Sunteți pe pagina 1din 156

ELIZABETH SEIFERT

Judec`]i
amare
Traducerea [i adaptarea \n limba romn` de
SILVIA IORGULESCU

ALCRIS
M-94

Capitolul 1
Raine sim]i atmosfera tensionat` care domnea la locul de munc`
\ndat` ce deschise u[ile din sticl` de la intrare.
S-au \ntmplat cteva schimb`ri majore la nivelul conducerii,
Raine, o \ntmpin` recep]ionista blond`, pilindu-[i calm` o unghie
rupt`. Preluarea mult a[teptat` s-a petrecut \n weekend [i avem un
nou [ef. E cu totul altceva... s` [tii!
|n mod evident, Sheila \l pl`cea, deduse Raine cu un zmbet,
impasibil` la aflarea ve[tii despre noua conducere. Cnd fusese
angajat`, i se spusese c`, mai devreme sau mai trziu, schimbarea se
va produce.
Cred c` ar trebui s` te intereseze mai mult toate astea, continu`
Sheila. {tii, se spune c` e foarte capabil, dar [i foarte dur [i, mai
presus de asta, nu suport` s` fie contrazis de nimeni. Iar tu vei lucra
direct cu el.
Mul]umesc pentru avertiz`ri, rse Raine, dndu-[i pe spate
buclele ro[cate cu un gest indiferent.

ELIZABETH SEIFERT

Nu voia s` se lase impresionat` de comentariile colegei sale.


Compania cump`r`toare, Island Marine, avea o reputa]ie foarte
bun` aici, \n Jersey, proiectele sale de dezvoltare fiind att foarte
eficiente, ct [i atente fa]` de mediul ambiant. Dar ea era o secretar`
foarte competent` [i experimentat`, astfel c` va putea face fa]`
exigen]elor celor mai preten]io[i [efi. {i apoi, \ntotdeauna lucrase
bine sub presiune.
Intr` \n lift, numai pentru c`-l v`zu sta]ionnd la parter. Altfel, ar
fi urcat cele trei etaje pe sc`ri. Ap`s` butonul etajului trei, \[i aranj`
\n oglind` taiorul verde [i a[tept` \ncrez`toare s` se deschid` u[ile,
fredonnd \ncet o melodie.
P`[i afar`... dar exact \n acea clip` sim]i c` o cuprinde o stranie
senza]ie de \nghe] [i exclam` brusc, cu ne\ncredere:
Colt!
B`rbatul se uita atent la ceva aflat pe biroul ei. Era \mbr`cat
\ntr-un costum \nchis la culoare [i o c`ma[` alb`, vestimenta]ie
care-i d`dea o \nf`]i[are foarte elegant`. P`rea neschimbat, se gndi
Raine. Ochii lui c`prui se ridicar` u[or [i o privir` cu intensitate.
Raine se cutremur`. Tr`s`turile lui puternice, extrem de personale,
r`m`seser` adnc \ntip`rite \n mintea ei, de parc` nu l-ar fi uitat nicio
clip`: p`rul des, castaniu-ro[cat, c`znd pe o parte a frun]ii lui \nalte,
nasul arogant, pome]ii proeminen]i [i gura senzual`. Trecerea anilor
\i ad`ugase doar cteva linii ferme \n jurul gurii. Ochii lui o privir` cu
atta dezgust \nct, pentru o clip`, tn`ra fu gata s` se \ntoarc` [i s`
fug`. Dar n-o f`cu.
Venise aici, din Guernsey, nu numai pentru a accepta o slujb` cu
perspective de promovare importante, ci [i pentru a alunga din via]a

JUDEC~}I AMARE

ei, o dat` pentru totdeauna, fantomele trecutului. {i dac` totu[i


Colston Falloner o dispre]uia \nc` pentru cele \ntmplate acum [ase
ani, era problema lui, nu a ei.
Ei, exclam` b`rbatul cu un glas dispre]uitor, f`cnd-o s` se
cutremure.
Se apropie [i se opri chiar \n fa]a ei, privindu-i cu aten]ie chipul
ca de filde[, nasul mic, buzele pline [i senzuale [i ochii verzi de
smarald.
Raine Welland. Ce mic` e lumea!
Dac` b`rbatul era tulburat de vederea ei, atunci \[i ascundea
extrem de bine emo]iile. Numai liniile din jurul gurii \i tr`dau efortul
de a a-[i ]ine \n fru sentimentele.
Dumnezeule! Ce lovitur` a sor]ii, ce crud` coinciden]` alesese ca
el, dintre to]i oamenii, s` fie directorul firmei Island Marine? se
\ntreb` Raine disperat`. Tocmai b`rbatul care acum [ase ani
amenin]ase s-o distrug`.
Colt, eu...
Nici m`car ea \ns`[i nu [tia ce voia s` spun`. Ochii \ntuneca]i ai
b`rbatului o fixau \n continuare, poruncindu-i parc` s` tac`.
Insolent`, privirea lui aluneca \ncet pe trupul ei, oprindu-se asupra
snilor plini, a taliei sub]iri [i a [oldurilor rotunjite [i trecnd \ncet
asupra picioarelor lungi.
Tn`ra sim]i c` obrajii i se \nro[esc sub privirea lui obraznic`.
Fusese \ntotdeauna con[tient` de stilul lui \ndr`zne] [i de
masculinitatea sa, dar niciodat` mai mult ca acum. |[i trecu limba
peste buzele uscate, stnjenit`.
B`rbatul remarc` imediat gestul [i ro[ea]a de pe chipul ei. Gura i

ELIZABETH SEIFERT

se strmb` dispre]uitor, p`rnd c` savureaz` aceste momente de


tensiune.
Cte inimi ai mai frnt, Raine? Cte vie]i ai mai distrus de cnd
nu ne-am mai v`zut? Dou`? Zece? Dou`zeci?
N-ar fi crezut-o dac` i-ar fi spus c` nu mai avusese nicio rela]ie
serioas` de la experien]a amar` cu fratele lui vitreg. T`cu,
ridicndu-[i b`rbia \n semn de sfidare, hot`rt` s` nu se lase
intimidat` de arogan]a b`rbatului.
Ce vrei s`-]i r`spund, Colt? zise ea, provocator.
Un mu[chi puls` pe obrazul b`rbatului. Se apropie \nc` un pas.
Te crezi grozav`, nu? coment` el.
|n ochii lui str`luci o lumini]` dispre]uitoare. {ocat`, tn`ra sim]i
c` pulsul i se accelereaz`. La naiba, se sim]ea atras` de el. Era o
atrac]ie nebuneasc`, ira]ional`.
Chiar ai devenit... cineva, continu` el. Nu pot nega asta. Totul
se afla deja \n stare latent` \n tine [i acum [ase ani... de[i erai abia o
[col`ri]`. Dar \]i lipsea ceva... \ncrederea \n tine. Pe atunci, nu
\ndr`zneai s` m` \nfrun]i, nu-i a[a, Raine?
Nu, aprob` ea \n gnd, cu gtul uscat.
Ultima \ntlnire cu el o f`cuse s` fug` departe, s` se ascund`. Nu
era dect o fat` timid` de optsprezece ani, \nsp`imntat` de el mai
mult dect de brfele care circulau pe seama ei.
Tn`ra r`mase pe loc, tensionat`, amintindu-[i durerea, [ocul
care o f`cuser` s` fug` a[a cum o f`cuse [i consecin]ele triste ale
gestului ei... vizita lui Colt, care o amenin]ase c` o va face s` pl`teasc`
pentru tot...
Asta se \ntmpla \n urm` cu [ase ani, replic` ea, cu oboseal` \n

JUDEC~}I AMARE

glas.
{i timpul scurs te ajut` s`-]i lini[te[ti con[tiin]a?
Tonul lui dur ren`scu \n ea teama veche de a nu fi strivit` de
mna lui grea, dar nu vru s`-i ofere satisfac]ia de a-i ar`ta c` e
\nsp`imntat`.
}i-am spus [i atunci... am avut motive \ntemeiate s`... fac ceea
ce am f`cut.
Ce motive pot justifica faptul c` l-ai p`r`sit pe fratele meu cu
dou` s`pt`mni \nainte de nunt`? Era \ndr`gostit de tine ca un
nerod, iar tu [tiai prea bine... {i totu[i, l-ai p`r`sit f`r` nicio
explica]ie. L-ai r`nit att de tare, \nct nu mai [tia ce face... n-a mai
putut controla ma[ina [i a f`cut accidentul...
Asta nu-i vina mea, se ap`r` ea.
Nu-i vina ta? repet` b`rbatul, furios.
Mai f`cu un pas c`tre ea, cu minile \n [old. Raine remarc`
pieptul lui lat [i mu[chii fermi ai bra]elor.
Tim s-a urcat beat la volan \n seara aia [i a lovit ma[ina
Stephaniei numai din pricina ta, [i ai curajul s` sus]ii c` n-ai nicio
vin`? So]ia mea a murit, ad`ug` el cu un calm amenin]`tor, iar
copila[ul meu e acum orfan. Fratele meu a r`mas marcat pe via]`,
schilodit. {i toate astea numai pentru c` te-ai r`zgndit... Te-ai gndit
vreodat` ct` suferin]` a produs p`c`leala ta familiei mele? Pentru c`
n-a fost dect o p`c`leal`, nu-i a[a, Raine?
Nu, nu-i adev`rat, strig` ea. {i eu am suferit. Doamne, am
regretat att de mult cele \ntmplate! Mai ales faptul c` so]ia ta...
|i era greu s` vorbeasc` despre toate astea. Chiar [i acum, triste]ea
\i \neca glasul. Da, trecuse la rndul ei prin momente de agonie. Se

10

ELIZABETH SEIFERT

sim]ise vinovat`, de[i nu era... dar toate astea apar]ineau trecutului.


Ast`zi, Colt n-o mai intimida.
Normal c` regret cele \ntmplate, relu` ea cu emfaz`, dar nu-mi
pot asuma responsabilitatea pentru ele, Colt. }i-am spus [i atunci,
dar nu m-ai ascultat. Am rupt leg`tura cu Tim pentru c` am aflat c`
m` \n[ela.
{i ce experien]` crud`, s` vad` cu ochii ei dovada infidelit`]ii sale!
Dar, desigur, fostul ei logodnic se ap`rase bine \n fa]a propriei
familii...
Da, mi-ai spus, se strmb` Colt. Dar nu te pot crede. Nu te-am
crezut atunci, nu te cred nici azi. {i asta din pricina felului \n care a
reac]ionat Tim cnd a aflat c` l-ai p`r`sit. A negat vehement acuza]ia
[i l-am crezut. De ce nu l-a[ fi crezut, cnd am v`zut ct de devastat a
fost de tr`darea ta? Avea dou`zeci [i doi de ani [i \ntreaga via]`
\nainte. |i pl`ceau sporturile. Dar acum, din pricina ta, abia dac`
poate merge!
Tn`ra \nghi]i cu greutate.
Am mai discutat toate astea acum [ase ani, Colt, zise ea \ncet,
apropierea trupului s`u f`cnd-o s` tremure imperceptibil. Dar,
desigur, ai preferat s`-i iei ap`rarea lui Tim. Toat` lumea a f`cut
acela[i lucru. Dac` lucrurile ar fi stat altfel... atunci, numele lui ar fi
fost pe prima pagin` a ziarelor, [i nu al meu.
Un zmbet ap`ru din nou pe buzele b`rbatului.
{i totu[i, te-ai \ntors, zise el.
Privirea lui Raine se \ndrept` c`tre fereastr`. De aici, se vedea
priveli[tea plajei din golful St. Aubin. Era prea devreme pentru
aglomera]ia turi[tilor care invada insula \n fiecare var`. Numai c]iva

JUDEC~}I AMARE

11

oameni se plimbau pe falez` [i \nc` [i mai pu]ini \ndr`zniser` s` intre


\n ap`, pentru c` marea era rece.
Da, m-am \ntors, \l \nfrunt` ea, \ncercnd s` ignore faptul c`,
de[i era pe tocuri, b`rbatul era cu un cap mai \nalt dect ea. Familia
ta [i ziarele de scandal aproape au reu[it s`-mi distrug` reputa]ia.
Fu str`b`tut` de un fior, amintindu-[i ct de crud fusese r`nit` [i
ct de team` \i fusese!
Dar pe atunci eram mai tn`r`... [i mai sensibil` la ceea ce
credea lumea despre mine. Acum... nu-mi mai pas`. Am crescut.
Se vede, spuse el cu r`ceal`.
Dincolo de aceste cuvinte, se ghicea o not` senzual`, apreciativ`
cu privire la aceast` schimbare. Raine se revolt` \mpotriva atrac]iei pe
care o sim]ea \n preajma lui. B`rbatul zmbi, ca [i cum ar fi fost
con[tient de emo]iile ei.
Deci, nu vei mai fugi?
Raine respir` adnc, f`cnd eforturi mari s` nu se arate
\nsp`imntat` de el.
Dup` ultima lor confruntare, trecuser` luni pn` s`-[i recapete
din nou \ncrederea \n sine [i s` aib` curajul de a p`r`si ad`postul
fermei p`rin]ilor. Dar o f`cuse, croindu-[i drumul profesional
printr-o mul]ime de posturi, de la dactilograf` la secretar` personal`,
reu[ind pn` la urm` s`-[i ob]in` independen]a [i s` aib` un
apartament propriu. Sim]ise nevoia s` se \ndep`rteze de protec]ia
p`rin]ilor. Studiase din greu, continund s` se perfec]ioneze [i
ajunsese s` conduc` o firm` local`, unde lucrase \n ultimii trei ani.
Iar acum avusese [ansa de a se \ntoarce [i ob]inuse o slujb`
important` la o firm` cunoscut`, astfel c` n-avea de gnd s` dea

12

ELIZABETH SEIFERT

\napoi.
N-am nici cea mai mic` inten]ie s` fug, r`spunse ea [optit.
Capul lui Colt se \nclin` u[or.
Chiar dac` sunt la fel de hot`rt s` te distrug?
Hot`rrea rece din vorbele lui o \nsp`imnt`, dar continu` s`-l
priveasc` drept \n ochi, cu o sfidare \nc`p`]nat`. Doar tremurul abia
sim]it din glasul ei ar`ta c`-i era team` de el.
Po]i s` \ncerci, Colt.
|n ochii lui putu citi pentru cteva clipe mnia, dar b`rbatul se
control` rapid [i zmbi deta[at:
Voi face mai mult dect att, Raine. Voi reu[i.
B`rbatul se apropie [i mai mult.
}i-e fric` de mine, Raine?
Ea nu r`spunse. Sim]ea c` limba i se lipise de cerul gurii. Da, \i
era team` de el, dar cel mai tare o speria reac]ia ei la gesturile lui.
Colt...
El zmbi, auzindu-i vocea slab` [i rug`toare.
Stai f`r` grij`, draga mea Raine. Spre deosebire de r`nile fratelui
meu, ale tale nu vor fi vizibile.
Sperase c` anii care trecuser` \l \mblnziser`. Dar iat` c` ura lui
r`m`sese intact`, sub aparenta sa polite]e. Cuprins` de panic`, \l
\mpinse de lng` ea.
Las`-m`, ]ip` ea.
Te voi l`sa numai atunci cnd voi termina cu tine, Raine, o
avertiz` el.
O parte din ea era emo]ionat` de apropierea lui. El \i privi obrajii
ro[ii [i-i sim]i pulsul crescnd. Era mult prea experimentat pentru a

JUDEC~}I AMARE

13

nu-i ghici r`spunsul spontan la ac]iunile lui.


Dac` te gnde[ti c` te voi concedia doar pentru c` e[ti cine e[ti,
te \n[eli, r`spunse el \ntreb`rii ei nerostite. Singura ta [ans` de a
sc`pa de pedeaps` va fi s`-]i dai demisia.
Deci, asta \[i dorea? S` aib` satisfac]ia de a o pune din nou pe
fug`? Oare chiar credea c` amenin]`rile lui o vor \ndep`rta? Sau era
destul de viclean pentru a-i sugera toate astea doar pentru a-i \nt`ri
dorin]a de a r`mne? Dac` a[a era, \nsemna c` o cuno[tea destul de
bine.
Niciodat`, f`cu ea cu fermitate.
Pe chipul lui nu se putu citi nicio reac]ie. P`ru c` vrea s` replice,
dar telefonul de pe biroul ei \ncepu s` sune [i Colt se \ndrept` c`tre
aparat. Mi[c`rile lui erau u[oare, corpul s`u atletic. Vocea lui
r`sun` puternic \n \nc`pere.
Dezgustat` de gndurile [i emo]iile proprii, Raine se \ntoarse
c`tre fereastr`. Un vnt u[or m`tura florile de cire[ din copacii afla]i
de-a lungul str`zii, acoperind trotuarele cu un strat colorat de
confeti. Privi dincolo de golf. Un mic iaht se preg`tea de plecare,
b`tut de briza u[oar`.
Era ca o juc`rie \n voia elementelor la fel de vulnerabil cum
fusese ea acum c]iva ani. Poate c`, \n parte, contribuise chiar ea la
propria durere, se gndi cu regret, pentru c`, pe atunci, fusese foarte
naiv`. Dar m`car reu[ise s` scape din aceast` experien]` trist`
\narmat` cu un scut o imunitate emo]ional` fa]` de rela]iile
afective, un refuz de a l`sa pe oricine s` se apropie de ea.
De aceea era acum att de [ocat` de propria reac]ie \n fa]a lui
Colt. Niciun alt b`rbat n-o mai f`cuse s` se simt` astfel. Iar cauza era,

14

ELIZABETH SEIFERT

desigur, lipsa ei de experien]`. Dac` b`rbatul ar fi [tiut adev`rul


despre via]a ei sentimental`, probabil c` ar fi fost uimit, se gndi ea
cu un zmbet. |ntr-adev`r, era de-a dreptul incredibil ca, din punct
de vedere fizic, s` fie la fel de inocent` ca la optsprezece ani...
Deodat`, \[i d`du seama c` b`rbatul terminase conversa]ia
telefonic` [i revenise lng` ea.
De ce zmbe[ti? E[ti mul]umit` de drama pe care ai provocat-o
familiei mele?
Raine nu r`spunse \ndat`, \ntrebndu-se dac` trebuia s`-i spun`
c` familia lui nu se num`ra printre preocup`rile ei de baz`. Se ab]inu
\ns` [i replic` mult mai blnd:
Faci o mare gre[eal` acuzndu-m`, Colt, dar e[ti prea egoist
pentru a realiza asta. Cum ai reu[it s` ai atta succes \n afaceri, avnd
o minte att de \ngust`, reprezint` o enigm` pentru mine...
Privirea lui \ntunecat` \i ar`t` c` remarca \l enervase. P`ru gata s`
riposteze, dar se r`zgndi [i spuse:
De vreme ce ai men]ionat afacerile, s` ne apuc`m de treab`.
|[i a[ez` servieta pe birou [i o deschise rapid, dnd la iveal` un
teanc generos de dosare.
Am o \ntlnire [i vreau s` vii cu mine, continu` el pe un ton
neutru. De asemenea, vom avea nevoie de bilan]ul financiar pe anul
trecut [i documentele vnz`rii companiei.
Schimbase subiectul cu o u[urin]` care o l`s` pe Raine f`r`
replic`. Dup` ce acum cteva minute \[i re\nnoise promisiunea de a
se r`zbuna, Colt devenise rapid un profesionist des`vr[it. Dar tn`ra
era la rndul ei foarte eficient` [i, de asemenea, obi[nuit` s` se
confrunte cu decizii de moment. Cteva minute mai trziu, reu[i s`

JUDEC~}I AMARE

15

adune toat` documenta]ia necesar` [i-l urm` t`cut` spre lift.


Vom merge cu ma[ina mea, zise b`rbatul cnd ajunser` \n
parcare.
Raine se emo]ion`. Era, desigur, mai simplu astfel dect s`
mearg` cu dou` ma[ini, dar spa]iul \nchis al automobilului i se p`rea
intimidant.
B`rbatul \i deschise portiera Mercedesului argintiu, o a[tept` s`
se a[eze [i o \nchise \n urma ei. Raine se \ntreb` cum putea acest
b`rbat s`-[i p`streze polite]ea, cnd \ntre ei exista o rela]ie att de
\ncordat`.
Imediat ce p`r`sir` parcarea, Colt \i ceru s`-i prezinte un scurt
raport despre firma preluat`, Marine Enterprises. De[i era la rndul
ei nou angajat`, fu fericit` c` discu]ia dintre ei era una strict
profesional`. Mai trziu, realiz` c` b`rbatul o rugase s`-i povesteasc`
toate astea pentru a-i calma tensiunea \nainte de \ntlnire. |n
serviet`, avea desigur toate informa]iile necesare [i nu avea nevoie de
ajutorul s`u. Tn`ra se gndi c` trebuia s`-i fie recunosc`toare
pentru aceast` grij`, dar \n acela[i timp realiza ct de u[or putea
manipula Colt oamenii din jurul lui.
|ntlnirea merse bine. Lund noti]e, Raine asist` cu o tem`toare
admira]ie la felul \n care Colt se descurcase cu membrii companiei
asociate, folosindu-se att de farmecul s`u specific, ct [i de o
hot`rre de fier. Mai trziu \ns`, \ntorcndu-se c`tre locul de munc`,
se cufund` \ntr-o t`cere ursuz`.
Tn`ra se \ntoarse c`tre el [i-l \ntreb` pe nea[teptate:
Ce mai face Sean?
|i sim]i privirea de ghea]` a]intit` asupra ei.

16

ELIZABETH SEIFERT

Ce-]i pas`?
Nota de profund dispre] din tonul lui o derut`. Desigur c`-i p`sa.
Nu-l cuno[tea prea bine, dar, de fiecare dat` cnd \l vizitase pe Colt
\mpreun` cu Tim, \i pl`cuse s` se joace al`turi de viitorul ei nepo]el.
N-a[ fi \ntrebat, dac` nu m-ar fi interesat, Colt, \l asigur` ea.
Presupun c` a \nceput [coala, nu?
Da, de doi ani.
|i place? se gr`bi ea s` \ntrebe, spernd c` va detensiona
atmosfera.
Se descurc`, r`spunse el cu ochii la drum. Ar fi mult mai fericit
dac` a[ reu[i s`-mi petrec mai mult timp al`turi de el. Acum,
locuie[te \n Anglia al`turi de bunica lui. |nva]` acolo. Am fost nevoit
s` lipsesc foarte de mult de acas` anul acesta [i n-am vrut s`-l las \n
grija str`inilor. |n consecin]`, n-ajung s`-l v`d dect la sfr[it de
s`pt`mn`. E un copil inteligent, dar tot nu pricepe de ce are dou`
case, cnd majoritatea colegilor lui au doar una.
N-ar fi mai u[or pentru el dac` bunica lui s-ar muta aici? \ntreb`
Raine, gndindu-se c` era o solu]ie logic`.
Da, r`spunse Colt, s-a pus problema asta, dar [tiu bine c`
prefer` Anglia [i nu cred c` e corect s-o rup de cas` [i de prieteni.
Oricum, sper s`-l aduc \napoi acas` ct mai repede. B`iatul are
nevoie de o mam`.
De care tu l-ai lipsit, ghici tn`ra completarea neiert`toare din
vocea lui. Raine oft`. Deci, nu puteau dep`[i niciodat` aceast`
barier`. Colt nu-i va \ng`dui s`-[i uite vinov`]ia.
Orice copil are, [opti ea.
Un subiect despre care tu [tii foarte multe, desigur.

JUDEC~}I AMARE

17

Sarcasmul lui o duru.


Unele femei sunt foarte... m`moase, Raine... [i pot fi mame
bune. Altele... \[i folosesc atributele fizice \n scopuri egoiste.
Te referi la mine, nu-i a[a?
El nu r`spunse, dar opinia lui era foarte limpede.
Peste cteva clipe, Colt relu`:
Frumuse]ea ta periculoas` p`c`le[te b`rba]ii, Raine, dar nu [i
pe mine. Eu [tiu ce se ascunde sub frumuse]ea ta aparent`, dar al]ii
mai slabi, cum a fost [i Tim, risc` s` fie distru[i pentru c` nu pot
rezista farmecului t`u fatal.
Ea \l privi uimit`.
Chiar [i cei de la [edin]a de mai devreme nu-[i puteau lua ochii
de la tine, continu` el. Din fericire pentru ei, au crezut c` te culci deja
cu mine.
Comentariile lui o enervar`.
Numai tu te puteai gndi la o astfel de idee! ]ip` ea. Totu[i, nu
cred c` ai tnjit vreodat` dup` mine [i sunt sigur` c` mai degrab` ai
muri dect s` m` atingi.
El r`spunse cu o voce blnd`, bizar`:
Dimpotriv`.
Apoi trase brusc pe dreapta, oprind motorul.

Capitolul 2
|n fa]a lor, se afla o mic` plaj` cu nisip fin [i alb, ad`postit`
\ntr-un golf lini[tit. Valurile m`turau molcom plaja, iar deasupra
zburau \n cercuri largi pesc`ru[ii. |n ciuda acestui peisaj idilic, Raine
se sim]ea nelini[tit`. Se \ntoarse c`tre Colt, aruncndu-i o privire
tem`toare.
Ce facem aici? \ntreb` ea cu o voce r`gu[it`.
Un zmbet lipsit de c`ldur` ap`ru pe chipul lui Colt.
Cred c` [tii foarte bine de ce am oprit. Sau am \n]eles gre[it
invita]ia ta?
Obrajii tinerei se \mbujorar`.
Despre ce invita]ie vorbe[ti?
Nu mai face pe naiva, o \ntrerupse Colt. Ar trebui s` [tii mai
bine dect oricine c`, dincolo de aparen]e, nu sunt deloc un
gentleman, Raine. N-am lovit nicio femeie \n via]a mea, dar
comportarea ta pervers` m` poate face s`-mi \ncalc principiile.
Doamne, att de mult o ura?

JUDEC~}I AMARE

19

Mna lui \i ]inea strns \ncheietura bra]ului. Mnia lui era aproape
palpabil`, dar nu furia, ci for]a viril` de dincolo de aceast` emo]ie o
impresion` cu adev`rat.
{tii, \n trecut m` \ntrebam adesea cum ar fi fost dac` noi doi am
fi fost \mpreun`. Ce gnd \ngrozitor, nu-i a[a?
B`rbatul rse cinic, remarcndu-i reac]ia [ocat`.
Da, da, reprezentai visul oric`rui b`rbat, chiar [i pe atunci,
insist` el.
Raine clipi, uimit`. Senzualitatea atingerii lui o ]inea captiv`,
victim` a propriilor emo]ii. Afar`, un pesc`ru[ se auzi ]ipnd.
Nu fi att de [ocat`, zise el pe un ton dulceag. Erai \ntr-adev`r
foarte tn`r` [i, se presupunea, \ndr`gostit` nebune[te de Tim, dar
pentru mine aceste fapte puteau fi foarte u[or ignorate.
Porc arogant! strig` ea, fulgerndu-l cu privirea.
|l lovi hot`rt` peste obraz, apoi se \ntoarse brusc cu spatele,
ap`rndu-se de r`zbunarea b`rbatului. Dar Colt nu replic` gestului
ei disperat, ci, r`mnnd la fel de calm, continu`:
Niciodat` nu m-am min]it singur, Raine acum sau \n
trecut [i la petrecerea aia cnd am dansat \mpreun`, erai ca o
mielu[ea \n bra]ele mele. N-am uitat cum ai ro[it cnd te-am privit \n
frumo[ii t`i ochi verzi [i nici cum \]i b`tea inima cnd te ]ineam \n
bra]e.
Raine \l ascult`, uimit`. Crezuse c` b`rbatul nu-i observase acele
reac]ii ru[inoase. Dar ct de naiv` fusese! Iat` c` b`rbatul remarcase
tot [i, mai mult, toate acestea \i f`cuser` pl`cere! Dar, fiind c`s`torit,
b`rbatul nu-[i permisese s` arate asta. Dimpotriv`, tot restul serii o
tratase cu o r`ceal` indiferent`.

20

ELIZABETH SEIFERT

O c`ldur` inconfortabil` o \nv`lui, \ntorcndu-se cu gndul la


acea sear`. |l rugase pe Tim s-o conduc` acas` mai devreme [i
\ncercase s` se conving` c` emo]iile sim]ite \n bra]ele fratelui lui erau
irelevante \n compara]ie cu adev`rata iubire pentru logodnicul ei.
Dar realiza acum c` acele reac]ii nu f`cuser` dect s`-i \nt`reasc` lui
Colt p`rerea proast` pe care o avusese despre ea, mai ales dup` ce-l
p`r`sise pe fratele lui vitreg.
Te flatezi singur, reu[i ea s` spun`.
Dar tremurul din glas \i ar`t` emo]ia.
M` \ndoiesc, r`spunse el cu r`ceal`. {i acum, \ntre noi doi,
p`pu[`.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Raine.
El nu r`spunse, dar \[i trecu un bra] \n spatele tinerei, \i d`du
capul pe spate [i buzele lui calde se a[ezar` pe gtul ei.
Raine \[i ]inu r`suflarea. Era ca [i paralizat`.
E foarte simplu, relu` el pe un ton neutru, de parc` ar fi
comandat cina. Te vreau, Raine. {i te voi avea.
Ea protest` u[or, cu un mic rs ne\ncrez`tor.
{i cum crezi c` vei reu[i asta?
Colt ap`s` relaxat butonul care deschidea geamul [i replic`:
Draga mea, sunt sigur c`, dintre toate femeile din lume, tu n-ai
nevoie de lec]ii de seduc]ie. Nu fi a[a alarmat`, n-am inten]ia s`-mi
pun planul \n aplicare chiar aici. E prea \nghesuit. {i, la vrsta mea,
prefer confortul patului cnd fac dragoste.
La vrsta lui? C]i ani avea? Nu mai mult de treizeci [i [ase.
Dragoste? zmbi ea cu cinism. Tu nu [tii ce \nseamn` asta.
Jignit, b`rbatul o for]` s` se \ntoarc` spre el.

JUDEC~}I AMARE

21

Ce ironie, ca aceste cuvinte s` vin` tocmai din partea ta! zise el


printre din]i. Femeile ca tine nu recunosc dragostea nici dac` li se
ofer` frumos \mpachetat`, ca un cadou. Tim te-a iubit. {i ce-ai f`cut
cu dragostea lui?
Nu i-am refuzat iubirea! ]ip` ea, intimidat` de for]a strivitoare a
degetelor sale. Iar ceea ce s-a \ntmplat \ntre mine [i fratele t`u vitreg
nu prive[te pe nimeni altcineva, chiar dac` el a ales s` fac` din asta o
dram`, publicat` pe prima pagin` a ziarelor. De ce nu m` la[i \n
pace? \l rug` ea.
B`rbatul o eliber`, de[i privirea lui r`mase aceea a unui om care
a v`zut un gndac \n farfuria cu mncare.
Devine treaba celor din jur atunci cnd b`rba]ii \[i distrug via]a
[i pe a altora din pricina unor femei ca tine. I-ai luat totul, pn`
[i respectul de sine. Acum, e rndul meu s` iau, Raine, continu` el
pe un ton profund [i \mi vei oferi tot ce i-ai promis cndva lui Tim,
[i mult mai mult dect att.
Ea fu str`b`tut` de un fior. Din expresia lui feroce, din tonul lui
implacabil, se vedea limpede c` nu vorbea despre c`s`torie.
Nu crezi c` ar trebui s`-mi ceri [i mie p`rerea despre toate
astea? \ntreb` ea. Nu m` po]i obliga nici m`car s` iau cina cu tine,
dac` nu vreau.
El rse scurt, se \ndep`rt` de ea [i porni motorul.
Nu, nu po]i, repet` ea.
{i totu[i, fu cuprins` de o team` inexplicabil`. {i, de[i \ncerca
s`-[i spun` c` b`rbatul se juca doar cu ea, \ncercnd s` vad` dac` \[i
va da demisia [i va pleca, tot drumul pn` la birou un gnd timid o
avertiz` c` b`rba]ii ca el nu a[teptau prea mult pn` s`-[i pun`

22

ELIZABETH SEIFERT

amenin]`rile \n practic`.
|ncercnd s`-[i uite temerile, Raine \[i vizit` \n acea sear` o
prieten`. Fu fericit` s` descopere c` prietena ei, Colette Verbier, nu
se schimbase deloc. R`m`sese aceea[i fat` generoas` [i prietenoas`
cu care fusese coleg` [ase ani. Nu se schimbase nici ca \nf`]i[are.
P`rul ei negru, tuns scurt, \i \ncadra chipul mic din care o priveau doi
ochi alba[tri.
Ce bine \mi pare s` te rev`d! o \ntmpin` ea.
Raine rse, \mbr`]i[nd-o.
{i mie, r`spunse ea, fericit`.
E[ti foarte frumoas`, continu` Colette. B`rba]ii de pe insul`
trebuie s` se fereasc` de farmecele tale.
Exagerezi, zmbi Raine. Cum a fost \n Anglia?
Din scrisorile prietenei ei, aflase c` tn`ra petrecuse o s`pt`mn`
la Londra.
Colette strmb` din nas.
Umed [i friguros... dar mamei \i place mai mult acolo, coment`
ea, conducnd-o pe Raine la etajul apartamentului ei luxos. Pare mai
mul]umit` acum dect atunci cnd locuia cu tata aici.
P`rin]ii Colettei erau \n divor]. Mama ei se \ntorsese \n Anglia, iar
tat`l \n Fran]a.
{i tu preferi s` r`mi aici pe cont propriu? \ntreb` Raine,
a[ezndu-se pe un fotoliu.
Normal. Tu n-ai face la fel?
Ochii ei se plimbar` sugestiv prin \nc`perea mobilat` luxos.
Am apartamentul `sta [i magazinul de la parter.
E al t`u? repet` Raine cu mirare.

JUDEC~}I AMARE

23

Colettei nu-i spusese nimic despre asta \n scrisori.


