Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL

RCANI

DECIZIE Nr.07/01
din 09 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea n prima lectur
a bugetului raional Rcani pentru anul 2017
n temeiul Legii nr. 847-XIII din 24.05.1996, privind sistemul i procesul
bugetar, Legii nr.436-XV din 28.12.2006, privind administraia public local,
Legii nr.267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea i completarea Legii nr.397XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale, Legea finanelor
publice i responsabilitii bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Hotrrii
Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanarea n baz de cost
standard per elev a instituiilor de nvmnt primar i secundar general din
subordinea autoritilor publice locale de nivelul al doilea, altor acte legislative i
normative, care reglementeaz politica bugetar- fiscal,
Consiliul raional, DECIDE:
1. Se aprob n prima lectur Bugetul raional la venituri n sum de
132731,0 mii lei i la cheltuieli n sum de 137201,0 mii lei cu soldul
mijloacelor bneti la nceputul anului 2017 n sum de 4830,0 mii lei;
2. Se desemneaz responsabil pentru executarea prezentei decizii, n termen
de pn la 31 decembrie 2017, dl Iurie Urzic, preedinte al raionului.
3. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina Comisiilor
consultative de specialitate .
Preedintele edinei
Consiliului raional

Ion URSU

Secretar al
Consiliului raional

R.Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal
Aparatul preedintelui raionului

A.Petraescu

Conform originalului:

Secretar al
Consiliului raional

R.Postolachi

Anexa nr.1
la decizia Consiliului raional
Nr.07/01 din 09 decembrie 2016

Sinteza indicatorilor generali i a surselor de finanare ale bugetului


raional Rcani pentru anul 2017
Denumirea
I.VENITURI, total
inclusiv transferuri de la bugetul de stat
II. CHELTUIELI, total
III.SOLD BUGETAR
IV. SURSELE DE FINANARE, total
inclusiv, conform clasificaiei economice (K3)
sold mijloace bneti la nceputul perioadei

Secretar al
Consiliului raional

Cod
Eco
1
2+3
1-(2+3)
4+5+9
910

Suma, mii lei


132371,0
110986,6
137201,0
-4830,0

4830,0

Rodica Postolachi