaque, preventive measures, healthy periodontium.

54

Rezumat
PLACA DENTAR. FORMARE I DEZVOLTARE. DIAGNOSTIC I
TRATAMENT
Boala parodontal este foarte divers. Placa dentar joac un rol foarte
important n formarea plcii dentare supra i subgingivale, care se acumuleaz i contribuie la demineralizarea smalului dinilor, reducerea funciei
sale de protecie.

Placa dentar este o baz favorabil pentru


reproducerea diferitelor tipuri de bacterii i
microorganisme care triesc n permanen n
cavitatea bucal uman. Aceasta, fr ndoial,
accelereaz apariia oricrei dintre anomalii n
cavitatea bucal, care provoac disconfort n
timpul vorbirii sau a actului de masticaie.
Conform studiilor, 37 % dintre pacienii
din acest grup au un parodoniu sntos, iar la
67 % dintre pacieni au fost identificate depozite supra i subgingivale.
Dup studierea literaturii de specialitate
sa ajuns la concluzia, c toi pacienii snt
sensibili la acumularea plcii bacteriene i c
principalul factor etiologic al acumulrii plcii
dentare este o igien oral greit i inadecvat. Msurile preventive joac un rol foarte important n reducerea agresivitii plcii dentare
i n prevenirea procesului incipient de boal.
Cuvinte cheie: Boala parodontal, placa
dentar, plca dentar supra i subgingival,
msuri preventive, factor etiologic.

.
( ) (
),
( ). [2]
,
, . [3]

, , ,
. [5]
, . [1] , ,
,
, , .
, , ,
. .
. [4] ,
,
-

.

, . [6] ,
, . ,

.
, (, ) .
, 1 . ,
. .
,
, , , .

, ,
. ,
.
:
18 40 .
:
1.

2.

3.
( Sillness&Loe,
(Mhlemann),
).
4.
5.

, 94 (61 33 ),
1840 . -

55

3
:
1: 47

2: 28

3: 19


.

, .

:

:

,

,
.
, .

,
37% ,
67% / .

. 3

. 4
1

, : . .
, : . , 2.01.1993
:

: , ,
.

. 5 ,
1

. 1

56

. 2

Sillness&Loe
(Mhlemann)

. 6 ,

. 7 ,

. 11 ,

. 8 ,

. 12 ,

2

, : .
, : . , 10.04.1990
:

: , ,

1.
,
,

.
2.
.
3.

, .
4. ,

.
5. ,
,

.
:

2

Sillness&Loe
(Mhlemann)

. 9

. 10

1. Chetru Viorica. Aspecte de etiologie, diagnostic i tratament ale


parodontitelor marginale cronice, Monografie, Chiinu, 2007.
2. Volf Gerbert,F.Rateyntskhak,Edit M.Rateytskhak, , 2007, . 15.
3. .. , 2000 ,
.2124.
4. .., .., .., , , , 2004, 288 .
5. , , 2004 ., .22.
6. .. , 2004, .143.
Data prezentrii: 19.05.2015 Recenzent: Gheorghe Nicolau

57

PERIODONTITA CRONIC GRANULANT.


DIAGNOSTICUL I METODE DE TRATAMENT
Aliona Socolova,
student anul V
Facultatea Stomatologie,
USMF Nicolae
Testemianu
Viorica Chetru,
confereniar universitar
Ion Roman,
asistent universitar
Catedra Stomatologie
Terapeutic a USMF
Nicolae Testemianu

Rezumat
Periodontitele cronice trezesc un interes deosebit al medicilor stomatologi-terapeui, precum ocup al treilea loc dup frecvena adresarilor, cariilor i a pulpitelor. Principala cauz etiologica a inflamaiei esuturilor periodontale o constituie complicaiile tratamentului endodontic.[4] Articolul
ofer informaii cu privire la factorii etiologici determinani n apariia periodontitei cronice granulante, diagnosticul acestei afeciuni i la rezultatele
obinute n urma tratamentului a 8 pacieni n perioada anului 2013-2015.
Cuvinte cheie: periodontit, granulant, infecioas, condensare lateral.

Summary
CHRONIC GRAINY PERIODONTITIS. DIAGNOSIS AND METHODS
OF TEATMENT
The chronic periodontitis arise a special interest of many dental therapists, occupying the third place according to frequency of addressing, after
caries and pulpitis. The primary etiology of periodontal tissues inflammation is endodontic treatment complications.[4] The article offers information
about the etiological factors determinating to chronic grainy periodontitis,
about diagnosis, methods of treatment and about theresults obtained after
the treatment of 8 patients during the 2013-2015 years.
Key words: periodontitis, grainy, infective, lateral condensation.
Introducere
Inflamaia periodoniului, numit periodontit, prezint actulamente un interes deosebit petru medicii stomatologi, precum aceast patologie este destul de
frecvent. Conform datelor T. F. Vinogradova (1990), A. S. Ivanov, i A. K. Iordanishvili(1992), dup frecvena adresrilor, periodontita cronic ocupa al III-lea loc,
dup carii i pulpite, dintre care 34 % i revin periodontitei cronice granulante.[6]
Anuarul statistic al Centrului de Sntate Public din Republica Moldova, arat
c eficacitatea tratamentului i a profilaxiei afeciunilor periapicale a sczut n ultimii 10 ani, precum raportul dintre numrul de dini tratai ctre numrul de dini
extrai a sczut de la 7,9 pn la 6,6, ncepnd cu anul 2000 pn n anul 2013.[1]
Principala cauz, care menine actualitatea acestei probleme, rmine ineficiena profilaxiei nozologiilor dentare, n special a cariei dentare i a pulpitelor. Mai
pot mentiona i tratamentul necalitativ al canalelor radiculare, care este pe larg
practicabil n ziua de astzi i care provoac deseori schimbri patologice la nivelul
periodoniului.[2] Chiar n cazul respectrii tuturor cerinelor ctre sterilizarea i
obturarea canalelor radiculare medicul stomatolog ntlnete multiple dificultai,
cum ar fi inaccesibilatatea cmpului operator, canale inguste i curbate. Nu trebuie
s uitam nici de complicaiile frecvente ale periodontitelor cronice granulante care
apar sub form de reacutizri, periostite, dar n cazul unei rezistene sczute a organismului pot trece chiar n abcese sau osteomielite odontogene.
Totalitatea acestor factori scade esenial succesul terapiei periodontitelor. La
moment, avnd la dispoziie multiple materiale, tehnici i metode ndreptate spre
restabilirea morfo-functionala a dintelui, este important s tim s alegem pe cele
mai eficiente, s aplicam metoda optim, individual pentru fiecare caz clinic.[3]
Din cele sus mentionate, concludem faptul c problema tratamentului periodontitelor cronice const nu numai n folosirea corect a metodelor, dar i n
alegerea potrivit a tehnicilor i a materialelor.[5]

58

Scopul cercetrii
Studierea formei de periodontit cronic granulant i evaluarea metodelor de
diagnostic i tratament n baza literaturii.

Materiale i metode
Studiul se bazeaz pe o abordare de tip descriptiv, care releveaz aspectele demografice, medicale i
stomatologice, observate pe un lot de pacieni, aduli
din Republica Moldova n relaie cu sntate dentar.
n calitate de obiect de studiu, este lotul de 30 de pacieni.
Cercetarea de fa a fost facut n maniera transversal prin aplicarea de chestionare, pe un lot de
persoane, dar i prin colectarea informaiei din fiele
pacienilor din cadrul clinicii Euro Dent. La cercetarea de fa a fost aplicat chestionarul de tip deschis,
cu variante de rspuns.
Pacienilor li s-au acordat ntrebri despre ocupaia lor actual, mediul de trai, adresabilitatea la serviciile stomatologice i informarea privind periajul
corect al dinilor i folofirea flosei dentare.
Din totalul de 30 de pacieni, 21 au fost diagnosticai cu periodontit, dintre care 2 au fost diagnosticai cu periodontit acuta,7 cu periodontit cronic
fibroas, 8 cu periodontita cronic granulant i cu
cea granulomatoas 4 pacieni.
Din totalul de 8 pacieni tratai cu periodontit
cronic granulant, care constituie obiectul de studiu
al acestei cercetri, pe perioada mai 2013- februarie
2015, n funie de sex s-au stabilit urmatorii coeficieni relativi de proporie, numit i esantionarea tratificat 6 pacieni sunt brbai i 2- femei; vrsta
medie a pacienilor fiind de 30 de ani.
Pacienii au fost supui examenelor clinice pe baza
crora s-a stabilit diagnosticul complet i planul de
tratament.
Rezultate i discuii
n urma datelor colectate, la categoria angajailor
n campul de munc, au fost identificai 19 pacieni,
pensionari 5 pacieni, studeni 4 i doar 2
elevi.(fig.1). Aceast diagram ne demonstreaz faptul c majoritatea pacienilor sunt de vrsta adult, ei
sunt cointeresai n serviciile stomatologice, fie pentru
aspect, fie pentru meninerea igienei orale. Din punct
de vedere al adresabilitii la medicul stomatolog n
ultimele 12 luni, 12 pacieni din 30 nu s-au adresat
la medicul stomatolog timp de 1 an. 10 dintre acestia
s-au adresat o singura dat, 4- de 2 ori, 2 pacieni au
avut 3 vizite la medicul stomatolog, 1 pacient de 6
vizite i 1 pacient 10 vizite (fig.2).

Fig.1. Distribuia pacienilor n funcie de ocupaie


Rezultatele confirm c informarea respondenilor despre periajul corect al dinilor i folofirea flosei dentare a fost efectuat la majoritatea pacienilor
(fig.3).

