Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de nvmnt ............................................................

Adresa ..........................................................

Disciplina ...................
Anul colar ........................
Data susinerii examenului ......................

CATALOG

cuprinznd rezultatele la examenul de corigen la..................................


Nota acordat de profesorul 1
Nota acordat de profesorul 2
Numele si prenumele elevilor
Nr.
Clasa
Nota
Nota
cu situaie nencheiat
bilet Scris
Oral
Pr
Scris
Oral
Pr
final
final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Preedinte

EXAMINATORI
Nr.
crt
1
2

Numele i prenumele

Calitatea
Prof. examinator 1
Prof. examinator 2

Semntura

Media la
examen

Rezultat

12

13

Unitatea de nvmnt ..
Adresa .

Examen de corigen
Sesiunea .
Profesor ............................................

BORDEROU
de CORECTARE i notare la examenul de corigen la ........................................
Nr.
Crt.
0

Numele i prenumele

Clasa

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Din
oficiu
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

La secretariat se predau:
- subiectele (vizate de director) pentru proba scris;
- biletele(vizate de director) pentru proba oral;
- tezele, ciornele;
- borderouri de corectare scris (NOTELE POT FI FRACIONARE);
- borderouri de examinare oral (NOTE NTREGI, ROTUNJITE)
ATENIE: Media dintre probe, dat de un profesor, se rotunje te
- Cataloagele cu rezultate finale(MEDIA, cu dou zecimale, NEROTUNJIT)

Semntura.

Nota
7

Rezultat
examen
8

Unitatea de nvmnt ..
Adresa .

Examen de corigen
Sesiunea .
Profesor ............................................

BORDEROU
de EXAMINARE i notare la examenul de corigen la ........................................
Nr.
Crt.
0

Numele i prenumele

Clasa

Subiectul 1

Subiectul 2

Subiectul 3

Din
oficiu
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

La secretariat se predau:
- subiectele (vizate de director) pentru proba scris;
- biletele(vizate de director) pentru proba oral;
- tezele, ciornele;
- borderouri de corectare scris (NOTELE POT FI FRACIONARE);
- borderouri de examinare oral (NOTE NTREGI, ROTUNJITE)
ATENIE: Media dintre probe, dat de un profesor, se rotunje te
- Cataloagele cu rezultate finale(MEDIA, cu dou zecimale, NEROTUNJIT)

Semntura.

Nota
7

Rezultat
examen
8

PROCES VERBAL,
ncheiat azi ............................................ n urma sus inerii examenului de corigen la clasa ...................., la obiectul ........................
La examenul de corigen au participat urmtorii elevi care au ob inut urmtoarele rezultate:
Nr. crt.

Numele i prenumele elevului

Clasa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Drept pentru care s-a ncheiat prezentul proces verbal


Prof examinator 1 .............................
Prof examinator. 2 ..............................

Nota

Situaia colar