Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL

RCANI

DECIZIE nr.07/15
din 09 decembrie 2016
Cu privire la Programul de
activitate al Consiliului Raional
pentru trimestrul I al anului 2017
n conformitate cu art. 43 i 46 din Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraia public local,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se ia act de Nota informativ (Anexa 1)
2. Se aprob Programul de activitate al Consiliului Raional pentru trimestrul I
al anului 2017 (Anexa 2).
3. Comisiile consultative de specialitate, subdiviziunile Consiliului Raional vor
aproba programele sale de activitate pentru trimestrul I al anului 2017,
contribuind la realizarea lor n termenii stabilii.
4. Se desemneaz responsabil de executarea prezentei decizii, n termen de
pn la 31.03.2017, secretarul Consiliului raional, R.Postolachi.
5. Controlul executrii prezentei decizii se ncredineaz comisiilor
consultative de specialitate.
Preedinte al edinei Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional

Ion URSU
R. POSTOLACHI

Contrasemnat:
Specialist principal, Aparatul preedintelui raionului

A.PETRAESCU

Conform originalului:
Secretar al Consiliului Raional

R.POSTOLACHI