Fig.2. Adresabilitatea pacienilor n ultimele 12 luni

Fig.3. Distributia pacienilor n funcie de informare despre periajul


corect i folosirea flosei dentare
n urma studiului efectuat i a aplicrii practice,
toi 8 pacieni din lotul total de cercetare au primit tratament adecvat, dintre care 6 pacieni au fost tratai n
dou vizite i restul 2 ntr-o vizit. Pacienii au fost
supui tratamentului complex antiseptic i biologic.
Caz clinic
Pacienta A. a solicitat asistena stomatologic pe
data de 27 mai 2013 n Clinica stomatologic Euro
Dent". Sexul: feminin. Anul naterii: 1996
Acuze: Pacienta acuza prezenta durerilor cu caracter scitor,care se intensifica n timpul inciziei i a
masticaiei alimentelor.
Boli antecedente i concomitente: Hepatita, SIDA,
TBC pacienta neag.
Evolutia actualei boli: Aproximativ un an nainte de
apariie a durerilor pe dinte a aparut o cavitate carioasa. Dintele a fost tratat. Din anamneza, deducem numeroase reacutizri a procesului inflamator, insoite
de dureri i dechidere a canalului fistular pe mucoas.
Examenul exobucal: Simetrie faciala; etajele feei
sunt proporionale; culoarea tegumentelor este rozpal, fr modificri. Palparea punctelor de ieire a
nervilor este indolor. Palparea articulaiei temporomandibulare nu a suspectat careva schimbari, excursia condililor la deschidere i nchidere a cavitaii
bucale este n norm. Ganglionii limfatici nu sunt
modificai n volum, sunt indolori la palpaie.
Examenul endobucal: Gradul de deschidere a cavitaii bucale 4 cm. Mucoasa vestibular de culoare roz, este prezent fistula pe mucoasa vestibular la
nivelul proieciei apexului dintelui 22; inseria frenurilor este n norm. Forma arcadelor dentare este
normal, cea superioar- semieliptic, cea inferioarparabolic. Bree dentare nu sunt. La dinii 11,15,22,
23, 26, 36, 46, sunt prezente obturaii.

59

S-a efectuat electroodontodiagnosticul cu aparatul EOM-3.Dintele a reacionat la curentul de 160A.


Percuia vertical i orizontal este puin dureroas.
Radilogic observm modificri la nivelul apexului, un
focar de osteoporoz, cu contururi neclare(fig. 4).
Diagnosticul: Periodontita cronic granulant a
dintelui 22.
Planul de tratament: S-a efectuat anestezia infiltrativ, cu sol Ubistesin 1:100 000- 1 ml,ulterior s-a
nlaturat obturaia i s-a creat accesul ctre cavitatea
pulpar. S-a aplicat sistemul de izolare prin dig. Resturile pulpare au fost nlturate prin metoda vital,
urmat de prelucrarea mecanic i medicamentoas a
canalului radicular.
Canalul a fost irigat cu soluii antiseptice clorhexidina 0,05% i hipoclorit de natriu de 3%. Lungimea
de lucru s-a determinat prin metoda electrometric,
cu apex locatorul Root ZX" .
Prelucrarea canalului radicular se finalizeaz cu
uscarea cu ajutorul conurilor de hrtie.
Deoarere dintele este monoradicular i este prezent canalul fistular, a fost luat decizia de a efectua
tratamentul periodontitei intr-o singur vizit. Dup
prelucrarea minuioasa mecanic, medicamentoas i
uscarea canalului, a fost obturat cu materialul Dexodent i conuri de gutaperc, prin metoda condensarii
laterale, la rece (fig.5).
S-a efectuat radiografia de control (fig. 6) i a fost
aplicat obturaia permanent fotopolimerizabil
pentru restaurarea cavitatii.Dup 6 luni s-a efectuat
repetat radiografia de control(fig. 7).

Fig. 6. Radiografia de control adintelui 22

Fig. 7.Radiografia de control a dintelui 22 peste 6 luni


Concluzii
n urma studierii literaturii de specialitate i a
aplicrii practice, s-a demonstrat c majoritatea periodontitelor cronice granulante sunt de natur infecioas. n urma studiului efectuat pe cei 8 pacieni,
concludem faptul c utilizarea complex a metodelor
antiseptice, biologice i obturarea etan a canalelor
radiculare, inhib dezvoltarea procesului infecios i
permite restabilirea esuturilor periapicale. Terapia
trebuie s fie complex i atraumatic, doar n acest
caz rezultatul va fi pozitiv.

Fig. 4. Dintele 22 pn la tratament cu focar de osteoporoz, cu


contururi neclare

60

Fig. 5. Metoda de obturare prin condensare lateral la rece

Bibliografie

1. Biroul Naional de Statistic al Republicii Moldova Anuarul


statistic al Republicii Moldova2000-2013", 185-209 p.
2. Luminia Nica. Obturaia endodontic. Principii i tehnici. Editura Eurostampa" . Timioara, 2011. 47-58 p.
3. Revista Romana de Stomatologie. VOLUMUL LVII, NR. 2, AN
2011. Doctorand Dr. Smaranda Nazarie, Prof. Dr. Maria Voroneanu. Tratamentul endodontic n cadrul algoritmului de conservare a dinilor cu importan protetic i estetic. 116-118 p.
4. .. "
" : " 1974. 39-84 p.
5. ., ., . " : ", 1989. 40-151 p.
6. .., . " .
: - . 1999. 15-46 p.
Data prezentrii: 19.05.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

DIAGNOSTICUL I TRATAMENTUL PERIODONTITEI APICALE


CRONICE GRANULANTE
Rezumat
Tratamentul aplicat n formele granulante de periodontit cronic, utiliznd sistemele moderne de preparare mecanic i obturare tridimensional a canalelor radiculare, inclusiv datorit sterilizrii spaiului endodontic,
conduce la crearea condiiilor favorabile de osteoregenerare a esuturilor
periapicale cu restabilirea ulterioar a funciei fiziologice a dintelui afectat.
Cuvinte cheie: periodontit apical cronic granulant , tratament conservativ, obturare tridimensional.

Summary
DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF PERIODONTITIS IN CHRONIC GRANULATING FORMS
Treatment of periodontitis in chronic granulating forms, utilizing
modern mechanical preparation and three-dimensional pack of the root
canals, including sterilization due to endodontic space, leads to favorable
conditions for the bone regeneration process with subsequent restoration
of physiological function of the affected tooth.
Key words: chronic granulating periodontitis, conservative treatment,
three-dimensional pack.

Alina Eanu,
student anul V
Facultatea Stomatologie,
USMF Nicolae
Testemianu
Viorica Chetru,
confereniar universitar
Catedra Stomatologie
Terapeutic a USMF
Nicolae Testemianu

Introducere
Periodontitele apicale cronice reprezint o reacie inflamatorie a structurilor
periodoniului la agresiunea agenilor patogeni de origine endo-exogen [Baume
L.I., 1970; Constantin I., 1981; Botea I., 1988; Stashenco P., 1994,1995; Hashioca
K., 1994; Alkamine A., 1994; Andreescu C.;Matsushima K., 1997; Nair P.N. et al.,
1997,1998; Gafar M., 1998; Euler G.J., 1998; Istrati D. 2013]. Prin fora de imunoreactivitate a organismului, incitat de bacterii i antigenii lor, sunt induse procese
aberante de formare a esutului granulant n regiunea periapical. Reaciile imunitare locale elimin marea majoritate a microorganismelor, dar n paralel cu efectele
de protejare determinate de celulele imunocompetente i produsele lor solubile,
contribuie, de asemenea, la alterarea i rezorbia esutului osos, prin care se perpetueaz inflamaia [ .., 1990; Alcamine A., 1994; Cohen S., 1994; Milia E.,
1996; Matsuo T., 1995; Stashenco P., 1995; Tacayama S., 1996].
Periodontit apical cronic granulant.
Este o osteit ceprezint o distrucie osoas periapical cu contur nedelimitat
i nedeterminat.
Epidemiologie:
La moment este cunoscut c, n aproximativ 77,2% cazuri patologia respectiv
poate evolua asimptomatic, procesele distructive fiind depistate pe ortopantomogram n timpul investigaiilor profilactice de rutin.
n cca. 98-99 % cazuri, periodontitele apicale cronice sunt cauza flegmoanelor
regiunii maxilo-faciale, periostitelor odontogene, osteomielitei i complicaiilor
acestora. Adeseori (67-80 % cazuri), caria complicat este cauza extraciei dentare.
Scopul cercetrii:
Scopul lucrrii l constituie elaborarea metodei raionale i eficiente de tratament ale periodontitelor apicale cronice granulante.
Obiectivele lucrrii
Analiza literaturii de specialitate.
Aplicarea n practic a metodelor contemporane de diagnostic n cadrul
formelor cronice de periodontite.
Studierea eficacitii tratamentului aplicat n cadrul formelor cronice de periodontite.