A fost un cadou de plecare din partea p`rin]ilor mei. Ca [i toat`
mobila de aici. Cred c` au vrut s`-[i r`scumpere gre[elile \n ochii mei,
\nainte de a pleca pe drumuri diferite.
Colette p`rea foarte pu]in impresionat` de toat` povestea.
Dac` le e mai bine desp`r]i]i, e numai treaba lor, ad`ug` tn`ra,
\nainte de a disp`rea \n buc`t`rie.
Inima lui Raine se strnse. Mariajul so]ilor Verbier fusese
\ntotdeauna [ubred. {i asta pentru c` tat`l, Claude Verbier, era un tip
afemeiat. Colette \[i petrecuse mare parte din copil`rie cnd \n
Fran]a, cnd \n Anglia, \n timpul continuelor separ`ri ale p`rin]ilor.
Realiza acum ct de norocoas` fusese s` aib` parte de un c`min stabil
[i fericit.
L-ai mai v`zut pe Tim, de cnd te-ai \ntors? \ntreb` Colette,
\ntorcndu-se \n \nc`pere cu o tav` cu pr`jituri.
Raine zmbi cu greutate. Prietena ei fusese mereu foarte direct`.
Nu, [opti ea, privind fursecurile asortate a[ezate pe mas` de
prietena ei, al`turi de ce[tile de cafea. {i sper s` nu-l mai v`d
niciodat`.
Cealalt` ridic` din umeri.
Totu[i, e o insul` mic`.
Prea mic`, se gndi Raine, judecnd dup` coinciden]a c` trebuia
s` lucreze pentru Colt.
O, s` nu-mi spui c` ]ii vreo cur` de sl`bire, pentru c` nu suport
mofturile astea, schimb` Colette subiectul, lund de pe tav` o
pr`jitur` cu ciocolat`. Te rog s` m`nnci, nu m` l`sa singur`.
Raine rse [i \ncepu s` m`nnce. Iar dac` refuz` zah`rul pe care

24

ELIZABETH SEIFERT

Colette se oferi s` i-l pun` \n cafea, fu pentru c` a[a era obi[nuit`, [i


nu din pricina unui regim alimentar strict. Din fericire, silueta ei
delicat` [i slab` mo[tenit` de la tat` \i permitea s` m`nnce tot ce
voia, f`r` s` aib` grija greut`]ii.
Dac` te-ai \ntlni cu fostul t`u iubit, el va fi cel nefericit, nu tu.
Pentru c`, dac` te-ar vedea acum, \[i va da palme c` te-a pierdut.
Raine \i zmbi [i sorbi o gur` de cafea, amintindu-[i ct de loial`
\i fusese Colette cu ani \n urm`, cnd toat` lumea o condamnase.
Eu ar trebui s`-mi dau palme, spuse Raine, punnd cea[ca de
cafea pe mas` [i \ncepnd s`-i povesteasc` prietenei ei despre
preluarea companiei la care lucra de c`tre Island Marine [i despre
[ocul de a afla cine era nou ei [ef.
Sprncenele Colettei se ridicar`, uimite.
Colston Falloner? Cel care a amenin]at c` se va r`zbuna pe tine?
[opti ea ne\ncrez`toare.
Raine \ncuviin]`, amintindu-[i c`, speriat` [i singur` cum se
sim]ise, \i \mp`rt`[ise temerile prietenei ei.
O, Raine... ce ghinion! Ei, dar poate s-a mai schimbat \ntre
timp...
Dar se \ntrerupse, v`znd c` Raine cl`tina din cap cu un aer
nefericit.
Vrei s` spui c` \nc` nu i-a trecut? \ntreb` ea, lund un alt pi[cot
de pe mas`.
Apoi, v`znd tensiunea de pe chipul prietenei ei, ad`ug`:
Ei, [i ce poate s` fac`? S`-]i fac` via]a grea la birou? S`-]i dea prea
mult de lucru [i s` te supravegheze s` vad` dac` ajungi la timp? Nu
c` s-ar \ntmpla vreodat`, din cte te cunosc. Poate s` \ncerce [i s` te

JUDEC~}I AMARE

25

concedieze, ca ultim` solu]ie, dac` a[a \n]elege el s` se r`zbune,


continu` Colette, dar ar trebui s` g`seasc` un pretext foarte bun.
Altfel, \l po]i da \n judecat`, iar el e prea de[tept pentru a-[i l`sa
sentimentele personale s` intervin` \n via]a profesional`.
Da, da, a[a era. Raine fu surprins` c` prietena ei \l \n]elegea att
de bine pe Colt. Zmbi la consol`rile Colettei, f`r` s` \ndr`zneasc`
a-i spune c` se temea mai mult de reac]iile proprii la farmecul
b`rbatului dect de amenin]`rile lui concrete.
Observnd c` prietena ei o privea curioas`, ridic` din nou cea[ca
de cafea de pe mas`, evitnd ochii cercet`tori ai Colettei [i \ntreb`
calm:
Ct de bine \l cuno[ti?
Cealalt` ridic` din umeri:
Frecventeaz` acelea[i cercuri ca [i p`rin]ii mei. Majoritatea
informa]iilor le am de la ei. Se pare c` n-a dus o via]` de ascet \n
ace[ti ultimi ani. Se zice c` a fost v`zut \n compania tuturor femeilor
frumoase de pe insul`. E un tip ar`tos, Raine, coment` tn`ra. Am
v`zut fotografii cu el \n reviste [i arat` mai degrab` ca un sportiv
dect ca un om de afaceri bogat. E foarte carismatic [i are un aer de
lider. Trece rapid de la femeie la femeie... [i totu[i, se spune c` era
foarte \ndr`gostit de nevasta lui. E ca [i cum ar vrea s-o pedepseasc`
pentru c` a murit [i l-a l`sat singur.
Deodat`, Colette ro[i [i se scuz`:
La naiba, am fost foarte lipsit` de tact... nu-i a[a? |mi pare r`u.
Raine \i accept` scuzele cu un mic tremur. N-avea nevoie s` i se
aminteasc` de moartea tragic` a so]iei lui Colt. Nu fusese chiar ea
f`cut` responsabil` de acest dramatic accident? N-avea nevoie s` i se

26

ELIZABETH SEIFERT

aminteasc` nici dragostea lui Colt pentru fosta lui so]ie. Ochii
\ntuneca]i ai b`rbatului din ziua \n care o vizitase s`-i jure r`zbunare
nu-i l`sase nicio \ndoial` cu privire la sentimentele lui pentru so]ia
moart`.
Un fior de ghea]` o str`b`tu. Oare ce inten]ii avea b`rbatul? S-o
fac` amanta lui? S-o foloseasc` [i apoi s-o p`r`seasc` la fel de u[or ca
[i pe celelalte partenere de pat? Dar cum ar putea s` fac` asta, dac`
ea nu capitula? Iar asta nu se va \ntmpla niciodat`, dac` refuza s` se
lase impresionat` de magnetismul lui [i dac` nu r`mnea niciodat`
singur` cu el.
Pe jum`tate atent`, auzi ceasul b`tnd ora nou` cu un sunet
metalic.
Mai ia ni[te cafea, s` te \nc`lze[ti, o \ndemn` Colette,
remarcndu-i tremurul.
Dup` aceea, vorbir` despre magazinul tinerei [i despre planurile
de viitor ale Colettei.
Cnd se \ntoarse acas`, temerile lui Raine disp`ruser` ca prin
farmec.
Faptul c` [eful ei nu ajunse la birou a doua zi o ajut` [i mai mult
la alungarea temerilor. B`rbatul sun` la ora nou` fix s`-i spun` c` va
lipsi toat` ziua.
Seara, ajungnd acas`, se sim]i mult mai relaxat`. Apartamentul ei
era mult mai modest mobilat dect cel al Colettei. Dar era casa ei
[i-i pl`cea. Dup` ce se sp`l` pe cap, \[i trase fotoliul lng` foc [i
\ncepu s` se uite la un film. Pierzndu-[i \ns` rapid interesul, alese o
carte biografia autorului ei preferat [i se \ndrept` c`tre dormitor.
Dormi bine, trezindu-se mult mai relaxat` dup` un somn f`r`

JUDEC~}I AMARE

27

vise.
|n cutia de scrisori descoperi un plic de la mama ei. Relat`rile
despre ferma familiei o \nveselir` [i se sim]i chiar [i mai bine cnd,
ajuns` la birou, Colt o sun` s`-i spun` c` n-avea s` se \ntoarc` dect
a doua zi. Raine se concentr` asupra muncii cu eficien]a ei obi[nuit`,
remarcat` de Jack Hardwicke, managerul fostei companii, devenit
acum mna dreapt` a lui Colt.
Dac` [eful t`u crede c` se poate descurca f`r` tine, roag`-l s`
te trimit` la mine, \i suger` el. E[ti mult mai eficient` dect orice
computer [i de mii de ori mai frumoas`. Astfel c`, dac` te gnde[ti
s`-]i schimbi [eful, [tii unde m` g`se[ti.
Raine mi s-a pus la dispozi]ie de bun`voie, Jack.
Vocea lui Colt r`sun` \n spatele lor, f`cnd-o pe Raine s` se
\ntoarc`, speriat`. Deci, se \ntorsese totu[i.
Jack \ncepu s` rd`. Credea probabil c` cel`lalt glumea, dar
mesajul ascuns din vorbele lui nu-i sc`p` tinerei.
Te a[tept \n biroul meu, ad`ug` el.
Cel`lalt b`rbat se \ndep`rt`, iar Raine, cu inima strns`, \[i urm`
[eful.
Ce faci \n seara asta? \ntreb` el.
|ntrebarea o [oc` [i-i trebuir` cteva clipe bune pentru a-[i reg`si
echilibrul. Oare chiar avea tupeul s-o invite \n ora[? Credea c` va
accepta vreodat`?
Mi-am f`cut deja un program.
El o privi cu ochi mnio[i.
Atunci, trebuie s`-l schimbi.
Furioas`, tn`ra replic` pe un ton violent:

28

ELIZABETH SEIFERT

Crezi c` voi ie[i cu tine? R`spunsul meu este nu, [i acela[i va fi


[i mine, [i \ntotdeauna.
Voiam doar s` te anun] c` trebuie s` lucrezi peste program,
rosti el cu o voce marcat` de dispre]. Fii atent` la ce-]i spun, dac` vrei
s` lucr`m bine, ad`ug` el, \nchiznd u[a biroului. Lec]ia num`rul
unu. Nu mai face presupuneri cu privire la planurile mele.
Se apropie de ea [i ad`ug` \n [oapt`:
De[i, trebuie s` m`rturisesc c`-mi pare r`u s` te dezam`gesc \n
privin]a \ntlnirii de disear`.
Raine ro[i. Trebuia s`-[i salveze mndria. Clipind din ochi cu un
aer provocator, tn`ra zise:
Chiar ar trebui s`-]i par` r`u, Colt, pentru c` nu [tii ce pierzi. |n
fond, se vede limpede c` nu te po]i ab]ine s` nu-mi faci curte. {i
totu[i, sunt fata care l-a p`r`sit pe fratele t`u.
B`rbatul o prinse de mn` [i o strnse cu putere. Apoi, zmbetul
\i ap`ru pe buze [i mna i se ridic` spre fruntea tinerei, mngind-o.
Inima lui Raine b`tea cu putere, gndurile ei se amestecau haotic.
Lec]ia num`rul doi. Nu m` confunda cu Timothy! Te sf`tuiesc
s` nu ui]i asta nicio clip`. Nu sunt att de prost [i nu pot fi p`c`lit a[a
u[or, Raine. Dac`-]i mai testezi farmecele pe mine [i te aventurezi \n
ape att de adnci, va fi pl`cerea mea s` te v`d \necndu-te.
Raine ro[i din nou.
{i acum, la treab`, relu` el.
Cu mndria r`nit`, Raine se \ntoarse la munc`. Colt Falloner o
ura [i nu sc`pa nicio ocazie s`-i arate asta. Se sim]ea \ngrozitor de
jenat` c` f`cuse gre[eala de a presupune c` o invit` \n ora[. {i apoi,
ca s` repare aceast` \ngrozitoare gre[eal`, \l provocase! Nu \n]elegea

JUDEC~}I AMARE

29

ce se \ntmplase cu ea. Sperase c`-l va bate cu propriile arme?


B`rbatul `sta era mult prea experimentat pentru a reu[i s`-l \nving`.
|ncepu s` dactilografieze un document foarte lung relativ la
preluarea companiei. Dincolo de u[a \nchis` se afla Colt. Dar \i fu
recunoasc`toare c`, de[i st`tu mult peste program, nici m`car o dat`
[eful ei nu deschise u[a care-i desp`r]ea. Astfel, nu fu nevoit` s`-i mai
vorbeasc` pn` cnd se duse s`-i pun` lucrarea pe birou.
El o privi, uimit de faptul c` terminase att de repede. O
compliment` pentru viteza cu care reu[ise s` duc` la bun sfr[it
lucrarea, iar acest compliment \i f`cu tinerei o ciudat` pl`cere.
E[ti gata s` pleci? \ntreb` el, v`znd c` era \mbr`cat`.
Da, [opti ea.
Bun. Te conduc la ma[in`.
Acum, fu rndul ei s` se arate surprins`.
Nu-i necesar, zise ea intimidat`.
O tn`r` a fost jefuit` \n parcare acum dou` s`pt`mni, a[a c`
e mai sigur s` te \nso]esc. {i apoi, ad`ug` el ironic, nu vreau s` ]i se
\ntmple nimic r`u \nainte s` apuci s`-]i pl`te[ti datoriile fa]` de
mine.
Raine avu o mi[care de protest, dar \ncerc` s` se calmeze. Dup`
incidentul petrecut \n ma[ina lui acum cteva zile, cnd \l p`lmuise,
jurase c` n-avea s` se mai lase provocat` de vorbele lui. Astfel c`
repet` cu un calm ironic, \ndreptndu-se c`tre u[`:
Mul]umesc, dar grija ta nu e necesar`.
Totu[i, b`rbatul se ]inu dup` ea.
|mi pare r`u, Raine, dar cred c` totu[i e.
Merser` \n t`cere pn` \n parcare.

30

ELIZABETH SEIFERT

Mul]umesc c` ai r`mas peste program, zise el, ]inndu-i u[a


Fiatului pn` cnd tn`ra se instal` la volan. Acum, du-te direct acas`
[i fii cuminte. Iar dac` te vei \ntlni cu un b`rbat \n seara asta, nu uita
s`-i spui c` e[ti... otr`vitoare.
Tot drumul pn` acas`, Raine se sim]i furioas`. Ar fi vrut s`-l sune
pe Colt [i s`-i spun` c` nu merita insultele [i dispre]ul lui. Dar [tia
prea bine c` acest demers era lipsit de sens.
Odat` ajuns` acas`, \[i puse un tricou [i un [ort [i ie[i s` alerge.

Capitolul 3
Pari obosit`, observ` Colt a doua zi diminea]`.
Tn`ra \l privi \n ochi.
Nu-i putea m`rturisi c` se trezise \n miezul nop]ii, \ntrebndu-se
cum de nu prev`zuse toate astea cnd se gndise s` se \ntoarc` pe
insul`. B`nuia c`-l putea \ntlni din nou pe Colt, dar nu crezuse c`
se va afla \ntr-o situa]ie att de complicat`. Nu realizase c` putea lucra
al`turi de el, la fel cum nu b`nuise c` ura lui nu disp`ruse \nc`.
Se trezise cu o durere de cap care nu-i trecu nici m`car dup` ce
b`u cele dou` ce[ti de ceai obi[nuite. {i, dup` ce hr`ni pisica
dungat` \n alb [i negru pe care o g`sise pe pervazul buc`t`riei cu o
sear` \nainte, se \ndrept` c`tre serviciu, sim]indu-se \ngrozitor de
epuizat`.
Am avut o noapte foarte grea, r`spunse ea.
B`rbatul strnse din buze. Nu zise nimic, dar nici nu era nevoie.
Ochii lui \ntuneca]i \i comunicar` exact p`rerea pe care o avea
despre moralitatea ei \ndoielnic`.

32

ELIZABETH SEIFERT

Pe la jum`tatea dup`-amiezii, durerea de cap deveni [i mai


crncen`. |ncepu s` se simt` din ce \n ce mai r`u.
Avea o migren`! se gndi ea cu disperare, c`utndu-[i \n geant`
pastilele [i spernd c` va sc`pa de durerea de cap. Dar tensiunea
ultimelor zile \i venise de hac [i \n curnd se sim]i de parc` fruntea
avea s`-i explodeze. |[i prinse capul \n mini, oftnd.
Chiar atunci, Colt ie[i din birou.
Ce-i cu tine? \ntreb` el cu fermitate. Cred c` ar trebui s` te duci
acas`.
Tn`ra vru s` protesteze, b`nuind c` b`rbatul o va conduce chiar
el. Dar cum privirea \i era tulbure [i se sim]ea foarte bolnav`,
con[tientiz` c` nu-[i va putea conduce ma[ina.
Colt trase automobilul \n fa]a intr`rii, Raine se urc` [i b`rbatul
porni motorul.
Ai des migrene? \ntreb` Colt.
Iat` c` pricepuse despre ce era vorba!
Nu, replic` ea cu greutate. Mi se \ntmpl` rar, dar atunci sunt
foarte violente!
|]i sugerez s` dormi mai mult, \i recomand` el.
Era clar! Credea c`-[i pierduse noaptea cu un b`rbat!
Voia s`-i spun` c` el era motivul pentru care nu dormise, c` el [i
atitudinea lui amenin]`toare erau responsabile de aceast` migren`,
dar era prea mndr` pentru a-i \mp`rt`[i acest lucru.
|nchise ochii, orbit` de lumina zilei. |i era recunosc`toare
b`rbatului de lng` ea c` nu vorbea prea mult. Toate \ntreb`rile pe
care i le puse de-a lungul drumului necesitau doar r`spunsuri
monosilabice.

JUDEC~}I AMARE

33

Dac` ai nevoie de mine, sun`-m`, o instrui el la plecare.


M` descurc, murmur` ea, [tiind c` nu va accepta oferta lui de
ajutor.
Am spus s` m` suni, repet` el pe un ton dur, \nainte de a
demara, l`snd-o uimit` \n urma lui.
Raine \[i petrecu restul zilei \n pat, cu toate c`-i fu foarte dificil s`
adoarm`. Toate gndurile \i erau dominate de Colt.
Acest b`rbat avea o personalitate foarte complex`, reflect` ea, cu
ochii \n tavan. Faptul c` putea ur\ cu atta intensitate o \nsp`imnta.
Dar \n acela[i timp putea fi [i foarte amabil, iar grija pe care i-o
ar`tase ast`zi era unul dintre semnele acestei generozit`]i.
Aceste gnduri nu f`ceau dect s`-i adnceasc` migrena. Dar nu
se putea ab]ine. |[i imagin` inten]iile lui Colt vizavi de ea: trupul ei
alb de filde[, strivit de corpul s`u de bronz...
O, Doamne! zise ea cu voce tare, delirez! Refuz` s` se mai
gndeasc` la Colt [i se \ntoarse cu fa]a la perete. Reu[i \n sfr[it s`
adoarm`. Se trezi abia c`tre dup`-amiaz`. Migrena \i trecuse.
|[i preg`ti masa, apoi r`spunse scrisorii mamei, asigurnd-o pe
Joan Welland c` fiica ei mnca destul [i c` avea destui bani pentru a
se descurca. Rezist` tenta]iei de a ad`uga c` se descurca singur` de
atta vreme [i m`rturisi, \n schimb, c` lucra pentru Colt Falloner. Nu
l`s` \ns` s`-i scape nicio referire la temerile pe care le avea \n leg`tur`
cu aceast` inedit` situa]ie. Nu voia s`-[i \ngrijoreze p`rin]ii.
Dup` ce termin` de scris, f`cu o baie relaxant`.
Ie[i din baie, cu un prosop \n jurul trupului, [i se duse s` vad`
dac` pisica pe care o adoptase \[i f`cuse din nou apari]ia.
|ntr-adev`r, patrupedul se plimba de colo-colo pe pervazul

34

ELIZABETH SEIFERT

buc`t`riei, mieunnd jalnic. Raine lu` pisica \n bra]e [i o \mbr`]i[` cu


afec]iune. Chiar atunci, se auzi soneria.
Se \ncrunt`, pentru c` nu a[tepta pe nimeni [i, cu pisica \nc` \n
bra]e, deschise.
Colt!
Numele \i sc`p` de pe buze involuntar. Ru[inat`, Raine \[i d`du
seama cum trebuia s` arate: pe jum`tate dezbr`cat`, cu p`rul \n
dezordine [i cu o pisic` pe jum`tate s`lbatic` \n bra]e.
Expresia b`rbatului era greu de descifrat, dar ochii lui \ntuneca]i
\i cercetau chipul f`r` machiaj [i trupul aproape gol.
Col]urile gurii i se ridicar` \ntr-un zmbet ironic:
Treceam prin apropiere [i m-am gndit s` v`d dac` te sim]i mai
bine... am aranjat cu cineva s`-]i aduc` ma[ina acas`. A[a c` n-ai
niciun motiv s` \ntrzii mine la munc`.
Raine \i mul]umi, asigurndu-l c` se sim]ea mai bine. Cnd Colt
d`du s` plece, pisica, \n]elegnd gre[it gestul b`rbatului, \ncepu s` se
zbat` ca s` se elibereze. Raine \i d`du drumul, dar animalul apucase
s`-i lase ni[te urme adnci de gheare pe bra]e.
Ar fi bine s` te ocupi de zgrieturile alea. {i asta ct mai repede,
o avertiz` el.
Ea ascult` ordinul lui Colt [i-l l`s` s` intre \n cas`. Apoi, lipsit` de
voin]`, \l l`s` s-o conduc` \n buc`t`rie.
Ai cumva un antiseptic?
Raine \ncuviin]`, ar`tnd c`tre dulapul din perete.
Acum, trebuie s` stai cuminte, zise b`rbatul apropiindu-se de ea
cu un tampon de vat` \mbibat \n spirt.
Ea \[i ]inu respira]ia. Colt \i prinse mna [i \ncepu s-o tamponeze.

JUDEC~}I AMARE

35

Nu-i ziua ta norocoas`, nu-i a[a? coment` el, cu ochi juc`u[i.


Unde naiba s-o fi dus? \ntreb` el, referindu-se la pisic`.
Raine ar`t` c`tre fereastra buc`t`riei.
E o pisic` vagabond`, explic` ea.
{i tu obi[nuie[ti s` adop]i orice animal hoinar pe care-l vezi?
Numai pe cei cu patru picioare, r`spunse ea cu sarcasm. {i apoi,
ea m-a adoptat pe mine.
|n]eleg, aprob` el. Exerci]i o fascina]ie fantastic` asupra tuturor
fiin]elor.
Venind din partea oricui altcuiva, aceste cuvinte ar fi fost un
compliment, dar tonul lui spunea cu totul altceva.
E[ti singur`? \ntreb` b`rbatul pe nea[teptate.
Tn`ra r`spunse acru:
Nu, am un regiment \ntreg \n dormitor!
Un zmbet ap`ru pe buzele b`rbatului.
Foarte posibil, zise el. Dar asta ar \nsemna un efort prea mare,
chiar [i pentru tine, ad`ug` el pe un ton mali]ios.
Raine \ncerc` s`-[i trag` mna dintr-a lui, dar el o strnse mai tare,
rznd \nceti[or.
Nu, Colt... [opti ea, \n]elegndu-i inten]ia.
Dar trupul o tr`d` [i protestul ei se pref`cu \n dorin]` cnd
b`rbatul \[i plec` fruntea [i-i lu` \n st`pnire gura.
Niciun b`rbat n-o mai s`rutase astfel \n toat` via]a ei. Nici m`car
Timothy, cu toate promisiunile lui de dragoste etern`, n-o f`cuse
s`-[i doreasc` mai mult un b`rbat. Gemu u[or [i se arcui spre el. El
o strnse mai tare [i, cu un geam`t fierbinte, \i supuse buzele unui
nou \nfometat asalt. S`rutul lor era intens, devastator.

36

ELIZABETH SEIFERT

Haina lui era rece acolo unde-i atingea pielea, dar, sub prosop,
trupul ei p`rea c` ia foc. |[i trecu bra]ele \n jurul gtului b`rbatului,
[optindu-i numele. Apoi, minile \i alunecar` sub hain`, degetele
c`utnd \nfierbntate c`ldura trupului puternic al b`rbatului, \n timp
ce bra]ele lui \i mngiau conturul corpului.
Colt...
Era pierdut`. Atingerea lui, mirosul s`u masculin o fermecau.
La rndul lui, b`rbatul [optea pierdut cuvinte ne\n]elese, cu o
voce r`gu[it`.
O \ndep`rt` pu]in de el [i zise, privind-o \n ochi:
Doamne Dumnezeule! Nu m` mir c` fratele meu [i-a pierdut
capul dup` tine. Ce naiba ai att de special, Raine?
B`rbatul era ro[u la fa]` [i se vedea c` se str`duie[te s`-[i recapete
controlul. Pn` s-o s`rute, fusese perfect st`pn pe situa]ie. Era
incredibil s` vezi cum acest b`rbat distant [i rece fusese atras \n
vrtejul pasiunii. Con[tiin]a propriei for]e feminine o f`cu s` se
cutremure.
Speriat`, \ncerc` s` se \ndep`rteze de el, dar minile lui puternice
n-o l`sar`, tr`gnd-o \napoi cu un gest aproape protector.
Stai aici, Raine. Aici e locul t`u. Al`turi de un b`rbat pe care
nu-l po]i r`ni, a[a cum ai f`cut-o cu Tim. Nu \ncerca s` negi c` m`
dore[ti, draga mea, ad`ug` el. O femeie nu reac]ioneaz` a[a cum ai
f`cut-o tu la aten]iile unui b`rbat, dect dac` vrea s` fac` dragoste cu
el. Dac` mai aveam unele \ndoieli \nainte de a te s`ruta, acum au
disp`rut.
Pentru el, acest s`rut nu fusese dect un experiment?
Dac` asta crezi, atunci e[ti mai \ngmfat [i mai trufa[ dect

JUDEC~}I AMARE

37

b`nuiam, \l sfid` ea, cu ochii plini de mnie.


Colt nu avu \ns` nicio reac]ie. Minile lui alunecar` \ns` pe umerii
ei albi cu mi[c`ri senzuale. |n ciuda dorin]ei de a-i rezista, un fior o
str`b`tu [i obrajii i se \mbujorar`.
Se poate s` ai dreptate, dar trupul te tr`deaz`, [opti el.
B`rbatul nu-[i \ncet` mngierile, iar trupul tinerei tnjea mai
mult, mai mult...
Doamne, ce fel de b`rbat era c` reu[ea s-o transforme \ntr-att? \[i
zise ea, \nchiznd ochii.
Mai devreme sau mai trziu vom deveni aman]i, Raine...
\nceteaz` s` te mai min]i.
Raine deschise ochii [i, \ntlnind dorin]a \ntunecat` din privirea
b`rbatului, \[i mu[c` buzele.
Ei bine, sper s` tr`ie[ti pn` la nou`zeci de ani, pentru c` att
vei avea de a[teptat, strig` ea.
El rse \n hohote [i o eliber`.
Vom vedea, r`spunse b`rbatul.
Raine plec` din camer`, \nc` tremurnd. Oare Colt avea dreptate?
Venirea lui aici \i demonstrase \nc` o dat` ct de vulnerabil` se sim]ea
\n prezen]a lui.
Auzi u[a de la intrare deschizndu-se, apoi \nchizndu-se la loc.
|n acea clip` ar fi vrut s` urle, s` plng` sau s` arunce dup` el cu ceva,
att de mare \i era frustrarea. Colt Falloner avea o opinie total gre[it`
despre ea [i nimic din ceea ce spunea sau f`cea nu i-o putea schimba.
Auzind ma[ina demarnd, se \ntreb` dac` b`rbatul acesta era
acela[i Colt de acum c]iva ani. Pe atunci, atitudinea lui fa]` de ea era
una afectuoas` [i u[or amuzat`. Pe atunci, \i strnise admira]ia cu

38

ELIZABETH SEIFERT

inteligen]a lui [i cu foarte spirituala lui conversa]ie. Dar chiar [i


atunci, \i fusese pu]in team` de el. Chiar [i atunci realizase c` fratele
logodnicului s`u era un tip cinic, dar numai acum \i descoperea
adev`rata fa]`. Noul Colt era rece, dificil de \n]eles [i doritor de
r`zbunare. Iar asta o f`cu s` se \ntrebe ct` suferin]` se ascundea \n
spatele acestei r`celi de fa]ad`. Agonia lui interioar` \l condusese
probabil la o astfel de atitudine.
Intrnd \n dormitor, Raine sim]i o brusc` [i ciudat` simpatie
pentru el. Dar nu, niciun b`rbat ca el nu putea strni simpatia altora.
Era mult prea independent, prea sigur pe sine pentru a provoca mil`.
Ceea ce sim]ea ea era ceva mai complex dect att. {i aici se ascundea
pericolul pe care-l presim]ea.
|[i puse un halat de cas` din m`tase alb` [i \ncepu s` se plimbe
f`r` ]int` prin cas`. Se \ntreb` dac` sentimentele strnite de Colt nu
erau legate de atrac]ia pe care aceasta o exercita asupra ei. Dar
b`rbatul nu-[i dorea dect s-o fac` s` i se supun`. Nimic mai mult.
Ca s` se apere, nu trebuia dect s` nu-i mai permit` s` se apropie
de ea. Astfel, nu va mai fi \n pericol. Trebuia s` nu-i mai stea \n cale.
{ansa de a face acest lucru se ivi chiar a doua zi diminea]`, cnd
Jack veni la birou cu o propunere de la pre[edintele noii companii.
Se pare c` mine diminea]` se va organiza o excursie pe iaht
c`tre Anglia, la care vor participa c]iva clien]i. Singura problem` e
c`... Jack \[i frec` b`rbia ca [i cum s-ar fi aflat \n \ncurc`tur`... e nevoie
de o secretar` [i Susan are grip`. A[a c` pre[edintele te-a propus... pe
tine.
Pe mine? exclam` Raine, uimit`. Dar sunt aici numai de dou`
s`pt`mni [i...

JUDEC~}I AMARE

39

Asta i-am spus [i eu, dar mi-a r`spuns c`, de vreme ce lucrezi
al`turi de Colt, e[ti singura persoan` calificat` pentru treaba asta. Ca
s` nu mai adaug c` viteza ta de dactilografiere te recomand` de la
sine. Asta-i problema, Raine, zmbi el f`cndu-i cu ochiul, referin]ele
tale sunt prea bune.
Ea \i zmbi la rndul ei, cople[it`. Se mai ocupase [i alt` dat` de
clien]ii importan]i, organizase mese festive [i conferin]e. Dar s` fie
aleas` s` fac` toate astea aici, la Island Marine, cnd fusese angajat`
att de recent, era ceva nou! {i apoi, nu mai fusese niciodat` pe un
iaht. Ochii ei str`lucir` la acest gnd. Remarcase o fotografie a vasului
pe peretele biroului lui Colt [i-[i d`dea seama c` era un vas de lux.
Colt a fost deja de acord cu aceast` propunere, de[i cam cu
jum`tate de gur`. A[a c` tot ce mai trebuie s` fac este s`-l sun pe
pre[edinte [i s`-i spun c` e[ti de acord. De altfel, e o zi perfect`
pentru croazier`, ad`ug` el. Se pleac` \n zori [i v` \ntoarce]i mine
noapte.
Bine, rse Raine. Spune-i c` voi fi \ncntat` s` merg.
{tia c` astfel \l va face pe Jack fericit. De cnd se afla aici, realizase
c` Jack Hardwicke tr`ia numai pentru a-[i mul]umi [eful.
E[ti o comoar`, spuse el, \ntorcndu-se la birou.
Raine era \ns` [i mai fericit`. |i pl`cuse \ntotdeauna s` lucreze
direct cu clien]ii, iar cererea pre[edintelui de a fi asistat de ea
reprezenta exact lucrul de care avea nevoie pentru a-[i ridica
moralul. Mai ales c` excursia \nsemna mai mult timp petrecut
departe de Colt.
Pu]in mai trziu, \ntlnindu-se cu prietena ei, Colette, Raine \i
men]ion` fericit` \ntmplarea.

40

ELIZABETH SEIFERT

N-ar trebui s`-i dai atta importan]` acestui b`rbat, Raine, o


cert` Colette cu o expresie \ngrijorat`. Cum am spus [i data trecut`,
ura lui nu te poate afecta.
Jucndu-se cu salata comandat`, Raine \i zmbi absent. Ro[i u[or
[i spuse, cu o voce stins`:
Vrea s` fac` din mine amanta lui.
Colette se strmb`.
Ooo! Asta explic` de ce n-ai poft` de mncare. Exist` [i lucruri
mai rele pe lumea asta, ad`ug` tn`ra, privind \n jur la oamenii de la
mese. Gnde[te-te numai la experien]a pe care o are \n materie de
dragoste. Ai putea profita de asta.
Colette, omul `sta m` ur`[te! protest` Raine ner`bd`toare.
|i explic` pe scurt atitudinea lui Colt fa]` de ea, din clipa \n care
se rev`zuser` la birou.
Sincer` s` fiu, \i pot \n]elege sentimentele... pn` la un anumit
punct. M` consider` pe mine vinovat` de tot ce s-a \ntmplat cu
familia lui [i, dac` a[ fi \n locul lui, nu [tiu... poate a[ sim]i la fel,
m`rturisi ea. Dar asta nu \nseamn` c` voi accepta s` m` supun
h`r]uielii lui.
Nu cred c` inten]ioneaz` s` te h`r]uiasc`, zise Colette cu
seriozitate. Din cte \mi spui, b`nuiesc c` pl`nuie[te altceva. S` te
seduc` [i apoi s` te p`r`seasc`. E perfect con[tient de farmecul [i de
calit`]ile sale. Dac` a[ fi \n locul t`u, a[ fugi unde v`d cu ochii, atta
vreme ct mai am pu]in` demnitate.
Raine renun]` s` mai m`nnce salata [i puse jos furculi]a.
Pn` acum, m` \ndemnai s` m` culc cu el, \i aminti ea prietenei
sale.

JUDEC~}I AMARE

41

Chelnerul le aduse cafeaua [i conversa]ia \ncet` cteva clipe.


Tn`rul osp`tar, un francez seduc`tor, fu atras de Colette, c`reia-i
f`cu semne de apreciere. Amndou` fetele izbucnir` \n rs. Colette
atr`gea mereu aten]ia b`rba]ilor, cu ochii ei mari [i alba[tri [i stilul
impecabil de a se \mbr`ca, dar prietena ei r`mnea fidel` lui David
Shaw, cu care se \ntlnea de un an. |n ciuda insisten]elor b`rbatului
\ns`, Colette refuza logodna. Raine b`nuia c` aceast` rezisten]`
provenea din experien]a nefericit` a p`rin]ilor s`i.
Chiar [i eu am fost atras` de magnetismul acestui b`rbat, iar eu
nu l-am v`zut dect \n poze. Pe cnd tu lucrezi al`turi de el, relu`
Colette, sorbind din cafea. {i apoi, \n scrisori mi-ai men]ionat unul
sau doi prieteni. Att. {i niciunul cu care rela]ia s` devin` foarte
serioas`. Iar dac` ai r`mas aceea[i persoan` pe care o cunosc,
\nseamn` c` nu te-ai aventurat s` faci dragoste cu necunoscu]i. Iar
asta \nseamn` c` n-ai destul` experien]` pentru a te lupta cu un tip
att de experimentat ca Falloner. Fie c` te ur`[te sau nu, problema
e[ti tu. E[ti mult prea influen]at` de el. Fugi de el, `sta e sfatul meu,
[i nu vei fi umilit`.
Raine \[i ascunse gndurile sub un zmbet vag, \n]elegnd c`
prietena ei ar fi fost foarte uimit` s` afle ct de neexperimentat` era
cu adev`rat. {tia c` prietena ei avea dreptate. Dar nu putea renun]a
la slujba pe care o avea. |n orice caz, pentru trei zile sau chiar mai
mult, nu trebuia s` se mai \ngrijoreze din pricina lui Colston
Falloner. Acum, trebuia s` se ocupe de noua responsabilitate care i
se oferise. Cnd se va \ntoarce pe insul`, va fi deja weekend.
Entuziasmul \i alung` grijile. P`r`si biroul devreme, cu
permisiunea lui Colt, [i se duse acas` s`-[i fac` bagajul. Avea nevoie

42

ELIZABETH SEIFERT

de o rochie special` pentru cina de la bordul iahtului, realiz` ea,


c`utnd de zor prin garderob`. Alese \n sfr[it o rochie ro[ie [i o
\mpachet` al`turi de alte haine de zi.
Trebuia s` ajung` pe iaht la [ase [i jum`tate dup`-amiaz`, cu
jum`tate de or` \nainte de momentul plec`rii, dup` cum \i spusese
pre[edintele la telefon. Vasul avea s` ancoreze pentru cin` [i peste
noapte \n golful Alderney. Pn` la St. Helier, locul unde se afla iahtul,
trebuia s` parcurg` un drum rezonabil cu ma[ina. Raine folosi timpul
pe care-l mai avea la dispozi]ie pentru a face baie, a-[i coafa [i usca
p`rul. |[i puse un costum din m`tase alb cu negru.
|nainte de plecare, l`s` o farfurie cu lapte \n fa]a u[ii pentru cazul
\n care pisica se va \ntoarce, de[i n-o mai v`zuse de cnd Colt venise
\n vizit` ieri sear`. Poate c` se gndi ea \nfiorat` instinctul acestei
feline sim]ise teribilul, iminentul pericol...
Pentru o clip`, toate temerile ei ren`scur`, dar le alung` cu
hot`rre. Seara care urma [i ziua de mine promiteau s` fie foarte
agreabile [i n-avea de gnd s`-l lase pe Colt s`-i strice aceste
momente.
Ajuns` \n portul St. Helier, respir` adnc aerul curat [i privi \n
dep`rtare, \ncntat`.
Domni[oara Welland? \ntreb` un tn`r membru al echipajului,
cercetnd-o cu o privire admirativ`.
O invit` la bord [i-i ar`t` politicos iahtul. Luxul saloanelor o
cople[i.
Domnul Cleevely n-a venit \nc`, \i spuse b`rbatul, ar`tndu-i
cabina \n care avea s` stea.
Raine remarc` mul]umit` mobilierul cochet [i faptul c` avea o

JUDEC~}I AMARE

43

cabin` cu sal` de baie proprie.


Nici clien]ii n-au sosit, continu` b`rbatul. Am \n]eles c` vin to]i
odat`. Oricum, domnul Cleevely va sta \n cabina de lng`
dumneavoastr`.
Raine \i mul]umi [i, \ndat` ce b`rbatul plec`, \ncepu s`
despacheteze fericit`, preg`tindu-se pentru cin`.
Se fard` o umbr` de verde pe pleoape, pu]in rimel pe gene [i
un ruj ro[u, \n ton cu rochia, pe buze. Se \ntreba mereu ce fel de om
era pre[edintele companiei. Cnd vorbise cu ea la telefon, p`ruse
foarte amabil, lini[tit [i destul de matur. Jack \i confirmase impresia,
ad`ugnd c` b`rbatul avea darul \nn`scut de a-i face pe cei din jur s`
se simt` bine.
Ceea ce nu putea dect s` fac` voiajul [i mai agreabil, decise ea,
auzind zgomote \n cabina al`turat`. Nu fu deloc surprins` atunci
cnd ocupantul \nc`perii b`tu la u[a ei.
Ei, bine c` sunt gata! se gndi tn`ra, u[or nervoas`. Deschise u[a,
dar... \nghe]` v`znd cine se afla \n prag.

