Sunteți pe pagina 1din 19

Guvernul Romniei

Ordonan de urgen nr. 100 din


15/12/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1052 din 27/12/2016

Intrare in vigoare: 27/12/2016


Ordonana de urgen nr. 100/2016 pentru modificarea i
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului i urbanismul, precum i a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Tip
Publicat

Data
27/12/2016;

n temeiul art. 115 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat,


Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan de urgen.
Art. I. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se
completeaz dup cum urmeaz:
1. La al articolul 14, dup alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu urmtorul cuprins:
"(6) Pentru sprijinirea implementrii strategiei de dezvoltare teritorial a Romniei, la nivelul autoritii publice
centrale responsabile cu amenajarea teritoriului i urbanismul, n cadrul direciei de specialitate, se va constitui un
secretariat tehnic cu activitate permanent.
(7) Parteneriatele prevzute la alin. (4) lit. d) vor fi dezvoltate pe baza unor protocoale de cooperare ale
autoritilor publice centrale cu autoritile publice locale, mediul de afaceri, asociaiile profesionale, universitile
i instituiile de cercetare i societatea civil.
(8) Coninutul-cadru al protocoalelor prevzute la alin. (7) se aprob prin ordin al ministrului dezvoltrii
regionale i administraiei publice."
2. La articolul 18 alineatul (1), dup litera h) se introduce o nou liter, litera i), cu urmtorul cuprins:
"i) elaborarea reglementrilor tehnice pentru standardizarea redactrii i gestionrii documentaiilor de
amenajare a teritoriului i de urbanism n vederea asigurrii interoperabilitii cu infrastructura naional de date
spaiale."
3. Articolul 241 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 241. - Preedintele consiliului judeean, prin structura din cadrul aparatului de specialitate a consiliului
judeean, condus de arhitectul-ef/urbanistul-ef, are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz procesul de elaborare a planurilor de amenajare a teritoriului judeean i le supune aprobrii
consiliului judeean;
b) asigur corelarea strategiei de dezvoltare integrat a judeului cu planul de amenajare a teritoriului judeean;
c) coordoneaz elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului zonale i elaborarea strategiilor de dezvoltare
teritorial zonal periurban/metropolitan pe care le supune aprobrii consiliului judeean, n baza referatului
tehnic al arhitectului-ef/urbanistului-ef.
d) propune asocierea, n condiiile legii, a judeului, cu comunele i oraele interesate."
4. Articolul 271 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 271. - Primarul unitii administrativ-teritoriale, respectiv primarul general al municipiului Bucureti, prin
structura responsabil cu urbanismul condus de arhitectul-ef/urbanistul- ef din cadrul aparatului de
specialitate, are urmtoarele atribuii:
a) organizeaz procesul de elaborare a planului urbanistic general i l supune aprobrii consiliului
local/general;
b) asigur corelarea strategiei de dezvoltare integrat a unitii administrativ-teritoriale cu planul urbanistic
general;
c) coordoneaz i monitorizeaz elaborarea documentaiilor de urbanism aflate n competena autoritilor
publice locale;
d) supune aprobrii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureti, n baza referatului tehnic al
arhitectului- ef/urbanistului-ef, documentaiile de urbanism, indiferent de iniiator;
e) acioneaz pentru respectarea i punerea n practic a prevederilor documentaiilor de urbanism i a
strategiilor de dezvoltare aprobate."
5. La articolul 29, alineatul (6) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(6) Certificatul de urbanism pentru destinaii speciale se elibereaz n temeiul i cu respectarea
documentaiilor aferente obiectivelor cu caracter special, elaborate i aprobate de ctre instituiile din sistemul de
aprare, ordine public i securitate naional, n condiiile legii."
6. La articolul 31, litera d) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"d) regimul de actualizare, modificare sau detaliere a documentaiilor de urbanism, distinct, n cazul n care
realizarea investiiei propuse nu se ncadreaz n prevederile documentaiilor de urbanism n vigoare. Regimul de
actualizare, modificare sau detaliere a documentaiilor de urbanism cuprinde informarea solicitantului cu privire la,
dup caz:
1. imposibilitatea modificrii prevederilor documentaiilor n vigoare;
2. necesitatea elaborrii unui plan urbanistic zonal n baza unui aviz de iniiere, n condiiile prezentei legi;
3. necesitatea elaborrii unui plan urbanistic zonal fr aviz de iniiere, pentru zonele pentru care prin planul
urbanistic general a fost instituit interdicie temporar de construire pn la reglementarea urbanistic a zonelor
respective prin planuri urbanistice zonale;
4. necesitatea elaborrii unui plan urbanistic de detaliu, n condiiile prezentei legi."
7. La articolul 32, alineatele (1) - (4), (6) i (8) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 32. - (1) n cazul n care realizarea investiiei pentru care s-a solicitat emiterea certificatului de urbanism
necesit modificarea sau detalierea prevederilor documentaiilor de urbanism n vigoare pentru zona respectiv
ori condiiile specifice ale amplasamentului sau natura obiectivelor de investiii o impun, autoritatea public
competent are dreptul ca, dup caz, prin certificatul de urbanism:
a) s resping n mod justificat realizarea investiiei propuse;
b) s condiioneze autorizarea investiiei propuse de elaborarea i aprobarea de ctre autoritatea public local
competent a unui plan urbanistic zonal, n condiiile prezentei legi;
c) s condiioneze autorizarea investiiei propuse de aprobarea de ctre autoritatea public competent a unui
plan urbanistic zonal, elaborat i finanat prin grija persoanelor fizice i/sau juridice interesate, numai n baza unui
aviz de iniiere a documentaiei de urbanism, ntocmit de structura de specialitate condus de arhitectulef/urbanistul-ef al judeului, municipiului, oraului sau de structura de specialitate condus de arhitectulef/urbanistul-ef al comunei dup consultarea prealabil a comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i
urbanism de la nivelul judeului, i aprobat, dup caz, conform competenei:
- de primarul localitii;
- de primarul general al municipiului Bucureti;
- de preedintele consiliului judeean, cu avizul prealabil al primarilor localitilor interesate, doar n cazul n
care teritoriul reglementat implic cel puin dou uniti administrativ-teritoriale i n cazurile prevzute n lege;
d) s condiioneze autorizarea investiiei propuse de elaborarea i aprobarea unui plan urbanistic de detaliu;
e) s permit ntocmirea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, fr condiia
elaborrii unei documentaii de urbanism, n situaia construirii pe o parcel n cadrul unui front preexistent, n
care cldirile de pe parcelele adiacente au acelai regim de nlime cu cel solicitat, prin racordarea la fronturile
existente.
(2) n lipsa existenei structurilor de specialitate ale autoritilor publice locale prevzute la alin. (1) lit. c), avizul
de iniiere va fi ntocmit de structura de specialitate condus de arhitectul-ef/urbanistul-ef al judeului i aprobat
de preedintele consiliului judeean.
(3) Avizul de iniiere a elaborrii planului urbanistic zonal se emite n baza unei solicitri scrise cuprinznd
urmtoarele elemente:
a) piese scrise, constnd n memoriu tehnic pe specialiti care va cuprinde prezentarea investiiei/operaiunii
propuse, indicatorii urbanistici propui, modul de integrare a acesteia n zon, prezentarea consecinelor
economice i sociale la nivelul unitii teritoriale de referin, categoriile de costuri ce vor fi suportate de investitorii
privai i categoriile de costuri ce vor cdea n sarcina autoritii publice locale, propuneri privind metodele de
informare i consultare a publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal;
b) piese desenate, constnd n ncadrarea n zon, plan topografic/cadastral cu zona de studiu, conceptul
propus - plan de situaie cu prezentarea funciunilor, a vecintilor, modul de asigurare a accesurilor i utilitilor.
(4) Prin avizul de iniiere a elaborrii planului urbanistic zonal, autoritatea public competent stabilete
urmtoarele:
a) teritoriul care urmeaz s fie studiat, ce cuprinde zona care urmeaz s fie reglementat prin planul
urbanistic zonal i zona de influen a acesteia, avndu-se n vedere c, pentru planurile urbanistice zonale
elaborate pentru zone din intravilan, zona ce va fi reglementat va fi delimitat de cel puin 3 drumuri publice sau
de limite impuse de elemente ale cadrului natural stabile n timp, iar, pentru planurile urbanistice zonale privind
extinderea intravilanului, zona ce va fi reglementat va fi de minimum 5000 mp; este interzis crearea de trupuri
izolate de intravilan n baza unui plan urbanistic zonal, cu excepia cazului n care infrastructura de acces i de
utiliti necesare obiectivului de investiii care a generat elaborarea documentaiei de urbanism este preexistent
sau se prevede n planul urbanistic zonal i se realizeaz concomitent cu obiectivul de investiii care a generat
documentaia de urbanism. n acest caz, suprafaa de teren introdus n intravilan se va dimensiona n funcie de
destinaia investiiei;
b) pentru lucrri de amplasare a construciilor inginereti precum turnuri, stlpi, piloni componente ale
infrastructurilor tehnico-edilitare i infrastructurii de comunicaii electronice, zona care urmeaz s fie
reglementat prin planul urbanistic zonal i zona de influen a acesteia vor fi stabilite dup caz;
c) categoriile funcionale ale dezvoltrii i eventualele servitui;
d) indicatorii urbanistici obligatorii - limitele minime i maxime;
e) dotrile de interes public necesare, asigurarea accesului pietonal i carosabil, parcajelor, utilitilor;
f) capacitile de transport admise n raport cu funciunile propuse i cu ncrcrile estimate datorit traficului
suplimentar generat de viitoarele investiii;
g) operaiuni cadastrale necesare n vederea implementrii obiectivelor de interes public i privat.
... . . . . . . . . . .

(6) Dup aprobarea Planului urbanistic zonal se poate solicita certificatul de urbanism n vederea construirii i,
n baza lui, se poate ntocmi documentaia pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n vederea
obinerii autorizaiei de construire, potrivit legii.
... . . . . . . . . . .
(8) Prevederile alin. (7) referitoare la coeficientul de utilizare a terenului nu se aplic pentru planurile
urbanistice zonale destinate constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine,
hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii."
8. La articolul 32, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu urmtorul cuprins:
"(61) Dup aprobarea planului urbanistic de detaliu se poate ntocmi documentaia pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, n vederea obinerii autorizaiei de construire, fr a se solicita un nou certificat de
urbanism, potrivit legii."
9. La articolul 32, dup alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmtorul cuprins:
"(71) La modificarea planurilor urbanistice zonale legal aprobate care conin majorri ale coeficientului de
utilizare a terenului (CUT), prin noi planuri urbanistice zonale, nu se accept o alt majorare a acestui coeficient."
10. Articolul 34 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 34. - Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau/i cu nerespectarea prevederilor
cuprinse n documentaiile de urbanism aprobate ori a prevederilor actelor normative aplicabile, atrage
rspunderea disciplinar, administrativ, contravenional, civil sau penal, dup caz, potrivit legii."
11. La articolul 35, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Direciile de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice i
Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. i arhitecii-efi/urbanitii-efi ai judeelor colaboreaz permanent n
vederea ducerii la ndeplinire a prevederilor alin. (2) prin:
a) elaborarea i actualizarea procedurilor de control n domeniu;
b) informarea permanent privind disciplina n domeniu i luarea msurilor ce se impun;
c) elaborarea de ghiduri i ndrumare pentru ceteni i autoritile administraiei publice."
12. La articolul 36, alineatul (12) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(12) Structura de specialitate condus de arhitectul- ef/urbanistul-ef al judeului, al municipiului Bucureti, al
municipiului, oraului sau al sectorului ndeplinete urmtoarele atribuii principale:
a) iniiaz, coordoneaz din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaz i propune spre aprobare
documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism;
b) avizeaz strategiile de dezvoltare integrat;
c) convoac i asigur dezbaterea lucrrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism;
d) ntocmete, verific din punct de vedere tehnic i propune emiterea avizelor de iniiere, a certificatelor de
urbanism i a autorizaiilor de construire;
e) urmrete punerea n aplicare a documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism, precum i a
strategiilor de dezvoltare integrat i a politicilor urbane;
f) asigur gestionarea, evidena i actualizarea documentaiilor de urbanism i amenajare a teritoriului;
g) transmite periodic Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice situaiile cu privire la evidena
i actualizarea documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism."
13. Dup articolul 361 se introduce un nou articol, articolul 362, cu urmtorul cuprins:
"Art. 362. - n cazul existenei unei poziii de arhitect- ef/urbanist-ef vacante sau temporar vacante, pn la
ocuparea prin concurs n condiiile legii, atribuiile pot fi exercitate de ctre un funcionar public din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, avnd formaia profesional prevzut la art. 361, numai prin exercitarea
cu caracter temporar a funciei publice de conducere vacante sau temporar vacante, pe o perioad de maximum
6 luni, n conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare."
14. La articolul 37, alineatele (1), (12), (13) i (3) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 37. - (1) n scopul mbuntirii calitii deciziei referitoare la dezvoltarea spaial durabil, n coordonarea
preedinilor consiliilor judeene i a primarilor de municipii, orae i a primarilor sectoarelor municipiului
Bucureti, respectiv a primarului general al municipiului Bucureti, se constituie Comisia tehnic de amenajare a
teritoriului i urbanism, ca organ consultativ cu atribuii de analiz, expertizare tehnic i consultan, care asigur
fundamentarea tehnic a avizului arhitectului-ef/urbanistului-ef.
...........
(12) Comisia tehnic de amenajare a teritoriului i urbanism fundamenteaz din punct de vedere tehnic
emiterea avizului arhitectului-ef/urbanistului-ef.
(13) Avizul arhitectului-ef/urbanistului-ef este un aviz tehnic care nu se supune deliberrii consiliului
judeean/consiliului local/consiliului local al sectorului municipiului Bucureti/Consiliului General al Municipiului
Bucureti, dup caz.
...........
(3) Componena nominal a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism i regulamentul de
organizare i funcionare al acesteia se aprob de consiliul judeean, consiliul local, consiliul local al sectorului
municipiului Bucureti, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureti, la propunerea preedintelui
consiliului judeean, a primarului, a primarului sectorului municipiului Bucureti, respectiv a primarului general al
municipiului Bucureti, pe baza nominalizrilor asociaiilor profesionale din domeniul amenajrii teritoriului,
urbanismului, construciilor, instituiilor de nvmnt superior i ale arhitectului-ef/urbanistului-ef, cu
asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, potrivit
legii. Mandatul comisiei este de 4 ani, iar membrii nu pot fi desemnai mai mult de dou mandate."

15. La articolul 37, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
"(21) n componena comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism de la nivelul sectoarelor
municipiului Bucureti exist cel puin un membru din cadrul structurii de specialitate n domeniul amenajrii
teritoriului i urbanismului organizat la nivelul aparatului de specialitate al primarului general al municipiului
Bucureti, care asigur relaionarea sector-capital. Regulamentul-cadru de organizare i funcionare al comisiilor
tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism se aprob prin ordin al ministrului dezvoltrii regionale i
administraiei publice."
16. La articolul 37, dup alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmtorul cuprins:
"(7) Pentru evitarea conflictelor de interese, la nceperea mandatului, membrii comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului i urbanism trebuie s semneze o declaraie pe propria rspundere prin care se oblig ca, pe perioada
exercitrii mandatului, s nu ncheie sau s nu execute contracte de achiziii publice cu autoritatea public
local/judeean din a crei comisie fac parte i s se abin de la vot n cadrul procedurilor de avizare n cazul n
care au participat la elaborarea unei documentaii depuse spre avizare la comisia din care fac parte."
17. La articolul 38, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism se elaboreaz de ctre colective de
specialitate, conduse de specialiti cu drept de semntur, i se semneaz pe toate piesele scrise i desenate de
persoanele care le-au elaborat, n limitele dreptului de semntur legal obinut, respectiv pentru elaborarea unor
seciuni de specialitate sau pentru coordonarea documentaiei."
18. La articolul 38, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
"(11) Semnarea documentaiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecrei
persoane din colectivul de specialiti care a elaborat documentaia, pentru veridicitatea i corectitudinea din punct
de vedere tehnic a acesteia."
19. La articolul 46, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Planul urbanistic general i strategia de dezvoltare durabil i integrat, parte integrant din acesta, se
coreleaz cu bugetul i programele de investiii publice ale unitii administrativ-teritoriale, n vederea
implementrii prevederilor obiectivelor de utilitate public."
20. La articolul 47, alineatele (1) i (32) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 47. - (1) Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urban de reglementare specific, prin
care se coordoneaz dezvoltarea urbanistic integrat a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad
ridicat de complexitate sau printr-o dinamic urban accentuat. Planul urbanistic zonal asigur corelarea
programelor de dezvoltare urban integrat a zonei cu Planul urbanistic general. Zona minim reglementat care
face obiectul unui plan urbanistic zonal se stabilete conform prevederilor art. 32 alin. (4).
...........
(32) Pentru infrastructura transeuropean de transport i pentru conductele subterane care transport gaze
naturale de la zcmintele situate n largul Mrii Negre, amplasate n zona costier a Mrii Negre, inclusiv n zona
plajelor, planul urbanistic zonal se elaboreaz numai dac afecteaz teritoriul intravilan al localitilor."
21. La articolul 481, alineatele (4) i (5) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(4) La iniierea elaborrii planurilor urbanistice generale, oficiile de cadastru i publicitate imobiliar pun la
dispoziia autoritii administraiei publice care a iniiat documentaia de urbanism, cu titlu gratuit, n format digital,
ortofotoplanul georefereniat n sistemul naional de referin Stereo 1970 i asigur accesul la harta digital a
Romniei, iar fiele localitilor, datele statistice i evoluia istoric a acestora se preiau inclusiv din Observatorul
teritorial naional.
(5) Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism legal aprobate se fac publice de ctre autoritile
administraiei publice locale/judeene responsabile cu aprobarea planurilor de amenajare a teritoriului i de
urbanism, prin instituia arhitectului- ef/urbanistului-ef, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a primriei
i a consiliului judeean a coninutului documentaiilor, constnd n piesele scrise i piesele desenate, i prin
publicarea acestora de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice n Observatorul teritorial
naional."
22. La articolul 481, dup alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmtorul cuprins:
"(6) Documentaiile de amenajare a teritoriului i documentaiile de urbanism, mpreun cu regulamentele
locale de urbanism aferente, se pun n original la dispoziia publicului la cerere, pentru consultare la sediul
consiliului judeean/primriei, cu respectarea legislaiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal."
23. La articolul 56, alineatele (4) - (7) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(4) Perioada de valabilitate a documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism se stabilete de ctre
autoritatea administraiei publice locale abilitat s aprobe documentaia, n conformitate cu gradul de
complexitate i cu prevederile acesteia. Perioada de valabilitate a strategiilor de dezvoltare integrat, parte a
PATZ, PATJ, PUG, se stabilete de ctre autoritatea administraiei publice locale abilitat s aprobe
documentaia prin hotrrea de aprobare. n lipsa stabilirii unui termen explicit, documentaiile rmn valabile
pn la aprobarea altor documentaii de acelai tip sau de rang superior care s le modifice sau nlocuiasc.
(5) Valabilitatea prevederilor documentaiilor de amenajare a teritoriului i urbanism se extinde de drept pentru
acele investiii pentru care a fost emis certificatul de urbanism n scopul autorizrii execuiei lucrrilor de
construcii, n timpul perioadei de valabilitate a documentaiilor, pn la finalizarea lucrrilor autorizate.
(6) Documentaiile de amenajare a teritoriului i de urbanism, elaborate conform legislaiei n vigoare, pentru
care au fost obinute avizele/acordurile necesare conform legii i au fost achitate tarifele de exercitare a dreptului
de semntur de ctre specialitii care au elaborat documentaiile, se promoveaz, n limita competenelor
stabilite potrivit legii, dup caz, de ctre preedintele consiliului judeean sau de ctre primar, n vederea aprobrii
prin hotrre a consiliului judeean/local/Consiliului General al Municipiului Bucureti, pe baza referatului de

