Sunteți pe pagina 1din 403

CAPITOLUL I

MUL IMI I STRUCTURI

1.1. Corpul numerelor complexe


Este cunoscut faptul c pe mul imea numerelor reale, 3, se poate defini o
structur algebric cu ajutorul opera iilor de adunare i nmul ire astfel
nct s putem spune c tripletul (3, +,) formeaz un corp comutativ.
S consider m mul imea perechilor ordonate de dou
notat cu 32,

numere reale

32 = 33 = {(x, y) | x 3 i y 3}
pe care s definim opera iile de adunare i nmul ire ntre dou elemente
ale acestei mul imi n felul urm tor.
Pentru orice (x1, y1) i (x2, y2) 32 avem
x 1 , y 1 ) + (x 2 , y 2 ) = (x 1 + x 2 , y 1 + y 2 )

(x 1 , y 1 ) (x 2 , y 2 ) = (x 1 x 2 - y 1 y 2 , x 1 y 2 + x 2 y 1 )

(1.1)

Defini ie:
Mul imea 2 pe care am definit aceste opera ii conform relaiilor (1.1) o numim mul imea numerelor complexe i o notam cu .
Elementele acestei mul imi le vom nota fie ca perechi ordonate, fie cu o
singur liter ca de exemplu
z = (x , y) .
Se poate ar ta c opera iile (1.1) confer mul imii o structur de corp
comutativ notat prin tripletul (, +, ). Se verific cu uurin c sunt
ndeplinite urm toarele propriet i:
I) (, +) este grup abelian
1) pentru orice z1, z2, z3 avem
(z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3)
2) pentru orice z1, z2 avem
z1 + z2 = z2 + z1

Analiz Matematic

3) exist elementul e , numit element neutru, astfel nct pentru


orice z este ndeplinit rela ia
z + e = e + z = z.
Se arat c
e = (0 , 0)
(1.2)
4) pentru orice z , exist elementul z , numit simetricul lui z astfel
nct
z + z = z + z = e
Se arat c dac z = (x , y) atunci
z = (-x , -y )
(1.3)
II) (,) are propriet ile
1) pentru orice z1, z2, z3 avem
(z1 z2) z3 = z1 (z2 z3)
2) pentru orice z1, z2 avem
z1 z2 = z2 z1
3) exist un element e , numit element neutru, astfel nct pentru
orice z avem
z e = e z = z.
Se arat c
e = (1 , 0)
(1.4)
4) pentru orice z , are z (0,0) exist un element z astfel nct
z z = z z = e
n acest caz, se arat c
x
y

, 2
z' = 2
2
2
x +y x +y

(1.5)

III) Distributivitatea nmul irii fa de adunare


Astfel, pentru orice trei elemente z1, z2, z3 sunt ndeplinite rela iile:
z1(z2 + z3) = z1z2 + z1z3
(z1+ z2)z3 = z1z3 + z2z3
Fie o mul ime a mul imii numerelor complexe, notat 3
3 = { z | z = (x , 0) , x 3}

(1.6)

Cu uurin , putem observa c ntre mul imile 3 i 3 se poate stabili o


coresponden
biunivoc care p streaz opera iile de adunare i
nmul ire.
Astfel dac :
x 5 ( x,0) $5S
d

y
5
(
y
,
0
)
$

Maria Piticu

atunci putem afirma c :


x + y 3 (x , 0) + (y , 0) = (x + y , 0) 3
x y 3 (x , 0) (y , 0) = (x y , 0) 3
Prin urmare, orice num r real x 3 poate fi privit ca num r complex de
forma (x , 0) 3
Putem face observa ia c pentru orice 3 i orice (x , y) are loc
rela ia
(1.7)
(x , y) = (x , y)
deoarece: (x , y) = ( , 0) (x , y) = (x , y) conform opera iei de
nmul ire definit n (1.1)
Avnd n vedere rezultatul (1.7), putem pune n eviden
a numerelor complexe:
z = (x , y) = (x , 0) + (0 , y) = x (1 , 0 ) + y (0 , 1) = x + i y

forma algebric

dac not m (1 , 0 ) = 1 i (0 , 1) = i
z=x+iy

(1.8)

Putem folosi i nota iile:


x = Re z (partea real a lui z)

y = Im z (partea imaginar a lui z)


Reamintim pentru numerele complexe z = (x , y) = x + i y urm toarele
no iuni care sunt bine cunoscute:
- conjugatul lui z

z = (x , -y) = x i y

- modulul lui z

|z|=

x2 + y2

- argumentul lui z ca fiind num rul real [- , +] unic determinat,


definit de egalitatea:
(1.9)
z = | z | (cos + i sin )
care reprezint forma trigonometric a num rului complex z.
Dac avem n vedere formulele lui Euler,

Analiz Matematic

e i + e i
cos =
2

i
i
sin = e e

2i

(1.10)

din expresia (1.9) putem ob ine forma exponen ial a numerelor


complexe.
e i e i
e i + e i
] = | z | ei
+i
z = | z | (cos + i sin ) = | z | [
2i
2
deci:
z = | z | ei

(1.11)

Pentru numerele complexe, se pot demonstra urm toarele rela ii:


|z| =0 z=0

|z+w||z| +|w|
| z w | = | z | | w |
| z | = | -z | = | z |
| z |2 = z z
zn = | z |n (cos n + i sin n )

| Re z | | z | i | Im z | | z |
| z | | Re z | + | Im z |
||z| -|w|||z| +|w|
z z = 1 dac

|z| =1

zw =zw
zw = zw

z z
=
w w
n

j=1

zj =

| z
j=1

|[cos

j=1

+ isin

j=1

j]

Maria Piticu

1.2. Punctul de la infinit n

n 33 consider m sistemul de axe ( , , ) i sfera de ecua ie


2

2 + 2 + 1 = 1
2
4

(2.1)

cunoscut sub denumirea de sfera lui Riemann

Identific m planul (O ) cu planul (xOy) n care orice num r complex z =


x + iy l reprezent m prin imaginea lui geometric , adic prin punctul
M(x, y). Acesta l numim plan complex.
Vom ncerca s stabilim o coresponden biunivoc ntre punctele acesei
sfere i punctele planului complex. Acest lucru se poate realiza prin
proiec ie stereografic . Astfel, corespondentul punctului P(, , )
apar innd sferei, este punctul M(x, y) ob inut prin intersec ia dreptei NP
cu planul (xOy).
Geometric, se pot pune n eviden urm toarele rela ii ntre coordonatele
punctului P(, , ) i coordonatele punctului M(x, y )

Analiz Matematic

y
x
;
; =
=
2
2
2
1+ x + y 2
1+ x + y

x = ;
y=

1-
1

x2 + y2
;
1+ x 2 + y 2

(2.2)

Defini ie:
Punctul de la infinit n
este corespondentul n planul
complex al punctului N(0, 0, 1) prin proiec ie stereografic . Putem
face precizarea c este vorba de un punct fictiv, nefiind un num r
complex definit prin cele dou opera ii (adunare i nmul ire).

Totui vom folosi opera iile:


z+=
() z
z=
() z , z 0
z
=0
() z

z
=
() z , z 0
0
~
Vom nota cu $= {}

1.3. Structura de spa iu vectorial pe

n
Not m prin 5
d, mul imea ale c rei elemente sunt
=*
5*
(
5 *...
'*
**5)
n ori

grupuri ordonate de n numere reale.


3n = {x = (x1 , x2 , , xn)|x1 3, x2 3, , xn 3}
Mul imea 3n este un spa iu cu n dimensiuni, iar elementele sale se
numesc puncte. Dac x = (x1 , x2 , , xn) este un punct din 3n, numerele
reale x1 , x2 , , xn se numesc coordonatele sau proiec iile pe axe ale
punctului x.
Pe spa iul 3n vom defini urm toarea structur algebric .
I ) Adunarea, opera ie efectuat cu ajutorul a dou puncte din 3n.
Dac : x = (x1 , x2 , , xn) 3n
y = (y1 , y2 , , yn) 3n

Maria Piticu

Atunci:
x + y = (x1 + y1 , x2 + y2 , xn + yn) 3n

(3.1)

Se verific c (3n , +) este grup abelian


1) pentru orice x, y, z 3n,
(x + y) + z = x + (y + z)
2) pentru orice x, y 3n,
x+y=y+x
3) exist e 3n astfel nct pentru orice n 3n avem
x+e=e+x=x
Se ob ine
e = (0 , 0 ,, 0)
4) pentru orice x = (x1 , x2 , , xn) 3n exist x 3n astfel nct
x + x = x + x = e
Se ob ine
x = (-x1 , -x2 , , -xn)
II) nmul irea cu scalari, adic un punct x = (x1 , x2 , , xn) 3n se
nmul ete cu un num r 3 numit scalar, astfel

x = (x1 , x2 , , xn) 3n

(3.2)

Aceast opera ie verific urm toarele propriet i:


5) pentru orice 3 i orice x, y 3n,
(x + y) = x + y
6) pentru orice , 3 i orice x 3n,
( + ) x = x + x
7) pentru orice , 3 i orice x 3n
( ) x = ( x)
8) exist un element 15 3 astfel nct pentru orice x 3n s avem
15 x = x

Analiz Matematic

Defini ie:
Mul imea n pe care s-au definit cele dou opera ii cu
propriet ile semnalate poart denumirea de spa iu vectorial real
sau spa iu vectorial peste corpul de scalari , notat n / 5 .

n acest spa iu vectorial, punctul x = (x1 , x2 , , xn) 3n l numim vector,


iar numerele reale x1 , x2 , , xn le numim componentele vectorului x.
Pentru exemplificare, s ar t m la ce revine adunarea vectorilor i
nmul irea vectorilor cu scalari n spa iul vectorial cu dou dimensiuni
32 / 5 .
Dac x = (x1 , x2) i y = (y1 , y2) sunt dou puncte din 32, punctul x + y
este al patrulea vrf al paralelogramului cu celelalte trei vrfuri n O, x i y
(Fig. 1)

- Figura 1 -

- Figura 2 -

Maria Piticu

Dac se identific punctul x cu vectorul s u de pozi ie x , coordonatele x1


f
i x2 ale punctului x sunt componentele vectorului x
Prin urmare, adunarea punctelor din plan se face dup regula
paralelogramului, aa cum este definit n fizic adunarea vectorilor.

nmul irea cu scalari, x, revine la amplificarea lungimii vectorului x cu


||, p strnd sensul vectorului dac >0, sau schimbndu-i sensul dac
<0 (Fig. 2).

1.4. Produsul scalar pe

Defini ie:
Pe spa iul vectorial n/ spunem c am definit un produs
scalar, dac am determinat o aplica ie
n
<,>: n
<x , y>
,
aplica ie care trebuie s ndeplineasc condi iile:
1) < x + y , z> = <x , z> + <y , z>
<x , y + z> = <x , y> + <x , z>
n
pentru orice x, y, z
i orice ,
2) <x , y> = <y , x>
n
pentru orice x, y
n
3) <x , x> 0 pentru orice x
n
<x , x> = 0
x = (0 , 0 ,, 0)

Se verific c n 3n / d produsul scalar se poate defini astfel:


x = (x1 , x2 , , xn) 3n
y = (y1 , y2 , , yn) 3n
n

<x , y> =

x y
k

(4.1)

k =1

Defini ie:
Se spune c doi vectori x i y
<x , y> = 0.

sunt ortogonali, dac

De exemplu, vectorii din 3n

Analiz Matematic

e 1 = (1, 0 ,..., 0)
e = (0 , 1,..., 0)
2

.................... .
e n = (0 , 0 ,..., 1)

(4.2)

formeaz un sistem ortogonal de vectori n 3n deoarece


0 , pt. i j
<ei , ej> =
1, pt. i = j
Introducerea produsului scalar atribuie mul imii 3n
suplimentar fa de structura de spa iu vectorial obinuit.

structur

Defini ie:
Spa iul vectorial n / 5 pe care s-a definit un produs scalar se
numete spa iu euclidian.

n spa iul euclidian 3n se demonstraz c pentru orice doi vectori nenuli x,


y 3n are loc inegalitatea Cauchy Schwarz,

< x,y > < x,x > < y,y >

(4.3)

Prin explicitarea modulului n expresia (4.3) putem scrie:


-1

< x,y >


1
< x,x > < y,y >

Defini ie:
Unghiul dintre vectorii x i y
determinat, dat de expresia

cos =

< x,y >


< x,x > < y,y >

Evident pentru =

este num rul

[0 , ] unic

(4.5)

, rezult <x , y> = 0 condi ie ce justific defini ia pe

care am dat-o vectorilor ortogonali.

10

(4.4)

Maria Piticu

1.5. Norma pe

Defini ie:
Pe spa iul 5 n 5 spunem c
determinat o aplica ie
+
: n

am definit o norm , dac

n
care unui vector x
i asociaz num rul pozitiv x
care ndeplinete condi iile:
n
1) x 0 pentru orice x
x =0
x = 0 5n
2)
x =
x pentru orice x 5 n i orice
3) x + y
x + y pentru orice x, y 5 n

am

, aplica ie

Defini ie:
Spa iul vectorial 5 n 5 pe care s-a definit o norm se numete
spa iu normat.

Propozi ie:
n spa iul euclidian 5 n , norma se poate introduce cu ajutorul
produsului scalar, numit norm euclidian , adic :
|| x || =

< x,x > =

2
k

(5.1)

k =1

Demonstra ia revine la a verifica propriet ile normei:


1) || x || = < x , x > 0 evident
|| x || = 0 <x , x> = 0 x = 0 5
2) || x || =

< x, y > = 2 < x, x > = < x, x > = | | || x ||

3) || x + y ||2 = <x + y , x + y> = <x , x> + <x , y> + <y , x> <y , y> =
= || x ||2 + 2 <x , y> + || y ||2 || x ||2 + 2 | <x , y> | + || y ||2
|| x ||2 + 2 < x , x > < y , y > + || y ||2 =
= || x ||2 + 2 || x |||| y || + || y ||2 = (|| x || + || y || )2
11

Analiz Matematic

Observ m c am folosit n demonstra ie inegalitatea Cauchy Schwarz.


Avnd n vedere norma dat de (5.1) putem afirma c || x || reprezint
distan a de originea sistemului de axe din 3n la punctul x 3n (adic
lungimea vectorului de pozi ie al punctului x).
Putem sublinia faptul c n spa iul vectorial 3n, norma mai poate fi
introdus i n alte moduri, ca de exemplu:
|| x || = max x k
k =1,n

|| x || =

k =1

p
n

|| x || = x k
k =1

1
p

,p

1.6. Distan a n

Defini ie:
Spunem c pe spa iul 5 n 5 am definit o distan
dac am determinat o aplica ie
+
d: 5 n 5 n
care face s corespund
pozitiv
(x , y) 5 n 5 n

unei perechi de puncte din


d(x , y)

( o metric ),

, un num r

aplica ie care ndeplinete condi iile:


1) d(x , y) 0 pentru orice x, y 5 n
d(x , y) = 0
x=y
n
2) d(x , y) = d(y , x) pentru orice x, y
3) d(x , y) d(x , z) + d(z , y) pentru orice x, y, z

Cu uurin se poate demonstra c n 3n, metrica se poate introduce cu


ajutorul normei, adic
d(x , y) = || x - y ||

() x, y 3n

De obicei noi vom folosi norma euclidian .

12

(6.1)

Maria Piticu

Pentru dou puncte x = (x1 , x2) 32 i y = (y1 , y2) 32 vom avea:


d(x , y) = || x-y || =

(x 1 - x 2 )2 + (y 1 y 2 )2

(6.2)

Pentru dou puncte x i y 3


d(x , y) = || x-y || =

(x - y )2 = | x y |

(6.3)

Defini ie:
Spa iul vectorial 5 n 5 pe care s-a definit o metric
numete spa iu metric.

se

1.7. Exemple de spa ii vectoriale


Spa iul 5 5 - este spa iul vectorial real al mul imii numerelor reale. Cele

dou opera ii (adunare i nmul ire cu scalar) revin la adunarea i


nmul irea numerelor reale. n acest spa iu, pentru orice x, y 3 putem
spune c :
<x , y> = x y
|| x || = | x |

(7.1)

d(x , y) = | x - y |
<x , y> = x y
|| x || = | x |
d(x , y) = | x - y |

Spa iul ( , ) /

Mul imea (3 , 3) este mul imea func iilor continue definite pe 3


(3 , 3) = {f | f : 3 3, f C0 (3) }
Aceast mul ime poate fi organizat ca spa iu vectorial, dac cele dou
opera ii se definesc astfel:
(f + g) (t) = f(t) + g(t)
() t 3
(7.2)

f)
(t)
=

f(t)
()
t3

13

Analiz Matematic

oricare ar fi func iile f, g (3 , 3) i oricare ar fi scalarul 3


n acest spa iu vectorial, pentru orice f, g (3 , 3) putem defini:
<f,g>=
|| f || =

f(t) g(t) dt
a

< f,f > =

f
a

norma euclidian

(t) dt

(7.3)

sau
|| f || = sup f(t)
t [a,b ]

d(f , g) = || f - g ||
Spa iul Vn /
Defini ie:
Numim vector liber n

orice aplica ie v :

ce duce

n
punctul x = (x1 , x2 , , xn)
n punctul v (x) = (x1 + v1 , x2 + v2, ,
n
xn + vn)
sunt numere date.
unde v1 , v2 , , vn
O astfel de aplica ie o mai numim transla ie sau deplasare.

Vom nota v = [v1 , v2 , , vn]

Defini ie:
Mul imea Vn, numit i mul imea vectorilor liberi din
mul imea tuturor acestor aplica ii, adic

Vn = v = [v1 , v2 , , vn] v :

, vk

,k

este

1, n

Aceast mul ime poate fi organizat ca un spa iu vectorial real, dac cele
dou opera ii se definesc la fel ca n 3n.

Pentru orice u = [u1 , u2 , , un] i v = [v1 , v2 , , vn] Vn i orice 3,


avem:

u + v = [u1 + v1 , u2 + v2 , , un + vn] Vn

u = [u1 , u2 , , un] Vn

14

(7.4)

Maria Piticu

Asem n tor, n spa iul vectorial Vn /5 putem defini:

<u,v >=

u v
k

k =1

|| u || = < u , u > =

2
k

(7.5)

k =1

d( u , v ) = || u - v ||
Spa iul $$

Mul imea numerelor comlexe poate fi organizat ca un spa iu vectorial


complex deoarece n acest caz, mul imea scalarilor este .
Cele dou opera ii care se definesc sunt adunarea i nmul irea
numerelor complexe.
Deoarece corpul de scalari este mul imea numerelor complexe , este
necesar s subliniem c produsul scalar ndeplinete condi iile
1) <u + z, w> = <u , w> + <z , w>
<u , z + w> = <u , z> + <u , w>
() u, z, w i () ,
2) <z , w> = < w , z >
() z, w
<z , z> 0 () z )
<z , z> = 0 z = 0

(7.6)

Astfel, n acest spa iu vectorial, pentru orice z, w , avem:


<z , w> = z w

|| z || =

< z,z > = zz =

= z

(7.7)

d(z , w) = || z - w || = | z w |

Spa iul $n $

Mul imea n este mul imea grupurilor de n numere complexe


n = { z = (z1 , z2 , , zn)| zk , k = 1, n }
Aceast mul ime poate fi organizat ca spa iu vectorial complex, dac
cele dou opera ii se introduc n felul urm tor.

15

Analiz Matematic

Pentru orice z = (z1 , z2 , , zn) i w = (w1 , w2 , , wn) n i orice


avem
z + w = (z1 + w1 , z2 + w2 ,, zn + wn) n
(7.8)
z = (z1 , z2 , , zn) n
De asemenea, n acest spa iu vectorial putem defini:
n

<z , w> =

k wk

k =1

|| z || =

< z,z > =

zk

(7.9)

k =1

d(z , w) = || z - w ||
n

<z , w> =

z w
k

k =1

|| z || =

< z,z > =

zk

k =1

d(z , w) = || z - w ||

1.8. Topologia n

S consider m intervalele I1, I2, , In 3


Defini ie:
Prin interval n-dimensional n elegem mul imea I = I1 I2
n
In , adic I = x = (x1 , x2 , , xn)
x1 I1, x2 I2, , xn In
Intervalele I1, I2, , In se numesc laturile intervalului ndimensional. Acestea pot fi intervale nchise la un cap t sau la
ambele capete, m rginite sau nem rginite.

n 32, un interval bidimensional cu laturile m rginite este un dreptunghi.


n 33, un interval tridimensional cu laturile m rginite este un paralelipiped.
Dac toate intervalele I1, I2, , In sunt deschise (nchise) atunci I este un
interval n-dimensional deschis (nchis).

16

Maria Piticu

Mul imea I = (- , +) (c , d) o numim band deschis

Mul imea I = (- , +) [c , d] o numim band nchis

Mul imea I = (- , +) (c , +) o numim semiplan deschis

Mul imea I = (- , +) [c , +) o numim semiplan nchis

S consider m un punct x0 3n i r 3+
Defini ie:
Numim sfer deschis cu centrul n punctul x0
n
r, mul imea U (x0 , r) = x
x x0
r

i de raz

Folosind norma euclidian , n 32, aceast mul ime este un disc cu centrul
n x0 = (x01 , x02) 32 de raz r, f r punctele de pe circumferin

17

Analiz Matematic

Defini ie:
Numim sfer nchis cu centrul n punctul x0
n
mul imea U (x 0 , r) = x
x x0
r

i de raz r,

n 32 aceast mul ime este discul cu centrul n x0 32 i de raz


mpreun cu punctele de pe circumferin .

Defini ie:
Numim sfer propriuzis cu centrul n punctul x0
n
raz r, mul imea S (x0 , r) = x
x x0 = r
n 2, aceast mul ime este circumferin a cercului.

Defini ie:
Numim vecin tate a unui punct x0
care con ine o sfer deschis U (x0 , r), adic
x0 U (x0 , r) V(x0)

i de

( V(x0) ) orice mul ime

Evident, orice sfer deschis cu centrul n x0, U (x0 , r), este o vecin tate
a lui x0.

18

Maria Piticu

n 3, o vecin tate a lui x0 3 poate fi orice interval deschis (a , b) care


con ine acest punct, x0 (a , b). n particular, se poate lua un interval
centrat n x0 de forma (x0 - , x0 + ).
Defini ie:
n
Mul imea E
o numim deschis dac pentru orice x
exist o sfer deschis U (x , r) astfel nct x U (x , r) E.

E,

Defini ie:
Complementara unei mul imi descise o numim mul ime
nchis .

Defini ie:
n
Punctul x
E
l numim punct interior acestei mul imi
dac exist o vecin tate a lui, V(x) astfel nct x V(x) E.
c

Mul imea punctelor interioare mul imii E o not m cu E i se


c

numete interiorul lui E. Evident E

E.
c

Se demonstreaz c mul imea E 3n este deschis E = E .


Ca i n cazul mul imilor deschise din 3, se demonstreaz pentru
mul imile deschise din 3n urm toarele:
1) Reuniunea unei familii oarecare de mul imi deschise este o mul ime
deschis .
2) Intersec ia unei familii finite de mul imi deschise este o mul ime
deschis .
Defini ie:
n
n
Punctul x
este punct aderent mul imii E
dac orice
vecin tate a sa, V(x) con ine cel pu in un punct din E, V(x) E
.
n
Mul imea punctelor aderente mul imii E
o not m cu E i
o numim aderen a lui E sau nchiderea lui E.

Se demonstreaz c mul imea E 3n este nchis E = E .


De asemenea, n cazul mul imilor nchise din 3n, se demonstreaz
urm toarele propriet i:
1) Reuniumea unei familii finite de mul imi nchise este o mul ime
nchis .

19

Analiz Matematic

2) Intersec ia unei familii oarecare de mul imi nchise este o mul ime
nchis .
Defini ie:
n
Punctul x
este punct frontier mul imii E, dac pentru
orice vecin tate a lui, V(x), avem V(x) E
i V(x) CE
.
Vom nota prin
E mul imea tuturor punctelor frontier
mul imii E numit frontiera lui E.

Se arat c :
E 3n este nchis E con ine toate punctele frontier
E 3n este deschis E nu con ine nici un punct frontier
Defini ie:
n
Punctul x
este punct de acumulare al mul imii E, dac
orice vecin tate a lui, V(x), con ine cel pu in un punct din E diferit de
x, adic :
V(x) (E\ x )
.
Mul imea punctelor de acumulare mul imii E o not m E.
Evident E
E i putem afirma c o mul ime este nchis
dac i numai dac i con ine toate punctele de acumulare.
Defini ie:
n
se numete punct izolat dac
Punctul x
E
vecin tate V(x) astfel nct V(x) E = x .

Defini ie:
Mul imea E
mul ime discret .

exist

care are numai puncte izolate o numim

Defini ie:
n
Mul imea E
este m rginit dac exist r 0 astfel nct
pentru orice x E s avem x
r. Aceasta nseamn c ( ) o sfer
de raz r centrat n origine care con ine ntreaga mul ime E.

Defini ie:
n
Mul imea E
nchis i m rginit o numim mul ime
compact .
Intervalele n-dimensionale nchise, precum i sferele nchise
sunt mul imi compacte.

20

Maria Piticu

Defini ie:
n
Mul imea E
este conex dac nu exist nici o pereche de
mul imi deschise G1, G2 E astfel nct:
A G1 G 2 A G1 A G 2

(A G1 ) (A G 2 ) =
n limbajul obinuit, a spune c mul imea E este conex
revine la a spune c este format dintr-o singur bucat .

Defini ie:
n
Mul imea E
deschis i conex se numete domeniu.
Intervalele n-dimensionale deschise, precum i sferele
deschise sunt domenii din n.

21

CAPITOLUL II
IRURI

2.1. iruri n
Defini ie:
Numim ir de numere complexe o aplica ie f :

care

(not)

asociaz num rului k


, num rul complex f(k) = zk
.
Ca i n cazul irurilor de numere reale, irul n mul imea
not m (zk)k , zk fiind termenul general al irului.

Defini ie:
irul de numere complexe (zk)k este m rginit dac exist un
r 0 astfel nct pentru orice k
avem zk
r.
Avnd n vedere interpretarea geometric a modulului unui
num r complex, aceast rela ie ne spune c to i termenii irului sunt
con inu i n discul centrat n origine avnd raza r.

Defini ie:
Num rul z0

este limita irului (zk)k

( lim z k =z0) dac pentru


k

orice

0 exist un rang N astfel nct pentr orice k>N s avem


zkz0 .
Aceast condi ie ne spune c de la un anumit rang, to i
termenii irului apar in unui disc centrat n z0 de raz
orict de
mic .
irurile de numere complexe care au limit se numesc iruri
convergente. n caz contrar, ele se numesc iruri divergent e.
Pentru studiul unui ir de numere complexe vom considera cele dou
iruri de numere reale (Re zk)k i (Im zk)k corespunzu toare p r ilor
reale i imaginare.

Analiz Matematic

Propozi ia 1:
(Re z k )kN marginit
(zk)k m rginit
(Im z k )kN marginit

Demonstra ie:
(def)

(zk)k m rginit () r > 0 astfel nct pentru () k avem | zk |r


Re z k z k r () k N
rezult
Im z k z k r () k N

Din

irurile (Re zk)k i (Im zk)k

sunt m rginite.
(Re z k ) kN marginit Re z k r1 () k N
(Im z k ) kN marginit Im z k r2 () k N

Folosim inegalitatea:
| zk | | Re zk | + | Im zk | r1 + r2 = r () k de unde rezult c irul
(zk)k este m rginit.
Propozi ia 2:
lim Re z k = Re z 0
k
lim z k = z 0
k
Im z k = Im z 0
klim

Demonstra ie:
lim z k = z 0
k

(def)

pentru () > 0 () N a.. pentru () k >N avem |

zk z0 | <
Folosim inegalit ile:
| Re zk Re z0 | = | Re (zk z0) | | zk z0| < () k > N
| Im zk Im z0 | = | Im (zk z0) | | zk z0| < () k > N
de unde conform defini iei, putem scie
lim Re zk = Re z0

lim Im zk = Im z 0

30

Maria Piticu

(def)

() > 0 () N1 a.. pentru () k >N1 avem |

lim Re zk = Re z0
k

Re zk Re z0 | <

2
(def)

lim Im z k = Im z 0 () > 0 () N2 a. . pentru () k >N2 avem | Im zk

Im z0 | <

Folosim inegalitatea
| zk z0 | | Re (zk z0) | + | Im (zk z0) | =
=| Re zk Re z0) | + | Im zk Im z0) | <

<
+
= pentru () k >N , unde N = max { N1 , N2 }
2

Prin urmare, lim zk = z0


k

Este bine de re inut c studiul unui ir de numere complexe l facem cu


ajutorul celor dou iruri de numere reale ataate.
2.2. iruri n

Defini ie:
Numim ir de vectori din n o aplica ie f :
unui num r natural k
vectorul:

ce asociaz

(not)

n
f(k) = xk
xk = (xk1 , xk2 ,, xkn)

Pentru simplitate, un ir din 3n l vom nota (xk)k unde xk este termenul


general al irului.
Putem face observa ia c unui ir (xk)k de vectori din 3n i putem asocia
n iruri de numere reale, (xki)k, i= 1, n numite irurile componentelor
vectorilor xk.
Defini ie:
irul de vectori din n, (xk)k este m rginit dac exist un r
0 astfel nct pentru orice k
s avem
xk
r.

31

Analiz Matematic

Defini ie:
Vectorul x0

este limita irului (xk)k

( lim x k = x 0 ) dac
k

pentru orice
0 exist un rang N astfel nct pentru orice k
avem xk x0
Un astfel de ir l numim convergent.

N s

Ca i n cazul irurilor de numere complexe, n cazul irurilor din 3n se pot


demonstra dou propozi ii asem n toare care ne puncteaz modul n
care se studiaz aceste iruri.
Propozi ia 1:
irul (xk)k , xk3n este m rginit irurile (xki)k ,xki 3, i = 1, n
sunt m rginite

Propozi ia 2:
lim xk = x 0 lim xki = x 0i , i = 1, n
k

Demonstra iile se pot face apelnd la inegalit ile


n

| i | =

i2

i =1

, i 3

i =1

2.3. Propriet i ale irurilor convergente din

1) Fie (xk)k , xk 3n
Dac irul (xk)k este convergent atunci limita sa este unic .
Demonstra ie:
Vom presupune c irul admite dou limite x0 i x 0* 3n
(def)

Din lim xk = x0 pentru () > 0 () N1 a..


k

pentru () k >N1 avem || xk x0 || <

32

(3.1)

Maria Piticu

(def)

Din lim x k = x 0* pentru () > 0 () N2 a..


k

pentru () k >N2 avem || xk

x 0*

|| <

(3.2)

Not m cu N = max { N1 , N2 } i calcul m


||x0 x 0* || = ||x0 xk + xk - x 0* || ||x0 - xk|| + ||xk - x 0* || <

Deducem c x0 = x 0* .
2) Fie (xk)k , xk 3n, x0 3n i (k)k k 3+
Dac 1) ||xk x0|| k
() k
2) lim k = 0
k

Atunci lim x k = x 0
k

Demonstra ie:
(def)

Din lim k = 0 pentru () > 0 () N a.. pentru () k >N avem


k

k<

(3.3)
(def)

Calcul m || xk x0 || k < () k >N lim x k = x 0


k

3) Fie (xk)k , xk 3n lim x k = x 0 lim x k = x 0


k

Demonstra ie:
(def)

Din lim x k = x 0 pentru () > 0 () N a.. pentru () k >N avem || xk


k

x0 || <

(3.4)

Folosind o inegalitate a normei, avem


| || xk || - || x0 || | || xk x0 || < () k >N
de unde deducem c lim x k = x 0
k

33

Analiz Matematic

4) Fie (xk)k , xk 3n
(xk)k convergent (xk)k m rginit

Demonstra ie:
Din (xk)k convergent lim x k = x 0 cu x0 3n lim x k = x 0 . Este
k

cunoscut faptul c un ir convergent de numere reale este m rginit, deci


exist r > 0 astfel nct || xk || r pentru orice k . Deci conform defini iei
irul (xk)k este m rginit.
5) Orice subir al unui ir convergent din 3n este convergent i are
aceeai limit .

6) Dac ntr-un ir convergent din 3n scoatem sau ad ug m un mum r


finit de termeni, ob inem tot un ir convergent i cu aceeai limit .

Subliniem faptul c propriet ile irurilor convergente din 3n sunt valabile


i pentru irurile convergente de numere complexe.
2.4. Opera ii cu iruri convergente din

1) Fie dou iruri (xk)k i (yk)k , cu xk, yk 3n i x0, y0 3n


lim x k = x 0

k
(xk + yk ) = x 0 + y0
klim

lim y k = y 0
k

Demonstra ie:
(def)

lim x k = x 0 pentru () > 0 () N1 a.. pentru

() k >N1 avem || xk x0 || <

(4.1)

(def)

lim y k = y 0 pentru () > 0 () N2 a.. pentru

() k >N2 avem || yk y0 || <

34

(4.2)

Maria Piticu

Calcul m
|| (xk + yk) (x0 + y0) || || xk x0 || + || yk y0 || <

pentru () k > N = max { N1 , N2 }


Rezult

lim ( x k + y k ) = x 0 + y 0

2) Fie (xk)k cu xk 3n , x0 3n i (k)k cu k 3, 0 3


lim x k = x 0

k
( k x k ) = 0 x 0
klim

lim k = 0
k

Demonstra ie:
(def)

lim k = 0 pentru () > 0 () N1 a.. pentru

() k >N1 avem | k 0 | <

(4.3)

2 x0

lim k = 0 , (k)k m rginit () M>0 a. . pentru

() k avem | k | M

(4.4)

(def)

lim x k = x 0 pentru () > 0 () N2 a.. pentru

() k >N2 avem || xk x0 || <

(4.5)

2M

Folosind aceste trei inegalit i calcul m


|| kxk - 0x0 || = || kxk - kx0 + kx0 - 0x0 ||
|| kxk - kx0 || + || kx0 - 0x0 || =
= | k | || xk x0 || + || x0 || | k - o | < M

+ || x0 ||
=
2M
2 x0

pentru orice k > N = max { N1 , N2 }


Prin urmare,

lim ( k x k ) = 0 x 0

35

Analiz Matematic

3) Fie (xk)k cu xk 3n, x0 3n


(yk)k cu yk 3n, y0 3n
lim x k = x 0

k
< x k , y k >=< x 0 , y 0 >
klim

lim y k = y 0
k

Demonstra ie:
(def)

lim x k = x 0 pentru () > 0 () N1 a.. pentru () k >N1

s avem:

xk - x0 < 3 y
0

si

x -x <
0
k
3

(4.6)

(def)

lim y k = y 0 pentru () > 0 () N2 a.. pentru () k >N2

yk - y0 < 3 x
0

si

y -y <
0
k
3

(4.7)

Avnd n vedere inegalitea Cauchy-Schwarz, calcul m


| <xk , yk> - <x0 , y0> | =
= | <xk x0 , y0> + <x0 , yk y0> + <xk x0 , yk y0> |
| <xk x0 , y0> | +| <x0 , yk y0> | + | <xk x0 , yk y0> |
|| xk x0 || || y0 || + || x0 || || yk y0 || + || xk x0 || || yk y0 || <
<

|| y0 || + || x0 ||
+
3 y0
3 x0

pentru orice k > N = max { N1 , N2 }


Prin urmare,
lim < x k , y k >=< x 0 , y 0 >
k

36

=
3

Maria Piticu

Aceste propriet i sunt valabile i pentru irurile de numere complexe. n


plus, pentru aceste iruri mai putem sublinia urm toarele:
Fie (zk)k , zk , z0
(wk)k , wk , w0
lim z k = z 0

(zk w k ) = z 0 w 0
a)
klim

lim w k = w 0
k

lim z k = z 0

z z
b) lim w k = w 0 0 lim k = 0
k
k w
k w0

w k 0
k

c)

lim z k = z 0 lim zk = z 0

lim z k = 0

d)

( z k k ) = 0
klim

(k )kN marginit

e)

lim z k
arg z 0

z0

lim | z k |=| z 0 |
k
(arg z k ) = arg z 0
klim

Defini ie:
irul de numere complexe (zk)k

are limita

( lim z k = ),
k

dac pentru orice >0 exist N astfel nct pentru orice k>N , avem
|zk| .

2.5. iruri Cauchy

Fie un ir (xk)kN cu xk 3n.


Defini ie:
irul (xk)k N este un ir Cauchy (ir fundamental) dac pentru
orice >0 exist un rang N astfel nct pentru orice dou numere
naturale p, q>N s avem
xp-xq <
(5.1)

37

Analiz Matematic

Prin urmare, termenii unui astfel de ir au proprietatea c de la un anumit


rang, distan a dintre doi termeni ai irului poate fi f cut orict de mic .
Observ m c putem exprima i n alt mod condi ia (5.1.), adic : pentru
orice k>N i pN, p1, avem
xk+p-xk <
(5.2.)
Se poate demonstra c mul imea tuturor irurilor Cauchy din 3n formeaz
un spa iu vectorial real dac cele dou opera ii se introduc n felul
urm tor:
( x k )kN + ( y k )kN = ( x k + y k )kN
(5.3.)

( x k )kN = (x k )kN
Propozi ia 1:
Fie irul (xk)kN cu xk 3n.
Dac (xk)kN este ir Cauchy irul (xk)kN este m rginit.

Demonstra ie:
Din (xk)kN ir Cauchy rezult , conform defini iei, c pentru orice >0
exist un rang N astfel nct pentru orice dou numere naturale p,q>N
s avem xp-xq < .
Calcul m xp = xp-xq+xq xp-xq + xq < +
unde am notat prin = max xi , i= 1, q deci conform defini iei, irul
(xk)kN este m rginit.
Propozi ia 2:
Fie irul (xk)kN cu xk 3n, (xkm)kN un subir al s u i x0 3n.
Dac :
1) ( x k )kN sir Cauchy
xk = x0
klim
2) lim x km = x 0

km

Demonstra ie:
Din (xk)kN ir Cauchy rezult conform defini iei c pentru orice >0 exist
un rang N1 astfel nct pentru orice dou numere naturale p,q>N1 s
avem xp-xq < /2.
(5.4.)

38

Maria Piticu

( def )
Din lim x km = x 0
pentru () > 0, () N2 astfel incat pentru
km

() k m > N2 avem

x km x 0 <
2

(5.5.)

Not m N = max{N1 , N2 }
Conform inegalit ilor (5.4) i (5.5) putem scrie c pentru orice k i km> N
avem:

x k x km < 2
(5.6.)

x x <
0
km
2
Prin urmare:
x k x 0 x k x km + x km x 0 <


+ =
2 2

lim x k = x 0

i putem scrie c

Criteriul lui Cauchy

Fie irul (xk)kN , xk 3n.


(xk)kN este convergent (xk)kN este ir Cauchy.
Demonstra ie:
Din (xk)kN convergent rezult , conform defini iei, c exist xo 3n cu
proprietatea: pentru orice >0 exist N astfel nct oricare k>N avem
xk -x0 < /2
(5.7.)
Pentru oricare p,q> N putem scrie

x p x 0 < 2

x x <
0
q
2
Calcul m: x p x q x p x 0 + x 0 x q <

(5.8.)


+ = () p, q N
2 2

Prin urmare irul (xk)kN este ir Cauchy

39

Analiz Matematic

Din (xk)kN este ir Cauchy rezult conform propozi iei 1 (xk)kN este
m rginit. Conform lemei lui Csaro, din orice ir m rginit din 3n se poate
extrage un subir convergent, (xkm)kmN.
Dac

lim x km = x 0

km

( propoz 2 )

lim x k = x 0 deci sirul ( x k )kN este convergent

Observa ii:----------------------------------------------------------------------------------

Un spa iu metric n care fiecare ir Cauchy este convergent se


numete spa iu complet.
Un spa iu normat complet se numete spa iu Banach. Rezult c
spa iul normat 3n este spa iu Banach.
Un spa iu Banach n care norma se introduce cu ajutorul produsului
scalar, se numete spa iu Hilbert. Un spa iu Hilbert cu n dimensiuni se
numete spa iu euclidian n-dimensional.
------------------------------------------------------------------------------------------

Rezult

spa iul Banach 3n

cu norma || x ||=

x, x

este un spa iu

Hilbert cu n dimensiuni, adic un spa iu euclidian n-dimensional.


3n este de asemenea spa iu Banach pentru norma x 1= xki
x 2= sup xk, k= 1, n

2.6. Exerci ii rezolvate

1) S se arate c irul de numere complexe (zk)kN cu


1
zk = 1 + ei + e2i + ... + eki este m rginit
k

Apelnd la formula cunoscut


ei=cos+ isin

(6.1.)

vom ncerca s separ m partea real de cea imaginar n expresia lui zk


1
Z k = [1 + (cos + i sin ) + (cos 2 + i sin 2) + ... + (cos k + i sin k)] =
k
1
1
= (1 + cos + cos 2 + + cos k) + i (sin + sin 2 + + sin k)
k
k

40

Maria Piticu

Re Z k = (1 + cos + + cos k)

1
Im Z = (sin + sin 2 + + sin k)
k

(6.2.)

Este suficient sa verificam m rginirea irurilor de numere reale (ReZk) kN


si (Im Zk) kN
1+ k
1
1
2
Re Z k = 1 + cos + + cos k (1 + cos + + cos k )
k
k
k
k
1
1
Im Z k = sin + + sin k ( sin + + sin k ) = 1, k N
k
k
k
Prin urmare, conform defini iei, aceste iruri sunt m rginite.
2) S se arate c irul de vectori din 33, (xk) kN , xk=(X1k, X2k, x3k) cu
x 1k = 1 + 1 + + 1
k +1 k + 2
2k
1
x 2k = 1 + 1 + +
1 2 2 3
k(k + 1)
x 3k = cos a cos a cos a2 cos ak
2
2
2
este m rginit.
Este suficient verificarea m rginirii celor trei iruri de numere reale.
1
1
1
1
0 < x1k =
+
++
k
< 1, k N
k +1 k + 2
2k
k +1
1
1
1
1 1 1
1
1
= 1 + + +
=
+
++
0 < x 2k =
1 2 2 3
k(k + 1)
2 2 3
k k +1
1
= 1
< 1, k N*
k +1
a
a
a
a
a
x 3k = cos a cos cos 2 cos k = cos a cos cos k 1, k N*
2
2
2
2
2
3) S se calculeze limita irului de vectori din 33, (xk) kN , xk=(X1k, X2k, x3k)

41

Analiz Matematic

x 1k = k
x 2k =

3 3k (k!)
(2k )!
C1k

C k2

2k + 1 2k + 2

++

C kk
2k + k

k +k +1
k +1
2

2
= k + k + 1
k +1

x 3k

Vom calcula separat limitele celor trei iruri de numere reale.


Pentru primul ir folosim criteriul radicalului.

(3k ) !
3 3k (k!)
3 3k +3 [(k + 1) !]
= lim
3k 3
(3k ) ! k (3k + 3) !
3 (k!)
3

lim x1k = lim k

3 3 (k + 1)
=1
k (3k + 1)(3k + 2)(3k + 3 )
3

= lim

Pentru al doilea ir folosim regula cletelui avnd n vedere c


scrie inegalit ile
C1k + Ck2 + Ckk
C1k + Ck2 + + Ckk
2k 1
2k 1
x
x

2k
2k
2k + 1
2k + k
2k + k
2k + 1

putem

2k 1
=1
klim
2 k + k
lim x 2k = 1

k
k

2
1
lim
=
1
k 2k + 1

lim x 3k

k 2 +k +1
+ 1 k +1

k +k

= lim
2

k
k
1
+

k 2 +k +1
k +1

= lim 1 + 2

k
k + 1

=e

lim

k 2 +k +1 k

k +1 k 2 +1

=e

lim x k = (1,1, e) 5 3
k

4) S se studieze natura irului de vectori din R3, (xk) kN , xk=(X1k, X2k, x3k)
unde

42

Maria Piticu

sin n
, 5
n
n=1 2
k

x 1k =

x 2k =

n=1

x 3k =
x1,k +p
... +

1
2

1
p

1+ k

1
p

2+k

++

1
p

k + kp

,p N

Pentru primele dou , vom ar ta c sunt iruri Cauchy de numere


reale.
sin(k + 1) sin(k + 2)
sin(k + p)
sin(k + 1)
x1,k =
+
++

+
k +1
k +2
k +p
2
2
2
2k +1

sin(k + p)
1
1
1
p
k +1 + k +2 + + k +p k +1 0, cnd k
k +p
2
2
2
2
2

x 2,k +p x 2k =

1
1
1
p
+
++

0, cnd k
2
2
2
(k + 1)
(k + 2)
(k + p)
(k + 1)2

Pentru ultimul ir calculam limita folosind regula cletelui


k
x 3k p
p
k +k
1+ kp
k

Cum

=1
klim
p
k + kp

lim x 3k = 1

k
k
lim
1
=
k p 1 + k p
Rezult c irul (xk)kN de vectori din 33 este convergent.
5) S se arate c irul de numere reale (xk)kN cu
1
xk =
este convergent i are ca limit num rul e.
n=0 n!

Pentru convergen , este suficient sa ar t m c este ir Cauchy.


1
1
1
p
+
++

0,k
| x k +p x k |=
(k + p)! (k + 1)!
(k + 1)! (k + 2)!

43

Analiz Matematic

Pentru calculul limitei, vom folosi limita num rului e,


k

lim 1 + = e i not m
k
k
k

1
1
1
1

S k = 1 + = 1 + C1k + Ck2 2 + + C kk k =
k
k
k
k

k
(
k
1
)
k
(
k
1
)...[
k
(
k
1
)]
= 1+ k 1 +
12 + ... +
1k =
k
2!
k!
k
k
1 1...1 k 1
1 1 1 11 2

k
k
k
k
= 1+ 1+
+
+ ... + k
k!
3!
2!

1 + 1 + 1 + 1 + ... + 1 =
2! 3!
k!
Prin urmare Sk xk

n1! = x

n =0

() kN

Prin trecere la limit avem lim Sk lim x k , prin urmare


k

e lim x k
k

(6.3.)

Fie un num r natural n<k i not m


1 11 n 1
1 1 1 11 2
k + k k + ... + k
k
S nk = 1 + 1 +
2!
3!
n!
Evident avem S nk < S k astfel nct prin trecere la limit ob inem
1 1
1
lim S nk lim Sk ; 1 + 1 + + + ... + e
k
k
2! 3!
n!
x n e de unde
k

lim x n e

(6.4.)

Din (6.3) i (6.4) ob inem


lim x k = e

(6.5.)

44

CAPITOLUL III
SERII

3.1. Serii n

Fie irul (xk)kN cu xk 3n. Deoarece perechea (3n, +) este un grup, putem
spune c suma finit x1+x2++xk3n, () kN.
Dac ne propunem s determin m suma infinit
( not )

x1 + x 2 + ... + x k + ... =

(1.1.)

k =1

vom constata c valoarea sa nu este totdeauna un vector din 3n. Mai


mult, nu tim ce este valoarea acestei sume infinite.
Vom nota prin
(1.2.)
sk=x1+x2++x k () kN
n
i n continuare vom lua n considera ie irul de vectori din 3 , (sk)kN
Defini ie:
Prin serie n spa iul vectorial normat n n elegem un cuplu de
iruri ((xk)k N, (sk)k N), unde vectorul xk se numete termenul general
al seriei, iar vectorul sk se numete suma par ial de ordinul k a
seriei. Seria o not m simplu,

sau

k =1

(1.3)

Defini ie:
Seria xk se numete serie convergent dac ( ) un vector
s Rn astfel inct irul (sk)k N s fie convergent c tre s.
n acest caz, vectorul s n se numete suma seriei (1.3.) i se
fololete nota ia:

s=

x
k =1

(1.4)

Analiz Matematic

Defini ie:
O serie care nu este convergent
divergent .

se numete serie

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Prin analogie putem introduce no iunea de serie n R sau n .


-----------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
Seria de vectori din n , xk, este absolut convergent dac
seria normelor,
xk , este convergent .

Defini ie:
Seria de vectori din n , xk, este semiconvergent dac ea
este convergent dar nu i absolut convergent .

Propozi ie:
O serie din 3n absolut convergent este i convergent .
Demonstra ie:
Fie seria xk, xk3n . Din xk absolut convergent rezult , conform
defini iei xk convergent (def) irul sumelor par iale (k)kN cu
k= x1 ++ xk este convergent (k)kN este ir Cauchy pentru
() >0 () N astfel nct pentru () k>N i () p1 (pN) avem
k+p -k < , adic
xk+1 + xk+2 ++ xk+p <

(1.5.)

Pentru seria xk , not m (sk)kN irul sumelor par iale i calcul m:


sk+p -sk = xk+1+xk+2++xk+p xk+1 + xk+2 + xk+p < ()k>N i
() p1 (pN) (sk)kN este ir Cauchy n 3n (sk)kN este convergent
seria xk este convergent .

46

Maria Piticu

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------1. n Rn nu orice serie convergent este i absolut convergent .


2. Seriile din 3 sau sunt absolut convergente dac seriile modulelor
sunt convergente.
3. Dac xk este o serie din 3n absolut convergent , atunci are loc
inegalitatea:
(1.6.)
xk
xk
4. Dac ntr-o serie absolut convergent se schimb ordinea termenilor,
se ob ine tot o serie absolut convergent i cu aceai sum .

5. Unei serii de vectori din 3n,

unde x k = ( x k1, x k2 , ... , x kn ) 5 i

k =1

putem asocia n serii de numere reale,

ki

, i = 1, n , numite seriile

k =1

componentelor vectorilor xk.


------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Criterii de convergen

pentru seriile din

Criteriul general al lui Cauchy

Fie xk , xk3n. xk convergent pentru () >0 () N astfel inct


pentru () k>N i () p1 (pN) avem xk+1+xk+2++xk+p <
Demonstra ie:
Vom folosi criteriul lui Cauchy pentru un ir din 3n
xk convergent (def) (sk)kN este convergent (sk)kN este ir Cauchy
(def) pentru () >0 () N astfel inct pentru ()k>N i ()p1 (pN)
avem sk+p -sk < , adic
xk+1+xk+2++xk+p < .
Criteriul lul Abel

Fie seria xk , xk3n i (sk)kN irul sumelor par iale.


Fie irul (k)kN , k3+ .
Dac : (sk)kN este m rginit i (k)kN este descresc tor, convergent spre 0

k xk este convergent .

47

Analiz Matematic

Demonstra ie:
Din (sk)kN m rginit () M>0 astfel nct sk M, () kN
Din lim k = 0 pt. () > 0 () N a.i. pt. () k > N , avem k <
k

2M

Vom ar ta c seria kxk verific criteriul lui Cauchy.


Observ m mai nti c : xk+1=sk+1-sk () kN
p-p+1=p-p+1>0 () pN i calcul m
k+1xk+1+k+2xk+2++k+pxk+p+ =
= k+1(sk+1-sk)+ k+2(sk+2-sk+1)+ +k+p(sk+p-sk+p-1) =
= -k+1sk+(k+1-k+2)sk+1++(k+p-1-k+p)sk+p-1+k+psk+p
k+1 sk +(k+1-k+2) sk+1 ++(k+p-1-k+p) sk+p-1 +k+p sk+p
M [k+1+(k+1-k+2)++(k+p-1-k+p)+ k+p]=
() k>N , (p)1 seria kxk este convergent .
=2M k+1<2M /2M=
Trebuie s subliniem c pentru o serie ne intereseaz rezolvarea a dou
probleme. Pe de o parte stabilirea naturii seriei care se face folosind un
criteriu i pe de alt parte, calculul sume seriei.

3.3. Propriet i ale seriilor din

convergente

1) Fie xk , xk3n , daca xk convergent , atunci irul (xk)kN al termenilor


seriei converge c tre vectorul 0Rn .
Demonstra ie:
Not m (sk)kN irul sumelor par iale.
Dac xk convergent (sk)kN este convergent () s3n astfel nct:
lim sk = s
k

Deoarece x k = sk sk 1 , () k > 2
lim x k = lim (sk sk 1 ) = s s = 0

2) Dac irul termenilor seriei nu este convergent c tre 0, atunci seria


este divergent .

48

Maria Piticu

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Exist serii pentru care irul termenilor converge c tre 0 f r ca seria s fi


convergent .
-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------S consider m seria de numere pozitive numit serie armonic .

1
(3.1.)
k =1 k

Pentru aceast serie, irul termenilor


(x k )kN = 1 0
k kN
1 1
1
1
1
+
+ ... +
k
=
dar s 2k sk =
2k 2
2k
k +1 k + 2

()k N

deci nu este satisf cut condi ia din criteriul general al lui Cauchy.
--------------------------------------------------------------------------------------------Fie seria xk , xk3n . Din aceast
re inem seria

serie scoatem primii p termeni i

( not )

= rp

k =p +1

pe care o numim restul de ordin p al seriei.


3) Resturile unei serii convergente formeaz un ir convergent c tre 0.
Demonstra ie:

convergenta () s 5 n astfel incat lim sk = s


k

k =1

x k = x 1 + x 2 + ... + x p +

k =1

(3.2.)

k =p +1

Mai putem scrie


s=sp+rp
de unde lim rp = lim (s sp ) = s s = 0
p

(3.3.)

49

Analiz Matematic

4) Dac ntr-o serie convergent schimb m ordinea unui num r finit de


termeni ob inem tot o serie convergent i cu aceeai sum . Acelai
rezultat pentru cazul unei serii divergente.

5) Dac la o serie convergent ad ug m sau nl tur m un num r finit de


termeni ob inem tot o serie convergent dar, n general, cu alt sum .

Pentru o serie divergent se ob ine un rezultat asem n tor.


6) Seria de vectori din 3n este convergent dac i numai dac cele n
serii de numere reale corespunz toare componentelor sunt convergente.
Demonstra ie: pentru simplitate, facem demonstra ia numai pentru cazul
unei serii de numere complexe.

z k convergent

k =1

Re z k convergent

k =1

Im z k convergent

k =1

Not m

s k = z 1 + z 2 + ... + z k
k = Re z1 + Re z 2 + ... + Re z k
Ik = Im z1 + Im z 2 + ... + Im z k

(3.4)

Observ m c ntre sumele par iale corespunz toare celor trei serii putem
scrie rela ia:
(3.5)
sk = k + iIk
Prin trecerea la limit n (3.5) putem demonstra ambele implica ii:

k =1

k =1

7) Fie seriile x k , y k , x k , y k 5 n i s, 5 n , 5

x k = s (convergent a)

y k = (convergent a)

k =1

k =1

50

= +
= s

(convergent )
(convergent )

Maria Piticu

Demonstra ie:

sk = x 1 + x 2 + ... + x k
k = y 1 + y 2 + ... + y k

Not m:

(3.6)

k = ( x 1 + y 1 ) + ( x 2 + y 2 ) + ... + ( x K + y K )
Ik = x 1 + x 2 + ... + x K
ntre aceste sume par iale putem scrie:
k = s k + k
Ik = sk

(3.7)

Prin trecere la limit , se verific rezultatele men ionate.

3.4. Serii alternate

Se numete serie alteranat o serie de numere reale de forma:

(1)
k =1

x k unde x k 5 +

(4.1)

Criteriul lui Leibniz

O serie alternat pentru care irul modulelor termenilor, ( x k )kN este


descresc tor i convergent c tre zero, este convergent .
Demonstra ie :
Vom folosi criteriul lui Abel de convergen
dou condi ii:

pentru serii verificnd cele

*) pentru seria ( 1)k , evident irul (sk )k N al sumelor par iale este
k =1

m rginit deoarece:
0 pt
sk = 1 + 1 1 + ... + ( 1)k =
1 pt
sk 1 () k N
**)irul

( x k )kN

Prin urmare seria

k = par
k = impar

(1) x
k

este convergent .

k =1

51

Analiz Matematic

Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Seria armonic alternat

1
( 1)k
(4.2)
k
k =1

este convergent conform acestui criteriu.

1
este divergent , putem spune c seria
Deoarece seria modulelor
k =1 k
armonic alternat este o serie semiconvergent .
---------------------------------------------------------------------------------------------

3.5. Serii cu termeni pozitivi

O serie cu termeni pozitivi

cu x k 5 + , are proprietatea c

irul

k =1

sumelor par iale, (sk )kN este un ir cresc tor.


irul (sk )k N este m rginit superior, atunci seria

Dac

este

k =1

convergent . n caz contrar, seria este divergent .


Un exemplu de serie cu termeni pozitivi este seria geometric :

, q>0

(5.1)

k =0

Pentru aceast serie, suma par ial sk este:


sk = 1 + q + q2 + ... + qk =

qk +1 1
, pt. q 0 .
q1

1
1 q pt q (0,1)

Cum lim sk =
, iar pentru q = 1 seria devine 1+1+1+
k

pt
q>1

, deci este divergent , putem re ine urm toarele rezultate:

Seria

q
k =0

52

este

convergent pt q (0,1)

(5.2)

Maria Piticu

divergent pentru q 1
n continuare, vom da cteva criterii de convergen

pentru aceste serii.

1. Primul criteriu de compara ie:

k =1

k =1

Fie seriile x k , y k , x k , y k 5 + i 5 + . Dac

x k y k () , k N ,

atunci:

yk

a)

k =1

xk

b)

k =1

convergent

divergent

xk

k =1

yk

k =1

convergent
divergent

Demonstra ie:
Not m:
sk = x1 + x 2 + ... + x k

k = y1 + y 2 + ... + y k
Evident avem:
sk k () k N

a) y k convergent
k =1

(5.3)
(k )kN convergent (k )kN m rginit superior

k M () k N

( 5 .3 )

sk M () k N (sk )k N m rginit

superior (sk )kN convergent x k convergent


k =1

b) x k divergent
k =1

( 5. 3 )

(sk )k N divergent (sk )k N nem rginit superior

(k )kN nem rginit (k )kN divergent y k divergent .


k =1

Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------
(k!) 2 este convergent deoarece (k!)2 1 pentru k1 i
a) Seria
(2k ) ! 2k
k =1 (2k ) !
compara ia se face cu seria geometric

53

Analiz Matematic

k(k + 1)

b) Seria

este divergent , deoarece

k =1

k (k + 1)

>

1
i
k +1

compara ia se face cu seria armonic .


--------------------------------------------------------------------------------------------2. Al doilea criteriu de compara ie
x k +1 y k +1

( ) k N
xk
yk

Dac :
Atunci:

a)

convergent

divergent

k =1

b)

k =1

convergent

divergent

Demonstra ie:
x
x
x
x
y
x
x
Din k +1 k +1 k k +1 () k N 1 2 ... k ...
y1 y 2
yk
xk
yk
y k y k +1

not m =

Dac

x1
, atunci x k y k () k N i suntem n condi iile
y1

crietriului anterior.

3. Criteriul de condensare al lui Cauchy

Fie

xk 5 +

k =1

Dac

irul (x k )k N al termenilor serie este descresc tor, atunci seriile

x k i

k =1

x 2k au aceeai natur .

k =1

Demonstra ie:

*) Presupunem c seria

2
k =1

seriei

x
k =1

54

n felul urm tor:

x 2k este convergent . Vom grupa termenii

Maria Piticu

= x 1 + (x 2 + x 3 ) + (x 4 + x 5 + x 6 + x 7 ) + ...

k =1

+ x 2k + x 2k +1 + x 2k +2 + ... + x 2k +11 + ...


Fiecare grup con ine 2k termeni (k 0 )
Not m y k = x 2k + x 2k +1 + ... + x 2k +1 1 (5.4) i consider m seria

k =0

numit seria cu termeni grupa i.

Evident, natura seriei

x k o putem preciza folosind seria

k =1

k =1

Deoarece y k = x 2k + x 2k +1 + ... + x 2k +1 1 2k x 2k

y k 2k x

() k N

2k

(5.5)

putem folosi primul criteriu al compara iei. Din

k =1

y k convergent

x 2k convergent

k =1

convergent .

k =1

**) Presupunem seria

convergent i vom forma seria cu termenii

k =1

grupa i

astfel nct termenul y k 1 s fie

k =1

y k 1 = x 2k 1+1 + x 2k 1+2 + x 2k 1+3 + ... + x 2k x 2k + x 2k + x 2k + ... + x 2k =


'****(****)
2k 1 termeni

= 2k 1 x 2k =
y k 1

1 k
2 x 2k
2

1 k
2 x 2k
2

()

k N

(5.6)

Folosind criteriul compara iei i rela ia (5.6) ob inem:

convergent

k =1

y
k =0

convergent

2
k =1

x 2k convergent .

55

Analiz Matematic

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Seria armonic generalizat

k =1 k

(5.7)

care este convergent pentru > 1 .

n cazul de fa , seria

k =1

2k x 2k

este

2 (

k =1

k 1)

care este o serie

geometric cu ra ia subunitar pentru > 1 .


--------------------------------------------------------------------------------------------4. Criteriul r d cinii al lui Cauchy

Fie seria x k , cu x k 5 +
k =1

a) Dac exist un num r natural N1 astfel nct pentru orice k N1 s


avem

x k q (q (0,1)) atunci seria

este convergent .

k =1

b) Dac exist un num r natural N2 astfel nct pentru orice k N2 s


avem

x k 1 atunci seria

nu este divergent .

k =1

Demonstra ie:
a) Din

x k q () k N1 x k qk () k x . Cum q (0,1) , seria

qk este convergent . Conform criteriului compara iei, seria

k N1

este

k N1

convergent

este convergent .

k =1

b) Din

x k 1 k N2 x k 1 () k N2

este divergent .
Corolar

56

(x k )kN

x
k =1

Maria Piticu

Dac

lim k x k = l , atunci:

a) dac l < 1

convergent

k =1

b) dac l > 1

divergent

k =1

Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------Dac l = 1 , nu putem trage nici o concluzie asupra seriei.


-----------------------------------------------------------------------------------------Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------
1
1
este convergent deoarece lim k x k = lim
a) seria
= 0 <1
k
k
k ln k
k =2 (ln k )

(5k )k

b) seria

(16k

k =1

+k +1
5k

lim k x k = lim

este divergent deoarece


=

5
>1
4

16k + k + 1
--------------------------------------------------------------------------------------------2

5. Criteriul raportului dAlembert

Fie seria

, xk 5 +

k =1

a) Dac exist un num r natural N1 astfel nct pentru orice k N1 s


avem

x k +1
q (0 < q < 1) atunci seria
xk

este convergent .

k =1

b) Dac exist un num r natural N2 astfel nct pentru orice k N2 s


x
avem k +1 1 , atunci seria este divergent
xk

Demonstra ie:
a) Din condi ia

x k +1
q () k N1 , rezult
xk

x N1+p qp x N1 () p 1

x k +1 qx k () k N1 sau
(5.8)
57

Analiz Matematic

Folosim criteriul compara iei

innd seama c

seria

este

p1

pentru q (0,1) . Rezult

convergent

este convergent , de

k N1

unde i seria

este convergent .

k =1

b) Din condi ia

x k +1
1 pentru () k N2 rezult
xk

deci irul (x k )kN

0. Seria xk este divergent .

x k +1 x k () k N2 ,

k =1

Corolar:

Daca lim

x k +1
= l , atunci:
xk

a) Dac l < 1
b) Dac l > 1

convergent ;

divergent

k =1

k =1

Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------Dac l=1, nu putem spune nimic despre natura seriei:

------------------------------------------------------------------------------------------

Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------

a) Seria

ak!

cu

a>0

k =0

lim

58

x k +1
a
= lim
= 0 <1
k k + 1
xk

este

convergent

deoarece

Maria Piticu

ak
b
k =1 k

b) Seria

cu

a >1

b > 0 este divergent

deoarece

x k +1
= lim a ( k ) b = a > 1
k
k x
k +1
k
--------------------------------------------------------------------------------------------lim

6. Criteriul Raabe Duhamel

Fie seria

; xk 5 +

k =1

a) Dac exist un num r natural N1 , astfel nct pentru orice

x k este
k N1 s avem k k 1 > 1, atunci seria
x k +1

k =1
convergent .
b) Dac exist un num r natural N2 , astfel nct pentru orice k N2 ,

x
s avem k k 1 1, atunci seria

x k +1

este divergent .

k =1

Demonstra ie:
a) Pentru simplitate, lu m N1 = 1 i

= 1 + unde

> 0 . Condi ia

x
k k 1 1 + () k 1 ne permite s scriem:

x k +1
kx k (k + 1)x k +1 x k +1 > 0 () k 1

(5.9)

Prin urmare irul (kx k )kN este un ir descresc tor de numere pozitive,
deci este convergent. Not m
lim kx k = l

(5.10)

Pentru

seria

[kx

(k + 1)x k +1 ]

consider m

suma

par ial

k =1

sn =

[kx

(k + 1)x k +1 ] = x1 (n + 1)x n+1 .

k =1

59

Analiz Matematic

lim sn = x1 l 5 , rezult

Cum

convergent , deci convergent

seria

va fi i seria

compara iei i inegalit ii (5.9).

[kx

(k + 1)x k +1 ]

conform criteriului

este

k =1

k =1

x
b) Din k k 1 1 rezult

x k +1
x k +1

k
x k ( ) k N2
k +1

(5.11)

Pentru simplitate lu m N 2 =1 i ob inem


xk

x1
( ) k 1
k

(5.12)

Folosim criteriul compara iei avnd n vedere c

seria

este

k =1

divergent .

Corolar:

Dac

x
lim k k 1 = l + , atunci

x k +1

a) dac l > 1

este convergent .

k =1

b) dac l < 1

este divergent .

k =1

Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------Dac l = 1 nu putem spune nimic despre natura seriei.

------------------------------------------------------------------------------------------

60

Maria Piticu

Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------
k!
este convergent deoarece
a) Seria
k =1 ( 2 + 1)( 2 + 2 ).....( 2 + k )

x
2k
lim k k 1 = lim
= >1
k
k k + 1
x k +1

b) Seria

( + 1)...( + k 1)
k!

cu (0,2) este divergent

deoarece

k =1

x
k
( 1) = 1 < 1
lim k k 1 = lim
k

k +1

x k +1

---------------------------------------------------------------------------------------------

6. Exerci ii rezolvate

1) S

p, q N

(2k 1)!!
1
se precizeze natura seriei
(2k )!! q
k
k =1

unde p, q 1 ,

x
2k + 1 k
Din criteriul raportului avem lim k +1 = lim
= 1 deci

k 2k + 2
k x
k + 1
k
nedeterminare. Atunci folosim criteriul Raabe Duhamel i calcul m
2k + 2 p k + 1 q
x

lim k k 1 = lim k
1 =

k

x k +1
k 2k + 1 k
2p1(p + 2q)k p+q1 + ... p + 2q
(2k + 2)p (k + 1)q (2k + 1)
=
>1
=
lim
k
k
2
2p k p+q1 + ...
(2k + 1)p k q1

= lim

prin urmare seria este convergent .

ak

dup valorile parametrului a > 0 ;


k!
Vom folosi criteriul compara iei avnd n vedere inegalit ile existente
2) S se precizeze natura seriei

k =1

1 k k! k

(6.1)

61

Analiz Matematic

sau
ak
ak

ak
k
k
k!

*) Din

ak
k

k!

(6.2)

ak

a k convergent pentru a (0,1)

k =1

putem spune c seria dat este convergent pentru a (0,1)

**)Din

ak
k

k!

ak

k
k =1

ak
k
ak
divergent pentru a > 1 deoarece
k kN

este divergent (pentru a=1)

k =1

putem spune c seria dat este divergent pentru a 1


3) S se determine valorile parametrului x 5 pentru care seria

(sin x )k
este absolut convergent , semiconvergent sau divergent .
k
k =1

*) Convergen a absolut

Pentru seria modulelor

k =1

| sin x |k
k

aplic m criteriul raportului

x k +1

k
= lim | sin x |
=| sin x |< 1 . Pentru x (2n + 1) , n ;
k
k x
2
k +1
k
lim

**) Cazul x =

62

+ 2n
2

Maria Piticu

Seria dat

devine

k =1

armonic cu =

***) Cazul x =

1
k

, deci este divergent

1
< 1.
2

3
+ 2n
2

Seria dat devine

( 1)

k =1

cu
1

k kN

deoarece este o serie

1
k

, deci este convergent fiind serie alternat

Ob inem urm torul rezultat:

(sin x )k

k =1

este

absolut convergent pentru x 5 \ (2n + 1) , n ;


2

divergent pentru x + 2n, n ;

+ 2n, n ;
semiconvergent pentru x

4) S se determine parametrul z $ pentru care seria

zk
k
k =1 k 2

este absolut convergent , semiconvergent sau divergent .


*) Convergen a absolut
Pentru seria modulelor aplic m criteriul raportului

| z |k
k
k =1 k 2

xk + 1
|z| k
|z|
= lim

=
< 1 pentru | z |< 2 .
k 2
k
k +1
2
xk
lim

**) Cazul | z |= 2
n seria ini ial separ m seria p r ilor reale de cea a p r ilor imaginare
folosind forma trigonometric a parametrului complex z .
z =| z | (cos + i sin ) = 2(cos + i sin )

63

Analiz Matematic

zk
=
k
k =1 k 2

sin k
cos k
+i
k
k
k =1
k =1

Folosind criteriul lui Abel se poate ar ta c


convergente.
cos k
Pentru seria
avem:
a) ( k )k N = (

cele dou

serii sunt

k =1

1
k k N

b) Pentru seria

cos k irul sumelor par iale este m


k =1

s n = cos + cos 2 + + cos n =

cos

rginit deoarece

(n + 1) sin n
2

sin
2

sin
2

pentru 2k
***) Cazul | z |> 2

zk
=
k
k =1 k 2

| z | cos k
| z | sin k
+
i

k
k
k =1 2
k =1 2

Cele dou serii de numere reale sunt divergente deoarece irurile


| z | k cos k

0
2

kN
| z | k sin k

Prin urmare, am ob inut urm torul rezultat


- absolut convergent pentru z $ cu | z |< 2

zk

este: - semiconvergent pentru z $ cu | x |= 2 i 2k


k
-divergent pentru z $ cu | z |> 2
k =1 k 2

5) S se calculeze sumele urm toarelor serii:

1
a)
k =1 k (k + 1)

2k + ( 1)
5k
k =1

b)

64

k +1

Maria Piticu

c)

k!
1

k =0

d)

k2
k =1 k!

a) Pentru aceast serie, vom calcula suma, s, folosind defini ia


1 1 1
1
1
1
1
1
1
= 1
sk =
+
+ +
= = 1 + + +
1 2 2 3
k (k + 1)
2 2 3
k k +1
k +1
prin urmare
1

s = lim sk = lim 1
= 1 , deci s = 1 .
k
k
k + 1

b) Seria se poate scrie ca diferen a dintre dou serii geometrice cu ra ie


2
1
k
k

k +1

k
(
)
2 + 1
5
1
2
subunitar
=
= 5 5 = , deci
k
2
1
6
5
5
5

k =1
k =1
k =1
1
1+
5
5
5
s= .
6

c) Vom folosi limita cunoscut a irului


k
(x k )k cu x k = 1 , klim
xk = e

n = 0 n!

n cazul seriei de fa , observ m c sk =

n! , deci
n=0

lim sk = e .

Deci putem re ine seria lui e

1
=e
k =0 k!

d) Pentru calculul sumei acestei serii putem folosi seria num rului e
dac punem seria sub o form convenabil

k (k 1) + k
k2 = 1+
k2 = 1+
=
k!
k =1 k!
k = 2 k!
k =2

= 1+

1
1
1
+
=2
= 2e deci s = 2e .
k
2
!
k
1
!

k
(
)
(
)
k =2
k =2
k =0 !

65

Analiz Matematic

66

Maria Piticu

CAPITOLUL IV
FUNC II VECTORIALE DE VARIABIL VECTORIAL

4.1. Tipuri de func ii


a) In spa iul vectorial n /
consider m o mul ime E n i o func ie
f : E . Aceasta face s corespund vectorului x = ( x1, x 2 ,...x n ) E
num rul real pe care l not m f ( x ) sau f ( x1, x 2 ,...x n ) . O astfel de func ie

f :E

o numim func ie real (scalar ) de o variabil vectorial

sau func ie real (scalar ) de n variabile reale.

,
f ( x1, x 2 ,...x n ) = x1 + x 2 + ... + x n
g( x1, x 2 ,...x n ) = x1 x 2 ... x n

De exemplu, func iile f , g :

numite func ie sum , respectiv func ie produs sunt func ii reale de n


variabile reale.
Fie:

x 0 = ( x 01, x 02 ,...x 0n ) E punct fixat


x = ( x1, x 2 ,...x n ) E punct curent.

Not m Ei = x i

( x 01,..., x 0i 1, x i, x 0i +1,..., x on )

Defini ie:
Func ia fi : Ei definit de rela ia:
fi ( x i ) = f ( x 01,..., x 0i 1, x i , x 0i + 1,..., x 0n )

(1.1)

se numete func ie par ial a func iei f .

Subliniem faptul c pentru o func ie de n variabile putem defini n func ii


par iale.

67

Analiz matematic

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Fie f : E

, f ( x , y) = 1 x 2 y 2

unde E = {(x, y)

(1.2)

x + y 1}
2

Pentru aceast func ie putem defini dou func ii par iale.

1
ob inem func ia par ial
2
3
1
f1(x ) = f x, =
x2
2
4

Pentru y =

definit pe mul imea E1 =

(1.3)

3 3
,

2 2

1
ob inem func ia par ial
5
24
1
f2 ( y ) = f , y =
y2
25
5

24 24
definit pe mul imea E2 =
,

5
5

Pentru x =

(1.4)

Graficul unei func ii reale de n variabile reale este o mul ime din spa iul
cu n + 1 dimensiuni,
G f = ( x , f ( x )) n+1 x = ( x 1 ,..., x n ) E

---------------------------------------------------------------------------------------------

b) Fie acum m func ii reale

f1, f2,..., fm : E

Valorile acestor func ii ntr-un punct x E formeaz un sistem de m


numere reale, f1( x ), f2 ( x ),..., fm ( x ) pe care le putem considera
coordonatele unui punct din

fiec rui punct x E n facem s -i corespund


( f1( x ),..., fm ( x )) m ob inem o func ie

Dac

f :E

68

punctul

Maria Piticu

definit prin egalitatea:

f ( x ) = ( f1( x ), f2 ( x ),..., fm ( x ))

(1.5)

pe care o numim func ie vectorial de o variabil vectorial sau func ie


vectorial de n variabile reale i o not m simplu
f = (f1 , f 2 ,..., f m )
(1.6)
Func iile reale f1, f2 ,..., fm : E
ale func iei vectoriale f .

se numesc componentele scalare

Graficul acestei func ii vectoriale este o mul ime din spa iul
Gf = ( x, f1( x ),..., fm ( x )) n +m x E .

n+m

n
, prin
c) Dac consider m spa iul vectorial al vectorilor liberi /
analogie, putem defini o func ie vectorial de variabil vectorial pe care
o not m

f
f :E

i pe care o preciz m prin componentele sale

f = [f1 , f 2 ,..., f m ]
fi : E

i = 1, m

Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------*) Cu ajutorul coordonatelor polare, i putem defini o func ie


vectorial

f
r :E

unde r este vectorul de pozi ie al punctului M ( x , y) din plan

Deoarece

x = cos
y = sin

(1.7)

69

Analiz matematic

M , func ia vectorial
unde = r iar = XO

f
f
f
r = [ cos , sin ] = cos i + sin j
f

f
r este
(1.8)

2
unde i = [1,0] i j = [0,1] sunt vectorii bazei canonice din

**) Analog, cu ajutorul coordonatelor sferice , , i putem defini o


func ie vectorial

f
r :E

x = cos cos
y = cos sin
z = sin

(1.9)

f
r = [ cos cos , cos sin , sin ] =
f
f
f
= cos cos i + cos sin j + sin k
f f f
3
unde i , j , k sunt vectorii bazei canonice din

(1.10)

---------------------------------------------------------------------------------------------

d) Func ia

f
n
m
f :E

este tot un exemplu de func ie vectorial de o variabil vectorial .


Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Dac consider m n 3 dou puncte materiale P1 i P2 de mase m1 , m 2

situate la distan a r unul fa de cel lalt, for a F cu care punctul material


P1 este atras de P2 , conform legii lui Newton, este

70

Maria Piticu

f
mm f
F = k 12 2
r
f
f
3
unde
, = 1 (versorul direc iei P1P2 )

(1.11)

3
3

Acesta este un exemplu de func ie f : E


---------------------------------------------------------------------------------------------

e) Func ia
n
n
n
m
f :E
*

*
... *

'*
(
)
p ori

o numim func ie vectorial de p variabile vectoriale.


Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Dac studiem micarea unui punct material de mas m n cmpul
gravita ional al P mntului, for a care ac ioneaz asupra lui este for a de
greutate
f
f
(1.12)
F = mg

Aceeai for

o putem exprima prin

f
f
F = m$r$
f
unde r este vectorul de pozi ie al punctului material.

(1.12)

Prin integrarea ecua iei

$fr$ = gf

(1.13)

ob inem
f
f
f t2 f
r = g + tC1 + C 2
2

(1.14)

3
3
3
3

i avem un exemplu de func ie r : E


---------------------------------------------------------------------------------------------

71

Analiz matematic

4.2. Opera ii cu func ii vectoriale

S consider m func iile

f : E1
g : E2
: E3

m
m

Suma f + g : E1 E2

(f + g)( x ) = f ( x ) + g( x )

este definit astfel

() x E1 E 2

Produsul f al func iei f cu scalarul

f : E1

(2.1)
este o func ie

definit astfel

() x E1

(f )( x ) = f ( x )

n mod asem n tor, produsul f ntre func ia vectorial

(2.2)

f i func ia

scalar ,

f : E1 E3

este definit de rela ia

(f )( x ) = ( x )f ( x )

() x E1 E3

(2.3)

Opera iile de adunare i nmul ire cu scalari (sau cu func ii scalare) ale
func iilor vectoriale se reduc la opera iile respective, efectuate asupra
componentelor lor reale.
Astfel, dac f = (f1 , f 2 ,..., f m ) i g = ( g1, g2 ,..., gm ) , atunci
f + g = ( f1 + g1, f2 + g2 ,..., fm + gm )
f = (f1, f2 ,..., fm )

(2.4)

f = (f1, f2 ,..., fm )
Pentru func iile vectoriale f i g putem defini produsul scalar
m

f , g ( x ) = f ( x ), g( x ) = fk ( x )gk ( x )
k =1

72

(2.5)

Maria Piticu

precum i norma
m

f (x) = f (x) =

k =1

2
k

(x)

(2.6)

4.3. Compunerea func iilor vectoriale

S consider m func iile vectoriale


f :E n F m,

g:F

h = gc f :E

f = (f1 , f 2 ,..., f m ) ,

g = (g1, g2 ,..., gp ) ,
p

h = (h1, h2 ,..., hp )

Pentru orice x E putem scrie:

h( x ) = (g c f )( x ) = g( f ( x )) = (g1( f ( x )), g2 ( f ( x )),..., gp ( f ( x )))


adic
h1( x ) = g1( f ( x )) = (g1 c f )( x )
h ( x ) = g ( f ( x )) = (g c f )( x )
2
2
2

...
hp ( x ) = gp ( f ( x )) = (gp c f )( x )

(3.1)

Prin urmare, compunerea a dou func ii vectoriale revine la a compune o


func ie scalar cu o func ie vectorial .
Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Fie func iile
f ( x, y ) = ( x cos y, x sin y, x ) ,
f :E 2 F 3 ,

g:F

Func ia compus h = g c f , h : E

g(u, v, w ) = (u2 , veu , w 2 ) ,


2

are componentele

h1 = g1 c f
h2 = g2 c f
h3 = g3 c f

h1( x, y ) = g1( f ( x, y )) = g1( x cos y, x sin y, x ) = x 2 cos2 y

73

Analiz matematic

h2 ( x, y ) = g2 ( f ( x, y )) = g2 ( x cos y, x sin y, x ) = x sin y e x cos y


h3 ( x, y ) = g3 ( f ( x, y )) = g3 ( x cos y, x sin y, x ) = x 2
Prin urmare, func ia compus h este
h( x, y ) = ( x 2 cos2 y, x sin y e x cos y , x 2 )
---------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. Inversarea func iilor vectoriale

Fie aplica ia biunivoc

T :E

i inversa sa

T 1 : F

T = ( f1, f2 ,..., fm )

T 1 = (1, 2 ,..., n )

Vom ncerca s stabilim o leg tur ntre componentele reale ale func iilor
T i T 1 .
Putem scrie:

T( x ) = ( f1( x ), f2 ( x ),..., fm ( x )) ,
1

T ( y ) = (1( y ), 2 ( y ),..., n ( y )) ,
Pentru fiecare punct y F exist

x :E
y :F

un punct x E i numai unul astfel

nct y = T( x ) ,i anume punctul x = T 1( y ) . Altfel spus, pentru fiecare


vector y F , ecuatia

y = T( x )
cu necunoscuta vectorial

(4.1)

x , are o singur solu ie n E , anume

x = T (y)
Fie y = ( y1, y 2 ,..., y m ) F i x = ( x1, x 2 ,..., x n ) E
Egalitatea (4.1) se scrie

( y1, y 2 ,..., y m ) = T( x ) = ( f1( x ), f2 ( x ),..., fm ( x ))


adic y1 = f1( x ) , y 2 = f2 ( x ) , , y m = fm ( x )
sau

74

(4.2)

Maria Piticu

y1 = f1( x1, x 2 ,..., x n )

y 2 = f2 ( x1, x 2 ,..., x n )

...
y m = fm ( x1, x 2 ,..., x n )

(4.3)

Ecua ia vectorial (4.1) este echivalent cu sistemul (4.3) de m ecua ii


scalare.
Analog, ecua ia (4.2) se scrie

( x1, x 2 ,..., xn ) = T 1( y ) = (1( y ), 2 ( y ),..., n ( y ))


i putem spune c este echivalent cu n ecua ii scalare
x1 = 1( y1, y 2 ,..., ym )

x 2 = 2 ( y1, y 2 ,..., ym )

...
x n = n ( y1, y 2 ,..., y m )

(4.4)

A spune c pentru orice y F , ecua ia y = T( x ) are o singur solu ie n

E , x = T 1( y ) , revine la a spune c , pentru fiecare sistem de valori


( y1, y 2 ,..., y m ) sistemul (4.3) de m ecua ii cu n necunoscute are o
singur solu ie ( x1, x 2 ,..., x n ) dat de egalitatea (4.4).
4.5. Func ii vectoriale m rginite

Consider m func ia f : E

Defini ie:
Func ia f este m rginit
valorilor f (E)

pe mul imea E dac

mul imea

este m rginit .

Aceasta nseamn c exist o sfer n


r , U(0, r ) , astfel nct, f (E) U(0, r )

m
m

centrat n origine i de raz


. Aceasta revine la a scrie c

pentru orice punct x E avem f ( x ) r .


Ob inem astfel o defini ie echivalent
urm toarea

cu cea precedent

dat

de

75

Analiz matematic

Propozi ie:
Func ia f : E n m este m rginit pe mul imea E dac i
numai dac exist un num r r > 0 astfel nct pentru orice x E s
avem f ( x ) r .

Pentru func ia vectorial


demonstra urm toarea

f :E

, f = ( f1, f2 ,..., fm ) mai putem

Propozi ie:
Func ia vectorial f este m rginit dac i numai dac
componentele sale scalare, f1, f2 ,..., fm sunt m rginite.

toate

Intr-adev r, pentru orice x E avem

f ( x ) = ( f1( x ), f2 ( x ),..., fm ( x ))

i
m

fk ( x ) f ( x ) fk ( x ) , k = 1, m
k =1

*) Dac

f este m rginit , atunci f ( x ) r () x E i din inegalitatea


fk ( x ) r () x E i k = 1, m , deci func iile fk

fk ( x ) f ( x ) rezult
sunt m rginite.

**) Dac func iile fk sunt m rginite, atunci fk ( x ) rk < () x E . Prin


urmare

k =1

k =1

fk ( x ) rk = r i folosind inegalitatea

f ( x ) fk ( x )
k =1

deducem f ( x ) r () x E , deci f este m rginit .


Studiul func iilor vectoriale m rginite se reduce la studiul func iilor scalare
m rginite.

76

Maria Piticu

4.6. Limite de func ii vectoriale

Fie func ia f : E

pentru E i vectorul l

, vectorul x 0

este limita func iei f n x 0

dac pentru orice vecin tate a lui l , U(l)


lui x 0 , V( x 0 )

punct de acumulare,

Defini ie:
Se spune c vectorul l
n

, exist o vecin tate a

, astfel nct pentru orice x V( x 0 ) E , x x 0 ,

s avem f ( x ) U(l) .
Se scrie lim f ( x ) = l
xx0

Propozi iile urm toare dau defini ii echivalente ale limitei.


Propozi ie 1:

lim f ( x ) = l

xx0

pentru orice ir ( x k )k x 0 cu x k E ,

xk x 0 , irul ( f ( xk ))k l

Propozi ie 2:

lim f ( x ) = l

xx0

pentru orice > 0 , exist

astfel nct oricare ar fi x E , x x 0 cu

un num r > 0

x x 0 < , s

avem

f (x) l <

Propozi ie 3:

lim f ( x ) = l pentru orice > 0 , exist o vecin tate a lui x 0 ,

xx0

V ( x 0 )

, astfel nct pentru orice x V ( x 0 ) E , x x 0 s avem

f (x) l < .

77

Analiz matematic

x = ( x1, x 2 ,..., xn ) E n i x 0 = ( x 01, x 02 ,..., x 0n )


condi ia x x 0 este echivalent cu condi iile

Deoarece

x1 x 01
x 2 x 02
...
x n x 0n
De aceea, n loc de

lim f ( x ) , putem scrie

xx0

n elegem c trecerea la limit


componente.
Pentru func ia vectorial
demonstra urm toarea

lim f ( x1, x 2 ,..., x n ) , i

x1 x 01
x 2 x 02
...
xn x 0 n

se face independent, dar simultan pe

f :E

f = ( f1, f2 ,..., fm ) putem

Propozi ie

lim f ( x ) = l

xx0

lim f j ( x ) = l j , j = 1, m

xx0

Demonstra ie:
lim f ( x ) = l
xx0

( def )

pentru () ( xk )k x 0 cu x k E , x k x 0

avem ( f ( x k ))k l . Acesta fiind un ir de vectori din

( def )

( f j ( xk ))k l j cu j = 1, m lim f j ( x ) = l j
xx0

Pentru implica ia invers , demonstra ia este asem n toare.


Re inem c

lim f ( x ) = ( lim f1( x ), lim f2 ( x ),..., lim fm ( x ))

xx0

xx0

xx0

xx0

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Dac una dintre componentele reale ale func iei vectoriale f nu are limit
n x 0 , sau dac aceasta este infinit atunci f nu are limit n x 0 .
-----------------------------------------------------------------------------------------78

Maria Piticu

Se pot demonstra urm toarele propriet i ale limitelor de func ii


1) Fie f : E n m , x 0 n , punct de acumulare pentru E . Dac

are limit n x 0 , atunci limita este unic .


2) Fie f : E

, x0

, punct de acumulare pentru E , l

lim f ( x ) = l lim f ( x ) = l

xx0

xx0

3) Fie f , g, h : E n , x 0 n punct de acumulare pentru E


Dac :
a) () lim f ( x ) , lim g( x ) , lim h( x )
xx0

xx0

xx0

b) ()

V( x 0 ) a..
f ( x ) g( x ) h( x )

()

pentru

x V( x 0 ) E ,

x x0 ,

avem

Atunci: lim f ( x ) lim g( x ) lim h( x )


xx0

xx0

xx0

4) Fie f , g, h : E n , x 0 punct de acumulare pentru E , l


Dac :
a) lim f ( x ) = lim g( x ) = l
xx0

xx0

x x0 ,

avem

Atunci: () V( x 0 ) a.. pentru () x V( x 0 ) E , x x 0 , s

avem

b) ()

V( x 0 ) a..
f ( x ) g( x ) h( x )

()

pentru

x V( x 0 ) E ,

Atunci: lim g( x ) = l
xx0

5) Fie f : E n
Dac :
a) () lim f ( x )

, x0

punct de acumulare, l

xx0

b) < lim f ( x ) < , unde ,


xx0

< f (x) <

79

Analiz matematic

6) Fie f , g : E n , x 0
Dac :
a) () lim f ( x ) , lim g( x )
xx0

punct de acumulare pentru E .

xx0

lim f ( x ) < lim g( x )

b)

xx0

xx0

Atunci: () V( x 0 ) a.. pentru () x V( x 0 ) E , x x 0 , s

avem

f ( x ) < g( x )
7) Fie f , g : E

l*

, x0

, punct de acumulare pentru E ; l i

lim f ( x ) = l

xx0

lim g( x ) = l *

lim ( f + g)( x ) = lim f ( x ) + lim g( x ) = l + l *


xx0

xx0

lim f ( x ) = l
8) xx0
lim g( x ) = l *

xx0

xx0

lim f , g ( x ) = lim f ( x ), lim g( x ) = l, l *


xx0

xx0

9) Fie f , g : E

xx0

, x0

xx0

, punct de acumulare pentru E ; l i

l*
lim f ( x ) = l

x x0

lim g( x ) = l *

lim ( f g)( x ) = lim f ( x ) lim g( x ) = l l *

x x0

10) Fie

f :E

x x0

x x0

g:E

x x0

x0

, punct de

acumulare pentru E .

a) lim f ( x ) = 0
x x0
%
%
b) g m arg inita pe V( x 0 )

lim ( f g)( x ) = 0

x x0

Pentru existen a limitei ntr-un punct a unei func ii vectoriale putem


demonstra urm toarele criterii.

80

Maria Piticu

Criteriul Cauchy Bolzano

Fie f : E

, x0

punct de acumulare pentru E .

Func ia f are limit n x 0 dac i numai dac pentru orice > 0 exist o
vecin tate a lui x 0 , V ( x 0 ) , astfel nct pentru orice dou puncte x i

x V ( x 0 ) E , x i x x 0 , s avem f ( x) f ( x) < .
Demonstra ie:
lim f ( x ) = l
xx0

( def )

pentru () > 0 () V ( x 0 ) a.. pentru ()

x V ( x 0 ) E , x x 0 , avem f ( x ) l <

Pentru dou puncte x i x V ( x 0 ) E , cu x , x x 0 putem scrie

f ( x) l <
2

f ( x ) l <

Calcul m


+ =
2 2
Presupunem c pentru () > 0 () V ( x 0 ) astfel nct pentru

f ( x) f ( x) f ( x) l + l f ( x) <

() x i x V ( x 0 ) E , cu x , x x 0 , s avem f ( x) f ( x) < .
Fie irul ( x k )k x 0 cu x k E , x k x 0 . Putem spune c

() un rang
N astfel nct pentru orice p, q > N s avem xp i x q V( x 0 ) , xp i
x q x 0 , deci s putem scrie f ( xp ) f ( x q ) < .

Rezult

irul ( f ( xk ))k

este un ir Cauchy n

convergent. Rezult c exist l

deci este

astfel nct lim f ( x ) = l .


xx0

81

Analiz matematic

Criteriul major rii

Fie f : E

:E

, x 0 punct de acumulare pentru E i

Dac :
a) lim ( x ) = 0
xx0

b) () l

i () V( x 0 ) astfel nct pentru () x V( x 0 ) E ,

x x 0 , avem f ( x ) l ( x )
Atunci: lim f ( x ) = l
xx0

Demonstra ie:
Fie un ir ( x k )k x 0 , x k V( x 0 ) E , x k x 0 . Conform ipotezei
putem scrie

lim ( xk ) = 0

f ( x k ) l ( x k )
Folosind criteriul compara iei de la iruri, putem spune c
de unde rezulta c

lim f ( x k ) = l ,

lim f ( x ) = l .

xx0

4.7. Limita pe direc ie

n
. Dac
Fie vectorul a

Not m

f
a (x 0 )

= {x

f
f
a = 1 , spunem c a este o direc ie n
f
x = x 0 + ha,

numim dreapt ce trece prin x 0

82

}. Aceast

mul ime din

.
n

f
, direc ia ei fiind dat de vectorul a .

Maria Piticu

Fie f : E

, x0

punct de acumulare al mul imii E i

In cazul limitei pe direc ie, ne intereseaz limita func iei f n x 0 atunci

cnd x se apropie de x 0 pe o dreapt de direc ie a ce trece prin acest


punct, adic

f
a

( x0 ) E .

Defini ie:
Spunem c limita func iei f n x 0 pe direc ia dat de vectorul

f
f
a este l , ( lim f ( x ) = l) , dac l = lim f ( x 0 + ha) .
xx0
f
(a)

h 0

Defini ie:
Spunem

f are limit
c
pe direc ie
f
f
lim f ( x 0 + ha) = l pentru orice vector direc ie a .

x0

dac

h0

Putem afirma c dac func ia f are limit n x 0 , atunci ea are i limit pe


direc ie n x 0 , reciproca nefiind totdeauna adev rat .
De exemplu, func ia f :

xy
pentru ( x, y ) (0,0)

f ( x, y ) = x 2 + y 2

0 pentru ( x, y ) = (0,0)
nu are limit n (0,0) 2 deoarece nu are limit pe direc ie.
Deoarece este vorba de punctul (0,0) 2 putem spune c
punct ne apropiem pe o dreapt de ecua ie y = mx .

de acest

Limita pe direc ie o putem calcula astfel:

lim

( x, y ) ( 0,0 )
( y = mx )

mx 2
m
=
2
2
x 0 x (1 + m )
1 + m2

f ( x, y ) = lim f ( x, mx ) = lim
x 0

83

Analiz matematic

i cum limita depinde de panta dreptei, deci de direc ia pe care ne


apropiem de punctul (0,0) 2 , rezult c f nu are limit pe direc ie n

(0,0)

, deci nu are limit n acest punct.

4.8. Limite iterate

Fie func ia f : E

i x 0 = ( x 01, x 02 ,..., x 0n )

, punct de

acumulare al mul imii E .


Din aceast func ie vectorial de n variabile reale, putem ob ine func ii
vectoriale de o variabil real , i anume func iile sale par iale.
fi : Ei m , i = 1, n

fi ( x i ) = f ( x1, x 2 ,..., x i,..., x m )

unde Ei = x i

(8.1)

( x1, x 2 ,..., x i ,..., x n ) E} iar numerele x 0i sunt puncte

de acumulare pentru aceste mul imi.


Se pot considera limitele acestor func ii de o singur variabil .
lim fi ( x i ) = lim f ( x1, x 2 ,...x i ,..., x n ) , i = 1, n
x i x 0i

(8.2)

x i x 0i

Cu observa ia c limita (8.2) este o func ie vectorial ce depinde de


celelalte n-1 variabile r mase diferite de x i . In mod asem n tor putem
calcula limita
lim ( lim f ( x 1,..., x i ,..., x j ,..., x n )) , j i

(8.3)

x j x 0 j xi x 0 i

care ne conduce la o func ie vectorial ce depinde de cele n 2 variabile


r mase
Acest procedeu se poate continua pn se epuizeaz toate variabilele.
Defini ie:
Numim limit

iterat

a func iei f n punctul x 0

limita

func iei f In raport cu toate variabilele luate pe rnd.

De exemplu:

lim

lim ... lim f ( x1, x 2 ,..., x n )

x 1 x 01 x 2 x 02

84

x n x 0n

(8.4)

Maria Piticu

Deoarece trecerea la limit se poate face n n! moduri, putem spune c o


func ie de n variabile are n! limite iterate.
Propozi ie:
Dac exist limita unei func ii ntr-un punct i una dintre limitele
sale iterate n acest punct, atunci aceste limite sunt egale.
Demonstra ie:
Pentru simplitate consider m cazul unei func ii de dou variabile
f : E 2 m , ( x 0 , y 0 ) 2 punct de acumulare pentru E .
Presupunem c exist limitele

lim f ( x, y ) = l

xx0
yy0

lim lim f ( x, y ) = l12

(8.5)
m

x 0 y 0

vom ar ta c l = l12

Pentru fiecare x E1 = x

( x, y ) E} not m

F( x ) = lim f ( x, y )

(8.6)

y 0

Prin urmare,

lim F( x ) = l12

(8.7)

xx0

Fie > 0 arbitrar ales. Deoarece


putem spune c

exist

lim f ( x, y ) = l comform defini iei,

xx0
yy0

o vecin tate V( x 0 , y 0 )

astfel nct pentru

orice ( x, y ) V( x 0 , y 0 ) E , ( x, y ) ( x 0 , y 0 ) , s avem

f ( x, y ) l <
Deoarece pentru fiecare x E1 exist

(8.8)

lim f ( x, y ) = F( x ) , atunci

yy0

lim f ( x, y ) l = F( x ) l <

yy0

Rezult c

(8.9)

F( x ) l < pentru orice x E1 astfel ca

85

Analiz matematic

( x, y 0 ) V( x 0 , y 0 ) E
De asemenea putem afirma c

lim F( x ) l = lim F( x ) l = l12 l <

xx0

(8.10)

xx0

de unde rezult l = l12 .


Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Dac exist numai una dintre cele trei limite


lim f ( x, y ) , lim ( lim f ( x, y )) , lim lim f ( x, y )
xx0
yy0

xx0 yy0

y y0 x x0

nu rezult c i celelalte dou limite exist .


Este posibil ca numai una sau numai dou din aceste limite s existe.
Exemplu:
Func ia f :

1
1

( x, y ) (0,0)
x sin + y sin
y
x
f ( x, y ) =
( x, y ) = (0,0)
0

nu are limite iterate, dar are limit obinuit n punctul (0,0)


1
1
lim lim f ( x, y ) = lim lim x sin + y sin nu exist
x 0 y 0
x 0 y 0
y
x

deoarece func ia

sin nu are limit la infinit.


1
1
lim lim f ( x, y ) = lim lim x sin + y sin nu exist din acelai motiv.
y 0 x 0
y 0 x 0
y
x

1
1

lim f ( x, y ) = lim x sin + y sin


= 0 deci exist
x 0
x 0
y 0
x
y 0
y 0 0
m arg
m arg

2) Dac limita nu exist , limitele iterate pot exista amndou


diferite.

86

i s

fie

Maria Piticu

3) Este posibil ca, dei ( x 0 , y 0 ) este punct de acumulare al mul imii E ,

( x, y ) E} s nu aib pe x 0 ca punct de acumulare

mul imea E1 = x

oricare ar fi y . In acest caz nu are sens lim f ( x, y ) oricare ar fi y


xx0

------------------------------------------------------------------------------------------

4.9. Continuitatea func iilor vectoriale

Fie func ia f : E

i x 0 E .

Defini ie:
Func ia f este continu n x 0 dac pentru orice vecin tate a
lui f ( x 0 ) , U( f ( x 0 ))

, exist

o vecin tate a lui x 0 , V( x 0 )

astfel nct pentru orice x V( x 0 ) E s avem f ( x ) U( f ( x 0 )) .

x 0 E este punctul de acumulare al acestei


mul imi, putem spune c f este continu n x 0 dac lim f ( x ) = f ( x 0 )
Cu alte cuvinte, dac

xx0

Putem sublinia urm toarele propozi ii care dau defini ii echivalente ale
continuit ii.
Propozi ia 1:
Func ia f este continu n x 0 , dac i numai dac pentru orice ir

( xk )k x 0 , x k E , irul ( f ( xk ))k f ( x 0 ) .

Propozi ia 2:
Func ia f este continu n x 0 , dac i numai dac pentru orice
num r > 0 exist un num r > 0 astfel nct pentru orice x E cu

x x 0 < , s avem f ( x ) f ( x 0 ) < .

87

Analiz matematic

Propozi ia 3:
Func ia f este continu n x 0 , dac i numai dac pentru orice
num r > 0 exist

o vecin tate V ( x 0 ) , astfel nct pentru orice

x V( x 0 ) E s avem f ( x ) f ( x 0 ) < .

Defini ie:
Func ia f este continu pe mul imea E dac ea este continu
n fiecare punct x E .
Propriet i ale func iilor continue

Fie

f, g : E
:E

n
m

x0 E ,

f , g , sunt continue n x 0 , atunci i func iile f + g , f , f


sunt continue n x 0 .

1) Dac

2) Dac

f i g sunt continue n x 0 , atunci i f , g este continu n x 0 .

3) Dac

f este continu n x 0 , atunci f este continu n x 0 .

f este continu n x 0 i f ( x 0 ) 0 atunci exist o vecin tate


V( x 0 ) astfel nct pentru orice x V( x 0 ) E , f ( x ) 0 .

4) Dac

f este continu n x 0 i f ( x 0 ) 0 atunci exist o vecin tate


V( x 0 ) pe care func ia f este m rginit .

5) Dac

6) Prin compunerea a dou


func ie continu .

88

func ii vectoriale continue se ob ine tot o

Maria Piticu

Propozi ie:
Func ia vectorial f : E n n , este continu n x 0 E ,
dac
i
numai
dac
toate
componentele
sale
scalare
n
f1,..., fm : E
sunt func ii continue n x 0 .
Demonstra ie: s folosim irul de inegalit i
m

fk ( x ) fk ( x 0 ) f ( x ) f ( x 0 ) fk ( x ) fk ( x 0 )
k =1

( def )

Din f continu n x 0 pentru () > 0 () > 0 astfel nct


pentru () x E , x x 0 < , avem f ( x ) f ( x 0 ) < .
Folosim inegalitatea fk ( x ) fk ( x 0 ) f ( x ) f ( x 0 )
deducem fk ( x ) fk ( x 0 ) <
pentru orice x E , x x 0 < . Prin urmare func iile fk (k = 1, m) sunt
continue n x 0 .
( def )

Din fk continue n x 0 pentru () > 0 () > 0 astfel nct


pentru () x E , x x 0 < , avem fk ( x ) fk ( x 0 ) <

.
m

Folosim inegalitatea

f ( x ) f ( x 0 ) fk ( x ) fk ( x 0 )
k =1

deducem f ( x ) f ( x 0 ) <
pentru () x E , x x 0 < . Prin urmare, func ia f este continu n

x0 .

89

Analiz matematic

4.10. Continuitatea pe direc ie

Fie func ia f : E

, x 0 E i a un vector direc ie n

Defini ie:
Func ia

pe direc ie dac
este continu
n x 0
f
f
f
f
lim f ( x 0 + ha) = f ( x 0 ) oricare ar fi vectorul direc ie a , cu x 0 + ha E .

h0

Putem afirma c dac func ia f este continu n x 0 , atunci ea este


continu i pe direc ie, reciproca nefiind totdeauna adev rat .
Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Func ia f : 2

x2y2
pentru ( x, y ) (0,0)

f ( x, y ) = x 2 y 2 + ( x 2 y )2
0
pentru ( x, y ) = (0,0)

este continu pe direc ie n punctul (0,0) 2 dar nu este continu n


acest punct.
Pentru continuitatea pe direc ie vom calcula limita n (0,0) 2 pe
dreapta de ecua ie y = mx .
lim

( x,y )( 0,0 )
( y =mx )

m2 x 2
= 0 = f (0,0)
x 0 (m + 1)x 2 2mx + m 2

f ( x, y ) = lim f ( x, mx ) = lim
x 0

oricare ar fi panta m a dreptei, deci oricare ar fi direc ia. Rezult c


este continu pe direc ie n (0,0)

Pentru a ar ta c aceast func ie nu este continu n (0,0) 2 este


suficient s folosim defini ia cu iruri. Intr-adev r dac ne apropiem de
punctul (0,0) 2 cu un ir de puncte situate pe parabola y = x 2 ,
constat m c

x6
lim f ( x, y ) = lim f ( x, x ) = lim 6 = 1 f (0,0)
( x, y ) ( 0,0 )
x 0
x 0 x
2
2

(y=x )

de unde tragem concluzia c f nu este continu n punctul (0,0) 2 .


---------------------------------------------------------------------------------------------

90

Maria Piticu

4.11. Continuitatea par ial

Fie din nou func ia f : E

, i punctul x 0 = ( x 01, x 02 ,..., x 0n ) E .

Consider m mul imea

Ei = {x i ( x 01, x 02 ,..., x i ,..., x 0n ) E}

precum i func ia par ial


fi : Ei m definit de

fi ( xi ) = f ( x 01, x 02 ,..., xi ,..., x 0n )


Defini ie:
Func ia f este continu
punctul x 0 E dac

par ial n raport cu variabila x i n

func ia par ial

fi este continu

n punctul

x 0 i Ei .
Prin urmare, a spune c func ia f este continu par ial n raport cu
variabila x i n x 0 nseamn c , pentru orice num r > 0 , exist un
num r > 0 astfel nct oricare ar fi x i Ei cu x i x 0i < s avem

fi ( x i ) fi ( x 0i ) < , adic
f ( x 01,..., x i,..., x 0n ) f ( x 01,..., x 0i ,..., x 0n ) <
Dac

func ia f este continu

n x 0 E , vom spune c

aceasta este

continu n x 0 n raport cu ansamblul variabilelor x1, x 2 ,..., x n pentru a nu


confunda cu continuitatea par ial care se refer la o singur variabil .
Propozi ie:
Dac func ia f este continu n x 0 n raport cu ansamblul
variabilelor, atunci ea este continu n acest punct n raport cu fiecare
variabil .

91

Analiz matematic

Demonstra ie:
( def )

Din f continu

x 0 pentru () > 0 () > 0 astfel nct pentru

orice x = ( x1,..., x n ) E cu proprietatea x1 x 01 < ,..., x n x 0n <


s avem f ( x1,..., x n ) f ( x 01,..., x 0n ) < .
In particular, dac
x1 x 01 < i x 2 = x 02 , , xn = x 0n
avem

f ( x1, x 02 ,..., x 0n ) f ( x 01, x 02 ,..., x 0n ) <


i putem spune c func ia f este continu par ial n raport cu variabila x1
n punctul x 0 E .
Continuitatea n raport cu celelalte variabile se demonstreaz la fel.
Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Dac func ia f este continu n x 0 n raport cu fiecare variabil n parte,


nu rezult c este continu n x 0 n raport cu ansamblul variabilelor.
-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Func ia f : 2

xy
pentru ( x, y ) (0,0)

f ( x, y ) = x 2 + y 2
0 pentru ( x, y ) = (0,0)

este continu n (0,0) 2 n raport cu fiecare variabil , dar nu este


continu n raport cu ansamblul lor.
Avem f ( x,0) = 0 pentru orice x

\ {0} deci lim f ( x,0) = 0 = f (0,0) ,


x 0

adic f este continu n origine n raport cu variabila x .

f (0, y ) = 0
pentru
orice
y \ {0} ,
deci
lim f (0, y ) = 0 = f (0,0) , adic f este continu n origine n raport cu

De

asemenea

y 0

variabila y .
92

Maria Piticu

Func ia nu este continu n origine n raport cu ansamblul variabilelor


deoarece nu este continu pe direc ie. Intr-adev r dac calcul m limita
pe o dreapt y = mx avem

lim

( x, y ) ( 0,0 )
( y = mx )

mx 2
m
=
2
2
2
x 0 x + m x
1 + m2

f ( x, y ) = lim f ( x, mx ) = lim
x 0

Cum limita depinde de panta dreptei, rezult c func ia f nu are limit pe


direc ie n origine, deci nu este continu n acest punct.
---------------------------------------------------------------------------------------------

4.12. Continuitatea uniform

Inafara continuit ii punctuale pe care am prezentat-o pn acum, pentru


o func ie f : E n m mai putem defini un tip de continuitate cu
caracter global, pe ntreaga mul ime E .
Defini ie:
Func ia f este uniform continu pe mul imea E dac pentru
orice num r > 0 , exist un num r > 0 astfel nct pentru
oricare dou

puncte

x i x E cu

x x < s

avem

f ( x) f ( x) < .

Propozi ie 1:
Dac func ia f : E n m este uniform continu pe mul imea
E , atunci ea este i continu pe aceast mul ime.
Aceast

proprietate rezult
x = x 0 (fixat).

din defini ia continuit ii uniforme lund

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Reciproca nu este n general adev rat .


------------------------------------------------------------------------------------------

93

Analiz matematic

Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Func ia f : ( 1,+ )

f (x) =

x
+x
x +1

este continu pe acest interval fiind compunere de func ii elementare, dar


nu este i uniform continu .
*) Dac lu m dou puncte x i x [0,+ ) i calcul m

f ( x) f ( x) =
= x x 1 +

x
x
+ x
x =
x + 1
x + 1

1
< 2 x x
( x + 1)( x + 1)

f ( x) f ( x) < de ndat ce x x <

putem observa c

= deci
2

putem spune c pe intervalul [0,+ ) func ia este uniform continu .


**) Dac lu m dou puncte x i x ( 1,0 ) de forma

x =

k
k +1
, k
i x =
k +1
k+2

putem observa c :

x x =

1
0 pentru k
(k + 1)(k + 2)

dar

f ( x) f ( x) = 1 +

1
> 1,
(k + 1)(k + 2)

deci nu poate tinde la zero pentru k , prin urmare func ia f nu este


uniform continu pe (1,0) deci nu este uniform continu pe ( 1,+ ) .
--------------------------------------------------------------------------------------------Propozi ia 2:
Func ia f : E n m este uniform continu pe mul imea E ,
dac
i
numai
dac
toate
componentele
sale
scalare
n
sunt uniform continue pe E .
f1, f2 ,..., fm : E

94

Maria Piticu

Demonstra ie: Folosim inegalit ile


m

fi ( x) fi ( x) f ( x) f ( x) fi ( x) fi ( x)
i =1

pentru i = 1, m
( def )

Din f continu pe E pentru () > 0 () > 0 astfel nct


pentru () x , x E cu

x x < , avem f ( x) f ( x) < .

Folosim inegalitatea

fi ( x) fi ( x) f ( x) f ( x)
i deducem c

fi ( x) fi ( x) <

pentru orice x , x E cu

x x < i pentru orice i = 1, m . Prin

urmare, func iile fi (i = 1, m) sunt continue pe E


( def )

Presupunem c

fi sunt func ii uniform continue pe E pentru


() > 0 () > 0 astfel nct pentru () x , x E cu

x x < avem fi ( x) fi ( x) <


pentru i = 1, m .
m

Folosim inegalitatea
m

f ( x ) f ( x ) fi ( x ) fi ( x )
i=1

i deducem c

f ( x) f ( x) <

pentru orice x , x E cu

x x < . Prin urmare, func ia f este

uniform continu pe E .
Proprozi ia 3:
Dac func ia f : E n m este uniform continu pe mul imea
E (n raport cu ansamblul variabilelor) atunci ea este uniform continu pe
E n raport cu fiecare variabil (pentru valori fixate ale celolalte variabile).

95

Analiz matematic

( def )

Demonstra ie: Din f uniform continu pe E pentru () > 0 ()

> 0

astfel

nct

pentru

()

x = ( x1, x2 ,...,.xn ) E

x = ( x1, x2 ,...,.xn ) E cu x x < , avem f ( x) f ( x) < .


Dac lu m
x 2 x 2 = a 2 , x 3 x 3 = a 3 ,, x n x n = a n unde, a 2 , a 3 ,..., a n
atunci

date,

x x = ( x 1 , a 2 ,..., a n ) ( x 1, a 2 ,..., a n ) = x 1 x 1
Prin urmare, dac

x 1 x 1 < , avem

f ( x1, a2 ,..., an ) f ( x1, a2 ,..., an ) < , adic f este uniform continu pe E n


raport cu variabila x1 , atunci cnd se dau celorlalte variabile valori fixate.
Continuitatea uniform n raport cu restul variabilelor se demonstreaz la
fel.
Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Dac f este uniform continu n raport cu fiecare variabil , nu rezult c


ea este uniform continu n raport cu ansamblul variabilelor.
-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------f : [ 1,1] [ 1,1]
xy
pentru ( x, y ) (0,0)

f ( x, y ) = x 2 + y 2
0
pentru ( x, y ) = (0,0)

*) Putem ar ta c f este uniform continu pe acest p trat n raport cu


fiecare variabil . De exemplu, dac pentru y = [ 1,1] \ {0} fixat,
consider m func ia par ial
x
pentru x 0

f1( x ) = f ( x, ) = x 2 + y 2
0
pentru x = 0

putem ar ta c

96

f1 este uniform continu pe [ 1,1] .

Maria Piticu

Intr-adev r, pentru x = k (0, 1] i x = k + 1 (0,1] avem


k +1
k+2
1
x x =
0 pentru k
(k + 1)(k + 2)
i
(2 2 )k 2 3 2k 2 2

f1( x ) f1( x ) = 2
[k + 2 (k + 1)2 ] [(k + 1)2 + 2 (k + 2)2 ]
k .

pentru

La un rezultat asem n tor se ajunge i pentru x , x [ 1,0] . Rezult f1


uniform continu pe [ 1,1] , deci f uniform continu n raport cu variabila
x pe p tratul [ 1,1] [ 1,1] .
Pentru un x = [ 1,1] \ {0} se definete func ia par ial
y
pentru x 0

f2 ( y ) = f (, y ) = x 2 + y 2
0
pentru x = 0

i se arate c este uniform continu pe [ 1,1] .

**) In raport cu ansamblul variabilelor, func ia nu poate fi uniform continu


pe [ 1,1] [ 1,1] deoarece ea nu are limit n (0,0) 2 , deci nu putem
vorbi de continuitate n acest punct.
---------------------------------------------------------------------------------------------

4.13. Func ii vectoriale continue pe mul imi compacte

Fie func ia f : E
m rginit ).

, unde E este o mul ime compact (nchis i

Propozi ia 1:
O func ie vectorial continu pe o mul ime compact este uniform
continu pe aceast mul ime.
Demonstra ie: Prin absurd, s presupunem c f : E n m nu este
uniform continu pe E, deci, exist un 0 > 0 astfel nct oricare ar fi

97

Analiz matematic

> 0 , exist dou puncte x i x E cu proprietatea x x < , dar

f ( x) f ( x) > 0 .
Fie un sir ( k )k 0 , cu k > 0 () k . Vom ob ine dou iruri
( x k )k i ( x k )k din E care au proprietatea c pentru orice k
x k x k < k , dar f ( x k ) f ( x k ) > 0 .
Mul imea E fiind m rginit , irul ( x k )k este m rginit, deci, conform lemei
lui Csaro el con ine un subir convergent
( x k n )k n x 0 E (deoarece E este nchis )
Observ m c

x k n x kn < k n 0 pentru k n deci x k n x kn 0

pentru k n .
Atunci x kn = ( x kn x k n ) + x k n 0 + x 0 = x 0
Din continuitatea pe E a func iei f rezult
scrie c
( f ( x k n ))k n f ( x 0 )

continuitatea n x 0 i putem

( f ( x kn ))k n f ( x 0 )
Prin urmare f ( x k n ) f ( x kn ) 0 . Acest rezultat este fals, deoarece
conform ipotezei noastre, f ( xk ) f ( xk ) > 0
Deoarece am ob inut o contradic ie, rezult c
mul imea E .
Propozi ia 2:
O func ie vectorial continu
m rginit pe aceast mul ime.

f este uniform continu pe

pe o mul ime compact

este

Demonstra ie
Prin absurd, presupunem c f este nem rginit pe mul imea E, deci,
pentru orice > 0 , exist un punct x E astfel nct f ( x ) >
Lund = k E g sim punctul x k E astfel ca f ( xk ) > k

98

Maria Piticu

Ob inem irul ( x k )k de puncte din mul imea E (m rginit ) care este,


m rginit. Conform lemei lui Csaro, acest ir con ine un subir
convergent ( x kn )k n x 0 E . Deoarece f este continu pe E, deci i n
x 0 , deducem f ( x kn ) f ( x 0 ) deci i f ( x k n ) f ( x 0 ) .
Ins , din inegalitatea f ( x k n ) > k n , deducem f ( x k n ) + .
Deci, ob inem o contradic ie, rezult c f este m rginit pe E.
Propozi ia 3:
Dac
f : E n m este o func ie continu pe mul imea
compact E, atunci imaginea f (E) m este tot o mul ime compact .
Demonstra ie:
Conform propozi iei 2, f(E) este o mul ime m rginit . R mne s ar t m
c este i nchis .
Fie irul ( y k )k y 0 cu y k f (E) . Putem spune c pentru fiecare k
exist un x k E astfel ca f ( x k ) = y k .
Cum irul ( x k )k este m rginit (deoarece mul imea E este m rginit )
rezult c el con ine un subir convergent, ( x k n )k n x 0 E .
Func ia f fiind continu
y kn = f ( x kn ) f ( x 0 ) E

n x 0 (c ci este continu

pe E rezult

Din ( y k )k y 0 i ( y k n )k n este un subir convergent al irului ( y k )k ,


rezult

( y k n )k n y 0 . Limita fiind unic , deducem y 0 = f ( x 0 ) , deci

y 0 f (E) , adic mul imea f (E)

este nchis .

Propozi ia 4:
O func ie real f : E n
continu pe mul imea compact
m
E
, i atinge marginile pe aceast mul ime.
Aceasta nseamn c exist dou puncte x 0 i x 0 E astfel nct
f ( x 0 ) = inf f ( x )
xE

f ( x0 ) = sup f ( x )
xE

99

Analiz matematic

Propozi ia 5:
Dac f : E n m este o func ie vectorial continu
mul ime compact E, atunci exista un punct x 0 E astfel nct
f ( x 0 ) = sup f ( x )

pe o

xE

4.14. Exerci ii rezolvate

1) S se arate c func ia f : E
x+y
cu x y
f ( x, y ) =
xy

nu are limit n punctul (0,0)

Dac apel m la defini ia cu iruri, este suficient s g sim dou iruri


diferite din 2 convergente c tre punctul (0,0) 2 pentru care irurile
imaginilor s fie diferite.
(0,0) pentru k .
*) Fie irul 1, 2
k k k
(3 k )
=
3 pentru k .
irul imaginilor este f 1, 2

k k k
( 1 k ) k
1 1
(0,0) pentru k .
**) Fie irul ,
k k k
0
1 1
0 pentru k .
=
irul imaginilor este f ,

k k k
(2 k ) k
Rezult c func ia nu are limit n punctul (0,0)

2) S se arate c func ia f :
f ( x, y, z ) =

\ {(0,0,0)}

x y +z
x2 + y2 + z2
2

nu are limit n punctul (0,0,0)


100

Maria Piticu

Vom considera i n acest caz dou


(0,0,0) 3 .

1 2 3

*) Fie irul , ,
k k k

iruri distincte din

cu limita

(0,0,0) pentru k .

(6 k 2 )
1 2 3
3

=
pentru k .
irul imaginilor este f , ,
2
k k k k
7
(14 k ) k

1 1 1

**) Fie irul , ,


k k k

(0,0,0) pentru k .

(1 k 2 )
1
1 1 1

=
irul imaginilor este f , ,
pentru k .
2
k k k k
3
(3 k ) k
Rezult c func ia f nu are limit n punctul (0,0,0)

3) Pentru func ia f : E 2
x1

f1( x1, x 2 ) = ln sin x


2

f ( x , x ) = x 2 + x cos x
2 1 2
1
1
2

, f = ( f1, f2 ) unde

s se calculeze limita n punctul x 0 = ,1 pe direc ia dat de vectorul


4
f
2 2
a = , .
2
2

Fiind o func ie vectorial , limita pe direc ie este un vector din

f
f
f
lim f ( x 0 + ha) = ( lim f1( x 0 + ha), lim f2 ( x 0 + ha))

h0

h0

h 0

de asemenea avem
f
2
2

x 0 + ha = + h ,1 + h
2
2
4
f
2
2

*) lim f1( x 0 + ha) = lim f1 + h ,1 + h =


h 0
h 0 4
2
2

101

Analiz matematic

2
+h

2
4
2
= ln sin = ln
= lim ln sin
.
h0
2
4
2
1+ h
2
f
2

**) lim f2 ( x 0 + ha) = lim f2 + h ,1 + h


h 0
h0 4
2
2

2
2

= lim + h + + h cos1 + h
h0 4
2 4
2

2
=
2
2 2
+ cos 1
=
2 16 4

Rezult
f

2 2
lim f ( x 0 + ha) = ln , + cos 1
h 0

2 16 4

4) Pentru f :
f ( x, y ) =| e

1
x +iy

\ {(0,0)}

s se studieze dac are limit n (0,0)

Mai nti explicit m func ia


f ( x, y ) =| e

=e

x
x2 + y2

1
x +iy

x iy

|=| e

x2 + y2

|= e

x
x2 + y2

iy

| e

x2 + y2

|=
x

2
2
y
y
cos 2
i sin 2
= e x +y
2
2
x +y
x +y

Verific m dac func ia are limit pe direc ie n (0,0)


ecua ie y = mx .

pe dreapta de

lim

( x, y ) ( 0,0 )
( y = mx )

f ( x, y ) = lim f ( x, mx ) = lim e(1+ m

x 0

= lim e(1+ m

x 0

)x

x 0

)x2

pentru x > 0
=
0 pentru x < 0

Rezult c f nu are limit pe direc ie n (0,0)


acest punct.

102

, deci nu are limit n

Maria Piticu

5) Pentru f :
f ( x, y ) =

\ {(0,0)}

2 2

x y
x y + ( x y )4
2 2

s se calculeze limitele iterate i limita obinuit n punctul (0,0)

x y
=0
*) lim lim f ( x, y ) = lim lim 2 2
4
x 0 y 0
x 0 y 0 x y + ( x y)

2 2

x2y2
**) lim lim f ( x, y ) = lim lim 2 2
=0
y 0 x 0
y 0 x 0 x y + ( x y )4

***) Func ia nu are limit obinuit n (0,0)


a) pentru

deoarece:

(( x k , y k ))k = 1, 2
(0,0) ,
k k k

irul

imaginilor

4 k4

(f ( x k , y k ))k = 4 4
5
5 k k
b) pentru

1 3
(( xk , yk ))k = , (0,0) ,
k k k

irul

imaginilor

9 k4

9
( f ( x k , y k ))k =
4
25
25 k k

6) S se studieze continuitatea pe 2 a func iei:


1 cos( x 3 + y 3 )

pentru ( x, y ) (0,0)
f ( x, y ) =
x2 + y2
pentru ( x, y ) = (0,0)

0
Este suficient s verific m continuitatea n punctul (0,0) 2 deoarece n
celelalte puncte func ia este continu fiind compunere de func ii
elementare.
*) Verific m continuitatea pe direc ie calculnd limita urm toare:
1 cos[(1 + m3 )x 3 ]
lim f ( x, y ) = lim f ( x, mx ) = lim
=
2
2
( x, y ) ( 0,0 )
x 0
x 0
(
1
m
)
x
+
( y = mx )
3 x 2 sin[(1 + m3 )x 3 ]
=
x 0
2x(1 + m2 )

= lim

103

Analiz matematic

3 x sin[(1 + m3 )x 3 ]
= 0 = f (0,0)
x 0
2(1 + m2 )

= lim

deci f este continu pe direc ie n (0,0)

Acest rezultat nu este suficient pentru a putea trage o concluzie n


leg tur cu con inuitatea obinuit .
**) Calcul m limita n origine punnd func ia sub o form convenabil :
1 cos( x 3 + y 3 )
lim f ( x, y ) = lim
=
2
2
( x, y ) ( 0,0 )
x 0
+
x
y
y 0
x3 + y3
x3 + y3
2 sin
sin 2
2
2
= 2 lim
= lim
2
2
3
3 2
x 0
x 0
x
y
+

x
y
+
y 0
y 0

2
2

x3 + y3

=
2
x + y2

(x 3 + y 3 ) = 1 lim x 6 + y 6 + 2x 3 y 3 =
= 1 lim 2
0
0 x + y2
2 xy
2 xy
x2 + y2
0
0
2

x3y3
2x 3 y 3 1
=
=
= 1 lim x 4 x 2 y 2 + y 4 + 2
lim

0
0 x2 + y2
2 xy
x + y 2 2 xy
0
0
= lim

x 0
y 0

1
= 0 = f (0,0)
1 + 1
xy 3 x 3 y

Rezult c f este continu n origine, deci este func ie continu n

7) S se studieze continuitatea pe 2 pentru urm toarele func ii


x2

pentru ( x, y ) (0,0)
f1( x, y ) = x 2 + y 2
pentru ( x, y ) = (0,0)
0
x2

pentru ( x, y ) (0,0)
f2 ( x, y ) = x 2 + y 2
pentru ( x, y ) = (0,0)

0
In ambele cazuri, este suficient verificarea continuit ii n origine
*) f1 nu este continu
acest punct

104

n origine deoarece nu are limit

pe direc ie n

Maria Piticu

lim

( x, y ) ( 0,0 )
( y = mx )

x2
= 1
x 0 x (1 + m 2 ) 1 + m 2

f1( x, y ) = lim f1( x, mx ) = lim


x 0

**) f2 este continu n origine deoarece


lim

( x, y ) ( 0,0 )

f2 ( x, y ) = lim

x
= 0 = f (0,0)
x2 + y2

= lim x
x 0
y 0 0

x 0
y 0

x2
=
x2 + y2

fact.m arg init

|x|
x2 + y2

105

Maria Piticu

CAPITOLUL V
DERIVATE PAR IALE ALE UNEI FUNC II VECTORIALE

5.1. Derivata pe direc ie a unei func ii scalare

Consider m

func ie

scalar

f :E

un

punct

x 0 = ( x 01, x 02 ,...x 0n ) E i vectorul a n cu a = 1 pe care l folosim ca


n
vector direc ie n
. De asemenea,
n
x = x 0 + ha, h } E
a ( x 0 ) = {x E

consider m

dreapta

Defini ie:
Spunem c func ia f este derivabil n punctul x0 pe direc ia
dat de vectorul a dac exist i este finit limita

f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) (not ) f
(x0 )
=
h0
h
a
lim

(1.1)

Defini ie:
Spunem c func ia f este derivabil pe mul imea deschis E
pe direc ia a dac ea este derivabil pe direc ia a n orice punct
x E.

Aplica ia care duce vectorul x E n num rul real f ( x ) se numete


a
f

derivata func iei f pe direc ia a i se noteaz


sau fa , a f .
a
n (1.1) limita notat

f ( x ) o numim derivata func iei f n x pe direc ia


0
0
a

a.
Fie mul imea F = {h
(h) = f ( x 0 + ha)

x 0 + ha E}

i func ia : F

,
(1.2)

107

Analiz Matematic

Observ m c
f ( x ) = lim f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) = lim (h) (0) = (0)
0
h0
h0
h
h
a
Prin urmare, derivata pe direc ie se poate calcula cu ajutorul derivatei
func iei , func ie de o singur variabil , adic
f ( x ) = (0)
(1.3)
0
a
Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------

1) S se calculeze derivata func iei f :

, f ( x1, x 2 ) = x12 + x 1 cos x 2

n punctul x 0 = 1, pe direc ia dat de a = 1 , 1 .


2 2
2

Folosind defini ia, putem scrie


f 1 + h , + h f 1,
f ( x ) = lim f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) =
2 2
2 2 =
lim
0
h 0
h0
a
h
h
2
1 + h + 1 + h cos + h 1
00
2
2
2
2
=
= lim
h0
h
= lim 2 1 + h + 1 cos + h 1 1 + h sin + h =
h0
2
2
2
2
2 2
2 2
2
= 2 1 = 1
2
2
2

2)
S
se
calculeze
3
2
2
f ( x1, x 2 ) = x1 + x1 + x 2 x1x 2 + 7

derivata

func iei

n punctul

x 0 = (1,2)

f:

Dac folosim formula (1.3), putem scrie


(h) = f ( x 0 + ha) = f 1 + h ,2 + h 3 =
2
2
2

= 1 + h + 1 + h + 2 + h 3 1 + h 2 + h 3
2 2
2 2
2
2

(h) = 3 1 + h + 1 + h + 3 2 + h 3 1 2 + h 3 3 1 + h
2 2 2

2 2
2 2 2

108

pe direc ia

a = 1, 3 .
2 2

Maria Piticu

Cum f ( x 0 ) = (0) , rezult c f ( x 0 ) = 3 (1 + 3 )


a
2
a
--------------------------------------------------------------------------------------------Putem da o interpretare geometric a derivatei pe direc ie a unei func ii
al c rei grafic
scalare. Pentru simplitate, lu m o func ie f : E 2
3
este o mul ime din
.
G f = {( x1, x 2 , f ( x 1, x 2 )) 3 ( x1, x 2 ) E}
De asemenea, consider m dreapta
a ( x 0 ) = {x E x = x 0 + ha, h }

Punctelor situate n planul ( x1, x 2 ) pe dreapta


grafic,

puncte

x 0 = ( x 01, x 02 )

situate
a (x 0 )

Ph (x 0 + ha, f (x 0 + ha )) a
Dac ducem PP0
tgPhPP0 =

curba

a .

i corespunde punctul

x 0 = x 0 + ha

punctului

pe

a (x 0 )

a (x0 ) ,

f ( x 0 + ha ) f ( x 0 )
h

a (x0 )

le corespund pe

Astfel

punctului

P( x 0 , f ( x 0 )) a , iar

corespunde

punctul

putem observa c
(1.4)

f ( x 0 + ha ) f ( x 0 )
reprezint coeficientul unghiular al
h
de direc ia a .

prin urmare expresia


dreptei PPh fa

109

Analiz Matematic

f ( x ) = lim f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) reprezint coeficientul unghiular


0
h0
h
a
al tangentei la curba a n punctul P fa de direc ia a .
Rezult c

Propriet i ale func iilor scalare derivabile pe direc ie

Fie f : E

n
, x 0 E i a
un vector direc ie.

1) Dac f este derivabil n x 0 pe direc ia a , atunci f este derivabil n x 0


pe direc ia a i avem
f ( x ) = f ( x )
0
0
a
( a )

Intr-adev r, dac folosim defini ia,


f ( x ) = lim f ( x 0 + h( a) f ( x 0 ) = lim f ( x 0 + ( h)a) f ( x 0 ) = f ( x )
0
0
h0
h0
h
a
( a )
h
2) Dac f este derivabil n x 0 pe direc ia a , atunci f este derivabil n x 0
pe direc ia (a) cu
f ( x ) = f ( x )
0
0
(
a
a )

i avem

Folosind defini ia, putem scrie


f ( x ) = lim f ( x 0 + h(a)) f ( x 0 ) = lim f ( x 0 + (h)a) f ( x 0 ) = f ( x )
0
0
h0
h0
h
a
(a )
h
3) Dac f este derivabil n x 0 pe direc ia a , atunci f este continu n x 0
pe direc ia a
Calcul m:
f ( x + ha ) f ( x 0 )
lim [f ( x 0 + ha) f ( x 0 )] = lim h 0
=0
h 0
h
0

h0

f ( x ), finit
0
a

Prin urmare lim f ( x 0 + ha) = f ( x 0 ) deci f este continu n x 0 pe direc ia a .


h0

110

Maria Piticu

4) Fie fk : E k

, k = 1, p x 0

p o

E , a

vector direc ie.

k =1

func iile f1, f2 ,..., fp sunt derivabile n x 0 pe direc ia a , atunci

Dac

func ia

cu k

k k

este derivabil n x 0 pe direc ia a i

k =1

p
f ( x ) =
k k 0
a k =1

5) Dac

k =1

fk
(x0 )
a

(1.7)

func iile f1, f2 ,..., fp sunt derivabile n x 0 pe direc ia a , atunci


p

func ia produs

este derivabil n x 0 pe direc ia a i

k =1


fk ( x 0 ) =

a k =1

f (x
1

0 )...

k =1

(1.8)

sunt derivabile n x 0 pe direc ia a cu g( x ) 0


ntr-o vecin tate a punctului x 0 , atunci func ia f este derivabil n x 0 pe
g

6) Dac

f, g : E

fk
( x 0 )...fp ( x 0 )
a

direc ia a i avem

f ( x )g( x ) f ( x ) g ( x )
0
0
0

f ( x ) = a 0
a
0
a g
g2 ( x 0 )

7) Consider m func ia f : E
segmentul

(1.9)

, x 0 E , vectorul direc ie a i

E Dac exsit derivata pe direc ie f pe


a
mul imea S, atunci exist un (0,1) astfel nct
f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) = h f ( x 0 + ha)
(1.10)
a
Aceasta este formula lui Lagrange (formula creterilor finite)
S = [x 0 , x 0 + ha]

a (x0 )

111

Analiz Matematic

Demonstra ia se bazeaz pe formula creterilor finite pentru func ii de o


variabil .
Not m : [0, h] , ( t ) = f ( x 0 + ta) . Deoarece func ia este continu
pe [0, h] i derivabil pe (0, h) rezult c exist un (0,1) astfel nct s
putem scrie (h) (0) = h(h) , adic
f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) = h f ( x 0 + ha)
a

5.2. Derivata pe direc ie a unei func ii vectoriale

S consider m de data aceasta o func ie vectorial f : E n m pe


care o definim prin componentele sale scalare, f1, f2 ,..., fm : E n ,
o

n
punctul x 0 E i vectorul direc ie a
.

Defini ie:
Func ia vectorial f este derivabil n x 0 pe direc ia a , dac
exist
f ( x 0 + ha) f ( x 0 ) (not ) f
(x 0 ) m
lim
=
(2.1)
h 0
h
a

Trebuie s subliniem faptul c (2.1) este o rela ie vectorial echivalent


cu m rela ii scalare,
lim

h 0

fi ( x 0 + ha) fi ( x 0 ) fi
= (x0 )
h
a

astfel nct vectorul limit

f ( x ) este
0
a

f ( x ) = f1 ( x ),..., fm ( x ) =

0
0
0
a
a
a

unde vectorii e1, e 2 ,..., e k


vectorial

112

, i = 1, m

fk

a ( x

0)

ek

k =1

formeaz

baza canonic

din spa iul

Maria Piticu

Defini ie:
Func ia vectorial f : E n m este derivabil pe direc ia
a pe mul imea deschis E, dac ea este derivabil pe direc ia a n
orice punct ce apar ine acestei mul imi.

n vectorul f ( x ) m se
a
numete derivata func iei f pe direc ia a i o not m cu f . Este o func ie
a
vectorial pe care o definim cu ajutorul componentelor sale scalare
f = f1 , f2 ,..., fm
(2.2)

a a a
a
Astfel, aplica ia ce duce vectorul x E

Prin urmare, derivata pe direc ie a unei func ii vectoriale se determin


calculnd derivatele pe direc ie ale componentelor sale scalare.
Se poate demonstra urm toarea
Propozi ie:
Func ia vectorial

f :E

n x 0 E pe direc ia a , dac

, f = ( f1, f2 ,..., fm ) este derivabil

i numai dac

toate componentele sale

scalare, f1, f2 ,..., fm , sunt func ii derivabile n x 0 pe direc ia a .


Demonstra ie: Se folosete egalitatea
f ( x 0 + ha ) f ( x 0 )
=
h

fk ( x 0 + ha) fk ( x 0 )
ek
h
k =1
m

(2.3)

f ( x 0 + ha ) f ( x 0 )
exist , dac i numai dac exist
h
f ( x + h a ) fk ( x 0 )
limitele lim k 0
pentru orice k = 1, m .
h0
h
i se observ c

lim

h 0

5.3. Derivate par iale

Consider m func ia scalar

f :E

{e1, e 2 ,..., e n } n , baza canonic


Fie i mul imea

ej (x 0 )

= {x E

, punctul x 0 E i mul imea

n
din
.

x = x 0 + he j , h

}
113

Analiz Matematic

Defini ie:
Func ia f este derivabil par ial n punctul x0 n raport cu
variabila xj, dac ea este derivabil n x0 pe direc ia dat de vectorul
ej .

In cazul de fa , not m
f ( x ) = lim f ( x 0 + he j ) f ( x 0 ) = f ( x )
0
0
h0
e j
x j
h

(3.1)

Defini ie:
Func ia f este derivabil par ial n raport cu variabila xj pe
mul imea deschis E dac ea este derivabil par ial n raport cu
variabila x j n fiecare punct x E .

Aplica ia care duce un punct x E n num rul f ( x )


x

se numete

derivat partial a func iei f n raport cu variabila xj i se noteaz


f x j ,

xj f

f sau
x j

n
Deoarece e j = [0,0,...,1,...,0]
are numai componenta j egal

cu 1,

deducem c vectorul
x 0 + he j = (x 01, x 02 ,..., x 0 j + h,..., x 0n )

(3.2)

Prin urmare,
f ( x ) = lim f ( x 0 + he j ) f ( x 0 ) =
0
h0
h
x j

= lim

f ( x 01,..., x 0 j + h,..., x 0n ) f ( x 01,..., x 0 j ,..., x 0n )

h0

= lim

h
f ( x 01,..., x j ,..., x 0n ) f ( x 01,..., x 0 j ,..., x 0n )

x j x0 j

x j x0j

unde am notat
x j = x0j + h
Dac consider m func ia par ial a lui f

114

(3.3)

Maria Piticu

Fj : E j
Fj ( x j ) = f ( x 01,..., x j ,..., x 0n )

(3.4)

E j = {x j ( x 01,..., x j ,..., x 0n ) E}

atunci derivata par ial

f ( x ) o putem exprima cu ajutorul func iei


0
x j

par iale Fj , adic


)
f ( x ) = lim Fj ( x j ) Fj ( x 0 j ) ( def
=
Fj( x 0 j )
0
x j x0 j
x j
x j x0j

(3.5)

Prin urmare, putem afirma c func ia f este derivabil par ial n raport cu
variabila x j n punctul x 0 E , dac i numai dac func ia par ial Fj este
derivabil n punctul x 0 j E j .
In acest caz avem
f ( x ) = F( x )
0
j
0j
x j

(3.6)

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) Pentru o func ie de n variabile putem defini n derivate f pe care le


x j
numim derivate par iale de ordinul nti.
b) Practic, derivata par ial

f
x j

se calculeaz

considernd pe

x1,..., x j 1, x j +1,..., xn constante i derivnd-o ca pe o func ie de o singur


variabil

xj .

-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Func ia f : E 3
f ( x, y, z ) = xy + cos 2 x + 3 sin z + ln( xz)

are trei derivate par iale de ordinul nti.

115

Analiz Matematic

f
1
x = y 2 cos x sin x + x

f
=x
y
f
1
= 3 cos z +
z
z
---------------------------------------------------------------------------------------------

f :E

S consider m func ia vectorial


x 0 = ( x 01, x 02 ,...x 0n ) E .

, f = ( f1, f2 ,..., fm ) i

Derivata par ial n raport cu x j n punctul x 0 este un vector din

f ( x ) = f1 ( x ),..., fm ( x ) =
0
0
x 0
x j
x j
j

fk

x
k =1

( x 0 ) ek

(3.7)

Propozi ia 1:
Func ia vectorial f : E n m este derivabil par ial n raport
cu variabila x j n punctul x 0 E , dac i numai dac toate componentele
sale scalare f1, f2 ,..., fm sunt derivabile par ial n raport cu variabila x j n
x0 .
i folosete faptul c

Demonstra ia este imediat


definit
Fj =

pentru func ia f , este o func ie vectorial

(Fj1,Fj2 ,...,Fjm )

Fj ( x j ) Fj ( x 0 j )
x j x0j

func ia par ial

Fj

cu m componente,

k =1

Fj ( x j ) Fj ( x 0 j )
k

x j x0j

ek

(3.8)

Propozi ia 2:
Dac func ia vectorial f este derivabil par ial n raport cu
variabila x j n x 0 f este continu par ial n x 0 n raport cu variabila
xj.

116

Maria Piticu

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Dac func ia f este derivabil par ial n x 0 n raport cu toate variabilele,


atunci f este continu par ial n x 0 n raport cu toate variabilele luate n
parte. Nu rezult , de aici, c f este continu n x 0 n raport cu ansamblul
variabilelor.
------------------------------------------------------------------------------------------

Propozi ia 3:
Dac func ia f : E

este derivabil par ial n raport cu


o

toate variabilele ntr-o vecin tate V( x 0 ) , x 0 E , atunci pentru orice punct


x = ( x1, x 2 ,..., x n ) V( x 0 ) E , exist n numere k [x 0k , x k ] astfel nct:
m

xf

f ( x) f ( x 0 ) =

k =1

( 1, 2 ,..., n )( x k x 0k )

(3.9)

Aceasta este formula lui Lagrange pentru o func ie vectorial


variabile reale.

de n

Propozi ia 4:
Dac func ia f : E n m are derivate par iale m rginite ntr-o
o
vecin tate V( x 0 ) E x 0 E atunci f este continu n x 0 (n raport cu

ansamblul variabilelor)
Demonstra ie:
Din f m rginite pe V( x 0 ) E exist un M > 0 astfel nct pentru
x k

() x V( x 0 ) E s avem f ( x ) M , k = 1, n
x k

Folosind formula Lagrange (3.9) avem


f (x) f (x 0 ) =

xf
k =1

( 1, 2 ,..., n )( x k x 0k )

k
m

f ( , ,..., ) ( x x ) M ( x x ) 0
k
0k
1 2
n
k
0k

k =1
k =1 x k
cnd x k x 0k .

117

Analiz Matematic

De aici rezult c

Corolarul 1: Dac

lim f ( x ) = f ( x 0 ) , deci f este continu n x 0 .

xx0

toate derivatele par iale f exist


x k

ntr-o vecin tate

V( x 0 ) E i sunt continue n x 0 , atunci func ia f este continu n x 0 .


f sunt continue n x , atunci ele sunt
0
x k
m rginite pe o vecin tate a acestui punct.
Intr-adev r dac

derivatele

f exist pe mul imea


x k
deschis E i sunt continue sau m rginite pe E, atunci func ia f este
continu pe E.

Corolarul 2: Dac

toate derivatele par iale

5.4. Derivate par iale de ordin superior

Consider m func ia vectorial


deschis .

f :E

, i presupunem E mul ime

Dac pe mul imea E este definit func ia vectorial ce duce x E n n


vectorul f ( x ) m , numit derivata par ial a func iei f n raport cu
x j
variabila xj, se poate pune problema existen ei derivatelor par iale ale
acestei func ii.
Defini ie:

Derivatele par iale ale func iilor vectoriale f


x j

( j = 1, n) , dac

exist se numesc derivatele par iale de ordinul doi ale func iei f i se
noteaz
f = 2 f , (i, j = 1, n)
(4.1)
x i x j x i x j
sau f xix j , xix j f .

118

Maria Piticu

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

a) Dac f nu are derivate par iale de ordin nti ntr-un punct, atunci f nu
are nici derivate par iale de ordinul doi n acel punct.
b) O func ie vectorial f de n variabile reale poate avea n derivate par iale
de ordinul nti i n2 derivate par iale de ordinul doi.
c) Func iile

2 f cu i j se numesc derivate par iale mixte. Daca i = j ,


x i x j

derivata se noteaz

2f .
2
x i

------------------------------------------------------------------------------------------

In acelai mod, se definesc derivatele par iale de ordinul trei ale unei
func ii vectoriale f: sunt derivatele par iale ale derivatelor par iale de ordin
doi ale func iei f. Analog, putem defini derivatele par iale de un ordin
p oarecare.
In general, derivatele par iale mixte de ordinul doi nu sunt egale
2f
2 f

x x x x .
j
i
i j
De asemenea nu sunt egale nici derivatele par iale mixte de un ordin p
oarecare, n care variabilele n raport cu care se deriveaz intervin de
acelai num r de ori, ele diferind doar prin ordinea n care s-a f cut
derivarea.
Defini ie:
Vom spune c

f Cp (E) dac

f este func ie continu

pe E

mpreun cu toate derivatele sale par iale pn la ordinul p inclusiv.

Condi ii suficiente pentru egalitatea derivatelor par iale mixte sunt date de
Criteriul lui Schwarz

Dac f : E n m , f Cp (E) atunci orice derivate par iale mixte de


ordin mai mic sau egal cu p care difer ntre ele doar prin ordinea de
derivare, sunt egale.

119

Analiz Matematic

Demonstra ie: pentru simplitate, demonstra ia o facem pentru o func ie


2
2
f : E 2 , f C 2 (E) i vom ar ta c f = f pe mul imea E.
xy yx
\ {0} astfel nct punctul ( x + h, y + h) E .

Fie numerele h, k

Fie func ia H : E
,
H( x, y ) = [f ( x + h, y + k ) f ( x + h, y )] [f ( x, y + k ) f ( x, y )]

(4.2)

Dac consider m func ia : [y, y + k ]


( t ) = f (, t )

(4.3)

deoarece am presupus f C 2 (E) , putem spune c aceasta este func ie


Rolle pe [y, y + k ] . Putem aplica teorema lui Lagrange, deci exist un
k (0, k ) astfel nct s putem scrie
( y + k ) ( y ) = k( y + k )
(4.4)
sau dac

inem seama de (4.3)


f (, y + k ) f (, y ) = k f (, y + k )
y

(4.5)

Rezult c

H( x, y ) = k f ( x + h, y + k ) f ( x, y + k )

y
y

(4.6)

Dac proced m asem n tor i consider m func ia : [x, x + h]


( t ) = f ( t, y + k )
y
aceasta este func ie Rolle pe [x, x + h] , deci exist
nct s putem scrie formula lui Lagrange
( x + h) ( x ) = h ( x + h)
adic
f ( x + h, y + k ) f ( x, y + k ) = h 2 f ( x + h, y + k )
y
y
xy

,
(4.7)

un h (0, h) astfel
(4.8)

(4.9)

Prin urmare, func ia H( x, y ) devine


2
H( x, y ) = hk f ( x + h, y + k )
xy

120

(4.10)

Maria Piticu

Folosim aceeai func ie H(x,y) scris sub forma


H( x, y ) = [f ( x + h, y + k ) f ( x, y + k )] [f ( x + h, y ) f ( x, y )]

(4.11)

Proced m asem n tor i aplic m de dou ori teorema lui Lagrange.


Putem spune c exist k (0, k ) i h (0, h) astfel nct
2
H( x, y ) = hk f ( x + h, y + k )
yx

Din (4.10) i (4.12) re inem


2 f ( x + h, y + k ) = 2 f ( x + h, y + k )
yx
xy

(4.12)

(4.13)

Fie irul (( x + hn , y + k n ))n ( x, y ) pentru n .


Pentru fiecare termen al irului exist numerele hn ,hn (0,hn ) i
k n ,k n (0,k n ) astfel nct rela ia (4.13) s aiba loc, adic
2 f ( x + h , y + k ) = 2 f ( x + h , y + k )
n
n
n
n
xy
yx

(4.14)

Datorit continuit ii derivatelor par iale de ordinul doi, rela ia (4.14) se


p streaz i prin trecere la limit , deci avem
2 f ( x, y ) = 2 f ( x, y )
(4.15)
yx
xy
Cum punctul ( x, y ) E a fost arbitrar ales, rezult c rela ia (4.15) este
adev rat pe ntreaga mul ime E.

5.5. Matricea func ional Jacobi

Fie func ia f : E n m , f = ( f1, f2 ,..., fm ) unde E este o mul ime


deschis .
Prin matrice func ional Jacobi pe mul imea E, notat J(x) sau

fi

x ( x ) i=1,m , n elegem matricea cu m linii i n coloane definit astfel:


j=1,n
j

121

Analiz Matematic

f1
(x)

x 1
f 2
(x)
J( x ) = x
1
...
fm ( x )
x
1

f1
(x)
x 2
f2
(x)
x 2
...
fm
(x)
x 2

f1

(x)
x n

f2

...
(x)
x n

...
...
fm
( x )
...
x n

...

(5.1)

Dac n=1 iar m > 1, matricea func ional Jacobi este o matrice coloan
f1

( x)

f2 ( x )
J( x ) = x
(5.2)

....
fm

( x)

De asemenea, dac m=1 i n > 1 , matricea func ional


matrice linie.

J( x ) = f ( x ) f ( x ) ... f ( x )

x
1

2
n
In cazul m=n ob inem o matrice p tratic
f1

f1
(x)
( x ) ...

x n

x1
...
...
J( x ) = ...
fn

fn
x ( x ) ... x ( x )
n

1
Determinantul acestei matrici p tratice notat
D( f1, f2 ,..., fn )
det J( x ) =
D( x 1, x 2 ,..., x n )
se numete jacobianul func iei f pe mul imea E

Jacobi este o
(5.3)

(5.4)

(5.5)

Exemple: ----------------------------------------------------------------------------------1) Pentru func ia vectorial


r : E 2 2 definit
cu ajutorul
coordonatelor polare (, )

122

Maria Piticu

Unde = r ,
r (, ) = cos i + sin j
matricea func ional Jacobi este
cos sin
J(, ) =

sin cos
iar determinantul ei are valoarea:
det J(, ) =
2) Pentru func ia vectorial
coordonatelor sferice (, , )

r :E

3
definit

cu ajutorul

Unde = r ,
r (, , ) = cos cos i + cos sin j + sin k

matricea func ional Jacobi este


cos cos sin cos cos sin

J(, , ) = cos sin sin sin cos cos

sin
cos
0

iar det J(, , ) = 2 cos

123

Analiz Matematic

3) Pentru func ia vectorial


coordonatelor cilindrice (, , z )

r :E

definit

cu ajutorul

r (, , z ) = cos i + sin j + zk
matricea func ional Jacobi este
cos sin 0

J(, , z ) = sin cos 0


0
0
1

iar det J (, , z ) =
--------------------------------------------------------------------------------------------5.6. Cmpuri scalare i cmpuri vectoriale din

Conceptul de cmp st la baza unor no iuni importante din fizica


modern . Se au n vedere cmpurile scalare, cmpurile vectoriale sau
cmpurile tensoriale, care sunt utilizate frecvent n electrodinamic ,
mecanic , teoria particulelor elementare, n teoria relativit ii.
Dac o m rime fizic are o valoare determinat n fiecare punct al
spa iului sau al unei regiuni din spa iu, atunci se spune c este definit
cmpul m rimii considerate.
Dac m rimea respectiv este un scalar (temperatur , presiune, poten ial
electrostatic), atunci i cmpul ei se numete cmp scalar. Dac m rimea
considerat este un vector (vitez , for ) atunci cmpul determinat de ea
se numete cmp vectorial.
De exemplu, un corp nc lzit d un cmp scalar al temperaturii dac n
fiecare punct al cmpului temperatura are o valoare bine determinat .
Asem n tor, putem da numeroase exemple de cmpuri vectoriale:
124

Maria Piticu

cmpul vitezelor sau accelera iilor unui fluid n micare, cmpul


gravita ional sau cmpul magnetic al diverselor corpuri.
Definitie:
Dac f : E 3 , f C1(E) , E deschis , este o func ie
scalar , se numete cmp scalar sistemul
(E, f (M)) , M = ( x, y, z ) E
(6.1)
Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) Prin cmp scalar se n elege domeniul E mpreun cu func ia real f(M)


definit pe E. Adesea, pentru simplificarea exprim rii, prin expresia
cmpul scalar f se n elege func ia scalar f.
b) Punctele M E se numesc punctele cmpului scalar, iar num rul f (M)
se numete valoarea (intensitatea, m rimea) cmpului scalar n punctul
M.
-----------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
Dac f : E 3 3 , E deschis , f = [f1, f2 , f3 ] , f C1(E) , este
o func ie vectorial , se numete cmp vectorial sistemul
E, f (M) , M = ( x, y, z ) E
(6.2)

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) i n acest caz prin expresia cmpul vectorial f se n elege func ia


vectorial

f.

b) Punctele M E se numesc punctele cmpului vectorial, iar num rul


f (M) se numete valoarea (intensitatea, m rimea) cmpului vectorial n
punctul M.
3
, func ia vectorial
c) In baza canonic din

f se poate exprima

f (M) = f1(M) i + f2 (M) j + f3 (M)k


unde f1, f2 , f3 sunt componentele sale reale n aceast baz .

(6.3)

-----------------------------------------------------------------------------------------125

Analiz Matematic

Defini ie:
Se numete gradientul func iei scalare f : E
punctul M E vectorul notat
grad f (M) = f (M) i + f (M) j + f (M)k
z
x
y

Astfel,

cmpul

scalar

(E, grad f (M)) care poart

(E, f (M)) i se asociaz

cmpul

n
(6.4)

vectorial

numele de gradientul cmpului scalar, c ci n

fiecare punct M al cmpului scalar (E, f (M)) putem defini vectorul


grad f (M) .
Defini ie:
Cmpul vectorial E, f (M) este un cmp poten ial, dac el este
gradientul unui cmp scalar (E, U(M)) , deci dac

f (M) = grad U(M) , M E

U:E

In acest caz, func ia scalar


cmpului.
Fie func ia vectorial

f :E

(6.5)

se numete poten ialul

3 , f = [f1, f2 , f3 ] .

Defini ie:
Se numete divergen a func iei f : E
M E , num rul notat
f
f
f
div f (M) = 1 (M) + 2 (M) + 3 (M)
z
y
x

Astfel, cmpului vectorial

(E, div

(E, f (M))

i se asociaz

n punctul

(6.6)

cmpul scalar

f (M) care se numete divergen a cmpului vectorial.

Introducnd operatorul lui Laplace care aplicat unei func ii scalare


f : E 3 o duce n func ia f
2
2
2
f = 2f + 2f + 2f
(6.7)
z
y
x

126

Maria Piticu

se poate demonstra
Propozi ia 1:
Dac E, f (M) este un cmp poten ial, atunci div f = U unde

func ia scalar U este poten ialul cmpului.


Intr-adev r, deoarece f = grad U , rezult

f = U i + U j + U k .
z
x
y

Atunci
2

2U + 2U = U
+
div f = U + U + U = U
x x y y z z x 2 y 2 z 2

Defini ie:
Se numete
divergen nul .

cmp

solenoidal,

un

cmp

vectorial

cu

Defini ie:
3
Se numete rotorul func iei f : E 3
n punctul M E ,
vectorul notat
f
f
f

f
f
f
rot f (M) = 3 (M) 2 (M) i + 1 (M) 3 (M) j + 2 (M) 1 (M) k (6.8)
y
x
z
x

z
y

Astfel, cmpului vectorial

(E, f (M))

i se asociaz

(E, rot f (M)) care se numete rotorul cmpului vectorial.

Pentru scrierea rotorului, se obinuiete s


simbolic

i
j k
rot f =
x y z
f1 f2 f3

cmpul vectorial

se utilizeze determinantul

(6.9)

unde i , j, k sunt versorii axelor carteziene OX, OY, OZ , iar operatorii de


derivare par ial , se subn eleg aplicabili func iilor din ultima
x y, z
linie utilizndu-se regula de dezvoltare a unui determinant dup prima
linie.

127

Analiz Matematic

De exemplu, pentru func ia


f ( x, y, z ) = ( x 2 + y 2 ) i + 2xyz j + ze x k , avem
i

rot f =
x
2
x + y2

j
k

= (ze x ) (2xyz) i +
y

y
z
z

2xyz ze x

+ (x 2 + y 2 ) (ze x ) j + (2xyz) (x 2 + y 2 )k =

y
x
x

x
= 2xy i + ze j + (2yz 2y )k

Propozi ia 2
Un cmp vectorial este cmp poten ial de clas C 2 , dac i numai
dac rotorul s u este identic nul.
Intr-adev r,
U:E

(E, f (M))

poten ial, atunci


, U C2 (E) astfel ca f = graf U = U i + U j + U k
z
x
y

dac

este

cmp

()

i
j
k

= 2 U 2 U i + 2 U 2 U j + 2 U 2 U k = 0
rot f =
zx xz xy yx
x y z yz zy
U U U
x y z
deoarece derivatele par iale mixte sunt egale.
In teoria cmpurilor se folosete operatorul (nabla) ca un vector
simbolic, definit prin

=,,= i+ j+ k
(6.10)
y
z
x y z x
3
conduc la urm toarele
Cele trei opera ii posibile cu vectorii din
rezultate:

- Inmul irea cu scalari: Dac f : E 3


opera ia de inmul ire cu scalari ob inndu-se

128

, f C1(E) , se noteaz

Maria Piticu

f = , , f = f , f , f = grad f
x y z
x y z
(6.11)

grad f = f

- Produsul scalar: Dac


notnd , f

f :E

3 , f = [f1, f2 , f3 ] , f C1(E) , atunci

produsul scalar n cauz , se deduce

f f f

, f = , , , (f1, f2 , f3 ) = 1 + 2 + 3 = div f = f
x y z
x y z
(6.12)

div f = f

- Produsul vectorial: Dac not m f produsul vectorial al vectorului


simbolic cu f , ob inem:
i
j k

= rot f
f =
x y z
f1 f2 f3
deci
(6.13)

rot f = f

5.7. Exerci ii rezolvate

1)

se

determine

unghiul

format de gradientele
y
f : E 2 , f ( x, y ) = ln n punctele A 1 , 1 i B(1,1)
2 4
x
grad f ( x, y ) = f i + f j = 1 i + 1 j
y
y
x
x
grad f 1 , 1 = 2 i + 4 j
2 4

func iei

grad f (1,1) = i + j
tim c unghiul dintre aceti doi vectori se determin din
grad f 1 , 1 , grad f (1,1)
2 4
cos =
= 3
1
1
10

grad f , grad f (1,1)


2 4

129

Analiz Matematic

2) S se calculeze divergen a i rotorul cmpului determinat de func ia


f:

\ {(0,0)} 2

f ( x, y ) =

y
x
i
j
2
2
x +y
x + y2
2

y
y2 x2
=
div f ( x, y ) = 2x 2 + 2
x x + y y
( x 2 + y 2 )3
x + y 2

rot f ( x, y ) =

rot f ( x, y ) =

x
x
2
x + y2

y
y

z
0

x2 + y2

2xy
( x + y 2 )3
2

3) Fie un corp de mas m situat n punctul ( x 0 , y 0 , z 0 ) 3 ; conform cu


legea atrac iei newtoniene, for a de atrac ie exercitat de acest corp
asupra unui alt corp avnd masa unitate situat n punctul ( x, y, z ) 3 va
fi
x x 0
y y0
z z0
f ( x, y, z ) = km
i
j
+
+
k
3
3
3
r
r

r
unde
2
2
2
2
r = ( x x 0 ) + ( y y 0 ) + (z z 0 )
S se arate c aceast for

determin un cmp poten ial i solenoidal.

Este suficient s ar t m c rotorul i divergen a cmpului sunt nule.

rot f ( x, y, z ) =
km

x
x x0
r

130

km

y
y y0
r

km

=
z
z z0
r

Maria Piticu


z z 0 y y 0
i + km x x 0 z z 0 j +

= km
3
3
3
3

z r
x r
y r
z r

y y 0 x x 0
k = 0 i + 0 j + 0k = 0

+ km
3
3

y
x

x x 0 y y 0 z z 0
=0
+
+
div f = km
3
r 3 z r 3
y

x r

4) Pentru func ia f : E
egalitatea.

, f C 2 (E) s

se arate c

are loc

rot (rot f ) = grad (div f ) f


i
j k

rot f =
x y z
f1 f2 f3
f
f f f f
f
rot f = 3 2 i + 1 3 j + 2 1 k
y z z x x y

rot rot f =

f3 f2

y z

y
f1 f3

z x

f2 f1

x y

f
f
f f
= 2 1 1 3 i + ... =
y x y z z x
2 f
2 f2 2 f3 2 f1 2 f1 2 f1
= 21 +

i + ... =
yx zx x 2 y 2 z 2
x
f

f f
= 1 + 2 + 3 f1 i + ... =

x
x
y
z

= div f f1 i + div f f2 j +
x

+ div f f3 k =
div f i +
div f j +
z

y
x

131

Analiz Matematic

) [

+ div f k f1 i + f2 j + f3k = grad div f f


z
5) Pentru func ia f : E

, f C 2 (E) s se arate c

div ( f grad f ) = f f + ( grad f ) 2

f grad f = f f i + f j + f k
z
y
x

div f grad f = f f + f f + f f =
x x y y z z
2

2
2
2

= f + f 2f + f + f 2f + f + f 2f =
z
x
z
y
x
y
2

2
2
2
2
2

= f 2f + 2f + 2f + f + f + f =
z
z x
y
y
x

= ff + grad f

6) S se verifice egalit ile:


grad (uv ) = u grad v + v grad u
div (u f ) = f grad u + u div f
rot (u f ) = u rot f + grad u f
div ( f g) = g rot f f rot g
unde

u, v : E

f, g : E

3 ,

u, v C1(E)

f , g C1(E)

Identit ile se verific prin calcul direct.

132

Maria Piticu

CAPITOLUL VI
DIFEREN IALA FUNC IILOR VECTORIALE

6.1. Diferen iala unei func ii reale de o variabil real

No iunea de diferen ial a unei func ii ntr-un punct a ap rut din


necesitatea de aproximare a func iei n acel punct.
S consider m func ia f : [a, b] , x 0 (a,b) i o vecin tate a lui
x 0 , V( x 0 ) [a,b] .
Defini ie:
Spunem c func ia f este diferen iabil n punctul x0, dac
exist un num r c i o func ie : V( x 0 ) , continu i nul
n x 0 astfel nct pentru orice x V( x 0 ) creterea func iei,
x x0
f ( x ) f ( x 0 ) , corespunz toare creterii
a variabilei
independente s se exprime prin
(1.1)
f ( x ) f ( x 0 ) = c( x x 0 ) + ( x )( x x 0 )

Deoarece func ia este continu i nul n punctul x 0 , avem

lim ( x ) = ( x 0 ) = 0

xx0

(1.2)

Defini ie:
Func ia f este diferen iabil pe intervalul (a, b) , dac este
diferen iabil n orice punct x (a, b) .

Propozi ie:
Func ia f este diferen iabil n punctul x 0 (a,b) dac
numai dac este derivabil n acest punct.

Demonstra ie:
" " Dac f este diferen iabil n x 0 atunci pentru () x V( x 0 ) avem
f ( x ) f ( x 0 ) = c( x x 0 ) + ( x )( x x 0 )
133

Analiz Matematic

unde lim ( x ) = ( x 0 ) = 0 .
xx0

Pentru x x 0 putem scrie


f(x) f (x0 )
= c + ( x )
x x0
i prin trecere la limit avem
f(x) f(x 0 )
= c + lim ( x )
lim
xx0
xx0
x x0
adic
f(x) f(x 0 )
=c
lim
xx0
x x0
deci f este derivabil n x 0 i f ( x 0 ) = c .

" " Reciproc, s presupunem c f este derivabil n x 0 . nseamn c


f ( x) f ( x 0 )
= f ( x 0 )
xx0
x x0
lim

Definim func ia : [a, b] astfel

f (x) f (x 0 )
f ( x 0 ) , x x 0

( x ) = x x 0

0 , x = x0

(1.3)

Putem afirma c aceast func ie este continu i nul n x 0 , deoarece


f ( x) f ( x 0 )

lim ( x ) = lim
f ( x 0 ) = 0 = ( x 0 )
xx0
xx0
x x0

Din defini ia (1.3) a func iei rezult c pentru x x 0 avem


f ( x ) f ( x 0 ) = f ( x 0 )( x x 0 ) + ( x )( x x 0 )
Aceast egalitate este adev rat
diferen iabil n punctul x 0 .

134

i pentru x = x 0 , deci func ia f este

Maria Piticu

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Din demonstra ia acestei propozi ii, rezult c func ia f este


diferen iabil n x 0 (a, b ) dac i numai dac pentru orice x V( x 0 )
avem
(1.4)
f ( x ) f ( x 0 ) = f ( x 0 )( x x 0 ) + ( x )( x x 0 )
unde lim ( x ) = ( x 0 ) = 0
xx0

2) Propozi ia precedent afirm c no iunile de derivabilitate i


diferen iabilitate sunt echivalente, n sensul c dac func ia are una dintre
propriet i, atunci are i celalat proprietate.
3) Egalitatea (1.4) se poate scrie
f ( x ) f ( x 0 ) = [f ( x 0 ) + ( x )]( x x 0 )
i avem
lim [f ( x 0 ) + ( x )] = f ( x 0 )
xx0

Prin urmare, pentru valori ale lui x suficient de apropiate de x 0 , avem


f ( x 0 ) + ( x ) f ( x 0 )
(1.5)
deci creterea f(x) f(x0) a func iei f corespunz toare creterii x-x0 a
variabilei independente poate fi aproximat cu primul termen din (1.4).
(1.6)
f ( x ) f ( x 0 ) f ( x 0 )( x x 0 )
pentru x x 0
Not m cu h creterea de la x0 la x a variabilei independente, h = x x 0 .
Atunci pentru h suficient de mic i x = x 0 + h V( x 0 ) avem
f ( x 0 + h) f ( x 0 ) f ( x 0 )h
(1.7)
-----------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
Func ia liniar notat df(x0) care asociaz unui num r h ,
num rul f ( x 0 ) h se numete diferen iala func iei f n punctul x0
i este definit de:
(1.8)
df ( x 0 )(h) = f ( x 0 )h

135

Analiz Matematic

Trebuie observat c , n timp ce derivata func iei f n x0 este un num r,


f ( x 0 ) , diferen iala func iei f n x0 este o func ie liniar definit pentru
orice h .

-Figura 1Graficul diferen ialei df ( x 0 ) este o dreapt ce trece prin origine i are
coeficientul unghiular tg( ) = f ( x 0 ) . Aceast dreapt este n mod evident
paralel cu tangenta n punctul M0 ( x 0 , f ( x 0 )) la graficul func iei f (Fig. 1).
De aici rezult interpretarea geometric a diferen ialei. Avem:
MN = f ( x 0 + h) f ( x 0 )
NP = df ( x 0 )(h)
Rela ia de aproximare
f ( x 0 + h) f ( x 0 ) df ( x 0 )(h)

(1.9)

exprim faptul c segmentul PM poate fi f cut orict de mic, dac se ia


creterea h suficient de mic .
Dac func ia f este diferen iabil pe intervalul (a,b), atunci diferen iala ei
ntr-un punct x (a, b) este
(1.10)
df ( x )(h) = f ( x )h , h
Fie func ia identic : , ( x ) = x . Cum ( x ) = 1 , diferen iala ei pe
(a,b) este
(1.11)
d( x )(h) = h , h
Dac folosim diferen ialele func iilor f i n punctul x 0 , avem:

136

Maria Piticu

df ( x 0 )(h) f ( x 0 )h/
=
d( x 0 )(h)
h/
df ( x 0 )(h)
= f ( x 0 )
d( x 0 )(h)

(1.12)

Pentru un punct arbitrar x (a, b) rela ia (1.12) se scrie simplu


df ( x )
= f ( x )
d( x )

(1.13)

Pentru diferen iala func iei identice ( x ) = x se folosete nota ia dx i se


numete diferen iala lui x , iar (1.13) devine
df ( x )
= f ( x )
(1.14)
dx
de unde se deduce
df ( x ) = f ( x )dx

(1.15)

adic diferen iala func iei f este produsul dintre derivata sa i diferen iala
lui x.
Pentru simplitate, se folosete i nota ia
df = f dx

(1.16)

6.2. Diferen iala unei func ii reale de n variabile reale

Prin analogie cu cazul unei func ii f : vom introduce no iunea de


diferen iabilitate pentru o func ie de mai multe variabile.
o

Fie func ia f : E n , un punct x 0 = ( x 01, x 02 ,..., x 0n ) E i o


vecin tate a lui x 0 , V( x 0 ) E .
Defini ie:
Spunem c func ia f este diferen iabil Frchet n x0, dac
exist o aplica ie liniar : E n i o func ie : V( x 0 ) E
astfel ca:
a) func ia este continu i nul n x 0 , adic lim ( x ) = ( x 0 ) = 0
xx0

b) pentru orice x V( x 0 ) avem

f ( x ) f ( x 0 ) = ( x x 0 ) + ( x ) x x 0

(2.1)

137

Analiz Matematic

Cum aplica ia liniar : E n se definete prin

( x ) =

k xk

, ck

(2.2)

k =1

condi ia (2.1) se poate scrie


f ( x) f ( x 0 ) =

k (xk

x 0k ) + ( x ) x x 0

(2.3)

k =1

Dac not m c = (c 1, c 2 ,...c n ) n , vector constant i facem observa ia c

c, x x 0 =

k (xk

x 0k )

(2.4)

k =1

atunci condi ia (2.1) se poate exprima i sub forma

f ( x ) f ( x 0 ) = c, x x 0 + ( x ) x x 0

(2.5)

Rela iile (2.1), (2.3) i (2.5) dau creterea f(x) f(x0) a func iei f
corespunz toare creterii x x0 a variabilei independente.
Defini ie:
Spunem c func ia f : E n este diferen iabil Frchet
pe mul imea deschis E, dac ea este diferen iabil Frchet n
fiecare punct al acestei mul imi.

Propriet ii ale func iilor diferen iabile Frchet

1) Fie func ia f : E n , i x 0 E .
Dac func ia f este diferen iabil Frchet n punctul x0, atunci ea
admite derivate par iale n acest punct i f ( x 0 ) = c k pentru k = 1, n .
x k
Astfel putem spune c vectorul constant c n
c = grad f ( x 0 )

(2.6)

iar condi ia (2.5) se scrie

f ( x ) f ( x 0 ) = grad f ( x 0 ), x x 0 + ( x ) x x 0
sau
138

(2.7)

Maria Piticu

f ( x) f ( x 0 ) =

xf
k =1

( x 0 )( x k x 0k ) + ( x ) x x 0

(2.8)

Demonstra ie:
Dac f este diferen iabil
putem scrie

Frchet n x 0 , atunci pentru orice x V( x 0 )

f ( x ) f ( x 0 ) = c, x x 0 + ( x ) x x 0
unde lim ( x ) = ( x 0 ) = 0
xx0

Fie h astfel nct x = x 0 + h e k V( x 0 ) , e k = 1


Rela ia precedent se scrie

f ( x 0 + h e k ) f ( x 0 ) = c, h e k + ( x 0 + h e k ) h e k
sau

f ( x 0 + h e k ) f ( x 0 ) = hc k + h ( x 0 + h e k )
Dac calcul m limita

h
f ( x 0 + h ek ) f ( x 0 )

= lim c k + ( x 0 + h e k )
lim
h0
h0
h
h

ob inem

f ( x 01,..., x 0k + h,..., x 0n ) f ( x 01,..., x 0k ,..., x 0n ) f


=
(x0 )
h0
x k
h

c k = lim

Corolar: Dac func ia f este diferen iabil Frchet pe mul imea deschis
E, atunci ea are derivate par iale pe aceast mul ime.
Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------Reciproca nu este totdeauna adev rat .

De exemplu func ia f : 2
xy
, ( x, y ) (0,0)

f ( x, y ) = x 2 + y 2
, ( x, y ) = (0,0)

0
are derivate par iale n origine, dar nu este diferen ial Frchet n acest
punct.
139

Analiz Matematic

ntr-adev r,

f ( x,0) = 0 f (0,0) = 0
x
x
f

din f (0, y ) = 0 rezult


(0, y ) = 0 f (0,0) = 0
y
y
prin urmare func ia are derivate par iale n origine.
din f ( x,0) = 0 rezult

Pentru a demonstra c f nu este diferen iabil n origine, este suficient s


ar t m c ea nu poate fi pus sub forma (2.8)
Pentru ( x, y ) (0,0) avem

f ( x, y ) f (0,0) =
+

xy
x +y
2

0 = f (0,0)( x 0) + f (0,0)( y 0) +
x

xy
( x 0) 2 + ( y 0) 2
2 '***(***)
x +y
( x,y )( 0,0 )
2

n cazul acesta avem


xy
( x, y ) = 2
x + y2
dar aceast func ie nu este continu n origine deoarece nu are limit n
acest punct.
------------------------------------------------------------------------------------------

2) Dac

func ia f : E n este diferen iabil

Frchet n

x 0 E , atunci ea este continu n acest punct.

Demonstra ie
o

Dac f este diferen iabil Frchet n x 0 E , atunci pentru orice x V( x 0 )


avem
f ( x) f ( x 0 ) =

xf
k =1

( x 0 )( x k x 0k ) + ( x ) x x 0

unde lim ( x ) = ( x 0 ) = 0
xx0

Calcul m

140

Maria Piticu

n f
( x 0 )( x k x 0k ) + ( x ) x x 0 ] = 0
lim [f ( x ) f ( x 0 )] = lim
xx0
xx0
k =1 x k

de unde lim f ( x ) = f ( x 0 ) , deci f este continu n x 0 .


xx0

Corolar: Dac func ia f este diferen iabil Frchet pe mul imea deschis
E, atunci ea este continu pe aceast mul ime.
Reciproca nu este totdeauna adev rat .
3) Dac func ia f : E n are derivate par iale de ordinul
nti (n raport cu toate variabilele sale) ntr-o vecin tete (din E) a
o

punctului x 0 E i dac aceste derivate sunt continue n x 0 , atunci


func ia f este diferen iabil Frchet n x 0 .
Demonstra ie
Pentru fiecare punct x = ( x1,..., x n ) V( x ) aplic m formula lui Lagrange
func iei f de n variabile
f ( x) f ( x 0 ) =

(x

01,..., x 0k 1, k , x k +1,..., x n )( x k

x 0k ) =

k =1

(2.9)

[ f ( x 0 ) + k ( x )]( x k x 0k )
=
k =1 x k

unde k ( x 0k , x k ) cu k = 1, n
iar func iile

k =

f
f
( x 01,..., k ,..., xn )
( x 01,..., x 0k ,..., x 0n )
xk
xk

sunt continue i nule n x 0 deoarece dac

(2.10)

x x 0 atunci x k x 0k (pt

k = 1, n ) prin urmare i k x 0k . De asemenea, func iile


f ( x ,..., ,..., x ) f ( x ,..., x ,..., x )
01
k
n
01
0k
0n
x k
x k

fiind func ii continue.


Expresia (2.9) este o form a condi iei de diferen iabilitate.

141

Analiz Matematic

Corolar: Dac derivatele par iale ale func iei f : E n exist i sunt
continue pe mul imea E, atunci f este diferen iabil Frchet pe aceast
mul ime.
Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Reciproca nu este totdeauna adev rat c ci exist func ii diferen iabile


ntr-un punct ale c ror derivate par iale s nu fie func ii continue n acel
punct.
De exemplu func ia f : 2
1
( x 2 + y 2 ) sin
, ( x, y ) (0,0)

2
f ( x, y ) =
x + y2
, ( x, y ) = (0,0)

0
*) Ar t m c func ia f este diferen iabil Frchet n (0,0) 2 , adic
pentru ( x, y ) V(0,0) putem scrie
f ( x, y ) f (0,0) = f (0,0)( x 0) + f (0,0)( y 0) +
x
y
(2.11)

+ ( x, y ) ( x 0)2 + ( y 0)2
ntr-adev r,

x 2 sin 1
x
f (0,0) = lim f ( x,0) f (0,0) = lim
=0
x 0
x 0
x
x
x0
y 2 sin 1
y
f (0,0) = lim f (0, y ) f (0,0) = lim
=0
y
0
y
0

y
y0
y
iar rela ia
1
x 2 + y 2 sin

2
( x, y ) =
x + y2

, ( x, y ) (0,0)
, ( x, y ) = (0,0)

este continu i nul n (0,0) 2 .

**) Ar t m c
origine

142

derivatele par iale f i f nu sunt func ii continue n


x
y

Maria Piticu

1
x
f = 2x sin
cos 2 1 2

2
2
2
2
x
x +y
x +y
x +y
y
1
f = 2y sin

cos 2 1 2
2
2
2
2
y
x +y
x +y
x +y
Aceste derivate par iale nu au limit n origine i deci cu att mai mult nu
sunt continue n origine deoarece func iile sin 2 1 2 i cos 2 1 2
x +y
x +y
nu au limit n acest punct.
------------------------------------------------------------------------------------------

func ia f : E n are derivate par iale de ordinul

4) Dac

nti ntr-o vecin tate a punctului x 0 E ( V( x 0 )) i dac aceste derivate


sunt diferen iabile n x 0 , atunci derivatele par iale mixte exist n x 0 i
sunt egale. (W. Young)
2f (x ) = 2f (x )
0
0
x j x i
x i x j

i j

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Proprietatea este valabil i pentru derivate par iale de ordin superior.


Dac derivatele par iale de ordin n 1 exist n V( x 0 ) (pe E ) i dac
acestea sunt diferen iabile n x 0 (pe E ), atunci exist toate derivatele
par iale de ordin n n x 0 (pe E ), iar derivatele par iale mixte, care difer
numai prin ordinea de derivare sunt egale n x 0 (pe E ).
Creterea func iei f n x 0 exprimat prin rela ia (2.8)
f ( x) f ( x 0 ) =

xf
k =1

( x 0 )( x k x 0k ) + ( x ) x x 0

este dat de suma a doi termeni. Se observ c atunci cnd x x0,


primul termen tinde liniar c tre zero, iar al doilea termen tinde c tre
aceast valoare mult mai rapid. Prin urmare, putem afirma c pentru
valori xV(x0) foarte apropiate de x0, creterea func iei f poate fi
aproximat cu primul termen, adic
f ( x) f ( x 0 )

xf
k =1

( x 0 )( x k x 0k )

(2.12)

-----------------------------------------------------------------------------------------143

Analiz Matematic

Defini ie:
n

xf

Func ia liniar

k =1

func iei f n x 0 i se noteaz

( x 0 )( x k x 0k ) se numete diferen iala

df ( x 0 ) . Ea este o func ie definit pe tot

spa iul n deoarece diferen ele x k x 0k sunt definite prin orice

x k , k = 1, n .
df ( x 0 )( x ) =

xf
k =1

( x 0 )( x k x 0k )

2.13)

Putem da o exprimare mai simpl a diferen ialei dac not m


h = x x 0 n
hk = x k x 0k ,

k = 1, n

xf

df ( x 0 )(h) =

k =1

( x 0 )hk

(2.14)

Dac f este diferen iabil Frchet n orice punct al mul imii deschise E,
atunci diferen iala ntr-un punct x E este
df ( x )(h) =

xf
k =1

( x )hk

(2.15)

Cu ajutorul func iilor

j : n

j ( x1,..., xn ) = x j

j = 1, n

ale c ror diferen iale sunt


n
j
d j ( x )(h) =
( x )hk = h j
(2.16)
k =1 x k
dac not m d j ( x )(h) = dx j , atunci diferen iala func iiei f pe mul imea E

se scrie
df ( x ) =

xf
k =1

( x )dx k

(2.17)

Dac definim operatorul diferen ial de ordinul nti


d=

x
k =1

144

dx k
k

(2.18)

Maria Piticu

atunci pentru expresia (2.17) a diferen ialei putem re ine scrierea formal

n
df =
dx k f
(2.19)

k =1 x k

unde interpret m (n mod formal) pe f ca un produs simbolic ntre i


f.
Fie f , g : E n , f i g diferen iabile Frchet pe E (deschis ).
Folosind defini ia (2.17) a diferen ialei, cu uurin
eviden urm toarele reguli de diferen iere.
d(f + g) = df + dg
unde ,
d( f g) = g df + f dg
g df f dg
d f =
g2
g

se pot pune n

(2.20)

unde g( x ) 0 pe E

6.3. Diferen iala unei func ii vectoriale

Fie func ia f : E n m , f = ( f1,...fm ) vectorul x 0 = ( x 01,..., x 0n ) E i


o vecin tate V( x 0 ) E .
Defini ie:
Func ia f este diferen iabil Frchet n x0 dac exist n vectori
: V( x 0 ) m
c k = (c 1k , c 2k ,..., c mk ) m i o func ie vectorial
continu i nul n x 0 astfel nct pentru orice x V( x 0 ) s avem:

f ( x) f ( x 0 ) =

k (xk

x 0k ) + ( x ) x x 0

(3.1)

k =1

Trebuie s observ m c (3.1) este o rela ie vectorial echivalent cu n


rela ii scalare
fi ( x ) fi ( x 0 ) =

ik ( x k

x 0k ) + i ( x ) x x 0

(3.2)

k =1

pentru i = 1, m .
n cazul de fa

numerele reale c ik sunt

145

Analiz Matematic

c ik =

fi
( x 0 ) , i = 1, m , k = 1, n
x k

(3.3)

Dac aceast func ie este diferen iabil Frchet pe ntreaga mul ime E
(deschis ), atunci diferen iabila ei este o func ie vectorial
df ( x ) : n m
df ( x ) = (df1( x ),..., dfm ( x ))
definit de rela ia vectorial
df ( x ) =

xf
k =1

( x )dx k

(3.4)

sau de cele m rela ii scalare


dfi ( x ) =

fi

x
k =1

( x )dx k , i = 1, m

(3.5)

Se arat c df ( x ) exist pe E df1( x ),..., dfm ( x ) exist pe E.


Fie func iile vectoriale
f : E n F m , f = ( f1, f2 ,..., fm ) ,
g = (g1, g2 ,..., gp ) ,

g : F m p ,

h = (h1,h 2 ,..., hp )

h = gc f :E ,
n

Fie de asemenea x 0 E i y 0 = f ( x 0 ) F
Propozi ie:
Dac func ia f este diferen iabil Frchet n x 0 i func ia g este
diferen iabil Frchet n y 0 , atunci func ia compus h este diferen iabil
Frchet n x 0 i avem
dh( x 0 ) =

f
k =1

( y 0 )dfk =

x ( x
i=1

0 )dx i

Aceast rela ie exprim proprietatea de invarian


opera ia de compunere a func iilor.

146

(3.6)

a diferen ialei fa

de

Maria Piticu

Demonstra ie: pentru simplitate, vom face demonstra ia numai pentru


cazul func iilor de dou variabile i anume
f : E 2 F 2 , f = ( f1, f2 )
g : F 2
o

x 0 = ( x 01, x 02 ) E
o

y 0 = f ( x 0 ) = ( y 01, y 02 ) F
De asemenea, pentru diferen iabilitate, vom folosi o formulare echivalent
a defini iei cunoscute.
*) Din f diferen iabil Frchet n x 0 f1 i f2 diferen iabile Frchet n
( def )

x0

exist

func iile

1, 2 : V( x 0 ) E

cu

proprietatea

lim 1( x ) = 1( x 0 ) = 0 i lim 2 ( x ) = 2 ( x 0 ) = 0 astfel nct pentru orice

xx0

xx0

x V( x 0 ) s putem scrie
f1( x ) f1( x 0 ) =

f1
( x 0 )( x 1 x 01 ) +
x 1

f1
( x 0 )( x 2 x 02 ) + 1( x ) x x 0
x 2
f
f
f2 ( x ) f2 ( x 0 ) = 2 ( x 0 )( x 1 x 01 ) + 2 ( x 0 )( x 2 x 02 ) + 2 ( x ) x x 0
x 2
x 1

(3.6)

( def )

**) Din g diferen iabil


Frchet n y 0 F exist
func iile
3 , 4 : V * ( y 0 ) F cu proprietatea lim 3 ( y ) = 3 ( y 0 ) = 0 i
yy0

lim 4 ( y ) = 4 ( y 0 ) = 0 astfel nct pentru orice y V * ( y 0 ) s

yy0

putem

scrie

g
g( y ) g( y 0 ) =
( y 0 ) + 3 ( y )( y 1 y 01 ) +

y 1

g
( x 0 ) + 4 ( y )( y 2 y 02 )
+
y

(3.7)

***) Scriem creterea func iei compuse h innd seama de rezultatele


(3.6) i (3.7)
h( x ) h( x 0 ) = g(f1( x ), f2 ( x )) g(f1( x 0 ), f2 ( x 0 )) =
147

Analiz Matematic

( 3 .7 )

g
= g( y 1, y 2 ) g( y 01, y 02 ) = ( y 0 ) + 3 ( y )(f1( x ) f1( x 0 )) +

f1
( 3. 6 )

g
+ ( y 0 ) + 4 ( y )(f2 ( x ) f2 ( x 0 )) =

f2

f
g
= ( y 0 ) + 3 ( y ) 1 ( x 0 )( x 1 x 01 ) +
x 1
f1
f

+ 1 ( x 0 )( x 2 x 02 ) + 1( x ) x x 0 +
x 2

f
g
+ ( y 0 ) + 4 ( y ) 2 ( x 0 )( x 1 x 01 ) +
x 1
f2
f

+ 2 ( x 0 )( x 2 x 02 ) + 2 ( x ) x x 0
x 2

Grupnd convenabil termenii, ob inem


f
f
g
g

h( x ) h( x 0 ) = ( y 0 ) 1 ( x 0 ) +
( y 0 ) 2 ( x 0 )( x 1 x 01 ) +
x
f

x
f
1

1
1
2
f
f
g

g
( y 0 ) 2 ( x 0 )( x 2 x 02 ) +
+ (y0 ) 1 (x0 ) +
x 2
f2
x 2

f1
+ [grup cu termeni care tind la zero cnd x x 0 ]
Dac

grupul termenilor ce tind la zero l not m ( x ) x x 0

(3.8)

cum

lim ( x ) = ( x 0 ) = 0 atunci (3.8) exprim diferen iabilitatea func iei h n

xx0

punctul x 0 E .
De asemenea, din rezultatele ob inute anterior, avem
f1
f2
g
g
h
x ( x 0 ) = f ( y 0 ) x ( x 0 ) + f ( y 0 ) x ( x 0 )
1
1
1
2
1

f1
f2
g
g

(x ) = (y 0 )
(x 0 ) +
(y 0 )
(x 0 )
x 2 0
f1
x 2
f2
x 2

(3.9)

Dac func iile f i g sunt diferen iabile pe mul imile deschise E respectiv
F , atunci func ia compus h este diferen iabil pe E i rela iile (3.9) se
pot scrie simplu

148

Maria Piticu

h = g f1 + g f2
x1 f1 x1 f2 x1
h = g f1 + g f2
x 2 f1 x 2 f2 x 2

(3.10)

Acestea precizeaz formula de calcul pentru derivatele par iale ale


func iei compuse h,
h( x 1, x 2 ) = g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )]
De asemenea, diferen iala func iei compuse f pe mul imea E este
g f1 g f2
g f1 g f2
+
+
dh =
dx 1 +
dx 2
(3.11)
f1 x1 f2 x1
f1 x 2 f2 x 2
sau simplu scris
dh = h dx 1 + h dx 2
x1
x 2

(3.12)

Dac n (3.11) grup m termenii astfel:


f
f

g f2
g f1
dx 1 + 2 dx 2
dx 1 + 1 dx 2 +
dh =

x 2
x 2
f1 x1

f2 x1
atunci ob inem
g
g
df2
df1 +
dh =
f2
f1

(3.13)

Din (3.12) i (3.13) re inem


dh =

g
g
g
g
dx 2
dx 1 +
df2 =
df1 +
x 2
x1
f2
f1

(3.14)

i avem demonstrat proprietatea (3.6) de invarian a diferen ialei fa


de opera ia de compunere a func iilor. Totui trebuie s subliniem faptul
c invarian a diferen ialei este formal (spre deosebire de invarian a
diferen iabilit ii fa de opera ia de compunere a func iilor, care este una
real ). ntr-adev r, dac folosim nota ia complet a diferen ialei, avem:
g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )]
df1( x 1, x 2 ) +
dh( x 1, x 2 ) =
f1
+

g[f1 ( x 1, x 2 ), f 2 ( x 1, x 2 )]
df 2 ( x 1, x 2 )
f 2

149

Analiz Matematic

Deci n egalitatea dh =

g
g
df2 , df1 i df2 sunt diferen ialele
df1 +
f2
f1

func iilor f1( x 1, x 2 ) i f2 ( x 1, x 2 ) definite pe E.


Pe de alt parte,
g( f1, f2 )
g( f1, f2 )
dg( f1, f2 ) =
df1 +
df 2
f1
f2
deci n egalitatea dg =

g
g
df2 , df1 i df2 sunt diferen ialele
df1 +
f2
f1

variabilelor f1 i f2 ale func iei g( f1, f2 ) .


O alt proprietate de invarian prin opera ia de compunere a func iilor,
este existen a i continuitatea derivatelor par iale, aa cum rezult din
urm torul
Corolar
Dac func iile f1( x 1, x 2 ) i f2 ( x 1, x 2 ) au derivate par iale continue
pe E , iar func ia g( f1, f2 ) are derivate par iale continue pe F atunci func ia
compus
h( x 1, x 2 ) = g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )]
are derivate par iale continue pe E .
ntr-adev r, deoarece func iile f1( x 1, x 2 ) , f2 ( x 1, x 2 ) i g( f1, f2 ) au derivate
par iale continue, ele sunt diferen iabile, deci i continue. Atunci func ia
compus este diferen iabil , deci are derivate par iale date de formulele
h( x 1, x 2 ) g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )] f1( x 1, x 2 )
=
+
x 1
f1
x 1
g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )] f2 ( x 1, x 2 )
+
f2
x 1
h( x 1, x 2 ) g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )] f1( x 1, x 2 )
+
=
x 2
f1
x 2
g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )] f2 ( x 1, x 2 )
+
f2
x 2
Toate func iile din membrul drept sunt continue, fie prin ipotez , cum sunt
derivatele par iale ale func iilor f1 i f2 , fie ca func ii compuse de func ii
continue cum sunt

150

Maria Piticu

g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )]
g[f1( x 1, x 2 ), f2 ( x 1, x 2 )]
i
f1
f2
Rezult deci c

h i h sunt continue.
x1
x 2

n cazul general, cnd func ia


h = (h1,h 2 ,..., hp ) este definit de

compus

h( x ) = g[f1( x ), f2 ( x ),..., fm ( x )]

h = g c f : E n p ,
(3.14)

cu

x = ( x1,..., xn ) E
g = (g1, g2 ,..., gp )

putem re ine formula de calcul a derivatelor par iale pentru func ii


compuse, anume:

hi
=
x j

g fk
k x j

f
k =1

(3.15)

pentru i = 1, p i j = 1, n .
Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------f ( x , x ) = x 1 cos x 2
Fie f : 2 2 , f = ( f1, f2 ) , 1 1 2
f2 ( x 1, x 2 ) = x 1 sin x 2

g : F 2 , g( y 1, y 2 ) = y 13 y 1y 2 + y 32 ,
Fie func ia compus h = g c f : 2 ,
h( x1, x 2 ) = g [ f2 ( x 1, x 2 ), f2 ( x1, x 2 ) ]
'*(*
) '*(*
)
y1

y2

Avem
g f1 g f2
g f1 g f2
*) h =
=
=
+
+
x1 f1 x1 f2 x1 y1 x1 y 2 x1
= (3 y 12 y 2 ) cos x 2 + ( y 1 + 3 y 22 ) sin x 2 =
= (3 x 12 cos 2 x 2 x 1 sin x 2 ) cos x 2 +
+ ( x 1 cos x 2 + 3 x 12 sin 2 x 2 ) sin x 2 =
= 3 x 12 (cos 3 x 2 + sin 3 x 2 ) 2x 1 cos x 2 sin x 2

151

Analiz Matematic

g f1
g f2
g f1 g f2
=
=
+
+
**) h =
x 2 f1 x 2 f2 x 2 y1 x 2 y 2 x 2
= (3 y 12 y 2 )( x 1 sin x 2 ) + ( y 1 + 3 y 22 )x 1 cos x 2 =

= (3 x12 cos2 x 2 x1 sin x 2 )( x1 sin x 2 ) +


+ ( x1 cos x 2 + 3 x 12 sin 2 x 2 )x 1 cos x 2 =
= 3 x 13 sin x 2 cos x 2 (sin x 2 cos x 2 ) +
+ x 12 (sin 2 x 2 cos 2 x 2 )
---------------------------------------------------------------------------------------------

6.4. Diferen iale de ordin superior

Fie func ia f : E n i x 0 E .
Defini ie:
Spunem c func ia f este diferen ial de n ori n punctul x0,
dac toate derivatele sale par iale de ordin n-1 exist ntr-o
vecin tate a punctului x 0 , V( x 0 ) , i dac acestea sunt func ii
diferen iabile n x 0 .

De asemenea, spunem c f este de n ori diferen iabil pe mul imea


deschis E dac este de n ori diferen iabil n fiecare punct al acestei
mul imi.
Propozi ia 1:
Dac func ia f are toate derivatele par iale de ordin n (ntr-o
vecin tate V( x 0 ) a lui x 0 , pe E) i dac aceste derivate par iale sunt
continue (n x 0 , pe E), atunci f este de n ori diferen iabil (n x 0 pe E) i
diferen iala sa este
n

dn f ( x ) =
dx k f ( x )
k =1 x k

unde puterile sunt simbolice.

152

(4.1)

Maria Piticu

ntr-adevar, toate derivatele par iale de ordin n-1 au derivate par iale
continue n x 0 (pe E), deci toate derivatele par iale de ordinul n-1 sunt
diferen iabile n x 0 (pe E).
Prin induc ie matematic , se ob ine c diferen iala de ordin n (n punctul
x E ) este
n

n f ( x)
d f(x) =
...
dx k f ( x )
dx i1 dx i2 ...dx in =
k =1 x k

i1 =1 i2 =1 in =1 x i1 x i2 ...x in
n

dac se introduce operatorul diferen ial de ordin n

n
dn =
dx k

k =1 x k

(4.2)

unde puterea n este simbolic , adic : exponentul n nseamn c se


dezvolt formal suma din parantez dup regula lui Newton; deci,
operatorul de diferen iere de ordin n este, formal, puterea a n-a a
operatorului de diferen iere de ordinul nti,
d=

x
k =1

dx k
k

Expresia dn f ( x ) nseamn produsul formal dintre operatorul dn i func ia


f ( x ) . Dac nu se mai pune n eviden variabila vectorial x , avem
(4.3)
dn f = d(dn1f )
Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Pentru dou variabile x,y operatorul diferen ial de ordinul nti este
d = dx + dy
(4.4)
x
y
Atunci pentru o func ie f : E 2 avem
df = f dx + f dy
x
y

(4.5)

Diferen iala de ordin doi va fi:

d2 f = d( df ) = d f dx + f dy = d f dx + d f dy =
x
y
y
x

= d f dx + d f + d(dx ) + d(dy ) =
x
y '() '()
=0

=0

153

Analiz Matematic

2
2

2
2

= 2f dx + f dy dx + f dx + 2f dy dy =
yx
y
x

xy
2

2
2
2

2
2
= 2f (dx ) + 2 f dxdy + 2f (dy ) = dx + dy f
xy
y
x
y
x
---------------------------------------------------------------------------------------------

Fie func iile


f : E n F m , f = ( f1, f2 ,..., fm ) ,
g : F m ,
h( x ) = g[f1( x ),..., fm ( x )]

h = g c f : E n ,
o

y 0 = f(x0 ) F

x0 E ,

Propozi ia 2:
Dac func iia f este diferen iabil de dou ori n x 0 (pe E) iar
func ia g este diferen iabil de dou ori ntr-o vecin tate a punctului
y 0 = f ( x 0 ) (pe F = f (E) ) atunci func ia compus h este diferen iabil de
dou ori n x 0 (pe E) i avem

d2h =

m 2g
g 2
dfk df j +
d fk

fk

k =1
j=1 fk f j
m

(4.6)

Demonstra ie:
ntr-adev r, func ia f fiind diferen iabil de dou ori ntr-un punct x E ,
are derivate par iale de ordin nti ntr-o vecin tate a lui x , V( x ) E i
acestea sunt diferen iabile n x . Rezult c func ia compus h are
derivate par iale de ordinul nti n V( x ) .
h ( x ) =
x i
dh( x ) =

g(f ( x )) fk
fk x i
k =1
m

g( f )
dfk ( x )
k =1 fk

(4.7)

(4.8)

Cum n (4.7) toate func iile din membrul drept sunt diferen iabile n x
(prin ipotez sau prin opera ia de compunere) rezult c i func iile
h ( x ) sunt diferen iabile n x , de unde deducem (conform Young) c
x i
func ia h are derivate par iale de ordinul doi n x , iar derivatele mixte sunt
egale. Atunci,

154

Maria Piticu

m
m g

g
dfk +
d(dfk ) =
dfk =
d2h = d(dh) = d
d
fk

k =1 fk
k =1 fk
m m
g df df + g d2 f
=
j k

k
fk

k =1
j=1 f j fk
de unde rezult formula (4.6).

