Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA

Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017

Până la 1.10.2016

Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene / Comisiei de examen a municipiului Bucureşti

Până la 7.10.2016

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora

7.10-21.10.2016

Înregistrarea în aplicaţie a candidaţilor care susţin proba scrisă în sesiunea 2017. Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere.

Până la 31.03.2017

Efectuarea inspecţiilor de specialitate pentru candidaţii care susţin proba scrisă în sesiunea 2017.

31.03-10.04.2017

Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

20.04.

2017

Susţinerea probei scrise

25.04.

2017

Afişarea rezultatelor

25-26.04.2017

Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare/contestaţii

26-29.04.2017

Soluţionarea contestaţiilor

30.04.2017

Afişarea rezultatelor finale

2-22.05.2017

Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice