Sunteți pe pagina 1din 198

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

w w w.a c co u n t i n g - l ea d er. ro
w w w.n o u t a t i fi s c a l e. ro

L ec to r

- 2015 1

R AP C E N C U C r i s t i a n

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Cuprins:
A. Notiuni generale privind Noul Cod fiscal................................................................

004

B. Impozitul pe profit.........................................................................................................

027

C. Regimul microintreprinderilor.................................................................................

065

D. Regimul TVA.....................................................................................................................

086

1. Eliminarea impozitului pe constructii.............................................................................................................


2. Modificari ale principiilor fiscalitatii...............................................................................................................
3. Cum poate fi modificat Codul fiscal..................................................................................................................
4. Definitii diferite ale termenilor comuni utilizati in Codul fiscal..........................................................
5. Retinerea si nevarsarea impozitelor la sursa...infractiune?...................................................................
6. Recalificarea unei tranzactii................................................................................................................................
7. Regimul cheltuielilor si TVA pe perioada de inactivitate........................................................................
8. Practici abuzive.........................................................................................................................................................
9. Venituri obinute din Romnia de nerezidenti............................................................................................
01. Notiuni generale.....................................................................................................................................................
02. Aspecte privind impozitarea ONG..................................................................................................................
03. Modificarea anului fiscal....................................................................................................................................
04. Regimul special de impozitare (cota de 5%).............................................................................................
05. Stabilirea rezultatului fiscal..............................................................................................................................
06. Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare...........................................................................
07. Neimpozitarea profitului reinvestit..............................................................................................................
08. Venituri neimpozabile.........................................................................................................................................
09. Clasificarea cheltuielilor.....................................................................................................................................
Cheltuieli deductibile integral.....................................................................................................................
Cheltuieli deductibile limitat........................................................................................................................
Cheltuieli nedeductibile..................................................................................................................................
10. Tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol.........................................................................................
11. Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea..............................................................................
12. Tratamentul creanelor incerte sau nencasate.......................................................................................
13. Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve................................................................................
14. Tratamentul cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs...........................................................
15. Amortizarea fiscala...............................................................................................................................................
16. Recuperarea pierderii fiscale...........................................................................................................................
17. Rezultatul fiscal al unui sediu permanent..................................................................................................
18. Declararea i plata impozitului pe profit regula generala................................................................
19. Declararea impozitului pe profit anual, cu pli anticipate.................................................................
20. Impozitul pe dividende.......................................................................................................................................
21. Concluzii finale.......................................................................................................................................................
1. Aspecte generale.......................................................................................................................................................
2. Depasirea plafonului de 65.000 euro sau a ponderii de 20% din venituri.....................................
3. Cota de impozitare...................................................................................................................................................
4. Baza impozabila in cazul unei microintreprinderi....................................................................................
5. Declararea mentiunilor.........................................................................................................................................
6. Microintreprinderile o solutie reala pentru inlocuirea PFA-urilor in 2016................................
7. Alte aspecte esentiale.............................................................................................................................................
8. Concluzii finale..........................................................................................................................................................
01. Aspecte generale....................................................................................................................................................
02. Faptul generator i exigibilitatea TVA..........................................................................................................
03. Baza de impozitare a TVA..................................................................................................................................
04. Cotele de TVA..........................................................................................................................................................
05. Operaiuni scutite de TVA..................................................................................................................................
06. Aplicarea Pro-rata.................................................................................................................................................
07. Dreptul de deducere exercitat prin Decontul de TVA............................................................................
08. Ajustarea TVA.........................................................................................................................................................
09. Rspunderea individual i n solidar pentru plata taxei....................................................................
2

004
008
009
010
018
019
020
026
026
027
029
031
033
033
034
034
036
037
037
037
040
041
043
047
051
052
056
059
059
060
060
062
063
065
067
070
075
081
082
084
085
086
086
090
091
092
093
095
096
099

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

10. Regimul de scutire pentru intreprinderile mici.......................................................................................


11. Deducerea TVA anterioara inregistrarii in scopuri de TVA................................................................
12. Facturarea.................................................................................................................................................................
13. Plata taxei la buget................................................................................................................................................
14. Registrul operatorilor intracomunitari........................................................................................................
15. Msuri de simplificare (taxarea inversa) ...................................................................................................
16. Concluzii finale.......................................................................................................................................................

100
101
102
102
103
103
106

E. Impozitul pe venit..........................................................................................................

107

F. Contributii sociale..........................................................................................................

130

G. Impozite si taxe locale...................................................................................................

149

H. Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni.......................


I. Accize..................................................................................................................................
J. Codul de procedura fiscala..........................................................................................

176
180
182

Bibliografie.......................................................................................................................

198

01. Aspecte generale....................................................................................................................................................


02. Venituri din activiti independente.............................................................................................................
03. Venituri din salarii i asimilate salariilor....................................................................................................
04. Venituri din cedarea folosinei bunurilor...................................................................................................
05. Venituri din investiii...........................................................................................................................................
06. Venituri din pensii.................................................................................................................................................
07. Venituri din premii i din jocuri de noroc...................................................................................................
08. Venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal...............................
09. Venituri din alte surse.........................................................................................................................................
10. Venitul net anual impozabil..............................................................................................................................
11. Concluzii finale.......................................................................................................................................................
01. Contributia la asigurarile sociale (CAS) ......................................................................................................
02. Contribuia de asigurri sociale de sntate (CASS) .............................................................................
03. Contribuia de asigurri pentru somaj (CFS) ...........................................................................................
04. Contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate............................
05. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli profesionale...................................
06. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor salariale...........................................
07. Alte prevederi.........................................................................................................................................................
08. Concluzii finale.......................................................................................................................................................
01. Definitii......................................................................................................................................................................
02. Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri............................................................................................................
03. Impozitul pe teren i taxa pe teren................................................................................................................
04. Impozitul pe mijloacele de transport............................................................................................................
05. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor....................................................
06. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate..............................................................
07. Impozitul pe spectacole......................................................................................................................................
08. Alte taxe locale........................................................................................................................................................
09. Alte dispozitii..........................................................................................................................................................
10. Concluzii finale.......................................................................................................................................................

01. Modificarea dobanzii si a penalitatilor in cazul creantelor fiscale...................................................


02. Principii generale de conduit.........................................................................................................................
03. Interpretarea legii.................................................................................................................................................
04. Termenul de soluionare a cererilor contribuabililor...........................................................................
05. Registrul contribuabililor/pltitorilor inactivi/reactivai..................................................................
06. Termenul de prescripie.....................................................................................................................................
07. Inspectia fiscala......................................................................................................................................................
08. Esalonarea la plata................................................................................................................................................
09. Soluionarea contestaiilor formulate..........................................................................................................
10. Contraventii.............................................................................................................................................................
11. Alte prevederi.........................................................................................................................................................
12. Concluzii finale.......................................................................................................................................................
3

107
110
114
120
121
123
124
125
126
126
129
130
138
145
146
146
146
147
147
149
150
160
166
169
170
171
172
172
174

182
184
186
187
187
188
189
192
193
194
195
196

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

A. Notiuni generale privind Noul Cod fiscal


Cadrul legal:
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat n M.Of. nr. 688 din
10.09.2015;
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare, publicat n M.Of. nr.
733 din 30.09.2015;
OUG 50/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal i a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal,
publicat n M.Of. nr. 817 din 03.11.2015.
Impozitele i taxele reglementate de Codul fiscal sunt urmtoarele:
a) impozitul pe profit (Titlul II);
b) impozitul pe veniturile microntreprinderilor (Titlul III);
c) impozitul pe venit (Titlul IV);
d) contribuiile sociale obligatorii (Titlul V);
e) impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni si impozitul
pe reprezentanele firmelor straine in Romania (Titlul VI);
f) taxa pe valoarea adugat (Titlul VII);
g) accizele si alte taxe speciale (Titlul VIII);
h) impozitele i taxele locale (Titlul IX);
i) impozitul pe constructii (Titlul X).

1. Eliminarea impozitului pe constructii - din 1 ianuarie 2017


Conform Legii 227/2015, impozitul pe constructii va fi eliminat incepnd cu 1
ianuarie 2017.
OUG nr. 102/2013, publicat n MOf nr 703 din 15 noiembrie 2013, a introdus
incepand cu 1 ianuarie 2014 un nou titlu n Codul fiscal i anume Impozitul pe
construcii. Impozitul pe construcii reprezint venit al bugetului de stat i se
administreaz de ctre ANAF, nu de DITL.
n MOf nr 384 din 23 mai 2014, a fost publicat HG nr 421/2014 prin care s-au
introdus precizari privind modul de calcul al impozitului.
n MOf nr 24 din 13 ianuarie 2015, a fost publicat Legea nr 11/2015 prin care s-a
aprobat OUG nr. 102/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal.
Care sunt contribuabilii care datoreaz acest impozit?
Sunt supuse acestui impozit:
- persoanele juridice romne (cu exceptia instituiilor publice, institutelor naionale
de cercetare dezvoltare, asociaiilor, fundaiilor i a celorlalte persoane juridice fr
scop patrimonial);
- persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu
permanent n Romnia;
- persoanele juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei
europene.
4

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul operaiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are


utilizatorul (locatarul), iar n cadrul operaiunilor de leasing operaional, calitatea de
contribuabil o are locatorul.
Care este cota de impozitare?
In perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2014, cota de impozitare a fost de 1,5% i sa aplicat asupra construciilor prevzute n grupa 1 din Catalogul cu duratele normale de
funcionare a mijloacelor fixe, dintre care mentionam cateva exemple:
- construcii agricole, industriale, pentru transporturi, pot i telecomunicaii,
hidrotehnice, pentru afaceri, comer, depozitare, pentru transportul energiei
electrice;
- sere, solarii, ciupercrii;
- platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila,
radio, tv;
- constructii pentru transportul energiei electrice;
- iazuri pentru decantarea sterilului, helestee, iazuri, bazine;
- lacuri artificiale de acumulare si canale de irigatii;
- statii si posturi de transformare, statii de conexiuni;
- centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice si nuclearo electrice;
- sonde de titei, gaze si sare;
- rampe de incarcare descarcare;
- baraje, jgheaburi pentru piscicultura;
- piste si platforme din beton;
- infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrazi, cu
toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje, etc);
- linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console).
ATENTIE! Incepand cu 1 ianuarie 2015, impozitul pe construcii se calculeaz prin
aplicarea unei cote de 1% asupra valorii brute a construciilor detinute.
Dac impozitul pe cldiri suportat n relaia cu DITL se stabilete prin hotrre a
consiliului local din fiecare zon, cota de impozitare a construciilor speciale este fix,
indiferent de locaie.
Proiect Norme cod fiscal (Nu a fost pastrat):
Pentru mijloacele fixe (ex. parcurile fotovoltaice, parcurile eoliene, etc.) care sunt
sisteme complexe compuse din: fundaii, piloni de susinere, echipamente i instalaii,
ncadrate conform Catalogului, att n grupa 1 Construcii, ct i n grupa 2
Echipamente tehnologice i nregistrate din punct de vedere contabil n conturi
corespunztoare construciilor i/sau conturi corespunztoare instalaiilor, sunt
considerate construcii numai acele pri ale sistemului complex care se ncadreaz n
grupa 1 i sunt nregistrate n conturi corespunztoare construciilor, respectiv
fundaiile, structurile de susinere, etc.
ncadrarea se efectueaz de ctre o comisie tehnic sau expert tehnic independent,
pe baza caracteristicilor tehnice ale mijloacelor fixe.

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Care este baza de impozitare?


In anul 2014, baza de impozitare a fost reprezentata de valoarea construciilor
existente n patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior,
din care s-a scazut:
valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere pentru construciile, aflate sau care urmeaz s fie trecute n proprietatea
statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
valoarea construciilor din subgrupa 1.2.9. Terase pe arabil, plantaii pomicole i
viticole; i
valoarea cldirilor, inclusiv valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare,
consolidare, modificare sau extindere pentru cldirile nchiriate, luate n
concesiune, aflate n administrare ori n folosin, pentru care se datoreaz
impozit pe cladiri.
ATENIE! Reinei faptul c NU se datoreaz impozit pe construcii n cazul
cldirilor pentru care se achit deja impozit la taxele locale.
Norme cod fiscal (HG 421/2014):
Prin valoarea construciilor existente n patrimoniul contribuabililor la data de 31
decembrie a anului anterior, se nelege valoarea evideniat contabil n soldul conturilor
corespunztoare construciilor, fr a lua n considerare constructiile inregistrate in
conturi in afara bilantului.
Pentru determinarea bazei impozabile, contribuabilii nu includ imobilizrile
corporale n curs de execuie, evideniate potrivit reglementrilor contabile aplicabile si
nici valoarea aferenta unor constructii aflate in proprietatea statului sau a unitatilor
administrativ-teritoriale, inregistrate in conturi corespunzatoare constructiilor.
Pentru determinarea bazei impozabile, contribuabilii vor avea n vedere
urmtoarele reguli:
a) din valoarea construciilor existente n patrimoniul contribuabililor la data de 31
decembrie a anului anterior, nu se scade valoarea cldirilor prevzute la art.250
din Codul fiscal (ART. 250 Scutiri), cu excepia celor aflate sau care urmeaz s fie
trecute n proprietatea statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
b) n cazul n care valoarea evideniat contabil n soldul debitor al conturilor
corespunztoare construciilor este diferit de valoarea care a reprezentat baza
pentru determinarea impozitului pe cldiri, valoarea care se scade este valoarea
evideniat contabil n soldul debitor al conturilor corespunztoare construciilor;
c) valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere pentru cldirile nchiriate, luate n concesiune, aflate n administrare ori
n folosin este cea definit la pct.54 alin.(1)(12) din Normele metodologice date
n aplicarea art.253 din Codul fiscal.
Pct.54 din Norme, pt aplicarea art.253 din Legea 571/2003 - Codul fiscal:
54. (1) Prin lucrri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, se nelege acele lucrri care au ca rezultat creterea valorii cldirii respective
6

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

cu cel puin 25%.


(1^1) n cazul n care valoarea lucrrilor de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere nu depete 25% din valoarea cldirii, locatarul nu are
obligaia s o comunice locatorului.
(1^2) n cazul n care n cursul unui an fiscal se efectueaz mai multe lucrri de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, a cror valoare
individual este sub 25%, dar cumulat depete 25%, locatarul are obligaia de a
comunica locatorului valoarea total, n termen de 30 de zile de la data la care se atinge
acest nivel.
ATENIE!!! In anul 2014, lucrrile de amenajare, modernizare la spatiile inchiriate
in valoare de sub 25% din valoarea cldirii si care nu au fost notificate proprietarilor au
fost supuse impozitului pe construcii.
Pentru cldirile scutite de impozit pe cldiri, conform art. 250 din Codul fiscal, s-a
datorat impozit pe construcii.
De asemenea, in anul 2014, deducerea valorii lucrrilor de reconstruire,
modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cldirile nchiriate, luate n
concesiune, aflate n administrare ori n folosin, se justifica prin documentaia
corespunztoare care atesta comunicarea acestei valori ctre proprietar.
ANUL 2015:
ncepnd cu anul 2015, impozitul pe construcii se aplica la construciile existente
n patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, din care se scade
si:
a) valoarea cldirilor din parcurile industriale, tiinifice i tehnologice care nu
beneficiaz de scutirea de la plata impozitului pe cldiri;
b) valoarea lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere la construcii nchiriate, luate n administrare sau n folosin,
indiferent daca proprietar e persoana juridica sau fizica si fara a se mai tine cont de
plafonul de 25% asa cum s-a procedat in anul 2014;
c) valoarea construciilor situate n afara frontierei de stat a Romniei;
d) valoarea construciilor deinute de structurile sportive, definite potrivit legii;
e) valoarea construciilor din domeniul public al statului i care fac parte din baza
material de reprezentare i protocol, precum i cele din domeniul public i privat
al statului, nchiriate sau date n folosin instituiilor publice, construcii
administrate de RAAPPS.
ATENTIE! Codul fiscal, actualizat cu Legea nr 11/2015, prevede faptul ca din anul
2015 impozitul pe construcii NU se aplica asupra amenajrilor efectuate la construciile
nchiriate, luate n administrare sau n folosin.
Conform legii, incepand cu anul 2015, a fost eliminata prevederea conform careia
deducerea valorii lucrrilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau
extindere pentru cldirile nchiriate, luate n concesiune, aflate n administrare ori n
folosin, se justifica prin documentaia corespunztoare care atesta comunicarea acestei
valori ctre proprietar.

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

In anul 2016, in baza de impozitare nu se mai regaseste subgrupa 1.2 Construcii


agricole, cateva exemple fiind: silozuri, patule, sere, solarii, cladiri agrozootehnice.
Impozitul se recalculeaz dac baza de impozitare se modific n cursul anului?
n situaia n care, n cursul anului curent, se nregistreaz operaiuni de majorare
sau diminuare a valorii soldului debitor al conturilor corespunztoare construciilor,
impozitul pe construcii NU se recalculeaz. Aceste modificri sunt luate n considerare
pentru determinarea impozitului pe construcii datorat pentru anul urmtor.
Aceast prevedere poate fi de bun augur pentru o entitate sau dimpotriv.
De exemplu, dac n cursul anului o societate cumpr sau construiete i d n
folosin o construcie, va datora impozit pe aceasta ncepnd cu anul urmtor. ns, n
situaia invers n care n cursul anului se caseaz sau se vnd construcii, impozitul nu se
recalculeaz i societatea va achita suma aferent ntregului an.
Care sunt declaraiile care trebuie depuse de o entitate care deine construcii?
Entitile care la 31 decembrie dein pentru prima data construcii speciale, trebuie
ca pn la data de 31 ianuarie a anului urmator s depun la organul fiscal Declaraia de
meniuni 010, prin care i modifica vectorul fiscal.
V reamintim c n MOf din 16 ianuarie 2014 a fost publicat OMFP 35/2014 prin
care a fost modificat Formularul 010. Practic, ntre categoriile de obligaii fiscale de
declarare, cu caracter permanent, care se nscriu n vectorul fiscal a fost adugat i
impozitul pe construcii.
Impozitul se declar pn la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se
datoreaz prin Declaraia 100.
Care este termenul de plat pentru impozitul pe construcii?
Plata se efectueaz n 2 rate egale, pn la datele de 25 mai i 25 septembrie,
inclusiv.
Contribuabilii nou-nfiinai datoreaz impozitul pe construcii ncepnd cu anul
fiscal urmtor, iar cei care nceteaz s existe n cursul anului au obligaia de a declara i
plti impozitul pn la data ncheierii perioadei din an n care persoana juridic a existat.

2. Modificari ale principiilor fiscalitatii


Pe langa cele 4 principii existente si care au fost usor modificate, Noul Cod fiscal
introduce un NOU principiu si anume predictibilitatea impunerii care asigur
stabilitatea impozitelor, taxelor i contribuiilor obligatorii, pentru o perioad de timp de
cel puin un an, n care nu pot interveni modificri n sensul majorrii sau introducerii
de noi impozite, taxe i contribuii obligatorii.

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

3. Cum poate fi modificat Codul fiscal


Inainte de 1 ianuarie 2016
Codul fiscal se modific i se completeaz
numai prin lege, promovat, de regul, cu 6
luni nainte de data intrrii n vigoare a
acesteia.
Orice modificare sau completare intr n
vigoare cu ncepere din prima zi a anului
urmtor celui n care a fost adoptat prin lege.

Dupa 1 ianuarie 2016


(1) Prezentul cod se modific i se completeaz
prin lege, care intr n vigoare n termen de
minimum 6 luni de la publicarea n MOf.
(2) n cazul n care prin lege se introduc
impozite, taxe sau contribuii obligatorii noi, se
majoreaz cele existente, se elimin sau se
reduc faciliti existente, acestea vor intra n
vigoare cu 1 ianuarie a fiecrui an i vor
rmne nemodificate cel puin pe parcursul
acelui an.
(3) n situaia n care modificrile i/sau
completrile se adopt prin ordonane, se
pot prevedea termene mai scurte de intrare
n vigoare, dar nu mai puin de 15 zile de la
data publicrii, cu excepia situaiilor
prevzute la alin. (2).

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

4. Definitii diferite ale termenilor comuni utilizati in Codul fiscal


Termen

activitate
dependent la
funcia de baz

asociere, fr
personalitate
juridic

centrul intereselor
vitale

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

orice activitate desfurat n baza unui contract


individual de munc sau a unui statut special
prevzut de lege, declarat angajatorului ca funcie
de baz de ctre angajat;
n cazul n care activitatea se desfoar pentru mai
muli angajatori, angajatul este obligat s declare
fiecruia locul unde exercit funcia pe care o
consider de baz.

orice activitate desfurat n baza unui contract


individual de munc sau a unui statut special
prevzut de lege, declarat angajatorului ca funcie
de baz de ctre angajat;
n cazul n care activitatea se desfoar pentru mai
muli angajatori, angajatul este obligat s declare
numai angajatorului ales c locul respectiv este
locul unde exercit funcia pe care o consider de
baz.

orice asociere n participaiune, grup de interes


economic, societate civil sau alt entitate care nu
este o persoan impozabil distinct, n nelesul
impozitului pe venit i pe profit.

-----

-----

locul de care relaiile personale i economice ale


persoanei fizice sunt mai apropiate.
n analiza relaiilor personale se va acorda atenie:
- familiei soului/soiei;
- copilului/copiilor;
- persoanelor aflate n ntreinerea persoanei fizice
i care sosesc n Romnia mpreun cu aceasta;
- calitatii de membru ntr-o organizaie caritabil,
religioas;
- participarii la activiti culturale sau de alt
natur.
n analiza relaiilor economice se va acorda atenie
dac persoana:
- este angajat al unui angajator romn;
- este implicat n activitati de afaceri n Romnia;
- deine proprieti imobiliare n Romnia;
- detine conturi la bnci n Romnia, carduri de
credit/debit la bnci n Romnia.
10

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

contribuii sociale
obligatorii

Dividend

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

orice contribuii care trebuie pltite, n conformitate prelevare obligatorie realizat n baza legii, care are
cu legislaia n vigoare, pentru protecia omerilor, ca scop protecia persoanelor fizice obligate a se
asigurri de sntate sau asigurri sociale.
asigura mpotriva anumitor riscuri sociale, n
schimbul crora aceste persoane beneficiaz de
drepturile acoperite de respectiva prelevare.
o distribuire n bani sau n natur, efectuat de o o distribuire n bani sau n natur, efectuat de o
persoan juridic unui participant la persoana persoan juridic unui participant, drept consecin
juridic, drept consecin a deinerii unor titluri de a deinerii unor titluri de participare la acea
participare la acea persoan juridic, exceptnd persoan juridic, exceptnd urmtoarele:
urmtoarele:
a) o distribuire de titluri de participare a) o distribuire de titluri de participare noi sau
suplimentare care nu modific procentul de
majorarea valorii nominale a titlurilor de
deinere a titlurilor de participare ale oricrui
participare existente, ca urmare a unei
participant la persoana juridic;
operaiuni de majorare a capitalului social;
b) o distribuire efectuat n legtur cu b) o distribuire efectuat n legtur cu
dobndirea/rscumprarea
titlurilor
de
dobndirea/rscumprarea
titlurilor
de
participare proprii de ctre persoana juridic, ce
participare proprii de ctre persoana juridic;
nu modific pentru participanii la persoana
juridic respectiv procentul de deinere a
titlurilor de participare;
c) o distribuire n bani sau n natur, efectuat n c) o distribuire n bani sau n natur, efectuat n
legtur cu lichidarea unei persoane juridice;
legtur cu lichidarea unei persoane juridice;
d) o distribuire n bani sau n natur, efectuat cu d) o distribuire n bani sau n natur, efectuat cu
ocazia reducerii capitalului social constituit
ocazia reducerii capitalului social;
efectiv de ctre participani;
e) o distribuire de prime de emisiune, proporional e) o distribuire de prime de emisiune, proporional
cu partea ce i revine fiecrui participant.
cu partea ce i revine fiecrui participant;
f) o distribuire de titluri de participare n legtur
cu operaiuni de reorganizare.
Se consider dividend din punct de vedere fiscal i Se consider dividende din punct de vedere fiscal i
se supune aceluiai regim fiscal ca veniturile din se supun aceluiai regim fiscal ca veniturile din
dividende:
dividende:
- suma pltit de o persoan juridic pentru
- ctigurile obinute de persoanele fizice din
bunurile sau serviciile achiziionate de la un
deinerea de titluri de participare la
participant la persoana juridic peste preul
organisme de plasament colectiv;
11

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

pieei pentru astfel de bunuri i/sau servicii, dac


suma respectiv nu a fcut obiectul impunerii la
primitor cu impozitul pe venit sau pe profit;
suma pltit de o persoan juridic pentru
bunurile sau serviciile furnizate n favoarea
unui participant la persoana juridic, dac plata
este fcut de ctre persoana juridic n folosul
personal al acestuia.

veniturile n bani i n natur distribuite de


societile
agricole,
cu
personalitate
juridic, constituite potrivit legislaiei n
materie (Legea 36/1991), unui participant
la societatea respectiv drept consecin a
deinerii prilor sociale.

Extras din Legea 31/1990:

entitate
transparent
fiscal, cu/fr
personalitate
juridic

locul conducerii
efective

metoda scutirii

Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru


existena real a dividendelor pltite. Se pedepsete cu nchisoare de
la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul
sau reprezentantul legal al societii, care ncaseaz sau pltete
dividende, sub orice form, din profituri fictive ori care nu puteau fi
distribuite, n lipsa situaiei financiare anuale sau contrar celor
rezultate din aceasta.
orice asociere, asociere n participaiune, asocieri n
baza contractelor de exploatri n participaie, grup
de interes economic, societate civil sau alt entitate
----care nu este persoan impozabil distinct, fiecare
asociat/participant fiind subiect de impunere n
nelesul impozitului pe profit sau pe venit, dup caz.
locul n care se iau deciziile economice strategice
necesare pentru conducerea activitii persoanei
juridice strine n ansamblul su i/sau locul unde i
----desfoar activitatea directorul executiv i ali
directori care asigur gestionarea i controlul
activitii acestei persoane juridice.
scutirea de impozit a venitului sau profitului obinut
n alt stat, lund n considerare acel venit sau profit
pentru determinarea cotei de impozit aplicabil
----pentru venitul/profitul total obinut, cota de impozit
determinat
aplicndu-se
numai
asupra
venitului/profitului
rmas
dup
deducerea
12

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

operaiuni cu
instrumente
financiare

organizaie
nonprofit

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

----orice asociaie, fundaie sau federaie nfiinat n


Romnia, n conformitate cu legislaia n vigoare, dar
numai dac veniturile i activele asociaiei, fundaiei
sau federaiei sunt utilizate pentru o activitate de
interes general, comunitar sau nonpatrimonial.
orice persoan fizic care nu este persoan fizic
rezident

persoan fizic
nerezident

principiul valorii
de pia

-----

13

venitului/profitului obinut n acel alt stat, conform


conveniei pentru evitarea dublei impuneri
aplicabile.
orice transfer, exercitare sau executare a unui
instrument financiar, definit de legislaia n materie
din statul n care au fost emise, indiferent de
piaa/locul de tranzacionare unde are loc
operaiunea.
orice asociaie, fundaie, cas de ajutor reciproc sau
federaie nfiinat n Romnia, n conformitate cu
legislaia n vigoare, dar numai dac veniturile i
activele asociaiei, casei de ajutor reciproc,
fundaiei sau federaiei sunt utilizate pentru o
activitate de interes general, comunitar sau fr scop
patrimonial.
orice persoan fizic ce nu ndeplinete condiiile
pentru a fi persoan fizic rezident, precum i orice
persoan fizic cetean strin cu statut diplomatic
sau consular n Romnia, cetean strin care este
funcionar ori angajat al unui organism internaional
i interguvernamental nregistrat n Romnia,
cetean strin care este funcionar sau angajat al
unui stat strin n Romnia i membrii familiilor
acestora.
atunci cnd condiiile stabilite sau impuse n relaiile
comerciale sau financiare ntre dou persoane
afiliate difer de acelea care ar fi existat ntre
persoane independente, orice profituri care n
absena condiiilor respective ar fi fost realizate de
una dintre persoane, dar nu au fost realizate de
aceasta din cauza condiiilor respective, pot fi
incluse n profiturile acelei persoane i impozitate
corespunztor.

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

profesii liberale

redeven

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

----orice sum ce trebuie pltit n bani sau n natur


pentru folosirea ori dreptul de folosin al oricruia
dintre urmtoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrri literare,
artistice sau tiinifice, inclusiv asupra filmelor,
benzilor pentru emisiunile de radio sau de
televiziune, precum i efectuarea de nregistrri
audio, video;
b) orice brevet, invenie, inovaie, licen, marc
de comer sau de fabric, franciz, proiect,
desen, model, plan, schi, formul secret sau
procedeu de fabricaie ori software.
Nu se consider redeven, n sensul prezentei legi,
remuneraia n bani sau n natur pltit pentru
achiziiile de software destinate exclusiv operrii
respectivului software, fr alte modificri dect cele
determinate de instalarea, implementarea, stocarea
sau utilizarea acestuia. De asemenea, nu va fi
considerat redeven, n sensul prezentei legi,
remuneraia n bani sau n natur pltit pentru
achiziia n ntregime a drepturilor de autor asupra
unui program pentru calculator;

acele ocupaii exercitate pe cont propriu de persoane


fizice, potrivit actelor normative speciale care
reglementeaz organizarea i exercitarea profesiei
respective.
(1) Se consider redeven plile de orice natur
primite pentru folosirea ori dreptul de folosin al
oricruia dintre urmtoarele:
a) drept de autor asupra unei lucrri literare,
artistice sau tiinifice, inclusiv asupra filmelor,
benzilor pentru emisiunile de radio sau de
televiziune, precum i efectuarea de nregistrri
audio, video;
b) dreptul de a efectua nregistrri audio, video,
respectiv spectacole, emisiuni, evenimente
sportive sau altele similare i dreptul de a le
transmite sau retransmite ctre public, direct sau
indirect, indiferent de modalitatea tehnic de
transmitere - inclusiv prin cablu, satelit, fibre
optice sau tehnologii similare;
c) orice brevet, invenie, inovaie, licen, marc de
comer sau de fabric, franciz, proiect, desen,
model, plan, schi, formul secret sau procedeu
de fabricaie ori software;
d) orice echipament industrial, comercial sau
tiinific, container, cablu,conduct, satelit, fibr
optic sau tehnologii similare;
e) orice know-how;
f) numele sau imaginea oricrei persoane fizice sau
alte drepturi similare referitoare la o persoan
fizic.

c) orice transmisiuni, inclusiv ctre public, directe


sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau
tehnologii similare;
d) orice echipament industrial, comercial sau
tiinific, orice bun mobil, mijloc de transport (2) Nu se consider redeven n sensul prezentei
ori container;
legi:
e) orice know-how;
a) plile pentru achiziionarea integral a oricrei
f) numele sau imaginea oricrei persoane fizice
proprieti sau drept de proprietate asupra
14

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

sau alte drepturi similare referitoare la o


persoan fizic.
n plus, redevena cuprinde orice sum ce trebuie
pltit n bani sau n natur pentru dreptul de a
nregistra sau transmite sub orice form spectacole,
emisiuni, evenimente sportive sau alte activiti
similare.

stock option plan

-----

15

tuturor elementelor menionate la alin. (1);


b) plile pentru achiziiile de software destinate
exclusiv operrii respectivului software, inclusiv
pentru instalarea, implementarea, stocarea,
personalizarea sau actualizarea acestuia;
c) plile pentru achiziionarea integral a unui
drept de autor asupra unui software sau a unui
drept limitat de a-l copia exclusiv n scopul
folosirii acestuia de ctre utilizator sau n scopul
vnzrii acestuia ntr-un contract de distribuie;
d) plile pentru obinerea drepturilor de
distribuie a unui produs sau serviciu, fr a da
dreptul la reproducere;
e) plile pentru accesul la satelii prin nchirierea
de transpondere sau pentru utilizarea unor
cabluri sau conducte pentru transportul energiei,
gazelor sau petrolului, n situaia n care clientul
nu se afl n posesia transponderelor, cablurilor,
conductelor, fibrelor optice sau tehnologii
similare;
f) plile
pentru
utilizarea
serviciilor
de
telecomunicaii din acordurile de roaming, a
frecvenelor radio, a comunicaiilor electronice
ntre operatori.
un program iniiat n cadrul unei persoane juridice
ale crei valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat sau
tranzacionate n cadrul unui sistem alternativ de
tranzacionare, prin care se acord angajailor,
administratorilor i/sau directorilor acesteia sau ai
persoanelor juridice afiliate ei dreptul de a
achiziiona la un pre preferenial sau de a primi cu
titlu gratuit, un numr determinat de valori
mobiliare emise de entitatea respectiva.
Pentru calificarea unui program ca fiind stock option

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

titlu de valoare

transport
internaional

valoarea fiscal

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

plan, programul respectiv trebuie s cuprind o


perioad minim de un an ntre momentul acordrii
dreptului i momentul exercitrii acestuia
(achiziionrii valorilor mobiliare).
orice valori mobiliare, titluri de participare la un orice titlu de participare i orice instrumente
fond deschis de investiii sau alt instrument financiare calificate astfel prin legislaia n materie
financiar, calificat astfel de ctre CNVM, inclusiv din statul n care au fost emise.
instrumente financiare derivate i prile sociale.
orice activitate de transport pasageri sau bunuri
efectuat de o ntreprindere n trafic internaional,
precum i activitile auxiliare, strns legate de
aceast operare i care nu constituie activiti
----separate de sine stttoare.
Nu reprezint transport internaional cazurile n
care transportul este operat exclusiv ntre locuri
aflate pe teritoriul Romniei.
pentru titlurile de participare/valoare - valoarea de valoarea de achiziie sau de aport, utilizat pentru
achiziie sau de aport, utilizat pentru calculul calculul profitului impozabil - pentru titlurile de
ctigului sau al pierderii, n nelesul impozitului pe participare.
venit ori al impozitului pe profit
n valoarea fiscal se includ i evalurile
nregistrate potrivit reglementrilor contabile
aplicabile. Valoarea de aport se determin n funcie
de modalitile de constituire a capitalului social,
categoria activelor aduse ca aport sau modalitatea de
impozitare a aportului.
valoarea de achiziie sau de aport utilizat pentru
calculul ctigului sau al pierderii, n nelesul
impozitului pe venit - pentru titlurile de valoare;
n cazul titlurilor de valoare primite sub forma
avantajelor de ctre contribuabilii care obin
venituri din salarii i asimilate salariilor, altele
dect cele dobndite n cadrul sistemului stock
options plan, valoarea fiscal este valoarea de
16

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

pia la momentul dobndirii titlurilor de


valoare.
Mijloace fixe (NOU)
In situaia n care, potrivit reglementrilor contabile,
contribuabilul deduce subvenia guvernamental la
calculul valorii contabile a mijloacelor fixe, valoarea
rezultat este i valoare fiscala.

17

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

5. Retinerea si nevarsarea impozitelor la sursa...infractiune?


Conform art 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii
fiscale, reinerea i nevrsarea, cu intenie, n cel mult 30 de zile de la scaden, a
sumelor reprezentnd impozite sau contribuii cu reinere la surs constituie infraciune
i se pedepseste cu nchisoare de la un an la 6 ani.
Aceasta prevedere a fost valabila pana in momentul in care Curtea Constitutionala a
emis Decizia 363 din 7 mai 2015 prin care articolul respectiv din lege a fost declarat
neconstitutional. Instana constituional nu a sancionat incriminarea faptei de reinere
i nevrsare, cu intenie, n termenul prevzut de lege, a sumelor reprezentnd impozite
sau contribuii cu reinere la surs, ci insuficienta definire a acestei categorii de
impozite/contribuii.
La momentul publicarii acestei decizii in Monitorul Oficial, articolul respectiv a fost
suspendat timp de 45 de zile. In termen de 45 de zile, Parlamentul sau Guvernul ar fi
trebuit sa puna in acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei, insa
acest lucru nu s-a intamplat. Acest lucru inseamna ca efectele juridice ale acestei prevederi
au incetat definitiv si practic reinerea i nevrsarea impozitelor cu retinere la sursa
reprezinta doar contraventie care se sanctioneaza cu amenda.
Reinerea i nevrsarea n totalitate a sumelor reprezentnd impozite i contribuii
cu reinere la surs constituie contravenie si se sancioneaz astfel:
- cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice ncadrate n
categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amend de la 1.000 lei la 1.500 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt de pn la 50.000 lei inclusiv;
- cu amend de la 12.000 lei la 14.000 lei pentru persoanele juridice ncadrate n
categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amend de la 4.000 lei la 6.000 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, dac
obligaiile sustrase la plat sunt cuprinse ntre 50.000 lei i 100.000 lei inclusiv;
- cu amend de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice ncadrate n
categoria contribuabililor mijlocii i mari i cu amend de la 6.000 lei la 8.000 lei,
pentru celelalte persoane juridice, precum i pentru persoanele fizice, dac
obligaiile fiscale sustrase la plat sunt mai mari de 100.000 lei;
In data de 3 septembrie 2015, invocand necesitatea punerii n aplicare a Deciziei
Curii, precum i a clarificrii mecanismului privind reinerea la surs a impozitelor i
contribuiilor sociale obligatorii, precum i definirea acestora, Comisia pentru Buget,
Finane i Bnci din Camera Deputatilor a introdus un amendament care a fost aprobat
prin care se introduc in Noul Cod fiscal cele 2 definitii:
- reinere la surs (reinere prin stopaj la surs) = metod de colectare a
impozitelor i contribuiilor sociale obligatorii prin care pltitorii de venituri au
obligaia, potrivit legii, de a le calcula, reine, declara i plti;
- impozite i contribuii sociale obligatorii cu reinere la surs sau reinute prin
stopaj la surs = acele impozite i contribuii sociale reglementate n prezentul cod
pentru care pltitorii de venituri au obligaia s aplice metoda privind reinerea la
surs sau reinerea prin stopaj la surs.
18

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

6. Recalificarea unei tranzactii


In MOf nr 499 din 7 iulie 2015 a fost publicata Legea 187/2015 privind aprobarea
OUG 6/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Astfel, art 11 din Codul fiscal (unul din cele mai invocate in actele de inspectie fiscala,
atunci cand o tranzactie este recalificata de catre inspectorii fiscali) a fost modificat, cu
aplicabilitate 10 iulie 2015. De altfel, aceste prevederi au fost preluate din Noul Cod fiscal
deoarece s-a dorit implementarea acestora cat mai repede.
Inainte de 10 iulie 2015:
La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe, autoritile fiscale puteau s nu ia
n considerare o tranzacie care nu avea un scop economic sau puteau rencadra forma
unei tranzacii pentru a reflecta coninutul economic al tranzaciei.
n cazul n care tranzaciile sau o serie de tranzacii erau calificate ca fiind
artificiale, ele nu erau considerate ca fcnd parte din domeniul de aplicare al
conveniilor de evitare a dublei impuneri.
Prin tranzacii artificiale se nelegea tranzaciile sau seriile de tranzacii care nu
au un coninut economic i care nu pot fi utilizate n mod normal n cadrul unor practici
economice obinuite, scopul esenial al acestora fiind acela de a evita impozitarea ori de a
obine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.
Dupa 10 iulie 2015:
La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contribuii sociale
obligatorii, autoritile fiscale pot s nu ia n considerare o tranzacie care nu are un scop
economic, ajustnd efectele fiscale ale acesteia, sau pot rencadra forma unei
tranzacii/activiti pentru a reflecta coninutul economic al tranzaciei/activitii.
Organul fiscal este obligat s motiveze n fapt decizia de impunere emis ca
urmare a nelurii n considerare a unei tranzacii sau, dup caz, ca urmare a rencadrrii
formei unei tranzacii, prin indicarea elementelor relevante n legtur cu scopul i
coninutul tranzaciei ce face obiectul nelurii n considerare/rencadrrii, precum i a
tuturor mijloacelor de prob avute n vedere pentru aceasta.
Dupa 1 ianuarie 2016:
Se elimina din Codul fiscal notiunea de tranzactie artificiala si se introduce cea de
tranzacie transfrontaliera artificiala. In primul rand, tranzaciile transfrontaliere sau
seriile de tranzacii transfrontaliere sunt acele tranzacii efectuate ntre dou sau mai
multe persoane dintre care cel puin una se afl n afara Romniei.
Tranzaciile transfrontaliere sau care sunt calificate ca fiind artificiale de organul
fiscal competent nu vor face parte din domeniul de aplicare a conveniilor de evitare a
dublei impuneri.
Tranzaciile transfrontaliere artificiale reprezinta acele tranzacii transfrontaliere
care NU au un coninut economic i care NU pot fi utilizate n mod normal n cadrul unor
practici economice obinuite, scopul esenial al acestora fiind acela de a evita impozitarea
ori de a obine avantaje fiscale care altfel nu ar putea fi acordate.
19

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Practic, o tranzactie va putea fi considerata ca fiind artificiala doar daca una


dintre parti se afl n afara Romniei. Cu alte cuvinte, tranzactiile desfasurate intre
doua sau mai multe entitati rezidente NU vor mai putea fi considerate artificiale.
Tranzaciile ntre persoane afiliate trebuie sa respecte principiul valorii de pia.
n cadrul unei tranzacii sau a unui grup de tranzacii ntre persoane afiliate, organul fiscal
poate ajusta, n cazul nerespectarii principiului valorii de pia, sau poate estima, n
cazul n care contribuabilul nu pune la dispoziia organului fiscal competent datele
necesare pentru a stabili dac preurile de transfer practicate n situaia analizat respect
principiul valorii de pia, suma venitului sau a cheltuielii aferente rezultatului fiscal
oricreia dintre prile affiliate, pe baza nivelului tendinei centrale a pieei.
Procedura de ajustare/estimare i modalitatea de stabilire a nivelului tendinei
centrale a pieei, precum i situaiile n care autoritatea fiscal poate considera c un
contribuabil nu a furnizat datele necesare stabilirii respectrii principiului pentru
tranzaciile analizate sunt stabilite prin Codul de procedur fiscal.
Pentru aplicarea acestor prevederi se utilizeaz Liniile directoare privind preurile
de transfer emise de ctre OCDE (Organizaia pentru Cooperare i Dezvoltare Economic)
pentru societile multinaionale i administraiile fiscale, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Toate aceste prevederi de mai sus se aplic n scopul stabilirii doar a impozitelor
directe. De exemplu, TVA este un impozit indirect si nu face obiectul ajustarilor sau
estimarilor prezentate.

7. Regimul cheltuielilor si TVA pe perioada de inactivitate


ATENIE!!! Contribuabilii declarai inactivi care desfoar activiti economice n
perioada de inactivitate, sunt supui obligaiilor privind plata impozitelor, taxelor i
contribuiilor sociale obligatorii (NOU), dar nu beneficiaz de dreptul de deducere a
cheltuielilor i a TVA aferente achiziiilor efectuate n perioada respectiv.
Contribuabililor declarati inactivi li se anuleaz din oficiu nregistrarea n scopuri
de TVA ncepnd cu data comunicrii deciziei de declarare n inactivitate.
Beneficiarii care achiziioneaz bunuri i/sau servicii de la contribuabili dup
nscrierea acestora ca inactivi n Registrul contribuabililor inactivi/reactivai nu
beneficiaz de dreptul de deducere a cheltuielilor i a TVA aferente achiziiilor respective,
cu excepia achiziiilor de bunuri efectuate n cadrul procedurii de executare silit i/sau
a achiziiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate n procedura
falimentului (a se consulta Legea 85/2014).
Astfel retineti faptul ca chiar daca dvs sunteti de buna credinta, in situatia in care
achizionati de la terti inactivi bunuri sau servicii, nu va puteti deduce nici TVA si nici
cheltuiala aferenta.
In octombrie 2015, Curtea de Justiie a Uniunii Europene (CJUE) a decis c Fiscul nu
poate refuza contribuabilului dreptul de a-i deduce TVA, pentru tranzaciile ncheiate cu
parteneri de afaceri inactivi din punct de vedere fiscal (Cauza C-277/14, aprut ca
20

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

urmare a unui litigiu ntre o societate polonez i Camer Fiscal din oraul d).
Ramane de vazut in ce forma va fi preluata aceasta prevedere si in Codul fiscal.
Baza de impozitare pentru livrri de bunuri i prestri de servicii din 12 ianuarie 2015
Art 286 Legea 227/2015 Cod fiscal
Ca regula generala, Codul fiscal prevede la art 137 ca baza de impozitare a TVA pentru
livrri de bunuri i prestri de servicii este constituit din contrapartida obinut sau care
urmeaz a fi obinut de furnizor ori prestator din partea cumprtorului.
Art 140 Legea 571/2003 Cod fiscal (norme pct 23)
Taxa se determin prin aplicarea cotei standard sau a cotelor reduse asupra bazei de
impozitare determinate. Se aplic procedeul sutei mrite pentru determinarea sumei taxei (24 x
100/124 n cazul cotei standard i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 n cazul cotelor reduse) atunci
cnd preul de vnzare include i TVA. De regul, preul include taxa n cazul livrrilor de bunuri
i/sau prestrilor de servicii direct ctre populaie, pentru care nu este necesar emiterea unei
facturi, precum i n orice situaie n care prin natura operaiunii sau conform prevederilor
contractuale preul include i taxa.
Initial, in MOf nr 278 din 20 aprilie 2011 a fost publicat OMFP nr. 1873/2011 prin care s-a
aprobat Decizia nr. 2/2011 a Comisiei fiscale centrale privind interpretarea si aplicarea
unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Aceasta preciza ca pentru livrarile taxabile de constructii si de terenuri, TVA colectata
aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de
proba, dupa cum urmeaza:
a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrarii, daca rezulta ca:
- partile au convenit ca TVA NU este inclusa in contravaloarea livrarii; sau
- partile NU au convenit NIMIC cu privire la TVA.
b) prin aplicarea procedeului sutei marite, daca rezulta ca partile au convenit ca TVA este
inclusa in contravaloarea livrarii.
ATENTIE!
In MOf nr 20 din 12 ianuarie 2015 a fost publicat OMFP 1820/2014 care a aprobat Decizia
Comisiei fiscale centrale nr 6/2014 prin care se aduc completari privind baza de impozitare a
tuturor bunurilor si serviciilor taxabile, nu numai a constructiilor si terenurilor.
Pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii taxabile, TVA colectat aferent se
determin n funcie de voina partilor rezultat din contracte sau alte mijloace de prob, dup
cum urmeaz:
a) se aplic cota legal de TVA la contravaloarea livrrii/prestrii, daca rezult c
prile au convenit c TVA NU este inclus n contravaloarea livrrii;
b) prin aplicarea procedeului sutei marite, daca partile au convenit ca TVA este inclusa in
contravaloarea livrarii/prestrii;
c) atunci cnd preul unui bun/serviciu a fost stabilit de pri fr nicio meniune cu
privire la TVA, iar furnizorul bunului respectiv este persoana obligat la plata taxei
datorate pentru operaiunea supus taxei, preul convenit trebuie considerat, n cazul n
care furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobnditor TVA
solicitat de administraia fiscal, ca incluznd deja taxa. In acest caz, TVA se determin
prin aplicarea procedeului sutei mrite.
21

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Prin TVA solicitat de administraia fiscal se nelege taxa care ar fi trebuit


colectat pentru operaiunea respectiv. Poate fi acceptat ca mijloc de prob a faptului c
furnizorul/prestatorul nu are posibilitatea de a recupera de la dobnditor TVA inclusiv o
declaraie pe propria rspundere a acestuia.
Exemplu:
n luna august 2016, entitatea Leader a fost declarat inactiv i a fost nscris n Registrul
contribuabililor inactivi/reactivai. n luna septembrie 2016, aceasta achiziioneaz mrfuri la
costul de 1.000 lei, TVA 20% pe care ulterior le vinde entitii Barsin la preul de vnzare de 1.500
lei. Entitatea Barsin este nregistrat n scopuri de TVA.
Tot n luna septembrie 2016, entitatea Leader primete o factur de servicii contabile n
sum de 300 lei, TVA 20%.
Prezentai nregistrrile contabile efectuate att de entitatea Leader, ct i de Barsin?
Entitatea LEADER - inactiva:
Avnd n vedere c entitatea Leader a fost declarat inactiv, acesteia i s-a anulat din oficiu
codul de nregistrare n scopuri de TVA. Astfel, societatea nu mai are dreptul s i deduc TVA
aferent achiziiilor efectuate. Conform cadrului contabil n vigoare, TVA va fi recunoscut n
costul de achiziie al bunurilor cumprate sau al serviciilor primite.
nregistrrile efectuate n contabilitate sunt urmtoarele:
- achiziia mrfurior de la furnizor:
1.200 lei
371
=
401
Mrfuri
Furnizori
-

vnzarea mrfurior ctre entitatea Barsin:


1.500 lei
4111
=
Clieni

707
Venituri din vnzarea
mrfurilor

1.200 lei

1.500 lei

evidenierea TVA colectat de 250 lei aferent livrrii efectuate (1.500 lei x 20/120):
250 lei
635
=
446.Analitic
250 lei
Cheltuieli cu alte impozite,
Alte impozite, taxe i
taxe i vrsminte asimilate
vrsminte asimilate

descrcarea din gestiune a stocurilor vndute:


1.200 lei
607
=
Cheltuieli privind mrfurile

nregistrarea facturii de servicii contabile primit:


360 lei
628
=
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de teri

22

371
Mrfuri
401
Furnizori

1.200 lei

360 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Situaia obligaiilor de plat se prezint astfel:


Dpdv CONTABIL
Elemente

Sum
1.500 lei

Dpdv FISCAL
Elemente
Venituri impozabile
Cheltuieli deductibile

Venituri
Cheltuieli
(250 lei + 1.200 lei + 360 lei)
1.810 lei
Rezultat contabil
- 310 lei
Rezultat fiscal
Impozit pe profit (1.500 lei x 16%)
TVA de plat
Total obligaii fiscale de plat

Sum
1.500 lei
0 lei
1.500 lei
240 lei
250 lei
490 lei

Entitatea LEADER - activa:


Dac entitatea Leader NU ar fi fost inactiv la data tranzaciilor de mai sus, atunci situaia
s-ar fi prezentat astfel:

nregistrrile efectuate n contabilitate ar fi fost urmtoarele:


achiziia mrfurior de la furnizor:
1.000 lei
200 lei

401
Furnizori

1.200 lei

4111
Clieni

707
Venituri din vnzarea
mrfurilor
4427
TVA colectat

1.500 lei

371
Mrfuri

1.000 lei

300 lei

descrcarea din gestiune a stocurilor vndute:


1.000 lei

vnzarea mrfurior ctre entitatea Barsin:


1.800 lei

371
Mrfuri
4426
TVA deductibil

607
Cheltuieli privind mrfurile

nregistrarea facturii de servicii contabile primit:


300 lei
60 lei

628
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de teri
4426
TVA deductibil

23

401
Furnizori

360 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Situaia obligaiilor de plat s-ar fi prezentat astfel:


Dpdv CONTABIL
Dpdv FISCAL
Elemente
Sum
Elemente
Venituri
1.500 lei
Venituri impozabile
Cheltuieli
Cheltuieli deductibile
(1.000 lei + 300 lei)
1.300 lei
Rezultat contabil
200 lei
Rezultat fiscal
Impozit pe profit (200 lei x 16%)
TVA de plat (300 lei 200 lei 60 lei)
Total obligaii fiscale de plata

Sum
1.500 lei
1.300 lei
200 lei
32 lei
40 lei
72 lei

Entitatea BARSIN (Entitatea LEADER - inactiva):


Entitatea Barsin achiziioneaz mrfuri de la un contribuabil inactiv i astfel nu beneficiaz
de dreptul de deducere a cheltuielilor i a TVA aferente.
nregistrarea efectuat n contabilitate este urmtoarea:
- achiziia mrfurior de la entitatea Leader:
1.500 lei
371
=
401
Mrfuri
Furnizori

1.500 lei

Achiziia mrfurilor de la entitatea Leader reprezint o operaiune scutit/neimpozabil,


iar n Decontul de TVA 300 va fi reflectat la rndul Achiziii scutite de TVA sau neimpozabile.
Tranzacia nu va fi raportat n Declaraia 394, avnd n vedere c furnizorul este inactiv i deci
nu mai dispune de cod de nregistrare n scopuri de TVA.
n momentul vnzrii stocului de marf achiziionat, entitatea Barsin va recunoate o
cheltuial de 1.500 lei care va fi nedeductibil la calculul impozitului pe profit. Venitul obinut
din vnzarea bunurilor va fi considerat ns venit impozabil la calculul impozitului pe profit,
ntruct entitatea desfoar activiti economice.
La facturare, societatea Barsin va factura cu TVA, deoarece este nregistrat n scopuri
de TVA i efectueaz operaiuni taxabile. Tranzacia va fi reflectat n Decontul de TVA 300 la
rndul Livrri de bunuri i servicii n cot de 20%, iar dac clientul este nregistrat n scopuri de
TVA, atunci va fi evideniat i n Declaratia 394.

Asa cum am precizat mai sus, contribuabililor inactivi li se anuleaz din oficiu
nregistrarea n scopuri de TVA cu incepere de la data comunicrii deciziei de declarare n
inactivitate.
Pentru achiziiile de bunuri/servicii efectuate n perioada n care sunteti inactiv si
nu aveti un cod valabil de TVA, destinate operaiunilor pe care urmeaz sa le efectuati
dup data nregistrrii n scopuri de TVA, aveti dreptul sa va ajustati TVA n favoarea
dvs, prin nscrierea n primul Decont de TVA depus dup nregistrarea n scopuri de TVA
sau ntr-un decont ulterior a taxei aferente:
- bunurilor aflate n stoc i serviciilor neutilizate (constatate pe baz de
inventariere, n momentul nregistrrii);

24

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de


ajustare a deducerii nu a expirat; - ELIMINAT
activelor corporale fixe n curs de execuie, constatate pe baz de inventariere,
aflate n proprietate n momentul nregistrrii in scopuri de TVA; - ELIMINAT
bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat,
precum i activelor corporale fixe n curs de execuie, constatate pe baz de
inventariere, aflate n proprietatea sa n momentul nregistrrii; NOU
achiziiilor de bunuri i servicii care urmeaz a fi obinute (pentru care
exigibilitatea TVA a intervenit nainte de data nregistrrii in scopuri de TVA i al
cror fapt generator are loc dup aceast dat).

n cazul activelor corporale fixe, altele dect bunurile de capital, se ajusteaz taxa
aferent valorii rmase neamortizate la momentul nregistrrii. - ELIMINAT
Exemplu:
n 15 iulie 2016, entitatea Leader a fost declarat inactiv i a fost nscris n Registrul
contribuabililor inactivi. n 7 septembrie 2016, aceasta achiziioneaz materii prime de la un
furnizor la costul de 5.000 lei, TVA 20% pe care le da in consum in 23 septembrie 2016.
In data de 10 septembrie 2016, ca urmare a indeplinirii criteriilor impuse de legislatie,
entitatea Leader este reactivata. Perioada fiscala este luna.
Prezentai nregistrrile contabile efectuate de entitatea Leader.
La data comunicrii deciziei de declarare n inactivitate, entitatii leader i s-a anulat din
oficiu nregistrarea n scopuri de TVA. Astfel, aceasta nu are dreptul s i deduc TVA din factura
de achiziie care, conform cadrului contabil n vigoare, va fi recunoscut n costul de achiziie al
bunurilor cumprate.
Avand in vedere ca la data reactivarii materiile prime se afla in stoc, entitatea are dreptul
sa isi ajusteze TVA in favoarea sa si sa il inscrie in Decontul de TVA aferent lunii septembrie 2016.
nregistrrile efectuate n contabilitate sunt urmtoarele:
- achiziia materiilor prime de la furnizor (7 septembrie 2016):
6.000 lei
301
=
401
6.000 lei
Materii prime
Furnizori
-

ajustarea TVA pentru bunurile aflate n stoc (10 septembrie 2016):


1.000 lei
4426
=
301
TVA deductibil
Materii prime

1.000 lei

darea in consum a materiilor prime (23 septembrie 2016):


5.000 lei
601
301
Cheltuieli cu materii prime
Materii prime

5.000 lei

Daca societatea ar fi consumat materiile prime pana la data reactivarii (10 septembrie
2016), atunci aceasta NU ar mai fi avut dreptul sa isi ajusteze TVA aferenta achizitiei, deoarece
bunurile nu s-ar fi regasit in stoc la data inregistrarii in scopuri de TVA.

25

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

8. Practici abuzive
n domeniul TVA i al accizelor, autoritile fiscale i alte autoriti naionale trebuie
s in cont de jurisprudena CJUE (Curii de Justiie a Uniunii Europene).
Daca se constat c exist un abuz de drept, tranzaciile implicate n astfel de
practici abuzive trebuie redefinite, astfel nct s se restabileasc situaia care ar fi
prevalat n lipsa tranzaciilor ce au constituit abuzul.
Organul fiscal competent are dreptul de a anula TVA dedus n legtur cu fiecare
tranzacie de fiecare data cand se constat c dreptul de deducere a fost exercitat n mod
abuziv. Pentru a invoca abuzul de drept, trebuie s fie ndeplinite cumulativ dou
condiii:
a) tranzaciile n cauz, n pofida aplicrii formale a condiiilor prevzute de
dispoziiile legale, au drept rezultat garantarea unor avantaje fiscale care ar
contraveni scopului acelor dispoziii legale;
b) trebuie dovedit, n mod obiectiv, faptul c scopul esenial al operaiunilor n cauz
este de a se obine un avantaj fiscal.

9. Venituri obinute din Romnia de nerezidenti


Sunt considerate ca fiind obinute din Romnia, indiferent dac sunt primite n
Romnia sau n strintate, n special urmtoarele venituri:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

dividende de la o persoan juridic romn


venituri din proprieti imobiliare situate n
Romnia, inclusiv veniturile din exploatarea
resurselor naturale situate n Romnia, venituri
din folosirea proprietii imobiliare situate n
Romnia i venituri din transferul dreptului de
proprietate asupra proprietilor imobiliare
situate n Romnia.

dividende de la un rezident
veniturile unei persoane juridice strine
obinute din transferul proprietilor imobiliare
situate n Romnia sau a oricror drepturi
legate de aceste proprieti, inclusiv
nchirierea sau cedarea folosinei bunurilor
proprietii imobiliare situate n Romnia,
veniturile din exploatarea resurselor naturale
situate n Romnia, precum i veniturile din
vnzarea-cesionarea titlurilor de participare
deinute la o persoan juridic romn.
veniturile unei persoane fizice nerezidente
obinute din nchirierea sau din alt form de
cedare a dreptului de folosin a unei
proprieti imobiliare situate n Romnia, din
transferul proprietilor imobiliare situate n
Romnia, din transferul titlurilor de participare,
deinute la o persoan juridic romn, i din
transferul titlurilor de valoare emise de
rezideni romni.
k) veniturile din servicii prestate n Romnia,
exclusiv transportul internaional i prestrile
de servicii accesorii acestui transport

venituri din transferul titlurilor de participare


la o persoan juridic, dac aceasta este
persoan juridic romn sau dac cea mai
mare parte a valorii mijloacelor fixe ale
persoanei juridice, direct sau prin una ori mai
multe persoane juridice, reprezint proprieti
imobiliare situate n Romnia, precum i
veniturile din transferul titlurilor de valoare
emise de rezideni romni.
venituri din servicii prestate n Romnia de
orice natur i n afara Romniei de natura
serviciilor de management, de consultan n

26

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

orice domeniu, de marketing, de asisten


tehnic, de cercetare i proiectare n orice
domeniu, de reclam i publicitate indiferent de
forma n care sunt realizate i celor prestate de
avocai, ingineri, arhiteci, notari publici,
contabili, auditori;
nu reprezint venituri impozabile n Romnia
veniturile din transportul internaional i
prestrile de servicii accesorii acestui transport
orice alte venituri obinute dintr-o activitate
desfurat n Romnia

1. Notiuni generale

Lect univ dr Rapcencu Cristian

l) venituri din prestarea de servicii de


management sau de consultan din orice
domeniu, dac aceste venituri sunt obinute de
la un rezident sau dac veniturile respective
sunt cheltuieli ale unui sediu permanent n
Romnia.