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) Dac func ia g este diferen iabil de dou ori numai n y 0 , putem


deduce c h are derivate par iale de ordinul nti numai n x 0 , deci nu
rezult c h este diferen iabil de dou ori n x 0 .
b) Formula (4.6) se poate scrie simbolic
2

m 2
d h=
dfk g +
d fk g
k =1 fk

k =1 fk

(4.9)

c) Propozi ia r mne valabil i pentru diferen ialele de ordinul n ale


func iilor compuse. Astfel, prin induc ie se demonstreaz c dac f este
de n ori diferen iabil pe E, iar g este de n ori diferen iabil pe F=f(E),
atunci func ia compus h este de n ori diferen iabil pe E.
------------------------------------------------------------------------------------------

Aplica ie: S se scrie ecua ia lui Laplace n coordonate polare.


Pentru f : E 2 , ecua ia Laplace este
2f + 2f = 0
x 2 y 2

x = r cos
y = r sin

(4.10)

(4.11)

Func ia f ca func ie de coordonatele polare r i poate fi privit ca


func ie compus de forma
(4.12)
f [x(r, ), y(r, )]
Vom calcula df i d2f conform formulelor (3.14) i (4.6).

155

Analiz Matematic

*) df = dx + dy f = f dx + f dy
y
x
y
x
Cum dx = dr + d x = x dr + r d =
r
r


= cos dr r sin d

dy = dr + d y = sin dr + r cos d
r

Rezult c
df = f (cos dr r sin d) + f (sin dr + r cos d) =
x
y

= cos f + sin f dr + r sin f + r cos f d


x
y
x
y

De aici putem re ine


f = cos f + sin f
r
x
y

f = r sin f + r cos f

x
y
i deducem c
f = cos f 1 sin f
x
r r

f
1
f

= sin + cos f
y
r r

**) d f = dx + dy f + d2 x + d2 y f =
y
y

x
x
2

2
2
2
2
2
= 2f (dx ) + 2f (dy ) + 2 f dxdy + f d2 x + f d2 y
x
xy
y
x
y

Dar
2

2
2
2
d2 x = dr + d x = 2x (dr ) + 2 x drd +
r

r
r
2
2
+ x2 (d) = 2 sin drd r cos (d)2

2
d2 y = dr + d y = 2 cos drd r sin (d)2
r

156

(4.13)

Maria Piticu

n expresia lui d2 f nlocuim dx, dy, d2 x, d2 y precum i f , f conform


x y
(4.13) i ob inem
2
2
2
2
d2 f = 2f (cos dr r sin d) + 2f (sin dr + r cos d) +
x
y
2
+ 2 f (cos dr r sin d)(sin dr + r cos d) +
xy
2
+ cos f 1sin f 2 sin drd r cos (d ) +

r r

2
+ sin f + 1cos f 2 cos drd r sin (d )

r r

(
(

Vom grupa termenii dup (dr ) , (d) i drd .


2

2
2
2

2
d2 f = cos 2 2f + sin 2 2f + 2 sin cos f (dr ) +

x
y
x
y

2
2
2

2
+ r 2 sin 2 2f + r 2 cos 2 2f 2 sin cos f r f (d) +
xy r
x
y

2
2

2
+ 2r sin cos 2f 2f + 2r (cos 2 sin 2 ) f 4 sin cos f +
xy
r
y

x
+ 1 (sin 2 cos 2 ) f drd
r

Putem re ine urm toarele egalit i


2 f
2 f + sin 2 2 f + 2 sin cos 2 f
2
=

cos
r 2
xy
y 2
x 2

2
2
2
2
f = r 2 sin 2 f + r 2 cos 2 f 2 sin cos f r f
2
xy r
y 2
x 2
de unde, cu uurin , ob inem
2 f + 2 f = 2 f + 1 2 f + 1 f
x 2 y 2 r 2 r 2 2 r r
deci ecua ia lui Laplace n coordonate polare este
2 f + 1 2 f + 1 f = 0
r 2 r 2 2 r r

(4.14)

157

Analiz Matematic

6.5. Formula lui Taylor

Fie func ia f : [a, b] , derivabil de n ori ntr-un punct x 0 (a,b ) .


Aceasta nseamn c primele n-1 derivate exist ntr-o ntreag
vecin tate a lui x 0 . Pentru simplitate, vom presupune c primele n-1
derivate exist pe ntregul interval (a,b).
Pentru fiecare x [a,b] definim polinomul
Tn ( x ) = f ( x 0 ) +

f (n) ( x 0 )
f ( x 0 )
f ( x 0 )
( x x 0 )n
( x x 0 ) 2 + ... +
(x x 0 ) +
n!
2!
1!

(5.1)

Acesta poart denumirea de polinomul lui Taylor de gradul n, ataat


func iei f, n punctul x0.
Dac pentru fiecare x [a,b] not m
R n ( x ) = f ( x ) Tn ( x )

(5.2)

atunci
f ( x ) = Tn ( x ) + R n ( x ) , adic
f ( x) = f ( x 0 ) +

f ( x 0 )
f ( x 0 )
( x x 0 )2 +
(x x 0 ) +
2!
1!

f (n) ( x 0 )
+ ... +
( x x 0 )n + R n ( x )
n!

(5.3)

Aceast egalitate valabil pentru orice x [a,b] se numete formula lui


Taylor de ordinul n, corespunz toare func iei f, n punctul x0. Func ia
R n : [a,b] se numete restul de ordinul n, al formulei lui Taylor.
Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) R n este o func ie de n ori derivabil n x 0 deoarece func ia f are


aceast proprietate, iar polinomul Tn este func ie de n ori derivabil pe
(a,b).
Rezult c Rn este func ie continu n x0.
b) Din (5.3) pentru x = x 0 deducem
R n ( x 0 ) = 0 , deci
158

Maria Piticu

lim R n ( x ) = R n ( x 0 ) = 0

xx0

(5.4)

c) Pentru valori ale lui x suficient de apropiate de x 0 , func ia f poate fi


aproximat de polinomul Taylor
(5.5)
f ( x ) Tn ( x )
------------------------------------------------------------------------------------------

n cele ce urmeaz ncerc m s g sim o form pentru restul formulei lui


Taylor.
Propozi ie:
Dac func ia f : [a, b] este de n+1 ori derivabil pe (a, b )
atunci restul formulei Taylor are forma
f (n+1) ( x 0 + ( x x 0 ))
( x x 0 )n+1
Rn (x) =
(5.4)
(n + 1) !
unde (0,1)
i se numete restul lui Lagrange.
Demonstra ie
Pentru x i x 0 [a,b] fixa i i p pentru rest consider m forma
R n ( x ) = ( x x 0 )p k

(5.5)

unde k este un num r care se schimb odat cu x i x 0 .


Pentru punctul x ales, furmula lui Taylor de ordinul n n punctul x 0 se
scrie:
f ( x 0 )
f ( x 0 )
( x x 0 )2 +
(x x 0 ) +
f ( x) = f ( x 0 ) +
2!
1!
(5.6)
(n)
f (x 0 )
n
p
+ ... +
(x x 0 ) + (x x 0 )
n!
Consider m func ia : [a, b] definit astfel
( t ) = f ( t ) +

f ( t )
f ( t )
f (n ) ( t )
(x t) +
( x t ) 2 + ... +
( x t )n + ( x t )p
1!
2!
n!

(5.7)

Func ia este derivabil pe (a, b ) deoarece toate func iile din membrul
drept au aceast proprietate.
159

Analiz Matematic

Dac ne referim la intervalul [x 0 , x ] [a,b] putem spune c este func ie


Rolle pe acest interval i c ( x ) = ( x 0 ) = f ( x ) .
Putem aplica teorema lui Rolle pe acest interval, deci exist
( x 0 , x ) astfel nct ( ) = 0 .

un punct

Dar

f ( t )
f ( t ) f ( t )
(x t)
( x t )2
+
1!
1!
2!
f ( t )
f (n+1) ( t )
( x t ) + ... +
( x t )n

1!
n!
f (n) ( t )
( x t )n1 p( x t )p1 , deci

(n 1) !

( t ) = f ( t ) +

( t ) =

f (n+1) ( t )
( x t )n p( x t )p1
n!

condi ia () = 0 ne conduce la
f (n+1) ()
( x )n p( x )p1 = 0
n!
de unde
( x )np+1 (n+1)
=
f
()
p n!

(5.8)

Aadar, restul R n se va scrie


Rn (x) =

( x x 0 )p ( x )np+1 (n+1)
f
( )
p n!

(5.9)

n particular, pentru p=n+1 se ob ine restul lui Lagrange


f (n+1) ()
Rn (x) =
( x x 0 )n+1
(n + 1)!
Deoarece ( x 0 , x ) , putem scrie = x 0 + ( x x 0 ) cu (0,1) , i
formula Taylor de ordinul n este
f (n) ( x 0 )
f ( x 0 )
( x x 0 )n +
( x x 0 ) + .. +
n!
1!
f (n+1) ( x 0 + ( x x 0 ))
( x x 0 )n+1
+
(n + 1)!
f ( x) = f ( x 0 ) +

160

(5.10)

Maria Piticu

Putem observa c dac scriem formula Taylor (5.10) cu restul de ordinul


zero, ob inem formula creterilor finite a lui Lagrange pe intervalul [x 0 , x ] ,
adic
f ( x ) f ( x 0 ) = f ( x 0 + ( x x 0 ))( x x 0 )
(5.11)
Formula lui Taylor poate fi definit i pentru func ii de mai multe variabile
o

Fie deci o func ie f : E n i x 0 = ( x 01,..., x 0n ) E Vom presupune


c func ia f este de n ori diferen iabil n x 0 . n acest caz, f are toate
derivatele par iale pn la ordinul n inclusiv n x 0 iar derivatele mixte, n
care variabilele n raport cu care se deriveaz intervin de acelai num r
de ori, sunt egale n x0.
n fiecare punct x E polinomul Taylor de gradul n ataat func iei f n x0
este
2

n f

(x 0 )(x k x 0k ) + 1 f (x 0 )(x k x 0k ) +
Tn ( x ) = f ( x 0 ) + 1
1! k =1 x k
2! k =1 x k

n f

+ ... + 1
(x 0 )(x k x 0k )
n! k =1 x k

(5.12)

unde puterile sunt simbolice.


Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Pentru n=2 avem
n

2 f
2

(x 0 )(x k x 0k ) + ... + 1 f ( x 0 )(x k x 0k ) ,


Tn ( x ) = f ( x 0 ) + 1
1! k =1 x k
n! k =1 x k

deci

Tn ( x ) = f ( x 0 ) + 1 f ( x 0 )( x 1 x 01 ) +
1! x 1
2

2
+ f ( x 0 )( x 2 x 02 ) + 1 2f (x 0 )(x 1 x 01 ) +
2
!
x 2

x 1
2
2
2
+ 2 f ( x 0 )( x1 x 01 )( x 2 x 02 ) + 2f ( x 0 )( x 2 x 02 ) +
x 1x 2
x 2

n
k
nk
+ ... + 1 C kn k f nk ( x 0 )( x 1 x 01 ) ( x 2 x 02 )
n! k =0 x 1 x 2

161

Analiz Matematic

Cum pentru creteri mici x k x 0k expresia

xf
k =1

( x 0 )(x k x 0k ) am

numit-o diferen iala de ordin nti a func iei f n x 0 ,


n

xf
k =1

( x 0 )(x k x 0k ) = df ( x 0 )

polinomul Taylor (5.12) se mai poate scrie


Tn ( x ) = d0 f ( x 0 ) + 1 df ( x 0 ) + 1 d2 f ( x 0 ) + ... + 1 dn f ( x 0 )
1!
2!
n!
adic
Tn ( x ) =

k1! d f ( x
k

0)

(5.13)

k =0

unde d0 f ( x 0 ) = f ( x 0 ) .
--------------------------------------------------------------------------------------------Pentru orice x E , func ia f poate fi dat de egalitatea
f ( x ) = Tn ( x ) + R n ( x )

(5.14)

numit formula lui Taylor de ordinul n corespunz toare func iei f n x0, iar
func ia R n : E n este restul de ordinul n al formulei lui Taylor.
Se poate observa c func ia R n este continu i nul n x 0 ,
lim R n ( x ) = R n ( x 0 ) = 0 , prin urmare, pentru valori ale lui x suficient de
xx0

apropiate de x 0 , f ( x ) Tn ( x ) .
Propozi ia 1:
Dac func ia f : E n este de n+1 ori diferen iabil ntr-o
vecin tate V( x 0 ) E , atunci pentru orice x E exist un punct
= (1,..., n ) V( x 0 ) situat pe segmentul [x 0 , x ] astfel nct s avem

n f
( )(x k x 0k )
Rn ( x) = 1
(n + 1)! k =1 x k

1 dn+1f ()
(n + 1)!
Acesta este restul lui Lagrange.
adic R n ( x ) =

162

n+1

(5.15)

(5.16)

Maria Piticu

Formula lui Taylor se scrie


f ( x) =

k1! d f ( x
k

0)

k =0

1 dn+1f ()
(n + 1)!

(5.17)

Fie f : E n , x 0 E
Propozi ia 2:
Dac func ia f are derivate par iale de ordinul n continue n
V( x 0 ) E , atunci restul de ordinul n al formulei lui Taylor se poate pune
sub forma:
n
R n ( x ) = 1 ( x ) x x 0
(5.18)
n!
unde func ia : E n este continu i nul n x 0 .
Demonstra ie: pentru simplitate, demonstra ia o facem numai pentru
cazul n=2.
Deoarece f are derivate par iale de ordinul n continue n V( x 0 ) , atunci
ea este diferen iabil de n ori n V( x 0 ) i conform propozi iei 1, restul de
ordinul n-1 al formulei Taylor, sub forma dat de Lagrange, este
n

R n1( x ) = 1 f ( )( x 1 x 01 ) + f ( )( x 2 x 02 ) =
n! x 1
x 2

n
k
nk
= 1 C kn k f nk ( )( x 1 x 01 ) ( x 2 x 02 )
n! k =0
x 1 x 2

unde

x = ( x 1, x 2 ) V( x 0 )
= (1, 2 ) V( x 0 )
1 = ( x 01, x 1 ) ; 2 = ( x 02 , x 2 )

cum

lim

nf

x 0 x k x nk
1
2

( ) =

nf
x 1k x n2k

(5.19)

(x0 )

din cauza continuit ii acestor derivate, putem scrie


n f () = n f ( x ) + ( x )
0
k
x 1k x n2k
x 1k x n2k

(5.20)

163

Analiz Matematic

unde lim k ( x ) = k ( x 0 ) = 0 , k = 1, n
xx0

Atunci avem:
n

n
k
nk
R n1( x ) = 1 C kn k f nk (x 0 )(x 1 x 01 ) (x 2 x 02 )
n! k =0
x 1 x 2

k
nk
+ 1 C kn k ( x )( x 1 x 01 ) ( x 2 x 02 )
n! k =0

Rezult c
n

k
nk
R n ( x ) = 1 C kn k ( x )( x 1 x 01 ) ( x 2 x 02 ) = 1 ( x ) x x 0
n!
n! k =0

unde am notat
( x ) =

1
x x0

C ( x )( x
k
n

x 01 )k ( x 2 x 02 )nk

(5.21)

k =0

Deoarece
0 < ( x )

1
x x0

C kn k ( x ) x x 0

x x0

k =0

nk

k
n

k ( x ) 0

k =0

pentru x x 0
putem spune c

lim ( x ) = ( x 0 ) = 0

xx0

adic func ia este continu i nul n x 0 .


o

Pentru o func ie f : E n m , x 0 E formula lui Taylor de ordinul n


corespunz toare func iei f n x 0 ,
f ( x ) = Tn ( x ) + R n ( x )

(5.22)

va fi o rela ie vectorial echivalent cu m rela ii scalare


fi ( x ) = Tni ( x ) + R ni ( x ) , i = 1, m

164

(5.23)

Maria Piticu

6.6. Func ii implicite


Fie mul imea E = A B n +1 , unde A n i B , i fie func ia
F : E n+1 .

Pentru x = ( x 1, x 2 ,..., x n ) A i y B , fie ecua ia


F( x 1, x 2 ,..., x n , y ) = 0

(6.1)

sau folosind o scriere mai simpl ,


F( x, y ) = 0

(6.2)

Defini ie:
Func ia f : A n B este solu ie pe mul imea A n
raport cu variabila y a ecua iei (6.1), dac :
F( x 1,..., x n , f ( x 1,..., x n )) = 0
(6.3)
pentru orice ( x 1,..., x n ) A .

Dac

solu ia este unic , atunci spunem c

func ia y = f ( x 1,..., x n ) este

definit implicit de rela ia (6.1).


Ecua ia (6.1) o numim ecua ie implicit .
n continuare, ne punem problema condi iilor n care ecua ia (6.1) poate fi
rezolvat n raport cu variabila y, mai precis, n ce condi ii exist func ia
f : A B astfel nct F( x, f ( x )) = 0 pentru orice x A .
Teorema func iilor implicite
o

Fie func ia F : E n+1 i ( x 0 , y 0 ) E .


Dac :
1) F( x 0 , y 0 ) = 0
2) F are derivate par iale de ordinul nti, F , F (k = 1, n) continue ntrx k y
o

o vecin tate U V E (cu U A , V B ) a punctului ( x 0 , y 0 ) E .


3) F ( x 0 , y 0 ) 0
y

165

Analiz Matematic

Atunci:
a) exist o vecin tate U0 V0 U V a punctului ( x 0 , y 0 ) i o
unic func ie f : U0 V0 , continu pe U0 , astfel ca f ( x 0 ) = y 0 i
F( x, f ( x )) = 0 pentru orice x U0
b) f are derivate par iale continue pe U0 i

F ( x )
f ( x ) = x i
F ( x )
x i
y

() x U0 , i = 1,n

(6.4)

c) Dac F Ck (U V ) atunci f Ck (U0 )


Demonstra ie:
a) Din ipotezele 2) i 3) re inem c func ia
punctul ( x 0 , y 0 ) . Deducem c

F
este continu i 0 n
y

F
este 0 pe o ntreag vecin tate a
y

punctului ( x 0 , y 0 ) . Fie U V aceast vecin tate, adic

F
( x, y ) 0 pentru x U i y V .
y
Din ipoteza 2), rezult c func ia F este diferen iabil , deci continu , pe
U V . n particular:
*) Pentru y V fixat, func ia : U n ,
( x ) = F( x, y ) este continu pe U

**) Pentru x U fixat, func ia : V ,


( y ) = F( x, y ) este continu pe V, deci i strict monoton
deoarece
( y ) = F ( x, y ) 0 pentru y V
y
Alegem punctele arbitrare , V astfel nct < y 0 < .

166

pe V

(6.5)

Maria Piticu

Fie V0 = (, ) . Din ipoteza (1) i rezultatul (6.5), se deduce c func ia

0 ( y ) = F( x 0 , y ) are semne diferite n punctele i .


Fie, de exemplu, urm toarea alegere:
0 ( ) = F( x 0 , ) < 0 i 0 () = F( x 0 , ) > 0

(6.6)

Din (6.6) i din proprietatea de continuitate a func iei pe U , putem


spune c exist vecin t ile U U i U U ale lui x 0 , astfel nct

1( x ) = F( x, ) < 0 pentru x U i
2 ( x ) = F( x, ) > 0 pentru x U
Dac not m U0 = U U , ob inem

1( x ) = F( x, ) < 0 i 2 ( x ) = F( x, ) > 0
pentru x U0 .

(6.7)

Fie un punct x U0 fixat, arbitrar ales. Func ia ( y ) = F( x, y ) fiind

continu pe [, ] , ea are proprietatea lui Darboux pe acest interval.


Avnd n vedere i rezultatul (6.7), putem spune c exist un punct
y V0 astfel c ( y ) = F( x, y ) = 0 . Mai mult, acest punct este unic
deoarece func ia este strict monoton pe [, ] .

Prin urmare, exist o vecin tate U0 a lui x 0 i o vecin tate V0 a lui y 0 ,


astfel ca, pentru orice x U0 fixat ecua ia F( x, y ) = 0 are, pe V0 , singura
solu ie y = f ( x ) cu proprietatea F( x, f ( x )) = 0 pentru orice x U0 . Altfel
spus, ecua ia F( x, y ) = 0 definete func ia implicit

f : U0 V0 . Pentru
x = x 0 , avem F( x 0 , y 0 ) = 0 ; cum y 0 este singurul punct din V0 cu
aceast proprietate, ob inem i condi ia f ( x 0 ) = y 0 .
Observ m c vecin tatea V0 a lui y 0 a fost aleas arbitrar; deducem c ,
pentru orice vecin tate V0 a lui y 0 = f ( x 0 ) , exist o vecin tate U0 a lui

x 0 astfel ca f ( x ) V0 pentru orice x U0 . Deci, func ia implicit f ( x )


este continu n x 0 . Mai mult, se arat c func ia implicit f este
continu pe ntreaga vecin tate U0 a lui x 0 .

167

Analiz Matematic

b) Este suficient s ar t m c f este func ie diferen iabil


vecin tatea U0 a punctului x 0 .

Frchet pe

a = (a1, a 2 ,..., an ) U0 arbitrar ales


b = f (a) V0

Fie

Conform ipotezei 2) rezult c F este o func ie diferen iabil Frchet pe


mul imea U V , deci este diferen iabil i n punctul (a, b) U V , deci
pentru orice punct ( x, y ) U V putem scrie:

F( x, y ) F(a, b) =

xF (a,b) + ( x, y)(x
k

k =1

ak ) +

+ F (a, b) + ( x, y ) ( y b )

y
unde

lim

k ( x, y ) = k (a, b) = 0

lim

( x, y ) = (a, b) = 0

( x,y )( a,b )
( x,y )( a,b )

(6.8)

(6.9)

n particular, dac lu m x U0 i y V0 , avem

F( x, y ) = F( x, f ( x )) = 0

(6.10)

F(a, b) = F(a, f (a)) = 0


astfel nct (6.8) devine
n
F

x (a,b) + k ( x, y )(x k a k ) +

k
k =1

y (a,b) + ( x, y )[f ( x ) f (a)] = 0

sau
n
F

x (a, b) + k ( x, f ( x ))( x k a k ) + y (a, b) + ( x, f ( x ))[f ( x ) f (a)] = (6.11)

k
k =1

=0
Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

*) Din f continu n a i k , continue i nule n (a, b) rezult

lim k ( x, f ( x )) = k (a, f (a)) = 0


x a

lim ( x, f ( x )) = (a, f (a)) = 0


x a

168

(6.12)

Maria Piticu

F
F
(a, b) 0 rezult c
(a, b) + ( x, f ( x )) =
y
y
vecin tate U1(a) astfel nct pentru orice x U1(a) s avem
F
(a, b) + ( x, f ( x )) 0
y

**) Din lim


x a

Din (6.11) deducem:


F (a,b) + ( x, f ( x ))
k
n
x k
f ( x ) f (a ) =
( x ak )
F (a,b) + ( x, f ( x )) k
k =1
y

exist

(6.13)

(6.14)

Not m

F
(a, b) + k ( x, f ( x ))
x k
k ( x ) =

F
(a, b) + ( x, f ( x ))
y

F
(a, b)
x k
F
(a, b)
y

(6.14)

i observ m c

lim k ( x ) = k (a) = 0
x a

(6.15)

n felul acesta, rela ia (6.14) se scrie

x (a, b)

f ( x ) f (a ) = k
+ k ( x )( x k ak )
F

k =1
(a, b)
y

(6.16)

i avem demonstrat diferen iabilitatea n punctul a pentru func ia f . Din


(6.16) mai deducem c

F
(a, f (a))
f
x k
(a ) =
F
x k
(a, f (a))
y

Cum punctul a U0 a fost arbitrar ales, rezult c

(6.17)

f este diferen iabil n

orice x U0 iar derivatele sale par iale sunt

169

Analiz Matematic

F
f
x
= k , k = 1, n
F
x k
y

(6.18)

F
F
i
au fost presupuse func ii continue pe
x k
y
U V , iar f este continu n U0 , rezult c derivatele par iale (6.18) sunt
continue pe U0 .
Cum derivatele par iale

------------------------------------------------------------------------------------------

c) Se demonstreaz
pentru k = 1.

prin induc ie complet , afirma ia fiind demonstrat

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

se

calculeze

derivatele

par iale

y
x1

y
x 2

punctul

( x 01, x 02 , y 0 ) = (2,2,0) , dac func ia y este dat implicit de ecua ia


( x1 + x 2 )e y x1x 2 y = 0

(6.19)

Verific m indeplinirea condi iilor impuse de teorema func iilor implicite.


n cazul nostru,

F( x1, x 2 , y ) = ( x1 + x 2 )e y x1x 2 y
1) F(2,2,0) = 0
2) F C( V * (2,2,0)) evident
F
3)
(2,2,0) = ( x1 + x 2 )e y 1 ( 2,2,0 ) = 3 0
y

(6.20)

Diferen iem (6.20)

F
F
F
dx1 +
dx 2 +
dy = 0
x1
x 2
y

(e y x 2 )dx1 + (e y x1 )dx 2 + ( x1 + x 2 )e y 1 dy = 0
dy =

170

ey x2
e y x1

dx
dx 2
1
( x1 + x 2 )e y 1
( x1 + x 2 )e y 1

Maria Piticu

De aici deducem

y
ey x2
=

( x1 + x 2 )e y 1
x1

e y x1
y =
x 2
( x1 + x 2 )e y 1

(6.21)

de unde avem

y
y
1
1
(2,2,0) = i
(2,2,0) =
x1
x 2
3
3

--------------------------------------------------------------------------------------------Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

Teorema func iilor implicite se poate enun a i pentru cazul unei func ii
vectoriale

F : E n+p p
unde E = A B cu A n , B p
Pentru x A i y B , ecua ia

F( x, y ) = 0
este o ecua ie vectorial echivalent cu p ecua ii scalare.
n acest caz, condi ia 3) din teorem se scrie pentru determinantul
func ional al func iei vectoriale F n raport cu variabila vectorial y , adic

D(F1,...,Fp )
D( y1,..., y p )

0 pentru ( x, y ) = ( x 0 , y 0 )

(6.22)

iar derivatele par iale ale func iei vectoriale f : U0 n V0 p pe


vecin tatea U0 sunt

D(F1,...,Fj ,...,Fp )
D( y1,..., x j ,..., y p )
fi
=
D(F1,...,Fj ,...,Fp )
x j
D( y1,..., y j ,..., y p )

(6.23)

pentru i = 1, p i j = 1, n
-----------------------------------------------------------------------------------------171

Analiz Matematic

6.7. Extremele func iilor de mai multe variabile

Fie func ia f : E n i x 0 E .
Defini ie:
o

Punctul x 0 E se numete punct de extrem (local) al func iei

f , dac exist o vecin tate V( x 0 ) E astfel nct s avem


f ( x ) f ( x 0 ) sau f ( x ) f ( x 0 ) pentru orice x V( x 0 ) dup cum
extremul este punct de maxim (local) sau minim (local).

Valoarea func iei f nt-un punct x 0 de extrem, se numete extrem al


func iei f (maxim sau minim)
Propozi ia 1:
Dac func ia f are derivate par iale de ordinul nti ntr-un punct
o

de extrem x 0 E , atunci acestea se anuleaz n acest punct.


f ( x ) = 0 , k = 1,n
0
x k

(7.1)

Demonstra ie:
Fie func ia par ial fi : Ei

fi ( x i ) = f ( x 01,..., x i ,..., x 0n )

Ei = {x i ( x 01,..., x i ,..., x 0n ) E}

(7.2)

Despre aceast func ie putem spune c este derivabil n punctul x 0i i


c

fi( x 0i ) =

f
(x0 )
x i

(7.3)
o

Deoarece punctul x 0i Ei este punct de extrem pentru func ia fi ,


conform teoremei lui Fermat,avem fi( x 0i ) = 0 , de unde deducem

172

Maria Piticu

f
(x0 ) = 0
x i

(7.4)

Rezultatul este valabil pentru orice i = 1, n


Defini ie:
o

Punctul x 0 E se numete punct sta ionar al func iei f, dac


aceast func ie este diferen iabil
acest punct este nul ,

n x 0 i dac

diferen iala sa n

df ( x 0 ) = 0

(7.5)

Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------Deoarece diferen iala func iei f n x 0 este

f
( x 0 )dx k
k =1 x k
n

df ( x 0 ) =

avem df ( x 0 ) = 0

f
( x 0 ) = 0 , k = 1, n
x k

(7.6)

------------------------------------------------------------------------------------------

Propozi ie 2:
o

Orice punct x 0 E de extrem local n care func ia f este


diferen iabil este punct sta ionar al func iei.
ntr-adev r, conform propozi iei precedente rezult
(7.6), x 0 este punct sta ionar al func iei f .

(7.4) i conform cu

Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------Reciproca nu este totdeauna adev rat adic exist puncte sta ionare
care nu sunt puncte de extrem local.
-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------Func ia f : 2

f ( x, y ) = x 2 y 2
173

Analiz Matematic

*) Func ia f este diferen iabil n (0,0) 2 deoarece derivatele par iale

f
f
= 2x i
= 2y sunt func ii continue n acest punct
x
y
f
f
(0,0)dx + (0,0)dy = 0
df (0,0) =
y
x
deci (0,0) este punct sta ionar.
**) Punctul (0,0) 2 nu este punct de extrem local deoarece avem

f ( x,0) = x 2 > 0 f ( x,0) > f (0,0)


f (0, y ) = y 2 < 0 f (0, y ) < f (0,0)
n orice vecin tate V(0,0) 2 .
--------------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
Punctele sta ionare ale func iei f care nu sunt puncte de
extrem local, se numesc puncte a ale lui f.
nterpretare geometric : Graficul unei func ii f : E 2 este o
suprafa S din 3 de ecua ie z = f ( x, y ) .
o

f este diferen iabil n punctul ( x 0 , y 0 ) E suprafa a S are plan


tangent n punctul ( x 0 , y 0 , f ( x 0 , y 0 )) a c rei ecua ie este
f
f
( x 0 , y 0 )( x x 0 ) + ( x 0 , y 0 )( y y 0 )
z f (x0, y0 ) =
x
y

Dac

( x 0 , y 0 ) este punct sta ionar, suprafa a S are n punctul


( x 0 , y 0 , f ( x 0 , y 0 )) plan tangent paralel cu planul ( xOy) a c rui ecua ie

Dac

este

z = f (x0, y0 )
Dac punctul sta ionar ( x 0 , y 0 ) nu este punct de extrem local, atunci, n
vecin tatea lui, suprafa a S are form de a (Fig. 2).

174

Maria Piticu

- Figura 2 Propozi ia 3:
o

Fie f : E n , x 0 E i forma p tratic


n

x x 0i x j x 0 j
2f
(x0 ) i

x x0 x x0
j=1 x i x j
n

( x ) =
i=1

(7.7)

cu x V( x 0 ) .

x 0 este punct sta ionar al func iei f i dac aceasta are derivate
par iale de ordinul doi continue n V( x 0 ) , atunci:
a) Dac forma p tratic este definit , punctul x 0 este punct de extrem
Dac

local al func iei, fiind punct de maxim local dac


minim local dac (x)>0 pentru x V( x 0 )

(x)<0 sau punct de

b) Dac forma p tratic este indefinit , atunci x 0 nu este punct de


extrem local al func iei
c) Dac forma p tratic este degenerat , atunci despre x 0 nu putem
afirma nimic.
Observa ii:-------------------------------------------------------------------------------- 2

1) forma p tratic este degenerat dac rang f ( x 0 )


<n
x
x

i
j

i, j=1,n

2) forma p tratic este pozitiv definit , ( x ) > 0 pentru x V( x 0 ) ,


dac determinan ii principali ai matricei p tratice de ordinul n ,

2f

au urm toarele semne:


x x ( x 0 )
i, j=1,n
i j
175

Analiz Matematic

1 > 0, 2 > 0, ..., n > 0.

(7.8)

Acestea sunt condi iile lui Sylvester din teoria formelor p tratice.
3) forma p tratic este negativ definit , ( x ) < 0 pentru x V( x 0 ) ,
dac determinan ii principali au semnele urm toare:

1 < 0, 2 > 0, 3 < 0, ...

(7.9)

------------------------------------------------------------------------------------------

Demonstra ie:
Scriem formula lui Taylor cu restul de ordinul doi conform rela iei (5.18)
ntr-o vecin tate a punctului x 0 .

f (x) = f (x0 ) +

1 n f
( x 0 )( x i x 0i ) +
1! i=1 x i

1 n n 2f
( x 0 )( x i x 0i )( x j x 0 j ) + 1 ( x ) x x 0
+
2!
2! i=1 j=1 x ix j

(7.10)
2

unde

lim ( x ) = ( x 0 ) = 0

(7.11)

xx0

Deoarece x 0 este punct sta ionar, rezult c :

f
( x 0 ) = 0 pentru i = 1, n
x i
i rela ia (7.10) devine
n

2 f ( x )( x x )( x x ) + 1 ( x ) x x
0
i
0i
j
0j
0
2
j=1 x i x j

f ( x) f ( x 0 ) = 1
2 i=1
n
= 1
2 i=1
adic

x fx ( x
j=1

f (x) f (x0 ) =

0)

x i x 0i x j x 0 j

+ ( x ) x x 0
x x0 x x0

1
[( x ) + ( x )] x x 0
2

(7.12)

Not m cu

hi =

176

x i x 0i
= hi ( x ) , i = 1, n
x x0

(7.13)

Maria Piticu

pentru orice x V( x 0 ) , x x 0 .
Fie h = (h1,..., hn ) n
Observ m c
n

h (x) = 1
i=1

2
i

(7.14)

pentru orice x V( x 0 ) , x x 0 .
Forma p tratic (6.7) se scrie:
n

2f
( x 0 ) hih j
j =1 x i x j
n

(h) =
i=1

(7.15)

(h) este o form p tratic definit , nseamn c ea nu se


anuleaz n niciun punct h n , h 0 . De asemenea, (h) fiind func ie
continu , rezult c
(h) este continu i conform teoremei lui
Weierstrass, aceast func ie i atinge valoarea minim , m > 0 , n cel
Dac

pu in un punct al sferei unitate dat de (7.14).


Cum lim ( x ) = 0 , putem spune c exist o sfer centrat n x 0 de raz
xx0

suficient de mic

(V * ( x 0 ) V( x 0 )) astfel nct s

( x ) < m (h)

avem:
(7.16)

pentru orice x V * ( x 0 ) , x x 0 .
Rezult c n V * ( x 0 ) func ia + are acelai semn cu func ia .
Astfel, ob inem urm torul rezultat:

( x ) > 0 f ( x ) f ( x 0 ) > 0 f ( x ) > f ( x 0 ) pentru orice


x V * ( x 0 ) , x x 0 deci x 0 este punct de minim local

*) Dac

( x ) < 0 f ( x ) f ( x 0 ) < 0 f ( x ) < f ( x 0 ) pentru orice


x V * ( x 0 ) , x x 0 deci x 0 este punct de maxim local

**) Dac

177

Analiz Matematic

(h) este o form p tratic indefinit , rezult c ea se anuleaz n


unele puncte h n . Altfel spus, aceast form p tratic ia att valori
strict negative, ct i valori strict pozitive n V( x 0 ) . Rezult c x 0 nu

Dac

poate fi punct de extrem local.


Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se determine punctele de extrem local ale func iei f : E 3

f ( x, y, z ) = x +

y 2 z2 2
+
+
4x y z

*) Determin m puntele sta ionare din sistemul determinat de:

f
f
f
=0,
=0,
= 0 , adic
x
y
z

y2
1 2 = 0
4x
y z2
2 =0
2x y
2z 2
2 =0
y z

(7.17)

i ob inem solu iile:

1
1

x1 = 2
x 2 = 2

y1 = 1 i y 2 = 1
z = 1
z = 1
1
2

(7.18)

**) Verific m dac aceste puncte sta ionare sunt puncte de extrem local
preciznd semnul formei p tratice cu ajutorul matricei:
2f
2f
2 f y 2
2

xy xz 2x 3
x
2
2f
2f = y
A= f

2
yz 2x 2
y2x y2

f
2f 0
f

2
zx zy z

178

y
2x 2
1 + 2z 2
2x y 3
2z
y2

2z
y 2
2+ 4
y z 3
0

Maria Piticu

4 2 0

A ,1,1 = 2 3 2
2

0 2 6
Determinan ii principali sunt:

1 = 4 > 0
4 2
=8>0
2 =
2 3

3 = 2 3 2 = 32 > 0
0 2 6

1
2

Rezult c forma p tratic este pozitiv definit , deci ,1,1 este punct
de minim local al func iei f.
Pentru cel de al doilea punct avem:

0
4 2

1

A ,1,1 = 2 3 2
2

2 6
0
Determinan ii principali sunt:

1 = 4 < 0
4 2
=8>0
2 =
2 3
4
3 = 2
0

3 2 = 32 < 0
2 6

Rezult c forma p tratic

1
este negativ definit , deci ,1,1 este

punct de maxim local al func iei f.


---------------------------------------------------------------------------------------------

179

Analiz Matematic

6.8. Extreme condi ionate

S consider m o func ie f : E n i o submul ime A E definit


astfel:

A = x E Fi ( x ) = 0 , i = 1, k , k < n

(8.1)

Extremele func iei f care apar in mul imii A se numesc extreme


condi ionate sau extreme cu leg turi. Coordonatele acestor puncte sunt
legate ntre ele prin cele k rela ii.

F1( x1, x 2 ,..., x n ) = 0

...
F ( x , x ,..., x ) = 0
n
k 1 2
Teorema urm toare d
extrem condi ionat.

(8.2)

condi ii necesare de existen

a punctelor de

Teorem :
o

Fie f : E n i x 0 E
Dac :
1) x 0 este punct de extrem local pentru f condi ionat de rela iile (8.2)
2) func iile f ,F1,...,Fk C1( V( x 0 ))
3) F1( x 0 ) = 0 , i = 1, k

F
4) matricea func ional i ( x 0 )
are rangul egal cu k.
i=1,k
x j
j=1,n

Atunci exist k numere reale 1,..., k astfel nct s avem:

f
x ( x 0 ) +
1
f
(x0 ) +

x 2
...

f
(x0 ) +

x n

180

Fi

x
i

i=1

(x 0 ) = 0

Fi

x
i

i=1

Fi

x
i

i=1

(x0 ) = 0

(x0 ) = 0

(8.3)

Maria Piticu

Demonstra ie:
Avnd n vedere condi ia 4), presupunem c determinantul func ional

D(F1,...,Fk )
0
D(x1,..., x k ) x = x

(8.4)

Dac inem seama i de condi iile 2) i 3) putem spune c sistemului (8.2)


i putem aplica teorema func iilor implicite. Prin urmare, exist o
vecin tate V0 k a punctului ( x 01,..., x 0k ) k i o vecint tate

U0 nk a punctului ( x 0k +1,..., x 0n ) nk astfel nct pentru orice punct


( x k +1,..., x n ) U0 , sistemul (8.2) s aib solu ie unic

x1 = 1( x k +1, x k + 2 ,..., x n )

x 2 = 2 ( x k +1, x k + 2 ,..., x n )
(8.5)

...
x k = k ( x k +1, x k + 2 ,..., x n )
func iile 1,...,k avnd derivate par iale continue pe vecin tatea

U0 nk .
Scriem c (8.5) verific sistemul (8.2) pentru orice punct ( x k +1,..., x n ) U0 .

F1(1( x k +1,.., x n ),.., k ( x k +1,.., x n ); x k +1,.., x n ) = 0

F2 (1( x k +1,.., x n ),.., k ( x k +1,.., x n ); x k +1,.., x n ) = 0

...
Fk (1( x k +1,.., x n ),.., k ( x k +1,.., x n ); x k +1,.., x n ) = 0

(8.6)

Diferen ialele acestor func ii sunt nule pe U0 , n particular n punctul

( x 0k +1,..., x 0n ) .
F1
F1
F1
F1
x d1 + ... + x dk + x dx k +1 + ... + x dx n = 0
k
k +1
n
1
F2
F2
F2
F2
d1 + ... +
d k +
dx k +1 + ... +
dx n = 0

x k
x k +1
x n
x 1
...

Fk
Fk
Fk
Fk
x d1 + ... + x dk + x dx k +1 + ... + x dx n = 0
1
n
k +1
k

(8.7)

S consider m n continuare func ia compus F : U0 definit astfel:


F( x k +1,.., x n ) = f (1( x k +1,.., x n ),.., k ( x k +1,.., x n ); x k +1,.., x n )

(8.8)

181

Analiz Matematic

f are n x 0 un extrem condi ionat de (8.2), atunci


func ia F are n ( x 0k +1,..., x 0n ) un extrem obinuit.

Putem spune c dac

ntr-adev r, x 01 = 1( x 0k +1,.., x 0n ) , x 0k = k ( x 0k +1,.., x 0n ) i dac , de


exemplu, x 0 este punct de maxim condi ionat pentru f , avem:

f ( x1, x 2 ,..., x n ) f ( x 01, x 02 ,..., x 0n )


pentru orice punct ( x1,..., x n ) care verific

(8.2) dintr-o vecin tate a lui

( x 01,..., x 0n ) . Atunci, pentru ( x k +1,..., x n ) U0 , lund valorile x1,..., xk


date de (8.5), punctul ( x1,..., x k , x k +1,..., x n ) verific sistemul (8.2) aa
cum rezult din (8.6), iar inegalitatea precedent se scrie, innd seama
de (8.7).

F( x k +1,..., x n ) F( x 0k +1,..., x 0n )
deci ( x 0k +1,..., x 0n ) este punct de maxim local pentru F .
n acest caz, diferen iala acestei func ii n punctul ( x 0k +1,..., x 0n ) este
nul .
dF = f d1 + ... + f d k + f dx k +1 + ... + f dx n = 0
(8.9)
x 1
x k
x k +1
x n
innd seama de rela iile (8.7) i (8.9), pentru orice sistem de numere
1,..., k avem egalitatea.
Fi

d1 + ... + f +
x 1
x k

Fi
dk +
k
i=1
i=1
k
k
F
Fi

dx k +1 + ... + f + i i dx n = 0
+ f + i

x
x
x
xn
n i=1
k +1 i=1
k +1

+
x 1

x
i

(8.10)

unde toate derivatele sunt calculate n punctul x 0 .


Vom alege numerele 1,..., k n aa fel nct coeficien ii diferen ialelor

d1,..., dk s se anuleze
k
f
Fi
(
x
)
+
x 0 i x ( x 0 ) = 0
i =1
1
1
...

f
k
F

( x0 ) + i i ( x0 ) = 0
x k
x k
i=1

182

(8.11)

Maria Piticu

Acest lucru este posibil deoarece determinantul sistemului (8.11)


corespunz tor necunoscutelor 1, 2 ,..., k este

D(F1,...,Fk )
0
D( x1,..., x k ) x = x
0

Cu aceste valori 1,..., k egalitatea (8.10) se scrie:


k
k
F
Fi

f
dx k +1 + ... + f + i i dx n = 0

+ i
x n i=1 x n
x k +1 i=1 x k +1
unde toate derivatele sunt calculate n x 0 .

(8.12)

Pentru ca aceast egalitate s aib loc pentru orice valori dx k +1,..., dx n ,


este necesar i suficient s se anuleze coeficien ii acestora, adic :
k
f
Fi
(x0 ) = 0
(
x
)
+
i

0
x
x k +1
i=1
k +1
...
f
k
F

( x 0 ) + i i ( x 0 ) = 0
x n
i=1
x n

Egalit ile (8.11) i (8.13) formeaz


demonstrat.

(8.13)

sistemul (8.3) care trebuia

Observa ie:--------------------------------------------------------------------------------o

Orice

puncct

x0 E

care

verific

sistemul

(8.2)

pentru

care

rang i ( x 0 )
= k i care verific i sistemul (8.3) pentru anumite
x
i=1,k
j

j=1,n
valori 1,..., k , se numete punct sta ionar al func iei f condi ionat de
(8.2). Constantele 1,..., k

se numesc multiplicatorii lui Lagrange.

Acestea i schimb valoarea odat cu punctul sta ionar x 0 .


------------------------------------------------------------------------------------------

Teorema demonstrat ne precizeaz


condi ionat este punct sta ionar condi ionat.

orice punct de extrem

183

Analiz Matematic

Este bine de re inut c pentru determinarea punctelor de extrem pentru o


func ie f : E n (E deschisa ) , f C2 (E) , condi ionate de
sistemul (8.2) n care func iile F1,..., Fk C2 (E) , se parcurg urm toarele
etape:

1) Se formeaz func ia ajut toare


( x 1,..., x n , 1,..., k ) = f ( x 1,..., x n ) +

F ( x ,..., x
i i

n)

(8.14)

i=1

cu coeficien ii 1,..., k nedetermina i.


2) Se formeaz sistemul de n + k ecua ii:


x ( x1,..., x n , 1,..., k ) = 0
1
...

( x ,..., x , ,..., ) = 0
1
n
1
k
x
n
F1( x1,..., x n ) = 0

...
F ( x ,..., x ) = 0
n
k 1

(8.15)

cu ajutorul c ruia se determin punctele sta ionare condi ionate ale


func iei f , precum i valorile 1,..., k corespunz toare.

3) Dintre punctele sta ionare determinate, se selecteaz punctele de


extrem local ale func iei f condi ionate de (8.2), folosind func ia . Mai
nti se observ c pentru un punct x 0 de extrem condi ionat al func iei

f , avem Fi ( x 0 ) = 0 , i = 1, k . Prin urmare pentru orice x E care verific


condi iile (8.2) avem

f ( x ) f ( x 0 ) = ( x ) ( x 0 )

(8.16)

dup cum rezult din (8.14).


Studiul semnului diferen ei f ( x ) f ( x 0 ) pentru puncte x care verific
(8.2) se reduce la studiul diferen ei ( x ) ( x 0 ) pentru asemenea
puncte.
184

Maria Piticu

Dac

punctul x 0 verific

sistemul (8.3) nseamn

sta ionar obinuit pentru func ia , deci

el este punct

( x 0 ) = 0 , i = 1, n .
x i

Pe de alt parte, func ia are derivate par iale de ordinul doi continue
ntr-o vecin tate a lui x 0 . Prin urmare, putem scrie formula lui Taylor de
ordinul doi:
n n
2 ( x ) x i x 0i x j x 0 j + 1 ( x ) x x 2
( x ) ( x 0 ) = 1
(8.17)
0
0
x x0
x x0 2
2 i=1 j=1 x i x j

unde lim ( x ) = ( x 0 ) = 0
xx0

Semnul diferen ei ( x ) ( x 0 ) este dat de semnul formei p tratice:


n

2
x x 0i x j x 0 j
(x0 ) i

x x0 x x0
j=1 x i x j
n

( x ) =
i=1

(8.18)

Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------S se determine punctele de extrem local ale func iei f : 2


(8.19)
f ( x, y ) = cos 2 x + cos 2 y

care verific condi ia

yx=

(8.20)

*) Form m func ia ajut toare

( x, y, ) = cos 2 x + cos 2 y + y x
4

(8.21)

**) Determin m punctele sta ionare ale acestei func ii din sistemul

x = 0
2 cos x sin x = 0


= 0 adic 2 cos y sin y + = 0

y x =

y x =
4

(8.22)

Prin adunarea primelor dou rela ii din (8.22) ob inem

185

Analiz Matematic

sin 2x + sin 2y = 0

y x = 4

(8.23)

Acest sistem admite o infinitate de solu ii

x k = 8 + 2
cu k

y = + k
k 8 2

(8.24)

Func ia admite o infinitate de puncte sta ionare.


, este punct de extrem al
8 8

***) Verific m dac punctul ( x 0 , y 0 ) =


func iei .
Pentru

acest

punct,

din

sistemul

(8.22)

corespunz toare a constantei , anume 0 =

se

deduce

valaorea

2
.
2

R mne s preciz m semnul formei p tratice definit de func ia:

( x, y ) = cos 2 x + cos 2 y +
innd seama de faptul c
rela ia

yx=

2
y x
2
4

cele dou

(8.23)

variabile x i y sunt legate prin

(8.24)

Prin eliminarea variabilei y ntre (8.23) i (8.24) ob inem:

2
2
( x ) = cos x + cos x + 4

2
= 2 cos 2x + 2 sin 2x
x 2

(8.25)

2

Deoarece
= 2 2 < 0 , deducem c , este punct de
2
x 8
8 8
maxim local pentru func ia f condi ionat de rela ia (8.20).
--------------------------------------------------------------------------------------------186

Maria Piticu

6.9. Exerci ii rezolvate

1) S se calculeze derivatele par iale de ordinum I i II pentru func ia


h : E 2 definit prin:
(9.1)
h( x, y ) = g x sin y, x 2 + y 2

unde g C (Dg)
2

Se observ c h este o func ie compus de forma

h( x, y ) = g[f1( x, y ), f2 ( x, y )]
unde f1( x, y ) = x sin y i f2 ( x, y ) = x 2 + y 2 .
Conform formulei (3.15) de derivare a func iilor compuse, avem:

g
g
h g f1 g f2
= sin y
+ 2x
+
=
f2
f1
x f1 x f2 x
g
g
h g f1 g f2
= x cos y
+ 2y
+
=
f2
f1
y f1 y f2 y

Pentru calculul derivatelor par iale de ordinul II, apel m tot la formula

g
g
i
depinde de x i y
f1
f2
la fel ca func ia g , adic prin f1( x, y ) i f2 ( x, y ) .

(3.15) i inem seama de faptul c func iile

g
g
g
g
2h
+
=
+ 2x
= sin y + 2
sin y
2
x f1
f2
x
x
f1
f2
2g f
g
2 g f2
g
= sin y 2 1 +
+ 2x
+
+2
x f2
f2
f1 x f2 f1 x
2 g f1 2 g f2

2f
2g
+ 2
+ 2x
+
=
sin
y
sin
y
2
x

+
2
f2 f1
f1
f1f2 x f2 x

2g
2f
g
+ 2x 2
+ +2x sin y
+2
f1f2
f2
f2

Deci ob inem:

187

Analiz Matematic

2
2h
2g
2f
g
2 g
2
=
+
+
+2
sin
y
4
x
sin
y
4
x
2
2
2
x
f1f2
f2
f1
f2

La fel calcul m:
2h = x cos y g + 2y g = x sin y g + x cos y g + 2 g +

f2
y f1
f1
f1
f2
y 2 y
2 g f
g
2 g f2
g
g
+ x cos y 2 1 +
+ 2y = x sin y
+
+2
f1
y f2
f 2
f1 y f 2 f1 y

2 g f1 2 g f 2
2g
2g
g
x
cos
y
x
cos
y
2
y
x
sin
y
+
+
+ 2
=

+ 2y

2
f2 f1
f1
f1

f1f2 y f2 y

g
2g
2g
+2
+ 2y x cos y
+ 2y 2
f2
f1f 2
f2

Deci ob inem:
2
2
2
2h = x sin y g + 2 g + x 2 cos 2 y g + 4 xy cos y g + 4 y 2 g
2
2
f1f2
f2
f1
y 2
f 2
f1

Pentru derivata par ial mixt de ordinul II ob inem:


2h = x cos y g + 2y g = cos y g + x cos y g + 2y g =


x f1
x f2
f1
f2
f1
xy x
= cos y

2 g f1 2 g f2
2 g f
g
2 g f 2
+
+ 2
+ x cos y 2 1 +
2
y

f1
f1f2 x f2 x
f1 x f2 f1 x

= cos y

g
2g
2g
2g
2g
+ x cos y sin y 2 + 2x
+
+
2
y
sin
y
2
x

2
f1
f2 f1
f1f 2
f1
f2

Prin urmare,
2
2
2
2h = cos y g + x sin y cos y g + 4 xy g + 2( x 2 cos y + y sin y ) g
2
2
xy
f1
f1f2
f1
f2

2) S se arate c func ia h : E 2 definit prin:

h( x, y ) =

x
y
f ( y ) + g

y
x

unde f C2 (Df ) i g C2 (Dg) , verific ecua ia cu derivate par iale:

188

(9.2)

Maria Piticu

x2

2h
h
2h
xy
+
=0
y
2
y
xy
x

(9.3)

Calcul m mai nti derivatele par iale de ordinul I.


h = x f ( y ) + g y = 1 ( f + g) + x g y = 1 ( f + g) 1 g

x x y
y x2 y
x
x y
h = x f ( y ) + g y = x ( f + g) + x f + g 1 = x ( f + g) + x f + 1 g


y y y
y
x
y
y
x
y2
y2
Calcul m derivatele par iale de ordinul II avnd n vedere c
depind de x i y la fel ca func iile f i g

f i g

2h = 1 ( f + g) 1 g = 1 g y + 1 g 1 g y = y g

x y x 2 x 2
x x2 x3
x 2 x y
2h = x ( f + g) + x f + 1 g = 1 ( f + g) x g y + 1 f +

xy x y 2
y
y
y2 x2 y
y2

y
+ 1 g 2 = 12 ( f + g) + 1 g + 1 f 12 g
y x
xy
y
y
x
Verific m ecua ia (9.3)

y
x 2 3 g + xy 12 ( f + g) + 1 g + 1 f 12 g y x2 ( f + g) + x f + 1 g = 0
y
y
y
xy
x
x

y
y
y
g x ( f + g) + g + xf g + x ( f + g) xf g = 0
y
y
x
x

Adev rat
3) Pentru func ia f : 2

f ( x, y ) = x cos y + y sin x

(9.4)

s se calculeze diferen ialele df i d f .


2

Conform formulelor (2.19) i (4.1), n cazul de fa putem scrie:

df = dx + dy f = f dx + f dy = (cos y + y cos x )dx + ( x sin y + sin x )dy


x
y
y

x
2

2
2
2

2
2
d f = dx + dy f = 2f (dx ) + 2 f dxdy + 2f (dy ) =
y
xy
y
x
x
2

= y sin x(dx ) + 2( sin y + cos x )dxdy x cos y(dy )


2

189

Analiz Matematic

4) Pentru func ia h : E 3 definit prin:

h( x, y, z ) = g xyz, x 2 + y 2 + 3z 2
unde g C2 (Dg) , s se calculeze dh i d2h .

(9.5)

Observ m c h este o func ie compus de forma

h( x, y, z ) = g[f1( x, y, z ), f2 ( x, y, z )]

unde f1( x, y, z ) = xyz i f2 ( x, y, z ) = x 2 + y 2 + 3z 2 .


*) Calcul m diferen iala de primul ordin

g
dh = df1 +
df2 g =
df1 +
df2
f1
f2
f2

f1

(9.6)

Dar
f
f
f

df1 = dx + dy + dz f1 = 1 dx + 1 dy + 1 dz =
z
y
y
x
z
x
= yzdx + xzdy + xydz
f
f
f

df 2 = dx + dy + dz f2 = 2 dx + 2 dy + 2 dz =
x
y
z
y
z
x
= 2xdx + 2ydy + 6zdz

(9.7)

nlocuind (9.7) n (9.6) ob inem:


g
g
(yzdx + xzdy + xydz) + (2xdx + 2ydy + 6zdz )
dh =
f1
f 2
Astfel ob inem:

g
g
g
g
dy +
dx + xz
dh = yz
+ 2y
+ 2x
f
f
f
f

1
2
1
2

g
g
dz
+ 6z
+ xy
f2
f1
**) Calcul m diferen iala de ordinul II apelnd la formula (4.9)
2

2
d h = df1 +
df2 g + d2 f1 +
d f2 g
f2
f2
f1

f1

Ob inem:

190

(9.8)

Maria Piticu

d2h =

2g

(df1 )2 + 2
2

f1

2g
2g
g
g 2
2
df1df 2 + 2 (df 2 ) + d2 f1 +
d f2
f1f2
f1
f 2
f2

(9.9)

Avem de calculat diferen ialele d2 f1 i d2 f2 .


2

2f
2f

2
2
d f1 = dx + dy + dz f1 = 21 (dx ) + 21 (dy ) +
y
z
y
x
x
2

2 f1

(dz )2 + 2
2

2 f1
2 f1
2 f1
dxdy + 2
dxdz + 2
dydz =
xy
xz
yz

z
= 2zdxdy + 2ydxdz + 2xdydz

(9.10)

2
2
2
d2 f2 = dx + dy + dz f2 = 2(dx ) + 2(dy ) + 6(dz )
y
z
x
Prin nlocuirea lui (9.7) i (9.10) n (9.9), ob inem:
2g
2g
2
[yzdx + xzdy + xydz][2xdx + 2ydy
d2h = 2 [yzdx + xzdy + xydz] + 2
f1f2
f1

+ 6zdz] +
+

2g
f2

[2xdx + 2ydy + 6zdz]2 +

g
2
2
2
2(dx ) + 2(dy ) + 6(dz )
f2

g
[2zdxdy + 2ydxdz + 2xdxdz] +
f1

Astfel ob inem:

2g
2g
2g
g
2
d2h = y 2 z 2 2 + 4 xyz
+ 4 x 2 2 + 2 (dx ) +
f
f
f

f1
f2
1 2
2

2g
2g
2g
g
2
+ x 2 z 2 2 + 4 xyz
+ 4 y 2 2 + 2 (dy ) +
f
f
f

f1
f 2
2
1 2

2
2
2

g
g
g
g
2
+ x 2 y 2 2 + 12 xyz
+ 36z 2 2 + 6 (dz ) +
f2
f1f 2
f1
f2

g
2g
2g
2g
+ 8 xy 2 + 2z dxdy +
+ 2xyz 2 2 + 2(2y 2 z + 2x 2 z )
f1
f1f2
f2
f1

g
2g
2g
2g
+ 24 xz 2 + 2y dxdz +
+ 2xy 2 z 2 + 2(6 yz 2 + 2x 2 y )
f1
f1f2
f2
f1

2g
2g
2g
g
+ 2x 2 yz 2 + 2(6 xz 2 + 2xy 2 )
+ 24 yz 2 + 2x dydz
f1f2
f1
f1
f2

191

Analiz Matematic

5) Pentru func ia z : E 2 , dat implicit de ecua ia:

xyz + ln(xyz) 1 = 0

(9.11)

s se calculeze dz i d2 z .

z
dx + dy z =
dx + dy
x
y
y
x

*) dz =

Pentru calculul derivatelor par iale

z
z
i
trebuie s
y
x

apel m la

teorema func iilor implicite. n cazul nostru, ecua ia (9.11). o putem scrie
F( x, y, z) = 0 , iar prin diferen iere avem:

F
F
F
dz = 0 , adic
dy +
dx +
z
y
x

1
1
1

yz + dx + xz + dy + xy + dz = 0
x
y
z

Cu precizarea c pe domeniul pe care lucr m trebuie s avem ndeplinit

1
0 , putem explicita diferen iala dz .
z
z
z
dz = dx dy
x
y
z
z
=

x
x
Prin urmare
z = z
y
y

condi ia xy +

dz = z dx z dy
x
y

(9.13)

(9.14)
2

2
2
2

2
2
**) d z = dx + dy z = z2 (dx ) + 2 z dxdy + z2 (dy )
xy
y
x
y
x
2

Calcul m derivatele par iale de ordinul II folosind rela iile (9.13)

z
z
x
2z z
2z

x
=
= 2
=
2
2
z x
x
x
x
2
z
z
1 z
z
=
=
=
xy x y
y x xy

192

(9.12)

Maria Piticu

z
z
z z
2z
y
=
=
= 2
2
2
y
y
y
y y
y

Prin urmare,

d2 z =

2z
(dx )2 + 2z dxdy + 2z2 (dy )2
2
y
xy
x

(9.15)

6) S se arate c func ia z : E 2 , dat implicit de ecua ia:

(y + z )sin z y(x + z ) = 0

(9.16)

verific ecua ia cu derivate partiale:

z sin z

z
z
=0
y2
y
x

Pentru calculul derivatelor par iale

(9.17)

z
z
i
, folosim teorema func iilor
x
y

implicite, deci diferen iem func ia din (9.16),

F( x, y, z) = ( y + z) sin z y( x + z)
F
F
F
dx +
dy +
dz = 0 .
x
y
z
ydx + (sin z x z )dy + [( y + z ) cos z + sin z y ]dz = 0

Pentru ( y + z ) cos z + sin z y 0 , ob inem:

dz =

y
x + z sin z
dx +
dy
( y + z) cos z + sin z y
( y + z ) cos z + sin z y

De aici deducem:

y
z
x = ( y + z ) cos z + sin z y

x + z sin z
z =
y ( y + z ) cos z + sin z y
Introducnd (9.18) n (9.17) se observ
verificat .

(9.18)

cu uurin

ecua ia este

193

Analiz Matematic

7) Pentru func ia f : ( 1,+ ) , f ( x ) = ln(1 + x ) , s se scrie formula lui


Taylor cu restul Lagrange, n vecin tatea punctului x 0 = 0 .
Conform rela iei (5.10), n cazul de fa , formula lui Taylor cu restul lui
Lagrange este:

f (0) 2
f (0)
x + ... +
x+
2!
1!
, (0,1)
f ( n ) (0) n f ( n+1) (x ) n+1
x
x +
+
(n + 1)!
n!

f ( x ) = f (0 ) +

(9.19)

Prin induc ie, pentru derivate de un ordin k oarecare a func iei


f (x ) = ln(1 + x ) , se ob ine:

(k 1) !
(1 + x )k

(9.20)

(k 1) !

(9.21)

f ( k ) (x ) = ( 1)

k 1

deci avem

f ( k ) (0 ) = ( 1)

k 1

Formula lui Taylor (9.19) se scrie:


2
3
n
1
x n+1
ln(1 + x ) = x x + x + ... + ( 1)n1 x + ( 1)n
n+1
2 3
n
(1 + x ) n + 1

(9.22)

8) Pentru func ia f : 2 , f ( x, y ) = e x sin y , s se scrie primii termeni


ai formulei Taylor pn la cei de gradul III inclusiv, n vecin tatea
punctului (0,0) 2 .
Dac avem n vedere formula(5.17), pentru cazul de fa , putem scrie:
2

f ( x, y ) = f (0,0) + 1 x + y f (0,0) + 1 x + y f (0,0) +


1! x
2! x
y
y
3

+ 1 x + y f (0,0) + R 3 ( x, y )
3! x
y
Prin urmare, primii termeni ai formulei lui Taylor sunt

194

Maria Piticu

f ( x, y ) = f (0,0) +
+

1 f
f
(0,0)x + (0,0)y +

1! x
y

1 2f
2f
2f
2
(0,0)y 2
(
0
,
0
)
xy
(
0
,
0
)
x
2
+
+
2
2
2! x
y
xy

1 3f
3f
3
+ 3 (0,0)x + 3 2 (0,0)x 2 y +
3! x
x y
+3

(9.23)

3f
3f
2
(0,0)y 3 + R 3 ( x, y )
(
0
,
0
)
xy
+
2
3
y
xy

Dup ce calcul m toate derivatele par iale de care avem nevoie, ob inem

e x sin y = y + xy +

1
(3 x 2 y y 3 ) + R 3 ( x, y )
6

(9.24)

9) S se determine punctele de extrem local ale func iei z : E 2


definit implicit de ecua ia

2x 2 + y 2 + z 2 2yz 2xz 2xy +


+ 2 x + 2 y + 2z 3 = 0

(9.25)

*) Determin m punctele sta ionare ale func iei z( x, y ) din sistemul:

z
x = 0

z = 0
y

(9.26)

Expresiile acestor derivate le ob inem cu ajutorul teoremei func iilor


implicite.
Diferentiem (9.25)
( 4 x 2z 2y + 2)dx + (2y 2z 2x + 2)dy + (2z 2y 2x + 2)dz = 0
Pentru z y x + 1 0 , ob inem

dz =

y z x +1
2x z y + 1
dy
dx +
x + y z 1
x + y z 1

195

Analiz Matematic

z 2x z y + 1
x = x + y z 1

z = y z x + 1
y x + y z 1

(9.27)

Din condi iile (9.26) ob inem:

x = 2z 2
2x z y + 1 = 0

y = 3z 3
y z x + 1 = 0

(9.28)

innd seama i de ecua ia (9.25) ob inem dou puncte sta ionare pentru
func ia z .

x1 = 2
pentru z1 = 2

y1 = 3
x 2 = 0
pentru z 2 = 1

y 2 = 0
**) Verific m dac aceste puncte sta ionare sunt puncte de extrem local.