Capitolul 4
Ce-ce cau]i aici?
{ocat`, Raine se blbi la vederea lui Colt.
B`rbatul ridic` din umeri.
Cleevely n-a putut ajunge.
Raine se uit` la el, \nsp`imntat`.
Vrei s` spui... c` ai venit aici \n locul lui?
Cum b`rbatul nu r`spunse, tn`ra \l privi o clip`, apoi rosti,
aproape f`r` r`suflare:
Tu ai aranjat s` se \ntmple astfel!
Colt se uit` la ea cu atta duritate, \nct Raine nu insist`. B`rbatul
sosise deja \mbr`cat pentru cin`. Purta un costum din catifea gri [i o
c`ma[` alb`. P`rul lui des era piept`nat pe spate, iar ochii lui limpezi
o priveau cu \ncordare.
Revenindu-[i cu greu, Raine \ntreb` cu r`ceal`:
Nu li se va p`rea ciudat clien]ilor c` \n locul pre[edintelui ai
ap`rut tu?

JUDEC~}I AMARE

45

Dimpotriv`, par destul de mul]umi]i.


Bine\n]eles, se gndi ea. Colt Falloner era un nume \n lumea
comercial`, cu mai mare influen]` dect pre[edintele, care juca un
rol aproape onorific \n conducerea companiei Island Marine. Se
hot`rse probabil c` tinere]ea [i energia lui Colt aveau s` reprezinte
avantaje importante \n ochii clien]ilor.
Ochii lui continuau s`-i cerceteze trupul, trecnd parc` prin
rochia ei de sear`. Trupul tinerei se umplu de o c`ldur` ciudat` sub
ochii lui admirativi.
E ceva \n neregul` cu ]inuta mea? \ntreb` ea, hot`rt` s` nu-l
lase s`-i sesizeze stnjeneala. N-a[ vrea s` fiu responsabil` pentru
pierderea contractului de dou` milioane de lire.
Ochii lui \ntlnir` privirea ei str`lucitoare.
Dac` ar fi nehot`r]i \n privin]a contractului, atunci ar fi
de-ajuns s` te priveasc` o singur` dat` [i-l vor semna f`r` comentarii.
Dar cred c` [tii foarte bine asta, nu-i a[a, Raine? E[ti obi[nuit` s` joci
rolul de div`.
Vocea lui era t`ioas` ca o]elul, sfid`toare. Acestui b`rbat nu-i
pl`cea s` se simt` lipsit de control, se gndi tn`ra. Probabil c` ducea
o lupt` dificil` cu sine \nsu[i pentru c`, orict de ciudate ar fi fost
circumstan]ele, o dorea \nc`. Pentru el, era aproape o obsesie. Nu
trebuia s` fii un expert \n emo]ii umane ca s`-]i dai seama de asta.
E[ti o femeie fatal`, draga mea, continu` el. O Afrodit`, o Circe
care seduce b`rba]ii f`r` s` depun` niciun efort.
Tonul lui era acuzator, dar ochii lui \nfierbnta]i \i ar`tau c` o
dore[te.
Ciudat, dar acest lucru o f`cea s` se simt` bine, realiznd c` putea

46

ELIZABETH SEIFERT

destabiliza aceast` for]` masculin` de temut.


Dar nu [i pe tine, Colt...
Nu, nu [i pe mine.
Era o minciun`, [i amndoi [tiau bine asta.
Din fericire, seara se dovedi destul de interesant` pentru ca Raine
s` nu se mai gndeasc` la Colt. Cina, preg`tit` de membrii
echipajului, fu delicioas`. Li se servir` homari cu vin alb sec, friptur`
de vac` \n sos, profiterol [i [ampanie. Cnd compania d`dea o
petrecere, o f`cea cu stil. Iar Colt era att de fermec`tor!
|nc` o dat`, se trezi admirndu-i calit`]ile de comunicare [i de
interac]ionare cu oamenii. Era fermec`tor. Clien]ii cedar` imediat
[armului, sincerit`]ii [i inteligen]ei sale. Singura femeie dintre cei
afla]i la dineu fu [i ea imediat cucerit` de atuurile evidente ale
b`rbatului.
Jocelyn Day, sora unuia dintre directori, venise pe iaht numai
pentru a se bucura de croazier`. Dup` cum Colt credea c` ea \l va
ajuta s` ob]in` semnarea contractului, tot astfel [i clien]ii o aduseser`
pe Jocelyn pentru a ob]ine o \n]elegere \n termeni ct mai favorabili
lor. {i, \ntr-adev`r, femeia era cu adev`rat uimitor de frumoas`.
Slab`, cu p`rul negru, \mbr`cat` \ntr-o rochie strmt` [i foarte scurt`
de culoare alb`, femeia nu-l sc`p` nicio clip` din ochi pe Colt, fericit`
s`-[i \mplineasc` datoria pentru care se afla aici.
E[ti de aici, de pe insul`? o \ntreb` femeia pe Raine.
La masa festiv` st`tur` fa]` \n fa]`, astfel c`, vrnd-nevrnd, fur`
nevoite s` converseze.
Raine \ncuviin]` cu un scurt [i absent semn din cap,
\ntrebndu-se de ce femeia sim]ise nevoia s`-i vorbeasc`. Pn` acum,

JUDEC~}I AMARE

47

o tratase de parc` ar fi fost invizibil`.


Colt nu e localnic, continu` femeia cu o satisfac]ie greu de
\n]eles. O minte ca a lui nu putea s` apar` dintr-o mic` bucat` de
p`mnt de o sut` de kilometri, unde tr`iesc numai cultivatori de
ro[ii. Poten]ialul lui ar fi fost foarte... opresat.
Ceea ce se traducea prin faptul c` to]i localnicii erau imbecili!
Raine se \nfurie. Jocelyn nu f`cuse o gaf`, ci asta inten]ionase s`
spun`. Ar fi vrut s` riposteze, dar era prea diplomat` pentru a c`dea
\n aceast` capcan`. Clientul avea \ntotdeauna dreptate!
Insula are multe de oferit, se auzi vocea lui Colt. Altfel, de ce a[
fi p`r`sit tenta]iile Londrei?
Pentru a g`si un paradis fiscal, desigur, r`spunse Jocelyn. Nu
cred c` exist` cineva, s`n`tos mintal, care s` vrea s` locuiasc` aici,
relu` ea cu cinism. |n fond... care e farmecul acestui loc?
Raine se hot`r\ s`-i dea o replic` pe m`sur`, dar Colt r`spunse
\naintea ei:
O istorie de o mie de ani. Mai mult` libertate fa]` de presiunile
vie]ii moderne. O prietenie anglo-francez` [i cea mai veche Camer`
de comer] din \ntreaga lume britanic`.
Raine fu mndr` de cuvintele b`rbatului. Privi \n ochii lui [i-[i
d`du seama c` [i el iubea acest loc la fel de mult ca ea.
De asemenea, poart` urmele b`t`liilor... de cucerire pe care
le-a suportat, ad`ug` el. Dar sunt sigur c` s-au \nv`]at lec]ii pre]ioase
\n urma supunerii [i cultura s-a \mbog`]it \ntre timp.
Aceste cuvinte cu dublu \n]eles o f`cur` pe Raine s` ro[easc`, iar
pe Jocelyn s` \ntoarc` jenat` privirea, de parc` ar fi sim]it c` este
martora unei scene prea intime, care n-o privea.

48

ELIZABETH SEIFERT

}i s-a r`spuns, Jocelyn, interveni fratele ei.


B`rbatul avea p`rul negru [i ochii cenu[ii ai surorii, [i p`ruse
atras de Raine \nc` de la \nceputul cinei.
Se vede cu ochiul liber c` insula are farmecele ei proprii,
continu` b`rbatul, zmbind c`tre Raine.
Apoi, \ntorcndu-se c`tre tn`r`:
Dac` toate atrac]iile sunt asemenea ]ie... atunci pot \n]elege de
ce domnul Falloner locuie[te aici.
Imediat ce rosti aceste cuvinte \ns`, b`rbatul realiz` c` f`cuse o
gaf`.
Vocea uscat` a Jocelynei se f`cu auzit` \ndat`, demonstrndu-i c`
vorbele lui de mai devreme nu fuseser` deloc \n]elepte.
Colt era c`s`torit cnd a venit aici, Andrew... cu prietena mea
cea mai bun`.
|n tonul ei se ghici o not` aproape satisf`cut`, ca [i cum acest
lucru i-ar fi dat unele drepturi asupra b`rbatului. Apoi \i zmbi
seduc`toare lui Colt [i ad`ug`:
Mereu am crezut c` ai adus-o aici ca s-o ascunzi de restul lumii,
Colt. Ca s-o p`strezi numai pentru tine. Nu ]i-am spus niciodat` ct
de mult am suferit cu to]ii din pricina...
Da, mul]umesc! o \ntrerupse el gr`bit.
Pe chipul lui r`mas la fel de imobil ca o masc` nu ap`ru niciun
semn care s`-i tr`deze durerea. Numai o rece sclipire din privirea lui
\i ar`t` lui Raine c` b`rbatul suferea \nc`.
Se cutremur`. Iat` c` Jocelyn cuno[tea familia Falloner de mult
timp. Numele Raine Welland nu-i strnise \ns` nicio amintire. Tn`ra
r`sufl` u[urat`. Probabil c` povestea de acum [ase ani ap`ruse numai

JUDEC~}I AMARE

49

\n ziarele de pe insul`, astfel c` \n Anglia nu se aflase despre


nes`buita adolescent` care provocase atta durere familiei Falloner.
Groaza acelor vremuri se \ntoarse \n inima ei pentru cteva
secunde. Suferin]a, con[tiin]a nevinov`]iei, h`r]uiala reporterilor.
Totul trecuse, \ncerc` ea s` se coving`, oamenii uit`. {i ea voia s`
uite. Dar cum putea uita, cnd Colt se \nc`p`]na s`-i aduc` mereu
aminte? Cnd ura lui o urm`rea \nc`? O putea sim]i chiar [i acum,
sub politicosul lui zmbet rece.
Ceilal]i vorbeau \n continuare, f`r` s`-[i dea seama de
fr`mntarea ei interioar`. Un b`rbat b`trn [i chel f`cea ni[te
considera]ii despre crichet, un altul \[i aprinse o ]igar`, iar Andrew \l
asculta pe Colt, care-i povestea \n continuare despre insul`. Toate
discu]iile de afaceri se \ncheiaser`.
Raine se scuz`, ridicndu-se de la mas`. Privirea \ntreb`toare a lui
Colt [i cea dezam`git` a lui Andrew o urm`rir`, dar ea le ignor`,
fericit` s` r`mn` \n sfr[it singur`.
Pe punte, aerul era rece, iar briza puternic` \i r`v`[ea p`rul. Era
aproape \ntuneric. C`tre est, se aflau Fran]a [i insula Cherbourg,
vizibil` pe timp senin, dar \nv`luit` acum \ntr-o pcl` deas`. O
lumin` intermitent` venea de la farul din apropiere, avertiznd
navigatorii de pericolul stncilor care se \n[irau c`tre vest.
Raine trase adnc \n piept aerul s`rat, ascultnd sunetele
relaxante ale nop]ii.
Auzind pa[i \n spatele ei, se \ntoarse, pe jum`tate convins` c`
avea s`-l vad` pe Andrew. Dar pulsul ei crescu cnd \l z`ri pe Colt.
Ce s-a \ntmplat, Raine? \ntreb` el pe un ton ironic. Conversa]ia
devenise prea nepl`cut` pentru tine?

50

ELIZABETH SEIFERT

Raine \[i mu[c` buza inferioar`, refuznd s` se lase provocat`


\ntr-o nou` disput`. R`spunse, \ncercnd s` par` relaxat`:
Nu, a[a ]i s-a p`rut?
Nu fusese inten]ia ei s`-l contrazic`, dar o f`cuse, [i sim]i \ndat`
cruda replic` a mniei sale.
Dac` ai fi avut pu]in` compasiune, pu]in` con[tiin]`... dincolo
de chipul `la dr`gu], conversa]ia te-ar fi stnjenit, spuse el cu dispre].
B`rbatul suferea, era sigur` de asta. Deodat`, sim]i nevoia stranie
s`-l consoleze, s`-i c[tige respectul [i s`-l fac` s` vad` c` nu era o
tic`loas`. F`r` s` se gndeasc` la consecin]ele gestului ei, \i puse
mna pe bra].
M-ai \n]eles gre[it, Colt.
Ce-i asta? \ntreb` b`rbatul, cinic. Pledoaria inculpatului \nainte
de condamnare?
|ncet, u[or, o apropie de el. |i lu` mna [i o duse la gur`.
R`suflarea cald`, pasionat` a buzelor lui o f`cu pe Raine s` se
cutremure. Apoi, Colt \i \ntoarse palma [i \i s`rut` degetele. |n ciuda
temerii profunde \ncercate \n preajma lui, acest gest ren`scu \n ea
dorin]a. Sim]urile ei erau devastate. |ncerc` s` se retrag`, dar nu
reu[i. Panica i se ghicea \n ochi [i sim]ea c` se sufoc`.
}i-am promis c` nu-]i voi lovi trupul frumos [i am vorbit serios,
zise el, continund s` ating` cu buzele degetele tinerei. Atunci, de ce
]i-e team`? C` vom face dragoste? Sau de faptul c` vei savura fiecare
clip`, atunci cnd se va \ntmpla?
Gura ei se usc`. |ncerc` din nou s` scape de el [i, spre
surprinderea ei, b`rbatul o eliber`.
|ntoarce-te la oaspe]ii t`i, Raine.

JUDEC~}I AMARE

51

Ordinul lui rece sunase ca un ultimatum [i tn`ra \l ascult`.

***

Raine se trezi cu o \nfior`toare durere de cap, fapt pe care-l


accept` ca pe o pedeaps` meritat` pentru faptul c` nu se ab]inuse de
la vin [i de la sos de ciocolat`, dou` lucruri pe care de obicei avea
grij` s` le evite.
Asta mai lipsea! se gndi ea, ridicndu-se din pat cu greutate. |[i
g`si pastilele [i se \ndrept` c`tre buc`t`rie s`-[i umple un pahar cu
ap`. Afar`, z`ri ap`rnd primele raze de soare [i auzi mi[care pe
punte. Era echipajul, care ridica ancora. Din cabine nu r`zb`tea
niciun sunet, astfel c` Raine se \ntoarse \n lini[te \n cabin` [i se vr\
\n pat, spernd c` pastilele \[i vor face efectul.
Iar acest lucru se \ntmpl`. Cnd se trezi a doua oar`, \[i privi
ceasul [i constat` c` cele dou`zeci de minute pe care \[i propusese
s` le doarm` trecuser`. O b`taie \n u[` o f`cu s` ciuleasc` urechile.
Zgomotul se auzi din nou.
Apoi, u[a se deschise larg, [i Colt ap`ru \n prag:
Lucram, [i mi-am dat seama c` te-ai trezit, zise b`rbatul. }i-ai
uitat astea \n buc`t`rie, ad`ug` el, \ntinzndu-i flaconul de pastile.
M-am gndit c` suferi [i c` ai nevoie de o cea[c` de cafea.
Mul]umesc, zise Raine, lund pastilele [i cafeaua.
Soarele se ridicase, iar iahtul pornise la drum.
Cum te sim]i? continu` el, dup` ce \nchise u[a [i se a[ez` pe

52

ELIZABETH SEIFERT

pat.
Mult mai bine, replic` ea cu o voce surprinz`tor de firav`.
Te po]i descurca? relu` b`rbatul cu seriozitate.
Raine sorbi o gur` de cafea, aspirnd aroma proasp`t` [i
\nvior`toare. Colt se referea la ziua pe care o aveau \n fa]`. Mai
devreme, se temuse c` nu va fi \n stare s` se ridice din pat. Dar apoi
\[i spusese cu fermitate c` nu trebuia s`-[i dezam`geasc` angajatorii,
care o chemaser` aici cu o misiune clar`.
Da, r`spunse ea hot`rt`, remarcnd zmbetul de pe chipul
b`rbatului.
Cum privirea lui z`bovi din nou pe umerii ei goi, Raine continu`,
\ncurcat`:
Ai vorbit serios cnd ai spus toate acele lucruri despre insul`...
ieri sear`?
Colt \i r`spunse cu o expresie crispat`, mi[cndu-se u[or pe pat:
Dac` n-a[ fi crezut \n ceea ce am spus, a[ fi t`cut.
Da, ar fi trebuit s`-[i dea seama de asta, se gndi tn`ra,
mu[cndu-[i buzele. Nu era el omul care s` discute doar de dragul
discu]iilor sau s` spun` lucruri \n care nu credea.
Razele soarelui p`trundeau \n cabin` prin fereastra joas`,
luminnd p`rul castaniu al b`rbatului. Tr`s`turile lui puternice erau
ascunse \n umbr`.
Cnd locuiam \n Anglia, Londra mi se p`rea sufocant`, zise el
cu un aer trist. Ambi]ia mea a fost s` fac bani ca s` pot pleca de acolo.
Nu invers, a[a cum a sugerat Jocelyn. Nu voiam s` m` \ndep`rtez
prea mult de Anglia, dar \mi doream s` pot respira liber. Prin
urmare... gura b`rbatului exprim` o satisfac]ie interioar`... cnd am

JUDEC~}I AMARE

53

ajuns aici acum doisprezece ani, a fost ca o realizare a celor mai dragi
visuri.
P`rea foarte mndru, ca un b`ie]el care descoper` o comoar` pe
care vrea s-o p`streze numai pentru sine.
Absorbit` \n contemplarea figurii lui, Raine aproape sc`p` din
mini cea[ca de cafea cnd vasul avu o mi[care brusc`. Dar Colt o
sprijini la timp.
Am multe afaceri la Londra, continu` el, dar nu vreau s` m` mai
\ntorc vreodat` acolo. Cred c` ]i-am mai spus toate astea.
Asta demonstra c` avea o memorie foarte bun`. |ntr-adev`r, \i
spusese toate astea acum [ase ani, \n timpul unei vizite acas` la el. Ea
\i povestise c` tat`l ei o ducea din cnd \n cnd \n Anglia la un unchi
care tr`ia la Londra [i c` urse dintotdeauna aceste vizite. Apoi,
descoperise cu o ciudat` pl`cere c` b`rbatul sim]ea la fel fa]` de via]a
din marile ora[e. Dar pe atunci, Colt o respecta...
Da, mi-ai spus, [opti ea, strmbndu-se de durere, str`b`tut` de
un junghi.
Te mai doare \nc`?
Ochilor s`i vigilen]i nu le sc`pa nimic.
Cred c` am gtul \n]epenit. Vine odat` cu migrena, glumi ea.
Ia s` vedem, putem face ceva \n leg`tur` cu asta? se oferi el.
F`r` s` aib` nicio reac]ie, Raine \l v`zu lundu-i din mn` cea[ca
de cafea [i a[eznd-o pe m`su]a din lemn de tec. Protest` u[or, dar
Colt o ignor`.
Cnd o atinse, tn`ra nu mai putu respira. Mna b`rbatului \i
ap`sa \ncet carnea, pn` cnd g`si exact punctul dureros.
|ntoarce-te, \i porunci el scurt.

54

ELIZABETH SEIFERT

Ea \l ascult` [i durerea i se calm` treptat-treptat, \nlocuit` de


con[tientizarea atingerii reci a bra]elor [i de aroma trupului
b`rbatului. |ncepu s` se relaxeze [i gemu u[or, \n semn de apreciere
a calit`]ilor lui de masor .
}i-e mai bine? \ntreb` Colt, cu o voce catifelat`, f`r` s` \nceteze
mi[c`rile pricepute ale minilor.
Raine r`spunse din nou cu un suspin de satisfac]ie. N-avea chef s`
vorbeasc`. Era \nv`luit` \ntr-o stare de bine [i de confort, pierdut` \n
tandra, delicata c`ldur` a atingerii b`rbatului. Mi[c`rile circulare ale
minilor lui \i d`deau fiori de pl`cere. F`r` s`-[i dea seama cnd, i se
abandon` complet.
Colt o \ntoarse cu fa]a c`tre el. Ochii b`rbatului erau \nc`rca]i de
dorin]`.
Colt... \l implor` ea.
Dar rug`mintea ei sun` mai degrab` a geam`t de pl`cere. Buzele
tinerei se desp`r]ir`, primind gura posesiv` a b`rbatului. Trupul ei
tnjea dup` el. Sim]ea, fericit`, greutatea celuilalt trup, strivindu-i
carnea.
Gemu. S`rutul lui se transform` \ntr-o \nceat` [i languroas`
explorare a gurii ei. Limba \i cerceta dulcea]a buzelor, \nl`turndu-i
orice rezisten]`. Lucrurile \naintau \ntr-un ritm alert, dar nu-i mai
p`sa. Ardea de dorin]`.
C`ma[a de noapte \i ajunse mai jos de sni. |ntotdeauna crezuse
c` snii ei sunt prea mari, dar constata acum c` erau f`cu]i parc`
pentru minile lui. Albi ca laptele, lng` bra]ele lui bronzate...
Gemu din nou, din adncul fiin]ei. El \[i ridic` fruntea [i o privi.
St`tea \ntins` ca o nimf`, cu un bra] sub cap. Obrajii \i deveniser`

JUDEC~}I AMARE

55

ro[ii, buzele erau desf`cute [i ochii pe jum`tate \nchi[i.


E[ti foarte frumoas`, declar` el cu un glas r`gu[it. Frumoasa fat`
supus`...
Zmbetul ei r`spunse sursului lui.
Senza]ii multe, haotice, amestecate o str`b`teau, iar dorin]a era
att de intens`, \nct aproape o durea.
Un mic murmur de pl`cere \i sc`p` din nou. Colt \[i opri asaltul
[i-i desf`cu mai tare cordonul c`m`[ii. Tn`ra r`mase goal`.
Doamne, o s` \nnebunesc! exclam` Colt.
Se \ntinse lng` ea, iar degetele ei tremurnde \ncepur` s`-i
desfac` \ncet nasturii c`m`[ii. B`rbatul \[i opri respira]ia, cnd
minile ei \i \ncol`cir` trupul, atingndu-i bra]ele puternice.
Colt \nainta pe corpul ei, a[eznd s`rut lng` s`rut pe fiecare
centimetru al pielii ei de filde[. Dar, \ndat` ce gura lui \i atinse
pntecul, Raine deveni tensionat`, \n minte venindu-i brusc femeia
cu care Colt fusese c`s`torit.
Oare b`rbatul voia s-o r`neasc`? Voia s-o fac` s` pl`teasc` pentru
ceea ce credea el c` f`cuse familiei sale? {i, proste[te, cednd pasiunii
sale, nu-i d`dea chiar ea ocazia de a se r`zbuna?
Deodat`, minile ei se prinser` de p`rul b`rbatului [i strig` cu
disperare:
Nu!
El se opri [i-[i l`s` capul pe pntecul ei, cu r`suflarea t`iat`.
Respir` adnc, de parc` ar fi \ncercat din greu s` se controleze. P`rul
lui, c`zut \n fa]`, \i mngia pielea o atingere senzual`, chiar f`r`
inten]ie [i, \n ciuda oric`rei logici, un val de dorin]` se reaprinse \n
Raine. Tn`ra \[i prinse snii \n palme, f`cndu-[i un scut \mpotriva

56

ELIZABETH SEIFERT

lui.
De ce m-ai oprit? \ntreb` el pe un ton t`ios. A[a l-ai opri [i pe
Tim, sau i-ai permis luxul de a-]i cunoa[te frumosul trup \nainte de
a-l aduce \n pragul nebuniei cnd te-ai r`zgndit \n privin]a
c`s`toriei?
Nu! strig` ea, dar Colt n-o asculta.
|]i place s` te r`zgnde[ti, nu-i a[a? relu` el dur, dndu-i la o
parte bra]ele de pe sni [i privind-o cu neru[inare.
O, Doamne! Cum putuse uita ct de mult o ur`[te? se gndi ea.
De ce nu-[i amintise toate promisiunile lui de r`zbunare, \nainte de
a-i permite s`-i dea jos c`ma[a de noapte?
D`-mi drumul, Colt! \i porunci ea cu o voce slab`.
Nu, rosti el cu un calm rece.
Ce naiba inten]iona s` fac`? Frica o cuprinse, \nghe]ndu-i trupul.
Fiin]` nesim]itoare...
Bra]ul lui o prinse de mn`, scuturnd-o cu putere.
De ce i-ai f`cut asta? De ce?
Tr`s`turile lui amenin]`toare o \nsp`imntar`. }ip`, \ngrozit`.
Cuvintele lui rostite cu atta vehemen]` [i ]intuirea sub
strnsoarea lui o panicar`. Fu gata-gata s` rosteasc` vorbele care-i
umpleau mintea, torturnd-o:
"Pentru c` am venit \n ziua aia acas` [i l-am g`sit \n pat cu so]ia
ta!"

Capitolul 5
Dar nu le rosti. Nu putea. Chiar [i cnd b`rbatul o brusc`, o
lic`rire de ra]iune \i r`mase, \mpiedicnd-o s` spun` adev`rul trist al
faptelor. Ce i s-ar fi \ntmplat lui Tim dac` i-ar fi m`rturisit toate astea
[i el ar fi crezut-o? |i era team` s` se gndeasc`.
|[i aminti toate evenimentele acelei zile. Tim se afla acas`, sub
pretextul decor`rii apartamentului \n care aveau s` stea dup`
c`s`torie, iar ea, fiind liber` \n acea dup`-amiaz`, trecuse pe acolo ca
s`-i fac` o surpriz`. {i ce surpriz`! Numai c` surpriza fusese \n
\ntregime pentru ea. Intrase \n apartamentul aparent pustiu [i
cercetase \nc`perile. Pn` cnd, printr-o u[` \ntredeschis`, \i v`zuse.
Tim [i viitoarea cumnat` se aflau goi \n pat. Stephanie o v`zuse
prima. Scosese un strig`t [i Tim privise [i el c`tre u[`. |ntreaga lui
pasiune se transform` \n dezam`gire. "O, la naiba!" exclamase el.
Raine fugise din apartament, refuznd s`-l mai vad` vreodat`. Fusese
prea amor]it`, cnd auzise despre accident, pentru a nega toate
lucrurile care se spuneau despre ea. Un ciudat sim] al onoarei o

58

ELIZABETH SEIFERT

f`cuse s` nu spun` nim`nui adev`rul, nici m`car p`rin]ilor s`i. {i cu


att mai pu]in lui Colt. Iar apoi, dup` ce Stephanie murise, nici nu se
mai pusese problema.
|l privi pe Colt, refuznd s` se lase intimidat`, [i [opti cu stoicism:
De ce nu-l \ntrebi din nou pe dragul t`u frate?
Ochii b`rbatului devenir` mai \ntuneca]i, dar bra]ele lui o
eliberar`. Totu[i, zmbetul ap`rut \n col]ul gurii sale era la fel de
cinic.
Ce te face s` crezi c` te voi l`sa s` te r`zgnde[ti?
Cnd realiz` sensul cuvintelor sale, Raine se alarm`.
Vrei s` spui c`... m` vei viola?
Vocea ei sun` att de slab, de tremur`toare!
Ei, la naiba, Raine... Nu te mai preface... N-ar fi deloc viol, nu-i
a[a?
Nu, n-ar fi, se gndi ea cu sinceritate. B`rbatul `sta \i luase
min]ile. Chiar dac` o ura... ea nu-i putea rezista. Doamne, nu mai
avea pic de respect de sine!
Pentru numele lui Dumnezeu! |mbrac`-te odat`! \i ordon` el cu
duritate, ridicndu-se din pat.
Raine lu` rapid c`ma[a de noapte [i se acoperi.
Ce s-a \ntmplat, Colt? Nu mai are niciun haz situa]ia, dac` nu
po]i avea o femeie \mpotriva dorin]ei ei?
Imediat \ns` realiz` nebunia acestor cuvinte.
Nu-]i for]a norocul, Raine, r`spunse el cu o voce
amenin]`toare. Dac` m` hot`r`sc s` te violez, \]i pot garanta c` \]i va
pl`cea, a[a c` mul]ume[te Cerului c` n-am ajuns \nc` att de r`u.
Apoi ie[i, \nchiznd u[a cabinei cu o surprinz`toare blnde]e.

JUDEC~}I AMARE

59

Soarele r`s`rise complet. Prin fereastr`, se z`rea apa str`lucitoare.


Dar pentru Raine, farmecul acestei c`l`torii pierise. |i era ru[ine.
Ru[ine c` se l`sase purtat` de o pasiune nebuneasc`, ru[ine c`, \n
ciuda p`rerii groaznice pe care b`rbatul o avea despre ea, se \njosise
att \n fa]a lui.
|n ciuda presim]irilor nu tocmai pl`cute, ziua se dovedi destul de
agreabil`. |n timpul micului dejun [i al conferin]ei care urm`, Colt o
trat` cu o polite]e perfect`. Cnd lucra, b`rbatul putea face abstrac]ie
de sentimentele personale, realiz` ea cu invidie. Deschis,
comunicativ, cu sim]ul umorului, Colt c[tigase respectul tuturor
celor de pe vas.
De-a lungul zilei, ocupat` s` ia noti]e, s` ignore interesul lui
Andrew Day fa]` de ea [i remarcele senzuale adresate de Jocelyn lui
Colt, Raine se \ntreb` ne\ncetat cum ajunsese Stephanie Falloner \n
patul lui Tim, cnd avea un astfel de b`rbat. Ea se crezuse
\ndr`gostit` de Tim destul \nct s` vrea s` se m`rite cu el dar
fusese tn`r`, prea tn`r`. Abia acum, mai matur`, realiza
profunzimea caracterului lui Colt, \n compara]ie cu frivolitatea
fratelui s`u vitreg. A[a c` nu \n]elegea ce v`zuse Stephanie la Tim,
cnd b`rbatul cu care se c`s`torise putea fermeca orice femeie.
Hei, am ajuns! exclam` Andrew deodat`.
Familia Day [i restul colegilor lor trebuia s` se \ntoarc` la
birourile din Londra. Ajun[i pe ]`rm, Raine observ` c` Jocelyn \l
s`rut` pe Colt la desp`r]ire direct pe buze. |n lumina soarelui, la
malul m`rii, cei doi p`reau att de potrivi]i unul cu altul, \nct Raine
se \ntoarse cu spatele la ei, sup`rat` c` sim]ea s`geata geloziei.
De ce-i p`sa cu cine se s`ruta Colt? se \ntreb` ea \n ma[ina care-i

60

ELIZABETH SEIFERT

ducea la aeroport. B`rbatul `sta nu \nsemna nimic pentru ea. Era


fericit` c` iahtul fusese trimis la Southampton pentru verific`ri
tehnice [i c` aveau s` se \ntoarc` acas` cu avionul. Asta \nsemna c`
nu mai avea de rezistat al`turi de el dect cteva ore. Descoperi \ns`
c` b`rbatul avea alte planuri...
Colt nu urm` [oseaua principal`, ci f`cu dreapta pe un drum de
]ar`.
Ce faci? \ntreb` ea, consternat`.
Expresia lui r`mase impenetrabil`.
Vreau s` vizitez pe cineva, r`spunse el.
Raine \l privi curioas`, dar el nu-i mai oferi nicio alt` explica]ie.
Dar zborul nostru? insist` tn`ra.
{tia de la Jack Hardwicke c` se f`cuser` rezerv`ri pentru ora [ase,
iar pn` atunci nu mai era dect o or`.
L-am amnat, zise el pe un ton definitiv.
Se aflau \n Hampshire's New Forest.
Ce frumos e aici! exclam` tn`ra.
El o privi cu un aer ciudat.
B`nuiesc c` mama mea vitreg` ar fi de acord cu tine, r`spunse
el, ap`snd u[or frna. A vndut casa de la Londra [i a venit s`
locuiasc` aici cnd a murit tata.
Raine ascult` cu aten]ie. Era prima oar` cnd vorbea despre via]a
lui. {tia att de pu]ine despre el! |[i dorea s` afle mai multe, astfel c`
nu vru s` lase s`-i scape aceast` ocazie.
Pe atunci aveai... optsprezece ani?
Aceast` \ntrebare \l uimi. O privi [i r`spunse impresionat:
Bravo! De[teapt` fat`!

JUDEC~}I AMARE

61

De fapt, nu fusese chiar att de greu s` calculeze aceast` dat`. Tim


\i spusese c`-[i pierduse tat`l cnd avea zece ani, iar Tim era cu opt
ani mai mic dect fratele s`u. Dar faptul c` re]inuse aceast`
informa]ie \l surprinse pe Colt.
{i mama ta? continu` ea. Mama ta adev`rat`...
El ridic` din umeri.
Nu mi-o mai amintesc, replic` el nep`s`tor. A murit imediat ce
m-a n`scut.
{i tat`l t`u, s-a rec`s`torit... cnd?
Cnd aveam [apte ani.
Dup` mult` vreme, se gndi Raine.
A]i fost destul de apropia]i, nu?
El nu r`spunse imediat, concentrat asupra drumului.
Nu, nu \n mod deosebit, spuse el \n sfr[it. Tata muncea mult
departe de cas` [i copil`ria mi-am petrecut-o al`turi de bone. Nu-l
vedeam prea des. {i cum credea c` internatul este cea mai bun`
metod` de educa]ie pentru copii, m-a dat la [coal` departe de cas`,
ad`ug` el cu regret. Poate a crezut c` a[a e mai bine, dar \n ce m`
prive[te, consider c` locul copiilor este lng` p`rin]i... cel pu]in \n cei
mai importan]i ani ai dezvolt`rii lor.
Raine \l aprob` \n gnd, dar nu-[i rosti p`rerea cu voce tare. Colt
nu-l putea p`stra pe fiul lui mereu al`turi de el, iar pentru asta o
\nvinov`]ea pe ea. Chiar [i a[a, \i fu mil` de el, \ncercnd s`-[i
imagineze singur`tatea micului Colt. Poate de aceea era att de
independent.
Privi pe geam, p`strnd t`cerea un timp.
Dar mama ta vitreg`? relu` ea apoi. Te-ai \n]eles bine cu ea?

62

ELIZABETH SEIFERT

Ce-i asta, Raine? \ntreb` el, suspicios. Un interogatoriu?


Deci, i se p`rea normal s` \mpart` patul cu ea, dar nu [i via]a lui
personal`, realiz` ea, r`nit`. T`cerea lui era o pedeaps`. Privi din
nou pe fereastr`. Treceau pe lng` case [i ferme din c`r`mid` ro[ie,
mici [i cochete.
Deodat`, tem`toare, Raine \ntreb`:
Colt... doar nu mergem la mama ta vitreg`, nu?
N-o \ntlnise niciodat` pe mama fostului s`u logodnic. Nici m`car
nu-[i amintea ca Tim s-o fi vizitat vreodat` \n timpul ct fuseser`
\mpreun`. Aranjase ca prietena lui [i mama vitreg` s` se \ntlneasc`
\nainte de nunt`, dar \ntlnirea nu mai avusese loc. Dar femeia \[i
putea aminti numele ei. Numele femeii care adusese atta suferin]`
fiilor ei. Ce fel de primire \i va face?
Calmeaz`-te, o lini[ti el, \n]elegnd care-i erau temerile.
Dintr-un motiv necunoscut, nu te-a condamnat niciodat`, astfel c` se
va purta cu tine mai bine dect ai merita.
De ce naiba o jignea mereu, cu fiecare ocazie? Ce tot voia s`
demonstreze? Exasperat`, [i-ar fi dorit s` lase deoparte principiile [i
s`-i arunce adev`rul \n fa]`. S`-l r`neasc`. S` vad` cum siguran]a de
sine, superioritatea lui se topesc la aflarea tr`d`rii so]iei sale. Dar nu
putea, chiar dac` asta \nsemna s` sufere \n continuare.
Gr`dina casei era superb`, cu tufi[uri de trandafiri \nc`
ne\nflori]i, bine \ngrijit`, ca o mic` bijuterie. Dar nimeni nu r`spunse
cnd Colt b`tu la u[`. Raine respir` u[urat`. Prea devreme, realiz` ea
\ndat`, cnd Colt zise \n [oapt`:
Prin spate.
|ntr-adev`r, cei doi locatari ai frumoasei c`su]e se aflau \n

JUDEC~}I AMARE

63

gr`dini]a din spate. Cel mic fu primul care-i z`ri.


Tati!
B`ie]elul veni \n fug` c`tre ei. Raine fu foarte emo]ionat` cnd
v`zu felul dr`g`stos \n care Colt \[i \ntmpin` copila[ul. |l ridic`
fericit \n bra]e, leg`nndu-l [i mngindu-i chipul [i p`rul blond cu
infinit` blnde]e. Sean \nsemna totul pentru tat`l lui.
Sean... zise b`rbatul dup` o scurt` ezitare... probabil c` nu ]i-o
mai aminte[ti pe domni[oara Welland.
Copilul privi \n sus c`tre ea, cu sprncenele \ncruntate. Sem`na
att de mult cu tat`l lui! |n afara culorii p`rului, o mo[tenire de la
mama sa, nimic altceva nu amintea figura Stephaniei. Probabil c` [i
p`rul avea s` se \nchid` \n timp.
Ai mai \ntlnit-o cnd erai mai mic, \i reaminti Colt.
Raine lu` mna \ntins` solemn de Sean.
|ncntat de cuno[tin]`, zise b`iatul.
Tn`ra izbucni \n rs, surprins` de precocitatea copila[ului de
[apte ani. Mo[tenise inteligen]a tat`lui!
Dar aten]ia \i era atras` mai mult de Colt. Bra]ele lui puternice [i
bronzate, p`rul lui castaniu str`lucind \n lumina soarelui, ochii lui
scnteietori privind-o cu intensitate. Raine se sim]i din nou
str`b`tut` de un val de c`ldur`. Dorin]a \i cuprinse trupul [i sufletul.
Colston!
Vocea femeii rupse intimitatea n`scut` \ntre ei.
Mam`!
Exclama]ii formale din partea amndurora, dar nici urm` de
distan]` \n \mbr`]i[area lui afectuoas` [i \n felul \n care buzele
b`rbatului atinser` blnd fruntea ridat` a femeii.