61

62

Materiale i metode de cercetare


Cercetrile clinice au fost efectuate n cadrul Centrului Stomatologic Moldo-American UniDent-Art.
In conformitate cu obiectivul de baza i ipoteza de lucru au fost cercetai 25 de pacieni (8 barbai i 17 femei) cu vrsta cuprins ntre 22 i 60 de ani cu diferite
forme de manifestare a periodontitei apicale cronice,
supui tratamentului terapeutic.
Programul de investigaii a inclus datele de paaport, anamneza i analiza examinrilor paraclinice.
Pentru aprecierea tratamentului efectuat, studiului au
fost supuse fiele de observaie.
Tratamentului endodontic au fost supui 10 dini.
Tehnica preparrii mecanice a canalelor radiculare
fiind Step by Step executat cu ajutorul sistemului
Protaper Universal i Protaper Next concomitent prelucrarea medicamentos cu hipoclorit de sodiu (3,0
%), un remediu cu puternice aciuni antiseptice. Ca
metod de obturare am folosit obturarea tridimensional cu Termafil si sealer Ah +.
Rezultate obinute.
Conform studiului elaborat pe un lot de 25 de pacieni, (8 barbai si 17 femei) 11 din ei au fost diagnosticai
cu periodontit apical cronic granulant. Am relatat
doua cazuri clinice : periodontit apical cronic granulant n dintele 46 i dintele 24. S-a utilizat ca metode
de cercetare examenul clinic i investigaiile paraclinice.
Caz clinic
Pacientul Y s-a adresat la clinica stomatologic
Moldo-American UniDent-Art, pentru asisten
stomatologic, pe data de 18 . 11 .2014
Sexul : Masculin
Anul naterii : 1979
Acuze: Disconfort n timpul alimentrii n dintele 24.
Examenul Endobucal La examinarea clinic
endobucal s-au depistat obturaii la nivelul dinilor
16, 34 ,26 , 27 , proces carios la nivelul dintelui 35 i
36. Dintele 24 este obturat,palparea mucoasei la nivelul proieciei apexului dintelui este sensibil, hiperemit i edemaiat. Percuia n ax puin dolor.
Diagnostic: Periodontit apical cronic granulant a dintelui 24.
Planul de tratament:
n prima vizit, la momentul iniierii tratamentului, s-a nlturat obturaia prezent i s-a obinut
accesul larg spre camera pulpar. Apoi s-a identificat
orificiile canalelor radiculare, dup care a avut loc
aplicarea Rubberdam-ului. Canalele radiculare s-au
prelucrat utiliznd sistemul ProTaper, apoi s-au irigat
cu soluie de Sodium hypochlorite 3,0%. Ulterior s-a
msurat lungimea de lucru folosind apexlocatorul,
indicii constituind 18mm. Pereii canalelor radiculare au fost prelucrate mecanic, utiliznd sistemul ProTaper, failurile F5. S-au irigat canalele radiculare cu
soluie de Sodium hypochlorite 3,0 %, apoi cu ap
distilat -5 ml. Uscarea canalelor radiculare cu conuri
de hrtie. n canale s-a introdus Hidroxidul de Calciu
(Ca(OH)2) timp de 1 lun. S-a aplicat obturaie provizorie n canalelor radiculare, utiliznd Pro Root MTA
(Dentsply). Dup care s-a obturat provizoriu cavitatea
dintelui cu material autopolimer (Dentin Pasta).
La interval de o lun de la prima vizit, pacientul

Y nu a prezentat acuze, durerile n regiunea dintelui


24 au disprut. Percuia dintelui indolor .Tratamentul a urmat cu etapele menionate mai sus . n aceast
vizit s-a introdus repetat sealer pe baz de Hidroxid
de Calciu (Ca(OH)2) timp de 1 lun.
Vizita a III-a. La interval de 1 luna dup a II-a vizit.
Pacientul nu a prezentat acuze. Tratamentul a continuat
conform algoritmului cu : Aplicarea Rubberdam-ului,
nlturarea obturaiei provizorii. Apexlocaia fiecrui
canal. Prepararea mecanic i prelucrarea medicamentoas a canalelor radiculare (cu soluie de Sodium hipochlorite 3,0% si Glyde, utiliznd sistemul Protaper
prin metoda Step by Step ncepnd cu profainderele
manuale 17, neaparat sub controlul apexlocatorului,
apoi cu Protaperele F1; F2; F3).Verificarea diametrului
orificiului apical cu ajutorul veriferelor.Uscarea canalelor cu conuri de hrtie i obturarea tridimensional a
acestora cu Thermafil si sealer Ah Plus; aplicarea Pro
Root MTA(Dentsply) pe orificiile canalelor cu restaurare estetic ulterioar a dintelui.
Controlul radioviziografic:

Fig. 1 nainte de tratament


Fig. 2 Dup tratament cu

obturarea canalelor radiculare
Concluzii
Tratamentul aplicat n formele granulante de periodontit cronic, utiliznd sistemele moderne de preparare mecanic i obturare tridimensional a canalelor radiculare, inclusiv datorit sterilizrii spaiului
endodontic, conduce la crearea condiiilor favorabile
de osteoregenerare a esuturilor periapicale cu restabilirea ulterioar a funciei fiziologice a dintelui afectat.
Recomandri practice
innd cont de faptul c, periodontitele apicale
cronice evolueaz asimptomatic, sunt necesare investigaii profilactice faciale, endobucale, radioviziograf
ice,electroodontodiagnostice, densitometrice pacienilor cu carie complicat i a celor, care au suportat
recent diverse infecii virale, bacteriene, traumatisme
ale regiunii maxilo-faciale, n scopul reducerii riscului de dezvoltare a patologiei menionate.
Bibliografie

1. Borovski E. Stomatologie terapeutic. Chiinu: Lumina. 1990.


p. 208-209
2. Gafar Memet, Iliescu A., Odontologie. Endodonie clinic i
practic. Ed. Medicina, Bucureti, 1998.
3. Suciu Ioana, Rolul medicaiei intracanalare n endodonia practic, 2003, Nr. 25, Bucureti, Ed. Cerma, pag. 5-92.
4. Ursu E., Tratamentul raional endodontic al periodontitelor
apicale cronice. Disertaia de d..m., Chiinu, 2000, pag. 107.
Data prezentrii: 20.05.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

RESTAURRI DENTARE DIRECTE I CRITERII ESTETICE


A GRUPULUI FRONTAL DE DINI
Rezumat
Dezvoltarea artei cosmetice a dus la o evoluie a vieii sociale odat cu
schimbarea obiceiurilor i a manierelor.A nceput s se acorde mai mult
atenie feei, care a devenit mai deschis i mai expresiv, n armonia creia
dinii au cptat un rol important.Astfel a aprut preocuparea pentru
tratamentul dentar i ngrijirea dinilor pentru a deine un zmbet ct
mai plcut, perfect.Culoarea constituie un factor notabil n refacerile estetice, deoarece armonia culorilor este mai important dect cea a formelor.O
condiie de baz a restaurrilor estetice directe cu materiale compozite fotopolimerizabile este reproducerea cu acuratee a tuturor caracteristicilor
cromatice ale dinilor naturali.
Cuvinte cheie: restaurri estetice directe, compozite fotopolimerizabile,
armonia culorilor, caracteristici cromatice.

Iuliana urcan,
student anul V
Facultatea Stomatologie,
USMF Nicolae
Testemianu
Viorica Chetru,
confereniar universitar
Catedra Stomatologie
Terapeutic a USMF
Nicolae Testemianu

Summary
DIRECT DENTAL RESTORATIONS AND AESTHETIC CRITERIA OF
THE FRONTAL GROUP TEETH
The development of the art of cosmetics led to an evolution of social
life that has changed habits and manners.People began to pay more attention to their face, which has become more open and expressive.The concern
for dental treatment and care has appeared in order to own a bright and
perfect smile.The color is a notable factor in aesthetic restorations because
the harmony of colors is more important than the forms.A basic condition
of direct aesthetic restorations with light-cured composite is to reproduce
accurately the chromatic characteristics of natural teeth.
Key words: direct aesthetic restorations, light-cured composite, harmony
of colors, chromatic characteristics.
Actualitatea temei:
n ultimele decenii a aprut o specialitate mai tnr, n prezent matur a Medicinii Dentare numit Estetica Dentar.Scopul principal al acestei ramuri este analiza, conceperea i realizarea zmbetului perfect .nc din antichitate frumuseea
a fost asociat cu proporia, iar nvaii greci i latini au introdus n definiia ei
, i noiunile de culoare i form. Pytagoras a fost primul care a susinut c exist o legtur strns ntre cosmologie, matematici, tiine naturale i estetic, iar
principiul tuturor lucrurilor este numrul i implicit, conform legilor matematice
, ordinea [1], care poate fi extrapolat n simetrie. n 1509, Fra Luca Pacioli n lucrarea De divina proportiona emite teoria proporiei divine care se regsete
n tot ceea ce ne nconjoar: matematica, arhitectura, muzica, corpul uman, natur, pictur, teologie, iar sistemele ce conin n organizarea lor acest raport se pare
c sunt superioare din punct de vedere estetic i funcional celor care le lipsete
raportul de aur [2].Utilizndu-se criteriile generale de frumusee, specialitii n
estetic dentar au reuit standardizarea caracteristicilor zmbetului perfect cu
elementele sale: buze, zona de gingie fix i dini.
Scopul lucrrii:
Scopul lucrrii este studierea etapelor realizrii zmbetului perfect, i anume
ndeplinirea condiiilor estetice n refacerile dentare conform formei, culorii, mrimii dinilor n dependen de sex, vrst i particularitile feei pacientului.
Criterii estetice n restaurri dentare.
A. Buzele:Impresia artistic general creat de un tablou poate fi potenat sau diminuat de ram . Buzele pot avea acelai efect n aspectul zmbetului

63

64

.Exist criterii bine definite de apreciere a buzelor.


Se analizeaz dimensiunea, simetria, forma, culoarea, tonicitatea, textura, linia comisurilor ( paralel
cu linia bipupilar ) i raportul de poziionare fa de
dini . Lungimea medie a buzei superioare ( msurat
n repaus de la sub-nasale la marginea sa inferioar )
are urmtoarele valori medii: 20-22mm la femei tinere i 22-24 mm la brbai tineri[3]. Buzele prea scurte
permit vizibilitatea dinilor n repaus, iar buzele hiperactive dezgolesc o poriune prea mare de gingie
fix n timpul sursului, aa numitul zmbet gingival. Analiza acestor parametri se face clinic , rugnd
pacientul s pronune
literele M i E. n timpul pronuniei repetate a literei M n medie este vizibil o poriune de
2-4 mm din zona incizal a incisivilor laterali, iar
pronunia literei E determin extensia maxim a
buzelor evideniind linia sursului[3] care nu trebuie
s depeasc cu mai mult de 2-3 mm linia coletelor
incisivilor centrali.Amplitudinea micrii pe vertical a buzei superioare, din poziia de repaus n poziia
superioar maxim n rs, este n mod obinuit de
6-8 mm, iar n cazul hiperactivitii buzelor micarea
este de aproximativ de dou ori mai ampl.Aspectul
buzelor difer de la persoan la persoan i, evident,
se modific odat cu vrsta. Poziia i volumul lucrrilor protetice din zona frontal poate modifica semnificativ forma buzelor. Din acest motiv anumite repere descriptive sunt transmise laboratorului n ideea
c lucrarea protetic trebuie realizat n armonie cu
elementele nvecinate.
B. Zona gingival fix:Aspectul plcut al sursului poate fi afectat de unele abateri de la normal
ale zonei de gingie fix: culoarea, textura, volumul,
conturul gingival, simetria coletelor, zenitul gingival,
ambrazurile gingivale.
a. Culoare i textura: Cantitatea de pigment melanic prezent n mucoas fix gingival determin
variaia culorii de la roz spre brun, n funcie de
ras.Textura gingiei sntoase are aspect de coaj de portocal.
b. Forma i volumul: Volumul este i el variabil n
mod fiziologic. Au fost descrise n literatura de
specialitate[3] 3 tipare gingivale: normal, subire
i gros, cele trei tipuri difereniindu-se prin grosimi diferite ale rebordului osos alveolar, a marginii gingivale i aspectul conturului gingival[3].
Cele dou variante -subire i gros evolueaz
diferit n cazul afectrii parodontale: tipul subire
evolueaz spre resorbie osoas i retracie gingival, n timp ce la pacienii cu tip gros se asociaz
cu pungi gingivale adevrate sau false i hipertrofie gingival. n cazul hipertrofiilor gingivale,
constituionale sau patologice, forma vizibil a
dinilor se modific, acetia devenind mici i lai.
c. Simetria, conturul i zenitul gingival: Conturul
gingival urmrete linia coletului dentar.n Fig. 1
se poate observa situarea la nivele diferite a coletului clinic al dinilor frontali pstrndu-se simetria fa de linia median.Coletul incisivilor

