Sunteți pe pagina 1din 1
25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 10. ANAFILAXIA EUROPEAN
25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 10. ANAFILAXIA EUROPEAN

25. ALGORITM DE RESUSCITARE CONFORM GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 10. ANAFILAXIA

EUROPEAN

EUROPEAN

RESUSCITATION

COUNCIL

Anafilaxia

GHIDULUI CONSILIULUI EUROPEAN DE RESUSCITARE 2015 10. ANAFILAXIA EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL Ana filaxia
EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL Ana filaxia Reacție anafilactică ? Evaluați utilizând algoritmul

Reacție anafilactică?

Reacție anafilactică ? Evaluați utilizând algoritmul ABCDE Diagnostic – căutați: n Debutul acut al bolii n
Reacție anafilactică ? Evaluați utilizând algoritmul ABCDE Diagnostic – căutați: n Debutul acut al bolii n

Evaluați utilizând algoritmul ABCDE

anafilactică ? Evaluați utilizând algoritmul ABCDE Diagnostic – căutați: n Debutul acut al bolii n
anafilactică ? Evaluați utilizând algoritmul ABCDE Diagnostic – căutați: n Debutul acut al bolii n

Diagnostic – căutați:

n Debutul acut al bolii

n Situații amenințătoare de viață la nivelul căilor aeriene (A), respirației (B) și/sau circulației(C) 1

n Modificările caracteristice tegumentare

1 n Modificările caracteristice tegumentare n Strigați după ajutor n Întindeți pacientul, cu
1 n Modificările caracteristice tegumentare n Strigați după ajutor n Întindeți pacientul, cu

n Strigați după ajutor

n Întindeți pacientul, cu picioarele ridicate (dacă funcția respiratorie permite acest lucru)

ridicate (dacă funcția respiratorie permite acest lucru) Adrenalin ă 2 Dacă echipamentul medical și calificarea

Adrenalină 2

funcția respiratorie permite acest lucru) Adrenalin ă 2 Dacă echipamentul medical și calificarea permit : n
funcția respiratorie permite acest lucru) Adrenalin ă 2 Dacă echipamentul medical și calificarea permit : n

Dacă echipamentul medical și calificarea permit:

n

n

n

n

n

Asigurați calea aeriană

Monitorizare:

Oxigen cu debit mare

n

Puls-oximetrie

Încărcare cu fluide 3

n

ECG

Clorfenamină 4

n

Tensiunea arterială

Hidrocortizon 5

1. Situații amenințătoare de viață:

A-Calea aeriană: edem, stridor, răgușeală B-Respirației: tahipnee, wheezing, oboseală, cianoza, Sp O2 <92 %, confuzie C-Circulație: tegumente palide, umede și reci, hipotensiune arterială, slăbiciune, obnubilare/comă

2. Adrenalina ( administrată IM daca nu există experiență cu adrenalina iv) Doza de adrenalina
2. Adrenalina ( administrată IM daca nu există experiență cu adrenalina iv)
Doza de adrenalina IM 1:1000 (repetați după 5 min dacă nu există raspuns)
n
Adult
500
mcg IM (0.5 mL)
n
Copil peste 12 ani
500
mcg IM (0.5 mL)
n
Copil 6-12 ani
300
mcg IM (0.3 mL)
n
Copil sub 6 ani
150 mcg IM (0.15 mL)
Adrenalina IV trebuie administrată doar de catre specialiști
experimentați. Titrare: Adulți 50 mcg; Copii1 mcg/kg

3. Încărcare cu fluide (cristaloide):

Adult

500 - 1000 mL

Copil

20 mL/kg

Opriți administrarea de coloid iv dacă aceasta ar putea fi cauza anafilaxiei

 

4. Clorfenamină

5. Hidrocortizon

(IM sau lent IV)

(IM sau lent IV)

Adult sau copil peste 12 ani

10 mg

200

mg

Copil 6 - 12 ani

5 mg

100

mg

Copil 6 luni- 6 ani

2.5 mg

50

mg

Copil sub 6 luni

250 mcg/kg

25

mg

www.erc.edu | info@erc.edu Publicat Octombrie 2015 de Consiliul European de Resuscitare, Emile Vanderveldelaan 35, 2845 Niel, Belgia Copyright: © Consiliul European de Resuscitare Product reference: Poster_ALS_Algorithm_ROM_20150930

© Consiliul European de Resuscitare Product reference: Poster_ALS_Algorithm_ RO M _20150930 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Avertisment: Acest algoritm reprezintă o recomandare de abord al pacientului în urgență, dar nu înlocuiește judecata clinică impusă de specificul fiecărui caz

VERSIU NEA 1 2016
VERSIU NEA 1 2016

VERSIU NEA 1

2016

10/14

10/14

Acest Acest material material a a fost fost tradus realizat și în multiplicat cadrul proiectului în cadrul „Îmbunătățirea proiectului „Îmbunătățirea calității serviciilor calității spitalicești serviciilor și spitalicești prespitalicești și prespitalicești de medicină de de

medicină urgență prin de urgență dezvoltarea prin dezvoltarea și implementarea și implementarea unui program unui de program formare”, de proiect formare”, co-finanțat proiect printr-un co-finanțat grant printr-un din partea grant Elveției din partea prin Elveției intermediul prin intermediul Contribuției Contribuției Elvețiene pentru Elvețiene Uniunea pentru Europeana Uniunea extinsă. Europeana Proiectul extinsă. s-a derulat Proiectul în s-a baza derulat Acordului-cadru în baza Acordului-cadru între Consiliul între Federal Consiliul Elveţian, Federal reprezentat Elveţian, prin reprezentat Agenţia prin Elveţiană Agenţia de Elveţiană Dezvoltare de şi Dezvoltare Cooperare şi şi Cooperare Guvernul şi României, Guvernul prin României, Ministerul prin Finanţelor Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Publice şi Ministerul Sănătăţii, fiind Sănătăţii, implementat fiind implementat de către Centrul de către pentru Centrul Politici pentru şi Servicii Politici de şi Sănătate Servicii de (CPSS), Sănătate în calitate (CPSS), de în Agenţie calitate de executivă. Agenţie executivă.