64

ELIZABETH SEIFERT

|nalt` [i slab`, mama lui vitreg` avea un chip serios [i grav, dar
pl`cut. Gesturile ei erau blnde, protectoare. Dar chiar [i a[a, Raine
deveni foarte tensionat` cnd b`rbatul o prezent`.
Ochii inteligen]i ai femeii \l privir` pe Colt cu uimire, iar fiul
confirm`:
Da, e chiar Raine Welland. Printr-un concurs ciudat de
\mprejur`ri, am ajuns s` lucr`m \mpreun`.
Asta a fost tot. Nu mai sim]i nevoia unor noi justific`ri sau scuze.
Sper c` n-ai nimic \mpotriv` s` ne d`m mna, zise Ruth
Falloner, sco]ndu-[i m`nu[a de gr`din`rit. M` tem c` musafirii
trebuie s` m` viziteze numai seara, pentru a m` g`si \n alt` parte
dect \n gr`din`, glumi ea.
Probabil de asta era att de frumoas`, se gndi Raine. Amndou`
gr`dinile erau minunate, splendide. Raine o compliment` cu toat`
sinceritatea.
Ruth rse [i-i mul]umi cu modestie. Raine pricepu c` era o femeie
deosebit`. Plin` de tact, mama lui Colt nu-l \ntreb` de ce adusese aici
o astfel de musafir`. Tn`ra \i mul]umi \n gnd.
Vii s`-mi vezi noul pe[ti[or, tati? zise Sean, tr`gndu-[i p`rintele
de mneca hainei.
Colt \l privi cu un zmbet indulgent.
A c[tigat un pe[ti[or auriu la o serbare [colar` chiar ast`zi,
chicoti Ruth, vizibil \ncntat`. {i acum i-a venit ideea s`-[i fac`
propriul acvariu.
Raine [i Colt izbucnir` \n rs. B`rbatul se l`s` \ndemnat c`tre
micul iaz \n care pe[ti[orul \[i g`sise s`la[. Raine realiz` c`, \n ciuda
atitudinii b`rbatului fa]` de ea, dragostea lui pentru Sean era pur` [i

JUDEC~}I AMARE

65

profund`, dar [i foarte echilibrat`, \n a[a fel \nct b`iatul avea s`


devin` un adult sensibil [i iubitor.
Deodat`, \[i d`du seama c` ei trei puteau fi lua]i drept o familie
venit` \n vizit` la rude pentru o zi.
Propriile gnduri o uimir` [i se \ntoarse cu spatele la Colt,
\ncercnd s`-[i dea seama de unde proveneau aceste imagini
nebune[ti. |[i dorea ca Sean s`-i devin` fiu? Iar Colt... so]ul ei?
Era absurd. |ncerc` s`-[i revin` [i-[i concentr` \ntreaga aten]ie
asupra lui Ruth, care-i povestea istoria trandafirului c`]`r`tor [i-i
promise s`-i dea un buta[ la momentul potrivit.
Totu[i, \i era greu s` se concentreze asupra vorbelor femeii. |n
mod ridicol, trupul ei tnjea dup` atingerea lui Colt. Era o nebunie,
o dorin]` lipsit` de logic`, de vreme ce ignora dispre]ul cu care
b`rbatul o privea. Probabil c`-i lipsea total sim]ul de autoconservare.
Voia s` fac` dragoste cu el, s` se abandoneze lui. Dar asta nu
\nsemna dect o dorin]` sexual` [i contrazicea toate principiile de
via]` \n care fusese crescut`. De aceea, mintea ei c`uta noi justific`ri
ale dorin]ei senzuale, f`cnd-o s` cread` c` dincolo de ea se g`seau
sentimente profunde... dar asta nu era adev`rat. Oricum ar fi fost
\ns`, emo]iile o cople[eau. Chiar [i acum se sim]ea cuprins` de fiori
necunoscu]i, greu de ignorat.
Luar` ceaiul pe verand`. Ruth le preg`tise sandvi[uri [i pr`jituri.
|n timpul mesei, Colt discut` cu mama sa probleme de familie, pe
cnd Raine se \ntre]inu cu Sean. B`iatul o surprinse prin cuno[tin]ele
sale, foarte bogate pentru vrsta lui. Raine privi c`tre Colt [i, chiar \n
acea clip`, b`rbatul o privi la rndul lui. |n ochii lui ghici mndria de
a avea un astfel de copil. Recunosc`toare, Raine r`sufl` u[urat` c`,

66

ELIZABETH SEIFERT

m`car pentru un moment, animozitatea dintre ei disp`ruse.


Soarele \ncepuse s` coboare \n spatele copacilor. Dintr-o gr`din`
vecin` se auzi o ma[in` de tuns iarba.
Sean, de ce nu-l iei pe tati s`-i ar`]i plantele pe care le-am pus
\n ser`? suger` Ruth, ridicndu-se de pe scaun ca s` spele vasele.
Sean nu a[tept` s` i se spun` de dou` ori. S`ri imediat de pe locul
lui [i-[i lu` tat`l de mn`, preg`tit s`-i arate ispr`vile lui [i ale bunicii.
Chipul lui Raine se \mblnzi la vederea entuziasmului copil`resc
al b`iatului, dar \n acela[i timp sim]i o ciudat` und` de gelozie la
vederea rela]iei tat`-fiu.
V` voi ajuta cu sp`latul vaselor, doamn` Falloner, se oferi Raine,
bucuroas` s` scape pentru cteva clipe de prezen]a tulbur`toare a lui
Colt.
{i apoi, voia s` discute pu]in cu Ruth, sim]ind c`-i datoreaz`
acestei femei o explica]ie pentru faptul c` ap`ruse att de brusc \n
via]a ei.
Ruth accept` ajutorul ei [i amndou` intrar` \n buc`t`rie, cu
bra]ele pline.
Ei? \ncepu femeia f`r` o preg`tire prealabil`, imediat ce intrar`
\n buc`t`rie.
Raine r`mase pe loc, uimit`. Femeia relu` cu un zmbet,
r`spunznd \ntreb`rii nerostite a tinerei:
Ei bine, da, mi-am dat seama c` vrei s`-mi spui ceva. Colston nu
explic` nimic dac` nu consider` necesar, [i asta te-a f`cut s` te sim]i
prost de cnd ai venit, nu?
Raine privi apa \nspumat` adunat` \n chiuvet`, gndindu-se c`
Ruth Falloner era o femeie foarte perspicace. La fel de inteligent` ca

JUDEC~}I AMARE

67

fiul ei, de[i \ntre ei nu exista o leg`tur` de snge. Ridic` din umeri [i
explic`:
Problema e c` n-am [tiut c` vrea s` m` aduc` aici. A fost o
coinciden]` destul de nefericit` s` ne reg`sim dup` atta timp... [i s`
fim nevoi]i s` lucr`m \mpreun`... dar s` m` aduc` aici... Cred c` a fost
un adev`rat [oc pentru dumneavoastr`.
Zmbetul cu care femeia \i r`spunse era \n]eleg`tor.
Am destul` experien]` pentru a mai fi [ocat` de astfel de fapte,
draga mea, r`spunse ea calm, sp`lnd o farfurie din por]elan cu
imprimeuri roz, delicate. Cele \ntmplate \ntre tine [i fiul meu nu
privesc pe nimeni altcineva \n afar` de voi. Iar dac` dragul de Colston
te-a adus aici, asta-i treaba lui, nu a mea.
Raine \i mul]umi cu un surs. Colt avusese dreptate cnd \i
spusese c` Ruth n-o judeca pentru faptele trecutului. Raine se \ntreba
\ns` de ce anume.
Ct despre Tim... am avut motivele mele, explic` ea,
plecndu-[i ochii.
{i-ar fi dorit ca Ruth Falloner s` afle adev`rul, dar nu-i putu
m`rturisi care fuseser` aceste motive. Surprins`, sim]i bra]ul
\ncurajator al femeii pe um`rul ei.
Nu te-a adus niciodat` aici, s` te v`d, oft` Ruth. De fapt, m`
viziteaz` din ce \n ce mai rar. |n vocea ei se sim]ea triste]ea. Colston,
pe de alt` parte, continu` femeia, vine regulat, fie c` Sean se afl` aici
sau nu. De fiecare dat` cnd se afl` \n Anglia, \ncearc` s` treac` pe la
mine, \nainte de a se \ntoarce pe insul`.
Exista o incontestabil` mndrie \n cuvintele lui Ruth, iar Raine
sim]i o not` de respect pentru acest b`rbat. Nu era prima oar` cnd

68

ELIZABETH SEIFERT

\i trezea astfel de sentimente. Ca adolescent`, \l venerase, de[i \n


rela]ia lor dominase un soi de team` din partea ei. Colt era un b`rbat
care impunea respect [i a c`rei atitudine de lider trezea spontan
admira]ia. Acum, Ruth confirma ceea ce Raine [tia deja pentru el,
familia era foarte important`. Dac` n-ar fi fost, n-ar fi urt-o att de
mult, \[i aminti ea.
Sunte]i foarte apropia]i, nu?
Blnde]ea afirma]iei lui Raine lumin` chipul femeii.
|l iubesc ca pe copilul meu. Mi-a fost mai apropiat dect
propriul fiu, de[i nu ne-am cunoscut pn` la moartea so]ului.
Surprins` de remarca ei, tn`ra o observ` \n t`cere. Ruth
continu` s` a[eze ce[tile de ceai \n suportul de lemn care acoperea
aproape un perete.
Cnd m-am c`s`torit cu tat`l s`u, \[i continu` femeia povestea,
Colston era deja un b`iat de [coal`, cu o personalitate bine
conturat`. Vezi tu, \i sem`na foarte bine tat`lui. Amndoi voiau s`
domine, s`-[i impun` punctul de vedere. Erau foarte \nc`p`]na]i [i
s-au n`scut inevitabile confrunt`ri. E greu s` tr`ie[ti cu o astfel de
personalitate al`turi, Raine, dar e mai u[or de suportat atunci cnd
se \mbin` cu loialitatea [i sim]ul responsabilit`]ii. {i `sta e cazul lui
Colston.
Raine se \ntreb` cum ar fi reac]ionat Colt dac` ar fi [tiut c` mama
lui \i comenteaz` comportamentul \n fa]a ei. |[i imagin` reac]ia
b`rbatului [i avu un scurt tremur de team`.
Tat`l lui a fost dur cu el? \ntreb` ea.
Foarte, replic` Ruth Falloner pe un ton dezaprobator. Nu i-a
f`cut nici un r`u, dar chiar [i a[a nu mi s-a p`rut normal s`-l trimit`

JUDEC~}I AMARE

69

departe de cas` att de mic... a fost l`sat s` se descurce singur.


Ciudat, dar Henry a fost mult mai \ng`duitor cu Timothy. Dac` n-ar
fi fost, nu cred c` ar mai exista o astfel de rivalitate \ntre ei.
Raine se \ntoarse c`tre Ruth, nedumerit`.
Vre]i s` spune]i... Colt gelos pe Tim?
I se p`rea greu de crezut a[a ceva.
Ciudat, dar lucrurile au stat tocmai invers, o contrazise femeia,
uimind-o [i mai mult. Timothy [i-a dorit \ntotdeauna ceea ce avea
Colston. A vrut mereu s`-i calce pe urme. {i, desigur, dup` moartea
tat`lui, lucrurile au fost foarte dificile pentru mine. Colston i-a pl`tit
educa]ia [i cred c` [tii la fel de bine ca [i mine c` tot el i-a oferit prima
slujb` [i l-a luat cu el cnd a mutat compania \n Jersey, ba chiar i-a
pl`tit apartamentul \n care st`tea.
Acest ultim aspect reprezenta o noutate pentru Raine.
Timothy lucreaz` \nc` pentru Colston... la firma-mam`, o
l`muri Ruth. Cred c` ]i-a spus...
Nu, nu-i spusese, iar Raine nu \ntrebase. Dar \[i amintea acum ct
de mult \ncerca fostul logodnic s`-[i imite fratele [i s` ob]in` aceea[i
elegan]`, acela[i aer de lider... f`r` succes. |ntr-adev`r, \[i dorise tot
ceea ce Colt avea... Iar Ruth nu [tia cel mai important dintre aceste
lucruri: so]ia lui Colt.
Prin fereastr`, putea vedea figura \nalt` a b`rbatului. Se afla \n
ser` [i p`rea foarte interesat de ceva ce b`ie]elul s`u \i ar`ta. |nghi]i
cu greu, afectat` mai mult dect ar fi trebuit de dragostea b`rbatului
pentru micul Sean.
Mi-ar pl`cea s` pute]i accepta c` exist` dou` fe]e ale pove[tii
dintre Tim [i mine, [opti ea c`tre Ruth. Colt m` \nvinov`]e[te pe

70

ELIZABETH SEIFERT

mine pentru accident.


|nc`? replic` uimit` Ruth. Speram c` i-a trecut, oft` femeia, dar
presupun c` a fost cel mai afectat dintre to]i. {i apoi, nu-l ajut` s`-l
vad` pe Timothy a[a cum este.
Raine o privi \ntreb`tor, sim]ind c` femeia mai voia s` adauge
ceva.
Dar Ruth ezit` [i spuse numai:
{i... a pierdut-o pe Stephanie.
F`r` s` [tie de ce, pomenirea numelui so]iei lui Colt o f`cu pe
Raine s` tremure. Nu se putu uita la femeia din fa]a ei. Scoase dopul
din chiuvet` [i privi apa scurgndu-se \ncet.
Cred c` ar trebui s` ne \ntoarcem \napoi la b`ie]i, \nainte s` vin`
s` ne caute, zmbi Ruth.
Raine aprob` dar \nainte de toate se scuz` [i se duse pn` la baie.
Voia s` fie singur`.
Sp`lndu-se pe fa]`, se gndi ct de binevoitoare era gazda sa.
Cnd Colt o adusese aici, sperase c` mama lui Tim o va privi cu
oarecare \nd`guin]`, dar nu se a[teptase \n niciun caz la o primire
cald` [i prieteneasc`. Asta dovedea c` era o persoan` corect` [i foarte
blnd`, care nu se l`sa influen]at` de subiectivism, a[a cum o f`cea
Colt. Dar, dup` cum spusese Ruth, b`rbatul pierduse cel mai mult.
Revenind de la baie, se opri pe sc`ri, auzind b`t`i \n u[`. Cnd
Colt cioc`nise mai devreme, Ruth nu-l auzise, pentru c` se afla \n
gr`din`. Astfel c` era pu]in probabil s` aud` b`t`ile \n u[` din locul
\n care se afla. Se \ntreb` dac` trebuia s` deschid` chiar ea u[a [i
hot`r\ rapid c` da. Dar, cnd ap`s` clan]a [i d`du u[a de perete,
resim]i cel de-al doilea [oc teribil al ultimelor dou` zile.

Capitolul 6
Raine \ntlni ochii alba[tri [i cndva frumoasele tr`s`turi ale
chipului b`rbatului, acum ur]it de \ngrozitoarea cicatrice de pe
obraz. P`rul, mai deschis dect cel al lui Colt, p`rea lipsit de culoare.
Ce cau]i aici? \ntreb` Tim, cu vocea blnd` care alt`dat` o f`cea
s` se cutremure, iar acum i se p`ru lipsit` de personalitate.
Revenindu-[i din [oc, Raine reu[i s` articuleze:
Tim... eu...
Dar se opri, ne[tiind ce s` adauge.
Abia remarc` venirea micu]ului Sean, care se opri brusc \n spatele
ei, uimit de prezen]a nea[teptat` a unchiului. Apoi, f`r` s`-[i dea
seama cum, rosti:
Colt m-a adus.
Tim privi dincolo de ea [i o z`ri pe Ruth, care-l urmase pe Sean.
Mam`? rosti b`rbatul \ntreb`tor [i cu o not` acuzatoare \n glas.
Raine \[i privi cu mil` fostul logodnic intrnd cu greu \n cas`,
sprijinit \n baston. Ruth p`rea palid` [i surprins`. La fel de palid` ca

72

ELIZABETH SEIFERT

[i Tim. Numai Colt p`rea total netulburat de ciudata apari]ie a


fratelui [i-l privea cu o expresie greu de p`truns. Raine pricepu [i de
ce. Vizitele lui Tim erau att de rare, \nct era greu de imaginat c`
aceast` apari]ie era o simpl` coinciden]`. Cu ochi arz`tori, trecu
rapid pe lng` Colt, ignornd faptul c` b`rbatul o chem` \napoi [i,
luptnd cu lacrimile de furie, ie[i \n gr`din`.
Doamne, cum putuse face a[a ceva? O ura att de mult \nct
programase aceast` \ntlnire ca s`-i arate ororile provocate de refuzul
ei de a se c`s`tori? Ca s-o for]eze s` se confrunte cu Tim? S-o fac`
s`-[i accepte vinov`]ia?
Raine! o strig` Colt, urmnd-o.
Ah, tic`losule! strig` ea, \nl`crimat`.
Nu-i venea s` cread`! Nici m`car Colt nu putea fi att de crud.
Tu ai aranjat totul. M-ai adus aici... l-ai chemat pe Tim... doar ca
s` m` for]ezi s`-l v`d a[a...
Colt o prinse de bra]e [i \ncerc` s-o opreasc`. Dar degetele ei \i
c`utau fa]a, \n efortul nebunesc de a-l zgria.
Raine! Pentru numele lui Dumnezeu, chiar crezi c` am f`cut
ceva att de nebunesc? Recunosc, am vrut s` te v`d r`spunznd
pentru faptele tale, dar numai \n fa]a mea.
Vocea lui era \nc`rcat` de emo]ie, astfel c` Raine \l privi, pe
jum`tate \ncrez`toare \n vorbele lui. Minile lui coborr` c`tre
bra]ele ei, mngind-o \nceti[or.
E o pur` coinciden]` faptul c` a venit [i el aici, spuse Colt. |n
ciuda b`nuielilor con[tiin]ei tale \nc`rcate...
O, foarte emo]ionant, se auzi vocea ironic` a lui Tim,
surprinzndu-i pe amndoi.

JUDEC~}I AMARE

73

Raine st`tea prea aproape de Colt. Oare Tim crezuse c`...


Nu, nu-i nicio coinciden]`, continu` Tim, contrazicndu-[i
fratele. Am sunat la birou, mi s-a spus c` e[ti \n Anglia, a[a c` am venit
\ncoace. {tiam c` nu vei sc`pa ocazia de a juca rolul fiului iubitor.
|n tonul lui se ghicea un adnc resentiment.
Se pare c` am ob]inut r`spunsul la \ntreb`rile mele, ad`ug` el
cu dispre]. Acum, \ncep s` \n]eleg de ce ai avut tupeul ordinar s`-mi
tai fondurile.
Cheltuiai prea mult la jocurile de noroc, replic` fratele s`u
scurt.
{i ce altceva \mi mai r`m`sese, pentru Dumnezeu?
Am`r`ciunea din glasul lui o impresion` profund pe Raine. Se
schimbase mult. Tn`rul [i fermec`torul b`rbat de alt`dat`, de care
se \ndr`gostise pe loc, devenise un trist personaj, un tip anost, plin
de am`r`ciune. Raine se sim]i \nduio[at`. Auzi glasul lui Sean din
hol, apoi o v`zu pe Ruth conducndu-l \napoi \n cas`.
}ie ]i-e bine, izbucni Timothy, cu imperiul t`u de afaceri, cu
ma[ina ta de lux [i cu banii t`i. Dar mie, femeile nu-mi prea cad \n
bra]e, rse b`rbatul cu am`r`ciune. Deci, cum e s` te \ntlne[ti cu
fosta mea prieten`?
Tim!
Iat` ct de mult \l \nr`ise accidentul!
|ntre cei doi b`rba]i se n`scuse o extraordinar` rivalitate, generat`
de c`tre Tim, sim]i Raine.
Ce ]i-a spus de te-a convins s` fii cu ea? \ntreb` Tim,
strmbndu-se.
Deodat`, Raine realiz` c` Tim b`nuia c`-i spusese fratelui lui

74

ELIZABETH SEIFERT

despre Stephanie.
Aruncndu-i o privire \nc`rcat` de ur`, Timothy continu`:
}i-a povestit ct de bine ne \n]elegeam \n pat? O, era s`lbatic`...
Tim! strigar` amndoi, scandaliza]i.
Tim, relu` Raine. Lucrez pentru Colt... asta-i tot... nimic mai
mult.
Nu f`cuse niciodat` dragoste cu Tim. Raine, naiv` cum era, voia
s` se p`streze pentru ziua nun]ii, de[i logodnicul ei \ncercase din
r`sputeri s-o fac` s` se r`zgndeasc`. Acum, cnd se gndea la toate
astea, \i venea s` rd` de propria ei inocen]`.
Ei, draga mea, nu mai min]i! Ce am v`zut eu acum nu poate
intra \n categoria rela]iilor de serviciu. Dar crezi c` te poate satisface?
E[ti sigur` c` asta \]i dore[ti? Un b`rbat care n-a putut avea grij` nici
de propria nevast`?
Unde vrei s` ajungi, Tim? \ntreb` Colt cu duritate.
|n nem`rginita sa ur`, Tim nu voia dect s`-[i r`neasc` fratele,
s`-l fac` s` pl`teasc`... pentru ce? Pentru c` avusese \ntotdeauna grij`
de el. Credea c` Raine \i povestise deja totul lui Colt.
Tim, nu, \l implor` tn`ra, \ncercnd s` previn` o scen` violent`
\ntre cei doi fra]i.
Colt suferise destul, \[i spuse ea, cu inima strns`. Ciudat, voia
s`-l apere, de[i b`rbatul voia \nc` s-o r`neasc`...
Vrei s` spui c`... nu i-ai povestit? replic` Tim.
|n vocea sa se sim]ea ne\ncrederea.
Vocea [optit` a lui Colt se f`cu auzit`:
Ce s`-mi spun`?
B`rbatul se \ndrept` c`tre fratele s`u mai mic. Raine \l prinse de

JUDEC~}I AMARE

75

mn`:
Nimic, Colt...
Nimic? repet` Tim cu sarcasm, agitndu-[i mna \n aer.
Loialitatea ta e demn` de laud`, dar pn` la urm` tot i-ai fi spus,
murmur` b`rbatul. Am auzit c` puterea sa de convingere, mai ales \n
privin]a femeilor, n-are egal. Oricum, era momentul s` afle.
Raine \[i d`du seama c` nimic altceva nu mai conta pentru Tim.
Dac`-[i putea r`ni fratele, \[i asuma orice risc. Tn`ra strig`, cu
disperare:
Tim!
Dar acesta n-o lu` \n seam`.
De ce s` nu afle cum ai dat peste mine [i peste Stephanie? strig`
b`rbatul, plin de cruzime.
Raine nu pricepu ce se \ntmpl` pe urm`. |i v`zu pe cei doi fa]`
\n fa]`, o auzi pe Ruth ]ipnd [i se trezi \ntre cei doi, \ncercnd s`-i
despart`.
Colt, nu!
El se opri pe loc, cu pumnii strn[i, cu din]ii \ncle[ta]i.
|n spatele ei, auzi glasul dispre]uitor [i sarcastic al lui Tim.
Grija pe care mi-o por]i este \nduio[`toare, draga mea, dar
nu-i deloc necesar`. Fratele meu nu va lovi niciodat` un schilod.
Nu-l las` moralitatea lui... arhicunoscut`.
Ame]it`, Raine realiz` c` ac]iunea ei putea fi interpretat` ca o
ap`rare a lui Tim, cnd, de fapt, nu asta inten]ionase. Vrusese doar
s` previn` un scandal inutil.
Dar Tim avea dreptate. Colt nu-[i lovi fratele. Iar acesta se bazase
probabil exact pe acest lucru cnd avusese curajul s`-i arunce \n fa]`

76

ELIZABETH SEIFERT

adev`rul despre so]ia lui. |nc` nevenindu-i s` cread` cele \ntmplate,


Raine se \ntreb` de ce o f`cuse. Probabil pentru c` purtase prea
mult` vreme povara asta pe umeri.
Propriul meu frate! [opti Colt cu dezgust, dar triste]ea i se citea
\n ochi.
Raine aproape c`-i putea sim]i durerea. Ar fi vrut s` sun` ceva,
s`-i u[ureze chinul, dar nu [tia cum s`-l ajute.
Lng` ea, auzi vocea [optit` a lui Ruth:
Colston?
El privi c`tre ea, cu ochii mai tri[ti ca niciodat`.
Ai [tiut despre asta?
Ruth ezit`.
Am b`nuit ceva, admise ea, cu glas nefericit.
De asta n-o condamnase niciodat` pe ea, se gndi Raine.
Afar` se l`sase frigul. Vntul rece b`tea u[or. Raine tremur`. Sim]i
bra]ul lui Colt pe um`rul ei.
Mul]ume[te Cerului c` mergi \n baston, ]ip` Colt c`tre fratele
s`u. Altfel, te-a[ fi adus \n a[a hal, \nct n-ai mai fi avut nevoie de el.
De fapt, de nimic... niciodat`...
|l mai v`zuse suferind [i alt` dat`, \l mai v`zuse mnios. Dar
niciodat` nu-l mai v`zuse astfel. Durerea lui era aproape palpabil`.
Ciudat... Colt... c` m-a preferat pe mine! continu` Tim.
Tinerei nu-i venea s` cread` c` fratele mai mic continua s`
vorbeasc` astfel.
{tii, voia s` te p`r`seasc`, s` se mute cu mine. Ai fi suportat a[a
ceva... s`-]i pierzi nevasta \n favoarea fratelui vitreg?
Nu \nceta s` a]]e cearta. Totu[i, Colt r`mase rece la acest efort

JUDEC~}I AMARE

77

zadarnic. Chipul lui se relax` [i redeveni st`pn pe sine.


Te \n[eli, fr`]ioare, dac` ai impresia c` ai fost singurul, replic`
el. Stephanie a avut mai mul]i aman]i [i nici m`car nu se mul]umea
cu unul singur deodat`. Totu[i, a reu[it s` p`streze discre]ia. Ceea ce
n-am [tiut, e c` a fost att de josnic` \nct s` seduc` un membru al
familiei... [i c` tu ai putut fi att de tic`los. Nu pot suporta s` mai stau
sub acela[i acoperi[ cu tine.
B`rbatul \i \ntoarse spatele [i plec`. Raine, uimit` de aceast` nou`
revela]ie, r`mase pe loc, privind chipul palid al lui Tim. Nu-i venea s`
cread` c` adev`rul fusese spus \n sfr[it. R`mas` f`r` glas, \i privi pe
Ruth [i pe Colt intrnd \n cas` [i vru s`-i urmeze. |ns` bra]ul lui Tim
o opri.
|mi pare r`u, spuse b`rbatul. Vorbesc serios, o asigur` el. |n
leg`tur` cu Stephanie...
Lui Raine i se p`ru c` b`rbatul pare \ntr-adev`r chinuit de
remu[c`ri. |i privi chipul. Chiar [i cu rana de pe obraz, tr`s`turile \i
r`m`seser` frumoase. F`r` t`ria de caracter a lui Colt, desigur, dar
atr`g`tor.
Avea totul, continu` Tim, [i Raine \n]elese c` nu vorbea numai
despre lucrurile materiale. Nu credeam c` pu]in` distrac]ie cu so]ia
lui va d`una cuiva. A fost doar o glum`, dar totdeauna te-am dorit
numai pe tine... dar tu m-ai exasperat cu s`ruturile tale inocente [i cu
principiile tale morale... nu \n]elegi c` tu ai fost cea care m-a \mpins
\n bra]ele Stephaniei?
Cum \ndr`zne[ti s` spui a[a ceva? exclam` Raine, cu ochii plini
de mnie. Nu m` mai po]i \nvinov`]i pentru nimic din cele petrecute
atunci. Totul s-a aflat. Colt [tie adev`rul. {i acum, te rog s`-mi dai

78

ELIZABETH SEIFERT

drumul.
Dar el n-o eliber`. Dimpotriv`, o trase mai aproape de el, cu atta
putere \nct tn`ra \[i pierdu echilibrul.
Putem trece peste toate cele \ntmplate, insist` b`rbatul. Doar
nu crezi c` ai vreo [ans` cu fratele meu. Nu numai c` e[ti prea tn`r`
pentru el, dar nici nu pari genul lui. Dar noi... noi putem fi
\mpreun`. {i ne va fi bine... Acum e[ti mai matur`, ai mai c`p`tat
experien]`.
|i duse mna la gur`, s`rutndu-i-o cu patim`. Raine pricepu c`
Ruth avusese dreptate. Timothy voia tot ceea ce avea Colt. Probabil
c` pentru el devenise o adev`rat` obsesie s` concureze permanent
cu fratele mai mare. Credea c` Raine \i apar]inea lui Colt [i de aceea
o dorea \napoi. Ce altceva dect pura nebunie \l putea face s` cread`
c` avea s` se \ntoarc` la el, dup` toate cele petrecute \ntre ei [i dup`
felul cum o tratase?
Colt ie[i din cas` [i-i z`ri pe Raine [i pe Tim \nc` \mpreun`. Se
\ncrunt` [i zise c`tre tn`r`, pe un ton de ghea]`:
Strnge-]i lucrurile! Plec`m.
Apoi se \ntoarse [i intr` din nou \n cas`. Raine \l urm`,
sim]indu-se condamnat` [i nicidecum achitat`.
Pe drumul \napoi c`tre Southampton, niciunul dintre ei nu vorbi.
Colt \l luase pe Sean cu el \n weekend [i copilul, dup` un \nceput de
drum g`l`gios [i entuziast, se plictisise [i mo]`ia pe bancheta din
spate. |ncepuse s` plou`, cteva pic`turi mari ici-colo. Colt ac]ion`
[terg`toarele [i ddeschise radioul.
Poate sim]ise nevoia s` destind` atmosfera \nc`rcat`, \ns` cteva
cuvinte de scuz` ar fi fost un \nceput mai bun, se gndi Raine cu

JUDEC~}I AMARE

79

gravitate, privind pe geam. Totu[i, muzica era lini[titoare. Era o pies`


clasic`, pe care Raine o recunoscu dup` primele acorduri Debussy,
Clar de lun`. L`sndu-[i capul s` se odihneasc` pe tetiera scaunului,
tn`ra \nchise ochii, spernd s` se elibereze de tensiunea acestor
momente de intimitate nedorit` cu b`rbatul de la volan.
Deschise din nou ochii, sim]indu-se observat` de Colt.
A[a da, [opti b`rbatul. V`d c` te-ai trezit.
Apoi, \ntorcndu-se cu privirea c`tre drum, ad`ug`, cu un oftat
adnc:
Se pare c` am gre[it fa]` de tine...
Asta a[a e! se gndi Raine cu mnie. Dar, temperndu-[i furia,
r`spunse cu simplitate:
Da.
El o privi din nou, remarcnd durerea care i se citea \n ochi [i
relu` gr`bit.
Ce altceva puteam crede, Raine? Am avut \ncredere \n fratele
meu, iar el p`rea att de distrus \n urma desp`r]irii... [i destul de
stupid \nct s`-[i bea min]ile [i s`-[i loveasc` ma[ina. Iar tu... tu mi-ai
ascuns adev`rul... de ce? Pentru c` nu [tiai ce-i voi face lui Tim?
Asta credea? |l privi nedumerit`.
Nu, desigur c` nu.
Atunci, de ce?
Nu-i putu r`spunde la aceast` \ntrebare, dar Colt pricepu
adev`rul.
|n ochii lui, citi o \ntrebare arz`toare, iar concentrarea asupra
drumului \i sc`zu o clip`. Apoi, cnd \[i \ntoarse privirea la [osea,
b`rbatul [opti cu uimire.

80

ELIZABETH SEIFERT

Doamne, Raine, cred c`-]i place s` fii pedepsit`!


Tn`ra pricepu c` se refer` att la zvonurile r`ut`cioase pl`smuite
despre ea \n trecut, ct [i la recenta lui h`r]uial`, [i ro[i. Vederea
acestor mini puternice a[ezate pe volan \i amintea \n fiecare clip`
mngierile pe care acelea[i bra]e i le d`ruiser`. Ru[inat`, \ncerc` s`
scape de acest moment penibil [i zise:
Dac` \]i imaginezi c` mi-au pl`cut amenin]`rile tale...[i c` am
vrut s`...
S` ce? o \ntrerupse el.
Colt o provoca din nou. Zmbetul lui era ironic. Raine nu-i putu
sus]ine privirea [i \ntoarse capul c`tre geam. Muzica lui Debussy
devenea din ce \n ce mai senzual`.
N-ai cum s` scapi, draga mea, relu` Colt. |ntre noi exist` o vraj`.
Chiar dac` recuno[ti sau nu, fie c` vrei sau nu, fiecare gest al t`u \mi
demonstreaz` c` e[ti con[tient` de asta. Cnd te ating, \mi dau seama
c` m` dore[ti. De fapt, \ntotdeauna a fost astfel. Dac` Sean n-ar fi cu
noi \n ma[in`, ]i-a[ demonstra c` am dreptate.
Ea \nghi]i cu greu, aruncnd o privire c`tre copila[ul care
dormea. Era recunosc`toare c` se afla acolo.
P`cat c` nu ]i se ofer` oportunitatea asta, izbucni ea, \ncercnd
s`-[i ignore b`t`ile inimii. Altfel, ai fi descoperit cu uimire c` te \n[eli.
{i n-ar fi prima dat`...
B`rbatul privi \n oglinda retrovizoare, apoi din nou la drum.
Raine Welland... vei regreta aceste cuvinte, \i promise el calm,
\nchiznd radioul, unde \ncepuse s` cnte o forma]ie rock.
Raine fu scuturat` de un fior. Acum c` aflase adev`rul despre Tim
[i Stephanie [i nu mai avea niciun motiv de r`zbunare, b`rbatul

JUDEC~}I AMARE

81

trebuia s` \nceteze aceast` h`r]uial` f`r` sens, nu? Pentru c` la asta se


reducea totul.
Apoi, f`r` s` vrea, se \ntoarse cu gndul la femeia pe care Colt o
iubise suficient de mult pentru a o lua de so]ie. Faptul c` Stephanie
avusese attea aventuri o uimea \nc`, mai ales c` se \njosise \ntr-att
\nct s` aib` o rela]ie cu Tim. Iar Colt [tiuse despre toate astea...
Bine\n]eles, cu excep]ia celei mai importante. Probabil suferise mult
din pricina tr`d`rii femeii. {i totu[i, \[i ascunsese bine sentimentele,
realiz` ea cu admira]ie.
Ce ironie, s` descopere acum c`, dac` s-ar fi dus la el acum [ase
ani [i i-ar fi spus adev`rul, Colt n-ar fi alungat-o, ci ar fi crezut-o, ar fi
\n]eles-o...
De ce n-ai divor]at... de Stephanie? \ntreb` ea aproape f`r` voie.
Am avut motivele mele, r`spunse el cu un lung oftat.
{i, probabil, cel mai bun dintre ele fusese acela c` \nc` o mai
iubea, se gndi Raine, regretnd c` pusese aceast` \ntrebare.
Ei... mi-ai acceptat scuzele? insist` Colt.
Ie[iser` din Forest [i se apropiau de suburbiile ora[ului.
Tonul b`rbatului era rece, oarecum nep`s`tor. Faptul c` gre[ise
nu-l f`cea mai vulnerabil, mai pu]in mndru. R`m`sese acela[i om
orgolios. |ntr-un fel, \i invidia siguran]a de sine.
S` uit`m toat` povestea, murmur` ea cu aceea[i r`ceal`.

***

82

ELIZABETH SEIFERT

Deci, acum [tie adev`rul, concluzion` Raine, relatndu-i


Colettei vizita la mama vitreg` a lui Colt [i \ntlnirea cu Tim, evitnd
totu[i s`-i spun` c` amanta lui Tim fusese nimeni alta dect
Stephanie Falloner.
St`teau \ntinse la plaj`, toropite de c`ldura soarelui. Raine s`pa
cu picioarele \n nisipul fierbinte, ridicndu-le pentru a urm`ri cum i
se preling firele aurii printre degete.
Colt se poart` cu mine... foarte diferit... dar...
Dar? repet` prietena ei. Mi-ai spus c` ]i-a trimis flori, c` te-a dus
la cel mai bun restaurant de pe insul`... Ce mai vrei de la bietul om?
Nu [tiu, oft` Raine.
Nu mai era sigur` ce voia sau dac` voia ceva. |n fond, Colt se
schimbase. Mai \nti, \i d`ruise trandafiri. Trandafiri ro[ii. Un buchet
mare, f`r` niciun mesaj. Doar un mic bilet, pe care-[i scrisese
numele. Iar ea \i acceptase ca pe o subtil` scuz` pentru trecutul lor
tumultuos, la fel cum acceptase [i invita]ia la cin`.
|n restaurantul luxos, luminat elegant numai de lumn`ri,
descoperise cu uimire c` b`rbatul o putea face s` rd`, s` se simt`
fericit`. Aflase c` [i lui \i pl`cea muzica clasic`, dar [i cea popular`, [i
mai remarcase o aversiune comun` pentru televizor. Colt se relaxa
\notnd [i jucnd squash, ceea ce explica forma lui fizic` grozav`.
Pentru prima oar`, vorbeau aceea[i limb`, f`r` ostilitate, f`r` team`.
Raine \l privea acum ca pe un b`rbat, nu ca pe fratele vitreg al fostului
logodnic.
F`r` s` vrea, se \ntreba f`r` \ncetare de ce un tip ca el se
\nc`p`]nase s` p`streze rela]ia cu Stephanie, de ce nu divor]ase. Dar
nu \ndr`zni s`-l \ntrebe din nou despre asta, mai ales c` \n discu]ia

JUDEC~}I AMARE

83

lor nu mai interveni subiectul mariajului lui Colt. De asemenea,


niciunul dintre ei nu-l men]ion` pe Tim. Amndoi sim]eau c` fostele
lor rela]ii reprezentau subiecte tabu. Raine era mul]umit`. Att Tim,
ct [i Stephanie le aduseser` mult` nefericire \n trecut.
Dar \n]elegerea lor intelectual` fu \ntrecut` de comunicarea
dintre trupurile lor. Simpla prezen]` a b`rbatului de partea cealalt` a
mesei trezea \n ea valuri de dorin]`. Auzindu-i vocea profund`, joas`
[i cald`, o treceau fiori de pasiune. Privind \n frumo[ii lui ochi
hipnotici, se sim]ea captiv`, supus` farmecului lui.
Astfel c`, \n momentul cnd ajunser` \n fa]a apartamentului ei,
Raine era toat` numai dorin]`, anticipnd cu emo]ie senza]ia de a fi
strivit` sub trupul lui [i de a fi s`rutat` de buzele sale. Dar nu se
\ntmpl` astfel. Fu nevoit` s` se declare mul]umit` cu un amical s`rut
pe frunte. Zmbetul b`rbatului, ironic [i \n acela[i timp plin de
compasiune, \i demonstr` c`-i ghicise dorin]a de a fi s`rutat`, dar c`
nu voia s`-i ofere aceast` satisfac]ie.
Sunt \nnebunit` dup` el, [opti ea disperat`. Iar asta m` sperie.
Dup` felul \n care Colt se purtase cu ea, era o nebunie s` [i-l
doreasc` att de mult, o avertiza logica. Dar f`r` succes.
Chiar [i a[a, se sim]i dezam`git` cnd, luni diminea]` la birou,
observ` c` b`rbatul nu se afla acolo. Inima \i b`tu emo]ionat` cnd
Colt sun` [i-i spuse c` Sean era bolnav [i o rug` s` vin` la el acas` cu
cteva documente importante.
Norocoaso! \i zise recep]ionista, cnd Raine o anun]` unde
trebuia s` plece.
Dar tn`ra nu se mai gndea deja la \ntlnirea cu b`rbatul la care
visa, ci la b`ie]elul bolnav. Raine [tia c` familia Falloner avea o

84

ELIZABETH SEIFERT

menajer` care se ocupa de cas` zilnic, astfel c` starea lui Sean trebuia
s` fie grav`, de vreme ce Colt alesese s` r`mn` acas` [i s`-l
\ngrijeasc` personal.
Adun` gr`bit` cele solicitate de [eful ei [i ie[i rapid \n parcare.
Casa lui Colt era aproape la fel cum [i-o amintea, uria[` [i alb`,
dominnd micul golf din preajm`. Brazii \nal]i [i gazonul perfect
\ntre]inut \i d`deau un aer de sobrietate.
Raine cioc`ni la u[` [i tres`ri v`znd c`-i r`spunde chiar Colt.
Ce-ai f`cut... ai zburat? glumi el, surprins de rapiditatea cu care
ajunsese.
Mi-ai spus s` vin, am venit, r`spunse ea criptic, spernd ca
b`rbatul s` nu-[i dea seama de ner`bdarea ei de a-i satisface orice
dorin]`.
Trecu pe lng` el cu foile \n mn`, gndindu-se ct de frumos era
[i ce bine \i st`tea \n c`ma[a neagr` pe care o purta. Apoi, lundu-[i
o expresie serioas`, \ntreb`:
Ce s-a \ntmplat cu Sean?
El ridic` din umeri.
B`nuiesc c` e vorba de o indigestie. Doctorul spune c`-[i va
reveni \ntr-o zi sau dou`, dar nu vrea s` m`nnce nimic.
Raine \l privi cu simpatie. P`rea obosit, avea cearc`ne mari [i linii
adnci \n jurul gurii.
Ai avut o noapte grea, nu-i a[a? \ntreb` ea.
Da. {i ca [i cum n-ar fi fost de-ajuns, fata doamnei Bisson s-a
\ntors acas` de la maternitate [i are nevoie de mama ei pentru cteva
zile.
Tn`ra \l urm` \n birou, o camer` surprinz`tor de ordonat`

JUDEC~}I AMARE

85

pentru un b`rbat f`r` so]ie, f`r` menajer` [i cu un copil boln`vior.


Numai biroul era \nc`rcat de hrtii, iar pe c`min se aflau cteva vaze
cu flori ofilite. Pe jos, o carte de pove[ti [i dou` ma[inu]e, lucruri
care nu [i-ar fi g`sit niciodat` locul aici, dac` Stephanie ar fi tr`it. Din
cte [tia, nevasta lui Colt fusese o maniac` a ordinii. Imaginea
b`rbatului stnd \n fotoliul din col] cu Sean pe genunchi [i citindu-i
fiului o poveste \i ap`ru \n minte lui Raine. Apoi, \l v`zu cu ochii
min]ii ducndu-l la culcare [i cobornd din nou \n birou, strngnd
juc`riile [i f`cnd pu]in` ordine. Inima i se strnse. Nu [i-l imaginase
niciodat` pe Colt \n rolul de tat` [i de cap de familie. Dar acum c`-l
vedea \n mediul lui, realiza c`-i pl`cea ideea.
Diminea]a trecu agitat`, neavnd timp de conversa]ii personale.
Telefonul sun` aprope tot timpul [i Colt dict` f`r` \ncetare scrisori,
cu un debit verbal extrem de rapid. Raine se felicit` \n gnd pentru
viteza ei de notare.
F`cur` o pauz`, timp \n care Colt se duse s` fac` o cafea \n
buc`t`rie. Raine \l urm`. Era o \nc`pere larg`, luminoas`, mobilat` cu
piese din lemn de stejar. Pe lng` cele dou` ce[ti de cafea, Colt
preg`ti un pahar cu lapte. Pentru Sean, desigur.
Pot veni cu tine?
Dac` vrei, aprob` el, \ncepnd s` urce sc`rile c`tre dormitorul
b`iatului.
Cnd p`trunser` \n micul dormitor, Sean \i zmbi slab tat`lui [i o
privi curios pe Raine. Avea febr` [i, dup` cteva \nghi]ituri sorbite din
paharul de lapte, refuz` s` mai bea.
Haide, b`iete... trebui s` m`nnci... m`car pu]in, insist` Colt,
a[ezndu-se lng` el pe pat.

86

ELIZABETH SEIFERT

Ca [i cum ar fi avut nevoie de \ncuraj`ri, b`ie]elul lu` cteva guri


de lapte, apoi \ncepu s` scnceasc`, lipsit de voin]`. Chiar atunci,
telefonul sun`.
R`spund eu, se oferi Raine, ie[ind pe hol.
Era Jocelyn, care suna de la biroul din Londra al fratelui s`u.
Raine realiz`, nu f`r` oarecare stnjeneal`, c` femeia era foarte
uimit` de faptul c` secretara lui Colt r`spunde la telefonul lui de
acas`.
Vrei s`-l chemi la telefon? \ntreb` Jocelyn pe un ton de ordin.
Nu-mi place s`-i transmit mesaje prin intermediul secretarei.
Raine \[i mu[c` limba ca s` nu-i r`spund` cum merita [i-l chem`
la aparat pe Colt.
B`rbatul se ridic`.
M` ocup eu de Sean, suger` Raine, ridicnd paharul cu lapte
de pe noptier` [i a[ezndu-se lng` copil.
Nu se sim]ea \n largul ei. I se p`rea ciudat s` aib` grij` de b`iatul
lui Colt. Copilul avea p`rul ud de sudoare. Raine \i mngie fruntea
[i-i [opti cuvinte lini[titoare, apoi \ncepu s`-i citeasc` o poveste.
Cnd Colt se \ntoarse, paharul cu lapte se odihnea aproape gol
pe noptier` [i fiul lui adormise la pieptul lui Raine.
Dumnezeule! se mir` el. Cum ai reu[it performan]a asta?
B`rbatul \[i trecu privirea admirativ` de la pahar la copil, apoi se
uit` c`tre Raine [i zmbi. Chipul ei palid, \nconjurat de pletele de foc
fine ca m`tasea, avea ceva angelic.
I-am spus c` vacile ar fi foarte nefericite dac` ar [ti c` nu vrea s`
bea din laptele f`cut de ele, r`spunse ea cu un zmbet larg. Se pare
c` a mers, chicoti tn`ra.

JUDEC~}I AMARE

87

Colt se apropie de pat [i Raine deveni deodat` foarte tensionat`.


|[i trecu limba peste buze cu un gest nervos. Apropierea lui o f`cea
mereu s` se simt` slab`, vulnerabil`.
V`d c` te descurci de minune cu copiii, zise el, zmbind.
Vocea tinerei tremur` cnd r`spunse:
Nu suntem chiar att de diferi]i de animale, [i \n acest domeniu
am destul` experien]`. Nu uita c` am crescut la ferm`.
|[i aminti c`, odat`, st`tuse o noapte \ntreag` \mpreun` cu tat`l
ei, s` \ngrijeasc` un vi]el bolnav.
Dar, dac` \mi amintesc bine, acum dou` s`pt`mni nu erai
deloc dispus s`-mi lauzi instinctele materne.
B`rbatul avu o expresie de regret.
Cteodat`, vorbesc prea mult. |nc` nu m-ai iertat pentru ce am
spus?
Nu, zmbi ea, de[i ochii ei spuneau cu totul altceva.
Atunci, ar trebui s` fac tot posibilul pentru a-]i schimba p`rerea,
r`spunse el pe un ton pozna[ [i totu[i senzual.
Colt se a[ez` pe pat lng` ea. Se aflau att de aproape, \nct \i
putea sim]i mirosul de parfum [i c`ldura trupului. Raine se sim]i
jenat` [i privi ostentativ micul trupu[or ce dormea ghemuit al`turi de
ei.
Ce te-a f`cut s` p`r`se[ti ferma familiei? \ntreb` Colt.
Ea ridic` din umeri. Apoi, f`r` s`-l priveasc`, \i m`rturisi c` sim]ea
nevoia de mai mult` independen]`.
P`rin]ii mei sunt ni[te dr`gu]i, dar nu pot accepta faptul c` am
crescut, concluzion` ea, rznd.
Nu ]i-e dor de ei?

88

ELIZABETH SEIFERT

Ba da, desigur, dar asta nu \nseamn` c` trebuie s` locuiesc cu


ei pn` la b`trne]e.
{i... nu mai exist` altcineva c`ruia s`-i duci dorul?
Se referea la un iubit. Raine nu r`spunse \ndat`. Murmurul m`rii
\n golf [i respira]ia u[oar` a copilului umpleau t`cerea.
Nu, recunoscu ea \n sfr[it.
Privirea b`rbatului alunec` pe trupul copilului ad`postit la snul
ei.
Ce norocos e Sean, [opti el. M-ai trata [i pe mine la fel dac` a[
fi bolnav?
Raine ar fi vrut s` r`spund` da. Dar, temndu-se de reac]ia lui, se
str`dui s`-[i aminteasc` faptul c` existau probabil zeci de alte femei
la care b`rbatul putea apela, dac` ar fi sim]it nevoia de cineva al`turi
de el. {i printre ele se num`ra Jocelyn Day. Geloas`, aproape c`
izbucni \n lacrimi, imaginndu-[i-i pe cei doi \mbr`]i[a]i.
Te \mboln`ve[ti vreodat`?
Crezi sau nu, Raine, sunt totu[i un simplu om, o asigur` el. {i,
v`zndu-te aici, al`turi de copilul meu, m` face s`-mi dau seama \n
ce m`sur` resimt lipsa unei adev`rate familii. Cred c` ar fi mai bine
s`-l l`s`m singur pe Sean [i s` ne \ntoarcem la lucru, ad`ug` el pe un
ton schimbat.
Ridic` b`iatul de lng` ea [i, accidental, degetele lui \i atinser`
snul. Raine \[i ]inu r`suflarea. El \i surprinse reac]ia, dar nu zise
nimic.
Chiar dac` restul zilei trecu f`r` mari evenimente, tensiunea
dintre ei r`mase constant`. Raine se sim]ea de parc` ar fi stat pe un
vulcan gata s` erup`.

JUDEC~}I AMARE

89

Terminar` treaba trziu. Colt se duse s`-l verifice pe Sean [i o


anun]` pe Raine c` b`iatul voia s`-i vorbeasc`.
Sean vrea s` te vad` \nainte s` pleci. Se pare c` l-ai impresionat.
Raine \nghi]i cu dificultate, cnd \l z`ri pe Colt mai aproape de ea.
Ar fi vrut s`-l ajute, s`-i u[ureze suferin]ele.
L`sndu-se de pe un picior pe altul, Raine [opti stnjenit`:
A[ putea s` r`mn, dac` vrei.
Ironia din ochii lui Colt o f`cu s` se simt` ciudat [i regret` c`
spusese aceste cuvinte.
Bra]ele lui i se a[ezar` pe umeri:
Mul]umesc, zise el, dar am un copila[ bolnav [i cred c` m`
distragi din treab`. Ar fi mai bine s` pleci.
Atingerea minii lui o f`cu s` se cutremure.
|mi ofeream serviciile, nu trupul, preciz` ea rece, stnjenit`
c`-i interpretase gre[it sugestia.
{tiu, r`spunse el. Dar chiar crezi c` putem petrece noaptea aici,
\mpreun`, f`r` s` sfr[im \n acela[i pat?
Da, spuse ea, ridicnd demn` b`rbia.
B`rbatul o privi cu scepticism.
Dac` asta crezi, draga mea, atunci \ncerci s` te p`c`le[ti singur`,
\i repro[` el. De fiecare dat` cnd m` apropii de tine, m` simt de
parc` a[ fi b`ut un elixir al dragostei.
Ai o imagina]ie bogat`! rse ea.
O, nu, deloc, [opti el cu blnde]e, venind spre ea.
Buzele b`rbatului \i atinser` p`rul. R`suflarea lui cald` [i senzual`
\i crescu pulsul. Dar b`rbatul se dezmetici repede [i se \ndep`rt` de
ea.

90

ELIZABETH SEIFERT

Chiar [i acum m` simt \mb`tat de un afrodiziac, relu` el, a[a c`


ar fi mai bine s` pleci mai curnd.
F`r` s` a[tepte s`-i spun` a doua oar`, Raine \l ascult` [i \ncepu
s` urce sc`rile c`tre camera lui Sean.
B`ie]elul era \nc` treaz. Raine \l s`rut` pe frunte [i tres`ri cnd
Sean o \ntreb` cu o naivitate copil`reasc`:
Mai vii [i mine?
Da, promise ea zmbind, atingndu-i fruntea [i sim]ind c` febra
\i sc`zuse.
|n curnd avea s`-[i revin`, se gndi ea mul]umit`, conducnd
\napoi c`tre cas`. Iar asta \nsemna c` nu trebuia s` se mai duc` acas`
la Colt prea multe zile. Atrac]ia lor reciproc` devenise un lucru
\ngrijor`tor [i ar fi vrut s` scape de aceast` tensiune nedorit`. Totu[i,
nu se putea \mpiedica s` se \ntrebe de ce, ini]ial hot`rt s-o fac` s` i
se supun`, Colt se str`duia acum s` \mpiedice o posibil` apropiere
intim` \ntre ei. Nu era pentru c` n-o mai dorea, nu. Fiecare privire,
orice atingere \i demonstrau asta. {tia c` b`rbatul nu mai \ncerca s-o
r`neasc`. Iar recompensa fizic` o putea ob]ine de la o femeie mult
mai sofisticat`, a[a cum era Jocelyn Day.
Gndul o duru [i opri motorul, \ncercnd s`-[i spun` ferma c`
rela]iile lui Colt n-o interesau. |n fond, ce \nsemna acest b`rbat
pentru ea? |i era [ef [i nimic mai mult. {i totu[i, visele \i erau pline
de scene romantice [i se trezea \n miez de noapte, \nfierbntat`,
g`sindu-[i pernele ude de lacrimi.
Trecur` dou` zile pn` cnd Sean se ridic` din pat. Raine se
ducea acas` la Colt \n fiecare diminea]` [i munceau aproape toat`
ziua. Abia dac` ajungeau s` vorbeasc`. Iar cnd b`rbatul \ncerca s`

JUDEC~}I AMARE

91

converseze [i despre alte subiecte \n afara serviciului, Raine se


mul]umea s` zmbeasc`, f`r` s`-i r`spund`. |i era team`. Team` s` se
implice \ntr-o rela]ie nesigur`, team` de suferin]`. La rndul lui, Colt
se cufunda \n munc`.
Astfel c` tn`ra fu surprins` cnd b`rbatul intr` \n birou [i-i
spuse:
Gata cu treaba. |l scot pe Sean afar` [i vrea s` vii [i tu.
Raine \ncerc` s` protesteze, spunndu-i c` mai avea \nc` destule
de f`cut. Dar el insist`, [i pn` la urm` tn`ra fu nevoit` s` accepte,
gndindu-se dac` invita]ia venea \ntr-adev`r din partea copila[ului
sau tat`l \l influen]ase.
Dar ce mai conta? \[i spuse ea, sup`rat` c` se surprinsese spernd
c` ini]iativa fusese a lui Colt. Urmndu-i c`tre ma[in`, observ`
bucuroas` entuziasmul cu care b`ie]elul o \ntmpin`.
Era o zi minunat` lini[tit`, \nsorit`, cald` [i Raine se sim]ea
foarte bine al`turi de Colt. Nu merser` prea departe, [i Colt trase
ma[ina pe dreapta, lng` un plc de copaci.
De curnd, am cump`rat ceva, zise b`rbatul cu o mndrie
amuzat`. Ca o fiic` de fermier ce te afli, m` gndeam c` ai fi
interesat` s` afli ce anume.
Raine \l privi curioas`, dar b`rbatul nu-i d`du am`nunte, astfel c`
fu nevoit` s` a[tepte pn` cnd Colt opri \n fa]a unor por]i de fier [i
spuse:
Vino s` vezi.
Raine rse, cu ochii str`lucind de entuziasm.
Vrei s` spui c` ai... cump`rat... o ferm`?
El surse, amuzat de uimirea ei, privindu-[i noua proprietate cu

92

ELIZABETH SEIFERT

mult` c`ldur` [i cu mndrie.


Aveam nevoie de un loc unde s` pot sc`pa de stresul muncii, [i
ce alt mod mai bun de relaxare exist` dect \ntoarcerea la natur`?
explic` el. Desigur, altcineva se va ocupa la \nceput de ferm`, dar, \n
timp, am de gnd s` m` implic mai mult \n conducerea acestui loc.
Vreau s` petrec mai pu]in timp departe de cas` [i s` dezvolt aici un
c`min solid pentru Sean.
Intrar` \n curtea larg`. Vacile p`[teau lini[tite [i ochii lor mari [i
c`prui \i privir` placid. Fiind crescut` la o ferm`, Raine era obi[nuit`
cu ele. Se apropie de una [i-i mngie p`rul auriu, rznd cnd
animalul \[i \ntoarse c`tre ea botul rozaliu, cu o expresie de
\ncredere total`.
Nu-i a[a c` sunt cele mai frumoase din lume? zise Raine,
zmbind c`tre Colt. Vacile de la ferma noastr` din Guernsey sunt mai
mari, dar sunt aproape la fel. Bovinele de pe insul` sunt aparte.
{i [tii de ce? \ntreb` b`rbatul.
Apoi, privind fruntea \ncruntat` a tinerei, relu`:
Vrei s` spui c` ai tr`it aici atta vreme f`r` s` cuno[ti unul dintre
cele mai vechi obiceiuri ale insulei?
Ea ridic` din umeri.
Ei, va trebui s` m` luminezi tu, profesore.
Gluma tinerei n`scu \n ochii lui o str`lucire aparte.
Pe vremuri, Raine, \ncepu el cu gravitate, cnd un fermier din
Jersey \[i lua de so]ie o fat` din Guernsey... sau invers... femeia
trebuia s`-i cumpere un vi]el ca parte a dotei.
Ce idee interesant`! rse Raine, amintindu-[i c` tat`l ei \i
povestise cndva despre acest obicei. Dar crezi c` moda se mai poate

JUDEC~}I AMARE

93

\ntoarce?
Nu, nu cred, admise el. De[i mi-ar pl`cea s` cred c` semnifica]ia
original` este \nc` valabil`, [i anume aceea c` fata m`rturisea c` era
preg`tit` s`-[i amestece sngele... [i nu numai pe cel al turmelor.
Jenat`, Raine privi \n p`mnt. Dar Colt continu`:
|[i oferea trupul... pentru a crea o nou` via]`... pentru a da
na[tere unui copil.
Tn`ra ro[i, ridicndu-[i \ncet privirea. Apoi rse, c`utnd s`
\nl`ture atmosfera tensionat`.
Colston Falloner... e[ti un romantic incurabil!
Asta nu poate fi o acuza]ie, glumi el.
Chiar atunci, Sean \i strig` [i Colt propuse s`-l urmeze. R`v`[it`,
se \ndrept` \ntr-acolo. Iat` c` descoperea o nou` latur` a lui Colt, sub
plato[a aparent invincibil` pe care o ar`ta lumii. |n ultimele zile,
b`rbatul i se descoperise ca un om cald [i apropiat, de[i era
con[tient` c` nu cuno[tea \nc` multe despre el.
Dar mai important era faptul c` descoperea lucruri
surprinz`toare despre sine \ns`[i. Iar unul dintre ele era c` se
\ndr`gostise de Colt.

Capitolul 7
Zilele treceau ame]itor de repede pentru Raine [i-i era din ce \n
ce mai greu s` se concentreze asupra treburilor de la birou.
De cnd descoperise sentimentele pe care le avea pentru Colt, se
emo]iona de fiecare dat` cnd b`rbatul o privea sau \i vorbea. O
simpl` rug`minte din partea lui \i f`cea inima s`-i bat` cu putere [i
realiza cu disperare c` tr`ia pentru momentele \n care se afla \n
compania lui.
Ct despre Colt, b`rbatul p`rea s`-[i dea toat` osteneala pentru a
repara gre[elile pe care le f`cuse fa]` de ea \n trecut. Luau prnzul
\mpreun` la restaurant [i-i cerea mereu sfatul \n leg`tur` cu
problemele de la serviciu. {i, din cnd \n cnd, g`sea pe birou cte
un trandafir ro[u. Iar cteodat` o invita la cin` \n ora[. Totu[i, de
fiecare dat` cnd o ducea acas`, b`rbatul era foarte politicos [i o
s`ruta distant pe obraz, nef`cnd niciun gest care s`-i aline nevoia de
el, \n fiecare zi mai puternic`. Numai \n momentul \n care ar fi izbutit
s` fac` dragoste cu el ar fi reu[it s` se vindece de aceast` dorin]`

JUDEC~}I AMARE

95

nebun`. Dar Colt nu p`rea s` se gndeasc` la aceast` posibilitate.


Prefera o rela]ie platonic`. Raine pricepu c` b`rbatul se purta
cavalere[te, c`utnd s` [tearg` impresia proast` pe care i-o l`sase \n
trecut. |n timp ce ea se \ndr`gostea din ce \n ce mai mult. {i, ca [i
cum via]a ei n-ar fi fost [i a[a destul de complicat`, \ncepuse s`
primeasc` telefoane disperate de la Tim.
Te-am sunat ieri, zise b`rbatul cnd Sheila \i f`cu leg`tura, dar
mi s-a spus c` e[ti la mas` cu fratele meu. Parc` \mi spusesei c`
n-ave]i o rela]ie.
A[a e, izbucni Raine, deranjat` de tonul lui autoritar [i
dorindu-[i \n secret ca lucrurile s` fi stat altfel. {i chiar dac` am avea
o rela]ie, asta nu-i treaba ta.
Realiza c` b`rbatul, ca proasp`t [omer, n-avea prea multe de
f`cut, de[i [tia prea bine c` el \nsu[i renun]ase la slujba oferit` de
Colt. Fratele lui mai mare n-ar fi fost niciodat` att de lipsit de inim`
\nct s`-l concedieze. |nc` o dat`, inima \i tres`ri de mndrie,
gndindu-se la b`rbatul pe care-l iubea.
Colt m-a rugat s`-l ajut s` caute ni[te c`r]i pentru Sean,
continu` ea, amintindu-[i ct de mult o flatase aceast` rug`minte.
Sean, nepotul t`u, ad`ug` ea cu ironie, [tiind de la Colt c` b`rbatul
nu-i acorda copila[ului prea mult` aten]ie.
Dac` insinuezi c` nu-mi pas` de el, afl` c` b`iatul nu m-a pl`cut
niciodat`, se ap`r` Tim.
Raine pricepuse [i asta din felul \n care Sean reac]ionase la
vederea unchiului \n acea zi, cnd se afla la bunica sa.
{i ea spera s` aib` mai pu]in de-a face cu Tim, \ns` b`rbatul avea
alte idei. Se gndi chiar s-o invite \n ora[.

96

ELIZABETH SEIFERT

F`cnd un efort foarte mare pentru a nu-i r`spunde urt, Raine


reu[i s`-i r`spund` politicos, dar cu fermitate, c` nu era interesat` de
reluarea rela]iei. Conversa]ia devenise stnjenitoare, mai ales c` Jack
Hardwicke se tot plimba prin jurul ei, amuzat de discu]ia auzit`. Dar
refuzul ei de a-l revedea nu-l descuraj` pe Tim, care o sun` a doua zi
de mai multe ori. Ultima oar`, chiar \n momentul \n care Colt se afla
lng` ea, dictndu-i un raport de care avea nevoie la \ntlnirea spre
care se \ndrepta. Dup` plecarea b`rbatului, i se f`cu leg`tura. Chiar
cnd Raine trnti receptorul \n furc`, spernd c` \ncheiase ultima
conversa]ie cu Tim, lng` ea veni recep]ionista.
Ce-i cu [eful? \ntreb` femeia. Nu-i place s` te caute cineva cnd
e el prin preajm`? Sau nu vrea s` discu]i cu fratele lui?
V`znd expresia uimit` a colegei ei, Sheila explic`:
Era la recep]ie cnd ]i-am f`cut leg`tura cu Tim Falloner [i a
vrut s` [tie dac` ai mai vorbit cu el. Cnd i-am zis c` da, a]i mai vorbit
de vreo patru ori s`pt`mna asta, n-a p`rut deloc mul]umit. De fapt,
mi s-a p`rut chiar furios.
Raine avu o presim]ire urt` [i c`ut` s` \n]eleag` de ce Colt nu
suporta ideea de a fi sunat` de fratele lui. De[i [tia c` nu-i dect o
speran]` nebuneasc`, Raine se \ntreb` dac` nu cumva la mijloc era
gelozia. Dac` ar fi fost, asta n-ar fi \nsemnat c`-i p`sa de ea?
Nu, nu se putea, se str`dui ea s` recunoasc`, orict de dureroas`
ar fi fost aceast` constatare. Iar dac` insista s`-[i fac` astfel de
gnduri, nu putea dect s` ajung` s` sufere.
Astfel c`, atunci cnd Colt se \ntoarse [i o invit` la cin`, mai \nti
refuz`. |n urma insisten]elor lui [i din pricina faptului c` tnjea dup`
prezen]a lui, pn` la urm` accept`.

JUDEC~}I AMARE

97

Am auzit c` te caut` Tim, zise b`rbatul, cnd ajunser` la desert.


Raine \l privi calm` cum amesteca \n cafea, \ntrebndu-se de ce
a[teptase att de mult pn` s` aduc` \n discu]ie acest subiect. Poate
c` nu-l considera destul de important. Poate c` Sheila interpretase
gre[it reac]ia b`rbatului.
Da, admise ea.
Ce vrea?
Presupun c` vrea s` ne \mp`c`m, zise Raine, ridicnd din
umeri.
{i exist` vreo [ans` ca a[a ceva s` se \ntmple?
Sorbind din paharul cu lichior, Raine fu gata s` nege imediat, apoi
se opri. Dac` b`rbatul ar fi b`nuit ce sentimente avea pentru el,
probabil c` ar fi fost surprins [i amuzat, realiz` ea cu disperare. Dac`
ar fi [tiut c` \n fiecare clip` se gndea la el...
C`utnd s` c[tige timp, Raine arunc` o privire prin restaurant.
Afar` era aproape sear`, iar l`mpile mici [i roz de pe mese
\ncepuser` s` se aprind`, crend o atmosfer` cald`. Pe ringul din
centrul restaurantului dou` cupluri dansau.
Raine se \ntoarse c`tre Colt [i [opti:
Nu cred.
{i totu[i, ai fost cndva \ndr`gostit` de el.
Da, dar \nainte s` te cunosc pe tine, zise ea \n gnd. Realiza acum
c` nu-l iubise niciodat` pe Tim, cel pu]in nu a[a cum \l iubea pe
fratele lui. Z`d`rnicia sentimentelor ei o duru.
Nu vrei s` vorbim despre altceva? suger` ea, dornic` s` schimbe
subiectul.
Dans`m?

98

ELIZABETH SEIFERT

Da, [opti ea.


Se l`s` fericit` \n bra]ele lui. Dar Colt p`rea \ngndurat. |l
enervase prin faptul c` fusese evaziv` \n r`spunsuri, realiz` ea. Asta
\nsemna oare c` b`rbatul era gelos?
Trupul lui puternic se mi[ca lent \n ritmul muzicii, iar atingerea
corpurilor lor o f`cu pe Raine s` se cutremure a cta oar` plin`
de emo]ie [i de dorin]`.
Speriat` c` b`rbatul \i putea remarca reac]ia, se \ndep`rt` de el [i
murmur`:
Nu mai vreau s` dansez, las`-m`.
Dar rug`mintea ei avu un efect contrar. Bra]ele lui se strnser`
mai tare \n jurul ei.}ip` u[or, strivit` de pieptul lui, iar deasupra ei
auzi morm`itul lui de satisfac]ie.
{tii c` ochii t`i devin verzi ca smaraldul cnd e[ti emo]ionat`?
[opti el. Acum e[ti emo]ionat`?
Nu, min]i ea, urndu-l pentru efectul pe care-l avea asupra ei.
Nu? o provoc` el, \ndep`rtnd-o de el cteva clipe, att ct s-o
poat` privi.
Tn`ra ro[i, iar ochii i se umezir`. Tot ce putu face fu s` \nchid`
pleoapele peste ochii tr`d`tori.
Muzica lu` o turnur` mai senzual`. Colt o trase din nou lng` el
[i \ncepur` s` se mi[te ca un singur trup. Ame]it`, \[i aminti de prima
oar` cnd dansaser` \mpreun`. Pe atunci, dragostea pentru Tim o
ap`rase de atrac]ia nebuneasc` sim]it` pentru acest b`rbat. Dar acum
nu mai avea nimic care s-o protejeze.
Hai s` plec`m de aici, \i propuse Colt pe un ton r`gu[it.
Ea se l`s` condus` f`r` s` opun` rezisten]`. B`rbatul conduse

JUDEC~}I AMARE

99

nebune[te pn` acas` [i o l`s` \n fa]a apartamentului. Raine [opti un


timid "mul]umesc" [i vru s` plece. Chiar dac` graba ei putea p`rea
nepoliticoas`, tn`ra [tia c` era singura solu]ie pentru a sc`pa de
lng` el cu mintea \nc` \ntreag`. Dar reac]ia ei era trzie. El o ajunse
[i o prinse de mn`, cu o foame teribil` \n ochi.
Senza]ii mii [i mii o traversar` cnd buzele lui o s`rutar`. Se sim]i
str`b`tut` de ace de foc, mistuitoare.
O, Doamne! Trecuse atta vreme de cnd n-o mai s`rutase! |n
bra]ele lui, se topea ca o p`pu[` de cear`. Avu o tres`rire intens`
cnd mna lui \i cnt`ri \n palm` snul. R`suflarea ei era la fel de grea
ca a lui. Minile b`rbatului \i alergau pe tot corpul, f`cnd-o s` geam`
de dorin]`.
Mna lui \i desf`cu degetele strnse [i-i lu` cheia cu o blnd`
fermitate, murmurnd:
Haide.
Ar fi vrut s`-i spun` c` nu era protejat` [i c` putea r`mne
\ns`rcinat` dac` f`ceau dragoste. Dar \l dorea att de mult, \nct nu
voia s` se lipseasc` de aceast` unic` ocazie de a fi fericit`. |l urm`
orbe[te c`tre propriul apartament.
Imediat ce \nchise u[a \n spatele lor, el o prinse \n bra]e. Raine
ardea de dorin]` [i se l`s` dominat` de buzele lui calde [i de bra]ele
sale cercet`toare.
O, Doamne! [opti ea, aproape delirnd de pl`cere.
|i scoase c`ma[a din pantaloni [i tr`i \n sfr[it senza]ia divin` de
a-[i plimba degetele pe pieptul lui tare, puternic. El \i desf`cu
fermoarul rochiei [i o l`s` s`-i cad` la picioare, apoi o ridic` \n bra]e,
purtnd-o c`tre pat.

100

ELIZABETH SEIFERT

O \ntinse pe patul mare din dormitor [i se aplec` asupra ei,


luminat discret doar de lumina lunii care intra prin fereastr`. Cu
p`rul ar`miu r`v`[it pe pern` [i cu ochii verzi m`ri]i de dorin]` [i
a[teptare, Raine p`rea o zei]` a dragostei. Cnd Colt se aplec` s-o
s`rute, privirea lui p`rea s` fie cea a unui om care descoper`
paradisul.
E[ti att de frumoas`! [opti el. Att de frumoas`! repet` el,
punctnd fiecare cuvnt cu cte un s`rut.
Pentru prima oar`, Raine fu mndr` de formele ei generoase [i de
snii ei grei. |n]elegea acum c` se n`scuse cu un singur scop, acela
de a-l face fericit pe Colt [i de a-[i g`si fericirea \n bra]ele lui.
|l v`zu sco]ndu-[i hainele [i \ntorcndu-se spre ea, un b`rbat
superb, puternic [i bronzat. Bra]ele ei \i sim]eau trupul, mai \nti
timid, apoi cu o crescnd` \ncredere, de[i nu era la fel de
experimentat` ca el. Cu gesturi blnde [i totodat` dominatoare,
b`rbatul o aduse \n pragul agoniei, f`cnd-o s`-[i piard` min]ile de
dorin]`.
Mai trziu, cnd se odihnea \n bra]ele b`rbatului, cu fruntea pe
um`rul lui, b`rbatul o \ntreb` [optit:
De ce nu mi-ai spus c` sunt primul?
Raine \nghi]i cu greu. Oare era sup`rat pe ea?
Ar fi contat?
El se ridic` \n cot ca s`-i priveasc` fa]a.
Nu, dar a[ fi fost mai tandru, dac` a[ fi [tiut. Credeam \ns` c`,
dac` nu altcineva... m`car Tim... r`spunse b`rbatul uimit.
Raine cl`tin` din cap, zmbind.
O, draga mea, minunata mea, o mngie Colt. Ar trebui s` st`m

JUDEC~}I AMARE

101

\mpreun`. Vino s` stai cu mine, Raine. Chiar de mine. Mine


diminea]`.
Pur [i simplu? Colt, nu [tiu ce s` spun. Colt, nu pot, nu...
De ce nu? Te \ngrijoreaz` ce vor zice p`rin]ii t`i despre asta?
Nu-i venea s` cread`! Reu[ea s`-i ghiceasc` att de bine
sentimentele! Chiar \n acea clip` se gndea c` p`rin]ii ei ar suferi un
[oc dac` i-ar anun]a c` se va muta cu cineva, de[i nu acesta era
motivul pentru care nu se putea hot`r\ s` fac` un astfel de pas.
Singurul lucru care o oprea cu adev`rat era acela c`-l iubea prea mult
pentru a se mul]umi cu statutul de amant`. Nu voia s` fie doar una
dintre rela]iile lui [i s` tr`iasc` \n nesiguran]`, s` [tie c` sfr[itul
putea veni oricnd...
Dar, \nainte s` poat` r`spunde, el \i \ntoarse fa]a [i \ntreb`:
M` vrei?
Da.
Atunci?
E greu de explicat, ezit` ea.
Nu, nu-i greu. Deloc. Ei bine, eu te vreau [i, dac` e nevoie de o
mic` formalitate pentru a te p`stra mereu \n patul meu... atunci...
sunt hot`rt... m`rit`-te cu mine, Raine.
Ea \l privi cu gura c`scat`, cu ochi ne\ncrez`tori. O tres`rire de
fericire \i s`lt` inima.
Vrei s` spui c` m` iube[ti, Colt? [opti ea.
Nu.
R`spunsul lui sincer \i \nghe]` sngele \n vene.
Cuvntul `sta e folosit mult prea mult [i provoac` prea mult`
suferin]`, prea multor oameni. {tiu foarte bine. Am tr`it toate astea.

