Sunteți pe pagina 1din 5

Tez la MATEMATIC

SEMESTRUL I clasa a VIII-a


Anul colar 2015-2016

Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acord 30 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de dou ore.
SUBIECTUL I - Pe foaia de tez scriei numai rezultatele. (20 puncte)

4p

1. Dintre numerele a = 0,2(3) i b = 0,23 , mai mare este ______.

4p

2. Rezultatul calculului

4p

3. n intervalul [-5;3) se afl un numr de ____numere ntregi.

4p

4. Daca VABC este un tetraedru regulat, atunci msura unghiului dintre dreptele VA i VB este
egal cu _____0.

4p

5. Dac x este un numr real nenul, atunci rezultatul calculului 32x5: (5x2 + 4x2 17x2) este egal
cu____.

432 : 27 este egal cu _______.

SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de tez scriei rezolvrile complete. (20 puncte)


6

28 .

5p

6. Calculai

5p

0,4
5
7. Calculai: 5-1 +
200
5 2
3

5p

8. Artai c numrul n = 11 + 6 2 + 11 6 2 este numr natural.

5p

9. Fie VABCD o piramid patrulater regulat cu toate muchiile congruente. Aflai msura unghiului
dintre VB i VD.

7 2
1

SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de tez scriei rezolvrile complete. (30 puncte)


10.

5p
5p
5p

5p
5p
5p

n figura alturat ABC este echilateral, AB=8 3 cm, M este mijlocul lui [BC],
O este mijlocul lui [AM], SO (ABC) i SO=6 cm.
a) Completai pe foaia de tez desenul cu SBC.
b) Calculai distana de la punctul O la dreapta BC.
c) Demonstrai c SA (SBC).

11. Cubul ABCDA'B'C'D' are muchia de 12 cm. Calculai:


a) d(A;BD');

b) m ((A'B ; AC));
c) d(C'; (ABD))

Tez la MATEMATIC clasa a VIII-a


SEMESTRUL I, anul colar 2015-2016
Numele i prenumele elevului: __________________________________________
Nota: ____________
REZOLVRI :
SUBIECTUL I :
1. __________
2. __________
3. __________
4. __________
5. __________

SUBIECTUL _________ :

Tez la MATEMATIC
SEMESTRUL I clasa a VIII-a
Anul colar 2015-2016

Barem de corectare
Se acord 30 de puncte din oficiu.
SUBIECTUL I (20 puncte)
1
2 3 4
5
4p
4p 4p 4p 4p
0,2(3) 4 8 60 - 4x3
SUBIECTUL al II-lea (20 puncte)
6.
5p

7 + 2)

6
7 2

6 ( 7 + 2)
2

7 22

6 ( 7 + 2) 6 ( 7 + 2)
=
= 2 ( 7 + 2) = 2 7 + 4
74
3

28 = 2 7
6
Deci
28 = 2 7 + 4 2 7 = 4
7 2
7.
5p

5

3
5 1 =

0,4
5 2

3p

1p
1p

3
5

1p

1
5

1p

200 =

0,4 10 2
5 2

4 2
5 2

4
5

2p

3 1 4
4 4
0,4
5
Deci 5-1 +
200 = + = + = 0
5 5 5
5 5
5 2
3

8.
5p

11 + 6 2 = 9 + 6 2 + 2 = 3 2 + 2 3 2 + 2 = 3 + 2

11 + 2 =

(3 + 2 )

9.
5p

1p
1p

(3 2 )

= 3+ 2 = 3+ 2

11 6 2 = 9 6 2 + 2 = 3 2 2 3 2 + 2 = 3 2
11 2 =

1p

= 3 2 = 3 2

Deci n = 11 + 6 2 + 11 6 2 = 3 + 2 + 3 2 = 6
Din VABCD piramid patrulater regulat => ABCD ptrat =>
=> m(
BAD) = 900
Dac VABCD este o piramid cu toate muchiile congruente,atunci
[AB]
[AD]
[VB]
[VD]
Din [AB]
[VB]
[AD]
[VD]
ABD
VBD =>
[BD]
[BD](latur comun)
=> BAD
BVD => m(
BAD) = m(
BVD) => m(
BVD) = 900
0
m(
BAD) = 90
Deci m (
(VB;VD)) = m(
BVD) = 900

