Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
La Ordinul M.D.L.P.L.nr/

LISTA REGLEMENT RILOR TEHNICE N VIGOARE


DIN DOMENIUL CONSTRUC II
Domenii

I.
Reglement ri tehnice privind calculul construc iilor i elementelor de construc ii
II.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de terasamente
III.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea funda iilor
IV.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de beton, beton armat i beton
precomprimat
V.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de zid rie i pere i
VI.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor metalice
VII.
Reglement ri tehnice privind folosirea i executarea construc iilor din materiale lemnoase.
VIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de nvelitori
IX.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii
X.
Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de tencuieli, placaje, tapete
XI.
Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de sc ri.
XII.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor electrice
XIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor de ap i canalizare
XIV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor termice, condi ionarea aerului, gaze
XV.
Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de protec ie a construc iilor i instala iilor
contra agen ilor
XVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor geodezice, topografice, fotometrice i
cadastrale
XVII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea cl dirilor de locuit i social-culturale
1