102

ELIZABETH SEIFERT

Dar acum sunt mult mai realist, Raine. Tot ce [tiu este c` te doresc [i
vreau s` fii lng` mine mereu. Noaptea, la culcare, [i diminea]a, cnd
m` trezesc. Vreau s` fii acolo, numai a mea. Nu pot suporta gndul
c` po]i fi a alcuiva.
Nu era cea mai romantic` cerere \n c`s`torie, iar profunzimea
dorin]ei lui o f`cu s` se cutremure. Era o decizie impetuoas` [i
necaracteristic` lui, sim]i Raine, care ajunsese s`-l cunoasc`. Dar
spusese clar c` nu exista nicio implicare afectiv` din partea lui.
|ncruntat`, Raine \ntreb`:
Pot s` m` mai gndesc?
Minile b`rbatului, care o mngiau u[or, se oprir`.
Dac` vrei, accept` el, cu o expresie aproape suferind`. Dar nu
prea mult.
|n urm`toarele zile, Raine se gndi intens la propunerea lui,
\ncercnd s`-[i imagineze cum ar fi via]a ei f`r` b`rbatul iubit. Aceast`
idee era de nesuportat. |[i dorea numai s`-i lase mai mult timp. {tia
c`-l iube[te, dar era ridicol s` cread` c` el o poate iubi. Oricum, nu
conta. |n fond, o cerea \n c`s`torie, nu? Iar asta \nsemna o leg`tur`
pe via]`. Colt nu era un tn`r neexperimentat, care s` confunde
dragostea cu dorin]a fizic`. Atunci, de ce se mai temea?
Din pricina lui Tim. Fusese r`nit` \nainte, iar acum voia s` fie
sigur` c` partenerul ei n-o va tr`da. Iar Colt nu-[i ar`ta niciodat`
emo]iile. Dar [i el suferise foarte mult, \[i amini ea, \n]elegndu-i
teama de a se implica \ntr-o rela]ie. {i totu[i, depindea numai de ei
s` fac` aceast` rela]ie s` func]ioneze. Depindea de ea s`-l fac` s` aib`
\ncredere \n ea. Ei bine, asta avea s` fac`, decise ea, \nainte de a se
duce la culcare. A doua zi diminea]`, \n biroul lui, \i d`du r`spunsul

JUDEC~}I AMARE

103

a[teptat.
Se c`s`torir` peste dou` s`pt`mni, la o biseric` din apropierea
casei lui. Casei lor, se corect` ea, zmbind [i \ncercnd s` se
acomodeze cu ideea. P`[ir` afar` din biseric`, \n lumina puternic` a
soarelui, \ntmpina]i cu ruri de confeti [i felicita]i de pu]inii prieteni
invita]i. Raine alesese o rochie crem, elegant` [i totu[i simpl`. Sim]i
mna lui Colt a[ezat` posesiv pe bra]ul ei [i-i privi chipul. |n ochii lui
citi din nou dorin]a. Privirea ei era toat` numai dragoste.
B`rbatul privi \n jur [i sc`p` o scurt` \njur`tur`. Fericirea tinerei
fu acoperit` de un nor de triste]e. Afar`, dincolo de por]ile bisericii,
\i a[teptau reporterii. Presa aflase \ntr-un fel sau altul despre acest
eveniment.
Domnule Falloner, e adev`rat c` doamna Falloner a fost
logodit` cu fratele dumneavoastr`?
Ignornd \ntrebarea, Colt o trase pe Raine din calea ziari[tilor,
dar reporterii \i urmar` insistent.
Cum a primit fratele dumneavoastr` vestea? Ce face el ast`zi?
Colt nu-l anun]ase [i nu-l invitase la nunt`. B`rbatul nu r`spunse
\ntreb`rilor [i-[i p`str` calmul, conducndu-[i mireasa c`tre ma[in`.
Raine se feri de bli]urile aparatelor de fotografiat [i r`sufl` u[urat`
cnd ma[ina porni.
Nu te teme, \i zmbi el lini[titor. Vor uita de noi \n cteva
s`pt`mni, de[i presupun c` era inevitabil s` afle despre nunt`.
Da, a[a era, se gndi Raine, de vreme ce so]ul ei era o persoan`
att de important` pe insul`. So]ul ei. Suna bine, zmbi tn`ra.
Acas`, se ]inu o mic` recep]ie. Primir` felicit`rile invita]ilor. Un
s`rut pe obraz de la Jack Hardwicke, cuvinte pline de c`ldur` de la

104

ELIZABETH SEIFERT

Colette [i de la iubitul ei. John Welland \[i \mbr`]i[` fiica. Joan era
foarte elegant` \n rochia ei verde.
Ei bine, unul dintre Falloner tot a reu[it s` te ia de nevast`, zise
John Welland, stnd lng` so]ia lui.
Raine \[i aminti c` p`rin]ii ei fuseser` foarte [oca]i cnd aflaser`
de inten]ia lui Colt de a se c`s`tori cu ea. Dar asta fusese \nainte s`-l
\ntlneasc`, se gndi ea, s`rutnd obrajii tat`lui. Colt \i invitase pe cei
doi s` petreac` al`turi de ei ultima s`pt`mn` [i, ca to]i ceilal]i care
ajungeau s`-l cunoasc`, fuseser` cuceri]i de farmecul lui. Interesul
b`rbatului pentru noua ferm` cump`rat` g`sise \n domnul Wealland
un puternic aliat.
Sunt att de fericit`! zise Ruth Falloner cu lacrimi \n ochi,
s`rutndu-[i nora. Nu credeam c` vreo femeie va reu[i s`-l
cucereasc` din nou pe Colt. Dar tu e[ti exact ce-i trebuie [i m` bucur
foarte mult pentru voi.
Era un semn de bun venit \n familie. Raine o privi plin` de
recuno[tin]`.
Voi \ncerca s`-l fac fericit, [opti ea, \ntlnind privirea so]ului ei
de cealalt` parte a casei.
|n ochii lui \ntlni aceea[i privire posesiv`, un mesaj secret care-i
transmitea c` o dore[te, c` are nevoie de ea. Ascultndu-i ordinul
nespus, se duse s` se schimbe, tremurnd de ner`bdare.
Nu mai f`cuser` dragoste din ziua \n care o ceruse de so]ie. Colt
voia ca noaptea nun]ii s` nu-[i piard` semnifica]ia. |i spusese c` nu
voia ca atrac]ia fizic` s`-i influen]eze decizia de a se c`s`tori [i, de
atunci, petrecuser` foarte pu]in timp singuri. Mai \nti, Colt plecase
\ntr-o c`l`torie de afaceri. Iar apoi, p`rin]ii ei sosiser` \n ora[.

JUDEC~}I AMARE

105

Ultimele dou` s`pt`mni fuseser` dedicate preg`tirilor de nunt`,


cump`r`turilor [i planific`rilor.
Se \ntoarse la parter, \mbr`cat` mai lejer, emo]ionat` la gndul
nop]ii care avea s` vin`. Nu mai era mult, [i avea s` se afle din nou
\n bra]ele iubitului ei.
|n josul sc`rii se opri, auzind voci venind dinspre birou. Una
dintre ele era nervoas`. Tonul lui Colt era \ns` calm, ]inut parc` sub
control. Nu se auzea ce spune. |n schimb, glasul celuilalt b`rbat era
din ce \n ce mai r`spicat. La auzul lui, Raine \ncremeni.
O, da, \n]eleg c` are un trup de zei]`, dar nu-i o femeie
sofisticat` [i nu apar]ine lumii cu care e[ti obi[nuit. De ce ai luat-o de
nevast`, Colt?
Tim? Ce c`uta aici? {i de ce vorbeau despre ea? Raine se apropie
de u[`, cu gtul uscat, \ntrebndu-se ce anume va r`spunde Colt.
Ai f`cut-o numai pentru a te r`zbuna pe mine, nu? continu`
vocea iritat`. Haide, s` te aud c` negi.
Unghiile lui Raine i se \nfipser` \n carne. Nu pricepea de ce era
att de tensionat`. Desigur c` fratele lui va nega. Auzi c` so]ul ei
replica ceva, dar nu \n]elese ce anume. Apoi, zgomotul de pahare,
lucru care \nsemna c` b`rbatul se \ndreptase c`tre barul aflat chiar
lng` u[`. Astfel c`, de data asta, \l putea auzi foarte clar. Dar
cuvintele lui o \nghe]ar`.
Ei, [i? Nu-i un schimb corect? Raine \n schimbul lui Stephanie.
Trebuie s` recunosc, \mi face o mare pl`cere s` [tiu c` tu o doreai [i
c` n-o po]i avea.
Nu-i venea s` cread` cele auzite. {i totu[i, nu era nicio gre[eal`.
Acesta fusese r`spunsul so]ului ei. Cu un suspin dureros, \[i puse

106

ELIZABETH SEIFERT

minile la urechi. Cum discursul r`zbun`tor al lui Colt continua, nu


se putu ab]ine s` asculte [i-[i lu` minile de la urechi.
De ce crezi c` m-am c`s`torit cu ea? Numai [i numai pentru
a-mi savura victoria de fiecare dat` cnd fac dragoste cu ea.
Inima ei fu parc` str`puns` de mii de s`bii ascu]ite.
Se sprijini de u[`, cu sufletul amar.
Deodat` \ns`, vocile se \ndep`rtar`, [i nu mai putu auzi dect
glasul lui Timothy replicnd cu furie. Suspinele o \necau, \i sf[iau
pieptul. |ncerc` s` se calmeze, pentru c`-i era greu s` mai r`sufle.
Nu-i de mirare c` b`rbatul nu-i spusese nici m`car o dat` c` o
iube[te. Cel pu]in nu fusese ipocrit [i nesincer!
Se \ndep`rt` de u[` orbe[te, tremurnd din toate \ncheiturile. Se
lupt` din greu cu lacrimile care-i \necau glasul. Deci, so]ul ei o luase
\n c`s`torie numai pentru a se r`zbuna! Toat` ura pe care i-o ar`tase
la \nceput se \ntorsese acum \mpotriva lui Tim. Doar c`, \n toat`
aceast` poveste, ea era o victim` inocent`, un simbol al victoriei \n
lupta masculin` pentru suprema]ie. Decizia lui de a o cere \n
c`s`torie nu fusese una entuziast`, impetuoas`, a[a cum i se p`ruse
la \nceput, ci un act calculat cu mult` r`ceal`. Doamne! Ct de mult
o iubise pe Stephanie! se gndi ea, cu inima b`tnd plin` de
disperare. Raine intr` \n dormitorul pe care tocmai \l p`r`sise, \n
speran]a c`-[i va reg`si calmul.
Nu mai era fericita mireas` care p`[ise afar` din aceast` \nc`pere
acum cteva minute. |nchise u[a cu putere, ap`rndu-se parc` de
cruda realitate a celor auzite. Se trnti pe pat, str`duindu-se s` nu
plng`. Dac` so]ul ei ar fi auzit zgomot venind de sus, ar fi venit dup`
ea ca s` afle ce se \ntmplase. Iar ea ar fi trebuit s`-i explice, dar nu

JUDEC~}I AMARE

107

putea. Nu, nu \nc`. Era prea tulburat` pentru a gndi corect, pentru
a vorbi. Singurul lucru pe care mintea ei \l \nregistrase era c`,
printr-o crud` ironie, istoria se repeta. Din nou, dorin]a ei de
\mplinire cu un b`rbat din familia Falloner fusese spulberat`. Dar
acum, durerea era \nc` [i mai mare dect dezam`girea suferit` cu
Tim. Crezuse atunci c` nu va mai tr`i niciodat` o asemenea durere,
dar dragostea adolescentin` pentru Tim nu \nsemnase nimic pe
lng` pasiunea pe care o sim]ea pentru Colt. De data asta, durerea o
putea ucide. Nu-[i putea imagina cum avea s` dep`[easc` aceste
momente.
Se ridic` de pe pat. Cineva b`tuse \n u[`. |[i [terse lacrimile cu
degete tremur`toare.
Cine e? \ntreb` ea abia auzit.
Colt. Pot s` intru?
Nu, ]ip` ea, speriat`. Nu fi ner`bd`tor. Nu sunt gata \nc`,
ad`ug` ea mai calm, spernd c` panica din vocea ei nu-l nelini[tise.
Cobor \n cteva minute.
Din spatele u[ii, \l auzi chicotind:
E[ti timid`, draga mea? |ntotdeauna am crezut c` asta nu-i deloc
o calitate. Bine, iubito. Pot s` a[tept. Deocamdat`.
Aceast` remarc` trimise \nc` o s`geat` otr`vit` c`tre inima ei.
Cum putea s` spun` astfel de lucruri, dup` discu]ia pe care tocmai o
avusese cu Tim? Raine se sim]i bolnav` de durere. Colt se retrase \ns`
[i, m`car pentru atta lucru, \i fu recunosc`toare. |ncercnd s`-[i
revin`, se \ntreb` ce putea face de acum \nainte. Trebuia oare s`
coboare [i s` aib` o discu]ie cu so]ul ei? S`-i spun` c` auzise totul? {i
apoi? Cum s` le spun` celor aduna]i pentru a-i s`rb`tori c` nunta

108

ELIZABETH SEIFERT

fusese pur [i simplu o mare gre[eal`? Pentru c` asta era! O mare,


mare gre[eal`.
{i totu[i, cnd ajunse la parter, \[i pierdu curajul [i nu fu \n stare
s` se confrunte cu so]ul ei \n fa]a tuturor. {i, tocmai cnd se gndea
s`-i vorbeasc` atunci cnd vor fi singuri, p`rin]ii ei \i ie[ir` \n
\ntmpinare zmbind ferici]i [i \mbr`]i[nd-o. Realiz` atunci c` nu
putea face nimic care s`-i r`neasc`. Abia c`s`torit`, fiica lor nu se
putea desp`r]i de so]ul ei. Era ceva greu de \n]eles pentru un cuplu
care rezistase att de bine anilor de c`snicie.
Zmbind la rndul ei, le accept` din nou felicit`rile. |l c`ut` din
ochi pe Tim, dar b`rbatul nu se vedea nic`ieri. De ea se apropie [i
Ruth Falloner. Raine se \ntreb` ce ar fi spus femeia dac` ar afla c`
mariajul fiului vitreg nu era dect o fars`, un act de r`zbunare.
Se a[ez` nefericit` lng` Colt \n ma[ina care-i ducea c`tre avionul
personal al b`rbatului. |ncerca s` nu se gndeasc` la luna de miere
de trei zile pe care aveau s-o petreac` \n sudul Fran]ei. Pn` acum,
crezuse c` va fi o vacan]` de vis. Dar acum... minile \i st`teau
\ncle[tate \n poal`.
Tres`ri cnd Colt \i m`rturisi calm:
Am primit o vizit` nea[teptat`, ct ai fost \n dormitor s` te
schimbi... Tim.
Raine privi afar`, p`rnd indiferent`. Colt \i lu` mna,
\mpletindu-[i degetele cu ale ei [i-i ridic` bra]ul, s`rutndu-i
\ncheietura.
Nu vrei s` afli ce a vrut?
Gtul lui Raine deveni uscat. Ah, ar fi trebuit s`-l \ntrebe, s`
simuleze curiozitatea.

JUDEC~}I AMARE

109

Ce a vrut?
Cred c` pe tine, draga mea..
|n timp ce vorbea, b`rbatul privea drumul.
{i tu, ce i-ai spus?
|i era dificil s`-[i p`streze glasul neutru [i calm, cnd \ntreaga ei
fiin]` tremura.
C` acum e[ti numai a mea [i c`... te p`strez.
Iat`, aproape c` recuno[tea cele spuse lui Tim. Iar bra]ul lui
posesiv o trase mai aproape.
E[ti aici, lng` mine, ad`ug` el.
Se urcar` \n avion. Raine se l`s` pe spate \n scaun, \ncercnd s`
se relaxeze. Se dispre]uia pentru c` n-avusese curajul s`-i spun` \n
fa]` tot ce [tia. Avusese aceast` [ans` [i o l`sase s`-i scape, prea la[`
pentru a suporta r`spunsul lui Colt. Desigur, b`rbatul avea s` nege.
Dar dac` n-o va face, ce se va \ntmpla? Care va fi urm`toarea ei
reac]ie? Trebuia s`-l p`r`seasc`? La acest gnd, o cuprinse o durere
inimaginabil`. S` nu-l mai vad` niciodat`? O cuprinse un fior de
ghea]`.
Parc` vedea titlurile primelor pagini ale ziarelor, povestind
despre fata care p`r`sise pe unul dintre fra]ii Falloner \n urm` cu
[ase ani, iar acum, c`s`torit` cu cel de-al doilea, \l p`r`sise imediat
dup` nunt`.
Nu mai ]inea minte cum se petrecuse zborul, [tia doar c`
prezen]a lui Colt n-o impresionase mai puternic dect cea a unui
str`in.
Ajunser` la hotel imediat dup` cin`. Raine \l v`zu pe Colt
semnnd \n registru [i-i permise s`-i ia bra]ul [i s-o conduc` spre

110

ELIZABETH SEIFERT

camer` sau, mai degrab` c`tre apartamentul \n care aveau s` stea.


U[ile de un alb str`lucitor erau superb sculptate, tavanul era
pictat \n mii de culori, iar mobilierul era deosebit de luxos. Colt era
\ntr-adev`r foarte bogat [i nu f`cuse economii pentru luna lor de
miere.
Lun` de miere! se cutremur` Raine, \ntrebndu-se ce putea face
dac` b`rbatul voia s` fac` dragoste. Pentru c` mndria ei nu-i
permitea s` se lase folosit`. Intr` \n dormitorul dominat de un pat
dublu imens [i avu din nou un tremur de nelini[te.
Colt se apropie de ea, \mbr`]i[nd-o.
E[ti emo]ionat`, draga mea?
O s`rut` pe ceaf`, \nfiornd-o. Fl`c`ri \i alergau prin \ntreg trupul,
iar [oaptele lui trezeau \n ea un r`spuns spontan.
Doamne! Cum mai poate avea aceast` putere asupra mea, dup`
tot ce am aflat ast`zi? se gndi ea.
Gemu u[or, \n semn de protest, dar pasiunea o f`cu s` se cufunde
\n bra]ele b`rbatului.
Nu vrei s` s`rim peste cin`? \ntreb` el cu glas r`gu[it de dorin]`.
Raine \l privi, paralizat` de frumuse]ea lui neobi[nuit`. Ochii lui
\ntuneca]i, p`rul str`lucitor, fruntea \nalt`, pome]ii proeminen]i,
genele lungi [i negre care d`deau la iveal` foamea din ochii lui de
chihlimbar [i gura lui crud`...
Nu, eu...
Trebuia s`-i spun`. Acum!
I se puse un nod \n gt, dar se str`dui s` vorbeasc`.
Colt, nu...
Cineva cioc`ni la u[`, \ntrerupnd-o. Un chelner le aduse

JUDEC~}I AMARE

111

[ampanie. Colt turn` \n pahare [i-i \ntinse b`utura. Raine duse cupa
la buze, sim]ind \nc` o dat` c` o p`r`sea curajul.
Din fericire, Colt nu mai insist` cu sugestia de a trece peste cin`.
Ajun[i \ns` \n restaurantul elegant [i str`lucitor, luminat puternic
de candelabre, Raine descoperi c` n-are deloc poft` de mncare.
Timpul trecea rapid, iar momentul \ntoarcerii \n apartament se
apropia cu pa[i repezi.
Vrei s` dans`m?
Nu dorea, dar terminaser` masa [i singura [ans` de a amna
inevitabilul moment al \ntoarcerii la culcare era s` aprobe entuziast`
ideea unui dans. Dar tertipul ei fusese naiv [i inutil. Bra]ele
b`rbatului cuprinzndu-i trupul \i readuser` aminte de vraja atingerii
lui. Inima \i plngea dup` cele ce ar fi putut fi.
Aroma lui, c`ldura minilor sale erau mai pl`cute dect [i-ar fi
dorit. |[i d`dea seama c` trupul o tr`deaz`, dar n-avea ce face.
Cnd \n sfr[it Colt \i suger` s` urce \n camer`, era deja
bucuroas` s`-l urmeze, m`car pentru a \ntrerupe pu]in contactul fizic
dintre ei. Pulsul \i crescu nebune[te cnd b`rbatul descuie u[a.
Pentru numele lui Dumnezeu, spune-i! strig` o voce din interiorul ei.
Dar Colt o trase spre el [i \nchise u[a cu piciorul, gura lui
c`utndu-i buzele cu o dorin]` aproape furioas`.
Inima b`rbatului b`tea lng` a ei. Deodat`, instinctul de ap`rare
fu mai puternic [i se smulse din bra]ele lui. |n ochii lui citi o \ntrebare
dureroas`.
Ce s-a \ntmplat? zise el cu voce tare.
Raine \[i trecu limba pe buze.
Pur [i simplu nu vreau, r`spunse ea.

112

ELIZABETH SEIFERT

Furia se citi pe fa]a lui Colt.


Vrei s` spui c`... nu m` vrei?
Raine \nghi]i cu greutate.
|mi pare r`u... [tiu c` n-ar fi trebuit s` vin aici cu tine... s` te las
s` crezi c` totul e \n regul`... dar nu pot trece prin toate astea, Colt.
Nu pot.
Nu [tia exact ce avea s` spun` \n continuare.
Nu pot face dragoste cu un b`rbat care s-a c`s`torit cu mine
numai din r`zbunare! strig` ea pn` la urm`.
Uimirea se a[ternu pe chipul b`rbatului.
Despre ce naiba vorbe[ti? \ntreb` el.
Ea \[i trase r`suflarea. Inima \i b`tea cu putere.
Te-am auzit... vorbind \n birou... \n dup`-amiaza asta.
Cu unghiile \nfipte dureros \n palm`, suspinnd cu greutate,
Raine ad`ug`:
Nu te mai preface, [tiu ce am auzit. Am cobort din dormitor [i
m-am oprit la u[`, auzind voci. Vorbeai cu Tim [i i-ai spus c` te-ai
c`s`torit cu mine numai pentru a te r`zbuna pe el. C` te bucuri de
fiecare dat` cnd... noi...
Ai auzit asta? [opti el cu ne\ncredere.
Pentru cteva clipe, i se p`ru c` b`rbatul va izbucni \n rs. Dar
expresia lui redeveni serioas`, grav`.
Ce altceva ai mai auzit? \ntreb` el, \ncruntat.
Doamne, Colt! Nu ]i se pare de-ajuns?
El veni c`tre ea, \nalt [i amenin]`tor. De pe chipul lui nu se [terse
expresia de consternare de mai devreme. Ea p`[i \napoi, \ncercnd
s` se apere.

JUDEC~}I AMARE

113

La naiba, Raine, fii rezonabil`. Chiar crezi c` m-am c`s`torit cu


tine numai din r`zbunare?
Raine fu nevoit` s` recunoasc` faptul c` b`rbatul era mult prea
inteligent pentru a lua o decizie major` ca asta dintr-un motiv att de
pueril.
O, nu, sunt convins` c` au existat motive mult mai bune, [opti
ea. Ca nevoia de a avea un partener sexual, \l acuz` Raine cu
am`r`ciune. Ca dorin]a de a g`si o mam` pentru Sean!
Ochii lui Colt devenir` mnio[i.
O s` m` fac c` n-am auzit toate astea, [opti el, p`strndu-[i un
ton egal. P`cat c` ai ajuns acolo \ntr-un moment nepotrivit...
P`cat? repet` Raine nervoas`.
O, acum ar fi dat orice ca b`rbatul s` fi negat toat` povestea! S-o
fi min]it chiar! Orice, numai s-o conving` c` \[i imaginase c` auzite ce
auzise. Dar el nu nega nimic. Lacrimile cu care se luptase pn` acum
\i umplur` rapid ochii.
P`cat pentru cine? Pentru mine sau pentru tine? ]ip` ea. M-ai
folosit, murmur` ea, nefericit`, ca s` te r`zbuni pe fratele t`u.
|l privi aprig, cu din]ii strn[i.
Dac` sentimentele mele n-au contat, m`car la el s` te fi gndit.
N-a[ fi crezut c` vrei s`-l r`ne[ti. N-a pl`tit suficient pentru cele ce a
f`cut?
|n]eleg, r`spunse Colt, de parc` [i-ar fi l`murit \n sfr[it o
b`nuial`.
Se afla att de aproape de ea \nct putea vedea expresia
dureroas`, de parc` \n interiorul lui s-ar fi dat o lupt`. Nu \n]elegea
\ns` \n ce consta aceasta. |n fond, ea fusese cea r`nit`.

114

ELIZABETH SEIFERT

Ce te sup`r` de fapt, Raine? o studie el cu r`ceal`. Faptul c` a[


putea fi monstrul pe care ]i l-ai imaginat? Sau c` am \ntrecut m`sura
vrnd s`-l r`nesc pe dragul t`u Tim? Poate c` \nc` ]ii la el, nu?
O privi \ntreb`tor, dar Raine nu zise nimic.
Bun, s` vorbim atunci despre sentimentele tale. De ce te-ai
c`s`torit cu mine? De vreme ce-mi pui la \ndoial` motivele, trebuie
s`-]i spun c` nu-mi aminesc s` fi primit din partea ta nicio declara]ie
de dragoste.
Nu, a[a ceva nu se \ntmplase, dar avea motive \ntemeiate pentru
asta. Se temea s` nu fie tr`dat`. Iar dup` cele auzite \n conversa]ia
dintre el [i fratele s`u, aceast` temere devenise o certitudine.
Crezuse cndva c` va veni o vreme cnd \[i vor putea m`rturisi
dragostea. Dar fusese att naiv`!
Iar acum, el o acuza c` era \nc` \ndr`gostit` de Tim! Ei bine, dac`
asta credea, era preg`tit` s`-i dea aceast` satisfac]ie.
N-ai nimic de spus? Dac` \mi amintesc bine, ai avut nevoie de
timp pentru a te gndi la cererea mea \n c`s`torie. A[a c` te pot
\ntreba: de ce te-ai c`s`torit pn` la urm` cu mine? Pentru c` te
temeai s` nu r`mi \ns`rcinat`? Sau pentru c` nu te puteai lipsi de
mine... \n pat?
Duritatea cuvintelor lui o f`cu s` tresar`. Cum de nu pricepea ce
anume o sup`rase? {i de ce \i cerea s` spun` motivele care o f`cuser`
s` se m`rite cu el, cnd el \nsu[i fusese att de rece, de calculat?
Ultima lui remarc` o f`cu s` ro[easc`, amintindu-i ct de mult
sperase ca \ntr-adev`r s` fi r`mas \ns`rcinat`.
Nu po]i crede c` m-am c`s`torit doar pentru sex! ]ip` ea,
dezgustat`.

JUDEC~}I AMARE

115

|n spatele lor, perdeaua de la balcon flutur` u[or, mi[cat` de


briza de afar`. Colt zmbi.
Nu mai fi att de dispre]uitoare, draga mea. Sexul reprezint` o
for]`. {i nu sunt singurul care [tie acest lucru.
Comentariul era general, astfel c` Raine se \ntreb` dac` b`rbatul
vorbea despre Stephanie sau despre celelalte femei cu care avusese
rela]ii. Oricum, era prea sup`rat` pentru a-i mai p`sa.
Ei bine, eu nu [tiu! ripost` ea. Iar dac` te gnde[ti c` te voi l`sa
s` m` mai atingi vreodat`, dup` toate cele m`rturisite lui Tim, te
\n[eli amarnic.
Pentru o clip`, crezu c` b`rbatul avea s` replice, dar Colt, cu o
expresie indescifrabil` pe chip, travers` camera [i ie[i, trntind u[a.

Capitolul 8
Luna de miere se \ncheiase.
Cnd Colt opri ma[ina \n fa]a casei, Sean le ie[i \n \ntmpinare,
\mpreun` cu bunica lui. Raine se for]` s` zmbeasc` atunci cnd Ruth
o s`rut` pe obraz. Dar paloarea ei nu-i sc`p` soacrei.
Draga mea, ar`]i obosit`, zise aceasta, studiind-o. S` nu-mi spui
c` e[ti bolnav`.
Raine arunc` o privire c`tre Colt. B`rbatul \l luase \n bra]e pe
Sean [i-l leg`na. |n ochii lui se citea o fericire nem`surat`.
M-a obosit zborul [i m-a tulburat, min]i tn`ra, sim]ind din nou
acea u[oar` invidie la vederea dragostei dintre tat` [i fiu.
Nu va putea niciodat` s`-l fac` s-o iubeasc` la fel de mult.
Ai zice c` sunt cel mai prost pilot din lume, nu-i a[a, mam`?
interveni Colt, privind c`tre Raine. Ar trebui s` ai mai mult`
\ncredere \n so]ul t`u, draga mea.
Tn`ra femeie nu era sigur` de semnifica]ia acestor cuvinte, dar
sim]ea c` \n spatele lor se ascundea un repro[. |n orice caz, era foarte

JUDEC~}I AMARE

117

clar c` nu se refereau la calit`]ile lui de pilot. Pilota avionul cum f`cea


orice altceva, foarte sigur pe sine [i cu mult` \ndemnare.
Dar altceva o deranja cu adev`rat. Faptul c` el putea glumi, \n
timp ce inima ei era frnt`.
|n ultimele patru zile, rela]ia lor se r`cise. Colt nu \ncercase s-o
mai ating`, probabil de teama c`, dac` o va face, Raine \l va refuza.
Iar mndria lui nu permitea s` se \ntmple a[a ceva.
|l privi desc`rcnd bagajele din ma[in`, amintindu-[i zilele
petrecute \n Fran]a. Vizitaser` podgorii renumite, gustaser` soiurile
de vin din Provence [i b`user` cafea pe terase romantice, conversnd
ca doi str`ini politico[i. Dar discu]iile lor aveau ceva straniu [i
frustrant. O singur` dat` \mp`rt`[iser` un contact fizic, [i asta numai
\n clipa cnd ie[ir` dintr-o catedral`. P`[ind afar` din interiorul
\ntunecat al bisericii, Raine c`lcase gre[it pe o treap` [i, atent, el o
prinsese de mn`. Aceast` atingere avusese efectul unui [oc electric.
Foarte repede, \[i tr`sese mna dintr-a lui, refuznd s` con[tientizeze
senza]iile pe care contactul degetelor sale i le treziser`. |l dorise chiar
[i atunci, recunoscu ea, temndu-se de propiile sentimente. Nu
trebuia s`-l lase s` vad` ct de afectat` era de prezen]a lui.
|ntr-o zi, era sigur`, mariajul lor avea s` se termine [i [tia c` avea
s` sufere grave consecin]e dac`-l l`sa s`-i descopere adev`ratele
sentimente. Iar dac` ar fi fost gravid`...
Un vnt u[or b`tea dinspre plaj`, mngind brazii. Raine fu
str`b`tut` de un fior rece, \n ciuda soarelui.
M` bucur c` v-a]i \ntors. Lui Sean \i era dor de Colston... va fi
mult mai bine s` aib` pe cineva mereu \n preajm`... \n afar` de
doamna Bisson. De asta are nevoie.

118

ELIZABETH SEIFERT

Doamna Bisson era o femeie \n vrst`, nu foarte r`bd`toare [i


foarte pu]in comunicativ`. Nu era o bun` \nlocuitoare a mamei
care-i lipsea b`iatului. Raine realizase acest lucru de prima oar` cnd
o cunoscuse pe menajera lui Colt.
Zmbi c`tre Ruth, \ntrebndu-se stnjenit` ce ar spune soacra ei
dac` ar afla c` mariajul lor debutase dezastruos [i c` fiul ei vitreg [i
so]ia lui dormeau deja \n camere separate.
Raine va sta aici? se bucur` Sean. Tot timpul?
Entuziasmul din glasul lui o impresion` pe Raine [i totodat` \i
spori nelini[tea. Fusese de acord, \n timpul scurtei lor logodne, c` va
renun]a la serviciu [i va avea grij` de Sean. {i acum \[i dorea la fel de
mult asta, dar inima i se strnse din nou, amintindu-[i ct de mult \[i
dorise s` devin` mam`, s` fie so]ia lui Colt...
Nu-i normal ca mamele [i ta]ii s` locuiasc` \mpreun`? \ntreb`
Colt. }i-am spus smb`t` c` ea e... noua ta mam`. Trebuie s` nu ui]i
s`-i spui a[a, [i nu Raine. Ei, [i acum... du-te la ea [i \ntmpin-o la fel
de frumos ca pe mine.
Sean zmbi larg [i, spre amuzamentul tuturor, fugi c`tre noua lui
mam` cu bra]ele deschise. Raine rse [i-l \mbr`]i[`. |ntlni apoi
privirea neclintit` a lui Colt asupra ei [i, dincolo de zmbetul lui de
aprobare, z`ri un lucru care o puse pe gnduri. Un soi de mul]umire,
de \ngmfare stranie. Colt pricepuse afec]iunea ei pentru Sean [i, \n
mod absurd, se folosea de ea. Raine avu ciudata senza]ie c` e prins`
\ntr-o capcan`.

***

JUDEC~}I AMARE

119

Nu era \ns`rcinat`. Cnd realiz` acest lucru, la dou` zile dup`


plecarea lui Ruth, o parte din ea se sim]i u[urat`. Dar, \n acela[i timp,
parc` \i p`rea r`u.
Preg`tindu-se pentru o plimbare cu Sean \n ma[in`, st`tea la
m`su]a de toalet`, aranjndu-[i p`rul. Uimit`, descoperi o trist`
resemnare \n ochii ei verzi. Oare chiar sperase c` va purta \n pntece
copilul lui Colt? |n fond, b`rbatul o luase de so]ie doar pentru a se
r`zbuna pe cel care \ndr`znise s`-i seduc` so]ia.
Un val de dezgust fa]` de sine \ns`[i o str`b`tu. Doamne,
cuno[tea prea bine capacitatea lui de r`zbunare! |i sim]ise direct
puterea! Dar oare setea lui de r`zbunare fusese generat` de
dragostea pentru Stephanie? De orgoliul lui r`nit? De tr`darea lui
Tim? Sau de toate acestea la un loc? Oricum ar fi fost, o durea s` [tie
c` ea nu era dect un instrument al r`zbun`rii. Cu un imens efort de
voin]`, \[i st`pni lacrimile de durere la gndul c`-l iubea \nc` pe
acest b`rbat.
Se duse dup` Sean, dar \nainte se opri s`-i telefoneze doctorului,
pentru a-[i face o programare.
|nainte de c`s`torie, hot`rse \mpreun` cu viiorul so] c` vor
\ntemeia o familie [i c` vor avea copii, dar acum nu mai era att de
sigur` de \n]elepciunea acestei decizii. {i, de[i Colt nu \ncercase \nc`
s` fac` dragoste cu ea, nu avea cum s` treac` prea mult timp pn`
cnd b`rbatul s`-[i revendice drepturile conjugale. {i apoi, nu putea
ignora faptul c` se sim]ea extrem de atras` de el. Astfel, voia s` fie
sigur` c`, chiar dac` va \ncerca s-o seduc` iar ea va fi destul de naiv`
pentru a ceda, cel pu]in nu va r`mne gravid` \n urma unei sl`biciuni
de moment.

