Sunteți pe pagina 1din 1

EPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE 08/01
din 28 decembrie 2016
u privire la corelarea Bugetului raional aprobat
cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016
n temeiul art.24 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanele publice
locale, art.55 pct.5 din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind finanele publice i
responsabilitii bugetar fiscale, a Legii nr.261 din 16.12.2016 pentru
modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din
01.07.2016, circularei Ministerului Finanelor nr.06/2-07 din 20.12.2016 Cu
privire la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2016,
Consiliul raional DECIDE :
1. Se modific decizia nr.05/02 din 27.10.2016 Cu privire la corelarea
bugetului raional pentru anul 2016, dup cum urmeaz:
La punctul 1 cifra 127562,9 se substituie cu cifra 129220,4;
La punctul 2 cifra 110152,2 se substituie cu cifra 111809,7; cifra
16286,2 se substituie cu cifra 17943,7;
La punctul 4 anexele nr.1,2,3, se substituie cu anexele nr.1,2,3, la prezenta
decizie;
2. Executarea deciziei n termen pn la 31.12.2016 se pune n sarcina Direciei
Finane, ef dna Aculina Tbr;
3. Controlul asupra executrii deciziei se pune n sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activiti economico-financiare i comer, preedinte
S.Tulicii.
Preedinte al edinei Consiliului Raional

S.Tulicii

Secretar al Consiliului Raional

R.Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preedintelui raionului
ef DF

A.Petraescu
A.Tbr

Conform originalului:
Secretar al Consiliului Raional

R.Postolachi