specialitate al arhitectului-ef/urbanistului-ef de jude n cazul comunelor care nu au organizate structuri de


specialitate, n termen de maximum 30 de zile de la data nregistrrii documentaiei complete la registratura
consiliului judeean/primriei.
(7) n termen de maximum 45 de zile de la finalizarea dezbaterii publice i naintarea proiectului de hotrre n
baza expunerii de motive elaborate de primar/preedintele consiliului judeean i a raportului de specialitate
elaborat de ctre arhitectul-ef/urbanistul-ef, potrivit competenelor, consiliul judeean/local/Consiliul General al
Municipiului Bucureti are obligaia s emit o hotrre prin care aprob sau respinge documentaia de
amenajare a teritoriului sau de urbanism."
24. La articolul 56, dup alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmtorul cuprins:
"(71) Consilierii judeeni sau locali vor depune la preedintele de edin motivaia n scris pentru votul exprimat
prin care aprob/resping documentaiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, care se va anexa la
procesul- verbal al edinei."
25. La articolul 63, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Constituie contravenie urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n astfel de condiii nct, potrivit legii,
s fie considerate infraciuni:
a) refuzul instituiilor sau al operatorilor de servicii comunitare de utiliti publice care dein imobile, instalaii
i/sau echipamente de interes public ori care presteaz un serviciu public de a furniza informaii care, prin natura
lor, sunt publice, precum i refuzul operatorilor de servicii comunitare de utiliti publice de a pune cu titlu gratuit,
la dispoziia autoritilor publice, documentele cartografice privind traseele reelelor de utiliti publice, pentru
desfurarea corespunztoare a activitii de amenajare a teritoriului i de urbanism, conform prevederilor art. 5
alin. (2) i realizate cu respectarea normelor de aplicare a Directivei INSPIRE elaborate de Comisia European;
b) neconstituirea de ctre primar a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism, ca organ
consultativ cu atribuii de analiz, expertizare tehnic i consultan, conform prevederilor art. 37;
c) neconvocarea i neasigurarea dezbaterii lucrrilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului i urbanism
conform prevederilor art. 36;
d) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentaii de urbanism incomplete, conform prevederilor art.
44-49, ori care conine date eronate;
e) avizarea i aprobarea de documentaii de amenajare a teritoriului i de urbanism semnate de alte persoane
dect cele stabilite prin lege, conform prevederilor art. 38;
f) propunerea spre aprobare a modificrilor documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism n
vigoare de ctre autoritile locale fr reluarea procedurii privitoare la avizarea acestora, conform prevederilor
art. 25, 37 i 56;
g) iniierea i aprobarea documentaiilor de urbanism care au ca scop intrarea n legalitate a unor construcii
care nu au autorizaie de construire sau nu respect prevederile autorizaiei de construire, conform prevederilor
art. 561;
h) nendeplinirea atribuiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentaiilor de
amenajare a teritoriului i de urbanism, conform prevederilor art. 35;
i) nerespectarea termenelor privitoare la promovarea documentaiilor spre aprobare, conform prevederilor art.
56;
j) nerespectarea prevederilor privitoare la informarea i consultarea populaiei, conform prevederilor art. 57-61;
k) neemiterea hotrrii de aprobare sau respingere a documentaiei de amenajare a teritoriului sau de
urbanism, conform prevederilor art. 56, ca urmare a neincluderii pe ordinea de zi a edinelor de consiliu
judeean/local;
l) neluarea msurilor prevzute de lege n cazul nerespectrii prevederilor din documentaiile de amenajare a
teritoriului i de urbanism, conform prevederilor art. 64;
m) aprobarea unui plan urbanistic de detaliu cu derogri de la documentaiile de urbanism aprobate;
n) semnarea de documentaii de amenajare a teritoriului i urbanism care conin date eronate, dac nu intr
sub incidena legii penale, conform prevederilor art. 38;
o) nerealizarea demersurilor de elaborare a planurilor de urbanism zonale cu caracter obligatoriu prevzut de
lege, conform prevederilor art. 47;
p) nerealizarea demersurilor de elaborare sau actualizare a planului de amenajare a teritoriului judeean sau a
planului urbanistic general, conform prevederilor art. 42 i 46."
26. Articolul 631 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 631. - Contraveniile prevzute la art. 63 alin. (2) se sancioneaz cu amend, dup cum urmeaz:
a) de la 20.000 lei la 50.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. a), j), k), l), o), p);
b) de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. b)-i);
c) de la 10.000 lei la 15.000 lei, pentru nerespectarea prevederilor lit. m) i n);".
27. La articolul 64, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 64. - (1) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 63 alin. (2) i aplicarea sanciunilor se fac de ctre
persoanele mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C."
28. La articolul 64, dup alineatul (2) se introduc dou noi alineate, alineatele (3) i (4), cu urmtorul cuprins:
"(3) Hotrrea privind aprobarea unei documentaii de urbanism, adoptat cu nclcarea prevederilor legale,
poate fi anulat de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea hotrrii poate fi cerut, n
condiiile legii, i de ctre prefect sau de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. n urma activitii proprii
de control.

(4) Odat cu introducerea aciunii se poate solicita instanei judectoreti i suspendarea certificatelor de
urbanism i/sau autorizaiilor de construire subsecvente documentaiei de urbanism, precum i a actelor
administrative deja emise n baza documentaiei astfel aprobate."
29. La articolul 65, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
"(11) n situaia suspendrii/anulrii aplicrii planului urbanistic general prin hotrre judectoreasc, pot fi
autorizate fr elaborarea unui plan urbanistic zonal, cu respectarea Regulamentului general de urbanism, lucrri
de intervenii n prim urgen, lucrri de consolidare, restaurare, conservare, reparare a construciilor, instalaiilor
i cilor de comunicaii, fr modificarea caracteristicilor acestora i a indicatorilor urbanistici."
30. La anexa nr. 2, expresia "Zon protejat" i definiia acesteia, aflat dup expresia "Unitate teritorial de
referin (UTR)", se modific dup cum urmeaz:
"Zon protejat - zon coerent natural sau construit, delimitat geografic i/sau topografic, determinat de
existena unor valori de patrimoniu natural i/sau cultural a cror protejare prezint un interes public i declarat
ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare i reabilitare a valorilor de patrimoniu. Statutul de
zon protejat creeaz asupra imobilelor din interiorul zonei servitui de intervenie legate de desfiinare,
modificare, funcionalitate, distane, nlime, volumetrie, expresie arhitectural, materiale, finisaje, mprejmuiri,
mobilier urban, amenajri i plantaii i care sunt stabilite prin lege sau documentaii de urbanism specifice
aprobate."
Art. II. - n cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i
completrile ulterioare, sintagmele "Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului" i "Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Locuinei" se nlocuiesc cu sintagma "Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice",
sintagma "aviz de oportunitate" se nlocuiete cu sintagma "aviz de iniiere" i sintagma "Ministerul Culturii prin
serviciile judeene" se nlocuiete cu sintagma "Ministerul Culturii sau serviciile publice deconcentrate ale
acestuia, dup caz".
Art. III. - n cuprinsul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu modificrile i
completrile ulterioare, sintagma "arhitect-ef" se nlocuiete cu sintagma "arhitect-ef/urbanist-ef".
Art. IV. - Avizele de oportunitate emise n condiiile legii anterior aprobrii prezentei ordonane de urgen,
pentru documentaii deja iniiate, aflate n curs de elaborare i avizare sau propuse spre aprobare pn la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, i pstreaz valabilitatea i se consider avize de iniiere.
Art. V. - n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, Ministerul
Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu consultarea ministerelor cu competene de avizare, va elabora
i aproba prin ordin norme procedurale i coninutul standardizat al documentaiilor necesare avizrii
documentaiilor de amenajare a teritoriului, de urbanism.
Art. VI. - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse
prin prezenta ordonan de urgen, se va republica dup aprobarea acesteia prin lege, dndu-se textelor o nou
numerotare.
Art. VII. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific
i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 2, alineatul (21) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(21) Procedura de autorizare a executrii lucrrilor de construcii ncepe odat cu obinerea certificatului de
urbanism eliberat pentru executarea lucrrilor de construire, n scopul obinerii, ca act final, a autorizaiei de
construire i cuprinde urmtoarele etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autoritii competente pentru protecia mediului pentru investiiile care nu se
supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de ctre solicitant a autoritii administraiei publice competente cu privire la meninerea solicitrii
de obinere, ca act final, a autorizaiei de construire, pentru investiiile la care autoritatea competent pentru
protecia mediului a stabilit necesitatea evalurii impactului asupra mediului i a emis ndrumarul conform
legislaiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice i private asupra mediului;
d) emiterea avizelor i acordurilor, precum i a actului administrativ al autoritii pentru protecia mediului
competente privind investiiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii;
f) depunerea documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii la autoritatea administraiei
publice competente;
g) emiterea autorizaiei de construire."
2. La articolul 2 alineatul (4), partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Prin excepie de la prevederile alin. (2), se pot emite autorizaii de construire i fr elaborarea, avizarea i
aprobarea, n prealabil, a unor documentaii de amenajare a teritoriului i/sau documentaii de urbanism, dup
caz, pentru:".
3. La articolul 2 alineatul (4), litera a1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a1) lucrri de amenajare i schimbare de destinaie a spaiilor aferente subsolurilor, podurilor, mansardelor, n
volumul existent al cldirii, fr modificri aduse la dimensiunile exterioare iniiale ale construciei;".
4. La articolul 2 alineatul 4, dup litera a3) se introduce o nou liter, litera a4), cu urmtorul cuprins:
"a4) lucrri de reparare privind ci de comunicaie, dotri tehnico-edilitare i altele asemenea, fr modificarea
traseului i, dup caz, a funcionalitii acestora, precum i lucrri de ntreinere sau reparare privind conductele

