Sunteți pe pagina 1din 5

N ATENIA TITULARILOR

DE DREPTURI DE AUTOR,
MEMBRI UCMR-ADA
RECOMANDARE PRIVIND NCHEIEREA UNUI
CONTRACT DE CESIUNE NEEXCLUSIV
I. PRILE CONTRACTULUI:
1. Dl.____________________, domiciliat n ________________, str._____________,
nr.____, bl.______, sc.____, et.______ap._______, sector___, care se legitimeaz cu
B.I./C.I. seria ______ nr._______________, eliberat de ____________, la data de
___________ n calitate de CEDENT denumit n continuare AUTOR, i
2. ______________________, cu sediul n ___________________, str._____________,
nr.____, bl.______, sc.____, et.______ap._______, sector___, reprezentat legal prin
_________________________, n calitate de cesionar
lund n considerare prevederile art.13 lit.a, b, f, g, h (dup caz) coroborat cu art.14, 14 1, 15, 151,
16 (dup caz) Legea nr.8/1996 modificat i completat prin Legea nr.285/2004 i art.969 C.civ.,
au convenit i acceptat de comun acord urmtoarele:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Cedentul, cesioneaz cu titlu neexclusiv ctre cesionar urmtoarele drepturi :
- reproducerea i distribuirea (n cazul suporturilor CD, MC);
- comunicarea public (n cazul spectacolelor, teatrelor);
- radiodifuzarea operei (n cazul organismelor TV i radio);
- adaptarea (realizarea de opere derivate pentru spoturi publicitare, muzic de film,etc.).
asupra operelor muzicale anex la prezentul contract, n sensul prevederilor art.13 lit. a, b, f, g, h
(dup caz) coroborat cu art. 14, 141, 15, 151, 16 (dup caz) din Legea nr.8/1996 modificat i
completat prin Legea nr.285/2004.
Recomandare:
Nu cesionai cu titlu exclusiv!!!
n cazul cesiunii exclusive, titularul drepturilor de autor nu mai poate utiliza el
nsui opera n modalitile, pe termenul i pentru teritoriul convenit cu cesionarul.
CESIONAI NUMAI CU TITLU NEEXCLUSIV caz n care putei cesiona
aceleai drepturi i altor instituii.
Clauze obligatorii n contractul de cesiune
drepturile patrimoniale transmise (respectiv reproducerea, distribuirea,
comunicarea public, adaptarea, radiodifuzarea);
durata cesiunii;
1

ntinderea cesiunii (teritorialitatea);


remuneraia pentru care se cesioneaz;
caracterul cesiunii ( cu titlu exclusiv, cu titlu neexclusiv)
Absena oricreia dintre clauzele mai sus menionate d dreptul prii interesate de
a cere anularea contractului
Nu se pot ceda drepturile patrimoniale privind operele viitoare ale autorului,
cesiunea fiind sub sanciunea nulitii absolute.
III. DURATA CONTRACTULUI:
Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii lui i produce efecte pe o prerioad de
__________________.
Recomandare:
Cesiunea trebuie s fie limitat n timp
IV. TERITORIALITATEA:
Drepturile prevzute la pct.II se acord numai pentru teritoriul Romniei /
________________________.
V. OBLIGAIILE PRILOR:
Cedentul se oblig:

- s permit _______________________ i s nu-l obstrucioneze n utilizarea pe


cesionar n utilizarea operei ______________________ potrivit obiectului contractului.

- s accepte ca cesionarul s prezinte scurte pasaje din opere n scop publicitar, fr alt
remuneraie;

- pune

la dispoziia cesionarului
________________________.

materialul

sonor

al

operei

muzicale

Cesionarul se oblig:

- s utilizeze opera numai n limitele prevzute de obiectul contractului;


- s achite remuneraia prevzut la pct.VI din prezentul contract la termenele i n
condiiile prezentului contract;

- s nu cesioneze drepturile sale exclusive sau neexclusive cu privire la opera muzical


ctre teri fr acordul expres al cedentului pentru alt mod de utilizare dect cel
prevzut n prezentul contract;

- s utilizeze __________________ operei numai pentru _____________________;


- s nu utilizeze opera _____________________ n moduri care ar aduce prejudicii
drepturilor morale ale cedentului.

VI. REMUNERAIA I CONDIIILE DE PLAT:


Remuneraia datorat pentru cesiunea operelor muzicale pentru urmtoarele drepturi:
ce fac obiectul prezentului contract este negociat la suma de ______________________ i se va
achita n termen de ______ zile de la data semnrii contractului.
La aceast sum se adaug i procentul de ___________ % din ncasrile fiecrei
difuzri, ca drept de folosin din radiodifuzarea operelor.
Recomandare:
Preul cesiunii trebuie s reflecte valoarea operei muzicale cesionate. Remuneraiile
pot fi n sum fix sau procentual.
Cnd remuneraia nu este precizat autorul poate solicita n instan anularea
contractului.
n cazul n care exist o disproporie ntre remuneraia prevzut n contract i
profitul societii creia i s-au cesionat drepturile de autor, titularul de drepturi de autor
poate solicita revizuirea condiiilor financiare din contract.