2z
2
x
Folosim matricea A = 2
z

yx

2z

xy
2z

y 2

i ob inem

1
2
A(2,3,2) =
1 1

2 2

1 = 1 > 0
2 =

1
>0
2

deci ( x1, y1 ) = (2,3) este punct de minim local.

1
2

A(0,0,1) =
1 1

2
2

1 = 1 < 0
2 =

1
>0
4

deci ( x 2 , y 2 ) = (0,0) este punct de maxim local.

196

Maria Piticu

10) S se determine punctele de extrem local ale func iei f : 3 3 .


(9.29)
f ( x, y, z ) = xy + xz + yz
n domeniul x, y, z > 0 , care verific condi ia

xyz = 1

(9.30)

*) Form m func ia ajut toare

( x, y, z ) = xy + xz + yz + ( xyz 1)

(9.31)

pentru care determin m punctele sta ionare folosind sistemul:


x = 0

y + z + yz = 0
x + z + xz = 0
= 0

adic
y
x + y + xy = 0

xyz = 1
=0
z
xyz = 1

(9.32)

Sistemul (9.32) are solu ia x=1, y=1, z=1 pentru = 2 .


**) Verific m dac (1,1,1) este punct de extrem local al func iei .
Avnd n vedere rela ia de leg tur
de dou variabile, de exemplu

( y, z) =

xyz = 1, func ia o privim ca func ie

1 1
+ + yz
z y

Folosim matricea

2
2
y
A = 2

zy

2 2

yz y 3
=
2
1
z 2

z3

atunci

2 1

A(1,1) =
1 2

1 = 2 > 0
2 = 3 > 0

Deci punctul (1,1,1) 3 este punct de minim local (simplu) pentru func ia
sau punct de minim local condi ionat pentru func ia f .
197

Analiz Matematic

198

Maria Piticu

CAPITOLUL VII
IRURI I SERII DE FUNC II

7.1. Convergen a simpl


de func ii

i convergen a uniform

a irurilor

No iunea de ir poate fi extins de la irurile numerice sau irurile de


vectori din n , la iruri de func ii. Vom considera mul imea

H = f k f k : E n m , k

Dac definim o coresponden ntre numerele naturale k i func iile


f k H , putem spune c am definit irul de func ii notat prescurtat

(f k )kN .

Defini ie:
Spunem c irul de func ii (f k )kN este convergent n punctul

x 0 E , dac irul de vectori din m , (f k ( x 0 ) )kN este convergent.

( x 0 se numete punct de convergen

al irului).

Multimea A E format din toate punctele de convergen


func ii, se numete mul ime de convergen a irului.
Defini ie:
Func ia

f : A n m

cu proprietatea

ale irului de

lim f k ( x ) = f ( x )

pentru x A , se numete func ie limit a irului i se foloseste


nota ia f k f (pentru k ) sau lim f k = f .
k

Pentru irurile de func ii putem defini o convergen simpl (punctual )


pentru fiecare punct x A luat separat, precum i o convergen
uniform (global ) referitoare la ansamblul punctelor x A .

199

Analiz Matematic

Defini ie:
Spunem c

irul de func ii

(f k )kN

converge simplu pe

mul imea A c tre func ia f i not m

(f k )kN
f
A
s

(1.1)

dac pentru orice > 0 i orice x A , exist un rang N(, x ) astfel


nct pentru orice k > N(, x ) s avem f k ( x ) f ( x ) < .

Defini ie:
Spunem c

irul de func ii

(f k )kN

converge uniform pe

mul imea A c tre func ia f i not m

(f k )kN
f
A
u

(1.2)

dac pentru orice > 0 exist un rang N() astfel nct pentru orice

k > N() i orice x A , s avem f k ( x ) f ( x ) < .


Observa ii:--------------------------------------------------------------------------------1) Din defini iile date, observ m c n cazul convergen ei uniforme, rangul
N() depinde numai de alegerea lui , de func ia f i mul imea A , fiind
acelai pentru orice x A .
n particular, pentru un ir de func ii (f k )kN f k : I , (f k )kN f
u

graficele func iilor f k pentru orice k > N() , apar in unui domeniu din
plan cuprins ntre graficele func iilor f i f + pentru orice x I .

200

Maria Piticu

2) Orice ir (f k )kN uniform convergent c tre f pe mul imea A este i


simplu conevrgent c tre f pe aceast mul ime. n general, reciproca nu
este adev rat .
-----------------------------------------------------------------------------------------n continuare, vom da dou
func ii:

criterii de convergen

pentru irurile de

Criteriul lui Cauchy


Fie irul (f k )kN , f k : E n m i f : E n m , A E
(mul imea de convergen ).
irul de func ii (f k )kN f dac i numai dac pentru orice > 0 exist
s

un rang N() astfel nct pentru orice k , p > N() i orice x A s


avem f k ( x ) f p ( x ) < .
Demonstra ie:
Din (f k )kN f
s

( def )

pentru () > 0 () N() astfel nct pentru

() k > N() i () x A s avem


fk ( x ) f ( x ) <
2

(1.3)

Pentru p > N() i () x A putem scrie o condi ie asem n toare

f p (x) f (x) <

Folosim (1.3), (1.4) i calcul m

f k (x) fp (x) f k (x) f (x) + f (x) f p (x) <

(1.4)


+ =
2 2

pentru orice k , p > N() i () x A .


Conform condi iei f k ( x ) f p ( x ) < pentru orice k , p > N() i ()

x A putem spune c irul de vectori din m , (fk ( x ))kN este un ir

201

Analiz Matematic

Cauchy, deci convergent. Prin urmare, putem determina o func ie


f : A n m astfel nct lim f k ( x ) = f ( x ) pentru orice x A .
k

Deocamdat putem afirma c

(f k )kN
f
A
s

(1.5)

Fie un p > N() . Din (1.5) avem:

(f

f p )kN f f p
s

(1.6)

Cum pentru orice k , p > N() i orice x A avem f k ( x ) f p ( x ) < ,


prin trecere la limit avem

f ( x ) f p ( x ) < () x A

(1.7)

Cum p > N() a fost arbitrar ales, conform defini iei, putem trage

(f k )kN
f
A
u

concluzia c

Criteriul compara iei


Fie irul (f k )kN , f k , f : E n m precum i un ir de numere
pozitive (a k )kN .
Dac :
1) lim a k = 0
k

2) f k ( x ) f ( x ) a k () x A i () k N
Atunci (f k )kN f .
u

( def )

Din lim a k = 0 pentru () > 0 () N() astfel nct pentru ()


k

k > N() avem a k < .


Atunci putem scrie f k ( x ) f ( x ) a k < pentru () k > N() i ()

x A . Rezult
202

(f k )kN
f.
A
u

Maria Piticu

Propriet i ale func iilor irului (f k )kN care se transmit func iei limit
sunt date de urm toarele teoreme:

Teorema 1
Fie irul
convergent .

(f k )kN ,

f k , f : E n m , A E

mul imea de

Dac :
1) (f k )kN f
u

2) f k sunt continue n x 0 A ( k N )
Atunci: f este continu n x 0 .
Demonstra ie:
Din (f k )kN f
u

( def )

pentru () > 0 () N() astfel nct pentru ()

k > N() i () x A avem

f k (x) f (x) <


3

(1.8)

n particular, pentru x 0 A avem:

f k (x 0 ) f (x 0 ) <

(1.9)
( def )

Din f k continu n x 0 pentru () > 0 () () astfel nct pentru

() x A , x x 0 < avem
f k (x) f k (x 0 ) <

(1.10)

Folosind aceste trei inegalit i, deducem c pentru x A , x x 0 <


avem
f ( x ) f ( x 0 ) f ( x ) fk ( x ) + fk ( x ) fk ( x 0 ) + f k ( x 0 ) f ( x 0 ) <

<++=
3 3 3
deci f este continu n x 0 .
203

Analiz Matematic

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

(f k )kN
f , atunci n orice punct
A
u

Aceast proprietate ne arat c dac

x 0 A n care toate func iile f k sunt continue, are loc rela ia de


permutabilitate a limitelor

lim lim fk ( x ) = lim lim fk ( x )

x x 0 k

(1.11)

k x x 0

------------------------------------------------------------------------------------------

Teorema 2
Fie irul (f k )kN , f k , f : I .
Dac :
1) (f k )kN f
u
I

2) f k continue pe I , k N

Atunci: pentru orice interval [, ] I are loc egalitatea

lim f k ( x )dx = f ( x )dx

(1.12)

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Aceast proprietate ne arat c putem calcula aproximativ integrala pe


[, ] a func iei limit f , calculnd integrala func iei fk care reprezint o
aproxima ie a func iei f . Condi ia esen ial

este ca irul

(f k )kN

convearg uniform c tre f .


Egalitatea (1.12) se mai scrie:

[lim f ( x)]dx = lim f ( x )dx

(1.13)

------------------------------------------------------------------------------------------

Demonstra ie:
Din f k continue pe I , rezult , conform primei propriet i, c
continu pe I , deci integrabil pe I .

204

f este

Maria Piticu

Din (f k )kN f , conform defini iei, putem spune c


u
I

pentru orice > 0

() un rang N() astfel nct pentru orice k > N() i orice x I avem

f k (x) f (x) <


(1.14)

Calcul m:

fk ( x )dx f ( x )dx =

[fk ( x ) f ( x )]dx fk ( x) f ( x) dx <

dx =

pentru orice x I i orice k > N . Rezult c :

lim f k ( x )dx = f ( x )dx

Consecin :
Dac not m
x

x0

x0

Fk ( x ) = f k ( t )dt i F( x ) = f ( t )dt
unde x 0 , x [, ] , atunci avem:

(Fk ( x ))kN [
F( x )
, ]
u

(1.15)

Se reia demonstra ia teoremei nlocuind pe cu x 0 i pe cu x . Se


ob ine Fk ( x ) F( x ) < pentru k > N() i () x [, ] .

Teorema 3
Fie irul (f k )kN , f k : I .
Dac :
a) f k sunt derivabile cu f k continue pe I

b) pentru x 0 I irul (f k ( x 0 ) )kN convergent

c) (f k )kN g
u
I

Atunci:
a) (f k )kN f
u
I

b) f este derivabil pe I i f = g pe I .

205

Analiz Matematic

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Aceast teorem ne spune c n condi iile impuse, avem:

(lim f ) = lim f

'

'

(1.16)

------------------------------------------------------------------------------------------

Demonstra ie:
x

Avem fk ( x ) = fk ( t )dt + fk ( x 0 ) cu x 0 , x I i prima afirma ie rezult din


'

x0

consecin a

teoremei

precedente.

Tot

de

acolo

rezult

f ( x ) = g( t )dt + f ( x 0 ) , deci f este derivabil i f ' = g .


x0

7.2. Aproximarea uniform a func iilor continue

n unele cazuri se pune problema aproxim rii (uniforme) a unei func ii cu


altele apar innd unei mul imi mai restrnse de func ii.
Un exemplu este dat de:
Teorema lui Weierstrass
Orice func ie f continu pe un interval compact I = [a , b] este
limita uniform pe I a unui ir de polinoame (Pk )kN , adic exist un ir
de polinoame care converge uniform pe I c tre f .

(Pk )kN I f
u

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

a) Teorema afirm doar c pentru o func ie continu


polinoame uniform convergent c tre f , dar nu ne d
calcul pentru aceste polinoame.

exist un ir de
un procedeu de

b) Pentru o func ie f continu pe I se pot determina mai multe iruri de


polinoame care s convearg uniform c tre f .
------------------------------------------------------------------------------------------

206

Maria Piticu

Polinoamele lui Bernstein formeaz doar unul din aceste iruri. n cele
ce urmeaz vom ar ta cum se construiesc aceste polinoame.

Consider m cazul [a , b] = [0,1] .


Pentru fiecare k N , fie polinomul
k
n
Pk* ( x ) = f C nk (1 x ) k n
n =0 k

(2.1)

Observ m c pentru orice k N avem egalitatea


k

C x
n =0

n
k

(1 x ) k n = 1

(2.3)

care se ob ine aplicnd formula binomului lui Newton pentru [x + (1 x )] k .


Atunci, putem stabili egalitatea
k

nC x
n
k

n =0

(1 x ) k n = kx

(2.4)

ntr-adev r, avem
k 1

C
p =0

k 1

x (1 x )k 1p = 1 sau

p
p
k 1

kxC
p =0

x (1 x )k 1p = kx (prin nmul ire cu kx )

p
p
k 1

Punnd n = p + 1 i avnd n vedere c kC nk 11 = nC nk , rezult (2.4).


De asemenea, avem i egalitatea
k

n (n 1)C x
n
k

n =0

(1 x ) k n = k (k 1) x 2

(2.5)

nmul im (2.3) cu k 2 x 2 , (2.4) cu (2kx 1) i adun m rezultatele cu (2.5).


Ob inem:
k

(n kx )
n =0

C nk x n (1 x ) k n = kx (1 x )

(2.6)

207

Analiz Matematic

Deoarece kx (1 x ) 0 pentru orice x [0,1] , acest

func ie avnd un

1
, deducem:
2
k
k
(n kx ) 2 C nk x n (1 x ) k n

4
n =0

maxim pentru x =

(2.7)

nmul im (2.3) cu f ( x ) i apoi sc dem (2.1) din rezultatul ob inut.


k

n
f ( x ) Pk* ( x ) = f ( x ) f C nk x n (1 x ) k n
k
n =0

(2.8)

Deoarece C nk x n (1 x ) k n 0 pentru x [0,1] , avem


k
n
f ( x ) Pk* ( x ) f ( x ) f C nk x n (1 x ) k n
k
n =0

(2.9)

Pe de alt parte, func ia f fiind uniform continu pe [0,1] , pentru orice

> 0 exist un > 0 astfel nct f ( x) f ( x) <

dac
2

x x < .

De asemenea, f fiind func ie continu pe compactul [0,1] este i


m rginit pe acest interval, deci exist un num r M > 0 astfel nct
f ( x ) M pentru orice x [0,1] .
S consider m o valoare fix , dar arbitrar a lui x n [0,1] .
Dac S este suma din inegalitatea (2.9), fie descompunerea S = S1 + S2
unde S1 este suma termenilor corespunz tori valorilor lui n pentru care

n
< , iar S2 este suma celorlal i termeni. Avem
k

S1 <

2 C x
n
k

n =0

(1 x )k n = , () k N .
2

(n kx )2
1 i innd seama de (2.7),
Deoarece f ( x ) f n 2M iar
k
k 2 2
rezult
k
k
(n kx ) 2
2M
n n
k n
(n kx ) 2 C nk x n (1 x )k n < M 2

=
2
MC
x
(
1
x
)
S2
k
2 2
2 2
2k
k n=0
n=0 k

208

Maria Piticu

Notnd k 0 =

S2 <

M
, avem

pentru k > k 0 .
2

Deci, putem spune c pentru k > k 0 avem

S = S1 + S2 <


+ = , adic
2 2

f ( x ) Pk* ( x ) < () x [0,1] .

( )

deci irul de polinoame Pk*

kN

[ 0 ,1]

n cazul unui interval oarecare [a , b] , se face schimbarea de variabil

x = a + (b a ) y cu y [0,1]

(2.10)

Func ia g ( y) = f (a + (b a ) y) este continu

( )

polinoame Pk*

kN

pe [0,1] , deci irul de

[ 0 ,1]

Notnd

xa
Pk ( x ) = Pk*

ba

(2.11)

(Pk )kN [
f
a ,b ]
u

rezult c

7.3. Convergen a simpl iconvergen a uniform a unei serii


de func ii

Pornind de la irul de func ii

considera seria de func ii

f
k =1

(f k )kN

cu f k : E n m , putem

format cu ajutorul termenilor irului. De

asemenea vom considera sumele par iale s n =


fiecare n N vom ob ine o func ie:

f
k =1

(n N) , deci pentru

s n : E n m cu s n ( x ) = f k ( x ) , x E .
k =1

209

Analiz Matematic

Defini ie:

Seria de func ii

f
k =1

este convergent ntr-un punct x 0 E ,

dac irul sumelor par iale (s n )nN este un ir de func ii convergent


n x0. n acest caz, spunem c x0 este punct de convergent al seriei.
Mul imea A E format din toate punctele de convergent a

seriei

f
k =1

se numete mul imea de convergent a seriei de func ii.

Defini ie:

Seria de func ii

este absolut convergent n x0 E, dac

k =1

seria de vectori din m ,

f
k =1

( x 0 ) este absolut convergent .

Ca i n cazul irurilor de func ii, n cazul unei serii de func ii


putem defini no iunile de convergen simpl (punctual ) i convergen
uniform (global ).

Fie seria

f
k =1

cu f k : E n m , func ia f : E n m i

A E mul imea de convergen

a seriei.

Defini ie:

Seria de func ii

converge simplu (uniform) pe mul imea

k =1

A c tre func ia f (not m

(s n )nN

f
k =1

(u)
s

f ) dac irul sumelor par iale


A

converge simplu (uniform) pe mul imea A c tre f .

Func ia f se numete suma seriei de func ii pe mul imea A i not m

f
k =1

=f

Fie seria de func ii

210

Maria Piticu

k = n +1

= f n +1 + f n + 2 + ... + f n + p + ...

(3.1)

numit

restul de ordinul n al seriei

f
k =1

. Dac

aceast

serie este

convergent pe mul imea A , vom nota cu R n suma sa. Astfel ob inem


func ia R n : A E n m cu

R n (x) =

k = n +1

(x) , x A

Propozi ia 1

Seria

s( u )

f dac i numai dac restul s u de orice rang


A

k =1

n,

k = n +1

(u)
s

Demonstra ie:
Pentru seria

k =1

k =1

f k , fie suma par ial s m = f k , iar pentru seria

fie suma par ial p =

k = n +1

n +p

k = n +1

ntre aceste sume par iale putem scrie rela ia:

sn+p = sn + p

(3.2)

( )

Din aceast egalitate deducem c irul de func ii s n + p

( )

numai dac irul p

pN

(u)
dac i
s

.
s(u )
A

Altfel spus, seria

pN

(u)

dac i numai dac seria


f k s
k =1

Din demonstra ie rezult

c , dac

(uniform) pe A , atunci seria

f
k =1

k = n +1

(u)
s

.
A

un singur rest converge simplu


(u)
. n aceast situa ie, putem
s

afirma c orice rest converge simplu (uniform) pe A .

211

Analiz Matematic

Dac not m cu f suma seriei

f
k =1

i cu R n suma resturilor de ordinul

n,

k = n +1

atunci avem rela ia:

f = sn + R n

(3.3)

Propozi ia 2

Seria

f
k =1

(u )
s

dac

i numai dac

irul resturilor

(u)
(R n )nN s
0

Demonstra ie:
Din egalitatea (3.3) avem:

R n = f sn

(3.4)

Conform defini iei,


(u )
(s n f )nN s
0

f
k =1

(u)
(u)
s

f irul (s n )nN s
f irul

(u)
irul (R n )nN s
0

Demonstra ia folosete tot egalitatea (3.4).


Avnd n vedere faptul c convergen a uniform a unei serii de func ii
implic convergent simpl , vom da dou criterii de convergent
uniform .
Criteriul lui Cauchy

Seria de func ii

f
k =1

exist

dac i numai dac pentru orice > 0


A

un rang N() astfel nct pentru orice k > N() , orice p 1

(p N) i orice x A avem f k +1 ( x ) + f k + 2 ( x ) + ... + f k + p ( x ) < .


Demonstra ia: rezult
par iale deoarece:

din criteriul lui Cauchy aplicat irului sumelor

f k +1 ( x ) + ... + f k + p ( x ) = s k + p ( x ) s k ( x )

212

(3.5)

Maria Piticu

Criteriul lui Weierstrass

f k cu f k : E n m i seria numeric

Fie seria

k =1

a
k =1

cu

a k +
Dac :

a)

a
k =1

este convergent

b) f k ( x ) a k pentru () k N i () x A E .

Atunci: seria

f
k =1

converge uniform pe mul imea A .

Demonstra ie:

Din

a
k =1

convergent

pentru () > 0 () un rang N() astfel

nct pentru () k > N() i () p 1 (p N) avem

a k +1 + a k + 2 + ... + a k + p <

(3.6)

Putem scrie c
fk +1( x ) + fk + 2 ( x ) + ... + fk +p ( x ) fk +1( x ) + fk + 2 ( x ) + ... + fk +p ( x )

a k +1 + a k +2 + ... + a k +p <
pentru () k > N() , () p 1 (p N) i () x A .

Rezult , conform criteriului Cauchy c seria

converge uniform pe

k =1

mul imea A .
Ca i n cazul irurilor de func ii, seriile de func ii se prezint ca un
procedeu de descriere aproximativ a func iei sum . De aceea, prin
teoremele urm toare, vom sublinia propriet i ale func iilor f k (termenii
seriei) care se transmit func iei sum f .

213

Analiz Matematic

Teorema 1

Fie seria

cu fk : A n m i f : A n m .

k =1

Dac :

a) seria

f
A

k =1

b) fk sunt func ii continue n x 0 A


Atunci: func ia f este continu pe x 0
consider m sumele par iale s n =

ntr-adev r, s

func ii continue n x 0 i din faptul c

irul

f
k =1

. Acestea sunt

u
(s n )nN
f,
A

teoremei corespunz toare de la irurile de func ii, deducem c


continu n x 0 .

conform

f este

Teorema 2

Fie seria

f
k =1

cu f k , f : I .

Dac :

a)

f
k =1

f
I

b) f k sunt func ii continue pe I


Atunci: pentru orice interval [, ] I avem:

k =1

f (x )dx = f k (x )dx

(3.7)

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Egalitatea (3.7) se mai poate scrie:

=
f
(
x
)
dx

k =1
f k (x )dx
k =1

214

(3.8)

Maria Piticu

astfel c aceast teorem se mai numete teorema de integrare termen


cu termen a seriilor de func ii
Pentru demonstra ie se aplic teorema corespunz toare irului sumelor
par iale (s n )nN .
------------------------------------------------------------------------------------------

Teorema 3

Fie seria

cu fk : I .

k =1

Dac :

a) fk sunt derivabile cu fk continue pe I


b) pt. x 0 I , seria

f (x
k

0)

este convergent

k =1

c)

f g
u

k =1

Atunci:

a)

u
f

k =1

b) f este derivabil pe I i f ' = g pe I .


Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Aceast teorem ne spune c n condi iie impuse avem:f k = f k
k =1 k =1

(3.9)

de aceea, aceast teorem se numete teorema de derivare termen cu


termen a seriilor de func ii
Pentru demonstra ie, aplic m teorema corespunz toare irului sumelor
par iale (s n )nN .
------------------------------------------------------------------------------------------

215

Analiz Matematic

7.4. Serii de puteri

O serie de func ii

f
k =0

n care f k : , f k ( x ) = C k ( x x 0 ) k , k 0 ,

C k i x 0 (date) se numete serie de puteri i o not m cu:

C
k =0

(x x 0 )k

Sumele par iale ale unei serii de puteri sunt polinoame i de aceea, dac
o func ie este aproximat prin sumele par iale ale unei serii de puteri, att
calculul valorilor func iilor aproximate ct i derivarea sau integrarea
termen cu termen se efectueaz foarte uor.
Despre mul imea de convergen , A , a unei serii de puteri putem spune
c A 0/ deoarece ea con ine cel pu in punctul x 0 . Informa ii ne sunt
date de:
Teorema lui Abel

Pentru orice serie de puteri

C
k =0

( x x 0 ) k exist un num r R

(0 R +) astfel nct avem:


1) pentru orice x cu x x 0 < R , seria este absolut convergent
numit raza de convergen

b) pentru orice x cu x x 0 > R , seria este divergent


c) pentru orice x cu

x x 0 r < R , seria este uniform

convergent
Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

1) Intervalul ( x 0 R , x 0 + R ) se numete interval de convergen al seriei


de puteri.
2) Teorema nu ne spune care este natura seriei la capetele intervalului de
convergen . Verificarea se face direct.
A este mul imea de convergen
a seriei, atunci
3) Dac
(x 0 R , x 0 + R ) A [x 0 R , x 0 + R ] .
------------------------------------------------------------------------------------------

216

Maria Piticu

Demonstra ie:
1) Fie un punct x1 n care seria de puteri este convergent i ar t m
pentru orice x pentru care x x 0 < x1 x 0 seria este absolut

convergent .

Din

C
k =0

( x1 x 0 ) k

convergent

(C (x

irul

x 0 ) k )kN 0

(conform condi iei necesare de convergen ) () M > 0 astfel nct:

C k ( x1 x 0 ) k M () k N

(4.1)

Calcul m:
k

x x0
x x0
C k ( x x 0 )k = C k ( x 1 x 0 )k
M
x1 x 0
x1 x 0

= Mqk , k N

Dar pentru x x 0 < x1 x 0 avem q (0,1) .


Folosim criteriul compara iei de la seriile cu termeni pozitive, din

convergen a seriei geometrice cu ra ia subunitar ,

, rezult c seria

k =0

Ck (x x 0 ) k este convergent , deci seria


k =0

C
k =0

( x x 0 ) k este absolut

convergent .

A este mul imea de convergen


R = max x i x 0

Dac

a seriei de puteri, not m

x i A

Conform celor demonstrate, putem spune c


convergent pentru orice x cu x x 0 < R .

seria este absolut

2) Fie un punct x 2 n care seria este divergent i ar t m c pentru


orice x cu x x 0 > x 2 x 0 seria este divergent .
ntr-adev r, dac x ar fi punct de convergent pentru serie, conform
rezultatului precedent, ar trebui ca x 2 s fie punct de convergen ceea
ce este fals.
Rezult c pentru orice x cu x x 0 > R seria este divergent .

217

Analiz Matematic

3)

Fie

pentru

x x0 r < R .

care

Ck ( x x 0 )k = Ck ( x x 0 ) Ck r k .

Calcul m

Cum

seria

C
k =0

rk

este

convergent

fiind seria modulelor seriei de puteri calculate n punctul


x1 ( x 0 R , x 0 + R ) pentru care x1 x 0 = r , convergen a uniform

rezult din criteriul lui Weierstrass.


Referitor la calculul razei de convergen
r spunsul este dat de:

pentru o serie de puteri,

Teorema Cauchy-Hadamard
R este raza de convergen
Dac

C
k =0

a seriei de puteri

( x x 0 ) k atunci:
1

R=

lim k C k

Demonstra ie:
Consider m seria modulelor i aplic m criteriul radicalului pentru seriile
cu termeni pozitivi.

lim k Ck ( x x 0 )k = x x 0 lim k Ck = L

Conform

x x0 <

criteriului,

seria

este

convergent

dac

L < 1,

adic

lim k C k

De

asemenea

x x0 >

seria

este

divergent

dac

L > 1,

adic

lim k C k

Conform teoremei lui Abel, rezult c :

R=

lim k C k

218

(4.2)

Maria Piticu

Fie seria de puteri

k =0

( x x 0 ) k , R - raza de convergent , A -

i func ia sum S : A cu

mul imea de convergen

S( x ) = C k ( x x 0 ) k , x A

(4.3)

k =0

Din propriet ile seriilor de func ii uniform convergentte, putem re ine


urm toarele
Propriet i ale seriilor de puteri

1) Suma unei serii de puteri este o func ie continu n toate puncctele de


convergen .
Astfel,

dac

cunoatem suma seriei numai pentru puncte


x ( x 0 R , x 0 + R ) i dac , de exemplu, x 0 R este punct de
convergen al seriei, atunci avem posibilitatea de a calcula suma seriei
i n acest punct prin trecere la limit .

S( x 0 R ) = lim S( x )

(4.4)

xx 0 R

2) Seria derivatelor are aceeai raz de convergen . Func ia sum S


este derivabil pe intervalul de convergen i derivata S' este egal cu
suma derivatelor. Putem scrie:
'


k
Ck ( x x 0 ) =
k =0

S' ( x ) =

[C ( x x ) ]

k '

adic

k =0

[C ( x x ) ] = kC
k '

k =0

k (x

x 0 )k 1

(4.5)

k =1

pentru x ( x 0 R , x 0 + R )

ntr-adev r, dac

pentru seria

C (x x
k

0)

raza sa de convergen

k =0

este R =

1
lim k Ck

, pentru seria derivatelor,

kC

k (x

x 0 )k 1 , putem

k =0

spune c raza de convergent R 1 este


1
1
1
=
=
=R
R1 =
lim k k lim k Ck
lim k k Ck
lim k Ck
k

219

Analiz Matematic

3) Dac

seriile de puteri

k (x

x 0 )k i

k =0

Seria

b (x x

0)

raza

de

au razele de

k =0

R 1 respectiv R 2 , atunci

convergen
*)

(a

sum

+ b k )( x x 0 )k

are

convergen

k =0

R min{R1, R 2 }

**) Seria

a ( x x
k

0)

cu , are raza de convergen

R = R1 .

k =0

Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------

Pentru seria

xk

s se determine mul imea de convergen

precum i

k =0

suma sa pe aceast mul ime.


a) Calcul m raza de convergen :
R = 1 = lim k k = 1
k
lim k 1
k k
Prin urmare, intervalul de convergen

al seriei este (1,1) .

b) Determin m mul imea de convergen


capetele intervalului de convergen .
n x = 1 seria este

(1) k
i este convergent fiind seria armonic

k
k =1

alternat .
n x = 1 seria este

k , deci divergent
k =1

Rezult c mul imea de convergen


A = [ 1,1)

220

A , verificnd natura seriei la

este

Maria Piticu

c) Calcul m suma seriei n punctele de convergen


Pentru x(-1, 1) not m
S( x ) =

xk

(4.6)

k =1

Deoarece pe orice compact din acest interval seria este uniform


convergent , putem folosi teorema de derivare termen cu termen a
seriilor i avem

S( x ) =

xk
=
k =1 k

k 1

k =1

1
1 x

deoarece am ob inut o serie geometric


intergrare, avem
S( x ) =

1 x = ln 1 x + C
dx

(4.7)
cu ra ia subunitar . Prin

(4.8)

Determinarea constantei arbitrare C se poate face dnd o valoare


particular lui x . Folosind (4.6) i (4.8), pentru x = 0 , ob inem C = 0 .
Deci,

S( x ) = ln 1 x pentru x (1,1)

(4.9)

x k = ln 1 x
pentru x ( 1,1)
k =1 k

(4.10)

Deoarece x = 1 este punct de convergen al seriei, putem ob ine i

( 1)k
suma seriei numerice
folosind continuitatea n -1 a func iei sum
k
k =1

(1) k
= lim S( x ) = ln 2

x 1
k
k =1

Deci

(1) k
= ln 2

k
k =1

(4.11)

---------------------------------------------------------------------------------------------

221

Analiz Matematic

7.5. Dezvoltarea unei func ii n serie Taylor

Fie o func ie f : I indefinit derivabil


ajutorul ei, putem construi seria de puteri.

n punctul x 0 I . Cu

f (k ) (x 0 )
(x x 0 )k

k!
k =0

(5.1)

unde coeficien ii C k sunt da i de

Ck =

f (k ) (x 0 )
, k N
k!

(5.2)

Seria (5.1) se numete seria Taylor a func iei f n punctul x0.

R , (0 R +) , o mul ime de
convergen , A , care con ine cel pu in punctul x 0 i un interval de
convergen ( x 0 R , x 0 + R ) A .
Seria (5.1) are o raz

de convergen

Suma S a seriei (5.1) este o func ie definit pe mul imea A ,

f (k ) (x 0 )
(x x 0 )k , x A
k!
k =0

S( x ) =

(5.3)

Putem scrie

f (k ) (x 0 )
f (k ) (x 0 )
(x x 0 )k
(x x 0 )k +
k!
k!
k = n +1
k =0
n

S( x ) =
adic

S( x ) = Sn ( x ) + n ( x ) , x A
unde Sn ( x ) este suma par ial
ordinul n al seriei.

(5.4)
de ordinul n , iar n ( x ) este restul de

Evident (Sn )nN S pe mul imea A .


Formula lui Taylor de ordinul n ataat func iei f n punctul x 0 se scrie:

f ( x ) = Tn ( x ) + R n ( x ) , x I

222

(5.5)

Maria Piticu

f (x)(x0 )
( x x 0 )k este polinomul Taylor de gradul n , iar

k
!
k =0
R n ( x ) este restul de ordinul n al formulei lui Taylor.
n

unde Tn ( x ) =

Pentru x A I , rela ia (5.5) se scrie:

f ( x ) = Sn ( x ) + R n ( x )

(5.6)

Se pune ntrebarea dac f ( x ) = S( x ) pentru x A I , adic dac suma


seriei Taylor (5.1) pe mul imea A I este chiar func ia f . R spunsul
este dat de urm toarea teorem :
Teorem
Seria Tylor a func iei f n x 0 este convergent

ntr-un punct

x A I c tre valoarea f ( x ) a func iiei f n x , dac i numai dac


valorile n x ale resturilor R n ale formulei lui Taylor formeaz un ir
(R n ( x ) )nN convergent c tre zero.
Demonstra ie:
ntr-adev r, din egalitatea (5.6) deducem
f ( x ) Sn ( x ) = R n ( x ) , x A I

lim[f ( x ) Sn ( x )] = lim R n ( x )
n

f ( x ) S( x ) = lim R n ( x ) , x A I
n

Deci f ( x ) = S( x ) lim R n ( x ) = 0 () x A I .
n

Egalitatea:

f (k ) (x 0 )
(x x 0 )k , x A I
k
!
k =0

f (x) =

se numete formula de dezvoltare a func iei f


vecin tatea punctului x 0 .

(5.6)

n serie Taylor n

n cele ce urmeaz , vom pune n eviden dezvolt rile n serie Taylor n


vecin tatea originii pentru func iile elementare.
1) f ( x ) = sin x , f : [1,1]

223

Analiz Matematic

Vom construi o serie de puteri de forma

f ( n ) (o ) n
x

n!
n =0

(5.7)

Pentru func ia f ( x ) = sin x , prin induc ie matematic , se arat c

f ( n ) ( x ) = sin( x +
i deducem

n
)
2

0 pentru n = 2k
f (n ) (0) = sin n =
2 ( 1)k pentru n = 2k + 1

(5.8)

n cazul de fa , seria de puteri (5.7) este

(1)

k =0

x 2k + 1
(2k + 1)!

(5.9)

Raza de convergen a acestei serii este


(2k + 3)!
1
R=
= lim
= lim ( 2k + 2)(2k + 3)
k ( 2k + 1)!
k
1
lim k
k ( 2k + 1)!

R =
Restul de ordinul n al formulei lui Taylor sub forma dat
este:
(n + 1)
sin x +

f (n +1) (x ) n +1
2 x n +1

x =
Rn ( x) =
(n + 1)!
(n + 1)!

de Lagrange

Cum
x n +1

0 pentru x din cauza factorialului de la numitor,


(n + 1)!
putem spune c am ob inut seria func iei f ( x ) = sin x i avem:
Rn ( x )

sin x =

(1)

k =0

x 2k + 1 , R =
(2k + 1)!

2) f ( x ) = cos x , f : [1,1]
Pentru derivata de ordin n oarecare a acestei func ii ob inem:
f (n ) ( x ) = cos( x + n)
2
224

(5.10)

Maria Piticu

de unde
( 1)k pentru n = 2k
f (n ) (0) = cos n =
2 0 pentru n = 2k + 1

(5.11)

Ob inem seria de puteri

(1) k
k =0

x 2k
(2k )!

(5.12)

a c rei raza de convergen este


1
= lim (2k + 2)(2k + 1) =
R=
k
lim k 1
k ( 2k )!
n cazul de fa
(n + 1)
cos x +

2 x n +1

Rn ( x ) =
(n + 1)!
i avem:
x n+1
R( x )
0 ; () x .
(n + 1)!
Atfel, ob inem dezvoltarea n serie Taylor a func iei f ( x ) = cos x

cos x =

(1)

k =0

x 2k , R =
(2k )!

(5.13)

3) f ( x ) = e x , f : (0,+ )
Cum f ( k ) ( x ) = e x , iar f ( k ) (0) = 1 , ob inem seria de puteri

xk

k = 0 k!

(5.14)

Raza de convergen a acestei serii este


(k + 1)!
=
R = 1 = lim
k
k!
lim k 1
k k!
iar restul de ordinul n al formulei lui Taylor este
x
Rn ( x ) = e
x n+1
(n + 1)!

225

Analiz Matematic

Cum
x
Rn ( x ) = e
x n +1 0 pentru x avem seria func iei exponen iale.
(n + 1)!

xk
, R =
k = 0 k!

ex =

(5.15)

4) f ( x ) = ln(1 + x ) , f : ( 1,+)
Prin induc ie ob inem

f ( k ) ( x ) = (1) k 1

(k 1)!
(1 + x ) k

deci,

f ( k ) (0) = (1) k 1 (k 1)!

(5.16)

i avem seria de puteri

(1)k 1
k =1

xk
k

(5.17)

Cu raza de convergen

R=

1
lim k

1
k

= lim

(k + 1)
=1
k

Restul de ordinul n al formulei lui Taylor este


( 1)n
x n+1
Rn ( x) =
(n + 1)(1 + x )n+1
1
Rn ( x)
0 pentru x (1,1) .
(n + 1)(1 + x )n+1
Atfel, dezvoltarea n serie Taylor a func iei f ( x ) = ln(1 + x ) este:

ln(1 + x ) = (1) k 1
k =1

xk
, R =1
k!

5) f ( x ) = (1 + x ) , f : ; \
Pentru derivata de un ordin k oarecare ob inem:

f ( k ) ( x ) = ( 1)...( k + 1)(1 + x ) k
226

(5.18)

Maria Piticu

f ( k ) (0) = ( 1)...( k + 1)

(5.19)

Seria de puteri pe care o putem construi este

( 1)...( k + 1) k
x
1+
k!
k =1

(5.20)

Raza de convergen este


1
R=
= lim k + 1 = 1
k k
(
1
)...(
k
1
)

+
lim k
k
k!
iar restul de ordinul n al formulei lui Taylor are forma
( 1)...( n)
(1 + x ) n1 x n+1
Rn ( x) =
(n + 1)!
Rn ( x ) =

( 1)...( n)
(1 + x ) n 1 0 pt x (1,1) .
(n + 1)!

Prin urmare, dezvoltarea n serie Taylor a func iei f ( x ) = (1 + x ) este:


(1 + x ) = 1 +

( 1)...( k + 1) k
x , R =1
k!
k =1

(5.21)

Aceasta este cunoscut sub denumirea de seria binomial .

7.6. Serii trigonometrice

S consider m irul de func ii (f k )kN cu f k : [1,1] definite astfel:

1
f 3 ( x ) = sin x ;
;
f 2 ( x ) = cos x ;
2
f 5 ( x ) = sin 2x ;...; f 2 k ( x ) = cos kx ; f 2 k +1 ( x ) = sin kx ;...
f1 ( x ) =

f 4 ( x ) = cos 2 x ;

Acest ir se numete ir trigonometric i are proprietatea:

0 pentru i j
fi ( x ), f j ( x ) = fi ( x )f j ( x )dx =
pentru i = j

(6.1)

adic , termenii irului sunt func ii ortogonale pe intervalul [ , ] .

227

Analiz Matematic

Defini ie:
Orice combina ie liniar cu coeficien i reali a unui num r finit
de termeni ai irului trigonometric se numete polinom
trigonometric.

De exemplu:

Tn ( x ) =

a0 n
+ (a k cos kx + b k sin kx )
2 k =1

(6.2)

unde a 0 , a k , b k i a k + b k > 0 , este un polinom trigonometric de


gradul n .
Defini ie
O serie de forma

a0
+
(ak cos kx + b k sin kx )
2 k =1

(6.3)

se numete serie trigonometric .

Propozi ia 1
Dac seria

a0
+
2

(a

u
cos kx + b k sin kx )
f atunci coeficien ii

k =1

[ , ]

a k , b k au urm toarele expresii

a k = 1 f ( x ) cos kx dx , k = 0,1,2,...

(6.4)

b k = 1 f ( x ) sin kx dx , k = 1,2,...

Demonstra ie:
Din convergen a uniform

a seriei trigonometrice pe intervalul [ , ] ,

u
conform defini iei, rezult c irul sumelor par iale, (s n )nN
f unde
[ , ]

s n (x) =

a0
+ (a k cos kx + b k sin kx )
2 k =1

(6.5)

Prin urmare putem spune c pentru orice > 0 exist un rang N()
astfel nct pentru orice n > N () i orice x [ , ] avem:
228

Maria Piticu

s n (x) f (x) <

(6.6)

Fie irul de func ii (s n ( x ) cos px )nN i calcul m

s n ( x ) cos px f ( x ) cos px = cos px s n ( x ) f ( x )


s n (x) f (x) <

() n > N() i () x [, ]

Deducem c irul
u
(sn ( x ) cos px )nN
f ( x ) cos px
[ , ]

Cum termenii acestui ir sunt func ii continue, deci integrabile pe [ , ] ,


putem scrie

[lim s ( x) cos px]dx = lim s ( x ) cos pxdx

adic

a
f ( x ) cos pxdx = lim 0 +
n
2

(a

k =1

cos kx + b k sin kx ) cos pxdx =

= a p cos 2 pxdx = a p

din cauza ortogonali

ii irului trigonometric pe intervalul [ , ] .

De aici deducem:

1
a p = f ( x ) cos pxdx , p = 0,1,2,...

Analog, din convergen a uniform
deducem:

pe [ , ] a irului (s n ( x ) sin px )nN ,

bp =

1
f ( x ) sin pxdx , p = 1,2,...

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Propozi ia demonstrat ne sugereaz s asociem unei func ii f


integrabile pe [ , ] numerele a k , b k definite de rela iile (6.4), deci
i seria trigonometric

229

Analiz Matematic

a0
+
2

(a

cos kx + bk sin kx )

k =1

pe care o mai numim serie Fourier ataat func iei f. Numerele a k , b k


astfel definite se numesc coeficien ii Fourier ai func iei f.
------------------------------------------------------------------------------------------

Obiectivul principal al teoriei care urmeaz const n a stabili condi ii


asupra func iei f care asigur c seria Fourier cerespunz toare este
convergent i a eviden ia leg tura dintre suma seriei i func ia f c reia i
se asociaz .
Propozi ie 2
Dac

a0
u
+ (a k cos kx + b k sin kx )

f atunci are loc

, ]
[
2 k =1

seria

egalitatea lui Parseval

1
1 2 2
a 0 + (a k + b 2k ) = f 2 ( x )dx
2

k =1

(6.7)

Demonstra ie:
Din convergen a uniform c tre f pe intervalul [ , ] a irului sumelor

par iale corespunz toare seriei trigonometrice, (s n )nN , se deduce c irul


u
(s n f )nN

f2
[ , ]

Folosind din nou teorema de integrare termen cu termen a irurilor de


func ii, avem:

lim s n ( x )f ( x )dx = f 2 ( x )dx


n

Dar

sn ( x )f ( x )dx =

a 2
= 0 +
2

(a
k =1

2
k

a0
f ( x )dx +
2

+ b k2 )

conform formulelor (6.4).

230

[a
k =1

cos kx + b k sin kx ]f ( x )dx =

Maria Piticu

Rezult c :

n
a0
a 02 2
1 2
2
2
=
+
+
=
+ (ak + bk2 )
(
a
b
)
f
(
x
)
dx
lim

k
k

n

2 k =1
2 k =1

Propozi ie 3

Dac seria numeric

(a
k =1

+ bk

) este convergent

, atunci seria

a0
+ (a k cos kx + b k sin kx ) este absolut i uniform
2 k =1
convergent pe .
trigonometric

Demonstra ie: rezult imediat apelnd la criteriul lui Weierstrass de


convergen uniform pentru seriile de func i cu observa ia c :

a k cos kx + b k sin kx a k + b k
pentru () k N i () x .
Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Fie f : [ , ] , f ( x ) = x 2
Coeficien ii Fourier ai acestei func ii continue sunt:

a0 =

1
1
2 2
2
f
(
x
)
dx
x
dx
=
=


3

a k = 1 f ( x ) cos kxdx = 1 x 2 cos kxdx = 42 cos k = ( 1)k 42
k
k

bk =

1
1
f ( x ) sin kxdx = x 2 sin kxdx = 0

Seria Fourier asociat func iei f este:

f (x)

cos kx
2
+ 4 (1) k
k2
3
k =1

cos kx
1
2
Deoarece (1)
2
k
k
k

(6.8)

() k 1 , () x iar seria

k
k =1

este

convergent , deducem c seria (6.8) este absolut i uniform convergent


pe .
---------------------------------------------------------------------------------------------

231

Analiz Matematic

n cele trei propozi ii demonstrate, singura proprietate impus func iei f a


fost cea de integrabilitate. Cum o func ie continu pe un interval [a , b]
este integrabil pe [a , b] , dar i o func ie continu pe [a , b] cu excep ia
unui num r finit de puncte de discontinuitate de prima spe
este
integrabil pe [a , b] , n cele ce urmeaz vom considera aceast clas
mai general de func ii.
Reamintim c punctul x 0 [a , b] este prunct de discontinuitate de prima
spe al func iei f , dac limitele sale laterale n acest punct exist , sunt
finite, dar diferite. Func ia f care admite pe [a , b] un num r finit de
puncte de discontinuitate de prima spe o numim func ie continu pe
por iuni.
Teorema 1
Dac

f : [, ] este o func ie continu sau continu pe


por iuni pe [ , ] iar a k , b k sunt coeficien ii Fourier ataa i acesteia,
atunci:

(a

a) Seria

k =1

2
k

+ b 2k este convergent

b) Are loc inegalitatea lui Bessel


1 a2 +
0
2

(a k2 + b k2 ) 1 f 2 ( x )dx

k =1

(6.9)

Demonstra ie:
Folosim inegalitatea evident
2

n
a0

f ( x ) 2 (ak cos kx + bk sin kx ) 0

k =1

i integr m pe [ , ] .

a2

n
f ( x )dx + 0 dx + (a k cos kx + b k sin kx )2 dx a 0 f ( x )dx
4

k =1

n
n

2 f ( x ) (a k cos kx + b k sin kx ) dx + a 0
(a k cos kx + b k sin kx )dx 0

k
1
k
1
=
=

232

Maria Piticu

Dac inem seama de ortogonalitatea pe [ , ] a irului trigonometric


precum i de (6.4) ob inem:

n
a 02
+ (a k2 + b k2 ) 1 f 2 ( x )dx
(6.10)
2 k =1

Deoarece aceast inegalitate este valabil pentru orice n N , ea se


p streaz i prin trecere la limit . Astfel ob inem inegalitatea (6.9).
Din (6.10) putem re ine c irul sumelor par iale (s n )nN , s n =
este m rginit; rezult

(a
k =1

2
k

(a
k =1

2
k

+ b 2k )

el este convergent, prin urmare seria

+ bk2 ) este convergent .

Consecin :
Dac f : [ , ] este o func ie continu

sau continu

pe por iuni,

atunci coeficien ii Fourier a k , b k ataa i lui f au proprietatea:

lim a k = 0 i lim b k = 0

Acest rezultat se ob ine folosind condi ia necesar de convergen


serii numerice, adic a 2k + b 2k 0 pentru k .

(6.11)
a unei

Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------

1
+ (cos kx + sin kx ) nu poate fi serie Fourier a
2 k =1
unei func ii f : [ , ] continue sau continue pe por iuni deoarece n
cazul de fa a k = b k = 1 i nu avem a k 0 i b k 0 pentru k .
1) Seria trigonometric

1 cos kx sin kx
+ (
+
) nu poate fi nici ea seria
2 k =1
k
k
Fourier a unei func ii continue sau continue pe por iuni pe [ , ]

1
1
2
2
deoarece aici a k = b k =
0 , dar seria (a k + b k ) = 2
este
k
k =1
k =1 k
2) Seria trigonometric

divergent .
---------------------------------------------------------------------------------------------

233

Analiz Matematic

Defini ie:
Spunem c func ia f : [, ] este derivabil pe por iuni pe
[, ] , dac exist o diviziune a acestuia pe ale c rui intervale
deschise f este derivabil , iar n punctele de diviziune, f are
derivate laterale finite.

Teorema 2
Dac f : [ , ] este o func ie derivabil pe por iuni pe
[ , ] i ndeplinete condi ia f ( ) = f () , atunci seria Fourier
asociat este convergent n orice x [, ] i avem:
a0
+
2

(a

k =1

cos kx + b k sin kx ) =

f ( x 0) + f ( x + 0)
2

(6.12)

Corolar
Dac f : [ , ] este continu pe acest interval, derivabil pe
por iuni i f ( ) = f () , atunci seria Fourier asociat este uniform
convergent pe [ , ] i avem:
a0
+
2

(a

cos kx + bk sin kx ) = f ( x )

(6.13)

k =1

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Ipoteza f ( ) = f () nu reprezint o restric ie esen ial . Dac


f () f () , func ia
g( x ) = f ( x ) + 1 [f ( ) f ( )]x , x [, ]
(6.14)
2
f ( ) + f ( )
i deci este suficient s se
2
utilizeze g n locul func iei f . Func ia g este derivabil pe por iuni la fel
ca f .

are proprietatea g( ) = g( ) =

2) Dei ini ial func ia f este definit pe intervalul [ , ] , deoarece seria


Fourier ataat func iei f este o serie de func ii periodice, de perioad

234

Maria Piticu

2 , rezult c aceast serie va defini pe prelungirea func iei f prin


periodicitate, cu perioada 2.
De aceea, n teoria seriilor trigonometrice, dei se pleac ini ial cu func ii
f : [, ] , f va fi considerat ca fiind periodic cu perioada 2 ,

definit pe . Notnd cu f aceast


~
f ( x ) = f ( x ) pentru x [ , ]
~
f ( x + 2 ) = f ( x )

prelungire, avem f : cu:


(6.15)

3) Dac f este o func ie definit pe un interval oarecare [ , ] ,


integrabil , atunci se consider func ia g : [, ] , definit prin:

y
g( y ) = f

(6.16)

Cum acestei func ii, pe intervalul [ , ] , i se ataeaz seria Fourier


g( y )

a0
+
2

(a

cos ky + b k sin ky )

(6.17)

k =1

rezult c seria Fourier ataat Func iei f pe interrvalul [ , ] este:


f ( x)

a0
kx + b sin kx
+
ak cos

2 k =1

unde

1 f ( x ) cos kx dx, k = 0,1,2,...


a
=
k

b = 1 f ( x ) sin kx dx, k = 1,2,...


k

(6.18)

(6.19)

-----------------------------------------------------------------------------------------Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------

1) Func ia f : [ , ]
+ x , x [ ,0)

f ( x ) =
, x=0
2
x , x (0, ]
2

235

Analiz Matematic

are punctul x = 0 punct de discontinuitate de prima spe . Pe por iuni, ea


este continu i derivabil . De asemenea, f ( ) = f () = 0 .
Acestei func ii i ata m seria Fourier

f (x)

a0
+ (a k cos kx + b k sin kx )
2 k =1

Observ m c :

1
f ( x )dx = 0
a 0 =

1 f ( x ) cos kxdx = 0; k = 1,2,...


a
=
k

deoarece f este fun ie impar pe [ , ] .

1
1
2 x
sin kxdx =
b k = f ( x ) sin kxdx =

0 2
k
Prin urmare, seria Fourier ataat func iei date este:

sin kx
k
k =1

f (x)

(6.20)

Conform teoremei precedente, seria (6.20) este convergent


punct x [, ] c tre func ia sum S( x ) .

n orice

*) Dac x este punct de continuitate pentru func ia f avem S( x ) = f ( x ) ,


deci putem scrie:

sin kx
k
k =1

f (x) =

(6.21)

**) n punctul de discontinuitate x = 0 conform teoremei avem:

S( x ) =
rela ie

f (0 0) + f (0 + 0)
2
care

este

f (0 0) + f (0 + 0) =

236

(6.22)
verificat ,


+ =0.
2 2

deoarece

S(0) = 0

iar

Maria Piticu

2) Func ia f : [ , ] , f ( x ) = x 2 este continu i derivabil pe acest


interval.
Cum f este func ie par , rezult :
b k = 0 , k = 1,2,...

2
1
kx
2 2
kx
k 4
a k = f ( x ) cos
dx = x cos
dx = (1) 2 2
k

a0 =

1
2 2
2 2
f
(
x
)
dx
x
dx
=
=
3

0

Conform corolarului teoremei 2, putem scrie c :

x2 =

2 4 2
+ 2

kx
(1) k
cos
, x [ , ]
2

k =1 k

(6.23)

Dac consider m func ia f : , prelugirea prin periodicitate a


func iei f , care este o func ie continu pe , obtinem dezvoltarea:

~
2 4 2
+ 2
f (x) =

kx
(1) k
cos
, x

k =1 k

(6.24)

n acest capitol am ntlnit dou tipuri importante de serii de func ii,


anume seriile de puteri i seriile trigonometrice i este util o compara ie
ntre acestea. Seriile de puteri sunt mai uor de manevrat (sumele lor
par iale sunt polinoame algebrice), iar n domeniul de convergen , suma
lor este 0 func ie indefinit derivabil . Un neajuns al lor este acela c , n
general, o func ie nu poate fi reprezentat printr-o serie de puteri pe
ntregul ei domeniu de defini ie. De exemplu func ia f : (1,+) ,

f ( x ) = ln(1 + x ) , are dezvoltarea ln(1 + x ) = (1) k 1


k =1

xk
, care este
k

valabil numai pentru x < 1 .


---------------------------------------------------------------------------------------------

Seriile trigonometrice au ca sume par iale polinoamele trigonometrice i


reprezentarea func iilor prin serii Fourier are loc pe orice interval, ceea ce
este deosebit de util. Totui, ele nu pot fi derivate sau integrate termen cu
termen f r precau ii suplimentare.

237

Analiz Matematic

7.7. Exerci ii rezolvate

1) S se dezvolte n serie Taylor urm toarele func ii indicndu-se i


razele de convergen ale seriilor ob inute.
a) f ( x ) = xe 2 x
Pentru aceast func ie folosim seria exponen ialei i avem:

k +1
( 2x )k
=
( 2)k x
f ( x ) = xe 2 x = x
k!
k!
k =0
k =0

R=

1
k! = lim (k + 1)! x k +1 = lim k + 1 =
k
lim
=
k
k 2
k 2 k +1
k!
( 2)k k 2
lim k
k
k!

Deci: xe 2 x =

(2)

k =0

x k +1
, R =
k!

b) f ( x ) = shx
Putem folosi tot seria exponen ialei deoarece:

x
x
k
k
( x )k 1
f ( x ) = shx = e e = 1 x
1 ( 1)k ]x =
[
=

2
2 k =0 k! k =0 k! 2 k =0
k!

x 2n+1
n=0 ( 2n + 1)!
1
=
R=
1
lim n
n ( 2n + 1)!
=

x 2 n +1
, R = .
Deci: shx =
n = 0 ( 2n + 1)!

238

Maria Piticu

c) f ( x ) = sin 3x + x cos 3x
Pentru aceast func ie, putem folosi seriile func iilor trigonometrice sin i
cos.

( 3 x ) 2k
(3 x )2k +1
f ( x ) = sin 3 x + x cos 3 x =
( 1)k
+ x ( 1)k
=
(2k )!
(2k + 1)!
k =0
k =0

=
=

2k +1
2k
( 1)k 3
x 2k +1 +
( 1)k 3 x 2k +1 =
( 2k + 1)!
(2k )!
k =0
k =0

2k
( 1)k 3 3 + 1 x 2k +1 =
( 2k )! 2k + 1
k =0

( 1)k

k =0

3 2k (2k + 4) 2k +1
x
( 2k + 1)!

1
=
R=
2k
3 (2k + 4)
k
lim
k
(2k + 1)!

32 k (2k + 4) 2 k +1
x
, R =.
Deci: sin 3x + x cos 3x = ( 1)
(2k + 1)!
k =0

d) f ( x ) =

2x 3
( x 1) 2

Pentru aceast func ie se poate folosi seria binomial dac observ m c


poate fi pus dub forma:
1
= 2(1 x ) 1 (1 x ) 2 =
f ( x) = 2
1 x (1 x ) 2


1( 2) ( k )
( x )k 1 +
k!

k =1

= 21 +

= 2 2

xk 1

k =1

k =1

(k 1)x k = 3

( 2)( 3) ( k 1)
( x )k =
k!

k =1

(k + 3)x

k =1

1
=1
R=
lim k k + 3
k

Deci:

2x 3
3
(k + 3) x k , R = 1 .
=

2
( x 1)
k =0

239

Analiz Matematic

e) f ( x ) = ln(1 + x 2 x 2 )
Putem folosi seria func iei ln(1 + x ) , dac observ m c :

f ( x ) = ln(1 + x 2x 2 ) = ln[(1 x )(1 + 2x )] = ln(1 x ) + ln(1 + 2x ) =

(1)

k 1 ( x )

k =1

(1)

lim k

k =1

R=

k 1 ( 2 x )

(1) k 1 2 k 1
k

Deci: ln(1 + x 2x 2 ) =

( 1)k 1 2k 1 k
x
k
k =1

1
4

1
( 1)k 1 2k 1 k
x , R=
k
4
k =1

f) f ( x ) = arcsin x

f ' (x) =

Observ m c

1
1 x

= (1 x 2 )

i putem folosi seria binomial

penru f ' .
1 3 ... 2k + 1
2 2 2 ( x 2 )k = 1 +
f ' ( x) = 1 +
k!
k =1

R=

(2k 1)!! 2k
x
k =1 ( 2k )!!

(7.1)

1
2k + 2
= lim
=1

k
2k + 1
(2k 1)!!
lim k
k
(2k )!!

Deoarece pe orice interval compact inclus n intervalul de convergen


(1,1) seria (7.1) este uniform convergent , putem folosi teorema de
integrare termen cu termen a seriilor i ob inem

(2k 1)! ! 2k
( 2k 1)! ! 2k
f ( x ) = 1 +
x dx = x +
x dx =
(
2
k
)!
!
(2k )! !

k =1
k =1
(7.2)

(2k 1)! ! x 2k +1
=x+

+C
2k + 1
k =1 ( 2k )! !

Constanta de integrare C se poate determina dnd o valoare particular


lui x n rela ia (7.2). Se vede c pentru x = 0 se ob ine C = 0 .
240

Maria Piticu

Deci: arcsin x = x +

(2k 1)!! x 2 k +1

, R = 1.

2k + 1
k =1 ( 2k )!!

g) f ( x ) = ln( x + 1 + x 2 )
Derivata acestei func ii este:
1

1
x =
1
2 2
(
)
=
+
=
f ' ( x) =
1
1
x
+

x + 1+ x2
1 + x2
1+ x2
1 3 2k + 1
...

2 2
2 (x 2 )k = 1 + ( 1)k (2k 1)!! x 2k ,
= 1+
k!
(2k )!!
k =1
k =1

R =1

Prin integrare avem:

(2k 1)!! x 2 k +1
f ( x ) = x + (1)

+C
(2k )!! 2k + 1
k =1

Pentru x = 0 ob inem C = 0 i rezultatul este:

ln x + 1 + x 2 = x + (1) k
k =1

(2k 1)!! x 2 k +1

, R = 1.
(2k )!! 2k + 1

h) f ( x ) = xarctgx ln 1 + x 2
Observ m c :

f ( x ) = arctgx +
f ( x ) =

x
x

= arctgx
2
1+ x 1+ x2

1
1+ x2

Prin urmare, putem folosi seria binomial pentru f .

1
( 1)( 2)...( k ) 2k
( 1)k x 2k ,
f ( x ) = (1 + x 2 ) = 1 +
x = 1+
k
!
k =1
k =1

R =1

Pentru x (1,1) folosim teorema de integrare termen cu termen a


seriilor i avem:

f ( x ) = x + (1) k
k =1

x 2 k +1
+C
2k + 1

241

Analiz Matematic

unde pentru x = 0 ob inem C = 0 .


f ( x ) = x +

(1)

k =1

x 2k + 1 , R = 1
2k + 1

Integrnd din nou, avem:

2
x 2k + 2
+C
( 1)k
f ( x) = x +
(2k + 1)(2k + 2)
2 k =1

unde pentru x = 0 ob inem C = 0 . n felul acesta, rezultatul este:


x2
+
2

x arctgx ln 1 + x 2 =

(1)

k =1

x 2k + 2
,R =1
(2k + 1)(2k + 2)
i suma urm toarelor serii de

2) S se determine raza de convergen


puteri:

k2

a)

k =0

R=

+ 1xk
k!

2k k! = lim 2(k + 1) =
1
k
=
lim
2
k k 2 + 1 k
lim k k k + 1
k 2 k!

Suma acestei serii se poate calcula uor, folosind seria exponen ialei,
dac o punem sub o form convenabil :
k

x
k + 1x k =
k xk +
2 =
k
k
k =0 2 k!
k =0 k!
k =0 2 k!

2
1 x
=x

4 k =2 (k 2)! 2

k 2

k 2 + 1 x k = e 2 x 2 + x + 1
, R =

k
4 2
k = 0 2 k!

b)

k(kx + 1)
k =1

R=

242

1
1
lim k
k k(k + 1)

k(k + 1) + k
+ e2 =
k
2
k
!

k =0

= lim k k(k + 1) = 1
k

1 x
+x

2 k =1 (k 1)! 2

deci avem:

k 1

x
2
e

x
2
2
e x

x
+ + 1
4 2

Maria Piticu

xk
1 k
1
=
x , seria data se poate scrie:
k (k + 1) k k + 1

xk
xk xk
=

k =1 k ( k + 1)
k =1 k
k =1 k + 1

Cum

(7.3)

xk
cu x < 1
k =1 k

Fie S1 ( x ) =

S1 ( x ) = x k 1 = 1 + x + x 2 + ... =
k =1

1
1 x

fiind seria geometric cu ra ia x (1,1) . Prin integrare avem:

S1 ( x ) = ln 1 x + C
Pentru x = 0 ob inem C = 0 i avem:

xk
S1 ( x ) =
= ln(1 x )
k =1 k

(7.4)

Fie

xk
1 x k +1 1
S2 ( x ) =
=
= [ ln(1 x ) x ]
x k =1 k + 1 x
k =1 k + 1

(7.5)

Ob inem:

xk
1 x
ln(1 x ) + 1 , R = 1
=

x
k =1 k ( k + 1)

c)

( 1)k 1

k =1

x 2k + 2
2k(2k + 1)(2k + 2)

R = lim k 2k(2k + 1)(2k + 2) = 1


k

Not m: S( x ) =

( 1)k 1

k =1

x 2k + 2
, x <1
2k(2k + 1)(2k + 2)

Prin derivare, ob inem:


S( x ) =

(1)
k =1

k 1

x 2k 1
2k(2k + 1)

243

Analiz Matematic

S( x ) =
S( x ) =

2k

( 1)k 1 x
2k
k =1

(1)

k 1

x 2k 1 = x x 3 + x 5 + ... =

k =1

x
1+ x2

Prin integrare, ob inem:


x dx = 1 ln(1 + x 2 ) + C
S( x ) =
2
1+ x2

iar pentru x = 0 rezult C = 0 , deci:

S( x ) = ln 1 + x 2
S( x ) = ln 1 + x 2 dx = x ln 1 + x 2 x + arctgx + C1
i n acest caz, pentru x = 0 rezult C1 = 0 , deci:

S( x ) = x ln 1 + x 2 x + arctgx
Printr-o nou integrare se ob ine:
3
2

S( x ) = x 1 ln 1 + x 2 3 x + xarctgx + C 2
4
2 2
La fel, C 2 = 0 pentru x = 0 i rezultatul final este:

(1)
k =1

k 1

3
2

x 2k + 2
= x 1 ln 1 + x 2 3 x + xarctgx , R = 1 .
2k(2k + 1)(2k + 2) 2 2
4

Mai putem face observa ia c


alternat

( 1)k 1
...
k =1 2k( 2k + 1)( 2k + 2)

pentru x = 1 ob inem seria numeric


(7.6)

Aceasta fiind convergent , suma ei o putem determina folosind


proprietatea de continuitate a sumei unei serii de puteri n punctele sale
de convergen , adic :

3
( 1)k 1

= lim x 1 ln 1 + x 2 3 x + xarctgx = 1 ( 3 )
x 1 2
2
4
4
k =1 2k( 2k + 1)( 2k + 2)

244

Maria Piticu

3) S se dezvolte n serie trigonometric func iile:


a) f ( x ) = x , f : [, ]
Se observ cu uurin c aceast func ie este continu pe [ , ] i nu
este derivabil n x = 0 , deci este derivabil pe por iuni pe acest interval.
De asemenea este func ie par i f ( ) = f () = .
Coeficien ii Fourier ataa i acestei func ii sunt:

a0 =

1
2
f ( x )dx = xdx =

a k = 1 f ( x ) cos kxdx = 2 x cos kxdx = 2 2 [cos kx 1] =0
k
0 daca k = 2n

=
4
daca k = 2n + 1

(2n + 1) 2

1
1
b k = f ( x ) sin kxdx = x sin kxdx = 0


Prin urmare, seria Fourier ataat func iei date este:

1
4

cos(2n + 1) x
2 n =0 (2n + 1) 2
aceasta fiind absolut i uniform convergent pe .
Cum func ia f este continu pe [ , ] , putem re ine c :

x =

1
4

cos(2n + 1) x
2 n =0 (2n + 1) 2

pentru x [ , ] .
b) f ( x ) = sin x , f : [ , ]
Aceast func ie este continu pe [ , ] i derivabil pe por iuni
i
deoarece nu este derivabil
n x = 0 . Este func ie par
f () = f () = 0 coeficien ii Fourier sunt

245

Analiz Matematic

a0 =

2
4
sin xdx =

0 daca k = 2n + 1

+
2
2
1
cos
kx
=
ak =
sin x cos kxdx =
4
2
daca k = 2n
0
1 k
(1 4n 2 )

1
b k = f ( x ) sin kxdx = 0

Prin urmare, dezvoltarea n serie trigonometric
func iei f ( x ) = sin x este:

sin x =

246

2 4
1
cos(2nx )
+
n =0 1 4n 2

pe intervalul [ , ] a

Maria Piticu

CAPITOLUL VIII
INTEGRALE MULTIPLE

8.1. Integrala dubl pe dreptunghi

ncepem prin a ne reaminti construc ia integralei Riemann pentru func ii


de o singur variabil .
Fie func ia f : [a, b]

i s cunsider m o diviziune a acestui interval

determinat de punctele x 0 , x1,..., x n

= (a = x 0 < x1 < x 2 < ... < x n = b)


Prin norma acestei diviziuni, notat

(1.1)

, n elegem:

= max ( x k x k 1 )
k =1,n

(1.2)

Fie i sistemul de puncte 1, 2 ,..., n astfel nct x k 1 k x k pentru

k = 1, n .
Defini ie:
Prin sum Riemann asociat
punctelor 1, 2 ,..., n intermediare,
num rul real:

func iei f , diviziunii i


( f , k ) , n elegem
notat

( f , k ) = f (k )( x k x k 1 )

(1.3)

k =1

Dac func ia f este pozitiv , putem face observa ia c suma (1.3)


reprezint suma ariilor dreptunghiurilor de baz ( x k x k 1 ) i n l ime

f (k ) . Rezult c suma Rieman (1.3) aproximeaz aria mul imii din plan,
denumit subgraficul lui f , delimitat de axa OX, graficul lui f i dreptele
x = a i x = b .