B. Impozitul pe profit

In categoria entitatilor scutite de la plata impozitului pe profit au aparut


urmtoarele modificari:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

instituiile publice, pentru fondurile publice, instituia public, nfiinat potrivit legii, cu
inclusiv
pentru
veniturile
proprii
i excepia activitilor economice desfurate de
disponibilitile realizate i utilizate potrivit acestea
Legii nr. 500/2002 privind finanele publice i
Legii nr. 273/2006 privind finanele publice
locale, dac legea nu prevede altfel
cultele religioase, pentru:
- venituri obinute din producerea i
valorificarea obiectelor i produselor
necesare activitii de cult,
- venituri obinute din chirii,
- alte venituri obinute din activiti
economice,
- venituri din despgubiri n form
bneasc, obinute ca urmare a
msurilor reparatorii prevzute de
--legile privind reconstituirea dreptului
de proprietate, cu condiia ca sumele
respective s fie utilizate, n anul curent
i/sau n anii urmtori, pentru
ntreinerea i funcionarea unitilor de
cult, pentru lucrri de construcie, de
reparaie i de consolidare a lcaurilor
de cult i a cldirilor ecleziastice, pentru
nvmnt, pentru furnizarea, n nume
propriu i/sau n parteneriat, de servicii
27

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

sociale, acreditate n condiiile legii,


pentru aciuni specifice i alte activiti
nonprofit ale cultelor religioase, potrivit
Legii nr. 489/2006 privind libertatea
religioas i regimul general al cultelor
instituiile
de
nvmnt
particular
acreditate, precum i cele autorizate, pentru
veniturile utilizate, n anul curent sau n anii
urmtori
asociaiile de proprietari constituite ca
persoane juridice i asociaiile de locatari
recunoscute ca asociaii de proprietari,
potrivit Legii locuinei nr. 114/1996, pentru
veniturile obinute din activiti economice i
care sunt sau urmeaz a fi utilizate pentru
mbuntirea utilitilor i a eficienei cldirii,
pentru ntreinerea i repararea proprietii
comune
-----

Lect univ dr Rapcencu Cristian

---

---

Academia Romn, precum i fundaiile


nfiinate de Academia Romn n calitate de
fondator unic, cu excepia activitilor
economice desfurate de acestea
entitatea transparent fiscal cu personalitate
juridic

n cazul persoanelor juridice romne de mai jos, la calculul rezultatului fiscal,


urmtoarele tipuri de venituri sunt considerate venituri neimpozabile:
a) pentru cultele religioase:
- veniturile obinute din producerea i valorificarea obiectelor i produselor
necesare activitii de cult;
- veniturile obinute din chirii;
- veniturile obinute din cedarea/nstrinarea activelor corporale; (NOU)
- alte venituri obinute din activiti economice sau de natura celor specifice
ONG;
- veniturile din despgubiri, n form bneasc, obinute ca urmare a msurilor
reparatorii prevzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate,
cu condiia ca sumele respective s fie utilizate, n anul curent i/sau n anii
urmtori, pentru:
- ntreinerea i funcionarea unitilor de cult;
- lucrri de construcie, de reparaie i de consolidare a lcaurilor de cult
i a cldirilor ecleziastice;
- nvmnt;
- furnizarea, n nume propriu i/sau n parteneriat, de servicii sociale,
acreditate n condiiile legii;
- aciuni specifice i alte activiti nonprofit ale cultelor religioase, potrivit
Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioas i regimul general al
cultelor, republicat;
28

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

b) pentru instituiile de nvmnt particular superior (NOU) acreditate, precum


i cele autorizate, veniturile obinute i utilizate, n anul curent sau n anii urmtori,
potrivit reglementrilor legale din domeniul educaiei naionale;
(OUG 50/2015 - pentru unitile de nvmnt preuniversitar i instituiile de
nvmnt superior, particulare, acreditate, precum i cele autorizate, veniturile
obinute i utilizate, n anul curent sau n anii urmtori, potrivit reglementrilor
legale din domeniul educaiei naionale)
c) pentru asociaiile de proprietari constituite ca persoane juridice i asociaiile de
locatari recunoscute ca asociaii de proprietari, veniturile obinute (s-a eliminat
mentiunea referitoare la veniturile economice) i utilizate, n anul curent sau
n anii urmtori, pentru mbuntirea utilitilor i a eficienei cldirii, pentru
ntreinerea i repararea proprietii comune;
d) pentru Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia, veniturile obinute i
utilizate, n anul curent sau n anii urmtori, potrivit Legii Societii Naionale de
Cruce Roie din Romnia nr.139/1995. (NOU)

2. Aspecte privind impozitarea ONG Art 15


n cazul organizaiilor nonprofit, organizaiilor sindicale si organizaiilor patronale,
la calculul rezultatului fiscal, urmtoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile:
a) cotizaiile i taxele de nscriere ale membrilor;
b) contribuiile bneti sau n natur ale membrilor i simpatizanilor;
c) taxele de nregistrare stabilite potrivit legislaiei n vigoare;
d) veniturile obinute din vize, taxe i penaliti sportive sau din participarea la
competiii i demonstraii sportive;
e) donaiile, precum i banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat (NOU);
f) veniturile din dividende, dobnzi, precum i din diferenele de curs valutar
(NOU) aferente disponibilitilor i veniturilor neimpozabile;
g) veniturile din dobnzi obinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de
mprumuturi potrivit legii de organizare i funcionare; (NOU)
h) veniturile pentru care se datoreaz impozit pe spectacole;
i) resursele obinute din fonduri publice sau din finanri nerambursabile;
j) veniturile realizate din aciuni ocazionale precum: evenimente de strngere de
fonduri cu tax de participare, serbri, tombole, conferine, utilizate n scop social
sau profesional, potrivit statutului acestora;
k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate n proprietatea
organizaiilor nonprofit, altele dect cele care sunt sau au fost folosite ntr-o
activitate economic;
l) veniturile obinute din reclam i publicitate, veniturile din nchirieri de spaii
publicitare pe: cldiri, terenuri, tricouri, cri, reviste, ziare (NOU), realizate de
organizaiile nonprofit de utilitate public, potrivit legilor de organizare i
funcionare, din domeniul culturii, cercetrii tiinifice, nvmntului, sportului,
sntii, precum i de camerele de comer i industrie, organizaiile sindicale i
29

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

organizaiile patronale; nu se includ n aceast categorie veniturile obinute din


prestri de servicii de intermediere n reclam i publicitate; (NOU)
m) sumele primite ca urmare a nerespectrii condiiilor cu care s-a fcut
donaia/sponsorizarea, sub rezerva ca sumele respective s fie utilizate de ctre
organizaiile nonprofit, n anul curent sau n anii urmtori, pentru realizarea
scopului i obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dup caz;
n) veniturile realizate din despgubiri de la societile de asigurare pentru pagubele
produse la activele corporale proprii, altele dect cele care sunt utilizate n
activitatea economic;
o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice;
p) sumele colectate de organizaiile colective autorizate, potrivit legii, pentru
ndeplinirea responsabilitilor de finanare a gestionrii deeurilor. (NOU)
n cazul entitatilor enumerate mai sus, pentru calculul rezultatului fiscal sunt
neimpozabile i alte venituri realizate, pn la nivelul echivalentului n lei a 15.000 euro,
ntr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prezentate
in paragraful anterior.
Acestea datoreaz impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care
corespunde veniturilor, altele dect cele considerate venituri neimpozabile, asupra creia
se aplic cota de 16% sau de 5% (specifica barurilor de noapte etc.), dupa caz.

Exemplu:
In anul 2016, o organizatie non-profit a recunoscut urmatoarele venituri si cheltuieli:
venituri din serbari, conferinte, tombole 50.000 lei;
venituri din cotizatii ale membrilor 6.000 lei;
donatii n bani si bunuri primite prin sponsorizare 14.000 lei;
venituri din activitati economice 10.000 lei;
cheltuielile totale aferente anului 2016 sunt n suma de 8.000 lei, din care cheltuielile
efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt n suma de 2.000 lei.
Consideram cursul de schimb mediu anual ca fiind 4,5 lei/euro.
Determinati impozitul pe profit datorat.

Venituri neimpozabile = 50.000 lei + 6.000 lei + 14.000 lei = 70.000 lei
Cheltuieli aferente activitatii nonprofit = 8.000 lei 2.000 lei = 6.000 lei
Venituri din activitati economice = 10.000 lei
Cheltuieli aferente activitatii economice = 2.000 lei
Echivalent 15.000 euro = 15.000 euro x 4,5 lei/euro = 67.500 lei
10% x Venituri neimpozabile = 70.000 lei x 10% = 7.000 lei
Venituri neimpozabile din activitati economice = Min (7.000 lei; 67.500 lei) = 7.000 lei
Venituri impozabile = 10.000 lei 7.000 lei = 3.000 lei (30%)
Cheltuieli aferente veniturilor impozabile = 2.000 lei x 30% = 600 lei
Profit impozabil = 3.000 lei 600 lei = 2.400 lei
Impozit pe profit = 2.400 lei x 16% = 384 lei
30

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

3. Modificarea anului fiscal Art 16


Conform Legii contabilitatii 82/1991, actualizata prin OUG 79/2014, incepand cu 1
ianuarie 2015, persoanele juridice cu sediul n Romnia (cu cateva exceptii) isi pot
modifica exerciiul financiar pentru a nu corespunde cu anul calendaristic si nu numai
filialele sau sucursalele ale unor persoane juridice cu sediul n strintate.
Codul fiscal prevede faptul ca acele entitati care au optat pentru un exerciiu
financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul lor fiscal s corespund
exerciiului financiar ales.
Persoanele nou-nfiinate, care se ncadreaz n categoria celor care pot avea un
exercitiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta pentru un exerciiu financiar
diferit de anul calendaristic inca de la data nfiinrii acestora.
Primul an fiscal modificat include i perioada anterioar din anul calendaristic
cuprins ntre 1 ianuarie i ziua anterioar primei zi a anului fiscal modificat, acesta
reprezentnd un singur an fiscal.
Aceste entiti au obligaia s depun Declaraia anual de impozit pe profit 101 i
s plteasc impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pn la data de 25 a celei
de-a treia luni inclusiv, de la nchiderea anului fiscal modificat.
Pentru a comunica optiunea de modificare a anului fiscal, entitile trebuie s
depun la organul fiscal Formularul 014 Notificare privind modificarea anului fiscal n
termen de 15 zile de la data nceperii anului fiscal modificat sau de la data
nregistrrii acestora, dup caz (NOU) (inainte de 1 ianuarie 2016, formularul trebuia
depus cu cel puin 30 de zile calendaristice nainte de nceputul anului fiscal modificat).
Exemplu:
ncepnd cu anul 2016, entitatea Leader care activeaza in industria hoteliera
dorete s i modifice anul fiscal. n acest sens, entitatea face toate demersurile pentru ca
anul fiscal s fie 1 octombrie 30 septembrie.
Cum va proceda entitatea Leader in vederea modificarii anului fiscal?
Entitatea Leader trebuie s depun la organul fiscal pn n data de 15 octombrie
2016 Formularul 014. Primul an fiscal al acestei entitati va fi 1 ianuarie 2016 30
septembrie 2017, deoarece lunile din anul 2016, anterioare anului fiscal ales, vor fi
incluse n primul an fiscal.
Entitatea va depune Declaraia 101 i va achita diferenele rezultate pn la data de
25 decembrie 2017.
Declararea i plata impozitului pe profit
Pentru primul an fiscal modificat, aceste entiti trebuie s acorde atenie
momentului din care anul fiscal se modific. Astfel, dac anul fiscal modificat ncepe n a
doua lun a trimestrului calendaristic, prima lun a trimestrului calendaristic respectiv
va constitui un trimestru, pentru care contribuabilul are obligaia declarrii i plii
impozitului pe profit, pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii
trimestrului calendaristic respectiv.
31

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Exemplu:
n anul 2016, entitatea Leader i modific anul fiscal, astfel incat acesta sa
inceapa la 1 mai si sa incheie la 30 aprilie.
Cum va proceda entitatea Leader in vederea modificarii anului fiscal?
Entitatea Leader trebuie s depun la organul fiscal Formularul 014, pn n
data de 15 mai 2016, iar primul an fiscal al acestei societati va fi 1 ianuarie 2016 30
aprilie 2017.
Luna aprilie 2016 va constitui un trimestru separat, iar societatea va depune
Declaraia 100 cu impozitul pe profit pn la 25 iulie 2016.
Ulterior, societatea va declara impozitul pe profit corespunztor trimestrelor
componente anului fiscal modificat, dupa cum urmeaz:
Trimestrul I 1 mai 2016 31 iulie 2016;
Trimestrul II 1 august 2016 31 octombrie 2016;
Trimestrul III 1 noiembrie 2016 31 ianuarie 2017;
Trimestrul IV 1 februarie 2017 30 aprilie 2017 (nu depune Declaraia 100).
Entitatea Leader va depune Declaraia 101 i va achita diferenele rezultate pn
la data de 25 iulie 2017.
Dac anul fiscal modificat ncepe n a treia lun a trimestrului calendaristic,
primele dou luni ale trimestrului calendaristic respectiv vor constitui un trimestru,
pentru care contribuabilul are obligaia declarrii i plii impozitului pe profit, pn la
data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii trimestrului calendaristic respectiv.
Exemplu:
n anul 2016, entitatea Leader i exprima intentia modificrii anului fiscal, astfel
incat acesta sa inceapa la 1 septembrie si sa incheie la 31 august.
Cum va proceda entitatea Leader in vederea modificarii anului fiscal?
Entitatea Leader trebuie s depun la organul fiscal Formularul 014 pn n data
de 15 septembrie 2016, iar primul an fiscal al acestei societati va fi 1 ianuarie 2016 31
august 2017.
Lunile iulie i august 2016 vor constitui un trimestru separat, iar societatea va
depune Declaraia 100 cu impozitul pe profit pn la 25 octombrie 2016.
Ulterior, societatea va declara impozitul pe profit corespunztor trimestrelor
componente anului fiscal modificat, dupa cum urmeaz:
Trimestrul I 1 septembrie 2016 30 noiembrie 2016;
Trimestrul II 1 decembrie 2016 28 februarie 2017;
Trimestrul III 1 martie 2017 31 mai 2017;
Trimestrul IV 1 iunie 2017 31 august 2017 (nu depune Declaraia 100).
Pentru primul an fiscal modificat, entitatea Leader va depune Declaraia 101 i va
achita diferenele rezultate pn la data de 25 noiembrie 2017.

32

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

NOU
In cazul entitatilor care se dizolv cu lichidare, perioada cuprins ntre prima zi a
anului fiscal urmtor celui n care a fost deschis procedura lichidrii i data nchiderii
procedurii de lichidare se consider un singur an fiscal.
In cazul celor care isi modifica anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili
impozitul pe profit se prescrie n termen de 5 ani ncepnd cu data de nti a lunii
urmtoare celei n care se mplinesc 6 luni de la ncheierea anului fiscal pentru care se
datoreaz obligaia fiscal.
Exemplu:
ncepnd cu anul 2016, entitatea Leader i modifica anul fiscal pentru a
corespunde perioadei 1 aprilie 31 martie.
Cand se prescrie dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit?
Pn n data de 15 aprilie 2016, entitatea Leader va depune la organul fiscal
Formularul 014. Primul an fiscal al acestei societati va fi 1 ianuarie 2016 31 martie
2017, avand in vedere ca primele 3 luni din anul 2016, trebuie sa fie incluse n primul an
fiscal.
La 30 septembrie 2017 se implinesc 6 luni de la ncheierea primului an fiscal
modificat. Astfel, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe profit aferent
anului fiscal 1 ianuarie 2016 31 martie 2017 se prescrie la 1 octombrie 2022.

4. Regimul special de impozitare (cota de 5%) Art 18


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Contribuabilii care desfoar activiti de


natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte,
discotecilor, cazinourilor sau pariurilor
sportive, inclusiv persoanele juridice care
realizeaz aceste venituri n baza unui contract
de asociere, i n cazul crora impozitul pe profit
datorat pentru activitile prevzute n acest
articol este mai mic dect 5% din veniturile
respective sunt obligai la plata unui impozit de
5% aplicat acestor venituri nregistrate.

Contribuabilii care desfoar activiti de


natura barurilor de noapte, cluburilor de
noapte, discotecilor sau cazinourilor, inclusiv
persoanele juridice care realizeaz aceste
venituri n baza unui contract de asociere, i n
cazul crora impozitul pe profit datorat pentru
activitile prevzute n acest articol este mai
mic dect 5% din veniturile respective, sunt
obligai la plata impozitului n cot de 5%
aplicat acestor venituri nregistrate.

Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2016, entitatile care opereaza in domeniul pariurilor


sportive vor calcula impozitul pe profit dupa regulile standard (16% x Rezultatul fiscal).

5. Stabilirea rezultatului fiscal Art 19


Rezultat fiscal = (Venituri totale Venituri neimpozabile Deduceri fiscale) (Cheltuieli
totale Cheltuieli nedeductibile) + Elemente similare veniturilor Elemente similare
cheltuielilor Pierdere fiscala

33

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

NOU
Rezultatul fiscal se calculeaz trimestrial/anual, cumulat de la nceputul anului
fiscal. Pentru determinarea rezultatului fiscal, erorile nregistrate n contabilitate se
corecteaz astfel:
a) erorile care se corecteaz potrivit reglementrilor contabile pe seama rezultatului
reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se refer acestea i
depunerea unei Declaraii 101 rectificative;
b) erorile care se corecteaz potrivit reglementrilor contabile pe seama contului de
profit i pierdere sunt luate n calcul pentru determinarea rezultatului fiscal n
anul n care se efectueaz corectarea acestora.
Astfel, tratamentul contabil al corectarii erorilor va fi corelat cu cel fiscal. Pana la 1
ianuarie 2016, erorile, indiferent daca sunt semnificative sau nesemnificative, se
corecteaza prin ajustarea profitului impozabil al perioadei fiscale careia ii apartin si
depunerea unei Declaratii rectificative privind impozitul pe profit.

6. Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare Art 20


La calculul rezultatului fiscal, pentru activitile de cercetare-dezvoltare se acord
urmtoarele stimulente fiscale:
a) deducerea suplimentar la calculul rezultatului fiscal, n proporie de 50%, a
cheltuielilor eligibile pentru aceste activiti; deducerea suplimentar se calculeaz
trimestrial/anual; n cazul n care se realizeaz pierdere fiscal, aceasta se
recupereaz in perioadele urmatoare;
b) aplicarea metodei de amortizare accelerat i n cazul aparaturii i
echipamentelor destinate activitilor de cercetare-dezvoltare.
NOU
Deducerile prevzute in Codul fiscal NU se recalculeaz n cazul nerealizrii
obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

7. Neimpozitarea profitului reinvestit Art 22


Pana la 31 decembrie 2016, profitul investit n echipamente tehnologice,
calculatoare electronice i echipamente periferice, maini i aparate de cas, de
control i de facturare, precum i n programe informatice (NOU), produse i/sau
achiziionate, inclusiv n baza contractelor de leasing financiar, i puse n funciune,
folosite n scopul desfurrii activitii economice, este scutit de impozit.
Este vorba despre activele care se regsesc n subgrupa 2.1, cere din clasa 2.2.9
Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masini si aparate de casa,
control si facturat (NOU) din Catalogul privind clasificarea i duratele normale de
funcionare a mijloacelor fixe precum si programele informatice (imobilizari necorporale).
Activele trebuie sa fie noi, adica sa nu fi fost utilizate anterior datei achiziiei.
Contribuabilii care beneficiaz de aceast prevedere nu pot alege metoda de amortizare
accelerat pentru activele respective.
34

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Profitul investit reprezint soldul contului de profit i pierdere, adic profitul


contabil brut cumulat de la nceputul anului, obinut pn n trimestrul sau n anul
punerii n funciune a activelor respective. Scutirea de impozit se acord n limita
impozitului pe profit datorat pentru acea perioad.
Pentru contribuabilii care au obligaia de a plti impozit pe profit trimestrial, n
situaia n care se efectueaz investiii n trimestrele anterioare, din profitul contabil brut
cumulat de la nceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a
aplicat facilitatea.
NOU precizare mai clara fata de legislatia anterioara
n situatia n care n trimestrul n care activele sunt puse n funciune se
nregistreaz pierdere contabil, iar n trimestrul urmtor sau la sfritul anului se
nregistreaz profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se
recalculeaz.
Exemplu:
In luna ianuarie 2016, societatea Leader achiziioneaz i pune n funciune un
echipament tehnologic la costul de 20.000 lei. In primul trimestru al anului, entitatea
inregistreaza pierdere contabila de 10.000 lei, iar rezultatul fiscal este de 40.000 lei.
Capitalul social este de 200 lei, iar societatea dispune de rezerve legale constituite.
La sfritul celui de-al doilea trimestru, societatea nregistreaz profit contabil de
70.000 lei.
Avnd n vedere faptul c in trimestrul in care s-a achizitonat activul se
inregistreaza pierdere contabila, impozitul pe profit scutit este 0. Astfel, impozitul pe
profit aferent trimestrului I al anului 2016 este de 6.400 lei (40.000 lei x 16%).
Chiar daca la 30 iunie 2016 entitatea nregistreaz profit contabil de 70.000 lei,
impozitul pe profit NU se recalculeaza.
n cazul microntreprinderilor care devin pltitoare de impozit pe profit, pentru
aplicarea facilitii se ia n considerare profitul contabil brut cumulat de la nceputul
trimestrului respectiv (NOU) (inainte de 1 ianuarie 2016 inceputul anului) investit n
activele puse n funciune ncepnd cu trimestrul n care acestea au devenit pltitoare de
impozit pe profit.
Incepand cu 1 ianuarie 2016, dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere
obine venituri mai mari de 100.000 euro sau realizeaz venituri din consultan sau
management care depesc procentul de 20% din totalul veniturilor care alctuiesc baza
de impozitare, aceasta va plti impozit pe profit lund n calcul veniturile i cheltuielile
inregistrate incepand cu acel trimestru.
Contribuabilii au obligaia de a pstra activele respective cel puin o perioad egal
cu jumtate din durata lor de utilizare economic, stabilit potrivit reglementrilor
contabile, dar nu mai mult de 5 ani.
35

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul nerespectrii acestei prevederi, contribuabilul are obligaia depunerii


declaraiei fiscale rectificative deoarece impozitul pe profit se recalculeaz pentru sumele
respective i se percep i creane fiscale accesorii, ncepnd cu data aplicrii facilitii, cu
urmtoarele excepii:
activele transferate n cadrul operaiunilor de reorganizare;
activele nstrinate n cadrul procedurii de lichidare/faliment; i
activele sunt distruse, pierdute, furate sau defecte i nlocuite (NOU), n
condiiile n care aceste situaii sunt demonstrate sau confirmate n mod
corespunztor de contribuabil. n cazul echipamentelor furate, contribuabilul
demonstreaz furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.
Dispozitii tranzitorii: (NOU)
Pentru activele care se realizeaz pe parcursul mai multor ani consecutivi i care
sunt puse n funciune n anul 2016, se ia n considerare valoarea acestora nregistrat
ncepnd cu 1 iulie 2014.
Scutirea de impozit a profitului reinvestit se aplic i n cazul activelor
produse/achiziionate n perioada 1 iulie 2014 31 decembrie 2015 inclusiv i puse n
funciune n anul 2016.

8. Venituri neimpozabile Art 23


-

Urmtoarele venituri sunt neimpozabile la calculul rezultatului fiscal (NOU):


dividendele primite de la o persoan juridic romn, eliminandu-se astfel
conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primete
dividendele trebuie sa deina la data nregistrrii acestora, pe o perioad
nentrerupt de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care
distribuie dividende;
veniturile din anularea, recuperarea, inclusiv refacturarea cheltuielilor pentru
care nu s-a acordat deducere;
veniturile reprezentnd creteri de valoare rezultate din reevaluarea mijloacelor
fixe, terenurilor, imobilizrilor necorporale, dup caz, care compenseaz
cheltuielile cu descreterile anterioare aferente aceleiai imobilizri;
veniturile din evaluarea/reevaluarea/vnzarea/cesionarea titlurilor de
participare deinute la o persoan juridic romn sau la o persoan juridic
strin situat ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a
dublei impuneri, dac la data evalurii/reevalurii/ vnzrii/cesionrii inclusiv
contribuabilul deine pe o perioad nentrerupt de un an minimum 10% din
capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare;
sumele colectate pentru ndeplinirea responsabilitilor de finanare a gestionrii
deeurilor;
veniturile aferente titlurilor de plat obinute de persoanele ndreptite, potrivit
legii, titulari iniiali aflai n evidena Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor sau motenitorii legali ai acestora;
despgubirile primite n baza hotrrilor CEDO;
36

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

veniturile nregistrate printr-un sediu permanent dintr-un stat strin, n condiiile


n care se aplic prevederile conveniei de evitare a dublei impuneri ncheiate ntre
Romnia i statul strin respectiv, iar convenia respectiv prevede ca metod de
evitare a dublei impuneri metoda scutirii;
sumele primite ca urmare a restituirii cotei-pri din aporturile
acionarilor/asociailor, cu ocazia reducerii capitalului social.

9. Clasificarea cheltuielilor Art 25


9.1. Cheltuieli deductibile integral
Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile,
cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii economice, inclusiv cele
reglementate prin acte normative n vigoare, precum i taxele de nscriere, cotizaiile i
contribuiile datorate ctre camerele de comer i industrie, organizaiile patronale i
organizaiile sindicale.
Cheltuielile cu salariile i cele asimilate salariilor sunt cheltuieli deductibile
pentru determinarea rezultatului fiscal, cu excepia celor care sunt prevazute in cadrul
celor deductibile limitat sau nedeductibile din Codul fiscal.
ATENTIE! Au fost eliminate exemplele de cheltuieli efectuate n scopul realizrii de
venituri, prezentate in vechiul Cod fiscal, dintre care amintim:
- cheltuielile de transport i de cazare n ar i n strintate, efectuate pentru
salariai i administratori;
- cheltuielile de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei,
produselor sau serviciilor, n baza unui contract scris;
- cheltuielile pentru marketing, studiul pieei, promovarea pe pieele existente sau
noi, participarea la trguri i expoziii.
Nu inseamna ca aceste cheltuieli sunt nedeductibile, insa nu mai sunt prezentate
explicit ca fiind integral deductibile. Criteriul dupa care se va stabili daca o cheltuiala este
deductibila consta in a demonstra ca aceasta a fost efectuata n scopul desfurrii
activitii economice. Speram ca acest fapt sa nu genereze abuzuri din partea
inspectorilor fiscali.
9.2. Cheltuieli deductibile limitat
Mai jos am extras cateva exemple de cheltuieli cu deductibilitate limitat, urmand
ca alte exemple sa le prezentam mai detaliat in cuprinsul acestui material:
a) cheltuielile sociale, n limita unei cote de pn la 5% (inainte, limita era de 2%),
aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. Intr sub incidena
acestei limite, urmtoarele:
- ajutoarele de nmormntare, ajutoarele pentru bolile grave i incurabile,
ajutoarele pentru natere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru
pierderi produse n gospodriile proprii, ajutorarea copiilor din coli i
centre de plasament;
37

Suport de curs

b)
c)
d)

e)

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

- cheltuielile pentru funcionarea corespunztoare a unor uniti aflate n


administrarea contribuabililor, precum: cree, grdinie, coli, muzee, biblioteci,
cantine, baze sportive, cluburi, cmine de nefamiliti i altele asemenea;
- cheltuielile reprezentnd: cadouri n bani sau n natur, inclusiv tichete cadou
oferite salariailor i copiilor minori ai acestora, servicii de sntate acordate n
cazul bolilor profesionale i al accidentelor de munc pn la internarea ntr-o
unitate sanitar, tichete de cre acordate de angajator n conformitate cu
legislaia n vigoare, contravaloarea serviciilor turistice i/sau de tratament,
inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaii proprii i membrii
lor de familie, precum i contribuia la fondurile de intervenie ale asociaiilor
profesionale ale minerilor;
- alte cheltuieli cu caracter social efectuate n baza contractului colectiv de
munc sau a unui regulament intern.
sczmintele, perisabilitile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare;
pierderile tehnologice care sunt cuprinse n norma de consum proprie necesar
pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;
50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate
exclusiv n scopul activitii economice, cu o mas total maxim autorizat care s
nu depeasc 3.500 kg i care s nu aib mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluznd i scaunul oferului, aflate n proprietatea sau n folosina
contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaiile n
care vehiculele respective se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen, servicii de paz i
protecie i servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenii de vnzri i de achiziii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru
nchirierea ctre alte persoane sau pentru instruire de ctre colile de oferi;
5. vehiculele utilizate ca mrfuri n scop comercial.
cheltuielile de funcionare, ntreinere i reparaii, aferente autoturismelor folosite
de persoanele cu funcii de conducere i de administrare ale persoanei juridice,
deductibile limitat la un singur autoturism aferent fiecrei persoane cu astfel de
atribuii, aplicandu-se si limitarea de 50%, daca este cazul.

Incepand cu 1 iulie 2012 si pana la 31 decembrie 2015, pentru autoturismele


luate in leasing financiar care sunt utilizate atat in scopul activitatii economice cat si in
scop personal, limitarea de 50% se aplica si asupra cheltuielilor cu diferente de curs
valutar, indiferent de marimea veniturilor din diferente de curs.
NOU! Incepand cu 1 ianuarie 2016, conform Legii 227/2015 privind Noul Cod
fiscal, in cazul cheltuielilor reprezentnd diferene de curs valutar nregistrate ca
urmare a derulrii unui contract de leasing, limita de 50% se aplic asupra diferenei
nefavorabile dintre veniturile din diferene de curs valutar/veniturile financiare
aferente creanelor i datoriilor cu decontare n funcie de cursul unei valute, rezultate
38

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

din evaluarea sau decontarea acestora i cheltuielile din diferene de curs


valutar/cheltuielile financiare aferente.
Daca o entitate detine mai multe autoturisme cu folosinta mixta luate in leasing
financiar, trebuie sa tina evidenta analitica a cheltuielilor si veniturilor din diferente
de curs valutar pentru fiecare autoturism in parte. Limitarea de 50% nu poate fi aplicata
la global asupra conturilor sintetice de diferente de curs. La un anumit contract de
leasing ar putea rezulta castig din diferente de curs, la alt contract de leasing ar putea
rezulta pierdere neta, iar entitatea trebuie sa aplice limitarea de 50% asupra pierderii
nere si nu sa o compenseze cu surplusul de la celalalt contract de leasing.
Exemplu:
In urma unui contract de leasing financiar pentru un autoturism folosit si in scop
personal, entitatea Leader a inregistrat:
- cheltuieli din diferene de curs valutar 3.000 lei;
- venituri din diferene de curs valutar 2.200 lei.
Care este tratamentul fiscal al diferentelor de curs in acest caz?
Daca o astfel de situatie ar fi fost inregistrata in anul 2015, venitul din diferente de curs
valutar de 2.200 lei ar fi fost impozabil, iar entitatea si-ar fi dedus doar 1.500 lei din cheltuiala
de 3.000 lei.
In anul 2016, rezulta o pierdere neta din diferente de curs valutar de 800 de lei (3.000
lei 2.200 lei), ceea ce inseamna ca partea de cheltuieli nedeductibila este de 400 lei.
Astfel, comparativ cu anul 2015 cand cheltuielile nedeductibile ar fi fost de 1.500 lei, o
astfel de situatie inregistrata in anul 2016 conduce la recunoasterea unei cheltuieli
nedeductibile de doar 400 de lei.

Este foarte binevenita modificarea din Noul Cod fiscal cu privire la tratamentul
cheltuielilor aferente mijloacelor de transport cu folosinta mixta in cazul angajatilor.
Astfel, acestea NU mai sunt considerate avantaje in natura pentru salariat. Speram ca
abuzurile inspectorilor fiscali sa inceteze.
Pensii facultative si asigurare voluntara
Atentie! Conform Noului Cod fiscal, cheltuielile efectuate n numele unui angajat, la
schemele de pensii facultative, NU mai sunt limitate la deducere la nivelul
echivalentului n lei a 400 euro ntr-un an fiscal, pentru fiecare participant. De asemenea,
cheltuielile cu primele de asigurare voluntar de sntate, NU mai sunt limitate la
echivalentul n lei a 250 euro ntr-un an fiscal/participant.
Acestea sunt integral deductibile pentru societate. Insa, trebuie sa tineti cont de
faptul ca daca se depasesc limitele de mai jos, atunci sumele care depasesc acele limite
sunt considerate venituri salariale, ceea ce inseamna ca se datoreaza impozit pe venit si
contributiile sociale aferente:
contribuiile la un fond de pensii facultative i cele reprezentnd contribuii la
scheme de pensii facultative, suportate de angajator pentru angajaii proprii, n
limita a 400 euro anual pentru fiecare persoan;
primele de asigurare voluntar de sntate, suportate de angajator pentru
angajaii proprii, n limita a 400 euro anual/persoan.
39

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

9.3. Cheltuieli nedeductibile


Prezentam in continuare un tabel comparativ pentru o serie de cheltuieli
nedeductibile mai semnificative:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile,


confiscrile i penalitile, datorate ctre confiscrile i penalitile, datorate ctre
autoritile romne/strine
autoritile romne/strine, cu excepia

celor aferente contractelor ncheiate cu


aceste autoriti
cheltuielile privind bunurile de natura
stocurilor sau a activelor corporale constatate
lips din gestiune ori degradate, neimputabile,
pentru care nu au fost ncheiate contracte de
asigurare, precum i TVA aferent, dac
aceasta este datorat.
Nu intr sub incidena acestor prevederi
stocurile i mijloacele fixe amortizabile,
distruse ca urmare a unor calamiti naturale
sau a altor cauze de for major.

cheltuielile privind bunurile de natura


stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile
constatate lips din gestiune ori degradate,
neimputabile, precum i TVA aferent, dac
aceasta este datorat.

cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile

cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.


n situaia n care evidena contabil nu
asigur informaia necesar identificrii
acestor
cheltuieli,
la
determinarea
rezultatului fiscal se iau n calcul cheltuielile
de conducere i administrare, precum i alte
cheltuieli comune ale contribuabilului, prin
utilizarea unor chei corespunztoare de
repartizare a acestora sau proporional cu
ponderea veniturilor neimpozabile n
totalul
veniturilor
nregistrate
de
contribuabil.
cheltuielile cu serviciile de management,
consultan, asisten sau alte servicii, prestate
de o persoan situat ntr-un stat cu care
Romnia nu are ncheiat un instrument

cheltuielile cu serviciile de management,


consultan, asisten sau alte prestri de
servicii, pentru care contribuabilii nu pot
justifica necesitatea prestrii acestora n

Aceste cheltuieli sunt deductibile pentru


cazul n care stocurile/mijloacele fixe
amortizabile se nscriu n oricare dintre
urmtoarele situaii/condiii: (NOU)
1. au fost distruse ca urmare a unor
calamiti naturale sau a altor cauze de
for major, n condiiile stabilite prin
norme;
2. au fost ncheiate contracte de
asigurare;
3. au fost degradate calitativ i se face
dovada distrugerii;
4. au termen de valabilitate/expirare
depit, potrivit legii.

40

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

scopul activitilor desfurate i pentru care juridic n baza cruia s se realizeze schimbul
nu sunt ncheiate contracte
de informaii.
Aceste prevederi se aplic numai n situaia n
care cheltuielile sunt efectuate ca urmare a
unor tranzacii calificate ca fiind artificiale.
cheltuielile
nregistrate
n
evidena
contabil, indiferent de natura lor, dovedite
ulterior ca fiind legate de fapte de corupie,
potrivit legii.

10. Tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol Art 25


Incepand cu 1 ianuarie 2016, limitarea la deducere a cheltuielilor de protocol va
putea fi efectuata mai usor, deoarece nu se va mai tine cont de veniturile neimpozabile si
cheltuielile aferente acestora, in practica circuland mai multe variante de calcul.
Baza de calcul este formata din profitul contabil, la care se adauga doar cheltuielile
cu impozitul pe profit i cheltuielile de protocol.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Cheltuielile de protocol sunt deductibile n


limita unei cote de 2% aplicat asupra
diferenei rezultate dintre totalul veniturilor
impozabile i totalul cheltuielilor aferente
veniturilor impozabile, altele dect cheltuielile
de protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit;
Baza de calcul la care se aplic cota de 2% o
reprezint diferena dintre totalul veniturilor i
cheltuielile nregistrate conf reglementrilor
contabile, la care se efectueaz ajustrile fiscale.

Cheltuielile de protocol sunt deductibile n


limita unei cote de 2% aplicat asupra
profitului contabil la care se adaug
cheltuielile cu impozitul pe profit i
cheltuielile de protocol.
n cadrul cheltuielilor de protocol se includ i
cheltuielile nregistrate cu TVA colectat,
pentru cadourile oferite de contribuabil, cu
valoare mai mare de 100 lei.

Astfel, din cheltuielile totale se scad cheltuielile


cu impozitul pe profit curent i amnat,
cheltuielile de protocol, cheltuielile aferente
veniturilor neimpozabile, iar din totalul
veniturilor se scad veniturile neimpozabile. n
cadrul cheltuielilor de protocol, la calculul
profitului impozabil, se includ i cheltuielile
nregistrate cu TVA colectat pentru cadourile
oferite cu valoare egal sau mai mare de 100 lei.

Exemplu:
In primul trimestru al anului, entitatea Leader a nregistrat urmatoarele venituri si
cheltuieli:
venituri din servicii prestate 60.000 lei;
venituri din vanzarea unui teren 20.000 lei;
venituri din ajustari pentru deprecierea stocurilor 4.000 lei;
venituri din dividende primite (30% timp de 4 ani) 2.000 lei;
41

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

cheltuieli cu salariile 30.000 lei;


cheltuieli de protocol 2.000 lei;
cheltuieli cu amenzi datorate ANAF 1.000 lei;
cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea stocurilor 5.000 lei;
Prezentai tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de protocol.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Venituri totale = 86.000 lei


Cheltuieli totale = 38.000 lei
Rezultat contabil brut = 48.000 lei

Venituri totale = 86.000 lei


Cheltuieli totale = 38.000 lei
Rezultat contabil brut = 48.000 lei

Venituri neimpozabile = 6.000 lei


Cheltuieli af ven neimpoz = 5.000 lei

Baza de calcul protocol = 48.000 lei +


2.000 lei = 50.000 lei

Baza de calcul protocol = (86.000 lei Cheltuieli protocol ded = 50.000 lei x 2%
6.000 lei) (38.000 lei 2.000 lei 5.000
lei) = 80.000 lei 31.000 lei = 49.000 lei
Cheltuieli protocol ded = 49.000 lei x 2%
Exemplu:
Entitatea Leader a nregistrat n trimestrul I din 2016 venituri din vanzarea de marfuri de
100.000 lei i cheltuieli cu marfurile vandute n sum de 90.000 lei. Aceasta a acordat in luna
martie 2016 unui grup de 10 clieni cadouri a cror valoare individual este de 150 lei, plus TVA
20%. Astfel, cheltuielile de protocol au fost 1.500 lei. Perioada fiscala a societatii este luna.
Prezentai tratamentul fiscal aferent cheltuielilor de protocol.
La achizitia cadourilor, societatea si-a dedus TVA in suma de 360 lei:
1.500 lei
300 lei

623
Cheltuieli de protocol,
reclam i publicitate
4426
TVA deductibila

401
Furnizori

1.800 lei

Din punct de vedere al TVA, valoarea fiecrui cadou depete plafonul de 100 lei.
Entitatea trebuie s colecteze TVA pentru diferena de 500 lei (50 lei/cadou x 10 cadouri), avand
in vedere ca este inregistrata in scopuri de TVA si ca si-a exercitat dreptul de deducere a TVA la
achizitia cadourilor.
100 lei

623
Cheltuieli de protocol,
reclam i publicitate

4427
TVA colectat

100 lei

Cheltuiala de 100 lei NU este nedeductibila. La calculul impozitului pe profit, n cheltuiala


de protocol se include i cheltuiala cu TVA colectata ca urmare a depasirii plafonului de 100
lei/cadou. Astfel, cheltuielile de protocol ale societatii sunt de 1.600 lei (1.500 lei + 100 lei).
42

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Baza de calcul pentru deductibilitatea cheltuielilor de protocol este de 10.000 lei (100.000
lei 90.000 lei). Astfel, cheltuielile de protocol sunt deductibile n limita a 200 lei (10.000 lei x
2%).
Rezultatul fiscal va fi de 9.800 lei (100.000 lei 90.000 lei 200 lei), iar impozitul pe profit
va fi de 1.568 lei (9.800 lei x 16%).
Dpdv IMPOZIT PE PROFIT:
Din totalul cheltuielilor de protocol de 1.600 lei, societatea si-a dedus la calculul
impozitului pe profit doar suma de 200 lei, iar restul de 1.400 lei reprezinta cheltuiala
nedeductibila.
Dpdv TVA:
Societatea colecteaza TVA doar pentru depasirea plafonului de 100 lei/cadou. In cazul
nostru s-au acordat 10 cadouri cu valoare individuala de 150 lei si astfel s-a colectat TVA pentru
suma de 500 lei.
TVA colectata de 100 lei va fi evidentiata in Decontul de TVA al lunii martie 2016.
Daca societatea ar fi acordat totusi 20 de cadouri in valoare individuala de 75 lei, atunci la
calculul impozitului pe profit si-ar fi dedus tot suma de 200 lei, insa NU ar fi colectat TVA,
deoarece valoarea unui cadou ar fi fost inferioara plafonului de 100 lei prevazut in Codul fiscal.

11. Tratamentul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea Art 25


In cazul cheltuielilor de sponsorizare/mecenat, burse private a fost majorata una
dintre limite de la 30/00 din cifra de afaceri la 50/00. Prevederile referitoare la recuperarea
cheltuielilor de sponsorizare neutilizate in urmatorii 7 ani raman valabile.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Cheltuielile de sponsorizare i/sau


mecenat i cheltuielile privind bursele private
NU sunt deductibile.
Contribuabilii
care
efectueaz
sponsorizri i/sau acte de mecenat, potrivit
legii, precum i cei cei care acord burse private
scad din impozitul pe profit datorat sumele
aferente n limita minim precizat mai jos:
- 30/00 din cifra de afaceri;
- 20% din impozitul pe profit datorat.
Calculul se face la fiecare termen de
plata a impozitului pe profit, cumulat de la
inceputul anului.
Incepand cu 1 ianuarie 2014, sumele
care rmn nededuse n anul fiscal ntruct
depesc limita minim care se scade din
impozitul pe profit pot fi reportate n
urmtorii 7 ani consecutivi.
Recuperarea acestor sume se efectueaza n
ordinea nregistrrii acestora, n aceleai
condiii, la fiecare termen de plat a impozitului
pe profit.

Cheltuielile de sponsorizare i/sau mecenat i


cheltuielile privind bursele private sunt
nedeductibile.
Contribuabilii care efectueaz sponsorizri
i/sau acte de mecenat, potrivit legii, precum i
cei care acord burse private scad sumele
aferente din impozitul pe profit datorat la
nivelul valorii minime dintre urmtoarele:
- 50/00 din cifra de afaceri; (NOU)
- 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt sczute din impozitul pe
profit se reporteaz n urmtorii 7 ani
consecutivi. Recuperarea acestor sume se va
efectua n ordinea nregistrrii acestora, n
aceleai condiii, la fiecare termen de plat a
impozitului pe profit.

43

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Exemplu:
Entitatea Leader, pltitoare de impozit pe profit, a nregistrat urmtoarele
venituri si cheltuieli la 31 decembrie:
Venituri din vanzarea produselor finite = 100.000 lei;
Venituri din prestari servicii = 40.000 lei;
Venituri din dobanzi = 5.000 lei
Cheltuieli cu materii prime = 40.000 lei;
Cheltuieli cu salariile = 10.000 lei;
Cheltuieli cu servicii primite de la terti = 15.000 lei;
Cheltuieli cu sponsorizarea platite = 4.000 lei;
Cheltuieli cu impozitul pe profit = 12.000 lei.
Care este impozitul pe profit datorat la 31 decembrie?
Total cifra de afaceri = 100.000 lei + 40.000 lei = 140.000 lei
Total venituri = 140.000 lei + 5.000 lei = 145.000 lei
Total cheltuieli = 81.000 lei
Profit contabil brut = 145.000 lei 81.000 lei + 12.000 lei = 76.000 lei
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt nedeductibile fiscal.
Rezultat fiscal = 76.000 lei + 4.000 lei (sponsorizare) = 80.000 lei
Impozit pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea = 80.000 lei x 16%
= 12.800 lei
30/00 din cifra de afaceri = 420 lei (140.000 lei x 30/00)
50/00 din cifra de afaceri = 700 lei (140.000 lei x 50/00)
20% din impozitul pe profit = 2.560 lei (12.800 lei x 20%)

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Suma de scazut din impozitul pe profit Suma de scazut din impozitul pe profit
este 420 lei (Min(420 lei;2.560 lei))
este 700 lei (Min(700 lei;2.560 lei))
Impozit pe profit datorat = 12.800 lei
420 lei = 12.380 lei
Suma de 3.580 lei (4.000 lei 420 lei),
reprezentand cheltuieli cu sponsorizarea
care nu s-au scazut din impozitul pe profit
aferent anului 2016, se va recupera in
urmatorii 7 ani consecutivi, la fiecare
termen de plata a impozitului pe profit.

Impozit pe profit datorat = 12.800 lei


700 lei = 12.100 lei
Suma de 3.300 lei (4.000 lei 700 lei),
reprezentand cheltuieli cu sponsorizarea
care nu s-au scazut din impozitul pe profit
aferent anului 2016, se va recupera in
urmatorii 7 ani consecutivi, la fiecare
termen de plata a impozitului pe profit.

Dpdv TVA
Dup 1 ianuarie 2013, bunurile acordate gratuit n cadrul aciunilor de
sponsorizare sau mecenat NU sunt considerate livrri de bunuri dac valoarea total n
cursul unui an calendaristic se ncadreaz n limita a 3 din cifra de afaceri constituit
din operaiuni taxabile, scutite cu sau fr drept de deducere, precum i din operaiuni
44

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

pentru care locul livrrii/prestrii este considerat a fi n strintate, potrivit prevederilor


art. 132 i 133 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
ncadrarea n plafon se determin pe baza datelor raportate prin deconturile de
TVA depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau n calcul pentru ncadrarea n aceste
plafoane sponsorizrile i aciunile de mecenat, acordate n numerar, i nici bunurile
pentru care taxa nu a fost dedus.
Depirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plat, respectiv se colecteaz
taxa. Taxa colectat aferent depirii se include n decontul ntocmit pentru ultima
perioad fiscal a anului respectiv.
Exemplu:
In data de 13 octombrie 2015, societatea Leader, pltitoare de impozit pe profit si
inregistrata in scopuri de TVA, care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea
preparatelor din carne a ncheiat un contract de sponsorizare, n calitate de sponsor.
Aceasta acorda mezeluri in valoare de 3.000 lei unei asociatii care promoveaza
interesele copiilor din casele de copii.
La calculul profitului impozabil pentru anul 2015, se cunosc urmtoarele informaii
preluate din contabilitatea entitatii Leader:
Elemente
Suma
Venituri din vnzarea produselor finite 400.000 lei
Venituri din chirii
50.000 lei
Venituri din cedarea imobilizarilor
100.000 lei
TOTAL VENITURI
550.000 lei
Cheltuieli cu materiile prime
220.000 lei
Cheltuieli cu materialele consumabile
30.000 lei
Cheltuieli cu personalul
70.000 lei
Cheltuieli cu servicii de la terti
50.000 lei
Cheltuieli cu impozitul pe profit
10.000 lei
Cheltuieli cu sponsorizarea
3.000 lei
TOTAL CHELTUIELI
383.000 lei
Avansuri incasate de la clienti
100.000 lei
Societatea Leader a obtinut venituri totale de 550.000 lei, cifra de afaceri contabila fiind
de 450.000 lei.
Cheltuielile cu sponsorizarea se inregistreaza astfel in contabilitate:
3.000 lei

6582
Donatii acordate

345
Produse finite

3.000 lei

Impozitul pe profit pentru anul 2015 se determin astfel:


Algoritmul de calcul
Venituri impozabile
Cheltuieli deductibile
- Cheltuieli cu materiile prime
- Cheltuieli cu materialele consumabile
45

Suma
550.000 lei
370.000 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli cu servicii de la terti
Profit impozabil (550.000 lei 370.000 lei)
Impozit pe profit nainte de deducerea cheltuielii cu sponsorizarea
(180.000 lei x 16%)
30/00 din cifra de afaceri (450.000 lei x 30/00);
20% din impozitul pe profit (28.800 lei x 20%)
Suma care se deduce din impozitul pe profit pentru sponsorizare
Impozitul pe profit datorat pentru anul 2014 (28.800 lei 1.350 lei)
Impozit pe profit declarat in trimestrele precedente
Diferenta de impozit pe profit datorat

180.000 lei
28.800 lei
1.350 lei
5.760 lei
1.350 lei
27.450 lei
10.000 lei
17.450 lei

Societatea Leader va depune Declaratia 101 pana in data de 25 martie 2016, termen pana
la care ar trebui sa achite si diferenta de impozit pe profit de 17.450 lei.
Atentie! Societatea Leader a inregistrat cheltuieli cu sponsorizarea de 3.000 lei. Suma de
1.650 lei (3.000 lei 1.350 lei) care nu s-a sczut din impozitul pe profit se reporteaz n
urmtorii 7 ani consecutivi, iar recuperarea ei se va efectua la fiecare termen de plat a
impozitului pe profit (trimestrial).
Actiunea de sponsorizare a constat in acordarea de bunuri cu titlu gratuit. Din punct de
vedere al TVA, cifra de afaceri de care trebuie sa tinem cont este constituit din operaiuni
taxabile, scutite cu sau fr drept de deducere.
Astfel, cifra de afaceri pentru calculul TVA este de 650.000 lei, avansurile incasate intrand
si ele in baza de impozitare a TVA, chiar daca in contabilitate se evidentiaza in contul 419 Clienti
creditori, precum si veniturile din vanzarea de imobilizari.
Din punct de vedere al TVA, situatia este urmatoarea:
Algoritmul de calcul
Cifra de afaceri pentru TVA
Plafon de 3 din cifra de afaceri
Cheltuieli cu sponsorizarea
Depasire plafon (3.000 lei 1.950 lei)
TVA colectata (1.050 lei x 24%)

Suma
650.000 lei
1.950 lei
3.000 lei
1.050 lei
252 lei

Inregistrarea contabila efectuata la 31 decembrie 2015 este:


252 lei

635
Cheltuieli cu alte impozite
si taxe

4427
TVA colectata

252 lei

Cheltuiala este nedeductibila fiscal.


Suma de 252 lei se evidentiaza la randul de Regularizari din Decontul de TVA 300 aferent
ultimei perioade fiscale din anul 2015.
Daca societatea ar fi acordat sponsorizare in bani, atunci nu ar fi trebuit sa colecteze TVA.

46

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

12. Tratamentul creanelor incerte sau nencasate Art 25, 26


CONTABIL:
Din punct de vedere contabil, regulile de evaluare sunt foarte clare. Evaluarea la
inventar a creanelor se face la valoarea lor probabil de ncasare.
Astfel, ajustrile pentru deprecierea creanelor sunt recunoscute atunci cnd sunt
constatate diferene n minus ntre valoarea de inventar stabilit la inventariere i
valoarea contabil a creanelor, cu alte cuvinte atunci cnd valoarea de inventar este mai
mic dect cea contabil. De asemenea, pentru creanele incerte, entitile trebuie s
constituie ajustri pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate
recupera.
FISCAL:
Conform Codului fiscal, avei dreptul la deducerea ajustrilor pentru deprecierea
creanelor, nregistrate potrivit reglementrilor contabile aplicabile, n limita unui procent
de 30% din valoarea creanelor, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
- creanele sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie 2004;
- creanele sunt nencasate ntr-o perioad ce depete 270 de zile de la data
scadenei;
- creanele nu sunt garantate de alta persoan;
- creanele sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat
contribuabilului;
- creanele au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului;
Prima si ultima conditie din cele de mai sus sunt eliminate de Legea 227/2015
(Noul cod fiscal) incepand cu 1 ianuarie 2016. Avand in vedere ca suntem in anul 2016,
conditia ca o creanta sa fie inregistrata dupa 1 ianuarie 2004 nu isi mai avea rostul. De
asemenea, chiar daca venitul aferent creantei este unul neimpozabil, entitatea isi poate
deduce cheltuiala cu ajustarea in limita a 30% din creanta.
Pentru a putea deduce ajustrile pentru depreciere n limita unui procent de 100%
din valoarea creanelor, trebuie s fie respectate cumulativ o serie de condiii, dintre care
noi considerm c cea mai important este cea de-a doua:
- creanele sunt nregistrate dup data de 1 ianuarie 2007;
- creanele sunt deinute la o persoan juridic asupra creia este declarat
procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotrrii judectoreti prin
care se atest aceast situaie sau la o persoan fizic asupra creia este
deschis procedura de insolven pe baz de: (NOU Legea 227/2015)
- plan de rambursare a datoriilor;
- lichidare de active;
- procedur simplificat;
- creanele nu sunt garantate de alt persoan;
- creanele sunt datorate de o persoan care nu este afiliat contribuabilului;
- creanele au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului.
47

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

De la 1 ianuarie 2016, ca si in cazul conditiilor pentru deducerea ajustarilor pentru


depreciere in limita de 30%, Legea 227/2015 elimina conditia referitoare la data de
provenienta a creantei si conditia ca venitul aferent creantei sa fie unul impozabil.
Avand in vedere prevederile Legii 151/2015 privind procedura insolventei
persoanelor fizice, publicata in MOf nr 464 din 26 iunie 2015 si care intra in vigoare in 25
decembrie 2015 (la sase luni de la publicare), Noul Cod fiscal introduce posibilitatea ca o
entitate care are sume de incasat de la persoane fizice sa isi poata constitui o ajustare
pentru deprecierea creantei pe care sa si-o deduca din punct de vedere fiscal la calculul
impozitului pe profit.
Atenie! Condiiile prezentate anterior trebuie s fie ndeplinite cumulativ. Astfel,
chiar dac asupra unui client a fost declarat procedura de deschidere a falimentului, ns
acesta reprezint parte afiliat entitii n cauz, ajustarea pentru depreciere constituit
va fi considerat nedeductibil fiscal.
Atentie! Pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor, pentru
partea neacoperit de provizion, sunt nedeductibile. In urmatoarele situatii, pierderile
rezultate sunt deductibile:
- punerea n aplicare a unui plan de reorganizare, confirmat printr-o sentin
judectoreasc;
- procedura de faliment a debitorilor a fost nchis pe baza hotrrii judectoreti;
- debitorul a decedat i creana nu poate fi recuperat de la motenitori;
- debitorul este dizolvat, n cazul SRL cu asociat unic, sau lichidat, fr succesor;
- debitorul nregistreaz dificulti financiare majore care i afecteaz ntreg
patrimoniul;
- au fost ncheiate contracte de asigurare. (NOU)

Dpdv TVA:
Conform Noului Cod fiscal, este permis ajustarea bazei de impozitare in cazul n
care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi ncasata ca
urmare a:
- falimentului beneficiarului; sau
- punerii n aplicare a unui plan de reorganizare admis i confirmat printr-o
sentin judectoreasc, prin care creana creditorului este modificat sau
eliminat. (NOU)
Ajustarea este permis ncepnd cu data pronunrii hotrrii judectoreti de
confirmare a planului de reorganizare iar, n cazul falimentului beneficiarului, ncepnd
cu data pronunrii hotrrii judectoreti de nchidere a procedurii prevzute de
legislaia insolvenei, hotrre rmas definitiv/definitiv i irevocabil, dup caz.
n cazul n care ulterior pronunrii hotrrii judectoreti de confirmare a planului
de reorganizare sunt ncasate sume aferente creanelor modificate sau eliminate prin
planul de reorganizare, se anuleaz ajustarea efectuat, corespunztor sumelor
respective prin Decontul perioadei fiscale n care acestea sunt ncasate. (NOU)
48

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Ajustarea bazei de impozitare se face la cota de TVA n vigoare la data faptului


generator. Regimul de impozitare i cotele aplicabile sunt cele n vigoare la data
operaiunii de baz care a generat astfel de evenimente. Astfel, dac facturile care au stat
la baza creanelor nencasate au fost emise nainte de 1 ianuarie 2016, cota TVA aplicabil
pentru efectuarea ajustrii este de 24%.
Reducerea bazei de impozitare se efectueaz la nivelul sumei nencasate
nregistrate n soldul debitor al contului 4111 sau al contului 4118 existent la data
nceperii formalitilor de declarare n stare de faliment a clientului.
Pentru a ajusta TVA aferent, entitile trebuie s emit facturi cu valorile nscrise
cu semnul minus care, n aceast situaie, nu trebuie s fie transmise i clienilor. Pe aceste
facturi emise se face referire la factura iniiala i se nscrie meniunea ajustare baza de
impozitare. Factura de ajustare a bazei de impozitare a TVA poate fi considerat o factur
de stornare.
Va recomandam ca pe factura de ajustare sa treceti urmtoarele informaii necesare
pentru identificarea operaiunii:
- baza legal a ajustrii efectuate (Cod fiscal, articol 287, litera d));
- numrul i data Hotrrii judectoreti.
Exemplu:
La data de 28 august 2015, entitatea Leader vinde unui client mrfuri la preul de
vnzare de 20.000 lei, TVA 24%, termenul de ncasare a creanei fiind de 60 de zile. Costul
mrfurilor vndute este de 13.700 lei. Dup trecerea celor 60 de zile, entitatea Leader a
acionat n instan clientul pentru neplata obligaiilor asumate.
La data de 12 decembrie 2015, a fost declarat procedura de deschidere a
falimentului pentru clientul respectiv, pe baza hotrrii judectoreti.
La data de 15 mai 2016, procedura de faliment a clientului a fost nchis pe baza
hotrrii judectoreti definitive i irevocabile.
Prezentai nregistrrile contabile care se impun n acest caz.
- emiterea facturii aferente mrfurilor vndute (28 august 2015):
24.800 lei

4111
Clieni

707
Venituri din vnzarea
mrfurilor
4427
TVA colectat

20.000 lei
4.800 lei

scoaterea din gestiune a mrfurilor vndute (28 august 2015):

13.700 lei

607
Cheltuieli privind
mrfurile

49

371
Mrfuri

13.700 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Decembrie 2015
- nregistrarea creanei incerte, dup decizia AGA de a aciona n judecat clientul
ru-platnic:
24.800 lei
4118
=
4111
24.800 lei
Clieni inceri sau n litigiu
Clieni
- nregistrarea ajustrii pentru depreciere la nivelul a 100% din creana respectiv:
24.800 lei
6814
=
491
24.800 lei
Cheltuieli de exploatare
Ajustri pentru
privind ajustrile pentru
deprecierea creanelor deprecierea activelor
clieni
circulante
La calculul impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea din anul 2015,
entitatea va recunoate o cheltuial deductibil n sum de 24.800 lei.
Mai 2016
- scoatarea din eviden a creanei nencasate:
20.000 lei
654
=
4118
Pierderi din creane i
Clieni inceri sau n
debitori diveri
litigiu

20.000 lei

- ajustarea TVA colectat aferent creanei nencasate:


(4.800 lei)
4118
=
4427
Clieni inceri sau n litigiu
TVA colectat

(4.800 lei)

- anularea ajustrii pentru depreciere:


24.800 lei
491
Ajustri pentru
deprecierea creanelor clieni

7814
Venituri din ajustri
pentru deprecierea
activelor circulante

24.800 lei

La determinarea impozitului pe profit aferent celui de-al doilea trimestru al anului


2016, entitatea va constata c dispune de o cheltuial deductibil n sum de 20.000 lei,
ns n acelai timp a fost recunoscut un venit impozabil la nivelul sumei de 24.800 lei.
Astfel, chiar dac n acest trimestru entitatea a scos din eviden o crean, ea va trebui s
achite un impozit pe profit de 768 lei ((24.800 lei 20.000 lei) x 16%).
Nu trebuie omis faptul c n ultimul trimestru al anului 2015, odat cu
recunoaterea ajustrii pentru deprecierea creanei, entitatea a utilizat acea cheltuial
deductibil de 24.800 lei la determinarea impozitului pe profit.

50

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

13. Provizioane/ajustari pentru depreciere si rezerve Art 26


Ca si in cazul cheltuielilor de protocol, si la deductibilitatea rezervei legale
modalitatea de constituire s-a simplificat. In tabelul de mai jos regasiti cateva modificari
privind tratamentul fiscal al provizioanelor, ajustarilor pentru depreciere sau rezervelor.
Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor, provizioanelor si ajustarilor astfel:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

rezerva legal este deductibil n limita unei


cote de 5% aplicat asupra profitului contabil,
nainte de determinarea impozitului pe profit,
din care se scad veniturile neimpozabile i
se adaug cheltuielile aferente acestor
venituri neimpozabile, pn ce aceasta va
atinge a cincea parte din capitalul social
subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz,
potrivit legilor de organizare i funcionare.

rezerva legal este deductibil n limita unei


cote de 5% aplicat asupra profitului contabil,
la care se adaug cheltuielile cu impozitul
pe profit, pn ce aceasta va atinge a cincea
parte din capitalul social subscris i vrsat sau
din patrimoniu, dup caz.

In cazul n care nivelul capitalului social sau al


patrimoniului a fost diminuat, partea din
rezerva legal corespunztoare diminurii, care
n cazul n care aceasta este utilizat pentru a fost anterior dedus, reprezint element
acoperirea pierderilor sau este distribuit sub similar veniturilor.
orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei
nu mai este deductibil la calculul profitului A fost eliminata prevederea conform creia, n
impozabil. - ELIMINAT
cazul utilizrii rezervei legale, reconstituirea
Prin excepie, rezerva constituit de persoanele ulterioar nu mai este deductibil la calculul
juridice care furnizeaz utiliti societilor profitului impozabil.
comerciale care se restructureaz, se
reorganizeaz sau se privatizeaz poate fi
folosit pentru acoperirea pierderilor de
valoare a pachetului de aciuni obinut n urma
procedurii de conversie a creanelor, iar sumele
destinate reconstituirii ulterioare a acesteia
sunt deductibile la calculul profitului impozabil
ajustrile pentru deprecierea mijloacelor
fixe
amortizabile
constituite
pentru
situaiile n care:
1. sunt distruse ca urmare a unor
--calamiti naturale sau a altor cauze de
for major, n condiiile stabilite prin
norme;
2. au fost ncheiate contracte de asigurare.
provizioanele/ajustrile pentru deprecierea
creanelor preluate de la instituiile de credit
n vederea recuperrii acestora, n limita
diferenei dintre valoarea creanei preluate
--prin cesionare i suma de achitat cedentului,
pentru creanele care ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
1. sunt
cesionate
i
nregistrate
n
51

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

contabilitatea cesionarului dup data de 1


iulie 2012 inclusiv;
2. sunt transferate de la o persoan sau
datorate de o persoan care nu este
afiliat contribuabilului cesionar;
3. au fost incluse n veniturile impozabile
ale contribuabilului cesionar.
Sumele nregistrate n conturi de rezerve legale
i rezerve reprezentnd faciliti fiscale nu pot
fi utilizate pentru majorarea capitalului social
sau pentru acoperirea pierderilor.
n cazul n care nu sunt respectate aceste
prevederi,
asupra
acestor
sume
se
recalculeaz impozitul pe profit i se
stabilesc dobnzi i penaliti de ntrziere,
de la data aplicrii facilitii respective.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Rezervele reprezentnd faciliti fiscale nu pot


fi utilizate pentru majorarea capitalului social,
pentru distribuire sau pentru acoperirea
pierderilor.
n cazul n care nu sunt respectate aceste
prevederi,
sumele
respective
se

impoziteaz ca elemente similare


veniturilor n perioada fiscal n care
sunt utilizate. n situaia n care sunt
meninute pn la lichidare, acestea nu sunt
luate n calcul la rezultatul fiscal al lichidrii.

14. Tratamentul cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs Art 27


Si conform Noului Cod fiscal, trebuie s inei cont de faptul c sunt deductibile
integral dobnzile i pierderile nete din diferene de curs valutar aferente:
- mprumuturilor obinute de la instituiile de credit romne sau strine;
- mprumuturilor obinute de la instituiile financiare nebancare (de exemplu, n
cazul contractelor de leasing financiar);
- mprumuturilor obinute direct sau indirect de la bnci internaionale de
dezvoltare i organizaii similare;
- mprumuturilor garantate de stat;
- mprumuturilor obinute de la persoanele juridice care acord credite
potrivit legii; i
- obligaiunilor admise la tranzacionare pe o pia reglementat.
NOU
Cheltuielile cu dobnzile care sunt incluse n costul de achiziie sau n costul
de producie al unui activ cu ciclu lung de fabricaie, potrivit reglementrilor
contabile, nu intr sub incidena prevederilor de mai jos.
Atentie! Pentru situatiile cel mai des intalnite in practica (credite bancare
contractate si contracte de leasing financiar), cheltuielile cu dobnda se deduc integral la
determinarea rezultatului fiscal. Astfel, nu trebuie sa ineti cont de gradul de ndatorare
sau de un anumit nivel impus al ratei dobnzii.
Mai mult decat atat, pentru categoriile de imprumuturi enumerate mai sus,
pierderile din diferene de curs valutar sunt de asemenea deductibile integral.
52

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n ce situaii cheltuielile cu dobnzile sunt deductibile limitat?


Pentru mprumuturile obinute de la alte entiti dect cele menionate mai sus
(entiti din cadrul grupului, asociai/acionari etc.), cheltuielile cu dobanda sunt
deductibile limitat astfel:
a) pentru mprumuturile n valut, rata dobanzii anuale va fi de maxim 4%
(NOU) (pana la 31 decembrie 2015, nivelul ratei dobanzii acceptate era de 6%),
nivel care se actualizeaz anual prin hotrre a Guvernului;
b) pentru mprumuturile n lei, nivelul maxim este cel al ratei dobnzii de politica
monetara a BNR, aferenta ultimei luni din trimestrul n care se determin
impozitul pe profit (ncepnd cu 7 mai 2015, rata de referin este de 1,75%).
Limitele de mai sus se aplic separat pentru fiecare mprumut contractat de
entitate i nu cumulat. Mai mult decat atat, pentru ca cheltuielile cu dobanda s fie
deductibile n aceste limite trebuie ca gradul de ndatorare a capitalului s fie cuprins ntre
0 i 3. Aceleasi reguli de deductibilitate se aplica si pierderilor din diferente de curs
valutar aferente acestor imprumuturi.
Gradul de ndatorare a capitalului
Gradul de ndatorare a capitalului (GIC) se determin ca raport ntre media
capitalului mprumutat cu termen de rambursare peste un an i media capitalului
propriu, inndu-se cont de valorile existente la nceputul anului i la sfritul perioadei
(trimestru/an) pentru care se determin impozitul pe profit.
GIC =

Capital mprumutat (nceputulanului) Capital mprumutat (sfrsitul perioadei)


Capital propriu(nceputul anulu) Capital propriu(sfrsitul perioadei)

Capitalul mprumutat cuprinde totalul creditelor i mprumuturilor cu termen de


rambursare mai mare de un an, ncepnd de la data ncheierii contractului, mai puin
mprumuturile prezentate n prima parte, pentru care cheltuielile cu dobanzile sunt
deductibile integral.
Capitalul mprumutat include i mprumuturile care au un termen de rambursare
mai mic de un an, daca exist prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare
curent, nsumat cu perioadele de rambursare anterioare ale mprumuturilor pe care le
prelungesc, depete un an.

n acest caz, impozitul pe profit se recalculeaz i pentru perioada


de rambursare anterioar prelungirii. (NOU)

Prin credit/mprumut se nelege orice convenie ncheiat ntre pri care


genereaz n sarcina uneia dintre pri obligaia de a plti dobnzi i de a restitui
capitalul mprumutat.
Atentie! Pentru determinarea gradului de ndatorare, n capitalul mprumutat se
includ i creditele/mprumuturile cu termen de rambursare peste un an pentru care, n
conveniile ncheiate, nu s-a stabilit obligaia de a plti dobnzi. (NOU)

53

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Exemplu:
La 31 decembrie 2015, entitatea Leader dispunea de capitaluri proprii de
100.000 lei i un mprumut bancar contractat pe 3 ani n sum de 360.000 lei. n
trimestrul al treilea din 2016, societatea a fost creditat de:
- un asociat cu 70.000 lei pe o perioad de 6 luni cu o dobnd anual de 1%;
- un asociat cu suma de 150.000 lei pentru 3 ani, fr dobnd;
- un asociat cu suma de 100.000 lei pentru 2 ani, cu o dobanda anuala de 3,5%.
La 30 septembrie 2016, capitalurile proprii erau de 100.000 lei, iar cheltuielile cu
dobanda generate de cel de-al treilea imprumut au fost de 500 lei (presupunem ca rata
dobanzii de politica monetara a BNR este de 1,75%).
Calculai gradul de ndatorare i stabilii dac dobnda generat este deductibil
fiscal?
Cheltuielile cu dobnzile aferente mprumutului bancar de 360.000 lei sunt
deductibile integral. Mai mult decat atat, creditul respectiv nu este luat n considerare
la determinarea gradului de ndatorare.
Avand in vedere ca imprumutul de 70.000 lei contractat de la un asociat a fost
pentru 6 luni, acesta nu este parte componenta a capitalului imprumutat. Daca la
expirarea celor 6 luni contractul va fi prelungit astfel incat, cumulat cu prima perioada,
va depasi termenul de 1 an, atunci impozitul pe profit se va recalcula i pentru perioada
de rambursare anterioar prelungirii.
Desi al doilea imprumut nu genereaza dobanzi, acesta are termenul de
rambursare mai mare de un an, ceea ce inseamna ca va face parte din capitalul
imprumutat, impreuna cu cel de-al treilea credit.
Capital imprumutat 30 sept 2016 = 150.000 lei + 100.000 lei = 250.000 lei
Gradul de ndatorare =

0 250.000
= 1,25
100.000 100.000

Trebuie sa tinem cont ca nivelul dobanzii aferente creditului de 100.000 lei


contractat de la un asociat (3,5%) este dublul ratei dobnzii de politica monetara a
BNR (1,75%). Astfel, din cei 500 de lei, suma de 250 lei va reprezenta o cheltuiala
nedeductibila care nu se mai reporteaza in perioadele urmatoare.
Avnd n vedere c gradul de ndatorare este mai mic decat 3, cealalta jumatate
din cheltuielile cu dobnda aferente creditului de 100.000 lei, respectiv suma de 250 lei,
va fi deductibila la determinarea rezultatului fiscal in acel trimestru.
Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, rezervele din
reevaluare, alte rezerve, rezultatul nedistribuit, rezultatul exerciiului i alte elemente de
capital propriu constituite de entitate.
In cazul imprumuturilor pentru care se pune problema deductibilitatii cheltuielilor
cu dobanda si a pierderilor din diferente de curs valutar, putem tine cont de urmatoarea
schema, cu precizarea de mai jos:
54

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

Grad de indatorare <


0
Cheltuieli nedeductibile
Rata dobanzii
care nu sunt reportate
> 1,75% (lei)
pentru perioada
> 4% (valuta)
urmatoare
Rata dobanzii Cheltuieli nedeductibile
1,75% (lei) reportate pentru
4% (valuta) perioada urmatoare

www.noutatifiscale.ro

Grad de indatorare
0;3
Cheltuieli
nedeductibile care nu
sunt reportate
pentru perioada
urmatoare
Cheltuieli deductibile

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Grad de indatorare >


3
Cheltuieli nedeductibile
care nu sunt reportate
pentru perioada
urmatoare
Cheltuieli nedeductibile
reportate pentru
perioada urmatoare

Pentru situaiile n care rata dobnzii depete nivelul de 1,75% pentru


mprumuturile n lei, respectiv de 4% pentru cele n valut, cheltuielile cu dobnda si
diferente de curs sunt nedeductibile pentru partea care depete aceste praguri. De
exemplu, dac rata dobnzii pentru un mprumut n lei este de 5%, atunci cheltuiala
nedeductibil care nu se reporteaz pentru perioada urmtoare se stabilete avnd n
vedere nivelul de 3,25% (5% - 1,75%) aplicat la creditul respectiv.
n situatia n care gradul de ndatorare este peste 3 sau capitalul propriu are o
valoare negativ, cheltuielile cu dobnzile i cu pierderea net din diferenele de curs
valutar sunt nedeductibile, insa se reporteaz n perioadele urmtoare, pn la
deductibilitatea integral a acestora, conditia fiind ca gradul sa fie cuprins in intervalul
[0;3].

NOU
Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobnzile i cu pierderea net din diferenele
de curs valutar al contribuabililor care i nceteaz existena ca efect al unei operaiuni
de fuziune sau divizare total se transfer contribuabililor nou-nfiinai, respectiv celor
care preiau patrimoniul societii absorbite sau divizate, dup caz, proporional cu
activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de
fuziune/divizare.
Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobnzile i cu pierderea net din diferenele
de curs valutar al contribuabililor care nu i nceteaz existena ca efect al unei
operaiuni de desprindere a unei pri din patrimoniul acestora, transferat ca ntreg, se
mparte ntre aceti contribuabili i cei care preiau parial patrimoniul societii cedente,
dup caz, proporional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit
proiectului de divizare, respectiv cu cele meninute de persoana juridic cedent.
Aceste prevederi referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu dobnzile i
diferenele de curs valutar nu se aplic instituiilor de credit - persoane juridice romne i
sucursalelor din Romnia ale instituiilor de credit - persoane juridice strine, instituiilor
financiare nebancare, precum i societilor de leasing operaional, n cazul acestora
cheltuielile cu dobnzile i diferenele de curs valutar fiind integral deductibile.
55

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Atenie! Pentru contractele de mprumut ncheiate pe o durat mai mare de un an


cu persoane juridice strine, exist obligaia de notificare a operaiunii la BNR, conform
art. 64 din Regulamentul BNR nr. 31/2011 privind raportarea de date i informaii
statistice. Prin intermediul acestei notificri se efectueaz nregistrarea operaiunii n
Registrul datoriei private externe, completndu-se o serie de formulare care vor trebuie
transmise la BNR - Direcia statistic.

15. Amortizarea fiscala Art 28


In continuare va prezentam o serie de aspecte semnificative referitoare la
amortizarea fiscala extrase din Noul Cod fiscal:
a) in cazul mijloacelor fixe amortizabile sunt incluse si activele biologice de natura
imobilizarilor, nregistrate potrivit reglementrilor contabile;
b) cheltuielile aferente achiziionrii sau producerii programelor informatice se
recupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare liniar sau degresiv
(NOU) pe o perioad de 3 ani;
c) cheltuielile aferente achiziionrii contractelor de clieni, recunoscute ca imobilizri
necorporale potrivit reglementrilor contabile, se amortizeaz pe durata acestor
contracte;
d) in cazul n care cheltuielile de constituire sunt nregistrate ca imobilizri
necorporale, potrivit reglementrilor contabile, acestea se amortizeaza fiscal pe o
perioad de maximum 5 ani;
e) pentru investiiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor
ulterioare realizate n scopul mbuntirii parametrilor tehnici iniiali i care
conduc la obinerea de beneficii economice viitoare, amortizarea fiscal se
calculeaz pe baza valorii rmase majorate cu investiiile efectuate, a metodei de
amortizare utilizat pentru mijlocul fix mbuntit, pe durata normal de utilizare
rmas;
f) in cazul n care investiiile se efectueaz la mijloace fixe amortizabile pentru care
durata normal de utilizare este expirat, amortizarea fiscal se determin pe
baza metodei de amortizare corespunztoare mijlocului fix mbuntit, pe durata
normal de utilizare stabilit de ctre o comisie tehnic intern sau un expert
tehnic independent;
g) in cazul n care mijloacele fixe amortizabile sunt trecute n regim de conservare, n
funcie de politica contabil adoptat, valoarea fiscal rmas neamortizat la
momentul trecerii n conservare se recupereaz pe durata normal de utilizare
rmas, ncepnd cu luna urmtoare ieirii din conservare a acestora, prin
recalcularea cotei de amortizare fiscala.
h) de regula, amortizarea fiscal se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare celei n care
mijlocul fix amortizabil se pune n funciune. Prin excepie, mijloacele fixe
amortizabile transferate n cadrul operaiunilor de reorganizare se amortizeaz prin
continuarea regimului de amortizare aplicat anterior momentului transferului,
ncepnd cu luna efecturii transferului, respectiv prin continuarea regimului de
conservare, dup caz.
56

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Amortizarea in cazul mijloacelor de transport


Pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri,
incluznd i scaunul oferului, din categoria M1, cheltuielile cu amortizarea sunt
deductibile, pentru fiecare, n limita a 1.500 lei/lun. Aceste mijloacele de transport nu
pot fi amortizate n funcie de numrul de kilometri sau numrul de ore de funcionare
prevzut n crile tehnice.
Sunt exceptate situaiile n care mijloacele de transport respective se nscriu n
oricare dintre urmtoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgen, servicii de paz i protecie
i servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agenii de vnzri i de achiziii, precum i pentru test drive
i pentru demonstraii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru nchiriere
ctre alte persoane, transmiterea dreptului de folosin, n cadrul contractelor de
leasing operaional sau pentru instruire de ctre colile de oferi.
Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin fr a
lua n calcul amortizarea contabil. Regula generala consta in faptul ca pierderile sau
ctigurile rezultate din vnzarea ori din scoaterea din funciune a acestor mijloace
fixe se calculeaz pe baza valorii fiscale a acestora, diminuat cu amortizarea fiscala.
Atentie! Aceasta regula NU se aplica mijloacelor de transport a caror
amortizare este deductibila in limita a 1.500 lei/luna. (NOU)
Exemplu:
Entitatea Leader a achizitionat un mijloc de transport in decembrie 2015 la costul de
150.000 lei, TVA 24% care va fi utilizat atat in scopuri economice, cat si in interes personal.
Durata de amortizare aleasa este de 4 ani.
In ianuarie 2017, entitatea vinde activul la pretul de vanzare de 130.000 lei, TVA 20%.
Care va fi tratamentul contabil si fiscal in aceasta perioada?
Entitatea Leader va efectua n contabilitate urmtoarele inregistrari:
achizitia autoturismului (decembrie 2015):
150.000 lei
36.000 lei

2133
Mijloace de transport
4426
TVA deductibil

404
Furnizori de imobilizri

186.000 lei

includerea a 50% din TVA n valoarea vehicului achiziionat (decembrie 2015):

18.000 lei

2133
Mijloace de transport

4426
TVA deductibil
57

18.000 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Astfel, valoarea de intrare a vehiculului rutier este de 168.000 lei (150.000 lei + 18.000
lei), sum care va fi utilizata la calculul amortizrii. Durata normal de utilizare aleas de
entitate este de 4 ani, cea ce nseamn c amortizarea lunar va fi de 3.500 lei (168.000 lei / 48
luni):
3.500 lei

6811
Cheltuieli de
exploatare privind
amortizarea
imobilizrilor

2813
Amortizarea echipamentelor
si mijloace or de transport

3.500 lei

In perioada ianuarie 2016 decembrie 2016, entitatea Leader va inregistra lunar o


cheltuiala cu amortizarea de 3.500 lei, insa isi va putea deduce doar 1.500 lei/luna.
La 31 decembrie 2016, in Declaratia 101 privind impozitul pe profit vom avea:
- la randul 14 Amortizare fiscala, suma de 18.000 lei (1.500 lei x 12 luni);
- la randul 31 Amortizare contabila, suma de 42.000 lei (3.500 lei x 12 luni).
In ianuarie 2017, n contabilitate vor fi reflectate urmtoarele inregistrari:
vanzarea autoturismului:
156.000 lei
461
=
7583
130.000 lei
Debitori diveri
Venituri din vnzarea
activelor i alte operaii de
capital
4427
26.000 lei
TVA colectat

scoaterea din gestiune a activului cedat:

42.000 lei

126.000 lei

2813
Amortizarea
instalaiilor si
mijloacelor de
transport
6583
Cheltuieli privind
activele cedate i alte
operaii de capital

2133
Mijloace de transport

168.000 lei

Codul fiscal prevede ca regula generala faptul ca rezultatul din vnzarea unui
mijloc fix amortizabil se calculeaz pe baza valorii fiscale a acestuia, diminuat cu
amortizarea fiscala. Insa, in cazul mijloacelor de transport cu folosinta mixta, aceasta
regula NU se aplica.
Valoare fiscala autoturism = 168.000 lei
Amortizarea fiscala cumulata inainte de vanzare = 18.000 lei
Valoare fiscala neta = 168.000 lei 18.000 lei = 150.000 lei
Valoare de intrare contabila autoturism = 168.000 lei
58

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Amortizarea contabila cumulata inainte de vanzare = 42.000 lei


Valoare contabila neta = 168.000 lei 42.000 lei = 126.000 lei
Pret de vanzare = 130.000 lei
Valoare contabila neta = 126.000 lei
Castig din vanzarea activului = 130.000 lei 126.000 lei = 4.000 lei
Practic, in cele 12 luni de amortizare, entitatea a inregistrat o cheltuiala cu amortizarea
de 42.000 lei, insa si-a putut deduce doar 18.000 lei. Cu toate acestea, la momentul vanzarii,
societatea nu isi poate recupera cei 24.000 lei (42.000 lei 18.000 lei) pe care nu i-a putut
deduce pe durata de utilizare a autoturismului.

16. Recuperarea pierderii fiscale Art 31


Aceste prevederi nu au cunoscut modificari semnificative. Pierderea anual,
stabilit prin Declaraia de impozit pe profit 101, se recupereaz din profiturile
impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi, n ordinea nregistrrii acestora, la
fiecare termen de plat a impozitului pe profit.
Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe veniturile microntreprinderilor i
care anterior au realizat pierdere fiscal au dreptul sa o recupereze de la data la care au
revenit la impozit pe profit. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre
anul nregistrrii pierderii fiscale i limita celor 7 ani.
n cazul contribuabililor care se dizolv cu lichidare, perioada cuprins ntre
prima zi a anului urmtor celui n care a nceput operaiunea de lichidare i data
nchiderii procedurii de lichidare se consider un an n ceea ce privete
recuperarea pierderii fiscale. (NOU)

17. Rezultatul fiscal al unui sediu permanent


Persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu
permanent n Romnia au obligaia de a plti impozitul pe profit pentru profitul
impozabil care este atribuibil sediului permanent.
Pentru cheltuielile alocate sediului permanent de ctre sediul su principal,
documentele justificative trebuie s includ dovezi privind suportarea efectiv a
costurilor i alocarea rezonabil a acestor costuri ctre sediul permanent utiliznd regulile
preurilor de transfer.
NOU
n situaia n care, nainte de sfritul unui an fiscal, NU se determin dac
activitile unui nerezident n Romnia vor fi pe o durat suficient pentru a deveni un
sediu permanent, veniturile i cheltuielile acelui an fiscal vor fi luate n considerare
n urmtorul an fiscal, n situaia n care durata legal de 6 luni sau termenul prevzut n
convenia de evitare a dublei impuneri, dup caz, sunt depite.
Din impozitul pe profit datorat de sediul permanent, de la nceputul activitii, se
scad, dac au fost pltite n perioada anterioar nregistrrii sediului permanent, sumele
reprezentnd impozite cu reinere la surs.
59

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Atunci cnd o persoan juridic romn realizeaz profituri dintr-un stat strin prin
intermediul unui sediu permanent care, potrivit prevederilor conveniei de evitare a
dublei impuneri ncheiate de Romnia cu un alt stat, pot fi impuse n cellalt stat, iar
respectiva convenie prevede ca metod de evitare a dublei impuneri metoda scutirii,
profiturile vor fi scutite de impozit pe profit n Romnia.

18. Declararea i plata impozitului pe profit regula generala (art 41)


In ceea ce priveste declararea si plata impozitului pe profit, nu exista modificari
semnificative. Regula generala consta in faptul ca declararea i plata impozitului pe profit
se efectueaz trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare ncheierii
trimestrelor I-III. Definitivarea i plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv
se efectueaz pn la data de 25 martie inclusiv a anului urmator.
Au obligatia sa declare i sa plteasca impozitul pe profit, anual, pn la data de 25
februarie inclusiv a anului urmtor urmatoarele categorii de entitati:
- organizaiile nonprofit, organizaiile sindicale si organizaiile patronale;
- entitatile care obin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice i
a cartofului, pomicultur i viticultura; si
- cultele religioase, instituiile de nvmnt particular superior acreditate,
precum i cele autorizate asociaiile de proprietari i asociaiile de locatari si
Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia, daca obtin venituri
impozabile. (NOU)
Daca aceste entitati si-au modificat anul fiscal, atunci au obligaia s depun
Declaraia 101 i s plteasc impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, pn la
data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv, de la nchiderea anului fiscal modificat.
Persoanele juridice care, n cursul anului fiscal, se dizolv fr lichidare, au
obligaia s depun declaraia anual de impozit pe profit i s plteasc impozitul pn la
nchiderea perioadei impozabile.
Persoanele juridice care se dizolv cu lichidare au obligaia s depun declaraia
anual de impozit pe profit pentru perioada cuprins ntre prima zi a anului fiscal urmtor
celui n care a fost deschis procedura lichidrii i data nchiderii procedurii de lichidare i
s plteasc impozitul pe profit aferent pn la data depunerii situaiilor financiare.

19. Declararea impozitului pe profit anual, cu pli anticipate Art 41


O serie de contribuabili POT OPTA pentru declararea i plata impozitului pe profit
anual, cu pli anticipate, efectuate trimestrial. Termenul pn la care se efectueaz plata
impozitului anual este termenul de depunere a Declaraiei 101 privind impozitul pe profit,
respectiv 25 martie.
Cei care doresc s utilizeze aceast modalitate de plat a impozitului pe profit,
trebuie s depun Formularul 012 Notificare privind modificarea sistemului
60

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit pn la data de 31 ianuarie


a anului fiscal respectiv.
Opiunea efectuat este obligatorie pentru cel puin 2 ani fiscali consecutivi. Ieirea
din sistemul anual de declarare i plat a impozitului se efectueaz la nceputul anului
fiscal. Contribuabilii comunic organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului
anual/trimestrial de declarare i plat a impozitului pe profit, pn la data de 31 ianuarie
inclusiv a anului fiscal respectiv, tot prin Formularul 012.
Entitatile care si-au modificat anul fiscal vor comunica organului fiscal modificarea
sistemului anual/trimestrial de declarare i plat a impozitului pe profit, n termen de 30
de zile de la nceputul anului fiscal modificat.
Entitatile care declara si platesc impozit pe profit anual pana pe 25 februarie
inclusiv a anului urmator, precum si urmtoarele categorii de entiti NU pot opta pentru
acest sistem, dac n anul precedent se ncadreaz n una dintre urmtoarele situaii:
a) au fost nou-nfiinai, cu excepia contribuabililor nou-nfiinai ca efect al unor
operaiuni de reorganizare efectuate potrivit legii;
b) au nregistrat pierdere fiscal sau nu au datorat impozit pe profit anual;
c) s-au aflat n inactivitate temporar sau au declarat pe propria rspundere c nu
desfoar activiti la sediul social/sediile secundare;
d) au fost pltitori de impozit pe veniturile microntreprinderilor;
Contribuabilii care aplic sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit
anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, determin plile anticipate trimestriale n
sum de o ptrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu
indicele preurilor de consum, estimat cu ocazia elaborrii bugetului iniial al anului
pentru care se efectueaz plile anticipate, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
trimestrului pentru care se efectueaz plata, pentru primele trei trimestre ale anului.
Plile anticipate aferente trimestrului IV se declar i se pltesc pn la data
de 25 decembrie, respectiv pn la data de 25 a ultimei luni din anul fiscal
modificat. (NOU)
Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cruia se determin plile
anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform Declaraiei 101 privind
impozitul pe profit, fr a lua n calcul plile anticipate efectuate n acel an.
Contribuabilii care si-au modificat anul fiscal actualizeaz plile anticipate
trimestriale cu ultimul indice al preurilor de consum comunicat pentru anul n care
ncepe anul fiscal modificat. (NOU)
Pentru a nelege mai bine acest concept, v prezentm un exemplu.
Exemplu:
n data de 15 ianuarie 2016, entitatea Leader reuete s determine impozitul pe
profit final aferent anului 2015. Acesta este de 10.000 lei i va fi declarat pn n 25
martie 2016 n Declaraia 101.
Presupunem ca indicele preurilor de consum utilizat pentru actualizarea
plilor anticipate pentru anul fiscal 2016 este de 102,2%.
61

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Societatea Leader opteaz pn n 31 ianuarie 2016 pentru sistemul bazat pe


pli anticipate, prin depunerea Declaraiei 012 la organul fiscal.
Astfel, impozitul anual anticipat pentru anul 2016 este de 10.220 lei (10.000 lei x
102,2%). Pentru primele trei trimestre, societatea va depune Declaraia 100 i va
raporta un impozit de 2.555 lei pana pe data de 25 inclusiv a lunii urmtoare
trimestrului. Pentru cel de-al patrulea trimestru, entitatea va depune Declaratia 100
pana pe 25 decembrie 2016.
Ulterior, pn n 25 martie 2017, entitatea Leader trebuie s depun Declaraia
101 pentru anul 2016 n care s raporteze impozitul pe profit final, putnd s rezulte
diferene de plat sau de recuperat.
n cazul contribuabililor care aplic sistemul de declarare i plat a impozitului pe
profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial i care, n anul precedent, au
beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, iar n anul pentru care se
calculeaz i se efectueaz plile anticipate nu mai beneficiaz de facilitile fiscale
respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza cruia se determin plile
anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraiei privind impozitul pe
profit pentru anul precedent, lundu-se n calcul i impozitul pe profit scutit.

20. Impozitul pe dividende Art 43


O persoan juridic romn care pltete dividende ctre o alta persoan juridic
romn are obligaia s rein, s declare i s plteasc impozitul pe dividende reinut
ctre bugetul de stat. Aceste prevederi nu se aplic dac beneficiarul dividendelor deine,
la data plii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte
persoane juridice, pe o perioad de 1 an mplinita pn la data plii acestora inclusiv.
Incepand cu 1 ianuarie 2016, impozitul pe dividende se stabilete prin aplicarea
unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut distribuit/pltit unei persoane
juridice/fizice romne, indiferente de anul din care provine profitul. (OUG 50/2015)
Impozitul pe dividende se declar prin intermediul Formularului 100 Declaraie
privind obligaiile de plat la bugetul de stat i se pltete la bugetul de stat pn la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care se pltete dividendul. De exemplu, dac
dividendele sunt pltite ctre asociai n cursul lunii aprilie 2016, impozitul va fi declarat
n Formularul 100 aferent lunii aprilie i trebuie achitat pn la data de 25 mai 2016.
n cazul n care dividendele distribuite nu au fost pltite pn la sfritul anului n
care situaiile financiare anuale au fost aprobate i profitul a fost repartizat la dividende,
impozitul pe dividende aferent se pltete, dup caz:
- pn la data de 25 ianuarie a anului urmtor; sau
- pn la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, urmtor anului n care au
fost aprobate situaiile financiare anuale.
62

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Aceste prevederi nu se aplic pentru dividendele distribuite i nepltite pn la


sfritul anului n care s-au aprobat situaiile financiare anuale, dac n ultima zi a anului
calendaristic sau n ultima zi a anului fiscal modificat, dup caz, persoana juridic
romn care primete dividendele ndeplinete condiiile din primul paragraf
(minimum 10% din titluri pe o perioada de 1 an). (NOU)

21. Concluzii finale impozit pe profit


In continuare, am extras cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza
Titlul II Impozitul pe profit din Noul Cod fiscal:
a) cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2016;
b) introducerea definitiei pentru termenii retinere la sursa si pentru impozite si
contributii sociale cu retinere la sursa, avand in vedere Decizia Curtii Constitutionale
363/2015 prin care art 6 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii
fiscale a fost declarat neconstitutional;
c) simplificarea modului de calcul al cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale,
prin raportare la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si
cheltuielile aferente acestor venituri, cota de 2% ramanand aceeasi;
d) rezerva legal se determina prin raportare la rezultatul contabil (fara a se mai ajusta cu
veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri) si poate constitui element
similar veniturilor, impozitata ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social;
e) in cazul cheltuielilor cu sponsorizarea, limita de 30/00 din cifra de afaceri a fost majorata la
50/00 din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate;
f)

cheltuielile sociale sunt deductibile n limita unei cote de pn la 5% (inainte, limita era de
2%), aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

g) in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor, a fost eliminata conditia


conform careia veniturile aferente creantelor trebuiau sa fie incluse n veniturile
impozabile ale contribuabilului;
h) pierderile nregistrate la scoaterea din eviden a creanelor sunt deductibile si in cazul in
care au fost ncheiate contracte de asigurare pentru acele sume;
i)

ajustrile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile pot fi considerate


deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile
integral);

j)

modificari in stabilirea gradului de indatorare calculat in vederea deducerii cheltuielilor


cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi; de asemenea, a
fost redusa si rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6% la 4%;

k)

in cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentnd


diferene de curs valutar nregistrate ca urmare a derulrii unui contract de leasing , limita
de 50% se aplic asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, si nu asupra cheltuielilor
inregistrate;

l)

ctigurile sau pierderile rezultate din vnzarea ori din scoaterea din funciune a
mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare nu se determina in functie de
63

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

valoarea fiscala a acestora, diminuata cu amortizarea fiscala ci se tine cont de valoarea


contabila neamortizata;
m) dobnzile/majorrile de ntrziere, amenzile, confiscrile i penalitile, datorate ctre
autoritile romne/strine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor ncheiate cu
aceste autoriti;
n)

cheltuielile efectuate n numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele


de asigurare voluntar de sntate, sunt integral deductibile pentru societate indiferent
de suma (daca insa se depaseste limita de 400 euro/participant pentru fiecare dintre cele 2
cheltuieli, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale);

o)

introducerea unor noi criterii pentru ca cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu
mijloacele fixe amortizabile constatate lips din gestiune ori degradate, neimputabile sa
fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta si daca au fost
degradate calitativ i se face dovada distrugerii si daca au termen de
valabilitate/expirare depit);

p)

cheltuielile nregistrate n evidena contabil, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca


fiind legate de fapte de corupie sunt considerate nedeductibile;

q)

cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate n scopul desfurrii activitii


economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport
i de cazare n ar i n strintate, efectuate pentru salariai i administratori, cheltuielile
de reclam i publicitate efectuate n scopul popularizrii firmei, produselor sau
serviciilor, n baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing, studiul pieei,
promovarea pe pieele existente sau noi, participarea la trguri i expoziii etc);

r)

modificarea termenului de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care opteaza sa


isi modifice anul fiscal (15 zile de la data nceperii anului fiscal modificat, in loc de cel
puin 30 de zile calendaristice nainte de nceputul anului fiscal modificat);

s)

in cazul celor care isi modifica anul fiscal, dreptul organului fiscal de a stabili impozitul pe
profit se prescrie n termen de 5 ani ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n
care se mplinesc 6 luni de la ncheierea anului fiscal pentru care se datoreaz obligaia
fiscal;

t)

eliminarea din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% a celor care
desfoar activiti de natura pariurilor sportive;

u)

deducerile fiscale prevzute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare NU se


recalculeaz n cazul nerealizrii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare;

v)

in cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusa o noua categorie de


active (calculatoare electronice i echipamente periferice, maini i aparate de cas, de
control i de facturare (clasa 2.2.9 din Catalog), precum i n programe informatice);

w) la aplicarea facilitatii constand in scutirea de impozit a profitului reinvestit, in situatia n


care n trimestrul n care activele sunt puse n funciune se nregistreaz pierdere
contabil, iar n trimestrul urmtor sau la sfritul anului se nregistreaz profit contabil,
impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculeaz;
x)

dividendele primite de la o persoan juridic romn sunt neimpozabile, eliminandu-se


astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primete
dividendele trebuie sa deina la data nregistrrii acestora, pe o perioad nentrerupt de 1
an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende;
64

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

y)

noi modificari in categoria veniturilor neimpozabile;

z)

cultele religioase, instituiile de nvmnt particular acreditate, precum i cele


autorizate si asociaiile de proprietari sunt eliminate din categoria entitatilor scutite de
impozit pe profit, dar veniturile enumerate in lege vor fi considerate nedeductibile;

aa) corelarea tratamentului contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate
(semnificative sau nesemnificative);
bb) se introduce termenul de tranzacii transfrontaliere, iar cele care sunt calificate ca fiind
artificiale de organul fiscal competent NU vor face parte din domeniul de aplicare a
conveniilor de evitare a dublei impuneri;
cc) in cazul sediilor permanente, rezultatul fiscal se stabileste tinand cont de noi conditii.
dd) in cazul contribuabililor care aplic sistemul de declarare i plat a impozitului pe profit
anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, plile anticipate aferente trimestrului IV
se declar i se pltesc pn la data de 25 decembrie, respectiv pn la data de 25 a
ultimei luni din anul fiscal modificat.

C. Regimul microintreprinderilor
1. Aspecte generale Art 47, 48
O microntreprindere este o persoan juridic romn care ndeplinete cumulativ
urmtoarele condiii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
realizeaz venituri, altele dect cele obinute din:
- activiti n domeniul bancar;
- activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu
excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n
aceste domenii;
- activiti n domeniul jocurilor de noroc;
- activiti de explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor petroliere
i gazelor naturale (NOU).
realizeaz venituri, altele dect cele din consultan i management, n
proporie de peste 80% din veniturile totale;
a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei al sumei de 100.000
euro (plafon introdus prin OUG 50/2015);
capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul i
unitile administrativ-teritoriale;
nu se afl n dizolvare, urmata de lichidare, nregistrat n registrul comerului
sau la instanele judectoreti.
Astfel, ncepnd cu 1 ianuarie 2016, in categoria entitatilor care NU pot fi
microintreprinderi intra si cele din domeniul exploatarii zacamintelor petroliere si gazelor
naturale. O astfel de societate efectueaza investitii pe o perioada lunga de timp (luni, ani
de zile) pana in momentul in care ajunge sa genereze venituri.
65

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Legea 571/2003 obliga firmele care au venituri pana in plafonul de 65.000 de euro
sa fie microintreprinderi si astfel toate cheltuielile suportate cu investitiile efectuate, cu
amortizarea echipamentelor nu ar fi putut fi deduse ulterior, deoarece atat timp cat esti
microintreprindere NU exista notiunea de pierdere fiscala.
Noul Cod fiscal corecteaza aceasta nedreptate, prin faptul ca entitatile din acest
domeniu trebuie sa fie platitoare de impozit pe profit. Astfel, chiar daca obtin venituri
dupa cativa ani de investitii, acestea isi pot recupera pierderea fiscala, atat timp cat se
incadreaza in perioada de 7 ani.
Plafon nou 100.000 euro
Este interesant normele cum vor trata trecerea de la un plafon la altul. Ce se
intampla daca o microintreprindere realizeaza in perioada ianuarie - noiembrie 2015
venituri de 70.000 de euro, adica peste actualul plafon dar sub noul plafon?
Conform legislatiei aplicabile in prezent (Legea 571/20203), avand in vedere ca a
depasit plafonul in noiembrie 2015, incepand cu 1 octombrie 2015 (inceputul trimestrului
in care s-a depasit plafonul) societatea va trece de la impozit pe venit la impozit pe profit
si va depune Declaratia 010 pana la 30 decembrie 2015.
Nu uitati ca, in prezent, Codul fiscal precizeaza ca, in cazul depasirii plafonului in
cursul anului, calculul impozitului pe profit se face de la 1 ianuarie 2015, iar din acest
impozit calculat se scade impozitul pe venit declarat la martie, iunie si septembrie. Pana la
25 martie 2016, societatea va depune Declaratia 101 aferenta anului 2015 si va declara
impozitul pe profit rezultat.
Mai departe, presupunem ca veniturile realizate pana la 31 decembrie 2015 vor fi
de 78.000 euro, adica nu se depaseste noul plafon de 100.000 euro. Conform definitiei
microinterprinderii din Noul Cod fiscal, modificat cu OUG 50/2015, o societate este
microintreprindere daca la 31 decembrie a anului precedent veniturile nu depasesc
plafonul de 100.000 euro (lasam acum deoparte celelalte conditii din definitie). Astfel,
pana la 31 martie 2016 (termen introdus de Legea 227/2015, fata de 31 ianuarie cum se
proceda in prezent), entitatea va trebui sa depuna Declaratia 010 si sa revina de la impozit
pe profit la impozit pe venit incepand cu 1 ianuarie 2016.
Va fi practic un du-te vino la organul fiscal cu Declaratia 010 prin care se trece de
la micro la profit, iar apoi invers, de la profit la microAsteptam normele
Persoanele juridice nou-nfiinate sunt obligate s plteasc impozit pe veniturile
microntreprinderilor ncepnd cu primul an fiscal, atunci cnd, la data nregistrrii n
registrul comerului, capitalul lor social este deinut de persoane, altele dect statul i
unitile administrativ-teritoriale.
Pe de alta parte, o persoan juridic romn nou-nfiinat poate opta pentru a
plti impozit pe profit, ncepnd cu data nregistrrii n registrul comerului, dac
intenioneaz s desfoare:
- activiti n domeniul bancar;
66

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu


excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n
aceste domenii;
activiti n domeniul jocurilor de noroc;
activiti de explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor petroliere i
gazelor naturale.

Persoanele juridice romne nou-nfiinate care, la data nregistrrii n registrul


comerului, au un capital social reprezentnd cel puin echivalentul n lei al sumei de
25.000 euro pot opta s fie pltitoare de impozit pe profit. Cursul de schimb utilizat
pentru determinarea echivalentului n lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de
schimb comunicat de BNR la data nregistrrii persoanei juridice.
n cazul n care aceast condiie nu este respectat, persoanele juridice devin
microntreprinderi, ncepnd cu anul fiscal urmtor celui n care capitalul social este
redus sub valoarea reprezentnd echivalentul n lei al sumei de 25.000 euro de la data
nregistrrii.
Incepand cu 1 ianuarie 2015, Legea contabilitatii nr 82/1991 permite tuturor
categoriilor de persoane juridice sa opteze pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic (inclusiv microintreprinderile). Codul fiscal prevede ca entitatile platitoare
de impozit pe profit care au optat conform legislatiei contabile pentru un exercitiu
financiar diferit pot opta si pentru un an fiscal diferit.
Primul an fiscal modificat include i perioada anterioar din anul calendaristic
cuprins ntre 1 ianuarie i ziua anterioar primei zi a anului fiscal modificat, acesta
reprezentnd un singur an fiscal. Aceste entiti au obligaia s depun Declaraia anual
de impozit pe profit 101 i s plteasc impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv,
pn la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la nchiderea anului fiscal modificat.
De retinut faptul ca, spre deosebire de persoanele juridice platitoare de impozit pe
profit, anul fiscal al unei microntreprinderi este anul calendaristic. Daca o
microntreprindere se nfiineaz sau i nceteaz existena, anul fiscal este perioada din
anul calendaristic n care persoana juridic a existat.

2. Depasirea plafonului de 100.000 euro sau a ponderii de 20% din venituri


Pana la 31 decembrie 2015
Conform legislatiei actuale, dac n cursul unui an fiscal o microntreprindere
realizeaz venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din
consultan i management n veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va
plti impozit pe profit ncepnd cu trimestrul n care s-a depit oricare dintre limitele de
mai sus, lund insa n considerare veniturile obtinute i cheltuielile suportate de la
nceputul anului fiscal.
Impozitul pe profit datorat reprezint diferena dintre impozitul pe profit calculat
de la nceputul anului fiscal pn la sfritul perioadei de raportare i impozitul pe
veniturile microntreprinderilor datorat n cursul anului respectiv.
67

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Aceste entitati depun Declaraia 010 de modificare a vectorului fiscal n termen de 30


de zile de la momentul in care una din cele 2 limite este depasita. Verificarea depirii
ponderii de 20% se realizeaz la sfritul fiecrui trimestru.
Dupa 1 ianuarie 2016 Legea 227/2015 (Noul Cod fiscal)
Conform NOULUI Cod fiscal 2016, dac n cursul unui an fiscal se depaseste plafonul
de 100.000 de euro, se datoreaz impozit pe profit ncepnd cu trimestrul respectiv.
Astfel, calculul i plata impozitului se va efectua lund n considerare veniturile i
cheltuielile realizate ncepnd cu acel trimestru, fara a se tine cont de perioadele
anterioare din anul respectiv.
Astfel, consideram ca Declaratia 101 va trebui modificata pentru ca entitatea sa
evidentieze strict veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu acel trimestru in care a
depasit limita.
Acest tratament pe unii ii avantajeaza, iar pe altii ii incurca....Presupunand ca o
societate depaseste in august 2016 plafonul de 100.000 euro, incepand cu 1 iulie 2016
este platitoare de impozit pe profit.
Daca in primele 6 luni veniturile ar fi fost mult mai mari decat cheltuielile, atunci
pentru entitate este un lucru bun faptul ca NU trebuie sa recalculeze 16% de la inceputul
anului....A datorat 3% din venituri, ceea ce o avantajeaza.
Daca in schimb, in primele 6 luni ale anului, cheltuielile sunt mai mari decat
veniturile, atunci ar fi preferat o recalculare a impozitului pe profit de la inceputul anului...
Depinde astfel de situatia in care va veti incadra.
Exemplu:
In primul trimestru al anului, entitatea Leader (microintreprindere) nregistreaz
urmtoarele venituri i cheltuieli:
- venituri din servicii mentenan 50.000 lei;
- venituri din servicii de consultan 5.000 lei;
- cheltuieli deductibile 30.000 lei.
n al doilea trimestru, societatea se axeaz n special pe consultan, prin cooptarea
unor clieni noi pe acest domeniu, astfel c se cunosc urmtoarele venituri i cheltuieli:
- venituri din servicii mentenan 50.000 lei;
- venituri din servicii de consultan 100.000 lei;
- cheltuieli deductibile aferente trimestrului II 80.000 lei.
Care este regimul de impozitare n cazul entitii Leader?
LEGISLATIA ACTUALA (pana la 31 decembrie 2015):
n primul trimestru, societatea obine venituri din consultan sub plafonul de
20% din total venituri, prin urmare va nregistra impozit pe venitul
microintreprinderilor.
Impozit pe venit = 3% x (50.000 lei + 5.000 lei) = 1.650 lei

68

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Inregistrarea contabila este:


1.650 lei

698
Cheltuieli cu impozitul pe
venit

4418
Impozit pe venit

1.650 lei

ncepnd cu al doilea trimestru, deoarece ponderea veniturilor din consultan n


totalul veniturilor este de 51% ((5.000 lei + 100.000 lei)/205.000 lei), societatea va
aplica impozit pe profit, lund n calcul veniturile i cheltuielile nregistrate de la
nceputul anului fiscal.
Societatea are obligaia ca pn la 31 iulie s depun Declaratia 010 de modificare a
vectorului fiscal, trecerea de la impozit pe venit la impozit pe profit fcndu-se cu 1
aprilie.
Venituri din exploatare (55.000 lei + 150.000 lei)
Ch ltuieli deductibile (30.000 lei + 80.000 lei)
Profit impozabil
Impozit pe profit (ianuarie iunie)
Impozit pe venit declarat la 31 martie
Impozit pe profit de declarat la 30 iunie

205.000 lei
110.000 lei
95.000 lei
15.200 lei
1.650 lei
13.550 lei

Inregistrarea contabila este:


13.550 lei

691
Cheltuieli cu impozitul pe
profit

4411
Impozit pe profit

13.550 lei

NOUL COD FISCAL (dupa 1 ianuarie 2016):


n primul trimestru, societatea va proceda in acelasi mod, declarand impozit pe
venit de 1.650 lei (3% x (50.000 lei + 5.000 lei)).
La sfarsitul celui de-al doilea trimestru, avand in vedere ca ponderea veniturilor
din consultan n totalul veniturilor este de 51% ((5.000 lei + 100.000 lei)/205.000 lei),
societatea va aplica impozit pe profit, insa va tine cont doar de veniturile i cheltuielile
nregistrate ncepand cu acel trimestru.
Societatea are obligaia ca pn la 31 iulie s depun Declaratia 010 de modificare a
vectorului fiscal, trecerea de la impozit pe venit la impozit pe profit fcndu-se cu 1
aprilie.
Venituri din exploatare (aprilie iunie)
Cheltuieli deductibile (aprilie iunie)
Profit impozabil Trimestrul II
Impozit pe profit (trimestrul II)

69

150.000 lei
80.000 lei
70.000 lei
11.200 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

Inregistrarea contabila la 30 iunie:


11.200 lei
691
Cheltuieli cu impozitul pe
profit

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

4411
Impozit pe profit

11.200 lei

3. Cota de impozitare Art 51


Pana la 31 decembrie 2015
Cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este de 3%, fara alte conditii
sau criterii de indeplinit.
Noul Cod fiscal 2016
Conform OUG 50/2015 privind modificarea Legii 227/2015 - Noul Cod fiscal,
publicata in MOf nr 817 din 3 noiembrie 2015, incepand cu 1 ianuarie 2016, cotele de
impozitare vor fi:
- 1% pentru microntreprinderile care au peste 2 salariai, inclusiv;
- 2% pentru microntreprinderile care au un salariat;
- 3% pentru microntreprinderile care nu au salariai.
Aceste cote sunt valabile si pentru entitatile deja infiintate. Daca, n cursul anului,
numrul de salariai se modific, cotele de impozitare de mai sus se aplic n mod
corespunztor, ncepnd cu trimestrul n care s-a efectuat modificarea. Pentru
microntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariai i care aplic cotele de
impozitare de 2%, respectiv 1%, al cror raport de munc nceteaz, condiia referitoare la
numrul de salariai se consider ndeplinit dac n cursul aceluiai trimestru sunt
angajai noi salariai.
Pentru microntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariai, n
situaia n care numrul acestora se modific, n scopul meninerii/modificrii cotelor de
impozitare aferente, noii salariai trebuie angajai cu contract individual de munc pe
durat nedeterminat sau pe durat determinat pe o perioad de cel puin 12 luni.
Salariatul este acea persoana angajat cu contract individual de munc cu norm
ntreag. Se accepta si situatiile in care microntreprinderile au persoane angajate cu
contract individual de munc cu timp parial dac fraciunile de norm, nsumate,
reprezint echivalentul unei norme ntregi.
Exemplu:

Entitatea Leader este microintreprindere si in decembrie 2015 nu are salariati. In


luna mai 2016, entitatea angajeaza o persoana cu contract de munca cu norma intreaga.
Ce cota de impozitare va utiliza?
Chiar daca la 31 decembrie 2015 societatea nu avea angajati, avand in vedere ca in
mai 2016 aceasta are un salariat, inseamna ca va utiliza cota de 2% incepand cu cel de-al
doilea trimestru.
Daca presupunem ca in luna august 2016 salariatul isi da demisia, iar societatea nu
mai angajeaza alta persoana, atunci va trece la cota de impozitare de 3% incepand cu
acel trimestru, adica de la 1 iulie 2016.
70

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

ATENTIE! Cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data


infiintarii pentru persoanele juridice romne nou-nfiinate, care:
- au cel puin un salariat (angajarea trebuie efectuata n termen de 60 de zile
inclusiv de la data infiintarii);
- sunt constituite pe o durat mai mare de 48 de luni; si
- acionarii/asociaii lor nu au deinut titluri de participare la alte persoane
juridice.
Asadar, toate entitatile care au fost infiintate anterior anului 2016 vor aplica cota de
impozitare de 2% daca au un singur angajat, cota de impozitare redusa de 1% fiind
destinata entitatilor care se infiinteaza dupa 1 ianuarie 2016.
Se observa asadar restrangerea numarului de entitati noi care ar putea utiliza cota
de 1% in cazul in care au un salariat. Exista conditia ca asociatii sa nu mai fi detinut
titluri in alte societati comerciale. Astfel, daca o persoana a mai fost asociat in alte entitati,
iar in anul 2016 infiinteaza o noua societate, chiar daca va angaja pe cineva in primele 60
de zile de la infiintare, NU va putea utiliza cota de impozitare de 1%.

Cota de impozitare se va aplica pn la sfritul trimestrului n care se ncheie


perioada de 24 de luni.
Exemplu:
In 4 aprilie 2016, entitatea Leader s-a infiintat pe durata nelimitata, iar asociatii
acesteia nu au mai detinut anterior parti sociale/actiuni in nicio alta persoana juridica.
In data de 28 mai 2016, aceasta incheie un contract de munca cu norma intreaga pe
durata nedeterminata cu Popescu Rares. Vom presupune ca acesta va parasi societatea
in august 2020.
Care este cota de impozitare utilizata de entitate?
Entitatea poate utiliza inca de la inceput cota redusa de impozitare de 1%, avand
in vedere ca in primele 60 de zile de la data infiintarii aceasta a incheiat un contract de
munca cu norma intreaga.
Astfel, in primii 2 ani de la infiintare, respectiv pana la 30 iunie 2018 (sfritul
trimestrului n care se ncheie perioada de 24 de luni), entitatea Leader va impozita
veniturile obtinute cu cota redusa de 1%.
Incepand cu cel de-al treilea trimestru al anului 2018, entitatea Leader va utiliza
cota de impozitare astfel:
- 1% daca va avea peste 2 salariai, inclusiv;
- 2% daca va avea doar un salariat;
- 3 % daca NU va avea salariai.
Continuand exemplul de mai sus, daca angajatul Popescu Rares isi va inceta
activitatea la nivelul societatii in luna august 2020, inseamna ca in perioada iulie 2018
iunie 2020, societatea Leader va utiliza cota de impozitare de 2%, iar incepand cu
trimestrul in care ramane fara angajati (trimestrul al III-lea din 2020) va trece la cota de
impozitare de 3%.
71

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul n care persoana juridic romn nou-nfiinat nu mai are niciun salariat
n primele 24 de luni, aceasta aplic cota de impozitare de 3% ncepnd cu trimestrul n
care s-a efectuat modificarea.
Este important sa retineti faptul ca se trece la cota de impozitare de 3% din
trimestrul in care societatea ramane fara salariati, iar impozitul declarat in perioada
anterioara nu trebuie recalculat.
Exemplu:
In 12 februarie 2016, entitatea Leader s-a infiintat pe durata nelimitata, iar
asociatii acesteia nu au mai detinut anterior parti sociale/actiuni in nicio alta persoana
juridica.
In data de 20 februarie 2016, aceasta incheie un contract de munca cu norma
intreaga pe durata nedeterminata cu Popescu Rares, insa in mai 2017 acesta
demisioneaza, iar entitatea nu mai efectueaza nicio angajare.
Care este cota de impozitare utilizata de entitate?
Tinand cont ca in primele 60 de zile de la data infiintarii a fost incheiat un
contract de munca cu norma intreaga, entitatea va utiliza cota redusa de impozitare de
1%.
Incepand cu trimestrul al II-lea din anul 2017, entitatea va aplica cota standard de
impozit de 3%, avand in vedere ca aceasta nu mai are niciun angajat. Astfel, impozitul
declarat in perioada cuprinsa intre primul trimestru al anului 2016 si primul trimestru
din 2017 NU va fi recalculat si va ramane determinat conform cotei de impozitare de 1%.
Daca exista un singur salariat, iar raportul de munc nceteaz, entitatea va putea
aplica aceasta cota redusa de impozitare de 1% dac n acelasi trimestru este angajat un
nou salariat.
Intr-o nota mai mult sau mai putin serioasa, acest paragraf ne poate duce cu gandul
la urmatoarea solutie. O entitate poate angaja o persoana in 60 de zile de la infiintare, apoi
la inceputul trimestrului urmator o poate concedia, urmand ca la sfarsitul trimestrului sa o
angajeze din nou si tot asa, astfel incat sa se respecte conditia de a avea cel putin un
salariat la sfarsitul fiecarui trimestru. Pentru a limita astfel de practici, OUG 50/2015 a
introdus conditia ca noii salariai trebuie angajai cu contract individual de munc pe
durat nedeterminat sau pe durat determinat pe o perioad de cel puin 12 luni.
Exemplu:
In 18 august 2016, entitatea Leader s-a infiintat pe durata nelimitata, iar asociatii
acesteia nu au mai detinut anterior parti sociale/actiuni in nicio alta persoana juridica.
In data de 6 octombrie 2016, aceasta incheie un contract de munca cu norma
intreaga pe durata nedeterminata cu Popescu Rares, insa in iulie 2017 acesta
demisioneaza. In data de 29 septembrie 2017, entitatea Leader incheie un nou contract
de munca cu norma intreaga pe durata determinata de 2 ani cu Ionescu Daniel.
Care este cota de impozitare utilizata de entitate?
72

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

In primele 60 de zile de la infiintare entitatea a incheiat un contract de munca cu


norma intreaga, ceea ce inseamna ca va utiliza cota redusa de impozitare de 1%.
In luna iulie 2017, singurul contract de munca existent inceteaza. Totusi, tinand
cont ca in acelasi trimestru este angajat un nou salariat cu norma intreaga, entitatea va
utiliza in continuare cota redusa de 1% pana la sfritul trimestrului n care se ncheie
perioada de 24 de luni de la infiintare, repectiv pana la sfarsitului celui de-al treilea
trimestru din 2018.
Salariatul este acea persoana angajat cu contract individual de munc cu norm
ntreag. Se accepta si situatiile in care microntreprinderile:
a) au persoane angajate cu contract individual de munc cu timp parial dac
fraciunile de norm, nsumate, reprezint echivalentul unei norme ntregi;
b) au ncheiate contracte de administrare sau mandat, n cazul n care remuneraia
acestora este cel puin la nivelul salariului de baz minim brut pe ar garantat
n plat.
Exemplu:
Entitatea Leader s-a infiintat in 17 ianuarie 2016 pe durata nelimitata si are un
asociat unic care nu a mai detinut anterior parti sociale/actiuni in nicio alta persoana
juridica. Situatia contractelor de munca/mandat se prezinta astfel:
Tip contract
Contract de munca
Contract de munca
Contract de munca
Contract de mandat

Data angajarii
23 ianuarie 2016
8 februarie 2016
10 martie 2016
5 septembrie 2017

Norma
4 ore/zi
2 ore/zi
4 ore/zi
-

Data plecarii
7 august 2017
11 noiembrie 2018
5 iulie 2019
-

Venit brut
1.000 lei
700 lei
1.400 lei
1.500 lei

Care este cota de impozitare utilizata de entitate?


Trebuie analizate cu atentie primele 24 de luni de la data infiintarii societatii.
Trimestrul I 2016 Trimestrul II 2017
Entitatea va utiliza inca de la inceput cota redusa de impozitare de 1%. Chiar daca
nu are o persoana angajat cu contract individual de munc cu norm ntreag, in
primele 60 de zile de la data infiintarii, aceasta a incheiat 3 contracte de munca cu timp
partial, insa fractiunile de norma insumate depasesc echivalentul unei norme ntregi de
8 ore/zi.
Daca cel de-al III-lea contract de munca ar fi fost incheiat dupa trecerea periodei
de 60 de zile de la infiintarea firmei, atunci entitatea ar fi utilizat cota standard de
impozit de 3%.
Trimestrul III 2017
In luna august 2017, contractul de munca al primului angajat al societatii se
incheie, ceea ce inseamna ca fractiunile de norma insumate ale celor 2 contracte ramase
reprezinta 6 ore/zi, nedepasind echivalentul unei norma intregi de 8 ore/zi.
Avand in vedere ca in acelasi trimestru a fost semnat contractul de mandat cu
administratorul societatii, iar venitul stabilit de comun acord depaseste nivelul salariului
73

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

de baz minim brut pe ar, entitatea va utiliza in continuare cota redusa de impozit de
1%.
Daca nu ar fi existat acest contract de mandat si pana la sfarsitul trimestrului in
care contractul de munca a fost incheiat nu ar fi fost semnat un nou contract de munca
cu o norma de cel putin 2 ore/zi, atunci entitatea Leader ar fi utilizat cota standard de
impozit pe venit de 3% incepand cu cel de-al treilea trimestru din 2017.
Trimestrul IV 2017 Trimestrul I 2018
Daca informatiile raman aceleasi ca in situatia prezentata in tabelul de mai sus,
entitatea Leader va utiliza cota redusa de impozitare de 1% pana la sfarsitul
trimestrului n care se ncheie perioada de 24 de luni de la infiintarea firmei, respectiv
pana la 31 martie 2018.
Incepand cu Trimestrul II 2018
Incepand cu cel de-al doilea trimestru al anului 2018, in functie de numarul de
salariati sau de existenta contractelor de mandat, entitatea Leader va utiliza cota de
impozitare astfel:
- 1% daca va avea peste 2 salariai, inclusiv;
- 2% daca va avea doar un salariat;
- 3 % daca NU va avea salariai.

Atentie! In toate cazurile prezentate mai sus, cota redusa de 1% poate fi aplicata
dac n cadrul perioadei de 48 de luni de la data nregistrrii, microntreprinderea NU se
afl n urmtoarele situaii:
- lichidarea voluntar prin hotrrea adunrii generale;
- dizolvarea fr lichidare;
- inactivitate temporar (suspendarea activitatii);
- declararea pe proprie rspundere a nedesfurrii de activiti la sediul
social/sediile secundare;
- majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, de noi acionari/asociai;
- acionarii/asociaii si vnd/cesioneaz/schimb titlurile de participare
deinute.
Ramane de vazut prin normele de aplicare ale Noului Cod fiscal cum ar trebui
interpretata aceasta regula si daca entitatea care nu respecta conditiile de mai sus trebuie
sa isi recalculeze impozitul si sa suporte dobanzi si penalitati pe perioada respectiva.
Exemplu:
In 5 mai 2016, entitatea Leader s-a infiintat pe durata nelimitata, iar asociatii
acesteia nu au mai detinut anterior parti sociale/actiuni in nicio alta persoana juridica.
In data de 17 mai 2016, aceasta incheie un contract de munca cu norma intreaga pe
durata nedeterminata cu Popescu Rares. Vom presupune ca acesta va parasi societatea
in august 2020.
In noiembrie 2019, asociatii au decis majorarea capitalului social, prin atragerea
unui nou asociat care va primi astfel partile sociale emise.
Care este cota de impozitare utilizata de entitate?
74

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Entitatea poate utiliza inca de la inceput cota redusa de impozitare de 1%, avand
in vedere ca in primele 60 de zile de la data infiintarii aceasta a incheiat un contract de
munca cu norma intreaga.
Astfel, in primii 2 ani de la infiintare, respectiv pana la 30 iunie 2018 (sfritul
trimestrului n care se ncheie perioada de 24 de luni), entitatea Leader va impozita
veniturile obtinute cu cota redusa de 1%.
Incepand cu cel de-al treilea trimestru al anului 2018 si pana in iunie 2020,
entitatea Leader va utiliza cota de impozitare de 2%, avand in vedere ca are un salariat.
Atentie! In cadrul perioadei de 48 de luni de la infiintare, entitatea a incalcat
una din conditiile impuse de Codul fiscal si anume a fost majorat capitalul social prin
atragerea unui nou asociat.
Acest fapt inseamna ca pentru perioada dintre Trimestrul II 2016 Trimestrul II
2018, entitatea va trebui sa depuna Declaratia rectificativa 710 prin care va declara un
impozit pe venit majorat, aplicand la veniturile obtinute cota de 2%, in loc de cea
utilizata initial de 1%, generand probabil si dobanzi si penalitati de intarziere.
Concluzii:
- firmele care se infiinteaza dupa 1 ianuarie 2016 vor utiliza cota de 1% pentru
primii doi ani de la infiintare, chiar daca au un singur angajat;
- firmele care nu sunt nou infiintate pot utiliza cota de 1% doar daca au 2 sau mai
multi angajati;
- orice microintreprindere poate trece la cote reduse de impozitare din trimestrul
in care are salariati, chiar daca la 31 decembrie 2015 NU are salariati.

4. Baza impozabila in cazul unei microintreprinderi Art 53


Baza impozabil o constituie veniturile din orice surs, din care se scad:
veniturile aferente costurilor stocurilor de produse (contul 711);
veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de execuie (contul 712);
veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale (conturile 721
i 722);
veniturile din subvenii (conturile 741 si 7584);
veniturile din provizioane, ajustri pentru depreciere sau pentru pierdere de
valoare (grupa 78), care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul
profitului impozabil (NOU);
veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi i/sau penaliti
de ntrziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului
impozabil;
veniturile realizate din despgubiri, de la societile de asigurare/reasigurare,
pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor
corporale proprii;
veniturile din diferene de curs valutar (contul 765);
75

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

veniturile financiare aferente creanelor i datoriilor cu decontare n funcie de


cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora (contul 768
partial);
valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturrii (contul 709);
veniturile aferente titlurilor de plat obinute de persoanele ndreptite,
titulari iniiali aflai n evidena Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despgubirilor sau motenitorii legali ai acestora (NOU);
despgubirile primite n baza hotrrilor Curii Europene a Drepturilor Omului
(NOU);
veniturile obinute dintr-un stat strin cu care Romnia are ncheiat convenie
de evitare a dublei impuneri, dac acestea au fost impozitate n statul strin
(NOU).

La baza impozabil se adaug urmtoarele:


valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturrii (contul 609);
n trimestrul IV sau n ultimul trimestru al perioadei impozabile, n cazul
contribuabililor care i nceteaz existena, diferena favorabil dintre
veniturile din diferene de curs valutar/veniturile financiare aferente
creanelor i datoriilor cu decontare n funcie de cursul unei valute, rezultate
din evaluarea sau decontarea acestora, i cheltuielile din diferene de curs
valutar/cheltuielile financiare aferente, nregistrate cumulat de la nceputul
anului;
rezervele (cu excepia celor reprezentnd faciliti fiscale), reduse sau
anulate, reprezentnd rezerva legal, rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe
care au fost deduse la calculul profitului impozabil i nu au fost impozitate n
perioada n care microntreprinderile au fost i pltitoare de impozit pe profit,
indiferent dac reducerea sau anularea este datorat modificrii destinaiei
rezervei, distribuirii acesteia ctre participani sub orice form, lichidrii,
divizrii, fuziunii contribuabilului sau oricrui alt motiv (NOU);
rezervele reprezentnd faciliti fiscale, constituite n perioada n care
microntreprinderile au fost i pltitoare de impozit pe profit, care sunt utilizate
pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire ctre participani
sub orice form, pentru acoperirea pierderilor sau pentru oricare alt motiv.
n situaia n care rezervele fiscale sunt meninute pn la lichidare, acestea nu
sunt luate n calcul pentru determinarea bazei impozabile ca urmare a lichidrii
(NOU).
Dac o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a
acestora se deduce din baza impozabil n trimestrul n care au fost puse n funciune.
Microntreprinderile sunt obligate s in evidena amortizrii fiscale.
Pentru ncadrarea n condiiile privind nivelul plafonului de 100.000 euro sau al
ponderii veniturilor de 20% din totalul veniturilor, se vor lua n calcul aceleai venituri
care constituie baza impozabil si nu cifra de afaceri a societatii.

76

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Tratament ajustari si provizioane


Legea 227/2015 privind Noul cod fiscal prevede faptul ca baza impozabil o
constituie veniturile din orice surs, la care se fac o serie de ajustari. Este de retinut ca
incepand cu 1 ianuarie 2016, din baza de impozitare se scad si veniturile din provizioane,
ajustri pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare (grupa 78), care au fost
cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil.
Cu alte cuvinte, daca la momentul constituirii unei ajustari pentru depreciere
societatea a fost platitoare de impozit pe profit si si-a dedus cheltuiala respectiva, iar la
momentul anularii ajustarii pentru depreciere este microintreprindere, atunci venitul
este inclus in baza de impozitare la care se utilizeaza cota de impozitare, in functie de
numarul salariatilor din acel trimestru.
Exemplu:
In aprilie 2015, entitatea Leader, platitoare de impozit pe profit, a emis o factura
de servicii de paza in suma de 5.000 lei, plus TVA unui client. Avand in vedere ca in data
de 19 noiembrie 2015 a inceput procedura de deschidere a falimentului debitorului
respectiv, societatea Leader decide sa constituie o ajustare pentru depreciere la nivelul
intregii creante.
In anul 2015, entitatea Leader a realizat venituri la nivelul sumei de 45.000 de
euro.
In data de 7 iunie 2016, este pronuntat falimentul debitorului, iar societatea isi
scoate din evidenta creanta fata de client.
Prezentai nregistrrile contabile care se impun n acest caz, stiind ca entitatea
Leader nu are salariati.
- emiterea facturii aferente serviciilor prestate (aprilie 2015):
6.200 lei

4111
Clieni

704
Venituri din servicii
prestate
4427
TVA colectat

5.000 lei
1.200 lei

Noiembrie 2015
- nregistrarea creanei incerte, in urma deschiderii procedurii falimentului
debitorului:
6.200 lei
4118
=
4111
6.200 lei
Clieni inceri sau n litigiu
Clieni
-

nregistrarea ajustrii pentru depreciere la nivelul a 100% din creana respectiv:


6.200 lei
6814
=
491
6.200 lei
Cheltuieli de exploatare
Ajustri pentru
privind ajustrile pentru
deprecierea creanelor deprecierea activelor
clieni
circulante
77

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

La calculul impozitului pe profit aferent trimestrului al IV-lea din anul 2015,


entitatea va recunoate o cheltuial deductibil n sum de 6.200 lei.
Avand in vedere ca in anul 2015 entitatea Leader a obtinut venituri in suma de
45.000 de euro, inseamna ca de la 1 ianuarie 2016 va trece la impozit pe venit.
Iunie 2016
- scoatarea din eviden a creanei nencasate:
5.000 lei
654
=
4118
Pierderi din creane i
Clieni inceri sau n
debitori diveri
litigiu
- ajustarea TVA colectat aferent creanei nencasate:
(1.200 lei)
4118
=
4427
Clieni inceri sau n litigiu
TVA colectat

anularea ajustrii pentru depreciere:


6.200 lei
491
=
Ajustri pentru
deprecierea creanelor clieni

7814
Venituri din ajustri
pentru deprecierea
activelor circulante

5.000 lei

(1.200 lei)

6.200 lei

Chiar daca de la 1 ianuarie 2016 cota standard de TVA este de 20%, ajustarea TVA
se efectueaza utilizand cota de TVA valabila la momentul emiterii facturii initiale,
respectiv de 24%.
La momentul eliminarii creantei din evidenta, entitatea Leader este
microintreprindere. Daca o astfel de situatie ar fi avut loc in anul 2015, venitul din
ajustari pentru depreciere ar fi fost eliminat din baza de impozitare.
Insa, incepand cu 1 ianuarie 2016, tratamentul fiscal al veniturilor din ajustari
pentru depreciere in cazul microintreprinderilor a fost modificat. Astfel, venitul din
ajustari pentru depreciere in suma de 6.200 lei se impoziteaza cu 3% in al doilea
trimestru al anului, deoarece la momentul constituirii ajustarii, societatea era platitoare
de impozit pe profit si si-a dedus cheltuiala aferenta.
Daca in anul 2015 societatea ar fi fost microintreprindere, atunci nici cheltuiala
nu ar fi putut fi dedusa si nici venitul nu ar fi fost impozitat in anul 2016.
Tratament rezerve
Pentru o intelegere cat mai buna a urmatorului exemplu, facem urmatoarele
precizari. Incepand cu 1 ianuarie 2007, definitia valorii fiscale a mijloacelor fixe a fost
modificata. Astfel, intre 01 ianuarie 2007 30 aprilie 2009, cheltuielile cu amortizarea
aferent rezervelor din reevaluare au fost considerate deductibile. Cu alte cuvinte, daca in
urma unei reevaluari ar fi crescut valoarea activului, atunci ar fi crescut si amortizarea
acestuia, iar Codul fiscal a considerat intreaga cheltuiala cu amortizarea ca fiind
deductibila.
78

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

De-abia incepand cu 1 mai 2009, odat cu adoptarea OUG 34/2009, n Codul fiscal a
fost introdus un nou alineat (art.22, alin (51)) care oarecum a limitat recunoaterea fiscal
a cheltuielilor cu amortizarea aferente rezervelor din reevaluare. Cu alte cuvinte, n cazul
unui plus de valoare nregistrat, cheltuiala cu amortizarea este considerat integral
deductibil, ns diferena dintre amortizarea calculat avnd la baz valoarea just i
amortizarea aferent activului nainte de reevaluare reprezint element similar
veniturilor i se impoziteaz pe masura amortizarii, nu doar la schimbarea destinaiei
rezervei cum era pana in acel moment.
Exemplu:
In data de 15 decembrie 2005, entitatea Leader a achiziionat o cldire la costul
de 240.000 lei, durata normal de utilizare fiind de 50 de ani. Metoda de amortizare
adoptat de entitate este cea liniar.
La data de 31.12.2007, entitatea a reevaluat activul, valoarea just fiind de
288.000 lei. Entitatea a optat pentru transferul rezervei din reevaluare la rezerve
(rezultat reportat, incepand cu 1 ianuarie 2015) la derecunoasterea activului si nu pe
masura amortizarii.
Incepand cu 1 februarie 2013, avand in vedere indeplinirea criteriilor, entitatea a
trecut de la impozit la profit la impozit pe venit.
In ianuarie 2016, entitatea vinde cladirea la pretul de vanzare de 250.000 lei,
TVA 24%.
nregistrrile contabile efectuate sunt:
nregistrarea amortizrii aferente anilor 2006 si 2007:
4.800 lei

6811
,,Cheltuieli de
exploatare privind
amortizarea
imobilizrilor

2812
Amortizarea
construciilor

Reevaluarea construciei (31.12.2007):


* Cost de achiziie
Amortizare cumulat pe 2 ani ((240.000 / 50) x 2)
= Valoare contabil net (neamortizat)
* Valoare just
* Surplus obinut din reevaluare
-

4.800 lei

240.000 lei
9.600 lei
230.400 lei
288.000 lei
57.600 lei

eliminarea amortizrii cumulate


9.600 l

2812
Amortizarea
construciilor

212
Construcii

79

9.600 lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

nregistrarea plusului de valoare constatat la 31 decembrie 2007

57.600 lei

212
Construcii

105
Rezerve din reevaluare

57.600 lei

288.000
= 500 lei.
48 12
240.000
Amortizare lunara inainte de reevaluare =
= 400 lei
50 12

Amortizare lunara dup reevaluare =

In perioada 1 ianuarie 2008 30 aprilie 2009, entitatea si-a dedus o amortizare


lunara de 500 lei, fata de 400 lei cat era inainte de reevaluare. Astfel, in acest interval
de timp, si-a dedus in plus o suma de 1.600 lei (16 luni x 100 lei).
Incepand cu 1 mai 2009, regimul este urmatorul:
- entitatea isi deduce o amortizare lunara de 500 lei;
- diferenta de 100 de lei intre amortizarea curenta si cea calculata in functie de
costul initial este considerata element similar veniturilor si impozitata ca
atare.
Incepand cu 1 februarie 2013, entitatea trece la regimul microintreprinderilor,
calculand impozit pe venit utilizand cota de 3%. Astfel, nu se mai pune problema
deducerii amortizarii de 500 lei/luna si nici a impozitarii diferentei de 100 lei/luna.
ANUL 2016:
Amortizare cumulata inainte de vanzare (1 ianuarie 2008 31 decembrie 2015)
= 500 lei x 96 luni = 48.000 lei
Valoare ramasa neamortizata = 288.000 lei 48.000 lei = 240.000 lei

nregistrarile contabile sunt:


vanzarea cladirii
310.000
lei

48.000 lei
240.000
lei

461
Debitori diversi

7583
Venituri din cedarea
activelor
4427
TVA colectata

scoaterea din gestiune a cladirii


2812
=
212
Amortizarea
Constructii
construciilor
6583
Cheltuieli cu cedarea
activelor
80

250.000
lei
60.000 lei

288.000
lei

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

transferul rezervei la rezultat reportat

57.600 lei

105
Rezerve din
reevaluare

1175
Rezultatul reportat
reprezentnd surplusul
realizat din rezerve din
reevaluare

57.600 lei

Tratament fiscal actual (daca vanzarea ar fi avut loc in anul 2015)


In baza de impozitare a microintreprinderilor, intra si veniturile din vanzarea
activelor imobilizate. Astfel, presupunand ca nu depaseste plafonul de 65.000 euro
cumulat cu alte venituri obtinute in acest an, entitatea ar fi datorat un impozit calculat
astfel:
Impozit pe venit = 250.000 lei x 3% = 7.500 lei
NOUL Cod fiscal (dupa 1 ianuarie 2016)
In perioada 1 ianuarie 2008 30 aprilie 2009, entitatea a dedus o amortizare
lunara de 500 lei, fata de 400 lei cat era inainte de reevaluare, deoarece in valoarea
fiscala a mijloacelor fixe intra plusurile de valoare constatate cu ocazia reevaluarilor.
Astfel, in acest interval de 16 luni, entitatea Leader a dedus in plus o suma de
1.600 lei (16 luni x 100 lei), fara ca aceasta sa fie impozitata.
Daca entitatea ar fi fost platitoare de impozit pe profit, rezerva din reevaluare
care nu a fost impozitata incepand cu 1 mai 2009 ar fi fost supusa la momentul vanzarii
impozitului pe profit de 16%.
Avand in vedere vanzarea cladirii in anul 2016 si a faptului ca entitatea este
microintreprindere, NU se va impozita toata rezerva din reevaluare ci doar partea din
rezerva care a fost dedusa la calculul profitului impozabil i nu a fost impozitata n
perioada ianuarie 2008 aprilie 2009, respectiv suma de 1.600 lei.
Impozit pe venit = (250.000 lei + 1.600 lei) x 3% = 7.548 lei

5. Declararea mentiunilor Art 55


Daca la sfarsitul unui an, o entitate pltitoare de impozit pe profit indeplineste
criteriile din definitia microintreprinderii, atunci aceasta va trece la regimul
microntreprinderilor incepand cu anul urmator. In acest sens, va comunica organului
fiscal competent modificarea regimului (de la impozit profit la impozit pe venit) pn la
31 martie inclusiv a anului urmator (anterior, termenul era 31 ianuarie a anului
urmator).
Incepand cu 1 ianuarie 2016, persoanele juridice care se nfiineaz n cursul unui
an fiscal trebuie sa comunice organului fiscal competent aplicarea regimului
microntreprinderilor, in termen de 30 de zile de la infiintare. Anterior, persoanele
juridice care se nfiinau n cursul unui an fiscal nscriau meniunea n cererea de
nregistrare la registrul comerului.
81

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Daca n cursul anului fiscal, in structura capitalului social al unei microintreprinderi


intervine statul sau vreo unitate administrativ-teritoriala sau daca aceasta se afl n
dizolvare, urmat de lichidare, nregistrat n registrul comerului sau la instanele
judectoreti, microntreprinderea comunic organului fiscal competent ieirea din
sistemul de impunere pe veniturile microntreprinderilor, pn la 31 martie inclusiv a
anului fiscal urmtor.
6. Microintreprinderile o solutie reala pentru inlocuirea PFA-urilor in 2016?
In acest subcapitol incercam sa prezentam avantajele si dezavantajele unei
microintreprinderi in relatia cu o PFA (persoana fizica autorizata). Avand in vedere faptul
ca incepand cu 1 ianuarie 2016, PFA-urile vor datora obligatoriu si contributie la
asigurarile sociale (CAS de 10,5% sau 26,3%, conform optiunii acestora) calculat la venitul
net obtinut, pe langa contributia la sanatate (CASS) de 5,5% si impozit pe venit de 16%, se
pune problema daca suspendarea sau incetarea activitatii pe PFA si infiintarea unei
microintreprinderi reprezinta o solutie de luat in seama.
A) Microintreprinderea in 2016
Asa cum am mai precizat, incepand cu 1 ianuarie 2016, cotele de impozitare valabile
pentru entitatile deja infiintate vor fi:
- 1% pentru microntreprinderile care au peste 2 salariai, inclusiv;
- 2% pentru microntreprinderile care au un salariat;
- 3 % pentru microntreprinderile care nu au salariai.
Daca, n cursul anului, numrul de salariai se modific, cotele de impozitare de mai
sus se aplic n mod corespunztor, ncepnd cu trimestrul n care s-a efectuat
modificarea. Pentru microntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariai i care
aplic cotele de impozitare de 2%, respectiv 1%, al cror raport de munc nceteaz,
condiia referitoare la numrul de salariai se consider ndeplinit dac n cursul
aceluiai trimestru sunt angajai noi salariai.
Cota de impozitare va fi de 1% pentru primele 24 de luni de la data infiintarii
pentru persoanele juridice romne nou-nfiinate, care:
- au cel puin un salariat (angajarea trebuie efectuata n termen de 60 de zile
inclusiv de la data infiintarii);
- sunt constituite pe o durat mai mare de 48 de luni; si
- acionarii/asociaii lor nu au deinut titluri de participare la alte persoane
juridice.
In acest caz se observa o conditie importanta si anume aceea ca asociatii sa nu fi
detinut titluri in alte entitati. Astfel, de aceasta cota redusa nu pot beneficia toate
microintreprinderile nou infiintate.
In cazul unei societati comerciale, pe perioada anului, asociatii NU au voie sa
utilizeze banii societatii in scopuri personale. Dupa aprobarea situatiilor financiare,
82

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

acestia pot repartiza profitul la dividende, suportand un impozit suplimentar aplicat la


suma repartizata.
Incepand cu 1 ianuarie 2016 impozitul pe dividende scade de la 16% la 5%, iar
de la 1 ianuarie 2017, pentru veniturile din dividende se va datora contributia la sanatate
de 5,5%, chiar daca beneficiarul este salariat sau obtine si alte venituri.
B) PFA
Incepand cu 1 ianuarie 2016, PFA-urile datoreaza obligatoriu si CAS de 10,5% sau
26,3% din venitul net obtinut (venituri cheltuieli), chiar daca obtin venituri din salarii
sau nu. In prezent, obligatorii sunt impozitul pe venit de 16% si contributia la sanatate de
5,5%.
Exemplu Micro vs PFA:
In cursul anului 2016, o entitate obtine venituri de 100.000 lei si cheltuieli de
20.000 lei (nu exista angajati).
a) Microintreprinderea
Societatea va datora un impozit pe venit de 3.000 lei (100.000 lei x 3%), iar profitul
net va fi de 77.000 lei (100.000 lei 23.000 lei). Pentru a utiliza banii in scop personal,
asociatul va mai suporta un impozit pe dividende in anul urmator celui in care profitul a
fost obtinut de 3.850 lei (77.000 lei x 5%). Suma neta de care va putea dispune asociatul
firmei va fi de 73.150 lei (77.000 lei 3.850 lei).
Procent net (castig/venit) = 73%
Incepand cu 1 ianuarie 2017 pentru dividende se datoreaza si CASS de 5,5%, iar
cand organul fiscal va emite decizie de impunere pentru persoana respectiva, ar mai avea
de platit CASS de 4.235 lei (77.000 lei x 5,5%). In acest caz, suma neta cu care va mai
ramane asociatul ar fi de 68.915 lei (73.150 4.235 lei).
Procent net (castig/venit) = 69%
b) PFA
Venitul net obtinut este de 80.000 lei. Astfel, persoana fizica va datora CAS de 8.400
lei (80.000 lei x 10,5%) si CASS de 4.400 lei (80.000 lei x 5,5%), rezultand contributii
totale de 12.800 lei. Astfel, venitul net impozabil este de 67.200 lei (80.000 lei 12.800
lei), iar impozitul pe venit de 10.752 lei (67.200 lei x 16%). Persoana fizica va ramane in
final cu 56.448 lei (67.200 lei 10.752 lei).
Procent net (castig/venit) = 56%
Daca persoana a optat pentru o contributie la pensii de 10,5%, atunci nu va
beneficia de intreg stagiul de cotizare in momentul stabilirii punctajului pentru pensie.
Daca ar fi optat pentru contributia integrala de 26,3%, atunci situatia ar fi fost:
- CAS - 21.040 lei (80.000 lei x 26,3%);
- CASS - 4.400 lei (80.000 lei x 5,5%);

83

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Contributiile totale sunt in acest caz de 25.440 lei. Astfel, venitul net impozabil este
de 54.560 lei (80.000 lei 25.440 lei), iar impozitul pe venit de 8.730 lei (54.560 lei x
16%). Persoana fizica va ramane in final cu 45.830 lei (54.560 lei 8.730 lei).
Procent net (castig/venit) = 46%
Exista insa o serie de limite in cazul microintreprinderilor de care trebuie sa tineti
cont inainte de a lua decizia de inchidere a PFA-ului:
- daca prin activitatea desfasurata de dvs realizati venituri mai mari de 100.000
euro, plafonul in lei fiind stabilit utilizand cursul de schimb de la sfarsitul anului
precedent, atunci NU puteti fi microintreprindere (firmele care depasesc acest
plafon datoreaza un impozit de 16% din profitul obtinut, neexistand diferente
majore intre o astfel de firma si un PFA, din punct de vedere al regimului de
impozitare);
- trebuie sa tineti cont de obiectul de activitate desfasurat, deoarece nu puteti fi
microintreprindere daca ponderea veniturilor din consultanta sau management
depaseste 20% din totalul veniturilor;
- asa cum am mai precizat, in cazul unei persoane juridice resursele financiare nu
pot fi utilizate in cursul anului, ci doar dupa aprobarea situatiilor financiare si
suportarea impozitului pe dividende.
Ramane ca dvs sa decideti ce sistem este mai avantajos. Functionand ca PFA, puteti
utiliza banii obtinuti si in cursul anului, iar contributiile sociale suportate (la pensii si
sanatate) va asigura statutul de persoana asigurata. Bineinteles ca decizia trebuie luata in
baza mai multor factori care tin de fiecare speta in parte, in acest subcapitol fiind
prezentate cateva dintre cele mai semnificative criterii de apreciere. Insa, trebuie sa
acordati atentie si marjei de profit existenta, modul in care o societate sau un PFA sunt
analizate in momentul in care se doreste obtinerea unui credit, modul in care partenerii
comerciali (clienti, furnizori) sunt influentati de forma de organizare aleasa etc.

7. Alte aspecte esentiale


a) microntreprinderile care n cursul unui trimestru ncep s desfoare activiti
de natura celor de mai jos datoreaz impozit pe profit ncepnd cu trimestrul
respectiv, iar calculul i plata impozitului pe profit se efectueaz lund n
considerare veniturile i cheltuielile realizate ncepnd cu trimestrul
respectiv:
- activiti n domeniul bancar;
- activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu
excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n
aceste domenii;
- activiti n domeniul jocurilor de noroc;
- activiti de explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor petroliere i
gazelor naturale.
b) persoanele juridice care se dizolv cu lichidare, n cursul aceluiai an n care a
nceput lichidarea, au obligaia s depun declaraia de impozit pe veniturile
84

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

microntreprinderilor i s plteasc impozitul aferent pn la data depunerii


situaiilor financiare la organul fiscal competent;
c) persoanele juridice care, n cursul anului fiscal, se dizolv fr lichidare, au
obligaia s depun declaraia de impozit pe veniturile microntreprinderilor i
s plteasc impozitul pn la nchiderea perioadei impozabile;
d) pentru declararea, reinerea i plata impozitului pe dividendele pltite, ctre o
persoan juridic romn, microintreprinderile sunt obligate s aplice aceleasi
prevederi ca si entitatile platitoare de impozit pe profit.

8. Concluzii finale Microintreprinderi


In continuare, am extras cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza
Titlul III Impozitul pe veniturile microntreprinderilor din Noul Cod fiscal:
1.

incepand cu 1 ianuarie 2016, plafonul in cazul microintreprinderilor creste de la 65.000 de


euro la 100.000 de euro;

2.

entitatile care desfasoara activiti de explorare, dezvoltare, exploatare a zcmintelor


petroliere i gazelor naturale NU pot fi microintreprinderi;

3. dac se depaseste plafonul de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din
consultan i management n veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se datoreaza
impozit pe profit ncepnd cu acel trimestru, lund n considerare veniturile obtinute i
cheltuielile suportate ncepnd cu acel trimestru si nu de la nceputul anului fiscal cum
se procedeaza in prezent;
4. cotele de impozitare pentru microintreprinderile deja infiintate vor fi:
- 1% pentru microntreprinderile care au peste 2 salariai, inclusiv;
- 2% pentru microntreprinderile care au un salariat;
- 3% pentru microntreprinderile care nu au salariai.
5. introducerea unei cote de impozitare reduse de 1% in cazul microintreprinderilor nou
infiintate, pentru primele 24 de luni de la infiintare, cu indeplinirea anumitor conditii in ceea
ce priveste numarul de salariati si perioada de angajare;
6. modificarea bazei impozabile in sensul eliminarii veniturilor din provizioane, ajustri pentru
depreciere sau pentru pierdere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria
cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil;
7. adaugarea la baza de impozitare a anumitor rezerve reduse sau anulate (din reevaluare,
din facilitati fiscale), care au fost deduse la calculul profitului impozabil i nu au fost
impozitate n perioada n care microntreprinderile au fost i pltitoare de impozit pe profit;
8. modificarea regimului de la impozit profit la impozit pe venit se comunica organului fiscal
pn la 31 martie inclusiv a anului urmator (anterior, termenul era 31 ianuarie a anului
urmator);
9. persoanele juridice care se nfiineaz n cursul unui an fiscal trebuie sa comunice
organului fiscal competent aplicarea regimului microntreprinderilor, in termen de 30 de
zile de la infiintare, meniunea din cererea de nregistrare la registrul comerului nemaifiind
suficienta;
10. pentru declararea, reinerea i plata impozitului pe dividendele pltite, ctre o persoan
juridic romn, microintreprinderile sunt obligate s aplice aceleasi prevederi ca entitatile
platitoare de impozit pe profit (minim 10% din capital pe o perioada minima de 1 an).
85

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

1. Aspecte generale

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

D. Regimul TVA

Definitiile termenilor utilizati in cuprinsului Titlului VII TVA nu au suferit


modificari, ceea ce era de asteptat avand in vedere faptul ca aceste prevederi au la baza
Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al
TVA. Totusi, am extras in tabelul de mai jos 3 termeni, dintre care 2 sunt introdusi de Noul
Cod fiscal:

Termen

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

active
corporale fixe

orice activ deinut pentru a fi utilizat


n producia sau livrarea de bunuri
ori n prestarea de servicii, pentru a
fi nchiriat terilor sau pentru
scopuri administrative, dac acest
activ are durata normal de utilizare
mai mare de un an i valoare mai
mare dect limita de 2.500 lei

orice
imobilizare
corporal
amortizabil, construciile i terenurile
de orice fel, deinute pentru a fi utilizate
n producia sau livrarea de bunuri ori n
prestarea de servicii, pentru a fi
nchiriate terilor sau pentru scopuri
administrative

operaiuni
imobiliare

persoan
parial
impozabil

operaiunile constnd n livrarea,


nchirierea,
leasingul,
arendarea,
concesionarea de bunuri imobile sau alte
operaiuni prin care un bun imobil este
pus la dispoziia altei persoane, precum
i acordarea cu plat pe o anumit
perioad a unor drepturi reale, precum
dreptul de uzufruct i superficia, asupra
unui bun imobil
persoana care realizeaz att operaiuni
pentru care nu are calitatea de persoan
impozabil,
n
conformitate
cu
prevederile art. 269, ct i operaiuni
pentru care are calitatea de persoan
impozabil

-----

-----

2. Faptul generator i exigibilitatea TVA Art 280


Conform Codului fiscal, faptul generator intervine la data livrrii bunurilor sau la
data prestrii serviciilor, cu o serie de excepii. Iata cateva situatii in acest sens:
- pentru bunurile livrate n baza unui contract de consignaie, se consider c
livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile
sunt livrate de consignatar clienilor si;
- pentru stocurile la dispoziia clientului, se consider c livrarea bunurilor are loc la
data la care clientul retrage bunurile din stoc n vederea utilizrii, n principal
pentru activitatea de producie;
86

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

pentru bunurile transmise n vederea testrii sau a verificrii conformitii, se


consider c livrarea bunurilor are loc la data acceptrii bunurilor de ctre
beneficiar;
pentru livrrile de bunuri corporale (inclusiv bunuri imobile), data livrrii este data
la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca i un proprietar.
Prin excepie, n cazul contractelor cu plata n rate sau al oricrui alt tip de contract
care prevede c proprietatea este atribuit cel mai trziu n momentul plii ultimei
sume scadente, cu excepia contractelor de leasing, data livrrii este data la care
bunul este predat beneficiarului;
prestrile de servicii care determin decontri sau pli succesive, cum sunt
serviciile de construcii-montaj, consultan, cercetare, expertiz i alte servicii
similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaii de lucrri,
rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza crora se stabilesc serviciile
efectuate sau n funcie de prevederile contractuale, la data acceptrii acestora de
ctre beneficiar;

Conform art 282 din Codul fiscal, exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc
faptul generator. Prin excepie, art. 282, alin (2) prevede c exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, nainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se ncaseaz avansul, pentru plile n avans efectuate nainte de
data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezint plata parial sau
integral a contravalorii bunurilor i serviciilor, efectuat nainte de data livrrii ori
prestrii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrrile de bunuri sau prestrile de servicii
realizate prin maini automate de vnzare, de jocuri sau alte maini similar.
Conform art. 319 alin. (20) din Noul Cod fiscal, factura trebuie s conin obligatoriu
data emiterii acesteia precum i data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau
data ncasrii unui avans, n msura n care aceast dat este anterioar datei emiterii
facturii.
O persoana impozabil are obligaia de a emite o factur cel trziu pn n cea de-a
15-a zi a lunii urmtoare celei n care ia natere faptul generator al TVA, cu excepia
cazului n care factura a fost deja emis.
De asemenea, trebuie emis o factur pentru suma avansurilor ncasate n legtur
cu o livrare de bunuri/prestare de servicii cel trziu pn n cea de-a 15-a zi a lunii
urmtoare celei n care s-au ncasat avansurile, cu excepia cazului n care factura a fost
deja emis.
ATENTIE la momentul in care colectati TVA. Aceasta este mai mult o conditie de
forma, legata de momentul pana cand ar trebui emisa o factura. Exigibilitatea TVA insa,
adica momentul in care TVA trebuie colectata, nu apare in cea de-a 15-a zi a lunii
urmatoare.
Exemplu:
Entitatea Leader este inregistrata in scopuri de TVA si are ca perioada fiscala LUNA.
Aceasta vinde marfuri unui client pe baza de aviz de insotire in 12 februarie 2016 la pretul
87

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

de 100 lei, TVA 24%. Societatea decide sa emita factura in 10 martie 2016 si sa colecteze
TVA tot la aceasta data, considerand ca daca se incadreaza pana pe 15 ale lunii urmatoare
procedeaza corect.
Care este tratamentul TVA in acest caz?
Avand in vedere ca bunurile respective au fost vandute, inseamna ca a intervenit
faptul generator si implicit exigibilitatea TVA. Astfel, societatea ar fi trebuit sa colecteze
TVA in luna februarie 2016. De recomandat ar fi fost si factura sa fie emisa in februarie
2016 pentru a nu exista probleme la reflectarea tranzactiei in contabilitatea firmei (in
functie de softul de contabilitate utilizat).
Daca doreste, entitatea poate emite factura in luna martie 2016, insa TVA trebuie
colectata si evidentiata in Decontul lunii februarie 2016.
Faptul ca s-a emis factura in 10 martie 2016 si TVA aferenta a fost colectata cu o
luna intarziere, inseamna ca la o eventuala inspectie fiscala societatii i s-ar imputa dobanzi
si penalitati pentru o luna de intarziere, daca nu exista TVA de recuperat din perioadele
precedente.
Daca entitatea ar fi avut ca perioada fisala TRIMESTRUL, atunci nu ar fi fost o
problema...Chiar daca emitea factura in februarie sau in martie tot in Decontul de TVA
aferent primului trimestru ar fi fost declarata TVA. Problema ar fi fost daca vanzarea avea
loc in martie si factura se emitea in 10 aprilie sa zicem. Atunci, TVA ar fi fost declarata in
Decontul celui de-al doilea trimestru si entitatea ar fi suportat dobanzi si penalitati pe o
perioada de 3 luni.
Daca entitatea nu ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA, atunci ar fi putut aplica
prevederea referitoare la emiterea facturii pana pe 15 ale lunii urmatoare fara probleme,
din moment ce nu se punea problema exigibilitatii TVA.
Aceste reguli sunt valabile si in cazul AVANSURILOR. Daca incasati un avans de la
un client, trebuie sa colectati TVA in luna respectiva si implicit ar fi recomandat sa si
emiteti factura.
CONCLUZIE:
Va recomandam ca in cazul entitatilor platitoare de TVA (societati, PFA, II, IF etc) sa
emiteti facturile in luna in care ati vandut bunurile sau ati prestat serviciile. Nu
interpretati gresit prevederea referitoare la 15 ale lunii urmatoare si sa colectati TVA cu
intarziere.
Cota de TVA utilizata
Conform art. 291 din Noul Cod fiscal, n majoritatea cazurilor, cota aplicabil este
cea n vigoare la data la care intervine faptul generator. n cazul schimbrii cotei de TVA,
pentru operaiunile prevzute la art. 282, alin. (2) (prezentate mai sus), vei proceda la
regularizare pentru a aplica cota n vigoare la data livrrii de bunuri sau prestrii de
servicii. n concluzie:
- cota de TVA este cea n vigoare la data faptului generator (la data livrrii
bunurilor/prestrii serviciilor);
88

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

cota de TVA este cea n vigoare la exigibilitate, n cazul n care factura a fost emis
nainte de livrarea efectiv a bunurilor;
cota de TVA este cea n vigoare la data emiterii unei facturi de avans, atunci cnd
factura de avans este emis nainte de livrarea bunurilor, urmnd ca la livrarea
efectiv s se procedeze la regularizarea taxei.
Aceleasi reguli de mai sus sunt valabile si conform Legii 571/2003 privind Codul

fiscal.
Exemplu (livrare n mai, facturare n iunie):
n data de 24 mai 2015, entitatea Leader livreaz cartofi pe baz de aviz de nsoire
a mrfii n sum de 50.000 lei, factura urmnd a fi emis n data de 8 iunie 2015.
Care este cota de TVA utilizat la emiterea facturii (9% sau 24%)?
n acest caz, faptul generator ia natere la data livrrii cartofilor (24 mai 2015), iar
exigibilitatea TVA apare la data faptului generator.
Entitatea este obligat s emit factura pn cel trziu la data de 15 iunie 2015 cu
cota de TVA de 24%, deoarece livrarea a avut loc n mai 2015, perioad n care cota TVA
la acest produs era de 24%, chiar dac factura este emis n iunie.
Oricum, TVA trebuie colectata si evidentiata in Decontul lunii mai 2015, deoarece in
acest moment a intervenit si exigibilitatea TVA.
n factur, entitatea Leader trebuie s menioneze c livrarea cartofilor a avut loc n
data de 24 mai 2015 cu aviz nr. X/24.05.2015.
In cazul livrrilor de bunuri i al prestrilor de servicii care se efectueaz
continuu (livrrile de gaze naturale, de ap, serviciile de telefonie, livrrile de energie
electric etc.), se consider c livrarea/prestarea este efectuat la datele specificate n
contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei
facturi, dar perioada de decontare nu poate depi un an.
Prin excepie, livrarea continu de bunuri, altele dect livrrile de gaz printr-un
sistem de gaze naturale, de energie electric, de energie termic sau agent frigorific prin
intermediul reelelor de nclzire ori de rcire, pe o perioad care depete o lun
calendaristic, care sunt expediate sau transportate ntr-un alt stat membru dect cel n
care ncepe expedierea ori transportul bunurilor i care sunt livrate n regim de scutire de
TVA sau care sunt transferate n regim de scutire de TVA ntr-un alt stat membru de ctre
o persoan impozabil n scopul desfurrii activitii sale economice, se consider ca
fiind efectuat n momentul ncheierii fiecrei luni calendaristice, att timp ct livrarea
de bunuri nu a ncetat. (NOU)
Prin excepie de la regulile generale de mai sus, conform art 283 din Codul fiscal, n
cazul unei livrri intracomunitare de bunuri, scutite de TVA, exigibilitatea taxei
intervine la data emiterii facturii sau, dup caz, la emiterea autofacturii ori n cea de-a 15-a
zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator, dac nu a fost emis nicio
factur/autofactur pn la data respectiv.
89

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Pentru ncasarea de avansuri n legtur cu o livrare intracomunitar de bunuri NU


intervine exigibilitatea TVA. Dac persoana impozabil opteaz pentru emiterea facturii
anterior faptului generator de taxa, pentru livrarea intracomunitar de bunuri, inclusiv n
cazul ncasrii de avansuri, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii.
Exigibilitatea determin perioada fiscal n care livrarea intracomunitar scutit se
nregistreaz n Decontul de TVA 300 i n Declaraia recapitulativ 390.
n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la
data la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri similare, n statul
membru n care se face achiziia. Eexigibilitatea TVA intervine la data emiterii facturii sau,
dup caz, la data emiterii autofacturii ori n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care
a intervenit faptul generator, dac nu a fost emis nicio factur/autofactur pn la data
respectiv.
Dac furnizorul opteaz pentru emiterea facturii anterior faptului generator de
tax pentru livrarea intracomunitar de bunuri, inclusiv n cazul ncasrii de avansuri,
exigibilitatea taxei aferente achiziiei intracomunitare la beneficiar intervine la data
emiterii facturii.

3. Baza de impozitare a TVA Art 286


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Pentru anumite operatiuni, in cazul n care


bunurile reprezint active corporale fixe, baza
de impozitare se stabilete conform procedurii
stabilite prin norme.

Pentru anumite operatiuni, in cazul n care


bunurile reprezint active corporale fixe, sau

bunuri de natur alimentar al cror


termen de consum a expirat i care nu
mai pot fi valorificate (NOU), baza de

Norme
impozitare se stabilete conform procedurii
Baza de impozitare este constituit din valoarea stabilite prin normele metodologice.
de nregistrare n contabilitate diminuat cu
amortizarea contabil. Dac activele corporale
fixe sunt complet amortizate, baza de
impozitare este zero.
Baza de impozitare nu cuprinde urmtoarele:
Baza de impozitare nu cuprinde urmtoarele:
d) sumele achitate de o persoan impozabil e) sumele achitate de o persoan impozabil
n numele i n contul altei persoane i
n numele i n contul altei persoane i care
care apoi se deconteaz acesteia, inclusiv
apoi se deconteaz acesteia, inclusiv atunci
atunci cnd locatorul asigur el nsui
cnd locatorul asigur el nsui bunul care
bunul care face obiectul unui contract
face obiectul unui contract de leasing
de leasing i refactureaz locatarului
financiar
sau
operaional
i
costul exact al asigurrii, astfel cum s-a
refactureaz locatarului costul exact al
pronunat Curtea European de Justiie n
asigurrii, precum i sumele ncasate de o
Cauza C-224/11 BGZ Leasing sp. z o.o.,
persoan impozabil n numele i n contul
precum i sumele ncasate de o persoan
unei alte persoane
impozabil n numele i n contul unei alte
persoane

90

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Ajustarea bazei de impozitare


Conform Noului Cod fiscal, este permis ajustarea bazei de impozitare in cazul n
care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi ncasata ca
urmare a:
- falimentului beneficiarului; sau
- punerii n aplicare a unui plan de reorganizare admis i confirmat printr-o
sentin judectoreasc, prin care creana creditorului este modificat sau
eliminat. (NOU)
Ajustarea este permis ncepnd cu data pronunrii hotrrii judectoreti de
confirmare a planului de reorganizare iar, n cazul falimentului beneficiarului, ncepnd
cu data pronunrii hotrrii judectoreti de nchidere a procedurii prevzute de
legislaia insolvenei, hotrre rmas definitiv/definitiv i irevocabil, dup caz.
n cazul n care ulterior pronunrii hotrrii judectoreti de confirmare a planului
de reorganizare sunt ncasate sume aferente creanelor modificate sau eliminate prin
planul de reorganizare, se anuleaz ajustarea efectuat, corespunztor sumelor
respective prin Decontul perioadei fiscale n care acestea sunt ncasate. (NOU)

4. Cotele de TVA Art 291


Incepand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scadea de la 24% la 20%,
iar incepand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%.
Cota redus de 9% se aplic asupra bazei de impozitare pentru urmtoarele
prestri de servicii i/sau livrri de bunuri:
- serviciile constnd n permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectur i arheologice, grdini
zoologice i botanice, trguri, expoziii i evenimente culturale,
cinematografe, altele dect cele scutite; - ELIMINAT
- livrarea de manuale colare, cri, ziare i reviste, cu excepia celor destinate
exclusiv sau n principal publicitii; - ELIMINAT
- livrarea de proteze i accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice, cu
excepia protezelor dentare scutite de TVA;
- livrarea de produse ortopedice;
- livrarea de medicamente de uz uman i veterinar;
- cazarea n cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie similar, inclusiv
nchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
- livrarea urmtoarelor bunuri: alimente, inclusiv buturi, cu excepia buturilor
alcoolice, destinate consumului uman i animal, animale i psri vii din specii
domestice, semine, plante i ingrediente utilizate n prepararea alimentelor,
produse utilizate pentru a completa sau nlocui alimentele;
- serviciile de restaurant i de catering, cu excepia buturilor alcoolice, altele decat
berea fabricata din malt, prezentata in recipiente cu un continut de peste 10 litri
(codul NC 22 03 00 10, asa numita bere draft sau bere la halba);
- livrarea apei potabile i a apei pentru irigaii n agricultur. (OUG 50/2015)
91

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Cota redus de 5% se aplic si pentru urmtoarele:


manuale colare, cri, ziare i reviste, cu excepia celor destinate exclusiv sau n
principal publicitii; (NOU)
serviciile constnd n permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectur i arheologice, grdini zoologice i
botanice, trguri, expoziii i evenimente culturale, evenimente sportive,
cinematografe, altele dect cele scutite; (NOU)
De asemenea, cota redus de 5% se aplica si n cazul livrrii de:
cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept
cmine de btrni i de pensionari;
cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case
de copii i centre de recuperare i reabilitare pentru minori cu handicap;
cldiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, ctre primrii n vederea
atribuirii de ctre acestea cu chirie subvenionat unor persoane sau familii a cror
situaie economic nu le permite accesul la o locuin n proprietate sau nchirierea
unei locuine n condiiile pieei;
locuine care au o suprafa util de maximum 120 mp, exclusiv anexele
gospodreti i o valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, care nu
depete suma de 450.000 lei (NOU), exclusiv TVA, achiziionate de orice
persoan necstorit sau familie (380.000 lei, inainte de 1 ianuarie 2016).

Putei aplica aceast cot redus de 5% numai n cazul locuinelor care n momentul
vnzrii pot fi locuite ca atare i dac terenul pe care este construit locuina nu
depete suprafaa de 250 mp, inclusiv amprenta la sol a locuinei, n cazul caselor de
locuit individuale. n cazul imobilelor care au mai mult de dou locuine, cota indiviz a
terenului aferent fiecrei locuine nu poate depi suprafaa de 250 mp, inclusiv amprenta
la sol aferent fiecrei locuine.
Orice persoan necstorit sau familie poate achiziiona o singur locuin cu cota
redus de 5%. Acest fapt nseamn c putei livra o locuin cu TVA de 5% unei persoane
necstorite dac aceasta nu a mai deinut sau nu deine nicio locuin n proprietate pe
care s o fi achiziionat cu cota de 5%. De asemenea, n cazul familiilor, soul sau soia
trebuie s nu fi deinut i s nu dein, fiecare sau mpreun, nicio locuin n proprietate
pe care a/au achiziionat-o cu cota de 5%.

5. Operaiuni scutite de TVA Art 292


Operaiunile scutite de TVA sunt aceleasi ca si in vechiul Cod fiscal, aducandu-se o
serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

O construcie nou cuprinde i orice


construcie
transformat
sau
parte
transformat a unei construcii, dac costul
transformrii, exclusiv taxa, se ridic la

O construcie nou cuprinde i orice construcie


transformat sau parte transformat a unei
construcii, dac costul transformrii, exclusiv
taxa, se ridic la minimum 50% din valoarea

92

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

minimum 50% din valoarea de pia a


construciei sau a prii din construcie, astfel
cum aceasta este stabilit printr-un raport de
expertiz, exclusiv valoarea terenului, ulterior
transformrii.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

construciei sau a prii din construcie,


exclusiv valoarea terenului (NOU), ulterior
transformrii, respectiv valoarea nregistrat n
contabilitate n cazul persoanelor impozabile
care au obligativitatea de a conduce evidena
contabil i care nu aplic metoda de evaluare
bazat pe cost n conformitate cu IFRS sau
valoarea stabilit printr-un raport de
expertiz/evaluare, n cazul altor persoane
impozabile.
n cazul n care se nstrineaz doar o parte
din construcie, iar valoarea acesteia i a
mbuntirilor aferente nu
pot fi
determinate
pe
baza
datelor
din
contabilitate, acestea vor fi determinate n
baza unui raport de expertiz/evaluare.

(NOU)

6. Aplicarea pro-rata Art 300


Persoana impozabil care realizeaz sau urmeaz s realizeze att operaiuni care
dau drept de deducere, ct i operaiuni care nu dau drept de deducere este denumit
n continuare persoan impozabil cu regim mixt.
Taxa aferent achiziiilor destinate exclusiv realizrii de operaiuni care permit
exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investiii destinate realizrii de astfel de
operaiuni, se deduce integral.
Taxa aferent achiziiilor destinate exclusiv realizrii de operaiuni care nu dau
drept de deducere, precum i de investiii care sunt destinate realizrii de astfel de
operaiuni nu se deduce.
Taxa aferent achiziiilor pentru care nu se cunoate destinaia, respectiv dac vor
fi utilizate pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere sau pentru
operaiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporia
n care sunt sau vor fi utilizate pentru operaiuni care dau drept de deducere i operaiuni
care nu dau drept de deducere se deduce pe baz de pro-rata.
In cazul achiziiilor destinate realizrii de investiii, care se prevd c vor fi
utilizate att pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere, ct i pentru
operaiuni care nu dau drept de deducere, este permis deducerea integral a TVA pe
parcursul procesului investiional, urmnd ca taxa dedus s fie ajustat, daca este
cazul. (NOU)

(NOU)
1. In cazul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA care nu au
determinat pro-rata provizorie la nceputul anului, deoarece nu realizau i nici
nu prevedeau realizarea de operaiuni fr drept de deducere n cursul anului, i
care ulterior realizeaz astfel de operaiuni, pro-rata aplicabil provizoriu este
pro-rata estimat pe baza operaiunilor preconizate a fi realizate n timpul anului
93

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

calendaristic curent, care trebuie comunicat organului fiscal cel mai trziu pn la
data la care persoana impozabil trebuie s depun primul Decont de TVA, aferent
perioadei fiscale n care persoana impozabil ncepe s realizeze operaiuni fr
drept de deducere.
2. In cazul persoanelor impozabile nou-nregistrate n scopuri de TVA, precum i n
cazul persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, ulterior anularii din oficiu a
codului de TVA, n cursul unui alt an dect cel n care nregistrarea le-a fost
anulat din oficiu, pro-rata aplicabil provizoriu este pro-rata estimat pe baza
operaiunilor preconizate a fi realizate n timpul anului calendaristic curent, care
trebuie comunicat cel mai trziu pn la data la care persoana impozabil trebuie
s depun primul Decont de TVA dup nregistrarea n scopuri de TVA.
3. In cazul persoanelor nregistrate n scopuri de TVA, ulterior anularii din oficiu, n
cursul aceluiai an n care nregistrarea le-a fost anulat din oficiu, i care aplicau
pro-rata provizorie la nceputul anului, se continu aplicarea pro-ratei provizorii
aplicate nainte de anularea nregistrrii n scopuri de TVA.
4. In cazul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA care nu au
determinat pro-rata provizorie la nceputul anului, deoarece ori nu erau nfiinate
ori nu realizau i nici nu prevedeau realizarea de operaiuni n cursul anului
curent, i care vor realiza n anii ulteriori att operaiuni care dau drept de
deducere ct i operaiuni care nu dau drept de deducere, trebuie s estimeze
pro-rata pe baza operaiunilor preconizate a fi realizate n primul an n care
vor desfura operaiuni constnd n livrri de bunuri/prestri de servicii. Aceast
pro-rata provizorie va fi aplicat pe parcursul anilor n care persoana
realizeaz exclusiv achiziii de bunuri/servicii, fr a realiza i
livrri/prestri.
Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculeaz definitiv prin nmulirea
sumei totale a taxei deductibile din anul respectiv, aferenta operatiunilor mixte, cu prorata definitiv determinat pentru anul respectiv.
Prin excepie, n situaiile prevzute la punctele 2 si 3 de mai sus, calcularea
TVA de dedus pe baza pro-ratei definitiv se efectueaz numai pentru achiziiile
mixte realizate n perioadele fiscale n care s-a aplicat pro-rata provizorie. (NOU)
n situaia prevzut la punctul 4 de mai sus, taxa de dedus aferent achiziiilor, cu
excepia investiiilor, pentru fiecare an calendaristic se determin pe baza pro-ratei
estimate, urmnd ca toate deducerile exercitate pe baza pro-ratei provizorii, att din
anul curent ct i din anii urmtori, s fie regularizate pe baza pro-ratei definitive
de la sfritul primului an n care vor fi realizate livrri de bunuri/prestri de
servicii. Dac totui, persoana impozabil nu va realiza operaiuni care nu dau drept
de deducere, are dreptul s regularizeze deducerile pe baza pro-rata definitiv
considernd c pro-rata este 100%. (NOU)
Persoanele impozabile cu regim mixt pot opta s nu aplice prevederile referitoare
la pro-rata, situaie n care taxa aferent achiziiilor de bunuri destinate operaiunilor cu
sau fr drept de deducere nu va fi dedus. (aceasta prevedere figura in norme si a fost
mutata in Codul fiscal)
94

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

7. Dreptul de deducere exercitat prin Decontul de TVA Art 301


n situaia n care nu sunt ndeplinite condiiile i formalitile de exercitare a
dreptului de deducere n perioada fiscal de declarare sau n cazul n care nu s-au primit
documentele de justificare a TVA, persoana impozabil i poate exercita dreptul de
deducere prin decontul perioadei fiscale n care sunt ndeplinite aceste condiii i
formaliti sau printr-un decont ulterior, dar n cadrul termenului de prescripie
prevzut n Codul de procedur fiscal.
Prin excepie, n cazul n care pe perioada inspeciei fiscale la furnizori
organul fiscal a stabilit TVA colectat pentru anumite operaiuni efectuate n
perioada supus inspeciei fiscale, beneficiarul respectivelor operaiuni ARE
DREPTUL s deduc taxa nscris n FACTURA DE CORECTIE emis de furnizor chiar
dac termenul de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale s-a mplinit. n
acest caz, dreptul de deducere poate fi exercitat n CEL MULT UN AN de la data
primirii facturii de corecie, sub sanciunea decderii. (NOU)
In Deconturile de TVA, taxa de plat cumulat se determin n perioada fiscal de
raportare prin adugarea la taxa de plat din perioada fiscal de raportare a sumelor
neachitate la bugetul de stat, pn la data depunerii decontului, din soldul taxei de plat al
perioadei fiscale anterioare, i a sumelor neachitate la bugetul de stat pn la data
depunerii decontului din diferenele de TVA de plat stabilite de organele de inspecie
fiscal prin decizii comunicate pn la data depunerii decontului.
Prin excepie (NOU):
- n primul Decont de TVA depus dup data aprobrii unei nlesniri la plat nu se
preia, din decontul perioadei fiscale anterioare, taxa cumulat de plat, pentru care
a fost aprobat nlesnirea la plat;
- n primul Decont de TVA depus dup data nscrierii organului fiscal la masa
credal potrivit Legii nr. 85/2014, nu se preia, din decontul perioadei fiscale
anterioare, taxa cumulat de plat cu care organul fiscal s-a nscris la masa credal.
De asemenea, soldul sumei negative de TVA nscris n Decontul de TVA aferent
perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenei NU se preia n
Decontul aferent perioadei fiscale n care s-a deschis procedura, caz n care debitorul este
obligat s solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale
anterioare. (NOU)
Persoanele impozabile pot renuna la cererea de rambursare pe baza unei
notificri depuse la autoritile fiscale, urmnd s preia soldul sumei negative solicitat la
rambursare n decontul aferent perioadei fiscale urmtoare depunerii notificrii.
Persoanele impozabile pot notifica organul fiscal n vederea renunrii la cererea de
rambursare pn la data comunicrii deciziei de rambursare sau a deciziei de impunere
privind obligaiile fiscale suplimentare stabilite de inspecia fiscal, dup caz. (NOU)

95

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul fuziunii, persoana impozabil care preia patrimoniul altor persoane


impozabile preia i soldul taxei de plat ctre bugetul de stat, sau/i, dup caz soldul
sumei negative a taxei, pentru care persoana impozabil dizolvat nu a solicitat
rambursarea sau eventualul drept de rambursare rezultat din soluionarea deconturilor
cu sume negative de tax cu opiune de rambursare depuse de persoanele impozabile
dizolvate i nesoluionate pn la data fuziunii.
n cazul divizrii, persoanele impozabile care preiau patrimoniul unei persoanei
impozabile divizate preiau, proporional cu cotele alocate din patrimoniul persoanei
impozabile divizate, i soldul taxei de plat ctre bugetul de stat sau/i, dup caz soldul
sumei negative a taxei, pentru care persoana impozabil divizat nu a solicitat
rambursarea sau eventualul drept de rambursare rezultat din soluionarea
deconturilor cu sume negative de tax cu opiune de rambursare depuse de persoana
impozabil divizat i nesoluionate pn la data divizrii. (NOU)

8. Ajustarea TVA Art 304, 305


Ajustarea TVA pentru servicii si bunuri, cu exceptia bunurilor de capital
In cazul achiziiilor de servicii i bunuri, altele dect bunurile de capital, regulile
raman nemodificate. Astfel, deducerea iniial se ajusteaz n urmtoarele cazuri:
- deducerea este mai mare sau mai mic dect cea pe care persoana impozabil avea
dreptul s o opereze;
- dac exist modificri ale elementelor luate n considerare pentru determinarea
sumei deductibile, intervenite dup depunerea Decontului de TVA;
- persoana impozabil i pierde sau ctig dreptul de deducere a taxei pentru
bunurile mobile nelivrate i serviciile neutilizate
Pentru aceste bunuri NU se ajusteaz deducerea iniial a TVA n cazul bunurilor
distruse, pierdute sau furate, n condiiile n care aceste situaii sunt demonstrate sau
confirmate n mod corespunztor de persoana impozabil. n cazul bunurilor furate,
persoana impozabil demonstreaz furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de
organele judiciare.
n cazul bunurilor furate pentru care s-a ajustat TVA n cursul anului 2013,
persoana impozabil poate anula ajustarea efectuat la data la care furtul este
dovedit prin hotrre judectoreasc definitiv. (NOU)
Ajustarea TVA pentru bunurile de capital
ATENTIE! A fost modificata definitia bunurilor de capital. Astfel, incepand cu 1
ianuarie 2016, trebuie sa manifestati atentie sporita in situatiile in care se impune
ajustarea TVA:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

bunurile de capital reprezint toate activele


corporale fixe, precum i operaiunile de
construcie, transformare sau modernizare a
bunurilor imobile, exclusiv reparaiile ori
lucrrile de ntreinere a acestor active, chiar n

bunurile de capital reprezint toate activele


corporale fixe, precum i operaiunile de
transformare sau modernizare a bunurilor
imobile/prilor de bunuri imobile, exclusiv
reparaiile ori lucrrile de ntreinere a

96

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

condiiile n care astfel de operaiuni sunt


realizate de beneficiarul unui contract de
nchiriere, leasing sau al oricrui alt contract
prin care activele fixe corporale se pun la
dispoziia unei alte persoane;
nu sunt considerate bunuri de capital
activele corporale fixe amortizabile a cror
durat normal de utilizare stabilit pentru
amortizarea fiscal este mai mic de 5 ani; -

Lect univ dr Rapcencu Cristian

acestora, chiar n condiiile n care astfel de


operaiuni sunt realizate de beneficiarul unui
contract de nchiriere, leasing sau al oricrui alt
tip de contract prin care bunurile
imobile/prile de bunuri imobile se pun la
dispoziia unei alte persoane cu condiia ca
valoarea
fiecrei
transformri
sau
modernizri s fie de cel puin 20% din
valoarea bunului imobil/prii de bun
imobil dup transformare/modernizare.

(ELIMINAT)
activele corporale fixe de natura mijloacelor
fixe amortizabile care fac obiectul leasingului
sunt considerate bunuri de capital la
locator/finanator dac limita minim a duratei
normale de utilizare este egal sau mai mare de
5 ani (ELIMINAT)
bunurile care fac obiectul nchirierii,
leasingului, concesionrii sau oricrei alte
metode de punere a acestora la dispoziia unei
persoane sunt considerate bunuri de capital
aparinnd persoanei care le nchiriaz, le d n
leasing sau le pune la dispoziia altei persoane.

taxa deductibil aferent bunurilor de capital


reprezint taxa achitat sau datorat, aferent
oricrei operaiuni legate de achiziia,
fabricarea, construcia, transformarea sau
modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa
achitat sau datorat, aferent reparrii ori
ntreinerii acestor bunuri sau cea aferent
achiziiei pieselor de schimb destinate reparrii
ori ntreinerii bunurilor de capital

Bunurile imobile sunt considerate bunuri de


capital indiferent dac n contabilitatea
persoanelor impozabile sunt nregistrate ca
stocuri sau ca imobilizri corporale. (NOU)
bunurile care fac obiectul unui contract de
nchiriere, de leasing, de concesionare sau
oricrui alt tip de contract prin care bunurile se
pun la dispoziia unei persoane, sunt
considerate bunuri de capital aparinnd
persoanei care le nchiriaz, le d n leasing sau
le pune la dispoziia altei persoane.
Operaiunile
de
transformare
sau
modernizare a bunurilor imobile/prilor
de bunuri imobile care sunt considerate
bunuri de capital, efectuate de beneficiarul
unui
astfel
de
contract,
aparin
beneficiarului pn la sfritul contractului
respectiv. (NOU)
taxa deductibil aferent bunurilor de capital
reprezint taxa achitat sau datorat, aferent
oricrei operaiuni legate de achiziia,
fabricarea, construcia, transformarea sau
modernizarea a cror valoare este de cel
puin
20%
din
valoarea
bunului
imobil/prii
de
bun
imobil
dup
transformare/modernizare (NOU), exclusiv
taxa achitat sau datorat, aferent reparrii ori
ntreinerii acestor bunuri sau cea aferent
achiziiei pieselor de schimb destinate reparrii
ori ntreinerii bunurilor de capital.

Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, n condiiile n care nu se aplic


regulile privind livrarea ctre sine sau prestarea ctre sine, se ajusteaz:
97

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

pe o perioad de 20 de ani, pentru construcia sau achiziia unui bun imobil,


precum i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac valoarea
fiecrei transformri sau modernizri este de cel puin 20% din valoarea total a
bunului imobil/prii de bun imobil (NOU) dup transformare sau
modernizare; sau
pe o perioad de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziionate sau fabricate, altele
dect cele de mai sus.

n continuare, v prezentm un exemplu de ajustare a taxei deductibile n situaia n


care bunul de capital este folosit integral sau parial, pentru alte scopuri dect
activitile economice.
Exemplu:
n data de 7 septembrie 2013, entitatea Leader a achiziionat un apartament cu 3 camere
pentru activitatea sa economic, costul fiind de 200.000 lei, TVA 24%.
n data de 21 martie 2015, entitatea decide s utilizeze cldirea integral n scop de
locuin sau pentru operaiuni scutite fr drept de deducere.
n data de 6 februarie 2016, cldirea este din nou utilizat n cadrul unor operaiuni cu
drept de deducere.
Prezentai tratamentul TVA n cazul entitii Leader.

Entitatea Leader va opera n contabilitate:


achiziia apartamentului (7 septembrie 2013):

200.000 lei
48.000 lei

404
Furnizori de imobilizri

248.000 lei

ajustarea TVA n favoarea statului pentru perioada rmas de 18 ani n sum de 43.200 lei
18
(48.000 lei x
) (21 martie 2015):
20
43.200 lei

212
Construcii
4426
TVA deductibil

635
Cheltuieli cu alte
impozite, taxe i
vrsminte asimilate

4426
TVA deductibil

43.200 lei

ajustarea TVA n favoarea entitii pentru perioada rmas de 17 ani n sum de 40.800
17
lei (48.000 lei x
) (6 februarie 2016):
20

(40.800 lei)

635
Cheltuieli cu alte
impozite, taxe i
vrsminte asimilate

4426
TVA deductibil

98

(40.800 lei)

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Perioada de ajustare a TVA n cazul apartamentului achiziionat este de 20 de ani, cu


ncepere de la 1 ianuarie 2013 i pn n anul 2032 inclusiv. n data de 21 martie 2015, entitatea
Leader a efectuat ajustarea pentru toat taxa aferent perioadei rmase din perioada de ajustare
(2016 - 2032), iar astfel a restituit 18 douzecimi din TVA dedus iniial.
ncepnd cu data de 6 februarie 2016, apartamentul va fi din nou utilizat pentru
operaiuni cu drept de deducere. Astfel, entitatea va ajusta taxa aferent perioadei rmase de 17
ani, n favoarea sa.

Dispoziii tranzitorii privind ajustarea (NOU)


Prin excepie de la regulile generale, TVA deductibil se ajusteaz proporional cu
valoarea rmas neamortizat la momentul la care intervin evenimentele care impun
ajustarea pentru urmtoarele categorii de active corporale fixe care pn la data de 31
decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital:
a) activele corporale fixe amortizabile a cror durat normal de utilizare stabilit
pentru amortizarea fiscal este mai mic de 5 ani, care au fost achiziionate sau
fabricate dup data aderrii pn la data 31 decembrie 2015, inclusiv;
b) activele corporale fixe de natura mijloacelor fixe amortizabile care fac obiectul
leasingului a cror limit minim a duratei normale de utilizare este mai mic de
5 ani, care au fost achiziionate sau fabricate dup data aderrii pn la data 31
decembrie 2015, inclusiv.
n cazul activelor corporale fixe de mai sus pentru care dreptul de deducere se
exercit potrivit regulilor sistemului TVA la incasare, se ajusteaz taxa deductibil care a
fost pltit furnizorului/prestatorului, proporional cu valoarea rmas neamortizat
la momentul la care intervin evenimentele care genereaz ajustarea.

9. Rspunderea individual i n solidar pentru plata taxei - ELIMINATA


Toate prevederile de la art 151^2 din vechiul Cod fiscal NU se mai regasesc in
legislatia aplicabila incepand cu 1 ianuarie 2016.
Astfel, beneficiarul nu va mai fi tinut rspunztor individual i n solidar pentru
plata taxei, n situaia n care persoana obligat la plata taxei este furnizorul sau
prestatorul, dac factura:
a) nu este emis;
b) cuprinde date incorecte/incomplete n ceea ce privete una dintre urmtoarele
informaii: denumirea/numele, adresa, codul de nregistrare n scopuri de TVA al
prilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor
prestate, elementele necesare calculrii bazei de impozitare;
c) nu menioneaz valoarea taxei sau o menioneaz incorect.
De asemenea, furnizorul sau prestatorul nu va mai fi inut rspunztor
individual i n solidar pentru plata TVA, n situaia n care persoana obligat la plata taxei
este beneficiarul, dac factura sau autofactura:
a) nu este emis;
b) cuprinde date incorecte/incomplete n ceea ce privete una dintre urmtoarele
informaii: numele/denumirea, adresa, codul de nregistrare n scopuri de TVA al prilor
99

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele


necesare calculrii bazei de impozitare.
Este eliminata si prevederea conform careia persoana care l reprezint pe
importator, persoana care depune declaraia vamal de import sau declaraia de import
pentru TVA i accize i proprietarul bunurilor sunt inui rspunztori individual i n
solidar pentru plata taxei, mpreun cu importatorul.
In alta ordine de idei, persoana care desemneaz o alt persoan ca reprezentant
fiscal, nu va mai fi inut rspunztoare individual i n solidar pentru plata taxei,
mpreun cu reprezentantul su fiscal.

10. Regimul de scutire pentru intreprinderile mici Art 310


Persoanele impozabile stabilite n Romnia, a cror cifr de afaceri anual, declarat
sau realizat, este inferioar plafonului de 220.000 lei, pot aplica scutirea de TVA,
denumit n continuare regim special de scutire, pentru operaiunile desfurate, cu
excepia livrrilor intracomunitare de mijloace de transport noi.
Cifra de afaceri este constituit din valoarea total, exclusiv TVA, n situaia
persoanelor impozabile care solicit scoaterea din evidena persoanelor nregistrate n
scopuri de TVA, a:
- livrrilor de bunuri i a prestrilor de servicii efectuate n cursul unui an
calendaristic, taxabile, sau, dup caz, care ar fi taxabile dac nu ar fi desfurate de o
mic ntreprindere;
- operaiunilor rezultate din activiti economice pentru care locul livrrii/prestrii
se consider ca fiind n strintate, dac taxa ar fi deductibil, n cazul n care aceste
operaiuni ar fi fost realizate n Romnia;
- operaiunilor scutite cu drept de deducere; si
- operaiunilor scutite fr drept de deducere prevzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b),
e) i f) (operaiuni bancare, de asigurri i imobiliare), dac acestea nu sunt
accesorii activitii principale.
Persoana impozabil care realizeaz n cursul unui an calendaristic exclusiv
operaiuni scutite fr drept de deducere, nu se consider c depete plafonul de
scutire. (NOU)
O operaiune este accesorie activitii principale dac se ndeplinesc cumulativ
urmtoarele condiii:
- realizarea acestei operaiuni necesit resurse tehnice limitate privind
echipamentele i utilizarea de personal;
- operaiunea nu este direct legat de activitatea principal a persoanei impozabile; i
- suma achiziiilor efectuate n scopul operaiunii i suma taxei deductibile aferente
operaiunii, sunt nesemnificative.

100

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Nu se cuprind n cifra de afaceri:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

- livrrile de active fixe corporale sau


necorporale
efectuate
de
persoana
impozabil;
- livrrile intracomunitare de mijloace de
transport noi ctre un cumprtor care
nu i comunic furnizorului un cod
valabil de nregistrare n scopuri de
TVA, care reprezint operaiuni scutite
de TVA. (ELIMINAT)

dac sunt accesorii activitii principale,


livrrile de active fixe corporale i livrrile de
active necorporale, efectuate de persoana
impozabil.

11. Deducerea TVA anterioara inregistrarii in scopuri de TVA


In Noul Cod fiscal este transpusa Hotrrea CJUE n cauza C-183/2014 Salomie i
Oltean, referitoare la dreptul de deducere care ia natere naintea nregistrrii n scopuri
de TVA a unei persoane impozabile.
Persoana impozabil care aplic regimul special de scutire i a crei cifr de afaceri
in scopuri de TVA este mai mare sau egal cu plafonul de scutire de 220.000 lei trebuie s
solicite nregistrarea n scopuri de TVA, n termen de 10 zile de la data atingerii ori
depirii plafonului. Data atingerii sau depirii plafonului se consider a fi prima zi a lunii
calendaristice urmtoare celei n care plafonul a fost atins ori depit. Regimul special de
scutire se aplic pn la data nregistrrii n scopuri de TVA.
NOU!
Dac persoana impozabil respectiv NU solicit sau solicit nregistrarea cu
ntrziere, organul fiscal competent procedeaz astfel:
a) stabileste obligaii privind TVA de plat, constnd n diferena dintre taxa pe care
persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze i taxa pe care ar fi avut dreptul
s o deduc, de la data la care persoana impozabil respectiv ar fi fost nregistrat
n scopuri de TVA dac ar fi solicitat nregistrarea n termenul legal, dac taxa
colectat este mai mare dect taxa deductibil, precum i accesoriile aferente,
sau dup caz;
b) determin suma negativ a TVA, respectiv diferena dintre taxa pe care ar fi avut
dreptul s o deduc, de la data la care persoana impozabil respectiv ar fi fost
nregistrat n scopuri de TVA dac ar fi solicitat nregistrarea n termenul legal, i
taxa pe care persoana impozabil ar fi trebuit s o colecteze de la data la care ar fi
trebuit s fie nregistrat n scopuri de TVA, dac taxa deductibil este mai mare
dect taxa colectat.

101

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

12. Facturarea Art 319


Conform art 287 din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce si n urmtoarele
situaii:
a) n cazul desfiinrii totale sau pariale a contractului pentru livrarea de bunuri sau
prestarea de servicii, nainte de efectuarea acestora, dar pentru care au fost emise
facturi n avans;
b) n cazul n care rabaturile, remizele, risturnele sau alte reduceri de pre sunt
acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
c) n cazul n care cumprtorii returneaz ambalajele n care s-a expediat marfa,
pentru ambalajele care circul prin facturare.
Astfel, furnizorii de bunuri i/sau prestatorii de servicii trebuie s emit facturi
(facturi de corectie), cu valorile nscrise cu semnul minus sau dup caz o meniune din
care s rezulte c valorile respective sunt negative cnd baza de impozitare se reduce
sau, dup caz, fr semnul minus sau fr meniunea din care s rezulte c valorile
respective sunt negative, dac baza de impozitare se majoreaz, care se transmit i
beneficiarului.
Atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile conform celor 3
cazuri de mai sus, iar furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura
de corecie, beneficiarul trebuie s emit o autofactur n vederea ajustrii taxei
deductibile, cel trziu pn n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care au
intervenit evenimentele respective. (NOU)

13. Plata taxei la buget


Se elimin termenul pn la care NU se face plata TVA n vam pentru persoanele
care au obinut certificate de la organele competente, potrivit OMFP 500/2007 pentru
aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata
in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu
excepia importurilor scutite de tax, se excepia importurilor scutite de tax, se
pltete la organul vamal.
pltete la organul vamal.
(4) Prin excepie de la prevederile alin. (3), (4) Prin excepie de la prevederile alin. (3)
pn la data de 31 decembrie 2016 nu se face plata efectiv la organele vamale
inclusiv, nu se face plata efectiv la de ctre persoanele impozabile nregistrate
organele vamale de ctre persoanele n scopuri de TVA, care au obinut certificat
impozabile nregistrate n scopuri de TVA, de amnare de la plat a TVA.
care au obinut certificat de amnare de la
plat

102

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Romania a introdus in anul 2007 posibilitatea amanarii platii in vama a TVA pentru
toate importurile de bunuri realizate de persoane inregistrate in scopuri de TVA. Aceasta
masur de relaxare fiscala, care prezenta unele avantaje, a fost totusi exploatat de unii
importatori economici in defavoarea bugetului de stat, fiind limitat la scurt timp pentru
anumite categorii de importatori, care ndeplinesc conditiile stabilite prin OMFP
500/2007.
Mentinerea prevederilor aplicabile in 2015 ar presupune revenirea de la 1 ianuarie
2017 la msura pltii simplificate a TVA pentru toate importurile realizate de pltitorii de
TVA, fr nicio analiz de risc, fapt ce ar conduce din nou la posibilitatea de a plasa
bunurile n economia subteran, fr plata TVA.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu (3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu
excepia importurilor scutite de tax, se excepia importurilor scutite de tax, se
pltete la organul vamal.
pltete la organul vamal.
De la data de 1 ianuarie 2017, prin
excepie de la prevederile alin. (3), NU se
face plata efectiv la organele vamale de
ctre persoanele impozabile nregistrate
n scopuri de TVA. - ELIMINAT

-----

14. Registrul operatorilor intracomunitari Art 329


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Radierea din ROI se face n baza deciziei emise Radierea din ROI se face n baza deciziei emise
de ctre organul fiscal competent, care se de ctre organul fiscal competent sau n baza
comunic solicitantului.
deciziei de anulare a nregistrrii n
scopuri de TVA, dup caz, care se comunic
solicitantului.
Radierea din ROI produce efecte ncepnd cu Radierea din ROI produce efecte ncepnd cu
data comunicrii deciziei.
data comunicrii deciziei sau cu data

anulrii nregistrrii n scopuri de TVA,


dup caz.

15. Msuri de simplificare (taxarea inversa) Art 331


Incepand cu 1 ianuarie 2016, in categoria operaiunilor pentru care se aplic
taxarea invers intra si urmatoarele:

- cldirile, prile de cldire i terenurile de orice fel, pentru a cror


livrare se aplic regimul de taxare prin efectul legii sau prin opiune;
-

livrrile de aur de investiii efectuate de persoane impozabile care i-au exercitat


opiunea de taxare i livrrile de materii prime sau semifabricate din aur cu titlul
mai mare sau egal cu 325 la mie, ctre cumprtori persoane impozabile.
103

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

De asemenea, pana la 31 decembrie 2018, se aplica taxare inversa si pentru:


furnizrile de telefoane mobile, i anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru
utilizarea n conexiune cu o reea autorizat i care funcioneaz pe anumite
frecvene, fie c au sau nu vreo alt utilizare;
furnizrile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare i uniti
centrale de procesare, nainte de integrarea lor n produse destinate utilizatorului
final;
furnizrile de console de jocuri, tablete PC i laptopuri.

Aceste reguli specifice taxarii inverse se aplic numai pentru livrrile de


bunuri/prestrile de servicii efectuate n interiorul rii. Condiia obligatorie pentru
aplicarea taxrii inverse este ca att furnizorul, ct i beneficiarul s fie nregistrai n
scopuri de TVA. Daca beneficiarul nu este o persoan nregistrat n scopuri de TVA,
atunci furnizorul (persoan impozabil nregistrat n scopuri de TVA n Romnia)
colecteaz TVA pentru livrrile de astfel de produse n interiorul rii.
Exemplu:
n aprilie 2015, entitatea Leader, inregistrata in scopuri de TVA, achizitioneaza un depozit
frigorific la costul de 200.000 lei, TVA 24%. Aceasta cladire a fost construita in anul 2010.
In februarie 2016, ca urmare a schimbarii obiectului de activitate, entitatea Leader a decis
sa vanda cladirea la pretul de 300.000 lei entitatii Barsin. Vom analiza cele 3 cazuri:
1. depozitul este vandut in regim de scutire de TVA;
2. depozitul este vandut in regim de taxare, iar entitatea Barsin este nregistrat n scopuri
de TVA;
3. depozitul este vandut in regim de taxare, iar entitatea Barsin nu este nregistrat n
scopuri de TVA.
Precizai nregistrrile contabile efectuate de entitile implicate.
CAZ 1:
Avand in vedere ca, la momentul vanzarii, cladirea nu indeplineste conditiile pentru a fi
considerata constructie noua, entitatea poate sa o vanda si fara TVA (in regim de scutire), caz in
care trebuie sa ajusteze TVA dedusa initial. Inregistrarile contabile efectuate ar fi:
- achiziia depozitului (aprilie 2015):
200.000 lei
48.000 lei

212
Construcii
4426
TVA deductibil

404
Furnizori de imobilizri

248.000 lei

7583
Venituri din cedarea
activelor

300.000 lei

vanzarea depozitului (februarie 2016):

300.000 lei

461
Debitori diversi

104

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

scoaterea din gestiune a depozitului (februarie 2016):


X lei
2812
=
212
Amortizarea
Construcii
constructiilor
200.000 lei
6583
-X
Cheltuieli cu cedarea
activelor

200.000 lei

ajustarea TVA n favoarea statului pentru perioada rmas de 19 ani n sum de 45.600 lei
19
(48.000 lei x
) (februarie 2016):
20
45.600 lei
635
=
4426
45.600 lei
Cheltuieli cu alte
TVA deductibil
impozite, taxe i
vrsminte asimilate

Perioada de ajustare a TVA n cazul depozitului achiziionat este de 20 de ani, cu ncepere


de la 1 ianuarie 2016 i pn n anul 2035 inclusiv. n februarie 2016, entitatea Leader a efectuat
ajustarea pentru toat taxa aferent perioadei rmase din perioada de ajustare (2017 - 2035), iar
astfel a restituit 19 douzecimi din TVA dedus iniial.
CAZ 2:
Avnd n vedere c att furnizorul ct i beneficiarul sunt nregistrate n scopuri de TVA n
Romnia, se aplic taxarea invers.
Astfel, entitatea Leader va nregistra n contabilitate:
- vanzarea depozitului (februarie 2016):
300.000 lei

7583
Venituri din cedarea
activelor

300.000 lei

404
Furnizori de imobilizri

300.000 lei

Entitatea Barsin va nregistra:


achiziia activului de la entitatea Leader:

300.000 lei

461
Debitori diversi

212
Construcii

aplicarea mecanismului de taxare invers:


60.000 lei

4426
TVA deductibil

4427
TVA colectat

60.000 lei

CAZ 3:
Avnd n vedere c beneficiarul nu este nregistrat n scopuri de TVA n Romnia, nu se
aplic taxarea invers.
Astfel, entitatea Leader va nregistra n contabilitate:
- vanzarea depozitului (februarie 2016):

105

Suport de curs

372.000 lei

www.accounting-leader.ro

461
Debitori diversi

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

7583
Venituri din cedarea
activelor
4427
TVA colectat

300.000 lei

404
Furnizori de imobilizri

360.000 lei

60.000 lei

Entitatea Barsin va nregistra:


achiziia activului de la entitatea Leader:

360.000 lei

212
Construcii

16. Concluzii finale TVA


In continuare, regasiti cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza
Titlul VII TVA din Noul Cod fiscal:
a)

incepand cu 1 ianuarie 2016, cota standard de TVA va scadea de la 24% la 20%, iar
incepand cu 1 ianuarie 2017 se va reduce la 19%;

b)

introducerea taxarii inverse in cazul cldirilor, prilor de cldire i a terenurilor de


orice fel, pentru a cror livrare se aplic regimul de taxare prin efectul legii sau prin
opiune;

c)

introducerea taxarii inverse, pana la 31 decembrie 2018, in cazul telefoanelor


mobile, tabletelor PC, laptop-urilor, consolelor de jocuri si a dispozitivelor cu circuite
integrate;

d)

modificarea definitiei activelor corporale fixe, in sensul ca sunt incadrate toate


imobilizarile corporale;

e)

modificarea definitiei bunurilor de capital si implicit a regulilor de ajustare a TVA in


cazul acestora, in sensul ca in categoria bunurilor de capital intra si activele cu durata de
amortizare mai mica de 5 ani;

f)

modificarea componentei plafonului de scutire de 220.000 lei;

g)

ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate se face si in cazul punerii


n aplicare a unui plan de reorganizare admis i confirmat printr-o sentin
judectoreasc, prin care creana creditorului este modificat sau eliminat, nu doar in
urma inchiderii procedurii falimentului;

h)

introducerea unei prevederi conform careia baza de impozitare a bunurilor de natur


alimentar al cror termen de consum a expirat i care nu mai pot fi valorificate va fi
stabilita intr-o procedura stabilita prin normele metodologice;

i)

introducerea cotei reduse de TVA de 5% si in cazul livrarii de manuale colare, cri,


ziare i unele reviste, precum si pentru serviciile constnd n permiterea accesului la
castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%;

j)

incadrarea evenimentelor sportive in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA


redusa de 5%;

k)

modificarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei, in cazul aplicarii cotei reduse
de TVA de 5% pentru locuintele sociale;
106

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

l)

se aduc o serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi;

m)

introducerea unor prevederi pentru o serie de situatii cu care se pot confrunta entitatile
care aplica pro-rata;

n)

prevederi mai clare cu privire la momentul in care radierea din ROI este efectuata;

o)

reguli noi si extinderea categoriilor de persoane care tebuie sa aplice pro-rata;

p)

exercitarea dreptului de deducere a TVA in cel mult 1 an de la primirea facturii de


corectie de catre beneficiarul operaiunilor, n cazul n care organul fiscal a stabilit TVA
colectat furnizorilor pe perioada inspeciei fiscale;

q)

nepreluarea n primul Decont de TVA depus dup data nscrierii organului fiscal la masa
credal, a TVA cumulat de plat cu care organul fiscal s-a nscris la masa credal;

r)

nepreluarea soldului sumei negative a TVA n primul Decont de TVA depus dup data
deschiderii procedurii de insolven, fiind obligatorie solicitarea rambursrii de
TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare;

s)

eliminarea prevederilor referitoare la rspunderea individual i n solidar pentru


plata taxei;

t)

posibilitatea de a renuna la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificri depuse


la autoritile fiscale;

u)

atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura
de corecie, beneficiarul trebuie s emit o autofactur n vederea ajustrii taxei
deductibile, cel trziu pn n cea de-a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care au intervenit
evenimentele respective;

v)

se elimin termenul pn la care NU se face plata TVA n vam pentru persoanele care au
obinut certificate de la organele competente, potrivit OMFP 500/2007 pentru
aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la
plata in vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri;

w)

eliminarea prevederii conform careia de la data de 1 ianuarie 2017, NU se face


plata efectiv a TVA la organele vamale de ctre persoanele impozabile nregistrate
n scopuri de TVA, ceea ce inseamna ca in continuare TVA aferenta importurilor se va
plti la organul vamal.

E. Impozitul pe venit

1. Aspecte generale

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Impozitul pe venit, se aplic urmtoarelor


venituri:
b) n cazul persoanelor fizice rezidente, altele
dect cele prevzute la lit. a), veniturilor
obinute din orice surs, att din Romnia, ct
i din afara Romniei, ncepnd cu data de 1
ianuarie a anului calendaristic urmtor
anului n care acetia devin rezideni n
Romnia

Impozitul pe venit, se aplic urmtoarelor


venituri:
b) n cazul persoanelor fizice rezidente, altele
dect cele prevzute la lit. a), veniturilor
obinute din orice surs, att din Romnia, ct
i din afara Romniei, ncepnd cu data de

la care acetia
Romnia;

107

devin

rezideni

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Persoanele fizice nerezidente care ndeplinesc


condiiile de reziden vor fi supuse impozitului
pe venit pentru veniturile obinute din orice
surs, att din Romnia, ct i din afara
Romniei, ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului calendaristic urmtor anului n care
acetia devin rezideni n Romnia
n cursul anului calendaristic n care persoanele
fizice nerezidente, cu excepia celor menionate
la art. 40 alin. (3), ndeplinesc condiiile de
reziden prevzute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit.
b) sau c) sunt supuse impozitului numai pentru
veniturile obinute din Romnia.
O persoan este considerat rezident sau
nerezident pentru ntregul an calendaristic,
nefiind permis schimbarea rezidenei pe
parcursul anului calendaristic.

Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul


n Romnia, care dovedete schimbarea
rezidenei ntr-un stat cu care Romnia nu are
ncheiat convenie de evitare a dublei
impuneri, este obligat n continuare la plata
impozitului pe veniturile obinute din orice
surs, att din Romnia, ct i din afara
Romniei, pentru anul calendaristic n care are
loc schimbarea rezidenei, precum i n

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Persoanele fizice nerezidente care ndeplinesc


condiiile de reziden vor fi supuse impozitului
pe venit pentru veniturile obinute din orice
surs, att din Romnia, ct i din afara
Romniei, ncepnd cu data de la care
acestea devin rezidente n Romnia.
(4) Persoana fizic nerezident care a ndeplinit
pe perioada ederii n Romnia condiiile de
reziden potrivit art. 7 pct. 28 lit. b) sau c) va fi
considerat rezident n Romnia pn la
data la care persoana fizic prsete
Romnia. Aceast persoan are obligaia
completrii i depunerii la autoritatea
competent din Romnia a Chestionarului
prevzut la art. 230 alin. (7), cu 30 de zile
naintea plecrii din Romnia pentru o perioad
sau mai multe perioade de edere n strintate
care depesc n total 183 de zile, pe parcursul
oricrui interval de 12 luni consecutive i nu va
mai face dovada schimbrii rezidenei fiscale
ntr-un alt stat.
(5) Persoana fizic rezident romn, cu
domiciliul n Romnia, care dovedete
schimbarea rezidenei ntr-un stat cu care
Romnia are ncheiat convenie de evitare a
dublei impuneri, este obligat n continuare la
plata impozitului pe veniturile obinute din
orice surs, att din Romnia, ct i din afara
Romniei, pn la data schimbrii rezidenei.
Aceast persoan are obligaia completrii i
depunerii la autoritatea competent din
Romnia a Chestionarului prevzut la art. 230
alin. (7), cu 30 de zile naintea plecrii din
Romnia pentru o perioad sau mai multe
perioade de edere n strintate care depesc
n total 183 de zile, pe parcursul oricrui
interval de 12 luni consecutive i va face
dovada schimbrii rezidenei fiscale ntr-un
alt stat.
Persoana fizic rezident romn, cu domiciliul
n Romnia, care dovedete schimbarea
rezidenei ntr-un stat cu care Romnia nu are
ncheiat convenie de evitare a dublei
impuneri este obligat n continuare la plata
impozitului pe veniturile obinute din orice
surs, att din Romnia, ct i din afara
Romniei, pentru anul calendaristic n care are
loc schimbarea rezidenei, precum i n

108

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

urmtorii 3 ani calendaristici.

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

urmtorii 3 ani calendaristici.


Aceast persoan are obligaia completrii i
depunerii la autoritatea competent din
Romnia a Chestionarului prevzut la art. 230
alin. (7), cu 30 de zile naintea plecrii din
Romnia pentru o perioad sau mai multe
perioade de edere n strintate care depesc
n total 183 de zile, pe parcursul oricrui
interval de 12 luni consecutive.

Sunt scutii de la plata impozitului pe venit urmtorii contribuabili:


1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
activiti independente, realizate n mod individual i/sau ntr-o form de
asociere;
salarii i asimilate salariilor, precum si din pensii;
activiti agricole, silvicultur i piscicultur, altele dect cele pentru care se
aplica norma de venit, realizate n mod individual i/sau ntr-o form de
asociere fr personalitate juridic;
2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii i asimilate
salariilor, ca urmare a desfurrii activitii de creare de programe pentru
calculator.
Urmatoarele venituri sunt neimpozabile (Art 62):

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

indemnizaiile primite de la alte persoane, cu indemnizaiile pentru incapacitate temporar


excepia indemnizaiilor pentru incapacitate de munc acordate potrivit legii, persoanelor
temporar de munc
fizice, altele dect cele care obin venituri din
salarii i asimilate salariilor;
recompense acordate conform legii din fonduri
----publice.
veniturile de orice fel, n bani sau n natur,
----primite la predarea deeurilor din patrimoniul
personal.
premiile obinute de sportivii medaliai la premiile obinute de sportivii medaliai la
campionatele mondiale, europene i la jocurile campionatele mondiale, europene i la jocurile
olimpice.
olimpice/paralimpice.
Nu sunt venituri impozabile premiile, primele i Nu sunt venituri impozabile premiile, primele i
indemnizaiile sportive acordate sportivilor, indemnizaiile sportive acordate sportivilor,
antrenorilor, tehnicienilor i altor specialiti, antrenorilor, tehnicienilor i altor specialiti,
prevzui n legislaia n materie, n vederea prevzui n legislaia n materie, n vederea
realizrii obiectivelor de nalt performan: realizrii obiectivelor de nalt performan:
clasarea pe podiumul de premiere la clasarea pe locurile 1-6 la campionatele
campionatele europene, campionatele mondiale europene, campionatele mondiale i jocurile
i jocurile olimpice, precum i calificarea i olimpice/paralimpice, precum i calificarea i
participarea
la
turneele
finale
ale participarea
la
turneele
finale
ale
campionatelor mondiale i europene, prima campionatelor mondiale i europene, prima
109

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

grup valoric, precum i la jocurile olimpice, n grup valoric, precum i la jocurile


cazul jocurilor sportive.
olimpice/paralimpice, n cazul jocurilor
sportive.
Nu sunt venituri impozabile primele i Nu sunt venituri impozabile primele i
indemnizaiile sportive acordate sportivilor, indemnizaiile sportive acordate sportivilor,
antrenorilor, tehnicienilor i altor specialiti, antrenorilor, tehnicienilor i altor specialiti,
prevzui de legislaia n materie, n vederea prevzui de legislaia n materie, n vederea
pregtirii i participrii la competiiile pregtirii i participrii la competiiile
internaionale
oficiale
ale
loturilor internaionale
oficiale
ale
loturilor
reprezentative ale Romniei
reprezentative ale Romniei.
Au acelai regim fiscal primele acordate
sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor i
altor specialiti, prevzui n legislaia n
materie din sumele ncasate de cluburi ca
urmare a calificrii i participrii la
competiii intercluburi oficiale europene
sau mondiale; (NOU)

2. Venituri din activiti independente


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Veniturile din activiti independente cuprind


veniturile comerciale, veniturile din profesii
libere i veniturile din drepturi de proprietate
intelectual, realizate n mod individual i/sau
ntr-o form de asociere, inclusiv din activiti
adiacente.

Veniturile din activiti independente cuprind


veniturile din activiti de producie,
comer, prestri de servicii, veniturile din
profesii liberale i veniturile din drepturi de
proprietate intelectual, realizate n mod
individual i/sau ntr-o form de asociere,
inclusiv din activiti adiacente.
Veniturile din valorificarea sub orice form a
drepturilor de proprietate intelectual provin
din drepturi de autor i drepturi conexe
dreptului de autor, brevete de invenie, desene
i modele, mrci i indicaii geografice,
topografii pentru produse semiconductoare
i altele asemenea.

Veniturile din valorificarea sub orice form a


drepturilor de proprietate intelectual provin
din brevete de invenie, desene i modele,
mostre, mrci de fabric i de comer, procedee
tehnice, know-how, din drepturi de autor i
drepturi conexe dreptului de autor i altele
asemenea.

Regulile generale de stabilire a venitului net anual din activiti independente


prezinta o serie de particularitati (Art 68). Astfel, in cadrul condiiilor generale pe care
trebuie s le ndeplineasc cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii
independente, pentru a putea fi deduse, n funcie de natura acestora, au fost adaugate si
urmatoarele (NOU):
- cheltuielile cu salariile i cele asimilate salariilor;
- cheltuielile cu prime de asigurare efectuate pentru bunurile utilizate n cadrul unor
contracte de nchiriere sau de leasing, potrivit clauzelor contractuale;
- cheltuielile efectuate pe perioada deplasrii contribuabilului care i desfoar
activitatea individual i/sau ntr-o form de asociere, n ar i n strintate, n
110

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

scopul desfurrii activitii, reprezentnd cheltuieli de cazare i transport, altele


dect cele limitate la deducere la 50%;
contribuiile profesionale obligatorii datorate organizaiilor profesionale din care
fac parte contribuabilii;
cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii i reglementate prin acte
normative n vigoare;
n cazul activelor neamortizabile (de exemplu, terenuri, tablouri si opere de arta
etc), cheltuielile sunt deductibile la momentul nstrinrii i reprezint preul
de cumprare sau valoarea stabilit prin expertiz tehnic la data dobndirii, dup
caz (se aplic pentru activele neamortizabile achiziionate ncepnd cu data de 1
ianuarie 2016). OUG 50/2015
Urmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

cheltuielile sociale, n limita sumei obinute cheltuielile sociale, n limita sumei obinute
prin aplicarea unei cote de pn la 2% la prin aplicarea unei cote de pn la 5% asupra
fondul de salarii realizat anual
valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu
salariile personalului
pierderile privind bunurile perisabile, n sczmintele, perisabilitile, pierderile
limitele prevzute de actele normative n rezultate din manipulare/depozitare,
materie
potrivit legislaiei n materie, inclusiv

cheltuielile cu bunuri cu termen depit


de valabilitate
contribuiile efectuate n numele angajailor la
fondurile de pensii facultative, precum i cele la
schemele de pensii facultative, n limita
echivalentului n lei a 400 de euro pentru
fiecare participant, ntr-un an fiscal

contribuiile la fonduri de pensii facultative i


cele reprezentnd contribuii la schemele de
pensii facultative, pltite n scopul personal
al
contribuabilului,
indiferent
dac
activitatea se desfoar individual sau ntr-o
form de asociere, n limita echivalentului n lei
a 400 euro anual pentru fiecare persoan;
prima de asigurare voluntar de sntate, n primele de asigurare voluntar de sntate,
limita echivalentului n lei a 250 euro anual pltite n scopul personal al contribuabilului,
pentru o persoan
indiferent dac activitatea se desfoar
individual sau ntr-o form de asociere, n
limita echivalentului n lei a 400 euro anual
pentru fiecare persoan;
cheltuielile de funcionare, ntreinere i
reparaii, aferente autoturismelor folosite de
----contribuabil sau membru asociat sunt
deductibile limitat la cel mult un singur
autoturism aferent fiecrei persoane
cheltuieli pentru asigurarea securitii i
----sntii n munc, potrivit legii
cheltuielile reprezentnd contribuii sociale
obligatorii, datorate de ctre contribuabil,
----indiferent dac activitatea se desfoar
individual i/sau ntr-o form de asociere.
111

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Deducerea cheltuielilor respective se


efectueaz de organul fiscal competent
la recalcularea venitului net anual/
pierderii nete anuale.
cotizaii pltite la asociaiile profesionale n cotizaii pltite la asociaiile profesionale n
limita a 2% din baza de calcul determinat ca limita a 4.000 euro anual;
diferen ntre venitul brut i cheltuielile
deductibile, altele dect cheltuielile de
sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de
burse private, cheltuielile de protocol,
cotizaiile pltite la asociaiile profesionale.

Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectual


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Venitul net din drepturile de proprietate


intelectual se stabilete prin scderea din
venitul brut a urmtoarelor cheltuieli:
a) o cheltuial deductibil egal cu 20% din
venitul brut;
b) contribuiile sociale obligatorii pltite.

Venitul net din drepturile de proprietate


intelectual, inclusiv din crearea unor
lucrri de art monumental, se
stabilete prin scderea din venitul brut
a
cheltuielilor
determinate
prin
aplicarea cotei de 40% asupra venitului
brut. (NOU)
n cazul veniturilor provenind din crearea unor
lucrri de art monumental, venitul net se
stabilete prin deducerea din venitul brut a
urmtoarelor cheltuieli:
a) o cheltuial deductibil egal cu 25% din
venitul brut;
b) contribuiile sociale obligatorii pltite.

Sunt considerate opere de art monumental urmtoarele:


lucrri de decorare (pictura mural a unor spaii i cldiri de mari dimensiuni,
interior-exterior etc);
lucrri de art aplicat n spaii publice (ceramic, metal, lemn, piatr, marmur i
altele asemenea);
lucrri de sculptur de mari dimensiuni, design monumental, amenajri de spaii
publice si lucrri de restaurare a acestora.

Optiunea pentru determinarea venitului in sistem real


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Contribuabilii care obin venituri din activiti


independente, impui pe baz de norme de
venit, precum i cei care obin venituri din
drepturi de proprietate intelectual au dreptul
s opteze pentru determinarea venitului net n

Contribuabilii care obin venituri din activiti


independente, impui pe baz de norme de
venit, precum i cei care obin venituri din
drepturi de proprietate intelectual au dreptul
s opteze pentru determinarea venitului net n

112

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

sistem real.
Opiunea pentru determinarea venitului net n
sistem real se exercit prin completarea
Declaraiei 220 privind venitul estimat/norma
de venit cu informaii privind determinarea
venitului net anual n sistem real i depunerea
formularului la organul fiscal competent pn
la data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul
contribuabililor care au desfurat activitate n
anul precedent, respectiv n termen de 15 zile
de la nceperea activitii, n cazul
contribuabililor care ncep activitatea n cursul
anului fiscal.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

sistem real.
Opiunea pentru determinarea venitului net n
sistem real se exercit prin completarea
Declaraiei 220 privind venitul estimat/norma
de venit cu informaii privind determinarea
venitului net anual n sistem real i depunerea
formularului la organul fiscal competent pn
la data de 31 ianuarie inclusiv, n cazul
contribuabililor care au desfurat activitate n
anul precedent, respectiv n termen de 30 de

zile de la nceperea activitii, n cazul


contribuabililor care ncep activitatea n
cursul anului fiscal.

Reinerea la surs a impozitului (pli anticipate sau impozit final)


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Plati anticipate
Pentru urmtoarele venituri, pltitorii persoane
juridice sau alte entiti care au obligaia de a
conduce eviden contabil au obligaia de a
calcula, de a reine i de a vira impozit prin
reinere la surs, reprezentnd pli anticipate,
din veniturile pltite:
a) venituri din drepturi de proprietate
intelectual;
b) venituri din activiti desfurate n baza
contractelor/conveniilor civile precum i a
contractelor de agent. Fac excepie
veniturile din activiti desfurate n baza
contractelor/conveniilor civile obinute de
contribuabilii care desfoar activiti
economice n mod independent sau
exercit profesii libere i sunt nregistrai
fiscal potrivit legislaiei n materie; -

Plati anticipate
Pentru veniturile

proprietate

din drepturi de
intelectual,
pltitorii

veniturilor, persoane juridice sau alte entiti


care au obligaia de a conduce eviden
contabil au i obligaiile de a calcula, de a
reine i de a plti impozitul corespunztor
sumelor pltite prin reinere la surs,
reprezentnd pli anticipate, din veniturile
pltite.
Impozitul care trebuie reinut se stabilete
prin aplicarea cotei de impunere de 10% la
venitul brut.

ELIMINAT
c) venituri din activitatea de expertiz
contabil
i
tehnic,
judiciar
i
extrajudiciar; - ELIMINAT
d) venitul obinut de o persoan fizic dintr-o
asociere cu o persoan juridic contribuabil
microintreprindere, care nu genereaz o
persoan juridic. - ELIMINAT
Impozit final
Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la
surs la momentul plii veniturilor de ctre
pltitorii de venituri, prin aplicarea cotei de
16% asupra venitului brut.

Impozit final
Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la
surs la momentul plii veniturilor de ctre
pltitorii veniturilor, persoane juridice sau alte
entiti care au obligaia de a conduce eviden

113

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

contabil, prin aplicarea cotei de 16%

asupra venitului brut din care se deduce


cota forfetar de cheltuieli, dup caz, i
contribuiile sociale obligatorii reinute
la surs.
Contribuabilii nu au obligaii de completare a
Registrului de eviden fiscal i de conducere a
evidenei contabile.

Organul fiscal competent are obligaia recalculrii venitului net anual/pierderii


nete anuale, determinat/determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
stabilit/stabilit potrivit Declaraiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul
net anual a contribuiilor sociale obligatorii datorate.
Inainte de 1 ianuarie 2016
Beneficiarul veniturilor din drepturi de autor putea opta intre doua modalitati de
impozitare, respectiv:
- o cot de impunere de 10% la venitul brut din care se deduceau contribuiile
sociale obligatorii reinute la surs;
- o cota de impunere de 16 % la venitul brut;
Mai jos prezentam in mod sintetic un tabel cu regulile valabile:
10%

16%

Baza impozabila

Salariat sau
alte venituri
din exceptii

Nu este salariat si
nici nu obtine
venituri de la
exceptii

Salariat sau
alte
venituri din
exceptii

Nu este salariat
si nici nu obtine
venituri de la
exceptii

Impozit pe venit

Venit brut

Venit brut - Contrib

Venit brut

Venit brut

CAS (10,5%)

NU

Venit brut 20% x


venit brut

NU

Venit brut 20%


x venit brut

CASS (5,5 %)

NU

Venit brut 20% x


venit brut

NU

Venit brut 20%


x venit brut

3. Venituri din salarii i asimilate salariilor


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Sunt considerate venituri din salarii toate


veniturile n bani i/sau n natur obinute de o
persoan fizic ce desfoar o activitate n
baza unui contract individual de munc sau a
unui statut special prevzut de lege, indiferent

Sunt considerate venituri din salarii toate


veniturile n bani i/sau n natur obinute de o
persoan fizic rezident sau nerezident ce
desfoar o activitate n baza unui contract
individual de munc, a unui raport de

114

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

de perioada la care se refer, de denumirea


veniturilor ori de forma sub care ele se acord,
inclusiv indemnizaiile pentru incapacitate
temporar de munc.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

serviciu, act de detaare sau a unui statut


special prevzut de lege, indiferent de perioada
la care se refer, de denumirea veniturilor ori
de forma sub care ele se acord, inclusiv
indemnizaiile
pentru
incapacitate
temporar
de
munc
acordate

persoanelor care obin venituri din


salarii i asimilate salariilor.
Sunt considerate venituri asimilate salariilor:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

drepturile de sold lunar, indemnizaiile, solda lunar, acordat potrivit legii


primele, premiile, sporurile i alte drepturi ale
personalului militar, acordate potrivit legii
sumele reprezentnd participarea salariailor la
----profit, potrivit legii;
indemnizaia lunar brut, precum i suma din sumele
din
profitul
net
cuvenite
profitul net, cuvenite administratorilor la administratorilor societilor, potrivit legii sau
companii/societi
naionale,
societi actului constitutiv, dup caz, precum i
comerciale la care statul sau o autoritate a participarea la profitul unitii pentru
administraiei publice locale este acionar managerii cu contract de management, potrivit
majoritar, precum i la regiile autonome
legii
indemnizaiile i orice alte sume de aceeai
natur, altele dect cele acordate pentru
acoperirea cheltuielilor de transport i cazare
primite pe perioada deplasrii, n alt localitate,
n ar i n strintate, n interesul desfurrii
activitii, de ctre administratorii stabilii
potrivit actului constitutiv, contractului de
administrare/mandat, de ctre directorii care
i desfoar activitatea n baza contractului de
----mandat potrivit legii, de ctre membrii
directoratului de la societile administrate
n sistem dualist i ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum i de ctre
manageri, n baza contractului de management
prevzut de lege, pentru partea care depete
plafonul neimpozabil stabilit in baza
coeficientului de 2,5 la sumele aferente
persoanlului din institutiile publice
remuneraia brut primit pentru activitatea
----prestat de zilieri, potrivit legii

115

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Avantajele, n bani sau n natur, includ si urmatoarele:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul


de orice tip, din patrimoniul afacerii, n scop
personal, cu excepia deplasrii pe distan dusntors de la domiciliu la locul de munc

utilizarea oricrui bun, inclusiv a unui vehicul


de orice tip, din patrimoniul afacerii sau
nchiriat de la o ter persoan, n scop
personal, cu excepia deplasrii pe distan dusntors de la domiciliu sau reedin la locul de
munc/locul desfurrii activitii;
primele de asigurare pltite de ctre suportator primele de asigurare pltite de ctre suportator
pentru salariaii proprii sau alt beneficiar de pentru angajaii proprii sau alt beneficiar de
venituri din salarii, la momentul plii primei venituri din salarii i asimilate salariilor, la
respective, altele dect cele obligatorii
momentul plii primei respective, altele dect
cele obligatorii i primele de asigurare

voluntar de sntate n limita a 400


euro anual;
tichete-cadou acordate potrivit legii

tichete-cadou acordate potrivit legii, cu


excepia destinaiilor i limitelor prevzute
la art 76, alin. (4) lit. a), tichete de mas,
vouchere de vacan i tichete de cre,
acordate potrivit legii.

Tratament cadouri si tichete cadou acordate - modificat


Inainte de 1 ianuarie 2016
Conform Codului fiscal (art 55, alin 4, lit a) din vechiul Cod fiscal, cadourile constnd
n bani sau n bunuri oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajailor, cu
ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte
religioase, precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt
neimpozabile, n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice
ocazie din cele de mai sus, nu depete 150 lei. n cazul copiilor, plafonul stabilit se
aplic pentru fiecare copil minor al fiecrui angajat.
Dupa 1 ianuarie 2016
Conform art 76, alin. (4) lit. a) din Noul Cod fiscal, cadourile, inclusiv tichetele
cadou, oferite de angajatori salariailor ct i cele oferite n beneficiul copiilor minori
ai acestora, cu ocazia Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale
altor culte religioase, precum i cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, n msura n care valoarea acestora pentru
fiecare persoan n parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depete 150 lei.

De retinut:
cadourile oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile pentru TOTI salariatii,
nu doar pentru copiii angajatilor;
regulile de neimpozitare in aceste ocazii se aplica si tichetelor cadou.
116

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Urmtoarele venituri NU sunt impozabile:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Norme ar trebuie eliminate


La stabilirea venitului impozabil se au n vedere
i avantajele primite de persoana fizic din
folosirea vehiculelor de orice tip din
patrimoniul afacerii, n scop personal.
Evaluarea utilizrii n scop personal a bunurilor
din patrimoniul afacerii cu folosin mixt se
face astfel:
- evaluarea folosinei cu titlu gratuit a
vehiculului se face aplicndu-se un procent
de 1,7% pentru fiecare lun, la valoarea
de intrare a acestuia; daca vehiculul este
nchiriat de la o ter persoan, avantajul
este evaluat la nivelul chiriei;
- avantajul calculat mai sus se determin
proporional cu numrul de kilometri
parcuri n interes personal din totalul
kilometrilor;

avantajele sub forma utilizrii n scop


personal a vehiculelor pentru care
cheltuielile sunt deductibile n cota de
50%

-----

-----

-----

----contravaloarea cheltuielilor de deplasare


pentru transportul ntre localitatea n care
angajaii i au domiciliul i localitatea unde se
afl locul de munc al acestora, la nivelul unui
abonament lunar (ELIMINAT), pentru
situaiile n care nu se asigur locuin sau nu
se suport contravaloarea chiriei, conform legii
cheltuielile efectuate de angajator pentru
pregtirea profesional i perfecionarea
angajatului legat de activitatea desfurat de
acesta pentru angajator

primele de asigurare voluntar de sntate,


suportate de angajator pentru angajaii proprii,
n limita a 400 euro anual pentru fiecare
persoan
contribuiile la un fond de pensii facultative i
la scheme de pensii facultative, suportate de
angajator pentru angajaii proprii, n limita a
400 euro anual pentru fiecare persoan
ajutoarele pentru dispozitive medicale si
ajutoarele pentru pierderi produse n
gospodriile proprii ca urmare a calamitilor
naturale;
hrana acordat de angajatori angajailor, n
cazul n care potrivit legislaiei n materie este
interzis introducerea alimentelor n
incinta unitii
contravaloarea cheltuielilor de deplasare
pentru transportul ntre localitatea n care
angajaii i au reedina i localitatea unde se
afl locul de munc al acestora, pentru situaiile
n care nu se asigur locuin sau nu se suport
contravaloarea chiriei, conform legii
cheltuielile efectuate de angajatori/pltitori
pentru
pregtirea
profesional
i
perfecionarea angajailor, administratorilor
stabilii potrivit actului constitutiv, contractului

117

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

de administrare/mandat i directorilor care i


desfoar activitatea n baza contractului de
mandat potrivit legii, astfel cum este prevzut
n raporturile juridice respective, pregtire
legat de activitatea desfurat de persoanele
respective pentru angajator/pltitor

Indemnizaiile i orice alte sume de aceeai natur, impozabile, primite pe


perioada delegrii n alt localitate, n Romnia i n strintate, se consider venituri
aferente lunii n care se aprob decontul. Impozitul, daca este cazul, se calculeaz i se
reine prin cumularea cu veniturile din salarii i asimilate salariilor aferente lunii
respective, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaz lunar sau trimestrial.
(NOU)

Calculul deducerii personale


Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei
sume sub form de deducere personal, acordat pentru fiecare lun a perioadei
impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afl funcia de baz.
La determinarea deducerilor personale lunare se ine cont de venitul brut lunar din
salarii i de numrul de persoane aflate n ntreinerea contribuabilului.
n categoria persoanelor n ntreinere pot intra soia/soul, copiii sau ali membri
de familie, rudele contribuabilului sau ale soului/soiei acestuia pn la gradul al doilea
inclusiv, ale cror venituri, impozabile i neimpozabile, nu depesc 300 lei lunar (250
lei, inainte de 1 ianuarie 2016), cu excepia pensiilor de urma si a (NOU):
- burselor primite de persoanele care urmeaz orice form de colarizare sau
perfecionare n cadru instituionalizat;
- premiilor i alte drepturi sub form de cazare, mas, transport i altele asemenea,
obinute de elevi i studeni n cadrul competiiilor interne i internaionale,
inclusiv elevi i studeni nerezideni n cadrul competiiilor desfurate n Romnia;
- premiilor obinute de sportivii medaliai la campionatele mondiale, europene i la
jocurile olimpice/paralimpice.
n cazul n care o persoan este ntreinut de mai muli contribuabili, suma
reprezentnd deducerea personal se atribuie unui singur contribuabil, conform
nelegerii ntre pri.
Copiii minori, n vrst de pn la 18 ani mplinii, ai contribuabilului, sunt
considerai ntreinui. In acest caz, suma reprezentnd deducerea personal se
atribuie fiecrui contribuabil n ntreinerea cruia/crora se afl acetia.
Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere persoanele fizice care dein
2
terenuri agricole i silvice n suprafa de peste 10.000 m n zonele colinare i de es i de
2
peste 20.000 m n zonele montane.

118

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

- lei Venit brut


lunar
din salarii
(VBL)
Pn
la
1500
(in loc de
1.000)
De
la
1.501 la
3.000
Peste
3000

Deducerea personal lunar stabilit pentru un contribuabil n funcie de


numrul persoanelor aflate n ntreinere
Fr persoane Cu o persoan Cu 2 persoane Cu 3 persoane Cu 4 persoane
n ntreinere
n ntreinere
n ntreinere
n ntreinere
n ntreinere
300
(in loc de
250)

400
(in loc de
350)

500
(in loc de
450)

Ded (1
0

600
(in loc de
550)

800
(in loc de
650)

VBL 1.000
)
2.000
0

* unde Ded = Deducerea personal aferent unui contribuabil cu un venit brut lunar
de pn la 1.500 lei, n funcie de numrul persoanelor n ntreinere.
Sumele reprezentnd deducerile personale pentru venitul brut lunar din salarii
cuprins ntre 1.501 i 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, n sensul c
fraciunile sub 10 lei se majoreaz la 10 lei.
Prevederile referitoare la deducerea special pentru credite restructurate au
fost ELIMINATE din Codul fiscal, insa acestea sunt valabile. Conform OUG 46/2014,
aceste deduceri se aplica pentru drepturile reprezentnd venituri din salarii la funcia de
baz sau venituri din pensii aferente lunilor cuprinse n perioada ianuarie 2016 decembrie 2017.

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii


Impozitul pe veniturile din salarii se determin astfel:
a) la locul unde se afl funcia de baz, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de
calcul determinate ca diferen ntre venitul net din salarii calculat prin deducerea
din venitul brut a contribuiilor sociale obligatorii aferente unei luni i urmtoarele:
- deducerea personal acordat pentru luna respectiv;
- deducerea special pentru credite; - ELIMINAT
- cotizaia sindical pltit n luna respectiv;
- contribuiile la fondurile de pensii facultative la scheme de pensii facultative,
suportate de angajai (NOU), astfel nct la nivelul anului s nu se
depeasc echivalentul n lei al sumei de 400 euro;

- primele de asigurare voluntar de sntate, suportate de angajai,


astfel nct la nivelul anului s nu se depeasc echivalentul n lei
al sumei de 400 euro; (NOU)

b) pentru veniturile obinute n celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra
bazei de calcul determinate ca diferen ntre venitul brut i contribuiile sociale
obligatorii aferente unei luni, pe fiecare loc de realizare a acestora.
119

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Impozitul retinut poate fi declarat si platit la bugetul de stat lunar sau trimestrial.
Asociaiile, fundaiile sau alte entiti fr scop patrimonial, persoane juridice pot opta
pentru declararea si plata trimestriala a impozitului, indiferent de numarul de
salariati (NOU). Conform vechiului Cod fiscal, acestia erau conditionati de faptul ca in
anul anterior ar fi trebuit sa aiba un numr mediu de pn la 3 salariai exclusiv. Pentru
celelalte categorii de entitati care pot opta, conditiile raman aceleasi.

Alte prevederi
Contribuabilii care i desfoar activitatea n Romnia i care obin venituri sub
form de salarii i asimilate salariilor din strintate, precum i persoanele fizice
romne care obin venituri din salarii, ca urmare a activitii desfurate la misiunile
diplomatice i posturile consulare acreditate n Romnia au obligaia de a declara i de a
plti impozit lunar la bugetul de stat, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei
pentru care s-a realizat venitul direct sau printr-un reprezentant fiscal - ELIMINAT.
Orice contribuabil prevzut mai sus care i prelungete perioada de edere n
Romnia, peste perioada menionat n convenia de evitare a dublei impuneri, este
obligat s declare i s plteasc impozit pentru ntreaga perioad de desfurare a
activitii n Romnia, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare mplinirii
termenului prevzut de respectiva convenie. (NOU)

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Persoana fizic, juridic sau orice alt entitate


la care contribuabilul i desfoar activitatea
este obligat s ofere informaii organului fiscal
competent referitoare la data nceperii
desfurrii activitii de ctre contribuabil i,
respectiv, a ncetrii acesteia, n termen de 15
zile de la data producerii evenimentului, cu
excepia situaiei n care ndeplinete obligaia
privind calculul, reinerea i virarea impozitului
pe veniturile din salarii.

Persoana fizic, juridic sau orice alt entitate


la care contribuabilul i desfoar activitatea
este obligat s ofere informaii organului fiscal
competent referitoare la data nceperii
desfurrii activitii de ctre contribuabil i,
respectiv, a ncetrii acesteia, n termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului, cu
excepia situaiei n care ndeplinete obligaia
privind calculul, reinerea i plata impozitului
pe veniturile din salarii.

4. Venituri din cedarea folosinei bunurilor


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Venitul net din cedarea folosinei bunurilor se


stabilete prin deducerea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei
de 25% asupra venitului brut.

Venitul net din cedarea folosinei bunurilor se


stabilete prin deducerea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei
de 40% asupra venitului brut.
Venitul net din arend se stabilete la fiecare Venitul net din arend se stabilete la fiecare
plat prin deducerea din venitul brut a plat prin deducerea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei
de 25% asupra venitului brut.
de 40% asupra venitului brut.
120

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Stabilirea impozitului pentru cei cu norma anuala de venit


Contribuabilii care realizeaz venituri din nchirierea n scop turistic a camerelor
situate n locuine proprietate personal, avnd o capacitate de cazare cuprins ntre una
i 5 camere inclusiv, datoreaz un impozit pe venitul stabilit ca norm anual de venit.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Contribuabilii au obligaia s depun la organul


fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn
la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraia
privind venitul estimat/norma de venit pentru
anul n curs.

Contribuabilii au obligaia s depun la organul


fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn
la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraia
privind venitul estimat/norma de venit pentru
anul n curs.

n cazul n care contribuabilii ncep s realizeze


n cursul anului, dup data de 31 ianuarie
inclusiv, astfel de venituri, n termen de 15 zile
de la data producerii evenimentului acetia au
obligaia completrii i depunerii declaraiei
privind venitul estimat/norma de venit pentru
anul fiscal n curs.

n cazul n care contribuabilii ncep s realizeze


n cursul anului, dup data de 31 ianuarie
inclusiv, astfel de venituri, n termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului
acetia au obligaia completrii i depunerii
declaraiei privind venitul estimat/norma de
venit pentru anul fiscal n curs.

Acestia au dreptul s opteze pentru determinarea venitului net anual n sistem


real, pe baza datelor din contabilitate. n cazul n care ncep s realizeze n cursul anului,
dup data de 31 ianuarie inclusiv, astfel de venituri, opiunea se exercit pentru anul fiscal
n curs, n termen de 30 de zile (in loc de 15 zile) de la data producerii evenimentului,
prin completarea i depunerea declaraiei privind venitul estimat/norma de venit.

De altfel, pentru toate declaratiile sau notificarile pe care un


contribuabil trebuie sa le depuna aferente acestor venituri, termenul a fost
majorat de la 15 zile, la 30 de zile.
Organul fiscal competent are obligaia recalculrii venitului net anual/pierderii
nete anuale, determinat/determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
stabilit/stabilit potrivit Declaraiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul
net anual a contribuiilor sociale obligatorii datorate.

5. Venituri din investiii


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Veniturile din investiii cuprind:


Veniturile din investiii cuprind:
a) dividende;
a) venituri din dividende;
b) venituri impozabile din dobnzi;
b) venituri din dobnzi;
c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare;
c) ctiguri din transferul titlurilor de valoare
d) venituri din operaiuni de vnzarei orice alte operaiuni cu instrumente
cumprare de valut la termen, pe baz de
financiare,
inclusiv
instrumente
121

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

contract, precum i orice alte operaiuni


similare; - ELIMINAT
e) venituri din lichidarea unei persoane
juridice.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

financiare derivate (NOU);


d) ctiguri
din
transferul
aurului
financiar; (NOU)
e) venituri din lichidarea unei persoane
juridice.

n cazul titlurilor de valoare, veniturile din transferul titlurilor de valoare, emise de


rezideni romni, sunt considerate ca fiind obinute din Romnia, indiferent dac sunt
primite n Romnia sau n strintate.
Nu genereaz venituri impozabile urmtoarele: (NOU)
- transferul de titluri de valoare i/sau aur financiar la momentul dobndirii
acestora cu titlu de motenire ori donaie;
- distribuirea de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a
titlurilor de participare existente, nregistrate ca urmare a ncorporrii rezervelor,
beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se dein titluri
de valoare, efectuat de o persoan juridic unui participant la persoana juridic,
drept consecin a deinerii unor titluri de participare la acea persoan juridic;
- distribuirea n bani sau n natur, efectuat ca urmare a restituirii cotei-pri din
aporturi, cu ocazia reducerii capitalului social, potrivit legii;
- distribuirea de prime de emisiune, proporional cu partea ce i revine fiecrui
participant la persoana juridic;
Determinarea ctigului/pierderii din transferul titlurilor de valoare, altele dect
instrumentele financiare derivate, precum i din transferul aurului financiar este
prevazuta la art 94 din Noul Cod fiscal. Ca regula generala, ctigul/pierderea din
transferul titlurilor de valoare reprezint diferena pozitiv/negativ realizat ntre
valoarea de nstrinare/preul de vnzare i valoarea lor fiscal.
Stabilirea venitului din operatiuni cu instrumentele financiare derivate este
prezentata la art 95 din Noul Cod fiscal.
Ctigul net anual/pierderea net anual din transferul titlurilor de valoare i
orice alte operaiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare
derivate, precum i din transferul aurului financiar se determin ca diferen ntre
ctigurile i pierderile nregistrate n cursul anului fiscal respectiv, cumulat de la
nceputul anului.
La determinarea ctigului net anual/pierderii nete anuale sunt luate n calcul i
costurile aferente tranzaciilor care nu pot fi alocate direct fiecrei tranzacii.
Ctigul net anual/pierderea net anual se determin de ctre contribuabil, pe
baza Declaraiei 200 privind venitul realizat.
Pentru tranzaciile efectuate de fiecare intermediar, societate de administrare a
investiiilor sau societate de investiii autoadministrat are urmtoarele obligaii:
- calcularea ctigului/pierderii pentru fiecare tranzacie efectuat pentru
contribuabil, sau anual, dup caz;
- transmiterea ctre fiecare contribuabil a informaiilor privind totalul
ctigurilor/pierderilor, n form scris, pentru tranzaciile efectuate n cursul
122

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

anului fiscal, pn n ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul


anterior;
s depun anual, pn n ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul
anterior, la organul fiscal competent o declaraie informativ privind totalul
ctigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil.

