Sunteți pe pagina 1din 1

..

Nr. / ..

DECIZIE
PRIVIND NUMIREA COMISIEI DE INVENTARIERE

Prin prezenta decizie administratorul societatii ........................... ,


domnul ............ constituie comisia de inventariere in vederea
efectuarii inventarierii patrimoniului la data de 31.12.2016 , formata din:
....................... in calitate de .....
............................... in calitate de .
........................... in calitate de .............
Administratorul societatii decide ca:
responsabilul comisiei de inventariere va fi .
gestiunile supuse inventarierii vor fi: mijloace fixe, obiecte de inventar, marfa si
materialele din depozit
Efectuarea inventarierii se va face in zilele de .
Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta persoanelor de mai sus.

Am luat la cunostinta:
Nume: ... Semnatura: ________________
Nume: Semnatura: ________________
Nume: ... Semnatura: ________________

S-ar putea să vă placă și