centrali se situeaz pe aceeai linie, orizontal, cu


coletul caninilor, incisivii laterali situndu-se, n
medie, cu aproximativ 1mm[4] mai jos. Aceast
variant anatomic are denumirea de contur gingival de Clasa I[5]. O variaie des ntlnit i acceptat ca fiind fizionomic este conturul gingival
de Clasa a ll-a cnd coletul incisivilor laterali se
afl mai sus de linia incisivilor centrali i a caninilor. O analiz mai n detaliu a conturului gingival
introduce un al treilea element i anume zenitul
gingival: punctul cel mai nalt al curburii gingivale a fiecrui dinte.Datorit nclinrii meziale a
dinilor acest punct nu se situeaz ntotdeauna la
mijlocul distanei mezio-distale, ci uor distal [6]
(Fig 2).
d. Papilele gingivale: Un alt element descriptiv al
sursului este reprezentat de ambrazurile gingivale: spaiile de form triunghiular delimitate de
feele, respectiv marginile, proximale ale dinilor,
de la nivelul coletelor i pn la punctul de contact.Aceste spaii sunt ocupate, n mod normal, de
papilele gingivale. n cazul retraciilor gingivale
mari, volumul papilei este mai mic dect spaiul
nou creat i apar triunghiurile negre inestetice.

Fig. 1 Nivelul coletelor

Fig. 2 Zenitul gingival


. Dinii a) Forma dinilor: Aspectul natural al
dinilor variaz n funcie de vrsta, sexul, tipul constituional i personalitatea pacientului, mai mult,
unele teorii susin c forma incisivului central superior corespunde conturului rsturnat al feei. Forma
este dat de raportul dintre nlimea i limea dintelui, de marginile libere, limitele proximale i linia
coletului, practic conturul dintelui.Percepia vizual a
dinilor este influenat de nclinarea lor fa de axele
de referin n cele trei planuri. Dei nu este modificat fizic forma, imaginea perceput este diferit.
b) Dimensiunile dinilor, proporia centralilor
i numrul de aur, , :n strns legtur cu forma
este dimensiunea dinilor. Dimensiunile variaz de
la pacient la pacient i se consider normale atunci
cnd sunt proporionale ntre ele i n acelai timp
cu dimensiunile feei, proporionalitate n care se regsete numrul de aur[7]. Proporia divin sau
raportul de aur, respectiv 1/1.618, este o constant regsit permanent n toate formele considerate
frumoase sau proporionale. Pornind de la elemente
ale naturii si pn la analiza corpului uman aceast

regul de aur definete prin ea nsi frumuseea,


aa cum este perceput de ochiul uman.Acest raport
poate fi regsit la persoanele considerate frumoase
ntre elementele principale ale figurii ca de exemplu:
limea albului ochilor distana dintre albul celor
doi ochi[8], limea nasului-limea gurii, linia bipupilar-fanta labial-gnation[9], etc.Restrngnd teoria proporiei divine la nivelul zmbetului perfect se
consider c un raport ideal ntre nlimea i limea
ambilor centrali este de 1/1.618.O alt serie de proporii se ntlnete ntre incisivii centrali mandibulari, mai mici, raportai la centralii maxilari; limea
grupului incisiv maxilar i limea arcadei maxilare
pn n zona premolarilor; grupul incisiv mandibular
i distana canin-canin la arcada superioar. Acelai
raport poate fi regsit ntre limea caninilor mandibulari i poriunea vizibil a molarilor mandibulari[10]. Vorbind de form i dimensiuni trebuie specificat rolul iluziei vizuale n percepia unei imagini.
Iluzia optic este fenomenul prin care ochiul percepe
o imagine diferit de realitate. Prin nelegerea acestui fenomen el poate deveni un instrument util n
practic.
La crearea unei iluzii optice un rol important l
joac lumina i alternana alb / negru.Pornind de la
aceast idee i analiznd gradul de convexitate a feei
vestibulare, n funcie de care se modific cantitatea
de lumin reflectat, a aprut noiunea de fa aparent a unui dinte.
Aceasta este reprezentat de aria plan a suprafeei vestibulare care poate fi mai apropiat sau mai
deprtat ca dimensiune de conturul dintelui.Practic,
dimensiunea dintelui perceput de ochiul uman este
dat de aceast fa aparent, care reflect lumina
spre observator n timp ce zonele curbe, care continu spre marginile dintelui, reflect razele luminoase
n lateral aprnd mai ntunecate i mai nguste dect
n realitate.Astfel, cnd dimensiunile celor dou arii
se apropie ca valori dintele este plat i vaprea mai
lat i vice-versa.
c) Gradaia: Este un termen ce descrie imaginea
n perspectiv a dinilor laterali privii frontal. Datorit curburii normale a arcadei dentare i a deprtrii de punctul de observaie, dimensiunile aparente
verticale i mezio-distale ale dinilor, de la canin spre
molarul secund, trebuie s fie descresctoare spre
distal. Raportul dintre aceste dimensiuni aparente,
limea ntregii arcade vizibile n zmbet, lrgimea
grupului frontal i limea incisivului central respect, n cazul ideal, proporia de aur.Dr. Levin a creat,
n 1975, un grilaj de analiz a proporionalitii dinilor n zmbetul larg. n setul conceput de Dr. Levin
sunt 20 de dimensiuni diferite de grile, care respect
acelai tipar, din material transparent, astfel nct pot
fi folosite n cabinet prin suprapunere direct.
d) Liniile mediane: Simetria este un element
esenial al noiunii de frumos.Numeroase studii au
demonstrat, ns, c n realitate nu exist simetrie absolut. Chipurile, chiar i cele mai perfecte, au mici
asimetrii fie fa de median, fie fa de orizontal.

Una dintre tehnicile cele mai utilizate de analiz a simetriei faciale folosete linia median ca reper. Imaginea feei se mparte n dou jumti care sunt
ulterior replicate i aezate n oglind. Cele dou
chipuri rezultate sunt asemntoare ntre ele i cu
cel original. Cu ct diferenele sunt mai mici cu att
mai multe elemente respect simetria. Linia median
devine astfel un reper important n estetica facial i
implicit dentar. Situaia normal presupune alinierea liniilor interincisive cu cea median a feei.
e) nclinarea axial si situarea punctelor de
contact:Un alt criteriu folosit n analiza estetic a
zmbetului este nclinarea uoar a axelor verticale ale dinilor spre mezial.Aceast nclinare determin, mpreun cu forma dintelui, poziia punctelor de
contact care variaz pe o ax vertical de la incisivii
centrali spre canin i mai departe premolari [11]. La
rndul su poziia punctului de contact determin
forma i mrimea ambrazurilor gingivale i incizale.
Lipsa ambrazurilor sau dimensiuni exagerate determin deviaii de la normal ce dau un aspect neplcut.
f) Marginea liber incizal, linia labial inferioar i vestibulul bucal:Marginea liber a grupului
frontal maxilar este un element critic al zmbetului
perfect. Datorit dimensiunilor diferite ale dinilor
din aceast zon, marginile incizale se situeaz pe o
linie cu dou curburi: concav n dreptul incisivilor
centrali, continund convex spre incisivii laterali i
revenind la forma iniial spre canini. Fa de linia
buzei inferioare incisivii centrali i caninii trebuie s
fie n uor contact, iar incisivii laterali la distan de
aprox. 0, 5-1 mm. De asemenea se analizeaz i simetria acestor repere fa de linia median. n analiza
global a sursului se consider c linia incizal este o
curb continu concav superior care trebuie s aib
o direcie paralel fa de linia buzei inferioare.Un alt
element analizat n raportul buze-dini este vestibulul bucal[12].Este termenul folosit pentru descrierea
spaiului dintre suprafeele vestibulare ale dinilor laterali i comisurile bucale sau peretele intern al obrazului. O arcad ngustat va permite existena unui
vestibul bucal prea mare cu aspect ntunecat i invers,
o arcad prea lat va micora vestibulul bucal crend
senzaia de gur plin de dini.
h) Forma arcadei: Dup Marseiller[13] n toate
cele trei forme normale de arcade, parabola, elipsa i
forma de U grupul dinilor frontali se aliniaz pe
un segment curb. n practic, analiza formei arcadei
se face trasnd o linie prin centrul caninilor care trebuie s treac prin papila retroincisiv. O linie situat anterior denot o arcad lit iar situarea liniei
posterior de papila incisiv apare n cazul arcadelor
ngustate. n general aceste anomalii de form a arcadelor dentare se asociaz implicit incongruenelor
dento-alveolare cu spaiere sau nghesuire, dup caz,
modificnd negativ, evident, aspectul estetic.
i) Textura suprafeelor dentare: Textura suprafeelor dentare difer n funcie de individ. Suprafeele
vestibulare pot prezenta mici concaviti, convexiti, caneluri, fisuri, striaii, etc. Geografia suprafeei

65

dentare are un rol foarte important n reflexia luminii


i percepia culorii, motiv pentru care, este necesar
o atenie deosebit n refacerea acestor suprafee prin
tratamentele de reconstituire dentar, pariale sau totale, cu metode directe sau indirecte.
Materiale i metode
Cercetarea actual a fost efectuat n baza unui lot
de 17 pacieni diagnosticai cu defecte estetice de origine necarioas, precum abraziunea i fracturi dentare ale grupului frontal de dini.Rezultatele obinute
ne-a permis s sistematizm date cu privire la particularitile restaurrilor estetice directe, integrarea
armonioas a acestora n ansamblul aparatului dento-maxilar, ct i a realizrii unei imitaii fidele a aspectului natural.n continuare sunt prezentate dou
cazuri clinice, n care am elucidat etapele tehnice
eseniale unui tratament reuit de restaurare direct
cu material compozit fotopolimerizabil, prin metoda
clasic.Pentru realizarea acestora am utilizat Filtek
Ultimate de la 3M ESPE , cu o gam variat de nuane i opaciti, care ndeplinete caracteristici precum biocompatibilitate, izolare termic, nivel redus
de uzur i manipulare, aplicare uoar. Pe lng ele,
nanocompozitul menine neegalat luciul, asigurnd
astfel o estetic excelent.

