Sunteți pe pagina 1din 1

Formular

CERERE TIP
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11
Centrul de Informatii pentru Cetateni
Data_________________________

Stimate domnule/Stimata doamna______________________


Prin prezenta formulez o cerere conform Legii 544/2001, privind liberul acces la informatiile
de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________
Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea
adresa de e-mail (optional)______________________________________________
Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate
(daca se solicita in forma scrisa).
Va multumesc pentru solicitudine.
_________________
(semnatura petentului)
Numele si prenumele petentului__________________________________
Adresa______________________________________________________
Profesia (optional)_____________________________________________
Telefon (optional)_____________________________________________
Fax (optional)________________________________________________

FM.01.CIC.01/21.11.2005

Pag. 1/1