NOU!
Incepand cu 1 ianuarie 2016, veniturile sub form de dividende, inclusiv ctigul
obinut ca urmare a deinerii de titluri de participare definite de legislaia n materie la
organisme de plasament colectiv se impun cu o cot de 5% din suma acestora,
impozitul fiind final, indiferent din ce an provine profitul repartizat. (OUG 50/2015)
Obligaia calculrii i reinerii impozitului pe veniturile sub form de dividende
revine persoanelor juridice, odat cu plata dividendelor/sumelor reprezentnd ctigul
obinut ca urmare a deinerii de titluri de participare. Termenul de virare a impozitului
este pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care se face plata.
n cazul dividendelor/ctigurilor obinute ca urmare a deinerii de titluri de
participare, distribuite, dar care nu au fost pltite acionarilor/asociailor/investitorilor
pn la sfritul anului n care s-au aprobat situaiile financiare anuale, impozitul pe
dividende/ctig se pltete pn la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmtor.
Exemplu:
Entitatea Leader a obtinut profit in ultimii ani si nu l-a repartizat pe rezerve sau pe
alte destinatii, situatia prezentandu-se astfel:
- Anul 2013 40.000 lei;
- Anul 2014 80.000 lei;
In data de 20 ianuarie 2016, asociatii persoane fizice au decis sa repartizeze suma
de 100.000 lei ca dividende, fiind vorba de profitul anului 2013 si 60.000 lei din profitul
anului 2014.
Avand in vedere ca Hotararea AGA a fost luata dupa data de 1 ianuarie 2016,
societatea va retine impozitul pe dividende in suma de 5.000 lei (5%), iar asociatii vor
incasa suma de 95.000 lei.
Trebuie sa recunoastem ca aceasta prevedere este de bun augur pentru investitori,
reducerea cotei de la 16% la 5% fiind semnificativa. Mentionam ca repartizarea profitului
la dividende este in continuare optionala, asociatii putand decide nerepartizarea profitului
si reinvestirea acestuia. Asociatii/actionarii fiecarei societati vor proceda conform
intereselor sale: pastreaza profitul in firma sau il repartizeaza ca dividende.

6. Venituri din pensii


Incepand cu 1 ianuarie 2016, plafonul neimpozabil pentru veniturile din pensii, la
determinarea impozitului pe venit, va fi de 1.050 lei (in loc de 1.000 lei), iar acesta va
crete cu cte 50 de lei n fiecare an fiscal, ncepnd cu drepturile aferente lunii ianuarie,
pn va ajunge la valoarea de 1200 lei.
123

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Pentru anul 2016, venitul impozabil lunar din pensii se stabilete prin deducerea
din venitul din pensie, n ordine, a urmtoarelor:
a) CASS individual datorat potrivit legii;
b) suma neimpozabil lunar de 1.050 lei.
NOU!
n cazul veniturilor din pensii i/sau al diferenelor de venituri din pensii, sume
reprezentnd actualizarea acestora cu indicele de inflaie stabilite n baza hotrrilor
judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrrilor judectoreti definitive i
executorii, impozitul se calculeaz separat fa de impozitul aferent drepturilor lunii
curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reinut fiind
impozit final.
Venitul impozabil din pensii se stabilete prin deducerea din suma total a
contribuiei individuale de asigurri sociale de sntate i a sumei neimpozabile lunare,
stabilit potrivit legislaiei n vigoare la data plii. OUG 50/2015
Impozitul se reine la data efecturii plii i se pltete pn la data de 25 a lunii
urmtoare celei n care s-au pltit.
Pltitorul de venituri din pensii este obligat s determine valoarea total a
impozitului anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil.
Contribuabilii pot dispune asupra destinaiei unei sume reprezentnd pn la
2% din impozit, pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i
funcioneaz n condiiile legii, unitilor de cult, precum i pentru acordarea de
burse private, conform legii.

7. Venituri din premii i din jocuri de noroc


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Veniturile din premii cuprind veniturile din


concursuri, precum i cele din promovarea
produselor/serviciilor ca urmare a practicilor
comerciale

Veniturile din premii cuprind veniturile din


concursuri, sumele primite ca urmare a
participrii la Loteria bonurilor fiscale,
precum i din promovarea produselor/
serviciilor ca urmare a practicilor comerciale.
Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate
sumele ncasate ca urmare a participrii la sumele ncasate, bunurile i serviciile
jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot.
primite, ca urmare a participrii la jocuri de
noroc, indiferent de denumirea venitului
sau de forma n care se acord, inclusiv
cele de tip jack-pot.

Conform noilor prevederi, veniturile din jocuri de noroc se impun prin reinere la
surs. Impozitul datorat se determin la fiecare plat, prin aplicarea urmtorului barem
de impunere asupra fiecrui venit brut primit de un participant de la un organizator sau
pltitor de venituri din jocuri de noroc
124

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Venit obtinut
pn la 66.750, inclusiv
intre 66.751 - 445.000,
inclusiv
peste 445.000

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Impozit retinut
1%
667,5 + 16% pentru ceea ce
depete suma de 66.750 lei
61.187,5 + 25% pentru ceea ce
depete suma de 445.000 lei

Exemplu:
Ionescu Adrian a castigat suma de 800.000 lei la Loto 6/49.
Impozit retinut = 61.187,5 lei + (800.000 445.000) x 25% = 149.937 lei
Castig net = 800.000 lei 149.937 lei = 650.063 lei

Nu sunt impozabile urmtoarele venituri obinute n bani i/sau n natur:


premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite n sum de 600 lei, inclusiv,
realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;
veniturile obinute ca urmare a participrii la jocurile de noroc caracteristice
cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machines i lozuri, sub valoarea sumei
neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit
brut primit.

Verificarea ncadrrii n plafonul neimpozabil se efectueaz la fiecare plat,


indiferent de tipul de joc din care a fost obinut venitul respectiv. n cazul n care venitul
brut primit la fiecare plat depete plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv,
impozitarea se efectueaz distinct fa de veniturile obinute din participarea la alte tipuri
de jocuri de noroc.
8. Venituri din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Impozitul se calculeaz la valoarea declarat de


pri n actul prin care se transfer dreptul de
proprietate sau dezmembrmintele sale.
n cazul n care valoarea declarat este
inferioar valorii orientative stabilite prin
expertiza ntocmit de camera notarilor publici,
impozitul se va calcula la nivelul valorii
stabilite prin expertiz, cu excepia
tranzaciilor ncheiate ntre rude ori afini
pn la gradul al II-lea inclusiv, precum i
ntre soi, caz n care impozitul se calculeaz la
valoarea declarat de pri n actul prin care se
transfer dreptul de proprietate.
Camerele notarilor publici vor actualiza cel
puin o dat pe an expertizele privind valoarea
de circulaie a bunurilor imobile, care vor fi
comunicate la direciile teritoriale ale MFP.

Impozitul se calculeaz la valoarea declarat de


pri n actul prin care se transfer dreptul de
proprietate sau dezmembrmintele sale.
n cazul n care valoarea declarat este

inferioar valorii minime stabilite prin


studiul de pia realizat de ctre
camerele notarilor publici, notarul
public
notific
organelor
fiscale
respectiva tranzacie.

Camerele notarilor publici actualizeaz cel


puin o dat pe an studiile de pia care
trebuie s conin informaii privind
valorile minime consemnate pe piaa

125

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

imobiliar specific n anul precedent, i le


comunic direciilor generale regionale ale
finanelor publice din cadrul A.N.A.F.

9. Venituri din alte surse


n aceast categorie se includ, ns nu sunt limitate, urmtoarele venituri:
- bunurile i/sau serviciile primite de un participant la persoana juridic,
acordate/furnizate de ctre persoana juridic n folosul personal al acestuia;
- suma pltit unui participant la o persoan juridic, n folosul personal al
acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziionate de la acesta, peste preul
pieei pentru astfel de bunuri sau servicii;
- dobnda penalizatoare pltit n condiiile nerespectrii termenului de plat a
dividendelor distribuite participanilor, conform Legii 31/1990;
Extras din Legea 31/1990 Legea societatilor comerciale
Dividendele se distribuie asociailor proporional cu cota de participare la capitalul social
vrsat, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se pltesc n termenul stabilit de
adunarea general a asociailor, dar nu mai trziu de 6 luni de la data aprobrii situaiei
financiare anuale aferente exerciiului financiar ncheiat.
n caz contrar, entitatea va plti daune-interese pentru perioada de ntrziere, la nivelul
dobnzii legale, dac prin actul constitutiv sau prin hotrrea adunrii generale a acionarilor
care a aprobat situaia financiar aferent exerciiului financiar ncheiat nu s-a stabilit o dobnd
mai mare. n prezent, acestea se calculeaz la nivelul ratei dobnzii de referin a BNR valabila la
inceputul fiecarui semestru, plus 8 puncte procentuale.

Contribuabilii care realizeaz venituri din alte surse, altele dect cele prevzute in
mod expres la art. 114, alin. (2) lit. a) k) din Noul Cod fiscal, au obligaia de a depune
Declaraia 200 privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal,
pn la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului. Organul
fiscal competent emite decizia de impunere, iar impozitul se pltete n termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere.
Impozitul reprezint impozit final, contribuabilii neavand obligaia de a efectua
pli anticipate n cursul anului fiscal, n contul impozitului anual datorat.
Orice venituri constatate de organele fiscale, n condiiile Codului de
procedur fiscal, a cror surs NU a fost identificat se impun cu o cot de 16%
aplicat asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale
vor stabili cuantumul impozitului i al accesoriilor.

10. Venitul net anual impozabil


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Pierderea fiscal anual nregistrat pe fiecare Pierderea fiscal anual nregistrat pe fiecare
surs din activiti independente, cedarea surs din activiti independente, cedarea
folosinei bunurilor i din activiti agricole, folosinei bunurilor i din activiti agricole,
126

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

silvicultur i piscicultur se reporteaz i se silvicultur i piscicultur se reporteaz i se


compenseaz cu venituri obinute din aceeai compenseaz cu venituri obinute din aceeai
surs de venit din urmtorii 5 ani fiscali.
surs de venit din urmtorii 7 ani fiscali
consecutivi.
Pierderile din categoriile de venituri Pierderile din categoriile de venituri
menionate mai jos, provenind din strintate menionate mai jos, provenind din strintate
se reporteaz i se compenseaz cu veniturile se reporteaz i se compenseaz cu veniturile
de aceeai natur i surs, realizate n de aceeai natur i surs, realizate n
strintate, pe fiecare ar, nregistrate n strintate, pe fiecare ar, nregistrate n
urmtorii 5 ani fiscali consecutivi:
urmtorii 7 ani fiscali consecutivi:
- venituri din activiti independente;
- venituri din activiti independente;
- venituri din cedarea folosinei bunurilor;
- venituri din cedarea folosinei bunurilor;
- venituri din activiti agricole, silvicultur - venituri din activiti agricole, silvicultur
i piscicultur
i piscicultur
Contribuabilii, precum i asociaiile fr Contribuabilii, precum i asociaiile fr
personalitate juridic, care ncep o activitate n personalitate juridic, care ncep o activitate n
cursul anului fiscal sunt obligai s depun la cursul anului fiscal sunt obligai s depun la
organul fiscal competent o declaraie organul fiscal competent o declaraie
referitoare la veniturile i cheltuielile estimate referitoare la veniturile i cheltuielile estimate
a se realiza pentru anul fiscal, n termen de 15 a se realiza pentru anul fiscal, n termen de
zile de la data producerii evenimentului.
30 de zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii care obin venituri din cedarea Contribuabilii care obin venituri din cedarea
folosinei bunurilor din patrimoniul personal, folosinei bunurilor din patrimoniul personal,
altele dect veniturile din arendare pentru care altele dect veniturile din arendare pentru care
impunerea este final, au obligaia s depun o impunerea este final, au obligaia s depun o
declaraie privind venitul estimat/norma de declaraie privind venitul estimat/norma de
venit, n termen de 15 zile de la ncheierea venit, n termen de 30 de zile de la
contractului ntre pri.
ncheierea contractului ntre pri.
Contribuabilii care obin venituri din arendarea Contribuabilii care obin venituri din
bunurilor agricole din patrimoniul personal au arendarea
bunurilor
agricole
din
obligaia nregistrrii contractului ncheiat ntre patrimoniul personal au obligaia nregistrrii
pri, precum i a modificrilor survenite contractului ncheiat ntre pri, precum i a
ulterior, n termen de 15 zile de la modificrilor survenite ulterior, n termen de
ncheierea/producerea modificrii acestuia, la 30 zile de la ncheierea/producerea
organul fiscal competent.
modificrii acestuia, la organul fiscal competent
Contribuabilii care realizeaz venituri din
activiti independente i/sau din activiti
agricole impuse n sistem real, silvicultur i
piscicultur i care n cursul anului fiscal i
nceteaz activitatea, precum i cei care intr
n suspendare temporar a activitii, potrivit
legislaiei n materie, au obligaia de a depune
la organul fiscal competent o declaraie, nsoit
de documente justificative, n termen de 15
zile de la data producerii evenimentului, n
vederea recalculrii plilor anticipate.

Contribuabilii care realizeaz venituri din


activiti independente i/sau din activiti
agricole impuse n sistem real, silvicultur i
piscicultur i care n cursul anului fiscal i
nceteaz activitatea, precum i cei care intr
n suspendare temporar a activitii, potrivit
legislaiei n materie, au obligaia de a depune
la organul fiscal competent o declaraie, nsoit
de documente justificative, n termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului, n
vederea recalculrii plilor anticipate.

127

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Evitarea dublei impuneri

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Contribuabilii persoane fizice rezidente care,


pentru acelai venit i n decursul aceleiai
perioade impozabile, sunt supui impozitului
pe venit att pe teritoriul Romniei, ct i n
strintate, au dreptul la deducerea din
impozitul pe venit datorat n Romnia a
impozitului pltit n strintate, denumit n
continuare credit fiscal extern, n limitele
prevzute n prezentul articol.

Contribuabilii persoane fizice rezidente care,


pentru acelai venit i pentru aceeai perioad
impozabil, sunt supui impozitului pe venit
att pe teritoriul Romniei, ct i n statul strin
cu care Romnia are ncheiat o convenie
de evitare a dublei impuneri, iar respectiva
convenie prevede ca metod de evitare a
dublei impuneri metoda creditului, au
dreptul la deducerea din impozitul pe venit
datorat n Romnia a impozitului pltit n
strintate.
Contribuabilii persoane fizice rezidente care
realizeaz un venit i care, potrivit conveniei
de evitare a dublei impuneri ncheiate de
Romnia cu un alt stat pot fi impuse n cellalt
stat, iar respectiva convenie prevede ca
metod de evitare a dublei impuneri metoda
scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit
n Romnia.
Acest venit se declar n Romnia, dar este
scutit de impozit dac se anexeaz documentul
justificativ eliberat de autoritatea competent a
statului strin, care atest impozitul pltit n
strintate.

-----

Obligaii declarative
Pltitorii de venituri, cu regim de reinere la surs a impozitelor, sunt obligai s
calculeze, s rein, s plteasc i s declare impozitul reinut la surs, pn la termenul
de plat a acestuia inclusiv, cu anumite excepii.
Pltitorii de venituri, cu regim de reinere la surs a impozitelor, au obligaia s
depun o declaraie privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, pn n ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent pentru anul expirat.
Atentie! Pltitorii de venituri din salarii i asimilate salariilor au obligaia s
depun o declaraie privind calcularea i reinerea impozitului pentru fiecare
beneficiar de venit, pn la termenul de plat a acestuia inclusiv.

128

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

11. Concluzii finale Impozit pe venit


In continuare, am extras cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza
Titlul IV Impozitul pe venit din Noul Cod fiscal:
a) modificarea listei aferente veniturilor neimpozabile;
b) majorarea termenelor in care contribuabilul trebuie sa notifice organului fiscal inceperea
sau incetarea unei activitati de la 15 zile la 30 de zile;
c) reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, incepand cu 1 ianuarie 2016;
d) modificarea definitiei activitatilor independente, in sensul includerii si a veniturilor din
activiti de producie;
e) adaugarea unor noi elemente de cheltuieli deductibile integral in cazul activitatilor
independente;
f) precizarea faptului ca deducerea cheltuielilor reprezentnd contribuii sociale obligatorii
se efectueaz de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/ pierderii
nete anuale;
g) majorarea plafonului aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (in loc
de 2%);
h) cotizaiile pltite asociaiilor profesionale sunt deductibile n limita a 4.000 euro anual,
in loc de 2% aplicata la o baza de calcul;
i) la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectual, inclusiv din crearea
unor lucrri de art monumental, cota de cheltuieli forfetara este de 40% (in loc de
20% si 25%);
j) modificarea listei veniturilor pentru care pltitorii persoane juridice sau alte entiti care
conduc eviden contabil au obligaia de a calcula, de a reine i de a vira impozit prin
reinere la surs, reprezentnd pli anticipate; de asemenea, impozitul final retinut de
16% nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetar de
cheltuieli, dup caz, i contribuiile sociale obligatorii reinute la surs.
k) in cazul capitolului aferent veniturilor salariale, posibilitatea de acordare a diurnei si
administratorilor, nu doar salariatilor;
l) neimpozitarea tichetelor cadou acordate acordate cu ocazia evenimentelor speciale
(Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie);
m) cadourile si tichetele cadou oferite in situatiile de mai sus sunt neimpozabile pentru TOTI
salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;
n) eliminarea avantajelor sub forma utilizrii n scop personal a vehiculelor pentru care
cheltuielile sunt deductibile n cota de 50% din categoria avantajelor in natura;
o) majorarea sumelor acordate sub form de deducere personal;
p) copiii minori ai contribuabilului, sunt considerai ntreinui. In acest caz, suma
reprezentnd deducerea personal se atribuie fiecrui contribuabil n ntreinerea
cruia/crora se afl acetia;
q) modificarea regulilor de determinare a impozitului pe veniturile din salarii;

129

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

r) in cazul veniturilor din cedarea folosinei bunurilor, inclusiv arenda, majorarea cotei de
cheltuieli forfetara de la 25% la 40%;
s) majorarea plafonului neimpozabil in cazul veniturilor din pensii de la 1.000 lei la
1.050 lei, urmand ca apoi, in urmatorii 3 ani, sa creasca cu cate 50 de lei/an pana cand
ajunge la plafonul de 1.200 lei;
t) in cazul veniturilor din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal,
notarii vor notifica organelor fiscale acea tranzactie n care valoarea declarat este
inferioar valorii minime stabilite prin studiul de pia realizat de ctre camerele notarilor
publici;
u) majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani in cazul
veniturilor obtinute din activiti independente, cedarea folosinei bunurilor i din activiti
agricole, silvicultur i piscicultur.

F. Contributii sociale
Noul Cod fiscal prezinta contributiile sociale sub o alta forma decat Legea
571/2003. Astfel, fiecare contributie este prezentata separat, impreuna cu baza de
impozitare a fiecareia si cotele aferente. Modificarile sunt substantiale, in sensul includerii
mai multor activitati in categoria celor asupra carora se calculeaza contributii sociale.
Prevederi comune
n cazul n care au fost acordate sume reprezentnd salarii sau diferene de salarii,
stabilite n baza unor hotrri judectoreti rmase definitive i irevocabile/hotrri
judectoreti definitive i executorii, precum i n cazul n care prin astfel de hotrri s-a
dispus rencadrarea n munc a unor persoane:
- sumele respective se defalc pe lunile la care se refer i se utilizeaz cotele de
contributii sociale care erau n vigoare n acea perioad (contribuiile se calculeaz,
se rein la data efecturii plii i se pltesc pn la data de 25 a lunii urmtoare
celei n care au fost pltite aceste sume);
- contributiile datorate se declar pn la data de 25 a lunii urmtoare celei n care au
fost pltite aceste sume, prin depunerea Declaraiilor rectificative 112 pentru
lunile crora le sunt aferente sumele respective.

1. Contributia la asigurarile sociale (CAS)


Din categoria persoanelor care au calitatea de contribuabili/pltitori de venit la
sistemul public de pensii mentionam:
- cetenii romni, cetenii altor state sau apatrizii, pe perioada n care au, conform
legii, domiciliul sau reedina n Romnia;
- cetenii romni, cetenii altor state i apatrizii care nu au domiciliul sau reedina
n Romnia, n condiiile prevzute de legislaia european aplicabil n domeniul
securitii sociale, precum i de acordurile privind sistemele de securitate social la
care Romnia este parte;
130

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate


acestora, att pe perioada n care persoanele fizice care realizeaz venituri din
salarii sau asimilate salariilor desfoar activitate, ct i pe perioada n care
acestea beneficiaz de concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate

Acesti contribuabilii datoreaz CAS pentru urmtoarele categorii de venituri:


a. venituri din salarii sau asimilate salariilor;

b. venituri din activiti independente;

c. indemnizaii de omaj;
d. indemnizaii de asigurri sociale de sntate.
Pentru aceste venituri se datoreaz CAS, chiar daca sunt realizate de persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat sau de catre persoanele fizice, ca urmare a
desfurrii activitii de creare de programe pentru calculator.
Cotele CAS sunt urmtoarele:
a) 26,3% pentru condiii normale de munc, din care 10,5% pentru contribuia
individual i 15,8% pentru contribuia datorat de angajator;
b) 31,3% pentru condiii deosebite de munc, din care 10,5% pentru contribuia
individual i 20,8% pentru contribuia datorat de angajator;
c) 36,3% pentru condiii speciale de munc, din care 10,5% pentru contribuia
individual i 25,8% pentru contribuia datorat de angajator.
a)

Baza de calcul al CAS - venituri din salarii si asimilate

Baza de calcul a CAS n cazul persoanelor care realizeaz venituri din salarii se
regaseste la art 139 si 140 din Noul Cod fiscal si nu difera semnificativ de vechile
prevederi, aplicandu-se in continuare plafonarea la 5 castiguri salariale medii brute.
Baza lunar de calcul a contribuiei individuale de asigurri sociale, n cazul
persoanelor fizice care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor include:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

suma reprezentnd 35% din ctigul salarial


mediu brut, n cazul indemnizaiilor de
asigurri sociale de sntate, corespunztor
numrului zilelor lucrtoare din concediul
medical, cu excepia cazurilor de accident de
munc sau boal profesional.

indemnizaiile de asigurri sociale de sntate


suportate de angajator sau din Fondul naional
unic de asigurri sociale de sntate, primite
pe perioada n care persoanele beneficiaz
de concedii medicale i de indemnizaii de
asigurri sociale de sntate, pentru care baza
lunar de calcul a CAS este suma reprezentnd
35% din ctigul salarial mediu brut,
corespunztor numrului zilelor lucrtoare din
concediul medical;

131

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Printe veniturile din salarii i asimilate salariilor care NU se cuprind n baza


lunar de calcul a CAS se regasesc:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Cadourile oferite de angajatori n beneficiul


copiilor minori ai angajailor, cu ocazia
Patelui, zilei de 1 iunie, Crciunului i a
srbtorilor similare ale altor culte religioase,
precum i cadourile oferite salariatelor cu
ocazia zilei de 8 martie, n msura n care
valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu
orice ocazie dintre cele de mai sus, nu
depete 150 lei;

cadourile n bani i n natur oferite de


angajatori angajailor, cele oferite n
beneficiul copiilor minori ai acestora inclusiv
tichetele cadou, cu ocazia Patelui, zilei de 1
iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale
altor culte religioase, precum i cadourile n
bani i n natur oferite angajatelor cu ocazia
zilei de 8 martie, n msura n care valoarea
acestora pentru fiecare persoan n parte, cu
fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depete
150 lei.
contravaloarea cheltuielilor de deplasare
pentru transportul ntre localitatea n care
angajaii i au reedina i localitatea unde se
afl locul de munc al acestora, pentru situaiile
n care nu se asigur locuin sau nu se suport
contravaloarea chiriei, conform legii

contravaloarea cheltuielilor de deplasare


pentru transportul ntre localitatea n care
angajaii i au domiciliul i localitatea unde se
afl locul de munc al acestora, la nivelul unui
abonament lunar (ELIMINAT), pentru
situaiile n care nu se asigur locuin sau nu
se suport contravaloarea chiriei, conform legii
utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii, utilizarea unui vehicul din patrimoniul afacerii
n vederea deplasrii de la domiciliu la locul de sau nchiriat de la o ter persoan, n
munc i invers
vederea deplasrii de la domiciliu sau reedin
la locul de munc i invers
indemnizaiile i orice alte sume de aceeai
natur, primite pe perioada deplasrii, n alt
localitate, n ar i n strintate, n interesul
desfurrii activitii, de ctre administratorii
stabilii potrivit actului constitutiv, contractului
de administrare/mandat, de ctre directorii
care i desfoar activitatea n baza
contractului de mandat, de ctre membrii
directoratului de la societile administrate n
----sistem dualist i ai consiliului de supraveghere
i de ctre manageri, n baza contractului de
management, n limita plafonului neimpozabil,
precum i cele primite pentru acoperirea
cheltuielilor de transport i cazare.
Plafonul zilnic neimpozabil se acord numai
dac durata deplasrii este mai mare de 12 ore,
considerndu-se fiecare 24 de ore cte o zi de
deplasare n interesul desfurrii activitii;
cheltuielile efectuate de angajator pentru cheltuielile efectuate de angajatori/pltitori
pregtirea profesional i perfecionarea pentru
pregtirea
profesional
i
angajatului legat de activitatea desfurat de perfecionarea angajailor, administratorilor
acesta pentru angajator
stabilii potrivit actului constitutiv, contractului
132

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

-----

-----

b)

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

de administrare/mandat i directorilor care i


desfoar activitatea n baza contractului de
mandat potrivit legii, pregtire legat de
activitatea
desfurat
de
persoanele
respective pentru angajator/pltitor
hrana acordat de angajatori angajailor, n
cazul n care potrivit legislaiei n materie este
interzis introducerea alimentelor n
incinta unitii
urmtoarele avantaje primite n legtur cu o
activitate dependent:
1. utilizarea n scop personal a vehiculelor
pentru care cheltuielile sunt deductibile n
cota de 50% (NOU!)

Baza de calcul al CAS - venituri din activiti independente

Inainte de 1 ianuarie 2016


Persoanele care:
- realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor i orice alte venituri
din desfurarea unei activiti dependente; (ELIMINAT)
- realizeaz venituri din pensii i venituri sub forma indemnizaiilor de
omaj, asigurate n sistemul public de pensii;
- sunt asigurate n sisteme proprii de asigurri sociale neintegrate n
sistemul public de pensii, care nu au obligaia asigurrii n sistemul public de
pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme
nu datoreaz CAS pentru veniturile obinute ca urmare a ncadrrii n una sau mai
multe dintre situaiile:
a) ntreprinztorii titulari ai unei ntreprinderi individuale;
b) membrii ntreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de PFA care desfoare activiti economice;
d) persoanele care realizeaz venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual, la
care impozitul pe venit se determin n sistem real;
f) persoanele care realizeaz venituri, n regim de reinere la surs a impozitului;
g) persoanele care realizeaz venituri din activitile agricole;
h) persoanele care realizeaz venituri din sivicultura si piscicultura;
i) persoanele care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor.
Daca nu se incadrau pe exceptia de mai sus, baza lunar de calcul al CAS pentru
persoanele prevzute la lit. a) - e) era constituita din venitul declarat, care nu putea fi mai
mic de 35% din ctigul salarial mediu brut i nici mai mare dect echivalentul a de 5
ori acest ctig.
Contribuabilii care n anul fiscal precedent realizau venituri sub nivelul plafonului
minim, nu erau obligai s se asigure i nu datorau CAS pentru anul fiscal urmtor.
133

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Contribuiile de asigurri sociale pltite n anul fiscal n care au fost realizate venituri sub
nivelul plafonului minim nu se restituie, acestea fiind luate n calcul la stabilirea stagiului
de cotizare i la stabilirea punctajului pentru pensionare.
Cota de CAS pentru persoanele de mai sus era cota integral corespunztoare
condiiilor normale de munc, respectiv 26,3% incepand cu 1 octombrie 2014.

Dupa 1 ianuarie 2016


Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente n
sistem real, baza lunar de calcul al CAS, n cazul plilor anticipate, o reprezint
echivalentul a 35% din ctigul salarial mediu brut n vigoare n anul pentru care se
stabilesc plile anticipate.
In anul urmtor celui de realizare a venitului, baza lunar de calcul se
recalculeaz n baza declaraiei privind venitul realizat i se stabilete ca diferen ntre
venitul brut realizat i cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentnd CAS, raportat la numrul de luni n care
a fost desfurat activitatea. Baza lunar de calcul NU poate fi mai mic dect
echivalentul reprezentnd 35% din ctigul salarial mediu brut n vigoare n anul pentru
care se efectueaz definitivarea contribuiei, i nici mai mare dect echivalentul a de 5 ori
acest ctig.
n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din activiti independente pe
baza normelor anuale de venit, baza lunar de calcul al CAS o reprezint valoarea
anual a normei de venit raportat la numrul de luni n care se desfoar activitatea i
nu poate fi mai mic dect echivalentul reprezentnd 35% din ctigul salarial mediu
brut n vigoare n anul pentru care se stabilesc plile anticipate i nici mai mare dect
echivalentul a de 5 ori acest ctig.
Persoanele fizice (sistem real sau norma de venit) se ncadreaz n categoria
asigurailor obligatoriu n sistemul public de pensii dac ndeplinesc urmtoarele
condiii, dup caz:
a) venitul realizat n anul precedent, rmas dup scderea din venitul brut a
cheltuielilor efectuate n scopul desfurrii activitii independente, exclusiv
cheltuielile reprezentnd contribuia de asigurri sociale, raportat la numrul
lunilor de activitate din cursul anului, depete 35% din ctigul salarial mediu
brut, n cazul contribuabililor care desfoar activiti impuse n sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza depete 35% din ctigul salarial mediu brut,
n cazul contribuabililor care desfoar activiti impuse n sistem real i i ncep
activitatea n cursul anului fiscal sau n cazul celor care trec de la determinarea
venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea n sistem
real;
c) valoarea lunar a normelor de venit, obinut prin raportarea normelor anuale de
venit la numrul lunilor de activitate din cursul anului, depete 35% din ctigul
salarial mediu brut, n cazul contribuabililor care n anul fiscal n curs desfoar
activiti impuse pe baz de norme de venit.
134

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Persoanele fizice obligate s se asigure n sistemul public de pensii, depun anual, la


organul fiscal competent, pn la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se
stabilesc plile anticipate cu titlu de CAS o declaraie privind ndeplinirea condiiilor de
mai sus. n cazul celor care ncep o activitate n cursul anului fiscal, declaraia se depune n
termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Modelul si coninutul
declaraiei se vor aproba prin ordin al preedintelui A.N.A.F., n termen de 90 de zile de la
data intrrii n vigoare a Noului Cod fiscal.
Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente n sistem
real si care n anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim,
NU au obligaia depunerii declaraiei i NU datoreaz pli anticipate cu titlu de CAS.
Contribuia pltita n anul fiscal n care s-au realizat venituri sub nivelul plafonului minim
NU se restituie, acestea fiind luate n calcul la stabilirea stagiului de cotizare i la
stabilirea punctajului pentru pensionare.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din drepturi de proprietate
intelectual pentru care impozitul pe venit se reine la surs, baza lunar de calcul al
CAS o reprezint diferena dintre venitul brut i cheltuiala determinata prin aplicarea
cotei de 40% asupra venitului brut i nu poate fi mai mare dect echivalentul a de 5 ori
ctigul salarial mediu brut, n vigoare n luna pentru care se datoreaz contribuia.
Exemplu:
Entitatea Leader, persoana juridica romana care activeaza in domeniul PR, are
nevoie de o serie de schite si desene si incheie un contract de cesiune drepturi de autor cu
o pesoana fizica, venitul brut negociat fiind de 15.000 lei. Aceasta este salariata, prezinta
o adeverinta de salariat la data semnarii contractului si opteaza prin contract pentru
impozitarea cu 16% la sursa.
Care este tratamentul aplicabil in acest caz.
Inainte de 1 ianuarie 2016
Persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala si este
salariata nu datoreaza CAS si CASS.
Baza impozabila imp. venit = 15.000 lei;
Impozit pe venit = 16% x 15.000 = 2.400 lei;
Rest de plata = 15.000 lei 2.400 lei = 12.600 lei;
Organul fiscal, pe baza datelor depuse de catre platitorul de venit in declaratia 205,
stabileste venitul net anual si va face regularizarea impozitului pe venit:
Venit brut = 15.000 lei;
Cheltuieli deductibile = 15.000 lei x 20% = 3.000 lei;
Venit net = 15.000 lei 3.000 lei = 12.000 lei;
Impozit final = 12.000 lei x 16% = 1.920 lei;
135

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Organul fiscal va instiinta contribuabilul ca acesta are posibilitatea de a compensa


sau de a recupera suma de 480 lei (2.400 lei 1.920 lei) prin depunerea unei cereri de
restituire.
Dupa 1 ianuarie 2016
Atentie! Desi venitul brut negociat este de 15.000 lei si depaseste echivalentul a 5
castiguri salariale medii brute, baza de calcul a contributiilor o constituie venitul brut,
diminuat cu cota de 40% aferenta cheltuielilor forfetare.
Venit brut = 15.000 lei
Cheltuieli deductibile = 15.000 lei x 40% = 6.000 lei
Baza de calcul contributii = 15.000 lei 6.000 lei = 9.000 lei
CAS datorata = 9.000 lei x 10,5% = 945 lei
CASS datorata = 9.000 lei x 5,5% = 495 lei
Baza de calcul impozit pe venit = 9.000 lei 945 lei 495 lei = 7.560 lei
Impozit pe venit retinut la sursa = 7.560 lei x 16% = 1.210 lei
Venit net = 15.000 lei 945 lei 495 lei 1.210 lei = 12.350 lei
Persoanele fizice asigurate n sisteme proprii de asigurri sociale, care nu au
obligaia asigurrii n sistemul public de pensii potrivit legii, precum i persoanele care au
calitatea de pensionari, NU datoreaz CAS pentru veniturile din activiti
independente.
c)

Stabilirea i declararea CAS - venituri din activiti independente

Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente (sistem real
sau norme de venit) sunt obligate s efectueze n cursul anului pli anticipate cu titlu de
CAS care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza
declaraiei depuse de contribuabil.
In decizia de impunere, baza de calcul a CAS se evideniaz lunar, iar plata acestei
contribuii se efectueaz trimestrial, n 4 rate egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei
luni din fiecare trimestru.
Obligaiile de plat a CAS reprezentnd pli anticipate, determinate prin decizia
de impunere, se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contribuia individual (10,5%)
asupra bazelor de calcul.
ATENTIE! Totusi, contribuabilii POT OPTA pentru cota integral de CAS
corespunztoare condiiilor normale de munc, respectiv 26,3%. Opiunea se exercit prin
depunerea Declaratiei mentionate anterior la organul fiscal competent:
- pn la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se dorete
utilizarea cotei integrale de CAS, n cazul contribuabililor care au desfurat
activitate n anul precedent, respectiv
- n termen de 30 de zile de la nceperea activitii, n cazul contribuabililor care
ncep activitatea n cursul anului fiscal.
136

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Opiunea este obligatorie pentru contribuabil pentru ntreg anul fiscal, inclusiv
la regularizarea plilor anticipate, i se consider rennoit pentru fiecare an fiscal dac
contribuabilul NU solicit revenirea la cota individual de 10,5% prin depunerea unei
cereri la organul fiscal competent pn la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal
pentru care se dorete revenirea la cota individual de CAS.
Persoanele care n cursul anului fiscal i nceteaz activitatea, nu se mai
ncadreaz n categoria persoanelor care au obligaia plii CAS, precum i cele care intr
n suspendare temporar a activitii, au obligaia de a depune la organul fiscal declaratia
prin care inceteaza activitatea, n vederea recalculrii plilor anticipate.
Persoanele fizice care realizeaz venituri din drepturi de proprietate intelectual
pentru care impozitul pe venit se reine la surs, datoreaz CAS individuala n cursul
anului, sub forma plilor anticipate, pltitorii de venituri avnd obligaia calculrii,
reinerii i plii sumelor respective. Astfel, CAS se determina prin aplicarea cotei
individuale de 10,5% asupra diferenei dintre venitul brut i cheltuiala determinata
prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut. Contributia se reine i se plteste de
ctre pltitorul de venit, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care s-au
pltit veniturile, acestea fiind obligaii finale.
Incadrarea n plafonul lunar reprezentnd echivalentul a de 5 ori ctigul salarial
mediu brut se efectueaz de ctre pltitorul de venituri.
d)

Declararea i definitivarea CAS - venituri din activiti independente

Definitivarea CAS n cazul veniturilor determinate n sistem real se efectueaz n


baza Declaraiei 200 privind venitul realizat.
Obligaiile anuale de plat ale CAS se determin de organul fiscal competent, prin
decizie de impunere anual, prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale,
conform opiunii exprimate, asupra bazei de calcul, cu ncadrarea acesteia n plafonul
minim i maxim.
Diferenele de venit, precum i CAS aferent, stabilite n plus prin decizia de
impunere se repartizeaz pe lunile n care a fost desfurat activitatea.
Persoanele fizice care n anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul
plafonului minim nu datoreaz pli anticipate cu titlu de CAS. Cu toate acestea,
organul fiscal va determina obligatii anuale de plata a CAS prin decizie de impunere
anual si in cazul acestora, iar sumele reprezentnd baza de calcul i CAS aferent,
stabilite prin decizia de impunere, se repartizeaz pe lunile n care a fost desfurat
activitatea.
Plata CAS stabilit prin decizia de impunere anual se efectueaz n termen de cel
mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei. Repartizarea diferenelor de CAS care se
efectueaz n vederea calculrii prestaiilor acordate de sistemul public de pensii, conduc
la rentregirea bazei de calcul a CAS i NU determin stabilirea de obligaii fiscale
accesorii pentru plile anticipate.
137

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

2. Contribuia de asigurri sociale de sntate (CASS)


Din categoria persoanelor care au calitatea de contribuabili/pltitori de venit la
sistemul de asigurri sociale de sntate mentionam:
- cetenii romni cu domiciliul n ar;
- cetenii strini i apatrizii care au solicitat i au obinut prelungirea dreptului de
edere temporar ori au domiciliul n Romnia;
- cetenii statelor membre ale UE, Spaiului Economic European i Confederaiei
Elveiene care NU dein o asigurare ncheiat pe teritoriul altui stat membru care
produce efecte pe teritoriul Romniei, care au solicitat i obinut dreptul de a sta n
Romnia, pentru o perioad de peste 3 luni;
- persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora.
Urmtoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata CASS:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

femeile nsrcinate i luzele, dac nu


realizeaz venituri asupra crora se datoreaz
contribuia sau dac nivelul acestora este sub
valoarea salariului de baz minim brut pe ar,
lunar

femeile nsrcinate i luzele, dac nu


realizeaz venituri asupra crora se datoreaz
contribuia sau dac nivelul lunar al acestora
este sub valoarea salariului de baz minim brut
pe ar.
n cazul n care venitul lunar realizat
depete nivelul salariului de baz minim
brut pe ar, baza lunar de calcul a CASS o
reprezint numai partea de venit care
depete acest nivel. (NOU)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dintre categoriile de venituri pentru care se datoreaza CASS mentionam:


venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art.76;
venituri din pensii, definite conform art. 99;
venituri din activiti independente, definite conform art. 67;
venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite conform art. 83;
venituri din investiii, definite conform art. 91;
venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, definite la art. 103;
venituri din alte surse, definite conform art. 114 i 117;
indemnizaii de omaj;
indemnizaii pentru creterea copilului;
indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc, urmare unui accident de
munc sau unei boli profesionale.

Pentru aceste venituri se datoreaz CASS, chiar daca sunt realizate de persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat sau de catre persoanele fizice, ca urmare a
desfurrii activitii de creare de programe pentru calculator.
138

Suport de curs

a)

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Baza de calcul al CASS - venituri din salarii si asimilate

Baza de calcul al CASS n cazul persoanelor care realizeaz venituri din salarii
se regaseste la art 157 din Noul Cod fiscal si nu difera semnificativ de vechile prevederi.

Atentie! Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, in situaia


n care totalul veniturilor obtinute este mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul
salarial mediu brut , CASS individual se calculeaz n limita acestui plafon.
b)

Baza de calcul al CASS - venituri din pensii

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Pentru persoanele cu venituri din pensii care


depesc 740 lei, baza lunar de calcul al CASS
o reprezint numai partea de venit care
depete nivelul de 740 lei.

Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii,


baza lunar de calcul al CASS o reprezint
numai partea de venit care depete valoarea
unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal
respectiv (pentru 2015, valoarea punctului de
pensie este de 830,2 lei).

Pentru veniturile realizate incepand cu


1 ianuarie 2017, in situaia n care venitul
considerat baz de calcul depeste
valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu
brut, CASS individual se calculeaz n
limita acestui plafon. (NOU)

Persoanele fizice care realizeaz venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu
respectarea prevederilor legislaiei europene aplicabil n domeniul securitii sociale,
precum i a acordurilor privind sistemele de securitate social la care Romnia este parte,
au obligaia ca n termen de 30 de zile de la data ncadrrii n aceast categorie de
persoane, s declare la organul fiscal competent, venitul lunar din pensie, prin depunerea
Declaraiei 220 privind venitul estimat.
Pentru ncadrarea acestor persoane n categoria celor care realizeaz venituri din
pensii ce depesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal
respectiv, organul fiscal utilizeaz cursul de schimb BNR, din ziua precedent depunerii
Declaraiei 220.
c)

Baza de calcul al CASS alte venituri


Categorii de persoane

Baza lunara de calcul CASS

persoanele fizice care beneficiaz de drepturi


bneti lunare ce se suport din bugetul asigurrilor
pentru omaj
persoanele fizice care beneficiaz de indemnizaie
pentru creterea copilului

Indemnizaia de omaj (contribuia se


suport de la bugetul asigurrilor pentru
omaj i reprezint CASS individual)
Indemnizaia
pentru
creterea
copilului
Ajutorul social acordat (contribuia se
suport de la bugetul de stat)

persoanele fizice care beneficiaz de ajutor social


139

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

persoanele fizice care execut o pedeaps privativ


de libertate sau se afl n arest preventiv, precum
i pentru persoanele fizice care se afl n executarea
unei msuri educative ori de siguran privative de
libertate, respectiv persoanele fizice care se afl n
perioada de amnare sau de ntrerupere a executrii
pedepsei privative de libertate, dac nu au venituri,
personalul monahal al cultelor recunoscute, dac nu
realizeaz venituri din munc, pensie sau din alte
surse

d)

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Valoarea a 2 salarii minime brute pe


ar (contribuia se suport de la bugetul
de stat)
Valoarea a 2 salarii minime brute pe
ar (contribuia se suport de la bugetul
de stat)

Baza de calcul al CASS venituri din activiti independente

Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente in


sistem real, baza lunar de calcul al CASS este diferena pozitiv dintre venitul brut i
cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii independente, exclusiv cheltuielile
reprezentnd CASS.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente pe
norme de venit, baza lunar de calcul al CASS este valoarea anual a normei de venit,
raportat la numrul de luni n care a fost desfurat activitatea pe fiecare surs de
venit.
Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, baza lunar de
calcul nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut n
vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din drepturi de proprietate
intelectual, pentru care impozitul pe venit se reine la surs, baza lunar de calcul a
CASS o reprezint diferena dintre venitul brut i cota de cheltuieli forfetare de 40%.
Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, baza de calcul nu
poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut n vigoare n
luna pentru care se datoreaz contribuia.
Atentie! In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de
proprietate intelectual NU datoreaza CASS pentru aceste venituri, dac realizeaza
venituri din salarii, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, venituri din pensii mai
mici de 740 lei, venituri din PFA, II, profesii libere, venituri din activitati agricole.
e)

Baza de calcul al CASS venituri din activiti agricole, silvicultur


i piscicultur

Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole impuse la
norma de venit, baza lunar de calcul al CASS reprezint valoarea anual a normei de
venit, raportat la numrul de luni n care s-a desfurat activitatea.

140

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, baza nu poate fi mai


mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut n vigoare n anul pentru care
se stabilete contribuia.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din silvicultur i piscicultur,
baza lunar de calcul al CASS reprezint diferena pozitiv dintre venitul brut i
cheltuielile efectuate n scopul desfurrii activitii, exclusiv cheltuielile reprezentnd
CASS, raportat la numrul de luni n care s-a desfurat activitatea.
Pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, baza nu poate fi mai
mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut n vigoare n anul pentru care
se stabilete contribuia.
f)

Baza de calcul al CASS venituri din cedarea folosinei bunurilor

Baza lunar de calcul al CASS pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din
cedarea folosinei bunurilor, cu excepia celor care realizeaz venituri din arendarea
bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului, este, dupa caz:
- diferena dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat prin aplicarea
cotei de 40% asupra venitului brut;
- diferena pozitiv dintre venitul brut i cheltuielile efectuate n scopul realizrii
acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentnd CASS; sau
- valoarea anual a normei de venit, raportat la numrul de luni din anul fiscal
prevzut n contractul ncheiat ntre pri.
Baza de calcul NU poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial
mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Baza lunar de calcul al CASS pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din
arendarea bunurilor agricole n regim de reinere la surs a impozitului, este diferena
dintre venitul brut i cheltuiala deductibil determinat prin aplicarea cotei de 40%
asupra venitului brut i nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial
mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Declararea i definitivarea CASS
Pentru veniturile din activiti independente, din activiti agricole, silvicultur,
piscicultur, din asocieri fr personalitate juridic, precum i din cedarea folosinei
bunurilor, veniturile care reprezint baza lunar de calcul al CASS sunt cele din Declaraia
220 de venit estimat/norma de venit sau din Declaraia 200 privind venitul realizat, dup
caz.
Obligaiile anuale de plat a CASS se determin de organul fiscal competent, prin
decizia de impunere anual emisa, pe baza Declaraiilor depuse de contribuabil, prin
aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazelor de calcul, la determinarea crora nu se
iau n considerare pierderile fiscale anuale. Baza de calcul al CASS se evideniaz lunar
n decizia de impunere.

141

Suport de curs

g)

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Baza de calcul al CASS venituri din investiii i din alte surse

Pana la 31 decembrie 2016


Dividendele, fiind din punct de vedere fiscal incluse n categoria veniturilor din
investiii, sunt supuse CASS. Persoanele fizice care obin venituri din investiii datoreaz
CASS dac nu obin ntr-un an fiscal:
- venituri din salarii sau asimilate salariilor;
- venituri sub forma indemnizaiilor de omaj;
- venituri din pensii;
- venituri din activiti independente realizate de ntreprinztorii titulari ai unei
ntreprinderi individuale, membrii ntreprinderii familiale, persoanele cu statut
de PFA s desfoare activiti economice, persoanele care realizeaz venituri din
profesii libere (pentru 2016, cu exceptia drepturilor de proprietate intelectuala);
- venituri din activitile agricole, din cultivarea produselor agricole vegetale,
exploatarea pepinierelor viticole, pomicole i altele asemenea, creterea i
exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal,
n stare natural impuse pe baz de norme de venit, precum i cele pentru care
nu au fost stabilite norme de venit;
- veniturile din silvicultur i piscicultur;
- venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile
ncheiate potrivit Codului civil, precum i a contractelor de agent, venituri din
activitatea de expertiz contabil i tehnic, judiciar i extrajudiciar, venituri
obinute de o persoan fizic dintr-o asociere cu o persoan juridic contribuabil
care nu genereaza o persoan juridic;
- venituri din asocierile fr personalitate juridic.
Astfel, o persoan fizic este exceptat de la plata CASS asupra dividendelor
realizate, doar daca ntr-un an fiscal realizeaz i venituri de natura celor
menionate mai sus.

Dupa 1 ianuarie 2017


Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din dividende, baza lunar de
calcul al CASS reprezint totalul veniturilor brute din dividende, n bani sau n natur,
distribuite de persoanele juridice, realizate n cursul anului fiscal precedent, raportat
la cele 12 luni ale anului, i NU poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul
salarial mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din dobnzi, baza lunar de calcul
al CASS reprezint totalul veniturilor brute din dobnzi, realizate n cursul anului fiscal
precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, i nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5
ori ctigul salarial mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din investiii sub forma
ctigurilor din transferul titlurilor de valoare i orice alte operaiuni cu instrumente
financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum i din transferul aurului
financiar, baza lunar de calcul al CASS reprezint ctigul net anual, raportat la cele 12
142

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

luni ale anului de realizare a veniturilor, i nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori
ctigul salarial mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri impozabile din lichidarea unei
persoane juridice, inclusiv din reducerea de capital, baza lunar de calcul al CASS
reprezint totalul veniturilor impozabile distribuite de persoanele juridice, raportat la cele
12 luni ale anului, i nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu
brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
Pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din alte surse, baza lunar de
calcul al CASS reprezint totalul veniturilor brute prevzute la art. 114, 116 i art. 117 din
Noul Cod fiscal, realizate n cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale
anului. Baza lunar de calcul nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial
mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia.
ATENTIE! Pentru toate aceste persoane de mai sus, CASS se stabilete de organul
fiscal competent, prin decizia de impunere anual emisa, pe baza informaiilor din
Declaraia 200 privind venitul realizat sau din declaraiile privind calcularea i reinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum i pe baza informaiilor din
evidena fiscal, dup caz.
CASS se stabilete n anul urmtor celui n care au fost realizate veniturile, prin
aplicarea cotei individuale de contribuie de 5,5% asupra bazelor de calcul. Baza de calcul
al contribuiei de asigurri sociale de sntate se evideniaz lunar n decizia de impunere.
h)

Stabilirea CASS anuale (Art 179) incepand cu 1 ianuarie 2017

Organul fiscal competent are obligaia stabilirii CASS anuale datorat de


persoanele fizice care realizeaz, ntr-un an fiscal, venituri din urmtoarele categorii:
a) venituri din activiti independente;
b) venituri din activiti agricole, silvicultur, piscicultur;
c) venituri din asocierea cu o persoan juridic (impozit pe profit sau
microintreprindere);
d) venituri din cedarea folosinei bunurilor;
e) venituri din investiii;
f) venituri din alte surse.
CASS anual se stabilete, de organul fiscal competent, n anul urmtor celui de
realizare a veniturilor, prin decizie de impunere anual, pe baza informaiilor din
declaraiile fiscale privind veniturile realizate, precum i pe baza informaiilor din
evidena fiscal, dup caz.
Contribuia anual se calculeaz prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra
bazei anuale de calcul determinat ca sum a bazelor lunare de calcul asupra
crora se datoreaz CASS, aferente veniturilor de mai sus.
Baza anual de calcul NU poate fi mai mic dect valoarea a 12 salarii de baz
minime brute pe ar i nici mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu
brut nmulit cu 12 luni.
143

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul persoanelor fizice care realizeaz att venituri dintre cele prevzute mai
sus, ct i venituri din salarii sau asimilate salariilor, baza anual de calcul a CASS
utilizat la ncadrarea n plafonul minim prevzut se determin ca sum a tuturor
bazelor lunare de calcul asupra crora se datoreaz CASS.
Pe perioada n care persoanele fizice care realizeaz veniturile de mai sus se
ncadreaz n categoria persoanelor care au calitatea de pensionari, baza anual de calcul
NU se ncadreaz n plafonul minim.
n cazul n care baza anual de calcul este sub nivelul plafonului minim, organul
fiscal stabilete, prin decizia de impunere anual, CASS datorat la nivelul contribuiei
anuale aferent plafonului anual minim.
n cazul n care baza anual de calcul este mai mare dect plafonul maxim,
organul fiscal stabilete, prin decizia de impunere anual CASS datorat la nivelul
contribuiei anuale aferent plafonului anual maxim.
Sumele de plat stabilite prin decizia de impunere anual se pltesc n termen de
cel mult 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere, iar cele achitate n plus
se compenseaz sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedur fiscal.
CASS anual stabilit prin decizia de impunere anual se distribuie proporional cu
ponderea fiecrei baze de calcul n baza anual de calcul. CASS aferent fiecrei baze de
calcul, distribuit, se deduce potrivit prevederilor Titlului IV Impozitul pe venit.
i)

Stabilirea CASS pentru persoanele fara venituri

Asa cum am mai precizat, dintre categoriile de venituri pentru care se datoreaza
CASS mentionam:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art.76;
b) venituri din pensii, definite conform art. 99;
c) venituri din activiti independente, definite conform art. 67;
d) venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite conform art. 83;
e) venituri din investiii, definite conform art. 91;
f) venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, definite la art. 103;
g) venituri din alte surse, definite conform art. 114 i 117;
h) indemnizaii de omaj;
i) indemnizaii pentru creterea copilului;
j) indemnizaii pentru incapacitate temporar de munc, urmare unui accident de
munc sau unei boli profesionale.
Persoanele fizice care nu realizeaz venituri de natura celor de mai sus (art. 155
din Noul Cod fiscal) i nu se ncadreaz n categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuiei sau n categoriile de persoane pentru care plata contribuiei se suport din
alte surse, datoreaz, lunar, CASS i au obligaia s solicite nregistrarea la organul fiscal
competent, n termen de 15 zile de la data la care se ncadreaz n aceast categorie.

144

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Contribuia se calculeaz prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei de


calcul reprezentnd valoarea salariului minim brut pe ar i se datoreaz pe toat
perioada n care sunt ncadrate n aceast categorie.
Pentru persoanele fizice de mai sus care nu au realizat venituri pe o perioad mai
mare de 6 luni, i nu au efectuat plata contribuiei lunare pentru aceast perioad,
contribuia datorat pentru luna n care solicit nregistrarea, se calculeaz prin aplicarea
cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentnd valoarea a de 7 ori salariul minim
brut pe ar.
Dac perioada n care nu s-au realizat venituri este mai mic de 6 luni, i nu s-a
efectuat plata contribuiei lunare pentru aceast perioad, contribuia datorat pentru
luna n care solicit nregistrarea se stabilete proporional cu perioada respectiv.
Aceste persoanele fizice au obligaia s depun la organul fiscal competent, n
termen de 15 zile de la data la care se ncadreaz n aceast categorie, o declaraie n
vederea stabilirii obligaiilor de plat.
Organul fiscal competent stabilete CASS datorat de aceste persoane, pe baza
informaiilor din declaraia depusa de acestia i emite anual decizia de impunere.
Plata CASS stabilit prin decizia de impunere se efectueaz trimestrial, pn la data
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Pentru persoanele fizice care s-au inregistrat cu intarziere, plata CASS, datorat
pentru luna n care solicit nregistrarea, se efectueaz n termen de 30 de zile de la data
comunicrii deciziei de impunere.
Aceste persoanele care ncep s realizeze venituri de natura celor de mai sus (art.
155 din Noul Cod fiscal) sau se ncadreaz n categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuiei ori cu plata contribuiei suportat din alte surse, vor depune la organul fiscal
competent, n termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de
ncetare calitii de persoan fizic fr venituri, n vederea recalculrii CASS.
Modelul cererii se aprob prin ordin al preedintelui A.N.A.F. OUG 50/2015

3. Contribuia de asigurri pentru somaj (CFS)


Urmtoarele persoane au calitatea de contribuabili/pltitori de venit la sistemul de
asigurri pentru omaj:
a) cetenii romni, cetenii altor state sau apatrizii, pe perioada n care au
domiciliul sau reedina n Romnia, precum i cetenii romni, cetenii altor
state sau apatrizii care nu au domiciliul sau reedina n Romnia n condiiile
prevzute de legislaia european aplicabil n domeniul securitii sociale, precum
i n acordurile privind sistemele de securitate social la care Romnia este parte;
b) persoanele fizice i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora.
Contribuabilii/pltitorii de venit la sistemul de asigurri pentru omaj datoreaz
CFS pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor. Pentru aceste venituri se
datoreaz CFS, chiar daca sunt realizate de persoanele fizice cu handicap grav sau
145

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

accentuat sau de catre persoanele fizice, ca urmare a desfurrii activitii de creare de


programe pentru calculator.
Cotele de CFS sunt urmtoarele:
a) 0,5% - contribuia individual;
b) 0,5% - contribuia datorat de angajator.

4. Contribuia pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de


sntate (CCCI)
CCI este datorata pentru urmtoarele categorii de venituri:
a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor;
b) indemnizaiile de omaj;
c) indemnizaiile de incapacitate temporar de munc, urmare unui accident de
munc sau unei boli profesionale.
Pentru aceste venituri se datoreaz CCI, chiar daca sunt realizate de persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat sau de catre persoanele fizice, ca urmare a
desfurrii activitii de creare de programe pentru calculator.
Cota CCI este de 0,85%. Baza lunar de calcul a CCI nu poate fi mai mare dect
produsul dintre numrul asigurailor din luna pentru care se calculeaz contribuia i
valoarea corespunztoare a 12 salarii minime brute pe ar.

5. Contribuia de asigurare pentru accidente de munc i boli


profesionale (CAM)
CAM este datorata pentru urmtoarele categorii de venituri:
a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor;
b) indemnizaia de omaj primit de omeri pe toat durata efecturii practicii
profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii.
Cota CAM este cuprins ntre 0,15% i 0,85%, difereniat n funcie de clasa de risc,
conform legii. Prin excepie, cota CAM n cazul omerilor pe toat durata efecturii
practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii este de 1%.

6. Contribuia la Fondul de garantare pentru plata creanelor


salariale
Contribuabilii/pltitorii de venit la Fondul de garantare pentru plata creanelor
salariale, obligai la plata contribuiei sunt persoanele fizice i juridice, cu excepia
instituiilor publice, ce pot s angajeze for de munc pe baz de contract individual de
munc.
Entitatile de mai sus datoreaz aceasta contribuie pentru veniturile din salarii.
Pentru aceste venituri se datoreaz contributia, chiar daca sunt realizate de persoanele
fizice cu handicap grav sau accentuat sau de catre persoanele fizice, ca urmare a
desfurrii activitii de creare de programe pentru calculator.
Cota de contribuie, datorat de angajator, este de 0,25%.
146

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

7. Alte prevederi
Persoanele fizice care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor, i/sau
din activiti independente, att n Romnia, ct i pe teritoriul unui stat membru al
UE, al unui stat membru al Spaiului Economic European sau al Confederaiei Elveiene
pentru care autoritile competente ale acestor state stabilesc c, pentru veniturile
realizate n afara Romniei, legislaia aplicabil n domeniul contribuiilor sociale
obligatorii este cea din Romnia, au obligaia plii contribuiilor sociale, astfel:
a) persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor att n
Romnia, ct i n alte state membre ale UE, al unui stat membru al Spaiului
Economic European sau al Confederaiei Elveiene, datoreaz pentru veniturile din
afara Romniei toate contribuiile sociale;
b) persoanele care realizeaz venituri din desfurarea unei activiti independente
att n Romnia, ct i pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat membru al
Spaiului Economic European sau al Confederaiei Elveiene, datoreaz pentru
veniturile din afara Romniei CAS si CASS;
c) persoanele care realizeaz venituri din salarii sau asimilate salariilor n Romnia
i venituri din desfurarea unei activiti independente pe teritoriul unui stat
membru al UE, al unui stat membru al Spaiului Economic European sau al
Confederaiei Elveiene, datoreaz pentru veniturile din afara Romniei CAS si
CASS.
Pentru toate aceste persoane, baza lunar de calcul al contribuiilor sociale
obligatorii datorate pentru veniturile realizate n afara Romniei, este venitul realizat
declarat, pe fiecare categorie de venit, fara a se aplica plafonarea la 5 castiguri medii brute.
Persoanele care datoreaza doar CAS si CASS de mai sus au obligaia s se
nregistreze fiscal la organul fiscal competent, ca pltitor de contribuii sociale obligatorii,
n termen de 30 de zile de la data la care se ncadreaz n aceast categorie.
Pentru persoanele fizice de la pct a) de mai sus, contribuiile sociale obligatorii
datorate pentru veniturile din afara Romniei, se calculeaz, se rein, se declara i se
pltesc de ctre angajatorii acestora. Prin exceptie, persoanele fizice au obligaia de a
calcula, de a reine i plti contribuiile sociale obligatorii individuale i pe cele ale
angajatorului, numai dac exist un acord ncheiat n acest sens cu angajatorul.

