Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr.06/08
din 09 noiembrie 2016
Cu privire la delegarea preedintelui raionului,
dl Iurie Urzic la Elgava, Letonia
n temeiul art. 53, al.1, litera p), art.54 al Republicii Moldova nr. 436-XVI din
28.12.2006 privind administraia public local, Regulamentului cu privire la
delegarea salariailor entitilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 (art. 6, 7,9, 11, 19, 21, 24) i n baza invitaiei
preedintelui consiliului regional Elgava,
Consiliul Raional Decide:
1. Se deleag domnul Urzic Iurie, Preedinte al raionului Rcani, n ora ul
Elgava, Letonia, n perioada 15-18 noiembrie 2016, pentru a lua parte la
ceremonia consacrat aniversrii a 98-a a Republicii Letonia.
2.Se desemneaz responsabil de ndeplinirea atribuiilor preedintelui raionului,
n perioada respectiv vicepreedintele raionului, dna G.Zamurdac.
3. Se desemneaz responsabil pentru executarea deciziei, n termini legali, dl
Anatolie Zaincicovschi, specialist principal, Serviciul Resurse Umane din
aparatul Preedintelui raionului.
4. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activiti economico-financiare i comer.
Preedinte al edinei
Secretar al Consiliului raional
Contrasemnat:
Serviciul Juridic
specialit principal

Gh.RUSSU
Rodica Postolachi
Anatolie Petraescu