subterane care transport gaze naturale de la zcmintele situate n largul Mrii Negre, amplasate n zona
costier a Mrii Negre, inclusiv n zona plajelor."
5. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare privind cile de
comunicaie de orice fel, lucrrile de art, reelele i dotrile tehnico-edilitare, branamente i racorduri la reele
de utiliti, lucrrile hidrotehnice, amenajrile de albii, lucrrile de mbuntiri funciare, lucrrile de instalaii de
infrastructur, lucrrile pentru noi capaciti de producere, transport, distribuie a energiei electrice i/sau termice,
precum i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;".
6. La articolul 3, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) n vederea simplificrii procedurii de autorizare a executrii lucrrilor de construcii provizorii prevzute la
alin. (1) lit. d), g) i h), precum i pentru instalarea reelelor de comunicaii electronice, inclusiv a echipamentelor
componente, n msura n care pentru acestea nu sunt necesare i lucrri asupra infrastructurilor fizice de
susinere, autorizaia de construire se emite n baza documentaiei pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii."
7. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) de preedinii consiliilor judeene, cu avizul primarilor, pentru lucrrile care se execut:
1. pe terenuri care depesc limita unei uniti administrativ- teritoriale;
2. pentru toate categoriile de construcii prevzute de lege a fi executate n extravilanul unitilor administrativteritoriale, dac legea nu dispune altfel;
3. pentru toate categoriile de construcii, altele dect locuinele individuale i anexele gospodreti,
branamente i mprejmuiri ale acestora, prevzute de lege a fi executate n intravilanul unitilor administrativteritoriale care nu au la nivelul structurii de specialitate a primarului niciun angajat funcionar public cu atribuii n
domeniul urbanismului, amenajrii teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii care ndeplinete
condiiile de formare profesional prevzute de lege;
4. pentru comunele i oraele pe al cror teritoriu exist staiuni turistice sau monumente istorice nscrise n
lista patrimoniului mondial ori monumente istorice clasate n grupa A potrivit legii, n condiiile n care la nivelul
primriilor comunelor nu exist niciun angajat funcionar public cu atribuii n domeniul urbanismului, amenajrii
teritoriului i autorizrii executrii lucrrilor de construcii care ndeplinete condiiile de formare profesional
prevzute de lege, iar la nivelul oraelor n condiiile n care nu este ocupat postul de arhitect-ef/urbanist-ef
potrivit legislaiei n vigoare;
5. la cile de comunicaii de interes judeean."
8. La articolul 4 alineatul (1) litera e), punctul 2 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"2. la construciile reprezentnd monumente istorice clasate sau aflate n procedura de clasare potrivit legii,
precum i cele din zonele de protecie ale acestora, definite conform legii, aflate pe teritoriul administrativ, n
condiiile art. 10 lit. a) i ale art. 45 alin. (4) i cu avizul arhitectului-ef/urbanistului-ef al judeului."
9. La articolul 5, dup alineatul (1) se introduc dou noi alineate, alineatele (11) i (12), cu urmtorul cuprins:
"(11) Prin excepie de la prevederile alin. (1), n situaia unitilor administrativ-teritoriale unde este organizat
comisia de acord unic, avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se pot obine direct de ctre
autoritile administraiei publice locale prin intermediul ghieului unic, pe baza documentaiei pentru autorizarea
executrii lucrrilor de construcii nsoit de documentaiile de avizare specifice, depuse n format tiprit i
electronic. Punctul de vedere/actul administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului nu poate fi
obinut prin intermediul comisiei de acord unic i al ghieului unic.
(12) Avizele solicitate prin certificatul de urbanism trebuie s se refere strict la tipul de lucrri necesare realizrii
investiiei, fiind interzis solicitarea de avize care nu au relevan n raport cu obiectul acesteia."
10. La articolul 6, dup alineatul (31) se introduce un nou alineat, alineatul (32), cu urmtorul cuprins:
"(32) n cazul emiterii certificatului de urbanism n format electronic, semnatarii prevzui la alin. (3) vor utiliza
semntura electronic calificat sau avansat, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 i 12 din Regulamentul
(UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronic i
serviciile de ncredere pentru tranzaciile electronice pe piaa intern i abrogare a Directivei 1999/93/CE,
documentul avnd aceeai valoare juridic cu certificatul de urbanism emis n format scriptic, cu condiia ca la
emiterea sau imprimarea pe hrtie a documentului cu semntur electronic s fie adugat i semntura
olograf."
11. La articolul 7 alineatul (1), literele c), d) i f) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"c) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire - P.A.C., Proiectul pentru autorizarea
executrii lucrrilor de desfiinare - P.A.D. sau Proiectul pentru autorizarea organizrii execuiei lucrrilor - P.O.E.;
d) avizele i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, dup caz, punctul de vedere al autoritii
competente pentru protecia mediului i, dup caz, actul administrativ al acesteia, precum i acordul vecinilor, n
situaiile expres prevzute de actele normative i reglementrile tehnice n vigoare;
...........
f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaiei de construire."
12. La articolul 7, alineatele (2) - (5), (51), (8) i (21) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de construire/desfiinare se elaboreaz n conformitate cu
coninutul-cadru prevzut n anexa nr. 1, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul
actului administrativ al autoritii competente pentru protecia mediului, al avizelor i acordurilor cerute prin
certificatul de urbanism, se ntocmete i se semneaz de ctre specialiti potrivit prezentei legi i se verific de
verificatori atestai, potrivit legii.

(3) n situaia depunerii unei documentaii de autorizare incomplete, acest lucru se notific n scris solicitantului,
n termen de 10 zile de la data nregistrrii, cu menionarea elementelor necesare n vederea completrii
acesteia.
(4) Executarea lucrrilor de construcii se poate face numai pe baza proiectului tehnic de execuie, inclusiv a
detaliilor de execuie, potrivit legii. Coninutul-cadru al proiectului tehnic de execuie este cel prevzut n anexa nr.
3 i se adapteaz de ctre operatorii economici care presteaz n condiiile legii servicii de proiectare n domeniu,
n conformitate cu specificul investiiei.
(5) Autoritatea emitent a autorizaiei de construire stabilete o perioad de valabilitate de cel mult 24 de luni
de la data emiterii, interval n care solicitantul este obligat s nceap lucrrile. nceperea lucrrilor se notific de
ctre beneficiar/investitor la autoritatea administraiei publice emitente a autorizaiei i la Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C., inclusiv prin transmiterea ntiinrii n format electronic prin intermediul punctului de contact
unic electronic, http://www.edirect.e-guvernare.ro/. n caz contrar, dac constatarea faptei de ncepere a lucrrilor
fr ntiinare s-a fcut n termenul de valabilitate a autorizaiei, data nceperii lucrrilor se consider ca fiind ziua
urmtoare datei de emitere a autorizaiei.
(51) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport i amenajrile hidrotehnice, autorizaiile de
construire, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, dup caz, avizele de amplasament, i menin
valabilitatea pe toat perioada implementrii proiectelor, pn la finalizarea executrii lucrrilor pentru care au
fost eliberate, respectiv pn la data semnrii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor, cu condiia nceperii
execuiei lucrrilor n termen de 24 de luni de la data emiterii autorizaiei de construire.
...........
(8) Valabilitatea autorizaiei se extinde pe toat durata de execuie a lucrrilor prevzute prin autorizaie, n
conformitate cu proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor i cu graficul de lucrri aferent, ncepnd cu data
nceperii lucrrilor notificat ctre autoriti. n situaia nerespectrii obligaiei de notificare, durata de execuie se
calculeaz de la data emiterii autorizaiei de construire.
...........
(21) Autorizaia de construire i anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei de construire stabilit potrivit
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi au caracter public i se pun la dispoziia publicului spre
informare pe pagina proprie de internet a autoritii administraiei publice emitente sau prin afiare la sediul
acesteia, dup caz."
13. La articolul 7, dup alineatul (52) se introduce un nou alineat, alineatul (53), cu urmtorul cuprins:
"(53) Investitorul are obligaia s depun la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., odat cu ntiinarea, n
format electronic, proiectul tehnic de execuie complet nsoit de referatele de verificare, proiect care se introduce
n registrul naional al construciilor."
14. La articolul 7, dup alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu urmtorul cuprins:
"(81) Investitorul are obligaia ca la nceperea lucrrilor s monteze pe amplasamentul investiiei, la loc vizibil,
panoul de identificare al acesteia."
15. La articolul 7, alineatul (20) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(20) Instituiile/Operatorii economici abilitate/abilitai prin lege s emit avizele/acordurile prevzute la art. 5
alin. (1) au urmtoarele obligaii:
a) s stabileasc, mpreun cu Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, coninutul-cadru al
documentaiilor specifice necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor, precum i lista altor documente i condiii
specifice necesare, pe care le pun la dispoziia publicului i autoritilor administraiei publice competente pe
pagina proprie de internet i prin afiare la sediu;
b) s emit avizele/acordurile, n termen de maximum 15 zile de la data nregistrrii cererii/documentaiei
specifice complete. Prin excepie, avizul Ministerului Culturii sau al structurilor deconcentrate ale acestuia se
emite n termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentaiei specifice complete, iar autoritatea
competent pentru protecia mediului i gospodrirea apelor va emite punctul de vedere/actul administrativ n
conformitate cu legislaia specific;
c) s ia msurile necesare pentru gestionarea legal a informaiilor clasificate, coninute de documentaiile
solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevzute prin certificatul de urbanism emis de instituiile prevzute
la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui coninut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului
prevzut la lit. b);
d) s ia msurile necesare pentru gestionarea legal a informaiilor clasificate, coninute de documentaiile
solicitate pentru emiterea avizelor-acordurilor prevzute prin certificatul de urbanism emis de instituiile prevzute
la art. 43 lit. a), inclusiv prin stabilirea unui coninut-cadru specific adaptat al acestora, cu respectarea termenului
prevzut la lit. b);
e) s ofere posibilitatea ca documentaia i rspunsul privind avizarea acesteia s poat fi transmise n sistem
electronic;
f) n cel mult 10 zile de la primirea documentaiei s transmit solicitantului, n scris i prin pota electronic
doar n situaia n care acesta i-a declarat adresa de coresponden electronic, dac sunt necesare completri
la documentaia transmis;".
16. La articolul 7, alineatul (201) se abrog.
17. La articolul 7, dup alineatul (201) se introduc patru noi alineate, alineatele (202)-(205), cu urmtorul cuprins:
"(202) Avizele/Acordurile emise n condiiile legii i menin valabilitatea pe toat perioada implementrii
investiiilor, pn la finalizarea executrii lucrrilor pentru care au fost eliberate, respectiv pn la data semnrii
procesului-verbal de recepie final a lucrrilor, cu condiia nceperii execuiei lucrrilor n termenul prevzut de
lege, cu excepia cazurilor n care pe parcursul execuiei lucrrilor sunt identificate elemente noi care s impun