66

Caz clinic nr. 1


Date personale:
Pacientul N.D.
Sexul: Masculin
Vrsta: 29 ani
Profesie: Avocat
Acuze: Inestetic n regiunea grupului frontal superior de dini.
Date obiective:
Examenul endobucal: Buzele de culoare roz, fr
modificri patologice.Vestibulul cavitii bucale i
frenurile buzei cu inserie n norm.Mucoasa bucal
roz-pal, fr afeciuni..La examenul arcadelor dentare i a fiecrui dinte n parte s-a depistat nghesuirea
grupului frontal de dini i abraziunea acestora. Arcada dentar superioar include o obturaie pe suprafaa ocluzal a dintelui 16, care este n stare bun.Se
atest lipsa dinilor 15, 17, ct i a molarilor de minte
18, 28.La arcada dentar inferioar lipsesc premolarii
II (35, 45) i molarii III (38, 48, ).Se observ depuneri
moi i dure pe suprafeele orale i palatinale ale dinilor.
Diagnostic: Leziune dentar de origine necarioas
localizat la dinii 12, 11, 21, 11 provocat de pierderea de substan dur la nivelul marginii incizale n
urma unei abraziuni patologice.
Tratament: Restaurare estetic frontal, direct,
a dinilor 12, 11, 21, 22.Pentru restaurare am folosit
compozitul fotopolimerizabil Filtek Ultimate, producator 3M ESPE, culorile utilizate A2 Body i A2
Enamel.Pacientului i s-a propus aparat ortodontic fix,
pe care 1-a refuzat deoarece profesia nu-i permite.

Fig. 3 Fotografie n plan frontal efectuat


nainte de tratament

Fig. 4 Rezultatul final dup restaurarea estetic frontal


a dinilor 12, 11, 21, 22
Caz clinic nr.2
Date personale:
Pacientul A. O.
Sexul: Masculin
Vrsta: 27 ani
Profesie: Contabil
Acuze: Dereglri estetice din contul fracturii coroanei dintelui 11.
Date obiective:
Examenul endobucal: Buzele de culoare roz, fr
modificri patologice.Vestibulul cavitii bucale i
frenurile buzei cu inserie n norm.Mucoasa bucal
roz-pal, fr afeciuni.La examenul arcadelor dentare i a fiecrui dinte n parte s-a depistat:arcada dentar superioar include obturaii n stare bun la nivelul
dinilor 14, 24.Se atest o fractur coronar oblic a
dintelui 11, care nu intereseaz pulpa dentar.Arcada
dentar inferioar este integr, dinii fr modificri
patologice i fr mobilitate dentar.Molarul III lipsete la ambele arcade dentare.
Diagnostic: Fractur coronar oblic fr deschiderea camerei pulpare a dintelui 11.
Tratament:Restaurare estetic frontal direct, a
dintelui 11.Pentru restaurare am folosit compozitul
fotopolimerizabil Filtek Ultimate, producator 3M
ESPE , culorile utilizate A2 Body si A1 Enamel.

Fig. 5 Fotografie n plan frontal efectuat nainte de


tratament. Pacientul a fost rugat s zmbeasc

caracteristicile anatomice ale dintelui , modificrile de form consecutive abraziunii, conturul marginal, zona de transparen, macro i
microstructura, culoarea smalului i a dentinei, discromiile dentare.
Bibliografie

Fig. 6 Fotografie nainte de tratament

Fig. 7 Rezultatul final dup restaurarea estetic a dintelui 11


Concluzii
1. Succesul funcional i estetic la o restaurare cu
material compozit este determinat de studierea criteriilor i a implicaiilor estetice.
2. n conceperea i realizarea unui plan de tratament, respectarea criteriilor estetice are un
rol important n obinerea celui mai bun i de
durat rezultat. Trebuie luate n consideraie

1. Umberto Eco, Istoria Frumuseii, Ediia a lll-a 2006, pag 61.


2. Ronald E. Goldstein DDS, Esthetics in Dentistry, Second edition,
1998, pag 187.
3. Jeff Morley, D.D.S.; Jimmy Eubank, D.D.S., Macroesthetic elements of smile design, JADA, Vol.132, January 2001, 42-3.
4. Stephen J. Chu, Jocelyn H-P. Tan, Christian F.J., Stappert, Dennis P. Tarnow, Gingival Zenith Positions and Levels of the Maxillary Anterior Dentition, J Esthet Restor Dent 2009;21:113-121.
5. Rufenacht CR., Fundamentals of esthetics, Berlin: Quintessence;
1990.
6. Idem 11, pag 54.
7. Ravudai Singh, Kusum Dattajhe Golden Proportion- Gods building block for the world, lndian Prosthodont Society, March
2008, Vol.8, 6-9.
8. Antonio Mancuso, Esthetic Dentistry and the Golden Proportion, Oral Health and Dental Practice Journal, Apr. 2004, p. 1 -5.
9. Ronald E. Goldstein DDS, Esthetics in Dentistry, First edition,
1976, pag. 198.
10. Idem 15, pag. 192.
11. Idem 17, pag. 62.
12. Davis NC, Smile design, Dent Clin North Am. 2007 Apr;51
(2):299-318.
13. Gaurav Sharma, Digital Color Imaging, IEEE Transaction on
Image Procession, Vol.6, No.7, 1997, Pag. 901-932.
Data prezentrii: 20.05.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

GINGIVITA CATARAL CRONIC


Rezumat
Boala gingival este una din cele mai rspndite afeciuni ale sistemului
dento-maxilar, n special gingivita cataral cronic. Principalul agent patogen a gingivitei catarale cronice este placa bacterian. Aceasta, prin toxinele i enzimele produse, provoac inflamaii i schimbri imunologice n
esutul periodontal, att la nivel celular, ct i la cel molecular.
Scopul lucrrii este de a evalua principalele aspecte de etiologie, patogenie, manifestri clinice i de tratament a gingivitei catarale cronice precum
i stabilirea metodelor de diagnostic timpuriu i metodele de prevenire sau
de diminuare a manifestrilor acestei afeciuni.
Cuvinte cheie: gingivita cataral cronic, etiologie, diagnostic, tratament.

Summary
CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS
Gum disease is one of the most common maxillary system disorders,
especially chronic catarrhal gingivitis. The main pathogen agent of chronic
catarrhal gingivitis is the plaque. This, through toxins and enzymes produced, causes inflammation and immunological changes in the periodontal
tissue, both at the cellular level and at the molecular.
The aim of this study is to assess the main aspects of etiology, pathogenesis, clinical manifestations and treatment of chronic catarrhal gingivitis
and establish early diagnostic methods and methods of prevention or mitigation of the manifestations of the disease.
Key words: chronic catarrhal gingivitis, etiology, diagnostic, treatment.

Corina Guranda,
student anul V
Facultatea Stomatologie,
USMF Nicolae
Testemianu
Viorica Chetru,
confereniar universitar
Catedra Stomatologie
Terapeutic a USMF
Nicolae Testemianu

67

Introducere
Boala gingival este una din cele mai rspndite
afeciuni ale sistemului dento-maxilar, n special gingivita cataral cronic. Aceast afeciune apare, urma
unei igiene bucale nesatisfctoare i neadresrii la
timp la medicul stomatolog.
Afeciunile inflamatorii a gingiei, apar de obicei,
pe fundalul modificrilor produse de toxinele bacteriene saprofite, n condiiile n care, mecanismele de
aprare a organismului sunt deteriorate, iar sistemul
imun nu poate face fa patogenitii microorganismelor, din cauza unor maladii sau factori de mediu
nefavorabili.
Principalul agent patogen a gingivitei catarale
cronice este placa bacterian. Aceasta, prin toxinele
i enzimele produse, provoac inflamaii i schimbri
imunologice n esutul periodontal, att la nivel celular, ct i la cel molecular [11].
Prevalena gingivitei catarale cronice variaz ntre
50% i 100% ( Stamm 1986, Schrch i col. 1991, Oliver i col. 1998). Morbiditatea nalt, evoluia grav,
tendina spre progresare i aciune multilateral a
organismului, face ca gingivita cataral cronic s
reprezinte una din cele mai rspndite i actuale patologii.
Problema infeciilor parodontale i a tratamentului este mereu actual i n continu evoluie. Cu toate
progresele nregistrate, prin msuri igienice i antiepidemice, mai mult de jumtate de populaie de pe
glob e diagnosticat cu gingivit.
Importana cercetrii acestei afeciuni reiese din
necesitatea cunoaterii influenei igienei cavitii bucale asupra strii parodoniului. n absena igienizrii
cavitii bucale timp de 2-3 zile, virulena microorganismelor din placa bacterian devine suficient de
mare nct s declaneze procesul inflamator [9].
Dei, s-au obinut succese remarcabile n studierea unor cauze ale gingivitei catarale cronice, totui,
etiologia i patogenia acestei afeciuni, rmne nc o
problem actual, nerezolvat, iar tratamentul i profilaxia nu ofer rezultate mult ateptate. Incontestabil,
rezolvarea acestor probleme va contribui la pstrarea
i integritatea complexului dento-parodontal.
n prezent, tratamentul gingivitei catarale cronice,
include multiple msuri complexe pentru suprimarea cauzelor, care sunt suspectate ca fiind factori
favorizani n evoluia acestei afeciuni.
Deci, cunoaterea deplin i aprofundat a etiologiei i patogeniei acestei afeciuni, poate da rezultate
bune la tratament.
Scopul lucrrii: Evaluarea principalelor aspecte
de etiologie, patogenie, manifestri clinice i de tratament a gingivitei catarale cronice precum i stabilirea
metodelor de diagnostic timpuriu i de prevenire sau
de diminuare a manifestrilor acestei afeciuni.