247

Analiz Matematic

Defini ie:
Func ia f se numete integrabil

pe [a, b] dac

exist

un

num r I cu proprietatea: pentru orice > 0 exist un > 0 astfel


nct pentru orice diviziune a intervalului [a, b] cu
pentru orice alegere a punctelor
inegalitatea:
(f, k ) I <

k [ x k 1, x k ] , s

< i
aib

loc
(1.4)

Dac acest num r I exist , el este unic i se numete


integrala func iei f pe intervalul [a, b] .
Se noteaz :
b

I = f ( x )dx

(1.5)

Prin analogie, putem introduce no iunea de integrabilitate pentru func ii de


dou variabile. Dac pe dreapta real , orice domeniu este un interval, n
plan, ca i n spa iu exist domenii care nu mai sunt intervale, ele avnd o
structur mult mai deosebit de aceea a unui interval. De aceea, ne vom
referi numai la domeniile din 2 care au arie.
Pentru nceput, fie intervalul bidimensional pe care l numim dreptunghi,
definit de:
(1.6)
A 2 = [a, b] [c, d] 2
Pentru intervalele [a, b] i [c, d] consider m diviziunile 1 i 2 ,

1 = (a = x 0 < x1 < ... < x n = b)


2 = (c = y 0 < y1 < ... < y m = d)
Cu ajutorul dreptunghiurilor
A jk = [ x j1, x j ]x[ y k 1, y k ] cu j = 1, n i k = 1, m putem spune c

am

determinat o diviziune a dreptunghiului A 2 .

= ( A jk ; j = 1, n; k = 1, m)
Vom numi norma diviziunii , notat

(1.7)

, cel mai mare dintre diametrele

dreptunghiurilor A jk (diametrul unei mul imi E

este diametrul celui

mai mic cerc care acoper mul imea E ). Evident, n cazul dreptunghiului
A jk , diametrul s u coincide cu lungimea diagonalei.
248

Maria Piticu

diam A jk =

(x

x j1 ) + (y k y k 1 )
2

(1.8)

Prin urmare, putem scrie

=max diam A jk

(1.9)

j=1,n
k =1,m

n fiecare dreptunghi A jk alegem un punct

jk

, jk ) A jk

j = 1, n i k = 1, m

Pentru o func ie f : A 2

(f , ( jk , jk )) =

f (

jk , jk

, form m suma Riemann

)(x j x j 1 )(y k y k 1 )

(1.10)

j =1 k = 1

Se poate observa c (1.11) reprezint suma volumelor paralelipipedelor


care au ca baz dreptunghiurile A jk i n l imile date de f ( jk , jk ) .
Defini ie:
Func ia f se numete integrabil pe A 2 dac exist un num r

I cu proprietatea: pentru orice > 0 exist un > 0 astfel nct


pentru orice diviziune a dreptunghiului A 2 cu < i pentru

orice alegere a punctelor jk , jk A jk s aib loc inegalitatea:

(f , ( jk , jk )) I <

Se observ c defini ia este analog cu cea dat integrabilit ii func iilor


de o singur variabil i exprim faptul c num rul I poate fi aproximat
orict de precis cu suma Riemann corespunz toare unor diviziuni de
norm suficient de mic .

f este integrabil pe A 2 dac pentru orice ir de


diviziuni ( n )nN , a dreptunghiului ( A 2 ) cu proprietatea lim n = 0 ,
Astfel putem spune c

exist i este finit limita irului sumelor Riemann,


lim n (f , (njk , njk )) = I
n

oricare ar fi alegerea punctelor (njk , njk ) A njk

249

Analiz Matematic

f este integrabil pe A 2 , num rul I se numete integrala func iei f


pe A 2 (integrala dubl pe A 2 ) i se noteaz :
Dac

I=

f (x, y )dxdy

(1.11)

A2

f .

sau mai simplu, I =

A2

n continuare, vom folosi urm toarele nota ii:


1) (A 2 ) , mul imea func iilor integrabile pe A 2 .
2)

(A 2 ) , mul imea tuturor diviziunilor

corespun toare dreptunghiului

A2 .
Fie func ia f : A 2

, m rginit pe A 2 .

Rezult c f este m rginit pe dreptunghiurile A jk i vom nota:

m jk = inf f (x, y ) i M jk = sup f (x, y )


( x,y )A jk

Pentru o diviziune
s (f ) =

(1.12)

( x,y )A jk

m (x
jk

(A 2 ) putem forma sumele Darboux

x j1 )( y k y k 1 )

j=1 k =1

S (f ) =

M (x
jk

(1.13)

x j1 )( y k y k 1 )

j=1 k =1

numite suma Darboux inferioar , respectiv suma Darboux superiar .


ntre sumele Darboux (1.13) i suma Riemann (1.10), pentru orice
(A 2 ) , putem scrie rela ia:

s (f ) (f , ( jk , jk )) S (f )

(1.14)

Teorema 1:

f : A2
Func ia f

Criteriul Darboux de integrabilitate


, f m rginit pe A 2 .

(A 2 )

dac i numai dac pentru orice > 0 exist

astfel nct pentru orice diviziune

(A 2 )

> 0

cu proprietatea < ,

are loc inegalitatea:

S (f ) s (f ) <

250

(1.15)

Maria Piticu

Demonstra ie:

" " Din f

astfel

(A 2 )

nct

( def )

() I
pentru ()

cu proprietatea: pentru () > 0 ()

(A 2 )

<

cu

(f , ( jk , jk )) I < oricare ar fi alegerea punctelor ( jk , jk ) A jk .

avem

Deoarece:

I < (f , ( jk , jk )) < I +

s (f ) (f , ( jk , jk )) S (f )
putem alege astfel nct pentru
I < s (f ) < S (f ) < I +

(1.16)

(A 2 ) cu

< s avem:

de unde S (f ) s (f ) <

" " Avnd n vedere (1.14), putem afirma c mul imea (s (f ))

(A 2 )

este m rginit superior, iar mul imea (S (f )) ( A 2 ) este m rginit inferior


i not m:

I1 = sup s (f )

(A 2 )

I2 = inf

(A 2 )

(1.17)

S (f )

Evident, putem scrie:

s (f ) I1 I2 S (f )

(A 2 ) cu

()

(A 2 )

i cum S (f ) s (f ) < ,

()

< , deducem c I1 I2 < I1 = I2 = I

Din rela iile

s (f ) I S (f )


s (f ) (f , ( jk , jk )) S (f )

S (f ) s (f ) < () (A 2 ), <
deducem

(f , ( jk , jk )) I S (f ) s (f ) <

pentru orice

(A 2 ) cu

< , deci f

(A 2 )

251

Analiz Matematic

Teorema 2:
Dac func ia f este continu pe A2 atunci ea este integrabil pe A2.
Demonstra ie:
Din f C0 (A 2 ) iar A 2 compact f m rginit

pe A 2 , deci i pe

dreptunghiutile A jk i i atinge marginile. nseamn c exist punctele

(x , y ) i (x , y ) A astfel nct:
m = inf f (x, y ) = f (x , y )
( )
M = sup f (x, y ) = f (x , y )
jk

jk

jk

jk

jk

jk

jk

A jk

jk

jk

( )A jk

jk

jk

(1.18)

parte, din f C0 (A 2 ) iar A 2 compact rezult

Pe de alt

f este

( def )

uniform continu pe A 2 , deci i pe A jk pentru () > 0 () > 0


astfel

nct

pentru

( , ) ( , ) <
f ( , ) f ( , ) <
jk

jk

jk

jk

jk

jk

jk

Fie diviziunea
S (f ) s ( f ) =

jk

jk

( , ) A
jk

jk

jk

aria A 2

(1.19)

(A 2 ) cu < i calcul m:
m

M (x
jk

x j1 )( y k y k 1 )

j=1 k =1

m jk (x j x j1 )( y k y k 1 )

j=1 k =1

jk

m jk (x j x j1 )( y k y k 1 ) =

j=1 k =1

f (x , y ) f (x , y )(x
jk

jk

jk

jk

x j1 )( y k y k 1 ) <

j=1 k =1

<

aria A 2

252

(x
j=1 k =1

cu

s avem

jk

( , )

orice

x j1 )( y k y k 1 ) =

aria A 2 =
aria A 2

Maria Piticu

Conform criteriului lui Darboux, rezult


Teorema 3:
Fie f : A 2

(A 2 )

, A 2 = [a, b] [c, d]

Dac : a) f C0 (A 2 )

b) pentru orice x [a, b] exist integrala simpl


d

f (x, y )dy
c

a c f (x, y )dy dx ;
b d

b) f (x, y )dxdy = f (x, y )dy dx


A2
a c

Atunci:a) exist integrala iterat

(1.20)

(1.20) este formula de descompunere a integralei duble n dou integrale


simple.

Pentru simplitate, integrala iterat se mai noteaz

dx f (x, y )dy .

Demonstra ie:
d

Fie func ia (x ) = f (x, y )dy i ar t m c este integrabil pe [a, b] .

Consider m diviziunile:

1 = (a = x 0 < x1 < ... < x n = b)


2 = (c = y 0 < y1 < ... < y m = d)

= ( A jk ; j = 1, n; k = 1, m)
precum i punctele intermediare j [ x j 1, x j ] cu j = 1, n
Pentru func ia : [a, b]
1 (, j ) =

consider m suma Riemann:

( j )(x j x j 1 ) =

j =1

d
f ( j , y )dy (x j x j 1 ) =
c
j =1

m yk

=
f ( j , y )dy (x j x j 1 )

j =1
k =1 yk 1
n

253

Analiz Matematic

Deoarece f este func ie continu

pe

[c, d],

deci pe fiecare interval

[yk 1, yk ] , putem folosi teorema de medie pentru integrala simpl

Prin urmare, exist puncte k [y k 1, y k ] cu k = 1, m astfel nct s


avem:
n

m
1 (, j ) =
f ( j , k )( y k y k 1 ) (x j x j 1 ) =

j =1 k =1

f ( , )(x
j

x j 1 )( y k y k 1 )

j = 1 k =1

Prin urmare ob inem:


1 (, j ) = (f, ( j , k ))

(1.21)

rela ie care este valabil pentru orice diviziune

(A 2 ) . Este evident

faptul c pentru 0 avem i 1 0 .


Astfel, deoarece f

(A 2 ) ,

prin trecere la limit

([a,b]) i avem egalitatea:

n (1.21) rezult

(x )dx = f (x, y )dy


a

adic

A2

f (x, y )dxdy
a c f (x, y )dy dx =
A2
b

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Teorema de descompunere a integralei duble poate avea i


urm toarea formulare
Dac : a) f C0 (A 2 )
b) pentru orice y [c, d] exist

f (x, y )dx
a

Atunci: a) exist

254

f (x, y )dx dy ;
c

b)

d b

(
)
=
f
x
,
y
dxdy
f (x, y )dx dy

A2
c a

Maria Piticu

2) Teorema de descompunere r mne valabil


integrabile pe A 2 .

i pentru func ii numai

-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Fie

A 2 : [0,1] [1,2] i f (x, y ) =

1
x+y

Func ia f este continu pe A 2 i pentru orice x [0,1] f este continu ,


deci integrabil pe [1,2] .

Putem scrie:

f ( x, y )dxdy =

A2

A2

dy
dxdy
= dx
=
x+y 0 1x+y

[ln(x + 2) ln(x + 1)]dx =


0

= [( x + 2) ln( x + 2) ( x + 1) ln( x + 1)] = 3 ln 3 4 ln 2


1
0

---------------------------------------------------------------------------------------------

8.2. Propriet i ale func iilor integrabile pe dreptunghi

1) Fie f , g : A 2
Dac

func iile f i g sunt integrabile pe A 2 , atunci func ia

f + g (,

) este integrabil

pe A 2 i avem

(f + g)(x, y )dxdy = f (x, y )dxdy + g(x, y )dxdy


A2

A2

(2.1)

A2

(2.1) exprim proprietatea de liniaritate a integralei duble.


Din f i g

n
lim n

(A 2 ) i nlim
n = 0 avem:

(f, (njk , njk )) = f (x, y )dxdy

lim n (g, (

(A 2 ) , conform defini iei, pentru orice ir (n )nN cu

njk , njk

A2

)) = g(x, y )dxdy
A2

255

Analiz Matematic

Form m suma Riemann pentru func ia f + g


n (f + g, (njk , njk )) =
= n (f , (

njk , njk

(f + g)(
n

n
n
jk , jk

)(x nj x nj 1 )(y nk y nk 1 ) =

j =1 k =1

)) + (g, (njk , njk ))


n

Prin trecere la limit ob inem:

(f + g)(x, y )dxdy = f (x, y )dxdy + g(x, y )dxdy


A2

A2

A2

2) Fie f : A 2
Dac func ia f este integrabil pe A 2 i f (x, y ) 0 pe A 2 , atunci

f (x, y )dxdy 0

(2.2)

A2

Demonstra ie:
Presupunem c
f ( x, y )dxdy < 0

(2.3)

A2

diviziune

jk

( def )

pentru () > 0 () > 0 astfel nct pentru orice


( A 2 ) cu < i orice alegere a punctelor

Din f ( A 2 )

, jk ) A jk avem:

(f , ( jk , jk )) f (x, y )dxdy <

(2.4)

A2

n particular, dac alegem:

= 1 f ( x, y )dxdy
2A

(2.5)

Condi ia (2.4) ne permite s scriem

(f , ( jk , jk )) < f (x, y )dxdy +


A2

= f (x, y )dxdy
A2

256

1
2

f (x, y )dxdy =
A2

1
1
f (x, y )dxdy = f (x, y )dxdy < 0

2 A2
2 A2

Maria Piticu

Am ajuns la o contradic ie, deoarece func ia f fiind pozitiv definit pe A 2 ,

((

))

suma Riemann f , jk , jk 0 .
Consecin :
Dac

(A 2 )
f (x, y ) g(x, y ) pe

a) f , g
b)

A2

Atunci:

f (x, y )dxdy g(x, y )dxdy


A2

(2.6)

A2

, m i M

3) Fie f : A 2
Dac

func ia f este integrabil

pentru orice (x, y ) A 2 , atunci

pe A 2 i dac

m f (x, y ) M

m ariaA 2 f (x, y )dxdy M ariaA 2

(2.7)

A2

(2.7) reprezint o formul de medie pentru integrala dubl


Demonstra ie:
Conform consecin ei (2.6) avem m f (x, y ) M pe A 2 . Rezult

m dxdy f (x, y )dxdy M dxdy


A2

A2

(2.8)

A2

Observ m, c pentru func ia constant g(x, y ) = 1, suma Riemann este:


(g, ( jk , jk )) =

(x j x j1 )(y k y k 1 ) = ariaA jk = ariaA 2


n

j=1 k =1

j=1 k =1

deci prin trecere la limit

lim (g, ( jk , jk )) = dxdy = ariaA 2


0

A2

Rela ia (2.8) devine:

m ariaA 2 f (x, y )dxdy M ariaA 2


A2

257

Analiz Matematic

4) Fie f : A 2
func ia f este continu

Dac

(, ) A 2

pe A 2 , atunci exist

un

punct

astfel nct

f (x, y )dxdy = f (, ) ariaA

(2.9)

A2

(2.9) este o alt formul de medie pentru integrala dubl


Demonstra ie:
Fie f C0 (A 2 ) iar A 2 compact, rezult c

f este o func ie m rginit pe

A 2 i i atinge marginile pe acest dreptunghi. Deci exist dou puncte


(x1, y1 ) i (x 2 , y 2 ) A 2 astfel nct:
m = inf f (x, y ) = f (x1, y1 )
( )A 2

M = sup f (x, y ) = f (x 2 , y 2 )

(2.10)

( )A 2

Putem scrie c

m f (x, y ) M

()

(x, y ) A 2

iar conform propriet ii precedente avem:

m ariaA 2 f (x, y )dxdy M ariaA 2


A2

f (x, y )dxdy
A2

ariaA 2

adic :

f (x1, y1 )

f (x, y )dxdy
A2

ariaA 2

f (x 2 , y 2 )

(2.11)

Not m cu:
=

f (x, y )dxdy
A2

(2.12)

ariaA 2

i avem

f (x1, y1 ) f (x 2 , y 2 )

258

(2.13)

Maria Piticu

S consider m func ia compus h : [, ]

h(t ) = f ((t ), (t )) , t [, ]

unde , : [, ]

(2.14)

; , C0 ([, ]) , astfel nct

( ) = x1; ( ) = y1

() = x 2 ; () = y 2

Evident avem:
h( ) = f ( x 1, y 1 )

h() = f ( x 2 , y 2 )

(2.15)

Deoarece , C 0 ([,]) iar f C 0 ( A 2 ) , rezult c func ia h C 0 ([,]) ,


deci ea are proprietatea lui Darboux pe acest interval.
Rezult c exist t 0 [,] astfel nct h(t 0 ) = . Prin urmare exist
(, ) A 2 astfel ca:

h( t 0 ) = f ((t 0 ), (t 0 )) = f (, ) =

Conform (2.12), exsit

(, ) A 2

astfel ca f (, ) =

f (x, y )dxdy
A2

ariaA 2

, de

unde deducem

f (x, y )dxdy = f (, ) ariaA

A2

5) Fie f , g : A 2
Dac func ia f este continu pe A 2 i func ia g este integrabil

pe A 2 , n plus g(x, y ) 0 pe A 2 , atunci exist


astfel c are loc egalitatea

un punct (, ) A 2

f (x, y )g(x, y )dxdy = f (, ) g(x, y )dxdy


A2

(2.16)

A2

(2.16) este a treia formul de medie pentru integrala dubl

259

Analiz Matematic

Demonstra ie:
Folosim continuitatea uniform pe A 2 a func iei f i dac not m cu m i

M marginile acesteia pe A 2 , atunci avem irul de inegalit i


mg(x, y ) f (x, y )g(x, y ) Mg(x, y )
Ob inem:

m g(x, y )dxdy f (x, y )g(x, y )dxdy M g(x, y )dxdy


A2

A2

A2

de unde deducem

f (x, y )g(x, y )dxdy


A2

g(x, y )dxdy

(2.17)

A2

n continuare demonstra ia
propriet ii anterioare.

este

identic

celei

corespunz toare

6) Fie f : A 2
Dac func iile f i f sunt integrabile pe A 2 , atunci

f (x, y )dxdy f (x, y ) dxdy


A2

A2

Demonstra ie:
Folosim inegalit ile evidente

f (x, y ) f (x, y ) f (x, y )

() (x, y ) A 2

Prin urmare, putem scrie:


f ( x, y ) dxdy f ( x, y )dxdy

A2

A2

de unde rezult c

f (x, y )dxdy f (x, y ) dxdy


A2

260

A2

f (x, y ) dxdy
A2

(2.18)

Maria Piticu

7) Fie irul de func ii (fk )kN cu fk : A 2


Dac

irul

u
(fk )kN
f,
A

i func ia f : A 2

func iile fk fiind

integrabile pe A 2 ,

atunci func ia limit f este integrabil pe A 2 i se poate scrie egalitatea

f (x, y )dxdy = lim f (x, y )dxdy


k

A2

(2.19)

A2

Demonstra ie:

este convergent.
*) Ar t m mai nti c irul fk ( x, y )dxdy

A
2
kN

u
f , conform criteriului lui Cauchy, pentru ( ) > 0 () un
Din (fk )kN
A2

rang N astfel nct pentru ( ) k > N , () p 1 i ()


avem:

fk +p (x, y ) fk (x, y ) <

ariaA 2

(x, y ) A 2
(2.20)

Calcul m

k +p

A2

(x, y )dxdy fk (x, y )dxdy =


A2

k +p

(x, y ) fk (x, y ) dxdy <

A2

[f

k +p

(x, y ) fk (x, y )]dxdy

A2

ariaA 2

dxdy =
A2

de unde deducem c irul fk ( x, y )dxdy


este convergent.

A
2
kN

**) Ar t m c irul fk ( x, y )dxdy

A2
kN

f (x, y )dxdy
A2

261

Analiz Matematic

Fie I = lim

(def )

fk ( x, y )dxdy pentru () > 0 () N1 astfel nct pentru

A2

orice k > N1 s avem:

f (x, y )dxdy I < 3

(2.21)

A2

(def )

u
f pentru () > 0 () N2 astfel nct pentru ()
Din (fk )kN
A2

k > N2 , () (x, y ) A 2 avem:


fk ( x, y ) f ( x, y ) <

3ariaA 2

(2.22)

Fie p > max{N1 ,N2 }


(def )

(A 2 )
(A 2 ) cu

pentru () > 0 () > 0 astfel nct pentru ()

Din fp

< i () ( jk , jk ) A jk avem:

(fp , ( jk , jk ))

(x, y )dxdy <

(2.23)

A2

Calcul m:

(f , ( jk , jk )) I (f, ( jk , jk )) (fp , ( jk , jk )) +
+ (fp , ( jk , jk ))

f ( x, y )dxdy + f ( x, y )dxdy I <


p

A2

A2

< 2 + (f , ( jk , jk )) (fp , ( jk , jk )) =
3
= 2 +
3
2 +
3

[f (
n

f (

) fp ( jk , jk )](x j x j1 )(y k y k 1 )

jk , jk

) fp ( jk , jk )(x j x j1 )( y k

y k 1 ) <

j=1 k =1

< 2 +
3 3 ariaA 2
262

jk , jk

j=1 k =1

(x
j=1 k =1

x j1 )( y k y k 1 ) = 2 + =
3 3

Maria Piticu

Acest rezultat ne permite s spunem c

(A 2 ) i c

f (x, y )dxdy = I = lim f (x, y )dxdy


k

A2

A2

i A 2 = A 12 A 22 unde A 12 i A 22 sunt dou


8) Fie f : A 2
dreptunghiuri care nu au puncte interioare comune.

Dac

func ia f este integrabil

pe dreptunghiurile A 12 i A 22 ,

atunci ea este integrabil i pe A 2 i are loc egalitatea

f (x, y )dxdy = f (x, y )dxdy + f (x, y )dxdy


A2

A12

(2.22) exprim
duble.

A 22

proprietatea de aditivitate fa

Demonstra ia este imediat


Riemann.

(2.22)

de interval a integralei

i folosete defini ia, folosind sumele

8.3. Integrala dubl pe domenii simple

Fie D

un domeniu compact

Defini ie:
Domeniul D se numete simplu n raport cu axa OY, dac
este definit de inegalit ile:
a x b , 1 (x ) y 2 (x )
(3.1)
unde 1 i 2 sunt func ii continue pe [a, b] i 1 (x ) 2 (x ) pentru
orice x [a, b] .

263

Analiz Matematic

Defini ie:
Domeniu D se numete simplu n raport cu axa OX, dac
este definit de inegalit ile:
c y d , 1 (y ) x 2 (y )
(3.2)
unde 1 i 2 sunt func ii continue pe [c, d] i 1 (y ) 2 (y ) pentru
orice y [c, d] .

n fig.1 este ilustrat un domeniu simplu n raport cu axa OY, iar n fig.2
este ilustrat un domeniu simplu n raport cu axa OX.

- Figura 1 -

- Figura 2 Prin analogie cu cazul dreptunghiului

f :D

A2

pentru o func ie

unde D este un domeniu simplu, se poate introduce


no iunea de integrabilitate i de integral dubl pe D , toate propriet ile
demonstrate pentru dreptunghi fiind valabile i pentru un astfel de
domeniu.
n cele ce urmeaz , ne vom referi la calculul integralei duble pe un
domeniu simplu.
264

Maria Piticu

Teorem :
Fie D
i f : D .

, domeniul simplu n raport cu axa OY definit de (3.1)

Dac : a) f este continu pe D


b) pentru orice x [a, b] exist

2 ( x )

f (x, y )dy

1 ( x )

Atunci:

2 ( x )
a (xf)(x, y )dy dx ;

1
b

a) exist integrala iterat

2 ( x )
b) f (x, y )dxdy = f (x, y )dy dx

D
a
1 (x )
b

(3.3)

(3.3) este formula de descompunere a integralei duble n dou


integrale simple pentru un domeniu D 2 , simplu n raport cu axa OY.
2 ( x )

Integrala iterat o not m i n acest caz mai simplu,

dx

( f)(x, y )dy .

1 x

Demonstra ie:
Deoarece 1 i 2 sunt continue pe compactul
m rginite i i ating marginile pe acest interval.

[a,b]

ele sunt i

Not m cu c = min 1 (x ) , d = max 2 (x ) i consider m dreptunghiul


x[a,b ]

A 2 = [a, b] [c, d].


Fie mul imile:

{
D = {(x, y )
D = {(x, y )

D1 = (x, y )

x[a,b ]

}
x [a, b], y [ (x ), d]}

x [a, b], y [c, 1 (x )]


2

x [a, b], y [1 (x ), 2 (x )]

Evident avem A 2 = D1 D D2 , dup cum se observ i din figura 3.


265

Analiz Matematic

- Figura 3 Fie func ia ajut oare f : A 2 , definit de:


f ( x, y ), pentru ( x, y ) D
f ( x, y ) =
0 pentru ( x, y ) A 2 \ D

(3.4)

innd seama de faptul c func ia f continu pe D este integrabil pe


D , se poate ar ta c func ia f este integrabil pe dreptunghiul A 2 dac
se folosete o teorem dat de Lebesgue.
Din ipoteza c

pentru orice x [a,b] exist

2 ( x )

( f)(x )dy , putem afirma c

1 x

exist i integrala

f (x, y )dy , deoarece dac

folosim aditivitatea fa

de

interval a integralei simple, avem:


d

1 ( x )

2 ( x )

2 ( x )

1 ( x )

2 ( x )

1 ( x )

f (x, y )dy = f (x, y )dy + f (x, y )dy + f (x, y )dy = f (x, y )dy
conform (3.4)
Din f

i pentru orice x [a, b] exist

(A 2 )

f (x, y )dy ,

conform

teoremei de descompunere a integralei duble pe dreptunghi, avem:

f ( x, y )dxdy = dx f ( x, y )dy

A2

266

Maria Piticu

f ( x, y )dxdy +

D1

Dac

f ( x, y )dxdy +

f ( x, y )dxdy = dx f ( x, y )dy

D2

inem seama de (3.4) ob inem:


b

f( x, y )dxdy = dx f( x, y )dy
D

Teorem 2:
Fie D
o func ie f : D

, domeniu simplu n raport cu axa OX definit de (3.2) i


.

Dac :
a) f continu pe D
b) pentru orice y [c, d] exist

2 ( y )

f (x, y )dx

1 ( y )

Atunci:

2 ( x )

a) exist integrala iterat

b)

2 ( x )

1 x

dy

f (x, y )dx ;

1 ( x )

f (x, y )dxdy = dy ( f)(x, y )dx


D

(3.5)

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Dac domeniul compact D nu este simplu n raport cu una dintre axele


de coordonate, atunci l descompunem ntr-un num r finit de subdomenii
D1,..., Dn cu Dk = D , fiecare Dk fiind domeniu simplu.
k =1,n

O astfel de descompunere se poate realiza cu ajutorul unor paralele duse


la axele de coordonate. n acest caz,
n

f (x, y )dxdy = f (x, y )dxdy


D

(3.6)

k =1 Dk

------------------------------------------------------------------------------------------

267

Analiz Matematic

Exemplu: ----------------------------------------------------------------------------------S se calculeze x 2 ydxdy

unde D = (x, y )

x 2 + y 2 r 2, y 0

Domeniul D este semidiscul de raza r situat n semiplanul superior


(figura 4).

- Figura 4 x [ r,r ]
D:
2
2
y 0, r x

Deoarece D este domeniu simplu n raport cu axa OY, integrala se poate


calcula astfel:

x ydxdy = dx
2

r 2 x2

3
5
5

x 2 ydy = 1 x 2 (r 2 x 2 )dx = 1 r 2 x x = 2r
2 3 5 r 15
2 r
0

--------------------------------------------------------------------------------------------Aplica ii ale integralei duble

1) Calculul ariei unui domeniu compact D

aria D = dxdy

(3.7)

2) Calculul masei unei pl ci plane care ocup domeniul compact D


avnd densitatea dat de : D + .

M = (x, y )dxdy
D

268

(3.8)

Maria Piticu

3) Calculul coodonatelor centrului de greutate al pl cii

xg =

1
x(x, y )dxdy
M
D

(3.9)

1
y g = y(x, y )dxdy
MD
4) Calculul momentelor de inter ie pentru plac

IOX = y 2(x, y )dxdy


D

IOY = x 2(x, y )dxdy


D

(3.10)

IO = x 2 + y 2 (x, y )dxdy
D

8.4. Integrala tripl

Extinderea teoriei integralei Riemann la func ii de dou variabile se poate


continua pentru func ii care depind de un num r oarecare de variabile. n
cele ce urmeaz , vom prezenta cazul a trei variabile, pentru ca apoi prin
analogie, s putem da teoria pentru n variabile. n cazul de fa ,
introducem no iunea de integrabilitate pe domenii din 3 care au volum.
Fie A 3 3 paralelipipedul determinat de: A 3 = [a1,b1 ] [a 2 ,b 2 ] [a 3 ,b 3 ]
i consider m diviziunile:
1 = (a1 = x 0 < x 1 < ... < x n = b1 )

2 = (a 2 = y 0 < y 1 < ... < y m = b 2 )

(4.1)

3 = (a 3 = z 0 < z1 < ... < z p = b 3 )

Cu ajutorul acestora, vom putea determina o diviziune a lui A 3 ,

= A jkl ; j = 1, n; k = 1, m; l = 1, p

unde A jkl = x j1, x j [y k 1, y k ] [zl1, z l ]

(4.2)

Norma acestei diviziuni este definit de:

= max (diam A jkl )


j=1,n
k =1,m
l=1,p

(4.3)

269

Analiz Matematic

Fie o func ie f : A 3 .
Cu ajutorul punctelor arbitrar alese

jkl

, jkl , jkl ) A jkl , form m suma

Riemann
(f , ( jkl , jkl , jkl )) =
=

f (

jkl , jkl , jkl

(4.4)

)(x j x j1 )(y k y k 1 )(z l z l1 )

j=1 k =1 l=1

Defini ie:
Func ia f este integrabil pe A 3

(f T(A 3 ))

dac exist un

num r I cu proprietatea: pentru orice > 0 exist un > 0 astfel

nct pentru orice diviziune F (A 3 ) cu < i orice alegere a

punctelor jkl , jkl , jkl A jkl are loc inegalitatea:

(f , ( jkl , jkl , jkl )) I <

f este integrabil

Dac

(4.5)

pe A 3 , num rul I din defini ie se numete

integrala func iei f pe A3 (sau integrala tripl


noteaz :

a func iei f pe A3) i se

I = f (x, y, z )dxdydz

(4.6)

A3

sau mai simplu, I =

A3

Defini ia este complet analog celei date pentru func iile de dou
variabile. F r nici o modificare n demonstra ii, se poate extinde teorema
Darboux de integrabilitate precum i teorema care afirm c orice func ie
continu pe A 2 este integrabil pe A 2 . De asemenea, toate propriet ile
subliniate pentru integrala dubl se pot extinde i la integrala tripl .
Vom enun a n mod special numai propriet ile care conduc la cele trei
formule de medie preciznd mai nti c pentru func ia constant
g : A 3 , g(x, y, z ) = 1, suma Riemann asociat ne d volumul lui A 3 .
(g, ( jkl , jkl , jkl )) =

(x
j=1 k =1 l=1

vol A
j=1 k =1 l=1

270

jkl

= vol A 3

x j1 )( y k y k 1 )(z l z l1 ) =
(4.7)

Maria Piticu

1) Dac : a) f T(A 3 )

b) m f (x, y, z ) M () (x, y, z ) A 3

Atunci:

m vol A 3 f (x, y, x )dxdydz M vol A 3

(4.8)

A3

2) Dac f C0 (A 3 ) , atunci exist

(, , ) A 3

f (x, y, x )dxdydz = f (, , ) vol A

astfel nct:
(4.9)

A3

3) Dac f C0 (A 3 ) i g T(A 3 ) , atunci exist

(, , ) A 3

astfel nct:

f (x, y, x )g(x, y, z )dxdydz = f (, , ) g(x, y, z)dxdydz


A3

(4.10)

A3

Calculul integralei triple pe paralelipiped

Fie A 3 = [a1, b1 ] [a 2 , b 2 ] [a 3 , b3 ] i f : A 3
Not m A 2 = [a1, b1 ] [a 2 , b 2 ] 2
Teorem :
Dac : a) f este continu pe A 3
b) pentru orice ( x, y ) A 2 exist

b3

f (x, y, z )dz

a3

Atunci:

b 3

f (x, y, z )dz dxdy

A2
a 3
b 3

b) f (x, y, z )dxdydz = f (x, y, z )dz dxdy (4.11)

A3
A2
a 3
a) exist integrala iterat

271

Analiz Matematic

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Teorema este valabil i n cazul unei func ii f numai integrabile pe A 3 .


Formula (4.11) ne spune c
o integral
tripl
descompunnd-o ntr-o integral dubl i una simpl .
Dac

not m cu F(x, y ) =

se

calculeaz

b3

f (x, y, z)dz

i presupunem c

pentru orice

a3

x [a1, b1 ] exist

b2

F(x, y )dy , atunci (4.11) devine:

a2

b1

b2

b3

a1

a2

a3

f (x, y, x )dxdydz = dx dy f (x, y, z)dz


A3

(4.12)

i calculul integralei triple se reduce la calcularea celor trei integrale


Riemann simple.
-----------------------------------------------------------------------------------------Calculul integralei triple pe domenii simple

Fie un domeniu compact D 2 .


Defini ie:
Domeniul compact 3 se nemete simplu n raport cu
axa OZ, dac este definit de

(x, y ) D , 1(x, y ) z 2 (x, y )

(4.13)

unde 1 i 2 sunt func ii continue pe D i 1 (x, y ) 2 (x, y )


pentru orice (x, y ) D

272

Maria Piticu

Un astfel de domeniu este ilustrat n figura 5.

- Figura 5 Prin analogie, n 3 , putem defini demenii simple n raport cu axele OY


i OZ.
Teorem :
Fie 3 un domeniu simplu n raport cu axa OZ definit de
(4.13) i o func ie f : .
Dac : a) f este continu pe ;
b) pentru orice (x, y ) D exist

2 ( x ,y )

f (x, y, z)dz

1 ( x,y )

Atunci:

2 ( x ,y )

a) exist integrala iterat


f ( x, y, z )dz dxdy

D
1 ( x,y )

2 ( x ,y )
b)
f ( x, y, z )dxdydz = f ( x, y, z )dz dxdy

1 ( x,y )

(4.14)

Dac domeiul D 2 este simplu n raport cu axa OY fiind definit de:


a x b , 1 (x ) y 2 (x )
atunci (4.14) devine:
b

2 ( x )

2 ( x ,y )

1 x

1 x,y

f (x, y, x )dxdydz = dx ( dy
f (x, y, z)dz
)
( )

(4.15)

273

Analiz Matematic

Subliniem i n acest caz faptul c teorema r mne valabil i n cazul n


care func ia f este numai integrabil pe .
Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se calculeze integrala: I =

dxdydz

(1 + x + y + z)

unde este tetraedrul delimitat de planele x = 0 , y = 0 , z = 0 ,


x + y + z = 1 . (figura 6).

- Figura 6 Se vede imediat c este un domeniu simplu n raport cu OZ i poate fi


reprezentat prin:
( x, y ) D
:
(4.16)
x [0,1 x y ]

- Figura 7 De asemenea D 2 (figura 7) poate fi reprezentat ca domeniu simplu


n raport cu axa OY prin:
x [0,1]
:
(4.17)
y [0,1 x ]

274

Maria Piticu

Prin urmare, integrala dat se poate calcula astfel:


I=

1 x y

dxdy

dz
(1 + x + y + z )3

ns
1 x y

dz
1
=
3
+
+
+
(1 x y z)
2(1 + x + y + z ) 2

1 x y

1
1
= 1
2
2 (1 + x + y ) 4

Deci:
I= 1
2

1
1 x

1
1
1 dxdy = 1 dx

1 dy =

2
2
4
20
(1 + x + y ) 4
0 (1 + x + y )

= 1 1 3 x dx = 1 ln 2 5
16
2
2 0 1 + x
4

--------------------------------------------------------------------------------------------Aplica ii ale integralei triple

1) Calculul volumului unui domeniu compact 3


V=

dxdydz

(4.18)

2) Calculul masei unui corp tridimensional care ocup domeniul compact


3 avnd densitatea dat de func ia : + .
M=

(x, y, z )dxdydz

(4.19)

3) Calculul coodonatelor centrului de greutate al acestui corp


xg = 1
x(x, y, z )dxdydz
M

yg = 1
M

y(x, y, z)dxdydz

zg = 1
M

z(x, y, z)dxdydz

(4.20)

275

Analiz Matematic

4) Calculul momentelor de inter ie fa a de axele de coordonate, planele


de coordonate sau originea sistemului de axe.

IOX =

(y

+ z 2 )( x, y, z )dxdydz

z (x, y, z)dxdydz

I XOY =

IO =

(x

(4.21)

+ y 2 + z 2 )( x, y, z )dxdydz

5) Poten ialul newtonian n punctul P0 (x 0 , y 0 , z 0 ) creat de acest corp.


U( x 0 , y 0 , z 0 ) =

( x, y, z )dxdydz

( x x 0 )2 + ( y y 0 ) 2 + ( z z 0 )2

(4.22)

8.5. Schimbarea de variabil n integrala multipl

Pentru o func ie f : E n ( E domeniu compact) putem introduce


no iunea de integrabilitate i de integral multipl de ordinul n a func iei
f pe compactul E , notat :
... f ( x 1,..., x n )dx 1...dx n
(5.1)

Procedeul este analog cazurilor n=2 sau n=3.


Pentru integrala (5.1) se poate enun a teorema de descompunere ntr-o
integral multipl de ordinul n-1 i o integral simpl .
n multe cazuri, n func ie de forma domeniului, se prefer s se apeleze
la o schimbare de variabil , calculele simplificndu-se considerabil.
n cele ce urmeaz , vom ncerca s punct m problema schimb rii de
variabil n integrala multipl , f r a intra n detaliul demonstra iilor.
Fie func ia vactorial
relatiile:
x1 = 1 (t 1, t 2 ,..., t n )
x = (t , t ,..., t )
2
2 1 2
n

...

x n = n (t 1, t 2 ,..., t n )
276

: E n n , = (1, 2 ,..., n ) definit

(t1,..t n ) E

de

(5.2)

Maria Piticu

i t 0 = (t 01, t 02 ,..., t 0n ) E
o

Defini ie:
Func ia este regulat n t 0 dac :
a) C1 ( V (t 0 )) , V (t 0 ) este o vecin tate a punctului t 0 .
b) Determinantul func ional

D(1,..., n )
0
D(t 1,..., t n ) t =t 0

func ia este regulat

De asemenea, vom spune c

pe mul imea

deschis E dac ea este regulat n orice punct t E .


n

Func ia o mai numim i transformare regulat . O astfel de func ie


transform compactul E n tot ntr-un compact, (E ) n .
Se demonstreaz urm toarea:
Teorem :
Fie func ia f : (E )
Dac :
a) E n n este o transformare regulat .
b) f este continu pe (E )
Atunci exist i sunt egale urm toarele integrale:

(...) f (x ,..., x )dx ...dx


1

(5.3)

= ... f [1 (t1,..., t n ),..., n (t1,..., t n )]


E

D(1,..., n )
dt1...dt n
D(t1,..., t n )

(5.3) este formula schimb rii de variabile n integrala multipl .


n continuare, vom da exemple de schimb ri de variabile folosite pentru
calculul integralelor duble i triple.
1) Schimbarea de variabile n coordonate polare
Pornind de la coordonatele polare r i , putem defini transformarea
regulat : E 2 2 prin

277

Analiz Matematic

x = 1 (r, ) = r cos
, (r, ) E 2

y = 2 (r, ) = r sin

(5.4)

n acest caz
cos
sin
D(1, 2 )
=
=r
D(r, )
r sin r cos

(5.5)

Pentru o func ie f : (E ) 2 , f continu pe (E ) avem:

f (x, y )dxdy = f (r, )rdrd

(E )

(5.6)

Dac , n particular, mul imea (E ) este discul x 2 + y 2 R 2 (figura 8)

- Figura 8 pentru transformarea regulat ,


x = r cos r [0,R]
,

y = r sin [0,2]
mul imea E = [0,R] [0,2] este un dreptunghi (figura 9)

- Figura 9 278

(5.7)

Maria Piticu

i conform (5.6) avem:

f ( x, y )dxdy =

(E )

f (r, )rdrd = rdr f (r, )d

(5.8)

Astfel, aria discului de raz R , se calculeaz simplu:


A=

2 R

dxdy = rdR d = r 0 = R 2
20
(E )
0
0
2

2) Schimbarea de variabile n coordonate polare generalizate


Transformarea regulat : E 2 2 este definit prin rela iile:
(5.9)
x = 1(r, ) = ar cos
(r, ) E ; a,b

y = 2 (r, ) = br cos
D(1, 2 )
= abr
(5.10)
D(r, )
Pentru f : (E ) 2 , f C0 ( (E )) avem:

f (x, y )dxdy = ab f (r, )rdrd

(E )

(5.11)

Cu ajutorul transform rii regulate (5.9) putem calcula aria elipsei cu


2
y2
semiaxele a i b , a c rei ecua ie este x 2 + 2 1
a
b
n cazul de fa ,
x = ar cos r [0,1]
,

y = br sin [0,2]

- Figura 10 -

(5.12)

- Figura 11 -

279

Analiz Matematic

A=

dxdy = ab

(E )

2
2
rdrd = ab rdr d = abr 0 = ab
2
0
(E )
0
0

3) Schimbarea de variabile n coordonate sferice


Pornind de la coordonatele sferice r, ,

putem defini transforamrea regulat : E 3 3 prin rela iile:


x = 1 (r, , ) = r cos cos

3
(5.13)
y = 2 (r, , ) = r cos sin , (r, , ) E
z = (r, , ) = r sin

3
Pentru aceast transformare, determinantul func ionale este:
D(1, 2 , 3 )
= r 2 cos
D(r, , )

(5.14)

Pentru f : (E ) , f C0 ((E )) avem


f ( x, y, z )dxdydz = f (r, , )r

( )

cos drdd

Dac mul imea (E ) este sfera x 2 + y 2 + z 2 R .


Din figura 12, pentru transformarea regulat cu
r [0, R]
x = r cos cos


y = r cos sin ,
2 2
z = r sin

[0,2)
mul imea E este paralelipipedul (figura 13), definit de:
E = [0,R] , [0,2]
2 2
280

(5.15)

(5.16)

Maria Piticu

- Figura 12 -

- Figura 13

Conform (5.15) avem:


f ( x, y, z )dxdydz =

( )

f (r, , )r

cos drdd =

(5.17)

= r 2 dr cos d f (r, , )d

Astfel, putem calcula cu uurin volumul sferei de raz R.


V=
dxdydz =
r 2 cos drdd =

(E )
R

3
3
2
= r 2 dr cos d d = r sin 2 0 = 4R

30
3

2
0
0

4) Schimbarea de variabile n coordonate sferice generalizate


Transformarea regulat : E 3 3 este definit astfel:

x = 1 (r, , ) = ar cos cos

3
y = 2 (r, , ) = br cos sin , (r, , ) E
z = (r, , ) = cr sin
3

(5.18)

unde a, b, c , iar determinantul func ional este:

D(1, 2 , 3 )
= abcr 2 cos
D(r, , )

(5.19)

281

Analiz Matematic

Pentru f : (E ) , f C 0 ((E )) avem:

f ( x, y, z )dxdydz = abc f (r, , )r

( )

cos drdd

(5.20)

5) Schimbarea de variabile n coordonate cilindrice


Pornind de la coordonatele cilindrice r, , z

putem defini transformarea regulat : E 3 3 prin:


x = 1 (r, , ) = r cos

3
y = 2 (r, , ) = r sin , (r, , z ) E
z = (r, , ) = z

(5.21)

Determinantul func ional este:

D(1, 2 , 3 )
=r
D(r, , )

iar pentru f : (E ) 3 , f C0 ( (E )) ob inem:

f (x, y, z)dxdydz = f (r, , z)rdrdd

(E )

282

(5.22)

Maria Piticu

8.6. Integrale simple improprii

No iunea de integral (definit ) a fost introdus


definite pe un compact.

pentru func ii m rginite

Prin urmare, ne putem pune problema n ce m sur poate fi extins


no iunea de integral (definit ) pentru func ii m rginite sau nem rginite
definite pe un interval necompact.
Defini ie:
Integrala definit pentru o func ie m rginit sau nem rginit
pe un interval necompact, dac exist , se numete integral
improprie sau integral generalizat .

Pentru a n elege mai bine acest tip de integrabilitate, s


urm toarele exemple:

ncepem cu

1) Func ia f : [a,+) , f (x ) =

1
este func ie continu pe orice
1+ x2
compact [a, u] [a,+ ) deci integrabil pe [a, u] , iar integrala
u

f (x )dx =

dx
= arctg u arctg a
1+ x2
a

reprezint aria domeniului cuprins ntre graficul func iei, axa OX i


dreptele x = a , x = u .
Cu observa ia c

lim actg u arctg a =

arctg a
2

putem afirma c se poate da un sens integralei improprii,

dx

1+ x

, ca arie

a domeniului nem rginit cuprins ntre graficul func iei, axa OX i dreapta
x = a.
2) Func ia f : [1,+) , f (x ) =

1
este continu , deci integrabil
x

pe

orice compact [1, u] [1,+ ) i avem:

283

Analiz Matematic

f (x )dx =

dx
= ln u
x
1

Cum lim ln u = , putem afirma, n cazul de fa , c integrala


u

dx
nu
x
1

are sens.

3) Func ia f : [0,1) , f ( x ) =
orice compact [0,u] [0,1) , iar
u

dx = arcsin u
1 x2

Cum lim arcsin nu =


u1
u<1

, nseamn
2

compact [u,1] (0,1] i avem:

putem da un sens integralei

dx pe intervalul necompact [0,1) .


1 x2

4) Func ia f : (0,1] , f (x ) =
1

1
este continu , deci integrabil pe
1 x2

1
este continu , deci integrabil pe orice
x3

f ( x )dx dx3 = 12 1
x
2u 2
u
u

Deoarece lim 12 1 = , putem afirma c , n acest caz, nu putem da


u0
2u
2
u >0
1

un sens integralei

dx pe intervalul (0,1].
3

Fie o func ie f : [a, b) unde b poate fi finit sau infinit. Presupunem c

f T([a, u]) pentru orice compact [a, u] [a, b) .

284

Maria Piticu

Defini ie:
Func ia f este integrabil impropriu (n sens generalizat) pe
[a, b) dac exist i este finit limita:
u

( not ) b

ub
u <b a

lim f (x )dx =

f (x )dx sau

b 0

f (x )dx
a

b 0

n acest caz, spunem c integrala improprie

f (x )dx este convergent

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Dac f este integrabil pe compactul [a, b] atunci ea este i inegrabil


n sens generalizat pe [a, b) iar cele dou integrale sunt egale.
Reciproca nu este totdeauna adev rat .
u

2) Dac

lim f (x )dx nu exist sau este infinit , atunci integrala


ub
u <b a

b 0

f (x )dx
a

este divergent .
3) Func ia f : (a, b] unde a este finit sau infinit este integrabil
impropriu pe acest interval, dac exist i este finit limita:
b

(not) b

lim f ( x )dx =
u a
u>a u

f( x )dx

a+0

4) Dac f : (a, b ) , atunci prin defini ie:


b 0

f (x )dx =

a +0

b 0

a +0

f (x )dx +

f (x )dx

unde a < c < b , iar integrala din stnga este convergent


cele dou integrale din dreapta sunt convergente:

(6.1)
numai dac

5) Dac f : [a, b] \ {c} atunci, prin defini ie


b

c 0

c +0

f (x )dx = f (x )dx + f (x )dx

(6.2)

285

Analiz Matematic

La fel, integrala din stnga este convergent , dac cele dou integrale
din dreapta sunt convergente.
6) Dac n (6.2) cel pu in una dintre integralele din dreapta este
divergent , dar exist i este finit limita
b
c

lim f (x )dx + f (x )dx


0
c +
a

(6.3)

f este integrabil pe [a, b] n sens Cauchy (n sensul

atunci spunem c

valorii principale) i not m:


b
b
c

lim f (x )dx + f (x )dx = Vp f (x )dx


0
a
c +
a

(6.4)

-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Func ia f : [a,b] \ {c} , f (x ) =

1
nu este integrabil impropriu pe
xc

acest interval deoarece


c 0

c 0

f ( x )dx =
c

Dar lim[
0

dx = lim dx = lim[ln u c ln a c ] =
c x c
uc
x c uu
u< c
<c a
b

dx +
dx ] = ln | b c | (finit )
x c c + x c
ac

i putem trage concluzia c func ia dat este integrabil n sens Cauchy


pe [a, b] .
--------------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
b 0

Integrala improprie

f (x )dx

(unde b este finit sau infinit)

b 0

este

absolut

convergent ,

dac

integrala

f (x ) dx
a

convergent .

286

este

Maria Piticu

Criterii de convergen

1) Criteriul lui Cauchy


Fie f : [a, b) (b este finit sau infinit) i presupunem c
integrabil pe orice compact [a, u] [a, b) .

f este

b 0

f (x )dx

Integrala

este convergent

dac

i numai dac

pentru orice

> 0 exist un b < b astfel nct pentru orice u, u < b , cu proprietatea


b < u < u < b are loc inegalitatea
u

f (x )dx <

(6.5)

Demonstra ie:
u

F(u) = f ( x )dx

Not m

pentru

()

u (a,b ) . Dac

b 0

f ( x )dx

este

convergent , atunci exist i este finit limita, lim f ( x )dx func ia F


ub
u<b a

are limit finit n u = b conform criteriului Cauchy-Bolzano de la


func ii avem: pentru orice > 0 exist b < b astfel nct pentru orice
u, u cu b < u < u < b s avem:

F(u) F(u) <

(6.6)

Rezult
u

f (x )dx f (x )dx <


a

adic

f (x )dx <

Deoarece condi ia din criteriul Cauchy-Bolzano este necesar


suficient , rezult i implica ia invers .

287

Analiz Matematic

2) Fie f : [a, b) , f T([a, u]) oricare ar fi compactul [a, u] [a, b) .


b 0

f (x )dx

Dac

este absolut convergent

atunci ea este i

convergent .
Demonstra ie:
b 0

Din

f (x )dx

b 0

absolut convergent

f (x ) dx

convergent

conform criteriului Cauchy avem pentru () > 0 () b < b , astfel nct


pentru orice b < u < u < b are loc onegalitatea:
u

f (x ) dx <

(6.7)

Dar

f (x )dx

f (x ) dx <

i conform criteriului lui Cauchy, rezult

b 0

f (x )dx convergent

3) Criteriul compara iei


Fie f , g : [a,b) (b finit sau infinit)
Dac : a) 0 f ( x ) g( x ) pentru orice x [a,b] ,
b) f i g T([a,u]) pentru orice [a, u] [a, b)
Atunci:
b 0

b 0

a)

f (x )dx convergent

g( x )dx convergent

b 0

b)

f (x )dx divergent
a

288

b 0

g(x )dx
a

divergent

Maria Piticu

Demonstra ie:
b 0

a) Din

g(x )dx convergent exsit i este finit lim g(x )dx .


ub
u <b a

Not m F(u) = f (x )dx i folosim proprietatea de monotonie a integralei

simple
u

ub
u <b a

F(u) = f (x )dx g(x )dx lim g(x )dx


Rezult

func ia F cresc toare pe [a, b) este i m rginit


u

interval. Deci exist

lim F(u) = lim f (x )dx = finit . Rezult c


ub
u <b

ub
u <b a

pe acest
u

f (x )dx
a

este convergent .
b 0

b) Dac

presupunem

g(x )dx

convergent , conform punctului a) ar

b 0

rezulta

f (x )dx convergent

, deci contradic ie.

4) Fie func ia f : [a,+ ) , a > 0


Dac :

a) f (x ) > 0 () x [a,+) ,

b) f T([a, u]) () [a, u] [a,+ )


c) lim x f (x ) = A > 0
x

Atunci:

a) dac > 1, 0 A <

f (x )dx

convergent

b) dac 1 , 0 < A

f (x )dx

divergent

289

Analiz Matematic

Demonstra ie:
Din lim x f (x ) = A
x

(def )

pentru orice > 0 exist

b > a astfel nct

pentru orice x > b avem:

x f (x ) A < , adic A < x f (x ) < A + , sau


A < f (x ) < A +
x
x

(6.8)

n continuare, se folosete criteriul compara iei stabilind, mai nti, natura

integralei

dx dup valorile parametrului .

pentru < 1
u
u
dx = lim dx = lim x 1 = 1 lim[u1 a 1 ] = 1
a
x u a x u 1 a 1 u
1 pentru > 1
a

Pentru = 1 avem

dx = lim dx = lim [ln u ln a] =


x u a x u
a

Se ob ine

dx

convergent pentru > 1


divergent pentru 1

(6.9)

5) Fie func ia f : [a, b) , b finit


Dac :

a) f (x ) > 0 () x [a, b) ,

b) f T([a, u]) () [a, u] [a, b)


c) lim(b x ) f ( x ) = A > 0
x b
x <b

Atunci:
a) dac < 1 , 0 A <

b 0

f (x )dx convergent
a

b) dac 1 , 0 < A

b 0

f (x )dx divergent
a

290

Maria Piticu

Demonstra ie:
Din lim(b x ) f ( x )
x b
x <b

(def )

pentru orice > 0 exist

b < b astfel nct

pentru orice b < x < b se poate scrie egalitatea:

(b x ) f (x ) A

< , adic

A < f (x ) < A +
(b x )
(b x )

(6.10)

i n acest caz se folosete criteriul compara iei dup


b 0

ce se stabilete

dx

(b x )

natura integralei

, > 1
u
dx = lim
dx = 1 lim (b a )1 (b u)1 =
(b a )1
ub
b (b x )
1

(b x ) uu
, < 1

u <b
<b a
1

b 0

Pentru = 1, integrala este


b 0

dx = lim dx = lim[ln b a ln b u ] =
b b x
ub
b x uu
u<b
<b a

Se ob ine
b 0

convergent pentru < 1


divergent pentru 1

dx

(b x )

(6.11)

Exemple: ----------------------------------------------------------------------------------

1) Integrala

dx
este convergent deoarece
x + x2 + 2

lim x f (x ) = lim

3
x
= 1 dac = > 1
3
2
2
x +x +2

2) Integrala

ctgxdx este divergent

deoarece

lim x f (x ) = lim x
x 0
x >0

x 0
x >0

cos x
= 1 pentru = 1
sin x

291

Analiz Matematic

3) Integrala

e x dx , a > 0 este convergent pentru orice

ntr-adev r, pentru x > 0 putem scrie


2
n
n
e x = 1 + x + x + ... + x + ... > x , n
n!
n!
1! 2!
rezult
0 < e x < nn! adic
x

x ex <

n!
x n

Cum pentru orice se poate determina un n astfel ca n > 1

i cum

dx

este convergent conform rezultatului (6.9), putem apela la

criteriul compara iei i tragem concluzia c


convergent pentru orice .

4) Integrala

integrala dat

este

dx
este convergent conform rezultatului (6.11) deoarece
x

1
< 1, iar integrala
2

dx
este divergent conform aceluiai rezultat
x

x
0

3
deoarece = > 1.
2

5) Integrala Euler-Poisson,

x2

dx este covergent

conform criteriului

compara iei.
ntr-adev r, putem scrie

e x dx = e x dx + e x dx

(6.12)

Folosim inegalitatea
2
e x e x pentru x 1

292

(6.13)

Maria Piticu

i calcul m:

e x dx = lim e x dx = lim 1 e u = 1
e
u
u
e
1
1

Din convergen a integralei

dx i (6.13) rezult

convergen a

integralei

x2

dx .

Calculul integralei Euler-Poisson

Vom da o metod simpl pentru calculul acestei integrale folosind


monotonia integralei simple i inegalit ile:
(1 x 2 )n e nx 2
pentru x [0,1]

(6.14)
nx 2
1

pentru x [0, )
e
2 n
(1 + x )

Putem scrie c :
1

2 n
nx
nx
(1 x ) dx e dx e dx

i re inem

2 n
nx
(1 x ) dx e dx
2

Pentru In =

(1 x ) dx
2 n

(1 + x 2 )n

(1 + x 2 )n

dx

dx

deducem rela ia de recuren

astfel c ob inem:
(2n)!!
In =
(2n + 1)!!

Pentru Jn =

In = 2n In1
2n + 1

(6.16)

(1 + x )
0

(6.15)

2 n

dx deducem rela ia de recuren

Jn = 2n 3 Jn1 i
2n 2

ob inem:

293

Analiz Matematic

(2n 3) !!
Jn =
2 (2n 2 ) !!

De asemenea

(6.17)

2
2
e nx dx = 1 e t dt dac facem schimbarea
n0
0

nx = t .

Astfel irul de inegalit i (6.15) se scrie:

2
(2n) !!
(2n 3) !!
e x dx n
(2n + 1) !! 0
(2n 2 ) !!
2

inem seama de limita lui Wallis,


(2n) !!
lim
=
n 2n + 1( 2n 1) !!
2

(6.18)

(6.19)

i deducem

e
0

x2

dx =
2

(6.20)

8.7. Integrale multiple improprii

Pentru simplitate, vom prezenta numai cazul integralei duble, rezultatele


putnd cu uurin s fie extinse, pentru integrala tripl sau integrala
multipl de un ordin oarecare.
Am definit integrala dubl

f (x, y )dxdy

a func iei reale f, definit

m rginit pe un domeniu compact D 2 .


Vom extinde aceast defini ie mai nti pentru cazul n care D nu mai este
m rginit i apoi pentru cazul n care pe domeniul D m rginit este definit
o func ie nem rginit .
Defini ie:
Domeniul D 2 este nem rginit dac el con ine puncte
exterioare oric rui disc cu centrul n originea sistemului de
coordonate (figura 14).

294

Maria Piticu

- Figura 14 Defini ie:


Mul imea nem rginit D 2 admite o exhaus iune, dac
exist un ir (Dn )nN de domenii compacte din 2 cu propriet ile:
1) D1 D2 D3 ... , Dn = D
n1

2) pentru orice mul ime compact


astfel ca A Dn

A D exist

un n

De exemplu, dac consider m irul cresc tor de numere pozitive (Rn )nN

cu lim Rn = , i discurile K n = (x, y ) x 2 + y 2 Rn2 , putem defini


n

mul imile compacte Dn = K n D .


irul (Dn )nN astfel construit, este o exhaustiune a domeniului nem rginit

D.
Fie f : D 2 , D este domeniu nem rginit i presupunem c
este integrabil pe orice subdomeniu compact A D .

Defini ie:
Func ia f este integrabil impropriu pe domeniul nem rginit
D , dac exist un num r finit I astfel ca pentru orice
exhaustiune (Dn )nN a lui D s avem:

lim

f (x, y )dxdy = I

(7.1)

Dn

Num rul I se noteaz :

I = f (x, y )dxdy

(7.2)

295

Analiz Matematic

i se numete integrala improprie a func iei f pe domeniul nem rginit D .


n acest caz mai spunem c integrala improprie este convergent .
Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Func ia f : 2 , f (x, y ) = xy nu este integrabil pe 2 .


Vom considera dou exhaustiuni distincte pentru 2 .

*)

Fie

exhaustiunea

Dn = (x, y ) x + y n
Calcul m

(Dn )nN

format

din

discurile

f ( x, y )dxdy folosind coordonatele polare:

Dn

x = r cos r [0,n]

y = r sin [0,2]
2

4
xydxdy = dr r sin cos d = r dr sin cos d = r
4
Dn
0
0
0
0

Prin urmare, lim

2
+ sin

=0
0

xydxdy = 0 .
Dn

**) Fie exhaustiunea (Dn )nN format din p tratele Dn = [ n,2n] [ n,2n]
2n

2n

x2
=
=
xydxdy
xdx
ydy

n
2
Dn
n

2n

y2
2
n

2n

3n2

=
2

3n2
= tragem concluzia c
Cum lim xydxdy = lim
n
n
2

Dn

xydxdy
R2

este o integral improprie divergent .


Pentru integralele
urm toarele

improprii

pe

domenii

nem rginite,

subliniem

---------------------------------------------------------------------------------------------

296

Maria Piticu

Criterii de integrabilitate

1) Fie f : D 2 , D - domeniu nem rginit, f (x, y ) 0 pentru orice

(x, y ) D , i f

integrabil pe orice compact A D .

Func ia f este integrabil impropriu pe D dac i numai dac


exist o exhaustiune (Dn )nN a domeniului nem rginti D astfel ca s
existe i s fie finit limita.
lim f ( x, y )dxdy
n

i avem

Dn

f ( x, y )dxdy = lim f ( x, y )dxdy


n

Dn

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

n cazul func iilor pozitiv definite, este suficient verificarea condi iei (7.1)
din defini ie, cu o singur exhaustiune.
------------------------------------------------------------------------------------------

Demonstra ie:
Implica ia este efident conform defini iei.
Pentru implica ia presupunem c pentru exhaustiunea
exist i este finit
lim f ( x, y )dxdy = I
n

Dn

Fie o alt

(Dn )nN
(7.3)

exhaustiune (Dn )nN a lui D . Cum Dn D este o mul ime

compact va exista un K n astfel ca Dn DK n .


Cum f (x, y ) 0 pe D , avem:

f ( x, y )dxdy f (x, y )dxdy I

D n

DK

(7.4)

irul monoton cresc tor f ( x, y )dxdy


este m rginit

D
n
nN
superior, deci este convergent.
Prin urmare, exist I , m rginit astfel ca

i rezult

297

Analiz Matematic

lim

f ( x, y )dxdy = I

(7.5)

D n

n plus putem scrie

I I

(7.6)

Schimbnd rolul celor dou exhaustiuni ob inem:

I I

(7.7)

de unde deducem I = I . Cum exhaustiunea (Dn )nN a fost aleas arbitrar,

f este integrabil impropriu pe D .

deducem c

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Func ia f : D = [0, ] [0, ] (0, ) , f (x, y ) = e (x


pe D .

Fiind func ie pozitiv definit , este suficient s


exhaustiune (Dn ) .
De

exemplu,

consider m

Dn = (x, y ) x + y n , x 0, y 0
2

+ y2

)dxdy este integrabil

consider m o singur

sferturi
de
disc:
i calcul m
f ( x, y )dxdy

x = r cos r [0,n]
folosind coordonatele polare:
y = r sin [0, / 2]
/2
n
2
n
n 2

(x 2 + y 2 )
r 2
r 2
e
dxdy = dr re d = re dr d = 1 e
22
2
0
0
0
Dn
0

lim

e (x

+y 2

Dn

2
)dxdy = lim 1 e n
n
2 2
2

Dn


=
4

Deci integrala este convergent i avem:

x2 + y2

[ 0, )[ 0, )

)dxdy =
4

---------------------------------------------------------------------------------------------

2) Fie f : D 2 , D domeniu nem rginit i presupunem c


sunt integrabile pe orice compact A D .

