Sunteți pe pagina 1din 10

Tema de control nr.

1 Contabilitate de gestiune
Rezolvare:
1. nregistrarea cheltuielilor cu materii
prime:
%
=
921 S1
Cheltuielile activitii de baz
921 S2
Cheltuielile activitii de baz
921 S3
Cheltuielile activitii de baz

901
Decontri interne privind
cheltuielile

2. nregistrarea cheltuielilor cu materilele consumabile:


%
=
901
921 S1
Decontri interne privind
Cheltuielile activitii de baz
cheltuielile
921 S2
Cheltuielile activitii de baz
921 S3
Cheltuielile activitii de baz
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie
925 CD
Cheltuieli de desfacere

48.000
26.400
12.000
9.600

14.400
2.400
4.800

3.900
1.800
300
1.200

3. nregistrarea cheltuielilor cu salariile:


%
=
921 S1
Cheltuielile activitii de baz
921 S2
Cheltuielile activitii de baz
921 S3
Cheltuielile activitii de baz
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare
923 S1
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie
925 CD
Cheltuieli de desfacere

901
Decontri interne privind
cheltuielile

4. nregistrarea contibutiei aferente salariilor n cot de 28%


%
=
901
Decontri interne privind
921 S1
Cheltuielile activitii de baz
cheltuielile
921 S2
Cheltuielile activitii de baz
921 S3
Cheltuielile activitii de baz
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare
923 S1
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie
925 CD
Cheltuieli de desfacere

110.400
19.200
21.600
7.200

21.600
9.600
7.200
7.200

9.800
7.000

30.912
5.376
6.048

2.016
6.048
2.688
2.016
2.016

2.744
1.960

5. nregistrarea cheltuielilor cu lucrrile executate de ter i:


%
=
901
923 S1
Decontri interne privind
Cheltuieli indirecte de
cheltuielile
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie
925 CD
Cheltuieli de desfacere

28.800
4.800
3.900

6.700
7.200

2.900
3.300

6. nregistrarea cheltuielilor cu energie, ap:


%
=
923 S1
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie
925 CD
Cheltuieli de desfacere

901
Decontri interne privind
cheltuielile

7. nregistrarea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe:


%
=
901
Decontri interne privind
923 S1
Cheltuieli indirecte de
cheltuielile
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie
925 CD
Cheltuieli de desfacere
8. nregistrarea dobnzilor aferente creditelor pentru producie:
%
=
901
923 S1
Decontri interne privind
Cheltuieli indirecte de
cheltuielile
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie

10.000
1.300
1.800

1.700
1.600

1.900
1.700

21.600
4.800
4.200

2.400
4.800
2.400
3.000

5.000
1.800
1.300
1.900

9. nregistrarea cheltuielilor cu primele de asigurare pentru utilajele de lucru:


%
=
901
923 S1
Decontri interne privind
Cheltuieli indirecte de
cheltuielile
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
922 SA
Cheltuielile activitii
auxiliare

3.120
1.230
1.030

700
160

10. Decontarea prestaiilor


ntre secii:
S1= 30% x 43.208 = 12.962 lei
S2= 30% x 43.208 = 12.962 lei
S3= 15% x 43.208 = 10.802 lei
CA = 15% x 43.208 = 6.481 lei
%
923 S1
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S2
Cheltuieli indirecte de
producie
923 S3
Cheltuieli indirecte de
producie
924 CA
Cheltuieli generale de
administraie

11. nregistrarea produciei neterminate:


933 S1
=
Costul produciei n curs
de execuie
933 S2
Costul produciei n curs
=
de execuie
933 S3
=
Costul produciei n curs
de execuie

922 SA
Cheltuielile activitii auxiliare

43.208
12.962
12.962

10.802
6.481

921 S1
Cheltuielile activitii de baz

6.000

921 S2
Cheltuielile activitii de baz

9.840

921 S3
Cheltuielile activitii de baz

6.480

12. nregistrarea produciei finite la cost prestabilit:


931
=
902
Costul produciei
obinute
Decontri interne privind
producia obinute

13. Repartizarea cheltuielilor indirecte asupra activitii de baz:


921 S1
=
923 S1
Cheltuielile activitii de
baz
Cheltuieli indirecte de
productie
921 S2
=
923 S2
Cheltuielile activitii de
baz
Cheltuieli indirecte de
productie
921 S3
Cheltuielile activitii de
baz

923 S3

301.600
(52.000buc x
5.8lei/buc)

XX.XXX

XX.XXX

XX.XXX

Cheltuieli indirecte de
productie

14. Deconatrea cheltuielilor generale de administraie folosind ca baz costul de produc ie: (pentru
repartizare se va folosi procedeul suplimentrii n varianta coeficentului unic):
Kr =

= 0,1555

S1 = 0,1555 x 27.197 = 4.229 lei


S2 = 0,1555 x 35.850 = 5.576 lei
%
921 S1
Cheltuielile activitii de baz
921 S2
Cheltuielile activitii de baz

