Sunteți pe pagina 1din 8

1.2.3.

Fuziunea prin absorbie n situaia n care societatea absorbant are


capitaluri proprii negative iar societatea absorbit are capitaluri proprii
pozitive.
BILANUL
Soc. L
Denumirea elementului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II. IMOBILIZRI
CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-2912931)
terenuri i construcii (6.888.431 lei)
instalaii tehnice i maini (4.249.641 lei)
alte instalaii, utilaje i mobilier (5.301 lei)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* 296* )
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
materii prime i mat. consumabile (713.530 lei)
producia n curs de execuie (687.242 lei)
produse finite i mrfuri (479.477 lei)
avansuri pt. cumprri de stocuri (33.263 lei)
II. CREANE (ct. 267*- 296*
+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+
4428+444+445+446+447+
4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)
creane comerciale (1.379.457 lei)
alte creane (49.556 lei)
III. INVESTIII PE TERMEN
SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +
532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)

Nr.
Rd.
B

Sold la 31.12.N
2

6.003

11.143.373

7.660.314

18.809.690

1.913.512

1.429.013 lei

7
8
9
10

161.189
3.503.714
64.671

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O


PERIOAD DE PN LA UN
AN(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+4
27+4281+431+437+4381+
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+45
7+4581+462+473+509+5186+519)
avansuri ncasate n contul comenzilor (1.717 lei)
datorii comerciale furnizori (2.765.162 lei)
alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (604.187 lei)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN
AN(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+4
47+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186
+519)
sume datorate instituiilor de credit (2.250.642 lei)
sume datorate entitolor afiliate (2.981.788 lei)
alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (13.846.715 lei)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :
- subvenii pentru investiii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 +
138)
- venituri nregistrate n avans (ct. 472)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:
Capital subscris vrsat (ct. 1012)
72.136 aciuni x 10 lei val. nom.
- Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct.106)
rezerve legale (51.606 lei)
rezerve statutare (13.074 lei)
alte rezerve (114.831 lei)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

11

3.471.066

12

197.319

13
14

19.007.009
19.079.145

15
16
17
18
19
20

721.360
721.360

21
22
23
24
25

781.623
179.511

26
27

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)


V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()
SOLD C (ct. 117)

28
29
30

SOLD D (ct. 117)


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI
FINANCIAR
SOLD C (ct.
121)
SOLD D (ct.
121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+2728+29-30+31-32-33)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

1.754.630

31
32
33
34

-72.136

35
36

-72.136

BILANUL
Soc. U
Denumirea elementului
A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)
II. IMOBILIZRI
CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-2912931)
terenuri i construcii (3.115.225 lei)
instalaii tehnice i maini (2.844.971 lei)
alte instalaii, utilaje i mobilier (29.063 lei)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* 296* )
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)
materii prime i mat. consumabile (23.326 lei)
produse finite i mrfuri (2.978.797 lei)
avansuri pt. cumprri de stocuri (414.415 lei)

Nr.
Rd.
B

Sold la
31.12.2010
2

1.901

5.989.259

3
4

5.991.160

3.416.538

II. CREANE (ct. 267*- 296*


+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+
4428+444+445+446+447+
4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)
creane comerciale (1.123.016 lei)
alte creane (53.407 lei)
III. INVESTIII PE TERMEN
SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 +
532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O
PERIOAD DE PN LA UN
AN(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+4
27+4281+431+437+4381+
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+45
7+4581+462+473+509+5186+519)
sume datorate instituiilor de credit (1.650.000 lei)
avansuri ncasate n contul comenzilor (61.825 lei)
datorii comerciale furnizori (737.462 lei)
alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (575.029 lei)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O
PERIOADA MAI MARE DE UN
AN(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+4
47+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186
+519)
alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind
asigurrile sociale (1.506.518 lei)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :
- subvenii pentru investiii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 +
138)
- venituri nregistrate n avans (ct. 472)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:
Capital subscris vrsat (ct. 1012)

1.176.423

7
8

2.523.162

9
10
11

7.116.123
3.024.316

12

4.091.807

13
14

10.082.967
1.506.518

15
16
17
18
19
20

421.550
421.550

42.155 aciuni x 10 lei val. nom.


- Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct.106)
rezerve legale (84.310 lei)
alte rezerve (5.825.431 lei)
Aciuni proprii (ct. 109)
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()
SOLD C (ct. 117)
SOLD D (ct. 117)
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI
FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+2728+29-30+31-32-33)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

21
22
23
24
25

433.341
5.909.741

26
27
28
29
30

17.028

31

1.828.845

32
33
34

8.576.449

35
36

8.576.449

Bilanul ntocmit de Soc. L S.A. dup fuziunea cu Soc. U S.A. se prezint astfel:
Denumirea elementului

Nr.

Sold

A
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
(ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933), din
care - fond comercial (400.000 lei)

Rd.
B
1

II. IMOBILIZRI
CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-2912931)
terenuri i construcii (10.003.656 lei)
instalaii tehnice i maini (7.094.612 lei)
alte instalaii, utilaje i mobilier (34.364 lei)
III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*
- 296* )
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+/308+331+332+341+345+346+/348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+40914428)
materii prime i mat. consumabile (736.856 lei)
producia n curs de execuie (687.242 lei)
produse finite i mrfuri (3.458.274 lei)
avansuri pt. cumprri de stocuri (447.678 lei)

II. CREANE (ct. 267*- 296*


+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+44
24+4428+444+445+446+447+
4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)
creane comerciale (2.502.473 lei)
alte creane (102.963 lei)
III. INVESTIII PE TERMEN
SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596598)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531
+ 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct. 471)

3
4
5

7
8
9
10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE


NTR-O PERIOAD DE PN LA UN
AN(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+42
6+427+4281+431+437+4381+
441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456
+457+4581+462+473+509+5186+519)
sume datorate instituiilor de credit (1.650.000 lei)
avansuri ncasate n contul comenzilor (63.542 lei)
datorii comerciale furnizori (3.502.624 lei)
alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale (1.179.216 lei)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE
NETE (rd.09+10-11-18)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
(rd.04+12)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTRO PERIOADA MAI MARE DE UN
AN(ct.161+162+166+167+168169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+
426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+44
6+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+50
9+5186+519)
sume datorate instituiilor de credit (2.250.642 lei)
sume datorate entitolor afiliate (2.981.788 lei)
alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile
privind asigurrile sociale (15.353.233 lei)
H. PROVIZIOANE (ct. 151)
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :
- subvenii pentru investiii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 +
138)
- venituri nregistrate n avans (ct. 472)
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:
- Capital subscris vrsat (ct. 1012)
- Capital subscris nevrsat (ct. 1011)
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)
IV. REZERVE (ct.106)
rezerve legale (51.606 lei)
rezerve statutare (13.074 lei)
alte rezerve (114.831 lei)
Aciuni proprii (ct. 109)

11

12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.


141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.
149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT()
SOLD C (ct. 117)

27
28
29
30

SOLD D (ct. 117)


VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI
FINANCIAR
SOLD C (ct. 121)
SOLD D (ct. 121)
Repartizarea profitului (ct. 129)
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+2526+27-28+29-30+31-32-33)
Patrimoniul public (ct. 1016)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)

31
32
33
34
35
36