Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr. 08/03


din 28 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea graficului de
concedii ale preedintelui, vicepreedinilor
raionului, secretarului Consiliului raional,
efilor subdiviziunilor Consiliului raional
conductorilor instituiilor, fondator ale crora
este Consiliul raional pentru anul 2017

n conformitate cu prevederile art. 116 alin. (1), (2) i (5) din Codul Muncii al
Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003, n baza art. 43 alin. (1) din Legea nr.
158-XVI din 04.07.2008 Cu privire la funcia public i statutul funcionarului public,
n temeiul art. 43 alin. (1), lit. k), l), n) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraia public local,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se aprob graficul de concedii ale preedintelui, vicepreedinilor raionului,
secretarului Consiliului raional, efilor subdiviziunilor Consiliului raional,
conductorilor instituiilor, fondator ale crora este Consiliul raional pentru anul
2017 (se anexeaz).
2. Se deleag domnului Iurie Urzic, Preedinte al raionului, atribuia s acorde
persoanelor vizate n pct. 1 al prezentei decizii concediul anual de odihn conform
graficului aprobat, cu unele excepii conform necesitilor de serviciu.
3. Se pune n sarcina Preedintelui raionului emiterea dispoziiei privind acordarea
concediului de odihn, achitarea ndemnizaiei de concediu i achitarea ajutorului
material, conform legislaiei n vigoare.
4. Se desemneaz responsabil pentru executarea deciziei, n termeni legali, dl
Anatolie Zaincicovschi, specialist principal, Serviciul Resurse Umane din aparatul
Preedintelui raionului.
5. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina comisiei
consultative de specialitate pentru activiti economico-financiare i comer.
Preedinte al edinei Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional
Postolachi
CONTRASEMNAT:
Serviciului Juridic
Serviciul Resurse Umane
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional

S.Tulicii
R.

A. Petraescu
A. Zaincicovschi
R. Postolachi

Anex
la decizia Consiliului raional
nr. 08/03 din 28 decembrie 2016

Graficul
de concedii ale preedintelui, vicepreedinilor raionului, secretarului Consiliului raional,
efilor subdiviziunilor Consiliului raional, conductorilor instituiilor, fondator ale crora este
Consiliul raional pentru anul 2017
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele, prenumele
Urzic Iurie
Zamurdac Galina
Tcaci Zinaida
Postolachi Rodica
Tbr Aculina
Dandara Viorel
urcan Leonid
Turea Mariana
Costechi Ion
Frecuan Igor
Garbuz Emilia
Ursu Nicolae
Rou Gheorghe

14
15
16

Blici Vasile
Cazacu Alexandru
Toma Andrei

17

Ojog Petru

18
19
19

Moanu Aglaia
Velic Maria
Burlacu Anatolie

20
21

Boclinc Tatiana
Cazacu Constantin

Funcia

Perioada concediului

Preedinte al raionului
Vicepreedinte
Vicepreedinte
Secretar al CR
ef DF
ef DTS
ef SAA
ef DASPF
ef SCGCD
ef SE
ef SC
ef IMSP CS Rcani
ef IMSP Spitalul
raional Rcani
ef IMSP CS Recea
ef IMSP CS Corlteni
ef IMSP CS
Mihileni
ef M Centrul
Stomatologic
ef IMSP CS Costeti
ef IMSP CS Vratic
ef IMSP CS
aptebani
ef IMSP CS Zicani
ef IMSP CS Vasileui

august
iulie
Mai, iunie, septembrie
iulie - august
iunie
iulie - august
mai
iunie - iulie
august - septembrie
august - septembrie
iulie
iulie - august
ianuarie, iulie

Secretar
al Consiliului raional

Not

august
octombrie - noiembrie
martie - aprilie
septembrie
august
iulie - august
iulie
septembrie
iulie

R. Postolachi