Sunteți pe pagina 1din 129

Cap. 1

ând.

7. Precum îmi este mie cu dreptate aceasta a cugeta pen

lui Iisus Hristos.

11. Plini de ro

411

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filipiseni

16.

Unii din prigonire pr

26. Ca

412

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filipiseni

Cap. 2

N

4.

ste tot numele.

12.

Deci iu

413

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filipiseni

 

Cap. 3

iere.

414

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filipiseni

ilor.

Hristos.

415

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filipiseni

21. Care va

Cap. 4

2.

P

416

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filipiseni

aut rodul cel prisositor spre folosul vostru.

417

Cap. 1

1. Pavel Apostol al lui Iisus Hris

pururea pentru voi rugându-ne.

tru voi slujitor al lui Hristos.

bucurie.

418

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Coloseni

tea

întru lucruri rele.

29.

Întru care m

419

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Coloseni

Cap. 2

, pironindu-l pre Cruce.

420

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Coloseni

17.

C

21.

Nu te atinge, nici gusta, nici

trupului.

Cap. 3

Pentru care v

6.

421

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Coloseni

omnului.

i asupra lor.

422

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Coloseni

Cap. 4

întru Domnul.

nezeu, care mi-au fost mie mângâiere.

423

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Coloseni

424

Cap. 1

Ahaia.

425

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Tesaloniceni

Cap. 2

i.

426

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Tesaloniceni

16. Care ne

stru Iisus Hristos întru a lui venire?

Cap. 3

6. Iar acum venind Timotei la noi d

427

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Tesaloniceni

Cap. 4

rvia.

9. Iar pentru iubire

428

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Tesaloniceni

Cap. 5

429

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Tesaloniceni

stru Iisus Hristos.

23.

Iar

24.

Credincios este cel ce v-a chemat pre voi, care va

28.

Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu voi. Amin.

tre Tesaloniceni s-a scris de la Atena.

430

Cap. 1

431

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Tesaloniceni

Cap. 2

Ca el Dumnezeu.

2.

te.

432

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Tesaloniceni

La care v-a chemat pre voi prin Evanghelia noast

14.

Cap. 3

ineva din voi.

mic lucrând, ci iscodind.

mic lucrând, ci iscodind.

433

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Tesaloniceni

434

Cap. 1

1. Pavel Apo

3. Precum te-

5.

I

esc.

435

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

16. Ci pentru aceasta am fost

20. Din

Cap. 2

436

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

 

Cap. 3

437

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

cursa diavolului.

Cap. 4

3. Oprind a se însura, a se feri de bucatele care

438

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

.

r asculta.

Cap. 5

439

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

13.

Împ

440

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

e tale.

Cap. 6

-te de la unii ca aceia.

441

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea `nt^i c\tre Timotei

nostru Iisus Hristos.

Darul cu tine. Amin.

442

Epist

Cap. 1

Iisus Domnul nostru.

.

re este întru tine prin punerea mâinilor mele.

443

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Timotei

stos Iisus.

Cap. 2

arul cel întru Hristos Iisus.

10. Pentru

444

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Timotei

ea celor ce aud.

445

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Timotei

Cap. 3

5. Având

7. Care pururea se înv

14. Iar tu petreci întru cele c

446

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Timotei

Cap. 4

12.

Iar pre Tihic l-am trimis în Efes.

dupre faptele lui.

447

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea a doua c\tre Timotei

Darul cu voi, Amin.

448

Cap. 1

1.

Pavel sluga lui

ru.

449

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Tit

Cap. 2

de bine.

6. Pre cei tiner

450

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Tit

Cap. 3

meni, a

Mântuitorului nostru Dumnezeu,

os

Mântuitorul nostru.

451

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Tit

.

452

Cap. 1

1. Pavel legatul lui Iisus Hristos

i în Hristos Iisus.

9. Pentru dragoste mai vârtos te rog, fiind

trimis înapoi la tine.

453

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Filimon

25.

Darul Domnului nostru Iisus Hristos cu duhul vostru, Amin.

454

Epistolia S

Cap. 1

lor tale?

455

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

Cap. 2

10.

P

14.

Deci de vreme ce s-

456

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

Cap. 3

2. Care este

truzeci de ani.

457

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

t din Egipt cu Moise.

t din Egipt cu Moise.
t din Egipt cu Moise.
t din Egipt cu Moise.
t din Egipt cu Moise.
t din Egipt cu Moise.
t din Egipt cu Moise.

Cap. 4

458

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

9.

Drept

or inimii.

sirea.

Cap. 5

459

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

Numit fiind de Dumnezeu Arhiereu, dupre rânduiala lui Melchisedec.

nc este.

10.

Cap. 6

460

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

Cap. 7

461

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

lagoslovit.

e.

462

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

apropiem de Dumnezeu.

27. Care nu are în toat

Cap. 8

463

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

Cap. 9

e zice Sfintele.

464

Epistola Sf^ntului Apostol Pavel cea c\tre Evrei

lele legii.