Nu cesionai drepturile prevzute la obiectul contractului 100% !!!


n cazul utilizatorilor de radio tv, cesionai numai pentru o singur reprezentare n
conformitate cu prevederile art.38 alin.1 din Legea nr.8/1996 modificat i completat prin
Legea nr.285/2004:
,, Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere ctre un organism de radiodifuziune
sau de televiziune d dreptul acestuia s nregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni
fr fir, n scopul realizrii, o singur dat, a comunicrii autorizate ctre public. n cazul
unei noi emiteri a operei astfel nregistrate este necesar o nou autorizare. Dac n termenul
de 6 luni de la prima emitere nu se solicit aceast autorizare, nregistrarea trebuie distrus.
VII. MODIFICAREA I REZILIEREA CONTRACTULUI:
Modificarea prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor pri.
Nerespectarea obligaiilor asumate de una din pri d dreptul celeilalte de a cere rezilierea
contractului i daune.
Recomandare:
Contractul poate fi desfiinat atunci cnd cesinarul nu utilizeaz i nu exploateaz
opera la parametrii maximi, aducnd atingere drepturilor morale i patrimoniale ale
titularilor de drepturi.
VIII. LITIGII:
Orice litigii ivite ntre pri n executarea prevederilor contractului se vor soluiona pe
cale amiabil. n caz contrar, soluionarea acestora va fi de competena instanelor de judecat
potrivit dispoziiilor legale n materie.
3

IX. ALTE CLAUZE:


Prezentul contract nu afectez sub nici o form dreptul cedentului de a autoriza
neexclusiv operele muzicale i de ctre alte persoane i nu afecteaz nici celelalte drepturi
morale sau patrimoniale ce rezult din dispoziiile legii.
Prevederile prezentului contract se completeaz cu dispoziiile Legii nr.8/1996 modificat
i completat prin Legea nr.285/2004 i ale dreptului comun.
Prezentul contract a fost ncheiat i semnat de ambele pri n dou exemplare originale,
cte unul pentru fiecare parte.

Recomandare:
Lipsa prevederii exemplarului multiplu poate conduce la anularea contractului de
ctre titular.
Dup perfectarea unui contract de cesiune este obligatoriu ca un exemplar
original ,semnat de ambele pri, s vi se nmneze.
Semnat azi ________________ n _________________________________ dat la care
prezentul contract intr n vigoare.

CEDENT

CESIONAR

RECOMANDRI
n cazul operelor muzicale create n cadrul unui
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC
n lipsa unei clauze exprese n cadrul unui contract individual de munc
pentru operele muzicale create n ndeplinirea atribuiilor de serviciu,
drepturile patrimoniale aparin autorului operei muzicale.
Autorul va putea autoriza utilizarea operei i de ctre teri, numai cu
consimmntul angajatorului, cu recompesarea acestuia care va fi o valoare
negociat.
n cazul existenei unei clauze contractuale (n contractul individual de
munc) prin care se prevede c drepturile patrimoniale sunt cesionate
angajatorului, contractul trebuie s prevad i termenul pentru care se
cesioneaz. n absena precizrii termenului, acesta este de 3 ani de la data
predrii operei muzicale create. Dup expirarea termenelor mai sus
menionate, autorul revine deintorul drepturilor patrimoniale ale operei
4

muzicale create.
RECOMADRI
N CAZUL UNUI CONTRACT DE COMAND
PENTRU CREAREA UNEI OPERE,
SPECIAL PENTRU O MANIFESTARE ARTISTIC
(SPECTACOL, TEATRU, ETC.)
Contractul de comand trebuie s cuprind obligatoriu pe lng
clauzele contractului de cesiune i urmtoarele:
termenul de predare a operei;
termenul de acceptare al operei;
numrul de reprezentri pentru care se cesioneaz;
remuneraia pentru creaia operei n sum fix;
remuneraia procentual rezultat din exploatarea operei
pe fiecare spectacol.
Recomandm ca remuneraia n sum fix s reflecte contravaloarea
prestaiei pentru creaie i pentru o singur reprezentare n public, respectiv
premiera.

Prezentul material are un rol informativ fiind n conformitate cu prevederile


Legii nr.8/1996 modificat i completat prin Legea nr.285/2004

DIRECTOR EXECUTIV UCMR-ADA


ANA ACHIM