Sunteți pe pagina 1din 4

25.12.

2016

Postvacant:Economistprincipal,Seciacercetri,analize,publicaii,Direciastatisticaconturilorinternaionale,Dep

Aceastaesteversiuneahtmlafiieruluihttps://www.bnm.md/ro/printpdf/content/postvacanteconomistprincipalsectiacercetarianalize
publicatiidirectiastatistica0.
GooglegenereazautomatversiunihtmlaledocumentelorcutatepeWeb.

Page1

Tipar
Publicatpe(https://www.bnm.md)
Acas>Postvacant:Economistprincipal,Seciacercetri,analize,publicaii,Direciastatisticaconturilorinternaionale,
Departamentulraportriistatistic(peperioaddeterminat)
Posturivacante

https://www.bnm.md/ro/content/pos
Copiere
ExtindeAscunde
10.11.2016

Postvacant:Economistprincipal,Seciacercetri,
analize,publicaii,Direciastatisticaconturilor
internaionale,Departamentulraportriistatistic(pe
perioaddeterminat)
Seciacercetri,analize,publicaiiaDirecieistatisticaconturilorinternaionaleseocupcuelaborareamaterialeloranaliticela
subiectulsectoruluiexternaleconomieinaionale,raportareadatelorstatisticectreorganizaiinaionaleiinternaionale(aa
caFMI,Eurostatetc.),actualizareabazeidedateonlineaBNMnseciuneaStatisticaconturilorinternaionaleetc.

Cerineminimefadecandidai:
1)Studiiicalificri
Studiisuperioareabsolvitecuexamendelicenndomeniuleconomic(preferabilstatistic,finanesaurelaii
economiceinternaionale)cumediageneralpeaniidestudii8saumaimare
Abilitibunedeanalizeconomic,nelegereatendineloripoliticiloreconomicedinRepublicaMoldovainlume
Abilitiexcelentedecomunicarenscris,capacitateadeaproducematerialeanaliticebinearticulate
Cunoatereageneralaprincipiiloripracticilorstatistice,asistemuluistatisticnaional,aconturilorinternaionale
Cunoaterealimbiidestatiruse,cunoaterealimbiienglezelaunnivelavansat
CunotineaprofundatedeutilizareaaplicaiilorMicrosoftOffice.
2)Competenecomportamentale
Autonomie,responsabilitate,capacitatederespectareatermenelorlimit
Spiritdeiniiatividesoluionareaproblemelor
Atenieladetalii,acuratee
Amabilitate,adaptabilitate,capacitateadealucranechipintrunmediudivers.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qBX9gnV6PUMJ:https://www.bnm.md/ro/printpdf/content/postvacanteconomistprincipalsecti

1/4

25.12.2016

Postvacant:Economistprincipal,Seciacercetri,analize,publicaii,Direciastatisticaconturilorinternaionale,Dep

Cerinecevorconstituiunavantaj:
Studiidemasterat
Experienadelucruntroinstituiefinanciar,statistic,tiinific,thinktank
Posedareametodeloranaliticecantitativeiatehnicilordemodelare
Posedareafluentalimbiiruseialimbiiengleze(celpuinlanivelulC1,nspecialexprimareascris)
Experienadelucrucuaplicaiilemodernedevizualizareadatelor
Experienadelucrucuaplicaiiledeeditareapublicaiilor(detipulMiktexetc.).

Principaleleatribuii:
Contribuielapublicaiilesubdiviziunii,nparticularpublicaiatrimestrialConturileinternaionalealeRepubliciiMoldova
iAnuarulstatisticalconturilorinternaionalealeRepubliciiMoldova
1

Page2
ParticiplaelaborareaRaportuluianualalBNM,compartimentele:ConturileinternaionalealeRepubliciiMoldovai
Evoluiaistructuradatorieiexterne
Elaboreazdiversematerialeanalitice,informativeimetodologice,nlimbadestatienglez
Colecteazianalizeazdateiinformaiisocioeconomicedintrovarietatedesurse
ActualizeazcompartimentelerelevantealebazeidedateinteractiveaBNM
Participlaelaborareaprognozelorsectoruluiextern
nainteazpropunerinvedereaperfecionriimetodelordeanalizicompilareaconturilorinternaionale,participla
actualizarealor
Examineazipropunembuntirilaproiectedepoliticieconomice,programe,iniiativelegislative
Participladezvoltareasistemuluiinformaionaldecolectareiprelucrareastatisticiiconturilorinternaionale.

Termenullimit:
30noiembrie2016.