68

Sarcinile lucrrii:
1. Studierea literaturii de specialitate n domeniul afeciunilor parodontale;

2. Analiza factorilor etiologici n apariia gingivitei catarale cronice;


3. Determinarea indicilor de igien oral (Indicele de igien oral OHI-S, Indicii de inflamaie gingival dup H.Lo i Silness, Indicele
de sngerare papilar (Muhlemann), Proba
Schiller-Pisarev).
Materiale i metode
Studiul realizat, a avut la baz, examinarea statusului parodontal la un lot de 25 pacieni (10 femei
i 15 brbai), cu vrsta cuprins ntre 18-35 ani. n
corespundere cu teritoriul afectat, lotul analizat a fost
mprit n 3 grupe:
- Grupul 1: include 9 pacieni cu parodoniu sntos;
- Grupul 2: include 5 pacieni cu gingivit cataral cronic localizat;
- Grupul 3: include 11 pacieni cu gingivit cataral cronic generalizat.
Examinarea a fost efectuat cu ajutorul oglinzii
stomatologice i a sondei parodontale gradate n milimetri. Studiul a fost efectuat n cadrul Clinicii Stomatologice universitare a USMF Nicolae Testemianu.
La realizarea lucrrii, s-au folosit urmtoarele
metode clinice de investigaie:
- Anamneza;
- Examen clinic: subiectiv i obiectiv;
- Complementare.
Toi pacienii investigai au completat chestionare,
care au contribuit la stabilirea statusului parodontal.
Totalitatea acestor date, stabilesc un diagnostic complet, care vizeaz n afara afeciunii parodontale toate
modificrile patologice de la nivelul cavitii bucale,
precum i starea general de sntate a pacientului.
Rezultate:
n urma studiului realizat, s-a constatat c
prevalena gingivitei catarale cronice constituie 64%
(16 pacieni) n cadrul lotului analizat (25 pacieni).

Gingivit
cataral
cronic
64%

Parodoniu
sntos
36%

Fig.1 Prevalena gingivitei catarale cronice


Lotul cercetat a fost divizat n 3 grupe, n
dependen de teritoriul afectat:
- Grupul 1: inlude 9 pacieni cu parodoniu sntos;
- Grupul 2: include 5 pacieni cu gingivit cataral cronic localizat;
- Grupul 3: include 11 pacieni cu gingivit cataral cronic generalizat.

Au fost supui tratamentului 16 persoane din lotul


analizat. n urma tratamentului efectuat s-a atestat
mbuntirea tuturor indicatorilor analizai. (Tabel 1)
Tabelul 1 Analiza rezultatelor tratamentului
Fig. 2 Structura lotului cercetat n dependen de teritoriul afectat
Igiena oral a fost evaluat cu ajutorul indicelui
OHI-S format din cele dou componente: IP (indicele
de plac) i IT (indicele de tartru). Pentru calcularea
acestor indici s-au examinat suprafeele vestibulare a
dinilor 16, 26 i 11 i suprafeele linguale a dinilor
36, 46 i 31. S-a constatat c prevalena plcii bacteriene constituie 100 %, iar a tartrului dentar 56 %. n
urma calculrii valorilor medii ale indicilor de igien
pe grupuri s-au obinut urmtoarele rezultate:
cel mai nalt indice de tartru (IT) s-a atestat la
pacienii cu gingivit cataral cronic generalizat
(1,72), urmeaz cei cu gingivit cataral cronic
localizat (1,33) i grupul 1 cei cu parodoniu sntos
nu au tartru.
Analiza chestionarelor care au fost ndeplinite de
ctre pacienii participani n acest studiu, arat c 40
% (10 pacieni) se periaz pe dini o singur dat pe zi,
52% (12 pacieni) i periaz dinii de dou ori pe zi, i
doar 8% (2 pacieni) i periaz dinii de trei ori pe zi.

Simptome
Sngerare la periaj

Grupul de studiu
Pn la
tratament

Dup tratament

16

Sngerare la masticaie

16

Senzaii dezagreabile n gingie

16

Miros fetid din cavitatea bucal

16

Concluzii
1. n urma studierii literaturii de specialitate i a
micului nostru studiu am ajuns la concluzia c
pentru a avea un parodoniu sntos trebuie
de respectat riguros igiena cavitii bucale.
2. Factorul etiologic principal al gingivitelor l
reprezint placa bacterian, dar exist o interrelaie dinamic ntre provocarea microbian
i rspunsul imun al organismului gazd.
3. Determinarea indicilor de igien, de inflamaie, de sngerare sunt necesari pentru stabilirea
diagnosticului, iar n tratamentul gingivitelor
catarale cronice trebuie de inut cont i de
factorul etiologic, acceptnd c complicaiile
sunt de ordin infecios. Tratamentul local i
msurile profilactice de igien oral este foarte
important pentru a preveni apariia i progresarea inflamaiei.
Bibliografie

Fig. 3 Reprezentarea grafic a frecvenei periajului


S-a atestat c din totalul de 25 pacieni n lot, 9
sunt fumtori activi.

Nefumtori
68%

Fumtori
32%

1. Chetru Viorica, Aspecte de etiologie, diagnostic i tratament


ale parodontitelor marginale cronice, Monografie, Chiinu,
Editura Epigraf, 2007, pag. 108;
2. Ciobanu S., Tratamentul complex n reabilitarea pacienilor cu
parodontit marginal cronic, Chiinu Almor-Plus, 2012;
3. Dumitriu Horia Traian, Parodontologie, Bucureti, Editura Viaa Medical Romneasc, 1997, pag.351;
4. Ene Ana, Afeciunile complexului mucoparodontal, Chiinu,
Editura Medicina, 2007;
5. Georgescu Teodor, Parodontologie, Editura Universitii din
Piteti, 2004;
6. Ghicavi V., Srbu S., Bacinschii N., cerbatiuc D., Farmacoterapia afeciunilor stomatologice (ghid), Ed II, Chiinu, 2002,
pag. 628;
7. Ioan Lungu, Parodontologie i boala de focar, Cluj-Napoca, Tipografia UMF, 1995;
8. Nouri Davijani Mahnoush, Afeciunile gingivale i parodontoza
pe nelesul tuturor, Bucureti, Editura M.A.S.T., 2007;
9. Severineanu Victor, Parodontologie clinic i terapeutic, Editura Academiei Romne, 1994;
10. Pierre Bercy, Parodontologie: Du diagnostic la pratique, Bruxelles, 1996;
11. Shantipriya Reddy, Essentials of clinical periodontology and
periodontics, Jaypee, 2008;
Data prezentrii: 21.05.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

Fig.4 Repartizarea procentual a fumtorilor n lotul analizat

69

DIAGNOSTICUL I TRATAMENUL PULPITEI ACUTE DIFUZE


Diana Jeverdan,
student anul V
Facultatea Stomatologie,
USMF Nicolae
Testemianu
Viorica Chetru,
confereniar universitar
Ion Roman,
asistent universitar
Catedra Stomatologie
Terapeutic a USMF
Nicolae Testemianu

Rezumat
Stabilirea corect a tratamentului pulpitei acute difuze este un prim pas
n mbuntirea strii de santate i evitarea complicaiilor care pot fi destul
de grave avnd n vedere c infecia este localizat n teritoriul craniofacial.
Articolul ofer informaii cu privire la factorii etiologici favorizani n
apariia pulpitei acute difuze i cu privire la rezultatele obinute n urma
tratamentului a 11 pacieni n perioada anului octombrie 2014 februarie
2015.
Cuvinte cheie: pulpit acut difuz , extirpare vital , condensare lateral
la rece.

Summary
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF ACUTE DIFUUSE PULPITIS
The correct treatment of acute diffuse pulpitis is a first step in improving health and avoiding complications that can be quite serious considering that the infection is localized in face-skull territory.
The article offers information on etiologic factors favoring the emergence of acute diffuse pulpitis on the results obtained after treatment of 11
patients during the period of October 2014 to February 2015 .
Key words: acute diffuse pulpitis, vital extirpation, cold lateral condensation.
Introducere
Progresele remarcabile realizate n tratarea pulpitelor acute difuze este posibilitatea de abordare a spaiului endodontic, datorit utilizrii microscopului operator,
a unui instrumentar tot mai performant, a unor materiale pentru medicaia intracanalar i a celor de sigilare cu rol biostimulator au fcut ca n cazul diferitelor
manopere greite, care duceau, n trecut, la perforaii sau ruperi de instrumente
intracanalar s poat fi remediate i dintele respectiv conservat.
Reuita unui tratament endodontic depinde de o serie ntreag de factori pe
care medicul practician i poate, sau nu, ntlni n cursul desfurrii fazelor de
tratament pulpar i de pregtire i sigilare a spaiului endodontic. n primul rnd
anatomia canalar poate constitui un obstacol care necesit cunotine aprofundate, mult rbdare i o explorare meticuloas a detaliilor ntlnite, cu un instrumentar adecvat. Urmeaz utilizarea unor substane dezinfectante eficiente i n final
alegerea celor mai performante materiale pentru nchiderea sau sigilarea cat mai
etan a acestui spaiu.[1]
Pulpita acut difuz
Supranumit i turbarea dinilor datorit crizelor de durere greu de suportat,
se instaleaz pe msura afectrii pulpei radiculare. O caracteristic important este
imposibilitatea aprecierii, de ctre pacient a dintelui cauzal, el avnd impresia ca l
dor i dinii vecini.
Durata durerii poate fi de la 2 la 14 zile . Frecvent, tabloul clinic poate fi mascat
de ntrebuinarea de medicamente analgetice. Trebuie difereniat de nevralgia trigeminal (noaptea, durerea exacerbeaz ntr-o pulpit, n nevralgie diminueaz),
n cazul creia i palparea punctelor de emergena nervoas va fi dureroas.[2]
Scopul lucrrii:
Studierea etiologiei ,clinica i metodele de tratament moderne n pulpite acute
difuze.

