Sunteți pe pagina 1din 5

Nr......../.................

RESPONSABIL COMISIA METODIC,

NTOCMIT,

AVIZAT,
Director

PROIECTARE DIDACTIC ANUAL


Tip de deficien: Deficiene mintale uoare i moderate
Aria curricular: Educaie fizic i sport
Disciplina: Educaie fizic
Clasa: a IX-a
Nr. ore/sptmn: 2 ore
Anul colar: 2016-2017

OBIECTIVE CADRU:
1. ntrirea sntii i dezvoltarea armonioas a corpului
2. Formarea i dezvoltarea componentelor psihomotricitii
3. Dezvoltarea motricitii generale
4. Perfecionarea deprinderilor motrice de baz i utilitar aplicative
5. Educarea i dezvoltarea calitilor motrice

Unitati de invatare
I.Evaluare initiala

II.Indemanarea

III. Forta

IV. Rezistenta

V.Viteza

VI. Jocuri sportive

VII. Evaluare finala

Obiective de referinta
I. ntrirea sntii i dezvoltarea armonioas a corpului
1. Stimularea senzorio-motorie a copilului
2. Dezvoltarea fizic
armonioas i a unei inute corecte
II. Formarea i dezvoltarea componentelor psihomotricitii
3. Formarea schemei corporale
i a lateralittii
4. Formarea conduitelor
perceptiv-motrice de baz
(culoare, form, mrime);
5. Formarea i dezvoltarea
orientrii, organizrii i
structurrii spaio-temporale
III. Dezvoltarea motricitii generale
6. Educarea i reeducarea
mersului
7. Educarea i reeducarea
alergrii
8. Formarea i dezvoltarea
deprinderii de sritur
9. Formarea i dezvoltarea
deprinderii de prindere i aruncare
IV. Perfecionarea deprinderilor motrice de baz i utilitar aplicative
10. Educarea echilibrului
11.Formarea deprinderii de tarare
12. Formarea deprinderii de
crare/escaladare
13. Formarea deprinderii de
ridicare i transport de greuti
V. Educarea i dezvoltarea calitilor motrice
14. Dezvoltarea vitezei
15. Dezvoltarea ndemnrii
16. Dezvoltarea forei
17 .Dezvoltarea rezistenei
18. Formarea deprinderilor de practicare a unor sporturi adaptate posibilitilor
psihoindividuale ale elevilor: atletism, gimnastic acrobatic, handbal, baschet, volei, fotbal,
tenis de mas, badminton, tenis de camp

Nr.
Durata
ore
4 13.IX-14.IX
20.IX-21.IX
14

27.IX-28.IX
04.X-05.X
11.X-12.X
18.X-19.X
25.X-26.X
08.XI-09.XI
15.XI-16.XI
22.XI-23.XI-29.XI
06.XII-07.XII
13.XII-14.XII
20.XII-21.XII

10.I-11.I-17.I-18.I
24.I-25.I-31.I-01.II

14.II-15.II-21.II

26

22.II-28.II-01.III
07.III-08.III
14.III-15.III
21.III-22.III
28.III-29.III
04.IV-05.IV
11.IV-12.IV-18.IV
02.V-03.V-09.V-10.V
16.V-17.V
coala altfel!
30.V-31.V
06.VI-07.VI