reluarea procedurilor de avizare prevzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum
i/sau modificri ale condiiilor care au stat la baza emiterii acestora, dup caz.
(203) n cazul avizelor care nu sunt condiionate de analiza documentaiei ntr-o comisie, orice solicitare de
completare ulterioar perioadei de 10 zile prevzut la alin. (20) lit. f) nu este permis.
(204) Pentru proiectele de infrastructur transeuropean de transport i amenajrile hidrotehnice, i proiectele
din domeniul energetic declarate de importan naional, n sensul Legii nr. 185/2016 privind unele msuri
necesare pentru implementarea proiectelor de importan naional n domeniul gazelor naturale, s emit
avizele/acordurile pentru scoaterea terenurilor din fondul forestier sau, dup caz, avizele de amplasament
favorabile condiionate pentru relocarea sistemelor/reelelor de transport i de distribuie a energiei electrice,
gazelor naturale i a ieiului, precum i a altor reele de utiliti situate pe coridorul de expropriere, n maximum
10 zile de la data depunerii solicitrii la autoritatea emitent pe baza planului de amplasament al obiectivului de
investiii, i memoriului tehnic, care vor cuprinde n mod obligatoriu poziionarea reelelor de utiliti sau a
terenurilor afectate de scoaterea din fondul forestier.
(205) Fac excepie de la prevederile alin. (204) autoritile competente pentru protecia mediului i gospodrirea
apelor, pentru care sunt prevzute termene speciale n conformitate cu legislaia specific."
18. Dup articolul 72 se introduce un nou articol, articolul 73, cu urmtorul cuprins:
"Art. 73. - n vederea ndeplinirii atribuiilor cu privire la control i disciplina n domeniile amenajrii teritoriului,
urbanismului i construciilor, prevzute de lege, autoritile administraiei publice emitente a certificatelor de
urbanism i a autorizaiilor de construire comunic inspectoratului judeean n construcii, precum i structurii de
specialitate din domeniul amenajrii teritoriului i urbanismului de la nivel judeean, n prima decad a fiecrei
luni, pentru luna anterioar, urmtoarele documente, n format tiprit i n format electronic:
a) lista planurilor urbanistice aprobate, baz pentru emiterea certificatelor de urbanism i autorizrii
construciilor;
b) lista anunurilor de ncepere a execuiei lucrrilor de construcii;
c) lista certificatelor de urbanism emise sau prelungite;
d) lista autorizaiilor de construire/desfiinare emise sau prelungite;
e) lista proceselor-verbale de recepie, ntocmite potrivit legii."
19. La articolul 8, alineatul (3) se abrog.
20. La articolul 11 alineatul (1), litera m) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"m) modificri de compartimentare nestructural realizate din materiale demontabile;".
21. La articolul 11 alineatul (1), dup litera n) se introduce o nou liter, litera o), cu urmtorul cuprins:
"o) introducerea de reele i echipamente de comunicaii electronice n infrastructurile fizice subterane
existente, construite cu aceast destinaie, precum i introducerea de reele i echipamente de comunicaii
electronice n infrastructurile fizice interioare existente."
22. La articolul 11, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Se pot executa fr autorizaie de construire i lucrri pentru amplasarea de tonete i pupitre acoperite sau
nchise, destinate difuzrii i comercializrii presei, crilor i florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fr
fundaii i platforme, n suprafa de maxim 5 mp, care nu cauzeaz congestionarea sau blocarea traficului
pietonal pe trotuar, fr racorduri i/sau branamente la utiliti urbane, cu excepia energiei electrice, precum i
lucrri de reparaii/reabilitri/retehnologizri, inclusiv modificarea, nlocuirea sau adugarea de echipamente
reelelor de comunicaii electronice, n cazul n care pentru acestea nu sunt necesare i lucrri asupra
infrastructurilor fizice de susinere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare general din domeniul
comunicaiilor electronice i/sau de operatorii de reea."
23. La articolul 11, dup alineatul (23) se introduc trei noi alineate, alineatele (24)-(26), cu urmtorul cuprins:
"(24) Lucrrile pentru amplasarea de tonete pupitre acoperite sau nchise, prevzute la alin. (2), vor fi realizate
n conformitate cu hotrrea consiliului local privind Regulamentul pentru organizarea comerului stradal i
condiiile n care aceast activitate este permis fr o autorizaie de construcie, n baza documentaiilor de
urbanism aprobate.
(25) Se pot executa fr autorizaie de construire urmtoarele lucrri geofizice de cercetare i prospeciune a
potenialului petroligen, cu respectarea legislaiei privind protecia mediului: prospeciuni seismice, vibrare
controlat, prospeciuni gravimetrice, prospeciuni magnetometrice, prospeciuni geoelectrice, prospeciuni
radiometrice, teledetecie, n condiiile n care acestea nu presupun foraje sau lucrri de natura lucrrilor de
construcii.
(26) Prin excepie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), se pot executa fr autorizaie de construire lucrri de
reparaii la finisaje interioare i nlocuiri de tmplrie interioar i exterioar, dac se pstreaz materialul, forma,
dimensiunile golurilor i tmplriei, precum i reparaii i nlocuiri la pardoseli i la instalaiile interioare, care se
execut la construciile amplasate n zone de protecie a monumentelor i n zone construite protejate, stabilite
potrivit legii, dac acestea nu reprezint construcii cu valoare arhitectural sau istoric, stabilite prin documentaii
de urbanism aprobate."
24. La articolul 11, alineatul (3) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(3) Dac lucrrile prevzute la alin. (1), cu excepia celor prevzute la lit. e), j) i n), se execut la construciile
prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b), este obligatorie emiterea autorizaiei de construire."
25. La articolul 12, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale, pot fi
anulate de ctre instanele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizaiilor de construire sau de
desfiinare poate fi cerut, n condiiile legii, i de ctre prefect sau de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii I.S.C. n urma activitii proprii de control."

26. La articolul 23, dup alineatul (3) se introduc dou noi alineate, alineatele (4) i (5), cu urmtorul cuprins:
"(4) Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile din extravilan este permis exclusiv pentru
construciile speciale, cile ferate, infrastructura rutier, suprafee de micare aeroportuare, ci navigabile, liniile
electrice de nalt tensiune, forarea i echiparea sondelor, lucrrile aferente exploatrii ieiului i gazului,
conductele magistrale de transport gaze sau petrol, lucrrile de gospodrire a apelor, realizarea de surse de ap,
construciile agricole, infrastructura aferent reelelor de comunicaii electronice, centrale i capaciti energetice
pentru producerea de energie din surse regenerabile i altele asemenea, cu respectarea prevederilor
documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism i realizarea planurilor parcelare aferente avizate de
primrie i recepionate de oficiul de cadastru, n condiiile legii. n aceast categorie nu pot fi incluse construciile
de locuine, case de vacan, pensiuni, garaje sau alte construcii sau amenajri cu caracter permanent.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), construciile speciale se autorizeaz potrivit prevederilor art. 43 lit.
a)."
27. La articolul 26, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte, dac nu au fost svrite n altfel de condiii nct,
potrivit legii, s fie considerate infraciuni, i se sancioneaz astfel:
a) executarea sau desfiinarea, total ori parial, fr autorizaie a lucrrilor prevzute la art. 3, cu excepia
celor prevzute la lit. b), c), e) i g), de ctre investitor i executant se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la
100.000 lei, dar nu mai mult de cinci ori valoarea taxei de autorizare prevzut de lege pentru respectiva
investiie;
b) executarea sau desfiinarea, cu nerespectarea prevederilor autorizaiei i a proiectului tehnic, a lucrrilor
prevzute la art. 3, cu excepia celor prevzute la lit. b), c), e) i g), precum i continuarea executrii lucrrilor
autorizate fr solicitarea unei noi autorizaii de construire, n situaiile prevzute la art. 7 alin. (15), de ctre
investitor i executant se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 100.000 lei, n raport cu clasa de importan
a construciei i gravitatea faptei n raport cu impactul asupra vecintilor;
c) aprobarea furnizrii de utiliti urbane, ca urmare a executrii de lucrri de branamente i racorduri la reele
pentru construcii noi neautorizate, se sancioneaz cu amend de la 30.000 lei la 50.000 lei;
d) meninerea dup expirarea termenului prevzut prin autorizaie sau dup terminarea lucrrilor autorizate, n
situaia n care afecteaz domeniul public, ori adaptarea n alte scopuri fa de cele prevzute n autorizaie a
construciilor, lucrrilor i amenajrilor cu caracter provizoriu se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la
100.000 lei, n raport cu perioada de depire a termenului i impactul generat;
e) neaducerea terenului la starea iniial de ctre investitor, dup terminarea lucrrilor prevzute la art. 3 alin.
(1) lit. c), precum i nerealizarea lucrrilor de curare, amenajare ori degajare, dup caz, a amplasamentului
i/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuiei, o dat cu ncheierea lucrrilor de baz, se
sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei;
f) nendeplinirea obligaiei de repunere n starea anterioar a terenurilor care au fcut obiectul contractelor de
nchiriere de ctre titularii de licene/permise/autorizaii, prevzui la art. 71 alin. (2), la desfiinarea acestora se
sancioneaz cu amend de la 50.000 lei la 100.000 lei;
g) neafiarea panoului investiiei se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;
h) mpiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control
abilitate sau prin neprezentarea documentelor i a actelor solicitate, se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la
10.000 lei;
i) neanunarea datei nceperii lucrrilor de construcii autorizate la autoritatea emitent a autorizaiei de
construire, n conformitate cu prevederile art. 7 alin. (53), se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;
j) emiterea certificatelor de urbanism cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2), incomplete ori cu date
eronate, care nu conin lista cuprinznd avizele i acordurile legale necesare n raport cu obiectivul de investiii,
sau eliberarea acestora condiionat de elaborarea prealabil a unei documentaii de urbanism sau a oricror
documentaii tehnice de definire a scopului solicitrii, cu depirea termenului legal, sau refuzul nejustificat ori
condiionarea furnizrii informaiilor de interes public prevzute la art. 6 alin. (1), se sancioneaz cu amend de
la 5.000 lei la 30.000 lei;
k) neemiterea autorizaiilor de construire i a avizelor n termenul prevzut la art. 7 alin. (1), precum i
neemiterea avizelor/acordurilor n termenele prevzute la art. 7 alin. (20), se sancioneaz cu amend de la 5.000
lei la 30.000 lei;
l) se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei emiterea de autorizaii de construire/desfiinare:
1. n lipsa unui drept real asupra imobilului, care s confere dreptul de a solicita autorizaia de
construire/desfiinare;
2. n lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentaiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
3. n baza unor documentaii incomplete sau elaborate n neconcordan cu reglementrile urbanistice n
vigoare, cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale coninutului-cadru al proiectului pentru
autorizarea executrii lucrrilor de construire/desfiinare, care nu conin avizele i acordurile legale necesare
sau/i care nu sunt ntocmite de specialiti i verificate potrivit legii sau/i care nu respect normele de proiectare
n vigoare;
4. n lipsa expertizei tehnice privind punerea n siguran a ntregii construcii, n cazul lucrrilor de consolidare;
5. n lipsa extrasului de plan cadastral i a extrasului de carte funciar de informare, actualizate la zi;
6. n regim de urgen/n prim urgen pentru alte cazuri dect cele prevzute de lege;
7. n baza altor documente dect cele cerute prin prezenta lege;
m) neorganizarea i neexercitarea controlului privind disciplina n autorizarea i executarea lucrrilor de
construcii de ctre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeene i al primriilor, n