298

f i f

Maria Piticu

Func ia f este integrabil impropriu pe D dac i numai dac

este integrabil impropriu pe D .

3) Criteriul de compara ie
Fie f , g : D 2 , D domeniu nem rginit i presupunem c
sunt integrabile pe orice compact A D .

f i g

Dac : a) g este integrabil impropriu pe D


b) f (x, y ) g(x, y ) () ( x, y ) D

Atunci f este integrabil impropriu pe D .


Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Func ia f : D 2 , D nem rginit, f ( x, y ) =

sin( x, y )

(x

+y +a
2

este

integrabil impropriu pe D pentru > 1.

Avem

sin( x + y )

(x

+y +a

Cum func ia

(x

+ y 2 + a2 )

(x 2 + y 2 + a )

pe 2 , verificarea

este pozitiv definit

integrabilit ii acesteia pe domeniul nem rginit D 2 o facem folosind


o singur exhausiune.
Fie (Dn )nN unde Dn = K n D , K n fiind discul de raz
origine.
K n = {( x, y ) 2 x 2 + y 2 n2 }

n centrat n

Deoarece g(x, y ) > 0 pe D iar Dn K n , putem scrie:

(x
Dn

dxdy
2

+y +a
2

) (x

Kn

+y +a

dr d = 2 1
2
2
2
0 (r + a )
0

dxdy

) (r

(r 2 + a )

n
2 +1

+1

= dr

+ a2 )

d =

1
1
=

1
1 (n 2 + a 2 )
a 2 ( 1)
299

Analiz Matematic

Cum lim

(x

Kn

dxdy
2

+y +a
2

(1 )a 2 ( 1)

dxdy

2
2
2
D n (x + y + a ) nN
convergent.

cresc tor

(x

Deci

pentru > 1 rezult

irul

este m rginit superior deci este

dxdy

este convergent

+ y 2 + a2 )
rezult conevrgen a integralei date.
2

i cu criteriul compara iei,

consider m acum cazul unei func ii f : D \ {(x 0 , y 0 )} unde

D 2 este un domeniu compact.


Izol m punctul M0 ( x 0 , y 0 ) cu ajutorul unei vecin t i V (figura 15) i
consider m mul imea compact D \ V . Presupunem c f este integrabil
pe orice compact de forma D \ V . Not m cu d(V ) diametrul mul imii V .

- Figura 15 --------------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:


Func ia f este integrabil impropriu pe D dac exist un
num r finit I astfel nct pentru orice ir de vecin t i (Vn )nN cu

Vn Vn+1 (n ) i lim d(Vn ) = 0 s avem:


n

lim

f (x, y )dxdy = I

(7.9)

D / Vn

Num rul I se noteaz

I = f (x, y )dxdy
D

300

(7.10)

Maria Piticu

i se numete integrala improprie a func iei f pe domeniul D. De


asemenea spunem c integrala improprie este convergent .
Rezultate asem n toare celor de la integrala dubl
nem rginite pot fi stabilite i n acest caz.

pe domenii

Ne rezum m doar la un exemplu.


S se arate c
dxdy

[(x x
D

)2 + ( y y 0 )2 ]

(7.11)

unde D = ( x, y ) 2 ( x x 0 ) + ( y y 0 ) R 2
2

este convergent

pentru

(0,1) .
n acest caz, M0 = ( x 0 , y 0 ) i consider m irul de vecin t i (Vn )nN unde

2
2
Vn = (x, y ) D (x x 0 ) +(y y 0 ) < 2
n

(7.12)

- Figura 16 Atunci

[(x x

D Vn

dx

)2 + ( y y 0 )2 ]

2 2

= d rdr == 2 r
= R 22 1
2
1r
2 2 1 1
n 2(1 )
0

dac folosim schimbarea de variabil :


x x 0 = r cos [0,2]

y y 0 = r sin r [1/ n,R ]

301

Analiz Matematic

lim

[(x x

D Vn

(0,1)

dx

2
2
0 ) + (y y 0 ) ]

Deci putem scrie c

2 (1 )

= lim R 22 1 = R
1
1 n
n 2(1 )

2 (1 )

R
dx
=
2
2
1
[(x x 0 ) + (y y 0 ) ]

dac

dac (0,1)

8.8. Integrale cu parametru

Fie dreptunghiul D = [a, b] [c, d] 2 , i func ia f : D


Presumunem c pentru orice y [c, d] , func ia f este integrabil pe [a, b]
b

n raport cu variabila x, deci exist

f (x, y )dx .
a

Not m
b

F(y ) = f (x, y )dx

(8.1)

unde F : [c, d] i o numim integral cu parametru.


n cele ce urmeaz , vom c uta s stabilim leg tura care exist ntre
structura lui f i structura lui F , mai precis, n ce fel i n ce condi ii
propriet ile func iei f se transfer func iei F .
Teorema 1:
Dac f este continu pe D , atunci F este continu pe [c, d] .
Demonstra ie:
( def )

Din f C0 (D ) cu D - compact f este uniform continu pe D


pentru

()

(x, y) D
302

> 0,

()

> 0 astfel nct pentru orice

cu x x < i y y < s avem:

(x, y)

Maria Piticu

f ( x , y ) f ( x , y ) <

(8.2)

ba

n particular, pentru x = x = x i orice y , y [c, d] care verific condi ia

y y < , avem
f ( x, y ) f ( x, y ) <

(8.3)

ba

Calcul m
F( y ) F( y ) =

[f (x, y) f (x, y)]dx f (x, y) f (x, y) dx <

pentru () y, y [c, d] cu y y < .

dx =

baa

Rezult de aici continuitatea lui F pe [c, d] .


Teorema 2:
Dac

f i

f
sunt continue pe D , atunci func ia F este
y

derivabil pe (c, d) i are loc egalitatea


b

F( x ) = f ( x, y )dx
a y

(8.4)

(8.4) este formula de derivare n raport cu parametrul a unei


integrale cu parametru.
Demonstra ie:
Din f C 0 (D ) F C 0 ([c, d])
( def )

Din f C 0 (D ) cu D compact f uniform continu pe D pentru


y
y
() > 0 exist > 0 astfel nct pentru orice (x, y) , ( x, y) D cu

x x < i y y < s avem:


f ( x , y ) f ( x , y ) <
y
y
ba

(8.5)

303

Analiz Matematic

n particular, pentru x = x = x , y = y + h i y = y cu h (0, ) putem


scrie
f ( x, y + h ) f ( x, y ) <
y
y
ba

(8.6)

Calcul m
F( y + h ) F( y )

f ( x, y + h ) f ( x, y )

dx = f ( x, y + h * )dx
a y

conform teoremei creterilor finite, cu h* (o, h)


Atunci
F( y + h ) F( y )
h
b

f ( x, y )dx =
a y

f ( x, y + h * ) f ( x, y ) dx <

y ( x, y + h * ) y ( x, y )dx
a

dx =

baa

Deducem c :
lim

F( y + h ) F( y )

h 0

= f ( x, y )dx , deci F ( y ) = f ( x, y )dx


y
a y
a

Teorema 3:
Dac f este continu pe D , atunci
d

F( y )dy = dy f (x, y )dx = dx f ( x, y )dy


Demonstra ie:
Not m:
b
z

( z ) = dx f ( x, y )dy

a
c

z
b
z

(
)
(
)

z
=
dy
f
x
,
y
dx
=
F( y )dy

c
a
c

(8.7)

(8.8)

(d) = (d) . Principiul demonstra iei va fi


urm torul: vom demonstra c i sunt derivabile pe (c, d) i
Totul revine la a ar ta c

304

Maria Piticu

(z ) = (z ) pentru orice z (c, d) , de unde va rezulta c i difer


printr-o func ie constant . Apoi vom ar ta c aceast constant este nul .
Din continuitatea lui f pe D rezult , n baza teoremei 1, c func ia F
definit de (8.1) este continu pe [c, d] ; de aici, n baza unei teoreme
cunoscute din teoria integralei Riemann, rezult c este derivabil pe

(c, d) i

(z ) = f (x, z )dx

(8.9)

S not m
z

(x, z ) = f (x, y )dy

(8.10)

Din continuitatea func iei f , rezult c este derivabil n raport cu z i

= f (x, z )
z

(8.11)

deci, derivata este la rndul ei func ie continu pe D . Dar atunci, n baza


teoremei 2 i innd seama de defini ia func iei , rezult c este
derivabil pe (c, d) i

(x, z )dx
z
a

(z ) =

(8.12)

deci (z ) = (z ) pentru orice z (c, d) . Rezulta c


difer printr-o constant

(z ) = (x ) +

Cum ns

()

cele dou

z [c, d]

avem, evident, (c ) = (c ) = 0 , rezult

func ii
(8.12)

= 0 , deci

(z ) = (x ) pentru orice z [c, d] . n particular, (d) = (d) i teorema

este complet demonstrat .


Pn acum ne-am limitat la cazul n care parametrul y ap rea numai n
expresia func iei care se integreaz . Acum vom considera integrala n
care parametrul apare att n func ia care se integreaz ct i la limitele
de integrare.
Fie func ia f : D = [a,b ] [c, d] i presupunem c ea este integrabil n
raport cu variabila x pe [a, b] oricare ar fi y = [c, d] .

Fie func iile , : [c, d] [a, b]

305

Analiz Matematic

n aceste condi i, integrala


(y )

f ( x, y )dx

F( y ) =

(8.14)

( y )

are sens pentru orice y [c, d] .


Pentru integralele cu parametru (8.14) se pot demonstra urm toarele:
Teorema 4:
Dac f este continu pe D iar func iile i sunt continue pe

[c, d], atunci func ia F definit

de (8.14) este continu pe [c, d]

Teorema 5:

f
sunt continue pe D iar i sunt derivabile pe
y
[c, d], atunci func ia F dat de (8.14) este derivabil pe [c, d] i are loc
Dac

f i

egalitatea
F( y ) =

(y )

( ) y ( x, y )dx + dy f [( y ), y ] dy f [( y ), y ]

(8.15)

Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------

1) Folosind formula de derivare n raport cu parametrul, s se calculeze


urm toarea integral

F( y ) =

ln(1 + y cos x )

dx pentru y < 1

(8.16)

cos x

Prin derivare ob inem:


F( y ) =

dx

dt
= 2
, dac facem schimbarea de variabil
+
1
y
2
1 y 0
0 1 + y cos x
+t
1 y

tg x = t .
2

1 y
2
1 y

=
F(y ) =
arctg t

1 y 1+ y
1 y2
1+ y 0

306

Maria Piticu

Prin integrare ob inem:

F(y ) = arcsin y + C

(8.17)

Valoarea constantei arbitrare C se determin dnd o valoare particular


variabilei y , anume y = 0 . Din (8.16) i (8.17) ob inem C = 0 .
Prin urmare,

ln(1 + y cos x )
dx = arcsin y
cos x
0

(8.18)

2) S se calculeze

ln(1 + x )
dx
1+ x2
0
1

I=

(8.19)

Pentru calculul acestei integrale, putem folosi integrala cu parametru

ln(1 + xy )
dx
1+ x2
0
y

F(y ) =
F( y ) =

(1 + xy )(1 + x )
x

(8.20)
dx +

ln(1 + y 2 ) ln(1 + y 2 ) y arctgy


=
+
1+ y 2
2(1 + y 2 )
1+ y 2

iar prin integrare ob inem:


y arctgy
ln(1 + y 2 )
dy = 1 arctgy ln(1 + y 2 ) + C
dy +
F( y ) = 1
2
2
2 (1 + y 2 )
1+ y

Pentru y = 0 ob inem C = 0 , astfel c :

1
ln(1 + xy )
dx = arctgy ln 1 + y 2
2
2
1+ x
0
iar pentru y = 1, ob inem

(8.21)

I=

ln(1 + x )
dx = ln 2
2
8
1
x
+
0

(8.22)

3) S se calculeze urm toarea integral , folosind integrarea n raport cu


parametrul
1

( )

b
a
I = cos ln 1 x x dx , a, b > 0
x ln x

(8.23)

307

Analiz Matematic

Putem scrie c :
1
b
b 1


I = cos ln 1 x y dy dx = x y cos ln 1 dx dy
0
x a
x

0
a

(8.24)

Am putut aplica torema prin care se poate integra o integral cu


parametru deoarece func ia
x y cos ln 1 ( x, y ) (o,1] [a, b)

x
f ( x, y ) =
(8.25)
0
x=0

( )

este continu pe [0,1] [a, b] .


Calcul m:
1

( )

I1 = x y cos ln 1 dx
x
0

f cnd schimbarea de variabil ln x = t , t ( ,0 ) .


0

I1 =

e t ( y +1) cos tdt = e t ( y +1) sin t


0

( y + 1)e

t ( y +1)

sin tdt =

0
= ( y 1)e t ( y +1) cos t + ( y + 1) e t( y +1) cos tdt = y + 1 ( y + 1) 2 I1

Ob inem: I1 =

y +1
deci
2
1 + (y + 1)

I =

2
b
y +1
dy = 1 ln[(1 + y 2 ) + 1] a = 1 ln b 2 + 2b + 2
2
2
2 a + 2a + 2
1 + ( y + 1)
a

---------------------------------------------------------------------------------------------

Teoria integralelor cu parametru poate fi extins


intervalelor necompacte.

i pentru cazul

Fie f : [a, b) [c, d] , unde [a, b) este un interval necompact, cu b -

finit sau infinit. Presupunem c pentru orice y [c, d] integrala

F(y ) =

b 0

f (x, y )dx
a

este convergent .
Integrala (8.26) se numete integral improprie cu parametru.

308

(8.26)

Maria Piticu

n continuare, vom da condi ii de continuitate i derivabilitate pentru


func ia F . Pentru a da aceste condi ii, introducem no iunea de integral
uniform convergent :
Defini ie:
Integrala (8.26) converge uniform n raport cu parametrul
y [c, d] , dac pentru orice > 0 exist un num r b , a < b < b ,
astfel nct pentru orice u , cu b < u < b s avem
u

f ( x, y )dx F( y ) <

(8.27)

pentru orice y [c, d]

Teorema 6:
Fie f : [a, b) [c, d] unde b - finit sau infinit
Dac
f este continu
pe [a, b) [c, d] ,
F( y ) =

b 0

iar

integrala

converge uniform n raport cu parametrul y [c, d] ,

f ( x, y )dx
a

atunci F este continu pe [c, d]

Teorema 7:
Dac : a) f i

f
sunt continue pe [a, b) [c, d]
y

b) F( y ) =

b 0

f (x, y )dx este convergent


a

b 0

c)

y ( x, y )dx converge uniform n raport cu y [c, d]


f

Atunci: F este derivabil pe (c, d) i are loc egalitatea


F( y ) =

b 0

y (x, y )dx
a

309

Analiz Matematic

Teorema 8:
Dac : a) f continu pe [a,b ) [c, d]
b) F( y ) =

b 0

f (x, y )dx converge uniform n raport cu y [c, d]


a

Atunci: a)
b)

b 0

a
b 0

c
d

dx f ( x, y )dy este convergent

b 0

dx f ( x, y )dy = dy f ( x, y )dx = F( y )dy

Enun m un criteriu de convergen


cu parametru.

uniform pentru integralele improprii

Criteriul lui Weierstrass


Fie func iile f : [a,b ) [c, d] i g : [a,b ) +

Dac : a) f (x, y ) g(x ) () x [a,b ) i () y [c, d]


u

b) F(u, y ) = f ( x, y )dx exist pentru () u [a,b ) i () y [c, d]

b 0

c)

g( x )dx

este convergent

Atunci: F( x ) =

b 0

y [c, d] .

f ( x, y )dx converge uniform n raport cu parametrul


a

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se determine func ia F definit prin

3
F( y ) = e xy sin x dx
x
0

(8.28)

i apoi s se deduc valoarea integralei

3
I = sin x dx
x
0

310

(8.29)

Maria Piticu

Se arat c integrala dat , ca i integrala ob inut


semnul integralei,

prin derivare sub

e xy sin 3 xdx

(8.30)

sunt uniform convergente pentru y 0 . De aici rezult , n primul rnd, c

I = F(0 ) i apoi c

F(y ) = e xy sin 3 xdx = 1 e xy sin 3 xdx 3 e xy sin xdx =


4
4
xy

e
=3
4

(y sin x + cos x )
1+ y 2

e
1
4

xy

(y sin

3 x + cos 3 x )
9 + y2
0
3

de unde
F( x ) = 1 1 2 3 1 2
4 9+y
4 1+ y
i prin integrare ob inem:
y
F( x ) = 1 arctg 3 arctgy + C
12
3 4
cum lim F( y ) = 0 , deducem C =
y

y
F( y ) = 1 arctg 3 arctgy +
12
3 4
3

i ob inem
3
(8.31)

3
I = sin x dx =
(8.32)
x
3
0
---------------------------------------------------------------------------------------------

311

Analiz Matematic

8.9. Integralele lui Euler

Acestea sunt un exemplu de integrale improprii cu parametru.


Integrala lui Euler de prima spe , sau func ie B(p, q) , este o integral
improprie cu doi parametri definit prin egalitatea
1

B(p, q) = x p1 (1 x )

q1

dx

(9.1)

convergent pentru p > 0 i q > 0 .


ntr-adev r, dac descompunem integrala (9.1),
B(p, q) =

1/ 2

x p1 (1 x )

q1

dx +

p 1

(1 x )q1 dx = I1 + I2

1/ 2

se observ cu uurin
lim x x p1 (1 x )

q1

x 0
x >0

c I1 este convergent pentru p > 0 deoarece

= 1 dac = 1 p < 1

iar I2 este convergent pentru q > 0 deoarece


lim(1 x ) x p1 (1 x )

q1

x 1
x <1

= 1 dac = 1 q < 1

Dac n (9.1) facem schimbarea de variabil x = 1 t , se ob ine:


B(p, q) = B(q,p )
adic func ia B(p, q) este simetric n cele dou variabile.

(9.2)

Integrala lui Euler de a doua spe , sau func ie (p ) , este o integral


improprie cu un parametru definit prin egalitatea

(p ) = x p1e x dx

(9.3)

convergent pentru p > 0 .


Folosind descompunerea

(p ) = x
0

p 1 x

e dx + x p 1e x dx = I1 + I2
1

se observ cu uurin

312

c I1 este convergent pentru p > 0 deoarece

Maria Piticu

lim x x p 1e x = 1 dac = 1 p < 1


x 0
x >0

iar I2 este convergent pentru p > 0 folosind criteriul compara iei precum
i inegalitatea

ex <

1
x p +1

pentru x [1,+) i p > 0

S calcul m integrala (p + 1) f cnd o integrare prin p r i.

(p + 1) = x p e x dx = x p e x
0

+ p x p 1e x dx = p(p )
0

Ob inem real ia de recuren


(p + 1) = p(p )

(9.4)

n particular, dac p = n , n 1 ob inem:


(n + 1) = n!

(9.5)

Folosind teoremele pe care le-am men ionat pentru integralele improprii


cu parametru, se poate stabili o leg tur simpl ntre func iile (p ) i
B(p, q) .
n (9.3) facem schimbarea de variabil
x = ty , unde t > 0
i ob inem

(p ) = x p1e x dx = t p y p 1e ty dy

(9.6)

(9.7)

n (9.7) nlocuim p cu p+q (pentru q > 0 ) i pe t cu 1+t. Vom ob ine:


(p + q)

(1 + t )

p+ q

= y p + q1e (1+ t ) y dy

(9.8)

nmul ind ambii membri cu t p 1 i integrnd, n raport cu t , pe intervalul


(0, ) , ob inem

313

Analiz Matematic

t p1 dt = t p1 y p+ q1e (1+ t )y dy dt =

p+q
0

0 (1 + t )
0

(p + q)

= y

p1 ty
(p )
e t e dt dy = y p+ q1e y p dy =
y
0

p + q1 y

= (p ) y q1e y dy = (p )(q)
0

Cum

t p1

(1 + t )

p+ q

dt = up1 (1 u )

q1

du = B(p, q) dac facem schimbarea de

variabil t = 1 , re inem c :
u
(p ) (q)
B(p, q) =
(p + q)

(9.9)
2

1

1 1 2
1
.
n (9.9) consider m p = q = i ob inem B , =

22
2
(1)

Cum (1) = e x dx = 1 , avem


0

1 1
1
12
1
= B , = x 2 (1 x ) dx =
2 2 0
2
1

dac facem schimbarea de variabil1 =
2

dx
x (1 x )

2/

2 sin t cos tdt =


sin t cos t

x = sin 2 t . Astfel ob inem:


(9.10)

Pentru func iile B(p, q) i (p ) se mai pot demonstra urm toarele rela ii:
/2

B(p, q) = 2 (sin )

2 p 1

(cos )2 q1 d

(9.11)

B(p + 1, q) =

B(p, q)
p+q
(p ) (1 p ) =
sin p

314

(9.12)
(9.13)

Maria Piticu

(2n )!
, n
n + 1 =

2 2 2n n!

(9.14)

Cu ajutorul integralelor lui Euler, se pot calcula cu uurin


improprii

unele integrale

Exemple: ----------------------------------------------------------------------------------

1) I =

( 9.11)


1 3
1 4 4

1
1
tgd = (sin ) 2 (cos ) 2 d = 1 B 1 , 3 =
2 4 4 2
0

(1)


( 9.13 )
= 1 1 1 1 = 1 =
2 4 4
2 sin
2
4

2) I =

dx
3

1 x3

(1 x )

1
3 3

2
1
dx = 1 t 3 (1 t ) 3 dt
30

dac se face schimbarea de variabil t = x 3 . Rezult c


1 2

2
1 1 2 1 3 3 1 1 1 1
= 1 =
I = B , =
=

(1)
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3
sin
3

1+ x 2
1 2
12
3) I =
dx = 2 t (1 t ) dt
1 x
0
1

dac facem schimbarea x = 2t 1 .3 1
2
1 1 1
3 1
2 2

= 2 1 + = =
I = 2B , = 2
2 2 2
2 2
(1)

315

Analiz Matematic


5 3
4
x dx = x 14 (1 + x ) 2 dx = B 5 , 3 = 4 4 =
4) I =

2
4 4
(2 )
0 ( x + 1)
0

1 3
1 + 1 3
= 4 4 = 1 4 4 = 1 = 2
4 (1)
4 sin
4
(1 + 1)
4
---------------------------------------------------------------------------------------------

8.10. Exerci ii rezolvate

x2
care ocup
y2
1
i dreapta
n 2 un domeniu m rginit de hiperbola de ecua ie y =
x
y = x pentru x [1,2] .
1) S se calculeze masa unei pl ci de densitate (x, y ) =

Se vede c D este un domeniu simplu n raport cu axa OY definit de:

x [1,2]

D:
1
y x , x

(10.1)

Masa pl cii se calculeaz cu integrala dubl


M=

( x, y )dxdy =
D

x 2 dxdy = dx x 2 dy = x 2 1 + x dx = 9

2
x

1y
y2
4
1
1
2

316

Maria Piticu

2) S se determine coordonatele centrului de greutate pentru o plac


omogent
m rginit
de parabolele de ecua ii y 2 = 4 x + 4 i

y 2 = 2x + 4 .

de axa OX i este dat de reprezentarea

D este un domeniu simplu fa


y [ 2,2]

D:
y2 4 4 y2

]
,
x
[

2
4

(10.2)

Fiind o plac omogen , (x, y ) - constant i coodonatele sunt date de:

xg =

xdxdy
D

dxdy

; yg =

ydxdy
D

(10.3)

dxdy

De asemenea, putem face observa ia c aceast plac omogen este


simetric fa de axa OX, prin urmare y g = 0 , rezultat care se poate
ob ine i prin calcul direct.
4 y2
2

dxdy = dy dy = 3 4 y
D

xdxdy = dy
2

y2 4
4

4 y2
2

xdx =

y 4
4
2

dy = 8

3
8
y 4 8 y 2 + 16 dy =
32 2
5

317

Analiz Matematic

x g =
Prin urmare ob inem:
5
y g = 0

3) S se calculeze momentul de iner ie fa de axa OX a unei pl ci de


densitate (x, y ) = y , care ocup n 2 un domeniu m rginit de cercul

x 2 + y 2 2x = 0 , arcul de parabol y = 2x i dreapta x = 2 .

Domeniul D ocupat de plac este simplu fa


reprezentarea:

x [0,2]
D:
y 2x x 2 , 2x

I0 X =

y (x, y )dxdy = y
2

[
2

(10.4)

dxdy = dx

) ]dx = 41 (4x

x 4 dx =

dy =

2xx2

2x

1
4 x 2 2x x 2
40

de axa OY, fiind dat de

12
5

4) S se calculeze aria domeniului delimitat de lemniscata lui Bernoulli

dat de ecua ia x 2 + y 2

318

= x2 y2

Maria Piticu

Domeniul fiind simetric fa de ambele axe de coordonate, aria este egal


cu de patru ori aria unei jum t i de bucl .

A = dxdy = 4 dxdy
D

(10.5)

D1

Dac folosim coordonatele polare ( r , ), coordonatele carteziene ( x , y )


ale unui punct din domeniu au expresiile x = r cos i y = r sin . Astfel
c ecua ia lemniscatei n coordonate polare este:
(10.6)
r = cos 2 sin2
Din condi ia de existen

a radicalului, deducem:


,
4 4

cos 2 sin 2 0

Integrala (10.5) o vom calcula cu ajutorul coordonatelor polare, domeniul


D1 avnd n aceste coordonate urm toarea reprezentare


x = r cos 0, 4
D1 :

y = r sin
r 0, cos 2 sin2

A=4

cos 2 sin 2

dxdy = 4 d

D1

(10.7)

rdr = 2 (cos 2 sin 2 )d =

= 2 cos 2d = sin 2

4
0

=1

5) S se determine masa pl cii de densitate (x, y ) = x 2 + y 2 care ocup


n 2 domeniul delimitat de elipsa

x2 y2
+
=1
9
4

319

Analiz Matematic

Masa pl cii o calcul m cu formula

M = (x, y )dxdy = x 2 + y 2 dxdy


D

(10.8)

Integrala (10.8) o vom calcula folosind coordonatele polare generalizate,


astfel c putem scrie:

x = 3r cos [0,2]
D:
y = 2r sin r [0,1]

(10.9)

M = x 2 + y 2 dxdy = d 6rdr = 3 d = 6
D

6) S se determine momentul de iner ie fa de planul (XOY) pentru un


3
un domeniu delimitat de conul de ecua ie
corp omogen care ocup n 5
2
2
2
z = x + y i planul z = 3 . (pentru z 0 )

Domeniul 3 este simplu n raport cu axa OZ, el putnd fi dat de


reprezentarea:
( x, y ) D
:
(10.10)
2
2
z x + y ,3

I XOY =

z 2 dxdydz =

[27 (x

+y

dxdy

]dxdy

z dz =
2

x2 + y2

(10.11)

Planul z = 3 intersecteaz conul z 2 = x 2 + y 2 dup cercul x 2 + y 2 = 9


care se proiecteaz n planul ( XOY) n adev rata m rime. Acest cerc
delimiteaz domeniul D .

320

Maria Piticu

Pentru calculul integralei (10.11) folosim coordonatele polare

x = r cos r [0,3]
D:
y = r sin [0,2]
2
3

243
IXOY = d 27 r 3 rdr =
5
30 0

(10.12)

7) S se calculeze masa corpului de densitate (x, y, z ) = z care ocup


n 3 domeniul delimitat de sfera de ecua ie x 2 + y 2 + z 2 = 4 i conul

z 2 = x 2 + y 2 , pentru z 0 .

Intersec ia dintre sfer i con se ob ine prin eliminarea lui z din sistemul:

x 2 + y 2 + z 2 = 4
2
2
2
x + y = z
Se ob ine cercul x 2 + y 2 = 2 care se proiecteaz

n planul

(XOY )

adev rata lui m rime. Aceasta delimiteaz compactul D .


2

321

Analiz Matematic

Domeniul 3 este simplu n raport cu axa OZ el putnd fi


reprezentat prin
( x, y ) D
:
(10.13)
2
2
2
2
z x + y , 4 x y

Atunci masa corpului se calculeaz :


M=
zdxdydz =
( x, y, z )dxdydz =

4x 2 y 2

dxdy

zdz =

x 2 +y 2

(2 x 2 y 2 )dxdy

(10.14)

Integrala (10.14) se poate calcula folosind coordonatele polare:

x = r cos r 0, 2
D:
y = r sin [0,2]

(10.15)

Atunci:
2

M = d
0

r3
8 2
2 r dr = 2 2r =
3 0
3

8) S se calculeze integrala

I = xyzdxdydz

unde este un domeniu din 3 delimitat de sfera x 2 + y 2 + z 2 = 1 i


plane de coordonate x = 0 , y = 0 , z = 0 (pentru x, y, z 0 )

322

Maria Piticu

Aceast integral se poate calcula folosind coordonatele sferice:


x = r cos cos r [0,1]

: y = r cos sin [0, / 2]


(10.16)
z = r sin
[
]
0
,
/
2

I=

xyzdxdydz = r dr cos
5

r6
=
6

sin d cos sin d =


0

cos 4 sin 2
1 1 1 1


= =
4 0 2 0 6 4 2 48
0

9) S se calculeze volumul corpului delimitat de cilindrul x 2 + y 2 = 2ax ,


conul x 2 + y 2 = z 2 i planul z = 0 (pentru z 0 )
Cilindrul are generatoarea paralel cu axa OZ, iar sec iunea lui este
cercul x 2 + y 2 = 2ax sau, dac punem ecua ia sub form canonic ,

(x a)2 + y 2 = a2 .

Domeniul este simplu n raport cu axa OZ i poate fi reprezentat prin


323

Analiz Matematic

( x, y ) D
:
2
2
z 0, x + y

]
x2 + y2

V=

dxdydz = dxdy dz =

x 2 + y 2 dxdy

(10.17)

Integrala (4.17) se poate calcula folosind coordonatele polare:

x = r cos r [0,2a cos ]


D:
y = r sin [ / 2, / 2]

(10.16)

V=

2 a cos
2

x 2 + y 2 dxdy = d

= 8a
3

3 2

3 2

cos

d = 16a
3

dr =

32a
cos (1 sin )d = 9
2

2
2
y
+ z =1
10) S se calculeze volumul elipsoidului x +
a2 b2 c 2

Folosim coordonatele sferice generalizate:


x = ar cos cos r [0,1]

: y = br cos sin [ / 2, / 2]
z = cr sin
[0,2]

V=

324

dxdydz = abc r 2 dr cos d d = 4 abc


3
0
0

(10.19)

Maria Piticu

CAPITOLUL IX
INTEGRALA CURBILINIE

9.1. Integrala Stieltjes


Fie
intervalul
[a,b] ,
o
diviziune
a
acestuia,
= ( a = t 0 < t 1 < ... < t n = b ) i punctele arbitrar alese, k [t k 1, t k ] ,
k = 1, n .

Fie, de asemenea, func iile f i g : [a,b]


pe [a,b ] .

, f m rginit i g cresc toare

Definim suma
(f , g, k ) =

f (
k =1

)[g(t k ) g(t k 1 )]

(1.1)

pe care o numim sum Riemann-Stieltjes.


Defini ie:
Func ia f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a,b],
dac exist un num r I cu proprietatea: pentru orice > 0 exist
un > 0 astfel ca pentru orice diviziune ([a, b]) cu < s
avem:

(f , g, k ) I <

(1.2)

Num rul I se noteaz :


b

I = f (x )dg(x )

(1.3)

i se numete Integrala Stieltjes a func iei f n raport cu g pe [a,b].


Func ia f fiind m rginit pe [a,b], not m
mk = [inf ] f ( x )
x t k 1 ,t k

f (x )
Mk = xsup
[ tk 1,t k ]

(1.4)

325

Analiz Matematic

i form m sumele Darboux-Stieltjes (inferioar i superioar )


n

s (f , g) = mk [g(t k ) g(t k 1 )]
k =1
n

(1.5)

S (f , g) = Mk [g(t k ) g(t k 1 )]
k =1

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) n particular, dac func ia cresc toare g este g(x ) = x , atunci sumele


(1.1) i (1.5) sunt sumele Riemann i Darboux ataate func iei f .
2) Pentru orice diviziune

s (f , g) (f , g, k ) S (f , g)

([a,b]) avem:
(1.6)

-----------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
Spunem c
diviziunea
Not m *

diviziunea *

([a,b]) ,

dac

([a,b])

este mai fin

dect

toate punctele lui sunt i n * .

Propozi ie:
Dac
* , atunci
corespunz toare are loc rela ia:

ntre

sumele

Darboux-Stieltjes

s (f , g) s * (f , g) S * (f , g) S (f , g)

Demonstra ie:
Presupunem c diviziunea * are un singur punct n plus fa

= (a = t 0 < t1 < ... < t k 1 < t k < ... < t n = b)


* = (a = t 0 < t1 < ... < t k 1 < u < t k < ... < t n = b)

Calcul m:
s * (f , g) s (f , g) = inf f ( x )[g(u) g(t k 1 )] +
x[t k 1,u ]

+ inf f (x )[g(t k ) g(u)]


x[u,t k ]

326

inf

x[t k 1,t k ]

f (x )[g(t k ) g(t k 1 )] =

(1.7)

de .

Maria Piticu

inf

f ( x )[g(u ) g(t k 1 )] + inf f ( x )[g(t k ) g(u )]

inf

f ( x )[g( t k ) g(u ) + g(u ) g(t k 1 )] =

x[ t k 1 ,u ]
x[ t k 1 ,k ]

x[u,t k

= [g(u) g(t k 1 )] inf f (x )

x[t k 1,u ]

+ [g(t k ) g(u)] inf f (x )


x[u,t k ]

inf

x[t k 1,t k ]

inf

x[t k 1,t k ]

f (x ) +

f (x ) 0

Rezult s (f , g) s * (f , g)

La fel se demonstreaz i urm toarea inegalitate S * (f , g) S (f , g)


Putem sublinia dou criterii de integrabilitate prin urm toarele teoreme.
Teorema 1:
Criteriul Darboux
Fir f , g : [a, b] , f m rginit i g cresc toare pe [a,b].
Func ia f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a,b] dac i
numai dac pentru orice > 0 exist u > 0 astfel nct pentru orice
diviziune

([a,b]) cu

< , avem:

S (f , g) s (f , g) <

(1.8)

Teorema 2:
Dac func ia f este continu , iar g este cresc toare pe [a,b], atunci
f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a,b].
Demonstra ie:

(def )

Din f continu pe compactul [a,b] f uniform continu pe [a,b]


pentru () > 0 () > 0 astfel nct pentru orice x, y [a, b] cu
x y < , avem:

f (x ) f (y ) <

g(b ) g(a )

Fie o diviziune

(1.9)

([a,b]) cu < . Atunci pentru orice dou puncte

x k , y k [t k 1, t k ] putem scrie:

f (x k ) f (y k ) <
g(b ) g(a )

(1.10)

327

Analiz Matematic

Dac f continu pe [a, b] f continu pe [t k 1, t k ] i i atinge


marginile pe acest interval. Deci pentru aceste margini, putem scrie:

Mk mk <

g(b ) g(a )

(1.11)

Calcul m
S (f , g) s (f , g) =
n

k =1

k =1

Mk [g(t k ) g(t k 1 )] +

mk [g(t k ) g( t k 1 )] <

g(b ) g(a )

k =1
n

[g(t

g(b ) g(a ) k =1

[g(t k ) g(t k 1 )]
) g(t k 1 )] =

[g(b ) g(a )] =

Conform criteriului precedent, rezult


raport cu g pe [a, b] .

f este integrabil

Stieljes n

Folosind sumele Riemann-Stieltjes i defini tia integrabilit ii, se pot pune


n eviden urm toarele:
Propriet i ale integralei Stieltjes

1) Fie f1, f2 , g : [a, b]

, g cresc toare pe [a, b] .

Dac f1 i f2 sunt integrabile Stieltjes n raport cu g pe [a, b] , atunci:


a) 1f1 + 2 f2 (1, 2

pe [a, b] .
b)

Stieltjes n raport cu g

(1f1 + 2 f2 )( x )dg(x ) = 1 f1 (x )dg( x ) + 2 f2 (x )dg( x )

2) Fie f , g : [a, b]
Dac

) este func ia integrabil

(1.12)

, g cresc toare pe [a, b] .

f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a, b] i f (x ) 0 pe

[a,b] , atunci:
b

f (x )dg(x ) 0
a

328

(1.13)

Maria Piticu

3) Fie [a, b) = [a, c ] [c, b]

f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe intervalele [a, c ] i


[c,b], atunci f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a,b] i avem:

Dac
b

f (x )dg(x ) = f (x )dg(x ) + f (x )dg(x )


4) Fie f , g1, g 2 : [a,b ]

(1.14)

, g1 i g2 cresc toare pe [a, b] .

Dac f este integrabil Stieltjes n raport cu g1 i g2 pe [a, b] , atunci f


este integrabil Stieltjes n raport cu g1 + g2 pe [a, b] i avem:
b

f (x )d(g

5) Dac

+ g2 )(x ) = f (x )dg1 (x ) + f (x )dg2 (x )

(1.15)

f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a, b] , atunci f este

integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a, b] i avem:


b

f (x )dg( x ) f ( x ) dg( x )

(1.16)

f este continu pe [a, b] i g este monoton cresc toare pe


[a,b] , atunci exist un punct [a,b] astfel ca:

6) Dac
b

f (x )dg(x ) = f ()[g(b) g(a)]

(1.17)

(1.17) este o formul de medie pentru integrala Stieltjes.

f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a, b] , atunci i g


este integrabil Stieltjes n raport cu f pe [a, b] i are loc egalitatea:
7) Dac
b

f (x )dg(x ) = f (b)g(b) f (a)g(a) g(x )df (x )

(1.18)

(1.18) este formula de integrare prin p r i pentru integrala Stieltjes.

329

Analiz Matematic

Un rezultat referitor la calculul unei integrale Stieltjes este dat de:


Teorema 3:
Dac

f este continu pe [a, b] iar g are derivat continu pe


[a,b] , atunci f este integrabil Stieltjes n raport cu g pe [a,b] i are loc

egalitatea:
b

f ( x )dg( x ) = f ( x )g( x )dx

(1.19)

Deci o integral Stieltjes se calculeaz cu ajutorul unei integrale Riemann


conform formulei (1.19).
Demonstra ie:
Din f i g continue pe [a, b] fg
Deoarece f continu

([a,b]) .

pe [a, b] compact f m rginit

f (x ) M () x [a, b] .

(def )

pe [a, b]

De asemenea, g continu pe [a, b] pentru () > 0

astfel nct pentru orice x, y [a, b] cu x y < , s avem


g( x ) g( y ) <

i k [x k 1, x k ] .

([a,b])

cu < , = (a = x 0 < x1 < ... < x n = b )

Calcul m
(fg, k ) (f , g, k ) =
=

f ( k )g( k )(x k x k 1 )

f ( k )g( k )(x k x k 1 )

k =1

k =1

f ( )[g(x
k

) g(x k 1 )] =

k =1

f ( )g( )(x
n

*
k

x k 1 )

k =1

conform teoremei lui Lagrange, cu k * (x k 1, x k )

330

> 0

(1.20)

M(b a )

Fie o diviziune

()

Maria Piticu

De aici rezult :
( fg, k ) (f , g, k )

f (
k =1

) g( k ) g( k * ) ( x k x k 1 )

(x

M(b a ) k =1

x k 1 ) =

(b a ) =
ba

De aici rezult c :

lim (fg, k ) = lim (f , g, k ) ,

adic
b

f (x )g(x )dx = f (x )dg(x )


9.2. Drumuri i curbe n

Prezentarea o facem pentru 3 , transpunerea pentru un spa iu cu un


num r oarecare de dimensiuni putnd fi f cut cu mult uurin .
Defini ie:
3
Numim drum n orice aplica ie continu

: [a,b ]

= (f , g, h) .

Aceast aplica ie duce punctul t [a, b], n (t ) = (f (t ), g(t ), h(t ))


Mul imea

I( ) = (x, y, z )

x = f (t ), y = g(t ), z = h(t ), t [a, b]

(2.1)

se numete imaginea drumului (figura 1)

Dac not m cu r vectorul de pozi ie al punctului (t ) , r = x i + y j + zk ,


atunci prin identificare avem:
x = f (t ) , y = g(t ) , z = h(t )
(2.2)

331

Analiz Matematic

- Figura 1 Ansamblul rela iilor (2.2) pentru t [a, b] dau o reprezentare parametric

a mul imii I( ) .

Punctele (a ) = (f (a ), g(a ), h(a ))


numesc capetele drumului.
Dac

i (b ) = (f (b ), g(b ), h(b ))

se

(a ) = (b ) spunem c drumul este nchis. (figura 2)

Dac pentru a < t < t < b avem (t) = (t) spunem c


un punct multiplu al drumului.

(t) I( ) este

Defini ie:
Drumul : [a, b] 3 , = (f , g, h) este simplu dac el nu are
nici un punct multiplu. (figura 3)

Defini ie:
Drumul

C ([a, b]) i

: [a, b]

= (f , g, h)

este

neted,

dac

f 2 (t ) + g2 (t ) + h2 (t ) 0 , t [a, b]

332

(2.3)

Maria Piticu

- Figura 2 -

- Figura 3 -

- Figura 4 Fie drumurile:


1 : [a1,b1 ]

2 : [a 2 ,b 2 ]

Dac

3
3

b1 = a2 i 1 (b1 ) = 2 (a 2 ) spunem c drumurile sunt juxtapozabile.

Drumul : [a1, b 2 ] 3 definit prin


1 ( t ), t [a1,b1 ]
(t ) =
2 ( t ), t [a 2 ,b 2 ]

(2.4)

se numete juxtapunerea drumurilor 1 i 2 (figura 4) i se noteaz

= 1 2

Defini ie:
Drumul : [a, b] 3 este neted pe por iuni, dac
juxtapunerea unui num r finit de drumuri netede.

este

333

Analiz Matematic

Fie drumul : [a, b]

, = (f , g, h) i o diviziune

= (a = t 0 < t1 < ... < t n = b )

([a,b])

Punctele M0 = (t 0 ) = (a ) , M1 = (t1 ) , M2 = (t 2 ) , ... Mn = (t n ) = (b )


ce apar in mul imii I( ) determin o linie poligonal (figura 5)

- Figura 5 Lungimea acestei linii poligonale, L , este dat de:


L =
Dac

k =1

(2.5)

[f (t k ) f (t k 1 )]2 + [g(t k ) g(t k 1 )]2 + [h(t k ) h(t k 1 )]2

consider m un ir de

divizuni

(n )nN

n =

([a,b])

cu

lim n = 0 , vom putea ob ine irul de numere pozitive (L n )nN .

Defini ie:
Drumul este rectificabil, (are lungime) dac

( )

irul L n

nN

este m rginit superior. Limita superioar a acestui ir se numete


lungimea drumului , notat L ( )

L ( ) = lim L n
n

334

(2.6)

Maria Piticu

Propozi ie:
Dac drumul : [a, b] 3 , = (f , g, h) este neted, atunci el este
rectificabil i lungimea lui este dat de:

L( ) =

f 2 ( t ) + g 2 ( t ) + h 2 ( t )dt

(2.7)

Demonstra ie:
Pentru diviziunea

([a,b]) ,

= (a = t 0 < ... < t n = b ) lungimea liniei

poligonale determinat cu punctele Mk = (t k ) k = 0, n este


L =

k =1

[f (t k ) f (t k 1 )]2 + [g(t k ) g(t k 1 )]2 + [h(t k ) h(t k 1 )]2

Deoarece drumul a fost presupus neted, func iile f , g, h C1 ([a, b]) deci

sunt cuntinue i derivabile pe orice interval [t k 1, t k ] . Astfel putem aplica


teorema Lagrange pe fiecare interval. Deci exist
puncte
k , k , k (t k 1, t k ) astfel ca
L =

k =1

f 2 ( k ) + g 2 (k ) + h 2 ( k )(t k t k 1 )

Not m cu D = [a, b] [a, b] [a, b]


definit astfel

(2.8)

i consider m func ia F : D

F(u, v, w ) = f 2 (u) + g2 (v ) + h2 (w )

(2.9)

Putem spune c F este continu pe domeniul compact D 3 , deci


este i uniform continu pe acesta. Prin urmare, pentru orice > 0 exist
un > 0 astfel ca pentru orice dou puncte (u, v , w ) i (u, v , w ) D
cu proprietatea u u < , v v < , w w < s avem:

F(u, v , w ) F(u, v, w ) <

ba

(2.10)

335

Analiz Matematic

Fie diviziunea

([a,b])

< . Atunci pentru u = k ,

astfel ca

v = k , w = k , u = v = w = t k , inegalitatea (2.10) devine


F ( k , k , k ) F ( t k , t k , t k ) <
sau dac

(2.11)

ba

inem seama de (2.9) ob inem:

f 2 ( k ) + g 2 (k ) + h 2 ( k ) f 2 ( t k ) + g 2 ( t k ) + h 2 ( t k ) <

ba

(2.12)

Calcul m
L (F, t k ) =

k =1

k =1

f 2 ( k ) + g 2 (k ) + h 2 ( k )(t k t k 1 )

f 2 ( t k ) + g 2 (t k ) + h 2 (t k )( t k t k 1 )

f 2 (t k ) + g 2 (t k ) + h 2 (t k ) (t k t k 1 ) <

f 2 ( k ) + g 2 (k ) + h 2 ( k )

k =1

(t

b a k =1

t k 1 ) =

(b a ) =
ba

Prin urmare putem scrie


lim L = lim (F, t k ) =

f 2 ( t ) + g 2 ( t ) + h 2 ( t )dt

Rezult
L( ) =

f 2 ( t ) + g 2 ( t ) + h 2 ( t )dt

Fie drumurile

1 : [a1, b1 ]
2 : [a 2 , b 2 ]

, 1 C0 ([a1, b1 ])
3

, 2 C0 ([a 2 , b 2 ])

Defini ie:
Drumurile 1 i 2 sunt echivalente
aplica ie continu i strict cresc

(1 2 ) , dac exist o
toare : [a1, b1 ] [a 2 , b 2 ] astfel ca:

(a1 ) = a 2

(b1 ) = b 2
(t ) = ((t )) () t [a , b ]
1 1
2
1

336

(2.13)

Maria Piticu

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Din defini ia dat , deoarece ([a1, b1 ]) = [a 2 , b 2 ], se vede imediat c dou


drumuri echivalente au aceeai imagine.
------------------------------------------------------------------------------------------

De asemenea se poate demonstra urm toarea:


Propozi ie:
Un drum echivalent cu un drum rectificabil este i el rectificabil,
drumurile avnd aceeai lungime.
Demonstra ie:
Fie

1 : [a1, b1 ]
2 : [a 2 , b 2 ]

, 1 = (f1, g1, h1 )
3

, 2 = (f2 , g2 , h2 )

drumurile echivalente i
x = f1 (t ) , y = g1 (t ) , z = h1 (t ) , t [a1, b1 ]

(2.14)

o reprezentare parametric a lui 1 , iar

x = f2 ( ) , y = g2 () , z = h2 ( ) , [a 2 , b 2 ]

(2.15)

o reprezentare parametric a lui 2 .

: [a1, b1 ] [a 2 , b 2 ] este func ia care apare n condi ia de


echivalen a drumurilor 1 i 2 , atunci orice diviziune
2 = (a 2 = 0 < 1 < ... < n = b 2 )
Dac

a intervalului [a 2 , b 2 ] este imaginea prin a unei diviziuni

1 = (a1 = t 0 < t1 < ... < t n = b1 )

a intervalului [a1, b1 ] . Putem scrie:

k = (t k ) , k = 0, n

(2.16)

Reciproc, oric rei diviziuni 1 , i corespunde o diviziune 2 .


De asemenea, din defini ia echivalen ei drumurilor, avem
337

Analiz Matematic

f1 ( t ) = f2 [( t )] , g1 ( t ) = g 2 [( t )] , h1 ( t ) = h 2 [( t )]

(2.17)

pentru orice t [a1, b1 ] .


Putem scrie:
L 1 =
=

k =1

k =1

[f1 (t k ) f1 (t k 1 )]2 + [g1 (t k ) g1 (t k 1 )]2 + [h 1 (t k ) h 1 (t k 1 )]2

[f 2 ( k ) f 2 ( k 1 )]2 + [g 2 ( k ) g 2 ( k 1 )]2 + [h 2 ( k ) h 2 ( k 1 )]2

=
= L 2

(2.18)

Din (2.18) putem spune c mul imile de numere pozitive {L 1 } i {L 2 }

coincid. Limitele superioare ale irurilor formate coincid n cazul n care


acestea exist . Prin urmare, cele dou drumuri echivalente au aceeai
lungime.
Defini ie:
Numim curb n

o clas de drumuri din

echivalente.

Un exemplu de drumuri apar innd aceleiai curbe este dat de:

x = t
x = 2
1

1 : y = t , t [0,1] i 2 : y = 2 , 0,
2
z = t
z = 2

Func ia continu : [0,1] 0, este definit de (t ) = .


2
2

Relativ la curbe, se introduc urm toarele no iuni: imaginea curbei, ca fiind


imaginea unui drum con inut de curb ; curba simpl , ca fiind o curb care
con ine cel pu in un drum simplu; curba nchis , ca fiind o curb care
con ine cel pu in un drum nchis; curba rectificabil , ca fiind o curb care
con ine cel pu in un drum rectificabil; lungimea unei curbe rectificabile, ca
fiind lungimea comun a drumurilor care alc tuiesc aceast curb i aa
mai departe.
Trebuie s subliniem faptul c pentru o curb , notat cu ,
reprezentarea parametric a mul imii I( ) (numit imaginea curbei ) o
d m folosind reprezentarea parametric a mul imii I( )
un drum care apar ine acestei curbe.

338

, unde este

Maria Piticu

Astfel, curba o definim prin:

x = f (t )

: y = g(t ) , t [a, b]
z = h(t )

(2.19)

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se determine lungimea curbei definit de reprezentarea:

x = a cos t

: y = a sin t , t [0,2] ; a, b > 0


z = bt

Folosim formula (2.7) i avem:


L ( ) =

f 2 ( t ) + g 2 ( t ) + h 2 ( t )dt =

(2.20)

a 2 sin 2 t + a 2 cos 2 t + b 2 dt =

= a 2 + b 2 dt = 2 a 2 + b 2
0

---------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Integrala curbilinie de primul tip

La aceast no iune se poate ajunge pornind de la problema determin rii


masei unui fir material greu.
Fie un fir material ce ocup n
dat de reprezentarea parametric
x = f (t )

: y = g( t ) , t [a, b]
z = h( t )

Fie : I( )

imaginea unei curbe , rectificabile,

(3.1)

func ia densitate.

Not m cu (t ) curba rectificabil definit de reprezentarea:


x = f ( )

( t ) : y = g( ) , [a, t ] [a, b]
z = h( )

(3.2)

339

Analiz Matematic

Lungimea ei, notat l(t ) , conform (2.7) este dat de integrala:


t

l(t ) = f 2 ( ) + g2 ( ) + h2 ( )d

(3.3)

Putem spune c
interval.
Fie o diviziune

l : [a, b]

([a,b]) ,

este o func ie cresc toare pe acest

= (a = t 0 < ... < t n = b ) i punctele

k [t k 1, t k ] , k = 1, n , arbitrar alese n intervalele corespunz toare.

Putem afirma c masa M a firului material poate fi aproximat


urm toarea sum :

prin

M [f (k ), g(k ), h(k )][l(t k ) l(t k 1 )] = (, l)

(3.4)

k =1

Aceasta este o sum


([a, b]) .

Stieltjes scris

pentru func iile , l i o diviziune

Evident, masa firului este aproximat mai bine dac consider m diviziuni
* cu * < .
Astfel, pentru un ir de diviziuni ( n )nN , n

([a,b])

cu lim n = 0 ,
n

masa firului material este:


b

M = lim n (, l) = [f (t ), g(t ), h(t )]dl(t )


n

(3.5)

Prin urmare, masa unui fir material se poate calcula cu o integral


Stieltjes. Exist i alte probleme care pot fi rezolvate cu o astfel de
integral ; de exemplu problema determin rii sarcinii electrice totale a unui
fir material atunci cnd se cunoate densitatea de reparti ie n fiecare
punct al firului.
Fie un domeniu D 3 care con ine imaginea curbei rectificabile dat
de reprezentarea (3.1) i o func ie F : D .

340

Maria Piticu

Defini ie:
Dac exist integrala Stieltjes:
b

F[f (t ), g(t ), f (t )]dl(t )

(3.6)

atunci spunem c F este integrabil Stieltjes n raport cu func ia l n


lungul curbei .
Integrala (3.6) o not m

F(x, y, z)dl

(3.7)

i o numim integrala curbilinie de primul tip a func iei F n lungul


curbei .

n cele ce urmeaz vom ar ta c nici existen a, nici valoarea integralei


curbilinii (3.7) nu depind de alegerea drumului, ci numai de curba .
Teorema 1:
Fie drumurile 1 i 2 definite de:

x = f1 (t )
x = f2 ( )

1 : y = g1 (t ) t [a1, b1 ] , 2 : y = g2 ( ) [a 2 , b 2 ]
z = h (t )
z = h ()
1
2

i func ia F : D
I(1 ) .

, D fiind un domeniu care con ine mul imea

Dac drumurile 1 i 2 sunt echivalente, atunci existen a uneia


dintre integralele Stieltjes,
b

F[f (t ), g (t ),h (t )]dl (t ) i F[f (), g (),h ()]dl ()


1

implic existen a celeilalte precum i egalitatea lor.


Demonstra ie:
Presupunem c prima integral exist . Fie

1 = (a1 = t 0 < t1 < t 2 < ... < t n = b1 )

o diviziune a intervalului [a1, b1 ] . Func ia care apare n condi ia de


echivalen

a drumurilor 1 i 2 , asociaz lui 1 o diviziune:

341

Analiz Matematic

2 = (a 2 = 0 < 1 < 2 < ... < n = b 2 )


a intervalului [a 2 , b 2 ] astfel ca (t k ) = k .
Fie k [t k 1, t k ] . Prin func ia

k [k 1,k ] astfel c k = (k ) .

, acestuia i corespunde punctul

Din 1 2 , pentru orice t [a1, b1 ] avem l1 (t ) = l2 () ; f1 (t ) = f2 ((t )) ;

g1 (t ) = g2 ((t )) i h1 (t ) = h2 ((t )) .

Prin urmare, putem scrie:


n

F[f (
1

k =1

F[f
k =1

), g1 ( k ), h1 ( k )] [l1 (t k ) I1 (t k 1 )] =

(k ), g2 (k ), h 2 (k )] [l 2 (k ) I2 (k 1 )]

adic

1 (F, l1 ) = 2 (F, l2 )

(3.8)

este uniform continu pe [a1, b1 ] rezult c n cazul


n care 1 0 , atunci i 2 0 . Concluzia teoremei rezult din (3.8)

Cu observa ia c

prin trecere la limit .


n leg tur cu calculul integralei curbilinii de primul tip, demonstr m:
Teorema 2:
Dac curba definit de reprezentarea:
x = f (t )

: y = g( t ) t [a, b]
z = h( t )

este neted iar func ia F este continu


con ine imaginea lui atunci:

pe un domeniu D

care

2
2
2
F(x, y, z )dl = F[f (t ), g(t ),h(t )] f (t ) + g (t ) + h (t )dt

342

(3.9)

Maria Piticu

Formula (3.9) ne spune c o integral curbilinie de primul tip se


calculeaz cu ajutorul unei integrale Riemann simple.
Demonstra ie:
Vom folosi rezultatul (1.19) referitor la calculul unei integrale Stieltjes.
Este suficient s ar t m c func ia cresc toare l : [a, b]
t

l(t ) = f 2 ( ) + g2 ( ) + h2 ( )d

(3.10)

are derivata continu pe (a, b ) .


ntr-adev r, apelnd la formula de derivare n raport cu parametrul, a unei
integrale cu parametru, ob inem:

l(t ) = f 2 (t ) + g2 (t ) + h2 (t )

(3.11)

Aceasta este continu deoarece f , g, h C1 ([a, b])


Atunci, conform (1.19) avem

F( x, y, z ) dl = F[f ( t ), g( t ), h( t )] l( t )dt = F[f ( t ), g( t ), h( t )] f 2 ( t ) + g 2 ( t ) + h 2 ( t ) dt

Aplica ii ale integralei curbilinii de primul tip

Pentru un fir material care este imaginea n 3 a unei curbe simple,


rectificabile i (x, y, z ) este func ia densitate, putem determina:
1) Lungimea firului
L( ) = dl

(3.12)

2) Masa firului

M = ( x, y, z ) dl

(3.13)

343

Analiz Matematic

3) Coordonatele centrului de greutate


x = 1 x( x, y, z ) dl

M
y g = 1 y( x, y, z ) dl
M
z = 1 z( x, y, z ) dl

(3.14)

4) Momentele de iner ie

IOX =

(y

+ z 2 ) ( x, y, z ) dl

I XOY = z 2 ( x, y, z )dl

IO =

(x

(3.15)

+ y 2 + z 2 ) ( x, y, z ) dl

Prin analogie, se pot da expresiile i pentru celelalte momente de iner ie.


9.4. Integrale curbilinii de al doilea tip

La aceast no iune se poate ajunge pornind de la determinarea lucrului


mecanic.
Fie un segment AB determinat de punctele A (x1, y1, z1 ) i B(x 2 , y 2 , z 2 )
(figura 6)

- Figura 6 -

344

Maria Piticu

Not m cu r1 i r2 vectorii de pozi ie ai punctelor A i B.

f
f
f
f
r1 = x1 i + y1 j + z1k
f
f
f
f
r2 = x 2 i + y 2 j + z 2k
f

(4.1)

Fie F = P i + Q j + Rk o for

constant

care ac ioneaz

asupra unui

punct material ce se deplaseaz pe AB de la A spre B.

tim c lucrul mecanic efectuat de for a F este dat de produsul scalar:

f
ff f
L = F AB = F(r2 r1 ) =

(4.2)

= P(x 2 x1 ) + Q(y 2 y1 ) + R(z 2 z1 )

Prin generalizare, fie o curb


reprezentarea parametric :

din

x = f (t )

: y = g(t ) t [a, b]
z = h(t )

, rectificabil , dat

de

(4.3)

D 3 astfel ca I( ) D i o func ie vectorial


f
3

, F = [P, Q,R] .

un domeniu

f
F:D

- Figura 7 Cnd t parcurge continuu intervalul [a, b] de la a la b, punctul

corespunz tor, M(t ) I( ) parcurge aceast mul ime ntr-un sens pe


care-l numim direct. n caz contrar, cnd t parcurge continuu intervalul
[a, b] de la b la a, punctul M(t ) parcurge I( ) n sens invers.

345

Analiz Matematic

Curba mpreun cu sensul direct de parcurgere a lui ( ) se ntoeaz


cu + . n mod asem n tor, se definete . (figura 7).
Fie o diviziune

([a,b])

= (a = t 0 < t1 < t 2 < ... < t n = b )

i punctele arbitrar alese k [t k 1, t k ] , k = 1, n

Lucrul mecanic al for ei variabile F ce ac ioneaz asupra unui punct


material care se deplaseaz pe I( ) n sens direct poate fi aproximat prin
L

P[f (
k =1

Q[f (
k =1

k =1

), g( k ),h( k )] [f (t k ) f (t k 1 )] +

), g( k ),h( k )] [g(t k ) g(t k 1 )] +

), g( k ),h( k )] [h(t k ) h(t k 1 )]

R[f (

Se observ c
putem scrie:

(4.4)

sumele din dreapta sunt sume Riemann-Stieltjes, deci

L (P, f ) + (Q, g) + (R, h)

(4.5)

Prin urmare, lucrul mecanic este dat de suma a trei integrale Stieltjes.
b

L P[f ( t ), g( t ), h( t )]df ( t ) + Q[f ( t ), g( t ), h( t )]dg( t ) +


a

(4.6)

+ R[f ( t ), g( t ), h( t )]dh( t )
a

Defini ie:
Dac
este o curb
rectificabil orientat , dat de
f
f
3
reprezentarea (4.3), dac F : I( )
, F C0 (I( )) i dac exist
integralele Stieltjes:
b

P[f ( t ), g( t ), h( t )]df ( t ) ,

atunci suma lor se noteaz :

346

Q[f ( t ), g( t ), h( t )]dg( t ) ,

R[f (t ), g(t ),h(t )]dh(t )


a

Maria Piticu

P( x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R( x, y, z )dz

(4.7)

i se numete integrala curbilinie de al doilea tip a func iei vectoriale

F n lungul curbei .

n cazul de fa spunem c
coordonatele n lungul curbei .

F este integrabil

n raport cu

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Pentru integrala (4.7) putem folosi nota ia simpl

f f
F
d r , dac not m:

f
f
f
f
d r = dx i + dy j + dzk

-----------------------------------------------------------------------------------------Propriet i:

1) Integrala curbilinie de al doilea tip depinde de sensul de parcurgere a


lui .

f f

f f

Fd r = Fd r

(4.8)

f
f
F1 i F2 sunt integrabile n raport cu coordonatele n lungul
f
f
curbei , atunci i func ia 1F1 + 2F2 (1, 2 ) are aceast
2) Dac

proprietate i

( Ff + Ff )d fr = Ff d fr + Ff d rf
1 1

2 2

(4.9)

3) Dac = 1 2 este juxtapunerea curbelor 1,2 iar F este o func ie

integrabil n raport cu coordonatele n lungul curbelor 1 i 2 , atunci F


este integrabil n raport cu coordonatele n lungul lui i avem

f f
f f
f f
F
d
r
=
F
d
r
+
F

dr

1+

2+

(4.10)

347

Analiz Matematic

4) Dac drumurile rectificabile 1 i 2 sunt echivalente ( 1 2 ) i dac

f
F este integrabil n raport cu coordonatele n lungul lui 1 i 2 , atunci

f f
f f
Fd r = Fd r

(4.11)

n leg tur cu calculul integralei curbilinii de al doilea tip, subliniem


urm toarea:
Teorem :
Dac este o curb neted dat de reprezentarea:

x = f (t )

: y = g(t ) t [a, b]
z = h(t )

3
(I( ) D) este func ie continu pe D , atunci exist
iar F : D 3
i sunt egale urm toarele integrale

P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz =

= {P[f (t ), g(t ), h(t )]f (t ) +Q[f (t ), g(t ),h(t )]g(t ) +


a

(4.12)

+ R[f (t ), g(t ),h(t )]h(t )}dt

(4.12) ne arat c o integral curbilinie de al doilea tip se calculeaz cu


ajutorul unei integrale Riemann simple.
Demonstra ie:
Deoarece curba a fost presupus neted , nseamn c func iile f , g, h

au derivat continu pe [a, b] . Putem folosi formula de reducere a unei


integrale Stieltjes la o integral Riemann i ob inem:

P( x, y, z )dx = P[f ( t ), g( t ), h( t )]f ( t )dt

Q( x, y, z )dy = Q[f (t ), g(t ),h(t )]g(t )dt

R( x, y, z )dz = R[f ( t ), g( t ), h( t )]h( t )dt

348

(4.13)

Maria Piticu

Prin adunare, ob inem (4.12).


Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se calculeze:

I = ydx xdy + x 2 + y 2 + z 2 dz

(4.14)

unde curba este definit de reprezentarea parametric :

x = t cos t + sin t

: y = t sin t + cos t
z = t + 1

t [0, ]

n cazul de fa avem:
f ( t ) = t cos t + sin t

g( t ) = t sin t + cos t

h( t ) = t + 1

(4.15)

f ( t ) = t sin t
g( t ) = t cost
h( t ) = 1

Aplicnd (4.12) ob inem:

I = [(t sin t + cos t )t sin t ( t cos t + sin t )t cos t + ( t cos t + sin t ) +

+ (t sin t + cos t ) + (t + 1) ]dt =


2

(3t

+ 2t + 2 dt = 3 + 2 + 2

---------------------------------------------------------------------------------------------

9.5. Formula lui Green

Vom studia leg tura dintre integrala dubl i integrala curbilinie de al


doilea tip. La nceput, vom trata aceast problem pentru domenii simple
fa de ambele axe de coordonate, iar apoi pentru domenii care se pot
descompune ntr-un num r finit de astfel de domenii simple.
Fie D

, un domeniu simplu fa

D = {(x, y )

de axa OY (figura 8) definit de:


x [a, b], y [(x ), (x )] ,

, C0 ([a, b]) , (x ) (x ) pe [a, b] }

(5.1)

349

Analiz Matematic

- Figura 8 Pentru frontiera acestui domeniu folosim nota ia, D i observ m c este
format din imaginile a patru curbe:
(5.2)
D= AB BB1 B1A1 A1A
Pe frontiera D lu m ca sens pozitiv de parcurgere, sensul trigonometric
(sensul dat pe D de un observator care prin deplasare pe aceast
curb , las domeniul D n stnga, (figura 8).
Lem :
Dac

(5.1) iar P : D

este un domeniu simplu fa

de axa OY dat de

este o func ie continu i derivabil pe D cu

continu pe D , atunci:
P ( x, y )dxdy = P( x, y )dx
D y
D +

Demonstra ie:
*) Calcul m:

(x )

P ( x, y )dxdy = dx
P dy =
y
a
( x ) y

P
y

(5.3)

[P( x, (x )) P( x, ( x ))]dx

(5.4)

**) Calcul m

P( x, y )dx = P( x, y )dx + P( x, y )dx + P( x, y )dx + P(x, y )dx

D +

AB

BB1

B1A1

A1A

innd seama de reprezent rile parametrice ale celor patru curbe ce


formeaz D .
x = t
x = b
AB :
t [a, b];
t [(b ), (b )] ;
BB1 :
y = t
y = (t )
350

Maria Piticu

x = t
t [b, a];
B1A 1 :
y = (t )

x = a
t [(a ), (a )]
A 1A :
y = t

Ob inem:
b

P(x, y )dx = P(t, (t ))dt + P(t, (t ))dt + [P(t, (t )) P(t, (t ))]dt

D +

(5.5)

Din (5.4) i (5.5) deducem:


P ( x, y )dxdy = P( x, y )dx

D +

Fie D 2 un domeniu simplu fa de OX (figura 9) definit de:


D = {( x, y ) 2 y [c, d], x [u( y ), v ( y )]
u, v C 0 ([a, b]) , u( y ) v ( y ) pe [c, d] }

- Figura 9 D= EF FF1 F1E1 E1E


Lema 2:
Dac D este un domeniu simplu fa

Q:D

este o func ie continu

continu pe D , atunci:
Q ( x, y )dxdy =

x
D

(5.7)

de axa OX dat de (5.6) iar


i derivabil

Q( x, y )dy

(5.6)

pe D cu

Q
x

(5.8)

Demonstra ia este asem n toare cu cea precedet .


Teorem :

351

Analiz Matematic

de ambele axe de
Dac D 2 este un domeniu simplu fa
coordonate, iar P i Q : D
sunt func ii continue i derivabile pe D

Q
P
continue pe D , atunci:
i
y
x

cu

P( x, y )dx + Q( x, y )dy =

D +

Q P
dxdy
x y

(5.9)

(5.9) este Formula lui Green pentru domenii simple. Aceasta se ob ine
prin adunarea rela iilor (5.3) i (5.8).
S consider m acum un domeniu compact D
sub forma:
o

D = D1 D2 ... Dn , Di D j = pentru i j
unde D1...Dn sunt domenii compacte, simple fa
coordonate.

care se poate scrie


(5.10)
de ambele axe de

Fie de exemplu, D = D1 D 2 D3 (figura 10).

- Figura 10 Conform formulei (5.9) putem scrie:


3
Q P
Q P

dxdy =
dxdy =

x y
k =1 D x
y
D

P(x, y )dx + Q( x, y )dy =


k =1 D +
k

P(x, y )dx + Q( x, y )dy

D +

deoarece pe segmentele AB i BC apar integralele

P( x, y )dx + Q(x, y )dy = P( x, y )dx + Q( x, y )dy

AB

352

BA

Maria Piticu

P( x, y )dx + Q(x, y )dy = P( x, y )dx + Q( x, y )dy


BC

CB

Prin urmare, formula lui Green (5.9) r mne valabil i n cazul n care
domeniul compact D 2 se descompune ntr-un num r finit de domenii
simple fa de ambele axe de coordonate.
Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se calculeze:

( x ydx + xy dy )
2

(5.10)

unde este cercul x 2 + y 2 = 4


n cazul de fa

P(x, y ) = x 2 y i Q(x, y ) = xy 2 .

- Figura 11 Conform (5.9) ob inem:

I = x 2 ydx + xy 2 dy = x 2 + y 2 dxdy

Aceast integral dubl se poate calcula folosind coordonatele polare:

D:
2

x = r cos r [0,2]
y = r sin [0,2]
2

I = d r dr = 0
3

r4
4

(5.11)

= 8
0

---------------------------------------------------------------------------------------------

353

Analiz Matematic

9.6. Integrala curbilinie independent de drum

Una dintre problemele importante puse de fizic este aceea a


independen ei lucrului mecanic fa de drum, adic valoarea lucrului
mecanic s nu depind de curba pe a c rei imagine se deplaseaz
punctul material, ci numai de capetele acesteia. n acest sens, un
exemplu ne este oferit de for gravita ional .
Condi ii necesare i suficiente pentru ca o integral curbilinie de al doilea
tip s nu depind de drum ne sunt date de urm toarea:
Teorem :
Dac D

continu
pe
echivalente:

D,

f
F = [P, Q,R] , atunci urm toarele afirma ii sunt

1) Exist o func ie V : D

diferen iabil astfel ca


dV (x, y, z ) = P(x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz
2) Dac
cu I( ) D ,

3
este un domeniu simplu conex, iar F : D
, F este

(6.1)

este o curb inchis , neted , sau neted pe por iuni,

f f
F
dr = 0

(6.2)

3) Pentru orice dou

curbe cu I(1 ) D i I(2 ) D care au

capetele n punctele M0 i M D .

f f

f f

Fd r = Fd r

1+

2+

Demonstra ie:
1) 3)
Fie punctele fixate, dar arbitrar alese, M0(x0,y0,z0)D i M(x,y,z)D

354

(6.3)

Maria Piticu

- Figura 12 Fie 1 o curb simpl , neted


reprezentarea:
x = f ()

1 : y = g() [ t 0 , t ]
z = h()

cu capetele n M0 i M dat

de

(6.4)

I(1 ) D . Dac inem seama de condi ia (6.1) i de formula de calcul a


integralei curbilinii de al doilea tip, avem:
f f
F
d r = P(x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz =

1+

1+

x (x, y, z )dx + y (x, y, z )dy + z (x, y, z )dz =

1+

(6.5)

V df V dg V dh
d =
+
+
=
x d y d z d
t0
t

d = V[f (), g(), h()]

t
t0

= V (M) V (M0 )

t0

Din rezultatul (6.5) constat m c

valoarea integralei

f f

Fd r

depinde

1+

numai de punctele M i M0 , capetele curbei 1 .


Astfel, pentru orice alt curb
ob inem:
f f
F
d r = V(M) V(M0 )

2 cu I(2 ) D i capetele n M0 i M

2+

355

Analiz Matematic

3) 1)
Fie M0 (x 0 , y 0 , z 0 ) D punct fixat, M(x, y, z ) D un punct curent i o

curb cu capetele n M0 i M , MOM , cu I MOM D .

3
Fie F : D
, F [P, Q,R] func ia vectorial pentru care valoarea
integralei curbilinii pe orice curb MOM depinde numai de alegerea

punctului M .
Not m:
V (M) = V ( x, y, z ) =

M+

f f
Fd r

(6.6)

OM

Este suficient s ar t m c pe mul imea D ,

f
grad V (x, y, z ) = F(x, y, z )

(6.7)

- Figura 13 Fie punctul M(x + h, y, z ) D i avem:


f f
V ( x + h, y, z ) =
Fd r
M+

OM

Calcul m:

f f

V ( x + h, y, z ) V ( x, y, z ) =
M+

(6.8)

+
MM
'

f f

OM

+
MM
'

M+

OM

P( x, y, z )dx + Q( x, y, z )dy + R( x, y, z )dz =

+
MM
'

+
deoarece pentru MM
' avem reprezentarea:

356

f f

Fd r Fd r = Fd r =
+
MM
'

x +h

P( t, y, z )dt

(6.9)

Maria Piticu

x = t

y = y (const ) t [x, x + h]
z = z (const )

Cum P este func ie continu pe D, putem aplica o teorem de medie


pentru integrala Riemann ob inut . Deci exist (0,1) astfel ca:
V ( x + h, y, z ) V ( x, y, z ) = h P( x + h, y, z )
(6.10)
Folosim din nou continuitatea lui P i pentru orice (x, y, z ) D calcul m:
V ( x + h, y, z ) V ( x, y, z )
lim
= lim P( x + h, y, z ) = P( x, y, z )
(6.11)
h 0
h 0
h
Prin urmare,

V
(x, y, z ) = P(x, y, z ) pentru orice (x, y, z ) D .
x

Cu ajutorul unui calcul asem n tor, se arat c :

V
V
= R pentru orice (x, y, z ) D .
= Q i
z
y

2) 3)
Fie 1 i 2 dou curbe netede avnd capetele n punctele M0 i M D
care au imaginile n D. (figura 12).
Not m = 1 2 curba nchis . Dac presupunem 2) adev rat , atunci

f f
f f
f f
F
d
r
=
F
d
r
+
F

d r = 0 , de unde deducem

2+

1+

2+

f f
f f
F
d
r
=
F

dr

3) 2) rezult
precedentului.

imediat

urmnd

un

ra ionament

asem n tor

Deci problema studiului ndependen ei fa de drum a unei ntegrale


curbilinii de al doilea tip revine la a recunoate dac expresia de sub
integral este o diferen ial exact .

357

Analiz Matematic

Teorem :
Dac func iile P, Q,R : D 3 , D domeniu simplu conex, au
derivatele par iale de ordinul nti continue pe D , atunci expresia:
P(x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz
(6.12)
este o diferen ial total exact , dac
(x, y, z ) D au loc egalit ile:

i numai dac

P Q Q R R P
=
=
=
,
,
y x z y x z

pentru orice

(6.13)

Demonstra ie:
Presupunem c (6.12) este o diferen ial exact , deci existt o
astfel c :
func ie V : D
(6.14)
dV (x, y, z ) = P(x, y, z )dx + Q(x, y, z )dy + R(x, y, z )dz
pentru orice (x, y, z ) D .
Rezult , c pentru orice (x, y, z ) D au loc rela iile
V = P ; V = Q ; V = R
x

(6.15)

Deoarece am presupus c P, Q, R au derivate par iale de ordinul nti


continue pe D , rezult c toate derivatele par iale de ordinul doi ale
func iei V sunt continue pe D . Dac ne referim numai la derivatele
mixte, putem scrie:

2 V P 2 V Q
;
=
=
yx y xy x
2 V Q 2 V R
;
=
=
zy z yz y

(6.16)

2 V R 2 V P
=
=
;
xz z zx x
Conform criteriului lui Schwarz referitor la egalitatea derivatelor mixte,
deducem (6.13)

P Q Q R R P
=
=
;
;
=
y x z y x z

358

Maria Piticu

Presupunem c au loc egalita ile (6.13) i s


astfel c
func ie V : D
dV = Pdx + Qdy + Rdz

ar t m c

exist

Fie M0 ( x 0 , y 0 , z 0 ) D punct fixat i M(x, y, z ) D un punct curent.


Fie func ia V : D

definit astfel
y

V ( x, y, z ) = P(t, y 0 , z 0 )dt + Q( x, t, z 0 )dt + R( x, y, t )dt

y0

x0

(6.14)

z0

i ar t m c V ( x, y, z ) = P( x, y, z ) .
x
Conform formulei de derivare a unei integrale cu parametru, avem:
y

V = P( x, y , z ) + Q ( x, t, z )dt + R ( x, y, t )dt =
0
0
0
x
y 0 x
z 0 x

( 6.13 )

= P( x, y 0 , z 0 ) + P ( x, t, z 0 )dt + P ( x, y, t )dt =
y 0 y
z 0 z

= P( x, y 0 , z 0 ) + P( x, y, z 0 ) P( x, y 0 , z 0 ) + P( x, y, z ) P( x, y, z 0 ) = P( x, y, z )
Analog, se arat c V = Q i V = R .
y
z
Deducem de aici, c func ia V a c rei diferen ial este cunoscut , se
poate determina cu ajutorul unei integrale curbilinii de al doilea tip
calculat pe un drum format din segmente paralele cu axele de
coordonate.
Exemple: -----------------------------------------------------------------------------------

1) S se calculeze:

y3
I = e x 2 xy + x 2 y + dx + (x 2 + y 2 )dy

pe o curb
B(3,4 ) .

din

a c rei imagine are capetele n punctele A (1,1) i

359

Analiz Matematic

Verific m mai nti c expresia de sub integral este o diferen ial exact :

y3
x
2

(
)
P
x
,
y
e
2
xy
x
y
=
+
+

x
2
2
Q( x, y ) = e (x + y )
P = e x (2 x + x 2 + y 2 )

P Q
y

y x
Q = e x (2 x + x 2 + y 2 )
x

- Figura 14 Alegem = AC CB (figura 14). Reprezent rile parametrice ale celor


dou segmente sunt:
x = t
x = 3
t [1,3]
t [1,4]
AC :
CB :
y = 1
y = t

y3
I = e x 2xy + x 2 y + dx + x 2 + y 2 dy +
3

AC

CB

y3
e x 2xy + x 2 y + dx + x 2 + y 2 dy =
3

1
= e 2t + t + dt + e 3 9 + t 2 dt = 57e 3 e
3

1
1

2) S se calculeze:

I=

xdx + ydy + zdz

(x

+ y 2 + z2

unde este o curb din


A (1,2,2) i B(0,3,4 ) .

360

a c rei imagine are capetele n punctele

Maria Piticu

n cazul de fa :

x
P( x, y, z ) =
3
2
2

(x + y + z 2 ) 2

Q( x, y, z ) =
3
(x 2 + y 2 + z 2 ) 2

z
R( x, y, z ) =
3

(x 2 + y 2 + z 2 ) 2

i constat m c
P Q
3 xy
=
=
2
y
x

x + y2 + z2

3 yz
Q R
=
=

2
z
y

x + y2 + z2

3 xz
R = P =
x z
x2 + y2 + z2

- Figura 15 ___

___

___

Alegem curba format din segmentele = AC CD DB (figura 15).


x = t
x = 0
x = 0

AC : y = 2 t [1,0 ] , CD : y = t t [ 2,3 ] ,
DB : y = 3 t [2,4 ]
z = 2
z = 2
z = t

361

Analiz Matematic

I=

... + ... + ... =

AC

DB

CD

(t

tdt
2

+ 8)

+
2

+ 4)

+
2

(t
2

tdt
2

+ 9) 2
3

= 2
t2 + 8 0
t 2 + 4 2
t 2 + 9 2 15
--------------------------------------------------------------------------------------------=

(t

tdt

9.7. Exerci ii rezolvate

1) S se calculeze lungimea astroidei de ecua ie x 3 + y


2

= a 3 , a > 0.
2

Deoarece astroida este o curb simetric fa de axele de coordonate,


lungimea ei se poate calcula folosind numai por iunea din primul cadran

L = dl = 4 dl

Deoarece avem ecua ia astroidei, putem


parametric lund ca parametru coordonata x
x = x
:
3 , x [0, a ]
y = (a 2 3 x 2 3 ) 2

folosi

reprezentare
(7.1)

Atunci
a

L = 4 dl = 1 + x
1

2)

(a

x 3 dx = 4a
2

13

dx = 6a

calculeze masa unui fir material de densitate


(x, y, z ) = x + y + z care ocup n 3 imaginea unei curbe definit

astfel
362

se

23

Maria Piticu

1 : x 2 + y 2 = 4; x, y 0
= 1 2 unde
y, z 0
2 : y + z = 2;

Masa o calcul m conform formulei:


M = ( x + y + z )dl = ( x + y + z )dl +

(x + y + z )dl

Pentru 1 care este un sfert al cercului x 2 + y 2 = 4 situat n primul


cadran, putem folosi o reprezentare parametric apelnd la coordonatele
polare:
x = 2 cos

1 : y = 2 sin , 0,
(7.2)
2
z = 0

Pentru 2 care este un segment situat, n planul (YOZ ) , anume pe


dreapta y + z = 2 , putem da o reprezentare alegnd ca parametru
variabila z .
x = 0

2 : y = 2 z , z [0,2]
(7.3)
z = z

Atunci

M = 2(cos + sin ) 4 sin 2 + 4 cos 2 d + 2 2dz = 8 + 4 2 = 4(2 + 2 )

363

Analiz Matematic

3) S se calculeze coordonatele centrului de greutate ale unui fir material


de densitate (x, y ) = y , care este imaginea n 2 a curbei dat de
reprezentarea parametric

x = a(t sin t )
, t [0,2] , a > 0
:
y = a(1 cos t )

(7.4)

Coordonatele centrului de greutate le calcul m conform formulelor


xg =

x(x, y )dl

( x, y )dl

, yg =

y(x, y )dl

(7.5)

( x, y )dl

Calcul m separat cele trei integrale care intervin n (7.5).

( x, y )dl =

ydl =

a(1 cos t ) 2a sin t dt = 2a a sin 2 t dt = 2a 2a


2
2
0

t
x(x, y )dl = x ydl = a(1 sin t ) a(1 cos t ) 2a sin dt =
2

= 2a 2 2a

(t sin t ) sin
0

t
dt = 2 2 a 2 2a
2

y( x, y )dl = y ydl = a 2 (1 cos t ) 2 2a sin t dt =


2

0
3

Rezult

sin

t dt = 12 a 2 2a
2
0
x g = a , y g = 6a .

= 2a

4) S se determine momentul de iner ie fa de axa OX a unui fir material


de densitate (x, y ) = x 2 care ocup n 2 imaginea curbei definit de
rela iile
3
x = a cos t
, t [0,2] , a > 0
:
(7.6)
y = a sin 3 t

364

Maria Piticu

I0 X = y 2 ( x, y )dl = x 2 y 2 dl =

= a 4 sin 6 t cos 6 t

(3a cos 2 t sin t )2 + (3a sin 2 t cos t )2 dt =

= 3a 5 sin 6 t cos 6 t sin t cos t dt = 3a


70
0

5) S se calculeze:

I = (z y )dx + (x z )dy + (y x )dz

3
unde imaginea n
a curbei este conturul triunghiului ale c rui
vrfuri sunt punctele A (a,0,0 ) , B(0, b,0 ) i C(0,0, c ) , a, b, c > 0

Deoarece = AB BC CA , integrala o calcul m:

... = ... + ... + ...

AB

BC

CA

C ut m reprezent ri parametrice pentru cele trei segmente folosind


ecua iile dreptelor corespunz toare.

365

Analiz Matematic

x = t
x = 0

, t [b,0]
AB : y = b t + b , t [a,0] ; BC : y = t

a
c
z = 0
z = t + c

b
a
x = t + a

CA : y = 0
, t [c,0] ;
z = t

I = b t b b t dt + c t c c t dt + a t a a t dt = ab + bc + ac
c
b
a
a a
b b
c c
0

6) S se calculeze

I = y 2 dx + z 2dy + x 2 dz

unde I( ) se afl

pe sfera x 2 + y 2 + z 2 = a 2 la intersec ia cu cilindrul

x 2 + y 2 ax = 0 cu z 0 .

Putem ob ine o reprezentaare parametric a curbei dac folosim


coordonatele cilindrice ale unui punct M(x, y, z ) I( ) definite prin:

x = r cos

y = r sin
z = z

366

(7.7)

Maria Piticu

mpunnd condi ia ca (7.7) s verifice ecua ia sferei i a cilindrului,


ob inem pentru reprezentarea parametric

x = a cos2


: y = a sin cos , ,
2 2
z = a sin

(7.8)

Atunci:

I = [a 2 sin 2 cos 2 ( 2a cos sin ) + a 2 sin 2 (a cos 2 a sin 2 ) +

sin
cos ]d = 2a 3 sin 3 cos 3 d + a 3 sin 2 cos 2 d
+ a 2 cos 4 a

sin

a 3 sin 4 d + a 3 cos 4

sin

d = a
sin
4

7) S se calculeze

I = (y z )dx + (z x )dy + (x y )dz

unde I( ) este situat


paralel cu axa OY,

la intersec ia cilindrului x 2 + y 2 = a 2 cu planul

x z
+ = 1, h
a h

Ca i n exemplul precedent, folosirea coordonatelor cilindrice, ne


conduce la urm toarea reprezentare parametric :

367

Analiz Matematic

x = a cos

, [0,2]
: y = a sin
z = h(1 cos )

(7.9)

Atunci:
2

I = [ (a sin h(1 cos ))( a sin ) + (h(1 cos ) a cos )(a cos ) +
0

+ (a cos a sin )(h sin )]d =


2

= [ a 2 sin 2 + ah sin ah sin cos + ah cos


0

ah cos 2 a 2 cos 2 + ah sin cos ah sin 2 ]d =


2

= [ a 2 ah + ah sin + ah cos + ah sin cos ]d = 2 a( a + h )


0

8) S se calculeze:

I = y 2 + z 2 dx + z 2 + x 2 dy + x 2 + y 2 dz

unde este segmentul din


A ( 1,1,1) i B(2,2,2) .
Pe segmentul
reprezentarea

a c rui imagine are capetele n punctele

AB , evident avem

x = y = z , deci putem folosi

x = t

: y = t , t [ 1,2]
z = t

(7.10)

Atunci:
2

I = 3 2 t dt = 3 2 tdt + 3 2 tdt =

9) S se calculeze

I=

368

y 2 z 2 dx + 2x 2 zdy + 2x 2 ydz

(2x + yz)2

15 2
2

Maria Piticu

unde este o curb a c rei imagine are capetele n punctele A (1,1,1) i

B(2,2,2) i nu traverseaz suprafa a de ecua ie 2x + yz = 0 .

Se constat c expresia de sub integral este o diferen ial exact i


atunci putem calcula integrala pe segmentul AB . Reprezentarea
parametric pentru este:

x = t

: y = t , t [1, 2]
z = t

Punctele acestui segment nu apar in suprafe ei 2x + yz = 0 c ci ar trebui


ca 2t + t 2 = 0 deci t = 0 i t = 2 .
Integrala devine:

2
t 2 + 4t
dt =
I=
2
3
1 (t + 2 )
2

369

Maria Piticu

CAPITOLUL X
INTEGRALA DE SUPRAFA

10.1. Pnze i suprafe e n

Expunerea o facem pentru 3 , extinderea la un spa iu cu un num r


oarecare de dimensiuni putndu-se face cu mult uurin .
No iunea de suprafa este un analog bidimensional al no iunii de curb .
Este, deci, natural ca teoria no iunilor de suprafa i de arie a suprafe ei
s urmeze pas cu pas teoria no iunilor de curb i de lungime a unei
curbe..
Fie D

un domeniu compact..

Defini ie:
3
Numim pnz n orice aplica ie continu

s = (f , g, h)

Aceast

aplica ie

(f (u, v ), g(u, v ),h(u, v ))

Mul imea:

I(s ) = (x, y, z )

duce
3

un

punct

s:D

(u, v ) D

punctul

(figura 1).

x = f (u, v ), y = g(u, v ), z = h(u, v ); (u, v ) D

se numete imaginea pnzei.


Vom spune c rela iile:

x = f (u, v )

s : y = g(u, v ) (u, v ) D
z = h(u, v )

(1.1)

dau reprezentarea parametric a pnzei.

371

Analiz Matematic

- Figura 1 Fie dou puncte distincte (u, v ) i (u, v ) D . Dac


atunci spunem c

punctul M(x, y, z ) I(s )

s(u, v ) = s(u, v ) ,
determinat de x = f (u, v ) ,

y = g(u, v ) , z = h(u, v ) este un punct multiplu al pnzei.

Defini ie:
Pnza s este simpl dac nu admite nici un punct multiplu.
Pentru pnza determinat de reprezentarea parametric
consider m urm torii determinan i func ionali:

A=

D(g, h)
D(h, f )
D(f , g)
; B=
; A=
;
D(u, v )
D(u, v )
D(u, v )

(1.1), s
(1.2)

Defini ie:
Pnza s : D 2 3 dat de (1.1) este neted , dac
f , g, h C1 (D) i dac A 2 + B 2 + C2 0 pe D .
Fie D i D' 2 dou domenii cumpacte i pnzele s i s' definite de
urm toarele rela ii parametrice:

x = f (u, v )

s : y = g(u, v )
z = h(u, v )

372

x = (u, v )
(u, v ) D ; s : y = (u, v )
z = (u, v )

(u, v ) D'

(1.3)

Maria Piticu

Defini ie:
Spunem c cele dou pnze sunt echivalente (not m s s )
dac exist o func ie continu i bijectiv : D D' , = (1,2 )
astfel ca
s(u, v ) = s[(u, v )] , (u, v ) D
(1.4)

Rela ia vectorial (1.4) este echivalent cu rela iile scalare:

f (u, v ) = [1 (u, v ), 2 (u, v )]

g(u, v ) = [1 (u, v ), 2 (u, v )]


h(u, v ) = [ (u, v ), (u, v )]
1
2

(1.5)

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Se demonstreaz c :
a) Dou pnze echivalente au aceeai imagine
b) Dac dou pnze sunt echivalente i una dintre ele este simpl
(neted ), atunci i cealalt este simpl (neted ).
-----------------------------------------------------------------------------------------Defini ie:
Numim suprafa
not m cu S)

o clas

de pnze echivalente (o

Ca i n cazul curbelor, pentru reprezentarea parametric a unei


suprafe e vom folosi reprezentarea unei pnze din aceast clas .
De asemenea, vom numi suprafa
simple (netede) echivalente.

simpl

(neted ), o clas

de pnze

Fie, n continuare, domeniul compact D 2 a c rui frontier , , este o


curb simpl , nchis , neted , sau neted pe por iuni. Este cunoscut
faptul c un astfel de domeniu din 2 este un domeniu care are arie.
Presupunem c

are reprezentarea parametric :

x = (t )
, t [a, b]
:
y = (t )
Fie S o suprafa simpl , neted din

(1.6)
3

dat de reprezentarea:

373

Analiz Matematic

x = x

, (x, y ) D
S : y = y
z = f (x, y )

Curba din

(1.7)

definit de

x = (t )

, t [a, b]
: y = (t )
z = f [(t ), (t )]

(1.8)

o numim bordura lui S i o not m bS .


Se constat imediat c este o curb neted sau neted pe por iuni i
c proiec ia n planul XOY a mul imii I( ) este I( ) (figura2)

- Figura 2 Fie o diviziune

= (D1,D2 ,..., Dn )

- Figura 3 -

(D) a domeniului compact D :

unde Dk k = 1, n sunt domenii compacte cu proprietatea c

(1.9)
n

k =1

Di D j = pentru i j .
Fie punctele (x k , y k ) Dk arbitrar alese i Mk ( x k , y k , f ( x k , y k )) I(S ) .

374

= D;

Maria Piticu

Prin punctul Mk ducem planul tangent k la suprafa a S i consider m


cilindrul care are drept curb directoare frontiera lui Dk i generatoarea
paralel cu axa OZ. Acest cilindru determin pe planul tangent k un
domeniu Tk (figura 3) cu prporietatea c Dk = pr( XOY )Tk .
Dac not m:

k = ( k , ( XOY )) = nk , OZ

(1.10)

unde nk este normala la suprafa a S n punctul Mk, atunci putem spune


c :
ariaDk = ariaTk cos k
(1.11)
Putem afirma c folosind diviziunea
poliedral :

(D) am determinat o suprafa

= Tk

(1.12)

k =1

a c rei arie este


n

aria = ariaTk

(1.13)

k =1

S consider m un ir de diviziuni ( n )nN , n

(D)

felul acesta, form m irul de numere pozitive aria n

cu lim n = 0 . n
n

nN

Defini ie:
Spunem c suprafa a S are arie dac irul aria n

m rginit superior. Limita superioar


suprafe ei S.

ariaS = lim aria n


n

nN

este

a acestui ir se numete aria

(1.14)

375

Analiz Matematic

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Suprafa a S are arie dac toate pnzele din care este ea format au arie.
Valoarea comun a ariilor acestor pnze, este aria suprafe ei (ca i n
cazul drumurilor, se demonstreaz c dou pnze echivalente au aceeai
arie).
------------------------------------------------------------------------------------------

Teorem :
Dac S este o suprafa
x = x

S : y = y
z = f (x, y )

neted , dat de reprezentarea:


(x,y)D

unde D 2 este un domeniu compact cu frontiera neted sau neted


pe por iuni, atunci suprafa a S are arie i
ariaS =

1 + p 2 + q2 dxdy

(1.15)

unde p = f i q = f
x
y
Demonstra ie:
Fie un punct M(x, y, f (x, y )) I(S ) i r vectorul s u de pozi ie definit de:

r (x, y ) = x i + y j + f (x, y )k

(1.16)

i j k
r r

n=
= 1 0 p = p i q j + k
x y
0 1 q

(1.17)

Este cunoscut faptul c normala la suprafa a S n punctul M(x, y, f (x, y ))


este dat de:

Dac

cos =

cos =

376

( )

= (n, OZ ) = n, k , atunci:
nk
nk

1
1 + p 2 + q2

1
1 + p 2 + q2

(1.18)

Maria Piticu

Cum pentru diviziunea

(D) considerat

, am notat cu k = n k , OZ ,

putem afirma c :

cos k =

unde pk =

(1.19)

1 + pk2 + qk2

f
(xk , y k ) i qk = f (xk , y k )
x
y

Conform rela iei (1.11) re inem c :

ariaDk =

1 + pk2 + qk2

ariaTk

(1.20)

i avem
aria =

ariaT =
k

k =1

1 + p k2 + qk2 ariaD k = (F, ( x k , y k ))

k =1

n membrul drept al ultimei egalit i avem o sum

(1.21)

Riemann a func iei

F(x, y ) = 1 + p + q relativ la diviziunea (D) i la punctele arbitrar


alese (x k , y k ) Dk . Deoarece F este continu pe D (compunere de
func ii continue), rezult c F este integrabil pe D .
2

Considernd un ir de diviziuni ( n )nN cu lim n = 0 , prin trecere la


n

limit n (1.21) avem

( (

))

ariaS = lim n F, x nk , y nk = 1 + p 2 + q2 dxdy


n

deci

ariaS = 1 + p 2 + q2 dxdy
D

377

Analiz Matematic

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se calculeze aria suprafe ei dat de reprezentarea parametric :


x = x

D : y = y
z = x 2 + y 2

( x, y ) D

unde D = (x, y )
Suprafa
z =R.

x2 + y2

pe un paraboloid i este delimitat

este situat

de planul

Domeniul D este discul centrat n origine de raz R .


ariaS =

1 + p 2 + q2 dxdy =

1 + 4 x 2 + 4 y 2 dxdy =

1 + 4r 2 rdr =

1 + 4R 2
6

---------------------------------------------------------------------------------------------

n cele ce urmeaz , vom da o alt form integralei (1.15) apelnd la o


transformare regulat definit prin:

x = (u, v )

y = (u, v )

(u, v ) D*

unde , C1(D*) ,

378

D(, )
0 pe D * .
D(u, v )

(1.22)

Maria Piticu

Folosind (1.22), pentru suprafa a S ob inem reprezentarea parametric


x = (u, v )

(u, v ) D *
S : y = (u, v )
(1.23)
z = f [(u, v ), (u, v )]

Calcul m:
z f f
u = u + u

z = f + f
v v v
sau mai putem scrie:
z f x f y
u = x u + y u

z = f x + f y
v x v y v

(1.24)

Din sistemul liniar (1.24) deducem:


D(z, y )

f D(u, v )
=
= p;
u D(x, y )
D(u, v )

D(x, z )

f D(u, v )
=
=q
y D(x, y )

(1.25)

D(u, v )

F cnd schimbarea de variabile (1.22) n integrala (1.15) ob inem:


2

ariaS =

1 + p + q dxdy =
2

D*

D( x, y )
D( y, z )
D( z, x )

+
+
dudv =
D(u, v )
D(u, v )
D(u, v )

A 2 + B 2 + C 2 dudv

D*

Prin urmare, dac suprafa a neted S este dat de reprezentarea:


x = (u, v )

S : y = (u, v ) (u, v ) D *
(1.29)
z = (u, v )

atunci

ariaS = A 2 + B 2 + C2 dudv

(1.30)

D*

379

Analiz Matematic

unde am notat

D(, )
D(u, v )
D(, )
B=
D(u, v )
D(, )
C=
D(u, v )
A=

(1.31)

10.2. Integrala de surprafa

S consider m o suprafa
parametric :

de primul tip

din

neted , dat

de reprezentarea

x = f (u, v )

S : y = g(u, v ) (u, v ) D
z = h(u, v )

(2.1)

unde D 2 este un domeniu compact care are arie (frontiera lui este o
curb simpl , neted sau neted pe por iuni).
Fie o func ie F : I(S )

Consider m o diviziune
n

compacte astfel ca

, func ie continu pe aceast mul ime.

(D) , definit
o

prin = (D1,D2 ,..., Dn ) cu Dk

= D i Di D j = pentru i j .

k =1

Conform rela iilor (2.1) fiec rui domeniu compact Dk i corespunde o


por iune Sk din S .
De asemenea, fiec rui punct

(uk , v k ) Dk

(k , k , k ) I(Sk ) definit de rela iile:


k = f (uk , v k )

k = g(uk , v k )
= h(u , v )
k
k
k

380

i corespunde punctul

(2.2)

Maria Piticu

Form m suma Riemann:


(F, ( k , k , k )) =

F(
k =1

k , k , k

) ariaS k

(2.3)

Defini ie:
Func ia F este integrabil pe suprafa a neted S , dac exist
un num r I cu proprietatea: pentru orice > 0 exist un > 0
astfel ca pentru orice diviziune
a punctelor (uk , v k ) Dk s avem:

(D) cu

< i orice alegere

(F, ( k , k , k )) I <

(2.4)

n acest caz, num rul I se noteaz

I=

F(x, y, z )d

(2.5)

i se numete integrala func iei F pe suprafa a S .


Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) Dac presupunem c S este o suprafa material , iar F este func ia


densitate, atunci integrala (2.5) d masa suprafe ei materiale.
Dac F ar reprezenta densitatea de reparti ie a unei sarcini electrice,
atunci (2.5) ar da sarcina electric total distribuit pe suprafa a
material .
b) Dac

consider m un ir de diviziuni

( n )nN , n (D ) cu

lim n = 0 , atunci integrabilitatea func iei F pe suprafa a S este

asigurat dac exist i este finit limita:


lim n (F, ( nk , nk , nk ))
n

------------------------------------------------------------------------------------------

n leg tur cu calculul integralei de suprafa


urm toarea:

de primul tip, demonstr m

381

Analiz Matematic

Teorem :
Dac S este o suprafa neted dat de reprezentarea (2.1) i
dac pentru func ia F : I(S )
exist integralele:

I1 = F(x, y, z )d

I2 =

F[f (u, v ), g(u, v ),h(u, v )]

A 2 + B 2 + C 2 dudv

atunci I1 = I2 .
Demonstra ie:
Egalitatea integralelor va rezulta din egalitatea sumelor Riemann
corespunz toare:
Din (1.30) putem scrie c :

ariaSk = A 2 (u, v ) + B 2 (u, v ) + C2 (u, v )dudv


Dk

i pentru c integrantul este func ie continu , putem folosi o formul de


medie pentru integrala dubl , deci exist (uk , v k ) Dk astfel ca:
ariaS k = A 2 (u k , v k ) + B 2 (uk , v k ) + C 2 (uk , v k ) ariaD k

(2.6)

Not m:

k = f (uk , v k )

k = g(uk , v k )
= h(u , v )
k
k
k

(2.7)

i calcul m suma Riemann:

(F, ( k , k , k )) =

F( , ,
k

) ariaS k

k =1

F(u , v
k

A 2 (uk , v k ) + B 2 (u k , v k ) + C 2 (uk , v k ) ariaD k =

(2.8)

k =1

= D (H, (uk , v k ))
unde func ia H : D

este:

H(u, v ) = F(u, v ) A (u, v ) + B 2 (u, v ) + C2 (u, v )


2

Deoarece am presupus existen a celor dou integrale, iar egalitatea

382

(2.9)

Maria Piticu

(F, ( k , k , k )) = (H, (u k , v k ))

(2.10)

se p streaz prin trecere la limit , rezult egalitatea celor dou integrale:

F(x, y, z )d = F(u, v )
S

A 2 + B 2 + C2 dudv

(2.11)

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Dac suprafa

S are reprezentarea (1.7), atunci (2.11) devine:

F(x, y, z )d = F(x, y, f (x, y ))


S

1 + p 2 + q2 dxdy

(2.12)

------------------------------------------------------------------------------------------

Aplica ii ale integralei de suprafa

de primul tip

1) Calculul ariei unei suprafe e S

ariaS = d

(2.13)

2) Determinarea masei unei suprafe e materiale de densitate .

M = (x, y, z )d

(2.14)

3) Determinarea coordonatelor centrului de greutate.

xg =

1
x(x, y, z )d
M
S

yg =

1
y(x, y, z )d
M
S

zg =

1
z(x, y, z )d
M
S

(2.15)

383

Analiz Matematic

4) Determinarea momentelor de iner ie:

I0 X = y 2 + z 2 (x, y, z )d
S

IX 0 Y = z 2(x, y, z )d
S

(2.16)

I0 = x 2 + y 2 + z 2 (x, y, z )d
S

Prin analogie, se pot scrie i expresiile momentelor de iner ie fa a de


celelalte axe sau plane de coordonate.

10.3. Integrala de surprafa

Fie o suprafa

din

de al doilea tip

, neted , dat de reprezentarea parametric :

x = f (u, v )

S : y = g(u, v ) (u, v ) D
z = h(u, v )

i not m cu D*
(figura 4).

(3.1)

, proiec ia n planul

- Figura 4 Not m bS = i D* = * .
384

(XOY )

a acestei suprafe e

Maria Piticu

Defini ie:
Numim fa exterioar (superioar sau pozitiv ) a suprafe ei
S fa de planul (XOY ) , fa a pentru care vectorul normal face cu
axa OZ un unghi <

. Pentru acest fa , avem vectroul ne numit


2

normal exterioar .

Defini ie:
Numim fa interioar (inferioar sau negativ ) a suprafe ei S
fa de planul (XOY ) , fa a pentru care vectorul normal face cu axa
OZ un unghi >

. Pentru acest
2

fa , avem vectroul ni numit

normal interioar .

Pe bordura a suprafe ei S putem defini dou sensuri de parcurgere:


a) Sensul direct, sau sensul asociat fe ei exterioare a lui S , este sensul
ce corespunde sensului direct pe * (figura 4).
b) Sensul invers, sau sensul asociat fe ei interioare a lui S , este sensul
ce corespunde sensului invers pe * .
Astfel, n primul caz spunem c suprafa a S este orientat pozitiv fa

de

planul (XOY ) , iar n al doilea caz, c suprafa a S este orientat negativ


fa

de planul (XOY ) .

Fie o diviziune
(D1,D 2 ,...,D n ) ,

(D)
n

= D , Di D j = pentru i j

(3.2)

k =1

Fiec rui compact Dk D , prin rela iile (3.1) i corespunde o por iune Sk
din S .
De asemenea, putem afirma c diviziunii (D ) definite i corespunde
o diviziune *

(D * )

* (D1 *,D2 *,..., Dn * ) ,

Dk * = D * , Di * D j * = pentru i j

(3.3)

k =1

astfel c
385

Analiz Matematic

Dk * = prXOYSk

(3.4)

ariaDk * = ariaSk cos k

Pentru o func ie continu

(k , k , k ) I(Sk ) form

(3.5)

R : I(S )

, i un punct arbitrar ales,

m suma Riemann:

* (R, (k , k , k )) = R(k , k , k ) ariaDk * =


k =1

= R(k , k , k ) cos k ariaSk = (R cos , (k , k , k ))


k =1

Re inem egalitatea:

* (R, (k , k , k )) = (R cos , (k , k , k ))

(3.6)

Putem face observa ia c pentru un ir de diviziuni ( n )nN , n


cu

lim n = 0 , pentru irul de diviziuni corespunz tor,

n *

(D * ) , avem nlim
n *

(D)
(n * )nN ,

= 0.

Defini ie:
Func ia R este integrabil pe suprafa a S n raport cu coordonatele x
i y, dac exist un num r I cu proprietatea: pentru orice > 0
exist un > 0 astfel ca pentru orice diviziune * = (D * ) cu
proprietatea * < i pentru orice alegere (k , k , k ) I(Sk ) avem:

* (R, ( k , k , k )) I <

(3.7)

n acest caz, not m

I=

R( x, y, z )dxdy
S

i o numim integrala de suprafa a a func iei R n raport cu x i y.

386

(3.8)

Maria Piticu

Observa ie:---------------------------------------------------------------------------------

Pentru irul de diviziuni ( n * )nN cu lim n * = 0 , condi ia (3.7) revine la


n

a spune c exist i este finit limita:

( (

))

lim n * R, nk , nk , nk = I

n aceast situa ie, dac inem seama de (3.6) putem spune c exist i
limita sumei din dreapta care ne conduce la o integral de suprafa a de
primul tip.
Astfel, ob inem:

R(x, y, z)dxdy = R(x, y, z )cos d


S

(3.9)

------------------------------------------------------------------------------------------

Se mai pot ob ine dou rezultate asem n toare lui (3.9) considernd, pe
rnd, suprafa a S proiectabil n planul (YOZ ) i apoi proiectabil n

planul (XOZ) , folosind func iile continue P i Q : I(S )

. Ob inem:

P( x, y, z )dydz = P(x, y, z )cos d

(3.10)

Q( x, y, z )dxdz = Q( x, y, z ) cos d

(3.11)

unde = (n, OX ) i = (n, OY ) .

S se poate proiecta n cele trei


3
F : I(S )
,
plane de coordonate, pentru o func ie vectorial
Dac presupunem c suprafa a neted

F = [P, Q,R] , putem defini integrala de suprafa


n raport cu coordonatele), notat

de al doilea tip (integrala

P( x, y, z )dydz + Q( x, y, z )dxdz + R(x, y, z )dxdy = Fd


S

(3.12)

unde am notat d = [dydz, dxdz, dxdy ]


Prin adunarea rela iilor (3.9), (3.10) i (3.11) ob inem:

387

Analiz Matematic

P(x, y, z )dydz + Q(x, y, z )dxdz + R(x, y, z )dxdy =


S

[P( x, y, z ) cos +Q(x, y, z ) cos + R( x, y, z ) cos ]d

(3.13)

Aceast

rela ie o putem scrie vectorial mai spimlu, dac

n = [cos , cos , cos ]

Fd = F nd
S

not m

(3.14)

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

a) Integrala de suprafa
care se face integrarea

de al doilea tip depinde de fa a suprafe ei pe

b) Rela ia (3.14) ne precizeaz c o integral de suprafa de al doilea tip


se calculeaz cu ajutorul unei integrale de suprafa de primul tip.
------------------------------------------------------------------------------------------

n cele ce urmeaz , vom da formulele pentru calculul cosinusurilor


directoare ale normalei la suprafa .
*) Dac suprafa

x = f (u, v )

s : y = g(u, v )
z = h(u, v )

S este dat de reprezentarea parametric :

(u, v ) D

se demonstreaz c :

A
cos =
2
A + B2 + C2

B
cos =
2
A + B2 + C2

C
cos =
2

A + B2 + C2

(3.15)

Alegerea semnului se face n func ie de fa a suprafe ei pe care se face


integrarea, iar A, B, C sunt determinan ii func ionali pe care i-am definit la
nceput.

388

Maria Piticu

**) Dac suprafa a S este dat de reprezentarea parametric :

x = x

S : y = y
z = f (x, y )

(x, y ) D

se demonstreaz c :

p
cos =
1 + p 2 + q2

cos =
1 + p 2 + q2

1
cos =
1 + p 2 + q2

unde p =

(3.16)

f
f
, q=
.
x
y

Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se calculeze:

x dydz + y dxdz + z dxdy


2

unde S este fa a superioar

x +y +z =a
2

(z 0)

fa

de planul

(XOY )

a emisferei

389

Analiz Matematic

Pentru aceast emisfer folosim reprezentarea:

x = x

S : y = y

z = a 2 x 2 y 2

unde D = (x, y )

(x, y ) D

x 2 + y 2 a2

Deoarece pe fa a superioar

cos > 0 , pentru


folosim formulele:
cos =

cos =
cos =

Cum p =

(3.17)

}
fa

de planul

componentele

normalei

(XOY ) , < , deci


2
n = [cos , cos , cos ] ,

p
1 + p 2 + q2
q
(3.18)

1 + p 2 + q2
1
1 + p 2 + q2
x
a x y
2

Ob inem: cos =

i q =

a x2 y2
2

a2 x 2 y 2
x
y
, cos =
i cos =
a
a
a

Avnd n vedere (3.14), integrala de fa devine:


I = x 2 dydz + y 2 dxdz + z 2 dxdy = 1 (x 3 + y 3 + z 2 a 2 x 2 y 2 )d
aS
S

n continuare folosim (2.12) pentru a trece de la integrala de suprafa


cea dubl .
3/2
dxdy
I=
x 3 + y 3 + (a 2 x 2 y 2 )

=
a2 x 2 y 2
D

= d r 3 cos 3 + r 3 sin 3 (a 2 r 2 )

390

3/2

dr = a
2
2
a r
2
r

la

Maria Piticu

Pentru D am folosit reprezentarea n coordonate polare:

r [0, a]
[0,2]

x = r cos
D:
y = r sin

---------------------------------------------------------------------------------------------

10.4. Formula Gauss Ostrogradski

Vom pune n eviden o leg tur ntre integrala tripl i integrala de


suprafa pentru cazul unui domeniu compact 3 care are ca
frontier o suprafa nchis simpl , neted sau neted pe por iuni.
Pentru simplitate, consider m cazul domeniilor simple.
Fie, pentru nceput, un domeniu 3 simplu fa a de axa OZ, definit
de:
= {( x, y, z ) 3 ( x, y ) D, z [( x, y ), ( x, y )]}
unde
(4.1)
0
, C (D) , (x, y ) (x, y ) pe D

- Figura 5 Frontiera
care
I(S1 ) =

I(S 2 ) =

I(S 3 ) =

domeniului este suprafa a nchis

{(x, y, z)
{(x, y, z)
{(x, y, z)

3
3
3

S = S1 S 2 S3 pentru

(x, y ) D, z = (x, y )}

(x, y ) D, z = (x, y )}

(x, y ) D, z [(x, y ), (x, y )]}

(4.2)

391

Analiz Matematic

Propozi ia 1:
Dac

este un domeniu simplu fa

de axa OZ cu frontiera
R
o suprafa neted , dac func ia R :
are proprietatea c R i
z
sunt continue pe , atunci are loc egalitatea:

z (x, y, z )dxdydz = R(x, y, z )dxdy

unde fa a pe care se calculeaz integrala de suprafa


normele corespunz toare. (figura 5).

Demonstra ie:
Calcul m:

(4.3)

R
(x, y, z )dxdydz =
z

( x ,y )

este precizat prin

dxdy ( ) z (x, y, z )dz =


x ,y

[R(x, y, (x, y )) R(x, y, (x, y ))]dxdy


D

Calcul m:

R( x, y, z )dxdy = ... + ... + ... = R( x, y, z ) cos d +


S

S1

S2

S3

S1

R( x, y, z ) cos d + R( x, y, z ) cos d
S2

S3

Pe suprafa a S1, >

cos =

1
21+ +
x
y

Pe suprafa a S2, <

cos =

392

deci cos < 0 i avem


2
2

deci cos > 0 i avem


2

1
2

1+
+
x y

(4.4)

Maria Piticu

Pe suprafa a S3 , =

deci cos = 0 .
2

Atunci :

R( x, y, z )

R(x, y, z )dxdy =
S

S2


1 +
x

S1

R( x, y, z )

1 +
x


+
y

d =


+
y

d +

R( x, y, (x, y ))dxdy +

(4.5)

R(x, y, ( x, y ))dxdy = [R(x, y, (x, y )) R(x, y, (x, y ))]dxdy


D

Din (4.4) i (4.5) rezult egalitatea (4.3).


n mod cu totul asem n tor se demonstreaz :

Propozi ia 2:
Dac

este un domeniu simplu fa a de axa OX, frontiera

sa fiind neted i dac P i

P
sunt definite i continue pe , atunci:
x

x dxdydz = P(x, y, z )dydz

Propozi ia 3:
Dac

este un domeniu simplu fa a de axa OY, frontiera

sa fiind neted i dac Q i

Q
sunt definite i continue pe , atunci:
y

y dxdydz = Q( x, y, z )dxdz

(4.6)

(4.7)

Bazndu-ne pe aceste trei rezultate, putem enun a urm toarea:

393

Analiz Matematic

Teorem :
Dac domeniul 3 este simplu fa a de axele de coordonate,
iar frontiera sa este o suprafa nchis neted sau neted pe por iuni i
3
func ia F :
, F : [P, Q,R] are proprietatea c

dac

P, Q,R

P Q R
,
,
sunt continue pe , atunci are loc egalitatea:
x y z

P
Q ( x, y, z ) + R ( x, y, z ) dxdydz =

( x, y, z ) +

x
y
z

(4.8)

P( x, y, z )dydz + Q( x, y, z )dxdz + R( x, y, z )dxdy


S

(4.8) se numete formula GaussOstrogradski.

Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Formula (4.8) se scrie mai simplu sub form vectorial dac not m:

d = [dydz, dxdz, dxdy ]

n = [cos , cos , cos ]

divFdxdydz = Fd = Fnd

(4.9)

2) (4.9) se mai numete formula fluxdivergen deoarece integrala


Fnd definete fluxul cmpului determinat de func ia vectorial F prin

suprafa a S .
-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

S se calculeze integrala

I = x 3 dydz + x 2 ydxdz + x 2 zdxdy


S

unde S este o suprafa a nchis determinat


x 2 + y 2 = a 2 i planele z = 0 i z = h .

394

de cilindrul de ecua ie

Maria Piticu

Dac aplic m formula Gauss-Ostrogradski avem:

I = 5 x 2dxdydz

Pentru calculul acestei integrale triple putem folosi coordonatele


cilindrice:

r [0, a]

x = r cos

: y = r sin
z = z

[0,2]
z [0, h]

(4.10)

Atunci:
a

I = 5 r 3 dr cos 2 d dz =

5ha 4
.
4

---------------------------------------------------------------------------------------------

10.5. Formula lui Stokes

Aceast formul stabilete o leg tur ntre integrala curbilinie n spa iu i


integrala de suprafa a.
Fie o suprafa S din 3 neted , orientat pozitiv fat de planul (XOY )
a c rei reprezentare parametric este:

x = f (u, v )

S : y = g(u, v )
z = h(u, v )

(u, v ) D

(5.1)

395

Analiz Matematic

- Figura 6 Not m:

L = D (frontiera lui D)
= bS (frontiera lui S)

Dac L are reprezentarea parametric :

u = u(t )
L:
v = v (t )

t [a, b]

(5.2)

atunci pentru putem folosi reprezentarea:

x = f [u(t ), v (t )]

: y = g[u(t ), v (t )]
z = h[u(t ), v (t )]

t [a, b]

(5.3)

Teorem :
Dac S este o suprafa neted din 3 orientat pozitiv fat
de planul (XOY ) dat de reprezentarea (5.1), cu f , g, h C2 (D) , i
3
dac func ia F : I(S )
, F C1 (I(S )) , F = [P, Q,R] , atunci are loc
egalitatea:
R Q
Q P
P R
+Pdx + Qdy + Rdz = + y z dydz+ z x dxdz+ x y dxdy (5.4)

unde S + este fa a exterioar fat de planul ( XOY ) a suprafe ei S .


(5.4) se numete formula lui Stokes.

396

Maria Piticu

Demonstra ie:
Demonstra ia const
integrale:

n trecerea succesiv

prin urm toarele tipuri de

D +

S+

Calcul m mai nti:

P( x, y, z )dx

( 5. 2 )

f du

( 5 .3 ) b

f dv

P[u(t ), v (t )]u dt + v dt dt =
a

f .Green
=

P(u, v )u du + v dv
L

u P v v P u dudv =
D

2
2

= P f + P f P f P f dudv =
uv v u
uv
D u v

g
= P f P f dudv = P f + P + P h f

v u
D u v
D
x u y u z u v
g


g
g
P f + P + P h f dudv = P f f +
x v y v z v u
D
y u v v u

P h f h f dudv = P D( f , g) + P D(h, f ) dudv =

(
)
(
)
y
D
u
,
v
z
D
u
,
v
z u v v u

z B y C dudv = z cos

P cos A 2 + B 2 + C 2 dudv =

y
= P dxdz P dxdy

z
S+

A 2 + B2 + C2

P
P
cos cos d =

z
y

Astfel ob inem:

P( x, y, z )dx = z dxdz y dxdy

S+

Printr-un calcul asem n tor, deducem c


Q( x, y, z )dy = Q dxdy Q dydz

x
S+

(5.5)

(5.6)

397

Analiz Matematic

R( x, y, z )dz = y dydz x dxdz

(5.7)

S+

Prin adunarea rela iilor (5.5), (5.6) i (5.7) ob inem formula lui Stokes
(5.4)
Observa ii:---------------------------------------------------------------------------------

1) Formula (5.4) se scrie vectorial mai simplu dac not m:

d r = [dx, dy, dz ]
d = [dydz, dxdz, dxdy ]
n = [cos , cos , cos ]

Fd r = rotF d = rotF n d

S+

(5.8)

S+

2) Dac S este o suprafa


formula lui Green

plan , atunci formula Stokes se transform n

ntr-adev r, n acest caz

S D*

D *

= = , = 0
2
F = [P, Q]
i din (5.8) ob inem:

P(x, y )dx + Q(x, y )dy = x y dxdy

D*

(5.9)

D*

-----------------------------------------------------------------------------------------Exemplu: -----------------------------------------------------------------------------------

Folosind formula lui Stokes, s se calculeze:

I=

x3z
y3z2
+ 2 dy + xyzdz
dx +
3

unde este curba situat la intersec ia cilindrului x 2 + y 2 = a 2 cu planul


z = 1 , parcurs n sens direct.

398

Maria Piticu

n cazul de fa :

3
i + x z + 2 j + xyzk

3
3
3
3

2y z

rotF = xz x i +
yz j + (x 2 z + y 2 z 2 )k

3
3

F( x, y, z ) =

==

y3z2

, = 0 , deci n = [0,0,1]
2

(5.10)
(5.11)

Conform formulei (5.8) ob inem:

I = x 2 z + y 2 z 2 d = x 2 + y 2 dxdy
S

D*

deoarece suprafa a S se afl n planul z = 1 .


Folosind coordonatele polare pentru calculul integralei duble, ob inem:
2

a 4
I = d r dr =
2
0
0
a

---------------------------------------------------------------------------------------------

399

Analiz Matematic

10.6. Exerci ii rezolvate

1) S se determine aria sferei de raz R .

A sfer =

d = 8 d
S

S1

unde S1 este o optime din sfera (lu m ABC).


Vom da o reprezentare parametric a suprafe ei S1 folosind coordonatele
sferice:

x = R sin cos

S1 = y = R sin sin
z = R cos

Atunci A sfer = 8

(, ) D = 0, 0,
2 2

d = 8
S1

A 2 + B 2 + C 2 dd

A=

D(y, z ) R cos sin R sin


=
= R 2 sin2 cos
D(, ) R sin cos
0

B=

D(z, x ) R sin R cos cos


=
= R 2 sin2 sin
D(, )
0
R sin sin

C=

D(x, y ) R cos cos R cos sin


=
= R 2 sin cos
D(, ) R sin sin R sin cos

400

Maria Piticu

A 2 + B 2 + C2 = R 2 sin
Atunci:

A sfer = 8R 2 d sin d = 4 R 2

2) S se calculeze integrala

I =
S

x 2 y 2 z2
+
+ d
a4 b4 c 4

unde S este elipsoidul

x 2 y 2 z2
+
+
=1
a2 b2 c 2
Apelnd la coordonatele sferice generalizate, pentru suprafa a S folosim
reprezentarea

x = a sin cos

S : y = b sin sin ,
z = c cos

(, ) D = [0, ] [0,2]

n cazul de fa ,
sin 2 cos 2 sin 2 sin 2 cos 2

+
+
A 2 + B 2 + C 2 = a 2b 2 c 2 sin 2

a2
b2
c2
iar

x 2 y 2 z2
+
+
=
a4 b4 c 4

sin2 cos 2 sin2 sin2 cos 2


+
+
a2
b2
c2

i deci

2
sin2 cos 2 sin2 sin2 cos 2
sin d =
+
+
I = abc d
a2
b2
c 2
0
0

401

Analiz Matematic

sin2 cos 2 sin2 sin2 cos 2


d =
= 8abc sin d
+
+
2
2
2
a
b
c

0
0
1
1
4
1
= abc 2 + 2 + 2
b
c
3
a
3) S

se determine masa unei suprafe e materiale de densitate

(x, y, z ) = z situat pe paraboloidul de ecua ie z =


0 z 1

1 2
x + y 2 pentru
2

M = (x, y, z )d = zd
S

Pentru S putem folosi reprezentarea parametric

x = x

,
S = y = y
z = x 2 + y 2 / 2

unde D = (x, y )
M=

zd = 2 (x
1

(x, y ) D

x2 + y2 2

+ y 2 ) 1 + p 2 + q2 dxdy =

= 1 (x 2 + y 2 ) 1 + x 2 + y 2 dxdy
2D

Pentru calculul acestei integrale duble folosim coordonatele polare

402

Maria Piticu

x = r cos
D:
y = r sin

r 0, 2
[0,2]

2
2
2
4 3 2
1
3
2
M = d r 1 + r dr = r 3 1 + r 2 dr =
+
20
5
15
0
0

4) S se calculeze integrala

I = xzdydz + yzdxdz + x 2 + y 2 dxdy


S

unde S este fa a inferioar

fa

de planul ( XOY) a paraboloidului

z = x + y cu 0 z 1
2

Pentru suprafa

S alegem reprezentarea parametric :

x = x

S = y = y
,
z = x 2 + y 2

unde D = (x, y )

(x, y ) D
2

x2 + y2 1

Cum >

, deci cos < 0 , pentru calculul componentelor normalei la


2

suprafa

folosim formulele:

403

Analiz Matematic

p
cos =

1 + p 2 + q2

cos =

1 + p 2 + q2

1
cos =

1 + p 2 + q2
i ob inem:

cos =
cos =

2x
1 + 4x + 4y
1
2

2y

; cos =

1 + 4x 2 + 4y 2

1 + 4x 2 + 4y 2

Atunci

I = 2x 2 z + 2y 2 z x 2 y 2
S

)(

1
1 + 4x 2 + 4y 2

d =

= x 2 + y 2 2x 2 + 2y 2 + 1 dxdy
D

r [0,1]

x = r cos
D:
y = r sin
2

[0,2]

I = d r 3 2r 2 1 dr =

5) S se calculeze integrala

I = xyz(xdydz + ydxdz + zdxdy )


S

unde S este fa a superioar fa

de planul (XOY ) a trunghiului sferic din

primul octant situat pe sfera x + y 2 + z 2 = 1


2

404

Maria Piticu

Pentru S folosim reprezentarea parametric

x = x

S = y = y

z = 1 x 2 y 2

(x, y ) D

unde D este sfertul de disc definit prin:

D = (x, y )

x 2 + y 2 1, x 0, y 0

, rezult cos > 0 , deci


2
1
cos =
= 1 x2 y2
2
2
1+ p + q
p
cos =
=x
1 + p 2 + q2
q
cos =
=y
1 + p 2 + q2

Cum <

Atunci

I = x 3 yz + xy 3 z + xyz2 1 x 2 y 2 d =
S

)]

= x 3 y + xy 3 + xy 1 x 2 y 2 dxdy =
D

= xydxdy = sin cos d r 3 dr =


D

1
8
405

Analiz Matematic

6) Folosind formula Gauss Ostrogradski, s se calculeze integrala:

I = x 3 y 2 dydz + x 2 y 3 dxdz + 3zdxdy


S

unde S este frontiera domeniului m rginit de paraboloizii z = x 2 + y 2 i

z = 6 x 2 y 2 cu 0 z 6

F(x, y, z ) = x 3 y 2 i + x 2 y 3 j + 3zk
divF = 3 x 2 y 2 + 3 x 2 y 2 + 3 = 6 x 2 y 2 + 3

I = 3 2x 2 y 2 + 1 dxdydz

poate fi reprezentat ca domeniu simplu fa


(x, y ) D
:
2
2
2
2
z x + y ,6 x y

unde D = (x, y )
Atunci:

de axa OZ.

)(

x2 + y2 3

I = 3 2x 2 y 2 + 1 6 2x 2 2y 2 dxdy
D

Pentru calculul acestei integrale duble putem folosi coordonatele polare

406

Maria Piticu

x = r cos
D:
,
y = r sin
2

(2r

I = 3 d

r 0, 3
[0,2]

sin 2 cos 2 + 1)(6 2r 2 )rdr =

= 6 sin 2 cos 2 d

297
(6r 5 2r 7 )dr + 6 (6r 2r 3 ) =
0

7) Folosind formula Gauss Ostrogradski s se calculeze integrala:

I = x 3 dydz + x 2 ydxdz + x 2 zdxdy


S

3
unde S este frontiera unui domeniu din
delimitat de sfera
2
2
2
x + y + z = 1 i planele de coordonate x = 0 , y = 0 , z = 0 (pentru
x, y, z 0 )

n cazul de fa :

F(x, y, z ) = x 3 i + x 2 y j + x 2 zk
divF = 2x + 2x + 2x = 6 x

Rezult c

I = 6 xdxdydz

Pentru calculul acestei integrale triple folosim coordonatele sferice

407

Analiz Matematic

r [0,1]
[0, / 2]

x = r sin cos

: y = r sin sin ,
z = r cos

[0, / 2]

I = sin d cos d r 2 dr =

1
3

8) Folosind formula lui Stokes, s se calculeze integrala:

I = ydx + zdy + xdz

unde este cercul situat la intersec ia sferei x 2 + y 2 + z 2 = a 2 cu planul


x + y + z = 0 , parcurs n sens direct, privind din partea pozitiv a axei
OX.

Deoarece x + y + z = 0 este ecua ia unui plan ce trece prin origine, curba


va fi un cerc mare pe sfera de raz a . Ea este frontiera discului de
raz a centrat n origine. Vom transforma integrala curbilinie ntr-o
integral de suprafa pe acest disc.
Vom folosi ecua ia planului x + y + z = 0 pentru a calcula componentele
normalei

z = x y
z
z
= 1, 1 + p 2 + q2 = 3
p=
= 1; q =
y
x
1
1
1
k
j+
i+
n=
3
3
3

408

Maria Piticu

n cazul de fa ,
F(x, y, z ) = y i + z j + xk
rot F = i j k
Atunci
3
I=
3
deorece

d = a

d = a

(aria discului de raz a )

9) Folosind formula lui Stokes, s se calculeze integrala:

I = (z y )dx + (x z )dy + (y x )dz

unde este conturul triunghiului ale c rui vrfuri sunt n punctele


A (a,0,0 ) , B(0, b,0 ) i C(0,0, c ) (unde a, b, c > 0 ) parcurs n sensul

ABCA

Integrala curbilinie o vom transforma n integral de suprafa , unde S


apar ine planului ABC
C utnd ecua ia acestul plan de forma mx + ny + pz = 1, ob inem cu
uurin :

x y z
+ + =1
a b c

409

Analiz Matematic

Aceast ecua ie o folosim pentru determinarea componentelor normalei


la suprafa , innd seama de faptul c

<

.
2

x y
z = c 1
a b
c
c
p= , q=
a
b
a 2b 2 + b 2 c 2 + a 2 c 2
ab

1 p 2 q2 =
n=

bc
a b +b c +a c
2

i+
2

ac
a b +b c +a c
2

j+
2

ab
a b +b c +a c
2

k
2

F(x, y, z ) = (z y ) i + (x z ) j + (y x )k
rotF = 2 i + 2 j + 2k
Astfel ob inem:
2(bc + ab + ab )
I=
a 2b 2 + b 2 c 2 + a 2 c 2
deoarece

d =

2(bc + ab + ab )
ab

dxdy = aria(AOB) =

AOB

dxdy = bc + ac + ab

AOB

ab
2

10) Folosind formula lui Stokes, s se calculeze

y dx + z dy + x dz
2

unde este curba situat

la intersec ia sferei x 2 + y 2 + z 2 = a 2 cu

cilindrul x 2 + y 2 = ax (pentru z 0 )

410

Maria Piticu

Vom transforma integrala curbilinie ntr-o integral de suprafa unde


suprafa S este o por iune de pe sfer . Vom folosi ecua ia acesteia
pentru determinarea componentelor normalei avnd totodat n vedere
faptul c

<

.
2

z = a2 x 2 y 2
x
y
p=
, q=
a2 x 2 y 2
a2 x 2 y 2
a
1 + p 2 + q2 =
2
a x2 y2
Ob inem:

n=

a2 x 2 y 2
y
x
k
i+ j+
a
a
a

F(x, y, z ) = y 2 i + z 2 j + x 2k
rotF = 2z i 2 x j 2 yk
Atunci:
I = 2
a

(xz + xy + y
S

a 2 x 2 y 2 )d = 2

+ x + y dxdy
2
2
2

a x y

xy

411

Analiz Matematic

unde D este discul x + y ax sau x + y 2 a 2


2

Calcul m integrala dubl folosind coordonatele polare:

x = r cos
D:
,
y = r sin
Se ob ine:

412

I=

[ / 2, / 2]

r [0, a cos ]
a3
4