Sunteți pe pagina 1din 1
25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 EUROPEAN RESUSCITATION
25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 EUROPEAN RESUSCITATION

25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015

EUROPEAN

EUROPEAN

RESUSCITATION

COUNCIL

DE RESUSCITARE 2015 EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL Suport Vital de Bază și Defibrilarea automată externă

Suport Vital de Bază și Defibrilarea automată externă (AED)

Inconștient și nu respiră normal

Inconștient și nu respiră normal Anunțați serviciile de urgență Efectuați 30 de compresii Administrați 2
Inconștient și nu respiră normal Anunțați serviciile de urgență Efectuați 30 de compresii Administrați 2

Anunțați serviciile de urgență

și nu respiră normal Anunțați serviciile de urgență Efectuați 30 de compresii Administrați 2 respirații
și nu respiră normal Anunțați serviciile de urgență Efectuați 30 de compresii Administrați 2 respirații

Efectuați 30 de compresii

serviciile de urgență Efectuați 30 de compresii Administrați 2 respirații Continuați RCP 30:2 De
serviciile de urgență Efectuați 30 de compresii Administrați 2 respirații Continuați RCP 30:2 De

Administrați 2 respirații

Efectuați 30 de compresii Administrați 2 respirații Continuați RCP 30:2 De îndată ce aveți un AED,
Efectuați 30 de compresii Administrați 2 respirații Continuați RCP 30:2 De îndată ce aveți un AED,

Continuați RCP 30:2

compresii Administrați 2 respirații Continuați RCP 30:2 De îndată ce aveți un AED, porniți-l și urmați
compresii Administrați 2 respirații Continuați RCP 30:2 De îndată ce aveți un AED, porniți-l și urmați

De îndată ce aveți un AED, porniți-l și urmați instrucțiunile acestuia

www.erc.edu | info@erc.edu Publicat Octombrie 2015 de Consiliul European de Resuscitare, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgia Copyright: © Consiliul European de Resuscitare Product reference: Poster_ALS_Algorithm_ROM_20150930

© Consiliul European de Resuscitare Product reference: Poster_ALS_Algorithm_ RO M _20150930 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Avertisment: Acest algoritm reprezintă o recomandare de abord al pacientului în urgență, dar nu înlocuiește judecata clinică impusă de specificul fiecărui caz

VERSIU NEA 1 2016
VERSIU NEA 1 2016

VERSIU NEA 1

2016

1/14

1/14

1. SUPORT VITAL DE BAZĂ ȘI DEFIBRILARE AUTOMATĂ EXTERNĂ (AED)

Acest Acest material material a a fost fost tradus realizat și în multiplicat cadrul proiectului în cadrul „Îmbunătățirea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor calității spitalicești serviciilor și spitalicești prespitalicești și prespitalicești de medicină de de

medicină urgență prin de urgență dezvoltarea prin dezvoltarea și implementarea și implementarea unui program unui de program formare”, de proiect formare”, co-finanțat proiect printr-un co-finanțat grant printr-un din partea grant Elveției din partea prin Elveției intermediul prin intermediul Contribuției Contribuției Elvețiene pentru Elvețiene Uniunea pentru Europeana Uniunea extinsă. Europeana Proiectul extinsă. s-a derulat Proiectul în s-a baza derulat Acordului-cadru în baza Acordului-cadru între Consiliul între Federal Consiliul Elveţian, Federal reprezentat Elveţian, prin reprezentat Agenţia prin Elveţiană Agenţia de Elveţiană Dezvoltare de şi Dezvoltare Cooperare şi şi Cooperare Guvernul şi României, Guvernul prin României, Ministerul prin Finanţelor Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Publice şi Ministerul Sănătăţii, fiind Sănătăţii, implementat fiind implementat de către Centrul de către pentru Centrul Politici pentru şi Servicii Politici de şi Sănătate Servicii de (CPSS), Sănătate în calitate (CPSS), de în Agenţie calitate de executivă. Agenţie executivă.