Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL DE INCEPEREA LUCRARILOR

Nr.1 Data : ....../....../2007


1. Valoare contract...........................................................................................................
2. Investitor / Beneficiar...................................................................................................
......................................................................................................................................
3. Executant......................................................................................................................
......................................................................................................................................
4. Proiect nr. .............din data de ........../.........../.........ntocmit
de................................. ................................................................................................
......................................
5. Contract nr. ..............din data de........../........../...........finanat de ...............................
......................................................................................................................................
6. Data nceperii execuiei........................................
7. Termen de execuie......................................................................................................
8. Inceperea executiei se va comunica la MLPAT , ISC,titularilor de avize , autorizatii
si...................................................................................................................................
9. Responsabil tehnic cu execuia atestat MLPAT...........................................................
nr....................angajat cu carte de munca sau..............................................................
10.Diriginte de antier atestat..................................................................nr......................
NUMELE
BENEFICIAR
(INVESTITOR)
.............................
.............................
.............................
CONSTRUCTOR
(EXECUTANT)
.............................
.............................

PRENUMELE

SEMNATURA

.................................
.................................
.................................

..............................
.............................
..............................

.................................
.................................

..............................
.............................

.............................

.................................

..............................