120

ELIZABETH SEIFERT

|ncerc` s`-[i ascund` nefericirea sub un zmbet cald \n fa]a lui


Sean. Dup` o vreme, zmbetul veni de la sine, pentru c`-i f`cea
pl`cere s`-l vad` fericit, privind cu \ncntare \n jur frumuse]ile
insulei.
Se \ntoarser` acas` abia c`tre sear` [i, dup` cin`, jucar` c`r]i. La
culcare, Sean o rug` pe Raine s`-i citeasc` o poveste, de[i el \nsu[i
putea citi foarte bine.
Copilul adormi \nainte ca povestea s` fie terminat`, iar Raine
r`mase lng` el. |l iubea mult, pentru c` era o parte din Colt, o parte
inocent`, \nc` neatins` de durere [i de ur`. Sau poate de dragoste...
Pentru c` dragostea \l f`cuse a[a cum era acum. Dragostea, deziluzia,
durerea. |[i amintea prea bine ct de r`nit`, de distrus` fusese de
tr`darea lui Tim. Crezuse \n el, fusese \ndr`gostit` de acel b`rbat. Iar
atitudinea lui Colt trebuia interpretat` prin prisma durerii pe care
i-o provocase tr`darea oamenilor pe care-i iubise. Dac` ar fi putut s`
ajung` la adev`ratul Colt! se gndi ea cu regret. B`rbatul care-l iubea
pe Sean cu o dragoste ne]`rmurit` era adev`ratul Colt, dincolo de
masca sa cinic`. Chiar [i suspiciunea dureroas` c` so]ul ei putea fi
\nc` \ndr`gostit de Stephanie putea fi \ndurat` dac`, \n timp, \l putea
face s-o iubeasc` pe ea...
Se duse s` trag` draperiile, spernd ca ridicolele ei dorin]e s`
poat` disp`rea. Cobor\ [i se a[ez` \n fotoliu, \ncercnd s` citeasc` o
carte istoric`. De obicei, ar fi g`sit aceast` lectur` foarte antrenant`,
dar acum nu se putea concentra [i nu reu[i s` parcurg` nici m`car
o pagin`. Pn` la urm`, \nchise cartea [i o puse lng` ea, auzind cheia
\n u[`.
Primul impuls fu acela de a se ridica [i a-[i \ntmpina so]ul. |ns`

JUDEC~}I AMARE

121

mndria r`nit` n-o l`s` [i, cnd Colt intr` \n camer`, se afla \nc` \n
fotoliu, cu cartea \n poal`.
B`rbatul zmbi ironic.
Te pui la curent cu aristocra]ia francez`? \ntreb` el.
Travers` camera cu gra]ia natural` obi[nuit`. Costumul bej pe
care-l purta \i scotea \n eviden]` bronzul tenului [i str`lucirea
p`rului. V`zndu-l apropiindu-se de ea, Raine deveni tensionat`.
Ridic` volumul [i citi numele autorului.
Are un stil destul de lejer, nu?
Da, r`spunse ea r`gu[it`, emo]ionat` de apropierea lui.
Ce ai f`cut ast`zi? relu` el.
Ea privi \n sus c`tre el, sim]indu-[i inima b`tnd s`-i sparg`
pieptul.
Am ie[it la plimbare cu Sean.
Zmbind, Colt se aplec` spre ea [i o s`rut`, lund-o prin
surprindere.
Acesta era primul contact fizic dintre ei din ziua nun]ii [i dorin]ele
ei frustrate ie[ir` la iveal`.
Ochii lui se \ngustar`.
Ct mai ai de gnd s` te min]i singur`, draga mea? \ntreb` el pe
un ton nep`s`tor, a[ezndu-se \n fotoliul din fa]a ei.
Cu inima b`tndu-i mai tare dect de obicei, Raine \[i mu[c`
buzele. B`rbatul era perfect con[tient de efectul pe care-l avea asupra
ei [i asta o \nfurie. R`zbunarea nu era \ns` o solu]ie. N-ar fi f`cut
dect s`-i arate ct de mult o tulbura, hot`r\ ea cu triste]e.
|l privi calm.
Sean \[i dore[te un iaz numai al lui. Nu mi-a vorbit dect despre

122

ELIZABETH SEIFERT

asta, toat` dup`-amiaza. Cred c` poate fi f`cut lng` magnolie, dar


voiam s` vorbesc cu tine mai \nti.
|n privirea lui citi o u[oar` mirare.
Acum, tu e[ti mama lui, iar asta e casa ta. Nu trebuie s`-mi ceri
aprobarea, r`spunse el, pe jum`tate nervos. Po]i face tot ce vrei,
ad`ug` el, ridicndu-se [i ie[ind din camer`.
Peste cteva clipe, \l auzi urcnd. |i venea s` urle de disperare.
Cum \[i putea asuma rolul de so]ie, cnd [tia prea bine c` nu este
iubit`? se \ntreb` ea nefericit`. R`nit`, incapabil` s` mai suporte \nc`
o sear` de conversa]ie politicoas` [i t`ceri jenate, se duse \n buc`t`rie
s` verifice mncarea, puse masa pentru o singur` persoan` [i se
hot`r\ s` fac` o baie.
Ie[ind din cad` o jum`tate de or` mai trziu, calm` [i relaxat`,
realiz` c` uitase s`-[i aduc` halatul de baie, astfel c` fu nevoit` s` se
\nf`[oare \ntr-un prosop.
Pe hol, auzi telefonul sunnd. Cum Colt nu r`spundea soneriei
insistente, se gr`bi pn` la aparatul aflat \n dormitorul matrimonial.
Aici trebuia s` fie camera lor, se gndi ea, dar numai Colt o folosea.
Cu strngere de inim`, \[i aminti cum aleseser` \mpreun` culorile de
toamn` ale zugr`velii pentru a se potrivi cu mobilierul din lemn de
stejar [i cu deja existentul covor. Ridic` receptorul.
Se dovedi c` era gre[eal` [i \nchise telefonul. Stngace, d`du din
gre[eal` cu mna peste ni[te monede care se aflau lng` telefon [i le
auzi c`znd \ntre noptier` [i pat. Se opri ca s` le adune de pe jos, dar
una dintre ele se rostologise sub pat. {i tocmai de cealalt` parte!
realiz` ea cu o grimas`.
Se aplec` [i descoperi moneda, apoi \ntinse mna s-o scoat`.

JUDEC~}I AMARE

123

Deodat`, auzi un zgomot lng` ea [i ridic` privirea. Colt o studia din


pragul u[ii.
Ei... stai confortabil? \ntreb` el. N-ar fi mai bine s` te a[ezi pe
pat?
Glasul lui p`rea amuzat [i totodat` u[or iritat. Raine se ridic`, cu
obrajii \n fl`c`ri.
Am venit s` r`spund la telefon, explic` ea, \nregistrnd vag c`
b`rbatul se schimbase \ntr-o c`ma[` bej [i ni[te pantaloni \nchi[i la
culoare.
De sub pat? \ntreb` el curios, plimbndu-[i privirea pe trupul ei
pe jum`tate gol.
Raine realiz` c` felul \n care fusese descoperit` era foarte ciudat,
astfel c` deschise palma [i-i ar`t` monedele recuperate de pe jos,
\nainte de a le a[eza la locul lor, lng` telefon. Tot acolo se aflau [i
cheile b`rbatului, remarc` Raine. Probabil c`-[i golise buzunarele
\nainte de a se schimba.
Tu nu r`spundeai, se justific` Raine, urm`rindu-l cu privirea
cum se apropia de ea [i-i bloca drumul.
Dac` ar fi f`cut un pas \napoi, ar fi c`zut probabil pe pat, a[a c`
alese s` r`mn` pe loc.
Eram afar`, c`utnd un loc potrivit pentru iaz, r`spunse Colt,
p`rnd la fel de calm pe ct de tulburat` era ea. Cred c` te-ai gndit
foarte bine... \n leg`tur` cu amplasarea. Ai ridicat receptorul chiar \n
clipa \n care am r`spuns eu din hol. Cine era?
Apropierea lui o nelini[tea din ce \n ce mai mult, con[tient` fiind
c` era foarte sumar \mbr`cat`. Cl`tin` din cap, incapabil` s`
vorbeasc`. Auzi ca prin vis ceasul b`tnd ora exact`. El se apropie de

124

ELIZABETH SEIFERT

ea, ignorndu-i reac]ia de team`.


Colt... te rog... zise ea, cnd b`rbatul o lu` de mn`.
{tiu, [tiu, spuse el, r`gu[it. Nu m` vrei... {tii... c` purtai acela[i
prosop [i prima oar` cnd te-am s`rutat? Nu vei afla niciodat` ct de
mult m-am str`duit s` nu... facem dragoste \n seara aia, ad`ug` el cu
ochii clipind de dorin]` [i cu respira]ia t`iat`.
Sim]urile ei o luar` razna. |[i puse minile pe piept, \ncercnd s`
se apere.
Dar acum, nu mai am de ce s` m` ab]in, nu-i a[a, Raine? ad`ug`
Colt.
|ncerc` s` se \ndep`rteze de el, dar el o prinse de umeri,
]intuind-o pe loc. Se zb`tu, dar zadarnic. Singurul lucru pe care reu[i
s`-l fac` fu s`-[i piard` prosopul.
Uite ce-ai f`cut, draga mea, zmbi b`rbatul.
Ochii lui \i privir` cu apreciere trupul gol. Speriat`, Raine realiz`
c` era adev`rat. Colt nici m`car nu atinsese prosopul. Numai prin
efortul de a se debarasa de el \l pierduse. R`mase \n bra]ele lui,
tremurnd. Colt \i s`rut` umerii [i gtul. Atingerea buzelor lui o f`cu
s` con[tientizeze pentru a mia oar` ct de mult \l dorea. Sub degetele
ei, sim]ea b`t`ile inimii lui. Pe jum`tate con[tient`, auzea zgomotele
serii de var`. Vitele se \ntorceau de la p`[une, greierii cntau [i, atra[i
de l`mpile aprinse, fluturii de noapte se \nvrteau haotic, lovindu-se
de abajururi.
Nu, nu, [opti Raine, cnd s`ruturile lui dulci devenir` mai
pasionale.
El nu-i lu` \n seam` protestele [i, sprijinind-o cu o mn`, o aplec`
u[or pe pat.

JUDEC~}I AMARE

125

Sim]urile ei se aprinser`.
Vrei s` te las \n pace... s` neg c` te doresc? \i [opti el la ureche,
respirnd cu greutate. Nu pot. Pentru c` te vreau, Raine... foarte
mult.
Vocea lui tremura de dorin]`, f`cnd-o s` priceap` ct de aproape
era s`-[i piard` controlul lui obi[nuit.
Trebuia s`-l opreasc`! se gndi ea. Dar \i era greu s`-l \mping`, iar
suspinul ei de protest fu redus la t`cere de gura lui lacom`. F`r` s`
vrea, \ncepu s`-l s`rute la rndul ei, iar minile ei \i c`utau trupul.
Gemu, pierdut`.
Ce e, Raine? Ce-]i dore[ti?
Surprinz`tor, b`rbatul p`rea la fel de vulnerabil cum se sim]ea [i
ea. Ce voia? S` fac` dragoste cu el.
Dar el p`ru s`-i citeasc` gndurile [i ripost`.
Nu, nu, cl`tin` el din cap. Cnd mi te d`ruie[ti, a[ vrea s` fie
pentru c` mintea [i inima ta m` vor, nu trupul t`u.
Cuvintele lui o smulser` din vraja momentului [i o aduser` \napoi
la cruda realitate. B`rbatul \[i revenise total [i era din nou sigur pe
sine, \n timp ce ea tremura \nc`.
Trebuie s` ie[im din situa]ia asta ridicol`, ad`ug` Colt.
{i cum aveau s` fac` asta? se \ntreb` Raine. Cum avea s` justifice
faptul c` se c`s`torise cu ea numai pentru a-[i duce la bun sfr[it o
r`zbunare mr[av`?
|[i ridic` genunchii la gur` pentru a nu mai r`mne descoperit`
\n ochii lui [i zise \n [oapt`:
Nu vreau s` vorbesc despre asta.
Va trebui s` vrei, ripost` el cu r`ceal`. Ar fi bine s`-]i vii \n fire

126

ELIZABETH SEIFERT

[i s` nu te mai compor]i ca un copil \nc`p`]nat [i r`sf`]at...


Un mic strig`t venind din camera al`turat` \l opri \n mijlocul
propozi]iei. Sean se trezise dintr-un co[mar [i-[i striga tat`l. Cu toate
astea, Colt nu reac]ion` imediat. Mai privi o vreme c`tre Raine, cu o
ciudat` dorin]` amestecat` cu o urm` de disperare.
Dar ea se ridic`, \ncercnd s` ajung` la Sean. |ncet, cu mare
blnde]e, el o \mpinse la loc pe pat, amintindu-i c` era goal`. Apoi,
cu gesturi tandre, o \nveli \n plapum`.
Draga mea, [opti el, va trebui s`-]i dai seama, o dat` pentru
totdeauna, de ce naibii te-ai c`s`torit cu mine.
Apoi ie[i, l`snd-o tremurnd sub plapum`. Cum de avea curajul
s`-i pun` la \ndoial` motivele? Dar ra]iunea pentru care el se
c`s`torise cu ea?
|n urm`toarele zile, nu-l prea v`zu. Cnd nu se afla la birou, era
plecat \n c`l`torii sau se ocupa de ferm`. Lui Raine i-ar fi pl`cut s`-l
ajute, dar via]a lor personal` dificil` \mpiedica existen]a oric`rei
rela]ii profesionale. Astfel c` nu-i mai r`mnea dect s` stea acas`,
singur` sau cu Sean.
A doua zi dup` ce ob]inuse acordul lui Colt, se ocup` de
angajarea muncitorilor pentru realizarea iazului. |[i aminti c`
b`rbatul \i spusese c` aici era casa ei [i c` putea face orice dorea.
Bucuroas`, \[i d`du seama c` existau destule lucrurile pe care le-ar fi
dorit schimbate \n cas`. Voia s` fac` acest c`min mai intim, mai
confortabil. |ncepu s` fac` o list` a schimb`rilor: mai multe plante,
l`mpi cochete pentru col]urile \ntunecate, perne noi [i perdele.
Aproape c` uitase ct de nefericit` era, preocupat` de potrivirea
culorilor, de alegerea materialelor [i de asortarea viitoarelor achizi]ii

JUDEC~}I AMARE

127

cu mobilierul existent.
Entuziasmul ei de moment o p`c`li chiar [i pe prietena ei Colette,
cu care se \ntlni \ntr-o bun` zi s` ia prnzul.
V`d c`-]i merge bine \n c`snicie, o \ntmpin` aceasta.
Raine rse cu greutate. O, dac` prietena ei ar fi [tiut... Dar voia
s`-[i ascund` problemele din cuplu. Era o chestiune prea personal`
pentru a fi \mp`rt`[it` cu cineva.
{tii... m-am hot`rt, ad`ug` Colette... \n sfr[it, am acceptat s`
m` c`s`toresc cu Dave. Dar peste un an sau... mai bine.
Felicit`ri! exclam` Raine, plin` de fericire.
Dar Colette nu p`rea prea entuziasmat`.
Cteodat` mi-a[ dori ca Dave s` fi procedat asemenea lui Colt.
S` m` z`p`ceasc`... s` m` oblige \ntr-un fel s` m` m`rit cu el, zise ea.
Sunt cam la[`, nu? Oricum, m` bucur foarte mult c` ]ie \]i merge
bine.
Raine se \ncrunt`. Se sim]ea \ngrozitor s`-[i \n[ele astfel prietena.
Nespunnd nimic, min]ea, \i ascundea adev`rul. Cnd Colette
schimb` subiecul, \i fu recunosc`toare. |i ar`t` prietenei
cump`r`turile f`cute. Alesese ni[te ciucuri originali pentru prinderea
perdelelor [i vase pentru flori \n culori fermec`toare.
{i iubitul t`u so] ce crede despre ideea ta de a re\mprosp`ta
atmosfera c`minului? \ntreb` Colette rznd.
|ntrebarea o duru, reamintindu-i problemele pe care le avea cu
"iubitul ei so]", dar se str`dui s` zmbeasc`.
Ochii alba[trii ai Colettei o supravegheau cu aten]ie.
|l iube[ti foarte mult, nu-i a[a? \ntreb` tn`ra.
Da, da, \l iubea imens, recunoscu ea \n gnd, luptndu-se cu

128

ELIZABETH SEIFERT

lacrimile care amenin]au s`-i inunde privirea. |l iubea prea mult.


Putea s` se confrunte cu aceast` situa]ie [i s`-i suporte consecin]ele,
atta vreme ct Colt nu va descoperi dragostea ei.
Dup` ce se desp`r]i de Colette, Raine \[i termin` cump`r`turile
[i-l lu` pe Sean de la [coal`, \nso]indu-l pn` acas` la colegul lui,
care-[i s`rb`torea ziua de na[tere. A doua zi fiind smb`t`, Sean avea
s` r`mn` peste noapte la prietenul lui.
Raine \i \nmn` cadoul [i Sean o privi cu mare satisfac]ie.
E exact ca ma[ina lui tati, zise el cu o tres`rire de triumf.
Raine \l s`rut`.
Da, exact ca a lui tati, [opti ea, privindu-l intrnd \n casa
colegului cu mndrie [i gndindu-se c` nu l-ar fi putut iubi mai mult
nici dac` ar fi fost propriul ei copil.
Ajuns` acas`, realiz` ultimele retu[uri ale decorului [i-[i admir`
munca, satisf`cut` de c`ldura [i intimitatea pe care noile elemente o
ofereau c`minului.
Apoi, \ncepu s` scrie o scrisoare p`rin]ilor s`i, [tiind c` ace[tia
a[teptau ve[ti de la ea. Le povesti pe scurt \ntmpl`rile de dup`
nunt`, f`r` s` intre \n detalii [i mai ales f`r` s` le povesteasc`
problemele c`sniciei ei.
Dup` ceea, sim]ind nevoia de a auzi glasul lui Colt, ridic`
receptorul [i-l sun`, sub pretextul c` voia s` afle cnd avea s` se
\ntoarc` acas`.
Colt e la o \ntlnire cu domni[oara Day de la prnz [i a spus c`
nu se va \ntoarce dect foarte trziu, o inform` Sheila. S`-i transmit
ceva?
Nu, mul]umesc, r`spunse Raine, punnd la loc receptorul, cu o

JUDEC~}I AMARE

129

ciudat` [i ridicol` emo]ie.


Jocelyn Day se \ntorsese deci pe insul` [i, probabil, atitudinea ei
fa]` de Colt r`m`sese aceea[i. {tia c` era un sentiment prostesc, dar
era geloas`. |n fond, Colt era un b`rbat s`n`tos [i puternic, iar ea nu
fusese tocmai generoas` cu \ndatoririle ei conjugale.
|ncercnd s` se gndeasc` \n alt` parte, se hot`r\ s` ias` s` alerge.
Se schimb` rapid \n maiou [i [ort [i alerg` pn` la ferm` [i \napoi.
|ntoars` acas`, \[i prepar` o gustare [i apoi f`cu un du[.
Era aproape dezbr`cat` cnd auzi o ma[in` sosind \n fa]a casei.
Inima \i b`tu mai repede. Colt! Dac` era el, atunci \nsemna c`-[i
uitase cheia, de vreme ce suna la u[`.
Acas` nu se mai afla nimeni. Doamna Bisson era liber`.
Punndu-[i un capot din m`tase, Raine se duse s` deschid`.
|n prag se afla Timothy, sprijinit \n baston. Umbrele serii f`ceau
ca cicatricea sa s` arate foarte ciudat, aproape sinistru.
Ei... \ncepu el cu un surs dubios, privind-o insistent. Am picat
\ntr-un moment nepotrivit? Am \ntrerupt ceva?
Raine \l privi, nervoas`.
Ce dore[ti? \ntreb` ea.
Tim pocni din limb` dezaprobator, dndu-[i la o parte p`rul de
pe frunte.
V`d c` nu m` prime[ti cu bucurie, observ` b`rbatul. {i totu[i,
suntem cumna]i, nu-i a[a? De fapt, dac` ]in bine minte, nici m`car
n-am apucat s` s`rut mireasa...
S` nu \ndr`zne[ti, se ap`r` Raine.
Ocolind-o, b`rbatul reu[i s` intre \n hol.
Arunc` o privire asupra salonului, observnd schimb`rile de

130

ELIZABETH SEIFERT

decor, apoi se \ntoarse c`tre cumnata sa.


Unde e Colt? \ntreb` el.
Nu-i acas`, r`spunse ea.
Imediat \ns` regret` c` vorbise, sesiznd \n ochii lui o sclipire
nepl`cut`. Oare era u[urat? se \ntreb` ea, realiznd c` b`rbatul
b`use.
Da? Munce[te pn` trziu? Foarte... nedrept fa]` de proasp`ta
lui so]ie.
N-a[ zice, coment` Raine, reu[ind s`-[i p`streze calmul, \n ciuda
comportamentului bizar al lui Tim. Dac` nu te superi, ad`ug` ea,
]i-a[ fi recunosc`toare dac` ai pleca.
El ridic` din umeri cu indiferen]` [i \nchise u[a \n urma lui.
Ce naiba faci? \ntreb` Raine, tres`rind u[or de spaim`.
Cnd se \ntoarce so]ul t`u?
Raine \nghi]i cu greutate, \ndep`rtndu-se de el.
Ct de curnd, se blbi ea, neavnd nici cea mai vag` idee
despre momentul \ntoarcerii lui Colt.
Timothy o studie cu gravitate.
Min]i, observ` el. Habar n-ai cnd se va \ntoarce. Lucrurile nu
merg prea bine \n aceast` c`snicie, nu-i a[a? \ntreb` el cu bucurie \n
glas.
Era un tip iste], nu putea nega asta.
}i-ar pl`cea s` fie a[a, nu? \l acuz` ea cu am`r`ciune.
|n fond, Tim era singura persoan` care cuno[tea adev`ratul motiv
pentru care Colt se \nsurase cu ea [i b`nuia c`, \n egoismul lui,
b`rbatul ar fi fost extrem de fericit dac` ar fi aflat c` mariajul lor era
o fars`.

JUDEC~}I AMARE

131

Nu, Raine, a[ vrea s` te v`d fericit`.


Surprins` de aparenta sinceritate a declara]iei lui, Raine nu se
ap`r` cnd b`rbatul o prinse de cot.
Trebuie s` vorbim, insist` el, \ntorcnd-o cu fa]a c`tre el. Nu
ne-am mai v`zut \ntre patru ochi de cnd... s-au \ntmplat toate acele
lucruri.
Raine pricepu c` se refer` la accident [i la desp`r]irea lor.
Colt crede c` am venit aici \n acea noapte pentru a-i povesti
problemele mele, continu` Tim cu un glas aspru, nepl`cut. Dar [tiam
foarte bine c` se afl` \n Anglia. Venisem s-o v`d pe Stephanie, beat
cum eram, s`-i spun c` totul se sfr[ise \ntre mine [i ea. |i
telefonasem deja s`-i spun c` vin \ncoace. Cred c` a b`nuit de ce
vreau s` vin... pentru c` s-a sup`rat [i a insistat s` vin` ea la mine...
Probabil voia s` m` conving` s` nu renun] la rela]ia noastr`. Cred c`
se \ndrepta c`tre apartamentul meu, cnd m-am ciocnit cu ma[ina ei,
\n acea noapte. Dar n-am vrut s` se \ntmple a[a ceva.
Cu un geam`t surd de durere, \[i l`s` fa]a \n palme. Luat` prin
surprindere de neobi[nuita lui izbucnire, Raine fu cuprins` de mil`.
La \nceput, nici nu m` gndeam s` fiu cu ea, ad`ug` Tim, dar,
Doamne! Era att de insistent`! Orice b`rbat ar fi cedat pn` la
urm`... Nu m` a[tept ca fratele meu s` \n]eleag` asta... el are o voin]`
de fier. Orice b`rbat ar fi f`cut acela[i lucru... Colt ar fi trebuit s` fie
un supraom ca s-o poat` mul]umi. Era bolnav`, Raine! Dar \mi pare
teribil de r`u pentru c` te-am pierdut [i i-am distrus via]a lui Colt...
Vocea i se frnse. Tim plngea. Cuprins` de mil`, Raine se
apropie de el [i-l atinse u[or pe mn`.
Ca [i cum abia a[tepta acest gest, Tim o lu` \n bra]e [i-[i \ngrop`

132

ELIZABETH SEIFERT

fa]a \n p`rul ei, suspinnd.


Era un copil, se gndi ea slab [i vulnerabil. Oare ce g`sise la el?
Dar mila \nvinse [i \ncepu s`-l mngie pe cap. |n timp ce-l lini[tea
\ns`, realiz` c` toat` simpatia [i compasiunea ei se \ndreptau c`tre
Colt.
Deci, mariajul cu Stephanie fusese o fars` sinistr`! Colt suferise
probabil foarte mult.
Deodat`, Tim tres`ri de spaim`.
Ce naiba...
Colt se afla \n cadrul u[ii, fulgerndu-i cu privirea.
Pleac` imediat de aici, url` el, venind spre Tim cu pumnii
strn[i. Pleac` imediat sau Dumnezeu [tie ce se poate \ntmpla!
Timothy se albi la fa]`. Era [ocat [i \nsp`imntat. Colt avea o
expresie amenin]`toare.
Cu mi[c`ri tremur`toare, Tim \[i lu` bastonul [i, cu o vitez`
surprinz`toare, se gr`bi s` plece din calea fratelui. Ajunse rapid la u[`
[i p`r`si casa. Raine r`mase s`-l \nfrunte pe Colt.
Ce naiba se petrece aici? morm`i b`rbatul. De asta m-ai sunat?
O, da... Sheila mi-a l`sat un bilet. Ce f`cea]i aici? Voiai s` vezi cnd m`
\ntorc acas`, pentru a te \ntlni cu amantul t`u?
Cu chipul \nfl`c`rat de aceste acuza]ii stupide [i neadev`rate,
Raine replic` scurt:
Nu fi ridicol. Nu l-am chemat eu aici.
Dar te-am g`sit \n bra]ele lui! o acuz` el.
R`nit` de presupunerile lui absurde, Raine urc` \n dormitor,
\ndep`rtndu-se de furia lui.
Dar Colt o urm`.

JUDEC~}I AMARE

133

O, nu! strig` ea, auzindu-i pa[ii.


La u[a dormitorului, b`rbatul o ajunse din urm` [i o prinse de
bra], silind-o s` se \ntoarc` spre el.
Auzi ce-]i spun? Vreau o explica]ie pentru scena de mai
devreme.
Ochii ei \l privir` cu ne\ncredere.
Nu-]i datorez nicio explica]ie, Colt, zise ea cu r`ceal`,
smucindu-se s` scape. Dac` a[ \ncerca s`-]i explic, nu m-ai crede. E[ti
att de m`cinat de dorin]a de a te r`zbuna pe Tim, \nct nu te
gnde[ti dect la a-l r`ni, f`r` s` conteze c` m` implici [i pe mine,
care sunt nevinovat`. Chiar crezi c` m-a[ fi c`s`torit cu tine, dac`
voiam s` am o rela]ie cu el?
De ce nu? \ntreb` el cu un scepticism rece, \naintnd spre ea.
Am \nv`]at s` nu mai am niciodat` \ncredere \n motivele unei femei.
Nu sunt Stephanie! url` ea, intrnd \n \nc`pere. Doamne, Colt,
ce fel de femeie crezi c` sunt?...
Pentru a-[i face de lucru, Raine se \ndrept` c`tre sertarele cu
lenjerie [i scoase din`untru prosoape curate pentru baie.
Degetele lui se \nfipser` n carnea bra]ului ei, oprind-o \n loc.
Ochii lui ageri remarcar` \ndat` folia de medicamente care se afla \n
sertar.
So]ia mea mi-a cerut s` n-o mai ating [i ia, totu[i, contraceptive?
\ntreb` el.
Din tonul lui dur, se putea ghici cu u[urin]` la ce anume se
gndea. {i, \ntr-adev`r, \ntreaga \ntmplare o dezavantaja.
Am motivele mele, [opti ea, speriat`.
{tia c` nu-i va putea explica niciodat` care sunt acestea.

134

ELIZABETH SEIFERT

Ce fel de motive, Raine? relu` el, cu o voce joas` [i


amenin]`toare.
Ce putea spune? Cum se putea ap`ra? Trebuia s`-i spun`
adev`rul? Trebuia s` m`rturiseasc` faptul c`-i era team` ca el s` n-o
oblige s` fac` dragoste [i ea s` nu se poat` ap`ra?
Deodat`, nervii \i cedar`. Voia s`-l r`neasc`, s`-l umileasc`.
Ce e, Colt? ]ip` ea. Nu po]i suporta gndul de a pierde dou`
so]ii \n favoarea aceluia[i b`rbat?
Colt deveni palid. Atunci, [i-ar fi dorit s` nu fi spus aceste cuvinte
otr`vite. Dar era prea trziu. |ncerc` s` plece din calea lui [i ]ip` scurt
cnd b`rbatul o prinse cu t`rie de umeri.
Ah... [opti el.
O ridic` de jos ca pe un fulg [i o trnti pe patul moale.
Colt, nu! strig` ea.
Dar b`rbatul n-o ascult` [i se aplec` asupra ei, cu for]a trupului
s`u masiv.
Raine \nchise ochii, tremurnd.
Apoi, surprinz`tor, b`rbatul se ridic` [i plec` din camer`. Peste
cteva clipe, auzi u[a de la intrare trntindu-se [i ma[ina demarnd.

Capitolul 9
Raine se trezi a doua zi diminea]a cu o durere teribil` de cap.
Descoperi cu uimire c` so]ul ei nu se \ntorsese \nc` acas`. Patul lui
nu fusese desf`cut. Nefericit`, se \ntreb` unde \nnoptase. S` fi fost cu
Jocelyn Day? Nu putea suporta acest gnd [i nu era deloc o consolare
faptul c`, trebuia s` accepte, ea \l \mpinsese c`tre acea femeie.
Era adev`rat c` nu se c`s`torise cu ea din dragoste, se gndi ea,
privindu-[i chipul palid reflectat \n oglind`. Dar o tratase mereu cu
respect [i ea, la rndul ei, ar fi trebuit s`-i arate acela[i respect.
Durerea de pe chipul lui cnd \i spusese acele cuvinte nebune[ti va
r`mne \n memoria ei pentru totdeauna. Chiar dac` era vorba numai
despre orgoliul lui masculin r`nit, realizase c` acea ran` fusese foarte
grav`.
Ce o f`cuse s` spun` acele lucruri \ngrozitoare? se \ntreb` ea. Da,
o provocase, dar gestul ei r`mnea de neiertat.
|mbr`c` blugii [i-[i puse un pulover, pentru c` diminea]a era
r`coroas`. Apoi, cobor\ la parter s`-[i fac` o cafea. Fiindu-i dor de

136

ELIZABETH SEIFERT

Sean, era gata s` sune acas` la prietenul lui pentru a-i auzi glasul,
cnd cineva sun` la u[`. Se \ntoarse emo]ionat`, temndu-se de o
nou` confruntare, dar \n prag se afla Sean, al`turi de Colt.
Mami!
Sean se arunc` \n bra]ele ei [i o \mbr`]i[`, \nainte ca tat`l lui s`-l
strige pe un ton dur. B`iatul se \ntoarse c`tre Colt cu o expresie
uimit`, ne\n]elegnd ce anume provocase nemul]umirea tat`lui. F`r`
s` se mi[te din pragul u[ii, b`rbatul zise pe un ton mai blnd:
Muncitorii au terminat iazul ieri. Nu vrei s` te duci s`-l vezi?
Sean exclam` fericit.
Vii [i tu, mami? \ntreb` copilul.
Nu, mami r`mne aici, r`spunse Colt \n locul tinerei femei.
Imediat ce Sean plec`, cei doi se \nfruntar` f`r` s` vorbeasc`.
Lumina care intra pe fereastr` era cenu[ie, punnd umbre grave
pe chipul lui Colt. P`rul b`rbatului era b`tut de vnt, iar ochii lui
erau \ntuneca]i de dispre]. Dup` cteva secunde \n care se privir` \n
ochi, Colt trecu pe lng` Raine [i \ncepu s` urce sc`rile.
Colt, a[teapt`! strig` ea.
Nu putea suporta atitudinea lui rece [i cinic`. |ndurerat`, alerg`
dup` el.
Colt, te rog! Vreau s` vorbim!
N-avem ce discuta!
Colt, te rog, inist` ea.
Era disperat`. Ar fi f`cut orice s`-i poate rec[tiga respectul. |l
urm` gr`bit` \n dormitor.
|mi pare nespus de r`u, zise ea cu o voce tremur`toare.
El \i arunc` o privire dur`.

JUDEC~}I AMARE

137

De ce anume? C` e[ti a doua doamn` Falloner care m` \n[al`


cu fratele meu?
Cuvintele lui o f`cur` s` tresar`.
B`rbatul \[i lu` din sertar o c`ma[` curat` [i intr` \n baie, l`snd
u[a deschis`.
Nu e a[a! strig` ea din toate puterile, \nvins` de dispre]ul lui.
Colt nu r`spunse nimic, \ncepnd s` se dezbrace.
Colt... n-am avut nicio rela]ie cu Tim, relu` Raine, spernd s`-l
fac` s` \n]eleag`.
Dar aveai de gnd.
Desigur, descoperirea pastilelor \l convinsese de asta.
Nu, ripost` ea cu t`rie.
Ochii lui o privir` ciudat. Pentru prima dat`, Raine \i observ`
cearc`nele.
Atunci, continu` el, s` \n]eleg c` m` la[i \n patul t`u, atta
vreme ct nu exist` pericolul de a face un copil. Asta e?
Ea \i evit` privirea. |n interiorul ei, o voce strig`: "A[ face oric]i
copii ai vrea, dac` mi-ai spune c` m` iube[ti!"
Colt \i ridic` b`rbia, iar ea \nchise ochii, cople[it` de emo]ii. Dar
chiar [i a[a, era con[tient` de apropierea lui, de aroma lui familiar`.
Chiar atunci, sun` telefonul. Colt se \ndrept` c`tre el [i ridic`
receptorul.
Era cineva de la serviciu, pricepu Raine auzind replicile. Chiar
dac` era smb`t`, personalul din conducere era, ca de obicei prezent
la munc`.
Trebuie s` plec, zise el. Dar ai dreptate, trebuie s` discut`m.
Dup` plecarea lui, Raine ie[i afar` \n c`utarea lui Sean,

138

ELIZABETH SEIFERT

gndindu-se c` aerul curat [i jocul de frisbee o vor face s` se simt`


mai bine. Dar vntul era prea puternic, iar apa era agitat` \n golf.
Astfel c`, dup` cteva minute, se gr`bir` amndoi \n cas`.
Telefonul sun` din nou cnd ajunser` \n hol. Ridic` receptorul [i
fu uimit` s` aud` vocea lui Ruth, care p`rea foarte nelini[tit`.
Unde e Colt? \ntreb` femeia.
A plecat, r`spunse nora ei, uimit`.
Ruth r`spunse cu un geam`t de nepl`cere.
S-a \ntmplat ceva? insist` Raine.
Da, r`spunse Ruth. Timothy m-a sunat seara trecut` [i m-a rugat
s` vin \ncoace, explic` femeia. P`rea \n pragul unei crize de nervi.
Soacra ei f`cu o pauz`, apoi relu`:
Trebuie s` afli [i tu toate astea, Raine... Timothy a venit pe la
mine acum o s`pt`mn` [i am discutat \ndelung. Am \ncercat s`-i ar`t
ct de mult a gre[it \n leg`tur` cu Stephanie [i i-am spus c` gelozia
lui fa]` de fratele mai mare e foarte d`un`toare, \n special pentru el.
Credeam c` vorbesc degeaba, c` nu m` ascult`, dar cred c` am reu[it
s` ajung la sufletul lui, pentru c` mi-a povestit c` a venit pe la voi ca
s`-[i cear` iertare fa]` de Colston, dar c` nu l-a g`sit acas`. Credea c`
te poate convinge pe tine s`-l l`mure[ti ct de r`u se simte, dar cnd
Colston s-a \ntors acas`, a interpretat gre[it cele v`zute [i a crezut c`
ai o rela]ie cu Timothy.
Raine ro[i, amintindu-[i amara discu]ie care urmase \ntre ei. Dar
m`car \n]elegea acum de ce o vizitase Tim [i ce anume \l f`cuse s` se
schimbe att de brusc. Acum pricepea de ce b`rbatul p`ruse att de
u[urat cnd aflase c` era singur`. S`-[i cear` scuze prin intermediul
ei i se p`rea probabil mai u[or dect s` se confrunte cu fratele mai

JUDEC~}I AMARE

139

mare. A[a era Tim, \ntotdeauna alegea calea mai u[oar`.


Mi-a spus c` nu mai suport` s`-l vad` pe Colston att de
\nver[unat [i sunt convins` c` e m`cinat de regrete... Cu riscul de a
p`rea o mam` lipsit` de obiectivitate... cred c` asta a fost
dintotdeauna problema... sentimentul de vinov`]ie. De asta a
ac]ionat a[a cum a f`cut-o, de la accident \ncoace.
Raine fu nevoit` s` recunoasc` faptul c` soacra ei avea dreptate.
{tia c` Ruth nu voia s`-i g`seasc` scuze lui Tim.
Una peste alta, continu` femeia, am luat avionul [i am venit
\ncoace, dar Timothy nu-i acas` [i am sentimentul c` are de gnd s`
fac` un gest stupid.
Ce vrei s` spui? \ntreb` Raine. De ce crezi asta?
Nu [tii cum a vorbit cu mine azi-noapte...
Tim se afla \ntr-o stare jalnic` atunci cnd o sunase. Era tulburat
de ceea ce f`cuse, iar Colt nu-l ajutase deloc amenin]ndu-l a[a cum
o f`cuse.
Am g`sit o sticl` de whisky pe jum`tate goal` pe masa din
sufragerie, continu` Ruth \ngrijorat`. A b`ut mult, f`r` \ndoial`. {i am
vorbit cu menajera, care mi-a spus c` l-a v`zut plecnd cu ma[ina
acum o or`, \ndreptndu-se c`tre [alup`.
Cum? exclam` Raine, prinznd receptorul cu ambele mini [i
\ntorcndu-se pentru a privi pe fereastr`.
Vntul b`tea cu putere [i, chiar din`untru, se puteau auzi valurile
care se loveau cu violen]` de stnci. Tim nu era un navigator
experimentat [i nu existau multe [anse de supravie]uire pe o vreme
ca asta.
O ghear` de ghea]` \i strnse inima. Probabil c` b`rbatul asta [i

140

ELIZABETH SEIFERT

voia, se gndi ea cu un fior.