unitile lor administrativ- teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) i (4), precum i neurmrirea modului de
ndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., potrivit dispoziiilor art. 29 alin. (3), se
sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei;
n) nendeplinirea, la termenul stabilit, a msurilor dispuse de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. la
controlul anterior cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei;
o) refuzul nejustificat sau obstrucionarea sub orice form a accesului persoanelor fizice sau al reprezentanilor
persoanelor juridice la documentele prevzute la art. 34 alin. (7) se sancioneaz cu amend de la 10.000 lei la
20.000;
p) neefectuarea recepiei la terminarea lucrrilor de construcii n condiiile prevederilor art. 37 alin. (2) se
sancioneaz cu amend de la 2.000 lei la 40.000 lei, n raport cu clasa de importan a construciei i cu
valoarea investiiei;
r) nendeplinirea obligaiei prevzute la art. 73 se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la 2.000 lei;
s) nedepunerea la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. a proiectului tehnic de execuie, conform art. 7
alin. (53), se sancioneaz cu amend de la 5.000 lei la 30.000 lei."
28. La articolul 26, alineatul (2) se abrog.
29. La articolul 27, alineatele (2) - (4) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Arhitectul-ef/urbanistul-ef al judeului i organele de control din compartimentul de specialitate din
subordinea acestuia urmresc respectarea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii,
precum i respectarea disciplinei n urbanism i amenajarea teritoriului legat de procesul de autorizare a
construciilor, constat i sancioneaz contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), h), i) i p) pe
teritoriul administrativ al judeului.
(3) Contraveniile prevzute la art. 26 alin. (1), cu excepia celor de la lit. g), j), k), l)-n) i r) se constat i se
sancioneaz i de ctre compartimentele de specialitate cu atribuii de control ale autoritilor administraiei
publice locale/poliia local ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, pentru
faptele svrite n unitatea lor administrativ- teritorial sau, dup caz, n teritoriul administrativ al sectoarelor
municipiului Bucureti, potrivit competenelor de emitere a autorizaiilor de construire/desfiinare.
(4) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 26 alin. (1) lit. g), j), k), l)-n) i q) i aplicarea sanciunilor se fac
numai de ctre persoanele mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C. . "
30. La articolul 27, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins:
"(41) Constatarea contraveniilor prevzute la art. 26 alin. (1) lit. a) - f), h) i) i p) i aplicarea sanciunilor se fac
i de ctre persoanele mputernicite din cadrul Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C."
31. La articolul 29, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 29. - (1) Controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism i autorizarea executrii lucrrilor de
construcii se exercit de Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., pe ntreg teritoriul rii, care dispune
msurile i sanciunile prevzute de prezenta lege.
(2) Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. dispune oprirea executrii lucrrilor de construire sau de
desfiinare, atunci cnd se constat c acestea se realizeaz cu nclcarea dispoziiilor legale, a cerinelor privind
asigurarea calitii n construcii, fr proiect tehnic de execuie ori pe baza unor autorizaii nelegal emise. Odat
cu dispunerea msurii de oprire a executrii lucrrilor se dispun i msuri de conservare a lucrrilor deja
executate, pe cheltuiala investitorului."
32. La articolul 29, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
"(21) controlul statului privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii se realizeaz concomitent
controlului statului privind urbanismul, inclusiv prin verificarea demersului de elaborare, avizare i aprobare a
documentaiei de urbanism care fundamenteaz emiterea autorizaiei de construire i verificarea legalitii emiterii
certificatului de urbanism i a autorizaiei de construire."
33. Articolul 31 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 31. - Dreptul de a aplica amenzile prevzute de prezenta lege se prescrie n termen de 5 ani de la data
svririi faptei."
34. La articolul 37, dup alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
"(11) Persoanele fizice i juridice care realizeaz lucrri de construcii sunt obligate s permit accesul n
antier al organelor de control abilitate n domeniul autorizrii executrii lucrrilor de construcii, precum i n
domeniul calitii n construcii. De asemenea, sunt obligate s prezinte la control proiectul tehnic ntocmit potrivit
legii, precum i toate documentele i actele solicitate de ctre organele de control."
35. La articolul 37, alineatul (4) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(4) Odat cu regularizarea taxei prevzute la alin. (3), beneficiarii autorizaiilor de construire vor regulariza i
cota prevzut la art. 30 alin. (1) i vor prezenta comisiei de recepie la terminarea lucrrilor, n vederea admiterii
recepiei la terminarea lucrrilor, documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., care
s certifice c au fost confirmate plile efectuate n vederea regularizrii acestei cote."
36. Articolul 47 se modific i va avea urmtorul cuprins:
"Art. 47. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta lege."
37. Anexa nr. 1 se modific i se nlocuiete cu anexa nr. 1 la prezenta ordonan de urgen.
38. Dup anexa nr. 2 se introduce o nou anex, anexa nr. 3, avnd cuprinsul prevzut n anexa nr. 2 la
prezenta ordonan de urgen.
Art. VIII. - (1) Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, pe baza informaiilor transmise de ctre
autoritile emitente ale autorizaiilor, constituie i gestioneaz registrul naional al construciilor, banc de date ce
se actualizeaz lunar, cuprinznd toate lucrrile publice i construciile autorizate care se realizeaz din fonduri

