Sunteți pe pagina 1din 1

iunie 2014

ALGORITMICA GRAFURILOR. Subiecte de examen.


1. Siruri grafice. Teorema de caracterizare.
2. Arbori. Proprietati ale arborilor.
3. Grafuri bipartite. Teorema de caracterizare a lui KONIG.
4. Grafuri planare. Teorema poliedrala alui EULER.
5. Grafuri planare regulate. Fullerene.
6. Hamiltoneitate in grafuri planare. Teorema lui GRINBERG.
7. Colorarea grafurilor. Teorema lui TAIT si teorema celor cinci culori.
8. Conexitate. Teorema lui WHITNEY.
9. Arbori. Omizi. Teorema de caracterizare a gradelor. Teorema lui
COLBURN.
10. Codificare PRUFFER, NEVILLE si EDMONDS: Descrere si exemple.
Aplicatie: teoremele lui CAYLEY si MOON.
11. Arbori partiali in grafuri cu muchiile ponderate. Algoritmul lui PRIM.
12. Arbori partiali in grafuri cu muchiile ponderate. Algoritmul lui
DIJKSTRA.
13. Linii hamiltoniene. Teorema lui DIRAC.
14. Linii euleriene. Teorema lui EULER. Descompuneri euleriene in
lanturi.
15. Cuplaje. Teprema lui HALL.
16. Cuplaje. Teorema lui BERNSTEIN. Descompuneri de cardinal minim
in cuplaje a multimii muchiilor.
17. Cuplaje. Algoritmul UNGAR si algoritmul KUHN-MUNKRES.
18. Retele de transport. Teorema si algoritmul FORD-FULKERSON.
Observatii.
1. Fiecare student se va prezenta la examen cu lista cu subiecte:
ALGORITMICA GRAFURILOR. Subiecte de examen.
2. Am trimis impreuna cu lista subiectelor si un material care
completeaza ultimul curs: Retele de transport.