Candidaiivortransmiteurmtoareledocumente:
Scrisoareademotivaie(descrieidecevintereseazpostuldaticuceaiputeacontribui)
Curriculumvitae(indicaiidateledecontactalepersoanelorcarevarputearecomanda,elevorficontactatedoarn
cazulncaresevaluaodeciziepreliminarpozitivnprivinaangajriidvs.)
Referinelelacopiilediplomelordeliceni/saumasteraticopiafoiimatricoleaanilordestudii.
Referinelelaaltedocumente(atestate,certificate,publicaiietc.)caredovedescndeplinireacondiiilordenscrierela
concurs,dacestecazul.
nvedereaaplicriipentruparticiparealaconcurs,sevacompletaaiciformularulCVuluionline[1]sausevadepuneCVulla
sediulBNM,peadresa:bd.GrigoreVierunr.1,mun.Chiinu,DepartamentulStrategie,OrganizareiResurseUmane,cu
specificareapostuluipentruseaplic,pnladatade7noiembrie2016(inclusiv).
Vorficontactatedoarpersoanelecarentrunesccondiiileconcursului.

Desfurareaconcursuluivaavealocdupcumurmeaz:
1.TestlacalculatornprivinautilizriiaplicaiilorMicrosoftOffice
2.Testscrisdeanalizastatisticiisectoruluiexternidelimbenglez
3.Interviuprofesional:Comisiadeexaminarevaevaluamodulncarecandidatulrspundecriteriilorreferitoarela
cunotineledespecialitate,aptitudinileprofesionaleicompetenelecomportamentale.
Dateleprivindsusinereaprobelordeconcursvorfistabilitedecomisiadeexaminareivorficomunicateprinemail
candidailor.

Bibliografia
1.LegeacuprivirelaBancaNaionalaMoldoveinr.548XIIIdin21.07.1995
2.Legeacuprivirelastatisticaoficialnr.412din09.12.2004
3.Regulamentul(CE)nr.223/2009privindstatisticileeuropenedin11.03.2009
4.Coduldepracticialstatisticiloreuropene,ediiadin28.09.2011

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qBX9gnV6PUMJ:https://www.bnm.md/ro/printpdf/content/postvacanteconomistprincipalsecti

2/4

25.12.2016

Postvacant:Economistprincipal,Seciacercetri,analize,publicaii,Direciastatisticaconturilorinternaionale,Dep
5.ManualulBalanadepliipoziiainvestiionalinternaional,ediiaaVIa(2009),FondulMonetarInternaional
6.Conturileinternaionale:metodologiadecompilareibazainformaional(BNM,2015)"

Documentenecesarepentruafiprezentatelaconcurs[2]
Documentenecesarepentruafiprezentatelaangajare[3].

PoliticadepersonalaBnciiNaionaleaMoldoveiaredreptobiectivselectareaiangajareapersoanelorprofesionistedin
diferitedomenii(economie,jurispruden,tehnologiiinformaionale,etc).
AngajarealaBancaNaionalaMoldoveiseefectueaznbazdeconcurs,nconformitatecuCodulmunciialRepublicii
Moldovanr.154XVdin28.03.2003(intratnvigoarela1octombrie2003),Regulamentulprivindorganizareaidesfurarea
2

Page3
concursuluipentruocupareafunciilorvacantenBancaNaionalaMoldovei,aprobatprinHotrreaConsiliuluide
AdministraiealBNMnr.130din03.07.2014,RegulamentulinternalBnciiNaionaleaMoldovei,aprobatprinHotrrea
ComitetuluiexecutivalBNMnr.62din16.03.2016.Concursulreprezintomodalitatedeorganizareidesfurareaprocesului
deverificareprealabilaaptitudinilorprofesionalealecandidailorpentruocupareafunciilorvacantenBancaNaionala
Moldovei.
ComisiiledetestareformatedinspecialitidincadrulBnciiNaionaleaMoldoveiverificgraduldecunoateredectre
candidaialimbilormoderne,tehnologiilorinformaionaleiaspecialitii.

Vezii
Taguri
expertprincipal[4]
postvacant[5]
Posturivacante[6]
cariera[7]
SursaURL:https://www.bnm.md/ro/content/postvacanteconomistprincipalsectiacercetarianalizepublicatiidirectia
statistica0
Legturiconexe:
[1]https://www.bnm.md/ro/content/cvonline
[2]https://www.bnm.md/ro/content/documentenecesarepentrufiprezentatelaconcurs
[3]https://www.bnm.md/ro/content/documentenecesarepentrufiprezentatelaangajare
[4]https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=expertprincipal
[5]https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=postvacant
[6]https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=Posturivacante
[7]https://www.bnm.md/ro/search?hashtags[0]=cariera
Adresa:BulevardulGrigoreVierunr.1,MD2005,Chiinu,RepublicaMoldova
Tel:(+373)22226374,Fax(+373)22220591,Web:www.bnm.md

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qBX9gnV6PUMJ:https://www.bnm.md/ro/printpdf/content/postvacanteconomistprincipalsecti

3/4

25.12.2016

Postvacant:Economistprincipal,Seciacercetri,analize,publicaii,Direciastatisticaconturilorinternaionale,Dep

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qBX9gnV6PUMJ:https://www.bnm.md/ro/printpdf/content/postvacanteconomistprincipalsecti

4/4