Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

Decizie nr. 08/05


din 28 decembrie 2016
Cu privire la acordarea compensaiei
unice pentru conectarea la conducta de
gaze naturale a unor categorii de populaie
din mediul rural
n temeiul art. 2,3,4,5 din Legea nr.154-XVI din 05.07.2007 privind acordarea
compensaiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de
populaie din mediul rural; alineatului 2 al Regulamentului privind acordarea
compensaiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de
populaie din mediul rural, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova
nr.1255 din 19.11.2007; procesului verbal nr.01 din 21 decembrie 2016 al comisiei
speciale pentru determinarea beneficiarilor de compensaii unice,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se aprob acordarea compensaiei unice pentru conectarea la conducta de gaze
naturale din bugetul de stat, dnei Timco Olesea profesoar la gimnaziul din s.
Pscui, dom. or. Costeti, str. tefan cel Mare, 4, ap.7, b/i A 30048960, eliberat la
23.11.2006, c/f 2001030201605 750 lei.
2. Direcia Finane, va transmite Direciei Asisten Social i Protecie a Familiei
compensaiile aprobate pentru remitere beneficiarei.
3. Responsabil privind executarea deciziei este Direcia Asisten Social i Protecie
a Familiei, ef dna Mariana Turea.
4. Controlul executrii deciziei va fi exercitat de ctre comisia consultativ de
specialitate n problemele sociale, nvmnt, protecie social, sntate public, munc
i drept.
Preedinte al edinei
Consiliului raional
Secretar
al Consiliului raional
Specialist principal Serviciul Juridic
Conform originalului:
Secretar
al Consiliului raional

S.Tulicii
R.Postolachi
A.Petraescu
R.Postolachi