Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr. 07/05


din 09 decembrie 2016
Cu privire la acordarea ajutorului material
personalului din instituiile
medicale fondate de Consiliul raional
n temeiul Hotrrii Guvernului R. Moldova nr. 837 din 06.07.2016 pentru
aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajailor din instituiile medicosanitare publice ncadrate n sistemul asigurrii obligatorii de asisten medical,
Regulamentului de activitate a Instituiilor Medico-Sanitare Publice (Capitolul VI pct.
18, 25, Capitolul VII pct. 30), contractele colective de munc i Convenia colectiv
(nivel de ramur) pentru anul de activitate 2016, demersurilor MSP Spitalul raional
Rcani, IMSP CS Rcani, IMSP CS Costeti, IMSP CS Corlteni, IMSP CS
Mihileni, IMSP CS Recea, IMSP CS Vasileui, IMSP CS Zicani,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se permite:
1.1.
Acordarea ajutorului material personalului instituiilor medico-sanitare
publice, inclusiv personalului de conducere dup cum urmeaz:
- MSP Spitalul raional Rcani
- IMSP CS Rcani
- IMSP CS Costeti
- IMSP CS Corlteni
- IMSP CS Mihileni
- IMSP CS Recea
- IMSP CS Vasileui
- IMSP CS Zicani
2. Se desemneaz responsabili de executarea prezentei decizii conductorii
instituiilor medico-sanitare publice nominalizate.
3. Controlul executrii prezentei decizii se pune n sarcina comisiei consultative de
specialitate n problemele social-culturale, nvmnt, sntate public i drept.
Preedinte al edinei Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional
Contrasemnat:
Serviciul Juridic
Serviciul Resurse Umane
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional

I.Ursu
R. Postolachi

Anatolie Petra escu


Anatolie Zaincicovschi
R. Postolachi