13.VI-14.VI

PROIECTAREA DIDACTIC A UNITILOR DE NVARE


SEMESTRUL I
Unitati de
invatare
I. Evaluare
initiala

Ob.de ref.
O8
O14
O17
O18

II.
Indemanarea

III. Forta
IV. Rezistenta
V.Viteza.

O1
O2
O3
O5
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17

Detalierea
unitatii de
invatare

Activitati de invatare

Resurse
didactice

Exerciii pentru nsuirea precedeelor de plecare din Explicatia


start de jos i din picioare
Conversatia
Exerciii de alergare pe distane scurte
Exerciii de alergare de durat cu pauze controlate
combinarea de elemente statice n structuri de
exerciii la sol, srituri acrobatice cu btaie pe ambele Activitate
picioare Exerciii de sritura pe un picior
1. Explorarea
individuala
de sritura pe doua picioare (exerciii de
mediului familiar Exerciii
urcare a treptelor prin
2.Orientarea
sritur)
spatio- temporala Exerciii de sritura de pe un picior pe celalalt
3. Foreme, culori Exerciii de sritura de pe un picior pe doua picioare
Exerciii de sritura Pas srit, Pas sltat
si marimi
Exerciii de respiraie (exerciii pentru educarea
4. Corpul uman respiraiei toracale)
5.Respiratia
Exerciii-joc de respiraie nonverbala (suflatul n
6. Poziii i
lumnare, umflarea
balonului, utilizarea jucriilor de suflat etc. )
posturi
Explicatia
Exerciii de observare a alctuirii corpului:
7. Moduri de
Conversatia
- exerciii de motricitate general, cu antrenarea
deplasare
diferitelor pri ale
corpului;
Executare de comenzi verbale dup model /fr
1.Echilibru
Activitate
Executarea unor comenzi simple de deplasare
2.Trre
individuala
de identificare a momentelor unei zile
3.Crare/escala Exerciii
Exerciii de deplasare nainte-napoi, lateral, erpuit si frontala
dare
Exerciii de mers pe i peste obstacole, cu transport de
4.Ridicare i
greuti
Exerciii de plantare pe un culoar mersului
transport de
Exerciii de trre pe coate, cu blocarea palmelor la
greuti
spate, cu deplasare numai cu ajutorul braelor,
Exerciii cu gantere
1.Mersul
Exerciii cu partener
Exerciii de escaladare peste obiecte de mrimi
2.Alergare
diferite
3.Sritur
Exerciii speciale de alergare : joc de glezna, alergare

Viteza
Rezistenta
Sarituri
Gimnastica

4. Aruncare

Modalitati si instrumente
de evaluare
practic

oral

cu calcaiele la sezuta, cu genunchii la piept, alergare


laterala, alergare, cu pas saltat

SEMESTRUL al II-lea
Unitati de
invatare
V. Viteza

VI. Jocuri
sportive

Ob.de Detalierea
Activitati de invatare
Resurse
ref. unitatii de
didactice
invatare
Concursuri/ intreceri de alergare pe distante scurte
1.Viteza
2. Rezistenta Exerciii de sritur pe un picior
Explicatia,
Exerciii de sritur pe doua picioare
Conversatia,
Exerciii de sritur de pe un picior pe celalalt
Exercitiul
Exerciii de aruncare prindere a mingei:
Activitate
- aruncarea cu o mn nainte;
individuala si
- aruncarea cu dou mini nainte-napoi;
- aruncarea cu dou mini de deasupra capului, de frontala
sus i de jos
O8
Exerciii pentru nsuirea precedeelor de plecare din
O14
start de jos i din picioare
O15
tafete aplicative
O16
O17 1.Handbal Exerciii de gimnastic: combinarea de elemente Explicatia,
O18
Conversatia,
statice n structuri de exerciii la sol, srituri
2.Baschet acrobatice cu btaie pe ambele picioare la banc,
Exercitiul
Structuri minimale de prindere-pasare-aruncare n Activitate
handbal
3.Volei
individuala si
Minijoc de handbal
frontala
Structuri de prindere-pasare-aruncare n baschet
4.Fotbal
Structuri de pasare-preluare-ridicare n volei
Minijoc de volei
5.Tenis
Structuri de pasare-preluare-marcare n fotbal
6. Gimnastica Minijoc de fotbal
Structuri de lovire a mingei- tenis, badminton

VII.
Evaluare
finala

Modalitati si instrumente de
evaluare
Alergare de vitez pe distane
scurte
Alergare de rezisten
Sritura de pe loc
Sritura cu elan
Aruncare-prindere

Exerciii
de
gimnastic
combinarea de elemente statice n
structuri de exerciii la sol, srituri
acrobatice cu btaie pe ambele
picioare
Minijoc de handbal (prob de
evaluare la alegere n funcie de
baza material existent)
Minijoc de volei
Minijoc de fotbal
Structuri de lovire a mingei,
pasare a mingii peste fileu i
serviciu - tenis, badminton,