publice sau private, cu excepia construciilor speciale autorizate de instituiile din sistemul de aprare, ordine
public i securitate naional.
(2) Structura registrului naional al construciilor, procedurile necesare constituirii i actualizrii acesteia se vor
aproba prin ordin al ministrului de resort.
(3) Pentru ndeplinirea atribuiilor prevzute de lege, Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C., Instituia
arhitectului-ef/urbanistului-ef i Agenia Naional de Cadastru i Publicitate Imobiliar vor avea acces la
registrul naional al construciilor constituit n conformitate cu prevederile alin. (1).
Art. IX. - Comunicarea ntre consiliile judeene/primrii i autoritile emitente de avize poate fi realizat
electronic, utilizndu-se semntura electronic, potrivit legii, cu condiia ca la emiterea sau imprimarea pe hrtie a
documentului cu semntur electronic s fie adugat i semntura olograf.
Art. X. - n vederea simplificrii procedurilor administrative, a reducerii costurilor i a respectrii obligaiilor ce
deriv din strategia pentru agenda digital la nivel european i naional, se instituie urmtoarele obligaii:
a) toi emitenii de avize au obligaia s primeasc documentaiile de avizare n format electronic, cu semntura
electronic a specialitilor, potrivit legii, cu condiia ca la emiterea sau imprimarea pe hrtie a documentului cu
semntur electronic s fie adugat i semntura olograf;
b) autoritile administraiei publice locale au obligaia de a asigura msurile necesare nscrierii acestora n
portalul aferent punctului de contact unic electronic, prevzut de Hotrrea Guvernului nr. 922/2010 privind
organizarea i funcionarea Punctului de contact unic electronic, i de a primi documentaiile pentru emiterea
certificatelor de urbanism, pentru prelungirea acestora i pentru prelungirea autorizaiilor de construire/desfiinare,
precum i pentru emiterea avizelor/acordurilor i certificatelor n format electronic, online, condiionat de
semnarea prin semntura electronic calificat sau avansat, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 i 12 din
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea
electronic i serviciile de ncredere pentru tranzaciile electronice pe piaa intern i abrogare a
Directivei 1999/93/CE, n scopul furnizrii serviciilor publice ctre beneficiar, a documentaiilor, prin intermediul
portalului, dup cum urmeaz:
1. consiliile judeene i consiliile locale ale municipiilor - n termen de 120 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentei ordonane de urgen;
2. consiliile locale ale oraelor - n termen de un an de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen:
3. consiliile locale ale comunelor care au structuri de specialitate organizate n condiiile legi i exercit
competene de autorizare a lucrrilor de construcii - n termen de 2 ani de la intrarea n vigoare a prezentei
ordonane de urgen;
c) actele emise n format electronic vor fi emise i n format tiprit. n cazul emiterii sau imprimrii pe hrtie a
documentului cu semntur electronic calificat sau avansat se va aduga i semntura olograf a emitenilor;
d) n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen, toate autoritile
administraiei publice au obligaia de a asigura msurile necesare primirii tuturor documentaiilor pentru emiterea
certificatelor de urbanism, avizelor/acordurilor i autorizaiilor de construire/desfiinare n format electronic, online,
prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic prevzut de Hotrrea Guvernului nr.
922/2010.
Art. XI. - Solicitrile de eliberare a certificatelor de urbanism, autorizaiilor de construire/desfiinare i
avizelor/acordurilor necesare autorizrii executrii lucrrilor de construcii depuse naintea intrrii n vigoare a
prezentei ordonane de urgen vor fi soluionate potrivit prevederilor legale n vigoare la data nregistrrii
acestora de ctre autoritile publice/instituiile publice/operatorii economici competente/competeni.
Art. XII. - n cuprinsul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, denumirea "Ministerul Dezvoltrii, Lucrrilor Publice i Locuinelor" se
nlocuiete cu denumirea "Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice".
Art. XIII. - n cuprinsul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, sintagma "arhitect-ef" se nlocuiete cu sintagma "arhitect-ef/urbanistef", sintagma "documentaie tehnic - D.T." se nlocuiete cu sintagma "proiect pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construire/desfiinare".
Art. XIV. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul
i de elaborare i actualizare a documentaiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltrii regionale i administraiei publice, nr. 233/2016, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
199 din 17 martie 2016, i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 839/2009, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 797 i 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, se vor actualiza n termen de 60 de zile de la data publicrii prezentei ordonane de urgen.
Art. XV. - (1) Certificatele de urbanism emise anterior intrrii n vigoare a prezentei ordonane de urgen i
pstreaz valabilitatea, iar autorizaiile de construire vor fi emise de autoritile emitente ale certificatelor, cu
excepia situaiei n care nu sunt ndeplinite condiiile cu privire la existena structurii de specialitate organizat
potrivit legii, caz n care autorizaiile vor fi emise potrivit prezentului act normativ.
(2) n cazul n care competenele de emitere a autorizaiei de construire/desfiinare se modific n condiiile
prezentei ordonane de urgen, n intervalul scurs de la emiterea certificatului de urbanism pn la solicitarea
emiterii autorizaiei de construire/desfiinare, autoritatea public ce primete competenele de emitere va putea
emite autorizaia de construire n baza certificatului de urbanism deja eliberat, aflat n valabilitate.
(3) Operaiunile legate de transferul documentelor i documentaiilor prevzute de lege ntre cele dou
autoriti, respectiv reglementarea relaiilor cu solicitanii, sunt n sarcina i responsabilitatea autoritilor
implicate. n cazul n care autoritatea care a dobndit noile competene de emitere a autorizaiilor de

construire/desfiinare nu poate confirma certificatul de urbanism emis de prima autoritate public, din motive ce in
de coninutul incomplet al certificatului de urbanism, de cuprinderea de date eronate n coninutul acestuia sau de
neconformitatea unor date din coninut cu prevederile legislaiei modificate ntre timp i n vigoare la data
transmiterii certificatului de urbanism ntre cele dou autoriti, autoritatea public ce primete certificatul de
urbanism poate emite un nou certificat de urbanism care l va nlocui pe cel anterior, urmnd ca procedurile de
avizare i autorizare s se desfoare n baza noului certificat de urbanism.
Art. XVI. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
cu cele aduse prin prezenta ordonan de urgen, se va republica, dup aprobarea acesteia prin lege, dndu-se
textelor o nou numerotare.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLO
Contrasemneaz:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Vasile Dncu
Viceprim-ministru,
ministrul economiei, comerului i relaiilor cu mediul de afaceri,
Costin Grigore Borc
Ministrul finanelor publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul culturii,
Corina uteu
Ministrul comunicaiilor i pentru societatea informaional,
Delia Popescu
Ministrul mediului, apelor i pdurilor,
Cristiana Paca Palmer
Ministrul energiei,
Victor Vlad Grigorescu
Ministrul transporturilor,
Petru Sorin Bue
Ministrul educaiei naionale i cercetrii tiinifice,
Mircea Dumitru
Ministrul muncii, familiei, proteciei sociale i persoanelor vrstnice,
Drago-Nicolae Pslaru
Ministrul aprrii naionale,
Mihnea Ioan Motoc
Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale,
Achim Irimescu
Ministrul afacerilor externe,
Lazr Comnescu

Bucureti, 15 decembrie 2016.


Nr. 100.
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991)
A. CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR DE
CONSTRUIRE - P.A.C.
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrrilor care fac obiectul autorizrii, fcndu-se referiri la:
- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrrilor;
- clima i fenomenele naturale specifice;
- geologia i seismicitatea;
- categoria de importan a obiectivului.
2.2. Memorii pe specialiti
Descrierea lucrrilor de:
- arhitectur;
- structur;

- instalaii;
- dotri i instalaii tehnologice, dup caz;
- amenajri exterioare i sistematizare vertical.
2.3. Date i indicatori urbanistici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprini n anexa la cererea pentru
autorizare:
- suprafeele - construit desfurat, construit la sol i util;
- nlimile cldirilor i numrul de niveluri;
- volumul construciilor;
- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;
- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile legale n vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului n conformitate cu legislaia n vigoare ntocmite de verificatori de
proiecte atestai, alei de investitor.
II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1 Plan de ncadrare n teritoriu
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, dup caz, emis
de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei
- plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de Proiecie Stereografic 1970, la scrile 1:2.000, 1:1000,
1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor
reprezenta:
imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin
totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i
nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare;
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi, dup caz;
cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele 3 dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distane de
amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor i altele asemenea);
denumirea i destinaiile fiecrui corp de construcie;
sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale, n situaia n care declivitatea
terenului este mai mare de 10%;
accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico-edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin
proiect, n special cele pentru alimentare cu apa i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectura
Proiectul de arhitectur va cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara
1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a
suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - terasa sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a
modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice - n special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care s cuprind
cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i la corni -,
fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul
terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va
arta modul de integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate.
2.2.2. Proiect de structur
2.3. Instalaii
2.3.1. Schemele instalaiilor
Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante
pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu


2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartu, care
va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i
semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
B. CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTRII LUCRRILOR DE
DESFIINARE - P.A.D.
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu
partea din proiect pentru care rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri
rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare.
II. Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
- plana pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
- plana pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile
1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de
situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico- edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele
pentru alimentare cu ap i canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 -- care s permit evidenierea spaiilor i a
funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a
execuiei lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapta jos un cartu care
va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, denumirea investiiei, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii,
numele, calitatea i semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
C. CONINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUIEI LUCRRILOR P.O.E.
P.O.E. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie i se prezint, de regul, mpreun cu
documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile legii.
Proiectul de organizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii
pregtitoare i necesare n vederea asigurrii tehnologiei de execuie a investiiei, att pe terenul aferent
investiiei, ct i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum
urmeaz:
I. Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor
Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care
rspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
- descrierea lucrrilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor i
depozitelor de materiale;
- asigurarea i procurarea de materiale i echipamente;

- asigurarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului;


- precizri cu privire la accese i mprejmuiri;
- precizri privind protecia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitile urbane din zon, necesare n vederea
obinerii acordului unic, se vor prezenta n cadrul fielor tehnice ntocmite n Proiectul pentru autorizarea
executrii/desfiinrii lucrrilor de construcii, dup caz.
II. Piese desenate
Plan general
a) la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan realizat conform planului de situaie privind
amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinznd amplasamentul investiiei i toate amenajrile i construciile
provizorii necesare realizrii acesteia;
b) la lucrrile de mai mic amploare elementele de organizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate i n
planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al Proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor
de construcii.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care
va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i
semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.
ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 3 la Legea nr. 50/1991)
PROIECT TEHNIC DE EXECUIE coninutul-cadru CAPITOLUL I
A. Pri scrise
I. Memoriu tehnic general
1. Informaii generale privind obiectivul de investiii
1.1. Denumirea obiectivului de investiii
1.2. Amplasament
1.3. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, actul administrativ prin care a fost aprobat, n condiiile legii,
studiul de fezabilitate/documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii
1.4. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, ordonatorul principal de credite
1.5. Investitorul
1.6. Beneficiarul investiiei
1.7. Elaboratorul proiectului tehnic
2. Particulariti ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;
b) topografia;
c) clima i fenomenele naturale specifice zonei;
d) geologia, seismicitatea;
e) devierile i protejrile de utiliti afectate;
f) sursele de ap, energie electric, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucrri definitive i provizorii;
g) cile de acces permanente, cile de comunicaii i altele asemenea;
h) cile de acces provizorii;
i) prezena pe amplasament a unor valori de patrimoniu natural i/sau cultural.
3. n cazul obiectivelor de investiii a cror funcionare implic procese tehnologice i instalaii specifice se vor
prezenta informaiile relevante.
4. Modul n care se asigur conformarea cu reglementrile specifice funciunii obiectivului de investiii, din
punctul de vedere al asigurrii tuturor cerinelor fundamentale aplicabile.
5. n cazul investiiilor privind monumentele istorice sau imobilele amplasate n zone construite protejate se vor
prezenta concluziile studiilor de fundamentare specifice (studiu istoric, raportul de diagnostic arheologic intruziv,
de raportul de cercetare arheologic preventiv, dup caz).
II. Memorii tehnice pe specialiti
1. Memoriu de arhitectur: conine descrierea lucrrilor de arhitectur cu precizarea echiprii i dotrii specifice
funciunii;
2. Memorii corespondente domeniilor/subdomeniilor de construcii;
3. Memorii corespondente specialitilor instalaii cu precizarea echiprii i dotrii specifice funciunii;
4. Memorii corespondente domeniilor peisagistic i spaii verzi, dup caz.
III. Breviare de calcul
Breviarele de calcul reprezint documente justificative pentru dimensionarea elementelor de construcii i de
instalaii i se elaboreaz pentru fiecare element de construcie n parte. n acestea se vor preciza ncrcrile i
ipotezele de calcul, combinaiile de calcul, metodologia de calcul, verificrile i dimensionrile, precum i
programele de calcul utilizate.
IV. Pentru investiiile finanate din fonduri publice, precum i pentru cele finanate din fonduri private, dup caz:

1. Liste cu cantiti de lucrri


Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificrii valorice a lucrrilor i conine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv;
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte;
c) listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri;
d) listele cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri;
e) fiele tehnice ale utilajelor i echipamentelor tehnologice, inclusiv dotri;
f) listele cu cantiti de lucrri pentru construcii provizorii OS (organizare de antier).
2. Graficul general de realizare a investiiei publice, dup caz
Graficul general de realizare a investiiei publice reprezint ealonarea fizic a lucrrilor de investiii/intervenii.
B. Pri desenate
Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza crora se elaboreaz prile scrise ale acestuia,
cuprinznd toate informaiile necesare elaborrii caietelor de sarcini i care, de regul, se compun din:
1. Planuri generale
1.1. Plan de ncadrare n zon
- plan de ncadrare n zon a lucrrii, pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar
teritorial, ntocmit la scrile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz
1.2. Plan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei - plan pe suport topografic vizat de oficiul de
cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz,
prin care se precizeaz:
- imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin
totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafaa, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv poziia i
nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum i poziia reperelor fixe i mobile de trasare;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi;
- cotele construciilor proiectate i meninute, pe cele trei dimensiuni (cotele 0,00; cote de nivel; distane de
amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
- denumirile i destinaiile fiecrui corp de construcie;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
- accesele pietonale i carosabile din incint i cldiri, plantaiile prevzute;
- planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietii.
1.3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac -, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico- edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin
proiect, n special cele pentru alimentare cu ap i canalizare.
2. Plane pe specialiti
2.1. Arhitectur
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect arhitectura cldirii, inclusiv cote, dimensiuni, distane, funciuni,
arii, precizri privind finisajele i calitatea acestora i alte informaii de aceast natur.
Piesele desenate de arhitectur vor cuprinde planele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la
scara 1:50 sau 1:100, dup cum urmeaz:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane i supraterane, cu indicarea funciunilor, dimensiunilor i a
suprafeelor;
- planurile acoperiurilor - teras sau arpant -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice i a
modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile;
- seciuni caracteristice, minimum dou - n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul -,
care s cuprind cota 0,00, cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinante ale acoperiului - cotele la coam i
la corni -, fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate;
- toate faadele, cu indicarea materialelor i finisajelor, inclusiv culorile, cotate i cu indicarea racordrii la nivelul
terenului amenajat;
- n situaia integrrii construciilor ntr-un front existent, se va prezenta i desfurarea stradal prin care se va
arta modul de integrare a acestora n esutul urban existent.
2.2. Structura
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect alctuirea i execuia structurii de rezisten, cu toate
caracteristicile acesteia, i cuprind:
2.2.1. Planul de sptur cu reprezentarea soluiilor tehnice de sprijinire
2.2.2. Planul fundaiilor
Se redacteaz la scara 1:50 i va releva:
- modul de respectare a condiiilor din studiul geotehnic;
- msurile de protejare a fundaiilor cldirilor nvecinate, la care se altur construciile proiectate.
2.2.3. Detalii de fundaii
2.2.4. Proiect de structur complet, inclusiv cu seciuni i descrierea soluiilor constructive, descrierea ordinii
tehnologice de execuie i montaj (numai n situaiile speciale n care aceasta este obligatorie), recomandri
privind transportul, manipularea, depozitarea i montajul
2.3. Instalaii
Se definesc i expliciteaz pentru fiecare obiect amplasarea, alctuirea i execuia instalaiilor, inclusiv cote,
dimensiuni, tolerane i altele asemenea.

2.3.1. Schemele instalaiilor i branamente


Se prezint parametrii principali i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate.
2.4. Dotri i instalaii tehnologice
n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri i instalaii tehnologice, determinante
pentru configuraia planimetric a construciilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
2.5. Plane de utilaje i echipamente tehnologice
Vor cuprinde, dup caz, planele principale de tehnologie i montaj, seciuni, vederi, detalii, inclusiv cote,
dimensiuni, tolerane, detalii montaj, i anume:
plane de ansamblu;
scheme ale fluxului tehnologic;
scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
scheme ale instalaiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaii, reele de combustibil,
ap, iluminat i altele asemenea, precum i ale instalaiilor tehnologice;
plane de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaiilor, sarcinilor i a altor
informaii de aceeai natur, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;
diagrame, nomograme, calcule inginereti, tehnologice i de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii
n funciune i exploatrii;
liste cu utilaje i echipamente din componena planelor tehnologice, inclusiv fie cuprinznd parametrii,
performanele i caracteristicile acestora.
2.6. Plane de dotri, dup caz
Cuprind plane de amplasare i montaj, inclusiv cote, dimensiuni, seciuni, vederi, tablouri de dotri i altele
asemenea, pentru:
piese de mobilier;
elemente de inventar gospodresc;
dotri cu mijloace tehnice de aprare mpotriva incendiilor;
dotri necesare securitii muncii;
alte dotri necesare n funcie de specific.
2.7. Plane de amenajare peisager pentru lucrri avnd ca obiect amenajri de: spaii verzi, parcuri, locuri de
joac i agrement:
planele cuprinznd releveul vegetaiei existente pe paliere de vegetaie i tipuri de elemente compoziionale,
dup caz;
planul privind propunerea de amenajare;
planuri privind extragerile i nlocuirile propuse n cazul vegetaiei lemnoase, vegetaia nou-plantat pe toate
palierele de vegetaie cu indicaii privind speciile i standardele pentru materialul sditor ce urmeaz a fi plantat.
Fiecare plan prezentat n cadrul lit. B "Pri desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care va
cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup
caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i semntura
elaboratorilor i ale efului de proiect.
C. Detalii de execuie
Detaliile de execuie sunt obligatorii la executarea lucrrilor de construcii i sunt elaborate n baza proiectului
tehnic i cu respectarea strict a prevederilor acestuia, i detaliaz soluiile de alctuire, asamblare, executare,
montare i alte asemenea operaiuni, privind pri/elemente de construcie ori de instalaii aferente acesteia i
care indic dimensiuni, materiale, tehnologii de execuie, precum i legturi ntre elementele constructive
structurale/nestructurale ale obiectivului de investiii.
n funcie de complexitatea proiectului i n cazul obiectivelor de investiii a cror funcionare implic procese
tehnologice specifice, anumite detalii de execuie se pot elabora/definitiva pe parcursul execuiei obiectivului de
investiii (proiectantul va specifica pe plane care sunt detaliile de execuie ce urmeaz a fi elaborate/definitivate
astfel).
Detaliile de execuie pot fi de 3 tipuri:
a) detalii de execuie privind soluionrile elaborate de proiectant;
b) detalii de execuie pentru echiparea obiectivului de investiii, n timpul execuiei, cu aparatur i echipamente,
realizate cu respectarea datelor i informaiilor oferite de ctre furnizorii acestora;
c) detalii de execuie curente standardizate (conform detaliilor tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de
execuie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regul, de ctre
constructor.
n toate cazurile prevzute mai sus, proiectantul, n cadrul asistenei tehnice, trebuie s supervizeze ntocmirea
i adaptarea funcional a tuturor detaliilor de execuie, indiferent de elaboratorul acestora.
CAPITOLUL II
Proiectul tehnic de execuie a lucrrilor de desfiinare cuprinde:
SECIUNEA I
Piese scrise
1. Lista i semnturile proiectanilor

Se completeaz cu numele n clar i calitatea proiectanilor, precum i cu partea din proiect pentru care
rspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat:
- scurt istoric: anul edificrii, meteri cunoscui, alte date caracteristice;
- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
- menionarea i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva;
- fotografii color - format 9 x 12 cm - ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfurri
rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
- descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare;
- precizri cu privire la protejarea monumentelor istorice, dup caz.
2.2. Fie tehnice cuprinznd elementele de aviz necesare emiterii acordului unic, obinute prin grija emitentului
autorizaiei i cerute prin certificatul de urbanism.
SECIUNEA II
Piese desenate
1. Plan de ncadrare n teritoriu
Plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile
1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dup caz.
2. Plan de situaie a imobilelor
Plan pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile
1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dup caz, prin care se precizeaz:
- parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
- amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina;
- modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor;
- sistematizarea pe vertical a terenului i modul de scurgere a apelor pluviale;
- plantaiile existente i care se menin dup desfiinare.
Pe plan se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz i cele propuse - plan de
situaie, construcii noi sau umpluturi de pmnt, plantaii etc., dup caz.
3. Planul privind construciile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului: trasee,
dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor - radier i capac, i va fi redactat la scara 1:500.
n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico- edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele
pentru alimentare cu ap i canalizare.
4. Releveul construciilor care urmeaz s fie desfiinate
Planele se vor redacta la o scar convenabil - 1:100 sau 1:50 - care s permit evidenierea spaiilor i a
funciunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafeelor i a materialelor existente:
- planurile tuturor nivelurilor i planul acoperiului;
- principalele seciuni: transversal, longitudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz;
- toate faadele.
n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta i proiectul de organizare a
lucrrilor.
Fiecare plan prezentat n cadrul seciunii II "Piese desenate" va avea n partea dreapt jos un cartu care
va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei,
dup caz, titlul proiectului i al planei, numrul proiectului i al planei, data elaborrii, numele, calitatea i
semntura elaboratorilor i ale efului de proiect.