70

Obiectivele cercetrii:
1. Studierea etiologiei i patogeniei n cadrul pulpitei acute difuze n baza literaturii;

2. Studierea metodelor moderne de tratament a


pulpitei acute difuze;
3. Analiza rezultatelor primite la distana de 10
12 luni.
Metode i materiale de cercetare
n calitate ca obiect de studiu am evaluat un lot
de 30 de pacieni , dintre care 11 au fost diagnosticai
cu pulpit acut difuz. Pacienii au fost examinai i
tratai conform planului de tratament i metodei de
tratament propuse n studiul nostru . Rezultatele au
fost evaluate la o distana de ase i noua luni dup
tratament.
Rezultate obinute
Am descris doua cazuri clinice : pulpit acut difuz n dintele 36 i dintele 25. Dintele cu problem a
fost constatat prin inspecie , percuie i palpaie i s-a
comparat cu dintele vecin.
Pacientul Y s-a adresat la clinica stomatologic
S.R.L Helga-Dent ,pentru asistena stomatologic ,pe
data de 22 . 11 .2014. Sexul : Masculin Anul naterii
: 1986.
Acuze: Pacientul , acuz dureri insuportabile , mai
mult noaptea .durerea este continu cu intervale mici
indolore. Durerea radiaz la dinii vecini , pacientul
incapabil s determine dintele cauz , i deasemenea
iradiaz la ochi. Provocat de excitanii: cald ,rece ,
dulce.
Examenul Endobucal Vestibulul cavitii bucale i frenurile cu inserie n norm. Mucoasa bucal
roz pal .Urmeaz examinarea arcadelor dentare i a
dinilor n parte . Pe arcada inferioar i superioar
lipsa molarilor 3 . Pe arcada inferioar sunt prezente
obturaii la nivelul d 33, d 37 , d 42 , d 45 i d 46.
Arcada superioar este integr cu excepia prezenei
unei caviti carioase profunde la nivelul dintelui 25
. Sensibilitatea pulpei am determinat-o cu ajutorul
fuloarului ncalzit pe suprafaa masticatorie , la care
pacientul a reacionat pozitiv . Percuia in ax este puin dolor. Sondarea dureroas n regiunea coarnelor
pulpare .
Diagnosticul pulpit acut difuz d 25.
Tratament Sub anestezie infiltrativ cu Septanest de 3% 1 ml , s-a efectuat izolare prin dig a
grupului premolar de dini. S-a deschis larg cavitatea
carioas urmat de nlturarea dentinei alterate i tavanul camerei pulpare apoi s-a amputat pulpa coronar. Lavajul cavitii cu soluii antiseptice Clorhexidi-

n 0,05%, reperarea orificiilor canalelor radiculare i


extirparea pulpei radiculare cu ajutorul extractorului
de nerv. Determinarea lungimii de lucru cu ApexLocator iPex.Prin metoda Step Back s-a efectuat prelucrarea mecanic i chimic a canalelor radiculare
cu materiale pe baz de EDTA , pn la marimea 45.
Dup fiecare instrument s-a efectuat lavajul canalului
cu soluii antiseptice ,uscarea canalului cu conurile de
hrtie . Ca metod de obturare am folosit condensarea lateral cu conuri de gutaperc la rece.Lubrefierea
pereilor canalului radicular cu sealer-ului Dexodent
.Introducerea filler-ului n canalele radiculare i aplicarea obturaiei izolatorii din Unicem pentru a proteja obturaia de durat de aciunea chimic a obturaiei
radiculare , apoi aplicarea obturaiei provizorii .Efectuarea radiografiei de control i aplicarea obturaiei
permanente din Evetric. lefuirea i poleirea obturaiei.

Fig. 1. Rx nainte de tratament

Fig. 2. Rx Dupa tratament

Concluzii
n urma studierei etiologiei i patogeniei n cadrul pulpitei acute difuze n baza literaturii am constatat c apariia infeciilor pulpare este determinat
n principal de ptrunderea microorganismelor i de
ptrunderea direct din cariile profunde. Rezultatele
obinute pe un lot de 11 pacieni la distana de 10 luni
, prin metodele moderne de tratament cu materiale
care posed proprieti superioare , am constatat ca
nu sunt complicaii post-tratament.
Bibliografie

1. http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala/TezeDoctorat/
Teze%20Doctorat/Vataman%20(Aminov)%20Liana%20-%20
rezumat%20teza.pdf.
2. http://www.anuntulvideo.ro/filme/62211-pulpita-cronica.
Data prezentrii: 25.05.2015
Recenzent: Gheorghe Nicolau

71

AVIZ
LA MONOGRAFIA BIOR BAZA OPTIMIZRII
PROCESELOR DE REGENERARE TISULAR
a confereniarului Catedrei Chirurgie OMF, Implantologie
Oral i Stomatologie Terapeutic
Arsenie Guan, USMF Nicolae Testemianu
VALERIU FALA
Stimularea neoformrii osoase prezint un teren de valoare internaional de
cercetare care preocup savanii medici de pe planet ntru elaborarea tehnologiilor moderne de reorganizare osoas, dirijate de legile biomecanicii, evaluate prin
fazele imunologice, biochimice i patofiziologice.
Odat cu implementarea clinic a preparatului autohton BioR, a fost necesar
cercetarea lui i n calitate de modulator biologic a metabolismului de regenerare
osoas.
Strategia adecvat, elaborat multilateral i cercetat de d..m., confereniar
universitar Valeriu Fala, estimeaz efectul organofuncional al BioRului i perspectivele utilizate a lui ca remediu medicamentos osteoregenerativ cu premise
majore de aplicare n practica medical republican i nu numai.
Voi meniona c titlul monografie, este adecvat coninutului ei, ea fiind
structurat conform cerinelor Regulamentelor n vigoare.
Monografia BioR baza optimizrii proceselor de regenerare tisular, autor
Domnul Valeriu Fala, este redactat i expus ntro limb tiinific, impecabil i
prezint o cercetare actual, corespunztoare programelor de cercetare republican
i mondial n problemele medicobiologice.
Metodele de explorare, expuse n monografie sunt adecvate scopului cercetrii,
iar rezultatele tiinifice obinute sunt originale i de ultim or.
Autorul pornete de la implementarea BioRului n calitate de modulator
biologic a tratamentelor stomatologice (Pt cronice distructive) la eficientizarea
osteointegrrii implantelor endoosoase cu crearea ulterioar a unei baze rezistente
de dispersare a forelor ocluzale. Procesul dat favorizeaz considerabil apariiei
premiselor de realizare a unui echilibru eficient al raportului de rezisten dintre
substratul biologic, implant i suprastructur.
D..m., confereniarul universitar Valeriu Fala, n cadrul terapiei osteoplastice
pe modele chirurgicale experimentale (pe purcelui vietnamezi) a investigat dinamica imunomodulrii cu dou preparate noi: ImunoBioR i OsteoBioR, care
manifest proprieti concentrate osteoregeneratoare, aprobate prin cercetrile
biochimice, morfohistologice i clinice. Aceste investigri avanseaz monografia
autorului la un grad major de cercetare tiinificopractic modern.
Toate cercetrile realizate de d..m., confereniarul universitar Valeriu Fala au
fost confirmate prin Brevetele de invenie i elaborate n forma de remedii medicamentoase, paste de dini, elixire dentale, gum de masticaieetc., apreciate nalt la
forurile internaionale cu medalii de aur, argint i bronz.
Lucrarea dat este de valoare tiinificopractic major, iar materialul obinut
prezint o nalt aprecierea republican i internaional.
Obiecii nu sunt, iar autorul merit toat stima pentru munca depus n elaborarea monografiei foarte actuale.
D..m., profesor universitar, Valeriu Burlacu
Catedra Chirurgie OMF, Implantologie
Oral i Stomatologie Terapeutic
Arsenie Guan

72

RECENZIE LA MONOGRAFIA
TRAUMATISMUL ETAJULUI MIJLOCIU AL FEEI
a confereniarului Catedrei Chirurgie OMF, Implantologie
Oral i Stomatologie Terapeutic
Arsenie Guan, USMF Nicolae Testemianu
DUMITRU HU
Titlul este adecvat coninutului lucrrii respective. Lucrarea poart un caracter
monotematic, unde sunt reflectate traumele etajului mijlociu al feei, punnd accent pe politraumatismul facial. E necesar de menionat, c lucrarea supus recenziei este actual, iar metodele de analiz a literaturii utilizate de autor sunt moderne
i corespund scopului. Monografia este o lucrare tiinific original, elaborat n
baza propriilor cercetri tiinifice publicate, conine rezultate teoretice i practice
noi la nivel naional i mondial.
Motivul de baz, care a determinat autorul s scrie aceast monografie a fost,
c trauma ca maladie, continu s fie una din cele mai frecvente cauze ale mortalitii dup maladiile cardiovasculare i tumori. Lipsa literaturii autohtone pentru
studeni, rezideni i medici este un alt motiv care a dus la apariia acestei lucrri.
Recenzia la monografia TRAUMATISMUL ETAJULUI MIJLOCIU AL FEEI a fost propus de doctor n medicin, confereniar universitar la catedra de
chirurgie oromaxilofacial i implantologie oral Arsenie Guan Dumitru Hu
Monografia TRAUMATISMUL ETAJULUI MIJLOCIU AL FEEI (CZU:
617, 52001 H 66) recomandat pentru publicare conform procesului verbal nr.
2 al edinei Consiliului de Experi al Ministerului Sntii din 14 martie 2008.
Recenzeni oficiali: Dumitru cerbatiuc, doctor habilitat n medicin, profesor universitar, academician onorific al AM din Romnia; Arsenie Guan, doctor habilitat n medicin, profesor universitar, Om emerit; Ion Lupan, doctor habilitat n
medicin, profesor universitar, preedintele Societii Stomatologilor din Moldova.