1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p

SUBIECTUL al III-lea (30 puncte)


10.
15p

Ipotez: ABC echilateral


AB = 8 3 cm
M mijlocul lui [BC]
O mijlocul lui [AM]
SO
(ABC)
SO = 6 cm
Concluzie: a) completai cu SBC
b) d(O;BC)
c) SA
(SBC)
Rezolvare:
a)
5p

b) Din M mijlocul lui [BC] => [AM] median n ABC echilateral =>
=> [AM] nlime n ABC => AM
BC => OM
BC => d(O;BC) = OM
Din [AM] nlime n ABC echilateral cu latura AB = 8 3 cm =>
AB 3 8 3 3 8 3 24
=
=
=
= 12 cm.
=> AM =
2
2
2
2
AM 12
=
= 6 cm => d(O;BC) = 6 cm.
Din O mijlocul lui [AM] => OM =
2
2
c) Din SO
(ABC)
OM,BC (ABC)
SM
BC
OM
BC
Din SO
(ABC) i AM(ABC) => SO
AM =>SOM i SOA dreptunghice n O
n SOM dreptunghic n O, conform teoremei lui Pitagora, avem:
SM2 = SO2 + OM2
SM2 = 62 + 62
SM2 = 36 + 36
SM2= 72
SOM
SOA (cazul C.C.) =>[SM]
[SA] => SA = SM => SA2 = SM2 =72
2
2
Din AM = 12 cm => AM = 12 = 144
Din SA2 = SM2 =72 i AM2 = 144 => AM2 = SM2 + SA2 => SAM dreptunghic n S =>
=> SA
SM
Din SA
SM
SM, BC (SBC)
R2
SM
BC
=> SA
(SBC)
AM
BC

1p
1p
2p
1p
1p
0,5p

0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
0,5p

1p

11.
15p

Ipotez: ABCDA'B'C'D' cub


AB = 12 cm
Concluzie: a) d(A;BD')
b) m (
(A'B ; AC))
c) d(C'; (ABD))

Rezolvare:
a) Din ABCDA'B'C'D' cub => DD'
(ABCD)
Din ABCDA'B'C'D' cub => ABCD ptrat => AD
AB
Din DD'
(ABCD)
AB => ABD' dreptunghic n A
AD, AB (ABCD) => AD'
AD
AB
Construim AM
BD' => d(A;BD') = AM
Din AM
BD' => [AM] nlimea corespunztoare ipotenuzei n ABD' =>
AB AD '
=> AM =
BD '
AD' = l 2 = 12 2 cm
BD' = l 3 = 12 3 cm
Deci AM =

12 12 2
12 3

(12

3)

12 2
3

12 6
= 4 6 cm => d(A;BD') = 4 6 cm.
3

b) A'BD'C => m (
(A'B ; AC)) = m (
(D'C ; AC)) = m (
(ACD')
[AD'], [AC] i [D'C] sunt diagonalele feelor cubului ABCDA'B'C'D' =>
=> [AD']
[AC]
[D'C] => ACD' echilateral => m (
(ACD') = 60o
o

Deci m (
(A'B ; AC)) = 60 .
c) Din ABCDA'B'C'D' cub => CC' (ABCD) =>
=> CC' (ABD) =>
=> d(C'; (ABD)) = CC'
Din ABCDA'B'C'D' cub cu muchia de 12 cm => CC' = 12 cm
Deci d(C'; (ABD)) = 12 cm.

0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
0,5p
1p
1p
1p
2p
1p
1p
1p
1p
1p
1p