Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE Nr.07/08
din 09 decembrie 2016

Cu privire la aprobarea Programului raional


pentru implementarea Protocolului
privind Apa i Sntatea n Republica Moldova
pentru anii 2016-2025
n temeiul art.1 i nr. 2 din Legea nr. 207-XVI din 29 iulie 2005 pentru
ratificarea Protocolului privind Apa i Sntatea la Convenia din 1992 privind
protecia i utilizarea cursurilor de ap transfrontalierea
i a lacurilor
internaionale, semnat la 10 martie 2000 (MO RM 2005, nr. 107-109, art.575), cu
modificrile ulterioare, art. 9,10,12 i 39 din Legea nr. 10-XVI din 3 februarie
2009 privind supravegherea de stat a sntii publice (MO RM 2009 nr.
67,art.183), cu modificrile i completrile ulterioare, Legii apelor nr. 272, din 23
decembrie 2011 (MO al RM, 2012 nr. 81, art. 264), cu modificrile i completrile
ulterioare, Legii 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare
cu ap i canalizare(MO al RM, 2014, nr. 60-65, art. 123), art.43, alineatul (1),
litera j) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind
administraia public local, art.5 din Hotrrea Guvernului nr. 1063
din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului Naional pentru
implementarea Protocolului privind Apa i Sntatea n Republica Moldova pentru
anii 2016-2025, precum i n scopul stabilirii i atingerii indicatorilor-int raionali
la Protocolul privind Apa i Sntatea, a implementrii msurilor adecvate pentru
prevenirea bolilor condiionate de ap i a asigurrii unui management mai eficient
i durabil al resurselor de ap,
Consiliul raional decide:
1. Se aprob Programul raional pentru implementarea Protocolului
privind Apa i Sntatea pentru anii 2016-2025.(anexa nr.1).
2. Se aprob indicatorii-int pentru implementarea Programului privind
Apa i Sntatea, (anexa nr.2).
3. Se aprob Planul de aciuni la Programul raional pentru implementarea
Protocolului Apa i Sntatea pentru anii 2016-2025(anexa nr.3).
4. Centru de Sntate Public Rcani i Inspecia Ecologic vor asigura
monitorizarea i coordonarea procedurii de realizare a Programului
raional pentru implementarea Protocolului privind Apa i Sntatea
pentru anii 2016-2025.

5. Centrul de Sntate Public Rcani i Inspecia Ecologic vor informa


ministerele i Consiliul raional anual pn la 10 februarie despre
executarea Programului raional pentru implementarea Protocolului
privind Apa i Sntatea pentru anii 2016-2025.
6. Se recomand autoritilor publice locale s elaboreze, n baza
Programului raional privind Apa i Sntatea pentru anii 2016-2025 i
s aprobe, n termen de o lun de la adoptarea prezentei decizii,
programe teritoriale n domeniul Apa i Sntatea.
7. Acoperirea financiar a aciunilor incluse n Programul raional se va
efectua din contul i n limitele alocaiilor aprobate anual n bugetul
public raional, precum i de alte surse, conform legislaiei.
8. Redacia ziarului Eveniment actual va asigura mediatizarea
aciunilor de implementare a Programului raional privind Apa i
Sntatea pentru anii 2016-2025.
9. Se desemneaz responsabil de executarea prezentei decizii
vicepreedintele raionului, dna G. Zamurdac.
10.Controlul executrii deciziei va fi exercitat de ctre comisia
consultativ de specialitate n problemele sociale, nvmnt, protecie
social, sntate public, munc i drept, preedinte dl. M. Cherdivar.
Rreedinte al edinei
Secretar al Consiliului
raional Rcani

Ion URSU
Rodica Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal Aparatul
preedintelui raionului
ef Centru Sntate Public

A.Petraescu
V. Manole

ef Inspeciei Ecologice

V. Guu

Conform originalului:
Secretar al Consiliului
raional Rcani

Rodica Postolachi