8. Concluzii finale Contributii sociale


In continuare, am extras cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza
Titlul V Contribuii sociale obligatorii din Noul Cod fiscal:
a) includerea veniturilor din activitati independente in categoria asupra carora se aplica
contributia la asigurarile sociale (CAS), chiar daca se obtin si venituri de natura
salariala;
b) cadourile si tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intra in baza de calcul a
contributiilor sociale pentru TOTI salariatii, nu doar pentru copiii angajatilor;
147

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

c) pentru persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti independente n sistem
real, baza lunar de calcul al CAS, n cazul plilor anticipate, o reprezint echivalentul
a 35% din ctigul salarial mediu brut, urmand ca la regularizare sa se achite si
diferentele pana la nivelul plafonului maxim lunar echivalent a 5 salarii medii brute;
d) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectual pentru care impozitul pe venit
se reine la surs, baza lunar de calcul al CAS o reprezint diferena dintre venitul brut
i cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut i nu poate fi
mai mare dect echivalentul a de 5 ori ctigul salarial mediu brut, n vigoare n luna
pentru care se datoreaz contribuia;
e) obligaiile de plat a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contribuia individual
(10,5%) asupra bazelor de calcul, insa contribuabilii POT OPTA pentru cota integral
de CAS corespunztoare condiiilor normale de munc, respectiv 26,3%;
f) incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul veniturilor salariale, daca totalul veniturilor
obtinute lunar este mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut, CASS
individual se calculeaz n limita acestui plafon;
g) pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunar de calcul al CASS o reprezint
numai partea de venit care depete valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul
fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei;
h) pentru veniturile din pensii realizate incepand cu 1 ianuarie 2017, in situaia n care
venitul considerat baz de calcul depeste valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu
brut, CASS individual se calculeaz n limita acestui plafon;
i) incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul veniturilor din activiti independente, baza
lunar de calcul nu poate fi mai mare dect valoarea a de 5 ori ctigul salarial
mediu brut n vigoare n anul pentru care se stabilete contribuia;
j) incepand cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din drepturi de proprietate
intelectual in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii,
pensii sau alte activitati independente;
k) in anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate
intelectual sau din dividende NU datoreaza CASS pentru aceste venituri, dac obtin
venituri din salarii, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj, venituri din pensii mai
mici de 740 lei, venituri din PFA, II, profesii libere, venituri din activitati agricole;
l) incepand cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din dividende in baza calcul a CASS,
chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau activitati independente,
aplicandu-se insa plafonarea bazei lunare la 5 ctiguri salariale medii brute;
m) persoanele fizice care nu obtin venituri i nu se ncadreaz n categoriile de persoane
exceptate de la plata CASS, datoreaz, lunar, CASS i au obligaia s solicite nregistrarea
la organul fiscal competent;
n) incepand cu 1 ianuarie 2017, regularizarea anuala a CASS este efectuata astfel:
contribuia anual la asigurarile sociale de sanatate se calculeaz prin aplicarea cotei
individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinat ca sum a bazelor
lunare de calcul asupra crora se datoreaz CASS; baza anual de calcul NU poate fi
mai mic dect valoarea a 12 salarii de baz minime brute pe ar i nici mai mare dect
valoarea a de 5 ori ctigul salarial mediu brut nmulit cu 12 luni;
148

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

G. Impozite si taxe locale


1. Definitii
Noul Cod fiscal introduce modificari semnificative in ceea ce priveste modalitatea
de calcul a impozitului pe cladiri. De aceea, se impune introducerea unor definitii pentru
o serie de termeni utilizati:

Termen
activitate economic
cldire
(preluata din vechiul
Cod fiscal)
cldire-anex
cldire cu destinaie
mixt
cldire rezidenial
cldire
nerezidenial

Definitie
orice activitate care const n furnizarea de bunuri, servicii i lucrri pe o
pia
orice construcie situat deasupra solului i/sau sub nivelul acestuia,
indiferent de denumirea ori de folosina sa i care are una sau mai multe
ncperi ce pot servi la adpostirea de oameni, animale, obiecte,
produse, materiale, instalaii, echipamente i altele asemenea, iar
elementele structurale de baz ale acesteia sunt pereii i acoperiul,
indiferent de materialele din care sunt construite
cldiri situate n afara cldirii de locuit, precum: buctrii, grajduri,
pivnie, cmri, ptule, magazii, depozite, garaje i altele asemenea
cldire folosit att n scop rezidenial, ct i nerezidenial
construcie alctuit din una sau mai multe camere folosite pentru
locuit, cu dependinele, dotrile i utilitile necesare, care satisface
cerinele de locuit ale unei persoane sau familii
orice cldire care nu este rezidenial

Impozitele i taxele locale sunt clasificate dup cum urmeaz:

Inainte de 1 ianuarie 2016


a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dupa 1 ianuarie 2016

impozitul pe cldiri;
impozitul pe teren;
taxa asupra mijloacelor de transport;
taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor i autorizaiilor;
taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclam i publicitate;
impozitul pe spectacole;
taxa hotelier; (ELIMINAT)
taxe speciale;
alte taxe locale.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri;


impozitul pe teren i taxa pe teren;
impozitul pe mijloacele de transport;
taxa pentru eliberarea certificatelor,
avizelor i autorizaiilor;
taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclam i publicitate;
impozitul pe spectacole;
taxele speciale;
alte taxe locale.

Prevederile referitoare la taxa hoteliera NU se mai regasesc in continutul Noului


Cod fiscal, ceea ce inseamna ca incepand cu 1 ianuarie 2016 aceasta va fi eliminata.

149

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

2. Impozitul pe cldiri i taxa pe cldiri


Cu anumite exceptii, orice persoan care are n proprietate o cldire situat n
Romnia datoreaz anual impozit pentru acea cldire.
Pentru cldirile proprietate public sau privat a statului, ori a unitilor
administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n folosin,
oricror entiti, altele dect cele de drept public, se stabilete taxa pe cldiri, care
reprezint sarcina fiscal a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosin, n condiii similare impozitului pe cldiri.
Taxa pe cldiri se stabilete proporional cu perioada pentru care este
constituit dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin. Pe perioada
n care pentru o cldire se pltete taxa pe cldiri, nu se datoreaz impozitul pe
cldiri. (NOU)

2.1. Scutiri de la plata impozitului/taxei


Nu se datoreaz impozit/tax pe cldiri pentru:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

cldirile care sunt clasate ca monumente


istorice, de arhitectur sau arheologice, muzee
ori case memoriale, indiferent de titularul
dreptului de proprietate sau de administrare,
cu excepia ncperilor care sunt folosite pentru
activiti economice

Consiliile locale pot hotr s acorde


scutirea
sau
reducerea
(NOU)

-----

-----

cldirile care, prin destinaie, constituie lcauri


de cult, aparinnd cultelor religioase
recunoscute
oficial
n
Romnia
i
componentelor locale ale acestora, cu excepia
ncperilor care sunt folosite pentru activiti
economice
cldirile care constituie patrimoniul unitilor
i instituiilor de nvmnt de stat,

impozitului/taxei pe cldiri datorate pentru


cldirile care sunt clasate ca monumente
istorice, de arhitectur sau arheologice, muzee
ori case memoriale
cldirile aflate n proprietatea fundaiilor
nfiinate
prin
testament
constituite
conform legii, cu scopul de a ntreine,
dezvolta i ajuta instituii de cultur
naional, precum i de a susine aciuni cu
caracter umanitar, social i cultural. (NOU)
cldirile unei instituii sau uniti care
funcioneaz sub coordonarea Ministerului
Educaiei i Cercetrii tiinifice sau a
Ministerului Tineretului i Sportului,
precum i cldirile federaiilor sportive
naionale, cu excepia ncperilor care sunt
folosite pentru activiti economice (NOU)
cldirile care, prin destinaie, constituie lcauri
de cult, aparinnd cultelor religioase
recunoscute oficial i asociaiilor religioase
(NOU), precum i componentelor locale ale
acestora, cu excepia ncperilor folosite pentru
activiti economice
cldirile utilizate de unitile i instituiile de
nvmnt de stat, confesional sau particular,

150

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

confesional sau particular, autorizate s


funcioneze provizoriu ori acreditate, cu
excepia ncperilor care sunt folosite pentru
activiti economice

Lect univ dr Rapcencu Cristian

autorizate s funcioneze provizoriu ori


acreditate, cu excepia ncperilor care sunt
folosite pentru activiti economice care

genereaz alte venituri dect cele din


taxele de colarizare, servirea meselor
pentru precolari, elevi sau studeni i
cazarea acestora, precum i cldirile
utilizate de ctre cree (NOU)

cldirile din parcurile industriale, tiinifice i cldirile din parcurile industriale, parcurile
tehnologice
tiinifice i tehnologice, precum i cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu
respectarea legislaiei n materia ajutorului
de stat (NOU)
cldirile aferente infrastructurii feroviare
----publice sau infrastructurii metroului

(NOU)
cldirile care constituie patrimoniul Academiei cldirile Academiei Romne i ale fundaiilor
Romne, cu excepia ncperilor care sunt proprii nfiinate de Academia Romn,
folosite pentru activiti economice
n calitate de fondator unic, cu excepia
ncperilor care sunt folosite pentru activiti
economice
cldirile aferente capacitilor de producie
care sunt n sectorul pentru aprare cu
----respectarea legislaiei n materia ajutorului de
stat
cldirile
aflate
n
proprietatea
sau
coproprietatea veteranilor de rzboi, a
-----

vduvelor de rzboi i a vduvelor


nerecstorite ale veteranilor de rzboi

cldirea folosit ca domiciliu aflat n


proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat i a
persoanelor ncadrate n gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat i ai minorilor ncadrai n gradul I de
invaliditate

-----

cldirile care aparin organizaiilor cetenilor


aparinnd
minoritilor
naionale
din
Romnia, cu statut de utilitate public, cu
excepia ncperilor care sunt folosite pentru
activiti economice

cldirile aflate n proprietatea organizaiilor


cetenilor aparinnd minoritilor naionale
din Romnia, cu statut de utilitate public,

precum i cele nchiriate, concesionate


sau primite n administrare ori n
folosin de acestea de la o instituie sau
o autoritate public, cu excepia ncperilor
care sunt folosite pentru activiti economice

151

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

(NOU)
Conform art 456, alin 2) din Noul Cod fiscal, Consiliile locale pot hotr s acorde
scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe cldiri datorate pentru o serie de cldiri,
dintre care mentionam:
- cldirile utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile fr
scop lucrativ;
- cldirea nou cu destinaie de locuin, precum i cldirea cu destinaie de
locuin, realizat pe baz de credite, n conformitate cu OG nr.19/1994 privind
stimularea investiiilor pentru realizarea unor lucrri publice i construcii de
locuine, aprobat cu modificri prin Legea nr. 85/1995. n cazul nstrinrii
cldirii, scutirea de impozit NU se aplic noului proprietar al acesteia;
- cldirile afectate de calamiti naturale, pentru o perioad de pn la 5 ani,
ncepnd cu 1 ianuarie a anului n care s-a produs evenimentul;
- cldirea folosit ca domiciliu, aflat n proprietatea sau coproprietatea persoanelor
ale cror venituri lunare sunt mai mici dect salariul minim brut pe ar ori
constau n exclusivitate din indemnizaie de omaj sau ajutor social;
- cldirile la care proprietarii au executat pe cheltuial proprie lucrri de
intervenie pentru creterea performanei energetice, pe baza procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrrilor prin care se constat realizarea
msurilor de intervenie recomandate de ctre auditorul energetic n certificatul de
performan energetic sau, dup caz, n raportul de audit energetic.
Scutirea sau reducerea decisa de catre Consiliile locale de la plata
impozitului/taxei, se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune documentele justificative.
Impozitul pe cldirile aflate n proprietatea persoanelor fizice i juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat de cel
mult 6 luni n cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplic n
anul fiscal urmtor celui n care este ndeplinit aceast condiie. (NOU)
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cldiri se aplic
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dein documente justificative
emise pn la data de 31 ianuarie 2015 i care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autoritilor publice locale, pn la data de 29 februarie 2016.
(NOU)

2.2. Calculul impozitului pe cldiri - persoane fizice


Incepem cu precizarea ca au fost ELIMINATE prevederile conform carora
persoanele fizice care au n proprietate dou sau mai multe cldiri datoreaz un impozit
pe cldiri, majorat dup cum urmeaz:
a) cu 65% pentru prima cldire n afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cldire n afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cldire i urmtoarele n afara celei de la adresa de
domiciliu.
152

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

In acest subcapitol, ne vom referi la cele 3 situatii posibile:


a) cldiri rezideniale aflate n proprietatea persoanelor fizice;
b) cldiri nerezideniale aflate n proprietatea persoanelor fizice;
c) cldiri cu destinaie mixt aflate n proprietatea persoanelor fizice
Atentie! Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au n proprietate
cldiri nerezideniale sau cldiri cu destinaie mixt au obligaia s depun
declaraii pn la data de 29 februarie 2016 (31 martie 2016, conform OUG
50/2015), conform modelului aprobat prin OMFP n termen de 60 de zile de la data
publicrii n MOf a Noului Cod fiscal.
De asemenea, persoanele juridice au obligaia s depun declaraii privind
cldirile pe care le dein n proprietate i la data de 31 decembrie 2015, destinaia i
valoarea impozabil a acestora, pn la data de 29 februarie 2016 (31 martie 2016,
conform OUG 50/2015).
I. Cldiri rezideniale
Cota impozitului pe cladiri NU va mai fi fixa, aceasta putand fi decisa de fiecare
consiliu local in parte:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea Pentru cldirile rezideniale i cldirile-anex,


cotei de impozitare de 0,1% la valoarea aflate n proprietatea persoanelor fizice,
impozabil a cldirii
impozitul pe cldiri se calculeaz prin

aplicarea

unei cote cuprinse ntre


0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile
a cldirii. (NOU)
Cota impozitului pe cldiri se stabilete prin
hotrre a consiliului local. La nivelul
municipiului Bucureti, aceast atribuie revine
Consiliului General al Municipiului Bucureti.

Valoarea impozabil a cldirii (exprimat n lei) se determin prin nmulirea


suprafeei construite desfurate a acesteia (exprimat n metri ptrai) cu valoarea
impozabil corespunztoare, exprimat n lei/m2, din tabelul de mai jos.:

Valoarea impozabil
Tipul cladirii
A. Cldire cu cadre din
beton armat sau cu perei
exteriori din crmid ars

Cu instalaii de ap, canalizare,


electrice i nclzire
(condiii cumulative)
Inainte de 1
Dupa 1
ianuarie 2016
ianuarie 2016

935

1.000
(+7%)
153

- lei/m -

Fr instalaii de ap,
canalizare, electrice sau
nclzire
Inainte de 1
Dupa 1
ianuarie 2016 ianuarie 2016

555

600
(+8%)

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

sau din orice alte materiale


rezultate n urma unui
tratament termic i/sau
chimic
B. Cldire cu pereii
exteriori din lemn, din
piatr
natural,
din
crmid
nears,
din
vltuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic i/sau
chimic
C. Cldire-anex cu cadre
din beton armat sau cu
perei
exteriori
din
crmid ars sau din orice
alte materiale rezultate n
urma unui tratament termic
i/sau chimic
D. Cldire-anex cu pereii
exteriori din lemn, din
piatr
natural,
din
crmid
nears,
din
vltuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic i/sau
chimic
E. n cazul contribuabilului
care deine la aceeai adres
ncperi
amplasate
la
subsol, demisol i/sau la
mansard, utilizate ca
locuin, n oricare dintre
tipurile de cldiri prevzute
la lit.A-D
F. n cazul contribuabilului
care deine la aceeai adres
ncperi
amplasate
la
subsol, la demisol i/sau la
mansard, utilizate n alte
scopuri dect cel de
locuin, n oricare dintre
tipurile de cldiri prevzute
la lit.A-D

254

159

95

www.noutatifiscale.ro

300
(+18%)

200
(+26%)

125
(+31%)

Lect univ dr Rapcencu Cristian

159

143

63

200
(+26%)

175
(+22%)

75
(+19%)

75% din suma


care s-ar aplica
cldirii

75% din suma 75% din suma 75% din suma


care s-ar
care s-ar
care s-ar aplica
aplica cldirii aplica cldirii
cldirii

50% din suma


care s-ar aplica
cldirii

50% din suma 50% din suma 50% din suma


care s-ar
care s-ar
care s-ar aplica
aplica cldirii aplica cldirii
cldirii

Coeficientii de corecie corespunztori rangului localitii i zonei n care sunt


amplasate cldirile, cu care se ajusteaza valoarea impozabil a acestora, raman
nemodificati.
In continuare va prezentam alte modificari semnificative cu privire la modul in
care se calculeaza impozitul pe cladirile rezidentiale:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Suprafaa construit desfurat a unei cldiri Suprafaa construit desfurat a unei cldiri
se determin prin nsumarea suprafeelor se determin prin nsumarea suprafeelor
seciunilor tuturor nivelurilor cldirii, inclusiv seciunilor tuturor nivelurilor cldirii, inclusiv
154

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la


subsol, exceptnd suprafeele podurilor care nu
sunt utilizate ca locuin i suprafeele scrilor
i teraselor neacoperite.
Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu
pot fi efectiv msurate pe conturul exterior,
atunci suprafaa construit desfurat a
cldirii se determin prin nmulirea
suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de
transformare de 1,20.
n cazul cldirii utilizate ca locuin, a crei
suprafa construit depete 150 de metri
ptrai, valoarea impozabil a acesteia se
majoreaz cu cte 5% pentru fiecare 50
metri ptrai sau fraciune din acetia. -

Lect univ dr Rapcencu Cristian

ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la


subsol sau la mansard (NOU), exceptnd
suprafeele podurilor neutilizate ca locuin, ale
scrilor i teraselor neacoperite.
Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu
pot fi efectiv msurate pe conturul exterior,
atunci suprafaa construit desfurat a
cldirii se determin prin nmulirea
suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de
transformare de 1,4. (NOU)

-----

(ELIMINAT)
Valoarea impozabil a cldirii se reduce n Valoarea impozabil a cldirii se reduce n
funcie de anul terminrii acesteia, astfel:
funcie de anul terminrii acesteia, astfel:
a) cu 20%, pentru cldirea care are o vechime a) cu 50%, pentru cldirea care are o
de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a
vechime de peste 100 de ani la data de 1
anului fiscal de referin;
ianuarie a anului fiscal de referin;
b) cu 10%, pentru cldirea care are o vechime
(NOU)
cuprins ntre 30 de ani i 50 de ani b) cu 30%, pentru cldirea care are o
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal
vechime cuprins ntre 50 de ani i 100
de referin.
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referin;
c) cu 10%, pentru cldirea care are o vechime
cuprins ntre 30 de ani i 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal
de referin.
n cazul cldirii la care au fost executate lucrri n cazul cldirii la care au fost executate lucrri
de renovare major, din punct de vedere fiscal, de renovare major, din punct de vedere fiscal,
anul terminrii se actualizeaz, astfel c acesta anul terminrii se actualizeaz, astfel c acesta
se consider ca fiind cel n care a fost efectuat se consider ca fiind cel n care a fost efectuat
recepia la terminarea lucrrilor.
recepia la terminarea lucrrilor.
Anul terminrii se actualizeaz n condiiile n Anul terminrii se actualizeaz n condiiile n
care, la terminarea lucrrilor de renovare care, la terminarea lucrrilor de renovare
major, valoarea cldirii crete cu cel puin major, valoarea cldirii crete cu cel
25% fa de valoarea acesteia la data nceperii puin 50% fa de valoarea acesteia la data
executrii lucrrilor.
nceperii executrii lucrrilor.

II. Cldiri nerezideniale (NOU)


Conform art 458 din Noul Cod fiscal, pentru cldirile nerezideniale aflate n
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote
cuprinse ntre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi:

155

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

a) valoarea final a lucrrilor de construcii, n cazul cldirilor noi, construite n


ultimii 5 ani anteriori anului de referin;
b) valoarea cldirilor care rezult din actul prin care se transfer dreptul de
proprietate, n cazul cldirilor dobndite n ultimii 5 ani anteriori anului de
referin;
c) valoarea rezultat dintr-un raport de evaluare ntocmit de un evaluator autorizat
n ultimii 5 ani anteriori anului de referin.
Cota impozitului pe cldiri se stabilete prin hotrre a consiliului local, iar la
nivelul municipiului Bucureti, aceast atribuie revine Consiliului General al Municipiului
Bucureti.
Pentru cldirile nerezideniale aflate n proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activiti din domeniul agricol, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cldirii.
n cazul n care valoarea cldirii nu poate fi calculat, impozitul se calculeaz
prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate ca si cand cladirea ar fi
fost rezidentiala.
III. Cldiri cu destinaie mixt (NOU)
n cazul cldirilor cu destinaie mixt aflate n proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculeaz prin nsumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosit n
scop rezidenial cu impozitul determinat pentru suprafaa folosit n scop
nerezidenial.

n cazul n care la adresa cldirii este nregistrat un domiciliu fiscal la


care nu se desfoar nicio activitate economic, impozitul se calculeaz
conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale.

Dac suprafeele folosite n scop rezidenial i cele folosite n scop nerezidenial nu


pot fi evideniate distinct, se aplic urmtoarele reguli:
a) n cazul n care la adresa cldirii este nregistrat un domiciliu fiscal la care NU se
desfoar nicio activitate economic, impozitul se calculeaz conform regulilor
aplicabile cladirilor rezidentiale;
b) n cazul n care la adresa cldirii este nregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfoar activitatea economic, iar cheltuielile cu utilitile sunt
nregistrate n sarcina persoanei care desfoar activitatea economic,
impozitul pe cldiri se calculeaz conform regulilor aplicabile cladirilor
nerezidentiale.

2.3. Calculul impozitului/taxei pe cldiri - persoane juridice


Cota impozitului/taxei pe cldiri se stabilete prin hotrre a consiliului local, iar la
nivelul municipiului Bucureti, aceast atribuie revine Consiliului General al Municipiului
Bucureti. Iata principalele modificari:
156

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea


unei cote de impozitare cuprinse ntre 0,25%
i 1,50% inclusiv, asupra valorii de inventar a
cldirii.

Pentru cldirile rezideniale, impozitul/taxa


pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote
cuprinse ntre 0,08%-0,2% asupra valorii
impozabile a cldirii.
Pentru cldirile nerezideniale, impozitul/
taxa pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei
cote cuprinse ntre 0,2% - 1,3%, inclusiv,
asupra valorii impozabile a cldirii.
Pentru cldirile nerezideniale utilizate
pentru activiti din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe cldiri se calculeaz prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a cldirii.

n cazul cldirilor cu destinaie mixt,


impozitul se determin prin nsumarea
impozitului calculat pentru suprafaa folosit n
scop rezidenial cu impozitul calculat pentru
suprafaa folosit n scop nerezidenial.
Valoarea de inventar a cldirii este valoarea de Valoarea impozabil a cldirilor este valoarea
intrare a cldirii n patrimoniu, nregistrat n de la 31 decembrie a anului anterior celui
contabilitatea proprietarului cldirii.
pentru care se datoreaz impozitul/taxa i
poate fi:
a) ultima valoare impozabil nregistrat n
evidenele organului fiscal;
b) valoarea rezultat dintr-un raport de
evaluare ntocmit de un evaluator
autorizat;
c) valoarea final a lucrrilor de construcii, n
cazul cldirilor noi, construite n cursul
anului fiscal anterior;
d) valoarea cldirilor care rezult din actul
prin care se transfer dreptul de
proprietate, n cazul cldirilor dobndite n
cursul anului fiscal anterior;
e) n cazul cldirilor care sunt finanate n
baza unui contract de leasing financiar,
valoarea rezultat dintr-un raport de
evaluare ntocmit de un evaluator
autorizat;
f) n cazul cldirilor pentru care se datoreaz
taxa pe cldiri, valoarea nscris n
contabilitatea proprietarului cldirii i
comunicat concesionarului, locatarului,
titularului dreptului de administrare sau de
folosin, dup caz.
157

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

n cazul cldirii la care au fost executate lucrri


de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, de ctre locatar, din
punct de vedere fiscal, acesta are obligaia s
comunice locatorului valoarea lucrrilor
executate pentru depunerea unei noi declaraii
fiscale, n termen de 30 de zile de la data
terminrii lucrrilor respective. (ELIMINAT)
In cazul unei cldiri a crei valoare a fost
recuperat integral pe calea amortizrii,
valoarea impozabil se reduce cu 15%.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

-----

-----

(ELIMINAT)
n cazul unei cldiri care a fost reevaluat,
valoarea impozabil este valoarea contabil
rezultat n urma reevalurii, nregistrat ca
atare n contabilitatea proprietarului.
n cazul unei cldiri care nu a fost
reevaluat, cota impozitului pe cldiri se
stabilete de consiliul local/Consiliul General al
Municipiului Bucureti ntre:
a) 10% i 20% pentru cldirile care nu
au fost reevaluate n ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referin;
b) 30% i 40% pentru cldirile care nu
au fost reevaluate n ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referin .

Valoarea impozabil a cldirii se actualizeaz


o dat la 3 ani pe baza unui raport de evaluare
a cldirii ntocmit de un evaluator autorizat.
Aceasta obligatie NU se aplic n cazul
cldirilor care aparin persoanelor fa de
care a fost pronunat o hotrre definitiv
de declanare a procedurii falimentului.

(NOU)
n cazul n care proprietarul cldirii NU a
actualizat valoarea impozabil a cldirii n
ultimii 3 ani anteriori anului de referin, cota
impozitului/taxei pe cldiri este 5%.
n cazul n care proprietarul cldirii pentru care
se datoreaz taxa pe cldiri NU a actualizat
valoarea impozabil n ultimii 3 ani anteriori
anului de referin, diferena de tax fa de
cea stabilit conform regulilor aplicabile
cladirilor rezidentiale sau nerezidentiale va fi
datorat de proprietarul cldirii.

2.4. Declararea, dobndirea, nstrinarea i modificarea cldirilor


Inainte de 1 ianuarie 2016
n cazul unei cldiri care a fost dobndit sau construit de o persoan n cursul
anului, impozitul pe cldire se datoreaz de ctre persoana respectiv cu ncepere de la
data de nti a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost dobndit sau construit.
n cazul unei cldiri care a fost nstrinat, demolat sau distrus, dup caz, n
cursul anului, impozitul pe cldire nceteaz a se mai datora de persoana respectiv cu
ncepere de la data de nti a lunii urmtoare celei n care cldirea a fost nstrinat,
demolat sau distrus.
n cazul extinderii, mbuntirii, distrugerii pariale sau al altor modificri aduse
unei cldiri existente, impozitul pe cldire se recalculeaz ncepnd cu data de nti a
lunii urmtoare celei n care a fost finalizat modificarea.
158

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

DUPA 1 ianuarie 2016


Conform art 461 din Noul Cod fiscal, impozitul pe cldiri este datorat pentru
ntregul an fiscal de persoana care are n proprietate cldirea la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.
n cazul dobndirii sau construirii unei cldiri n cursul anului, proprietarul
acesteia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz
teritorial de competen se afl cldirea, n termen de 30 de zile de la data dobndirii i
datoreaz impozit pe cldiri ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul n care dreptul de proprietate asupra unei cldiri este transmis n cursul
unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deine dreptul de proprietate
asupra cldirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului n care se
nstrineaz.
n cazul extinderii, mbuntirii, desfiinrii pariale sau al altor modificri aduse
unei cldiri existente, inclusiv schimbarea integral sau parial a folosinei, precum i n
cazul reevalurii unei cldiri, care determin creterea sau diminuarea impozitului,
proprietarul are obligaia s depun o nou declaraie de impunere la organul fiscal local
n a crui raz teritorial de competen se afl cldirea, n termen de 30 de zile de la data
modificrii respective i datoreaz impozitul pe cldiri determinat n noile condiii
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul desfiinrii unei cldiri, proprietarul are obligaia s depun o nou
declaraie de impunere la organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen se
afl cldirea, n termen de 30 de zile de la data demolrii sau distrugerii i nceteaz
s datoreze impozitul ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor, inclusiv
n cazul cldirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaie de desfiinare.
Dac ncadrarea cldirii n funcie de rangul localitii i zon se modific n
cursul unui an sau n cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe cldiri, impozitul se calculeaz conform noii situaii ncepnd cu data de
1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul cldirilor la care se constat diferene ntre suprafeele nscrise n actele de
proprietate i situaia real rezultat din msurtorile executate n condiiile Legii
cadastrului i a publicitii imobiliare nr.7/1996, pentru determinarea sarcinii
fiscale se au n vedere suprafeele care corespund situaiei reale, dovedite prin
lucrri de cadastru.
Datele rezultate din lucrrile de cadastru se nscriu n evidenele fiscale, n registrul
agricol, precum i n cartea funciar, iar impozitul se calculeaz conform noii situaii
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care se nregistreaz la
organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anex la declaraia fiscal.

159

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul unei cldiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
ntreaga durat a acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe cldiri se datoreaz de locatar, ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor celui n care a fost ncheiat contractul;
b) n cazul ncetrii contractului de leasing, impozitul pe cldiri se datoreaz de
locator, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor ncheierii procesuluiverbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atest intrarea
bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) att locatorul, ct i locatarul au obligaia depunerii declaraiei fiscale la organul
fiscal local n a crui raz de competen se afl cldirea, n termen de 30 de zile de
la data finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atest intrarea bunului n
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing, nsoit de o copie
a acestor documente.

Taxa pe cladiri
Taxa pe cldiri se datoreaz pe perioada valabilitii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin. n cazul
contractelor care prevd perioade mai mici de un an, taxa se datoreaz proporional
cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, nchiriere,
administrare ori folosin.
Persoana care datoreaz taxa pe cldiri are obligaia s depun o declaraie la
organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl cldirea, pn la data
de 25 a lunii urmtoare celei n care intr n vigoare contractul prin care se acord
dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin, la care anexeaz o copie a
acestui contract.
n cazul unei situaii care determin modificarea taxei pe cldiri datorate,
persoana care datoreaz taxa pe cldiri are obligaia s depun o declaraie la organul
fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl cldirea, pn la data de 25 a
lunii urmtoare celei n care s-a nregistrat situaia respectiv.

ATENTIE!
Impozitul pe cladiri se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31
martie i 30 septembrie inclusiv.
Taxa pe cldiri se pltete lunar, pn la data de 25 a lunii urmtoare fiecrei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, nchiriere, administrare ori folosin.

3. Impozitul pe teren i taxa pe teren


Cu anumite exceptii, orice persoan care are n proprietate teren situat n
Romnia datoreaz pentru acesta un impozit anual.
Pentru terenurile proprietate public sau privat a statului ori a unitilor
administrativ-teritoriale, concesionate, nchiriate, date n administrare ori n
folosin, dup caz, se stabilete taxa pe teren care reprezint sarcina fiscal a
160

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin, n


condiii similare impozitului pe teren.
Taxa pe teren se pltete proporional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesionare, nchiriere, administrare ori folosin, iar pe perioada n care
pentru un teren se pltete taxa pe teren, NU se datoreaz impozitul pe teren.

3.1. Scutiri de la plata impozitului/taxei


Nu se datoreaz impozit/tax pe teren pentru:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

terenul aferent unei cldiri, pentru


suprafaa de teren care este acoperit de
o cldire - ELIMINAT

-----

orice teren deinut, administrat sau folosit de


ctre o instituie public, cu excepia
suprafeelor
folosite
pentru
activiti
economice.

-----

-----

-----

-----

-----

-----

terenurile aflate n proprietatea public sau


privat a statului sau a unitilor
administrativ-teritoriale,
cu
excepia
suprafeelor folosite pentru activiti
economice sau agrement. (NOU)
terenurile aflate n domeniul privat al statului
concesionate, nchiriate, date n administrare
ori n folosin, dup caz, instituiilor publice cu
finanare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora. (NOU)
terenurile fundaiilor nfiinate prin testament,
constituite conform legii, cu scopul de a
ntreine, dezvolta i ajuta instituii de cultur
naional, precum i de a susine aciuni cu
caracter umanitar, social i cultural. (NOU)
terenurile pe care sunt amplasate elementele
infrastructurii feroviare publice, precum i
cele ale metroului. (NOU)
terenurile Academiei Romne i ale
fundaiilor proprii nfiinate de Academia
Romn, n calitate de fondator unic, cu
excepia terenurilor care sunt folosite
pentru activiti economice. (NOU)
terenurile
aflate
n
proprietatea
sau
coproprietatea veteranilor de rzboi, a
vduvelor de rzboi i a vduvelor
nerecstorite ale veteranilor de rzboi. (NOU)
terenul aferent cldirii de domiciliu, aflat n
proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat i a
persoanelor ncadrate n gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanilor

161

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

legali ai minorilor cu handicap grav sau


accentuat i ai minorilor ncadrai n gradul I de
invaliditate. (NOU)
orice teren al unui cult religios recunoscut de terenurile aparinnd cultelor religioase
lege i al unei uniti locale a acestuia, cu recunoscute oficial i asociaiilor religioase,
personalitate juridica
precum i componentelor locale ale acestora,

cu excepia suprafeelor care sunt


folosite pentru activiti economice.
orice teren al unei instituii de nvmnt terenurile utilizate de unitile i instituiile de
preuniversitar i universitar,
provizoriu sau acreditat

autorizat nvmnt de stat, confesional sau particular,


autorizate s funcioneze provizoriu ori
acreditate, cu excepia suprafeelor care

sunt folosite pentru activiti economice


care genereaz alte venituri dect cele
din taxele de colarizare, servirea
meselor pentru precolari, elevi sau
studeni i cazarea acestora, precum i
cldirile utilizate de ctre cree.
orice teren al unei uniti sanitare de interes terenurile unitilor sanitare publice, cu
naional care nu a trecut n patrimoniul excepia suprafeelor folosite pentru
autoritilor locale
activiti economice
terenurile care prin natura lor i nu prin
destinaia dat sunt improprii pentru
agricultur sau silvicultur, orice terenuri
ocupate de iazuri, bli, lacuri de acumulare
sau ci navigabile (ELIMINAT), cele folosite
pentru activitile de aprare mpotriva
inundaiilor,
gospodrirea
apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de ap, cele folosite ca
zone de protecie definite n lege, precum i
terenurile utilizate pentru exploatrile din
subsol, ncadrate astfel printr-o hotrre a
consiliului local, n msura n care nu afecteaz
folosirea suprafeei solului

terenurile folosite pentru activitile de aprare


mpotriva inundaiilor, gospodrirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la
exploatarea resurselor de ap, cele folosite ca
zone de protecie definite n lege, precum i
terenurile utilizate pentru exploatrile din
subsol, ncadrate astfel printr-o hotrre a
consiliului local, n msura n care nu afecteaz
folosirea suprafeei solului
terenurile care prin natura lor i nu prin
destinaia dat sunt improprii pentru
agricultur sau silvicultur

terenurile din jurul pistelor reprezentnd zone terenurile ocupate de piste i terenurile
de siguran
din jurul pistelor reprezentnd zone de
siguran
terenurile parcurilor industriale, tiinifice i terenurile din parcurile industriale, parcurile
tehnologice
tiinifice i tehnologice, precum i cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu
respectarea legislaiei n materia ajutorului de
stat.

162

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

(NOU)
Conform art 464, alin 2) din Noul Cod fiscal, Consiliile locale pot hotr s acorde
scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru o serie de terenuri,
dintre care mentionam:
- terenurile utilizate de organizaii nonprofit folosite exclusiv pentru activitile
fr scop lucrativ;
- terenurile aparinnd asociaiilor i fundaiilor folosite exclusiv pentru activitile
fr scop lucrativ;
- terenul situat n extravilanul localitilor, pe o perioad de 5 ani ulteriori celui n
care proprietarul efectueaz intabularea n cartea funciar pe cheltuial proprie;
- terenurile afectate de calamiti naturale, pentru o perioad de pn la 5 ani;
- terenurile aflate n proprietatea persoanelor ale cror venituri lunare sunt mai
mici dect salariul minim brut pe ar ori constau n exclusivitate din
indemnizaie de omaj sau ajutor social.
Scutirea sau reducerea decisa de catre Consiliile locale de la plata
impozitului/taxei, se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune documentele justificative.
Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice si
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durat de cel mult 6 luni
n cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplic n anul fiscal
urmtor celui n care este ndeplinit aceast condiie. (NOU)
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplic
ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dein documente justificative
emise pn la data de 31 ianuarie 2015 i care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autoritilor publice locale, pn la data de 29 februarie 2016.
(NOU)

3.2. Calculul impozitului/taxei pe teren


Daca in cazul cladirilor, Noul Cod fiscal prevede reguli diferite in cazul persoanelor
fizice si al celor juridice, impozitul/taxa pe teren se calculeaza in mod similar atat pentru
persoane fizice, cat si pentru cele juridice.
Impozitul/taxa pe teren se stabilete lund n calcul suprafaa terenului, rangul
localitii n care este amplasat terenul, zona i categoria de folosin a terenului, conform
ncadrrii fcute de consiliul local.

Teren intravilan
n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la categoria
de folosin terenuri cu construcii, precum i terenul nregistrat n registrul agricol la
alt categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii n suprafa de pn
2
la 400 m , inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei
163

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

terenului, exprimat n hectare, cu suma prevzut la art 465, alin (2) din Noul Cod fiscal
pe ranguri de localitati si zona in cadrul localitatii.
Inainte de 1 ianuarie 2016, aceste sume erau fixe, insa in Noul Cod fiscal se prevad
intervale de valori, nivelul impozitului pe teren fiind stabilit prin hotrre a consiliului
local, iar la nivelul municipiului Bucureti, de catre Consiliului General al Municipiului
Bucureti.
n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt
categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii, pentru suprafaa care
2

depete 400 m , impozitul/taxa pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei


terenului, exprimat n hectare, cu suma prevzut la art 465, alin (4) din Noul Cod fiscal
(in functie de categoria de folosinta), iar acest rezultat se nmulete cu coeficientul de
corecie in functie de rangul localitatii.

Teren extravilan

n cazul unui teren amplasat n extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilete prin


nmulirea suprafeei terenului, exprimat n hectare, cu suma prevzut la art 465, alin
(7) din Noul Cod fiscal, nmulit cu un coeficient de corecie.

3.3. Declararea i datorarea impozitului i a taxei pe teren


Inainte de 1 ianuarie 2016
Pentru un teren dobndit de o persoan n cursul unui an, impozitul pe teren se
datoreaz de la data de nti a lunii urmtoare celei n care terenul a fost dobndit.
Pentru orice operaiune juridic efectuat de o persoan n cursul unui an, care are
ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana nceteaz a
mai datora impozitul pe teren ncepnd cu prima zi a lunii urmtoare celei n care a fost
efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
Dac ncadrarea terenului n funcie de poziie i categorie de folosin se
modific n cursul unui an sau n cursul anului intervine un eveniment care modific
impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modific ncepnd cu data de nti a
lunii urmtoare celei n care a intervenit modificarea.
Dac n cursul anului se modific rangul unei localiti, impozitul pe teren se
modific pentru ntregul teren situat n intravilan corespunztor noii ncadrri a localitii,
ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a intervenit aceast
modificare.

DUPA 1 ianuarie 2016


Conform art 466 din Noul Cod fiscal, impozitul pe teren este datorat pentru
ntregul an fiscal de persoana care are n proprietate terenul la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.
n cazul dobndirii unui teren n cursul anului, proprietarul acestuia are obligaia
s depun o nou declaraie de impunere la organul fiscal local n a crui raz teritorial

164

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

de competen se afl terenul, n termen de 30 de zile de la data dobndirii i datoreaz


impozit pe teren ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul n care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis n cursul
unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deine dreptul de

proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior


anului n care se nstrineaz.

Dac ncadrarea terenului n funcie de rangul localitii i zon se modific n


cursul unui an sau n cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea
impozitului pe teren, impozitul se calculeaz conform noii situaii ncepnd cu
data de 1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul modificrii categoriei de folosin a terenului, proprietarul acestuia are
obligaia s depun o nou declaraie de impunere la organul fiscal local n a crui raz
teritorial de competen se afl terenul, n termen de 30 de zile de la data modificrii
folosinei i datoreaz impozitul pe teren conform noii situaii ncepnd cu data de 1
ianuarie a anului urmtor.
n cazul terenurilor la care se constat diferene ntre suprafeele nscrise n
actele de proprietate i situaia real rezultat din msurtorile executate n condiiile
Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr.7/1996, pentru determinarea sarcinii fiscale
se au n vedere suprafeele care corespund situaiei reale, dovedite prin lucrri de
cadastru.
Datele rezultate din lucrrile de cadastru se nscriu n evidenele fiscale, n registrul
agricol, precum i n cartea funciar, iar impozitul se calculeaz conform noii
situaii ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care se
nregistreaz la organul fiscal local lucrarea respectiv, ca anex la declaraia fiscal.
n cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
ntreaga durat a acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datoreaz de locatar, ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor celui n care a fost ncheiat contractul;
b) n cazul n care contractul de leasing financiar nceteaz altfel dect prin ajungerea
la scaden, impozitul pe teren se datoreaz de locator, ncepnd cu data de 1
ianuarie a anului urmtor celui n care terenul a fost predat locatorului prin
ncheierea procesului-verbal de predare primire a bunului sau a altor documente
similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
c) att locatorul, ct i locatarul au obligaia depunerii declaraiei fiscale la organul
fiscal local n a crui raz de competen se afl terenul, n termen de 30 de zile de
la data finalizrii contractului de leasing sau a ncheierii procesului-verbal de
predare a bunului sau a altor documente similare care atest intrarea bunului n
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing nsoit de o copie a
acestor documente.
165

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Taxa pe teren
Taxa pe teren se datoreaz pe perioada valabilitii contractului prin care se
constituie dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin. n cazul
contractelor care prevd perioade mai mici de un an, taxa se datoreaz proporional cu
intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, nchiriere, administrare
ori folosin.
Persoana care datoreaz taxa pe teren are obligaia s depun o declaraie la
organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen se afl terenul, pn la data de
25 a lunii urmtoare celei n care intr n vigoare contractul prin care se acord dreptul
de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin, la care anexeaz o copie a acestui
contract.
n cazul unei situaii care determin modificarea taxei pe teren datorate, persoana
care datoreaz taxa pe teren are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n
a crui raz teritorial de competen se afl terenul, pn la data de 25 a lunii
urmtoare celei n care s-a nregistrat situaia respectiv.

ATENTIE!
Impozitul pe teren se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31
martie i 30 septembrie inclusiv.
Taxa pe teren se pltete lunar, pn la data de 25 a lunii urmtoare fiecrei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, nchiriere, administrare ori folosin. (NOU)

4. Impozitul pe mijloacele de transport


Orice persoan care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie
nmatriculat/nregistrat n Romnia datoreaz un impozit anual pentru mijlocul de
transport, cu anumite excepii. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz pe
perioada ct mijlocul de transport este nmatriculat sau nregistrat n Romnia.
In continuare am extras cateva situatii in care NU se datoreaz impozitul pe
mijloacele de transport: (NOU)
- autovehiculele acionate electric;
- mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenii n situaii de
urgen;
- autovehiculele second-hand nregistrate ca stoc de marf i care nu sunt utilizate
n folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de
leasing;
- mijloacele de transport aflate n proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau
invaliditate, aflate n proprietatea sau coproprietatea reprezentanilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat i ai minorilor ncadrai n gradul I de
invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
- mijloacele de transport ale organizaiilor care au ca unic activitate acordarea
gratuit de servicii sociale n uniti specializate care asigur gzduire, ngrijire
social i medical, asisten, ocrotire, activiti de recuperare, reabilitare i
166

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

reinserie social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vrstnice,


precum i pentru alte persoane aflate n dificultate, n condiiile legii.
Consiliile locale pot hotr s acorde scutirea sau reducerea impozitului pe
mijloacele de transport agricole utilizate efectiv n domeniul agricol. Scutirea sau
reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv n
domeniul agricol, se aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care persoana depune documentele justificative. (NOU)
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se
aplic ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dein documente
justificative emise pn la data de 31 ianuarie 2015 i care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autoritilor publice locale, pn la data de 29
februarie 2016. (NOU)

Calculul impozitului
Modul de calcul al impozitul pe mijloacele de transport ramane acelasi. Astfel,
impozitul se calculeaz n funcie de tipul mijlocului de transport si de capacitatea
3
cilindric a acestuia, prin nmulirea fiecrei grupe de 200 cm sau fraciune din aceasta cu
suma corespunztoare prevazuta la art 470, alin (2) din Noul Cod fiscal.
n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum
50%, conform hotrrii consiliului local. (NOU)
Pentru urmatoarele categorii de autovehicule, impozitul se determina dupa
aceleasi reguli ca si in vechiul Cod fiscal:
- autovehiculele de transport de marf cu masa total autorizat egal sau mai mare
de 12 tone;
- pentru combinaiile de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marf cu masa total maxim autorizat egal sau mai mare de 12
tone;
- remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaie de
autovehicule:
- mijloacele de transport pe ap.

Declararea i datorarea impozitului pe mijloacele de transport


Inainte de 1 ianuarie 2016 - ELIMINAT
In cazul unui mijloc de transport dobndit de o persoan n cursul unui an, taxa
asupra mijlocului de transport se datoreaz de persoan de la data de nti a lunii
urmtoare celei n care mijlocul de transport a fost dobndit.
n cazul unui mijloc de transport care este nstrinat de o persoan n cursul unui
an sau este radiat din evidena fiscal a compartimentului de specialitate al autoritii de
administraie public local, taxa asupra mijlocului de transport nceteaz s se mai

167

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

datoreze de acea persoan ncepnd cu data de nti a lunii urmtoare celei n care
mijlocul de transport a fost nstrinat sau radiat din evidena fiscal.
Deintorii, persoane fizice sau juridice strine, care solicit nmatricularea
temporar a mijloacelor de transport n Romnia au obligaia s achite integral, la data
solicitrii, impozitul datorat pentru perioada cuprins ntre data de nti a lunii urmtoare
celei n care se nmatriculeaz i pn la sfritul anului fiscal respectiv.
n situaia n care nmatricularea privete o perioad care depete data de 31
decembrie a anului fiscal n care s-a solicitat nmatricularea, deintorii au obligaia s
achite integral impozitul pe mijlocul de transport, pn la data de 31 ianuarie a fiecrui an,
astfel:
a) n cazul n care nmatricularea privete un an fiscal, impozitul anual;
b) n cazul n care nmatricularea privete o perioad care se sfrete nainte
de data de 1 decembrie a aceluiai an, impozitul aferent perioadei cuprinse
ntre data de 1 ianuarie i data de nti a lunii urmtoare celei n care expir
nmatricularea.

DUPA 1 ianuarie 2016


Conform art 471 din Noul Cod fiscal, impozitul pe mijlocul de transport este datorat
pentru ntregul an fiscal de persoana care deine dreptul de proprietate asupra
unui mijloc de transport nmatriculat sau nregistat n Romnia la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.
Legea 227/2015 Noul cod fiscal (ELIMINAT de OUG 50/2015)
n cazul nmatriculrii sau nregistrrii unui mijloc de transport n cursul anului,
proprietarul acestuia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui
raz teritorial de competen are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, n
termen de 30 de zile de la data nmatriculrii/nregistrrii i datoreaz impozit pe
mijloacele de transport ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor.
n cazul n care mijlocul de transport este dobndit n alt stat dect Romnia,
proprietarul datoreaz impozit ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor
nmatriculrii sau nregistrrii acestuia n Romnia.
OUG 50/2015
n cazul dobndirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaia s
depun o declaraie la organul fiscal local n a crui raz teritorial de competen are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, n termen de 30 de zile de la data
dobndirii i datoreaz impozit pe mijloacele de transport ncepnd cu data de 1 ianuarie
a anului urmtor nmatriculrii sau nregistrrii mijlocului de transport.
n cazul n care mijlocul de transport este dobndit n alt stat dect Romnia,
proprietarul acestuia are obligaia s depun o declaraie la organul fiscal local n a crui
raz teritorial de competen are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, i
datoreaz impozit pe mijloacele de transport ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului
urmtor nmatriculrii sau nregistrrii acestuia n Romnia.
168

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul radierii din circulaie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaia
s depun o declaraie la organul fiscal n a crui raz teritorial de competen i are
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dup caz, n termen de 30 de zile de la data
radierii i nceteaz s datoreze impozitul ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor.
n cazul oricrei situaii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru,
contribuabilul are obligaia depunerii declaraiei fiscale cu privire la mijlocul de transport
la organul fiscal local pe a crei raz teritorial i are domiciliul/sediul/punctul de lucru,
n termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenit i datoreaz impozitul pe
mijloacele de transport stabilit n noile condiii ncepnd cu data de 1 ianuarie a
anului urmtor.
n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe ntreaga durat a acestuia se aplic urmtoarele reguli:
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaz de locatar ncepnd cu 1
ianuarie a anului urmtor ncheierii contractului de leasing financiar, pn
la sfritul anului n cursul cruia nceteaz contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaia depunerii declaraiei fiscale la organul fiscal local n a crui
raz de competen se nregistreaz mijlocul de transport, n termen de 30 de zile
de la data procesului-verbal a bunului sau a altor documente similare care atest
intrarea bunului n posesia locatarului, nsoit de o copie a acestor documente;
c) la ncetarea contractului de leasing, att locatarul, ct i locatorul au obligaia
depunerii declaraiei fiscale la consiliul local competent, n termen de 30 de zile de
la data ncheierii procesului verbal de predare-primire a bunului sau a altor
documente similare care atest intrarea bunului n posesia locatorului nsoit de o
copie a acestor documente.
Atentie! Persoanele fizice i juridice care la data de 31 decembrie 2015 dein
mijloace de transport radiate din circulaie conform prevederilor legale din domeniul
circulaiei pe drumurile publice, au obligaia s depun o declaraie n acest sens,
nsoit de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autoritii
publice locale, pn la data de 29 februarie 2016. (NOU)

5. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor i a autorizaiilor


Orice persoan care trebuie s obin un certificat, un aviz sau o autorizaie trebuie
s plteasc o tax la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice
locale nainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaia necesar.
NOU
Taxa pentru eliberarea autorizaiei de construire pentru alte construcii
dect cele rezidentiale sau cldiri-anex este egal cu 1% din valoarea autorizat a
lucrrilor de construcie, inclusiv valoarea instalaiilor aferente.
169

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Persoanele a cror activitate se ncadreaz n grupele CAEN 561 - Restaurante,


CAEN 563 - Baruri i alte activiti de servire a buturilor i CAEN 932 - Alte activiti
recreative i distractive (NOU), datoreaz bugetului local al comunei, oraului sau
municipiului, dup caz, n a crui raz administrativ - teritorial se desfoar activitatea,
o tax pentru eliberarea/vizarea anual a autorizaiei privind desfurarea activitii
de alimentaie public:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

stabilit de ctre consiliile locale ntre 0 i n funcie de suprafaa aferent activitilor


4.195 lei inclusiv.
respective, n sum de:
a) pn la 4.000 lei, pentru o suprafa de
pn la 500 m2, inclusiv;
b) ntre 4.000-8.000 lei (pana la 8.000 lei,
conform OUG 50/2015), pentru o
suprafa mai mare de 500 m2.

Din categoria operatiunilor scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor


i autorizaiilor mentionam urmtoarele: (NOU)
- certificatele, avizele i autorizaiile ai cror beneficiari sunt veterani de rzboi,
vduve de rzboi sau vduve nerecstorite ale veteranilor de rzboi;
- certificat de urbanism sau autorizaie de construire, n cazul unei calamiti
naturale;
- certificat de urbanism sau autorizaie de construire, dac beneficiarul construciei
este o organizaie care are ca unic activitate acordarea gratuit de servicii
sociale n uniti specializate care asigur gzduire, ngrijire social i medical,
asisten, ocrotire, activiti de recuperare, reabilitare i reinserie social pentru
copil, familie, persoane cu handicap, persoane vrstnice, precum i pentru alte
persoane aflate n dificultate, n condiiile legii

6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam i publicitate


Conditiile generale, precum si cotele taxelor raman nemodificate. Am extras mai jos
o modificare de care trebuie totusi sa tineti cont:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Consiliile locale pot impune persoanelor care


datoreaz taxa pentru afiaj n scop de reclam
i publicitate s depun o declaraie anual la
compartimentul de specialitate al autoritii
administraiei publice locale.

Persoanele care datoreaz taxa pentru afiaj n


scop de reclam i publicitate sunt obligate s
depun o declaraie la compartimentul de
specialitate al autoritii administraiei publice
locale n termen de 30 de zile de la data
amplasrii structurii de afiaj.

170

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

7. Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se calculeaz prin aplicarea cotei de impozit la suma
ncasat din vnzarea biletelor de intrare i a abonamentelor.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Cota de impozit se determin:


Consiliile locale hotrsc cota de impozit
a) n cazul unui spectacol de teatru, ca de dup cum urmeaz:
exemplu o pies de teatru, balet, oper, a) pn la 2%, n cazul unui spectacol de
operet, concert filarmonic sau alt
teatru, ca de exemplu o pies de teatru,
manifestare muzical, prezentarea unui film
balet, oper, operet, concert filarmonic sau
la cinematograf, un spectacol de circ sau
alt manifestare muzical, prezentarea unui
orice competiie sportiv intern sau
film la cinematograf, un spectacol de circ
internaional, cota de impozit este egal cu
sau orice competiie sportiv intern sau
2%;
internaional;
b) n cazul oricrei alte manifestri artistice b) pn la 5% n cazul oricrei alte
dect cele enumerate la lit. a), cota de
manifestri artistice dect cele enumerate
impozit este egal cu 5% .
la lit.a).
Impozitul pe spectacole se pltete lunar pn Impozitul pe spectacole se pltete lunar pn
la data de 15, inclusiv, a lunii urmtoare celei la data de 10, inclusiv, a lunii urmtoare celei
n care a avut loc spectacolul
n care a avut loc spectacolul
Reguli speciale pentru videoteci i discoteci
ELIMINAT
n cazul unei manifestri artistice sau al unei
activiti distractive care are loc ntr-o
videotec sau discotec, impozitul pe
spectacole se stabilete pentru fiecare zi, prin
nmulirea numrului de metri ptrai ai
suprafeei incintei videotecii sau discotecii cu
suma stabilit de consiliul local, ajustata cu un
coeficient de corecie in functie de rangul
localitatii.
Persoanele care datoreaz impozitul pe
spectacole au obligaia de a depune o declaraie
la compartimentul de specialitate al autoritii
administraiei
publice
locale
privind
spectacolele programate pe durata unei luni
calendaristice, pn la data de 15, inclusiv, a
lunii precedente celei n care sunt programate
spectacolele respective.

171

-----

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

8. Alte taxe locale


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Taxa pentru ndeplinirea procedurii de divor


pe cale administrativ este n cuantum de 500
lei i poate fi majorat prin hotrre a
consiliului local, fr ca majorarea s poat
depi 20% din aceast valoare. Taxa se face
venit la bugetul local.

Taxa pentru ndeplinirea procedurii de divor


pe cale administrativ este n cuantum de 500
lei i poate fi majorat prin hotrre a
consiliului local, fr ca majorarea s poat
depi 50% din aceast valoare. Taxa se face
venit la bugetul local.
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deinute de consiliile locale, consiliul
local stabilete o tax de pn la 32 lei, inclusiv.

-----

9. Alte dispozitii
Autoritatea deliberativ a administraiei publice locale, la propunerea autoritii
executive, poate stabili cote adiionale la impozitele i taxele locale, n funcie de
urmtoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum i de necesitile bugetare
locale.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Cotele adiionale nu pot fi mai mari de 20% Cotele adiionale nu pot fi mai mari de 50%
fa de nivelurile aprobate prin hotrre a fa de nivelurile maxime stabilite n Codul
Guvernului.
fiscal.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2


ani consecutiv, consiliul local poate
majora impozitul pe teren cu pn la
500% ncepnd cu al treilea an, n
condiiile stabilite prin hotrre a
consiliului local. (NOU)
Consiliul local poate majora impozitul pe
cldiri i impozitul pe teren cu pn la
500% pentru cldirile i terenurile,
nengrijite, situate n intravilan.
Criteriile de ncadrare se adopt prin
hotrre a Consiliului Local. Cldirile i
terenurile supuse majorarii de impozit se
stabilesc prin hotrre a consiliului local
conform elementelor de identificare potrivit
nomenclaturii stradale.
Hotrrile consiliului local au caracter
individual.

172

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

n cazul oricrui impozit sau oricrei taxe


locale, care const ntr-o anumit sum n lei
sau care este stabilit pe baza unei anumite
sume n lei, sumele respective se indexeaz o
dat la 3 ani, innd cont de evoluia ratei
inflaiei de la ultima indexare.
Sumele indexate se iniiaz n comun de
Ministerul Finanelor Publice i Ministerul
Administraiei i Internelor i se aprob prin
hotrre a Guvernului, emis pn la data de 30
aprilie, inclusiv, a fiecrui an.

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n cazul oricrui impozit sau oricrei taxe


locale, care const ntr-o anumit sum n lei
sau care este stabilit pe baza unei anumite
sume n lei, sumele respective se

indexeaz anual, pn la data de 30


aprilie, de ctre consiliile locale, innd
cont de rata inflaiei pentru anul fiscal anterior,
comunicat pe site-urile oficiale ale MFP i
Ministerului
Dezvoltrii
Regionale
i
Administraiei Publice.
Sumele indexate se aprob prin hotrre a
consiliului local i se aplic n anul fiscal
urmtor. La nivelul municipiului Bucureti,
aceast atribuie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureti.

Aceste prevederi se aplic ncepnd


cu 1 ianuarie 2017 .
Consiliile locale adopt hotrri privind nivelurile impozitelor i taxelor locale
pentru anul 2016, n termen de 60 de zile de la data publicrii n MOf a Noului Cod fiscal.
La nivelul municipiului Bucureti, aceast atribuie revine Consiliului General al
Municipiului Bucureti.
OUG 41/2015 modifica legea in sensul ca nivelurile impozitelor si taxelor locale se
aproba prin dispozitie a primarului, pana la expirarea termenului de 60 de zile, in cazul
in care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisa de catre secretarul unitatii
administrativ-teritoriale sau de catre persoana desemnata in conditiile art. 55 alin. (81)
din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu avizul administratiei
judetene a finantelor publice, in cazul in care consiliul local este dizolvat si primarul nu
isi poate exercita atributiile ca urmare a incetarii sau suspendarii mandatului in
conditiile legii, ori in situatia in care fata de acesta au fost dispuse potrivit legii penale
masuri preventive, altele decat cele care determina suspendarea mandatului si care fac
imposibila exercitarea de catre acesta a atributiilor prevazute de lege. Dispozitia
primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunostinta
publica.
n vederea clarificrii i stabilirii reale a situaiei fiscale a contribuabililor,
compartimentele de specialitate ale autoritilor administraiei publice locale au
competena de a solicita informaii i documente cu relevan fiscal sau pentru
identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dup caz, iar notarii,
avocaii, executorii judectoreti, organele de poliie, organele vamale, serviciile publice
comunitare pentru regimul permiselor de conducere i nmatriculare a vehiculelor,
serviciile publice comunitare pentru eliberarea paapoartelor simple, serviciile publice
comunitare de eviden a persoanelor, precum i orice alt entitate care deine informaii
sau documente cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, dup caz, ori la persoanele
173

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

care au calitatea de contribuabil au obligaia furnizrii acestora fr plat, n termen de 15


zile lucrtoare de la data primirii solicitrii.
Necomunicarea informaiilor i a documentelor de natura celor de mai sus n
termenul de 15 zile lucrtoare de la data primirii solicitrii constituie contravenie i se
sancioneaz cu amend de la 500 la 2.500 lei.