924 CA
Cheltuieli generale de
administraie

9.805
4.229
5.576

Decontarea cheltuielilor de desfacere folosind ca baz de repartizare valoarea materiilor prime i a


materialelor consumabile directe:

Kr =
S1 = 0,7014 x 7.200 = 5.050 lei
S2 = 0,7014 x 6.624 = 4.647 lei
%
921 S1
Cheltuielile activitii de
baz
921 S2
Cheltuielile activitii de
baz

= 0,7014

925 CD
Cheltuieli de desfacere

4.647

16. Decontarea costului efectiv al produciei pe cele dou sec ii de baz:


902
=
%
921 S1
Decontri interne privind
producia obinut
Cheltuielile activitii de baz
921 S2
Cheltuielile activitii de baz
17. nregistrarea diferenelor de
cost:
903
Decontri interne privind
diferenele de pre

9.697
5.050

902
Decontri interne privind
producia obinut

77.193
35.036
42.157

(2.807)

Cost efectiv (77.193) < Cost prestabilit (80.000) diferen de cost favorabil i nregistrarea se face
n rou.
18. nregistrarea decontrii produciei:
901
=
Decontri interne
privind
cheltuielile

77.193

931
Costul produciei obinute
903
Decontri interne privind
diferenele de pre

80.000

19. Costul unitar efectiv al produciei obinute:


Cu =

= 62 lei / buc

(2.807)

901 Decontri interne privind


cheltuielile
D

921 S1 Cheltuielile activitii


de baz cheltuielile
D
C
(1)
6.336
(12)
1.440
(2)
864
(16) 35.036
(4)
4.608
(5)
1.429
(14) 13.960
(15) 4.229
(15) 5.050

(18) 77.193

RD = 77.193
TSD = 77.193
SFC = 5.356

(1)
11.520
(2)
3.746
(3)
5.200
(4)
30.486
(5)
9.451
(6)
8.962
(7)
5.564
(8)
2.500
(9)
2.250
(10)
2.870
RC = 82.594
TSC = 82.594

RD = 36.476
TSD = 36.476

922 SA Cheltuielile
activitii
auxiliare

921 S2 Cheltuielile activitii


de baz cheltuielile
D
(1)
(2)
(4)
(5)
(14)
(15)
(15)

C
5.184
1.440
6.912
2.143
20.171
5.576
4.647

RD = 46.073
TSD = 46.073

(12)
(16)

RC = 36.476
TSC = 36.476
SFD = 0

D
C
(2)
864(11) 12.395
(3)
960
(4)
5.184
(5)
1.607
(6)
1.728
(7)
1.152
(8)
300
(9)
600
RD = 12.395
RC = 12.395
TSD = 12.395
TSC = 12.395
SFD = 0

3.916
42.157

RC = 46.073
TSC = 46.073
SFD = 0

923 S1 Cheltuielile indirecte de


producie
D
C
(3)
1.200
(14) 13.960
(4)
2.304
(5)
714
(6)
1.152
(7)
1.152
(8)
600
(9)
500
(10)
1.380
(11)
4.958
RD = 13.960
RC = 13.960
TSD = 13.960
TSC = 13.960
SFD = 0

923 S2 Cheltuielile indirecte de


producie
D
C
(3)
1.440(14) 20.171
(4)
3.456
(5)
1.071
(6)
4.032
(7)
2.304
(8)
400
(9)
400
(10)
1.490
(11)
5.578
RD = 20.171
RC = 20.171
TSD = 20.171
TSC = 20.171
SFD = 0

925 CD Cheltuielile de desfacere


D
(2)
290
(3)
820
(4)
3.990
(5)
1.237
(6)
2.050
(7)
380
(8)
500
(9)
430
RD = 9.697
TSD = 9.697

924 CA Cheltuieli generale


de administraie
D
C
(2)
288(15) 9.805
(3)
780
(4)
4.032
(5)
1.250
(7)
576
(8)
700
(9)
320
(11) 1.859
RD = 9.805
RC = 9.805
TSD = 9.805
TSC = 9.805
SFD = 0

C
(15)

9.697

RC = 9.697
TSC = 9.697
SFD = 0

933 S1 Costul produciei n curs de


execuie
D
C
(12)
1.440

933 S2 Costul produciei n curs de


execuie
D
C
(12) 3.916

RD = 1.440
TSD = 1.440

RD = 3.916
TSD = 3.916

RC = 0
TSC = 0
SFD = 1.440

931 Costul produciei


obinute
D
(13) 80.000
RD = 80.000
TSD = 80.000

902 Decontri
privind
obinut

C
(18)

D
(16)

80.000

RC = 80.000
TSC = 80.000
SFD = 0

D
(17) (2.807)
RD = (2.807)
TSD = (2.807)

C
(18)

(2.807)

RC = (2.807)
TSC = (2.807)
SFD = 0

interne
producia
C

77.193

RD = 77.193
TSD = 77.193
SFC = 0

903 Decontri interne privind


diferenele de pre

RC = 0
TSC = 0
SFD = 3.916

(13) 80.000
(17) (2.807)
RC = 77.193
TSC = 77.193

S-ar putea să vă placă și