Sunteți pe pagina 1din 8

Probleme rezolvate - partea a II-a

Problema 1 ( problema de la test)


O entitate dispune la inceputul perioadei de gestiune de urmatoarele elemente patrimoniale :
Rezultatul exercitiului : -10.000 lei obtinut din diferenta 15.000 lei (V) -25.000 lei (C);
Creante clienti: 20.000 lei;
Conturi la banci in lei: 60.000 lei;
Capital social: 55.000 lei;
Datorii furnizori: 20.000 lei;
Datorii bancare: 15.000 lei;

In cursul perioadei de gestiune entitatea desfasoara urmatoarele operatii economice:

1. incaseaza jumatate din creantele fata de clienti in contul de la banca;


2. achita

datoria

fata

de

furnizori

dintr-un

credit

bancar;

3. achita din contul bancar dobanzi aferente creditelor bancare; rata


dobanzi=
20%;
4. incaseaza in contul deschis la banca contributia unui actionar la
capitalul
social
in
suma
de
10.000
lei;
5. ramburseaza 70% din creditul bancar.
Inregistrati in evidenta cronologica ( Registrul Jurnal) si sistematica (Cartea Mare) operatiile
economice date si intocmiti bilantul final.

REZOLVARE
Bilant initial
ACTIV

PASIV

Creante clienti (ct. 4111)

20.000

Capital social (ct.1012)

55.000

Conturi la banci (ct. 5121)

60.000

Rezultatul exercitiului
(ct.121)

-10.000

Datorii bancare (ct. 5191)

20.000

Datorii furnizori (ct. 401)

15.000

TOTAL PASIV

80.000

TOTAL ACTIV

80.000

Analiza contabila a operatiilor economice efectuate:


1.
Etapa 1. Incasarea creantelor fata de clienti
Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in structura activelor in
sensul scaderii creantelor fata de clienti cu suma de 10.000 lei si a cresterii disponibilitatilor
din contul de la banca cu suma de 10.000 lei.
Etapa 3. Conturile corespondente: 4111 Clienti si 5121 Conturi la banci in lei
Etapa 4. Contul 4111 Clienti este un cont de activ; deoarece are loc o scadere a creantelor
fata de clienti, contul se crediteaza cu suma de 10.000 lei. Contul 5121 Conturi la banci in
lei este un cont de activ; deoarece are loc o crestere a disponibilitatilor din contul curent,
acesta se va debita cu suma de 10.000 lei.

Etapa 5. Formula contabila :


5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti 10.000 lei

2. Achitarea datoriei fata de furnizori dintr-un credit bancar


Aceasta operatie economica presupune urmatoarele:

1. Contractarea unui credit bancar in valoare de 15.000 lei


Etapa 1. Contractarea unui credit bancar in valoare de 15.000 lei
Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in volumul activelor si
pasivelor in sensul cresterii disponibilitatilor din contul curent cu suma de 15.000 lei si
respectiv a cresterii datoriilor bancare cu 15.000 lei
Etapa 3. Conturile corespondente: 5121 Conturi la banci in lei si 5191 Credite bancare pe
termen scurt.
Etapa 4. Contul 5121 Conturi la banci in lei este un cont de activ; deoarece are loc o
crestere a disponibilitatilor din contul curent, acesta se va debita cu suma de 15.000 lei.
Contul 5191 Credite bancare pe termen scurt este un cont de pasiv; deoarece are loc o
crestere a datoriilor bancare, acesta se va credita cu suma de 15.000 lei.
Etapa 5. Formula contabila
5121 Conturi la banci in lei = 5191 Credite bancare pe termen scurt 15.000

2. Achitarea datoriei fata de furnizori in suma de 15.00 lei.


Etapa 1. Achitarea datoriei fata de furnizori in suma de 15.00 lei
Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in volumul activelor si
pasivelor in sensul scaderii disponibilitatilor din contul curent cu suma de 15.000 lei si
respectiv a scaderii datoriilor fata de furnizori cu 15.000 lei.
Etapa 3. Conturile corespondente: 5121 Conturi la banci in lei si 401 Furnizori

Etapa 4. Contul 5121 Conturi la banci in lei este un cont de activ; deoarece are loc o
scadere a disponibilitatilor din contul curent, acesta se va credita cu suma de 15.000 lei.
Contul 401 Furnizori este un cont de pasiv; deoarece are loc o scadere a datoriilor fata de
furnizori, acesta se va debita cu suma de 15.000 lei.
Etapa 5. Formula contabila :
401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei
3. Achitarea dobanzilor anuale aferente creditelor bancare
3.1.
Etapa 1. Inregistrearea dobanzilor anuale aferente creditelor bancare
Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in structura pasivelor in
sensul cresterii datoriilor fata de banca cu suma de 7.000 lei ce reprezinta dobanda anuala
aferenta creditelor contractate si respective cresc cheltuielile privind dobanzile adica scade
rezultatul exercitiului cu 7.000 lei.
20.000 lei + 15.000 lei = 35.000 lei total datorii bancare
35.000 x 20% = 7.000 lei dobanda anuala
Etapa 3. Conturile corespondente: 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen
scurt si 666 Cheltuieli privind dobanzile
Etapa 4. Contul 666 Cheltuieli privind dobanzile este un cont de activ; deoarece are loc o
crestere a cheltuielilor privind dobanzile, acesta se va debita cu suma de 7.000 lei. Contul
5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt este un cont de pasiv; deoarece
are loc o crestere a datoriilor fata de banca, acesta se va debita cu suma de 7.000 lei.
Etapa 5. Formula contabila :
666Cheltuieli privind dobanzile = 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen
scurt 7.000 lei
3.2
Etapa 1. Achitarea dobanzilor anuale aferente creditelor bancare
Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in volumul activelor si
pasivelor, in sensul scaderii datoriilor fata de banca prin achitarea dobanzilor aferente

