Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE Nr. 07/11


din 09 decembrie 2016
Cu privire la transmiterea cu titlul
gratuit a puieilor (arbori i arbuti)
n temeiul art.74, punctului 5 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraia public local, p.1alin.4), p.13-16 din Hotrrea
Guvernului nr.901 din 31.12.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate public, n baza scrisorii Guvernului
nr.31/14-52/1087 din 24.10.2016, n temeiul Decretului Preedintelui Republicii
Moldova nr.27 din 13.02.1995 Un arbore pentru dinuirea noastr,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Rcani puiei de arbori n sum de 16580,00 lei.
2. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Corlteni puiei de arbori n sum de 7800,00 lei
3. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Grinui puiei de arbori n sum de 3240,00 lei
4. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Aluni puiei de arbori n sum de 3060,00 lei
5. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Prjota puiei de arbori n sum de 4040,00 lei
6. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Rcria puiei de arbori n sum de 4050,00 lei
7. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Mihileni puiei de arbori n sum de 4050,00 lei
8. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Vratic puiei de arbori n sum de 5740,00 lei
9. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui raionului
n proprietatea Primriei Duruitoarea Nou puiei de arbori n sum de
1240,00 lei
10. Se transmite cu titlul gratuit din proprietatea Aparatului Preedintelui
raionului n proprietatea Primriei Borosenii Noi puiei de arbori n sum de
1000,00 lei
11. Se instituie comisia de transmitere-primire a bunului imobil n componena:
Preedinte comisiei: Zamurdac Galina, vicepreedinte al raionului
Membrii comisiei Petraescu Anatol, specialist principal, Serviciul Juridic
Zubcova Olga, contabil ef, Aparatu Preedintelui

Opalco Lilia, ef, serviciul auxiliar


Guu Vitalie, ef, inspecia Ecologic Rcani
Volentir Anataloie , consilier raional;
Ursu Ion , consilier raional;
________________, primarul localitii
________________, contabil ef al primriei
12. Contabilitatea Aparatului Preedintelui raionului (dna O.Zubcova) va efectua
transmiterea primirea bunurilor conform legislaiei n vigoare n termen pn
la data de 25 decembrie 2016.
13. Controlul asupra executrii prezentei decizii se pune n sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activiti economico-financiare i comer
Preedinte al edinei
Consiliului Raional
Secretar
al Consiliului Raional
Contrasemnat:
Specialist principal SJ
Executor: Contabil ef
Conform originalului:
Secretar
al Consiliului Raional

Ion URSU
R.Postolachi
A.Petraescu
O.Zubcova

R.Postolachi