Trebuie s` d`m de Colston, declar` Ruth. Unde poate fi? La
ferm`?
Nu, nu, la birou.
|n ciuda problemelor lor, Raine realiz` c` trebuia s` se ofere chiar
ea s`-l contacteze. N-o putea l`sa singur` pe Ruth cu o astfel de
problem`.
Nu-]i face griji, vorbesc eu cu el, o lini[ti ea pe Ruth.
Dar cnd form` num`rul, se sim]i foarte emo]ionat`.
Colt! Se \ntmpl` ceva cu Tim... \ncepu ea.
Dup` discu]iile lor din ultima vreme [i dup` cele v`zute de el ieri
sear`, era sigur` c` b`rbatul ghicea \n \ngrijorarea ei mai mult dect
ar fi trebuit. Dar nu mai conta. Raine era la fel de \ngrijorat` ca [i
Ruth, [i [tia c` nu era momentul pentru explica]ii. |i povesti pe scurt
despre ce era vorba... telefonul primit de la Ruth... plecarea fratelui
de acas` cu gndul de a naviga...
Colt nu spuse niciun cuvnt, apoi exclam` ne\ncrez`tor:
Pe o vreme ca asta? Ce om stupid! Cnd a plecat?
Acum o or`, r`spunse Raine \nsp`imntat`.
La naiba! exclam` so]ul ei.
Colt... ce s-a \ntmplat asear` nu e ceea ce crezi. Lui Tim \i p`rea
r`u pentru ce a f`cut [i \ncepuse s` plng`...
Ai sunat paza de coast`? o \ntrerupse el.
Nu voia s` discute despre toate astea acum. |nc` n-o iertase.
Nu, [opti ea. Am vrut s` vorbesc cu tine mai \nti.
Sun` imediat. De restul m` ocup eu.
Ce vei face?

JUDEC~}I AMARE

141

M` duc dup` el. Nu asta vrei?


R`spunsul lui dur \i confirm` cele mai \ntunecate temeri.
Nu! zise ea.
Dar Colt \nchisese deja. Raine era convins` c` nu l-ar fi putut opri
nici dac` ar fi \ncercat. Tim era fratele lui, indiferent de cele ce f`cuse.
Iahtul lui, Cassandra, era ancorat \n port, astfel c`, probabil, va pleca
\n c`utarea lui cu el. {i cum Tim plecase probabil din golful din
apropierea apartamentului lui, nu trebuia s` parcurg` o distan]` prea
mare. Dar chiar [i a[a, \i era team`. Colt era un marinar foarte
priceput, dar pe mare era furtun`, iar curentul din preajma insulelor
Channel era foarte periculos. Dac` i se \ntmpla ceva?
Acest gnd o umplu de spaim`, dar \ncerc` s` se calmeze. Colt \i
ceruse s` anun]e paza de coast` [i asta trebuia s` fac`. Sun` [i relat`
situa]ia. Apoi, sim]ind c` nu poate sta indiferent` acas`, \i anun]` pe
Sean [i pe doamna Bisson c` trebuia s` plece. Lu` ma[ina [i se
\ndrept` c`tre micul port, presupunnd c`, dup` ce-l g`sea pe Tim,
Colt se va \ntoarce aici.
Vntul o lovi puternic \n fa]` cnd ie[i din ma[in` [i travers`
parcarea firmei Island Marine. {i cnd se gndea c` so]ul ei este
undeva pe mare...
Luptnd cu lacrimile, intr` \n cl`dire [i ofi]erul de paz` o pofti s`
a[tepte la recep]ie. Raine se a[ez` lng` fereastr`, c`utnd din ochi
apari]ia iahtului la orizont.
Apoi, auzi sirena ambulan]ei venind dinspre golf. Dar nu reu[i s`
vad` nimic, din pricina ce]ii. Ie[i \n grab` din birou [i alerg` pe sc`ri
\n jos. Intr` \n ma[in`, foarte gr`bit`.
Oare Colt \l g`sise pe Tim? Dar dac` vasul lui Colt avusese

142

ELIZABETH SEIFERT

probleme? Dac` att el, ct [i Tim...


D`du col]ul str`zii [i v`zu salvarea. Iahtul Cassandra se afla [i el
acolo. R`sufl` u[urat`. Lacrimile \i umplur` ochii. Se [terse cu palma
[i ap`s` mai tare pe accelerator. Colt sc`pase cu bine. Slav`
Domnului! Dar Tim era r`nit sau...
De asta se chemase salvarea sau era numai o precau]ie necesar`
\n astfel de cazuri?
Parc` ma[ina [i ie[i precipitat` afar`, amestecndu-se \n mul]imea
de privitori.
Ce s-a \ntmplat? \ntreb` ea, nelini[tit`. Spune]i-mi ce s-a
\ntmplat. Sunt o rud`. Unde e domnul Falloner? Spune]i-mi!
S-a \ntmplat un accident tragic. M` tem c` domnul Falloner e
\n stare grav`.
Care domn Falloner? insist` ea, cu o inspira]ie de moment.
Dar b`rbatul care-i r`spunsese \i \ntoarse spatele, avnd lucruri
mai importante de f`cut dect s` discute cu ea.
Era vorba de Tim, desigur, se lini[ti ea. Nu c` ar fi vrut s` i se
\ntmple vreun r`u, dar b`rbatul spusese numai c` e \n stare grav`.
Deci, era \nc` \n via]`. Dar Colt? Unde era Colt? |n ambulan]`, al`turi
de fratele lui?
Se \ntoarse [i v`zu o siluet` cunoscut`. Era Jack, pe al c`rui chip
se citea un amestec de u[urare [i dezam`gire.
Jack, strig` Raine. Ce s-a \ntmplat?
Jack \i va explica despre ce era vorba.
{alupa lui Timothy s-a zbrobit de stnci, r`spunse b`rbatul. Dar
va fi bine, o lini[ti el.
{i Colt? Unde e Colt? Trebuie s`-l v`d.

JUDEC~}I AMARE

143

Jack o prinse de bra].


Ce e? \ntreb` tn`ra, ]inndu-[i r`suflarea.
M` tem c` a fost r`nit... destul de r`u, m`rturisi Jack, ezitnd.
De asta au trimis o ambulan]`... s`-l ia imediat...
Nu, [opti ea, \ncercnd disperat` s` nege realitatea. Cum? Cum
a fost r`nit?
P`i, a \ncercat s`-[i salveze fratele. Timothy fusese luat de
curent... dar Colt a reu[it s`-l trag` \napoi. Apoi, Cassandra a fost
lovit` [i Colt s-a r`nit.
Deci, so]ul ei \[i riscase via]a pentru fratele s`u, \n ciuda tuturor
celor \ntmplate.
Trebuie s`-l v`d, zise ea pe un ton ferm.
Vrei s` vin cu tine? \ntreb` Jack cu blnde]e.
Nu, m` descurc. Mul]umesc, r`spunse Raine cu un zmbet slab.
Jack o privi cu admira]ie.
Dar Tim unde e? relu` Raine.
Cu el, \n salvare. Dar nu e r`nit grav, ]i-am spus. B`nuiesc c` e
numai \n stare de [oc.
A[a era. Acest lucru i se confirm` la sosirea la spital. |n schimb,
Colt era \nc` sub supraveghere.
Sunt cteva scaune \n sala al`turat`, \i spuse o asistent`. Pute]i
a[tepta acolo, dac` vre]i, pn` cnd doctorul v` va spune despre ce
e vorba.
Raine \i mul]umi, apoi se duse s`-i telefoneze lui Ruth. Dup`
aceea, se a[ez` \n sala din preajma rezervei lui Colt.
Oare era grav r`nit? Gndul i se \nvrtea \n minte f`r` odihn`,
pentru c` nimeni de la recep]ie nu p`rea s` [tie nimic.

144

ELIZABETH SEIFERT

|n urm`toarea or`, \ncerc` s`-[i imagineze cum ar fi fost s`


tr`iasc` f`r` el [i realiz` c` n-ar fi putut suporta imensul gol r`mas \n
via]a ei. |ncepu din nou s` plng`, pn` cnd asistenta se apropie de
ea [i-i spuse c` putea s` intre \n rezerva lui Colt.
Aspectul so]ului ei o [oc`. B`rbatul st`tea pe marginea patului [i
avea pieptul bandajat. Raine \l v`zu tres`rind cnd se apropie de el,
iar pe chipul lui citi o expresie de r`ceal`.
Niciunul dintre ei nu vorbi la \nceput.
Am fost foarte \ngrijorat`, \ncepu Raine.
Da? r`spunse el sceptic.
Jack mi-a spus c` e[ti \n stare grav`, replic` ea, r`suflnd
u[urat`.
Probabil c` a[a ar`tam, ultima oar` cnd m-a v`zut Jack, zise el
cu un glas neutru.
Dar Tim?
Era aproape isteric cnd l-am scos din r`m`[i]ele [alupei.
Imaginndu-[i spaima de a se afla \n apa rece, f`r` putin]a de a fi
salvat, Raine se cutremur`.
Ai f`cut un gest foarte curajos, zise ea, cu voce tremurnd`.
L-ai v`zut pe Tim? relu` Colt, foarte pu]in impresionat.
Raine cl`tin` din cap. Pe ea n-o interesa dect starea lui Colt, dar
nu-i putea spune asta. Se sim]ea de parc` ar fi avut \n fa]a ochilor un
str`in.
Tu e[ti bine? \ntreb` ea la rndul ei.
Nu cred c` voi muri dintr-o lovitur` u[oar` la cap [i \n urma
unor coaste rupte. Da... sunt foarte bine... ceea ce nu pot s` spun [i
despre tine. Ar`]i \ngrozitor.

JUDEC~}I AMARE

145

Mul]umesc, replic` Raine, detectnd o urm` de \ngrijorare \n


tonul lui.
|[i aminti c`, atunci cnd Sean fusese bolnav, Colt o \ntrebase
dac` l-ar \ngriji dac` ar c`dea la pat. Ar fi vrut s`-i r`spund` acum c`
da. S`-i spun` c` aproape \[i pierduse min]ile de disperare, a[teptnd
s` vad` dac` p`]ise sau nu ceva. Dar toate lucrurile pe care ar fi vrut
s` i le spun` r`maser` nerostite, \nghe]ate de bariera impenetrabil`
ridicat` \ntre ei.
Nu mai putem continua a[a, zise el deodat`.
Raine \l privi speriat`.
Ce vrei s` spui? \ntreb` ea.
Nu trebuie dect s` m` uit la tine ca s`-mi dau seama ce-]i fac...
ct r`u ne facem reciproc. Niciunul nu poate nega c` mariajul nostru
a fost o gre[eal` de la bun \nceput. Nu te \nvinov`]esc pentru nimic,
ad`ug` el, lipsit de pasiune. Probabil c` a fost numai vina mea...
te-am gr`bit s` spui da. {i asta din motive ct se poate de egoiste,
recunoscu b`rbatul.
Ochii lui \i cercetar` chipul. P`rea obosit, epuizat de momentele
prin care trecuse.
Cnd ies din spital, vom rezolva problema asta.
Durerea o cuprinse. {tia ce voia s` spun` cu aceste cuvinte, de[i
sperase dintotdeauna c` mai exista [ansa unui viitor \mpreun`. Dar
se \n[elase. Se c`s`torise cu ea numai pentru a-i demonstra fratelui
s`u c` se poate r`zbuna pentru \ntmplarea cu Stephanie. Dar acum
c` v`zuse limpede ct de vinovat se sim]ea Tim [i c` \ncercase s`-[i ia
via]a din pricina asta, nevoia de a se r`zbuna se stinsese.
{i ea, ce va face? Era nefolositoare.

146

ELIZABETH SEIFERT

Cel pu]in \ns` nu va afla de dragostea ei nebuneasc` pentru el.


Da, r`spunse ea abia auzit, fiind recunosc`toare asistentei care
intr` \n \nc`pere [i anun]` c` Ruth Falloner a[tepta afar`.
Ie[i din camera de spital cu inima frnt`.

Capitolul 10
Raine ie[i din cas` cnd ultima vac` p`r`si locul de muls [i zmbi
b`rbatului \nalt aflat \n fa]a ei.
Gata, tati?
El aprob` din cap [i-[i privi fiica. |mbr`cat` \n c`ma[` cadrilat`,
blugi [i cizme \nalte, Raine p`rea mult mai mic` [i mai palid`. Era
total schimbat` fa]` de momentul cnd o condusese la altar, cu
numai o lun` \n urm`.
Ai mncat azi-diminea]`? \ntreb` b`rbatul, \ngrijorat.
Raine [opti o scurt` confirmare, spernd c` tat`l ei nu-i va verifica
spusele.
Adev`rul era c` n-avea deloc poft` de mncare zilele astea. Privi
\n jur, \ntrebndu-se de ce locurile ei dragi nu puteau face nimic
pentru a-i u[ura durerea ascuns` \n inim`, care p`rea s` creasc`
mereu.
Ridicnd o g`leat` goal` [i ducnd-o de partea cealalt` a cur]ii,
Raine \ncerc` s` nu se mai gndeasc` la motivul durerii sale. Dar [tia

148

ELIZABETH SEIFERT

c` nimic, nici m`car munca fizic` dur` n-o va putea ajuta s`-l uite pe
Colt. Nevoia de a fi lng` el devenea din ce \n ce mai mare, mai greu
de suportat.
|n loc s` umple g`leata, o a[ez` jos [i se ascunse \n spatele
hambarului, pentru ca nimeni s` nu-i poat` vedea lacrimile care-i
inundar` ochii.
Nu mai vorbise niciodat` cu so]ul ei \ntre patru ochi dup` acea
diminea]` de la spital. Dup` ce venise acas`, Colt o tratase cu aceea[i
politicoas` r`ceal` pe care o adoptase dup` prima lor ceart`
conjugal`. Raine pricepuse c` nu mai exista nicio [ans` de \mp`care
pentru ei.
Se \ntreb` a mia oar` ce mai f`cea iubitul ei. {tia c`, ultima oar`
cnd \l v`zuse, suferea \nc` de pe urma accidentului. {i asta cu toate
c` insistase s` se duc` la serviciu [i s`-[i conduc` singur ma[ina. Colt
sugerase ca Ruth s`-l ia pe Sean \n Anglia pentru cteva zile, pentru
ca ea s` aib` timp s` \mpacheteze [i s` plece. {i plecase, cu o or`
\nainte de \ntoarcerea lui de la birou.
Fusese prea la[` pentru a rezista momentului de adio. De atunci,
se \ntreba mereu cum avea Colt s`-i explice absen]a ei lui Sean. De
asemenea, se \ntreba cum reac]ionase Colt cnd venise acas` [i n-o
mai g`sise. |n biletul pe care i-l l`sase, \i comunica faptul c` nu se va
opune divor]ului [i c` nu a[tepta nimic de la el. {i nici nu primise
nimic. Nici m`car un telefon.
|ncercnd s` treac` peste emo]ia care o \ncerca, ridic` din umeri
[i se str`dui s` se \ntoarc` la munc`. Trebuia s` treac` peste
dragostea asta nebuneasc`. Altfel, va \nnebuni, \[i spuse ea. Nu
fuseser` niciodat` potrivi]i unul pentru altul [i nici nu vor fi.

JUDEC~}I AMARE

149

Dar cnd ajunse \n curtea din fa]`, v`zu dubi]a po[ta[ului tr`gnd
\n fa]a por]ii [i inima \i b`tu mai tare. Oare venise o scrisoare pentru
ea?
Cu respira]ia t`iat`, \l v`zu pe Nick Chalmers venind spre ea [i-[i
aminti de interesul constant al b`rbatului pentru ea. Niciodat` \ns`
nu reu[ise s` fie impresionat` de el [i nici nu-i trezise vreo dorin]`.
E pentru tine, zmbi b`rbatul, fluturnd \n fa]a ei un plic alb.
Raine \ntinse mna cu degete tremurnde spre scrisoare.
E totul \n regul`? \ntreb` el uimit.
Din cte [tia el, Raine venise \ntr-o scurt` vacan]` la p`rin]i.
Perfect, mul]umesc, zmbi ea, lini[tindu-l, de[i minile \i
tremurau.
Dezam`girea \i str`punse inima. Scrisoarea nu era de la Colt. Era
din str`in`tate, dar fusese trimis` la Jersey, iar so]ul ei o
redirec]ionase, trimi]nd-o la ferma p`rin]ilor ei. Un gest rece,
indiferent.
Cum putuse face a[a ceva? se \ntreb` ea.
Cu lacrimi \n ochi, deschise plicul.
"Raine! Sunt \n luna de miere!" \i scria prietena ei entuziasmat`.
"Cred c` lui Dave i-a fost fric` s` nu m` r`zgndesc, a[a c` a f`cut
pasul cel mare. Suntem la Vene]ia. Sunt convins` c` voi fi la fel de
fericit` ca tine.C."
De[i pl`cut surprins` de aceast` veste, Raine trebui s` se ab]in` s`
nu cedeze nervos la citirea ultimului comentariu. |[i l`s` \ns`
deoparte durerile [i \ncerc` s` se gndeasc` la bucuria prietenei sale.
Voia din tot sufletul s` aib` parte de fericirea care nu-i fusese h`r`zit`
ei al`turi de Colt.

150

ELIZABETH SEIFERT

De la cine e?
Ochii vioi ai tat`lui o priveau curio[i.
De la Colette, r`spunse ea, punnd scrisoarea deoparte.
John Welland o privi cu aten]ie.
Nu crezi c` ar trebui s`-l suni?
Raine cl`tin` din cap, iar chipul tat`lui c`p`t` o expresie
exasperat`.
De data asta, o \nvinov`]ea pe ea pentru ruperea rela]iei. Cnd
ajunsese la ferm`, \n urm` cu o s`pt`mn`, [i le spusese c` mariajul
ei se terminase, mama \ncepuse s` plng`. Se dispre]uise pentru c`,
\nc` o dat`, adusese acas` la ei necazurile care o fr`mntau, de[i [tia
prea bine c` nu le putea ascunde prea mult` vreme un astfel de fapt.
John Welland sugerase c` so]ul ei era un b`rbat destul de matur
pentru a-[i alege bine mireasa [i c` nu era genul care s`-[i ignore
responsabilit`]ile familiale. Iar asta \nsemna c` era de partea lui. {i,
de vreme ce nu putea s` le spun` adev`rul despre motivele
c`s`toriei, se resemn` s`-i lase s` cread` ce voiau.
Mama ta [i cu mine plec`m la Yates, continu` b`rbatul. Vrei s`
vii?
Raine cl`tin` din nou din cap.
Nu, mul]umesc, tat`. Voi r`mne aici, r`spunse ea, [tiind prea
bine \ntreb`rile curioase pe care prezen]a ei le-ar strni din partea
vecinilor.
Tat`l ei ridic` din umeri, [i cteva minute mai trziu, auzi ma[ina
familiei demarnd din fa]a casei.
Dup` ce plecar`, casa i se p`ru pustie. Raine se sim]i deodat`
singur`. |n cas`, nu era nimic de f`cut. Joan Welland era foarte

JUDEC~}I AMARE

151

metodic` [i \n urma ei nu se mai puteau face nici m`car mici retu[uri.


Singur`tatea cre[tea parc` \n jurul ei [i, \ntr-un moment de panic`,
se \ntreb` dac` n-ar fi fost mai \n]elept s` plece cu p`rin]ii ei la Yates.
{i totu[i, era prea trziu pentru regrete.
Diminea]a era cald`, iar briza b`tea dinspre mare. Vacile p`[teau
lini[tite, mugind din cnd \n cnd. |n aerul calm se auzi \n dep`rtare
un zgomot de tractor.
I se p`rea... sau nu? Dar nu-i p`sa. Gndurile ei se \ntorceau f`r`
\ncetare la Colt.
De ce? De ce se c`s`torise cu ea? \[i repeta mereu. {tia prea bine
c` un astfel de mariaj n-avea cum s` dureze. |i p`sa att de pu]in de
ea, \nct s-o foloseasc` f`r` regret [i apoi s` se descotoreasc` de ea
cu atta cruzime? |i era greu s` cread` a[a ceva, dar trebuia s`
\nfrunte realitatea. |[i \nfund` minile \n buzunarele blugilor,
nep`s`toare la frumuse]ea \nsorit` a zilei. Cum de fusese att de
stupid`, \nct s` nu-i vad` motivele pentru care o ceruse \n c`s`torie?
Dar fusese att de tandru [i un iubit att de minunat, \nct nu-[i
putuse imagina ce se ascundea \n spatele propunerii sale.
Ei bine, pl`tise un pre] mare pentru naivitatea ei, \[i spuse ea.
Hot`r\ c` peste o zi sau dou` trebuia s`-[i g`seasc` o slujb` de
secretar` \n Anglia. Nu voia s` fie o povar` pentru p`rin]ii ei, iar pe
continent va fi departe de Colt [i putea fi sigur` c` nu-l va mai vedea
niciodat`.
Auzind un vehicul oprind \n fa]a por]ii, se \ntoarse, realiznd prin
perdeaua de lacrimi c` nu era un tractor, a[a cum i se p`ruse, ci un
Land Rover. |nghe]`, recunoscnd figura familiar` care ie[i din
ma[in`.

152

ELIZABETH SEIFERT

Colt!
Cuvintele \i ie[ir` de pe buze ca o [oapt`. Se \ndrept` spre el,
fericit`. Apoi, con[tient` c` plngea, r`mase pe loc.
Raine! o strig` el.
Ce vrei? \ntreb` ea emo]ionat`.
B`rbatul se afla chiar \n spatele ei.
Vreau s` vorbesc cu tine, r`spunse el cu blnde]e.
Ea trase adnc aer \n piept, rugndu-se s` aib` putere s` poat`
vorbi cu el p`strndu-[i demnitatea.
Despre ce? \ntreb` ea f`r` s`-l priveasc`.
Dar vocea \i tremur`, tr`dnd-o.
}i-am scris \n bilet c` sunt de acord cu divor]ul. De ce ai mai
venit aici?
Privi \n p`mnt. Dar Colt \i zise cu glas rug`tor:
Raine, uit`-te la mine.
Nu voia, dar tonul lui ferm nu putea fi ignorat.
P`rea mai slab [i mai tras la fa]`, iar \n jurul ochilor avea cearc`ne
adnci [i negre. Se \ntreb`, absent`, dac` toate astea se datorau
\ngrijor`rii pentru Tim.
N-am venit s` discut`m despre divor], zise el. Am venit s` te
rog... s` te \ntorci la mine.
O scnteie de speran]` se aprinse \n sufletul ei.
De ce? \ntreb` cu o voce tremur`toare, realiznd c` ar putea
exista o mul]ime de motive pentru aceast` cerere.
Sean ar fi putut fi unul dintre ele. Dar gndul la copila[ o
emo]ion` \ntr-att, \nct zise rapid, ca s`-[i ascund` lacrimile:
De ce, Colt? }i-e team` c` Tim va c[tiga, dac` va afla c` ne-am

JUDEC~}I AMARE

153

desp`r]it?
Mnia se aprinse \n ochii lui. Dar oare era mnie? P`rea mai
degrab` durere.
De ce n-ai niciodat` \ncredere \n mine?
B`rbatul se \ntoarse cu spatele la ea [i se \ndep`rt`, cu minile \n
buzunarele blugilor. Un fior rece o str`b`tu [i \ntoarse capul, pentru
a nu-l vedea plecnd. Realizase c` era preg`tit` s` revin` \n via]a lui,
oricare ar fi fost motivele. Orice ar fi fost preferabil torturii de a tr`i
f`r` el. Dar acum, din pricina comentariului ei stupid, era prea trziu.
|l auzi trntind u[a Land Roverului [i se for]` s` reziste durerii
acute care-i str`punse inima. Apoi, dintr-o dat`, \l auzi strignd-o [i
se r`suci pe c`lcie, cu sufletul la gur`. Venise \napoi!
|l privi, uimit` de emo]ia care se citea \n ochii lui, dar [i de
vi]elu[ul pe care-l ducea \n bra]e.
{tiu c` so]ia trebuie s` d`ruiasc` vi]elul, dar voi schimba
tradi]ia, zise el, pentru c` semnifica]ia r`mne aceea[i. Vreau s` fii
al`turi de mine, Raine, toat` via]a. S` facem copii...
Raine \ncepu s` plng`.
O, dragostea mea, nu plnge, spuse Colt, apropiindu-se de ea
[i s`rutndu-i p`rul.
Dar ea nu \n]elegea de ce b`rbatul spunea aceste lucruri. {tia prea
bine c` \n inima lui nu existau sentimente adev`rate pentru ea, dar
\n acele clipe nimic nu mai conta. Tot ce voia era s` se afle \n bra]ele
lui, s` simt` aroma trupului s`u. Colt l`s` animalul jos [i se apropie
de ea.
Cnd am venit acas` [i nu te-am g`sit, aproape c` mi-am pierdut
min]ile, [opti el, \mbr`]i[nd-o.

154

ELIZABETH SEIFERT

Raine gemu u[or. Timp de zece zile ct tr`ise f`r` el, tnjise dup`
aceast` \mbr`]i[are. {i iat` c` acum se \ntmpla. Dar \nc` nu putea
\n]elege de ce, de ce o strngea \n bra]e ca [i cum n-ar fi vrut s`-i mai
dea niciodat` drumul.
Dar asta ]i-ai dorit, \l acuz` ea, privindu-l \n ochi. La spital,
mi-ai spus...
{tiu ce am spus, o \ntrerupse el, dar nu credeam c` vei pleca
a[a... c` m` vei p`r`si. Eram att de furios... dar mai trziu, am decis
c` aveam nevoie doar de cteva zile numai pentru noi... ca s` ne
gndim ce vom face \n continuare. De ce crezi c` i-am cerut lui Ruth
s`-l ia pe Sean \n Anglia?
Credeam... Credeam c` vrei s` plec... c` nu m` mai vrei \n via]a
ta... Oricum, n-a[ fi rezistat s` fiu doar un simbol al victoriei tale \n
fa]a fratelui...
Chiar crezi c` n-ai \nsemnat dect asta?
Raine \l privi mu[cndu-[i buza, \nc` nesigur` de ce anume
trebuia s` cread`.
Dar te-am auzit foarte bine, \i aminti ea, \ndurerat`.
Ce ai auzit a fost doar o fars`, zise el.
Raine clipi, f`r` s` priceap` nimic.
Tim m-a acuzat c` te-am luat de so]ie doar pentru a m` r`zbuna
pe el, iar eu i-am dat dreptate.
V`zndu-i expresia nedumerit`, Colt izbucni:
Ce naiba, Raine! Dac` mai r`mneai pu]in la u[`, m-ai fi auzit
spunndu-i c` n-am mai auzit \n via]a mea ceva mai stupid. C` n-am
risipit atta timp pentru a ticlui un plan de r`zbunare. {i c` dac` a[ fi
vrut a[a ceva, de[i n-am vrut asta nicio clip`, n-a[ fi fost capabil s`-]i

JUDEC~}I AMARE

155

distrug viitorul doar pentru a-l pune \n aplicare.


Raine \l privi cu ochi str`lucitori.
Dar mi-ai cerut mai \nti s` locuim \mpreun`, [opti ea, \nc`
ne\ncrez`toare. Nu te-ai fi c`s`torit cu mine, dac` a[ fi acceptat rela]ia
pe care mi-o propuneai la \nceput...
Nu imediat, admise el. {i asta pentru c` nu voiam s` te gr`besc.
Mi s-a p`rut c` nu e[ti preg`tit` s` faci acest pas. {i te voiam prea mult
pentru a face sau a spune ceva care s` te sperie. Dup` felul \n care
m-am purtat cu tine, dup` cele \ntmplate lui Tim, mai ales c` n-aveai
nicio vin`, credeam c` mi-am distrus [ansele s` pot ajunge la inima
ta. {tiam c` trebuie s` fiu foarte atent pentru ca tu s` m` placi din
nou. Cnd am aflat c` Tim te sun` [i te-am \ntrebat ce sim]i pentru
el, n-ai vrut s` vorbe[ti despre asta [i am crezut c` \n adncul
sufletului \nc` \l mai iube[ti... [i c`, dac` mai stau mult pe gnduri, te
va convinge s` te \ntorci la el. Mi-am dat seama c` te gr`besc chiar [i
prin faptul de a-]i cere s` te mu]i la mine, dar [tiam c` a te cere \n
c`s`torie putea p`rea un gest [i mai pripit. Cnd m-ai refuzat, am
intrat \n panic`. Nu puteam risca s` te pierd \n favoarea lui Tim... sau
a altcuiva. Te-am dorit prea mult... [i pentru prea mult` vreme.
Ce vrei s` spui? \ntreb` ea, nedumerit`.
|n fond, nu se cunoscuser` prea bine ct timp fusese logodit` cu
Tim.
Cnd am dansat cu tine la petrecerea de acum [ase ani,
r`spunse el, mngindu-i obrazul, te-am dorit mai mult dect am
dorit vreodat` o femeie.
Dar dup` aceea m-ai ignorat complet, ripost` Raine.
{tiu, m`rturisi el. Dar am sim]it c` [i tu m` placi [i, dac` nu m`

156

ELIZABETH SEIFERT

st`pneam din toate puterile, puteam face... ceva nebunesc. Poate c`


te-a[ fi f`cut s` rupi logodna... Nu voiam s` mai pleci niciodat` din
bra]ele mele.
Dar o iubeai pe Stepahine! protest` ea.
Nu, Raine, r`spunse el blnd. Nu atunci.
Atunci, de ce... de ce mai st`teai cu ea? \ntreb` ea, realiznd
pentru prima dat` c` acest b`rbat putea fi \ndr`gostit de ea.
Numai pentru Sean. Stephanie a fost o mam` bun`, \n ciuda
tuturor celorlalte... defecte ale ei. {tiam c`, dac` divor]ez de ea, cu
slujba pe care o aveam [i cu lungile c`l`torii pe care trebuia s` le fac...
nu avea s` mi se \ncredin]eze mie b`iatul. Eram preg`tit s` r`mn
al`turi de ea pentru a nu risca a[a ceva, iar Stephanie n-avea de ce s`
se plng`. Tr`ia \n lux [i \n acela[i timp \[i putea vedea de treburile
ei personale, la ad`postul unui paravan respectabil. Nu se putea
ab]ine, Raine. Era bolnav`.
Colt p`rea \ndurerat la amintirea tristului s`u mariaj.
{tiu, zise ea. Tim mi-a spus toate astea.
Da? se mir` Colt. Da... probabil c` a pl`tit destul pentru c` s-a
implicat \ntr-o astfel de rela]ie. Amndoi am avut de p`timit. Oricum
ar fi, continu` el, a[ezndu-se pe iarb`, trebuie s` [tii c` eu [i
Stephanie n-am mai f`cut dragoste \n ultimul an [i nici nu m-am
implicat \n rela]ii cu alte femei. Credeam c` pot rezista a[a... atta
timp ct \l aveam pe Sean [i slujba, dar la petrecerea din acea sear`
m-ai f`cut s`-mi dau seama c` e un sacrificiu inutil. Cred c`, dac`
te-ai fi c`s`torit cu Tim, a[ fi \nfiin]at o filial` a companiei la cel`lalt
cap`t al lumii [i v-a[ fi trimis acolo pe amndoi, ca s` \nl`tur ispita din
calea mea.

JUDEC~}I AMARE

157

Nu-i venea s` cread` c`, sub aparenta lui r`ceal`, se ascundeau


astfel de sentimente fa]` de ea, \nc` de pe atunci.
Ai ascuns toate astea foarte bine, [opti ea.
Ce altceva puteam face? Trebuia s` te c`s`tore[ti cu Tim [i v`
respectam pe amndoi foarte mult. Apoi, cnd l-ai p`r`sit a[a cum
credeam eu [i s-a \ntmplat accidentul acela nefericit, mi-am jurat
s` te distrug.
Mi-ai [i spus-o, murmur` ea.
B`rbatul gemu u[or, iar ea \[i d`du seama c` urm`rile
accidentului recent nu trecuser` a[a u[or.
Te mai dor coastele? \ntreb` ea.
Numai cnd m` mi[c, glumi el, f`cnd un gest indiferent din
mn`. Vrei s` [tii cnd mi-am dat seama prima dat` c` sunt\ndr`gostit
de tine? Cnd am plecat de la Ruth, \n ma[in`. Am realizat atunci c`,
\n ciuda felului \n care m-am purtat cu tine, tu n-ai vrut s` m` r`ne[ti
spunndu-mi adev`rul despre Stephanie [i Tim. Nu mi-a venit s`
cred... parc` zburam de fericire, cnd ai fost de acord s` te m`ri]i cu
mine. Apoi, cnd m-ai acuzat c` te-am luat de so]ie pentru a m`
r`zbuna pe Tim, nu mi-a venit s` cred c` ai att de pu]in` \ncredere
\n mine. Dar cel mai chinuitor a fost s`-mi dau seama c` era probabil
vina mea.
Dar de ce nu mi-ai spus c` ceea ce am auzit era o mascarad`?
De ce nu mi-ai spus adev`rul?
Din mndrie, admise el cu o grimas`. De fiecare dat` cnd am
vrut s`-]i explic, nu m-ai ascultat [i eram furios c` m` crezi capabil de
a[a ceva.
Da, nu-l ascultase niciodat`, recunoscu Raine \n sinea ei. {i asta

158

ELIZABETH SEIFERT

pentru c` era gata s` cread` numai rele despre el. O, ct de proast`


fusese!
|n noaptea aia cnd am plecat... cnd te-am g`sit cu Tim... am
mers la un hotel. Toat` noaptea m-am gndit... cum s` te fac s` m`
iube[ti. Apoi, ai plecat... [i am crezut c` am pierdut aceast` [ans`
pentru totdeauna.
Iar ea crezuse c` fusese cu Jocelyn Day!
Dar te iubesc! strig` ea. |ntotdeauna te-am iubit. De ce crezi c`
n-am vrut s` m` mut cu tine cnd mi-ai cerut-o? Pentru c` nu
credeam c` pot suporta ca rela]ia s` se termine vreodat`. De asta
te-am l`sat s` crezi c` sunt \nc` \ndr`gostit` de Tim... pentru c`
mi-era team` de sentimentele mele pentru tine... pentru c` nu
credeam c` ]ii la mine.
O, Raine! Dac` ai fi [tiut ct de mult te iubeam! Voiam s` cred
c` \nc` \l iube[ti pe Tim, pentru c` nu eram preg`tit s` \n]eleg c`
te-ai \ntors \mpotriva mea din vina mea. {i apoi, Tim m-a \nt`rtat
f`r` s` vrea. A venit s` m` vad` [i mi-a spus c` [i-a luat un nou
apartament [i c` are o nou` slujb`. Dar... s` ne \ntoarcem la noi doi.
M-am tot gndit zilele astea... [i am sperat c` nu m` vei alunga din
nou. Ei, draga mea? ad`ug` el, privind c`tre vi]elul pe care i-l
adusese. |mi vei accepta oferta?
Tu ce crezi? [opti Raine.
Dovede[te-mi, zmbi el.
Acum?
Acum.
Dar... nu te dor coastele?
Acum, repet` el \ncet.

JUDEC~}I AMARE

159

Ea surse [i ridic` vesel` din umeri, apoi \l lu` de mn`,


\ndreptndu-se spre cas`.
Mai trziu, cu fruntea pe um`rul so]ului ei, Raine privea fericit` \n
jur, gndindu-se la viitor. Peste ani, vor \mp`rt`[i aceea[i \ncntare [i
noi bucurii. Vor ap`rea copiii [i, poate, cteva mici probleme, cu care
[tiau prea bine c` se vor descurca, mereu \mpreun`, al`turi, siguri pe
dragostea lor.
Afar`, vacile mugeau, [i Raine zmbi la gndul expresiei mirate a
tat`lui ei cnd se va \ntoarce acas` [i va vedea un vi]el din Jersey
printre vitele lui de Guernsey. Explica]iile vor veni dup` aceea, hot`r\
ea, cuib`rit` lng` trupul cald al lui Colt. Ridic` ochii spre el,
mul]umindu-i \n gnd c` se afla acolo.
Credeam c` ai adormit, [opti el. Cum te sim]i?
Minunat, iubitule, r`spunse ea.

Sfr[it