creditelor contractate cu suma de 7.000 lei concomitent cu scaderea disponibilitatilor din


contul curent cu suma de 7.000 lei.
20.000 lei + 15.000 lei = 35.000 lei total datorii bancare
35.000 x 20% = 7.000 lei dobanda anuala
Etapa 3. Conturile corespondente: 5121 Conturi la banci in lei si 5198 Dobanzi aferente
creditelor bancare pe termen scurt
Etapa 4. Contul 5121 Conturi la banci in lei este un cont de activ; deoarece are loc o
scadere a disponibilitatilor din contul curent, acesta se va credita cu suma de 7.000 lei.
Contul 5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt este un cont de pasiv;
deoarece are loc o scadere a datoriilor fata de banca, acesta se va debita cu suma de 7.000 lei.
Etapa 5. Formula contabila :
5198 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt = 5121 .. 7.000 lei
4.!!
Etapa 1. Incasarea in contul de la banca a contributiei unui actionar
Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in volumul activelor si
pasivelor in sensul cresterii activelor respectiv a disponibilitatilor din contul curent deschis la
banca cu suma de 10.000 lei si in sensul cresterii pasivelor respectiv a capitalului social
subscris varsat cu suma de 10.000 lei.
Etapa 3. Conturile corespondente: 5121 Conturi la banci in lei si 1012 Capital subscris
varsat
Etapa 4. Contul 5121 Conturi la banci in lei este un cont de activ; deoarece are loc o
crestere a disponibilitatilor din contul curent, acesta se va debita cu suma de10.000 lei.
Contul 1012 Capital subscris varsat este un cont de pasiv; deoarece are loc o crestere a
datoriilor fata de actionari, acesta se va credita cu suma de 10.000 lei.
Etapa 5. Formula contabila :
5121 Conturi la banci in lei = 1012 Capital subscris varsat
5.!!
Etapa 1. Rambursarea a 70% din creditul bancar

10.000 lei

Etapa 2. Are loc o operatie economica care genereaza modificari in volumul activelor si
pasivelor in sensul scaderii activelor respectiv a disponibilitatilor din contul curent deschis la
banca cu suma de 24.500 lei si in sensul scaderii pasivelor respectiv a datoriilor bancare cu
suma de 24.500 lei.
35.000 lei x 70% = 24.500 lei
Etapa 3. Conturile corespondente: 5121 Conturi la banci in lei si 5191 Credite bancare pe
termen scurt
Etapa 4. Contul 5121 Conturi la banci in lei este un cont de activ; deoarece are loc o
scadere a disponibilitatilor din contul curent, acesta se va credita cu suma de 24.500 lei.
Contul 5191 Credite bancare pe termen scurt este un cont de pasiv; deoarece are loc o
scadere a datoriilor bancare, acesta se va debita cu suma de 24.500 lei.
Etapa 5. Formula contabila :
5191 Credite bancare pe termen scurt = 5121 Conturi la banci in lei 24.500 lei

6. Inchiderea conturilor de cheltuieli


Formula contabila: 121 Profit sau pierderi = 666 Cheltuieli privind dobanzile

7.000

Registrul Jurnal
Nr.
crt.
1

Explicatii
(precizare
justificativ)

document Conturi debitoare

Conturi creditoare

Sume

1.

Incasarea creantelor fata de clienti 5121


(factura fiscala, extras de cont)

4111

10.000

2.

2.1 Contractarea unui credit bancar 5121


te termen scurt
401
2.2. Achitarea datoriei fata de
furnizori

5191

15.000

5121

15.000

3.

3.1 Inregistrarea dotoriei privind 666


dobanzile de platit
5198
3.2 Plata dobanzi credit bancar
(
contract
de
creditare
si
desfasurator)

5198

7.000

5121

7.000

4.

Incasare contributie actionar

5121

1012

10.000

5.

Rambursarea creditului bancar

5191

5121

24.500

6.

Inchiderea conturilor de cheltuieli

121

666

7.000

Registrul Cartea Mare


D

5121

Si:60.000

4111

Si: 20.000

10.000

10.000

15.000

15.000

TSD=20.000; TSC=10.000

7.000

SD = 10.000

10.000
24.500
TSD=95.000; TSC=46.500
SD = 48.500
D

5191

Si:20.000
15.000
24.500

401

C
Si:15.000

15.000
.

TSD=15.000; TSC=15.000

TSD=24.500; TSC=35.000

se soldeaza

SC = 10.500
D

5198

7.000

666
7.000

7.000

TSD=7.000; TSC=7.000

7.000

TSD=7.000; TSC=7.000

Se soldeaza
D

Se soldeaza

1012

121

Si: 55.000
.

C
Si: 10.000

10.000

TSD=0;

TSC=65.000

TSD=0;

SC = 65.000

7.000
TSC=17.000
SC = 17.000

BILANT FINAL
ACTIV

PASIV

Creante clienti (ct. 4111)

10.000

Capital social (ct.1012)

65.000

Conturi la banci (ct. 5121)

48.500

Rezultatul exercitiului
(ct.121)

-17.000

Datorii bancare (ct. 5191)

10.500

TOTAL PASIV

58.500

TOTAL ACTIV

58.500