Sunteți pe pagina 1din 1
INSPECTORATUL Ş COLAR JUDE Ţ EAN ARGE Ş Concursul Jude ţ ean de Matematic ă

INSPECTORATUL

ŞCOLAR

JUDEŢEAN

ARGEŞ

INSPECTORATUL Ş COLAR JUDE Ţ EAN ARGE Ş Concursul Jude ţ ean de Matematic ă „Dan

Concursul Judeţean de Matematică „Dan Barbilian” – 11.12.2010

Clasa a XII-a

SUBIECTE:

1. Pe

*

+

definim legea de compoziţie:

x y

def

= 2

3 log

333

222

x

+

log

y

log

5

a) Să se arate că (

b) Arătaţi că (

c) Calculaţi

*

+

*

+

,0

,0

)

este grup comutativ.

)

este izomorf cu grupul ( , +).

x xx x

.

n ori

Varianta 1

***

2. a) Să se demonstreze că orice grup finit cu un număr prim de elemente este ciclic. b) Demonstraţi că orice grup finit cu p elemente şi p prim este izomorf cu grupul

(

p

,

+

)

.

***

3. Să se detemine funcţia

f : , primitivabilă pe , ştiind că admite primitiva

F : , care verifică relaţia:

Fx + f x =− x 3 x .

(

)

(

)

2

Ştefan Tudosie

4. Să se calculeze:

2012

2010

x

x

dx

(2

2

x

+

3

x

+

2)

2012

,

x

(0,

).

Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii. Timp de lucru 3 ore. Fiecare subiect se notează de la 0 la 7 puncte.