Sunteți pe pagina 1din 1

EPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr. 06/01


din 09 noiembrie 2016

u privire la modificarea deciziei nr.05/02 din 27.10.2016


u privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu
Legea bugetului de stat pentru anul 2016
n temeiul art.24 pct.din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanele
publice locale, art.55 pct.5 din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind finanele
publice i responsabilitii bugetar fiscale, art.3 pct.3 din Legea bugetului de stat
pentru anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016,
Consiliul raional DECIDE :
1. Se modific decizia nr.05/02 din 27.10.2016 u privire la corelarea Bugetului
raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2016, dup cum urmeaz:
La punctul 1 cifra 127706,7 se substituie cu cifra 127562,9;
La punctul 2 cifra 110296,0 se substituie cu cifra 110152,2;
La punctul 4 anexele nr.1,2,3, se substituie cu anexele nr.1,2,3, la
prezenta decizie;
2. Executarea deciziei n termen pn la 31.12.2016 se pune n sarcina Direciei
Finane, ef dna Aculina Tbr;
3. Controlul asupra executrii deciziei se pune n sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activiti economico-financiare i comer, preedinte S.Tulicii.

Preedinte al edinei Consiliului Raional

G.RUSSU

Secretar al Consiliului Raional

R.Postolachi

Contrasemnat:
Specilist principal SJ
ef DF

Anatol Petraescu
Aculina Tbr