Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE Nr. 06/06


09 noiembrie 2016
Cu privire la transmiterea cu titlu
gratuit a automobilului VAZ 2115
n temeiul art.74, alineatului (5) din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI
din 28.12.2006 privind administraia public local, p.1 alin.2, p.13-16 al
Hotrrea Guvernului nr.901 din 31.12.2015 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate public, innd cont de
demersul primriei Petrueni nr.599 din 07 noiembrie 2016 , acordul consiliului
stesc Petrueni,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui
raionului n proprietatea Primriei Petrueni automobil VAZ 2115 a.p. 2006,
numr de nmatriculare RS AY 755, n sum de 76119,00 lei.
2. Se instituie comisia de predare-primire a bunului imobil n componena:
Preedinte comisiei: Tcaci Zinaida, vicepreedinte al raionului
Membru comisiei
Petraecu Anatol, specialist principal, Serviciu Juridic
Zubcova Olga, contabil ef, Aparatului Preedintelui
Coste chi Ion, ef, Sec ia Construc ie, Gspodrie
Comunal i Drumuri
Chetraru Marta, specialist principal Serviciu
administraie public
Cojocaru Tatiana, primar s.Petrueni
Belaia Nadejda, contabil ef al primriei Petrueni
Urechi Alixandr, ofer al primriei Petrueni
Timpu Vasile , consilier local
3. Contabilitatea Aparatului Preedintelui raionului (dna O.Zubcova) va efectua
predarea primirea bunurilor imobiliare conform legislaiei n vigoare n
termen pn la data de 01 decembrie 2016.
4. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activiti economico-financiare i comer
Preedinte al edinei Consiliului Raional
Secretar al Consiliului Raional
Contrasemnat:
Specialist principal SJ

Gh.RUSSU
R.Postolachi
A.Petraescu

Executor: Contabil ef

O.Zubcova