Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr.06/07
din 9 noiembrie 2016
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
Nr.03/05 din 08.08.2016 Cu privire la alocarea mijloacelor
bugetare pentru anul 2016
n temeiul art.43 punctul 1 (b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraia public local, art.18 (2), art.26 (3) din Legea
nr.397-XV din 16.10.2003, privind finanele publice locale, art.16 din Legea nr.181
din 25.07.2014 Finanelor publice i responsabilitii bugetar-fiscale,
Regulamentului cu privire la repartizarea i utilizarea mijloacelor din componenta
raional a transferurilor categoriale, cap.X pct.10.1 lit. a) ,b) Ordinului Ministrului
Finanelor nr.209 din 24.12.2015,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modific decizia Consiliului raional nr.03/05 din 08.08.2016 cu privire la
alocarea mijloacelor bugetare pentru anul 2016, punctul 1 cifra 561,9 se
substituie cu cifra 498,9, anexa nr.1, punctul 3, cifra 312,5 se substituie
cu cifra 248,8 i se completez cu textul: construcia veceului 63,7 mii
lei, (K6-319210) ;
2. Se completeaz anexa 1 la decizia 03/05 din 08.08.2016 cu punctul 2.1
gimnaziul Aluni, pentru construcia veceului, suma de 73,5 mii lei;
3. Executarea deciziei, se pune n sarcina Direciei Finane, ef dna Aculina
Tbra;
4. Controlul asupra executrii deciziei se pune n sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activiti economico financiare i comer, preedinte
S.Tulicii.
Preedinte al edinei Consiliului raional
Secretar al

Gh.RUSSU

Consiliului raional

R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preedintelui raionului

A.Petraescu

ef Direcie Finane

A.Tbr