Monografia este consacrat unei probleme complexe i actuale a medicinei stomatologice moderne traumei faciale. Important este de menionat c
lucrarea de fa abordeaz un segment important al patologiei ntlnite n Republica Moldova traumatologiei care ocup locul doi n leziunile facial. Morbiditatea nalt a afeciunilor traumatice atenioneaz asupra necesitii instituirii ct
mai rapide a programelor de prevenire i tratament a afeciunilor faciale. Din acest
motiv, subiectul monografiei este actual i util, deoarece propune o serie de soluii
individualizate pentru reducerea mbolnvirii prin traumatism. Soluiile propuse
de autor sunt rezultatul unor studii aprofundate asupra evalurii eficienei n timp
a metodelor diagnostice i curative propuse.
Monografia TRAUMATISMUL ETAJULUI MIJLOCIU AL FEEI e scris n
limba romn, conform regulamentului n vigoare, e dactilografiat la calculator
i cuprinde 112 pagini, publicat la Editura Bons. S.C. Cu drag S.R.L., Chiinu
2008. Monografia este structurat logic i include: ntroducerea, 5 capitole, referine bibliografice, tabele, figuri, cliee fotografice.
Monografia este consacrat unei probleme complexe i actuale a stomatologiei
moderne. Traumatismul facial este una din cele mai des ntlnite afeciuni, care
se poate complica cu diferite maladii inflamatorii (osteomielita, suprainfectarea
plgilor,etc) fiind nsoit de exacerbri periodice n decursul multor ani. De menionat faptul c, pn la momentul actual problema de prevenire a traumei faciale
nu este rezolvat.
Capitolul I este ilustrat cu 4 fotografii, 6 diagrame, expus pe 11 pagini elucidnd
particularitile anatomice ale oaselor faciale. Analiza statistic a datelor generale
ale traumatismului facial n dependen de sex, vrst, domiciliu, factor etiologic,
gradul de asociere, timpul expirat dup primirea traumei,etc. Capitolul II analizeaz traumatismul dentoparodontal, expus pe 10 pagini i ilustrat cu 11 figuri.
Leziunile traumatice ale maxilarului superior sunt descrise n capitolul III pe 20
pagini dactilografiate i16 figuri. Fracturile oaselor nazale este descris n capitolul
IV pe 34 pagini, 15 figuri i 4 tabele. Acest capitol mai include o clasificare a clinicii

73

de chirurgie OMF i traumatismul asociat al nasului.


Este important de menionat metodele noi eficiente
diagnostice i curative a traumatismului nazal. Prelucrarea chirurgical a plgii i metodele de hemostaz
n traumatismul facial sunt analizate minuios. Traumatismul complexului zigomatic cuprinde capitolul V
este scris pe 25 pagini dactilografiate i ilustrate cu 13
figuri. Se ncheie monografia cu 126 surse bibliografice. Textul este scris tiinific, cu accent pe descrierea
clinic a leziunilor traumatice ale etajului mijlociu a
feei.
Cartea aceasta nu prezint un tratat amnunit
despre traumatologia etajului mijlociu al feei, dar
maximal sa elucidat viziunea catedrei de chirurgie
oromaxilofaciale n acest aspect i datele statistice
autohtone. Au aprut noi metode diagnostice i curative care permit studiu aprofundat al traumei ajutnd
semnificativ perfecionarea sistemului de pregtire a
cadrelor didactice. Cred c aceast carte va contribui
la creterea i educarea unei generaii noi de medici
care astzi sunt studeni i rezideni, dar pe viitor urmeaz s dezvolte aceast specialitate. Monografia se
adreseaz i este accesibil n egal msur att studenilor, ct i cadrelor didactice i medicilor practicieni n domeniul traumatologiei.
Monografia este bazata pe material clinic propriu,
sunt demonstrate rezultatele cercetrii materialelor
autorului, analiza literaturii contemporane n domeniu, precum i experien acumulat a colectivului catedrei de chirurgie oromaxilofacial USMF Nico-

74

lae Testemianu efectuate la Spitalul Clinic Municipal


de Urgeh. Structura i expunerea materialului este
satisfctoare. Publicaia oglindete rezultatele tiinifice de ultima or n traumatologia asociat regiunii
cap i gt.
n concluzie a sublinia, c monografia recenzat
sub denumirea TRAUMATISMUL ETAJULUI MIJLOCIU AL FEEI corespunde cerinilor contemporane i o recomand n publicaie. Monografia este o
lucrare fundamental i prezint o importan substanial att pentru stomatologi, ct i pentru societate, avnd n acela timp valoare tiinific i practic
incontestabil i este destinat studenilor, rezidenilor, doctoranzilor, secundariailor clinici i medicilor.
Aceast monografie va ajuta n mod semnificativ profesionitii de toate nivelurile n diagnosticul i abordarea raional a tratamentului complex al pacienilor cu
traumatism facial.
Recomand lectura acestei monografii nu numai
medicilor stomatologi, ci i specialitilor din al1te domenii adiacente i, mai ales, neurochirurgi, traumatologi, chirurgi, care aplicnd eforturi comune, trebuie
s se implice mult mai eficient n activitatea de prevenire a traumei.
Doctor habilitat n medicin,
profesor universitar, Dumitru cerbatiuc
Catedra Chirurgie OMF, Implantologie
Oral i Stomatologie Terapeutic
Arsenie Guan

CONDIIILE DE STRUCTURARE A MATERIALELOR


DESTINATE PUBLICRII N EDIIA PERIODIC
MEDICINA STOMATOLOGIC
Publicaia MEDICINA STOMATOLOGIC este o ediie periodic cu profil
tiinifico-didactic, n care pot fi publicate articole tiinifice de valoare fundamental i aplicativ n domeniul stomatologiei ale autorilor din ar i de peste hotare,
informaii despre cele mai recente nouti n tiina i practica stomatologic, invenii i brevete obinute, teze susinute, studii de cazuri clinice, avize i recenzii de
cri i reviste. n publicaia MEDICINA STOMATOLOGIC sunt urmtoarele
compartimente: Teorie i experiment, Organizare i istorie, Odontologie-parodontologie. Chirurgie OMF i anestezie, Protetic dentar, Medicina Dentar pediatric, Profilaxia OMF, Implantologie, Patologie general, Referate i minicomunicri,
Susineri de teze, Avize i recenzii, Personaliti Stomatologice.
Materialele destinate publicrii, vor fi prezentate n form tiprit i n form
electronic ntr-un singur exemplar. Lucrrile vor fi structurate pe formatul A4,
Times New Roman 12 n Microsoft Word la 1.0 intervale i cu marginile de 2.0cm
pe toate laturile. Varianta tiprit va fi vizat de autor i va fi nsoit de dou recenzii (semnate de unul din membrii Colegiului de Redacie i de Redactorul-ef
al publicaiei) completate pe o form standard ASRM. Lucrarea prezentat va mai
conine foaia de titlu cu urmtorul coninut: prenumele i numele complet a autorilor, titlurile profesionale i tiinifice, instituia de activitate, numrul de telefon,
adresa electronic a autorului cu care se va coresponda, data prezentrii.
Lucrrile vor fi prezentate trezorierului ASRM, Oleg Solomon, dr. conf. univ.,
la sediul ASRM pe adresa: bd. tefan cel Mare 194B, et. 1.
Lucrrile vor fi structurate dup schema:
titlul concis, reflectnd coninutul lucrrii;
numele i prenumele autorului, titlurile profesionale i gradele tiinifice, denumirea instituie unde activeaz autorul;
rezumatele: n limba romn i englez (i, opional, rus de autorii din
Republica Moldova) pn la 150-200 cuvinte finisate cu cuvinte cheie,
de la 3 pn la 6.
Introducere, material i metode, rezultate, importana practic, discuii
i concluzii, bibliografia.
Bibliografia la 1.0 intervale, n ordinea referinei n text, artate cu superscript, ce va corespunde cerinelor International Committee of Medical Journal Editors pentru publicaiile medico-biologice. Ex: 1. Angle,
EH. Treatment of Malocclusion of thr Teeth (ed. 7). Philadelphia: White
Dental Manufacturing, 1907.
Dimensiunile textelor (inclusiv bibliografia) nu vor depi 11 pagini pentru un
referat general, 10 pagini pentru cercetare original, 5 pagini pentru prezentare de
caz clinic, 1 pagin pentru o recenzie, 1 pagin pentru un rezumat al unei lucrri
publicate peste hotarele republicii. Publicaiile altor catedre cu profil stomatologic
(ex. farmacologia) nu vor depi 10 pagini i nu vor conine mai mult de 30 de
referine.
Tabelele enumerate cu cifre romane. Legenda va fi dat la baza tabelului.
Toate fotografiile i desenele se vor publica din sursele autorului i necesit a fi
prezentate n form electronic n format nume.jpg.
Articolele ce nu corespund cerinelor menionate vor fi returnate autorilor pentru modificrile necesare.
Numrul de la fiecare autor nu este limitat.
Redacia nu poart rspundere pentru verificarea materialelor publicate.
Informaii suplimentare la adresa: bul. tefan cel Mare 194 B, tel.: +373 22/243-549,
fax: +373 22/243-549, e-mail: asrm_md@yahoo.com, www.asrm.md

75