10. Concluzii finale Impozite si taxe locale


In continuare, regasiti cateva dintre cele mai importante modificari care vizeaza
Titlul IX Impozite si taxe locale din Noul Cod fiscal:
a)

eliminarea taxei hoteliere;

b)

introducerea unor noi cladiri in categoria celor scutite de impozit;

c)

consiliile locale pot hotr acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitelor;

d)

eliminarea prevederilor conform carora persoanele fizice care au n proprietate dou


sau mai multe cldiri datoreaz un impozit pe cldiri majorat;

e)

clasificarea cladirilor in rezidentiale, nerezidentiale si cu destinatie mixta;

f)

in cazul cladirilor rezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane


juridice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote cuprinse ntre 0,08%0,2%, asupra valorii impozabile a cldirii;

g)

in cazul cladirilor nerezidentiale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane


juridice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote cuprinse ntre 0,21,3% asupra valorii cldirii;

h)

pentru cldirile nerezideniale detinute de persoane fizice, valoarea impozabila


trebuie stabilita prin raport de evaluare daca aceasta nu a fost construita sau
dobandita in ultimii 5 ani;

i)

daca valoarea unei cldiri nerezidentiale detinuta de o persoana fizica nu poate fi


calculat, impozitul se determina prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate ca si cand cladirea ar fi fost rezidentiala;

j)

in cazul cldirilor cu destinaie mixt aflate n proprietatea persoanelor fizice, impozitul


se calculeaz prin nsumarea impozitului calculat pentru suprafaa folosit n scop
rezidenial cu impozitul determinat pentru suprafaa folosit n scop nerezidenial;

k)

in cazul persoanelor fizice, daca la adresa cldirii cu destinatie mixta este nregistrat
un domiciliu fiscal la care nu se desfoar nicio activitate economic, impozitul se
calculeaz conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale;

l)

dac suprafeele folosite n scop rezidenial i cele folosite n scop nerezidenial nu pot fi
evideniate distinct, iar la adresa cldirii, o persoan fizic are inregistrat o companie,
aceasta va avea regimul fiscal nerezidenial numai n situaia cnd se deduc
cheltuielile cu utilitile;

m) pentru cldirile nerezideniale detinute atat de persoane fizice, cat si de persoane


juridice, utilizate pentru activiti din domeniul agricol, impozitul pe cldiri se
calculeaz prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cldirii;

174

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

n)

in cazul n care proprietarul cldirii este o persoana juridica si acesta NU a actualizat


valoarea impozabil a cldirii n ultimii 3 ani anteriori anului de referin, cota
impozitului/taxei pe cldiri este 5%;

o)

este eliminata prevederea conform careia in cazul cldirii la care au fost executate
lucrri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de
ctre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaia s comunice locatorului
valoarea lucrrilor executate pentru depunerea unei noi declaraii fiscale, n 30 de zile de
la data terminrii lucrrilor respective;

p)

impozitul pe cldirile si terenurile aflate n proprietatea persoanelor fizice i juridice care


sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durat
de cel mult 6 luni n cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se
aplic n anul fiscal urmtor celui n care este ndeplinit aceast condiie;

q)

impozitul pe cldiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt


datorate pentru ntregul an fiscal de persoana care are n proprietate activul la
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai
calculeze pe fractiuni de an;

r)

impozitul pe cladiri si pe teren se pltete anual, n dou rate egale, pn la datele de 31


martie i 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe cldiri/teren se pltete lunar, pn la
data de 25 a lunii urmtoare fiecrei luni din perioada de valabilitate a contractului
prin care se transmite dreptul de concesiune, nchiriere, administrare ori folosin;

s)

eliminarea prevederii conform careia NU se datoreaza impozit pe terenul aferent


unei cldiri, pentru suprafaa de teren care este acoperit de o cldire;

t)

scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor acionate


electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru intervenii n situaii de
urgen;

u)

in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%,


conform hotrrii consiliului local;

v)

consiliile locale pot hotr s acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele
de transport agricole utilizate efectiv n domeniul agricol;

w) modificarea prevederilor referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe


spectacole si a scadentei acestuia;
x)

autoritatile publice locale pot majora impozitele locale cu pana la 50% fa de


nivelurile maxime stabilite n Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara;

y)

pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora
impozitul pe teren cu pn la 500% ncepnd cu al treilea an;

z)

Consiliul local poate majora impozitul pe cldiri i impozitul pe teren cu pn la


500% pentru cldirile i terenurile, nengrijite, situate n intravilan, criteriile de
ncadrare urmand a fi adoptate prin hotrre a Consiliilor Locale;

aa) Incepand cu 1 ianuarie 2017, in cazul oricrui impozit sau oricrei taxe locale, sumele
respective se indexeaz anual cu rata inflatiei, pn la data de 30 aprilie si nu o
data la 3 ani cum se proceda anterior - nu va mai fi emisa o HG in acest sens;

175

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

H. Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni


Veniturile impozabile obinute din Romnia, indiferent dac veniturile sunt primite
n Romnia sau n strintate, sunt

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

k) venituri din servicii prestate n Romnia de


orice natur i n afara Romniei de natura
serviciilor de management, de consultan
n orice domeniu, de marketing, de asisten
tehnic, de cercetare i proiectare n orice
domeniu, de reclam i publicitate indiferent de
forma n care sunt realizate i celor prestate de
avocai, ingineri, arhiteci, notari publici,
contabili, auditori;
nu reprezint venituri impozabile n Romnia
veniturile din transportul internaional i
prestrile de servicii accesorii acestui
transport;
venituri reprezentnd remuneraii primite de
nerezideni ce au calitatea de administrator,
fondator sau membru al consiliului de
administraie al unei persoane juridice romne;

i) venituri din prestarea de servicii de

management sau de consultan din


orice domeniu, dac aceste venituri sunt
obinute de la un rezident sau dac
veniturile respective sunt cheltuieli ale
unui sediu permanent n Romnia
k) venituri din servicii prestate n
Romnia, exclusiv transportul internaional i
prestrile de servicii accesorii acestui
transport;
venituri reprezentnd remuneraii primite
de persoane juridice strine care
acioneaz n calitate de administrator,
fondator sau membru al consiliului de
administraie al unei persoane juridice romne

veniturile din pensii primite de la bugetul


asigurrilor sociale sau de la bugetul de stat, n
msura n care pensia lunar depete
plafonul de 1.000 lei. ELIMINAT
venituri obinute la jocurile de noroc practicate
n Romnia, pentru toate sumele ncasate de
un participant de la un organizator de jocuri de
noroc

----venituri obinute la jocurile de noroc practicate


n Romnia, pentru toate ctigurile primite
de un participant de la un organizator sau
pltitor de venituri din jocuri de noroc,

exclusiv jocurile de noroc la distan i


festivaluri de poker
venituri realizate de nerezideni din lichidarea
unei persoane juridice romne. Venitul brut
realizat din lichidarea unei persoane juridice
romne
reprezint
suma
excedentului
distribuiilor n bani sau n natur care
depete aportul la capitalul social al
persoanei fizice/juridice beneficiare

venituri realizate de nerezideni din lichidarea


unei persoane juridice romne. Venitul brut
realizat din lichidarea unei persoane juridice
romne
reprezint
suma
excedentului
distribuiilor n bani sau n natur care
depete aportul la capitalul social al
persoanei fizice/juridice beneficiare.
Se consider venituri din lichidarea unei
persoane juridice, din punct de vedere fiscal, i

veniturile obinute n cazul reducerii


capitalului social, potrivit legii, altele dect
176

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

cele primite ca urmare a restituirii cotei-pri


din aporturi. Venitul impozabil reprezint
diferena ntre distribuiile n bani sau n
natur efectuate peste valoarea fiscal a
titlurilor de valoare (NOU)

Urmtoarele venituri impozabile obinute din Romnia NU sunt impozitate


potrivit prezentului capitol i se impoziteaz conform Titlului II Impozit pe profit sau
Titlul IV Impozit pe venit, dup caz:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

veniturile unei persoane juridice strine


obinute din proprieti imobiliare situate n
Romnia sau din transferul titlurilor de
participare, deinute ntr-o persoan juridic
romn

veniturile unei persoane juridice strine


obinute din transferul proprietilor imobiliare
situate n Romnia sau a oricror drepturi

veniturile unei persoane fizice nerezidente


obinute din nchirierea sau din alt form de
cedare a dreptului de folosin a unei
proprieti imobiliare situate n Romnia,
din transferul proprietilor imobiliare situate
n Romnia, din transferul titlurilor de
participare deinute la o persoana juridic
romn i din transferul titlurilor de valoare.

legate de aceste proprieti, inclusiv


nchirierea sau cedarea folosinei
bunurilor proprietii imobiliare situate
n Romnia, veniturile din exploatarea
resurselor naturale situate n Romnia,
precum i veniturile din vnzarea-cesionarea
titlurilor de participare deinute la o persoan
juridic romn;
veniturile unei persoane fizice nerezidente
obinute din nchirierea sau din alt form de
cedare a dreptului de folosin a unei
proprieti imobiliare situate n Romnia, din
transferul proprietilor imobiliare situate n
Romnia, din transferul titlurilor de participare,
deinute la o persoan juridic romn i din
transferul titlurilor de valoare emise de

rezideni romni

-----

-----

venituri obinute din Romnia de persoana


juridic rezident ntr-un stat cu care Romnia
are ncheiat o convenie de evitare a dublei
impuneri din activiti desfurate de artiti i
sportivi.
venituri obinute din Romnia de persoane
fizice rezidente ntr-un stat cu care Romnia
are ncheiat o convenie de evitare a dublei
impuneri n calitate de artiti sau sportivi.
venituri primite de persoane fizice nerezidente
care acioneaz n calitatea lor de
administrator, fondator sau membru al
consiliului de administraie al unei persoane
juridice romne .
177

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

-----

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

veniturile din pensii definite la art.99, n


msura n care pensia lunar depete
plafonul neimpozabil prevzut la art.100 din
Noul Cod fiscal.

NOU!
In ceea ce priveste impozitul datorat, noutatea consta in introducerea cotei de
5% pentru veniturile din dividende obtinute de la un rezident.
Conform art 229 din Noul Cod fiscal, se reintroduce scutirea de la impozit pentru
dobnda la instrumente/titluri de crean emise de societile romne, dac
instrumentele/titlurile de crean sunt emise n baza unui prospect aprobat de autoritatea
de reglementare competent i dobnda este pltit unei persoane care nu este o
persoan afiliat a emitentului instrumentelor/titlurilor de crean respective.
Reinerea impozitului din veniturile obinute din Romnia - artiti i sportivi (NOU)
Veniturile obinute de artiti sau sportivi, persoane fizice sau juridice, rezideni
ntr-un stat membru al UE sau ntr-un stat cu care Romnia are ncheiat o convenie
pentru evitarea dublei impuneri, pentru activitile desfurate n aceast calitate n
Romnia i n condiiile prevzute n convenie se impun cu o cot de 16%, aplicat
asupra veniturilor brute.
Impozitul se calculeaz, respectiv se reine n momentul plii venitului, se declar
i se pltete la bugetul de stat pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care sa pltit venitul. Impozitul se calculeaz, se reine, se declar i se pltete, n lei, la bugetul
de stat, la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de BNR pentru ziua n care se
efectueaz plata venitului ctre nerezideni. Obligaia calculrii, reinerii, declarrii i
plii impozitului la bugetul de stat revine pltitorului de venit.
Persoana juridic rezident ntr-un stat membru al UE sau ntr-un stat cu care
Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri care obine venituri din
activiti desfurate n Romnia de artiti de spectacol sau sportivi poate opta pentru
regularizarea impozitului pltit prin declararea i plata impozitului pe profit pentru
profitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite n Titlul II Impozit
pe profit. Impozitul reinut la surs constituie plat anticipat n contul impozitului anual
pe profit i se scade din impozitul pe profit datorat.
Persoana fizic rezident ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau ntr-un stat
cu care Romnia are ncheiat o convenie de evitare a dublei impuneri care realizeaz
venituri din Romnia n calitate de artist de spectacol sau ca sportiv, din activitile
artistice i sportive, indiferent dac acestea sunt pltite direct artistului sau
sportivului ori unei tere pri care acioneaz n numele acelui artist sau sportiv poate
opta pentru regularizarea impozitului pltit prin declararea i plata impozitului pe venit
pentru venitul impozabil aferent acestor venituri, conform regulilor stabilite n Titlul IV
Impozit pe venit. Impozitul reinut la surs constituie plat anticipat n contul
impozitului anual pe venit i se scade din impozitul pe venit datorat.
178

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Venituri din dividende


Codul fiscal prevede ca dividendele pltite de o persoan juridic romn unei
persoane juridice rezidente ntr-un alt stat membru al UE sunt scutite de impozitul pe
veniturile obinute din Romnia de nerezideni cu respectarea anumitor conditii.
NOU! Acest tratament nu se aplic unui demers sau unor serii de demersuri care,
fiind ntreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obine
un avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului prezentului articol, nu sunt
oneste avnd n vedere toate faptele i circumstanele relevante. Un demers poate
cuprinde mai multe etape sau pri. Un demers sau o serie de demersuri sunt considerate
ca nefiind oneste n msura n care nu sunt ntreprinse din motive comerciale
valabile care reflect realitatea economic. Aceste dispoziii se completeaz cu
prevederile existente n legislaia intern sau n acorduri referitoare la prevenirea
evaziunii fiscale, a fraudei fiscale sau a abuzurilor.
Alte prevederi

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Pentru aplicarea prevederilor conveniei de


evitare a dublei impuneri i a legislaiei UE,
nerezidentul are obligaia de a prezenta
pltitorului de venit, n momentul realizrii
venitului, certificatul de reziden fiscal
eliberat de ctre autoritatea competent din
statul su de reziden.
Pltitorii de venituri cu regim de reinere la
surs a impozitelor, cu excepia pltitorilor de
venituri din salarii, au obligaia s depun o
declaraie privind calcularea i reinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la
organul fiscal competent, pn n ultima zi a
lunii februarie inclusiv a anului curent pentru
anul expirat.

Pentru aplicarea prevederilor conveniei de


evitare a dublei impuneri i a legislaiei UE,
nerezidentul are obligaia de a prezenta
pltitorului de venit, n momentul plii
venitului, certificatul de reziden fiscal
eliberat de ctre autoritatea competent din
statul su de reziden.
Pltitorii de venituri cu regim de reinere la
surs a impozitelor, cu excepia pltitorilor de
venituri din salarii, au obligaia s depun o
declaraie privind calcularea i reinerea
impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la
organul fiscal competent, pn n ultima zi a
lunii februarie inclusiv a anului curent pentru
anul expirat.

Declaraia informativ se va depune de


ctre pltitorii de venit la organul fiscal
competent n format electronic. (NOU)

-----

Se introduc art 233 si 234 prin care sunt


prezentate
informatii
cu
privire
la
Asocierile/entitatile transparente fiscal fr
personalitate juridic, constituite conform
legislaiei din Romnia, i care desfoar
activitate n Romnia si la asocierile/entitatile
nerezidente constituite conform legislaiei
unui stat strin i care desfoar
activitate/obine venituri n/din Romnia.
179

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Intermediarii prin care persoanele fizice nerezidente obin venituri din transferul
titlurilor de valoare emise de rezideni romni au urmtoarele obligaii:
a) s solicite organului fiscal din Romnia codul de identificare fiscal pentru
persoana nerezident care nu deine acest numr;
b) s pstreze originalul sau copia legalizat a certificatului de reziden fiscal sau
un alt document eliberat de ctre o alt autoritate dect cea fiscal, care are atribuii
n domeniul certificrii rezidenei conform legislaiei interne a acelui stat, nsoit/
nsoit de o traducere autorizat n limba romn;
c) s calculeze ctigul/pierderea la fiecare tranzacie efectuat pentru
contribuabilul persoan fizic nerezident;
d) s calculeze totalul ctigurilor/pierderilor pentru tranzaciile efectuate n cursul
anului pentru fiecare contribuabil persoan fizic nerezident;
e) s transmit n form scris ctre fiecare contribuabil persoan fizic nerezident
informaiile privind totalul ctigurilor/pierderilor, pentru tranzaciile efectuate n
cursul anului, pn n ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul
expirat;
f) s depun la organul fiscal competent declaraia informativ privind totalul
ctigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, pn n ultima zi a lunii
februarie a anului curent, pentru anul expirat.
Persoana fizic nerezident NU are obligaia de a declara ctigurile/pierderile,
pentru tranzaciile efectuate n cursul anului, dac prin convenia de evitare a dublei
impuneri ncheiat ntre Romnia i statul de reziden al persoanei fizice nerezidente nu
este menionat dreptul de impunere pentru Romnia i respectiva persoan prezint
certificatul de reziden fiscal.

I. Accize
Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Atunci cnd mai multe persoane sunt obligate


s plteasc aceeai datorie privind accizele,
acestea sunt obligate s plteasc n solidar
acea datorie.

Atunci cnd mai multe persoane sunt obligate


s plteasc aceeai datorie privind accizele,
acestea sunt obligate s plteasc n solidar
acea datorie, iar fiecare dintre aceste

persoane poate
ntreaga datorie.
Nu se consider eliberare pentru consum
distrugerea total sau pierderea iremediabil
de produse accizabile, dac acestea intervin n
timpul n care se afl ntr-un regim suspensiv
de accize i dac:
9.1. produsul nu este disponibil pentru a fi
folosit n Romnia datorit vrsrii,
spargerii,
incendierii,
contaminrii,
inundaiilor sau altor cazuri de for
major;
9.2. produsul nu este disponibil pentru a fi
folosit n Romnia datorit evaporrii sau

fi

urmrit

pentru

Distrugerea total sau pierderea iremediabil a


produselor accizabile aflate sub regim
suspensiv de accize, inclusiv dintr-o cauz ce
ine de natura produselor sau ca urmare a unui
caz fortuit ori de for major sau ca o
consecin a autorizrii de ctre autoritatea
competent, nu sunt considerate eliberare
pentru consum.
Produsele sunt considerate distruse total sau
pierdute iremediabil atunci cnd devin
inutilizabile ca produse accizabile.
Distrugerea
total
sau
pierderea

180

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

altor cauze care reprezint rezultatul


natural al producerii, deinerii sau
deplasrii produsului;
9.3. distrugerea este autorizat de ctre
autoritatea competent.
Produsele sunt considerate distruse total sau
pierdute iremediabil atunci cnd devin
inutilizabile ca produse accizabile.
Pentru motorina destinat utilizrii n
agricultur se aplic o acciz redus. Nivelul
i condiiile privind aplicarea accizei reduse se
stabilesc prin hotrre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Finanelor Publice.

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Lect univ dr Rapcencu Cristian

iremediabil a produselor accizabile trebuie


dovedit autoritii competente. (NOU)

Pentru motorina destinat utilizrii n


agricultur se poate aplica un nivel redus de
accize. Nivelul i condiiile privind aplicarea
accizei reduse se stabilesc prin hotrre a
Guvernului, la propunerea Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale.

Prevederi semnificative:
eliminarea nivelului redus al accizelor pentru motorina utilizat de transportatorii
de mrfuri i persoane; perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat ar fi
trebuit sa fie cuprinsa intre 15 iulie 2014 si 31 martie 2019 inclusiv;
eliminarea accizelor la titeiul din productia interna;
eliminarea din sfera de impozitare a accizelor a categoriei alte produse accizabile
(cafea, bijuterii din aur, arme, confecii din blanuri naturale, vehicule a cror
capacitate cilindric este mai mare sau egal cu 3.000 cm3);
introducerea n sfera de aplicare a accizelor nearmonizate a:
- produselor din tutun nclzit care, prin nclzire emit un aerosol ce poate fi
inhalat, fr a avea loc combustia amestecului de tutun, cu ncadrarea tarifar NC
2403 99 90;
- lichidelor cu coninut de nicotin destinate inhalrii cu ajutorul unui dispozitiv
electronic de tip igaret electronic, cu ncadrarea tarifar NC 3824 90 96.
reducerea cu 15,38% a accizelor pentru bere (de la 3,9 lei / hl / 1 grad Plato la 3,3
lei / hl / 1grad Plato);
reducerea cu 70% a accizelor la vinuri spumoase (de la 161,33 lei / hl produs la
47,38 lei / hl produs) si cu 77,7% pentru bauturi fermentate spumoase (de la
213,21 lei/hl produs la 47,38 lei/hl produs);
reducerea cu 30% a accizelor pentru alcool etilic (de la 4738,01 lei/hl alcool pur la
3306,98 lei/hl alcool pur);
scderea nivelului accizelor pentru produsele intermediare de la 781,77 lei/hl de
produs la 396,84 lei/hl de produs;
creterea nivelului de accize pentru buturile fermentate linitite de la 47,38 lei/hl
produs la 396,84 lei/hl produs;

181

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

J. Codul de procedura fiscala


In MOf nr 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea 207/2015 Noul Cod de
procedura fiscala, care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2016, moment in care OG 92/2003
va fi abrogata.
In continuare, va prezentam modificarile pe care noi le-am considerat a fi cele mai
semnificative fata de legislatia curenta. Legea este structurata in mod diferit, cu titluri i
capitole distincte.

1. Modificarea dobanzii si a penalitatilor in cazul creantelor fiscale


In ceea ce priveste sanctionarea entitatilor care nu isi achita la timp obligatiile
fiscale, exista cele 3 componente:
- dobanda;
- penalitatea de intarziere; si
- penalitatea de nedeclarare.
a. Dobanda
Dobanda este o obligaie fiscal accesorie reprezentnd echivalentul prejudiciului
creat titularului creanei fiscale principale ca urmare a neachitrii la scaden de ctre
debitor a obligaiilor fiscale principale.
Dobanda se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat
urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
In prezent, nivelul dobanzii este de 0,03%/zi de intarziere.
Incepand cu 1 ianuarie 2016, nivelul dobnzii va fi de 0,02% pentru fiecare zi de
ntrziere.
b. Penalitatea de intarziere
Penalitatile de intarziere sunt acele obligaii fiscale accesorii reprezentnd
sanciunea pentru neachitarea la scaden de ctre debitor a obligaiilor fiscale principale.
Ca si in cazul dobanzii, penalitile de ntrziere se stabilesc pentru fiecare zi de
ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data
stingerii sumei datorate, inclusiv. Penalitatea de ntrziere nu nltur obligaia de plat a
dobnzilor.
In prezent, nivelul penalitii de ntrziere este de 0,02%/zi de intarziere.
Incepand cu 1 ianuarie 2016, nivelul penalitii de ntrziere va fi de 0,01%
pentru fiecare zi de intarziere.
Aceasta penalitate nu se aplic pentru obligaiile fiscale principale nedeclarate de
contribuabil i stabilite de organul de inspecie fiscal prin decizii de impunere.

182

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

c. Penalitatea de nedeclarare
Penalitatea de nedeclarare este obligaia fiscal accesorie reprezentnd sanciunea
pentru nedeclararea sau declararea incorect, n declaraii de impunere, a impozitelor,
taxelor i contribuiilor sociale. Aplicarea penalitii de nedeclarare nu nltur obligaia
de plat a dobnzilor.
Este important de precizat ca aceste penalitati se vor aplica doar creanelor fiscale
nscute dup data de 1 ianuarie 2016. Si in anii trecuti au mai existat tentative de
introducere a unei astfel de sanctiuni, dar ulterior s-a renuntat la idee.
Incepand cu 1 ianuarie 2016, pentru obligaiile fiscale principale nedeclarate sau
declarate incorect de entitate i stabilite de organul de inspecie fiscal prin decizii de
impunere, se va datora o penalitate de nedeclarare de 0,08%/zi.
Penalitatea de nedeclarare se stabileste ncepnd cu ziua imediat urmtoare
scadenei i pn la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligaiile fiscale principale
nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil i stabilite de organul de inspecie
fiscal prin decizii de impunere.
La cererea entitatii, penalitatea de nedeclarare se reduce cu 75%, dac obligaiile
fiscale principale stabilite prin decizie:
a) se sting prin plat sau compensare, pn la termenul prevzut de lege, astfel:
- dac data comunicrii deciziei este cuprins n intervalul 115 din lun,
termenul de plat este pn la data de 5 a lunii urmtoare, inclusive;
- dac data comunicrii deciziei este cuprins n intervalul 1631 din lun,
termenul de plat este pn la data de 20 a lunii urmtoare, inclusiv
b) sunt ealonate la plat (reducerea se acord la finalizarea ealonrii la plat).
Atentie! Penalitatea de nedeclarare se majoreaz cu 100% n cazul n care
obligaiile fiscale principale au rezultat ca urmare a svririi unor fapte de evaziune
fiscal, constatate de organele judiciare.
Exista si un prag de semnificatie de care se va tine cont. Organul fiscal nu va stabili
penalitatea de nedeclarare dac aceasta va fi mai mic de 50 lei.
Penalitatea de nedeclarare NU se aplic dac obligaiile fiscale principale nedeclarate
sau declarate incorect rezult din aplicarea unor prevederi ale legislaiei fiscale de ctre
contribuabil, potrivit interpretrii organului fiscal cuprinse n norme, instruciuni,
circulare sau opinii comunicate contribuabilului de ctre organul fiscal central.
In raportul de inspectie fiscala se va consemna si se va motiva aplicarea sau
neaplicarea penalitii de nedeclarare. Contribuabilul are dreptul s i prezinte, n scris,
punctul de vedere cu privire la constatrile organului de inspecie fiscal, n termen de cel
mult 5 zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei fiscale. n cazul marilor contribuabili
termenul de prezentare a punctului de vedere este de cel mult 7 zile lucrtoare. Termenul
poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul conductorului organului de
inspecie fiscal
183

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Important! n situaia n care obligaiile fiscale principale sunt stabilite de organul de


inspecie fiscal ca urmare a nedepunerii declaraiei de impunere, se va aplica doar
penalitatea de nedeclarare, fr a se mai impune si sanciunea contravenional
pentru nedepunerea declaraiei.
Penalitatea de nedeclarare nu poate fi mai mare dect nivelul creanei fiscale
principale la care se aplic, cu excepia situaiei n care obligaiile fiscale principale au
rezultat ca urmare a svririi unor fapte de evaziune fiscal
Tabel comparativ
Element
Inainte de 1 ianuarie 2016 Dupa 1 ianuarie 2016
Dobanda
0,03%/zi
0,02%/zi
Penalitatea de intarziere
0,02%/zi
0,01%/zi
Penalitatea de nedeclarare
0,08%/zi
d. Majorari de intarziere
Conform definitiei din Noul Cod de procedura fiscala, majorarea de ntrziere este
obligaia fiscal accesorie reprezentnd echivalentul prejudiciului creat titularului
creanei fiscale principale, precum i sanciunea, ca urmare a neachitrii la scaden, de
ctre debitor, a obligaiilor fiscale principale.
In cazul obligatiilor datorate si neachitate pana la scadenta bugetelor locale se
datoreaza majorari de intarziere. Nivelul acestora se reduce de la 2%/luna, la
1%/luna:

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016


Nivelul majorrii de ntrziere este de 2% din Nivelul majorrii de ntrziere este de 1%
cuantumul obligaiilor fiscale principale
neachitate n termen, calculat pentru fiecare
lun sau fraciune de lun, ncepnd cu ziua
imediat urmtoare termenului de scaden i
pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.

din cuantumul obligaiilor fiscale principale


neachitate n termen, calculat pentru fiecare
lun sau fraciune de lun, ncepnd cu ziua
imediat urmtoare termenului de scaden i
pn la data stingerii sumei datorate inclusiv.

2. Principii generale de conduit


Principiile generale de conduit n administrarea creanelor fiscale se regasesc
detaliat la art 4-12 in Noul Cod de procedura fiscala, fiind aduse completari fiecaruia
dintre ele.

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

-----

Principiul legalitii
Creanele fiscale i obligaiile corespunztoare ale
contribuabilului sunt cele prevzute de lege.
Procedura de administrare a creanelor fiscale se
desfoar n conformitate cu dispoziiile legii.
Organul fiscal are obligaia de a asigura respectarea
dispoziiilor legale privind realizarea drepturilor i
obligaiilor contribuabilului sau ale altor persoane
implicate n procedur.
184

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Exercitarea
dreptului
de
apreciere
Organul fiscal este ndreptit s
aprecieze, n limitele atribuiilor i
competenelor ce i revin, relevana
strilor de fapt fiscale i s adopte
soluia admis de lege, ntemeiat
pe constatri complete asupra
tuturor mprejurrilor edificatoare
n cauz.

Exercitarea dreptului de apreciere


Organul fiscal este ndreptit s aprecieze, n limitele
atribuiilor i competenelor ce i revin, relevana strilor
de fapt fiscale prin utilizarea mijloacelor de prob
prevzute de lege i s adopte soluia ntemeiat pe
prevederile legale, precum i pe constatri complete asupra
tuturor mprejurrilor edificatoare n cauz raportat la
momentul lurii unei decizii.
n exercitarea dreptului su de apreciere, organul fiscal
trebuie s ia n considerare opinia emis n scris de
organul fiscal competent respectivului contribuabil n
cadrul activitii de asisten i ndrumare a
contribuabililor, precum i soluia adoptat de organul
fiscal n cadrul unui act administrativ fiscal sau de instana
judectoreasc, printr-o hotrre definitiv, emis anterior,
pentru
situaii
de
fapt
similare
la
acelai
contribuabil/pltitor.
n situaia n care organul fiscal constat c exist diferene
ntre starea de fapt fiscal a contribuabilului i informaiile
avute n vedere la emiterea unei opinii scrise sau a unui act
administrativ fiscal la acelai contribuabil, organul fiscal
are dreptul s consemneze constatrile n conformitate cu
situaia fiscal real i cu legislaia fiscal i are obligaia s
menioneze n scris motivele pentru care nu ia n
considerare opinia prealabil.
Organul fiscal i exercit dreptul de apreciere n limitele
rezonabilitii i echitii, asigurnd o proporie just ntre
scopul urmrit i mijloacele utilizate pentru atingerea
acestuia.
Ori de cte ori organul fiscal trebuie s stabileasc un
termen pentru exercitarea unui drept sau ndeplinirea unei
obligaii de ctre contribuabil, acesta trebuie s fie
rezonabil, pentru a da posibilitatea contribuabilului s-i
exercite dreptul sau s-i ndeplineasc obligaia. Termenul
poate fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul
conductorului organului fiscal.
Buna-credin
Buna-credin
Relaiile dintre contribuabili i Relaiile dintre contribuabil i organul fiscal trebuie s fie
organele fiscale trebuie s fie fundamentate pe bun-credin.
fundamentate pe bun-credin, n Contribuabilul trebuie s-i ndeplineasc obligaiile i s-i
scopul realizrii cerinelor legii.
exercite drepturile potrivit scopului n vederea cruia au
fost recunoscute de lege i s declare corect datele i
informaiile privitoare la obligaiile fiscale datorate.
Organul
fiscal
trebuie
s
respecte
drepturile
contribuabilului n fiecare procedur de administrare a
creanelor fiscale aflat n derulare.

Buna-credin a contribuabililor se prezum, pn


cnd organul fiscal dovedete contrariul.
185

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

Criteriile economice
Veniturile, alte beneficii i valori
patrimoniale sunt supuse legii
fiscale indiferent dac sunt obinute
din activiti ce ndeplinesc sau nu
cerinele altor dispoziii legale.
Situaiile de fapt relevante din
punct de vedere fiscal se apreciaz
de organul fiscal dup coninutul lor
economic.

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Prevalena coninutului economic


Veniturile, alte beneficii i elemente patrimoniale sunt
supuse legislaiei fiscale indiferent dac sunt obinute din
acte sau fapte ce ndeplinesc sau nu cerinele altor
dispoziii legale.
Situaiile de fapt relevante din punct de vedere fiscal se
apreciaz de organul fiscal n concordan cu realitatea lor
economic, determinat n baza probelor administrate n
condiiile prezentului cod.
Atunci cnd exist diferene ntre fondul sau natura
economic a unei operaiuni sau tranzacii i forma sa
juridic, organul fiscal apreciaz aceste operaiuni sau
tranzacii, cu respectarea fondului economic al
acestora.
Organul fiscal stabilete tratamentul fiscal al unei
operaiuni avnd n vedere doar prevederile legislaiei
fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenat de faptul c
operaiunea respectiv ndeplinete sau nu cerinele altor
prevederi legale.

3. Interpretarea legii
Interpretarea reglementrilor fiscale trebuie s respecte voina legiuitorului aa
cum este exprimat n lege, aspect prevazut si inainte de 1 ianuarie 2016.
Noul Cod aduce completari insa. n cazul n care voina legiuitorului nu reiese clar
din textul legii, la stabilirea voinei legiuitorului se ine seama de scopul emiterii actului
normativ astfel cum acesta reiese din documentele publice ce nsoesc actul normativ n
procesul de elaborare, dezbatere i aprobare.
Prevederile legislaiei fiscale se interpreteaz unele prin altele, dnd fiecreia
nelesul ce rezult din ansamblul legii. Prevederile legislaiei fiscale susceptibile de mai
multe nelesuri se interpreteaz n sensul n care corespund cel mai bine obiectului i
scopului legii.
Prevederile legislaiei fiscale se interpreteaz n sensul n care pot produce efecte,
iar nu n acela n care nu ar putea produce niciunul.
Dac dup aplicarea regulilor de interpretare prevzute mai sus, prevederile
legislaiei fiscale rmn neclare, acestea se interpreteaz n favoarea
contribuabilului. Este vorba despre principiul in dubio contra fiscum care se aplica si
in alte state, conform caruia orice dubiu asupra existenei faptului impozabil, asupra
naturii acestuia, sau asupra normei aplicabile, susceptibil de interpretri ambigue sau
multiple, profit contribuabilului.

186

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

4. Termenul de soluionare a cererilor contribuabililor


Inainte de 1 ianuarie 2016
Cererile depuse de ctre contribuabil, inclusiv in cazul solicitarii la rambursare a TVA,
se soluioneaz de ctre organul fiscal n termen de 45 de zile de la nregistrare.
n situaiile n care, pentru soluionarea cererii, sunt necesare informaii
suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungete cu perioada
cuprins ntre data solicitrii i data primirii informaiilor solicitate.
Dupa 1 ianuarie 2016
Cererile depuse de ctre contribuabil la organul fiscal, inclusiv in cazul solicitarii la
rambursare a TVA, se soluioneaz de ctre acesta n termen de 45 de zile de la
nregistrare.
n situaiile n care, pentru soluionarea cererii, este necesar administrarea de probe
suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungete cu perioada
cuprins ntre data solicitrii probei i data obinerii acesteia, dar nu mai mult de:
a) 2 luni, n cazul n care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul
solicitant;
b) 3 luni, n cazul n care sunt solicitate probe suplimentare de la autoriti sau instituii
publice ori de la tere persoane din Romnia;
c) 6 luni, n cazul n care sunt solicitate probe suplimentare de la autoriti fiscale din
alte state, potrivit legii.
n situaiile prevzute la lit. b) i c), organul fiscal are obligaia s ntiineze
contribuabilul cu privire la prelungirea termenului de soluionare a cererii, iar in situaia
prevzut la lit. a), termenul de 2 luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea
contribuabilului.
n situaia n care, pe baza analizei de risc, soluionarea cererii necesit efectuarea
inspeciei fiscale, termenul de soluionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la
nregistrarea cererii, prevederile de mai sus aplicdu-se n mod corespunztor. n acest
caz contribuabilul este notificat cu privire la termenul de soluionare aplicabil n termen
de 5 zile de la finalizarea analizei de risc. Inspecia fiscal pentru soluionarea cererii este
o inspecie fiscal parial.

5. Registrul contribuabililor/pltitorilor inactivi/reactivai


Contribuabilul persoan juridic, sau orice entitate fr personalitate juridic este
declarat inactiv i i sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele
inactivitii dac se afl n una dintre urmtoarele situaii:
a) nu i ndeplinete, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaie
declarativ prevzut de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor
date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea
acestuia;
c) organul fiscal central constatat c nu funcioneaz la domiciliul fiscal declarat;
187

Suport de curs

d)
e)
f)
g)

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

inactivitatea temporar nscris la registrul comerului; (NOU)


durata de funcionare a societii este expirat; (NOU)
societatea nu mai are organe statutare; (NOU)
durata deinerii spaiului cu destinaia de sediu social este expirat. (NOU)

n cazul prevzut la lit. a), declararea n inactivitate nu se poate face nainte de


mplinirea termenului de 15 zile de la ntiinarea contribuabilului privind depirea
termenului legal de depunere a declaraiei.
n cazurile prevzute la lit. f) i g), declararea n inactivitate se va face dup
mplinirea termenului de 30 zile de la comunicarea ctre contribuabil a unei notificri
referitoare la situaiile respective.
Contribuabilul declarat inactiv se reactiveaz dac sunt ndeplinite, cumulativ,
urmtoarele condiii:
- i ndeplinete toate obligaiile declarative prevzute de lege;
- nu nregistreaz obligaii fiscale restante;
- organul fiscal central constat c funcioneaz la domiciliul fiscal declarat.
n cazul contribuabilului prevzut la lit. d)-g), n vederea reactivrii, pe lng
condiiile de mai sus, trebuie s nu se mai afle n situaia pentru care a fost declarat
inactiv, conform meniunilor nscrise n registrele n care a fost nregistrat.

6. Termenul de prescripie - Art 110


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii


fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu
excepia cazului n care legea dispune altfel.
Termenul de prescripie ncepe s curg de la
data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care s-a nscut creana fiscal, dac legea nu
dispune altfel.

Dreptul organului fiscal de a stabili creane


fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu
excepia cazului n care legea dispune altfel.

Dreptul de a stabili obligaii fiscale se prescrie


n termen de 10 ani n cazul n care acestea
rezult din svrirea unei fapte prevzute de
legea penal. Termenul de 10 ani curge de la
data svririi faptei ce constituie infraciune
sancionat ca atare printr-o hotrre
judectoreasc definitiv.

Dreptul de a stabili creane fiscale se prescrie n


termen de 10 ani n cazul n care acestea
rezult din svrirea unei fapte prevzute de
legea penal. Termenul de 10 ani curge de la
data svririi faptei ce constituie infraciune
sancionat ca atare printr-o hotrre
judectoreasc definitiv.

Termenul de prescripie ncepe s curg


de la data de 1 iulie a anului urmtor
celui pentru care se datoreaz obligaia
fiscal, dac legea nu dispune altfel.
(NOU)

Astfel, pentru impozitele aferente lunii martie 2016, avand scadenta pe 25 aprilie
2016, termenul de prescriptie incepe de la 1 iulie 2017 si se incheie la 30 iunie 2022.
Rezulta o perioada reala de prescriptie de 6 ani si 2 luni.

188

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

7. Inspectia fiscala
Formele de inspecie fiscal sunt:
a) inspecia fiscal general - activitatea de verificare a modului de ndeplinire a
tuturor obligaiilor fiscale i a altor obligaii prevzute de legislaia fiscal i
contabil ce revin unui contribuabil, pentru o perioad de timp determinat;
b) inspecia fiscal parial - activitatea de verificare a modului de ndeplinire a
uneia sau mai multor obligaii fiscale precum i a altor obligaii prevzute de
legislaia fiscal i contabil, ce revin unui contribuabil pentru o perioad de timp.

Organul de inspecie fiscal decide asupra efecturii unei inspecii


fiscale generale sau pariale, pe baza analizei de risc. (NOU)

Pentru efectuarea inspeciei fiscale se pot folosi urmtoarele metode de control:


a) verificarea prin sondaj - activitatea de verificare selectiv a documentelor i
operaiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de evideniere i de
plat a obligaiilor fiscale;
b) verificarea exhaustiv - activitatea de verificare a tuturor documentelor i
operaiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evideniere i de plat a
obligaiilor fiscale; (NOU)
c) controlul electronic, care const n activitatea de verificare a contabilitii i a
surselor acesteia, prelucrate n mediu electronic, utiliznd metode de analiz,
evaluare i testare asistate de instrumente informatice specializate;

Selectarea documentelor i a operaiunilor semnificative se apreciaz


de inspector.
Perioada supus inspeciei fiscale

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Inspecia fiscal se efectueaz n cadrul


termenului de prescripie a dreptului de a
stabili obligaii fiscale.
La contribuabilii mari, perioada supus
inspeciei fiscale ncepe de la sfritul perioadei
controlate anterior, n condiiile incadrarii in
termenul de prescriptie.

Inspecia fiscal se efectueaz n cadrul


termenului de prescripie a dreptului de a
stabili creane fiscale.
Perioada supus inspeciei fiscale ncepe de
la sfritul perioadei controlate anterior, n
condiiile incadrarii in termenul de
prescriptie.

ELIMINAT
La celelalte categorii de contribuabili inspecia
fiscal se efectueaz asupra creanelor nscute
n ultimii 3 ani fiscali pentru care exist
obligaia depunerii declaraiilor fiscale.
Inspecia fiscal se poate extinde pe perioada
de prescripie a dreptului de a stabili obligaii
fiscale, dac este identificat cel puin una
dintre urmtoarele situaii:
a) exist
indicii
privind
diminuarea
189

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor


sume datorate bugetului general;
b) nu au fost depuse declaraii fiscale n
interiorul termenului de prescripie;
c) nu au fost ndeplinite obligaiile de plat a
impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor
sume datorate bugetului general.
Dac inspecia fiscal nu ncepe la 15 zile de la
data prevzut n aviz, contribuabilul va fi
ntiinat, n scris, asupra noii date de ncepere
a inspeciei fiscale

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Dac inspecia fiscal nu poate ncepe n termen


de cel mult 5 zile lucrtoare de la data
prevzut n aviz, contribuabilul este ntiinat,
n scris, asupra noii date de ncepere a
inspeciei fiscale.

Durata efecturii inspeciei fiscale

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Durata efecturii inspeciei fiscale este stabilit


de organele de inspecie fiscal sau, dup caz,
de compartimentele de specialitate ale
autoritilor administraiei publice locale, n
funcie de obiectivele inspeciei, i nu poate fi
mai mare de 3 luni.

Durata efecturii inspeciei fiscale este stabilit


de organul de inspecie fiscal, n funcie de
obiectivele inspeciei, i nu poate fi mai mare
de:
a) 180 de zile pentru contribuabilii mari,
precum i pentru contribuabilii care au
sedii secundare, indiferent de mrime;
n cazul marilor contribuabili sau al celor care b) 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii;
au sedii secundare, durata inspeciei nu poate c) 45 de zile pentru ceilali contribuabili.
fi mai mare de 6 luni.
n cazul n care inspecia fiscal nu se
finalizeaz ntr-o perioad reprezentnd
dublul perioadei de mai sus, inspecia fiscal
nceteaz, fr a se emite raport de inspecie
fiscal i decizie de impunere sau decizie de
nemodificare a bazei de impunere.
n acest caz, organul de inspecie fiscal poate
relua inspecia, cu aprobarea organului
ierarhic superior celui care a aprobat inspecia
fiscala iniial, o singur dat pentru aceeai
perioad i aceleai obligaii fiscale.
Raportul de inspecie fiscal st la baza Raportul de inspecie fiscal st la baza
emiterii:
emiterii:
a) deciziei de impunere, pentru diferene de a) deciziei de impunere, pentru diferene n
obligaii fiscale aferente perioadelor
plus sau n minus de obligaii fiscale
verificate;
principale aferente diferenelor de baze de
b) deciziei de nemodificare a bazei de
impozitare;
impunere, dac nu se constat diferene de b) deciziei de nemodificare a bazelor de
obligaii fiscale.
impozitare, dac nu se constat diferene
ale bazelor de impozitare i respectiv de
obligaii fiscale principale;
c) deciziei de modificare a bazelor de
190

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

impozitare dac se constat diferene


ale bazelor de impozitare dar fr
stabilirea de diferene de obligaii
fiscale principale. (NOU)
Deciziile se comunic n termen de 30 de zile Deciziile se emit n termen de cel mult 25
lucrtoare de la data ncheierii inspeciei de zile lucrtoare de la data ncheierii
fiscale.
inspeciei fiscale.

Intocmirea punctului de vedere la incheierea inspectiei fiscale

Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Contribuabilul are dreptul s i prezinte, n


scris, punctul de vedere cu privire la
constatrile inspeciei fiscale, n termen de 3
zile lucrtoare de la data ncheierii inspeciei
fiscale.

Contribuabilul are dreptul s i prezinte, n


scris, punctul de vedere cu privire la
constatrile organului de inspecie fiscal, n
termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la
data ncheierii inspeciei fiscale.
n cazul marilor contribuabili termenul de
prezentare a punctului de vedere este de cel
mult 7 zile lucrtoare. Termenul poate fi
prelungit pentru motive justificate cu acordul
conductorului organului de inspecie fiscal.

Decizia de impunere provizorie (NOU)


Pe perioada desfurrii inspeciei fiscale, organul de inspecie fiscal emite decizii
de impunere provizorii pentru obligaiile fiscale principale suplimentare aferente unei
perioade i unui tip de obligaie verificat.
n acest caz, NU se ntocmete raport de inspecie fiscal. Organul fiscal informez n
cel mult 5 zile lucrtoare, contribuabilul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale i
a unui tip de obligaie fiscal verificat.
Deciziile de impunere provizorii se emit la cererea contribuabilului, n scopul plii
obligaiilor fiscale suplimentare. Sumele stabilite prin decizie de impunere provizorie se
regularizeaz n decizia de impunere finala.
Controlul inopinat
Controlul inopinat este efectuat fr ntiinarea prealabil a contribuabilului si
const n:
a) verificarea faptic i documentar, n principal, ca urmare a unor informaii cu
privire la existena unor fapte de nclcare a legislaiei fiscale;
b) verificarea documentelor i operaiunilor impozabile ale unui contribuabil, n
corelaie cu cele deinute de persoana sau entitatea supus unui control fiscal,
denumit control ncruciat;
c) verificarea unor elemente ale bazei de impozitare sau cu privire la situaia fiscal
faptic, precum i constatarea, analizarea i evaluarea unui risc fiscal specific.
191

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Durata efecturii controlului inopinat este stabilit de conductorul organului de


control, n funcie de obiectivele controlului, i nu poate fi mai mare de 30 de zile.
Pentru aceleai operaiuni i obligaiile fiscale aferente acestora NU se poate
derula concomitent i un control inopinat cu o inspecie fiscal derulat la acelai
contribuabil.
Contribuabilul i poate exprima punctul de vedere fa de constatrile menionate
n procesul-verbal emis de organul fiscal n termen de 5 zile lucrtoare de la
comunicare.

8. Esalonarea la plata (Art 184-209)


In cazul obligatiilor administrate de organul fiscal central, ealonarea la plat se
poate dispune pentru o perioad de cel mult 5 ani si nu se acord pentru obligaiile
fiscale n sum total mai mic de 500 lei n cazul persoanelor fizice i 5.000 lei n cazul
persoanelor juridice.
n cazul n care n perioada dintre data eliberrii certificatului de atestare fiscal i
data comunicrii deciziei de ealonare la plat debitorul efectueaz pli n conturile
bugetare aferente tipurilor de creane fiscale ce fac obiectul ealonrii la plat, se sting
mai nti obligaiile exigibile n aceast perioad i apoi obligaiile cuprinse n
certificatul de atestare fiscal
Pentru obligaiile fiscale ealonate/amanate la plat de pn la 5.000 lei n cazul
persoanelor fizice i, respectiv, 20.000 lei n cazul persoanelor juridice, NU este necesar
constituirea de garanii.
Pe perioada pentru care au fost acordate ealonri la plat, pentru obligaiile fiscale
ealonate la plat se datoreaz i se calculeaz dobnzi la nivelul de 0,02%/zi. Prin
excepie, nivelul dobnzii este de 0,015% pentru fiecare zi de ntrziere, n situaia n
care debitorul constituie ntreaga garanie sub forma scrisorii de garanie i/sau poliei de
asigurare de garanie i/sau consemnare de mijloace bneti la o unitate a Trezoreriei
Statului.
In cazul obligatiilor administrate de organul fiscal local, ealonarea la plat se
acord pe o perioad de cel mult 5 ani, iar amnarea la plat se acord pe o perioad de
cel mult 6 luni, dar care nu poate depi data de 20 decembrie a anului fiscal n care se
acord.
Pe perioada pentru care au fost acordate amnri sau ealonri la plat, pentru
obligaiile fiscale principale ealonate sau amnate la plat, se datoreaz majorri de
ntrziere de 0,5% pe lun sau fraciune de lun, reprezentnd echivalentul prejudiciului.
Pe perioada ealonrii i/sau amnrii la plat, un procent de 50% din majorrile
de ntrziere reprezentnd componenta de penalitate a acestora, aferente obligaiilor
fiscale ealonate sau amnate la plat, se amn la plat. n situaia n care sumele
ealonate sau amnate au fost stinse n totalitate, majorrile de ntrziere amnate la plat
se anuleaz.

192

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

9. Soluionarea contestaiilor formulate


Inainte de 1 ianuarie 2016

Dupa 1 ianuarie 2016

Contestaia se va depune n termen de 30 de Contestaia se depune n termen de 45 de


zile de la data comunicrii actului administrativ zile de la data comunicrii actului
fiscal, sub sanciunea decderii.
administrativ fiscal, sub sanciunea decderii.
Contestatorul poate solicita organului de
soluionare competent susinerea oral a
contestaiei.
n acest caz, organul de soluionare fixeaz un
termen pentru care convoac, la sediul su,
----contestatorul i reprezentantul organului
fiscal emitent al actului administrativ fiscal
contestat. Aceast solicitare poate fi adresat
organului de soluionare competent n termen
de cel mult 30 de zile de la data nregistrrii
contestaiei sub sanciunea decderii.
Organul de soluionare competent poate La cererea contestatorului, organul de
suspenda procedura, la cerere, dac sunt soluionare competent suspend procedura, i
motive ntemeiate.
stabilete termenul pn la care aceasta se
La aprobarea suspendrii, organul de suspend.
soluionare competent va stabili i termenul Termenul de suspendare nu poate fi mai
pn la care se suspend procedura.
mare de 6 luni de la data acordrii.
Suspendarea poate fi solicitat o singur dat.
Suspendarea poate fi solicitat o singur dat.
Instana
competent
poate
suspenda Instana
competent
poate
suspenda
executarea, dac se depune o cauiune de pn executarea, dac se depune o cauiune, dup
la 20% din cuantumul sumei contestate, iar n cum urmeaz:
cazul cererilor al cror obiect nu este evaluabil a) de 10%, dac aceast valoare este pn la
n bani, o cauiune de pn la 2.000 lei.
10.000 lei;
b) de 1.000 lei plus 5% pentru ceea ce
depete 10.000 lei;
c) de 5.500 lei plus 1% pentru ceea ce
depete 100.000 lei;
d) de 14.500 lei plus 0,1% pentru ceea ce
depete 1.000.000 lei.
n cazul suspendrii executrii actului
administrativ fiscal, dispus de instanele de
judecat, toate efectele actului administrativ
fiscal sunt suspendate pn la ncetarea
acesteia i obligaiile fiscale nu se nscriu n
certificatul de atestare fiscal.
In cazul n care instana judectoreasc de
contencios administrativ admite cererea
contribuabilului de suspendare a executrii
actului administrativ fiscal, nu se datoreaz
penaliti de ntrziere pe perioada
193

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

suspendrii.
n cazul creanelor administrate de organul
fiscal local, pe perioada suspendrii se
datoreaz majorri de ntrziere de 0,5%
pe lun sau fraciune de lun, reprezentnd
echivalentul prejudiciului.

Suspendarea executrii actului administrativ fiscal nceteaz de drept i fr


nicio formalitate dac aciunea n anularea actului administrativ fiscal nu a fost
introdus n termen de 60 de zile de la data comunicrii deciziei de soluionare a
contestaiei.
n situaia nesoluionrii contestaiei n termen de 6 luni de la data depunerii
contestaiei contestatorul se poate adresa instanei de contencios administrativ
competent pentru anularea actului. La calculul acestui termen nu sunt incluse
perioadele n care procedura de soluionare a contestaiei este suspendat. (NOU)

10. Contraventii
Noul Cod de procedura fiscala reduce amenzile aplicabile persoanelor juridice care
nu se incadreaza in categoria contrbuabililor mijlocii si mari. Iata cateva dintre cele mai
frecvente contraventii si sanctiunile aplicate:
Contraventie
a) nedepunerea de ctre contribuabil la
termenele prevzute de lege a
declaraiilor de nregistrare fiscal, de
radiere a nregistrrii fiscale sau de
meniuni
b) nendeplinirea de ctre contribuabil
la termen a obligaiilor de declarare
prevzute de lege, a bunurilor i
veniturilor impozabile sau, dup caz, a
impozitelor, taxelor, contribuiilor i a
altor sume, precum i orice informaii n
legtur
cu
impozitele,
taxele,
contribuiile, bunurile i veniturile
impozabile,
dac
legea
prevede
declararea acestora
e) nerespectarea de ctre contribuabil a
obligaiilor de ntocmire a dosarului
preurilor de transfer n condiiile i la
termenele
impuse,
precum
i
nerespectarea de ctre contribuabil a
obligaiei de a prezenta dosarul
preurilor de transfer la solicitarea

Inainte de 1 ianuarie
2016

Dupa 1 ianuarie
2016

Persoane juridice:
amend = (1.000 - 5.000 lei)

Contribuabili mijlocii i
mari:
amend = (1.000 - 5.000 lei)

Persoane fizice:
amend = (500 - 1.000 lei)

Persoane juridice:
amend = (12.000 - 14.000
lei)
Persoane fizice:
amend = (2.000 3.500 lei)
194

Persoane fizice + alte


persoane juridice:
amend = (500 - 1.000 lei)

Contribuabili mijlocii i
mari:
amend = (12.000 - 14.000
lei)
Persoane fizice + alte
persoane juridice:

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

organului fiscal central

amend = (2.000 3.500 lei)

s)
efectuarea
de
operaiuni
intracomunitare de ctre persoanele
amend = (1.000 - 5.000 lei)
care au obligaia nscrierii n ROI fr a
fi nscrise

amend = (1.000 - 5.000 lei)

In cazul Declaratiilor recapitulative 390, contraventiile si sanctiunile aplicate nu se


modifica, astfel incat. Constituie contravenii:
a) nedepunerea la termenul legal a Declaraiei 390 se sanctioneaza cu amend de la
1.000 lei la 5.000 lei;
b) depunerea Declaraiei 390 incorecta sau incompleta se sanctioneaza cu amend
de la 500 lei la 1.500 lei.
Nu se sancioneaz contravenional:
a) persoanele care corecteaz Declaraia 390 pn la termenul legal de depunere a
urmtoarei declaraii recapitulative, dac constatarea depunerii incorecte sau
incomplete NU a fost constatat de organul fiscal anterior corectrii;
b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaz declaraiile ca
urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.
Plata amenzii in 48 de ore
Contravenientul poate achita, pe loc sau n termen de cel mult 48 de ore de la data
ncheierii procesului-verbal ori, dup caz, de la data comunicrii acestuia jumtate din
minimul amenzii, agentul constatator fcnd meniune despre aceast posibilitate n
procesul-verbal.

11. Alte prevederi


Iata in continuare o serie de aspecte semnificative cu privire la aplicarea Noului Cod
de procedura fiscala:
a) certificatul de atestare fiscal se emite n maximum 3 zile lucrtoare de la data
depunerii cererii, fata de 5 zile lucratoare cat se prevedea anterior;
b) se introduc prevederi suplimentare privind stabilirea raspunderii in solidar:
- atragerea rspunderii in solidar cu debitorul pentru anumite persoane,
prevzute la art 25, privete obligaiile fiscale principale i accesorii ale
perioadei pentru care acestea au avut calitatea ce a stat la baza atragerii
rspunderii solidare;
- raspunderea acestor persoane se stabilete prin decizie emis de organul
fiscal competent pentru fiecare persoan fizic sau juridic n parte, insa
inaintea emiterii deciziei, organul fiscal trebuie sa efectueze audierea
persoanei, aceasta avand dreptul s i prezinte n scris punctul de vedere, n
termen de 5 zile lucrtoare de la data audierii. Decizia de atragere a
rspunderii solidare emis fr audierea persoanei creia i s-a atras
rspunderea este nul;
195

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

c) modificarea tarifelor de emitere a Soluiilor fiscale individuale anticipate de la


echivalentul n lei al sumei de 1.000 de euro, la cursul comunicat de BNR n ziua
efecturii plii, astfel:
- tariful este de 5.000 euro, la cursul comunicat de BNR pentru ziua efecturii
plii, pentru contribuabilii mari;
- tariful este de 3.000 euro, la cursul comunicat de BNR pentru ziua efecturii
plii, pentru celelalte categorii de contribuabili/pltitori.
d) organul fiscal central renun la stabilirea creanei fiscale i nu emite decizie de
impunere n situaia n care creana fiscal principal este mai mic de 20 de lei; in
situaia n care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creane fiscale principale,
plafonul se aplic totalului acestor creane;
e) completarea regulilor privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe
venit;
f) regulile de compensare se aplica si sumei negative a TVA solicitata la rambursare
de reprezentantul unui grup fiscal; astfel, aceasta se poate compensa cu
obligaiile fiscale ale membrilor grupului fiscal, n urmtoarea ordine:
- obligaiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal;
- obligaiile fiscale ale celorlali membri ai grupului fiscal, la alegerea organului
fiscal central.
g) introducerea unor prevederi cu privire la modalitatea de stabilire a dobnzilor
datorate n cazul impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care
perioada fiscal este anual;
h) msurile asiguratorii pot fi luate i nainte de emiterea titlului de crean, insa daca
titlul de crean nu a fost emis i comunicat n termen de cel mult 6 luni de la data
la care au fost dispuse msurile asigurtorii, acestea inceteaza de drept; in cazuri
excepionale, acest termen poate fi prelungit pn la un an, de organul fiscal
competent, prin decizie. Organul fiscal are obligaia s emit decizia de ridicare a
msurilor asigurtorii n termen de cel mult 2 zile de la mplinirea termenului de 6
luni sau un an, dup caz, iar n cazul popririi asigurtorii s elibereze garania;
i) precizarea faptului ca stabilirea cuantumului tranzaciilor pentru care
contribuabilul are obligaia ntocmirii dosarului preurilor de transfer, a
termenelor pentru ntocmirea acestuia, a coninutului dosarului preurilor de
transfer, precum i a condiiilor n care se solicit acesta vor fi aprobate prin ordin
al preedintelui ANAF.

12.

Concluzii finale Noul Cod de procedura fiscala

In continuare, va prezentam modificarile pe care noi le-am considerat a fi cele mai


semnificative fata de legislatia curenta:
a) nivelul dobnzii scade de la 0,03% la 0,02%/zi de ntrziere;
b) nivelul penalitii de ntrziere scade de la 0,02% la 0,01%/zi de intarziere;
c) pentru obligaiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de entitate i
stabilite de organul de inspecie fiscal prin decizii de impunere, se va datora o penalitate
de nedeclarare de 0,08/zi;
196

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

d) aplicarea penalitii de nedeclarare nu nltur obligaia de plat a dobnzilor, ci doar a


penalitatii de intarziere;
e) in situaia n care obligaiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecie fiscal
ca urmare a nedepunerii declaraiei de impunere, se va aplica doar penalitatea de
nedeclarare, fr a se mai impune si sanciunea contravenional pentru nedepunerea
declaraiei;
f) in cazul obligatiilor datorate si neachitate bugetelor locale se datoreaza majorari de
intarziere, nivelul acestora scazand de la 2% la 1%/luna sau fractiune de luna;
g) introducerea principiului in dubio contra fiscum, conform caruia dac dup aplicarea
regulilor de interpretare prevzute mai sus, prevederile legislaiei fiscale rmn
neclare, acestea se interpreteaz n favoarea contribuabilului;
h) introducerea unor termene de 2, 4 sau 6 luni pentru soluionarea cererilor
contribuabililor (se aplica inclusiv rambursarilor de TVA);
i) extinderea situatiilor in care un contribuabil poate fi declarat inactiv, ceea ce inseamna
ca i sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivitii, respectiv nu
pot fi deduse cheltuielile si TVA aferenta achizitiile;
j) modificarea termenului de prescripie, in sensul ca acesta ncepe s curg de la data de 1
iulie (in loc de 1 ianuarie) a anului urmtor celui pentru care se datoreaz obligaia fiscal,
ceea ce duce la o extindere a perioadei in care organul fiscal poate efectua o inspectie
fiscala;
k) perioada supus inspeciei fiscale ncepe de la sfritul perioadei controlate
anterior, n condiiile incadrarii in termenul de prescriptie, pentru toti contribuabilii, nu
doar pentru cei mari; prevederea conform careia la contribuabilii care nu intra in categoria
celor mari inspecia fiscal se efectueaz asupra creanelor nscute n ultimii 3 ani fiscali a
fost abrogata;
l) durata efecturii inspeciei fiscale este stabilit de organul de inspecie fiscal i poate fi
de 180, 90 sau 45 de zile, in functie de categoria de contribuabil la care se refera;
m) contribuabilul are dreptul s i prezinte, n scris, punctul de vedere cu privire la
constatrile organului de inspecie fiscal, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la
data ncheierii inspeciei fiscale (anterior, termenul era de 3 zile lucratoare);
n) durata efecturii controlului inopinat este stabilit de conductorul organului de control,
n funcie de obiectivele controlului, i nu poate fi mai mare de 30 de zile;
o) contestaia formulata se depune n termen de 45 de zile de la data comunicrii actului
administrativ fiscal, sub sanciunea decderii (anterior, termenul era de 30 de zile), iar
contestatorul poate solicita organului de soluionare competent susinerea oral a
contestaiei;
p) suspendarea executrii actului administrativ fiscal nceteaz de drept i fr nicio
formalitate dac aciunea n anularea actului administrativ fiscal nu a fost introdus n
termen de 60 de zile de la data comunicrii deciziei de soluionare a contestaiei;
q) in situaia nesoluionrii contestaiei n termen de 6 luni de la data depunerii
contestaiei, contestatorul se poate adresa instanei de contencios administrativ
competent pentru anularea actului. La calculul acestui termen nu sunt incluse
perioadele n care procedura de soluionare a contestaiei este suspendat;
197

Suport de curs

www.accounting-leader.ro

www.noutatifiscale.ro

Lect univ dr Rapcencu Cristian

r) reducerea amenzilor aplicabile persoanelor juridice care nu se incadreaza in categoria


contribuabililor mijlocii si mari la nivelul celor aplicabile persoanelor fizice pentru
majoritatea contraventiilor; de exemplu, nedepunerea declaratiilor fiscale va fi sanctionata
astfel:
- pentru contribuabilii mijlocii i mari, amenda va fi intre 1.000 lei si 5.000 lei;
- pentru persoane fizice si alte persoane juridice, amenda va fi intre 500 lei si 1.000 lei;

Bibliografie
Legea nr. 207/2015 privind Noul Cod de procedura fiscala, publicata in MOf
nr. 547 din 23 iulie 2015;
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat n M.Of. nr. 688 din
10.09.2015;
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare, publicat n M.Of. nr.
733 din 30.09.2015;
OUG 50/2015 pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal i a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedur fiscal,
publicat n M.Of. nr. 817 din 03.11.2015.
Legea nr. 571 din 22.12.2003 privind Codul fiscal, publicat n M.Of. nr. 927 din
23.12.2003, cu toate modificrile i completrile ulterioare;
H.G. nr. 44 din 22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n M.Of. nr. 112 din
06.02.2004, cu toate modificrile i completrile ulterioare;

198